spp lucrator În prelucrare carne, peste,lapte, conseve nive

Upload: constantinescu-dana

Post on 03-Jun-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  1/113

  MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII I TINERETULUI

  PROIECTUL PHARE TVET RO 0108.01

  STANDARD DE PREGTIRE PROFESIONAL

  COAL DE ARTE I MESERII

  Califica!a" L#c$%& '( )!l#ca! ca(!* )!+%!* la)%!* c&(,!-!

  N#$ califica! '( N&!(cla%&" /

  Ni-!l 1

  UCURETI

  200/

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  2/113

  A#%&i"

  Adriana COZA c&&3&(a%&*inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de

  Industrie Alimentar DUIT!U O"OC #ucure$ti

  Ioana #!%&ZA!U' inginer, profesor gradul didactic I, (rupul )colar *+lena Doamna

  (alai

  Ioana -.AD ' inginer, profesor gradul didactic I, Colegiul Tehnic de Industrie

  Alimentar *DUIT!U O"OC #ucure$ti

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  3/113

  UNITI DE COMPETEN

  AILITI CHEIE

  1. COMUNICARE I NUMERAIE

  2. UTILI4AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREA INFORMAIEI

  /. COMUNICARE 5N LIM MODERN

  6. DE4VOLTARE PERSONAL 5N SCOPUL OINERII

  PERFORMANEI

  7. IGIENA I SECURITATEA MUNCII

  . LUCRUL 5N ECHIP

  . ORGANI4AREA LOCULUI DE MUNC

  8. PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC

  9. TRAN4IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC

  10. RE4OLVAREA DE PROLEME

  11. SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR

  UNITI DE COMPETEN TEHNICE GENERALE

  12. DEPO4ITAREA MATERIILOR PRIME I A PRODUSELOR FINITE

  1/. TRANSPORTUL MATERIILOR PRIME* SEMIFARICATELOR I APRODUSELOR FINITE

  16. MRUNIREA MATERIILOR DE ORIGINE VEGETAL I

  ANIMAL

  17. SEPARAREA AMESTECURILOR

  1. AMESTECAREA MATERIALELOR

  1. AMALAREA 5N INDUSTRIA ALIMENTAR

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  4/113

  UNITI DE COMPETEN TEHNICE SPECIALI4ATE

  18. SACRIFICAREA ANIMALELOR PENTRU CARNE

  19. PRELUCRAREA PRIMAR A CRNII I A PETELUI

  20. OINEREA LAPTELUI DE CONSUM

  21. CONSERVAREA LEGUMELOR I FRUCTELOR PRIN FRIG

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  5/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" /0 COMUNICARE I NUMERAIE

  Ni-!l" 1

  Val&a! c!3i%" 2.0

  C&)!%!(:!"

  1Cite$te $i utili1ea1 documente simple

  2 2articip la discuii pe un su3iect simplu

  /+la3orea1 o pre1entare scurt pe un su3iect dat

  6Utili1ea1 lim3a4ul specific de specialitate

  7. !eali1ea1 calcule simple

  . 2relucrea1 grafic re1ultatele o3inute 5ntr'o operaiesimpl

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  6/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 1. COMUNICARE I NUMERAIE ;1< +7tragerea informaiilor necesare pe un su3iect dat

  ;c< 6inteti1area informaiilor o3inute dintr'un document simplu

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Documente simple, familiare8 note de informare, articole dintr'un regulamentde ordine interioar, scrisori, e7trase dinnormele de protecia muncii, prospecte,cataloage, pliante, 3onuri, foi tipi1ate

  Informaii necesare8 date, termene, reguli, condiii, forme de pre1entare,parametri, e9enimente

  6inteti1are e7tragerea corect a ideilor principale, reali1area unuire1umat clar

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e scrise $i orale din care s re1ulte c un ele9 a citit, a selectat $i a sinteti1at informaiidin documente simple, conform criteriilor de performan :a;, :3; $i :c;, cu aplicareacondiiilor de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  7/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 1.COMUNICARE I NUMERAIE ;1< 2regtirea pentru participarea la o discuie pe un su3iect dat

  ;c< Construirea unei inter9enii simple 5ntr'o discuie

  ;3< +9aluarea propriei inter9enii prin raportare la su3iectul dat

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  6u3iectul 5n discuie8 teme familiare, din 9iaa cotidian sau referitoare laoperaiuni de lucru

  2regtire8 citirea con9ocatorului, a ordinii de 1i, a notelor informati9e

  Inter9enie simpl8 formularea unui su3iect potri9it regulilor de con9ersaie

  ci9ili1at, ascultare acti9, lim3a4ul trupului, atitudinedeschis fa de interlocutor

  +9aluarea inter9eniei8 urmrirea reaciilor participanilor, notarea rspunsurilorprimite, 5nelegerea po1iiei audienei fa de inter9enie

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale prin care ele9ul demonstrea1 capacitatea de a identifica un su3iect de interes,5n situaii familiare potri9it criteriilor de performan :a; $i condiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3 scris :tip list de 9erificare; prin care ele9ul demonstrea1 capacitatea de a fiparcurs un su3iect pe o tem dat, conform criteriului de performan :3; $i condiiilor deaplica3ilitate0

  2ro3 practic :tip 4oc de rol; prin care ele9ul demonstrea1 capacitatea de a construi ointer9enie $i de a o raporta la su3iectul dat, conform criteriilor de performan :c; $i :d; $icondiiilor de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  8/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 1.COMUNICARE I NUMERAIE ;1< Construirea unui te7t de pre1entare pe un su3iect dat

  ;c< +7punerea clar a su3iectului dat 5n faa unei audiene

  familiare

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"6urse8 cri, manuale, re9iste, cataloage, Internet

  Te7t de pre1entare8 pre1entarea propriei persoane, pre1entarea unui e9enimentdin 9iaa personal, 4ustificarea alegerii calificrii,

  pre1entarea $colii, pre1entarea familiei, pre1entarea grupuluide prieteni, pre1entarea unei localiti

  Audiena familiar8 colegi, profesorii clasei, prini, prieteni, 9ecini

  +7punere clar indic sursele cercetate, folose$te date, argumentea1,contact 9i1ual cu audiena, accentuea1 ideile principale

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i scrise prin care ele9ul demonstrea1 capacitatea de a utili1a diferite surse deinformaii, de a re1uma si e7pune un su3iect dat conform criteriilor de performanta :a;, :3;,5n concordan cu condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 capacitatea de a reali1a o e7punere pe unsu3iect simplu 5n faa unei audiene familiare, conform criteriului de performan :c;, 5nconcordan cu condiiile de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  9/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 1.COMUNICARE I NUMERAIE ;1ili%a%!"

  Terminologie de specialitate8 termeni din domeniile profesionale cunoscute, termenitehnici utili1ai frec9ent, termeni $tiinifici cuaplica3ilitate 5n domeniile profesionale cunoscute

  Conte7te $i situaii8 pre1entarea unui produs =ser9iciu u1ual, descriereaunei operaii tehnice, descrierea unui fenomen fi1ic,e7plicaii pri9ind acti9itatea profesional desf$urat

  Documente simple de specialitate8 fi$e de lucru, 3onuri, formulare tipi1ate, registre

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i scrise prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s'$i 5nsu$easc $i s'$iadapte1e lim3a4ul specific la su3iectul discuiei, conform criteriilor de performan :a; $i:3;, 5n concordan cu condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3e practice $i scrise prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s complete1edocumente simple de specialitate, conform criteriului de performan :c; $i condiiilor deaplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  10/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 1.COMUNICARE I NUMERAIE ;1! 3! !-al#a!

  2ro3e practice $i scrise prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice mrimilenecesare 5ntocmirii graficelor $i diagramelor, conform criteriului de performan :a; $icondiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice $i scrise prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s citeasc $i strase1e cu preci1ie grafice $i diagrame, conform criteriului de performant :3; $i :c; $icondiiilor de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  12/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 2.UTILI4AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREAINFORMAIEI ;1are

  :c; Operarea cu dispo1iti9e periferice

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  Componente8 unitate central, monitor, tastatur, mouse, CD'!O,flopp?'dis@, imprimant, scanner

  Componente soft>are8 sisteme de operare :indo>s;, programe utilitare

  Dispo1iti9e periferice8 mouse, CD'!O, flopp?'dis@, imprimant, scanner

  Operaii cu periferice8 ouse: clic@ stanga'dreapta, glisare, du3lu clic@, 3ara dederulare;C!'!O: deschidere, inchidere, citire;Blopp? dis@:introducere, citire, scriere, e7tragere;Imprimanta: introducere foi, imprimare simpl sau multipl,iniiali1are 5nainte de imprimare, anulare operaii;6canner: pre9i1uali1are, setri, scanare, sal9are;

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice $i s defineasc rolulcomponentelor fi1ice ale sistemului de calcul conform criteriului de performan :a;cuprin1nd condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3e orale prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s clasifice $i s descrie rolulcomponentelor soft>are, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :3; conformcondiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s opere1e cu dispo1iti9eleperiferice, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :c; conform condiiilor deaplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  14/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 2. UTILI4AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREAINFORMAIEI ;1ili%a%!"

