spp detectiv particular

of 163 /163
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CALIFICARE Detectiv particular Nivel 3 avansat

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 09-Dec-2014

161 views

Category:

Documents


10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Detectiv Particular

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE Detectiv particular

Nivel 3 avansat

BUCUREŞTI2005

Page 2: SPP Detectiv Particular

Autor:

ASOCIAŢIA NAŢIONALA A DETECTIVILOR DIN ROMANIA

Detectiv particular 1

Page 3: SPP Detectiv Particular

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE

Unităţi de competenţe cheie: credite 16,5

1. Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a persoanelor 42. Acţiuni detectivistice pentru prevenirea conflictelor 43. Teoria generală a informaţiilor 24. Elemente de drept civil 35. Drepturile omului şi drept umanitar 16. Noţiuni despre om şi societate 17. Tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiei aplicate 18. Elemente de management de proiect 0,5

Unităţi de competenţe tehnice specializate: credite :18,5

9. Aplicarea bazei legale de acţiune 0,5 10. Noţiuni de criminalistică 0,5 11. Organizarea activităţii unei societăţi de detectivi particulari 0.5

(a unui cabinet individual) 12. Dezvoltarea capacităţii fizice 1 13. Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a bunurilor 4 14. Acţiuni detectivistice pentru rezolvarea litigiilor 4 15. Lucrul cu informaţiile specifice 2 16. Noţiuni generale de drept 2 17. Comunicarea profesională într-o limbă străină 1 18. Relaţia publică a detectivului particular 0,5 19. Elemente de management al calităţii 0,5 20. Contabilitatea afacerii 1 21. Utilizarea probei criminalistice 0,5 22. Confidenţialitatea acţiunilor specifice 0,5

Total credite: 35

Detectiv particular 2

Page 4: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 1. Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a persoanelor

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 4,0

Competenţe:

1. Utilizeaza metodologia de investigare si protectie a persoanelor.

2. Adapteaza metodologia de investigare si protectie a persoanelor la specificul situatiei.

3. Evalueaza stadiul unui caz dat spre investigare.

4. Elaboreaza raportul de solutionare a unui caz investigat.

Detectiv particular 3

Page 5: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 1. Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a persoanelor

Competenta 1: Utilizează metodologia de investigare şi protecţie a persoanelor

Criterii de performanţă:

a) Intelegerea rolului metodologiei pentru investigarea unui caz dat.

b) Coroborarea metodelor de investigare cu alte forme de actiune specifica.

c) Alegerea metodei optime de lucru intr-o situatie ipotetica.

Condiţii de aplicabilitate:

Prezentare: Se prezinta o metodologie de actiune standard.

Diversificare: Se combina o metodologie standard de actiune cu actiuni specifice disparate.

Selectare: Pentru un caz dat este selectata o metoda optima din metodologia standard.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa inteleaga o metodologie standard prezentata, ca este in masura sa coroboreze aceasta metodologie cu actiuni specifice disparate pentru a solutiona un caz, conform criteriilor de performanta a) si b) si conditiilor de aplicabilitate precizate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa selecteze o metoda de actiune optima din metodologia standard pentru un caz ipotetic, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate corespunzatoare.

Detectiv particular 4

Page 6: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 1 . Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a persoanelor

Competenta 2: Adapteaza metodologia de investigare si protectie a persoanelor

Criterii de performanta:

a) Materializarea metodologiei de investigare a unui caz;

b) Intelegerea specificului fiecarui caz investigat in baza unor experimente jucate;

c) Modificarea modului de actiune in functie de caracteristicile metodologiei de investigare.

Condiţii de aplicabilitate:

Deschidere: Cursantul trebuie sa manifeste permanent deschidere fata de elementele de noutate ce pot apare pe timpul derularii metodologiei de investigare;

Practica: Specificitatea actiunii detectivistice va fi ilustrata prin experimente “jucate in timpi reali;

Reacţie: Pe parcursul procesului de investigare, cursantul trebuie sa urmareasca raportul dintre metodologie si actiune si sa acorde importanta uneia sau alteia, functie de situatia concreta.

Probe de evaluare:

Probe orale si practice (in cadrul unor experimente), prin care cursantul demonstreaza ca manifesta mobilitate in materializarea metodologiei de actiune, ca si-a insusit un algoritm de lucru specific si ca lucreaza cu o anume metodologie, raportand fiecare actiune la specificitatea cazului de investigat, conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 5

Page 7: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 1 . Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a persoanelor

Competenta 3: Evalueaza stadiul unui caz dat spre investigare

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea conditiilor care stau la baza evaluarii stadiului unui caz;

b) Stabilirea criteriilor pentru evaluarea stadiului unui caz;

c) Definirea criteriilor de evaluare a stadiului unui caz;

d) Conturarea masurilor pentru finalizarea unui caz.

Conditii de aplicabilitate:

Conditii: cazul sa fie in curs de desfasurare, sa existe forte si mijloace necesare continuarii investigarii; se contureaza o posibila solutionare.

Criterii: mai mult de o treime din caz este solutionat; societatea de detectivi are capacitatea necesara finalizarii cazului; au fost eliminate motivele care creau greutati in solutionarea cazului.

Definitii: criteriile de evaluare sunt caracteristici obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca un caz aflat in curs de desfasurare spre a fi continuat in vederea finalizarii.

Măsuri: stabileste fortele si mijloacele cu care continua investigarea, durata, locuri, persoane etc.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa prezinte conditiile de evaluare, sa stabileasca criterii si sa le defineasca, precum si masurile ce se impun pentru continuarea investigatiei, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 6

Page 8: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 1. Metode şi tehnici de investigare şi protecţie a persoanelor

Competenta 4: Elaboreaza raportul de solutionare a unui caz investigat

Criterii de performanţă:

a) Cunoasterea formei si continutului raportului;

b) Prezentarea propunerilor pentru imbunatatirea formei si continutului raportului;

c) Evaluarea legaturii dintre continutul raportului de solutionare a unui caz si metodologia de actiune specifica.

Condiţii de aplicabilitate:

Prezentarea unui raport standard si insusirea formei si continutului acestuia.

Elaborarea unor propuneri de imbunatatire a raportului aplicat intr-un caz dat spre solutionare.

Urmarirea etapelor de intocmire a raportului pornind de la metodologia specifica de actiune.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa elaboreze un raport, avand la baza o forma si un continut standard al acestuia, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza, in baza unui caz dat spre solutionare (experiment), ca este capabil sa intocmeasca un raport, aplicand metodologia de lucru cunoscuta, in conformitate cu criteriile de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 7

Page 9: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 2. Acţiuni detectivistice pentru prevenirea conflictelor

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 4,0

Competenţe:

1. Utilizează strategii de abordare, prevenire şi reducere a conflictelor.

2. Cunoaşte cauzele şi evoluţiile conflictelor.

3. Negociază şi stinge stările de conflict.

4. Aplică managementul conflictului.

Detectiv particular 8

Page 10: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 2. Acţiuni detectivistice pentru prevenirea conflictelor

Competenţa 1: Utilizează strategii de abordare, prevenire şi reducere a conflictelor

Criterii de performanţă:

a) Abordarea conflictului ca pe o sursă de acţiune detectivistică;

b) Cunoaşterea strategiilor de abordare, prevenire şi reducere a conflictelor;

c) Identificarea celei mai potrivite strategii de lucru.

Condiţii de aplicabilitate:

Modalităţi de lucru: cunoaşterea sursei de conflict, a modului de manifestare, participanţi, poziţiile participanţilor în cadrul conflictului.

Conţinutul strategiilor: mod de abordare a conflictului (funcţie de specificitatea acestuia), acţiuni pentru prevenire (dacă nu s-a declanşat conflictul), acţiuni pentru reducerea conflictului sau stoparea acestuia.

Alegere: funcţie de specificul unei situaţii, se alege o strategie de lucru care să conducă la un rezultat concret pentru abordare, prevenire şi reducere a conflictului.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstrează că este capabil să abordeze conflictul ca pe o sursă de acţiune detectivistică, că şi-a însuşit strategiile de abordare, prevenire şi reducere a conflictelor, conform criteriilor de performanţă a) şi b) şi a condiţiilor de aplicabilitate precizate.

Probe practice, prin care cursantul demonstrează că este în măsură să identifice cele mai potrivite strategii de lucru pentru abordare, prevenire şi reducere a conflictelor, conform criteriului de performanţă c) şi a condiţiei de aplicabilitate aferente.

Detectiv particular 9

Page 11: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 2. Acţiuni detectivistice pentru prevenirea conflictelor

Competenţa 2: Cunoaşte cauzele şi evoluţiile conflictelor

Criterii de performanţă:

a) Definirea conceptelor de cauză, evoluţie, conflict;

b) Determinarea surselor generatoare de conflicte;

c) Stabilirea modalităţilor de cunoaştere a cauzelor şi evoluţiile conflictelor.

Condiţii de aplicabilitate:

Însuşire: cursantul, în abordarea problematicii, trebuie să plece de la înţelegerea conceptelor cu care operează: cauză, evoluţie, conflict.

Identifică: surse generatoare de conflict în plan social (familie, firme, raporturi juridice între persoane juridice sau persoane fizice).

Reacţie: aplică modalităţile de lucru însuşite pentru a cunoaşte cauzele şi evoluţiile conflictelor.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice (în cadrul unor experimente), prin care cursantul demonstrează că este în măsură să definească anumite concepte de lucru, să determine sursele generatoare de conflicte şi să stabilească modalităţi de cunoaştere a cauzelor şi evoluţiile acestora, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 10

Page 12: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 2. Acţiuni detectivistice pentru prevenirea conflictelor

Competenţa 3: Negociază şi stinge stările de conflict

Criterii de performanţă:

a) Cunoaşterea artei de a negocia într-o stare de conflict;

b) Însuşirea dinamicii de materializare a unui conflict;

c) Aplicarea modalităţilor de stingere a unui conflict.

Condiţii de aplicabilitate:

Arta de a negocia: utilizarea unor metode, forme de acţiune adecvate, care să conducă la obţinerea rezultatului scontat.

Dinamica: un conflict potenţial se manifestă cu puncte de declanşare, dezvoltare, situaţii de platou, descreştere, stingere.

Modalităţi: stingerea unui conflict se poate produce prin: negociere, eliminarea cauzelor care l-au generat, stingere naturală (de la sine).

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstrează că este capabil să cunoască arta de a negocia, să însuşească dinamica de materializare a unui conflict şi să aplice modalităţile de stingere a unui conflict, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 11

Page 13: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 2. Acţiuni detectivistice pentru prevenirea conflictelor

Competenţa 4: Aplică managementul conflictului

Criterii de performanţă:

a) Cunoaşterea strategiilor de abordare, prevenire şi reducere a conflictelor;

b) Stabilirea modalităţilor de aplicare a managementului conflictului;

c) Negocierea în situaţiile de conflict.

Condiţii de aplicabilitate:

Strategii: utilizarea capacităţii superioare de percepţie, a capacităţii de persuasiune; reconcilierea diferenţelor; crearea unei atmosfere de colaborare; controlul competiţiei; separarea fizică a membrilor colectivităţii (organizaţiei) aflaţi în conflict; reguli de lucru consolidate; limitarea interacţiunii intergrupale; confruntarea şi negocierea; consultarea unui terţ; rotaţia membrilor, utilizarea formelor de pregătire în grup.

