spp tehn dietetician

of 160 /160
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ SPECIALIZAREA: TEHNICIAN DIETETICIAN NIVELUL 3 AVANSAT

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 15-Feb-2015

66 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Spp Tehn Dietetician

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN DIETETICIAN

NIVELUL 3 AVANSAT

BUCUREŞTI2006

Page 2: Spp Tehn Dietetician

Autori :

Ioana BRÂNZARU - Inginer, profesor grad didactic I, Grupul Şcolar "Elena Doamna", Galaţi

Camelia GROZAVU - Inginer, profesor grad didactic I, Grupul Şcolar "Elena Doamna", Galaţi

Dana Ioana ION - - Inginer, profesor grad didactic I, Grupul Şcolar "Elena Doamna", Galaţi

Luminiţa NICHITA –inginer, profesor grad didactic I, Grupul Şcolar "Elena Doamna", Galaţi

Maria MOISIU - dr. profesor. grad didactic I Grup Şcolar Agricol Palas Constanţa

Andra ŞANDRU - profesor grad didactic I, Grup Şcolar Vasile Pârvan” Constanţa

CameliaVIERIU - Inginer, profesor grad didactic I, Grupul Şcolar "Elena Doamna", Galaţi

2

Page 3: Spp Tehn Dietetician

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI CHEIE

1 COMUNICARE PROFESIONALA IN LIMBA MODERNA

2 COMUNICARE PROFESIONALA

3 TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI UTILIZAREA CALCULATORULUI

4 MANAGEMENTUL PROIECTELOR

5 MANAGEMENTUL CALITATII

UNITĂTI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

6. GRUPE DE ALIMENTE FOLOSITE ÎN NUTRIŢIA OMULUI

7. MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE

8. VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE

9. METABOLISMUL ALIMENTELOR

10. IGIENA ALIMENTAŢIEI

11. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ

12. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE

ŞI A PRODUSELOR FĂINOASE

13. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIN LEGUME ŞI FRUCTE

14. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A BĂUTURILOR ALCOOLICE ( BERE, VIN)

15. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A ZAHĂRULUI ŞI ULEIULUI

16. TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR ZAHAROASE

17. ALIMENTAŢIA OMULUI SĂNĂTOS

18. ALIMENTAŢIA PENTRU NUTRIŢIA SPECIALĂ

19. PROIECTAREA PROCESELOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR DIETETICE

3

Page 4: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 1. : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

1.4 Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

1.5 Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

4

Page 5: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ (3 avansat)

Competenţa 1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale

semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat (b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse (c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte) (d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe (e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare (f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: Activităţi de serviciuContexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe)Situaţii formale Situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale:

Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă:

mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur;discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe);prezentări (formale / informale) de produse / servicii;transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice;conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute:

ideea principală (sensul global);informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări, întrebări, explicaţii;informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese, produse şi servicii;opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzualetermeni specifici mesajelor mass media;

5

Page 6: Spp Tehn Dietetician

vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional.vorbire la viteză normală varietăţi de accent

Moduri de acţiune:

întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane;acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare

1. Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

4. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

5. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

6

Page 7: Spp Tehn Dietetician

3. Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ (3 avansat)

Competenţa 1.2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate (b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea

de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu (d) Identificarea de şi discriminarea între informaţii factuale, puncte de vedere, opinii şi atitudini (e) Transferul de informaţii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare (f) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte Activităţi profesionaleContexte profesionale formale Contexte profesionale informaleContexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe,

întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text:

Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă:

documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe tehnice;texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame, anunţuri;texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare, formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute:

elemente cheie din documente relevante informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi

procese tehnologice

Materiale de referinţă:

dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale;

7

Page 8: Spp Tehn Dietetician

instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini

Internet.

Forme de prezentare: tabele, grafice, scheme; prezentări notiţe.

Moduri de acţiune:

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.

Probe de evaluare

1. Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

4. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să discrimineze între intre informaţii factuale, idei, puncte de vedere, opinii şi atitudini, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

5. Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

8

Page 9: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ 3 avansat)

Competenţa 1.3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de informaţii:

Conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs:

Discuţii profesionale formale şi informale; Prezentări; Scurte rapoarte profesionale.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe); Contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări:

Rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); Demonstraţii operaţionale; Prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Materiale suport pentru prezentări (dacă / când e necesar)

notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre),

modele;

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre;

9

Page 10: Spp Tehn Dietetician

expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

Moduri de comunicare:

faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune:

comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i; susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare

1. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

2. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

3. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

4. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

5. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

6. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

10

Page 11: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ (3 avansat)

Competenţa 1.4: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de Performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale:

formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-forma, oferte, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, documente de evidenţă, specificaţii, evaluări); corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail); dări de seamă, procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii:

În texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate:

informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii; aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe, procese.

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice:

organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi şi procese de producţie; calitatea serviciilor / produselor.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; Contexte sociale care au legătură cu profesia; Contexte formale; Contexte informale.

11

Page 12: Spp Tehn Dietetician

Materiale de referinţă:

dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; documente normative şi tehnice reviste de specialitate, baze de date modele de documente şi formulare.

Probe de Evaluare

1. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

4. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

5. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

12

Page 13: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 1.: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ (3 avansat)

Competenţa 1.5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de Performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu(b) Intermedierea unei conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne(c) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu (d) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu(e) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări (f) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii:

informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale; analize, evaluări de: produse, servicii, procese, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale; ipoteze, predicţii;

Teme: Discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind:

probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte: a. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale; interviuri individuale sau în grup; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;

b. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi;

13

Page 14: Spp Tehn Dietetician

interviuri telefonice individuale;c. Corespondenţă profesională:

formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi / parteneri

Tipuri şi moduri de interacţiune:

în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau în grupuri mici; la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii:

comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice, limbaj nonverbal formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email) vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluare

1. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

3. Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

4. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

5. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

6. Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

14

Page 15: Spp Tehn Dietetician

În cazul convorbirilor telefonice (c), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (d), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

15

Page 16: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 2. : COMUNICARE PROFESIONALĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

2.1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

2.2. Aplică tehnici de comunicare orală

2.3. Realizează şi prezintă un raport complex

16

Page 17: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 2. : COMUNICARE PROFESIONALĂ (3 avansat)

Competenţa 2.1: Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării (b) Identificarea surselor de informaţii(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de verificare a eficienţei: obţinerea feedback-ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

1. Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

17

Page 18: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ (3 avansat)

Competenţa 2.2 Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu (c) Argumentarea unui punct de vedere (d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de

ascultare (activă sau pasivă), Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori

(mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea comunicării

eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

1. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

18

Page 19: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 2. : COMUNICARE PROFESIONALĂ (3 avansat)

Competenţa 2.3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanta,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logica, suportul (grafica, standardul de prezentare, formatul)

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

1. Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu sa întocmească un raport la sfârşitul realizării unui produs, piesă, activitate), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

19

Page 20: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe

3.1 Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică);

3.2 Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro);

3.3 Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia;

3.4 Elaborează o pagină web pentru o IMM.

20

Page 21: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ( 3 avansat )

Competenţa 3.1 Utilizează mijloace moderne de comunicare ( Internet, poşta electronică)

Criterii de performanţă

a) Prezentarea noţiunilor de bază;b) Selectarea surselor de date pentru documentare şi comunicare;c) Realizarea unei comunicări în timp real;d) Utilizarea instrumentelor de administrare a unei agende, calendar personal, liste de sarcini.

Condiţii de aplicabilitate

Noţiuni de bază: reţea de calculatoare, topologie de reţele, reţeaua Internet, browser-ul Internet Explorer, cont personal, adresă personală, domeniu Internet, serviciul de documentare şi informare - WWW, serviciul de comunicare - Chat, serviciul de transfer FPT.

Surse de data: baze de date, bănci de data, modalităţi de obţinere, prezentare şi transmitere a datelor, , motoare de căutare, portalul.

Comunicarea în timp real: sistem conversaţional în timp real Internet Relay Chat, interfaţa mIRC, conectarea la un server de discuţii, canalul de discuţii.

