spp lucrator in agroturism nivel ii

of 158 /158
MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01.08.01 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII Calificarea : LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM Numărul de calificare din nomenclator – 97 NIVELUL 2

Upload: mira790

Post on 20-Oct-2015

75 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI PHARE TVET 01.08.01

STANDARD DE PREGĂTIREPROFESIONALĂ

ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII

Calificarea : LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM

Numărul de calificare din nomenclator – 97

NIVELUL 2

2003

Page 2: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Autorii:

1. Băluţă Ioana profesor gradul I Colegiul Naţional Agricol ,,Carol I”, Slatina;2. Baghiu Veronica profesor def., Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş;3. Brânzaru Ioana profesor gradul I, Grup Şcolar de Industrie Alimentară ,, Elena

Doamna” Galaţi;4. Constandache Mihaela profesor gradul I Colegiul Comercial ,,Carol I” Constanţa;5. Dascălu Marea profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Tecuci;6. Drinovan Maria profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Prejmer;7. Duculescu Antoaneta profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş;8. Gaşpar Angela profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Fălticeni;9. Gheorghieş Eugenia profesor gradul I, Colegiul Tehnic ,,I.Creangă” Tg. Neamţ;10. Ilie Maria profesor def., Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;11. Ionaşcu Maria profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Prejmer;12. Livadariu Gabriela profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Castelu, Constanţa;13. Matei Monica profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Valea Călugărească;14. Moisiu Maria doctor în medicină veterinară, profesor gradul I, Grup Şcolar

Agricol Palas, Constanţa;15. Moisiu Simona profesor gradul I, Grup Şcolar I.N Roman Constanţa16. Neică Carmen profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Fălticeni;17. Onceanu Vasile profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol ,,D. Cantemir” Huşi;18. Oprea Delia profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Prejmer;19. Oproiu Ana profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş;20. Patape Marioara profesor gradul I , Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;21. Petre Angela profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Ciorogârla;22. Scrioşteanu Costel doctor în agronomie, profesor gradul I, Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară ,,D. Moţoc”, Bucureşti;23. Vasiliu Petronela profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Fălticeni;

Page 3: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE:

1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI3. COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ4. ASIGURAREA CALITĂŢII5. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE:

8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

10. ECONOMIE ŞI MARKETING

11. CIRCULAŢIE RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE:

13. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ

14. GASTRONOMIE

15. SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR

16. AMENAJAREA FERMEI AGROTURISTICE

17. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

18. ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR NATURALE

19. TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR

20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Page 4: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

8.1. Identifică sursele de poluare a mediului

8.2. Utilizează metodele de analiză a poluării mediului

8.3. Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului.

8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului.

Page 5: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Nivel: (2 )

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

1. 1 Formulează opinii personale pe o temă dată.

1. 2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

1. 3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate.

1. 4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.

Page 6: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.1: Formulează opinii personale pe o temă dată.

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată .

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate.

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi.

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentare

Expunere de motive argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată , în limbaj de specialitate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 7: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative.

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate.

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor.

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare .

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 8: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.3: Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate.

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate .

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale .

(c) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, formă structurată

Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţă oficiala, CV-uri

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 9: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Competenţa 1.4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată.

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată.

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate.

(c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice.

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor.

Condiţii de aplicabilitate :

Calcule cu grad mediu dedificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scară, legendă, forma îngrijită, acurateţe, toleranţă

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 10: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Nivel: ( 2)

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

2.1 Exploatează baze de date.

2.2 Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini.

2.3 Comunică prin Internet.

Page 11: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.1: Exploatează baze de date.

Criterii de performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date.

(b) Prezentarea structurii unei baze de date.

(c) Încărcarea unei baze de date.

(d) Întreţinerea unei baze de date.

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 12: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.1: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini.

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor.

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini.

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese.

(d) Prezentarea aplicaţiei.

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) ,(b) , (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 13: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI

Competenţa 2.3: Comunicare prin Internet.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii.

(b) Extragerea informaţiilor relevante.

(c) Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare de căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) , (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Page 14: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Nivel: (2)

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

3.1 Receptează mesaje orale.

3.2 Receptează mesaje scrise.

3.3 Exprimă mesaje orale.

3.4 Exprimă mesaje scrise.

3.5 Participă la conversaţii .

Page 15: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.1: Receptează mesaje orale .

Criterii de performanţă :

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber).

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional.

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă.

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a ) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 16: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.2: Receptează mesaje scrise.

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional.

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor.

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame.

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 17: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3. 3: Exprimă mesaje orale.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate.

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune. (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale.

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 18: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.4: Exprimă mesaje scrise.

Criterii de performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional.

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru.

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale.

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de evidenţă

primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neâmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 19: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 3.5: Participă la conversaţii.

Criterii de performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional.

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate.

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte

limba sau limba este selectată convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare:

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

Page 20: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

4.1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

4.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Page 21: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu

de activitate.

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru

propriul loc de muncă.

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă.

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi

indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare,

ieşiri)

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să

utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile

de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul demonstreză că este capabil să prezinte criteriile de calitate

din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă

(b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 22: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii.

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de

asigurare a calităţii .

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în

activitatea proprie.

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat

de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii

din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de

modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control –

ordonate logic corespunzătoare metodelor standardizate

definite mai sus

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice

metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performaţă

(a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 23: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL

OBŢINERII PERFORMANŢEI

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

5.1 Analizează caracteristicile personale şi factorii

implicaţi în dezvoltarea carierei.

5.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie

şi formare profesională .

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Page 24: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa 5.1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în

dezvoltarea carierei.

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală .

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei .

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională.

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare

personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare

profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze

caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de

performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze

potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c)

şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Page 25: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa 5. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare

profesională.

Criterii de performanţă :

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare

profesională .

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile

proprii .

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi

mediu.

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o

opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în

corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) ,(b) şi (c) şi

cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 26: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe: 6.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind

securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

6.2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă.

Page 27: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

_________

Competenţa 6. 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor .

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii .

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă .

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă.

Condiţii de aplicabilitate :

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 28: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________

Competenţa 6. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc .

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc .

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc.

(c) Înlăturarea factorilor de risc.

Condiţii de aplicabilitate :

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 29: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

7.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea

obiectivelor.

7.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

7.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Page 30: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 7.1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă.

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă.

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini : profesionale, sociale

Resurse : informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 31: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 7.2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi.

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup.

(c) Iniţierea acţiunilor în grup.

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă (a), ( b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 32: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei.

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei.

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă.

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă (a) şi ( b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 33: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Competenţa 8.1. Identifică sursele de poluare a mediului

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea surselor de poluare a mediului

(b) Descrierea modificărilor apărute în mediu din cauza poluării

(c) Identificarea căilor de dispersie a factorilor poluanţi

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de poluare: locuinţe, instituţii, spălătorii, spitale, şcoli, hoteluri, unităţi comerciale şi de alimentaţie, ind. mineră, ind. metalurgică, ind. chimică, agricultură, zootehnia, ploaia, zăpadă, uzine de celuloză şi hârtie, ind. alimentară

Modificări: deteriorarea calităţii aerului, apei, solului datorita poluării

Căile de dispersie: apa, aer, sol, animale, om

Probe de Evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrază că a reţinut sursele de poluare a mediului conform criteriului de performanţă ( a ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască agenţii poluanţi din apă, aer, sol, conform criteriului de performanţă ( b ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modificările apărute în apă, aer, sol, din cauza agenţilor poluanţi conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII

Page 34: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

MEDIULUI

Competenţa 8.2. Utilizează metode de analiză a poluării mediului._____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cu ajutorul organelor de simţ a gradului de poluare a mediului.(b) Folosirea indicatorilor biologici pentru caracterizarea gradului de poluare.(c) Efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea gradului de poluare a mediului.(d) Respectarea regulilor specifice de protecţia muncii.

Condiţii de aplicabilitate

Simţurile: vederea, mirosul, gustul, auzul

Agenţii poluanţi: fumul, smogul, petele de ulei, amoniac, bioxid de sulf, hidrogen sulfurat, pesticide

Indicatorii biologici: diferite populaţii de vieţuitoare, de specii de plante, sorturi de licheni, animale mici(canarii), specii de bacterii feruginoase, sulfobacterii colorate diferit, alge, larvele unor specii animale sarea

Metode de analiză: chimice, fizice şi fizico-chimiceNorme : specifice metodelor de analiză a poluării mediului ;

Probe de Evaluare

Probe orale şi practice prin care elevul trbuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză organoleptică a unei probe de apă sau sol poluat, conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze determinarea unui agent poluant folosind anumiţi indicatori biologici ,conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză de laborator în scopul determinării agenţilor poluanţi din mediu, conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte regulile specifice de protecţia muncii conform criteriului de performanţă (d ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate..