Modalităţi: să nu se ignore stările conflictuale; situaţia concretă să fie apreciată cu realism; să nu se amâne soluţionarea unui conflict; să nu se uziteze exagerat de conservarea şi izolarea discretă a conflictului; să nu se discrediteze şi / sau sacrifice unii membri ai organizaţiei.

Principiile negocierii: avantajul reciproc (reciprocitatea concesiilor); moralitatea sau legalitatea.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstrează că şi-a însuşit strategiile de abordare, prevenire şi reducere a conflictelor, că este în măsură să aplice modalităţile de lucru pentru managementul conflictului şi că şi-a însuşit principiile negocierii şi poate să le aplice, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 12

Page 14: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 3. Teoria generală a informaţiilor

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competenţe:

1. Defineste informatia si locul acesteia in investigatia privata.

2. Desprinde importanta informatiei pentru solutionarea unui caz dat spre investigare.

3. Utilizeaza informatia ca mijloc de lucru.

Detectiv particular 13

Page 15: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 3. Teoria generala a informatiilor

Competenta 1: Defineste informatia si locul acesteia in investigatia privata

Criterii de performanta:

a) Intelegerea notiunii de informatie;

b) Identificarea locului informatiei in investigatia privata;

c) Realizarea conexiunii dintre informatie si investigatia privata.

Conditii de aplicabilitate:

Surse utilizate pentru informare: manuale, cursuri, studii, lucrari de specialitate.

Cauta in sursele de informare informatiile de interes pentru investigatia privata si determina locul acestora.

Evalueaza raportul dintre investigatie si informatie si gradul de influenta reciproca a acestora.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa inteleaga importanta informatiei in investigatia privata definind-o, identifica locul acesteia si evalueaza raportul dintre investigatie si informatie in functie de influenta reciproca a acestora, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 14

Page 16: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 3. Teoria generala a informatiilor

Competenta 2: Desprinde importanta informatiei pentru solutionarea unui caz dat spre investigare

Criterii de performanta:

a) Insusirea unui mod ipotetic de utilizare a informatiilor;

b) Ierarhizarea informatiilor in functie de importanta lor pentru un caz de investigat;

c) Selectarea informatiei care este cea mai utila pentru un anume caz.

Conditii de aplicabilitate:

Modalitate de lucru: studiaza documente specifice si alege un mod de lucru cu informatiile, care se potriveste investigatiei private.

Efectuarea unei analize a informatiilor intr-un caz ipotetic si ordonarea lor in functie de importanta.

Determinarea utilitatii unei informatii pentru un caz ipotetic.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa-si insuseasca un mod ipotetic de utilizare a informatiilor, sa ierarhizeze informatiile functie de importanta si sa determine utilitatea unei informatii pentru un caz ipotetic, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 15

Page 17: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 3. Teoria generala a informatiilor

Competenta 3: Utilizeaza informatia ca mijloc de lucru

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea tehnicilor de obtinere a informatiilor;

b) Determinarea utilitatii unei informatii;

c) Insusirea modalitatilor de verificare a informatiilor.

Conditii de aplicabilitate:

Enumerarea tehnicilor de obtinere a informatiilor: observarea directa; interpelarea interlocutorilor; exploatarea sistemelor speciale, create in vederea obtinerii informatiilor; studiul unor documente (inscrisuri).

Cauze care determina utilitatea unei informatii: este oportuna, necesara, conduce la elucidarea unei anume situatii, produce modificari de abordare a cazului etc.

Modalitati de verificare a informatiilor: evaluarea prin comparare cu alte informatii certe asemanatoare; reperarea informatiei in universul de cunoastere al detectivului particular; evaluarea sursei furnizoare de informatii; crearea unei stari sau situatii care sa confirme sau sa infirme informatia supusa verificarii.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa cunoasca tehnicile de obtinere a informatiilor, sa determine utilitatea unei informatii pentru un caz de investigat si sa-si insuseasca modalitatile de verificare a informatiilor, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 16

Page 18: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 4. Elemente de drept civil

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 3,0

Competente:

1. Utilizeaza cunostinte juridice cu aplicabilitate.

2. Realizeaza o prezentare a informatiilor juridice de interes.

3. Interpreteaza cunostintele juridice in limbaj de specialitate.

4. Aplica informatiile insusite in cazuri specifice.

Detectiv particular 17

Page 19: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 4. Elemente de drept civil

Competenta 1: Utilizeaza cunostintele juridice cu aplicabilitate

Criterii de performanta:

a) Elaborarea opiniilor personale pe o tema data.

b) Expunerea de motive in limbaj de specialitate.

c) Evaluarea interventiei personale in functie de opiniile celorlalti.

Conditii de aplicabilitate

Opinii personale: observatii, judecati de valoare, scurte informari documentate.

Expunere de motive: argumentari pe baza experientei, a unui experiment realizat, preluari de motive din manuale si articole de specialitate.

Evaluarea interventiei: urmarirea reactiilor participantilor, notarea raspunsurilor primite, reconsiderarea propriei pozitii functie de opiniile audientei.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa elaboreze opinii personale pe o tema data, in limbaj de specialitate, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa expuna o interventie si sa o evalueze in functie de opinia celorlalti, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 18

Page 20: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 4. Elemente de drept civil

Competenta 2: Realizeaza o prezentare a informatiilor juridice de interes

Criterii de performanta:

a) Selectarea informatiilor juridice de interes;

b) Alegerea unei modalitati de expunere a informatiilor;

c) Argumentarea alegerii modalitatilor de expunere a informatiilor.

Conditii de aplicabilitate:

Documentare: manuale, cursuri, studii de specialitate etc.

Modalitati: reproducere, analiza comparativa, ilustrare, scoatere in evidenta, indicarea surselor studiate, accentuarea informatiilor importante.

Motivare: conexiunea informatiilor juridice cu activitatea specifica a detectivului particular.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa selecteze informatii juridice de interes, sa aleaga cele mai adecvate modalitati de a le expune si sa argumenteze alegerea, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 19

Page 21: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 4. Elemente de drept civil

Competenta 3: Interpreteaza cunostintele juridice in limbaj de specialitate

Criterii de performanta:

a) Selectarea cunostintelor din surse de specialitate.

b) Utilizarea cunostintelor in activitati profesionale.

c) Aplicarea cunostintelor pentru activitati specifice.

Conditii de aplicabilitate:

Aprofundarea surselor: studii juridice, manuale, cursuri, conferinte;

Introducerea cunostintelor juridice in activitati specifice: culegerea de informatii, investigarea unui caz, consultanta de specialitate;

Efectuarea unui experiment pentru aplicarea cunostintelor juridice intr-o actiune specifica.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa selecteze cunostintele, sa extraga si sa sintetizeze informatiile necesare pentru o actiune specifica si sa le utilizeze eficient intr-un experiment, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 20

Page 22: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 4. Elemente de drept civil

Competenta 4: Aplica informatiile insusite in cazuri specifice

Criterii de performanta:

a) Ierarhizarea informatiilor insusite in functie de importanta pentru activitatea specifica.

b) Realizarea unei baze de informatii juridice posibil a fi utilizate de catre detectivul particular.

c) Utilizarea cunostintelor dobandite in cazuri de lucru.

Conditii de aplicabilitate:

Ierarhizare: criterii, conditii, tipuri de informatii pentru cazurile specifice de investigat ale detectivului particular: contracte, drepturi, obligatii, responsabilitati juridice etc.

Structura bazei de date: pe ramuri ale dreptului civil in functie de apropierea fata de activitatea detectivului particular.

Cazuri de lucru: investigarea si protectia bunurilor, investigarea si protectia persoanelor.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa ierarhizeze informatiile insusite in functie de importanta lor si sa realizeze o baza de informatii juridice posibil a fi utilizate de catre detectivul particular, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba practica prin care, in cadrul unui experiment, cursantul demonstreaza ca utilizeaza informatiile insusite, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 21

Page 23: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 5. Drepturile omului si drept comunitar

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competente:

1. Valorifica in interesul profesiei cunostintele acestei ramuri de drept.

2. Identifica riscurile la care se expune in caz de nerespectare a normelor prevazute.

3. Selecteaza forma de actiune pentru valorificarea cunostintelor.

Detectiv particular 22

Page 24: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 5. Drepturile omului si drept comunitar

Competenta 1: Valorifica in interesul profesiei cunostintele acestei ramuri de drept.

Criterii de performanta:

a) Identificarea informatiilor care pot fi valorificate in interesul profesiei.

b) Utilizarea cunostintelor cu aplicabilitate in activitatea specifica.

c) Adaptarea modalitatilor specifice de actiune, functie de necesitatea respectarii normelor legale in materie.

Conditii de aplicabilitate:

Informatii care pot fi valorificate in interesul profesiei: drepturile si libertatile omului; libertati prevazute in Constitutie; principii de drept comunitar, aplicarea legilor si reglementarilor (deciziilor) comunitare.

Cunostinte cu aplicabilitate in activitatea specifica: actiunea detectivului pana la limita incalcarii drepturilor omului, decizii C.E. cu aplicabilitate in investigatia privata.

Modalitati de adaptare a actiunii specifice: respectarea drepturilor omului – fundament juridic de actiune detectivistica; regula C.E. transformata in norma interna de actiune specifica.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa identifice informatiile care pot fi valorificate in interesul profesiei, sa utilizeze cunostinte cu aplicabilitate si sa adapteze modalitatile specifice de actiune functie de necesitatea respectarii normelor legale in materie, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 23

Page 25: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 5. Drepturile omului si drept comunitar

Competenta 2: Identifica riscurile la care se expune in caz de nerespectare a normelor prevazute

Criterii de performanta:

a) Elaborarea unui punct de vedere cu privire la riscul pe care-l reprezinta nerespectarea drepturilor omului;

b) Argumentarea punctului de vedere;

c) Modalitati de actiune pentru detectivul particular in vederea eliminarii riscurilor.

Conditii de aplicabilitate:

Riscuri posibile: incalcarea drepturilor omului prevazute de Constitutie si Conventia Universala a Drepturilor Omului, incalcarea normelor de lucru prevazute in decizii si reglementari.

Argumente: depasirea competentelor prevazute de lege cu privire la investigarea persoanelor; actioneaza astfel incat sa previna incalcarea drepturilor persoanelor privind viata intima, familiala si privata; alte drepturi si libertati fundamentale, precum si depasirea competentelor in obtinerea informatiilor care privesc securitatea nationala.

Modalitati de actiune: stoparea investigatiei atunci cand se constata ca exista riscul incalcarii drepturilor si libertatilor persoanei; transmiterea informatiilor care privesc securitatea nationala catre organele abilitate ale statului.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza cunoasterea riscurilor la care se expune prin nerespectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului, precum si modalitatile de actiune pentru eliminarea acestor riscuri, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 24

Page 26: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 5. Drepturile omului si drept comunitar

Competenta 3: Selecteaza forma de actiune pentru valorificarea cunostintelor

Criterii de performanta:

a) Identificarea metodelor specifice prin care cursantul va fi in masura sa valorifice cunostintele unitatii de competenta;

b) Alegerea celei mai potrivite metode dintre cele identificate pentru un caz specific dat spre investigare;

c) Valorificarea cunostintelelor specifice prin metoda selectata.

