spp agent feroviar

of 140 /140
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA INVATAMANT POSTLICEAL NIVEL 3 avansat SCOALA POSTLICEALA 46. AGENT FEROVIAR Domeniul de pregatire: TRANSPORTURI 1

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 15-Dec-2014

81 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Agent Feroviar

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII

CENTRUL NATIONAL PENTRU DEZVOLTAREA INVATAMANTULUIPROFESIONAL SI TEHNIC

STANDARD DE PREGATIRE PROFESIONALA

INVATAMANT POSTLICEAL

NIVEL 3 avansat

SCOALA POSTLICEALA

46. AGENT FEROVIAR

Domeniul de pregatire: TRANSPORTURI

20061

Page 2: SPP Agent Feroviar

Autori:

Sbora Eugenia – Grup Scolar Industrial Transporturi c.f. CraiovaTotescu Iolanda - Grup Scolar Industrial Transporturi c.f. BrasovGaidos Nicoleta - Grup Scolar Industrial Constructii Cai Ferate Bucuresti

ASISTENŢĂ UIP PHARE TVET 2003/005 – 551.05.01-02Roşu DORIN, doctor inginer, Inspector de specialitate, C.N.D.I.P.T.ANGELA POPESCU, inginer, Inspector de specialitate, C.N.D.I.P.T.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

2

Page 3: SPP Agent Feroviar

AGENT FEROVIAR

Descrierea meseriei:

Absolvenţii Nivelului 3 avansat, scoala postliceala, calificarea agent feroviar, vor fi capabili să îndeplinească sarcini de urmarire, efectuare, verificare operatii de circulatie si manevra, exploatare vehicule feroviare, instalatiilor de semnalizare si dirijare a circulatiei cat si urmarirea transportului de calatori si marfa cu toate componentele sale.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

3

Page 4: SPP Agent Feroviar

UNITATI DE COMPETENTE

UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

46.1. Comunicare profesionala 1cr46.2. Comunicare profesionala in limba moderna 2cr46.3. Managementul calitatii 1cr46.4. Managementul proiectelor 2cr46.5. Utilizarea tehnicii de calcul 1cr

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

46.6. Aplicarea regulilor de protecţia muncii, PSI 0.5cr.46.7. Semnalizarea luminoasǎ cu trepte multiple de viteze 0.5cr 46.8. Intreţinerea şi revizia tehnica a vagoanelor aflate în exploatare 1.5cr 46.9. Perturbarea traficului feroviar 0,5cr.46.10. Mecanizarea căii ferate 1 cr46.11. Circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare 1cr46.12. Utilizarea reciprocǎ a vagoanelor în trafic intern şi internaţional 1cr 46.13 Încarcarea-descarcarea şi manipularea mǎrfurilor 1cr.46.14 Efectuarea operaţiilor de casă 1 cr. 46.15 Încheierea contractului de transport marfǎ în trafic intern si internaţional 1cr46.16 Încheierea contractului de transport pentru călători, bagaje si mesagerii în trafic intern si internaţional 1cr

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE DE ACHIZIŢIE

46.17 Semnalizarea circulaţiei şi manevrei la calea feratǎ 1 cr. 46.18 Executarea tehnologiilor de circulaţie şi manevră feroviară 1 cr.46.19 Utilizarea, intreţinerea şi revizuirea construcţiilor şi instalaţiilor din transportul feroviar 1 cr.46.20 Prelucrarea trenurilor şi a vagoanelor 1 cr.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

4

Page 5: SPP Agent Feroviar

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

NR. CRT.

TITLUL UNITĂŢII DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢENR.

CREDITEPAG.

1. Comunicare profesională

1. Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă.2. Aplică tehnici de comunicare orală.3. Realizează un raport formal.

1.0 9

2.Comunicare

profesionala in limba moderna

1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative2.Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

2.0 13

3. Managementul calitîţii

1. Precizează principiile de management al calităţii.2. Efectuează controlul statistic.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii.

1.0 28

4.Managementul

proiectelor

1. Identifică mediul de proiect.2. Planifică proiectul.3. Implementează proiectul.4. Monitorizează proiectul. 5. Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

2.0 36

5.Utilizarea tehnicii de

calcul

1. Utilizează aplicaţii software uzual.2. Gestionează bazele de date cu ajutorul aplicaţiilor specifice.3. Comunică prin Internet.

1.043

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

5

Page 6: SPP Agent Feroviar

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

6.Aplicarea regulilor de protectia muncii, PSI

1. Identifica legslatia si reglementarile in vigoare2. Organizeaza activitati de protectia muncii si PSI3. Executa instructajul de protectia muncii si PSI

0.5 47

7.Semnalizarea luminoasa cu trepte multiple de viteze

1. Recunoaste semnificatia indicatiilorsemnalelor cu trepte 2. Foloseste semnale luminoase cu treptemultiple de viteze

0.5

51

8.Intretinerea si revizia tehnica a vagoanelor aflate in exploatare

1. Executa revizia tehnica a trenurilor2. Trateaza vagoanele defecte3. Verifica si repara vagoanele

2.0 54

9.Perturbarea traficului feroviar

1. Organizeaza activitatea de prevenire a accidentelor si evenimentelor feroviare2. Solutioneaza accidentele si evenimentele feroviare

0.5 58

10.Mecanizarea căii ferate

1. Explică modul de construcţie şi funcţionare a utilajelor, instalaţiilor şi agregatelor pentru mecanizarea lucrărilor de cale ferată2. Identifică resursele tehnologice pentru executarea lucrărilor de cale ferată

1.0 61

11Circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare

1. Coordoneaza operatiunile de transport feroviar2. Organizeaza activitatile tehnice in statii3. Monitorizeaza circulatia trenurilor

1.0 64

12.Utilizarea reciproca a vagoanelor in trafic intern si international

1. Urmareste incarcarea vagoanelor2. Transmite vagoanele3. Intocmeste formalitatile vamale de tranzit

1.0 68

13.

Încǎrcarea-descǎrcarea şi manipularea mǎrfurilor

1. Analizează mărfurile în vederea transportării, incarcarii, descarcarii si depozitarii lor 2. Organizează activităţi de manipulare a mărfii. 3. Coordonează activităţi de manipulare a mărfii

1.0 72

14. Efectuarea operaţiilor de casă

1.Inregistreaza si intocmeste conturile veniturilor din traficul local si international 2.Efectueaza si inregistreaza incasarile, varsarile si platile din incasari

1.0 77

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

6

Page 7: SPP Agent Feroviar

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE3.Trateaza diferentele de taxare si contare

15. Incheierea contractului de transport marfa in trafic intern si international

1. Identifica conditiilor de acceptare la transport.2. Incheie contractul de transport 3. Urmareste realizarea contractului de transport

1.0 81

16

Incheierea contractului de transport pentru călători, balgaje si mesagerii in trafic intern si internation

1. Foloseste cunostiinte specifice in trafic intern si international. 2. Identifica legitimatiile de calatorie in trafic intern si international.3. Identifica bagajele inregistrate si expeditiile de mesagerie.4. Stabileste si urmareste contractele de transport inainte si dupa modificarile solicitate de client.

1.0 85

17Semnalizarea circulatiei şi manevrei la calea feratǎ

1. Utilizeaza semnalele fixe 2.Identifica semnalele aplicate la trenuri3. Foloseste semnale date de agenţi cu instrumente portative

1.0 89

18

Executarea tehnologiilor de circulaţie şi manevră feroviară

1. Deserveşte posturile de macazuri2. Execută operaţii componente ale tehnologiilor din staţii3. Foloseşte reglementări specifice din planutehnic de explatare a staţiei de cale ferată

1.0 93

19

Utilizarea, intretinerea si revizuirea constructiilor si instalatiilor din transportul feroviar

1. Ingrijeşte şi revizuieşte schimbatoare de cale, instalaţii şi construcţii folosite în transporturi2. Execută lucrări de intreţinere curentă şi periodică la instalaţiile SCB, TTR, şi de electrificare3. Consemnează scoaterea din funcţiune şipunerea în funcţiune a instalaţilorpentru siguranţa circulaţiei

1.0 97

20Prelucrarea trenurilor si a vagoanelor

1. Prelucrează trenurile locale în staţii intermediare2.Prelucrează trenurile aflate în tranzit prin staţiile tehnice3. Prelucrează total trenurile în staţiile tehnice.