Titlul unităţii: 8.PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Page 35: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa 8.3 Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării aerului.(b) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării apei.(c) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării solului.(d) Respectarea regulilor specifice de protecţia muncii..

Condiţii de aplicabilitate:Materiale utilizate: material de semănat şi plantat neinfestat, feromoni, brâie-capcană îngrăşăminte naturale, duşmani naturali ai dăunătorilor, vapori de apă şi propan, preparate din cenuşă, energia solară, prelate şi plase de plastic, perii de sârmă, foarfeci, cuiburi şi garduri vii, mulci, ape purificate Metode gazări, fertilizare echilibrată, rotaţia culturilor, irigarea cu ape epu- rată, alegerea unor specii şi varietăţi de plante rezistente la boli şi dăunători, folosirea de capcane şi distribuitori automaţi, distruge- rea vetrelor de buruieni afectate de boli şi dăunători, flambarea focarelor de omizi.Norme: specifice lucrărilor de prevenire a poluării mediului;

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării aerului conform criteriului de performantă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării apei conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării solului conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte măsuri de protecţia muncii specifice conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI

Page 36: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa 8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului.

Criterii de performanţă:

(a) Realizarea epurării apelor uzate prin diferite metode.

(b) Utilizarea metodelor de purificare a atmosferei.

(c) Aplicarea măsurilor de diminuare a vibraţiilor şi zgomotelor.

(d) Efectuarea lucrărilor de desecare şi drenaj a terenurilor .

(e) Folosirea raţională a îngrăşămintelor şi pesticidelor în agricultură şi silvicultură.

(f) Respectarea regulilor specifice de protecţia muncii

Condiţii de aplicabiliate:

Utilaje: decantor primar radial; grătare şi site; bazin de aerare cu nămol activ; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fibroase şi cu strat granular; rotociclonul

Materiale: reactivi chimici; populaţii de microorganisme vegetale şi animale îngrăşăminte organice, materiale de construcţii; drenurii; pietre; echipament specific de protecţia munciiEchipamente: halate, mască, ochelari de protecţie, cisme, mănuşiNorme: specifice de protecţia muncii pentru lucrările executate;

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să realizeze epurarea apelor cu ajutorul instalaţiilor de epurare conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe pratice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice măsurile tehnico-organizatorice de purificare a aerului conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să ia măsuri pentru combaterea sau atenuarea nivelului de zgomot conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să efectueze lucrări de desecare şi drenaj în vederea fixării si stabilizării terenurilor conform criteriului de performanţă (d ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Page 37: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească în mod raţional îngrăşămintele şi pesticidele conform criteriului de performanţă (e) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească echipamente specifice de protecţia muncii conform criteriului de performanţă (f) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Page 38: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe: 9.1. Descrie patrimoniul întreprinderii.

9.2. Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii. 9.3. Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, încasărilor şi plăţilor.

Page 39: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa: 9.1. Descrie patrimoniul întreprinderii.

Criterii de performanţă:

(a) Definirea patrimoniului întreprinderii.

(b) Identificarea structurilor patrimoniale de activ şi de pasiv.

(c) Descrierea patrimoniului unei întreprinderi locale .________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate: Patrimoniu: bunuri economice, drepturi , obligaţii Structuri de activ: active imobilizate, active circulante, active de regularizare şi asimilare Structuri de pasiv: capitaluri proprii, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, datorii, pasive de regularizarePatrimoniul întreprinderii : identificarea elementelor patrimoniale , gruparea elementelor în structuri de activ şi pasiv

Probe de evaluare:

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să definească patrimoniul întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriului de performanţă (a) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile patrimoniale de activ şi de pasiv, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie patrimoniul unei întreprinderi locale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate .

Titlul unităţii : 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Page 40: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa : 9.2. Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii.

Criterii de performanţă : (a) Clasificarea cheltuielilor întreprinderii în funcţie de criterii

date.

(b) Clasificarea veniturilor întreprinderii în funcţie de criteriile date.

(c) Calcularea rezultatului exerciţiului financiar._______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii de clasificare a cheltuielilor după : natura activităţii, natura resurselor utilizate, destinaţia cheltuielilor, dependenţa faţă de volumul producţiei

Criterii de clasificare a veniturilor după : natura activităţii, natura rezultatelor obţinute Rezultatul : de exploatare, financiar, extraordinar, rezultatul exerciţiului________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice veniturile şi cheltuielile întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească rezultatul exerciţiului întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Page 41: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE

Competenţa : 9.3. Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, încasărilor şi plăţilor.

Criterii de performanţă: (a) Prezentarea documentelor de evidenţă. (b) Întocmirea documentelor de evidenţă.(c) Verificarea documentelor de evidenţă.

Condiţii de aplicabilitate:

Documente: aviz de însoţire a mărfii, factură fiscală., notă de intrare recepţie , dispoziţie de livrare, bon de vânzare, chitanţă , fişe de magazie, bon de predare, restituire, transfer, bon de consum, registru de materiale, registru de casă , ordin de plată

Întocmire: completarea documentelor

Verificare: de fond şi de formă

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte, să întocmească şi să verifice documentele de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 42: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii : 10. ECONOMIE ŞI MARKETING________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit : 0,5

Competenţe : 10. 1. Prezintă etapele înfiinţării întreprinderii.

10. 2 Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor.

10. 3. Descrie activitatea întreprinderii din punct de vedere al relaţiei cerere ofertă.

Page 43: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.1 Prezintă etapele înfiinţării intreprinderii.

Criterii de performanţă : (a) Prezentarea cadrului juridic de înfiinţare a unei întreprinderi

(b) Identificarea etapelor de înfiinţare a întreprinderii.

Condiţii de aplicabilitate:

Cadrul juridic: - Legea 31/ 1990 privind societăţile comercial

- Legea 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoanele fizice

- Legea 133/1999 –înfiinţare a şi dezvoltarea IMM-urilor. Înfiinţarea : întocmirea documentelor specifice pentru dobândirea personalităţii juridice

Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte etapele înfiinţării întreprinderii, aşa cum se prezintă în criteriile de performanţă (a) şi (b),cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 44: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii : 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.2 Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor.

Criterii de performanţă:(a) Definirea calităţii şi ipostazele calităţii produselor şi serviciilor. (b) Descrierea caracteristicilor calitative ale produselor şi serviciilor agricole. (c) Prezentarea cadrului legislativ privind calitatea produselor şi serviciilor, protecţia

consumatorului. Condiţii de aplicabilitate: Conceptul de calitate conform standardului internaţional ISO 8402 : 1995Ipostazele calităţii : calitatea cerută şi aşteptată de client, calitatea furnizată de marketing, calitatea furnizată de proiectare, calitatea reprezentată de conformitatea

produselor/serviciilor cu proiectul său.Protecţia consumatorului :drepturile consumatorului , cadrul instituţional .Caracteristici calitative ale produselor agricole : tipologice, calitative (de proces, de bază,de exploatare )Caracteristicile serviciului : cantitative, atributiv-calitative.Reglementări juridice : Legea 12/1990, completată şi modificată prin Legea 42/1991, H.G.

1440/1990 privind organizarea Centrului Naţional pentru Încercarea şi Expertizarea produselor, Legea 11/1994 şi O.G. 58/2000 privind protecţia consumatorului , Legea 19/1995 privind calitatea în construcţii, Legea 137/1995 privind mediul ambiant, H.G.223/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului pentru protecţia consumatorului, H.G. 168/1997 privind regimul produselor şi serviciilor care pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului înconjurător

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să definească calitatea şi să cunoască ipostazele calităţii şi factorii determinanţi ai calităţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie şi să prezinte caracteristicile calitative şi legislative, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 45: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii : 10. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 10.3 Descrie activitatea întreprinderii din punct de vedere al relaţiei cerere ofertă.

Criterii de performanţă : (a) Descrierea pieţei întreprinderii şi pieţei produsului. (b) Identificarea relaţiilor de piaţă ale întreprinderii. (c) Studierea consumului – comportamentul consumatorului. (d) Prezentarea factorilor care influenţează cererea şi oferta de produse şi servicii. (e) Identificarea caracteristicilor şi funcţiilor preţului.

