spp ospatar

of 91 /91
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CALIFICARE: OSPĂTAR NIVELUL 2 Variantă revizuită 1

Upload: natalia-vulcan

Post on 29-Nov-2015

190 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Spp Ospatar

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: OSPĂTAR

NIVELUL 2

Variantă revizuită

BUCUREŞTI2005

1

Page 2: Spp Ospatar

AUTORI

1. ANDREI CRISTINA – Prof. gradul I, Colegiul

2. BUCURA DANA ALICE - Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte

3. BUJDUVEANU TANASE - Prof. gradul II, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta

4. BURUIANĂ GIANINA - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ

5. COSTACHE RODICA – Prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău

6. CHIOSA IOAN - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Reşiţa

7. DINA FLORIANA - Prof. gradul I, Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii

Călimăneşti

8. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor”

Bucureşti

9. ISMAIL NELIDA – Prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia

10. LUNGU LIA RODICA - Prof. gradul I, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta

11. POPA VICTORIA - Prof. gradul I, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

12. SASU IOANA - Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti

13. VIŞAN CARMEN-CORINA - Prof. gradul I, Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" –

Focşani

CONSULTANŢI:

CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a

Învăţământului Profesional şi Tehnic

DINCĂ CRISTIAN - Prof. gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

2

Page 3: Spp Ospatar

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢE CHEIE: CREDITE: 5,0

1. Comunicare şi numeraţie 1,0

2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 1,0

3. Comunicare în limba străină 1,0

4. Asigurarea calităţii 0,5

5. Dezvoltare personală 0,5

6. Igiena şi securitatea muncii 0,5

7. Lucrul în echipă 0,5

COMPETENŢE TEHNICE DE BAZĂ: 3,0

8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie 1,0

9. Promovarea produselor şi serviciilor 1,0

10. Evidenţa operativă 1,0

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE: 7,0

11. Servirea preparatelor 2,0

12. Servirea băuturilor 2,0

13. Alcătuirea meniurilor şi servirea preparatelor şi băuturilor 2,0

14. Decorarea sălii de servire 1,0

3

Page 4: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Formulează opinii personale pe o temă dată

2. Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

3. Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

4

Page 5: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 1: Formulează opinii personale pe o temă dată

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentate

Expunere de motive argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema data, în limbaj de specialitate, conform criteriilor de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

5

Page 6: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora şi să prezinte materialul realizat conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate.

6

Page 7: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 3: Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale

(c) Completarea sau redactarea corecta a documentaţiei pentru sarcini de lucru

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, forma structurata

Documentaţie: registre, bonuri, evidente simple, jurnale, corespondenţă oficială, CV-uri

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, conform criteriului de performanţă (a), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

7

Page 8: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor

Condiţii de aplicabilitate:

Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scara, legenda, forma îngrijită, acurateţe, toleranta

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriilor de performanţă a), b) şi (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

8

Page 9: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Exploatează baze de date

2. Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

3. Comunică prin Internet

9

Page 10: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 1: Exploatează baze de date

Criterii de performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date

(b) Prezentarea structurii unei baze de date

(c) Încărcarea unei baze de date

(d) Întreţinerea unei baze de date

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o baza de date conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date conform criteriului de performanţă (e) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

10

Page 11: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 2: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

(d) Prezentarea aplicaţiei

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate

11

Page 12: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 3: Comunicare prin Internet

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii

(b) Extragerea informaţiilor relevante

(c) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: E-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

12

Page 13: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Receptează mesaje orale

2. Receptează mesaje scrise

3. Exprimă mesaje orale

4. Exprimă mesaje scrise

5. Participă la conversaţii

13

Page 14: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 1: Receptează mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber)

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

14

Page 15: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 2: Receptează mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

15

Page 16: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 3: Exprimă mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

16

Page 17: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 4: Exprimă mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de evidenţă

primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neîmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

17

Page 18: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 5: Participă la conversaţii

Criterii de performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte limba

sau limba este selectata convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare:

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

18

Page 19: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 4. Asigurarea calităţii

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

19

Page 20: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 4. Asigurarea calităţii

Competenţa nr. 1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare, ieşiri)

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

20

Page 21: Spp Ospatar

Titlul unităţii : 4. Asigurarea calităţii

Competenţa 2: Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control – ordonate logic - corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

21

Page 22: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

2. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

22

Page 23: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

Competenţa nr. 1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare personală: diferenţa dintre aspiraţii, interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

23

Page 24: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

Competenţa nr. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

24

Page 25: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 6. Igiena şi securitatea muncii

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă

25

Page 26: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 6. Igiena şi securitatea muncii

Competenţa 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă

Condiţii de aplicabilitate:

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

26

Page 27: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 6. Igiena şi securitatea muncii

Competenţa 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc

(c) Înlăturarea factorilor de risc

Condiţii de aplicabilitate:

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a), (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

27

Page 28: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

28

Page 29: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Competenţa 1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini : profesionale, sociale

Resurse : informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

29

Page 30: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Competenţa 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup

(c) Iniţierea acţiunilor în grup

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă, supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă a), b), c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

30

Page 31: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

31

Page 32: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Precizează compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie.