  Organi1area informaiilor8 directoare, fi$iere

  Bi$iere8 caracteristici :nume, e7tensie, dimensiune;,cale

  Comen1i8 ne>, cop?=paste, cut=paste, sa9e, mo9e, rename,delete, arhi9are=de1arhi9are

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s 9i1uali1e1e organi1areainformaiilor pe disc, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :a;, conform

  condiiilor de aplica3ilitate02ro3e orale $i practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s defineasc $i sclasifice fi$ierele, a$a cum se preci1ea1 5n criteriului de performant :3;, conformcondiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s cree1e, s copie1e, ssal9e1e, s mute, s redenumeasc, s $tearg $i s caute fi$iere, a$a cum se preci1ea1 5ncriteriul de performan :c;, conform condiiilor de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  15/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 2. UTILI4AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREAINFORMAIEI ;1< +ditarea unei imagini grafice

  ;c< Inserarea $i formatarea unei imagini 5ntr'un te7t

  ;3< Inserarea $i formatarea ta3elelor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  Operaii de editare te7t8 e7erciii de tehnoredactare, culegere de caractere,formatare la ni9el de caracter, paragraf, document

  Operaii de editare deimagini grafice8 trasare figuri geometrice elementare, selectare culori,

  grosimea liniei, introducere te7t

  Operaii cu imagini8 inserare, dimensionare, 5ncadrare 5n paginOperaii cu ta3ele8 inserare, redimensionare, trasare 3ordura, alegerea

  unui format predefinit

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s edite1e un te7t cucaracteristici predefinite, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :a;, conformcondiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s cree1e, s prelucre1e $i ssal9e1e o repre1entare grafic, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :3;,conform condiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s insere1e, s modifice, simporte $i s e7porte o imagine, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :c;,conform condiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s insere1e $i s formate1eta3ele, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :d;, conform condiiilor de

  aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  16/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 2. UTILI4AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREAINFORMAIEI ;1e3, utili1area lin@'urilor

  ;>< Cutarea informaiei in Internet, folosind motoare de cutare

  ;c< Transmiterea informaiei su3 forma de e'mail, crearea unui

  cont $i folosirea de programe speciali1ate pentru e'mail

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Operaii cu pagini e38 deschidere, consultare, preluare, sal9are, utili1are lin@'uri

  Operaii de cutare8 cu9inte'cheie, grupuri de cu9inte

  Operaii pentru transmitere

  informaii8 crearea unui cont, accesare cont, e7pediere mesa4e

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s deschid pagini e3, sutili1e1e lin@'uri, s preia $i s sal9e1e informaii din reea, a$a cum se preci1ea1 5ncriteriul de performan :a;, conform condiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s utili1e1e un motor de

  cutare, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :3;, conform condiiilor deaplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s cree1e $i s accese1e uncont de e'mail $i s e7pedie1e mesa4e, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan:c;, conform condiiilor de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  17/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 2. UTILI4AREA CALCULATORULUI I PRELUCRAREAINFORMAIEI ; 1< Operarea asupra structurii unui ta3el

  ;c< 2relucrarea informaiilor dintr'un ta3el

  ;3< 6etarea documentului 5nainte de listare

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  6tructur ta3el8 denumire, coloane, linii, tipuri de date

  Operaii8 inserare=$tergere, copiere=lipire, grupare linii $i coloane,consultarea documentaiei au7iliare

  2relucrri8 sortare, filtrare, su3totaluri, funcii simple :adunare, scdere,medie aritmetic;

  6etarea documentului8 antet, su3sol, margini, orientare, 1on de imprimare

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale=practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice structuraunui ta3el $i s'l formate1e, a$a cum se preci1ea1 5n criteriile de performan :a; $i :3;,conform condiiilor de aplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s prelucre1e informaiiledintr'un ta3el, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :c;, conform condiiilor deaplica3ilitate0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s 9i1uali1e1e documentul5nainte de listare, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :d;, conform condiiilorde aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  18/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" /. COMUNICARE 5N LIMA MODERN

  Ni-!l" 1

  Val&a! c!3i%" 2.0

  C&)!%!(:!"

  1. !eceptea1 mesa4e orale

  2. !eceptea1 mesa4e scrise

  /. +7prim mesa4e orale

  6.+7prim mesa4e scrise

  7.2articip la con9ersaii

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  19/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" /.COMUNICARE 5N LIMA MODERN ;1! 3! !-al#a!

  2ro3 de e9aluare scris :tip test; prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s e7traginformaii $i s deduc semnificaii, a$a cum se preci1ea1 5n criteriile de performan:a;,:c; $i 5n condiiile de aplica3ilitate

  2ro3 de e9aluare oral prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identificecomponentele logice, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :3; $i 5n condiiilede aplica3ilitate

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  21/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" /. COMUNICARE 5N LIMA MODERN ;1< 2re1entarea simpl a unor acti9iti cotidiene, pre1ente sau

  recente

  ;c< Argumentare clar a opiniilor personale

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Teme cotidiene8 familie, profesie, 5mpre4urri concrete

  Opinii personale8 acord, de1acord, apreciere, mulumire, nemulumire

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 de e9aluare scris :tip test; $i orale prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il sutili1e1e e7presii, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :a; $i 5n condiiile deaplica3ilitate

  2ro3e orale prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s enune $i s argumente1eopiniile personale, a$a cum se preci1ea1 5n criteriile de performan :3;, :c; $i 5n condiiilede aplica3ilitate

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  22/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" /. COMUNICARE 5N LIMA MODERN ;1< 6olicitarea $i oferirea de informaii despre e9enimente,

  e7periene, acti9iti de dificultate medie

  ;c< Transpunerea 5n scris a informaiilor receptate

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Teme de interespersonal $i cotidian8 scrisori personale, scrisori, felicitri, telegrame, anunuri

  Informaii8 C-, scrisoare de intenie, completare de formulare :hotel,inter9iu, facturi, chitane;

  Informaii8 anunuri de anga4are, pu3licitate

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 de e9aluare scris :tip test; prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il sredacte1e mesa4e, s solicite $i ofere informaii $i s transpun 5n scris informaiile, a$acum se preci1ea1 5n criteriile de performan :a;, :3;, :c; $i 5n condiiile de aplica3ilitate

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  23/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" /. COMUNICARE 5N LIMA MODERN ;1< 2articiparea la discuii scurte, prin 5nelegerea glo3al,folosind adec9at formule de con9ersaie

  ;c< Utili1area 9oca3ularului de specialitate minimal

  C&(3i:ii 3! A)lica>ili%a%!"

  Informaii=situaii=discuii8 produse, ser9icii, locaii ca re1ultate ale acti9itilor specificefiecrui domeniu

  Bormule de con9ersaie8 de salut, de pre1entare, de introducere

  -oca3ular8 termeni referitori la scule, dispo1iti9e, echipamente de lucru$i operaii specifice acestora

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 de e9aluare oral prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s comunice, sparticipe la discuii $i s utili1e1e 9oca3ularul de specialitate, a$a cum se preci1ea1 5ncriteriile de performan :a;, :3;, :c; $i 5n condiiile de aplica3ilitate

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  24/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 6.DE4VOLTARE PERSONAL 5N SCOPUL OINERII

  PERFORMANEI

  Ni-!l" /

  Val&a! c!3i%" /

  C&)!%!(:!"

  1. 2re1int caracteristicile personale implicate 5n o3inerea

  performanei profesionale

  2. Descrie lumea profesiilor

  /. Demonstrea1 deprinderi eficiente de 5n9are

  6. +7prim opiuni pri9ind traseul personal de educaie $i

  formare profesional

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  25/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 6. DE4VOLTARE PERSONAL 5N SCOPUL OINERII

  PERFORMANEI ;1< 6ta3ilirea punctelor tari $i a punctelor sla3e 5n raport cu

  de19oltarea carierei

  ;c< 6electarea factorilor e7terni fa9ora3ili de19oltrii personale

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Caracteristici personale8 a3iliti, deprinderi, interese, aptitudini, temperament, caracter

  Competene8 de cunoa$tare :procese intelectuale;, de e7ecuie :profesionale;,

  de relaionare :sociale;

  2uncte tari8 caracteristicile personale care spri4in de19oltarea profesional

  2uncte sla3e8 caracteristici personale care necesit ameliorare = de19oltare

  De19oltarea carierei8 plan de aciune pentru reu$ita inseriei socio'profesionale

  Bactori e7terni8 familia, societatea, dinamica pieei muncii, trasee de formare

  profesional

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale de e9aluare prin susinerea de inter9iu $i pre1entarea de Curriculum -itae, prin

  care candidatul do9ede$te cunoa$tere de sine, 5n condiiile criteriilor de performan :a; $i :3;

  $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3e orale de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s identifice $i s

  selecte1e factorii e7terni fa9ora3ili de19oltrii personale, 5n condiiile criteriului de

  performan :c; $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

  E

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  26/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 6. DE4VOLTARE PERSONAL 5N SCOPUL OINERII

  PERFORMANEI ;1< Descrierea caracteristicilor profesiilor de interes pe 3a1a

  informaiilor o3inute

  ;c< !elaionarea posi3ilitilor proprii cu oportunitile de carier

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  6urse formale8 Agenii de Ocupare a Borei de unc, 1iare, re9iste,

  consilierul $colar

  6urse informale8 reeaua personal :colegi, prieteni;, mass'media

  Caracteristicile profesiilor8 cerinele minime pentru profesie descrise 5n CO!

  Oportunitate de carier8 oferta locurilor de munc 5n concordan cu posi3ilitile $i

  aspiraiile proprii

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i scrise de e9aluare prin care candidatul do9ede$te c este capa3il s utili1e1e

  surse formale $i informale pentru identificarea profesiilor de interes $i s'$i aleag un loc de

  munc, a$a cum reiese din criteriile de performan :a;, :3;, :c; $i cuprin1nd toate condiiile

  de aplica3ilitate0

  F

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  27/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 6. DE4VOLTARE PERSONAL 5N SCOPUL OINERII

  PERFORMANEI

  C&)!%!(:a 6. / " D!&(,%!a=$ 3!)i(3!i !fici!(%! 3! '(-$:a!