Condiţii de aplicabilitate : Noţiuni de marketing : concept de marketing , condiţii de apariţie ,etape în evoluţia marketingului , funcţiile marketingului , domeniile marketingului.Piaţa : piaţa totală , piaţa întreprinderii , piaţa produsului , dimensiunile pieţei : profilul, capacitatea, aria (localizarea), structura cererea , oferta , preţul.Analizarea relaţiilor de piaţa în funcţie de : obiectul relaţiilor, frecvenţa desfăşurării lor,

gradul de concentrare,relaţii de concurenţă. Factorii de influenţă ai cererii : modificarea preţului altor bunuri, modificarea veniturilor

consumatorilor , perspectivele evoluţiei pieţei , schimbarea preferinţelor consumatorilor

Factorii de influenţă ai ofertei: preţul produselor , preţul altor bunuri, numărul ofertanţilor bunului respective , perspectivele pieţei, taxe şi subvenţii, cadrul social politic

Funcţiile preţului : de recuperare a costurilor , de motivare a producătorilor, de informare a participanţilor la schimb, de corelare a cererii cu oferta

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie activitatea întreprinderii din punct de vedere a relaţiei cerere şi ofertă, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), (d) şi (e), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 46: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

Nivel : 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

11.1 Recunoaşte mijloacele de semnalizare rutieră.

11.2 Descrie regulile de circulaţie prevăzute în Codul Rutier Român.

11.3 Rezolvă chestionare de legislaţie rutieră.

11.4 Execută conducerea tractorului şi automobilului.

Page 47: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

___________________________________________________________________________

Competenţa: 11.1 Recunoaşte mijloacele de semnalizare rutieră.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea mijloacelor de semnalizare rutieră.

(b) Explicarea rolului mijloacelor de semnalizare rutieră .

(c) Respectarea semnificaţiei mijloacelor de semnalizare rutieră.

Condiţii de aplicabilitate:

Mijloace de semnalizare: indicatoare, marcaje rutiere, semnalizare luminoasă, semnalizare

acustică, semnalele agentului de circulaţie.

Rolul mijloacelor: de avertizare, de reglementare, de orientare, de informare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice mijloacele de

semnalizare rutieră, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele

din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul mijloacelor de

semnalizare rutieră, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (b), acoperind

elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte semnificaţia

mijloacelor de semnalizare rutieră, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (c),

acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Page 48: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

Competenţa: 11. 2 Aplică regulile de circulaţie prevăzute în Codul Rutier Român.

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea regulilor de circulaţie prevăzute în Codul Rutier.

(b) Enumerarea infracţiunilor şi pedepselor din Codul Rutier.

(c) Aplicarea măsurilor de prim ajutor în caz de accident.

Condiţii de aplicabilitate:

Reguli de circulaţie: circulaţia pe drumurile cu două sensuri, circulaţia pe drumurile cu sens

unic, circulaţia în intersecţii.

Infracţiuni şi pedepse, răspundere contravenţională.

Măsuri de prim ajutor în caz de: stop cardiac, fractură, hemoragie, arsură.

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice regulile de circulaţie, aşa

cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de

aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere infracţiunile şi

pedepsele, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b), acoperind elementele din

condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice măsurilor de

prim ajutor în caz de accident, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 49: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

Competenţa: 11.3 Rezolvă chestionare de legislaţie rutieră.

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea cunoştinţelor teoretice în rezolvarea chestionarelor de legislaţie rutieră.

(b) Interpretarea rezultatelor obţinute în urma rezolvării chestionarelor de legislaţie

rutieră.

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Chestionare standard similare cu cele de la examenul pentru obţinerea permisului de

conducere.

Grile de corectare a chestionarelor de legislaţie rutieră.

Probe de evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să rezolve chestionare de legislaţie

rutieră, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), acoperind elementele din

condiţiile de aplicabilitate.

Probe orală prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute

în urma rezolvării chestionarelor de legislaţie rutieră, aşa cum se specifică în criteriile de

performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

Page 50: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

AUTO

Competenţa: 11.4 Execută conducerea tractorului şi automobilului.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Exersarea manevrelor de bază necesare conducerii tractorului şi automobilului.

(b) Conducerea tractorului şi automobilului respectând regulile de circulaţie.

(c) Însuşirea tehnicilor de conducere preventivă.

(d) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice conducerii tractorului şi

automobilului.

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Manevre de bază: pornirea de pe loc, oprirea, mersul în linie dreaptă sau curbă, plecarea

din rampă, mersul înapoi.

Conducerea: plecarea şi oprirea pe un drum în ranpă sau în pantă, parcarea , întoarcerea,

depăşirea în diverse condiţii.

Tehnici: conducerea în condiţii de vreme nefavorabilă, conducerea pe timp de noapte.

Norme: specifice conducerii tractorului şi automobilului.

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze însuşirea manevrelor de bază necesare

conducerii tractorului şi automobilului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a),

acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să conducă tractorul şi

automobilul, respectând regulile de circulaţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă

(b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să-şi însuşească

tehnicile de conducere preventivă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c),

acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să-şi însuşească normele

de protecţia muncii specifice conducerii tractorului şi automobilului, aşa cum se specifică în

criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Page 51: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ ___________________________________________________________________Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competenţe:12.1 Foloseşte agregatele de fertilizare a solului.

12.2 Utilizează agregatele pentru pregătirea solului.

12.3 Exploatează agregatele pentru înfiinţarea culturilor.

12.4 Foloseşte maşinile agricole pentru îngrijirea culturilor.

12.5 Exploatează maşinile şi instalaţiile pentru recoltarea culturilor.

12.6 Foloseşte instalaţiile pentru recoltare a produselor animaliere.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

Page 52: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

______________________________________________________________________

Competenţa : 12. 1. Foloseşte agregatele de fertilizare a solului.

Criterii de performanţă :

(a) Pregătirea agregatelor pentru fertilizarea solului.(b) Executarea lucrărilor de fertilizare a solului. (c) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru fertilizarea solului.

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea tractoarelor de putere mică, a maşinii MIG-2,2; formarea şi reglarea agregatelor. Lucrări: fertilizat cu îngrăşăminte organice.

Norme: specifice exploatării agregatelor pentru fertilizarea solului.

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele pentru executarea fertilizării solului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de fertilizat solul, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru fertilizarea solului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

Page 53: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

___________________________________________________________________________

Competenţa : 12. 2. Utilizează agregatele pentru pregătirea solului.

Criterii de performanţă :

(a) Pregătirea agregatelor pentru lucrările solului . (b) Executarea lucrărilor de pregătirea terenului.(c) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru

pregătirea solului.

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea tractoarelor de putere mică, a plugurilor purtate, a grapelor, a tăvălugilor, a maşinilor pentru săpat solul în sere, solarii, livezi şi vii, formarea şi reglarea agregatelor. Lucrări: arat, grăpat, tăvălugit.

Norme: specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea solului.

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele pentru executarea lucrărilor solului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de pregătirea solului în vederea înfiinţării culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru pregătirea solului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR

Page 54: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

______________________________________________________________________

Competenţa : 12.3. Exploatează agregatele pentru înfiinţarea culturilor.

Criterii de performanţă : (a) Pregătirea agregatelor pentru înfiinţarea culturilor. (b) Executarea lucrărilor de înfiinţare a culturilor. (c ) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea culturilor.

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea tractorului, a semănătorilor (SC-31C ŞI SPC-6), a maşinii de plantat cartofi, răsaduri, bulbi, formarea şi reglarea agregatelor.

Lucrări: semănat şi plantat culturi.

Norme: specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea culturilor.

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele pentru înfiinţarea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de înfiinţarea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru înfiinţarea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ ___________________________________________________________________________

Page 55: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa : 12.4. Foloseşte maşinile agricole pentru îngrijirea plantelor.

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea agregatelor agricole pentru îngrijirea plantelor.(b) Executarea lucrărilor de îngrijire a culturilor. (c) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru îngrijirea culturilor.

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea tractorului, cultivatorului CPU-6 (8), a maşinii pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor plantelor (MPSP 3X300), a vermorelui, formarea şi reglarea agregatelor agricole adaptate pentru activităţi pe suprafeţe mici:

Lucrări: prăşit, fertilizat suplimentar, stropit şi prăfuit;

Norme: specifice exploatării agregatelor pentru îngrijirea culturilor.______________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească agregatele pentru executarea îngrijirii culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrările de îngrijire a culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţia muncii specifice exploatării agregatelor pentru îngrijirea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ ___________________________________________________________________________

Page 56: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa : 12.5. Exploatează maşinile şi instalaţiile pentru recoltarea culturilor .

Criterii de performanţă :

(a) Pregătirea maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea culturilor. (b) Recoltarea culturilor.

(d) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea culturilor.

________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea maşinilor şi instalaţiilor agricole: tractor, combina C-14U şi echipamentele specifice, SEMA –10, maşina pentru recoltat leguminoase (MRM-2,2 şi MRF), rădăcinoase MRS-3, tuberculifere MSC-1, motocositoarea, grebla pentru motocositoare, presa de balotat PPF, reglarea. Formarea agregatelor: tractor cu maşina pentru recoltat leguminoase ( MRM-2,2 şi MRF),rădăcinoase MRS-3, tuberculifere MSC-1, presa de balotat PPF.

Culturi: cereale, oleaginoase, tuberculifere, furaje.

Norme: specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea culturilor.