Instrumente de administrare: programul Outlook Express, lansare în execuţie, configurare, serviciul e-mail – Check Mail, agenda de adrese Addresses, gestionarea mesajelor, căutarea prin criterii – Search, descărcarea fişierelor ataşate – Attachment, administrarea cutiilor poştale: Inbox, Sent, Draft, Trash.

Probe de evaluare

1. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de bază şi să selecteze sursele de date pentru documentare şi comunicare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o comunicare în timp real prin conectarea la un canal de discuţii şi să utilizeze instrumente de administrare a serviciului e-mail, a unei agende de adrese, a unei liste de discuţii şi a mesajelor aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) conform condiţiilor de aplicabilitate

21

Page 22: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ( 3 avansat )

Competenţa 3.2 Proiectează sisteme informatice folosind soft-uri specializate (Access, Visual FoxPro)

Criterii de performanţă

a) Descrierea şi folosirea diferitelor tipuri de date, structuri de date şi operatorii care intervin în procesul de prelucrare a informaţiei;

b) Organizarea şi prelucrarea datelor cu ajutorul bazelor de date relaţionale;c) Operarea cu instrumente specifice mediului de gestiune a bazelor de date;d) Realizarea şi prezentarea unor rapoarte folosind un Sistem de Gestiune a Bazelor de Date.

Condiţii de aplicabilitate

Tipuri de date: numeric, şir de caractere, logic, dată calendaristică, memo.Structuri de date: tabloul de memorie, înregistrarea, fişierul de date, baza de date.Operatori: matematici, relaţionali, de concatenate, logici, operatorii algebrei relaţionale: Select,

Project, Join.

Organizare date: definire a bazei de date relaţionale, creare şi corelare a tabelelor, codificare a câmpurilor, condiţia de integritate referenţială.

Prelucrare date: introducere a datelor, proiectare a formularelor.

Instrumente: căutare în baza de date, sortare şi filtrare a înregistrărilor după criterii date, prelucrări statistice.

Rapoarte: definire a interogărilor, codul SQL, creare a interogărilor, proiectare a rapoartelor.

Probe de evaluare

1. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipuri de date, structuri de date, operatorii specifici acestora, să organizeze şi prelucreze date cu ajutorul bazelor de date relaţionale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască şi să opereze cu instrumente specifice Sistemelor de gestiune a bazelor de date, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

3. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi să prezinte un raport folosind un SGBD, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

22

Page 23: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI (3 avansat )

Competenţa 3.3 Realizează prezentări de informaţii din domeniul de activitate, în format multimedia;

Criterii de performanţă

a) Prezentarea tehnicilor specifice softuri-lor multimedia;b) Schiţarea unei prezentări multimedia pentru un produs sau IMM;c) Realizarea unei aplicaţii multimedia în Microsoft Power Point;d) Distribuţia unei prezentări multimedia;

Condiţii de aplicabilitate

Tehnici specifice: hipertext, hipermedia, hiperlegătură, protocolul http, analiza, proiectarea, programarea reprezentării multimedia a informaţiei, producţia, testarea şi documentarea, distribuţia produsului multimedia.

Prezentare multimedia: folosirea tehnicilor de animaţie, tranziţie, comentarii verbale, butoane pentru acţiuni, inserarea clipurilor video şi audio, hiperlegăturile.

Aplicaţie: interfaţa Power Point, moduri de vizualizare, inserare de imagini şi diagrame (memoria clipboard, protocolul OLE), adăugarea efectelor de animaţie, tranziţie şi a efectului de temporizare, folosirea hiperlegăturilor.

Distribuţia prezentării: inscripţionarea prezentării pe un CD cu un CD-Writer, folosirea serviciului World Wide Web, browser-ul Internet Explorer.

Probe de evaluare

1. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile specifice multimedia şi să schiţeze o prezentare multimedia pentru un produs sau o IMM, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o aplicaţie multimedia în Microsoft Power Point şi să distribuie această aplicaţie, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

23

Page 24: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 3: TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI UTILIZAREA CALCULATORULUI ( 3 avansat )

Competenţa 3.4 Elaborează o pagină web pentru o IMM

Criterii de performanţă

a) Utilizarea comenzilor din codul HTML pentru realizarea unei pagini web;b) Aplicarea modalităţilor de realizare a hiper-legăturilor;c) Proiectarea unei pagini web pentru o organizaţie din domeniul de activitate;d) Respectarea etapelor necesare pentru găzduirea unui website

Condiţii de aplicabilitate

Comenzi din codul HTML: comenzi pentru corp de literă, mărime, stil, culoare, obţinerea culorii, inserarea imaginilor, modificarea proprietăţilor imaginii, poziţionare, încadrare în text, formatarea unui fundal sau a unei teme.

Hiper-legături: realizare a unei legături pe un text, pe o imagine, mapare a unei imagini, salvare a mai multor documente ca pagini web, viteza de încărcare, claritatea informaţiilor.

Pagina web: utilizare a cadrelor în documente HTML, inserare a imaginilor, elementelor multimedia, elemente de conţinut, text, liste, tabele, sunete, casete de dialog, casete combinate, browser-ul Internet Explorer.

Etape: cumpărarea domeniului, alegere a furnizorului de servicii Internet, cunoaştere a posibilităţilor de încărcare a datelor pe un server web (FTP, http), cunoaştere a elementelor de securizare a informaţiei.

Probe de evaluare

1. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze comenzi HTML şi să aplice modalităţile de realizare a hiperlegăturilor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze o pagină web pentru o organizaţie din domeniul de activitate şi să respecte etapele necesare pentru găzduirea unui website, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

24

Page 25: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 4 : MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

4.1 Identifică mediul de proiect.

4.2 Planifică proiectul.

4.3 Implementează proiectul.

4.4 Monitorizează proiectul.

4.5 Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

25

Page 26: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.1: Identifică mediul de proiect.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

26

Page 27: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.2: Planifică proiectul.

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane

(c) Pregătirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (swot), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii.

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

Probe de evaluare:

1. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea si prezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

27

Page 28: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.3: Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentatie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Probe de evaluare:

1. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

3. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să întocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

4. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

28

Page 29: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.4: Monitorizează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor in functie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbarilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de bussines, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare:

1. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

3. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

29

Page 30: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 4. : MANAGEMENTUL PROIECTELOR (3 avansat)

Competenţa 4.5: Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate.

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schite, sabloane/rapoarte de prezentare, diagrame.

Probe de evaluare:

1. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

2. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

3. Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

30

Page 31: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 5. : MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

5.1. Precizează principiile de management al calităţii

5.2. Efectuează controlul statistic

5.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

5.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

31

Page 32: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 5. : MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat)

Competenţa 5.1: Precizează principiile de management al calităţii___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare la

calitate, coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

Probe de evaluare

1. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

32

Page 33: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 5.: MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat)

Competenţa 5.2: Efectuează controlul statistic

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic

Condiţii de aplicabilitate:

Elementele controlului statistic: caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere a eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului statistic: extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produsetrecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

Probe de evaluare

1. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

3. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

33

Page 34: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 5.: MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat)

Competenţa 5.3: Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea parametrilor de funcţionare

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

Probe de evaluare

1. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

3. Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

34

Page 35: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 5. : MANAGEMENTUL CALITATII (3 avansat)

Competenţa 5.4: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(c) Stabileşte strategiile de îmbunătăţire a calităţii

(d) Aplica instrumente de îmbunătăţire a calităţii

Condiţii de aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic)

Probe de evaluare

1. Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

3. Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanţă (c) si (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

35

Page 36: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii: 6. GRUPE DE ALIMENTE FOLOSITE ÎN NUTRIŢIA OMULUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,5

_____________________________________________________________________

Competenţe:

6.1 Caracterizează grupele de alimente

6.2.Identifică alimentele proaspete şi alterate

6.3. Prelucrează materiile prime în vederea obţinerii alimentelor

36

Page 37: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii: 6. GRUPE DE ALIMENTE FOLOSITE ÎN NUTRIŢIA OMULUI (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 6.1: Caracterizează grupele de alimente________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Identificarea grupelor de alimente.

(b) Prezentarea compoziţiei chimice a alimentelor

(c) Explicarea valorii nutritive a alimentelor.