2. Desfăşoară activităţi în compartimentele unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie.

3. Actualizează cunoştinţe specifice industriei turismului.

32

Page 33: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Competenţa 1: Precizează compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea compartimentelor existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

(b) Identificarea relaţiilor existente între compartimente

Condiţii de aplicabilitate:

Compartimente operaţionalede alimentaţie: bucătărie, cofetărie-patiserie, bar, sală de servire

Compartimente operaţionalede cazare: front-office, etaj, sala de conferinţe

Compartimente funcţionale: resurse umane, resurse financiare, tehnic-administrativ, vânzări-marketing

Relaţii: recepţie – alimentaţie; recepţie – etaj; recepţie – tehnic; etaj – alimentaţie; producţie – servire.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice relaţiile dintre compartimente, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

33

Page 34: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Competenţa 2: Desfăşoară activităţi în compartimentele unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie.

Criterii de performanţă:

(a) Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de alimentaţie

(b) Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de de hotelărie

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de unităţi de alimentaţie după: capacitate, formă de proprietate, categoria de clasificare

Activităţi: aprovizionare, conform comenzilor, depozitare, în funcţie de natura materiilor prime, transport, conform fluxurilor tehnologice.

Tipuri de unităţi de hotelărie după: capacitate, formă de proprietate, grad de confort

Activităţi legate de: pregătirea primirii turiştilor, sejurul turiştilor, plecarea turiştilor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere activităţile din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să desfăşoare activităţile din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate.

34

Page 35: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Competenţa 3: Actualizează cunoştinţe specifice industriei turismului.

Criterii de performanţă:

(a) Investigarea surselor de informare specifice industriei turismului.

(b) Selectarea informaţiilor specifice activităţii din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie.

(c) Integrarea noilor informaţii în activitatea curentă.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informare: internet, legislaţie, reviste de specialitate, alte surse mass-media

Selectarea informaţiilor în funcţie de: importanţa lor, posibilităţile de aplicare.

Integrare în funcţie de: tipul de unitate, activitatea desfăşurată.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să investigheze sursele de informare specifice industriei turismului, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile specifice activităţii din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să integreze noile informaţii în activitatea curentă, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

35

Page 36: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competenţe:

1. Identifică nevoile şi aşteptările clienţilor

2. Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor

3. Utilizează tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

36

Page 37: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Competenţa 1: Identifică nevoile şi aşteptările clienţilor

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de comunicare atractive pentru identificarea nevoilor clienţilor.

(b) Anticiparea aşteptărilor pentru nevoile identificate.

Condiţii de aplicabilitate:

Tehnici de comunicare atractive: dialog, convorbire telefonică, comunicare prin internet şi fax,

corespondenţă.

Nevoi identificate: de confort, de ambient, de hrană, de siguranţă, de destindere, de a fi respectat.

Anticiparea aşteptărilor: pregătirea în vederea primirii clienţilor.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de comunicare atractive pentru identificarea nevoilor clienţilor, conform criteriului de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze aşteptările pentru nevoile identificate, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

37

Page 38: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Competenţa 2: Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea activităţilor specifice, conform nevoilor clienţilor

(b) Adaptarea activităţilor din unitate, la nevoile clienţilor

(c) Evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor clienţilor

Condiţii de aplicabilitate:

Activităţi specifice: crearea ambientului, primirea clienţilor, servirea, cazarea, oferirea de servicii suplimentare.

Adaptarea activităţilordin unitate: oferirea de informaţii, adaptarea ofertei privind produsele şi serviciile

din unitate.

Evaluarea gradului desatisfacere prin: observare, dialog, chestionare

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze activităţi specifice, conform nevoilor clienţilor, precizate în criteriul de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze activităţi adaptate la nevoile clienţilor şi să evalueze gradul de satisfacere al acestora, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate.

38

Page 39: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Competenţa 3: Utilizează tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea tehnicilor promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

(b) Distribuirea materialelor promoţionale

(c) Promovarea imaginii unităţii prin calităţile personale şi profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Tehnici promoţionale: publicitate, promovarea vânzărilor (reduceri de preţuri, cadouri promoţionale), vânzarea personală, expoziţii

Materiale promoţionale: broşuri, pliante, afişe, panouri publicitare, plan meniu, fluturaşi şi cadouri promoţionale

Promovarea prin: ţinută, comportament, calitatea serviciilor prestate

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să distribuie materiale promoţionale şi să contribuie la promovarea imaginii unităţii, conform criteriului de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

39

Page 40: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competenţe:

1. Recunoaşte documentele de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

2. Utilizează documentele de evidenţă operativă din hotelărie

3. Utilizează documentele de evidenţă operativă alimentaţie

40

Page 41: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Competenţa 1: Recunoaşte documentele de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea documentelor de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

(b) Selectarea documentelor de evidenţă operativă în funcţie de operaţiile economico-financiare

Condiţii de aplicabilitate:

Documente de evidenţă operativăîn hotelărie: bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar, fişa

de magazie.