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$"

  ;a< Descrierea e7perienei proprii $i a stilului de 5n9are

  ;>< Identificarea propriilor competene'cheie transfera3ile

  ;c< Corelarea stilului personal de 5n9are cu o3inerea

  performanei $i succesul 5n carier

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  6til de 5n9are8 glo3al sau anlitic, sen1orial, e7perienial

  Competene cheie

  transfera3ile8 comunicare, numeraie, utili1area calculatorului,

  de19oltare personal, lucru 5n echip, re1ol9area

  pro3lemelor

  6ucces8 concordan 5ntre aspiraii , competene $i performane

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s'$i identifice

  competenele transefera3ile $i stilul de 5n9are 5n condiiile criteriilor de performan :a; $i

  :3; $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3e practice de e9aluare a stilului de 5n9are indi9idual, la care se adaug o3ser9aiile

  sistematice ale e9aluatorlilor din care s re1ulte capacitatea candidatului de corelare a stilului

  personal de 5n9are cu o3inerea performanei $i succesului 5n carier, 5n condiiile criteriului

  de performan :c; $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

  G

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  28/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 6. DE4VOLTARE PERSONAL 5N SCOPUL OINERII

  PERFORMANEI ;1< !ecunoa$terea factorilor implicai 5ntr'o carier de succes

  ;c< +7ersarea unor elemente de mar@eting personal

  ;3< Bormularea unor o3iecti9e realiste pentru traseul propriu de

  formare $i educaie

  ;!< 6ta3ilirea aciunilor pentru atingerea o3iecti9elor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Oferta educaional8 programe $colare, programe de calificare, programe de

  con9ersie profesional

  Bactori8 influena familiei, a $colii, a comunitii, a economiei $i culturii

  O3iecti9e realiste8 o3iecti9e corelate cu posi3ilitile proprii, cu necesitile socio'

  economice

  ar@eting personal8 modaliti de pre1entare, de redactare a unui Curriculum -itae,

  a unei scrisori de intenie, comunicare aserti9, inter9iu

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e scrise $i orale de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s

  identifice oferte educaionale $i de formare profesional 5n condiiile criteriului de

  performan :a; $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

  H

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  29/113

  2ro3 practic tip studiu de ca1 prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s pre1inte

  factorii implicai 5n cariere de succes, 5n condiiile criteriului de performan :3; $i cuprin1nd

  toate condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3e scrise $i orale de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 a3iliti de mar@eting

  personal 5n condiiile criteriului de performan :c; $i cuprin1nd toate condiiile de

  aplica3ilitate0

  2ro3e scrise $i orale de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s

  formule1e o3iecti9e realiste $i s sta3ileasc aciuni corespun1toare traseului propriu de

  educaie $i formare 5n condiiile criteriilor de performan :d; $i :e; $i cuprin1nd toate

  condiiile de aplica3ilitate0

  J

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  30/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 7. IGIENA I SECURITATEA MUNCII ;1

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  32/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 7.IGIENA I SECURITATEA MUNCII ;1< Bolosirea materialelor de igien indi9idual la locul de

  munc;c< +9aluarea consecinelor nerespectrii regulilor de igien

  indi9idual la locul de munc

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  !eguli de igien8 igiena corporal, igiena 9estimentaiei, igienaalimentaiei

  ateriale de 5ntreinere a igienei8 materiale igienico'sanitare, produse cosmetice, alimentede protecie

  Consecine8 into7icaii, 3oli para1itare, to7iinfecii alimentare,dermato1e, 3oli infecto'contagioase

  P&>! 3! !-al#a! "

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s adopte regulile de igien $i sfoloseasc materialele igienico'sanitare, conform criteriului de performan :a; $i :3;,acoperind aria de aplica3ilitate specificat0

  2ro3 oral = scris prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s e9alue1e consecinele

  nerespectrii regulilor de igien, conform criteriului de performan :c;, acoperind aria deaplica3ilitate specificat0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  33/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 7. IGIENA I SECURITATEA MUNCII ;1; Identificarea sim3olurilor de a9erti1are a pericolelor lalocul de munc

  ;c< Utili1area echipamentului de lucru $i de proteciespecific locului de munc

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  6im3olurile de a9erti1are8 semnale sonore, 9i1uale, a9ertismente scrise,indicatoare, culori de securitate

  +chipament de lucru $i de protecie8 9estimentaie $i echipamente de protecie corporal,dispo1iti9e de protecie specifice

  P&>! 3! !-al#a! "

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s respecte normele, s identificesim3olurilor de a9erti1are, s utili1e1e echipamentul de lucru $i de protecie conformcriteriilor de performan :a;, :3;, :c; acoperind aria de aplica3ilitate specificat0

  L

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  34/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 7. IGIENA I SECURITATEA MUNCII ;1< Utili1area materialelor din trusa de prim a4utor

  ;c< Aplicarea msurilor de prim a4utor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  anifestri8 stri de ameeal, le$in, stop cardio'respirator, stri degrea, echimo1e, hemoragii

  ateriale8 targ, atele, fe$e, de1infectant, 3anda4e sterile, garou

  suri8 hemosta1, resuscitare cardio'respiratorie, imo3ili1are,po1iionarea accidentatului, de1infectarea $i 3anda4areaplgilor, transportul accidentatului la cea mai apropiatunitate medical

  P&>! 3! !-al#a! "

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s recunoasc manifestrile 5nca1 de accident, s utili1e1e materialele din trusa de prim a4utor, s aplice msurile de prima4utor, conform criteriilor de performan :a;, :3;, :c;, acoperind aria de aplica3ilitatespecificat0

  M

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  35/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" .LUCRUL 5N ECHIP ;1< Bormularea de 5ntre3ri pentru clarificarea sarcinilor de lucru

  ;cili%a%!"

  Identificare8 nume$te sarcinile proprii* nume$te o3iectul de acti9itate al

  echipei

  Clarificri pri9ind8 atri3uii, relaii de cola3orare 5ntre mem3rii echipei, relaiiierarhice

  !elaia cu ceilali mem3ri8 sarcini reali1ate independent, sarcini reali1ate prin cola3orare,sarcini reali1ate 5n comun prin inter9enii complementare

  P&>! 3! !-al#a!

  P&>! &al!;%i) 3i,c#:i! li>!$* c&(-!,a:i!* c $i apreci1rilor din condiiile de aplica3ilitate

  F

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  37/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" .LUCRUL 5N ECHIP ;1< Asumarea atitudinilor constructi9e 5n grup

  ;c< +fectuarea unor aciuni iniiate 5n grup

  ;3< Asumarea re1ultatelor de echip

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  2o1iia indi9idual 8 inclus, e7clus, su3ordonat

  Atitudini8 spri4in, implicare, interes

  Aciuni8 finali1are de sarcini, raportare de sarcini proprii, organi1area

  unor e9enimente 5n grup

  !e1ultate8 succes, e$ec

  P&>! 3! !-al#a!

  P&>! )ac%ic! ;%i) ?&c 3! &l*c*3 $i a preci1rilor din condiiile de aplica3ilitate

  G

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  38/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" .LUCRUL 5N ECHIP ;1< Corelarea propriilor sarcini cu cele ale echipei

  ;c< anifestarea spiritului de 5ntra4utorare

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Competena8 pregtire profesional, po1iia fa de grup, atitudini de acord 'de1acord

  Corelare8 e7plicaii ale sarcinii, 5ncadrare 5n timp, respectarea unui plancomun

  ! 3! !-al#a!

  P&>! &al! prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s recunoasc competenelemem3rilor echipei $i s corele1e propriile sarcini cu cele ale echipei conform criteriilor de

  performan a< >< $i a preci1rilor din condiiile de aplica3ilitate0

  P&>! )ac%ic! prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s manifeste spirit de5ntra4utorare conform criteriului de performan c< $i a preci1rilor din condiiile deaplica3ilitate

  H

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  39/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 0 ORGANI4AREA LOCULUI DE MUNC ;1< Ordonarea mi4loacelor specifice acti9itii curente

  ;c< ili%a%! "

  i4loace de munc8 materii prime $i au7iliare, echipamente $i utila4e,instalaii, 60D0-0' uri

  Ordonarea8 respecta succesiunea operaiilor de lucru

  Curenie8 materiale de curenie specifice locului de munc:la9ete, detergeni, de1infectani, sol9eni; prin metodemanuale, mecanice sau semiautomate

  P&>! 3! !-al#a! "

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s selecte1e $i s ordone1emi4loacele de munc, conform criteriilor de performan :a;, :3; acoperind aria deaplica3ilitate specificat0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s 5ntrein curenia la locul demunc, conform criteriului de performan :c;, acoperind aria de aplica3ilitate specificat0

  L/

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  41/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" F0 ORGANI4AREA LOCULUI DE MUNC ;1< suri indi9iduale de reducere a efortului fi1ic

  ;c< eninerea microclimatului optim de la locul de munc

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  2rincipii ergonomice8 microclimat, economia mi$crilor, po1iia de lucru

  asuri de reducere a efortului8 po1iia de lucru, succesiunea mi$crilor, do1areaefortului

  eninerea microclimatului8 9entilaie, temperatur, iluminare, 1gomot

  P&>! 3! !-al#a! "2ro3e scrise prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s e7plice principiile ergonomicede 3a1, conform criteriului de performan :a;, acoperind aria de aplica3ilitate specificat0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s'$i reduc efortul fi1ic depus $is menin condiiile optime de microclimat la locul de munc, conform criteriului de

  performan :3;, :c; acoperind aria de aplica3ilitate specificat0

  L

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  42/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" .ORGANI4AREA LOCULUI DE MUNC ;1< -erificarea indi9idual a reali1rii sarcinii date pe 3a1ainstruciunilor de lucru

  ;c< Corectarea erorilor de reali1are a sarcinilor de lucru, pe

  3a1a instruciunilor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  Instruciuni de lucru8 fi$e de lucru, regulamente, schie simple, e7plicaii

  -erificare8 comparare, msurare

  Corecii de erori8 repetarea operaiei, a4ustri

  P&>! 3! !-al#a! "

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s utili1e1e instruciunile delucru, s 9erifice reali1area sarcinii $i s'$i corecte1e erorile, conform criteriilor de

  performan :a;, :3;, :c; acoperind aria de aplica3ilitate specificat0

  L

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  43/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 8. PREGTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE

  MUNC

  Ni-!l" 1

  Val&a! c!3i%" 1.7

  C&)!%!(:!"