________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:Grupe de alimente: carne şi preparate din carne, peşte, ouă, lapte şi produse lactate,

legume şi fructe proaspete şi conservate, cereale şi produse cerealiere, grăsimi şi uleiuri, zahăr şi produse zaharoase, băuturi naturale, condimente

Compoziţia chimică: conţinutul de apă, protide, glucide, lipide, vitamine şi substanţe minerale pe grupe de alimente

Valoarea nutritivă: formulă de calcul pe grupe de alimente

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice

grupele de alimente, conform criteriului de performanţă (a), utilizând elementele prevăzute în

condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compoziţia

chimică a alimentelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în

condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice valoarea

nutritivă a alimentelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în

condiţiile de aplicabilitate.

37

Page 38: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 6. GRUPE DE ALIMENTE FOLOSITE ÎN NUTRIŢIA OMULUI (3 avansat)________________________________________________________________________________

Competenţa: 6.2 .Identifică alimentele proaspete şi alterate________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Descrierea caracteristicilor alimentelor proaspete.

(b) Descrierea caracteristicilor alimentelor alterate

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristicile specifice alealimentelor proaspete :

caracteristici senzoriale

Caracteristicile specifice ale alimentelor alterate:

caracteristici senzoriale

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile alimentelor proaspete conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile alimentelor alterate conform criteriului de performanţă (b), respectând condiţiile de aplicabilitate.

38

Page 39: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 6. GRUPE DE ALIMENTE FOLOSITE ÎN NUTRIŢIA OMULUI (3 avansat) ________________________________________________________________________________

Competenţa 6.3: Prelucrează materiile prime în vederea obţinerii alimentelor________________________________________________________________________________Criterii de performanţă :

(a) Prezentarea tehnicilor de prelucrare preliminară a materiilor prime

(b) Prezentarea tehnicilor de prelucrare termică

(c) Explicarea influenţei prelucrării asupra compoziţiei alimentelor

________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tehnici de prelucrarepreliminară :

mecanică : curăţire, mărunţirechimică : depelare, tratament antienzimatic

Tehnicilor de prelucrare termică

opărire, prăjire, fierbere, coacere, flambare, frigere, gratinare

Transformări asupra : glucidelor, proteinelor, lipidelor, vitaminelor, enzimelor, coloranţilor

:_____________________________________________________________________Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnici de prelucrare a materiilor prime conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnici de prelucrare termică conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice influenţa prelucrării asupra compoziţiei alimentelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

39

Page 40: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii: 7. MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

________________________________________________________________________________

Competenţe:

7.1 Caracterizează grupele de microorganisme

7.2. Identifică grupele de microorganisme

7.3. Prezintă factorii care influenţează dezvoltarea microorganismelor

40

Page 41: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 7. MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE (3 avansat) ________________________________________________________________________________

Competenţa 7.1: Caracterizează grupele de microorganisme________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Clasificarea microorganismelor

(b) Identificarea părţilor componente ale celulei microbiene

(c) Precizarea fiziologiei microorganismelor

________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Microorganisme : drojdii, mucegaiuri, bacterii

Identificarea componentelor microorganisme : drojdii, mucegaiuri, bacteriicelulei microbiene identificare : pe planşe, preparate microscopice, bacterii

lactice etc.Fiziologia compoziţia, nutriţia, metabolismul, înmulţireamicroorganismelor microorganismelor________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice microorganismele conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice părţile componente ale microorganismelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze fiziologia microorganismelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

41

Page 42: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 7. MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE (3 avansat) ________________________________________________________________________________

Competenţa 7.2: Identifică grupele de microorganisme________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Realizarea preparatelor microscopice

(b) Recunoaşterea microorganismelor din culturi pure

(c) Identificarea microorganismelor din alimente prin examen microscopic

________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Preparate umede şi uscate conform metodologiei standardmicroorganisme :Recunoaşterea drojdii, mucegaiuri, bacterii după culoare şi aspectul colonieimicroorganismelorTipuri de microfloră epifită, microorganisme de alterare, microorganisme microorganisme utile

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze preparate microscopice conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască microorganismele conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice microorganismele din alimente prin examen microscopic conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

42

Page 43: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 7. MICROBIOLOGIA PRODUSELOR ALIMENTARE (3 avansat) ________________________________________________________________________________

Competenţa 7.3: Prezintă factorii care influenţează dezvoltarea microorganismelor

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă : (a) Precizarea factorilor intrinseci care influenţează dezvoltarea

microorganismelor din alimente(b) Identificarea factorilor extrinseci care influenţează dezvoltarea

microorganismelor din alimente(c) Determinarea influenţei variaţiei factorilor intrinseci şi extrinseci care

influenţează dezvoltarea microorganismelor ________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Factori intrinseci : compoziţie chimică, pH-ul, structura alimentului, constituenţi antimicrobieni

:Factori extrinseci: temperatură, umiditate, energie radiantă, presiune osmotică

agitare, simbioză, antagonism

Influenţa variaţiei analizează modul de dezvoltare a microorganismelor la variaţiafactorilor factorilor intrinseci şi extrinseci

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

1. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze factorii intrinseci conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

2. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice factorii extrinseci conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine influenţa variaţiei factorilor intrinseci şi extrinseci conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

43

Page 44: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii: 8. VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe:

8.1 Efectuează examenul senzorial al produselor alimentare

8.2 Determină caracteristicile fizice, fizico-chimice şi chimice ale produselor

alimentare

8.3 Analizează microbiologic produsele alimentare

8.4 Interpretează marcajele aplicate produselor alimentare

44

Page 45: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 8 : VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE

(3 avansat)

Competenţa 8.1: Efectuează examenul senzorial al produselor alimentare

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea senzaţiilor care intervin în analiza senzorială

(b) Prezentarea metodelor de analiză senzorială a produselor

alimentare

(c) Stabilirea condiţiilor de realizare a analizei senzoriale

(d) Aplicarea tehnicilor de analiză senzorială la produselor alimentare

Condiţii de aplicabilitate:

Senzaţii: gustative, olfactive, auditive, vizuale, tactile;

Metode: analitice, preferenţiale de analiză senzorială;

Condiţii: alegerea echipei de lucru, stabilirea eşantioanelor, pregătirea

probelor, modalităţi de pregătire a spaţiului de lucru;

Tehnici de analiză: analitice: prin punctaj

preferenţiale: ordonare după grad

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie senzaţiile care intervin în analiza senzorială, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte metodele de analiză senzorială a produselor alimentare, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să stabilească condiţiile de realizare a analizei senzoriale , conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

4. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice tehnicile de analiză senzorială , conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

45

Page 46: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 8 : VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE (3 avansat)

Competenţa 8.2: Determină caracteristicile fizice, fizico-chimice şi chimice ale produselor alimentare

Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea metodelor de analiză fizică, fizico-chimică şi

chimică a produselor alimentare

(b) Executarea analizelor fizice, fizico-chimice şi chimice a

produselor alimentare

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute în urma efectuării analizelor

fizice, şi chimice a produselor alimentare

(d) Aplicarea normelor de protecţia muncii şi protecţia mediului la

realizarea analizelor fizice, fizico-chimice şi chimice a

produselor alimentare

Condiţii de aplicabilitate:

Metode de analiză:

- fizice

- chimice

masa hectolitrică, densitatea relativă, vâscozitatea, punctual de fierbere, de topire etc.metode gravimetrice : uscarea, calcinareametode volumetrice : aciditatea, clorura de sodiu etc.metode fizico-chimice : metode optice (colorimetrice polarimetrice) metoda refractometrică, determinarea pH-ului.