Documente de evidenţă operativăîn alimentaţie: aviz de însoţire a mărfii, factura, fişa de magazie, nota de

plată, bon de consum, nota de comandă, borderou, raport zilnic de gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de recepţie, bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar

Operaţii economico-financiare: aprovizionare, încasare – plată, descărcare de gestiune, vânzare, inventariere, recepţie

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice documentele de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele de evidenţă operativă în funcţie de operaţiile economico-financiare, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

41

Page 42: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Competenţa 2: Utilizează documentele de evidenţă operativă din hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Completarea documentelor de evidenţă operativă specifice activităţii de hotelărie

(b) Respectarea normelor de întocmire a documentelor specifice turismului

Condiţii de aplicabilitate:

Documente de evidenţă operativă bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar, fişa de

magazie.

Norme: în număr de exemplare conform legii; fără modificări, ştersături, adăugiri; cu date reale şi complete

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documentele de evidenţă operativă din hotelărie, conform criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de întocmire a documentelor din turism, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

42

Page 43: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Competenţa 3: Utilizează documentele de evidenţă operativă din alimentaţie

Criterii de performanţă:

(a) Completarea documentelor de evidenţă operativă specifice activităţii de alimentaţie

(b) Respectarea normelor de întocmire a documentelor specifice alimentaţiei

Condiţii de aplicabilitate:

Documente de evidenţă operativă: aviz de însoţire a mărfii, factura, fişa de magazie, nota de plată, bon

de consum, nota de comandă, borderou, raport zilnic de gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de recepţie, bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar.

Norme: în număr de exemplare conform legii; fără modificări, ştersături, adăugiri; cu date reale şi complete

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documentele de evidenţă operativă în alimentaţie, conform criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de întocmire a documentelor din alimentaţie, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

43

Page 44: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 11. Servirea preparatelor

Nivel: 2

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Utilizează sistemele de servire specifice activităţii

2. Serveşte preparate culinare ca intrare în de preparate şi băuturi

3. Serveşte preparate culinare lichide

4. Serveşte preparate culinare de bază

5. Serveşte brânzeturi, deserturi, cafea

44

Page 45: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 11. Servirea preparatelor

Competenţa 1: Utilizează sistemele de servire specifice activităţii

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea sistemelor de servire

(b) Selectarea sistemelor de servire după diferite criterii

(c) Completarea mise-en-place-ului de întâmpinare cu obiecte de inventar specifice preparatelor servite

Condiţii de aplicabilitate:

Sisteme de servire: direct (englez), indirect (francez), autoservirea, servirea la domiciliu (prin casele de comenzi), roomservice, servirea prin intermediul automatelor, servirea în unităţi de transport (aeriene, navale, terestre); trăsături specifice, avantaje şi dezavantaje

Criterii de selectare: tipul unităţii, structura meniului – preparatele servite, numărul şi tipul consumatorilor

Obiecte de inventarpentru completareamis-en-place-ului: farfurii diferite, tacâmuri diferite, pahare, obiecte de inventar mărunte,

elemente de decor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze sistemele de servire, să descrie avantajele si dezavantajele fiecărui, conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sistemele de servire după diferite criterii, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze mise-en-place-ul cu obiecte de inventar specifice, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

45

Page 46: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 11. Servirea preparatelor

Competenţa 2: Serveşte preparate culinare ca intrare în meniu

Criterii de performanţă:

(a) Recomandarea preparatelor servite ca intrare în meniu

(b) Luarea comenzii şi transmiterea ei la secţie

(c) Preluarea de la secţii a preparatelor servite ca intrare

(d) Servirea preparatelor culinare ca intrare în de preparate şi băuturi, prin diferite sisteme

(e) Debarasarea meselor

Condiţii de aplicabilitate:

Preparate servite ca intrareîn meniu: gustări, antreuri, salate diferite, minuturi diverse

Luarea comenzii: pe baza carnetului de comenzi şi a bonului de marcaj

Preluarea de la secţii şi servirea preparatelor: sistem direct (la farfurie, platou, cărucior, servirea la doi lucrători);

sistem indirect

Debarasarea meselor: conform regulilor de debarasare (momentul debarasării, ce se debarasează, cum se debarasează)

debarasarea farfuriilor şi a tacâmurilor

debarasarea obiectelor de inventar

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande preparatele servite ca intrare în meniu, conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să preia comanda şi să o transmită la secţii, conform criteriilor de performanţă b), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să preia de la secţii preparatele servite ca intrare, să le servească prin diferite sisteme, conform criteriului de performanţă c) şi d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

46

Page 47: Spp Ospatar

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze mesele, respectând regulile de debarasare, conform criteriului de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

47

Page 48: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 11. Servirea preparatelor