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească maşinile şi echipamentele pentru recoltarea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute recoltarea culturilor , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţiamuncii specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile deaplicabilitate.

Titlul unităţii : 12. EXPLOATAREA AGREGATELOR ŞI INSTALAŢIILOR FOLOSITE ÎN AGRICULTURĂ

___________________________________________________________________________

Page 57: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Competenţa : 12.6. Foloseşte instalaţiile pentru recoltare a produselor animaliere.

Criterii de performanţă :

(a) Pregătirea instalaţiilor pentru recoltare a produselor animaliere.(b) Exploatarea instalaţiilor pentru recoltarea produselor animaliere.(c) Respectarea normelor de protecţia muncii specifice exploatări maşinilor şi instalaţiilor

pentru recoltarea produselor animaliere.

Condiţii de aplicabilitate:

Reglarea instalaţiilor de muls şi maşinilor de tuns.

Instalaţii de muls şi maşini de tuns.

Norme: specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea produselor animaliere.___________________________________________________________________________Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească şi să exploateze maşina de tuns şi instalaţia de muls, aşa cum se specifică în criteriilor de performanţă (a) şi (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţiamuncii specifice exploatării maşinilor şi instalaţiilor pentru recoltarea produselor animaliere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 13. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ ___________________________________________________________________________

Nivelul: 2

Page 58: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

13.1. Organizează spaţiile de lucru în vederea prelucrării materiilor prime de origine vegetală şi animală.

1. Prelucrează materiile prime de origine vegetală în diverse sortimente.

2. Prelucrează materiile prime de origine animală în diverse sortimente.

3. Asigură condiţii corespunzătoare de depozitare a produselor obţinute.

Page 59: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 13. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ

Competenţa: 13.1 Organizează spaţiile de lucru în vederea prelucrării materiilor prime de origine vegetală şi animală

Criterii de performanţă: (a) Identificarea mijloacelor de lucru în vederea prelucrării

materiilor prime de origine vegetală şi animală.

(b) Pregătirea spaţiului de lucru adecvat prelucrării.

(c) Respectarea normelor specifice pentru securitatea muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Mijloace de lucru: cuţite, cuve de spălare, vase de mărimi diferite, strecurătoare fină, site, tocătoare din lemn, palete din lemn, maşini de tocat, pâlnii de umplere, tăvi pentru copt, recipienţi din sticlă, capace, butoaie, mese de lucru, robot de bucătărie, răcitor, maşină de gătit, cuptor, zdrobitor, presă, instalaţii de distilare, separator centrifugal, afumătoare;

Pregătirea: ordinea şi curăţenia locului de muncă, ordonarea mijloacelor de lucru, principii ergonomice;

Spaţii: bucătărie, lăptărie, carmangerie, magazie;

Norme: specifice organizării spaţiilor de lucru în vederea prelucrării materiilor prime;

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice mijloacele de lucru necesare prelucrării materiilor prime de origine vegetală şi animală, conform criteriului de performanţă (a) şi utilizând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să-şi pregătească spaţiul de lucru adecvat prelucrării, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice pentru securitatea muncii conform criteriului de performanţă (c) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Page 60: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 13. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ

Competenţa: 13.2 Prelucrează materiile prime de origine vegetală în diverse sortimente.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare necesare obţinerii diferitelor sortimente de produse.

(b) Obţinerea conservelor din fructe şi legume prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare.

(c) Prepararea sortimentelor de pâine prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare.

(d) Obţinerea băuturilor alcoolice în gospodăria agroturistică.

(e) Respectarea normelor specifice pentru securitatea muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Materii : - prime: pentru conserve din fructe şi legume: fructe, legume;pentru pâine: făină de grâu, apă, drojdie, sare;pentru băuturi alcoolice: struguri, fructe;

- auxiliare: pentru conserve din fructe şi legume: zahăr, sare, condimente, soluţie de acid acetic; pentru pâine: seminţe de mac, de susan; pentru băuturi alcoolice: SO2

Conserve din fructe: compoturi, gemuri, dulceţuri

Conserve din legume: suc de roşii, zacuscă, varză şi gogonele murate, gogoşari şi castraveţi acrii

Sortimente de pâine: după tipul făinii (albă şi neagră), după modul de coacere (pe vatră, în tavă)

Băuturi alcoolice: vin, ţuică (palincă)

Norme: specifice prelucrării materiilor prime şi auxiliare

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare necesare obţinerii diferitelor sortimente de produse, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Page 61: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină conserve din fructe şi legume prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare, conform criteriului de performanţă (b) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare sortimente diferite de pâine prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare, conform criteriului de performanţă (c) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină băuturi alcoolice în gospodăria agroturistică, conform criteriului de performanţă (d) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice pentru securitatea muncii conform criteriului de performanţă (e) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Page 62: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 13. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ

Competenţa: 13.3 Prelucrează materiile prime de origine animală în diverse sortimente

Criterii de performanţă: (a) Identificarea materiilor prime şi a celor auxiliare necesare obţinerii produselor lactate şi a preparatelor din carne

(b) Obţinerea produselor lactate prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare

(c) Realizarea preparatelor din carne prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare

(d) Respectarea normelor specifice pentru securitatea muncii.___________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate:

Materii: - prime: pentru produse lactate: lapte (de vacă, de capră, de oaie, de bivoliţă) pentru preparate din carne: carne de porc, vită, oaie, capră, slănină, organe, membrane naturale, orez - auxiliare: pentru produse lactate: cheag

pentru preparate din carne: sare, condimenteProduse: smântână, lapte bătut, brânză proaspătă, caş ( dulce, sărat, afumat)Preparate: cârnaţi, leberwuşti, caltaboşi, tobă, costiţă, slănină şi jambon afumatNorme: specifice prelucrării materiilor prime şi auxiliare

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare necesare obţinerii produselor lactate şi a preparatelor din carne, conform criteriului de performanţă (a) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină în gospodăria agroturistică produse lactate, prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare, conform criteriului de performanţă (b) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate din carne în gospodăria agroturistică, prin prelucrarea materiilor prime şi auxiliare, conform criteriului de performanţă (c) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice pentru securitatea muncii conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Page 63: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 13. PRELUCRAREA MATERIILOR PRIME DE ORIGINE ANIMALĂ ŞI VEGETALĂ

Competenţa: 13.4 Asigură condiţii corespunzătoare de depozitare a produselor obţinute

Criterii de performanţă: (a) Identificarea spaţiilor corespunzătoare depozitării produselor

obţinute.

(b) Pregătirea spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor pentru depozitarea produselor.

(c) Verificarea periodică a spaţiilor şi produselor depozitate.

(d) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii: magazii, pivniţe, beci, cămară, frigiderPregătirea: curăţire, aerisire, igienizareCondiţii: parametrii ( temperatură, umiditate, durată)Verificarea :- spaţiilor: inspectarea periodică a stării de igienă a depozitului - produselor: examinare senzorială (culoare, aspect, miros, gust), îndepărtarea

produselor necorespunzătoareNorme: specifice pregătirii spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor de depozitare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice spaţiile corespunzătoare depozitării produselor obţinute, conform criteriului de performanţă (a) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească spaţiile de depozitare şi să asigurare condiţiile optime pentru depozitarea produselor, conform criteriului de performanţă (b) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice periodic spaţiile şi produsele depozitate, conform criteriului de performanţă (c) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice pentru securitatea muncii conform criteriului de performanţă (d) şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Page 64: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii : 14. GASTRONOMIE ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

14.1. Realizează gustări şi antreuri.

1. Execută preparate culinare complexe de felul I.

14.3 Obţine preparate culinare complexe de felul II.

14.4 Prepară deserturi.

14.5 Întocmeşte meniuri pentru diferite tipuri de mese şi diete

Page 65: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 14. GASTRONOMIE

Competenţa: 14.1 Realizează gustări şi antreuri.

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea gustărilor şi antreurilor după modul de obţinere.(b) Prepararea gustărilor.(c) Prepararea antreurilor.(d) Analizarea calităţii preparatelor executate. (e) Depistarea defectelor preparatelor executate.(f) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:Clasificare: gustări reci şi calde antreuri reci şi caldeGustări : - reci: sandvişuri şi tartine diferite, ouă şi legume umplute - calde: chifteluţe, crocheteAntreuri : - reci: piftie de pasăre - calde: pizza, spaghete milanezeCalitate: analiză senzorială (aspect, culoare, consistenţă, miros, gust)Defecte: de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieriNorme: specifice prelucrării primare şi termice a materiilor prime

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice gustările şi antreurile conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare gustările şi antreurile, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze calitatea preparatelor executate, conform criteriului de performanţă (d), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să depisteze defectele preparatelor executate conform criteriului de performanţă (e), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice securităţii muncii conform criteriului de performanţă (f), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Page 66: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 14. GASTRONOMIE

Competenţa: 14.2 Execută preparate culinare complexe, de felul I.