Executarea analizelor: - conform metodologiei specifice

Interpretarea rezultatelor: compară rezultatele obţinute cu specificaţiile din standarde, întocmeşte şi completează buletine de analiză a produselor

Norme de protecţia muncii şi protecţia mediului

- specifice activităţii în laborator

Probe de evaluare:1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să

clasifice metodele de analiză fizică şi chimică a produselor alimentare, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să execute analizele fizice, fizico-chimice şi chimice a produselor alimentare, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute în urma efectuării analizelor fizice, fizico-chimice şi

46

Page 47: Spp Tehn Dietetician

chimice a produselor alimentare, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate

4. Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de protecţia muncii şi protecţia mediului la realizarea analizelor produselor alimentare, conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate

47

Page 48: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 8 : VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE(3 avansat)

Competenţa 8.3: Analizează microbiologic produsele alimentare

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea metodelor de analiză microbiologică

(b) Pregătirea materialelor pentru analiza microbiologică

(c) Realizarea analizei microscopice a probelor

(d) Interpretarea rezultatelor analizei microscopice

(e) Aplicarea normelor de protecţia muncii şi protecţia mediului în laboratorul

de microbiologie

Condiţii de aplicabilitate:Metode de analiză microbiologică:

de cercetare a culturilor microbiene, de determinare a numărului de microorganisme

Pregătirea materialelor: sterilizarea sticlăriei, pregătirea mediilor de cultură( bulion de carne solidificat, must de malţ)

Realizarea analizei microscopice:

obţinerea preparatelor microscopice umede şi uscate, colorate simplu şi complex

Interpretarea rezultatelor: compară rezultatele obţinute cu specificaţiile din standarde întocmeşte şi completează buletine de analiză a produselor

Norme de protecţia muncii şi protecţia mediului:

specifice activităţii în laboratorul de microbiologie

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte metodele de analiză microbiologică, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească materialele pentru analiza microbiologică, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute în urma efectuării analizelor microbiologice, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate

4. Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice normele de protecţia muncii şi protecţia mediului la realizarea analizelor microbiologice, conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate

48

Page 49: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 8 : VERIFICAREA CALITĂŢII PRODUSELOR ALIMENTARE(3 avansat)

Competenţa 8. 4. : Interpretează marcajele aplicate produselor alimentare

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea legislaţiei privind protecţia consumatorului

(b) Clasificarea marcajelor aplicate pe produsele alimentare

(c) Citirea marcajelor aplicate pe produsele alimentare

Condiţii de aplicabilitate:

Legislaţia : în vigoare, privind protecţia consumatorului

Tipuri de marcaje : compoziţie chimică, termen de valabilitate, termen de garanţie, condiţii de depozitare, instrucţiuni de utilizare, preţ

Citirea marcajelor : după metodologia standard

Probe de evaluare:

1. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte legislaţia privind protecţia consumatorului, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să clasifice marcajele aplicate pe produsele alimentare, conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să citească marcajele aplicate produselor alimentare, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

49

Page 50: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 9: METABOLISMUL ALIMENTELOR

Nivel: (3 avansat)

Valoare credit: 1.5

Competenţe:

9.1. Prezintă structura aparatului digestiv

9.2. Explică metabolismul componentelor de bază a alimentelor

9.3. Calculează raţii alimentare

50

Page 51: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 9: METABOLISMUL ALIMENTELOR (3avansat)________________________________________________________________________________________________

Competenţa 9.1: Prezintă structura aparatului digestiv

________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Descrierea segmentelor aparatului digestiv

(b) Descrierea glandelor anexe ale aparatului digestiv

(c) Explicarea rolului aparatului digestiv şi a glandelor anexe în nutriţia omului

Condiţii de aplicabilitate :

Segmentele aparatului digestiv:

cavitatea bucală, faringele, esofagul, stomacul, intestinul subţire,intestinul gros

Glandele anexe : glandele salivare, ficat, vezica biliară, pancreasul

Rolul aparatului digestiv şi a glandelor anexe:

descompunerea componentelor chimice ale alimentelor până la compuşi simpli

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie segmentele aparatului digestiv conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie glandele anexe ale aparatului digestiv conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul aparatului digestiv şi a glandelor anexe conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

51

Page 52: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 9: METABOLISMUL ALIMENTELOR (3 avansat)________________________________________________________________________________________________

Competenţa 9.2: Explică metabolismul componentelor de bază a alimentelor

Criterii de performanţă:(a) Explicarea digestiei, absorbţiei şi transportului glucidelor, lipidelor şi

protidelor

(b) Prezentarea implicaţiilor sistemului nervos în reacţia aparatului digestiv

(c) Explicarea tulburărilor şi a modalităţilor de reglare a metabolismului glucidelor, lipidelor şi protidelor

Condiţii de aplicabilitate :

Digestia glucidelor, lipidelor şi protidelor :

Absorbţia şi transportul glucidelor, lipidelor şi protidelor

transformările glucidelor, lipidelor şi protidelor în cavitatea bucală, în stomac şi în intestinul subţire

absorbţia şi transportul glucozei, acizilor graşi şi a aminoacizilor în organismul uman

Implicarea sistemului nervos în reacţia aparatului digestiv:

importanţa biologică a comportamentului alimentar;recepţia stimulilor externi cu semnificaţie pentru aportul de alimente; caracteristicile comportamentului alimentar, mecanisme de reglare a comportamentului alimentar.

Tulburări de metabolism:Modalităţi de reglare a metabolismului:

dereglări ale anabolismului şi catabolismului

specifice

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice digestia, absorbţia şi transportul glucidelor, lipidelor şi protidelor conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte implicarea sistemului nervos în reacţia aparatului digestiv conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice tulburările şi modalităţile de reglare a metabolismului glucidelor, lipidelor şi protidelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

52

Page 53: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 9.: METABOLISMUL ALIMENTELOR (3 avansat)________________________________________________________________________________________________

Competenţa 9.3: Calculează raţii alimentare

________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Stabilirea nevoilor nutritive ale organismului

(b) Aprecierea calitativă a alimentaţiei unui individ

(c) Aprecierea cantitativă a alimentaţiei unui individ

Condiţii de aplicabilitate :

Nevoi nutritive ale organismului:

nevoi energetice (calorice) şi plastice (factori nutritivi)

Aprecierea calitativă a alimentaţiei:

utilizarea digestivă a hranei, obiceiuri alimentare

Aprecierea cantitativă a alimentaţiei:

formule de calcul a raţiei alimentare

Probe de evaluare : 1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească nevoile

nutritive ale organismului conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze calitativ alimentaţia unui individ conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze cantitativ alimentaţia unui individ conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

53

Page 54: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 10: IGIENA ALIMENTAŢIEI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

10.1. Prezintă principiile de igienă ale produselor alimentare

10.2. Explică modalităţile de protecţie sanitară a apei şi aerului în

industria alimentară

10.3. Descrie metodele de igienizare în industria alimentară

54

Page 55: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 10: IGIENA ALIMENTAŢIEI (3 avansat)

________________________________________________________________________________________________

Competenţa 10.1: Prezintă principiile de igienă ale produselor alimentare

________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Prezentarea laturilor inocuităţii produselor alimentare

(b) Descrierea principiilor igenico-sanitare specifice în industria alimentară

(c) Aplicarea normelor igienico sanitare la obţinerea produselor alimentare

Condiţii de aplicabilitate :

Laturile inocuităţii: fizică, chimică, biologică

Principiile igenico-sanitare: privind igiena individuală, a spaţiilor de producţie şi depozitare, a echipamentelor

Normele igienico sanitare: specifice în industria alimentară

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte laturile inocuităţii produselor alimentare conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principiile igenico-sanitare specifice în industria alimentară conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele igienico sanitare conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

55

Page 56: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 10: IGIENA ALIMENTAŢIEI (3 avansat)

________________________________________________________________________________________________

Competenţa 10.2: Explică modalităţile de protecţie sanitară a apei şi aerului în industria

alimentară

________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Prezentarea condiţiilor de potabilitate a apei

(b) Descrierea modalităţilor de protecţie sanitară a apei

(c) Descrierea modalităţilor de protecţie sanitară a aerului

Condiţii de aplicabilitate :

Condiţiile de potabilitate apei:

senzoriale, chimice, biologice şi bacteriologice

Modalităţilor de protecţie sanitară a apei:

tratarea şi epurarea apei prin metode specifice

Modalităţilor de protecţie sanitară a aerului:

prevenirea contaminării şi a poluării aerului

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte condiţiile de potabilitate a apei conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie modalităţile de protecţie sanitară a apei conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3.Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie modalităţile de protecţie sanitară a aerului conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

56

Page 57: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 10: IGIENA ALIMENTAŢIEI (3 avansat)

________________________________________________________________________________________________

Competenţa 10.3: Descrie metodele de igienizare în industria alimentară

________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Prezentarea metodelor de spălare şi dezinfecţie în industria alimentară

(b) Descrierea metodelor de dezinsecţie în industria alimentară (c) Prezentarea metodelor de deratizare în industria alimentară

Condiţii de aplicabilitate :