Competenţa 3: Serveşte preparate culinare lichide

Criterii de performanţă:

(a) Recomandarea preparatelor culinare lichide

(b) Luarea comenzii şi transmiterea ei la secţie

(c) Preluarea de la secţii a preparatelor lichide

(d) Servirea preparatelor lichide prin sisteme de servire adecvate

(e) Debarasarea meselor

Condiţii de aplicabilitate:

Preparate culinare lichide: supe, creme, consommé-uri, ciorbe – borşuri: sortiment, particularităţi structurale (componente)

Luarea comenzii: pe baza carnetului de comenzi şi a bonului de marcaj

Preluarea de la secţii şi servirea preparatelor: sisteme de servire specifice servirii preparatelor lichide: direct - la

farfurie, cană, bol, supieră, serviciul la doi lucrători.; serviciul indirect

Debarasarea meselor: ridicarea obiectelor de inventar, de servire şi a obiectelor mărunte conform regulilor

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande preparatele lichide, conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să preia comanda şi să o transmită la secţii conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să pria de la secţii preparatele lichide, să servească preparate lichide prin sisteme de servire adecvate, conform criteriilor de performanţă c), d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze mesele, respectând regulile de debarasare, conform criteriului de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

48

Page 49: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 11. Servirea preparatelor

Competenţa 4: Serveşte preparatelor de bază

Criterii de performanţă:

(a) Informarea clienţilor privind sortimentul preparatelor de bază

(b) Luarea comenzii şi transmiterea ei la secţie

(c) Folosirea sistemelor de servire adecvate pentru servirea preparatelor de bază asociate cu salate

(d) Debarasarea meselor

Condiţii de aplicabilitate:

Sortimentul preparatelor debază: mâncăruri din: legume, carne şi legume, carne de pasăre, carne de

vânat, peşte, subproduse, tocături, fripturi cu garnituri

Luarea comenzii: pe baza carnetului de comenzi şi a bonului de marcaj

Sisteme de servire pentru sistemul direct – la farfurie, platou, gheridon, , serviciul la doiservirea preparatelor lucrători, serviciul indirectde bază:

Debarasarea meselor: debarasarea farfuriilor, a tacâmurilor, platourilor şi a obiectelor de inventar mărunte conform regulilor de debarasare

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande preparatele de bază, conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să preia comanda şi să o transmită la secţie, conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practică (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească preparate de bază asociate cu salate folosind sisteme de servire adecvate conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze mesele, respectând regulile de debarasare, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

49

Page 50: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 11. Servirea preparatelor

Competenţa 5: Serveşte brânzeturi şi deserturi

Criterii de performanţă:

(a) Servirea brânzeturilor

(b) Recomandarea sortimentelor de deserturi

(c) Servirea deserturilor în funcţie de sortiment

(d) Debarasarea meselor

Condiţii de aplicabilitate:

Servirea brânzeturilor: prezentarea brânzeturilor pe platou sau la gheridon însoţite de toast, pâine prăjită, unt

Sortimente de deserturi: dulciuri de bucătărie, produse de cofetărie, fructe

Servirea deserturilor: servirea directă folosind farfurii, platouri, tacâmuri adecvate

Debarasarea meselor: debarasarea obiectelor de inventar folosite conform regulilor de debarasare

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande brânzeturi şi deserturi diferite, conform criteriului de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească brânzeturi şi deserturi, conform criteriului de performanţă c), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze mesele, respectând regulile de debarasare, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

50

Page 51: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 12. Servirea băuturilor

Nivel: 2

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Identifică sortimentele de băuturi

2. Serveşte băuturile alcoolice şi nealcoolice

3. Realizează băuturi în amestec

4. Serveşte băuturile în amestec

5. Pregăteşte şi serveşte cafeaua şi cafeaua espresso

51

Page 52: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 12. Servirea băuturilor

Competenţa 1: Identifică sortimentele de băuturi

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea băuturilor după diferite criterii de clasificare

(b) Verificarea caracteristicilor băuturilor (prin degustare/prin examen organoleptic) conform regulilor de verificare

(c) Asocierea băuturilor cu preparatele servite conform regulilor de asociere ?

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii de clasificare abăuturilor: concentraţia alcoolică, conţinut de zahăr, tehnologia de obţinere, locul

şi rolul în de preparate şi băuturi

Caracteristici: senzoriale: aspect – limpiditate, culoare, gust, aromă, miros, degajarea CO2

Reguli de degustare: ordinea băuturilor, temperatura, tipuri de pahare folosite, modalităţi de degustare

Reguli de asociere: compoziţia preparatelor, locul în de preparate şi băuturi, preferinţele consumatorilor, obiceiuri şi tradiţii de consum, tipul şi durata mesei

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să prezinte sortimentele de băuturi, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice caracteristicile băuturilor conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asocieze preparatele cu sortimentele de băuturi, conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

52

Page 53: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 12. Servirea băuturilor