Conditii de aplicabilitate:

Metode specifice: studierea materialelor cu referinta la drepturile omului si drept comunitar; selectarea dintre acestea a drepturilor si libertatilor fundamentale care ar fi posibil sa fie incalcate prin actiunea detectivului.

Ierarhizarea metodelor dupa urmatoarele criterii: importanta pentru actiunea detectivului; frecventa cu care ar putea fi intalnite in aceste actiuni; cauze care ar conduce la eludarea lor.

Valorificarea cunostintelor: metoda selectata va trebui sa fie adaptata la caz (nu sa opreasca solutionarea lui, ci sa-l dezvolte prin pregatirea adecvata a investigatorilor, incercarea altor piste utile de lucru etc.).

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa identifice metode specifice pentru a valorifica cunostintele, sa aleaga cea mai potrivita metoda pentru un caz specific dat spre investigare, s-o utilizeze si sa valorifice aceste cunostinte, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 25

Page 27: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 6. Notiuni despre om si societate

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competente:

1. Intelege locul investigatiilor private in evolutia societatii romanesti.

2. Utilizeaza cunostinte despre psihicul uman in diferite situatii.

3. Intelege comportamentul posibilului client.

Detectiv particular 26

Page 28: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 6. Notiuni despre om si societate

Competenta 1: Intelege locul investigatiilor private in evolutia societatii romanesti actuale.

Criterii de performanta:

a) Elaborarea unui punct de vedere cu privire la rolul investigatiei private in societate;

b) Argumentarea punctului de vedere;

c) Emiterea de previziuni cu privire la investigatiile private, pornind de la stadiul actual al acestora in societate.

Conditii de aplicabilitate:

Repere: cauze care determina investigatia privata, necesitati, cauze de existenta, conditii de dezvoltare.

Motivarea solutiei propuse prin raport cu argumentari teoretice in baza documentelor studiate.

Previzionarea cadrului de dezvoltare a investigatiilor private dupa evaluarea stadiului acestora.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa realizeze un punct de vedere viabil despre rolul investigatiei private in societate, argumentarea acestuia si elaborarea unei previziuni pentru evolutia ulterioara, functie de dezvoltarea sociala, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 27

Page 29: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 6. Notiuni despre om si societate

Competenta 2: Utilizeaza cunostinte despre psihicul uman in diferite situatii

Criterii de performanta:

a) Selectarea caracteristicilor de comportament uman, definitorii pentru o situatie specifica detectivului particular;

b) Utilizarea in activitatea specifica a cunostintelor dobandite;

c) Adaptarea actiunii detectivului particular la specificul comportamentului uman.

Conditii de aplicabilitate:

Caracteristici de comportament care influenteaza actiunea detectivului: lipsa comunicarii, incoerenta in vorbire, teama, neputinta de a exprima o stare psihica, panica, expunerea unor supozitii fanteziste, nesinceritatea etc.

Mod de utilizare: studierea subiectului (comportament, coerenta vorbirii, claritatea expunerii, exprimarea dorintei de colaborare, aspectul de sinceritate a expunerii etc.). Din acestea pot fi extrase concluzii pentru cazul aflat in lucru.

Conditii de adaptare: schimbarea atitudinii subiectului, schimbarea conditiilor de actiune, schimbarea starii de fapt.

Probe de evaluare:

Probe orale si practice, prin care cursantul va demonstra ca este capabil sa selecteze caracteristicile definitorii ale comportamentului uman, sa le utilizeze intr-un caz ipotetic si, pe parcurs, sa adapteze actiunea la specificul unui comportament uman dat, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 28

Page 30: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 6. Notiuni despre om si societate

Competenta 3: Intelege comportamentul posibilului client

Criterii de performanta:

a) Definirea caracteristicilor psihice;

b) Determinarea influentei acestora in cadrul actiunii detectivistice;

c) Analizarea reactiilor clientului.

Conditii de aplicabilitate:

Caracteristicile psihice umane: emotivitate, inchistare, nesinceritate, lipsa de incredere, teama, pesimism excesiv, ura fatisa etc. si opusele acestora.

Conditii de influentare: lipsa cunoasterii de catre detectiv a acestor caracteristici va conduce la solutii false, cunoasterea lor nu e suficienta pentru o solutie buna; ea trebuie coroborata cu adaptarea la cauza concreta.

Modalitati de evaluare a reactiilor clientului: studiul gesturilor, expresia fetei, tonalitatea vocii, intensitatea ei, miscarile pe care le face, studiul privirii (calma, daca exprima furie, ura etc.), il pot conduce pe detectiv la o concluzie. Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa defineasca caracteristicile psihice ale unui posibil client, sa determine influenta acestora asupra actiunii detectivistice si sa analizeze reactiile clientului intr-un caz ipotetic, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 29

Page 31: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 7. Tehnologia informatiilor si a comunicatiei aplicate

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competente:1. Exploateaza baze de date

2. Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini

3. Comunica prin Internet

Detectiv particular 30

Page 32: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 7. Tehnologia informatiilor si a comunicatiei aplicate

Competenta 1: Exploateaza baze de date

Criterii de performanta:

a) Ilustrarea tipurilor de dateb) Prezentarea structurii unei baze de datec) Incarcarea unei baze de dated) Utilizarea unei baze de datee) Intretinerea unei baze de date

Conditii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, sir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele ( nume componente, tip, dimensiune )

Incarcare: introducere si validare date

Intretinerea bazei de date: adaugare, actualizare, stergere, salvare, consultarea documentatiei auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa exemplifice tipuri de date, conform criteriului de performanta (a) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe scrise / orale, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa descrie structura unei baze de date, conform criteriului de performanta (b) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa incarce si sa intretina o baza de date, conform criteriilor de performanta (c) si (e) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze o baza de date, conform criteriului de performanta (d ) cuprinzand conditiile de aplicabilitate.

Detectiv particular 31

Page 33: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 7. Tehnologia informatiilor si a comunicatiei aplicate

Competenta 2: Prezinta informatii incluzand text, numere si imagini

Criterii de performanta:

a) Indicarea formatelor de prezentare a informatiilor

b) Completarea unui format cu text, numere si imagini

c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

d) Prezentarea aplicatiei

Conditii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de actiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: inlantuirea paginilor, crearea legaturilor

Prezentarea aplicatiei: derularea paginilor ( automat, manual ), animatie

Probe de evaluare:

Probe practice si orale, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa prezinte un format de prezentare a informatiilor, sa completeze un text cu numere si imagini, sa realizeze expuneri adecvate pentru o tema aleasa si sa prezinte o aplicatie, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 32

Page 34: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 7. Tehnologia informatiilor si a comunicatiei aplicate

Competenta 3: Comunica prin Internet

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea modalitatilor de lucru pe Internet

b) Primirea unui mesaj pe Internet

c) Transmiterea unui mesaj pe Internet

d) Cautarea unei informatii pe Internet

Conditii de aplicabilitate:

Tipuri de comunicare: prin adrese directe, pe baza de grupe de notiuni, prin programe etc.

Utilizarea adreselor: adrese de e-mail, pagini de web, site.

Stabilirea nevoii de informatii: domeniu, specialitati, tehnici etc.

Probe de evaluare:

Probe practice si orale, prin care cursantul poate demonstra ca este capabil sa comunice prin Internet, sa primeasca si sa transmita un mesaj pe Internet, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 33

Page 35: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 8. Elemente de management de proiect

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Utilizeaza forme si metode de realizare a managementului de proiect.

2. Evalueaza componenta managementului de proiect in domeniul investigatiilor private.

3. Cunoaste rolul managementului de proiect pentru a realiza un management eficient.

Detectiv particular 34

Page 36: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 8. Elemente de management de proiect

Competenta 1: Utilizeaza forme si metode de realizare a managementului de proiect

Criterii de performanta:

a) Elaborarea unei scheme de organizare a managementului de proiect in domeniul investigatiilor private.

b) Motivarea schemei de organizare din punct de vedere al particularitatilor acesteia.

c) Aplicarea unui mod de realizare a managementului de proiect in cadrul unui experiment.

Conditii de aplicabilitate:

Continutul schemei de organizare a managementului de proiect: participanti, forte, resurse disponibile, mod de utilizare.

Adaptarea schemei de organizare generice a managementului de proiect la specificul investigatiilor private.

Elaborarea unei scheme de realizare a managementului de proiect pentru investigatii private intr-un experiment creat special pentru aceasta.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa realizeze o schema de organizare a unui management de proiect in domeniul investigatiilor private si s-o adapteze la specificul acestora, conform criteriilor de performanta a) si b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa aplice un model de management de proiect intr-un experiment, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate.

Detectiv particular 35

Page 37: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 8. Elemente de management de proiect

Competenta 2: Evalueaza componenta managementului de proiect in domeniul investigatiilor private.

Criterii de performanta:

a) Selectarea unei componente de principiu pentru managementul de proiect din documente de specialitate;

b) Utilizarea componentei de principiu pentru realizarea unei scheme a managementului de proiect in domeniul investigatiei private;

c) Completarea schemei managementului de proiect cu norme specifice investigatiei private.

Conditii de aplicabilitate:

Studierea documentelor de specialitate: studii, manuale, reviste etc., din care se va selecta o componenta de principiu.

Realizarea, in baza studiului, a unei scheme de lucru adaptata domeniului de activitate pentru detectivul particular.

Intocmirea propriei scheme a managementului de proiect care sa corespunda investigatiei private.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa selecteze din documente de specialitate problemele de interes privind managementul de proiect, pe care ulterior sa le utilizeze pentru a realiza o schema privind managementul de proiect in domeniul detectivisticii, conform criteriilor de performanta a) si b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa realizeze o schema a managementului de proiect, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate.

Detectiv particular 36

Page 38: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 8. Elemente de management de proiect

Competenta 3: Cunoaste rolul managementului de proiect pentru a realiza un management eficient

Criterii de performanta :

a) Evaluarea conditiilor prin care managementul de proiect poate fi un management eficient;

b) Reprezentarea grafica a managementului de proiect specific;

c) Realizarea unei scheme standard de management de proiect in domeniul investigatiilor private pentru un management eficient.

Conditii de aplicabilitate:

Conditii: aplicare unitara, coerenta, cu masuri concrete specifice investigatiilor private, direct pentru situatii date.

Interpretarea documentelor de specialitate printr-o reprezentare grafica.

Aplicare: intr-o schema standard care sa cuprinda conditii de realizare a eficientei managementului: simplitate, coerenta, aplicabilitate, deschidere.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul arata ca este in masura sa evalueze conditiile pentru un management de proiect eficient, sa realizeze o reprezentare grafica a managementului specific si o schema standard, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 37

Page 39: SPP Detectiv Particular

Unitati de competenta tehnice specializate credite: 14

Titlul unitatii: 9. Aplicarea bazei legale de actiune

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competente:

1.Selecteaza baza legala de actiune pentru detectivul particular;

2.Aplica normele legale de actiune specifica;

3.Cunoaste riscurile in caz de eludare a legii.

Detectiv particular 38

Page 40: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 9. Aplicarea bazei legale de actiune

Competenta 1: Selecteaza baza legala de actiune pentru detectivul particular

Criterii de performanta:

a) Identificarea normelor legislative care au legatura cu activitatea detectivului particular;

b) Selectarea normelor in functie de importanta lor in activitatea specifica a detectivului;

c) Ierarhizeaza normele potrivit nevoilor sale de actiune.