Criterii de performanţă:

(a) Prepararea salatelor combinate ce pot fi servite ca fel I.

(b) Obţinerea preparatelor din peşte.

(c) Executarea preparatelor lichide complexe.

(d) Stabilirea calităţii preparatelor executate.

(e) Depistarea defectelor preparatelor executate.

(f) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Salate combinate: salată orientală, salată a la rousse, salată de boeuf, salată de ţelină cu mere, salată de vinete cu maionezăPreparate din peşte: rasol, saramură, plachiePreparate lichide: supe (cu găluşte, de roşii cu orez, de cartofi); supe-cremă (de cartofi, de carne de pui); ciorbe (ţărănească cu carne de vită, de burtă, de potroace); borşuri (de perişoare, cu carne de miel)Calitatea: analiză senzorială (aspect, culoare, consistenţă, miros, gust)Defecte: de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieriNorme: specifice prelucrării primare şi termice a materiilor prime

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare salatele combinate conform criteriului de performanţă (a), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate din peşte conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să execute preparate lichide conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească calitatea preparatelor executate, conform criteriului de performanţă (d), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Page 67: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să depisteze defectele preparatelor executate conform criteriului de performanţă (e), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice securităţii muncii conform criteriului de performanţă (f), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Page 68: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 14. GASTRONOMIE

Competenţa: 14.3 Obţinerea preparatelor culinare complexe de felul II.

Criterii de performanţă :

(a) Realizarea preparatelor de bază din legume.

(b) Obţinerea preparatelor din carne cu legume sau crupe.

(c) Executarea preparatelor de bază din carne tocată.

(d) Prepararea fripturilor.

(e) Obţinerea salatelor şi garniturilor ce însoţesc fripturile.

(f) Stabilirea calităţii preparatelor executate.

(g) Depistarea defectelor preparatelor executate.

(h) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Preparate din legume: iahnie de fasole, ghiveci de legume, roşii umplute cu orez, ciuperci cu

smântână

Preparate din carne cu legume sau crupe: mazăre cu carne de vită, varză cu ciolan de porc, stufat de miel,

ostropel din carne de pui, pilaf cu carne de pasăre

Preparate din carne tocată: chifteluţe cu sos, ardei umpluţi, sarmale în foi, musaca de cartofi, pârjoale, mititei

Fripturi: pui la frigare, muşchi de porc la grătar, pui la tavă, şniţel pane

Salate: de roşii şi castraveţi, da varză, de salată verde, de ardei copţi

Garnituri: din cartofi (natur, piure, prăjiţi), soteuri din legume, pilaf, mămăliguţă

Calitatea: analiză senzorială (aspect, culoare, consistenţă, miros, gust)

Defecte: de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieri

Norme: specifice prelucrării primare şi termice a materiilor prime

Page 69: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate de bază din legume conform criteriului de performanţă (a), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină preparate de bază din carne şi legume conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să execute preparatele de bază din carne tocată conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare fripturi, conform criteriului de performanţă (d), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare salatele şi garniturile ce însoţesc fripturile, conform criteriului de performanţă (e), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească calitatea preparatelor executate, conform criteriului de performanţă (f), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să depisteze defectele preparatelor executate conform criteriului de performanţă (g), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice securităţii muncii conform criteriului de performanţă (h), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Page 70: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 14. GASTRONOMIE

Competenţa: 14.4 Prepară deserturi.

Criterii de performanţă :

(a) Pregătirea dulciurilor complexe de bucătărie.

(b) Obţinerea preparatelor tradiţionale de patiserie.

(c) Stabilirea calităţii preparatelor executate.

(d) Depistarea defectelor preparatelor executate.

(e) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Dulciuri: crema de zahăr ars, papanaşi, găluşte cu prune, colţunaşi cu brânză de vaci, salată de fructe

Preparate: cozonac, pască, colac, plăcinte, brânzoaice

Calitate: analiză senzorială (aspect, culoare, consistenţă, miros, gust)

Defecte: de culoare, de consistenţă, de gust şi miros, cauze, remedieri

Norme: specifice prelucrării primare şi termice a materiilor prime

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească dulciuri complexe de bucătărie şi preparate tradiţionale de patiserie, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească calitatea preparatelor executate, conform criteriului de performanţă (c), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să depisteze defectele preparatelor executate conform criteriului de performanţă (d), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice securităţii muncii conform criteriului de performanţă (e), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Page 71: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 14. GASTRONOMIE

Competenţa : 14.5 Întocmeşte meniuri pentru diferite tipuri de mese şi diete.

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea criteriilor de întocmire a meniurilor.

(b) Întocmirea meniurilor pentru diferite tipuri de mese.

(c) Întocmirea meniurilor pentru diferite diete.

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii: tipuri de mese, vârstă, efort, sezon, stare de sănătate

Tipuri de mese: mic dejun, dejun, cină, mese festive

Diete: lactovegetariană, pentru diferite boli (diabet, obezitate, cardiovasculare, hepatice)

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte criteriile de întocmire a meniurilor, conform criteriului de performanţă (a), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniurilor pentru diferite tipuri de mese, conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniurile pentru diferite diete, conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Page 72: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 15. SERVIREA PREPARATELOR SI BĂUTURILOR ___________________________________________________________________________

Nivelul: 2

Valoare credit: 0.5

Competenţe:

15.1. Aranjează şi decorează spaţiile de servire

1. Serveşte preparatele şi băuturile în gospodăria agroturistică

2. Debarasează mesele în spaţiile de servire

Page 73: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 15. SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR

Competenţa: 15.1 Aranjează şi decorează spaţiile de servire.

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea obiectelor decorative specifice zonei

(b) Aranjarea mobilierului în spaţiile de servire.

(c) Decorarea spaţiilor de servire.

(d) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Obiecte: din lemn şi ceramică, ţesături specifice zonei

Aranjare: modalităţi de dispunere a meselor, scaunelor, bănci, dulapuri

Decorare: elemente decorative pentru pereţi, podea, mese

Norme: specifice aranjării şi decorării spaţiilor

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă obiectele decorative specifice zonei conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aranjeze mobilierul conform criteriului de performantă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze spaţiile de servire conform criteriului de performantă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice securităţii muncii conform criteriului de performanţă (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Page 74: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 15. SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR

Competenţa: 15.2 Serveşte preparatele şi băuturile în gospodăria agroturistică.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectelor de inventar necesare mise-en-place-ului şi servirii preparatelor şi băuturilor.

(b) Realizarea mise-en-place-ului.

(c) Servirea preparatelor culinare respectând regulile de protocol.

(d) Servirea băuturilor.

(e) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Obiecte: farfurii, tacâmuri, pahare, olivieră, coşuri de pâine, tăvi, platouri, boluri, ceşti, scrumiere, feţe de masă, naproane, şerveteMise-en-place: aranjarea mesei pentru mic dejun, dejun, cină, mese festiveServirea preparatelor: porţionate la farfurie, la platou, la bol, respectând regulile de protocolServirea băuturilor: alcoolice, nealcoolice, calde sau reciNorme: specifice servirii preparatelor şi băuturilor

Probe de evaluare

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectele de inventar conform criteriului de performanţă (a) respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze mise-en-place-ul conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să servească preparatele culinare şi băuturile, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice securităţii muncii conform criteriului de performanţă (e), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Page 75: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 15. SERVIREA PREPARATELOR ŞI BĂUTURILOR

Competenţa: 15.3 Debarasează mesele în spaţiile de servire.

Criterii de performanţă:

(a) Ridicarea de pe mese a obiectelor de inventar utilizate la servire respectând regulile de protocol.

(b) Pregătirea spaţiilor de servire, după debarasare.

(c) Respectarea normelor specifice securităţii muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Obiecte: farfurii, tacâmuri, pahare, oliviere, coşuri de pâine, tăvi, platouri, boluri, ceşti, scrumiere, feţe de masă, naproane, şervete

Pregătirea: măturare, aerisire, schimbarea feţelor de masă, naproanelor, şervetelor

Norme: specifice debarasării şi pregătirii spaţiilor după debarasare

Probe de evaluare

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să ridice de pe masă obiectele de inventar folosite la servire conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească spaţiile de servire conform criteriului de performanţă (b) utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice securităţii muncii conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Page 76: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 16. AMENAJAREA FERMEI AGROTURISTICE ___________________________________________________________________________

Nivelul: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

16.1. Amenajează spaţiile exterioare ale fermei agroturistice.

1. Amenajează spaţiile verzi şi de agrement din ferma agroturistică.

2. Amenajează spaţiile interioare ale fermei agroturistice.

Page 77: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 16. AMENAJAREA FERMEI AGROTURISTICE

Competenţa : 16.1 Amenajează spaţiile exterioare ale fermei Agroturistice.