1.0 101

Titlul unităţii: 46.1 Comunicare profesională________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

7

Page 8: SPP Agent Feroviar

Nivel: 3+

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

46.1.1 Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă.

46.1.2 Aplică tehnici de comunicare orală.

46.1.3 Realizează un raport formal.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

8

Page 9: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.1 Comunicare profesională

Competenţa 46.1.1: Elaborează strategii individuale pentru o comunicare eficientă.

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării.

(b) Identificarea surselor de informaţii.

(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate.

(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării.

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de

verificare a eficienţei: obţinerea feedback - ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

9

Page 10: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.1 Comunicare profesională

Competenţa: 46.1.2 Aplică tehnici de comunicare orală

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor

(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu

(c) Argumentarea unui punct de vedere

(d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:

Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode de ascultare (activă sau pasivă),

Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contactul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea

comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de înţelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o discuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

10

Page 11: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.1 Comunicare profesională

Competenţa 46.1. 3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse

(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului

(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanţă,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logică, suportul (grafică, standardul de prezentare, formatul)

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal

(de exemplu să întocmească un raport la sfârşitul realizării unei activităţii ), conform criteriilor

de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

11

Page 12: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.2 Comunicare profesională în limba modernă

Nivel: 3+

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

46.2.1 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

46.2.2 Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

46.2.3 Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

46.2.4 Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

46.2.5 Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

12

Page 13: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii 46.2 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 46.2.1 : Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat

(b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse

(c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte)

(d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe

(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare

(f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: activităţi de serviciu, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe), situaţii formale situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale: Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare,

emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă: mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale / informale) de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

13

Page 14: SPP Agent Feroviar

Informaţii obţinute: ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni, solicitări, întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese, produse şi servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale, termeni specifici mesajelor mass media; vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru domeniul ocupaţional; vorbire la viteză normală;

Moduri de acţiune: întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse; comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare

Probe scrise sau orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi/sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

14

Page 15: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii 46.2 : COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 46.2.2 : Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate

(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu.

(d) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

Condiţii de aplicabilitate:

Contexte: activităţi profesionale, contexte profesionale formale, contexte profesionale informale, contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text: Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame, oferte, fişe tehnice; texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări, reclame, anunţuri; texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare, formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute: elemente cheie din documente relevante, informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese tehnologice

Materiale de referinţă: dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

15

Page 16: SPP Agent Feroviar

Forme de prezentare: tabele, grafice, scheme; prezentări, notiţe.

Moduri de acţiune: comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de decizii.

Probe de evaluare

Probe orale sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) , şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi/sau practice prin care elevul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

16

Page 17: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii 46.2: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 46.2.3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate

(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate

(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente

(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi

(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului

(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni / familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs: discuţii profesionale formale şi informale; prezentări; scurte rapoarte profesionale.

Contexte: contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe); contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări: rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); demonstraţii operaţionale; prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

17

Page 18: SPP Agent Feroviar

Materiale suport pentru prezentări notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice,

scheme, folii, planşe, obiecte (mostre), modele;

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului ocupaţional.

Moduri de comunicare: faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i; susţinerea unei prezentări .

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Elevii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

18

Page 19: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii 46.2: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 46.2.4: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii sarcinilor de serviciu

Criterii de performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale locului de muncă

(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate

(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare

(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosit

(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi/sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor

(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-

forma, oferte, fişe tehnice, corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail); procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii: în texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate: informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii; aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe..

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare, formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice: organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi specifice locului de muncă; calitatea serviciilor / produselor.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

19

Page 20: SPP Agent Feroviar

Contexte: contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locul de muncă; contexte sociale care au legătură cu profesia; contexte formale; contexte informale.

Materiale de referinţă: dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; standarde tehnice şi profesionale specifice , reviste de specialitate, baze de date, modele de documente şi formulare.

Probe de evaluare

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

20

Page 21: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii 46.2: COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 46.2.5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu

(b) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu

(c) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu

(d) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări

(e) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii: informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale;

analize, evaluări de: produse, servicii, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale; ipoteze;

Teme: discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind: probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte: a. Discuţii profesionale: situaţii sociale şi profesionale formale şi informale; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

21

Page 22: SPP Agent Feroviar

b. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi;

c. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi / parteneri

Tipuri şi moduri de interacţiune: în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau

în grupuri mici; la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii: comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice, limbaj nonverbal, formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email), vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de evaluare:

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea elevilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

22

Page 23: SPP Agent Feroviar

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (b), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (c), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

23

Page 24: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Nivel: 3+

Valoare Credit: 1.0________________________________________________________________________

Competenţe:

46.3.1 Precizează principiile de management al calităţii

46.3.2 Efectuează controlul statistic

46.3.3 Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

46.3.4 Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

24

Page 25: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________

Competenţa 46.3.1: Precizează principiile de management al calităţii.________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii.

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii.________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea personalului,

abordarea procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii: planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare la calitate,

coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

25

Page 26: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________

Competenţa 46.3. 2: Efectuează controlul statistic.________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic.

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic.

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic.

________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate:

Elementele controlului caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere astatistic: eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate

acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii

statistic: specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

26

Page 27: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________

Competenţa 46.3.3: Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii.________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern / extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii ________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea(intern/ extern dat) parametrilor de funcţionare

Factori care afectează rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi,

costurile calităţii: produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

______________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

27

Page 28: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.3 MANAGEMENTUL CALITĂŢII________________________________________________________________________

Competenţa 46.3 4: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii.________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii.

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii.

(c) Stabileşte strategiile de îmbunătăţire a calităţii.

(d) Aplica instrumente de îmbunătăţire a calităţii.________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică - execută - verifică - acţionează),

a calităţii: principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specificecalităţii: domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţire instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor),

a calităţii: instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic)

______________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabilească strategiile şi să aplice instrumentele de îmbunătăţire a calităţii conform criteriului de performanţă (c) şi (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

28

Page 29: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.4 MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nivel: 3+

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

46.4.1 Identifică mediul de proiect.

46.4.2 Planifică proiectul.

46.4.3 Implementează proiectul.

46.4.4 Monitorizează proiectul.

46.4.5 Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

29

Page 30: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.4 MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 46.4.1: Identifică mediul de proiect.________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

30

Page 31: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.4 MANAGEMENTUL PROIECTELOR________________________________________________________________________

Competenţa 46.4.2: Planifică proiectul.________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi.

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane.

(c) Pregătirea echipei de lucru.

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele / metodologiile în vigoare.

______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (SWOT), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii.

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

31

Page 32: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.4 MANAGEMENTUL PROIECTELOR________________________________________________________________________

Competenţa 46.4.3: Implementează proiectul._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect.

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului / serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

_______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentaţie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin întocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi săîntocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

32

Page 33: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.4 MANAGEMENTUL PROIECTELOR_______________________________________________________________________

Competenţa 46.4.4: Monitorizează proiectul._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor în funcţie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbărilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de business, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

33

Page 34: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.4 MANAGEMENTUL PROIECTELOR_______________________________________________________________________

Competenţa 46.4.5: Utilizează software specializat în managementul proiectelor._______________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizând aplicaţii software specializate.