Spălarea şi dezinfecţia:

Metode de spălare şi dezinfecţie:

- scop, agenţi şi soluţii de spălare şi dezinfecţie, instalaţii de spălare şi dezinfecţie - manuale, mecanice

Dezinsecţia:

Metode de dezinsecţie:

- scop, procedee de prevenire a infestării, insecticide, mod de administrare - metode chimice

Deratizarea:Metode de deratizare:

- scop, măsuri de prevenire şi combatere a rozătoarelor- metode chimice şi mecanice

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte metodele de spălare şi dezinfecţie conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie metodele de dezinsecţie în industria alimentară conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte metodele de deratizare conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

57

Page 58: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 11: TEHNOLOGII SPECIFICE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe:

11.1 Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de origine animală

11.2. Prezintă tehnologii de obţinere a produselor de origine animală

11.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii produselor de

origine animală

58

Page 59: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 11: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 11.1. Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de origine animală

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea materiilor prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de origine animală

(b) Prezentarea compoziţiei chimice a materiilor prime de origine animală(c) Prezentarea metodelor de conservare a cărnii, peştelui şi laptelui

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime: Materii auxiliare:Caracteristici:

- carne, peşte, lapte- specifice produselor de origine animală- structura, proprietăţi

Compoziţia chimică: - la carne, peşte, lapte, ouă

Metode de conservare: prin frig, sărare, afumare, pasteurizare, sterilizare, uscare şi alte metode

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizezemateriile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de origine animală conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compoziţia chimică a materiilor prime de origine animală conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte metodele de conservare a materiilor prime de origine animală conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

59

Page 60: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 11: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 11.2. Prezintă tehnologii de obţinere a produselor de origine animală

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere a produselor de origine

animală(b) Descrierea operaţiilor tehnologice de obţinere a produselor de origine

animală(c) Aplicarea normelor igienico sanitare la obţinerea produselor de origine

animală

Condiţii de aplicabilitate :

Scheme tehnologice: - de obţinere a preparatelor şi conservelor din carne şi peşte, laptelui şi produselor lactate

Operaţii tehnologice: specifice tehnologiilor de obţinere a produselor din carne , peşte, lapte

Normele igienico sanitare: specifice în industria produselor de origine animală

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scheme tehnologice de obţinere a produselor de origine animală conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile tehnologice de obţinere a produselor de origine animală conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele igienico sanitare conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

60

Page 61: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 11: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 11.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii produselor de origine animală

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Realizarea analizei senzoriale a produselor de origine animală(b) Determinarea caracteristicilor fizico-chimice a produselor de origine animală(c) Interpretarea rezultatelor analizelor

Condiţii de aplicabilitate :

Analiza senzorială: gust, miros, culoare, aspect, consistenţă la:- materii prime: carne, peşte, lapte - materii auxiliare specifice produselor de origine animală

( produse din carne, peşte, lapte)Caracteristici fizico-chimice: Produse de origine animală:

- pH, H2S, NH3, reacţia Kreiss, conţinut de sare, de grăsime, aciditate, densitate, grad de impurificare, umiditate - carne, peşte, produse din carne şi peşte, lapte şi produse lactate

Interpretarea rezultatelor: calcule specifice analizelor, compararea rezultatelor cu standardele în vigoare

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze analiza senzorială a produselor de origine animală conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil determine caracteristicile fizico-chimice a produselor de origine animală conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze rezultatele analizelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

61

Page 62: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 12: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE ŞI A PRODUSELOR FĂINOASE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe:

12.1 Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

12.2. Prezintă tehnologii de obţinere a produselor de morărit,panificaţie şi a produselor făinoase

12.3 Efectuează analize pentru determinarea calităţii produselorde morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

62

Page 63: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 12: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE ŞI A PRODUSELOR FĂINOASE (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 12.1. Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi produse făinoase

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea materiilor prime şi auxiliare folosite la obţinereaproduselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

(b) Prezentarea compoziţiei chimice a materiilor prime folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

(c) Prezentarea condiţiilor de depozitare a materiilor prime folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

Condiţii de aplicabilitate :

Materiilor prime: Materii auxiliare.

- grâu, făină, drojdie, apă sare- specifice produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

Compoziţia chimică : specifică materiilor prime folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

Condiţii de depozitare:

Procese care au loc la depozitare:

- parametrii de depozitare: umiditate, temperatură, lumină,ventilaţie şi condiţii de igienă- maturarea, mucegăirea, încingerea, degradarea datorată insectelor

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compoziţia chimică a materiilor prime folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte condiţiile de depozitare a materiilor prime folosite la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

63

Page 64: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 12: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE MORĂRIT, PANIFICAŢIE ŞI A PRODUSEOR FĂINOASE (3 avansat

________________________________________________________________________________

Competenţa 12.2. Prezintă tehnologii de obţinere a produselor de morărit,panificaţie şi a produselor făinoase

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere a produselor de morărit,

panificaţie şi a produselor făinoase

(b) Descrierea operaţiilor tehnologice de obţinere a produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

(c) Aplicarea normelor igienico sanitare la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

Condiţii de aplicabilitate :

Scheme tehnologice: de obţinere a produselor de morărit, panificaţie şi aproduselor făinoase

Operaţii tehnologice: specifice tehnologiilor de obţinere a produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

Normele igienico sanitare: specifice în industria morăritului, panificaţiei şi a produselor făinoase

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scheme tehnologice de obţinere a produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile tehnologice de obţinere a produselor morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele igienico-sanitare la obţinerea produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

64

Page 65: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 12: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR DE

MORĂRIT, PANIFICAŢIE ŞI A PRODUSEOR FĂINOASE (3 avansat)________________________________________________________________________________

Competenţa 12.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii produselorde morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Efectuarea analizei senzoriale a produselor de morărit, panificaţie şi a

produselor făinoase

(b) Determinarea caracteristicilor fizico-chimice a produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

(c) Interpretarea rezultatelor analizelor produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

Condiţii de aplicabilitate :

Analiza senzorială: gust, miros, culoare, aspect, consistenţă la produsele de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase

Caracteristici fizico-chimice:

Produse de origine vegetală:

- umiditatea, aciditatea, alcalinitatea, capacitatea de hidratare, cantitatea şi calitatea glutenului, porozitatea, creşterea în volum a pastelor. - făină, pâine, biscuiţi, covrigi, paste făinoase

Interpretarea rezultatelor: calcule specifice analizelor, compararea rezultatelor cu standardele în vigoare

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze analiza senzorială a produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil determine caracteristicile fizico-chimice a produselor de morărit, panificaţie şi a produselor făinoase conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze rezultatele analizelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

65

Page 66: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 13: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A CONSERVELOR DIN

LEGUME ŞI FRUCTE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

13.1 Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea conservelor din legume şi fructe

13.2. Prezintă tehnologii de obţinere a conservelor din legume şi fructe

13.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii produselor obţinerea conservelor din legume şi fructe

66

Page 67: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 13: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A CONSERVELOR DIN LEGUME ŞI FRUCTE (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 13.1. Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea conservelor din legume şi fructe

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea materiilor prime şi auxiliare folosite la obţinerea conservelor din legume şi fructe

(b) Prezentarea compoziţiei chimice a materiilor prime (c) Prezentarea metodelor de conservare legumelor şi fructelor

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime: Materii auxiliare.Caracteristici:

- legume şi fructe- sare, zahăr, pectină, acid acetic, condimente, coloranţi alimentari, conservanţi etc.- structura, proprietăţi

Compoziţia chimică: - la legume şi fructe

Metode de conservare: - prin frig, , pasteurizare, sterilizare, sărare, acidifiere, cu zahăr, uscare şi alte metode

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizezemateriile prime şi auxiliare folosite la obţinerea conservelor din legume şi fructe conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compoziţia chimică a legumelor şi fructelor conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte metodele de conservare a legumelor şi fructelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

67

Page 68: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 13: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A CONSERVELOR DIN LEGUME ŞI FRUCTE (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 13.2. Prezintă tehnologii de obţinere a conservelor din legume şi fructe

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere conservelor din legume şi

fructe (b) Descrierea operaţiilor tehnologice de obţinere a conservelor din legume şi

fructe (c) Aplicarea normelor igienico sanitare la obţinerea conservelor din legume şi

fructe

Condiţii de aplicabilitate :