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea construcţiilor anexe ale fermei agroturistice.(b) Identificarea părţilor componente ale construcţiilor anexe.(c) Planificarea activităţilor de amenajare a unei magazii pentru

utilaje.(d) Executarea operaţiilor de amenajare interioară a magaziei pentru

utilaje şi materiale, respectând normele de securitatea muncii.

Condiţii de aplicabilitate:

Construcţii anexe: adăposturi pentru animale, construcţii pentru depozitarea dejecţiilor animaliere, construcţii pentru depozitarea furajelor şi produselor agricole, magazie pentru unelte şi utilaje

Activităţi planificate: aprovizionarea cu materiale şi unelte, executarea unui raft, executarea unui suport pentru unelte

Resurse: scândură, cuie, profile metalice, holşuruburi

Unelte: fierăstrău, ciocan, bormaşină de mână, decupil, set de şurubelniţe, cleşte, patent, pilă, polizor unghiular

Norme de securitatea muncii specifice domeniului mecanic

Probe de evaluare Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască construcţiile anexe ale fermei agroturistice, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice părţile componente ale construcţiilor anexe ale fermei agroturistice, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstreazã că este capabil să planifice activităţile de amenajare a unei magazii pentru utilaje, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute operaţii de amenajare interioară a unei magazii pentru unelte şi utilaje, respectând normele de securitatea muncii, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 78: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 16. AMENAJAREA FERMEI AGROTURISTICE

Competenţa: 16.2 Amenajează spaţiile verzi şi de agrement din ferma agroturistică.

Criterii de performanţă:(a) Identificarea spaţiilor din ferma agroturistică ce urmează a fi

amenajate ca spaţii verzi şi de agrement.(b) Identificarea resurselor necesare amenajării spaţiilor verzi şi de

agrement din ferma agroturistică.(c) Planificarea activităţilor de amenajare a spaţiilor verzi şi de

agrement din ferma agroturistică.(d) Executarea lucrărilor de amenajare a spaţiilor verzi şi de

agrement din ferma agroturistică.

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii: grădină de flori, spaţii de agrement, căi de acees, spaţiu de parcare, loc de joacă pentru copii, foişorResurse: specii de flori perene şi anuale, arbuşti, gard viu, piatră, lemn, cuie, leagăn, balansoar, grătarUnelte şi echipamente: sapă, greblă, lopată, plantator, roabă, stropitoare, cuie, ferăstrău,

ciocan, topor, foarfece, aspersor, metru, maşină de tuns iarba

Planificarea activităţilor pentru: amenajarea unui loc de joacă pentru copii, amenajat alee, amenajat ronduri de flori, amenajat rocărie, amenajat foişorLucrări de amenajare: amenajat loc de joacă pentru copii, amenajat alee, amenajat ronduri de flori, amenajat rocărie, amenajat foişor

Probe de evaluare

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice spaţiile fermei agroturistice, ce urmează a fi amenajate ca spaţii verzi şi de agrement, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice resursele necesare amenajării spaţiilor verzi şi de agrement, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice activităţile de amenajare a spaţiilor verzi şi de agrement din ferma agroturistică, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute lucrări de amenajare a spaţiilor verzi şi de agrement, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 79: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 16. AMENAJAREA FERMEI AGROTURISTICE

Competenţa: 16.3 Amenajează spaţiile interioare ale fermei Agroturistice,

Criterii de performanţă:

(a) Delimitarea spaţiilor interioare ale fermei agroturistice destinate oaspeţilor.

(b) Executarea schiţelor privind amenajarea spaţiilor interioare.

(c) Realizarea dotării spaţiilor de locuit cu mobilier şi elemente decorative.

(d) Executarea operaţiilor de dotare a spaţiilor comune şi a spaţiilor pentru prepararea hranei cu mobilier, echipamente şi aparatură.

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii interioare: dormitor, grup sanitar, hol, bucătărie, sală de mese, spaţiu pentru petrecerea timpului liber, spaţiu pentru prim ajutor şi apărare civilă

Schiţe privind amenajarea spaţiilor interioare: dormitor, grup sanitar, spaţiu pentru prepararea hranei, hol, spaţiu pentru petrecerea timpului liber

Mobilier: dulap de haine, pat, noptieră, fotoliu, masă, scaun, covor, pătură, lenjerie pentru pat, perdele, veioză, etajeră, canapea, veselă, vase pentru prepararea alimentelor şi ustensile de bucătărie

Aparatură: televizor, radio, combină audio, video, aragaz, frigider, cuptor cu microunde, filtru cafea, robot bucătărie, trusă sanitară, stingător

Elemente decorative: aranjamente florale, flori de apartament, tablouri, elemente decorative tradiţionale

Probe de evaluare Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să delimiteze spaţiile fermei agroturistice destinate oaspeţilor, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să execute schiţe privind amenajarea spaţiilor interioare, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 80: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze dotarea spaţiilor de locuit cu mobilier şi elemente decorative, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţii de dotare a spaţiilor comune şi a spaţiilor pentru prepararea hranei cu mobilier, echipamente şi aparatură, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 81: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 17. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

17.1. Identifică speciile plantelor de câmp

17.2. Înfiinţează culturile de câmp

17.3. Efectuează lucrările de îngrijire la culturile de câmp

17.4. Recoltează şi depozitează producţia culturilor de câmp

Page 82: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 17. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

Competenţa 17.1 Identifică speciile plantelor de câmp

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea speciilor plantelor de câmp pe grupe după particularităţile tehnologice

(b) Recunoaşterea particularităţilor morfologice ale plantelor de câmp

(c) Recunoaşterea particularităţilor biologice şi a cerinţelor faţă de climă şi sol ale speciilor plantelor de câmp

Condiţii de aplicabilitate:

Colecţii fitotehnice, cereale (grâu, orz, secară, porumb);culturi de producţie oleaginoase (floarea-soarelui);cu grupele de plante rădăcinoase şi tuberculifere (sfeclă de zahăr şi cartof);

plante furajere (trifoi, lucernă).

Metode de lucru: determinarea particularităţilor morfologice după : rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct, MMB şi GH

Determinarea particularităţilorbiologice pe faze de vegetaţie: cereale: germinarea, răsărirea, înrădăcinarea, înfrăţirea,

formarea paiului, apariţia influorescenţei, înflorirea, formarea şi coacerea boabeloroleaginoase: germinarea, răsărirea, formarea tulpinii, înflorirea, formarea fructelor;tuberculifere: răsărirea, formarea stolonilor, formarea tulpinii subterane (tuberculi), formarea tulpinii aeriene, formarea florilor şi a fructelor;rădăcinoase: germinaţia, faza de cotiledoane, faza de formare a rozetei de frunze, faza de creştere a rădăcinii în lungime, faza de îngroşare a rădăcinii şi faza de acumulare a zahărului

Cerinţe faţă de climă şi sol: cerinţe faţă de temperatură pe faze de vegetaţie, cerinţe faţă de umiditate pe faze de vegetaţie, cerinţe faţă de sol

Echipamente şi utilaje: lupe, truse de măsurat temperatura, umidometre, balanţe tehnice, balanţe hectolitrice

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să clasifice speciile de plante de câmp pe grupe, după particularităţile tehnologice, conform criteriilor de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 83: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să recunoască speciile de plante după particularităţile morfologice şi biologice, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 84: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 17. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

Competenţa 17.2 Înfiinţează culturile de câmp

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea utilajelor agricole folosite la înfiinţarea culturilor de câmp

(b) Pregătirea seminţei şi a materialului de plantat

(c) Prezentarea soiurilor şi hibrizilor cultivaţi în România

(d) Efectuarea lucrărilor de semănat şi de plantat

(e) Respectarea normelor de protecţia muncii la lucrările de înfiinţare a culturilor de câmp

Condiţii de aplicabilitate:

Maşini şi utilaje: U-650, SPC-6, SPC-8, SUP-29, SC 31-C, SC 31-D, 4 SaBP-70, 6 SaBP-70, MPR 5, EPC-4

Proba semănătorii: la semănătorile de semănat cereale păioasela semănătorile de semănat plante prăşitoare

Sămânţă: grâu de toamnă – soiuri cultivate: Albota, Delia, Fundulea 29, Lovrin

34, Suceava 84, Transilvania, Turda 81secară de toamnă – soiuri cultivate: Gloria, Orizont, Rapid, Suceavaorz de toamnă – soiuri cultivate: Adi, Orizont, Dana, Mirajporumb – hibrizi de porumb: Grupa 100–200 (Suceava 99, Turda 167); Grupa 200 – 300 (Turda 200); Grupa 300 – 400 (Ileana, Milcov); Grupa 400 – 500 (Fundulea 320)floarea soarelui – hibrizi cultivaţi: Decor, Favorit, Fundulea 206, Record, Floracartof – soiuri cultivate: Ostara, Super, Desirée, Titussfeclă de zahăr – soiuri cultivate: Braşov, Polirom, Monorom, Danalucernă – soiuri cultivate: Triumf, Topaz, Supertrifoi – soiuri cultivate: Dacia, Flora, Vesna, Select