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schiţe, şabloane / rapoarte de prezentare, diagrame.

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizând aplicaţii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 46.5 UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

34

Page 35: SPP Agent Feroviar

Nivel: 3+

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

46.5.1. Utilizează aplicaţii software uzuale

46.5.2. Gestionează bazele de date cu ajutorul aplicaţiilor specifice

46.5.3. Comunică prin Internet

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

35

Page 36: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.5 UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Nivel: 3+

Valoare credit: 1.0

Competenţa 46.5.1.: Utilizează aplicaţii software uzuale

Criterii de performanţă:

(a) Operare asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul

(b) Formatare documente şi foi de calcul

(c) Prelucrarea informaţiilor dintr-un tabel

(d) Trasarea diagramelor

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii: inserare/ştergere, copiere/lipire, redenumire, grupare linii şi coloane, exploatare foi de calcul, consultarea documentaţiei auxiliare

Formatare: setare pagină, stil, font, mărime font, tip caracter, aliniere, chenare, selectare culori, grosimea liniei, antet, subsol

Prelucrări: sortare, filtrare, subtotaluri, referinţe absolute şi relative, funcţii simple (adunare, scădere, medie aritmetică)

Diagrame: tip, sursa datelor, suprafaţă diagramă, formatare, localizare, tipărire

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să opereze asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să formateze un document şi foi de calcul şi să prelucreze informaţiile dintr-un tabel, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze diagrame, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

36

Page 37: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.5 UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Nivel: 3+

Valoare credit: 1.0

Competenţa 46.5.2: Gestionează bazele de date cu ajutorul aplicaţiilor specifice

Criterii de performanţă:

(a) executarea de operaţii asupra înregistrărilor dintr-o bază de date

(b) interogarea unei baze de date

(c) realizarea salvărilor de siguranţă pe diverse medii

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii asupra înregistrărilor: creare, căutare, poziţionare pe o înregistrare, actualizare, sortare, indexare, ştergere, salvare

Interogarea bazei de date: criterii, filtrare, rapoarte

Medii dischetă, hard disk, CD, memory stick, InternetProbe de evaluare:Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să execute operaţii asupra înregistrărilor bazei de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să interogheze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să salveze o bază de date, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) conform condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

37

Page 38: SPP Agent Feroviar

Titlul unităţii: 46.5 UTILIZAREA TEHNICII DE CALCUL

Nivel: 3+

Valoare credit: 1.0

Competenţa 46.5.3.: Comunică prin Internet

Criterii de performanţă:

(a) Căutarea informaţiilor relevante în Internet

(b) Transmiterea informaţiei cu ajutorul internetului

(c) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Căutare: motoare de căutare, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Transmitere: email, FTP,

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare

adecvate surselor de informaţii şi să extragă informaţii relevante in Internet, folosind motoare de

căutare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), ţinând cont de condiţiile de

aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să transmită informaţia cu

ajutorul Internetului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) ţinând cont de

condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

38

Page 39: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.6 APLICAREA REGULILOR DE PROTECŢIA

MUNCII ŞI PSI

Nivel: 3+Valoare Credit: 0.5

Competenţe:

46.6.1 Identificǎ legislaţia şi reglementǎrile în vigoare

46.6.2 Organizeazǎ activitǎţi de protecţia muncii şi PSI

46.6.3 Executǎ instructajul de protecţia muncii şi PSI

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

39

Page 40: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.6 APLICAREA REGULILOR DE PROTECŢIA

MUNCII ŞI PSI

Competenţa 46.6.1 Identificǎ legislaţia şi reglementǎrile în vigoare

Criterii de Performanţă :

(a) identificarea legislaţiei generale şi specifice tansportului feroviar

(b) aplicarea legislaţiei la locul de munca

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Legislaţie legea 90/1996, instrucţii şi norme specifice tansportului feroviar

Loc de munca tracţiune şi vagoane, mişcare, comercial, construcţii, telecomunicaţii

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil sǎ identifice legislaţia şi modul ei de aplicare la locul de muncǎ, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

40

Page 41: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.6 APLICAREA REGULILOR DE PROTECŢIA

MUNCII ŞI PSI

Competenţa 46.6.3 Organizeazǎ activitǎţi de protecţia muncii şi PSI

Criterii de Performanţă :

(a) prevenirea riscurilor de accidente şi îmbolnǎviri

(b) asigurarea materialelor şi mijloacelor specifice de proteca muncii şi PSI

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Riscuri accidente de muncǎ şi îmbolnǎviri profesionale, controale medicale periodice

Materiale/mijloace echipamente, instalaţii, dispozitive

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil sǎ organizeze activitatea de protecţia muncii şi PSI, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

41

Page 42: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.6 APLICAREA REGULILOR DE PROTECŢIA

MUNCII ŞI PSI

Competenţa 46.6.3 Executǎ instructajul de protecţia muncii şi PSI

Criterii de Performanţă :

(a) efectuarea instructajului zilnic şi periodic

(b) completarea documentelor de protecţia muncii________________________________________________________________________

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Instructaj conform reglementǎrilor în vigoare

Documente fişe de protecţia muncii, rapoarte de activitate

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil sǎ efectueze instructajul la locul de muncǎ conform reglementǎrilor în vigoare, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

42

Page 43: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.7 SEMNALIZAREA LUMINOASĂ CU TREPTE

MULTIPLE DE VITEZE

Nivel: 3+

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

46.7.1 Recunoaşte semnificaţia indicaţiilor semnalelor cu trepte

multiple de vitezǎ (MTV)

46.7.2 Foloseşte semnale luminoase cu trepte multiple de viteze

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

43

Page 44: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii 46.7 SEMNALIZAREA LUMINOASĂ CU TREPTE

MULTIPLE DE VITEZE

Competenţa 46.7.1 Recunoaşte semnificaţia indicaţiilor semnalelor cu trepte multiple de vitezǎ (TMV)

Criterii de Performanţă :

(a) definirea semnalizǎrii luminoase cu trepte multiple de viteze

(b) utilizarea culorilor în semnalizarea luminoasǎ cu trepte multiple de viteze

(c) recunoaşterea indicaţiilor luminoase de viteze la semnalizarea TMV

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

simboluri semnalizarea luminoasǎ de distantǎ şi vitezǎ

compunerea semnalului roşu, galben, verde, verde clipitor

Diagrama vitezelor la semnal, schimbǎtoare de cale, pe tot parcursul

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze semnalizarea luminoasǎ cu trepte multiple de vitezǎ conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b) şi (c), şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

44

Page 45: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.7 SEMNALIZAREA LUMINOASĂ CU TREPTE

MULTIPLE DE VITEZE

Competenţa 46.7.2: Foloseşte semnale luminoase cu trepte multiple de viteze

Criterii de Performanţă :

(a) recunoaşte semnalele luminoase de intrare/ieşire

(b) recunoaşte semnalele luminoase de trecere/prevestire pe linii cu/fǎrǎ bloc de linie automat

(c) recunoaşte semnalele repetitoare, chemare, trecere bloc de linie automat

(d) utilizeazǎ repere de începere/terminare a semnalizǎrii luminoase

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Intrare/parcurs opreşte, fǎrǎ a depǎşi semnalul, liber cu viteza stabilitǎ

Ieşire/ramificaţie pe secţii cu/fǎrǎ bloc de linie automatTrecere

Repetitoare ale semnalelor de intrare, parcurs, ieşire

Repere intrare/ieşire de pe secţia cu TMV

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoascǎ/utilizeze semnalele luminoase cu trepte multiple de vitezǎ conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d), şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

45

Page 46: SPP Agent Feroviar

TITLUL UNITĂŢII: 46.8 ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA TEHNICĂ A