  1. O3ine informaii despre cerinele locului de munc

  2. 6e 5ncadrea1a 5n cerinele locului de munc

  /0 Descrie structura unei organi1aii din domeniul profesional

  6. anifest disponi3ilitate fa de sarcinile de lucru

  LL

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  44/113

  Ti%l#l #(i%$:ii"8.PREGTIRE PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC ;1< 6electarea informaiilor 5n funcie de cerinele locului de munc0

  ;c< Compararea a3ilitilor do3ndite cu cerinele locului de munc0

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "S#,! 3! i(f&a!8 pliante, 3ro$uri, mass'media, pu3licaii de specialitate,

  Internet

  C!i(:!l! l&c#l#i 3! #(c$8 program de lucru, regulament de ordine interioar,

  acti9itile desf$urate la locul de munc, instruciuni de

  utili1are a utila4elor din dotare

  A>ili%$:i8 e7ecutarea de operaii simple, rutiniere su3 supra9eghere $i

  5ndrumare, comunicare, lucru 5n echip, igiena $i securitatea

  muncii

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i practice prin care ele9ul tre3uie s demonstre1e c este capa3il s identifice

  diferite surse de informare, a$a cum se specific 5n criteriul de performan :a; 5n condiiile de

  aplica3ilitate date0

  2ro3e scrise $i orale 5n care ele9ul tre3uie s demonstre1e c este capa3il s selecte1e

  informaiile asupra cerinelor locului de munc, a$a cum se specific 5n criteriul de

  performan :3; $i 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e scrise $i orale prin care ele9ul tre3uie s demonstre1e c este capa3il s'$i compare

  a3ilitile do3ndite cu cerinele locului de munc, a$a cum se specific 5n criteriul de

  performan :c; $i 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  LM

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  45/113

  Ti%l#l #(i%$:ii"8.PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC ;1< ili%a%!"

  P&@a 3! l#c#8 or de 5ncepere, pau1e, or de terminare a programului de

  lucru, ore de lucru efecti9

  Saci(i 3! l#c#8 operaii $i procese de rutin su3 supra9eghere $i 5ndrumare

  R!@#la!(% 3! &3i(! drepturi, o3ligaii, sanciuni, recompense

  i(%!i&a$8

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s respecte o sarcin de lucru

  5ncadrndu'se 5n programul de lucru sta3ilit de $eful de echip, conform criteriilor de

  performan :a; $i :3; $i 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e scrise prin care ele9ul demonstrea1 c a sinteti1at informaiile din regulamentul de

  ordine interioar, a$a cum se menionea1 5n criteriul de performan :c;, 5n condiiile de

  aplica3ilitate date,

  LE

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  46/113

  Ti%l#l #(i%$:ii"8.PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC ;1< !ecunoa$terea ni9elului ierarhic0

  ;c< 2reci1area propriei po1iii 5n cadrul ierarhiei0

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  D!)a%a!(%!8 resurse umane, conta3ilitate, producie, manager, secretariat,

  mar@eting, salari1are0

  Ni-!l i!aic8 ni9eluri de calificare din sectorul de acti9itate unde se 5ncadrea1

  P&=i:ia8 de cola3orare cu mem3rii echipei, de comunicare acti9 cu superiorii

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e scrise $i orale prin care ele9ul demonstrea1 c identific compartimentele din cadrul

  organi1aiei $i funciile lor, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :a; $i 5n

  condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e scrise $i orale prin care ele9ul demonstrea1 c recunoa$te ni9elurile ierarhice $i

  relaiile 5ntre persoanele pe diferitele ni9eluri, conform preci1rilor din criteriile de

  performan :3; $i :c; $i 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  LF

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  47/113

  Ti%l#l #(i%$:ii"8.PREGTIREA PENTRU INTEGRAREA LA LOCUL DE MUNC;1< !spunde solicitrilor pentru acti9iti suplimentare0

  ;c< 6emnalea1 apariia unor situaii nepre91ute0

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  A%i%#3i(! )&=i%i-$8 recepti9itate la sarcin, recepti9itate la lucru 5n colecti9,

  fle7i3ilitate

  Ac%i-i%$:i ,#)li!(%a!8 program prelungit, spri4in 5n cadrul echipei, alte operaii

  solicitate

  Si%#a:ii (!)!-$=#%!8 defeciuni de utila4e sau echipamente, disfuncionaliti la locul

  de munc

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i practice de e9aluare prin care ele9ul demonstrea1 o atitudine po1iti9 fa de

  munc, conform criteriului de performan :a; $i 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e orale $i practice prin care ele9ul demonstrea1 c are disponi3ilitatea de a desf$ura

  acti9iti suplimentare, a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :3; $i 5n

  conformitate cu condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e orale $i practice prin care ele9ul demonstrea1 c sesi1ea1 $i semnalea1 situaii

  nepre91ute conform criteriului de performan :c; $i 5n conformitate cu condiiile de

  aplica3ilitate date0

  LG

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  48/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 9.TRAN4IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC ;1< Compararea a3ilitilor do3ndite cu cerinele locului de munc

  ;c< 6olicitarea instruirii suplimentare 5n anumite situaii0

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  C!i(:!8 organi1are $i distri3uire de sarcini, igien $i securitatea a

  muncii, relaii de munc

  A>ili%$:i8 sociale, tehnice

  Si%#a:ii" sarcini modificate sau adugate, utila4e $i echipamente noi

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e scrise $i orale prin care ele9ul tre3uie s demonstre1e c este capa3il s identifice

  cerinele unui loc de munc , a$a cum se specific 5n criteriul de performan :a; $i :3; $i 5n

  condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e practice 5n care ele9ul tre3uie s demonstre1e c este capa3il s solicite instruire pentru

  a'$i 5m3unti performana la locul de munc, a$a cum se specific 5n criteriul de

  performan :c; $i 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  MJ

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  50/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 9.TRAN4IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC ;1< Acceptarea responsa3ilitilor 5n cadrul echipei

  ;c< ili%a%!"

  C!i(:!8 fi$a postului, instruciuni de e7ploatare a utila4elor pentru operaii

  simple, dispo1iiile organi1atorului de proces :superiorul ierarhic;

  R!,)&(,a>ili%$:i8 de 5ndeplinire a sarcinii primite 5n echip, relaii de cola3orare

  C!i(:!8 norme interne de 5ndeplinire a sarcinii, sisteme de asigurare a calitii

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e scrise de e9aluare prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice cerinele

  din fi$a postului a$a cum se specific 5n criteriul de performan :a; 5n condiiile de

  aplica3ilitate date0

  2ro3e practice de e9aluare prin care ele9ul demonstrea1 c poate 5ndeplini sarcini 5n cadrul

  echipei conform criteriului de performan :3; 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s se 5ncadre1e 5n cerinele de

  timp pentru efectuarea unor operaii simple conform criteriului de performan :c; 5n

  condiiile de aplica3ilitate date0

  M/

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  51/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 9.TRAN4IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC ;1< 6electarea informaiilor pri9ind necesitatea auto'instruirii

  ;c< .uarea unor deci1ii pentru 5m3untirea propriei performane

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%! "

  S#,! 3! i(f&a!8 informale :$efi, colegi de echip;, a9i1iere, mentor

  I(f&a:ii8 din o3ser9aii $i recomandari ale grupului de lucru, din dispo1iiile

  organi1atorului de proces :$ef;

  D!ci=ii8 studiu indi9idual, participare la programe de formare continu, 5n9are

  informal

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i scrise de e9aluare prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice

  sursele de informare legate de noutiile unui loc de munc conform criteriului de

  performan :a; $i :3; $i 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e scrise de e9aluare prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s 5$i asume propriile

  deci1ii, conform criteriului de performan :c; 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  M

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  52/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 9.TRAN4IIA DE LA COAL LA LOCUL DE MUNC ;1< 6electarea ofertelor de locuri de munc conform pregtirii do3ndite

  ;c< Bormularea unor opiuni profesionale cu asisten de specialitate

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  S#,! 3! i(f&a!8 CO!, profile ocupaionale, structura calificrilor, centre de

  formare, agenii speciali1ate

  S!l!c%a!8 din oferta agenilor economici, a9i1iere, agenii speciali1ate,

  consiliere, prin relaii interpersonale

  A,i,%!(:$ 3! ,)!ciali%a%!8 consiliere indi9idual

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i scrise de e9aluare prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice

  sursele de informare legate de ocupaiile posi3ile in domeniul de pregtire conform

  criteriului de performan :a; 5n condiiile de aplica3ilitate date0

  2ro3e practice de e9aluare prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s selecte1e din

  oferta firmei calificri posi3ile conform criteriului de performan :3; 5n condiiile de

  aplica3ilitate date0

  2ro3e orale de e9aluare prin care este capa3il s'$i identifice optiunile profesionale cu

  a4utorul asistenei psihoprofesionale conform criteriului de performan :c; 5n condiiile de

  aplica3ilitate date0

  M

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  53/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 10.RE4OLVAREA DE PROLEME ;1< Descrierea caracteristicilor pro3lemei

  ;c< Bormulareapro3lemei 5n funcie de caracteristicile determinate

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  6ituaii pro3lematice8 din documente, din e7periena proprie, din e7periena grupuluide cunoscui :familie, prieteni, grup de lucru;

  Caracteristici8 grad de dificultate, condiii de timp $i de loc, condiii demetod sau mod de a3ordare

  P&>! 3! E-al#a!"