Competenţa 2: Serveşte băuturile alcoolice şi nealcoolice

Criterii de performanţă:

(a) Recomandarea sortimentului de băuturi conform regulilor de asociere

(b) Aducerea de la secţii a băuturilor comandate folosind obiecte de inventar specifice

(c) Servirea băuturilor folosind obiectele de inventar adecvate

(d) Debarasarea obiectelor de inventar utilizate la servirea băuturilor

Condiţii de aplicabilitate:

Reguli de asociere: caracteristicile preparatelor (componenţă, loc în de preparate şi băuturi), preferinţele consumatorilor, obiceiuri şi tradiţii, tipul mesei, durata mesei

Obiecte de inventarpentru aducerea băuturilor: tăvi, coşuleţe, frapiere, cărucioare

Obiecte de inventarpentru servirea băuturilor: pahare de diferite tipuri, servicii pentru băuturi calde, zaharniţe,

linguriţe, ceşti, farfurioare, tirbuşon, carafe, cremiere

Obiecte de inventarpentru debarasare: tăvi, cărucioare

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze regulile de asociere a băuturilor conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aducă de la secţii băuturi alcoolice şi nealcoolice, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească băuturi alcoolice şi nealcoolice conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze obiectele de inventar folosite la servirea băuturilor alcoolice şi nealcoolice conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

53

Page 54: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 12. Servirea băuturilor

Competenţa 3: Realizează băuturile în amestec

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea sortimentului de băuturi în amestec după diferite criterii

(b) Selectarea materiilor prime şi a elementelor de decor necesare obţinerii băuturilor în amestec

(c) Selectarea obiectelor de inventar necesare obţinerii băuturilor în amestec

(d) Pregătirea amestecurilor de băuturi după metodele specifice

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii: conţinut, concentraţie alcoolică, perioada din zi în care se recomandă şi se servesc, cantitate

Materii prime: băuturi alcoolice, nealcoolice, produse zaharoase, fructe, legume, condimente, stimulente, produse lactate, ouă, tipuri de gheaţă

Elemente de decor: comestibile, necomestibile

Obiecte de inventar: pahare, zaharniţe, găletuşe pentru gheaţă , shaker, cleşti, linguriţe mazagran, tăvi, picurător, tocător, cuţit, pilă, pahare speciale, pahar gradat, cheie, tirbuşon, răzuitoare, moussoire

Utilaje: turmix, blender, mixer, espressor, presă pentru stors citrice, filtru, măsură de gheaţă, vitrine frigorifice

Metode: agitare, amestec, dresare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie sortimentul de băuturi în amestec, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materiile prime, elementele de decor, obiectele de inventar necesare pentru realizarea băuturilor în amestec, conform criteriului de performanţă b) şi c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească amestecuri de băuturi prin diferite metode conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

54

Page 55: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 12. Servirea băuturilor

Competenţa 4: Serveşte băuturile în amestec

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea obiectelor de inventar pentru servirea băuturilor în amestec

(b) Aplicarea regulilor de servire specifice pentru băuturile în amestec

(c) Debarasarea obiectelor de inventar utilizate la servirea băuturilor în amestec

Condiţii de aplicabilitate:

Obiecte de inventar: tumblere, pahare, sondă, pahare tip lalea, farfurioară suport, tăvi, linguriţe

Reguli de servire legate de: preferinţele clienţilor, temperatura de servire, dozarea componentelor, manipularea şi transportul obiectelor de servire

Obiecte de inventar pentru debarasare: tăvi, farfurii diferite, cărucior

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă obiectele de inventar pentru servirea băuturilor în amestec, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice reguli specifice de servire, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze obiectele de inventar folosite la servirea băuturilor în amestec, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

55

Page 56: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 12. Servirea băuturilor

Competenţa 5: Pregăteşte şi serveşte cafea espresso

Criterii de performanţă:

(a) Organizarea locului de muncă pentru eficientizarea activităţii de pregătire şi servire a cafelei espresso

(b) Recomandarea tipurilor de cafea după diferite criterii

(c) Pregătirea cafelei conform cerinţelor consumatorilor

(d) Prezentarea şi servirea cafelei espresso conform cerinţelor

(e) Curăţarea şi întreţinerea aparatului pentru cafea espresso

Condiţii de aplicabilitate:

Organizarea locului de muncă: verificarea aparatului (funcţionare,întreţinere, securitate), igienizare

Obiecte de inventar necesare pregătirii şi servirii cafelei : dozatoare, ceşti, linguriţe, farfurii, vase ermetice pentru

păstrarea cafelei în vederea menţinerii calităţii

Criterii de recomandare: caracteristicile sortimentului de cafea utilizat, grad de măcinare, ingredientele folosite la servire

Tipuri de cafea: cafea cu lapte, espresso, cappucino, moca, cafea neagră

Pregătirea conform cerinţelor: măcinarea cafelei la granulaţia cerută, dozarea corespunzătoare a cafelei, asigurarea condiţiilor de temperatură şi presiune a apei, asigurarea nivelului cafelei în filtru evaluarea vizuală a calităţii extractului de cafea, pregătirea ingredientelor