Materiale şi accesorii saci, sfoară, găleţi, cuţite, praf de cretă, mese de lucru, folii, cântare,

pungi, cale

Metode de înfiinţare aculturilor de câmp: prin semănat: în rânduri dese, în rânduri rare

prin plantat

Page 85: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Epoca de semănat: primăvara: porumb, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, cartof, trifoi,

lucernă;toamna: grâu de toamnă, orz de toamnă

Fişe individuale de protecţia muncii

Norme de protecţia muncii specifice lucrărilor de înfiinţare a culturilor de câmp

Echipamente de protecţia muncii

Probe de evaluare

Probă scrisă privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să descrie parametrii lucrărilor de semănat şi plantat pentru culturile de câmp conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să pregătească patul germinativ şi materialul de semănat şi plantat pentru culturile de câmp, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze lucrările de plantat şi semănat a culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să respecte normele de protecţia muncii, conform criteriului de performanţă (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 86: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 17. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

Competenţa 17.3 Efectuează lucrări de îngrijire la culturile de câmp

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea gradului de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători a plantelor de câmp

(b) Pregătirea utilajelor agricole folosite la lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor

(c) Efectuarea lucrărilor de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor din culturile de câmp

(d) Respectarea normelor de protecţie a muncii

Condiţii de aplicabilitate:

Materiale: buletin de avertizare pentru atacurile de boli şi dăunători hărţi de

îmburuienare, rame metrice, erbicide, fungicide, insecticide

Metode de combatere a buruienilor: mecanice, manuale, chimice

Metode de combatere a bolilor şi dăunătorilor: agrotehnice, chimice, biologice

Maşini şi utilaje folosite în protecţia plantelor: U-650, MET-1200, EEP-600 (900), MPSP 3x 300

Epoca de aplicare a erbicidelor: preemergent, postemergent

Epoca de aplicare a insecticidelor şi fungicidelor: înainte de semănat şi în perioada de vegetaţie

Metode de verificare a stării de vegetaţie: metoda monoliţilor

Fişe individuale de protecţie a muncii

Norme de protecţia muncii specifice lucrărilor de îngrijire a culturilor de câmp

Echipamente de protecţia muncii

Page 87: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să identifice gradul de îmburuienare, de infestare cu boli şi dăunători a culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să pregătească utilajele agricole folosite pentru combaterea buruienilor, bolilor şi dăunătorilor conform criteriului de performanţă (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze lucrările de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor plantelor de câmp conform criteriului de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să respecte normele de protecţia muncii specifice lucrărilor de îngrijire a culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 88: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 17. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP

Competenţa 17.4 Recoltează şi depozitează producţia culturilor de câmp

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea utilajelor pentru recoltarea produselor culturilor de câmp

(b) Efectuarea lucrărilor de evaluare a producţiei culturilor de câmp

(c) Efectuarea lucrărilor de recoltat

(d) Pregătirea spaţiilor de depozitare a produselor culturilor de câmp

(e) Depozitarea producţiei plantelor de câmp

(f) Respectarea normelor de protecţia muncii la lucrările de recoltare şi depozitare a producţiei culturilor de câmp

Condiţii de aplicabilitate:

Maşini şi utilaje pentru recoltat culturi de câmp: combină C 12, Class, MSC 2, tractor, remorci, cântare

Metode de evaluare: pentru culturile semănate în rânduri dese;pentru culturile semănate în rânduri rare

Determinări: număr de spice, număr mediu de boabe, greutatea ştiuleţilor, masa a

1000 boabe (MMB);greutatea medie a rădăcinilor şi tuberculilor într-un cuib

Metode de recoltare: manuală, mecanizat, semimecanizat

Epoca de recoltare: maturitate tehnologică, maturitate fiziologică

Materiale: saci, plante, sfoară, găleţi, lopeţi, ramă metrică, ruletă, cântar

Operaţii de pregătire a spaţiilor de depozitare: reparaţii: podele, acoperiş, pereţi, sistem de ventilaţie; dezinfecţie,

dezinsecţie, deratizare

Spaţii de depozitare: pătule, magazii, beciuri, silozuri, depozite speciale, fânare, şire, stoguri

Metode de depozitare: vrac, saci

Page 89: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Condiţii de depozitare: temperatură, umiditate, grosimea stratului de seminţe, mărimea lotului

de seminţe

Norme de protecţia muncii specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a producţiei culturilor de câmp şi reguli de P.S.I.

Probe de evaluare

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să pregătească utilajele pentru recoltarea culturilor de câmp, conform precizărilor criteriului de performanţă (a) şi a elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze lucrările de evaluare a producţiilor culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze recoltarea culturilor de câmp conform criteriului de performanţă (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să pregătească spaţiile de depozitare a producţiei culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze operaţiile de depozitare a produselor plantelor de câmp conform criteriului de performanţă (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să respecte normele de protecţia muncii la recoltarea şi depozitarea producţiei culturilor de câmp, conform criteriului de performanţă (f) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 90: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 18. ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR NATURALE

__________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0.5

Competenţe:

18.1. Identifică vegetaţia pajiştilor naturale

18.2. Execută lucrări de îngrijire în pajiştile naturale

18.3. Exploatează pajiştile naturale prin păşunat

18.4. Exploatează pajiştile naturale prin cosit

Page 91: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 18. ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR NATURALE

Competenţa 18.1 Identifică vegetaţia pajiştilor naturale

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea principalelor specii de plante din pajiştile naturale după particularităţile morfologice şi biologice

(b) Recunoaşterea speciilor de plante dăunătoare din compoziţia floristică a pajiştilor naturale

Condiţii de aplicabilitate:

Specii de plante: graminee, leguminoase, ciperacee, juncacee

Specii de plante dăunătoare: măsălariţa, mătrăguna, cucuta, peliniţa, măcriş, scaieţi, zârna

Surse de informare: loturi de pajişti naturale în vegetaţie, ierbare, atlase botanice, determinatoare botanice, planşe, seminţe

Observaţi şi determinări tipuri de rădăcină, tulpină, frunză, floare, fruct,privind particularităţile dezvoltarea plantelor pe faze de vegetaţie pentru speciile de plante morfologice şi biologice din grupele leguminoase şi graminee perene

Probe de evaluare

Probe orale şi practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să recunoască principalele specii de plante furajere din pajiştile naturale, conform criteriului de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să recunoască principalele specii de plante dăunătoare din compoziţia floristică a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 92: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 18. ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR NATURALE

Competenţa 18.2 Execută lucrări de îngrijire în pajiştile naturale

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea operaţiilor de curăţire a pajiştilor naturale

(b) Aplicarea îngrăşămintelor organice şi minerale

(c) Aplicarea amendamentelor pentru corectarea reacţiei solului

(d) Aplicarea măsurilor de refacere a densităţii plantelor în pajiştile naturale

(e) Distrugerea vegetaţiei dăunătoare lemnoase şi ierboase

(f) Respectarea normelor de protecţia muncii la lucrările de îngrijire a pajiştilor naturale

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii de curăţire a pajiştilor naturale: scoaterea cioatelor, îndepărtarea pietrelor, îndepărtarea

vegetaţiei lemnoase şi ierboase, distrugerea muşuroaielor

Îngrăşăminte: chimice (cu N, P, K)organice (gunoi de grajd, tulbureală, compost, must de grajd, târlirea păşunilor)

Amendamente: carbonat de calciu, var stins, gips, fosfogips

Maşini şi utilaje: tractor, grape, nivelatoare, remorci, maşini de împrăştiat îngrăşăminte,

cositori mecanice, coase, troliu de scos cioate

Unelte: topor, greble, săpăligi, sape

Metode de refacere a pajiştilor naturale: autoînsămânţarea, supraînsămânţarea, erbicidarea, cosirea resturilor

neconsumabile

Metode de distrugere a vegetaţiei dăunătoare: manuale, mecanice, chimice

Vegetaţie dăunătoare: lemnoasă (mur, zmeur, salcâm, plop)ierboasă (lumânărica, varga ciobanului, scaieţi, leurdă,

Page 93: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

mătrăgună, măsălariţă)

Fişe individuale de protecţia muncii

Echipament de protecţia muncii

Norme de protecţia muncii specifice lucrărilor de îngrijire a pajiştilor naturale

Probe de evaluare

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să efectueze operaţiile de curăţire a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (a) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să aplice îngrăşămintele organice, minerale şi amendamentele, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să aplice masurile de refacere a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să distrugă vegetaţia dăunătoare a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (e) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să respecte normele de protecţia muncii la lucrările de îngrijire a pajiştilor naturale, conform criteriului de performanţă (f ) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 94: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 18. ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR NATURALE