Scheme tehnologice: - de obţinere a conservelor din legume şi fructe

Operaţii tehnologice: specifice tehnologiilor de obţinere a conservelor din legume şi fructe

Normele igienico sanitare: specifice în industria conservelor din legume şi fructe

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scheme tehnologice de obţinere a conservelor din legume şi fructe conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile tehnologice de obţinere a conservelor din legume şi fructe conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele igienico sanitare conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

68

Page 69: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 13: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A CONSERVELOR DIN LEGUME ŞI FRUCTE (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 13.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii conservelor din legume

şi fructe

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Efectuarea analizei senzoriale a conservelor din legume şi fructe

(b) Determinarea caracteristicilor fizico-chimice a conservelor din legume şi

fructe

(c) Interpretarea rezultatelor analizelor

Condiţii de aplicabilitate :

Analiza senzorială: gust, miros, culoare, aspect, consistenţă la:- materii prime: legume şi fructe- materii auxiliare specifice conservelor din legume şi

fructeconserve din legume şi fructe

Caracteristici fizico-chimice:

- conţinut de sare, de grăsime, aciditate, umiditate, conţinut de zahăr, conţinut de SO2, masa netă şi proporţia de solid-lichid

Interpretarea rezultatelor: calcule specifice analizelor, compararea rezultatelor cu standardele în vigoare

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze analiza senzorială a materiilor prime, auxiliare şi a conservelor din legume şi fructe conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil determine caracteristicile fizico-chimice a conservelor din legume şi fructe conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze rezultatele analizelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

69

Page 70: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 14: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A BĂUTURILOR ALCOOLICE ( BERE, VIN )

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

14.1 Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea băuturilor alcoolice (bere, vin)

14.2. Prezintă tehnologii de obţinere a berii şi vinului

14.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii berii şi vinului

70

Page 71: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 14: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A BĂUTURILOR ALCOOLICE ( BERE, VIN ) (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 14.1 Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea băuturilor alcoolice (bere, vin)

________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea materiilor prime şi auxiliare folosite la obţinerea băuturilor alcoolice (bere, vin)

(b) Prezentarea compoziţiei chimice a materiilor prime folosite la obţinerea băuturilor alcoolice (bere, vin)

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime: Materii auxiliare.Caracteristici:

- struguri, orz, malţ, apa, hamei, cereale nemalţificate- zahăr, SO2, acid tartric, substanţe de limpezire, stabilizatoare, materiale filtrante, - structura, proprietăţi

Compoziţia chimică: - la struguri, orz,

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea băuturilor alcoolice (bere, vin) conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compoziţia chimică a materiilor prime folosite la obţinerea băuturilor alcoolice (bere, vin)conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

71

Page 72: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 14: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A BĂUTURILOR ALCOOLICE ( BERE, VIN ) (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 14.2. Prezintă tehnologii de obţinere a băuturilor alcoolice (bere, vin)________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere a băuturilor alcoolice (bere,

vin) (b) Descrierea operaţiilor tehnologice de obţinere a băuturilor alcoolice (bere,

vin) (c) Aplicarea normelor igienico sanitare la obţinerea băuturilor alcoolice (bere,

vin)

Condiţii de aplicabilitate :

Scheme tehnologice: - de obţinere a vinului şi a berii

Operaţii tehnologice: specifice tehnologiilor de obţinere a băuturilor alcoolice (bere, vin)

Normele igienico sanitare: specifice în industria băuturilor alcoolice (bere, vin)

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scheme tehnologice de obţinere a băuturilor alcoolice (bere, vin)conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile tehnologice de obţinere a băuturilor alcoolice (bere,vin) conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele igienico sanitare conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

72

Page 73: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 14: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A BĂUTURILOR ALCOOLICE ( BERE, VIN ) (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 14.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii băuturilor alcoolice (bere, vin)

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Efectuarea analizei senzoriale a băuturilor alcoolice (bere, vin)

(b) Determinarea caracteristicilor fizico-chimice a băuturilor alcoolice (bere, vin)

(c) Interpretarea rezultatelor analizelor

Condiţii de aplicabilitate :

Analiza senzorială: gust, miros, culoare, aspect, consistenţă la:- materii prime: amidonoase, zaharoase, struguri - materii auxiliare specifice băuturilor alcoolice- bere, vin

Caracteristici fizico-chimice:

- cereale: greutatea hectolitrică, umiditate, impurităţi, sticlozitate, greutatea a 1000 de boabe, capacitatea de germinare- struguri: analiză uvologică, conţinut de zahăr, aciditate- bere : aciditate, calitatea spumei, culoarea,cnţinut de CO2 ,extrectul- vin: aciditate, concentraţie alcoolică, SO2,

Interpretarea rezultatelor: calcule specifice analizelor, compararea rezultatelor cu standardele în vigoare

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze analiza senzorială a materiilor prime, auxiliare şi a băuturilor alcoolice (bere, vin) conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil determine caracteristicile fizico-chimice a materiilor prime, auxiliare şi a băuturilor alcoolice (bere, vin) conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze rezultatele analizelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

73

Page 74: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 15: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A ZAHĂRULUI ŞI ULEIULUI

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

15.1 Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea zahărului şi uleiului

15.2. Prezintă tehnologii de obţinere a zahărului şi uleiului

. 15.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii zahărului şi uleiului

74

Page 75: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 15: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A ZAHĂRULUI ŞI ULEIULUI (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 15.1. Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea zahărului şi uleiului

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Caracterizarea materiilor prime şi auxiliare folosite la obţinerea

zahărului şi uleiului

(d) Prezentarea compoziţiei chimice a materiilor prime folosite la obţinerea zahărului şi uleiului

(e) Prezentarea condiţiilor de depozitare a materiilor prime folosite la obţinerea zahărului şi uleiului

Condiţii de aplicabilitate :

Materiilor prime:

Materii auxiliare.

- sfecla de zahăr, seminţe de floarea soarelui, soia, germeni de porumb- specifice la fabricarea zahărului şi uleiului

Compoziţia chimică : specifică materiilor prime folosite la obţinerea zahărului şi uleiului

Condiţii de depozitare:

Procese care au loc la depozitare:

- parametrii de depozitare: umiditate, temperatură, lumină,ventilaţie şi condiţii de igienă- maturarea, mucegăirea, încingerea, degradarea datorată insectelor

Probe de evaluare : 1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie materiile

prime şi auxiliare folosite la obţinerea zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compoziţia chimică a materiilor prime folosite la obţinerea zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte condiţiile de depozitare a materiilor prime folosite la obţinerea zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

75

Page 76: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 15: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A ZAHĂRULUI ŞI ULEIULUI (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 15.2. Prezintă tehnologii de obţinere a zahărului şi uleiului________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere a zahărului şi uleiului

(b) Descrierea operaţiilor tehnologice de obţinere a zahărului şi uleiului

(c) Aplicarea normelor igienico sanitare la obţinerea zahărului şi uleiului

Condiţii de aplicabilitate :

Scheme tehnologice: de obţinere a zahărului şi uleiului

Operaţii tehnologice: specifice tehnologiilor de obţinere a zahărului şi uleiului

Normele igienico sanitare: specifice în industria zahărului şi uleiului

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scheme tehnologice de obţinere a zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile tehnologice de obţinere a zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele igienico-sanitare la obţinerea zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

76

Page 77: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 15: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A ZAHĂRULUI ŞI ULEIULUI

(3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 15.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii zahărului şi uleiului

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Efectuarea analizei senzoriale a zahărului şi uleiului

(b) Determinarea caracteristicilor fizico-chimice a zahărului şi uleiului

(c) Interpretarea rezultatelor analizelor zahărului şi uleiului

Condiţii de aplicabilitate :

Analiza senzorială: gust, miros, culoare, aspect, consistenţă la zahăr şi ulei

Caracteristici fizico-chimice:

- umiditatea, determinarea conţinutului de substanţe solubile, densitatea, determinarea indicilor calitativi

Interpretarea rezultatelor: calcule specifice analizelor, compararea rezultatelor cu standardele în vigoare

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze analiza senzorială a zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil determine caracteristicile fizico-chimice a zahărului şi uleiului conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze rezultatele analizelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

77

Page 78: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 16: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR ZAHAROASENivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

16.1 Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor zaharoase

16.2 Prezintă tehnologii de obţinere produselor zaharoase

16.3 Efectuează analize pentru determinarea calităţii produselor zaharoase

78

Page 79: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 16: TEHNOLOGII DE OBŢINERE PRODUSELOR ZAHAROASE (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 16.1. Descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor zaharoase

________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Caracterizarea materiilor prime şi auxiliare folosite la obţinerea

produselor zaharoase

(b) Prezentarea compoziţiei chimice a materiilor prime folosite la obţinerea produselor zaharoase

(c) Prezentarea condiţiilor de depozitare a materiilor prime folosite la obţinerea produselor zaharoase

Condiţii de aplicabilitate :

Materiilor prime: Materii auxiliare.