Prezentarea şi servirea: obiecte de inventar folosite: ceşti de sticlă sau ceramică, farfurii, linguriţe, şerveţele, respectarea temperaturii de servire, asocierea cafelei cu lapte, frişcă, zahăr

Efectuarea curăţeniei şi întreţinerea: evacuarea resturilor de materiale din aparat, curăţarea componentelor conform instrucţiunilor, verificarea stării de funcţionare

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să-şi pregătească locul de muncă şi să recomande tipurile de cafea, conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

56

Page 57: Spp Ospatar

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească cafea espresso, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte şi să servească cafea espresso, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să cureţe şi să întreţină aparatul pentru cafea espresso, conform criteriului de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

57

Page 58: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 13. Alcătuirea meniurilor şi servirea preparatelor şi băuturilor

Nivel: 2

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Participă la întocmirea meniurilor

2. Serveşte preparate şi băuturi pentru mic dejun

3. Serveşte preparate şi băuturi pentru dejun

4. Serveşte preparate şi băuturi pentru cină

5. Organizează şi serveşte mese festive

6. Serveşte preparate şi băuturi dietetice şi preparate şi băuturi pentru turişti străini

58

Page 59: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 13. Alcătuirea meniurilor şi servirea preparatelor şi băuturilor

Competenţa 1: Participă la întocmirea meniurilor

Criterii de performanţă:

(a) Participarea la întocmirea variantelor de meniu

(b) Respectarea criteriilor de întocmire a meniurilor

Condiţii de aplicabilitate:

Variante de meniuri: după numărul de preparate şi produse consumate (simple, complete), după felul mesei la care se servesc (mic dejun, dejun, cină), după structura şi componenţa preparatelor (consistent, dietetic), momentul servirii (a la carte, comandate)

Criterii de întocmire: acoperirea necesarului fiziologic, repartizarea necesarului caloric pe tipuri de mese, succesiunea preparatelor în meniu, temperatura de servire, sezonalitate, tipuri de mese, tipuri de consumatori

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la întocmirea variantelor de meniuri, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la respecte criteriile de întocmire a meniurilor, conform criteriilor de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

59

Page 60: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 13. Alcătuirea meniurilor şi servirea preparatelor şi băuturilor

Competenţa 2: Serveşte preparate şi băuturi pentru mic dejun

Criterii de performanţă:

(a) Recomandarea preparatelor şi băuturilor pentru mic dejun

(b) Efectuarea mise-en-place-ului pentru micul dejun

(c) Servirea de preparate şi băuturi pentru mic dejun prin diferitele sisteme de servire

(d) Debarasarea mesei conform regulilor de debarasare

(e) Decontarea contravalorii micului dejun

Condiţii de aplicabilitate:

Preparate pentru produse alimentare diverse (mezeluri, lactate, produse micul dejun: cerealiere, legume, fructe), preparate (minuturi din ou, brânzeturi,

carne, salate, etc.), băuturi nealcoolice (sucuri, nectare, apă, lapte, băuturi calde - ceai, cafea, cacao, etc.)

Obiecte pentru obiecte de inventar: farfurii diferite tacâmuri, servicii de unt, dulceaţă, mise-en-place: băuturi, pahare, ceşti, presărători, şerveţele, zaharniţe, coşuleţe, elemente decorative

Sisteme de servire: servirea directă, servirea prin autoservire (bufet suedez), servirea la cameră (room service)

Reguli de debarasare ameselor: ordinea debarasării obiectelor de inventar, momentul debarasării,

modalităţi de debarasare

Decontarea contravaloriimicului dejun: întocmirea şi prezentarea notei de plată, încasarea contravalorii

preparatelor şi băuturilor prin diferite sisteme (numerar, cec, tichete, viramente, etc.), despărţirea de client

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande alimente, preparate şi băuturi pentru micul dejun, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze mise-en-place-ul pentru servirea micului dejun, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

60

Page 61: Spp Ospatar

Probe orale şi practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească micul dejun prin diferite sisteme, conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze obiectele de inventar folosite la servirea micului dejun respectând regulile, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deconteze micul dejun folosind modalităţi diferite de încasare a contravalorii, să se despartă de consumatori, conform criteriilor de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

61

Page 62: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 13. Alcătuirea meniurilor şi servirea preparatelor şi băuturilor

Competenţa 3: Serveşte preparate şi băuturi pentru dejun

Criterii de performanţă:

(a) Recomandarea preparatelor şi a băuturilor pentru dejun conform mesei şi a criteriilor de servire

(b) Efectuarea mise-en-place-ului pentru servirea dejunului

(c) Servirea de preparate şi băuturi pentru dejun, folosind sisteme de servire

(d) Debarasarea meselor conform regulilor (normelor de debarasare)

(e) Decontarea contravalorii preparatelor şi băuturilor pentru dejun

Condiţii de aplicabilitate:

Sortimente de preparate: preparate servite ca gustări, preparate lichide, preparate de bază, deserturi

Criterii de servire: ordinea şi structura preparatelor, preferinţele consumatorilor, oferta unităţii

Tipuri de băuturi asociate: băuturi aperitiv, băuturi digestive, vinuri, bere, băuturi nealcoolice în funcţie de preparatul servit şi preferinţele consumatorului

Mise-en-place: obiectele de inventar necesare: farfurii diferite farfurioare (osiere, salatiere), platouri, servicii cu condimente, pahare diferite tacâmuri, şervete, diferite decoruri

Sisteme de servire pentrudejun: sistemul direct, sistemul indirect

Debarasarea meselor conform regulilor: momentul debarasării, modalităţi de debarasare a farfuriilor,

tacâmurilor, obiectelor de inventar

Decontarea contravalorii preparatelor şi băuturilor: întocmirea şi prezentarea notei de plată, încasarea contravalorii prin

modalităţi deferite (numerar, cec, tichete, card, viramente, etc.), despărţirea de consumator

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande preparate şi băuturi, conform criteriilor de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

62

Page 63: Spp Ospatar

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze mise-en-place-ul, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească dejunul prin diferite sisteme, conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze obiectele de inventar folosite la servirea dejunului respectând regulile, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deconteze dejunul folosind modalităţi diferite de încasare a contravalorii, să se despartă de consumatori, conform criteriilor de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

63

Page 64: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 13. Alcătuirea meniurilor şi servirea de preparate şi băuturi

Competenţa 4: Serveşte preparate şi băuturi pentru cină

Criterii de performanţă:

(a) Recomandarea preparatelor şi băuturilor pentru cină

(b) Efectuarea mise-en-place-ului pentru cină

(c) Servirea preparatelor şi băuturilor pentru cină

(d) Debarasarea meselor

(e) Decontarea contravalorii preparatelor şi băuturilor servite

Condiţii de aplicabilitate:

Preparate servite la cină: gustări calde şi reci, minuturi, preparate din peşte, fripturi cu garnituri şi salate, deserturi

Băuturi: aperitive, amestecuri, vinuri diferite, sucuri, apă

Mise-en-place: obiecte de inventar: farfurii diferite, tacâmuri diferite, pahare diferite, ceşti, şerveţele, zaharniţe, elemente decorative

Servirea preparatelor şibăuturilor: servirea directă, servirea indirectă

Debarasarea meselor: debarasarea farfuriilor, paharelor, tacâmurilor, obiectelor de inventar conform modalităţilor de debarasare

Decontarea contravalorii preparatelor şi băuturilor pentru cină: întocmirea şi prezentarea notei de plată, încasarea contravalorii prin

modalităţi diferite (numerar, cec, tichete, card, viramente, etc.), despărţirea de consumator

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande preparate şi băuturi, conform criteriilor de performanţă a), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze mise-en-place-ul, conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească cina prin diferite sisteme, conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

64

Page 65: Spp Ospatar

Probe practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze obiectele de inventar folosite la servirea cinei respectând regulile, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deconteze cina folosind modalităţi diferite de încasare a contravalorii, să se despartă de consumatori, conform criteriilor de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

65

Page 66: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 13. Alcătuirea meniurilor şi servirea de preparate şi băuturi

Competenţa 5: Organizează şi serveşte mese festive

Criterii de performanţă:

(a) Participarea la organizarea diferitelor mese festive

(b) Efectuarea mise-en-place-ului pentru mese festive

(c) Servirea preparatelor şi băuturilor în funcţie de tipul de masă festivă folosind sisteme de servire adecvate

(d) Debarasarea meselor conform regulilor de debarasare

(e) Decontarea contravalorii preparatelor şi băuturilor pentru mese festive

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de mese festive: banchete, cocteiluri, mese de revelion, recepţii

Organizare: stabilirea meniurilor (tipuri de preparate şi băuturi servite), asigurarea aprovizionării cu materii prime şi băuturi, alegerea obiectelor de inventar, amenajarea sălii, ţinuta lucrătorilor

Mise-en-place: obiecte de inventar specifice tipurilor de mese

Servirea meselor conformmeniurilor: sisteme de servire directe şi indirecte

Debarasarea meselor: conform regulilor de debarasare (modalităţi, momente)

Decontarea contravalorii preparatelor şi băuturilor: întocmirea şi prezentarea documentelor pentru decont (notă de plată),

încasarea contravalorii, despărţirea de consumator

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la organizarea meselor festive, conform criteriilor de performanţă a), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze mise-en-place-ul, conform criteriului de performanţă b), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească mese festive prin diferite sisteme, conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

66

Page 67: Spp Ospatar

Probe practice (tip exerciţiu, simulare) prin care elevul demonstrează că este capabil să debaraseze obiectele de inventar folosite la servirea meselor festive respectând regulile, conform criteriului de performanţă d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deconteze mesele festive folosind modalităţi diferite de încasare a contravalorii, să se despartă de consumatori, conform criteriilor de performanţă e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