  2ro3e orale :de tip inter9iu sau discuie li3er; prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3ils o3in informaii necesare pentru definirea pro3lemei, s descrie caracteristicile pro3lemei$i s formule1epro3lema 5n funcie de caracteristicile determinate, conform criteriilor de

  performan :a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  55/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 10.RE4OLVAREA DE PROLEME ;1< Alegerea soluiei optime de re1ol9are a pro3lemei

  ;c< ili%a%!"

  Alternati9e8 consultare, e7ersare, o3ser9are, testare

  6oluie optim8 proiectarea unui re1ultat de1ira3il 5ntr'o situaie dat :5n funciede alternati9ele de re1ol9are;

  2lan de re1ol9are8 o3iecti9e, metode, resurse, acti9iti, mi4loace $i cai dereali1are, mod de e9aluare

  Conte7t determinat8 ordinea de reali1are din plan, timpul de re1ol9are, cola3orareacu ali parteneri

  P&>! 3! E-al#a!"

  2ro3e orale :de tip inter9iu sau discuie li3er; prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3ils identifice o alternati9 de re1ol9area pro3lemei$i s aleag soluia optim de re1ol9are,

  conform criteriilor de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  56/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 10. RE4OLVAREA DE PROLEME ;1< Aprecierea re1ultatului o3inut 5n urma comparrii

  ;c< Aplicarea re1ultatului o3inut 5n situaii similare

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Comparare8 re1ultate identice, asemntoare sau diferite

  Apreciere8 acceptare sau respingere, satisfacie sau insatisfacie

  Aplicarea 5n situaii similare8 preluarea re1ultatului apreciat drept identic sauasemntor 5n situaii simple, care presupun acela$i tip

  de re1ol9are

  P&>! 3! E-al#a!"

  2ro3e orale :de tip inter9iu sau discuie li3er; prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3ils compare re1ultatul o3inut cu re1ultatul planificat $i s'l aprecie1e, conform criteriilor de

  performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  57/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 11. SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR ;1< 6electarea $i listarea drepturilor clienilor

  ;c< Diferenierea dintre cerinele $i drepturile legale ale clienilor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"6urse de informare8 standarde, legislaia din domeniul proteciei consumatorilor

  Clieni8 3eneficiari interni $i e7terni ai ser9iciilor unei organi1aii

  Difereniere8 sta3ilirea 4usteei cerinelor formulate de clieni

  Drepturile clientului8 drepturi reglementate legal, drepturi coninute 5n codurile

  deontologice, drepturi admise de practicile etice de pia

  P&>! 3! !-al#a!2ro3 scris de e9aluare care s reflecte a3ilitile candidailor de a recunoa$te drepturile

  legale ale clienilor a$a cum este specificat 5n criteriile de performan :a;, :3;, :c;0

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul s demonstre1e c poate 5ndeplini cerinele

  clienilor 5n conformitate cu legislaia 5n 9igoare a$a cum este specificat 5n criteriul de

  performan :c;0

  2ro3ele de e9aluare tre3uie s conin toate elementele din condiiile de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  59/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 11.SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR ;1< +9aluarea ne9oilor $i cerinelor clienilor 5n raport cu un anumit

  criteriu

  ;c< 6ta3ilirea modalitii de aciune pentru 5ndeplinirea cerinelor

  clienilor

  ;3< Deser9irea nediscriminatorie a clienilor, conform modului de

  aciune sta3ilit

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Clieni8 furni1ori, distri3uitori, consumatori de 3unuri $i ser9icii,

  mem3rii altor departamente din cadrul organi1aiei

  Criterii de e9aluare8 timp, politica firmei, costuri, urgena, importana social

  odaliti de aciune8 scrisori personale adresate clienilor, msuri de remediere a unui

  pre4udiciu semnalat :produs defect, ser9iciu neadec9at;,

  comunicate, notificri

  &on'discriminare8 5n funcie de gen, ras, 9rst, religie, etnie, status social

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 practic de e9aluare tip 4oc de rol prin care candidatul s demonstre1e c poate aplica

  un tratament nediscriminatoriu 5n 5ndeplinirea cerinelor clienilor a$a cum este specificat 5n

  criteriile de performan :a; ' :d; $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  60/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 11. SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR ;1< Adoptarea unui lim3a4 9er3al $i non9er3al adec9at

  ;c< Burni1area unor informaii despre organi1aie

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  2arametri calitati9i8 promptitudine, eficien, politee, siguran

  .im3a4 9er3al8 preci1area ideii principale, ama3ilitate $i atenie, ton moderat

  .im3a4 non9er3al8 inut corespun1toare, 1m3et, lim3a4 po1iti9 al trupului

  Informaii8 adres, telefon, fa7, >e3site, email, profil, gam de produse,

  indicarea unor surse speciali1ate pentru informaii suplimentare

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 practic de e9aluare tip 4oc de rol prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s

  ofere clienilor ser9icii corespun1toare standardelor, a$a cum este specificat 5n criteriile de

  performan :a;, :3;, :c; $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3 practic tip studiu de ca1 prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s identifice

  parametrii calitati9i ai ser9iciilor a$a cum se preci1ea1 5n criteriul de performan :a; $i

  cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  61/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 11. SATISFACEREA CERINELOR CLIENILOR ;1< Descrierea implicaiilor socio'economice ale non'calitii

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  +ntitate8 proces de fa3ricaie, produs, organi1aie, sistem, persoan,

  societate

  Implicaii sociale8 $oma4, scderea credi3ilitii

  Implicaii economice8 scderea 9eniturilor, 5ndeprtarea in9estitorilor, scderea

  competiti9itii

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3e orale $i scrise de e9aluare care s reflecte a3ilitile candidatului de a pre1enta

  implicaiile socio'economice ale ser9iciilor de calitate necorespun1toare $i a3ilitile de

  identificare a ser9iciilor de calitate necorespun1toare a$a cum reiese din criteriile de

  performan :a; $i :3; $i cuprin1nd toate condiiile de aplica3ilitate0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  62/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 12. DEPO4ITAREA MATERIILOR PRIME I A

  PRODUSELOR FINITE

  Ni-!l" 1

  Val&a! c!3i%" 1

  C&)!%!(:!"

  1. Aprecia1 sen1orial materiile prime utili1ate 5n industria alimentar

  2. Anali1ea1 fi1ico'chimic materiile prime utili1ate 5n industria

  alimentar

  /. !ecepionea1 cantitati9 materiile prime $i au7iliare

  6. 2regte$te depo1itele

  7. !eali1ea1 depo1itarea materiilor prime $i a produselor finite

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  63/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 12. DEPO4ITAREA MATERIILOR PRIME I APRODUSELOR FINITE ;1< Aprecierea sen1orial a calitii materiilor prime de origine 9egetal

  ;c< Aprecierea sen1orial a calitii materiilor prime de origine animal;3< Aprecierea sen1orial a calitii materiilor prime de origine mineral

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  aterii prime8 '3! &i@i(! -!@!%al$8 cereale :gru, or1, porum3;, fin,

  legume, fructe, struguri, plante oleaginoase :floarea'soarelui;,sfecl pentru 1ahr, cartoful

  3! &i@i(! a(ial$" carne, pe$te, lapte, ou

  3! &i@i(! i(!al$"apa, sare comesti3ilAnali1 sen1orial8 'dup8 aspect, culoare, gust, miros, stare de sntate,

  consisten

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul demonstre1 c este capa3il s recunoascmateriile prime, conform criteriului de performan :a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  64/113

  C&)!%!(:a 12.2" A(ali=!a=$ fi=ic&ciic a%!iil! )i! #%ili=a%! '( i(3#,%ia

  ali!(%a$

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$";a< Anali1ea1 fi1ico'chimic materiile prime de origine 9egetal

  ;>< Anali1ea1 fi1ico'chimic materiile prime de origine animal

  ;c< Anali1ea1 fi1ico'chimic materiile prime de origine mineral

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  aterii prime de origine

  9egetal8

  '8 c!!al!* )la(%! &l!a@i(&a,!" impuriti, umiditate, masa a

  o mie de 3oa3e

  f$i($"aciditate, capacitate de hidratare

  l!@#!* f#c%!* ,%#@#i* ,f!cl$ )!(%# =a$8 su3stana

  uscat ' refractometric3! &i@i(! i(!al$"apa, sare comesti3il

  aterii prime de origine

  animal8

  ca(!8 pP, msurarea temperaturiila)%!8 grad de impurificare, densitate, aciditate$"prospeime0

  aterii prime de origine

  mineral8

  a)$"pP, aciditate, alcalinitate ,a! c&!,%i>il$" impuriti

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e practice de e9aluare prin care candidatul demonstre1 c este capa3il s anali1e1emateriile prime, conform criteriilor de performan :a< $i ;c< respectnd condiiile deaplica3ilitate0

  Ti%l#l #(i%$:ii" 12. DEPO4ITAREA MATERIILOR PRIME I A

  PRODUSELOR FINITE ;1

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  65/113

  C&)!%!(:a 12./ R!c!):i&(!a=$ ca(%i%a%i- a%!iil! )i! +i a#Bilia!.