VAGOANELOR AFLATE ÎN EXPLOATARE

Nivel: 3+

Valoare Credit: 1,0

Competenţe:

46.8.1 Executǎ revizia tehnicǎ a trenurilor

46.8.2 Trateazǎ vagoanele defecte

46.8.3 Verificǎ şi reparǎ vagoanele

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

46

Page 47: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.8. ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA TEHNICĂ A

VAGOANELOR AFLATE ÎN EXPLOATARE

Competenţa 46.8.1: Executǎ revizia tehnicǎ a trenurilor

Criterii de Performanţă :

(a) Analizarea actelor normative ce reglementeazǎ activitǎţile de revizie tehnicǎ a vagoanelor

(b) examinarea tehnicǎ a vagoanelor la sosire, compunere, tranzit

(c) raspunderea pentru lucrǎrile de revizie şi de pregǎtire tehnicǎ a trenurilor

(d) efectuarea lucrǎrilor în cazurile particulare

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Acte normative instrucţii, ordine şi reglementǎri specifice în vigoare

Examinare parte mecanicǎ, instalaţii, dispozitive, echipamente

Rǎspundere personalul care participǎ la compunerea, pregǎtirea şi circulaţia trenurilor

Lucrǎri/cazuri particulare la instalaţia de încǎlzire, climatizare, ventilaţie, iluminat a trenurilor de cǎlǎtori, la vagoanele tamponate violent, la vagoanele cu mǎrfuri periculoase şi transporturile excepţionale

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să execute revizia tehnicǎ a vagoanelor sǎ cunoascǎ responsabilitǎţile care-i revin conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

47

Page 48: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.8. ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA TEHNICĂ A VAGOANELOR AFLATE ÎN EXPLOATARE

Competenţa 46.8. Trateazǎ vagoanele defecte

Criterii de Performanţă :

(a) clasificarea vagoanelor defecte

(b) depistarea defectelor şi uzurilor la vagoane

(c) îndrumarea şi predarea vagoanelor defecte la unitǎţi specializate

(d) primirea şi redarea în circulaţie a vagoanelor reparate/nou construite

(e) rezolvarea cazurilor particulare

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Clasificare circulabile, necirculabile

Depistarea conform regulamentului 250

Îndrumarea şi predarea retragerea /înlocuirea vagoanelor defecte

Redarea în circulaţie condiţii tehnice şi personal autorizat

Cazuri vagoane aflate în garanţie, cu termen de revizie expirat, prelungirea termenului de revizie periodicǎ

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice vagoanele defecte, sǎ depisteze defectele şi uzurile elementelor vagoanelor, sǎ îndrume şi sǎ predea vagoanele defecte la unitǎţile specializate conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d) şi (e) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

48

Page 49: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.8. Întreţinerea şi revizia tehnicǎ a vagoanelor aflate în exploatare

Competenţa 46.8.3: Verificǎ şi reparǎ vagoanele

Criterii de Performanţă :(a) probarea şi verificarea instalaţiilor de frânǎ

(b) verificarea aparatului de rulare

(c) stabilirea etapelor procesului tehnologic de reparaţie a vagoanelor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Proba pentru toate tipurile de frânǎ inclusiv frâne cu disc, frâne nemoderabile la slǎbire şi frâne cu saboţi din materiale compozite tip K sau L-L

Verificare dimensional, CUS, cu soluţii penetrante; ungerea vagoanelor aflate în exploatare

Etape conform fişei tehnologice şi graficelor de revizie/reparaţie

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să execute operaţii de verificare şi reparare a instalaţiilor de frânǎ, aparatului de rulare şi sǎ stabileascǎ etapele procesului tehnologic de reparare a elementelor constructive ale vagoanelor conform precizărilor din criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

49

Page 50: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii 46.9 PERTURBAREA TRAFICULUI FEROVIAR

Nivel: 3+

Valoare Credit: 0.5

Competenţe:

46.9.1 Organizeazǎ activitatea de prevenire a accidentelor şi evenimentelor feroviare

46.9.2 Soluţioneazǎ accidentele şi evenimentele feroviare

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

50

Page 51: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.9 PERTURBAREA TRAFICULUI FEROVIAR

Competenţa 46.9.1 Organizeazǎ activitatea de prevenire a accidentelor şi evenimentelor feroviare

Criterii de Performanţă :

(a) Definirea şi identificarea accidentelor şi evenimentelor feroviare

(b) Cunoaşterea obligaţiilor personalului feroviar care concurǎ la siguranţa circulaţiei

(c) Rǎspunderea agenţilor economici ce desfǎşoarǎ operaţiuni de transport feroviar

Condiţii de Aplicabilitate

Identificare clasificare funcţie de grupe şi categorii

Obligaţii sarcini şi rǎspunderi

Rǎspundere conform instrucţiilor şi reglementǎrilor în vigoare

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice accidentele şi evenimentele, sǎ cunoascǎ obligaţiile personalului care desfǎşoarǎ operaţiuni de transport feroviar conform criteriilor (a), (b), (c) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate date.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

51

Page 52: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.9 PERTURBAREA TRAFICULUI FEROVIAR

Competenţa 46.9.2 Soluţioneazǎ accidentele şi evenimentele feroviare

Criterii de Performanţă :

(a) Avizarea producerii accidentelor şi evenimentelor

(b) Înlǎturarea urmǎrilor accidentelor şi evenimentelor

(c) Cercetarea accidentelor şi evenimentelor

Condiţii de Aplicabilitate

Avizarea conform reglementǎrilor în vigoare

Mǎsuri restabilirea circulaţiei şi asigurarea securitǎţii vagoanelor de cǎlǎtori şi marfǎ

Cercetare cauze, comisie, documente

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil sǎ soluţioneze evenimentele şi accidentele feroviare conform criteriilor (a), (b), (c) şi în conformitate cu condiţiile de aplicabilitate date.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

52

Page 53: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.10 MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE CALE

FERATĂ_________________________________________________________________

Nivel: 3+

Valoare Credit: 0.5

Competenţe:

46.10.1 Explică modul de construcţie şi funcţionare a utilajelor, instalaţiilor şi agregatelor pentru mecanizarea lucrărilor de cale ferată

46.10.2. Identifică resursele tehnologice pentru executarea lucrărilor de cale ferată

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

53

Page 54: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.10 MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE CALE

FERATĂ

Competenţa 46.10.1 Explică modul de construcţie şi funcţionare a utilajelor, instalaţiilor şi agregatelor pentru mecanizarea lucrărilor de cale ferată

____________________________________________________________________Criterii de Performanţă:

(a) Precizarea modului de construcţie a utilajelor pentru mecanizarea lucrărilor de cale.

(b) Descrierea corectă a modului de funcţionare a utilajelor pentru mecanizarea grea a lucrărilor de cale.

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Construcţie: maşini de ciuruit şi de profilat balast, maşini de burat, nivelat şi ripat calea, utilaje de stabilizat dinamic, utilaje de transport şi înlocuit panouri şi aparate de cale, instalaţia de sudat şine, trenuri specializate pentru lucrări de cale (masina de bază, echipamente de lucru, organe active).

Funcţionare: caracteristici funcţionale, parametri, modul de funcţionare.

Probe de Evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze modul de construcţie şi să descrie corect modul de funcţionare a utilajelor pentru mecanizarea lucrărilor de cale, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a) şi (b) cuprinzând toate elementele din aceaste categorii şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

54

Page 55: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.10 MECANIZAREA LUCRĂRILOR DE CALE FERATĂ

Competenţa. 46.10.2 Identifică resursele tehnologice pentru executarea lucrărilor de cale ferată

Criterii de Performanţă:

(a) Clasificarea lucrarilor de cale;

(b) Explicarea corecta a proceselor tehnologice de executie mecanizata a lucrarilor de cale;

(c) Conceperea procesului tehnologic pentru o lucrare data.____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate a criteriilor de performanţă:

Clasificare constructie, intretinere si reparare

Tehnologii condiţii tehnologice, procedee de lucru (ciuruire, burare, profilarea prismei de balast, ripare, înlocuirea panourilor de cale şi a aparatelor de cale, stabilizarea cadrului şină-traverse, sudarea şinelor etc.)