67

Page 68: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 13. Alcătuirea meniurilor şi servirea de preparate şi băuturi

Competenţa 6: Serveşte preparate şi băuturi dietetice şi preparate şi băuturi pentru turişti străini

Criterii de performanţă:

(a) Recomandarea preparatelor dietetice pentru diferite regimuri alimentare

(b) Servirea preparatelor şi băuturilor pentru diferite regimuri alimentare

(c) Cunoaşterea preferinţelor diferitelor categorii de turişti străini

(d) Servirea preparatelor tradiţionale româneşti şi a preparatelor specifice turiştilor străini

(e) Decontarea contravalorii preparatelor şi băuturilor dietetice şi a celor servite de turiştii străini

Condiţii de aplicabilitate:

Regimuri alimentare: de cruţare (preparate cu un conţinut redus de substanţe nutritive sau calorice), dietetice (alimente şi preparate culinare impuse de starea de sănătate a consumatorului)

Servirea preparatelor şibăuturilor: sisteme de servire: direct, indirect

Preferinţele turiştilorstrăini: preparate specifice diferitelor categorii de turişti (francezi, belgieni,

germani, austrieci, englezi, nordici, ruşi, bulgari, cehi, polonezi, unguri, italieni, orientali)băuturi preferatedeserturi specificepreparate şi băuturi tradiţionale româneşti

Decontarea contravaloriiPreparatelor şi băuturilor: întocmirea şi prezentarea documentelor pentru decont (notă de plată),

încasarea contravalorii, despărţirea de consumator

Probe de evaluare:

Probe orale/ scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recomande de preparate şi băuturi dietetice, conform criteriilor de performanţă a), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească preparate şi băuturi pentru diferite regimuri alimentare, conform criteriului de performanţă b), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

68

Page 69: Spp Ospatar

Probe orale/scrise şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoască preferinţele turiştilor străini, conform criteriului de performanţă c), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să servească preparate tradiţionale, să deconteze preparatele şi băuturile dietetice şi pentru turiştii străini, conform criteriului de performanţă d), e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

69

Page 70: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 14. Decorarea sălii de servire

Nivel: 2

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Identifică tipuri de decoruri

2. Realizează decoruri diferite

3. Decorează estetic sala de servire

70

Page 71: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 14. Decorarea sălii de servire

Competenţa 1: Identifică tipuri de decoruri

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea tipurilor de decoruri

(b) Adaptarea decorului la caracterul evenimentului

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de decoruri: murale, pentru mese, scaune, pentru încăpere, pentru exteriorul clădirii

Caracterul evenimentului: aniversări diferite (zile de naştere, zile onomastice, logodne, căsătorii), sărbători oficiale sau religioase, specificul unităţii (rustic, cramă, vânătoresc, pescăresc), tipuri de mese

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze decorurile, conform criteriilor de performanţă a), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să adapteze decorul la caracterul evenimentului, conform criteriului de performanţă d), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

71

Page 72: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 14. Decorarea sălii de servire

Competenţa 2: Realizează decoruri din diferite materiale

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea materialelor adecvate pentru realizarea decorurilor

(b) Executarea decorurilor florale

(c) Executarea altor categorii de decoruri

Condiţii de aplicabilitate:

Materiale pentru decor: flori, materiale textile şi minerale, decoruri naturale, elemente tradiţionale

Decoruri florale: aranjamente florale diverse – buchete simetrice şi asimetrice, jardiniere etc.

Alte categorii de decoruri: panglici colorate, decoruri din plante, cereale, legume, fructe de sezon, decoruri rustice, brad împodobit, costume populare tradiţionale, trofee de vânătoare

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materiale pentru decoruri diferite, conform criteriilor de performanţă a), şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să execute decoruri din diferite elemente de decor, conform criteriului de performanţă b), c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

72

Page 73: Spp Ospatar

Titlul unităţii: 14. Decorarea sălii de servire

Competenţa 3: Decorează sala de servire

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea decorurilor

(b) Întreţinerea decorurilor

(c) Înlocuirea unor componente ale decorului

Condiţii de aplicabilitate:

Aranjarea decorurilor: fixarea decorurilor la intrarea în unitate, pe mese, scaune, pe pereţii sălii de servire,pe console, stâlpi de susţinere, etc.

Întreţinerea decorurilor: menţinerea temperaturii şi umidităţii, completarea nivelului de apă din vas sau saturarea cu apă a bureţilor, ştergerea frunzelor, ştergerea prafului, fixarea componentelor desprinse, etc.

Înlocuirea unor componente: îndepărtarea frunzelor/sau florilor depreciate şi înlocuirea cu flori proaspete, împrospătarea apei din vas (apă rece, gheaţă), înlocuirea componentelor deteriorate sau pătate, etc.

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aranjeze şi să întreţină decorurile, conform criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să înlocuiască componente ale decorului, conform criteriilor de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

73