Competenţa 18.3 Exploatarea pajiştilor naturale prin păşunat

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea lucrărilor de pregătire a păşunii înainte de păşunat

(b) Determinarea capacităţii de păşunat

(c) Executarea păşunatului liber

(d) Executarea păşunatului pe tarlale

Condiţii de aplicabilitate:

Lucrări de pregătire a păşunilor: repararea şi construirea drumurilor de acces; construirea îngrădirilor,

umbrarelor şi adăposturilor pentru animale; repararea şi construirea stânelor, cantoanelor pastorale; sursa de apă

Determinări: producţia pentru păşunat a pajiştii, capacitatea de păşunat, numărul de

tarlale, suprafaţa fiecărei tarlale, forma tarlalelor, numărul de animale pe tarla

Metode de păşunat: liber, pe parcele, dozat

Materiale şi accesorii: gard din material lemnos, gard electric, ramă metrică, cântar

Probe de evaluare

Probe scrise şi practice privind performanţa elevului că este capabil să efectueze lucrările de pregătire a păşunii înainte de începerea păşunatului, conform criteriului de performanţă (a) şi elementelor prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să determine capacitatea de păşunat, conform criteriului de performanţă (b) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să aplice metodele de păşunat, conform criteriului de performanţă (c) şi (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 95: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 18. ÎNTREŢINEREA ŞI EXPLOATAREA PAJIŞTILOR NATURALE

Competenţa 18.4 Exploatează pajiştile naturale prin cosit

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea momentului optim de recoltare a pajiştilor

(b) Executarea cositului

(c) Uscarea şi adunarea fânului

(d) Depozitarea fânului uscat

(e) Respectarea normelor de protecţie a muncii specifice lucrărilor de exploatare a pajiştilor naturale prin cosit

Condiţii de aplicabilitate:

Momentul de recoltare: la maturitatea tehnologică ( 30 -50 % din plante sunt înflorite )

Sisteme de cosit: mixt, exclusiv, integral

Metode de recoltat: manual, mecanizat

Materiale şi unelte: prepeleci, capre piramidale, gard suedez, coase, furci, greble

Maşini şi utilaje: tractor, cositori, greblă mecanică

Metode de păstrare a fânului: şire, stoguri, fânare

Norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor de recoltare şi depozitare a fânului şi reguli de P.S.I.

Probe de evaluare

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să identifice momentul optim de recoltare a pajiştilor conform criteriului de performanţă (a) şi precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute cositul, uscarea, adunarea şi depozitarea fânului, conform criteriilor de performanţă (b), (c), (d) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să respecte normele de protecţia muncii la lucrările de recoltare şi depozitare a fânului, conform criteriului de performanţă (e) şi elementelor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 96: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 19. TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

19.1. Descrie principalele rase de animale.

19.2. Explică sistemele de exploatare a animalelor.

19.3. Realizează hrănirea animalelor pe categorii de vârstă şi producţie.

Page 97: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 19. TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR

Competenţa: 19.1 Descrie principalele rase de animale .

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea raselor de animale după caracterele morfologice.

(b) Explicarea caracterelor fiziologice.

(c) Recunoaşterea raselor de animale după însuşirile productive.

(d) Respectarea normelor de protecţia muncii în sectorul de creşterea animalelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Specii: bovine , ovine porcine, cabaline , păsări

Caractere morfologice: precocitate, prolificitate, stare de sănătate, gradul de valorificare al hranei

Producţia: lapte, carne, mixtă, ouă, lână

Norme de protecţia muncii: fişe de protecţia muncii, afişe cu norme de protecţia muncii

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul este capabil să identifice rasele de animale după caracterele morfologice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să explice caracterele fiziologice aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul este capabil să recunoască rasele de animale după însuşirile productive aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul este capabil să respecte normele de protecţia muncii aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 98: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 19. TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR

Competenţa: 19.2 Explică sistemele de exploatare a animalelor.

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea sistemelor de exploatare folosite în creşterea animalelor.

(b) Descrierea sistemelor de exploatare folosite în creşterea animalelor.

(c) Prezentarea particularităţilor de exploatare a animalelor pe producţii.

Condiţii de aplicabilitate:

Clasificare: extensiv, intensiv, semiintensiv

Descrie sisteme: de hrănire, de adăpare, de întreţinere, de evacuarea dejecţiilor, de muls

Producţii: lapte, carne, lână, ouă, muncă

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate clasifica sistemele de exploatare folosite în creşterea animalelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să descrie sistemele de exploatare folosite în creşterea animalelor, aşa cum se prezintă în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să prezinte particularităţile de exploatare a animalelor, aşa cum se specifică in criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 99: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 19. TEHNOLOGIA DE CREŞTERE A ANIMALELOR

Competenţa: 19.3 Realizează hrănirea animalelor pe categorii de vârstă şi producţii.

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea tehnicii de hrănire a animalelor pe categorii de vârstă.

(b) Descrierea tehnicii de hrănire a animalelor pe producţii.

(c) Stabilirea necesarului de furaje în funcţie de specie şi numărul de animale.

(d) Calcularea de raţii furajere.

Condiţii de aplicabilitate:

Categorii de vârstă: 0-6 luni, tineret, adulte

Cantitatea de furaje: fân, concentrate, suculente

Calcule: necesar în proteină digestibilă, unităţii nutritive, calciu, fosfor, sare şi caroten pe categorii de vârstă

Producţii: lapte, carne, lână, ouă

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să descrie tehnici de hrănire a animalelor pe categorii de vârstă şi producţii , aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul este capabil să stabilească necesarul de furaje în funcţie de specie şi numărul de animale, aşa cum se specifică criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise prin care elevul este capabil să demonstreze că poate să calculeze raţii furajere aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Page 100: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC ___________________________________________________________________________

Nivel: 2

Valoare credit: 0.5

Competenţe:

20.1. Realizează comunicarea cu turiştii cazaţi în gospodăria agroturistică.

20.2. Efectuează activităţi de asistare a turiştilor din gospodăria agroturistică.

20.3. Asigură securitatea turiştilor şi a bunurilor acestora.

Page 101: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Competenţa: 20.1 Realizează comunicarea cu turiştii cazaţi în gospodăria agroturistică.

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea diferitelor forme de comunicare cu turiştii.

(b) Realizarea activităţilor de primire a turiştilor.

(c) Asigurarea unui climat plăcut pe perioada sejurului.

Condiţii de aplicabilitate:

Forme de comunicare: comunicarea verbală, comunicarea scrisă, comunicarea nonverbală, comunicarea prin telefon

Activităţi de primire: întâmpinarea turiştilor, prezentarea pensiunii şi a serviciilor pe care le oferă, înregistrarea turiştilor, preluarea comenzilor pentru servicii

Asigurarea unui climat plăcut: întreţinerea comunicării cu turistul, rezolvarea conflictelor, rezolvarea reclamaţiilor, orientarea spre dorinţele clientului

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze diferite forme de comunicare cu turiştii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze activităţi de primire a turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure un climat plăcut pe perioada unui sejur, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 102: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Competenţa: 20.2 Efectuează activităţi de asistare a turiştilor din gospodăria agroturistică.

Criterii de performanţă:

(a) Asigurarea serviciilor la cererea clientului.

(b) Prestarea serviciilor suplimentare la cererea clientului.

Condiţii de aplicabilitate:

Servicii la cererea clientului: însoţirea în drumeţii, expedierea de corespondenţă, antrenarea în activităţi proprii gospodăriei montane (cosit, muls, activităţi meşteşugăreşti, prepararea mâncărurilor tradiţionale)

Servicii suplimentare: vânzarea produselor din gospodărie, întreţinut încălţămintea, spălat, cusut, călcat haine pentru turişti

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure servicii la cererea turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să presteze servicii suplimentare le cererea turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 103: SPP Lucrator in Agroturism Nivel II

Titlul unităţii: 20. COMPORTAMENT AGROTURISTIC

Competenţa: 20.3 Asigură securitatea turiştilor şi a bunurilor acestuia.

Criterii de performanţă:

(a) Realizarea acţiunilor de prevenire a turiştilor.

(b) Asigurarea securităţii turiştilor.

Condiţii de aplicabilitate:

Acţiuni de prevenire: indicarea locurilor periculoase din gospodărie şi împrejurimi, informare asupra potenţialelor riscuri din gospodărie, asigură depozitarea obiectelor de valoare, asistă turistul în diverse activităţi cu potenţial de risc, protejează turistul de contactul cu persoane nedorite

Asigură securitatea: în spaţiile de cazare, asigură calitatea igienico – sanitară a produselor alimentare, asigură igiena în spaţiile destinate folosinţei turiştilor, respectă normele P.S.I. în incinta gospodăriei agroturistice, acordă prim ajutor în caz de accident şi rezolvă situaţiile periculoase

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze acţiuni de prevenire a turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure securitatea turistului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţa (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.