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$"

  ;a< Identificarea tipurilor de cntare

  ;>< 2regtirea pentru cntrire

  ;c< +fectuarea cntririi

  ;3< !espectarea &ormelor de 2rotecie a uncii

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Tipuri de cntare 8 cntare port'3ascul, semiautomate0

  2regtirea 8 9erificarea punctului 1ero, 3locarea 9agonului sau camionului0

  Cntrirea 8 cite$te $i 5nregistrea1 cantitatea

  &orme de 2roteciea uncii 8 specifice operaiei de cntrire

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3 oral de e9aluare prin care candidatul demonstre1 c este capa3il s recunoasctipurile de cntare conform criteriului de performan :a< $i;3

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  66/113

  C&)!%!(:a 12.6" P!@$%!+%! 3!)&=i%!l!.

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$";a< Identificarea depo1itelor corespun1toare materiilor prime $i produselor finite0

  ;>< Igieni1area depo1itelor0

  ;c< Asigurarea condiiilor de microclimat 5n depo1ite0

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"Tipuri de depo1ite8 tip maga1ie, silo1, din 3eton, frigorifice0

  Igieni1area8 5ndeprtarea impuritilor mecanice folosind mturi,de1infectea1 folosind soluii de1infectante0

  Asigurarea condiiilor8 deschide 9entilatoare de aerisire,cite$te temperatura 5n gradeCelsius la termometre $i anun persoana responsa3il cureglarea temperaturii atunci cnd 5nregistrea1 a3ateri

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP&>! 3! !-al#a!"

  2ro3 oral de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul este capa3il s recunoasctipurile de depo1ite conform criteriului de performan ;a< respectnd condiiile deaplica3ilitate0

  2ro3 practic de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul este capa3il s igieni1e1edepo1itele conform criteriului de performan ;>< respectnd condiiile de aplica3ilitate0

  2ro3 practic de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul este capa3il s asigurecondiiile de microclimat din depo1ite conform criteriului de performan ;c< respectndcondiiile de aplica3ilitate0

  Ti%l#l #(i%$:ii" 12. DEPO4ITAREA MATERIILOR PRIME I A

  PRODUSELOR FINITE ;1

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  67/113

  C&)!%!(:a 12.7 R!ali=!a=$ 3!)&=i%a!a a%!iil& )i! +i a )&3#,!l& fi(i%!.KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$"

  ;a< Alimentarea $i e9acuarea ritmic a produselor 5n spaiile de e9acuare0

  ;>< Asigurarea microclimatului 5n timpul depo1itrii0

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Alimentarea $i e9acuarea5n spaiile de depo1itare8 9erific prin numrare, cite$te 9olumul, reglea1 de3itul0

  Asigurarea microclimatuluila depo1ite8 aerise$te depo1itul, cite$te temperatura 5n grade C 5n

  termometre $i anun persoana responsa3il cu reglareatemperaturii atunci cnd 5nregistrea1 a3ateri0

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKP&>! 3! !-al#a!"

  2ro3 oral de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul este capa3il s descriediferite tipuri de depo1ite conform criteriului de performan ;a< respectnd condiiile deaplica3ilitate0

  2ro3 practic de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul este capa3il s reali1e1ealimentarea $i e9acuarea produselor 5n depo1ite conform criteriului de performan ;>! 3! !-al#a!"

  2ro3e scrise prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s clasifice pompele conformcriteriului de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  70/113

  C&)!%!(:a 1/. 2" Ef!c%#!a=$ %a(,)&%#l a%!ial!l& ,&li3!.

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$ "

  ;a< Clasificarea mi4loacelor de transport pentru materiale solide

  ;>< Identificarea mi4loacelor de transport pentru materiale solide

  ;c< Deser9irea mi4loacelor de transport pentru materiale solide

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Clasificare8 dup natura forelor care reali1ea1 transportul

  i4loace de transport8 planul 5nclinat, to3ogane, 4ghea3uri, 3anda transportoare,ele9atorul $i transportorul elicoidal

  Deser9ire8 pregte$te mi4loacele de transport, le supra9eghea1funcionarea, respectnd &ormele de 2rotecie a uncii

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e orale prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s clasifice mi4loacelor de transportconform criteriului de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  71/113

  C&)!%!(:a 1/./" R!ali=!a=$ %a(,)&%#l )(!#a%ic

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$ "

  ;a< Descrierea principiului de reali1are a transportului pneumatic

  ;>< Clasificarea instalaiilor de transport pneumatic

  ;c< 6upra9egherea fucionrii ciclonului

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  2rincipiul de reali1are8 stratul fi7, 5nceputul fluidi1rii, fluidi1are omogen,transportul pneumatic

  Clasificare8 dup modul de amplasare a pompei 5n instalaie6upra9eghere8 utila4 ciclon

  deser9ire alimentarea, e9acuarea produselor din cicloncu respectarea &ormelor de 2rotecie a uncii

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e orale sau scris prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s descrie principiul dereali1are a transportului pneumatic conform criteriului de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  72/113

  Ni-!l" /

  Val&a! c!3i%" /0J

  C&)!%!(:!"

  /0 Define$te operaia de mrunire

  0 +7ecut mrunirea materialelor cu duritate mare

  0 !eali1ea1 mrunirea materialelor cu duritate madie

  L0 runirea materialelor cu consisten mare

  Ti%l#l #(i%$:ii" 16. MRUNIREA MATERIILOR DE ORIGINE

  VEGETAL I ANIMAL ;1

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  73/113

  C&)!%!(:a 16.1" D!fi(!+%! &)!a:ia 3! $#(:i!0

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$"

  ;a< Definirea gradului de mrunire;>< &umirea operaiei de mrunire 5n funcie de proprietile

  produselor prelucrate;c< 2re1entarea metodelor $i procedeelor de mrunire

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  &umirea operaiei Concasare, granulare, mcinare, de1integrare, tiere, tocare

  etodele $i procedeele

  de mrunire

  2rin compresiune, locire, frecare, tiere

  2rocedeul discontinuu $i procedeul continuu in circuit 5nchis

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e orale prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s defineasc gradul de mrunireconform criteriului de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  74/113

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$"

  ;a< Identificarea utila4elor pentru mrunirea materialelor cu duritate mare;>< Caracteri1area produselor re1ultate 5n urma mrunirii

  ;c< Deser9irea utila4elor pentru mrunirea materialelor cu duritate mare;3< Aplicarea normelor de protecie a muncii

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Utila4e8 concasorul :granulatorul; cilindric, moara cu ciocane

  Caracteri1ri8 dup gradul de mrunire

  Deser9ire alimentare, supra9egherea functionrii, curire

  Aplicarea &ormelor de2rotecie a uncii8 specifice concasorului cilindric $i morii cu cioacane

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice utila4ele pentrumrunirea materialelor cu duritate mare, conform criteriului de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  75/113

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$"

  ;a< Caracteri1area produselor o3inute 5n urma mrunirii;>< Deser9irea 9alului automat;c< Aplicarea &ormelor de 2rotecie a uncii

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Caracteri1are8 5n funcie de gradul de mrunire

  Deser9ire8 pregtire, alimentare $i supra9eghere funcionare

  Aplicare &ormelor de

  2rotecie auncii8 specifice 9alului automat

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e orale prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s caracteri1e1e produsele o3inute5n urma mrunirii conform criteriului de performan ;a< +i ;c

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  76/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 16. MRUNIREA MATERIILOR DE ORIGINE VEGETAL

  I ANIMAL ;1< Caracteri1area produselor re1ultate 5n urma mrunirii;c< Deser9irea utila4elor pentru mrunirea materialelor cu consisten mare;3< Aplicarea normelor de igien $i de protecie a muncii

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Utila4e8 ma$ina de tiat legume, 9olf, cuter

  Caracteri1ri8 5n funcie de gradul de mrunire

  Deser9ire8 montare, alimentare, supra9egherea funcionrii, curire

  &orme de igien

  $i protecie a muncii specifice ma$inii de tiat legume, 9olfului $i cuterului

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e practice prin care ele9ul demonstrea1 c este capa3il s identifice utila4ele folositepentru mrunirea materialelor cu consisten mare, conform criteriului de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  77/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 17. SEPARAREA AMESTECURILOR

  Ni-!l" 1

  Val&a! c!3i%" 2

  C&)!%!(:!8 1. Identific metodele de separare a amestecurilor

  2. 6epar prin sortare materialele solide

  /. +fectuea1 operaii de separare a amestecurilor eterogene lichide $i

  ga1oase

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  78/113

  Ti%l#l #(i%$:ii817. SEPARAREA AMESTECURILOR

  C&)!%!(:a 17.1" P!=i(%$ !%&3!l! 3! ,!)aa! a a!,%!c#il&

  Ci%!ii 3! )!f&a(:$"

  ;a< +numerarea principiilor care stau la 3a1a metodelor de separare

  ;>< Caracteri1area metodelor de separare a amestecurilor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!