Metode solutii clasice si moderne de desfasurare a proceselor de lucru.

Probe de Evaluare

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca e capabil sa clasifice lucrarile de cale, sa explice corect procesele tehnologice de executie mecanizata a lucrarilor de cale si sa conceapa procesul tehnologic pentru o lucrare data, conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) si (c) cuprinzand toate elementele din aceasta categorie şi acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

55

Page 56: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.11 Circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare

Nivel: 3+Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

46.11.1 Coordoneaza operatiunile de transport feroviar

46.11.2 Organizeaza activitatile tehnice in statii

46.11.3 Monitorizeaza circulatia trenurilor

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

56

Page 57: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.11 Circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare

Competenţa 46.11.1: Coordoneaza operatiunile de transport feroviar

Criterii de Performanţă :

(a) intocmirea/rectificarea planului de mers

(b) numerotarea trenurilor

(c) stabilirea rangului trenurilor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Plan de mers plan formare, grafice de circulatie

Numerotare trenuri interne/internationale, de marfa si calatori

Rang pentru toate trenurile

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoasca modul de intocmire/rectificare a planului de mers, numerotarea si rangul trenurilor conform precizărilor din criteriile de performanţă (a),(b), (c) si acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

57

Page 58: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.11 CIRCULAŢIA TRENURILOR ŞI MANEVRA

VEHICULELOR FEROVIARE

Competenţa 46.11.2: Organizeaza activitatile tehnice in statii

Criterii de Performanţă :

(a) primirea-expedierea trenurilor

(b) executarea manevrelor in statii, in antestatii CFR, pe liniile industriale, la fronturile de incarcare- descarcare

(c) aplicarea prevederilor specifice statiei

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Primire-expediere conform RET si ordinelor in vigoare

Manevre plan de manevra

Prevederi functie de dotarea tehnica, sistemele de circulatie si organizarea statiei

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoasca modul de primirea-expedierea trenurilor, intocmire a planului de manevra functie de prevederile specifice ale statiei respectiv conform precizărilor din criteriile de performanţă (a),(b), (c) si acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

58

Page 59: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii:46.11 CIRCULAŢIA TRENURILOR ŞI MANEVRA

VEHICULELOR FEROVIARE

Competenţa 46.11.3: Monitorizeaza circulatia trenurilor

Criterii de Performanţă :

(a) executarea circulatiei trenurilor

(b) dirijarea si urmarirea circulatiei trenurilor

(c) restabilirea circulatiei trenurilor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Executarea conform programelor de circulatie, livretelor de mers si dispozitiilor operatorului de circulatie

dirijare si urmarire sisteme de circulatie inclusiv sistemul informatic integrat IRIS pentru traficul feroviar

restabilire mijloace si personal de interventie

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoasca modul de executare, dirijare, urmarire si restabilire a circulatiei trenurilor, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a),(b), (c) si acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

59

Page 60: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.12 UTILIZAREA RECIPROCA A VAGOANELOR IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Nivel: 3+Valoare Credit: 1,0

Competenţe: 46.12.1 Urmareste incarcarea vagoanelor

46.12.2 Transmite vagoanele

46.12.3 Intocmeste formalitatile vamale de tranzit

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

60

Page 61: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.12 UTILIZAREA RECIPROCA A VAGOANELOR IN

TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Competenţa 46.12.1: Urmareste incarcarea vagoanelor

Criterii de Performanţă :(a) limitarea incarcarii

(b) repartizarea incarcaturii

(c) verificarea incarcaturii pe vagoane

(d) ambalarea, acoperirea si marcarea marfurilor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Limite gabarite de incarcare si restrictii, depasirea traversei frontale a vagonului, vagoane de siguranta, cupluri de vagoane platforma

Repartizare incarcaturi individuale, marfuri incarcate in vrac, vehicule pe roti, lemn, butoaie, metal, materiale de constructii, unitati de trafic combinat

Verificare moduri de incarcare

Acoperire scop, materiale(prelate, plase, folii, etc.)

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoasca modul de incarcare, ambalare, verificare si repartizarea incarcaturii pe vagoanele din traficul intern si international, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a),(b), (c) si (d) acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

61

Page 62: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.12 UTILIZAREA RECIPROCA A VAGOANELOR IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Competenţa 46.12.2: Transmite vagoanele

Criterii de Performanţă :

(a) cunoasterea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca vagoanele pentru a fi admise in trafic

(b) predarea, acceptarea si refuzul vagoanelor

(c) utilizarea vagoanelor si a vehiculelor feroviare

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Conditii: tehnice generale, de exploatare

Predare, acceptare, refuz conditii, documente, obligatiile partilor

Utilizare incarcare la retur, reincarcare de catre intreprinderea feroviara utilizatoare

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoasca conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca vagoanele, modul de predare, acceptare, refuz si utilizare a vagoanelor pentru a fi admise in traficul intern si international, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a),(b), (c) si acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

62

Page 63: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46.12 UTILIZAREA RECIPROCA A VAGOANELOR IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Competenţa 46.12.3: Intocmeste formalitatile vamale de tranzit

Criterii de Performanţă :(a) intocmirea formalitatilor vamale de tranzit intern si extern

(b) despagubirea pentru parcursuri in gol necompensate

(c) aplicarea compensatiei, decontarea si plata serviciilor prestate

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă :

Tranzit extern pentru expeditiile de marfuri pe calea ferata care sunt in tranzit in Romania

Tranzit intern pentru expeditiile de marfuri care sosesc din import pe calea ferata si a caror vamuire se realizeaza la o unitate vamala din interiorul tarii

Despagubiri raspundere si formalitati incheiateCompensatie calculul prestatiilor vehiculelor

Decontul si plata conform reglementarilor RIC/RIV

Probe de Evaluare

Probe orale/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoasca modul de compensare, depagubiri, decont si plata a prestatiilor vehiculelor admise in traficul intern si international, conform precizărilor din criteriile de performanţă (a),(b), (c) si acoperind toate condiţiile de aplicabilitate ale acestora

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

63

Page 64: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46. 13 INCARCAREA-DESCARCAREA SI MANIPULAREA

MARFURILOR

Nivel: 3+Valoare Credit: 1,0

Competenţe:

46.13.1 Analizează mărfurile în vederea transportării, incarcarii, descarcarii si depozitarii lor 46.13.2 Organizează activităţi de manipulare a mărfii. 46.13.3 Coordonează activităţi de manipulare a mărfii.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

64

Page 65: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46. 13 INCARCAREA-DESCARCAREA SI MANIPULAREA MARFURILOR

Competenta 46.13.1: Analizează mărfurile în vederea transportării, incarcarii, descarcarii si depozitarii lor

Criterii de performanţă:

(a) Încadrarea mărfii în categoria corespunzătoare

(b) Identificarea conditiilor de admitere la transport a marfurilor

(c) Alegerea vagoanelor necesare pentru transportul unei categorii de mărfuri date.