Conditii de aplicabilitate:

Legislatie specifica: Legea 329/2003, Normele de aplicare 1666/2004, Legea 353/2004 privind modificarea Legii 329/2003.

Importanta e determinata de: aplicarea permanenta, cu alternanta, in diverse situatii, numai in situatii speciale.

Ierarhizarea cuprinde: norme obligatorii, norme facultative, norme ce se aplica la nevoie.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa identifice normele legislative care au legatura cu activitatea detectivului particular, sa le selecteze in functie de importanta lor si sa le ierarhizeze potrivit nevoilor sale de actiune, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 39

Page 41: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 9. Aplicarea bazei legale de actiune

Competenta 2: Aplica normele legale de actiune specifica

Criterii de performanta:

a) Materializarea, printr-un experiment, a unor norme insusite.

b) Explicarea rezultatului experimentului.

c) Realizarea, in baza cunostintelor acumulate, a propriului experiment.

Conditii de aplicabilitate

Elaborarea unui experiment care sa conduca la aplicarea unor norme insusite si care va viza: cunoasterea legii specifice pe un anumit segment; modalitati de aplicare a acesteia.

Prezentarea rezultatului experimentului, potrivit opiniei personale a cursantului.

Construirea propriului experiment de catre cursant in baza unui test, valorificand experienta experimentului jucat.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa aplice baza legala de actiune printr-un experiment, pe care ulterior il explica si ca va fi capabil sa realizeze propriul experiment, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 40

Page 42: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 9. Aplicarea bazei legale de actiune

Competenta 3: Cunoaste riscurile in caz de eludare a legii

Criterii de performanta:

a) Elaborarea unui punct de vedere cu privire la risc in caz de neaplicare a legii;

b) Motivarea punctului de vedere;

c) Intelegerea eliminarii riscurilor, ca argument in aplicarea bazei legale specifice.

Conditii de aplicabilitate:

Riscuri posibile: depasirea competentelor prevazute de lege; incalcarea drepturilor omului; solutionarea gresita a cazului.

Motive: cauze determinante ale riscurilor, influenta lor asupra modului de actiune, necunoasterea legii si a metodologiei de lucru.

Efectele eliminarii riscurilor: solutia gasita e legala, lucratorii invata sa actioneze numai in baza legii, se elimina lipsa de profesionalism.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa determine doza de risc intr-o actiune, ca poate s-o motiveze si ca este motivat suficient pentru a actiona in vederea eliminarii riscurilor, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 41

Page 43: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 10. Noţiuni de criminalistică

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1.Defineste obiectul de studiu al criminalisticii;

2.Aplica notiunile despre criminalistica in activitatea specifica;

3.Realizeaza conexiunea dintre criminalistica si investigatia detectivistica.

Detectiv particular 42

Page 44: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 10. Notiuni de criminalistica

Competenta 1: Defineste obiectul de studiu al criminalisticii

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea obiectului de studiu al criminalisticii ca ramura stiintifica cu rol in investigatie;

b) Determinarea conexiunilor acesteia cu activitatea detectivistica;

c) Aplicarea cunostintelor criminalistice in activitatea detectivului particular.

Conditii de aplicabilitate:

Obiectul criminalisticii: determina modul de actiune al faptuitorului; mijloace utilizate; durata si locul faptei; cauze, imprejurari, participanti etc.

Conexiuni cu activitatea detectivistica: cu privire la modul de operare, mijloace utilizate, urme lasate la locul faptei; imprejurarile in care a fost savarsita fapta etc.

Aplicare: detectivul utilizeaza, prin metodele specifice de actiune, cunostintele criminalistice dobandite.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa cunoasca obiectul de studiu al criminalisticii, sa determine conexiunea acesteia cu detectivistica si sa aplice cunostintele acumulate, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 43

Page 45: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 10. Notiuni de criminalistica

Competenta 2: Aplica notiunile despre criminalistica in activitatea specifica

Criterii de performanta:

a) Determinarea nevoilor in activitatea specifica de cunostinte criminalistice;

b) Selectarea cunostintelor de baza;

c) Identificarea situatiilor in care aceste cunostinte pot fi aplicate.

Conditii de aplicabilitate:

Nevoi de cunostinte criminalistice: obiect; mod de materializare; mijloace; modalitati; utilizarea cunostintelor dobandite;

Cunostinte de baza: utilizarea mijloacelor la savarsirea faptelor de interes pentru detectiv; caracteristicile acestora; actiuni criminalistice care pot ajuta detectivul in activitatea sa.

Situatii: pentru investigatia si protectia bunurilor si persoanelor; pentru obtinerea unor informatii.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa determine nevoile de cunostinte criminalistice, le selecteaza pe cele de baza si identifica situatiile in care aceste cunostinte pot fi aplicate, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 44

Page 46: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 10. Notiuni de criminalistica

Competenta 3: Realizeaza conexiunea dintre criminalistica si detectivistica

Criterii de performanta:

a) Determinarea interferentelor dintre criminalistica si detectivistica;

b) Selectarea notiunilor criminalistice care sunt utile investigatiei detectivistice;

c) Utilizarea notiunilor selectate in activitatea curenta specifica.

Conditii de aplicabilitate:

Interferente: detectivistica lucreaza cu probe (inscrisuri, fotografii, inregistrari etc.), verificarea probelor; evaluarea probelor.

Notiuni criminalistice utile: mijloc, fapta, proba, actiune, inactiune, urma, inscris, dactiloscopie, grafologie, poligraf etc.

Utilizarea notiunilor selectate in experimente specifice activitatii detectivistice.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa determine interferentele dintre criminalistica si detectivistica si sa selecteze notiunile criminalistice care sunt utile investigatiei detectivistice, conform criteriilor de performanta a) si b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba practica, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa utilizeze in experimente notiunile specifice selectate, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate.

Detectiv particular 45

Page 47: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 11. Organizarea activitatii unei societati de detectivi particulari(a unui cabinet individual)

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competente:

1. Aplica baza legala pentru infiintarea si functionarea unei societati de detectivi particulari (cabinet individual);

2. Utilizeaza proceduri de recrutare si selectie a personalului;

3. Gestioneaza resursele umane, materiale si financiare ale societatii (cabinetului).

Detectiv particular 46

Page 48: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 11. Organizarea activitatii unei societati de detectivi particulari(a unui cabinet individual)

Competenta 1: Aplica baza legala pentru infiintarea si functionarea unei societati de detectivi particulari (cabinet individual)

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea bazei legale generice pentru activitatea detectivului particular;

b) Crearea conditiilor pentru aplicarea normelor juridice in domeniul investigatiilor private;

c) Elaborarea regulamentului de organizare si functionare a societatii (cabinetului individual).

Conditii de aplicabilitate:

Acte normative care reglementeaza activitatea detectivului particular: Constitutia Romaniei (2003), Legea 329/2003, Normele 1666/2004, Legea 353/2004.

Conditii: stabilirea obiectului de activitate, obtinerea documentelor legale de functionare; stabilirea locatiei (sediului social), procurarea mijloacelor tehnice din minimul necesar de functionare; recrutarea si selectia resurselor umane.

Regulamentul de organizare si functionare cuprinde: structura societatii; atributiile acesteia, obligatii si drepturi pentru manageri, personal, mod de lucru pentru investigarea bunurilor si persoanelor.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa aplice baza legala privind activitatea detectivului particular, sa creeze conditiile necesare pentru aceasta si sa elaboreze regulamentul de organizare si functionare al societatii, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 47

Page 49: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 11. Organizarea activitatii unei societati de detectivi particulari(a unui cabinet individual)

Competenta 2: Utilizeaza proceduri de recrutare si selectie a personalului

Criterii de performanta:

a) Prezentarea criteriilor pe care trebuie sa le indeplineasca candidatul pentru a deveni detectiv particular;

b) Realizarea unui model de interviu ce va fi utilizat pentru selectie;

c) Efectuarea evaluarii actiunii de recrutare si selectie a personalului.

Conditii de aplicabilitate:

Criterii: conform art.5 din Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular in Romania;

Structura interviului: intrebari generice pentru cunoastere, motivele pentru care a ales profesia de detectiv particular, planuri de viitor privind activitatea in domeniul investigatiilor private.

Continutul evaluarii: calitatea personalului recrutat, numarul acestuia, motivarea alegerii profesiei de detectiv particular.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa prezinte criteriile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a deveni detectiv particular, sa realizeze un model de interviu pentru recrutarea si selectia personalului si sa efectueze o evaluare a actiunii de recrutare si selectie, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 48

Page 50: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 11. Organizarea activitatii unei societati de detectivi particulari(a unui cabinet individual)

Competenta 3: Gestioneaza resursele umane, materiale si financiare ale societatii (cabinetului)

Criterii de performanta:

a) Stabilirea unui minim necesar de resurse;

b) Elaborarea normelor de utilizare a resurselor;

c) Crearea bazei de date privind gestionarea resurselor.

Conditii de aplicabilitate:

Minim necesar: personal (in functie de capitalul social al societatii – cabinetului); materiale (2-3 masini, mijloace de supraveghere, echipament foto si video, mijloace informatice); financiare (pentru a acoperi costurile necesare constituirii si cele privind cheltuielile curente).

Norme de utilizare: programe pentru personal si mod de actiune al acestuia, norme pentru utilizarea echipamentelor (masini, alte mijloace) si a resurselor financiare (acoperirea unor costuri obligatorii).

Baza de date: informatii despre personal, cantitatea si calitatea mijloacelor si echipamentelor, buget de venituri si cheltuieli.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca un minim necesar de resurse pentru functionarea societatii, sa elaboreze norme de utilizare a acestora si sa creeze o baza de date privind gestionarea resurselor disponibile, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 49

Page 51: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 12. Dezvoltarea capacitatii fizice

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1,0

Competente:

1. Autoevalueaza capacitatea de rezistenta la efort fizic;

2. Indeplineste baremele prevazute;

4. Sporeste increderea in fortele proprii.

Detectiv particular 50

Page 52: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 12. Dezvoltarea capacitatii fizice

Competenta 1: Autoevalueaza capacitatea de rezistenta la efort fizic

Criterii de performanta:

a) Identificarea unui minim si maxim al puterii de efort;

b) Evaluarea capacitatii fizice in diferite situatii;

c) Verificarea modalitatilor de raspuns a organismului la efort fizic.

Conditii de aplicabilitate:

Minim si maxim al puterii de efort: bareme stabilite de profesor pentru: viteza, rezistenta, tractiuni in brate etc.

Evaluare: efectuata cand cursantul este odihnit; cand cursantul a depus un efort fizic (a alergat); cand cursantul a efectuat consecutiv mai multe activitati care au necesitat efort fizic (alergare, tractiuni, jocuri sportive).

Test: dupa exercitiile fizice si trecerea baremelor, cursantii vor fi verificati cu privire la capacitatea acestora de a face fata unei situatii de efort.

Probe de evaluare:

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa indeplineasca baremele minime si maxime stabilite, ca raspunde pozitiv diferitelor teste, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 51

Page 53: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 12. Dezvoltarea capacitatii fizice

Competenta 2: Indeplineste baremele prevazute

Criterii de performanta:

a) Stabilirea baremelor pentru urmatoarele probe: viteza, rezistenta, tractiuni in brate, flotari etc.

b) Identificarea conditiilor optime pentru trecerea baremelor.

c) Realizarea unei rezistente cuantificabile la efort fizic.