  2rincipii de separare 8 Insu$iri fi1ice8 dimensiuni, mas specific, form,

  capacitatea de a fi atrase de cmpul magnetic

  2rincipii fi1ice8 fora gra9itaiei $i frecrii, diferena de

  presiune, fora centrifug

  etode de separare8 6epararea dup diferena de mrime, dup proprietiaerodinamice, dup mrime $i form, separarea pneumatic,

  separarea magnetic, separarea prin sedimentare, separarea prin

  filtrare, separarea prin centrifugare

  P&>! 3! !-al#a!"

  2ro3e orale de e9aluare pri9ind performan prin care candidatul demonstrea1 c este

  capa3il s enumere principiile care stau la 3a1a metodelor de separare, conform criteriului de

  performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  79/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 17. SEPARAREA AMESTECURILOR ;1! 3! !-al#a!

  2ro3e orale prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s identifice utila4ele carereali1ea1 separarea amestecurilor solide conform criteriilor de performan :a; $i preci1rilor

  pri9ind aplica3ilitatea criteriilor de performan0

  2ro3e practice prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s deser9easc utila4ele caresepar materialele solide conform criteriilor de performan :3; $i preci1rilor pri9ind

  aplica3ilitatea criteriilor de performan0

  2ro3e practice prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s depiste1e defeciunileaprute conform criteriilor de performan :c; $i preci1rilor pri9ind aplica3ilitatea criteriilorde performan0

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  80/113

  Ti%l#l #(i%$:ii817. SEPARAREA AMESTECURILOR ;1! 3! !-al#a!"

  2ro3e scrise=orale de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este

  capa3il s descrie factorii care influenea1 operaiile de separare, conform criteriului de

  performan :a; $i preci1rilor pri9ind aplica3ilitatea criteriilor de performan

  2ro3e practice prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s deser9easc utila4ele care

  separar amestecurile eterogene dup cum se specific 5n criteriul de performan :3;,

  cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  Ti%l#l #(i%$:ii" 10 AMESTECAREA MATERIALELOR

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  82/113

  Ni-!l" /

  Val&a! c!3i%" /

  C&)!%!(:!"

  1.!eali1ea1 amestecarea materialelor solide

  20 +7ecut amestecarea materiale pstoase

  /.!eali1ea1 amestecarea 5n mediu lichid

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  83/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 10 AMESTECAREA MATERIALELOR ;1< Do1area componentelor amestecului

  ;c< +7ecutarea operaiei de amestecare a materialelor solide;3< Igieni1area amestectoarelor pentru materiale solide

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Amestectoare8 amestector elicoidal ori1ontal, 9ertical, amestectoare

  cu mi$care de rotaie

  Do1are8 numrare saci, cntrire, aparate de procenta4,calcularea cantitilor conform reetelor

  Deser9ire amestectoare8 alimentare, supra9eghere funcionare, respectarea

  &ormelor de 2rotecie a uncii

  Igieni1are8 curire mecanica

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s identifice

  prile componente ale amestectoarelor a$a cum este specificat 5n criteriul de performan

  ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  84/113

  amestecurilor, a$a cum este specificat 5n criteriile de performan ;>

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  85/113

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul este capa3il s e7ecute igieni1area cu

  su3stane de igieni1are a$a cum este specificat 5n criteriul de performan ;c

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  86/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 1.AMESTECAREA MATERIALELOR ;1< +7ecutarea operaiei de amestecare in mediu lichid

  ;c< Igieni1area amestectoarelor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  odaliti8 cu amestectoare pneumatice, cu circularea lichidului, cu

  amestectoare cu 3rae $i cu elice

  +7ecutarea operaiei8 deser9irea amestectoarelor, respectarea &ormelor de 2rotecie

  a uncii

  Igieni1are8 manual cu su3stane de igieni1are

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s identifice

  modalitile de reali1are a amestecurilor dup cum este specificat 5n criteriul de performan

  ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  87/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 10 AMALAREA 5N INDUSTRIA ALIMENTAR

  Ni-!l" /

  Val&a! c!3i%" /

  C&)!%!(:!"

  1. !ecunoa$te materiale folosite la am3alare

  2. !eali1ea1 am3alarea

  /. Igieni1ea1 am3ala4ele refolosi3ile

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  88/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 1. AMALAREA 5N INDUSTRIA ALIMENTAR ;1< Identificarea materialelor de am3alare nemetalice

  ;c< Identificarea materialelor comple7e

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Am3ala4e metalice8 pe 3a1 de aluminiu, nichel, crom cositor, 1inc $i alia4e

  Am3ala4e nemetalice8 materiale lemnoase, sticl, materiale celulo1ice, materiale

  plastice

  ateriale comple7e8 hrtie acoperit de ceruri, hrtie acoperit de mase plastice,

  hrtie metali1at, comple7e din mase plastice, comple7e dinmase plastice si folie de aluminiu

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 practic de e9aluare pin care candidatul demonstrea1 ca este capa3il s aleag materialele

  metalice dup cum este specificat 5n criteriul de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  89/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 1. AMALAREA 5N INDUSTRIA ALIMENTAR ;1< 2regtirea produselor pentru am3alare;c< Am3alarea propriu 1is

  ;3< +tichetarea am3ala4elor

  ;!< Interpretarea inscripionrilor de pe am3ala4e

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!

  2regtirea am3ala4elor8 alegerea am3ala4elor potri9ite, splarea am3ala4elor,transportul am3ala4elor

  2regtirea produselor

  pentru am3alare8 umplerea, do1area, cntrirea

  Am3alarea propriu 1is8 ma$ini de am3alat, 5nchiderea am3ala4elor

  +tichetarea am3ala4elor8 aplicarea etichetelor pe produs, dispo1iti9e de etichetat

  $i inscripionat

  Interpretare inscripionar8 compo1iie, 9aloare nutriti9, termen de garanie, capacitate

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s pregteasc

  am3ala4ele dup cum este specificat 5n criteriul de performan :a; $i cuprin1nd toate condiiile de

  aplica3ilitate0

  H/

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  90/113

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s pregteasc

  am3ala4ele $i produsele pentru am3alare, dup cum este specificat 5n criteriile de performan ;a< +i

  ;>

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  91/113

  Ti%l#l #(i%$:ii " 1AMALAREA 5N INDUSTRIA ALIMENTAR ;1< 2regtirea su3 supra9eghere a soluiilor de igieni1are

  ;c< !eali1area igieni1rii am3ala4elor

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  6u3stane pentru igieni1are8 soluii de splare :e78 soda caustica, soda calcinata, fosfat

  3isodic, acid gluconic, ageni tensioacti9i;, soluii de

  de1infectare :e78 clorul si compu$ii si, sruri de amoniu;

  2regte$te soluii de igieni1are8 do1ea1 apa, su3stanele pentru igieni1are

  !eali1ea1 igieni1area8 manual sau mecanic

  P&>! 3! !-al#a!

  2ro3 practic de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s identifice

  su3stanele de igieni1are dup cum se specific 5n criteriul de performan ;a

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  92/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 18. SACRIFICAREA ANIMALELOR PENTRU CARNE

  Ni-!l" 1C!3i% 2*0

  C&)!%!(:!"

  18.10 +7ecut tierea animalelor

  18.20 !ecoltea1 su3produsele de a3ator

  18./0 Depo1itea1 $i transport carcasele

  HL

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  93/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 18. SACRIFICAREA ANIMALELOR PENTRU CARNE ;1< 6uprimarea 9ieii animalelor

  ;c< 2relucrarea carcaselor, cu respectarea normelor de igien $iprotecie a muncii

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  2regtirea animalelor8 deser9irea instalaiilor de toaletare, a instalaiilor de transport

  $i imo3ili1are

  6uprimarea 9ieii8 pistolul de asomare, electro1i, cuit tu3ular

  2relucrarea carcaselor8 instalaii de oprire, prlire, 4upuire

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s deser9easc instalaiile de toaletare, transport $i imo3ili1are, dup cum se specific 5n criteriul de

  performan :a;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  0 2ro3e orale de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s descrie $i s recunoasc instrumentele de asomare $i s preci1e1e parametrii de funcionare, dup

  cum se specific 5n criteriul de performan :3;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  0 2ro3e orale $i practice de e9aluare prin care candidatul demonstera1 c este capa3il s

  pre1inte instalaiile de oprire, prlire, 4upuire cu parametrii de funcionare dup cum se specific 5n

  criteriul de performan :c;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate0

  HM

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  94/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 18. SACRIFICAREA ANIMALELOR PENTRU CARNE ;1< !ecoltarea organelor;c< !ecoltarea tacmului de mae

  ;3< !espectarea normelor de igien $i protecie a muncii

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  +9iscerare8 su3 supra9eghere

  !ecoltarea organelor $i

  a tacmului de mae8 su3 supra9eghere

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e practice pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s reali1e1e

  e9iscerarea ,dup cum se specific 5n criteriile de performan :a; $i :d;, cuprin1nd elementele din

  sfera de aplica3ilitate

  0 2ro3e practice pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s deta$e1e

  organele $i tacmul de mae fr s le deteriore1e, dup cum se specific 5n criteriile de performan

  :3;, :c; $i :d;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  HE

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  95/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 18. SACRIFICAREA ANIMALELOR PENTRU CARNE ;1< Urmrirea gradului de 5ncrcare a depo1itelor

  ;c< Aprecierea strii carcaselor 5n perioada depo1itrii

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKC&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Transportarea carcaselor8 linii aeriene, linii con9eieri1ate, pornire'oprire, schim3are

  maca1uri

  (rad de 5ncrcare8 3!)&=i%!8 de refrigerare, congelare, camere frigorifice'

  urmrire 9i1ual

  Aprecierea strii carcaselor8 periodic, prin anali1 sen1orial

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e practice pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s utili1e1e

  elementele de transport, dup cum se specific 5n criteriul de performan :a;, cuprin1nd

  elementele din sfera de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice pri9ind performana prin care candidatul o3ser9 gradul de 5ncrcare a depo1itelor

  dup cum se specific 5n criteriul de performan :3;, cuprin1nd elementele din sfera de

  aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice pri9ind performana prin care ele9ul msoar temperatura 5n depo1ite $i la materia

  prim aflat 5n depo1itare dup cum se specific 5n criteriul de performan :c;, cuprin1nd

  elementele din sfera de aplica3ilitate

  HF

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  96/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 19. PRELUCRAREA PRIMAR A CRNII I PETELUI

  Ni-!l 1

  Val&a! c!3i%! 2*0

  C&)!%!(:!"