Condiţii de aplicabilitate:

Stabilirea categoriei: din documentele de transport, din etichete (de pericol şi de manipulare) / plăci aplicate pe ambalaj sau vehicul

Categorii de mărfuri: în funcţie de starea lor fizică, după modul de încărcare şi/sau descărcare, după condiţiile de transport, depozitare şi conservare, după cantităţile care se transportă

Condiţii impuse: de legislaţie, de contractul de transport, modul de prezentare a încărcăturii la preluare

Criterii de alegere: destinaţia sau specializarea acestor vagoane, specificul mărfurilor şi condiţiile impuse pentru transportul mărfii, şi caracteristicile locurilor de încărcare şi descărcare

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care candidatul demonstrează că este capabil să încadreze mărfurile transportate în categoria corespunzătoare şi să identifice condiţiile de transport impuse, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.Probe orale şi practice care atestă capacitatea candidatului de a alege mijloacele şi amenajările necesare, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

65

Page 66: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46. 13 INCARCAREA-DESCARCAREA SI MANIPULAREA MARFURILOR

Competenta 46.13.2: Organizează activităţi de manipulare a mărfurilor.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea operaţiilor de manipulare a mărfii care intră în sarcina transportatorului

(b) Pregătirea activităţilor de manipulare a mărfurilor

(c) Selectarea echipamentelor şi instalaţiilor necesare pentru manipularea mărfii.

(d) Analizarea documentaţiei tehnice a echipamentelor şi instalaţiilor pentru manipularea mărfii.

Condiţii de aplicabilitate:

Operaţii: conform contractului de transportPregătire: elaborarea unui plan de operaţii necesare pentru manipularea mărfii,

organizarea şi instruirea echipei de lucru, planificarea resurselor necesare

Echipamente şi pentru cântărire, transbordare, încărcare, stivuire, calare,instalaţii: nivelare, fixare, conservare, descărcare, depozitare

Documentaţie: cărţi tehnice, instrucţiuni de exploatare, norme de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice operaţiile de manipulare a mărfii care intră în sarcina cărăuşului, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate elementele din această categorie şi acoperind gama menţionată în aplicabilitatea criteriului de performanţă specificat.Probe orale şi practice care atestă, prin prezentarea unui plan de activităţi, capacitatea candidatului de a organiza activităţi de manipulare a mărfurilor, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi (d), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

66

Page 67: SPP Agent Feroviar

Titlul Unităţii: 46. 13 INCARCAREA-DESCARCAREA SI MANIPULAREA MARFURILOR

Competenţa 46.13.3: Coordonează activităţi de manipulare a mărfii.

Criterii de performanţă:

(a) Monitorizarea activităţilor de manipulare a mărfurilor.

(b) Analizarea indicatorilor specifici activităţilor de manipulare a mărfurilor

(c) Întocmirea unui plan de îmbunătăţire a activităţilor

Condiţii de aplicabilitate:

Monitorizare: - supravegherea respectării planului de operaţii, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor şi instalaţiilor, condiţiilor impuse pentru manipularea mărfii, normelor de tehnica securităţii muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor;

- măsurarea / determinarea şi înregistrarea unor indicatori tehnico-economici specifici activităţilor de manipulare a mărfurilor

Analiză: compararea cu valori normate, întocmirea rapoartelor periodice

Indicatori: timpii în care se execută operaţiile, capacitatea de manipulare a punctelor de lucru, productivitate, costuri

Plan de îmbunătăţire: obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, rezultate aşteptate, evaluare

Probe de evaluare:

Probe scrise şi practice, prin care candidatul demonstrează, pe baza unei fişe de observaţii, că este capabil să supravegheze procesul de manipulare a mărfii, să evalueze calitatea acestuia şi să elaboreze un plan de îmbunătăţire a activităţilor, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), cuprinzând toate elementele din aceste categorii şi acoperind gamele menţionate în aplicabilitatea criteriilor de performanţă specificate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

67

Page 68: SPP Agent Feroviar

Titul Unitatii: 46.14 EFECTUAREA OPERATIILOR DE CASA

_______________________________________________________________________ Nivel 3+Valoare Credit 1,0

Competente :

46.14.1 Inregistreaza si intocmeste conturile veniturilor din traficul local si international

46.14.2 Efectueaza si inregistreaza incasarile, varsarile si platile din incasari

46.14.3 Trateaza diferentele de taxare si contare

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

68

Page 69: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.14 EFECTUAREA OPERATIILOR DE CASA

Competenta 46.14.1 Inregistreaza si intocmeste conturile veniturilor din traficul local si international

Criterii de performanta :

(a) Identificarea instructiunilor si dispozitiilor privind operatunile de casa efectuate pentru traficul de calatori si marfa

(b) cunoasterea modului de functionare a caselor

(c) intocmirea si completarea documentelor de casa

_______________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate :

Instructiuni Instructia de casa marfa/calatori, buletine informativeFunctionare Infintari, desfintari, contopiri si inchideri provizorii de

gestiuni de casaDocumente documente primare, registrul de incasari zilnice,

conncentratorul de casa lunarProbe de evaluare :

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice instructiunile si dispozitiile privind operatunile de casa efectuate pentru traficul de calatori si marfa, sa intocmeasca si sa completeze documentele de casa, sa cunoasca atributiile in executarea sarcinilor si modului de functionare a caselor, conform criteriilor de performanta (a), (b),(c) cuprinzand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

69

Page 70: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.14 EFECTUAREA OPERATIILOR DE CASA

Competenta 46.14.2 Efectueaza si inregistreaza incasarile, varsarile si platile din incasari

Criterii de performanta:

(a) Efectuarea si inregistrarea incasarilor si varsamintelor.

(b) Inregistrarea incasarilor,varsarilor si platilor.

(c) Incasarea si inregistrarea veniturilor din exploatare.

(d) Inaintarea conturilor de gestiune.

Conditii de aplicabilitate :

Documente primare  conform Catalogului formularelor folosite in economie, instrumente bancare, alte modalitati de decontare si plata.

Inregistrare documente si completarea lor.

Transport de calatori si marfa instructii si conventii internationale.

Pregatirea conturilor constituirea, inaintarea conturilor de gestiune si statistice.

Probe de evaluare :

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa efectueze, inregistreze incasarile, varsarile si platiile si inaintarea conturilor de gestiune, conform criteriilor de performanta (a), (b),(c), (d) cuprinzand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

________________________________________________________________________

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

70

Page 71: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.14 EFECTUAREA OPERATIILOR DE CASA

Competenta 46.14.3 Trateaza diferentele de taxare si contare

Criterii de performanta:

(a) Definirea diferentelor

(b) Cercetarea difrentelor nelichidate

Conditii de aplicabilitate :

Diferente produse in statii, agentii de voiaj si alte unitati.

Diferente nelichidate documente de cercetare preliminara necesare.

Probe de evaluare :

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca si sa crceteze diferentele de taxare si contare conform criteriilor de performanta (a), (b) cuprinzand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

71

Page 72: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.15 INCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARFA IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

_________________________________________________________________________

Nivel : 3+Valoare credit : 1.0

Competente :

46.15.1 Identifica conditiilor de acceptare la transport.

46.15.2 Incheie contractul de transport

46,15,3 Urmareste realizarea contractului de transport.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

72

Page 73: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.15 INCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARFA IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

_______________________________________________________________________

Competenta : 46.15.1 Identifica conditiilor de acceptare la transport.

Criterii de performanta :

(a) Cunoasterea documentelor de transport

(b) Analizarea conditiilor de acceptare si excludere la transportul marfurilor

Conditii de aplicabilitate :Documente Normele uniforme de transport. Regulamentul de

transport, tarif intern de marfa, conventiile internationale, ordine specifice

Conditii primire-predare, incarcare-descarcare-trasbordare, depozitare si plata

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa cunoasca conditiile de acceptare la transport a marfurilor, conforn precizarilor din criteriile de performanta (a), (b) si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

73

Page 74: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.15 INCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARFA IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Competenta : 46.15.2 Incheie contractul de transport ________________________________________________________________________

Criterii de performanta :

(a) Identifica marfurile pe grupe, categorie si serie vagon si transport combinat

(b) Identificarea traficului si a expeditiilor.

(c) Respectarea conventiei-cadru sau comanda pentru incarcare, descarcare a vagoanelor.