Conditii de aplicabilitate:

Bareme minime pentru viteza, rezistenta, tractiuni in brate si flotari, conform celor stabilite pentru varsta cuprinsa intre 18-25 ani (14 secunde pentru 100 m plat, 4 minute pentru 1000 m, 8 tractiuni in brate, 8 flotari);

Conditii optime: evitarea conditiilor atmosferice nefavorabile (ploaie, ninsoare, ceata), evitarea temperaturii ridicate sau foarte scazute (de la +30 grade C, de la –10 grade C in sus).

Rezistenta cuantificabila: timpi obtinuti la viteza, la rezistenta, numar de tractiuni si de flotari.

Probe de evaluare:

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa indeplineasca baremele minime stabilite in conditii optime, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 52

Page 54: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 12. Dezvoltarea capacitatii fizice

Competenta 3: Sporeste increderea in fortele proprii

Criterii de performanta:

a) Repetarea unor exercitii cu grad mai mare de dificultate.

b) Supunerea la efort fizic prelungit la anumite probe.

c) Depistarea limitelor fizice la probe care au tangenta cu activitatea detectivului particular.

Conditii de aplicabilitate:

Identificarea exercitiilor cu grad mare de dificultate, precum: exercitii la aparate, sarituri etc.

Testarea la efort fizic prelungit prin probe care au tangenta cu activitatea detectivului particular (alergare, viteza, cursa cu obstacole).

Cuantificarea efortului: viteza, rezistenta, tractiuni, flotari.

Probe de evaluare:

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa repete exercitii cu grad mare de dificultate, ca poate fi supus unui efort fizic prelungit si, de asemenea, ca isi cunoaste limitele fizice depistate prin anumite probe, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 53

Page 55: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 13. Metode si tehnici de investigare si protectie a bunurilor

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 4,0

Competente:

1. Utilizeaza metodologia de investigare si protectie a bunurilor.

2. Adapteaza metodologia de investigare si protectie a bunurilor la specificul situatiei.

3. Evalueaza stadiul unui caz dat spre investigare despre bunuri.

4. Elaboreaza raportul de solutionare a unui caz investigat despre bunuri.

Detectiv particular 54

Page 56: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 13. Metode si tehnici de investigare si protectie a bunurilor

Competenta 1: Utilizeaza metodologia de investigare si protectie a bunurilor

Criterii de performanta:

a) Insusirea metodologiei pentru investigarea unui caz despre bunuri.

b) Selectarea metodei optime de actiune pentru un anumit caz.

c) Adaptarea metodei la modul de desfasurare concreta a cazului ce se investigheaza.

Conditii de aplicabilitate:

Prezentare: se prezinta o metodologie cu un continut standard care poate fi adaptat.

Selectia: din metodologia standard se alege o metoda care se potriveste pentru cazul dat spre investigare.

Actiune: metoda adaptata se modifica daca e cazul in functie de desfasurarea investigatiei.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa-si insuseasca o metodologie standard pentru investigarea unui caz despre bunuri, ca este in masura sa selecteze metoda optima, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa adapteze o metoda selectata la modul concret de desfasurare a cazului ce se investigheaza, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 55

Page 57: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 13. Metode si tehnici de investigare si protectie a bunurilor

Competenta 2: Adapteaza metodologia de investigare si protectie a bunurilor la specificul situatiei

Criterii de performanta:

a) Materializarea metodologiei specifice de investigare;

b) Modificarea modului de actiune in functie de evolutia situatiei;

c) Dezvoltarea metodologiei de investigare si protectie a bunurilor, functie de specificul cazului investigat.

Conditii de aplicabilitate:

Practica: materializarea metodologiei specifice se va efectua pe un caz standard de investigare si protectie a bunurilor.

Adaptare: imprejurarile in care se investigheaza un caz vor determina adaptari si readaptari ale metodologiei de investigare.

Evolutie: metodologia de investigare si protectie a bunurilor va fi permanent imbunatatita cu elemente specifice determinate de natura cazurilor investigate.

Probe de evaluare:

Probe orale si practice (in cadrul unor experimente), prin care cursantul demonstreaza ca materializeaza o metodologie de investigare, o modifica in functie de evolutia situatiei si o dezvolta, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 56

Page 58: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 13. Metode si tehnici de investigare si protectie a bunurilor

Competenta 3: Evalueaza stadiul unui caz dat spre investigare despre bunuri

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea conditiilor care stau la baza evaluarii stadiului unui caz de investigat;

b) Stabilirea criteriilor pentru evaluarea stadiului unui astfel de caz;

c) Materializarea masurilor de evaluare si apoi dezvoltarea stadiului unui caz.

Conditii de aplicabilitate:

Conditii: cazul sa fie in curs de desfasurare, sa existe fortele si mijloacele necesare evaluarii investigatiei, sa existe posibilitati certe de solutionare;

Criterii: mai mult de jumatate din caz sa fie solutionat; exista capabilitatea necesara pentru finalizarea cazului, au fost eliminate cauzele posibile care determinau stagnarea;

Masuri: stabileste participantii la finalizarea cazului, forte, mijloace, locul de desfasurare a actiunii si durata.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa cunoasca conditiile care stau la baza evaluarii, sa stabileasca criteriile pentru evaluare si sa materializeze masurile care se impun, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 57

Page 59: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 13. Metode si tehnici de investigare si protectie a bunurilor

Competenta 4: Elaboreaza raportul de solutionare a unui caz investigat despre bunuri

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea formei si continutului raportului;

b) Prezentarea propunerilor pentru imbunatatirea formei si continutului raportului;

c) Analizarea continutului raportului de solutionare a unui caz si a influentei metodologiei de lucru specifice asupra acestuia.

Conditii de aplicabilitate:

Prezentarea unui raport standard si insusirea formei si continutului acestuia.

Intocmirea notei cu propuneri de imbunatatire a raportului, urmare a unui caz dat spre solutionare.

Concluzii, urmare a analizei: rolul metodologiei de lucru in elaborarea raportului de solutionare a unui caz; forma si continutul raportului, functie de natura cazului dat spre solutionare.

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise si practice, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa elaboreze un raport, sa prezinte propuneri de imbunatatire a acestuia si sa analizeze continutul pentru a trage concluziile ce se impun, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 58

Page 60: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 14. Acţiuni detectivistice pentru rezolvarea litigiilor

Nivel: 3 avansat

Credite: 4,0

Competenţe:

1. Utilizează metodologia investigativă pentru soluţionarea litigiilor în domeniul afacerilor;

2. Aplică formele şi metodele de acţiune investigativă cu privire la litigii între persoane;

3. Cunoaşte activitatea investigativă cu privire la bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală;

4. Elaborează raportul de rezolvare a litigiilor la finalizarea investigaţiilor.

Detectiv particular 59

Page 61: SPP Detectiv Particular

Titlul unităţii: 14. Acţiuni detectivistice pentru rezolvarea litigiilor

Competenţa 1: Utilizează metodologia investigativă pentru soluţionarea litigiilor în domeniul afacerilor

Criterii de performanţ ă :

a) Cunoaşterea elementelor definitorii ale conceptului “litigiu în domeniul afacerilor”;

b) Aplicarea metodologiei investigative pentru soluţionarea litigiilor în domeniul afacerilor;

c) Selectarea metodei optime de acţiune pentru soluţionarea litigiilor;

d) Evitarea riscurilor posibile ale acţiunilor investigative proprii.

Condiţii de aplicabilitate:

Elementele definitorii ale conceptului “litigiu în domeniul afacerilor”: încălcarea drepturilor subiective şi a obligaţiilor civile pe care le au părţile într-un raport juridic, precum şi obiectul raportului juridic civil, constând în acţiunile ori inacţiunile la care sunt îndrituite părţile ori pe care acestea trebuie să le respecte.

Conţinutul metodologiei investigative: - verificarea solvabilităţii ori a seriozităţii unei persoane fizice sau juridice;- îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege de către persoanele ce urmează a fi

investigate;- cunoaşterea metodologiei de lucru de către persoanele care investighează, ca

obligaţie profesională.

Metoda optimă de acţiune: este metoda care poate să conducă la soluţionarea litigiului fără riscuri sau costuri mari.

Riscuri posibile de acţiune: depăşirea cadrului legal de către investigator; deconspirarea modului de lucru al detectivului; nefinalizarea cazului.

Detectiv particular 60

Page 62: SPP Detectiv Particular

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstrează că este capabil să cunoască elementele definitorii ale conceptului de lucru, să aplice metodologia investigativă, să selecteze metoda optimă de acţiune şi să evite riscurile posibile ale acţiunilor proprii, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstrează că este în măsură să utilizeze metodologia investigativă într-un experiment, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 61

Page 63: SPP Detectiv Particular

Titlul unităţii: 14. Acţiuni detectivistice pentru rezolvarea litigiilor

Competenţa 2: Aplică formele şi metodele de acţiune investigativă cu privire la litigii între persoane

Criterii de performanţ ă :

a) Cunoaşterea competenţelor pentru desfăşurarea acestui gen de investigaţii;

b) Stabilirea câmpurilor de acţiune a datelor şi informaţiilor cu privire la persoane;

c) Adoptarea formelor de acţiune în functie de evoluţia situaţiei.

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţe: numai la cerere, pentru persoane dispărute de la domiciliu, persoane dispărute în condiţii aparent normale, persoane în vârstă cu afecţiuni medicale, persoane care nu intră în competenţa organelor de poliţie.

Câmpuri de acţiune: persoana dispărută nu face obiectul preocupărilor organelor de poliţie; nu a fost reţinută de acestea; nu este victima unui accident de circulaţie sau alt eveniment; nu se află în executarea unei sarcini de serviciu în altă localitate.

Modificare: forma de acţiune poate fi schimbată sau îmbunătăţită, în funcţie de evoluţia investigaţiei în cazul aflat în lucru.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstrează că este capabil să cunoască competenţele pentru acest gen de investigaţii, să stabilească câmpurile de acţiune şi să adopte formele de acţiune în funcţie de evoluţia situaţiei, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstrează că este în măsură să aplice formele şi metodele de acţiune investigativă cu privire la litigii între persoane printr-un experiment, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 62

Page 64: SPP Detectiv Particular

Titlul unităţii: 14. Acţiuni detectivistice pentru rezolvarea litigiilor

Competenţa 3: Cunoaşte activitatea investigativă cu privire la bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală

Criterii de performanţ ă :

a) Cunoaşterea criteriilor de clasificare a bunurilor;

b) Însuşirea formelor de acţiune specifică cu privire la investigarea bunurilor care fac obiectul unor litigii;

c) Aplicarea metodelor investigative pentru soluţionarea litigiilor privind bunurile.

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii de clasificare: - după natura lor (mobile prin natura lor; prin determinarea legii; prin anticipaţie;

imobile prin natura lor; prin obiectul pe care se află; prin destinaţie);- după regimul circulaţiei juridice (bunuri aflate în circuitul civil; scoase din circuitul

civil);- după modul de determinare (bunuri individual determinate; generic determinate);- după posibilitatea de a fi sau a nu fi înlocuite în exercitarea obligaţiei civile

(fungibile; nefungibile);- după posibilitatea de materializare a folosirii lor (compatibile, necompatibile).