- zahăr, lapte praf, cacao, unt, unt de cacao, sâmburi graşi - specifice la fabricarea produselor zaharoase

Compoziţia chimică : specifică materiilor prime folosite la obţinerea produselor zaharoase

Condiţii de depozitare:

Procese care au loc la depozitare:

- parametrii de depozitare: umiditate, temperatură, lumină,ventilaţie şi condiţii de igienă- mucegăirea, încingerea, degradarea datorată insectelor, râncezirea

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte compoziţia chimică a materiilor prime folosite la obţinerea produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte condiţiile de depozitare a materiilor prime folosite la obţinerea produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

79

Page 80: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 16: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR ZAHAROASE (3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 16.2. Prezintă tehnologii de obţinere a produselor zaharoase

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Prezentarea schemelor tehnologice de obţinere a produselor zaharoase

(b) Descrierea operaţiilor tehnologice de obţinere a produselor zaharoase

(c) Aplicarea normelor igienico sanitare la obţinerea produselor zaharoase

Condiţii de aplicabilitate :

Scheme tehnologice: specifice de obţinere a produselor zaharoase

Operaţii tehnologice: specifice tehnologiilor de obţinere a produselor zaharoase

Normele igienico sanitare: specifice în industria produselor zaharoase

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scheme tehnologice de obţinere a produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie operaţiile tehnologice de obţinere a produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice normele igienico-sanitare la obţinerea produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

80

Page 81: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 16: TEHNOLOGII DE OBŢINERE A PRODUSELOR ZAHAROASE

(3 avansat)

________________________________________________________________________________

Competenţa 16.3. Efectuează analize pentru determinarea calităţii produselor zaharoase

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Efectuarea analizei senzoriale a produselor zaharoase

(b) Determinarea caracteristicilor fizico-chimice a produselor zaharoase

(c) Interpretarea rezultatelor analizelor produselor zaharoase

Condiţii de aplicabilitate :

Analiza senzorială: gust, miros, culoare, aspect, consistenţă la produsele zaharoase

Caracteristici fizico-chimice:

- umiditatea, determinarea conţinutului de substanţe solubile, conţinut de grăsime,aciditate, proporţie de umplutură

Interpretarea rezultatelor: calcule specifice analizelor, compararea rezultatelor cu standardele în vigoare

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze analiza senzorială a produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil determine caracteristicile fizico-chimice a produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze rezultatele analizelor conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

81

Page 82: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 17: ALIMENTAŢIA OMULUI SĂNĂTOS

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,5

______________________________________________________________________________

Competenţe:

17.1. Descrie alimentaţia pentru copii

17.2 Stabileşte alimentaţia adolescenţilor

17.3 Stabileşte alimentaţia pentru adulţi

17.4 Organizează alimentaţia în colectivităţi

82

Page 83: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 17: ALIMENTAŢIA OMULUI SĂNĂTOS (3 avansat)________________________________________________________________________________

Competenţa 17.1: Descrie alimentaţia pentru copii________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Enumerarea grupelor de vârstă pentru copii

(b) Prezentarea principiilor de alimentaţie specifice grupelor de vârstă

(c) Stabilirea raţiilor alimentare pe grupe de vârstă

(d) Întocmirea de meniuri specifice grupelor de vârstă

Condiţii de aplicabilitate :

Grupe de vârstă: nou născut, sugar, antepreşcolar, şcolar

Principii de alimentaţie: specifice grupelor de vârstă

Stabilirea raţiilor alimentare:

cantitativă şi calitativă pe grupe de vârstă

Meniuri: specifice grupelor de vârstă

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere grupele de vârstă pentru copii conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte principiile de alimentaţie specifice grupelor de vârstă conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească raţiile alimentare pe grupe de vârstă conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri specifice grupelor de vârstă conform criteriului de performanţă (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

83

Page 84: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 17: ALIMENTAŢIA OMULUI SĂNĂTOS (3 avansat)________________________________________________________________________________________________

Competenţa 17.2: Stabileşte alimentaţia adolescenţilor________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:(a) Descrierea transformărilor la vârsta adolescenţei

(b) Prezentarea principiilor de alimentaţie specifice adolescenţilor

(c) Stabilirea raţiei alimentare pentru adolescenţi

(d) Întocmirea de meniuri specifice adolescenţilor

Condiţii de aplicabilitate :

Transformări: fizice, neuroendocrine, intelectuale

Principii de alimentaţie: reguli de alimentaţie, igiena alimentaţiei, cantităţile şi proporţiile recomandate din diverse alimente

Stabilirea raţiei alimentare: cantitativă şi calitativă

Meniuri: specifice adolescenţilor

Probe de evaluare :

1.Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie transformările la vârsta adolescenţei conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte principiile de alimentaţie specifice adolescenţilor conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească raţia alimentară pentru adolescenţi conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri specifice adolescenţilor conform criteriului de performanţă (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

84

Page 85: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 17: ALIMENTAŢIA OMULUI SĂNĂTOS (3 avansat)________________________________________________________________________________________________

Competenţa 17.3: Stabileşte alimentaţia pentru adulţi________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea grupelor de consumatori sănătoşi

(b) Prezentarea principiilor de alimentaţie specifice grupelor de consumatori

(c) Întocmirea dietelor alimentare

Condiţii de aplicabilitate :

Grupe de consumatori sănătoşi:

femeia în timpul sarcinii şi alăptării, sportivii, adulţii în condiţii de muncă grea, persoanele vârstnice

Principii de alimentaţie: reguli de alimentaţie, igiena alimentaţiei, cantităţile şi proporţiile recomandate din diverse alimente specifice grupelor de consumatori

Diete: specifice grupelor de consumatori

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere grupele de consumatori sănătoşi conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte principiile de alimentaţie specifice de consumatori conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească diete alimentare conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

85

Page 86: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 17: ALIMENTAŢIA OMULUI SĂNĂTOS (3 avansat)________________________________________________________________________________________________Competenţa 17.4: Organizează alimentaţia în colectivităţi________________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Organizarea spaţiilor cantinei

(b) Întreţinerea spaţiilor din cantină

(c) Prezentarea condiţiilor care se impun personalului cantinei(d) Stabilirea meniurilor(e) Prezentarea caracteristicilor alimentaţiei în colectivităţi

Condiţii de aplicabilitate :

Spaţii: de depozitare, de preparare, de servire, alte dotăriÎntreţinerea spaţiilor: reguli de întreţinere şi igienă, specifice spaţiilor publiceCondiţii impuse personalului:

examene medicale, echipament de protecţie, pregătire profesională

Meniuri: specifice categoriilor de vârstă şi stării de sănătate

Caracteristicile alimentaţiei în colectivităţi

după destinaţie:- cantine şcolare, studenţeşti, militare, cantine restaurant - cantine de spital, din staţiuni balneoclimaterice

Probe de evaluare : 1. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze spaţiile

cantinei conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină spaţiile din cantină conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte condiţiile impuse personalului cantinei conforme criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabileascămeniuri specifice categoriilor de vârstă şi stării de sănătate conform criteriului de performanţă (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

5. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile alimentaţiei în colectivităţi conform criteriului de performanţă (e) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

86

Page 87: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 18: ALIMENTAŢIA PENTRU NUTRIŢIE SPECIALĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

______________________________________________________________________________

Competenţe:

18.1. Stabileşte alimentaţia în obezitate

18.2 Stabileşte alimentaţia în diabet zaharat

18.3 Stabileşte alimentaţia în bolile cardiovasculare

18.4 Stabileşte alimentaţia în bolile gastrointestinale

18.5 Stabileşte alimentaţia în cancer

87

Page 88: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 18: ALIMENTAŢIA PENTRU NUTRIŢIE SPECIALĂ (3 avansat)

Competenţa 18.1: Stabileşte alimentaţia în obezitate

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea generalităţilor privind obezitatea

(b) Explicarea indicaţiilor şi a contraindicaţiilor alimentare în cazul obezităţii

(c) Stabilirea raţiei alimentare în cazul obezităţii

(d) Întocmirea de meniuri destinate obezilor

Condiţii de aplicabilitate :

Generalităţi: definiţie, manifestări, cauze

Indicaţii şi contraindicaţii: specifice obezităţii

Stabilirea raţiei alimentare: cantitativă şi calitativă specifică obezilor

Meniuri: specifice obezităţii

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte generalităţi privind obezitatea conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2.Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice indicaţiile şi contraindicaţiile alimentare în cazul obezităţii conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească raţia alimentară pentru obezi conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri destinate obezilor conforme criteriului de performanţă (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

88

Page 89: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 18: ALIMENTAŢIA PENTRU NUTRIŢIE SPECIALĂ (3 avansat)

Competenţa 18.2: Stabileşte alimentaţia în diabet zaharat

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea generalităţilor privind diabetul zaharat

(b) Explicarea indicaţiilor şi a contraindicaţiilor alimentare în cazul diabetului zaharat

(c) Stabilirea raţiei alimentare în cazul diabetului zaharat

(d) Întocmirea de meniuri destinate diabeticilor

Condiţii de aplicabilitate :

Generalităţi: definiţie, manifestări, cauze

Indicaţii şi contraindicaţii: specifice diabetului zaharat

Stabilirea raţiei alimentare: cantitativă şi calitativă specifică diabetului zaharat

Meniuri: specifice diabeticilor

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte generalităţiprivind diabetul zaharat conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice indicaţiile şi contraindicaţiile alimentare în cazul diabetului zaharat conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească raţia alimentară pentru diabetici conforme criteriului de performant (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri destinate diabeticilor conforme criteriului de performant (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

89

Page 90: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 18: ALIMENTAŢIA PENTRU NUTRIŢIE SPECIALĂ (3 avansat)

Competenţa 18.3: Stabileşte alimentaţia în bolile cardiovasculare

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea generalităţilor privind bolile cardiovasculare

(b) Explicarea indicaţiilor şi a contraindicaţiilor alimentare în cazul bolilor cardiovasculare

(c) Stabilirea raţiei alimentare în cazul bolilor cardiovasculare

(d) Întocmirea de meniuri destinate cardiacilor

Condiţii de aplicabilitate :

Generalităţi: definiţie, manifestări, cauze

Indicaţii şi contraindicaţii: specifice bolilor cardiovasculare

Stabilirea raţiei alimentare: cantitativă şi calitativă specifică bolilor cardiovasculare

Meniuri: specifice cardiacilor

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte generalităţiprivind bolile cardiovasculare conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice indicaţiile şi contraindicaţiile alimentare în cazul bolilor cardiovasculare conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească raţia alimentară pentru cardiaci conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri destinate cardiacilor conform criteriului de performanţă (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

90

Page 91: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 18: ALIMENTAŢIA PENTRU NUTRIŢIE SPECIALĂ (3 avansat)

Competenţa 18.4: Stabileşte alimentaţia în bolile gastrointestinale

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea generalităţilor privind bolile gastrointestinale

(b) Explicarea indicaţiilor şi a contraindicaţiilor alimentare în cazul bolilor gastrointestinale

(c) Stabilirea raţiei alimentare în cazul bolilor gastrointestinale

(d) Întocmirea de meniuri recomandate în bolile gastrointestinale

Condiţii de aplicabilitate :

Generalităţi: definiţie, manifestări, cauze

Indicaţii şi contraindicaţii: specifice bolilor gastrointestinale

Stabilirea raţiei alimentare: cantitativă şi calitativă specifică bolilor gastrointestinale

Meniuri: specifice în bolile gastrointestinale

Probe de evaluare :

1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte generalităţiprivind bolile gastrointestinale conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2.Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice indicaţiile şi contraindicaţiile alimentare în cazul bolilor gastrointestinale conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească raţia alimentară în cazul bolilor gastrointestinale conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate. 4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri recomandate în bolile gastrointestinale conform criteriului de performanţă (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

91

Page 92: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 18: ALIMENTAŢIA PENTRU NUTRIŢIE SPECIALĂ (3 avansat)

Competenţa 18.5: Stabileşte alimentaţia în cancer

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea generalităţilor privind cancerul

(b) Explicarea indicaţiilor şi a contraindicaţiilor alimentare în cazul cancerului

(c) Stabilirea raţiei alimentare în cazul cancerului

(d) Întocmirea de meniuri recomandate în cancer

Condiţii de aplicabilitate :

Generalităţi: definiţie, manifestări, cauze

Indicaţii şi contraindicaţii: specifice cancerului

Stabilirea raţiei alimentare: cantitativă şi calitativă specifică cancerului

Meniuri: specifice în cazul cancerului

Probe de evaluare : 1. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte generalităţi

privind cancerul conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

2. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice indicaţiile şi contraindicaţiile alimentare în cancerului conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

3. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească raţia alimentară în cazul cancerului conform criteriului de performanţă (c) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

4. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri recomandate în cancer conform criteriului de performanţă (d) cuprinzând elementele din sfera de aplicabilitate.

92

Page 93: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 19: PROIECTAREA PROCESELOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR

DIETETICE

Nivelul: 3 avansat

Valoare credite: 1

Competenţe:

19.1. Stabileşte etapele de realizare a unui proiect

19.2. Consultă documentaţia de specialitate

19.3. Întocmeşte proiectul

93

Page 94: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 19. : PROIECTAREA PROCESELOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR

DIETETICE

Competenţa 19.1: Stabileşte etapele de realizare a unui proiect

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea etapelor de elaborare a proiectului

(b) Realizează un plan de elaborare a proiectului

(c) Identificarea resurselor materiale necesare realizării proiectului

Condiţii de aplicabilitate :

Etape: informare, prelucrarea informaţiilor obţinute, analize ale materiilor prime, auxiliare şi a produselor finite, tehnoredactare

Plan de acţiune: scris

Resurse materiale: birotică, surse de informare, materii prime şi auxiliare, produse finite,

echipamente de prelucrare şi materiale necesare obţinerii produselor

dietetice

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice etapele de elaborare a proiectului conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze un plan de elaborare a proiectului după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice resursele materiale necesare realizării proiectului după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

94

Page 95: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 19. : PROIECTAREA PROCESELOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR

DIETETICE

Competenţa 19.2: Consultă documentaţia de specialitate

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare din surse scrise

(b) Selectarea informaţiilor necesare de pe internet

(c) Selectarea informaţiilor de la unităţi de profil

Condiţii de aplicabilitate :

Surse scrise: legi, norme, standarde, specificaţii tehnice, instrucţiuni

tehnologice, cărţi, reviste, cataloage de specialitate

Informaţii de pe internet: site-uri de specialitate

Unităţi de profil: spitale, cantine, restaurante, firme de catering etc.

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile necesare din surse scrise, conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile necesare de pe internet, conform criteriului de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile de la unităţile de profil, conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate..

95

Page 96: Spp Tehn Dietetician

Titlul unităţii 19 : PROIECTAREA PROCESELOR DE OBŢINERE A PRODUSELOR

DIETETICE

Competenţa 19. 3: Întocmeşte proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Prelucrarea informaţiilor necesare(b) Interpretarea rezultatelor obţinute (c) Redactarea proiectului

Condiţii de aplicabilitate :

Prelucrarea informaţiilor: specifice temei de proiect

Interpretarea rezultatelor: specifice temei de proiect

Redactare: computerizată, scanare

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice de evaluare, prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţiile necesare, conform criteriului de performanţă (a), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil interpreteze rezultatele obţinute după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să redacteze proiectul conform criteriului de performanţă (c), utilizând condiţiile de aplicabilitate.

96