  19.12re1int prile anatomice ale carcaselor de animale

  19.2 !eali1ea1 degresarea, 5ndeprtarea $oriciului, alesul crnii de pe

  oase

  19./0 !eali1ea1 prospturi nefierte $i neafumate

  19.6Am3alea1 $i depo1itea1 produsele

  19.70 2regte$te pe$tele pentru fa3ricaie

  HG

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  97/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 19. PRELUCRAREA PRIMAR A CRNII I PETELUI ;1< !ecunoa$terea oaselor

  ;c< Aprecierea calitii carcaselor

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  !ecunoa$tere8 dup musculatur si oase semicarcase de porc, sferturi anterioare $i

  posterioare de 9it

  Apreciere8 dup defecte, dup ponderea de esut gras $i de esut con4uncti9

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e orale $i practice pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s

  recunoasc oasele $i mu$chii, dup cum se specific 5n criteriile de performan :a; $i :3;,

  cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  0 2ro3e orale $i peactice pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s

  recunoasc defectele carcaselor prin e7amen organoleptic $i $tampilele de control dup cum se

  specific 5n criteriul de performan :c;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  HH

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  98/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 19. PRELUCRAREA PRIMAR A CRNII I PETELUI ;1< Deta$area grsimii pe sortimente

  ;c< 6epararea $oriciului de pe slnin

  ;3< 6epararea crnii de pe oase $i cpni

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Tipurile de grsimi8 slnin tare, moale, seu, osn1

  Deta$are grsime8 #%ila?8 3anda de tran$are unelte cuite

  deser9ire $i respectarea normelor de igien $i protecie a

  muncii

  Deta$are $oriciului8 #%ila?8 ma$ina de de$oricat

  deser9ire $i respectarea normelor de igien $i protecie a

  muncii

  6eparare 8 carne, oase re1ultate 5n urma tran$rii'de1osrii, cpni de

  9ite $i de porc

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3 practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s separe grsimile pe sortimente dup cum se specific 5n criteriile de performan :a,3;,

  cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s separe

  $oriciul de pe slnin $i carnea de pe oase dup cum se specific 5n criteriile de performan :c,d;,

  cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  /JJ

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  99/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 19. PRELUCRAREA PRIMAR A CRNII I PETELUI ;1< Calculea1 necesarul de materii prime $i au7iliare

  ;c< 2regte$te compo1iia $i formea1 produsul

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKC&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  aterii prime $i au7iliare8 mem3rane, condimente, carne de 9it, porc, oaie, grsimi

  Calculea1 necesarul 8 dup reete $i instruciuni tehnologice pentru carne tocat,

  past de mici, crnai proaspei

  2regte$te compo1iia 8 utila4e 8 9olf, $pri de umplere, mala7or

  deser9ire cu respectarea normelor de igien $i protecie a

  muncii

  KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e orale $i practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este

  capa3il s identifice materiile prime $i au7iliare dup cum se specific 5n criteriul de performan

  :a;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este

  capa3il s calcule1e necesarul de materii prime $i au7iliare dup cum se specific 5n criteriul de

  performan :3;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s reali1e1e compo1iia dup reete date $i s fac umplerea mem3ranelor dup cum se specific 5n

  criteriul de performan :c;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate

  /J/

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  100/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 19. PRELUCRAREA PRIMAR A CRNII I PETELUI ;1< !eali1area am3alrii

  ;c< Cntrirea $i depo1itarea produselor am3alate

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Am3ala4e8 folie polietilen, t9ie, caserole, pungi, hrtie,folie stretch, cartoane

  Am3alarea8 manual, cu respectarea normelor de igien $i protecie a muncii

  Depo1itare $i cntrire8 9itrine frigorifice, cntare, aran4are 5n spaiile frigorifice, conform

  indicaiilor primite

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3 practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s aleag am3ala4ele potri9ite $i s le pregteasc conform specificrii din criteriul de performan

  :a;, cuprin1nd elementele din condiiile de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s reali1e1e aran4area $i am3alarea produselor dnd un aspect comercial potri9it cu criteriul :3;,

  conform condiiilor de aplica3ilitate

  0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s reali1e1e cntrirea $i transportul produselor am3alate ctre spaiile de depo1itare conform

  criteriului de performan : c;, cuprin1nd elementele din sfera de aplica3ilitate0

  /J

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  101/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 19. PRELUCRAREA PRIMAR A CRNII I PETELUI ;1< Decapitarea pe$telui

  ;c< +9iscerarea pe$telui;3< Depo1itarea pe$telui

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Desol1ire8 manual, cu respectarea normelor de igien $i protecie a muncii

  Decapitare8 manual $i mecanic, cu respectarea normelor de igien si protecia

  muncii

  +9iscerare8 separarea lapilor $i a icrelor

  Depo1itare8 urmrirea parametrilor de depo1itare $i anuntarea persoanei

  responsa3ile 5n ca1ul nerespectrii parametrilor

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s reali1e1e desol1irea, decapitarea $i e9iscerarea, conform criteriilor de performan :a,3,c;,

  cuprin1nd elelmentele din sfera de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s reali1e1e transportul $i depo1itarea pe$telui prelucrat conform criteriului de performan :d;,

  cuprin1nd elemente din sfera de aplica3ilitate

  /J

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  102/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 20. OINEREA LAPTELUI DE CONSUM

  Ni-!l" 1

  Val&a! c!3i% 2*0

  C&)!%!(:!"

  20.10 !ecepionea1 cantitati9 laptele

  20.20 6tandardi1ea1 laptele

  20./0 Igieni1ea1 laptele

  20.60 Am3alea1 $i depo1itea1 laptele de consum

  /JL

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  103/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 20. OINEREA LAPTELUI DE CONSUM ;1< Determinarea aciditii $i gradului de impurificare a laptelui

  ;c< Curirea laptelui;3< !cirea $i depo1itarea laptelui

  ;!< !espectarea normelor de igien $i protecia muncii

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  surare8 galactometru, $tang, 3idoane, 3a1ine cotate

  Anali18 determinarea aciditii, gradului de impurificare

  Curire8 filtru, materiale filtrante, curitor centrifugal, demontare, curire,

  montare

  !cire $i depo1itare8 rcitoare cu plci, tancuri i1oterme, pompe centrifuge, termometre,

  demontare, curire, montare

  !espectare8 norme de igien $i protecie a muncii specifice

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s msoare 9olumetric cantitatea de lapte, dup cum se specific 5n criteriul de performan :a;,

  respectnd condiiile de aplica3ilitate0

  /JM

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  104/113

  0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s determine aciditatea $i gradul de impurificare a laptelui, dup cum se specific 5n criteriul de

  performan :3;, respectnd condiiile de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice de e9aluare prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il s reali1e1e filtrarea,rcirea, depo1itarea $i msurarea temperaturii laptelui, dup cum se specific 5n criteriile de

  performan :c; $i :d;, respectnd condiiile de aplica3ilitate0

  L0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s aplice normele de igien $i protecia muncii specifice operaiilor de recepie a laptelui, dup cum

  se specific 5n criteriul de performan :3;, respectnd condiiile de aplica3ilitate0

  /JE

 • 8/12/2019 SPP Lucrator n Prelucrare Carne, Peste,Lapte, Conseve Nive

  105/113

  Ti%l#l #(i%$:ii" 20. OINEREA LAPTELUI DE CONSUM ;1< Deser9irea separatorului centrifugal

  ;c< Igieni1area separatorului centrifugal;3< Aplicarea normelor de protecie a muncii

  C&(3i:ii 3! a)lica>ili%a%!"

  Descriere8 pri componente $i funcionare

  Deser9ire8 montare $i demontare

  Igieni1are8 manual $i 5n circuit cu soluii de splare pregtite conform reetelor

  primite din la3orator, cu respectarea normelor de igien $i protecia

  muncii

  &orme de protecia muncii 8 specifice separrii centrifugale

  P&>! 3! !-al#a!"

  /0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s monte1e $i s demonte1e separatorul centrifugal dup cum se specific 5n criteriul de performan:a;, respectnd condiiile de aplica3ilitate0

  0 2ro3e practice de e9aluare pri9ind performana prin care candidatul demonstrea1 c este capa3il

  s deser9easc separatorul cent