Forme de acţiune specifică: studierea câmpului de acţiune; află informaţii despre natura bunurilor; situaţia juridică a acestora; posesorul lor; alegerea posibilităţii de soluţionare a cazului, potrivit solicitării (dacă există).

Metode investigative: cercetarea unor documente; supravegherea unor locuri, persoane etc.; intervievarea unor persoane; culegerea de informaţii sub diferite pretexte; coroborarea datelor; analiza acestora; raport.

Detectiv particular 63

Page 65: SPP Detectiv Particular

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstrează că este în măsură să cunoască criteriile de clasificare a bunurilor, să-şi însuşească formele de acţiune specifică cu privire la investigarea bunurilor, să aplice în acţiune metodele investigative pentru soluţionarea litigiilor, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice, prin care cursantul demonstrează că este în măsură să aplice metodologia de investigare a bunurilor într-un experiment, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 64

Page 66: SPP Detectiv Particular

Titlul unităţii: 14. Acţiuni detectivistice pentru rezolvarea litigiilor

Competenţa 4: Elaborează raportul de rezolvare a litigiilor la finalizarea investigaţiilor

Criterii de performanţ ă :

a) Însuşirea formei, conţinutului şi a modului de redactare a raportului;

b) Redactarea raportului cu specificaţiile necesare pentru un caz ipotetic;

c) Înaintarea unor propuneri de îmbunătăţire a formei şi conţinutului raportului.

Condiţii de aplicabilitate:

Forma, conţinutul şi modul de redactare a unui raport sunt standard (elemente obligatorii, conţinut specific, formele utilizate).

Întocmirea unui raport complet pentru un caz ipotetic utilizat pentru învăţământ.

Elaborarea unei note de propuneri pentru îmbunătăţirea formei şi conţinutului raportului.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstrează că este în măsură să-şi însuşească forma, conţinutul şi modul de redactare a unui raport; să redacteze un raport pentru un caz ipotetic şi să elaboreze o notă cu propuneri pentru îmbunătăţirea acestui raport sub aspectul formei şi conţinutului, conform criteriilor de performanţă şi a condiţiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 65

Page 67: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 15. Lucrul cu informaţiile specifice

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Determina nevoia de informatii pentru solutionarea unui caz;

2. Analizeaza informatiile pe care le obtine;

3. Selecteaza informatiile care-i sunt necesare pentru finalizarea unui caz dat spre investigare;

4. Utilizeaza cele mai potrivite informatii pentru solutionarea unui caz aflat in curs de investigare.

Detectiv particular 66

Page 68: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 15. Lucrul cu informatiile specifice

Competenta 1. Determina nevoia de informatii pentru solutionarea unui caz

Criterii de performanta:

a) Studierea cazului dat spre solutionare sub toate aspectele;

b) Identificarea unui mod posibil de obtinere a informatiilor;

c) Realizarea unui necesar de forte si mijloace pentru a actiona.

Conditii de aplicabilitate:

Studiu: amploarea cazului, continut, implicatii, imprejurari, loc, durata, persoane etc.

Modalitati: prin supraveghere, prin contact cu diverse persoane, prin studierea unor documente oficiale etc.

Necesar: cati oameni, pentru cat timp, cu ce mijloace de locomotie, mijloace pentru miscare, pentru comunicatii etc.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca a studiat un caz dat spre investigare, ca a identificat un mod posibil de obtinere a informatiilor si ca este in masura sa realizeze pentru aceasta un necesar de forte si mijloace, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 67

Page 69: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 15. Lucrul cu informatiile specifice

Competenta 2: Analizeaza informatiile pe care le obtine

Criterii de performanta:

a) Definirea modului in care se efectueaza analiza informatiilor pe care le obtine.

b) Ierarhizarea informatiilor in functie de importanta acestora pentru cazul de investigat.

c) Realizarea unei sinteze a informatiilor obtinute care sa conduca la solutionarea cazului investigat.

Conditii de aplicabilitate:

Definitia analizei: actiunea desfasurata de receptorul de informatii prin care colecteaza datele si informatiile despre un anumit caz, indepartandu-le pe acelea care nu sunt relevante sau nu au legatura cu cazul respectiv.

Ierarhizare: ordonarea informatiilor care au legatura cu un anumit caz, in functie de importanta lor pentru cazul respectiv.

Sinteza: cele mai importante informatii specifice vor fi utilizate in solutionarea cazului cu care acestea au legatura.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa defineasca un mod de a efectua analiza informatiilor, sa le ierarhizeze in functie de importanta lor pentru un caz aflat in curs de investigare si sa realizeze o sinteza a informatiilor obtinute care sa conduca la solutionarea cazului investigat, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 68

Page 70: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 15. Lucrul cu informatiile specifice

Competenta 3: Selecteaza informatiile care-i sunt necesare pentru finalizarea unui caz dat spre investigare

Criterii de performanta:

a) Definirea conceptului de selectie a informatiilor;

b) Determinarea locului pe care o informatie il are in solutionarea unui caz aflat in curs de investigare;

c) Utilizarea unei informatii selectate in functie de importanta acesteia pentru cazul investigat.

Conditii de aplicabilitate:

Definirea conceptului: este o actiune prin care detectivul particular stabileste din informatiile pe care le-a obtinut, pe acelea care-i sunt necesare pentru solutionarea unui caz aflat in curs de investigare.

Determinarea locului: in planul investigatiei stabilit anterior, detectivul apreciaza locul pe care-l ocupa o informatie, in functie de importanta sa in cazul investigat.

Materializare: introducerea informatiei selectate in contextul general al cazului aflat in curs de investigare.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa defineasca conceptul de selectie a informatiilor, sa determine locul unei informatii selectate in solutionarea unui caz si sa utilizeze o informatie selectata, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 69

Page 71: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 15. Lucrul cu informatiile specifice

Competenta 4: Utilizeaza cele mai potrivite informatii pentru solutionarea unui caz aflat in curs de investigare.

Criterii de performanta:

a) Realizarea unei radiografii a unui caz aflat in curs de investigare, care sa cuprinda punctele tari si slabe ale acestuia;

b) Dispunerea informatiilor obtinute, analizate si selectate in planul de investigare;

c) Utilizarea celor mai potrivite informatii in planul de actiune, pentru solutionarea unui caz aflat in curs de investigare.

Conditii de aplicabilitate:

Continutul radiografiei: stadiul la care s-a ajuns in cazul investigat, nevoia de informatii, forte si mijloace utilizate etc.

Dispunere: informatiile selectate vor fi dispuse in cadrul planului de actiune al cazului investigat, functie de locul ei in cazul respectiv.

Conditii de utilizare a informatiilor: cazul sa fie in curs de investigare, informatia sa aiba o legatura importanta cu cazul respectiv, sa existe imprejurari create pentru dezvoltarea cazului respectiv.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa realizeze o radiografie a unui caz aflat in curs de investigare, sa dispuna informatiile obtinute in planul de investigare si sa utilizeze cele mai potrivite informatii in planul de actiune pentru solutionarea unui caz aflat in curs de investigare, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 70

Page 72: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 16. Notiuni generale de drept

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2,0

Competente:

1. Utilizează elemente de drept constitutional;

2. Utilizează elemente de drept penal;

3. Utilizează elemente de drept procesual penal.

Detectiv particular 71

Page 73: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 16. Notiuni generale de drept

Competenta 1: Utilizează elemente de drept constitutional

Criterii de performanta:

a) Insusirea elementelor de baza ale Constitutiei Romaniei, editia 2003;

b) Cunoasterea atributiilor principale ale autoritatilor statului cu privire la securitatea nationala;

c) Intelegerea rolului si locului investigatiilor private in spectrul larg al securitatii nationale.

Conditii de aplicabilitate:

Elemente de baza: organizarea statala; atributii generale; drepturi si obligatii cetatenesti; puterile statului; drepturile si obligatiile acestora.

Atributii: combaterea prin mijloace specifice a formelor de atac la adresa securitatii nationale; cooperarea cu alte institutii, inclusiv straine, pentru indeplinirea misiunilor; realizarea strategiei de securitate nationala.

Rol şi loc: investigatiile private sunt parte componenta a securitatii nationale.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa-si insuseasca elementele de baza ale prevederilor constitutionale, sa cunoasca atributiile autoritatilor statului privind securitatea nationala si intelege rolul si locul investigatiilor private in cadrul securitatii nationale, conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 72

Page 74: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 16. Noţiuni generale de drept

Competenţa 2: Utilizează elemente de drept penal

Criterii de performanta:

a) Insusirea elementelor de baza ale dreptului penal;

b) Realizarea conexiunii dintre elementele de drept penal si cazuistica detectivistica;

c) Aplicarea cunostintelor de drept penal in activitatea detectivistica.

Conditii de aplicabilitate:

Elemente de baza: fapte, faptuitori, subiect, obiect al infractiunii, conditii, vinovatie, culpa, intentie directa, intentie indirecta, latura obiectiva, latura subiectiva etc.

Conexiune: in detectivistica, faptele investigate aduc atingere intereselor persoanelor fizice si juridice; in cazul in care se vor descoperi fapte care aduc atingere intereselor statului, se va declina competenta catre organele abilitate ale statului.

Aplicare: cunostintele de drept penal rezultate din elementele de baza sunt utilizate de catre detectivul particular pentru a solutiona cazurile date spre investigare in limitele prevazute de legea specifica.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstreaza ca si-a insusit elementele de baza ale dreptului penal, ca este in masura sa realizeze conexiunea dintre elementele de drept penal si detectivistica si sa aplice aceste cunostinte in activitatea specifica, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 73

Page 75: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 16. Noţiuni generale de drept

Competenţa 3: Utilizează elemente de drept procesual penal

Criterii de performantă:

a) Insusirea elementelor de baza ale dreptului procesual penal;

b) Identificarea conexiunii dintre elementele de drept procesual penal si cazuistica detectivistica;

c) Aplicarea cunostintelor de drept procesual penal in activitatea detectivistica.

Conditii de aplicabilitate:

Elemente de baza: conditii procesuale; principii aplicabile; proceduri etc.

Conexiune: conexiunea exista doar pentru faptele penale descoperite prin investigatia detectivistica pentru care s-a declinat competenta catre organele abilitate ale statului sa efectueze cercetarea acelor fapte.

Aplicare: cunostintele de drept procesual penal rezultate din elementele de baza sunt aplicabile pentru detectivul particular pana la limita prevazuta de legea specifica.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care cursantul demonstreaza ca si-a insusit elementele de baza ale dreptului procesual penal, a identificat conexiunea dintre acestea si detectivistica si ca este in masura sa aplice aceste cunostinte in activitatea specifica, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 74

Page 76: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 17. Comunicarea profesională într-o limbă străină

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 1.0

Competente:

1. Formuleaza cereri de specialitate pentru o situatie data.

2. Traduce informatii de interes specific.

3. Citeste documente in limbaj de specialitate.

Detectiv particular 75

Page 77: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 17. Comunicare profesionala intr-o limba straina

Competenta 1: Formuleaza cereri de specialitate pentru o situatie data

Criterii de performanta:

a) Conceperea unei cereri de specialitate.

b) Prezentarea cererii formulate.

c) Argumentarea cererii formulate.

d) Dezvoltarea cererii, daca e cazul.