Coditii de aplicabilitate :

Grupe conform regulamentelor in vigoare

Selectare  Client permanent sau sezonier.

Comanda In functie de vagon si marfa

Probe de avaluare :

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa incheie un contract pentru transportul marfurilor conform criteriilor de performanta (a), (b) si (c) siconditiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

74

Page 75: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.15 INCHEIEREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARFA IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Competenta : 46.15.3 Urmareste realizarea contractului de transport.

Criterii de performanta :

(a) Completarea documentelor de transport.

(b) Cunoasterea programului de transport si anexelor lui

(c) Respectarea termenelor contractului de transport

(d) Modificarea contractului de transport.

Conditii de aplicabilitate :

Documente Registrul veghetor, de evidentiere a vagoanelor la punctele de incarcare si descarcare, esalonarea decadica, programarea vagoanelor pe zile si decada

Program denumirea marfii, adrese expeditor-destinatar, categorie vagon, statii de expeditie- destinatie

Termene responsabilitati ale transportatorui si ale clientului

Modificare La cererea expeditorului si destinatarului

Probe de avaluare :

Probe orale si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa urmareasca realizarea contractului de transport conform criteriilor de performanta (a), (b), (c) si (d) si conditiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

75

Page 76: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.16 INCHEIEREA COTRACTULUI DE TRANSPORT CALATORI, BAGAJE SI MESAGERII IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Nivel : 3+

Valoare credit : 1,0

Competente :

46.16.1 Foloseste cunostiinte specifice in trafic intern si international.

46.16.2 Identifica legitimatiile de calatorie in trafic intern si international.

46.16.3 Identifica bagajele inregistrate si expeditiile de mesagerie.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

76

Page 77: SPP Agent Feroviar

Titlu Unitati 46.16 INCHEIEREA COTRACTULUI DE TRANSPORT CALATORI, BAGAJE SI MESAGERII IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

___________________________________________________________________

Competente 46.16.1 Foloseste cunostiintele specifice in trafic intern si international __________________________________________________________________

Criterii de performanta :

(a) Definirea contractului de transport

(b) Incheierea si modificarea contractului

(c) Selectarea tarifelor si incasarilor

Conditii de aplicabilitate :

Definitie : Contractul de transport calatori, bagaj, mesagerii.

Incheiere : Transportator - client.

Selectare functie de categoria trenului, distanta

____________________________________________________________________ Probe de evaluare

Probe orare si practice  prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa incheie, modifice contractul de transport si sa selecteze tarifele si incasarile conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b),(c), cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

77

Page 78: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii 46.16. INCHEIEREA COTRACTULUI DE TRANSPORT CALATORI, BAGAJE SI MESAGERII IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Competenta 46.16.2 Identifica legitimatile de calatorie in trafic intern si international

Criterii de perfomanta :

(a) Determinarea formelor de incheiere a contractului de transport.

(b) Indentificarea duratei contractului.

(c) Aplicarea facilitatilor acordate clientilor._______________________________________________________________________

Conditii de aplicabilitate :

Forme : Individual, in grup, in circuit, in conditii speciale.

Durata Determinata si nedeterminata.

Facilitati : Respectarea reglementarilor comerciale ale S.N.T.F.C.

Probe de evaluare : Probe orale si practice, prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa defineasca formele si durata contractului de transport si sa aplice facilitatile acordate conform principiilor din criteriile de perfomante (a), (b), (c), cuprinzand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

78

Page 79: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.16. INCHEIEREA COTRACTULUI DE TRANSPORT CALATORI, BAGAJE SI MESAGERII IN TRAFIC INTERN SI INTERNATIONAL

Competente 46.16.3. Identifica bagajele inregistrate si expeditiile de mesagerie

Criterii de performanta :

(a) Aplicarea prevederilor, normelor uniforme pentru transportul bagajelor inregistrate si mesagerii.

(b) Respectarea termenului de executarea a contactului de transport.

Conditii de aplicabilitate :

Bagaje si mesagerii : Inregistrate, rapide si ordinare.

Conditii la primire : Ambalaje, etichete, cantarire si francare.

Sosirea / eliberare : Avizare, eliberare bagaje, mesagerii si documente de transport

Probe de evaluare :Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa aplice prevederile ’’Normelor unuforme de transport a bagajelor si mesageri’’ conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elamentele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

79

Page 80: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.17 SEMNALIZAREA CIRCULATIEI SI MANEVREI LA CALEA FERATA

___________________________________________________________________________

Nivel : 3+

Valoare credit : 1,0

Competente :

46.17.1. Utilizeaza semnalele fixe

46.17.2. Identifica semnalele aplicate la trenuri

46.17.3. Foloseste semnale date de agenţi cu instrumente portative

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

80

Page 81: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.17 SEMNALIZAREA CIRCULATIEI SI MANEVREI LA CALEA FERATA

Competente 46.17.1 Utilizeaza semnalele fixe

Criterii de performanta : (a) Recunoasterea semnalelor mecanice si luminoase

(b) Foloseste indicatoare de cale si repere aplicate la semnalele fixe

Conditii de aplicabilitate :

Semnale mecanice si luminoase tipuri, semnificatia culorilor

Indicatoare de cale, repere tipuri si modul de utilizare

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze semnalele fixe in circulatia si manevra feroviara conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elamentele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

81

Page 82: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.17 SEMNALIZAREA CIRCULATIEI SI MANEVREI LA

CALEA FERATA

Competente 46.17.2 Identifica semnalele aplicate la trenuri

Criterii de performanta : (a) identifica semnalele aplicate la locomotiva si vagoane

(b) recunoaste semnalizarea trenurilor care circula pe linie falsa

Conditii de aplicabilitate :

Semnale aplicate de cap si fine de tren

Linie falsa semnalizare locomotiva si vagoane

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze semnalele aplicate la trenuri in circulatia si manevra feroviara conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elamentele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

82

Page 83: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.17 SEMNALIZAREA CIRCULATIEI SI MANEVREI LA

CALEA FERATA

Competente 46.17.3 Foloseste semnale date de agenţi cu instrumente portative

Criterii de performanta :(a) Utilizarea semnalelor pentru verificarea liniei de primire şi

de trecere, semnale pentru circulaţie şi manevră

(b) Recunoasterea semnalelor pentru proba frânei

Conditii de aplicabilitate :

Semnale acustice, mobile, luminoase

Proba franei date de agenti

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa utilizeze semnalele date cu instrumentele portative la trenurile in circulatia si manevra feroviara conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elamentele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

83

Page 84: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.18 EXECUTAREA TEHNOLOGIILOR DE LUCRU ÎN ACTIVITATEA DE CIRCULAŢIE ŞI MANEVRĂ

___________________________________________________________________________

Nivel : 3+

Valoare credit : 1,0

Competente :

46.18.1. Deserveşte posturile de macazuri

46.18.2. Execută operaţii componente ale tehnologiilor din staţii.

46.18.3 Foloseşte reglementări specifice din planul tehnic de exploatare a staţiei de cale ferată

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

84

Page 85: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.18 EXECUTAREA TEHNOLOGIILOR DE LUCRU ÎN ACTIVITATEA DE CIRCULAŢIE ŞI MANEVRĂ

Competente 46.18.1 Deserveşte posturile de macazuri

Criterii de performanta :

(a) Manevrarea şi înzăvorârea macazurilor (b) Mijloace de comunicaţii pentru activităţile de circulaţie şi manevră.

Conditii de aplicabilitate :

Macazuri mecanice şi electromecanice care intră în parcurs

Mijloace Descriere generală şi utilizarea mijloacelor

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa deserveasca posturile de macazuri utilizate in circulatia si manevra feroviara conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elamentele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

85

Page 86: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.18 EXECUTAREA TEHNOLOGIILOR DE LUCRU ÎN ACTIVITATEA DE CIRCULAŢIE ŞI MANEVRĂ

Competente 46.18.2 . Execută operaţii componente ale tehnologiilor din

staţii.