Conditii de aplicabilitate:

Continut: cererea sa se refere la o problema specifica activitatii detectivului particular.

Forma: cererea sa fie la obiect, directa, precisa, usor de inteles.

Argumentare: cererea sa fie motivata in contextul unui caz dat.

Dezvoltare: sa fie in masura ca, in functie de situatie, cererea sa fie imbunatatita.

Probe de evaluare:

Probe orale, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa conceapa o cerere, sa o prezinte intr-o limba straina, s-o argumenteze si, la nevoie, in functie de situatie, s-o dezvolte, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 76

Page 78: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 17. Comunicare profesionala intr-o limba straina

Competenta 2: Traduce informatii de interes specific

Criterii de performanta :

a) Selectarea informatiilor de interes;

b) Transpunerea informatiilor in functie de importanta acestora pentru un caz dat;

c) Utilizarea informatiilor in situatii specifice.

Conditii de aplicabilitate:

Selectia informatiilor: se realizeaza din studii de specialitate sau ca urmare a unui experiment.

Ordonarea informatiilor: se realizeaza de catre cursant dupa ce stabileste importanta acestora intr-un caz dat.

Materializarea tipurilor de situatii: despre persoane; despre firme; informatii complexe.

Probe de evaluare:

Probe orale, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa traduca informatii de interes si sa le utilizeze in activitatea specifica, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 77

Page 79: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 17. Comunicare profesionala intr-o limba straina

Competenta 3: Citeste documente in limbaj de specialitate

Criterii de performanta:

a) Intelegerea unui text spre a fi in masura sa-l utilizeze.

b) Utilizarea documentelor in limbaj de specialitate.

c) Selectarea problemelor de interes din documente de specialitate.

Conditii de aplicabilitate:

Texte specifice: citeste texte specifice si reproduce pasajele de interes profesional.

Surse: studii de specialitate, ziare, reviste, carti etc.

Materializare: aspectele specifice de interes utilizate in activitatea proprie.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa citeasca si sa utilizeze documente in limbaj de specialitate, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate date.

Detectiv particular 78

Page 80: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 18. Relaţia publică a detectivului particular

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Comunica cu un potential client.

2. Comunica cu mass-media si autoritatile statului cu privire la activitatea profesionala.

3. Utilizeaza relatia publica ca pe un mijloc de investigare profesionala.

Detectiv particular 79

Page 81: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 18. Relatia publica a detectivului particular

Competenta 1. Comunica cu un potential client

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea regulilor specifice de comunicare cu un potential client;

b) Determinarea nevoii de comunicare cu un potential client;

c) Selectarea aspectelor importante pentru cazul de investigat, urmare a comunicarii cu un potential client.

Conditii de aplicabilitate:

Reguli specifice de comunicare: identificarea clientului; descrierea cazului; prezentarea conditiilor de investigare; drepturi si obligatii de ambele parti.

Nevoia de comunicare: detaliile care-i sunt necesare detectivului particular pentru a incepe investigatia intr-un caz dat.

Selectare: detectivul particular elimina din prezentarea potentialului client aspectele care nu sunt relevante si le pastreaza numai pe cele care-l ajuta efectiv la solutionarea unui caz in lucru.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa cunoasca regulile specifice de comunicare, ca poate determina nevoia de comunicare si ca este in masura sa selecteze aspectele importante pentru cazul de investigat, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 80

Page 82: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 18. Relatia publica a detectivului particular

Competenta 2: Comunica cu mass-media si autoritatile statului cu privire la activitatea profesionala.

Criterii de performanta:

a) Utilizarea conditiilor specifice de comunicare cu mass-media si autoritatile statului;

b) Respectarea unor reguli obligatorii cu privire la confidentialitatea activitatii desfasurate;

c) Dezvoltarea comunicarii – sursa de promovare a profesiei de detectiv particular.

Conditii de aplicabilitate:

Conditii specifice de comunicare: neimplicarea societatii (agentiei) daca nu vorbeste in numele acesteia; manifestarea deschiderii pentru comunicare; utilizarea informatiei numai in scopuri care au legatura cu investigatia; nu se comunica date despre cazurile aflate in curs de investigare; respectarea regulilor de deontologie profesionala;

Reguli obligatorii cu privire la confidentialitate: activitatea detectivului care priveste investigatia este confidentiala; nu se comunica date despre client si persoanele (firmele) investigate; nu se comunica rezultatul investigarii decat celor interesati; nu se folosesc in interes personal informatiile care privesc un anumit caz.

Scop: comunicarea conduce la promovarea publica a imaginii detectivului particular si a activitatii pe care o desfasoara.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze conditiile specifice de comunicare, sa respecte regulile obligatorii cu privire la confidentialitate si sa dezvolte comunicarea, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 81

Page 83: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 18. Relatia publica a detectivului particular

Competenta 3: Utilizeaza relatia publica ca pe un mijloc de investigare profesionala

Criterii de performanta:

a) Stabilirea rolului activitatii de relatii publice in activitatea de investigare detectivistica;

b) Elaborarea unui ghid al relatiei publice a detectivului particular;

c) Materializarea activitatii de relatii publice, ca suport in activitatea profesionala.

Conditii de aplicabilitate:

Rolul activitatii de relatii publice: de cunoastere a mediului de investigare si de promovare a activitatii desfasurate de catre detectivul particular.

Continutul ghidului: comportamentul detectivului in diverse imprejurari; mod de abordare a relatiei publice; utilizarea rezultatului relatiei publice.

Materializare: utilizarea activitatii de relatii publice ca suport moral si material pentru investigarea unor cazuri specifice.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa stabileasca rolul activitatii de relatii publice in investigarea specifica, sa elaboreze un ghid al relatiei publice si sa materializeze activitatea de relatii publice ca suport in activitatea profesionala, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 82

Page 84: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 19. Elemente de management al calităţii

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competente:

1. Utilizeaza forme si metode de realizare a managementului calitatii.

2. Evalueaza importanta managementului calitatii in domeniul investigatiilor private.

3. Stabileste modul de actiune pentru dezvoltarea managementului calitatii.

Detectiv particular 83

Page 85: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 19. Elemente de management al calitatii

Competenta 1: Utilizeaza forme si metode de realizare a managementului calitatii

Criterii de performanta:

a) Definirea managementului calitatii pentru domeniul investigatiilor private;

b) Cunoasterea formelor de actiune pentru materializarea managementului calitatii;

c) Aplicarea formelor si metodelor de actiune pentru realizarea managementului calitatii in domeniul investigatiilor private.

Conditii de aplicabilitate:

Definitie: managementul calitatii in domeniul investigatiilor private reprezinta aplicarea acelor forme si metode de actiune care conduc la eficienta maxima cu resursele disponibile intr-o durata de timp optima.

Forme si metode: utilizarea la capacitatea maxima a tuturor resurselor; dinamismul tuturor actiunilor; folosirea integrala a timpului la dispozitie; ridicarea permanenta a capacitatii profesionale; utilizarea unor mijloace tehnice performante.

Aplicare: elaborarea unui plan pentru materializarea formelor si metodelor mentionate (acestea se pot regasi in Regulamentul de organizare si functionare sau in planul de actiune pentru fiecare caz de investigat).

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise , prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa defineasca managementul calitatii, ca este in masura sa cunoasca formele si metodele de actiune si sa le aplice in domeniul investigatiilor private, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 84

Page 86: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 19. Elemente de management al calitatii

Competenta 2: Evalueaza importanta managementului calitatii in domeniul investigatiilor private

Criterii de performanta:

a) Determinarea importantei managementului calitatii pentru obtinerea rezultatelor pozitive in activitate;

b) Cunoasterea componentelor managementului calitatii;

c) Identificarea formelor de actiune pentru imbunatatirea managementului calitatii.

Conditii de aplicabilitate:

Conditii pentru obtinerea rezultatelor pozitive: calitatea managementului, pregatire, resurse.

Componentele managementului calitatii: calitatea resurselor (materiale, umane); capacitatea organizatorica de utilizare a resurselor; exploatarea rezultatelor pozitive.

Forme de actiune pentru imbunatatire: pregatirea personalului de conducere; eficienta in actiune a intregului personal; existenta unei perspective certe a pregatirii in domeniul managementului; renuntarea la formele care nu au dat rezultate.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa determine importanta managementului calitatii pentru obtinerea rezultatelor pozitive, ca a luat cunostinta de componentele managementului calitatii si ca a identificat forme de actiune pentru imbunatatirea managementului calitatii, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 85

Page 87: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 19. Elemente de management al calitatii

Competenta 3: Stabileste modul de actiune pentru dezvoltarea managementului calitatii

Criterii de performanta:

a) Realizarea unui proiect de dezvoltare a managementului calitatii;

b) Adaptarea proiectului la realitatile unei societati de investigatii private (cabinet individual);

c) Efectuarea unui exercitiu de aplicare a proiectului de dezvoltare a managementului calitatii.

Conditii de aplicabilitate:

Proiectul de dezvoltare va cuprinde: conditii; resurse (materiale, umane); etape; tinte periodice..

Adaptare: proiectul va fi grefat pe realitatile unei societati existente careia i se cunosc limitele si perspectivele.

Aplicatie: in cadrul unui experiment se va aplica proiectul de dezvoltare intr-un caz ipotetic (societate, cabinet individual).

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa realizeze un proiect de dezvoltare a managementului calitatii si sa-l adapteze la realitatile unei societati de investigatii private, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba practica, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa efectueze aplicarea unui exercitiu care sa cuprinda proiectul de dezvoltare a managementului calitatii, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate.

Detectiv particular 86

Page 88: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 20. Contabilitatea afacerii

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competente:

1. Cunoaste operatiunile contabile primare.

2. Insuseste baza legala cu privire la aplicarea prevederilor codului fiscal.

3. Aplica regulile si procedurile stabilite pentru a asigura contabilitatea afacerii.

Detectiv particular 87

Page 89: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 20. Contabilitatea afacerii

Competenta 1: Cunoaste operatiunile contabile

Criterii de performanta:

a) Studierea regulilor care privesc contabilitatea primara a unei afaceri;

b) Identificarea operatiunilor contabile primare specifice unei afaceri in detectivistica;

c) Aplicarea operatiunilor contabile primare intr-o afacere in domeniul investigatiilor private.

Conditii de aplicabilitate:

Reguli reiesite din: manuale, cursuri, reviste de specialitate, studii de specialitate, acte normative.

Operatiuni contabile primare specifice: conturi, intrari, iesiri, inregistrari, valori, eliberari documente contabile, inregistrarea documentelor contabile etc.

Experiment: se deschide o afacere in domeniul investigatiilor private si “se joaca” operatiunile contabile specifice acesteia.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa studieze si sa-si insuseasca regulile care privesc contabilitatea primara si sa identifice operatiunile contabile primare specifice unei afaceri in detectivistica, conform criteriilor de performanta a), b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba practica, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa aplice intr-un experiment operatiunile contabile primare intr-o afacere in domeniul investigatiilor private, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate.

Detectiv particular 88

Page 90: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 20. Contabilitatea afacerii

Competenta 2: Insuseste baza legala cu privire la aplicarea prevederilor codului fiscal

Criterii de performanta:

a) Evaluarea operatiunilor contabile posibil a fi desfasurate in cadrul unei afaceri in detectivistica;

b) Efectuarea operatiunilor contabile primare pentru o afacere in detectivistica;

c) Crearea unui algoritm de actiune pentru aplicarea operatiunilor contabile primare.

Conditii de aplicabilitate:

Capacitatea cursantului de a extrage operatiunile contabile specifice unui caz in detectivistica din totalul operatiunilor contabile; tipuri de operatiuni: generale, specifice, periodice, finale etc.

Materializarea operatiunilor contabile primare (intrari, iesiri, inregistrari) pentru o afacere in domeniul detectivisticii.

Algoritm: cunoasterea planului de afacere; realizarea unui buget pentru constituire; costuri dotare; costuri pentru inceperea activitatii.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa evalueze operatiunile contabile primare, sa efectueze aceste operatiuni pentru o afacere in detectivistica si sa creeze un algoritm de actiune, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 89

Page 91: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 20. Contabilitatea afacerii

Competenta 3: Aplica regulile si procedurile stabilite pentru a asigura contabilitatea afacerii

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea regulilor si procedurilor stabilite pentru desfasurarea contabilitatii afacerii in conditii de legalitate (conform actelor normative in domeniu);

b) Adaptarea regulilor si procedurilor la specificul unei afaceri in detectivistica;

c) Intelegerea utilitatii contabilitatii afacerii pentru dezvoltarea ulterioara a acesteia.

Conditii de aplicabilitate:

Reguli si proceduri: inregistrarea tuturor cazurilor, decontarea cheltuielilor, achitarea taxelor si impozitelor prevazute de lege, efectuarea bilantului contabil etc.

Adaptare prin: frecventa cazuisticii, complexitatea acesteia, durata unui caz, bugetul unui caz, participanti etc.

Conditii ale utilitatii contabilitatii afacerii: sa fie reala, certa, efectuata la zi.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca si-a insusit regulile si procedurile stabilite pentru contabilitatea afacerii, ca este in masura sa adapteze regulile si procedurile la specificul unei afaceri in detectivistica si ca a inteles utilitatea contabilitatii afacerii pentru dezvoltarea ulterioara a acesteia, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 90

Page 92: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 21. Utilizarea probei criminalistice

Nivel : 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competente:

1. Defineste proba criminalistica in activitatea detectivistica.

2. Determina locul probei criminalistice in cadrul investigatiei detectivistice.

3. Insereaza proba criminalistica in investigatia detectivistica.

Detectiv particular 91

Page 93: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 21. Utilizarea probei criminalistice

Competenta 1: Defineste proba criminalistica in activitatea detectivistica

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea rolului probei criminalistice intr-o investigatie;

b) Determinarea conexiunilor acesteia cu activitatea detectivistica;

c) Aplicarea cunostintelor cu privire la proba criminalistica in activitatea detectivului particular.

Conditii de aplicabilitate:

Rolul probei criminalistice: determina legatura dintre faptuitor si fapta.

Conexiuni: mijloace utilizate la savarsirea unei fapte, urme lasate la locul faptei, timpul savarsirii faptei etc.

Aplicare: in functie de locul ei intr-o intr-o investigatie detectivistica, proba este utilizata de catre detectivul particular pentru solutionarea unui caz.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa cunoasca rolul probei criminalistice intr-o investigatie, sa determine conexiunile acesteia cu activitatea detectivistica si sa aplice cunostintele acumulate, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 92

Page 94: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 21. Utilizarea probei criminalistice

Competenta 2. Determina locul probei criminalistice in cadrul investigatiei detectivistice.

Criterii de performanta:

a) Efectuarea unei analize pentru a identifica locul probabil al unei probe intr-o investigatie detectivistica;

b) Introducerea unei probe criminalistice intr-o investigatie detectivistica;

c) Argumentarea modului in care s-a introdus proba criminalistica intr-o investigatie detectivistica.

Conditii de aplicabilitate:

Analiza va trebui sa determine: nevoia de proba criminalistica; importanta acesteia in cazul investigat; sa existe posibilitati de valorificare.

Conditii pentru introducerea unei probe criminalistice intr-o investigatie privata: sa fie nevoie de aceasta actiune; proba sa fie utila (sa dezvolte cazul); sa nu determine modificari esentiale ale planului de actiune general.

Argumente: specificitatea cazului investigat impune existenta unei probe criminalistice; proba criminalistica contribuie la dezvoltarea cazului; utilizarea probei nu ridica costurile solutionarii cazului.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa efectueze o analiza pentru a identifica locul probei criminalistice intr-un caz aflat in curs de investigare, sa introduca proba criminalistica intr-un caz si sa argumenteze aceasta masura, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 93

Page 95: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 21. Utilizarea probei criminalistice

Competenta 3: Insereaza proba criminalistica in investigatia detectivistica

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea conditiilor in care proba criminalistica poate fi inserata intr-un caz aflat in curs de investigare;

b) Evaluarea investigatiei detectivistice pentru a determina nevoia de utilizare a probei criminalistice;

c) Determinarea momentului oportun pentru inserarea probei criminalistice in cazul investigat.

Conditii de aplicabilitate:

Conditii: sa fie certa, completa, directa; sa nu necesite reveniri ulterioare; sa nu conduca la complicarea cazului aflat in curs de investigare.

Concluziile evaluarii: cazul investigat se poate dezvolta sau finaliza in baza probei criminalistice; proba este deosebit de utila, intrucat conduce la economie de forte si mijloace si reduce durata investigarii.

Momentul oportun pentru inserarea probei criminalistice este determinat de: natura cazului investigat; unde s-a ajuns cu investigatia; nivelul de utilitate al probei criminalistice pentru dezvoltarea sau finalitatea cazului.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este capabil sa cunoasca conditiile in care proba criminalistica poate fi inserata intr-un caz aflat in curs de investigare, sa evalueze o investigatie pentru a determina nevoia de utilizare a probei si sa determine momentul oportun pentru inserarea probei in cazul investigat, conform criteriilor de performanta si a conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 94

Page 96: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 22. Confidenţialitatea acţiunilor specifice

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 0,5

Competente:

1. Cunoaste caracteristicile actiunii detectivului particular.

2. Respecta obligatiile profesionale cu privire la asigurarea confidentialitatii actiunilor.

3. Evalueaza importanta confidentialitatii actiunilor proprii pentru profesie.

Detectiv particular 95

Page 97: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 22. Confidentialitatea actiunilor specifice

Competenta 1: Cunoaste caracteristicile actiunii detectivului particular

Criterii de performanta :

a) Intelegerea particularitatii actiunilor detectivului particular cu privire la confidentialitate;

b) Prezentarea regulilor impuse de deontologia profesionala;

c) Evaluarea legaturii dintre deontologia profesionala si confidentialitatea actiunilor detectivului particular.

Conditii de aplicabilitate:

Particularitati: activitatea se bazeaza pe munca de informatii; deconspirarea unei actiuni compromite cazul investigat; lucrul in echipa presupune incredere intre coechipieri.

Reguli: respectarea planului stabilit; comunicarea se face numai cand situatia impune; in afara serviciului nu se vorbeste despre problemele profesionale; detectivul se conduce dupa deviza “tace si face”; manifesta grija fata de documentele cu care lucreaza.

Rolul confidentialitatii: in detectivistica, confidentialitatea este esentiala; in lipsa ei, detectivul este lipsit de profesionalism.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca intelege particularitatile actiunilor specifice, este in masura sa prezinte reguli impuse de deontologia profesionala si sa evalueze legatura dintre aceasta si confidentialitatea actiunilor, conform criteriilor de performanta si conditiilor de aplicabilitate.

Detectiv particular 96

Page 98: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 22. Confidentialitatea actiunilor specifice

Competenta 2: Respecta obligatiile profesionale cu privire la asigurarea confidentialitatii actiunilor.

Criterii de performanta:

a) Cunoasterea regulilor stabilite prin acte normative (legi, norme, ordine, regulamente, planuri) cu privire la asigurarea confidentialitatii;

b) Aplicarea regulilor stabilite cu privire la asigurarea confidentialitatii;

c) Efectuarea unui experiment care sa ilustreze un mod posibil de aplicare a regulilor de confidentialitate a actiunilor.

Conditii de aplicabilitate:

Reguli: sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala; sa pastreze secretul profesional chiar si dupa incetarea activitatii; sa nu braveze divulgand aspecte din activitatea pe care o desfasoara.

Argumente pentru aplicarea regulilor: fara probitate profesionala, detectivul particular nu face fata sarcinilor profesionale; nerespectarea obligatiei privind pastrarea secretului profesional conduce la eliminarea din sistemul detectivistic; bravada va conduce la impiedicarea solutionarii unor cazuri aflate in curs de desfasurare.

Rolul experimentului: va conduce la intelegerea de catre detectivul particular a rolului deosebit de important al aplicarii regulilor de confidentialitate.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise (de tip eseu), prin care cursantul demonstreaza ca si-a insusit regulile stipulate in actele normative cu privire la confidentialitatea actiunilor, ca este in masura sa le aplice, conform criteriilor de performanta a) si b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba practica, prin care cursantul arata ca este in masura sa aplice regulile de confidentialitate intr-un caz de investigat, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate.

Detectiv particular 97

Page 99: SPP Detectiv Particular

Titlul unitatii: 22. Confidentialitatea actiunilor specifice

Competenta 3. Evalueaza importanta confidentialitatii actiunilor proprii pentru profesie

Criterii de performanta:

a) Determinarea importantei confidentialitatii actiunilor proprii pentru profesie din totalul obligatiilor profesionale ale detectivului particular;

b) Stabilirea locului asigurarii confidentialitatii actiunilor in cadrul deontologiei profesionale a detectivului particular.

c) Realizarea unui model de promovare a profesiei de detectiv particular prin asigurarea confidentialitatii actiunilor proprii.

Conditii de aplicabilitate:

Obligatii profesionale ale detectivului particular ierarhizate in functie de importanta: pregatire profesionala, probitate morala, asigurarea confidentialitatii actiunilor proprii, grija fata de mijloacele din dotare utilizate, cinste si corectitudine manifestata in toate imprejurarile.

Codul deontologic al detectivului particular contine obligatiile morale ale detectivului particular, printre care: pastrarea secretului activitatii desfasurate; condescendenta si politete in relatiile cu cetatenii; corectitudine in efectuarea investigatiilor; initiativa si curaj, promovarea imaginii profesiei de detectiv particular.

Model de promovare a profesiei care sa cuprinda: reguli (norme) de respectat, calitatea comportamentului detectivului, tipuri de relatii profesionale.

Probe de evaluare:

Probe orale si scrise, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa determine importanta confidentialitatii actiunilor proprii pentru profesie, sa stabileasca locul acesteia in cadrul codului deontologic al detectivului, conform criteriilor de performanta a) si b) si a conditiilor de aplicabilitate.

Proba practica, prin care cursantul demonstreaza ca este in masura sa realizeze un model de promovare a profesiei de detectiv particular prin asigurarea confidentialitatii actiunilor proprii, conform criteriului de performanta c) si a conditiei de aplicabilitate.

Notă: Prezentul Standard este proprietatea Asociatiei Nationale a Detectivilor din Romania. Utilizarea acestuia fara acordul A.N.D.R. este interzisa.

Detectiv particular 98