Criterii de performanta :

(a) respectarea tehnologiilor de circuletie a trenurilor

(b) executarea manevrelor

Conditii de aplicabilitate :

Tehnologii la primire, expediere, tranzit

Manevre tipuri si executie

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa execute operatii de circulatie si manevra in statiile de cale ferata conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

86

Page 87: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.18 EXECUTAREA TEHNOLOGIILOR DE LUCRU ÎN ACTIVITATEA DE CIRCULAŢIE ŞI MANEVRĂ

Competente 46.18.3 Foloseşte reglementări specifice din planul tehnic de exploatare a staţiei de cale ferată

_____________________________________________________________

Criterii de performanta :

(a) Identificarea continutului planului tehnic de exploatare a staţiei de cale ferată

(b) Cunoasterea inzestrarii tehnice a staţiei.

________________________________________________________________________Conditii de aplicabilitate :

Continut regulament, planul de ansamblu şi schiţa staţiei, anexele planului tehnic de exploatare Inzestrare constructii, instalatii, dispozitive________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orare/scrise si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa identifice continutul planului tehnic de exploatare al statiei si sa cunoasca inzestrarea tehnica a statiei de cale ferata conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

87

Page 88: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.19 UTILIZAREA, INTRETINEREA SI REVIZUIREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR

DIN TRANSPORTUL FEROVIAR ___________________________________________________________________________

Nivel : 3+

Valoare credit : 1,0

Competente :

46.19.1 Ingrijeşte şi revizuieşte schimbatoare de cale, instalaţii şi construcţii folosite în transporturi

46.19.2 Manevrează construcţii şi instalaţii din staţii

46.19.3 Consemnează scoaterea din funcţiune şi punerea în funcţiune a instalaţiilorpentru siguranţa circulaţiei

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

88

Page 89: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.19 UTILIZAREA, INTRETINEREA SI REVIZUIREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR

DIN TRANSPORTUL FEROVIAR

Competente 46.19.1 Ingrijeşte şi revizuieşte schimbatoare de cale, instalaţii şi construcţii folosite în transporturi

_____________________________________________________________

Criterii de performanta :

(a) revizuirea instalaţiilor si construcţiilor ce concură la siguranţa circulaţiei feroviare.

(b) depistarea neregulilor cu ocazia revizuirii zilnice a construcţiilor şi instalaţiilor care concură la siguranţa circulaţiei

________________________________________________________________________Conditii de aplicabilitate :

Instalatii si constructii aparate de cale, instalaţii de manevră şi circulaţie, instalaţii fixe de tracţiune

Defecte la schimbatoare de cale, traversari, saboti de deraiere, instaletii SCB si TTR________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa ingrijasca şi revizuiasca schimbatoare de cale, instalaţii şi construcţii folosite în transporturile feroviare conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

89

Page 90: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.19 UTILIZAREA, INTRETINEREA SI REVIZUIREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR

DIN TRANSPORTUL FEROVIAR

Competente 46.19.2 Manevrează construcţii şi instalaţii din staţii _____________________________________________________________

Criterii de performanta :

(a) Manevrarea aparatelor de cale şi a semnalelor pentru parcursuri de circulaţie şi manevră în sistem de centralizare electromecanică

(b) Manevrarea aparatelor de cale şi a semnalelor pentru parcursuri de circulaţie şi manevră în sistem de centralizare electrodinamică şi electronică.

________________________________________________________________________Conditii de aplicabilitate :

Centralizare electromcanica executarea parcursurilor

centralizare electrodinamică cu si fara dispecer şi electronică________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa manevreze constructiile si instalatiile din statii conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

90

Page 91: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.19 UTILIZAREA, INTRETINEREA SI REVIZUIREA CONSTRUCTIILOR SI INSTALATIILOR

DIN TRANSPORTUL FEROVIAR

Competente 46.19.3 Consemnează scoaterea din funcţiune şi punerea în funcţiune

a instalaţiilor pentru siguranţa circulaţiei _____________________________________________________________

Criterii de performanta :(a) Avizarea personalului de specialitate

(b) Consemnarea scoaterii/punerii din/în funcţiune în registre

________________________________________________________________________Conditii de aplicabilitate :

Avizare persoane de specialitate instalatii SCB, TTR, IFTE

Consemnare registre de revizie a instalaţiilor de siguranţa circulaţiei

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa manevreze constructiile si instalatiile din statii conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

91

Page 92: SPP Agent Feroviar

Titlul Unitatii: 46.20 PRELUCRAREA TRENURILOR SI A VAGOANELOR

___________________________________________________________________________

Nivel : 3+

Valoare credit : 1,0

Competente :

46.20. 1. Prelucrează trenurile locale în staţii intermediare

46.20. 2. Prelucrează trenurile aflate în tranzit prin staţiile tehnice

46.20. 3. Prelucrează total trenurile în staţiile tehnice.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

92

Page 93: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.20 PRELUCRAREA TRENURILOR SI A VAGOANELOR

Competente 46.20.1 Prelucrează trenurile locale în staţii intermediare

_____________________________________________________________

Criterii de performanta :(a) Pregătirea vagoanelor pentru ataşare

(b) Manevrarea vagoanelor detaşate din tren la puncte de încărcare-descărcare diferite

________________________________________________________________________Conditii de aplicabilitate :

Pregatire revizia tehnica si comerciala

Puncte linii de incarcare-descarcare, transbordare, cantarire, spalare, industriale

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prelucreze trenurile locale în staţiile intermediare conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

93

Page 94: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.20 PRELUCRAREA TRENURILOR SI A VAGOANELOR

Competente 46.20.3 Prelucrează total trenurile în staţiile tehnice

_____________________________________________________________

Criterii de performanta

(a) Manevrarea pentru descompunerea trenului în grupa de primire în funcţie de construcţiile şi instalaţiile existente:

(b) Manevrarea vagoanelor în grupa de triere pentru realizarea garniturilor în funcţie de criteriile stabilite:

________________________________________________________________________Conditii de aplicabilitate 

Constructii si instalatii dispozitive de triere, linii de tragereCriterii greutatea trenului, numarul vagoanelor, ordinea de asezare in tren________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prelucreze total trenurile aflate în staţiile tehnice conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

94

Page 95: SPP Agent Feroviar

Titlul unitatii 46.20 PRELUCRAREA TRENURILOR SI A VAGOANELOR

Competente 46.20.3 Prelucrează total trenurile în staţiile tehnice._____________________________________________________________

Criterii de performanta : a) Manevrarea pentru descompunerea trenului în grupa de primire în funcţie de construcţiile şi instalaţiileexistenteb)` Manevrarea vagoanelor în grupa de triere pentru realizarea garniturilor în funcţie de criteriile stabilite şi de procedeul de executare aprobei frânelorc) Prelucrarea trenurilor în grupa de expediere în condiţii specifice grupeiFrânarea cu frîna de mână, cu sabotul manual, moderatorul de viteză, frânele de cale(a)________________________________________________________________________Conditii de aplicabilitate :construcţiile şi instalaţii -Dispozitive de triere, linii de tragere,cocoaşe, planuri înclinateprocedeu, criterii -Cu instalaţie fixă, cu locomotiva

-Greutatea trenului, numarul vagoanelor,-ordinea de aşezare în tren

condiţii specifice grupei mod de realizare a frânǎrii: cu frâna de mânǎ, sabotul manual, moderatorul de vitezǎ, frânele de cale

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orare si practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil sa prelucreze trenurile aflate în tranzit prin staţiile tehnice conform precizarilor din criteriile de performanta (a),(b) cuprizand toate elementele din aceasta categorie si respectand conditiile de aplicabilitate.

Nivel: 3 avansatCalificarea: Agent feroviar

95