spp apicultor sericicultor

92
2 Anexa nr 2 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Calificarea: APICULTOR - SERICICULTOR Nivelul 2 2006

Upload: centrudepregatire

Post on 09-Feb-2016

260 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Standard de pregatire profesionala

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Apicultor Sericicultor

2

Anexa nr 2 la OMEdC nr. 4947/2308.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea: APICULTOR - SERICICULTOR

Nivelul 2

2006

Page 2: SPP Apicultor Sericicultor

3

Autorii: 1. Moisiu Maria

- doctor în medicină veterinară, profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;

2. Murat Leman - doctor în agronomie, profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa; 3. Patape Marioara

- profesor gradul I , Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;

4. Ilie Maria - doctor în zootehnie, profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;

5. Matei Monica - profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Valea Călugărească;

6. Oprea Delia - profesor gradul II, Grup Şcolar Agricol Prejmer;

Page 3: SPP Apicultor Sericicultor

4

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ UNITĂŢI DE COMPETENŢE CHEIE

1. COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE 2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 3. COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ 4. ASIGURAREA CALITĂŢII 5. DEZVOLTAREA PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI 6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII 7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE 10. ECONOMIE ŞI MARKETING 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

UNITĂŢI DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE 12. BIOLOGIA FAMILIEI DE ALBINE 13. BAZA MELIFERĂ ŞI SERICICOLĂ 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR 15. TEHNOLOGIA CREŞTERII VIERMILOR DE MĂTASE 16. PRODUSE APICOLE 17. BOLILE ŞI DĂUNĂTORII ALBINELOR ŞI VIERMILOR DE MĂTASE

Page 4: SPP Apicultor Sericicultor

5

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE _____________________________________________________________________________ Nivel: (2 ) Valoare credit: 1,0 Competenţe:

1. 1 Formulează opinii personale pe o temă dată. 1. 2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative. 1. 3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate. 1. 4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o

sarcină dată.

Page 5: SPP Apicultor Sericicultor

6

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Competenţa 1.1: Formulează opinii personale pe o temă dată. Criterii de performanţă: (a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată . (b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate. (c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi. Condiţii de aplicabilitate: Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentare Expunere de motive argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat,

preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată , în limbaj de specialitate, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 6: SPP Apicultor Sericicultor

7

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Competenţa 1.2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative. Criterii de performanţă: (a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din

surse variate. (b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor. (c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de

ilustrare . Condiţii de aplicabilitate: Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual

cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora si să prezinte materialul realizat aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 7: SPP Apicultor Sericicultor

8

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Competenţa 1.3: Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate. Criterii de performanţă: (a) Selectarea documentelor din surse specializate . (b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale . (c) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de

lucru. Condiţii de aplicabilitate: Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, formă structurată Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţă oficiala, CV-

uri Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 8: SPP Apicultor Sericicultor

9

Titlul unităţii 1 : COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE Competenţa 1.4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină

dată. Criterii de performanţă: (a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată. (b) Selectarea metodelor grafice adecvate. (c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace

grafice. (d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor. Condiţii de aplicabilitate : Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul Mijloace grafice schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice Reprezentare corectă: scară, legendă, forma îngrijită, acurateţe, toleranţă Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 9: SPP Apicultor Sericicultor

10

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMATIEI Nivel: ( 2) Valoare credit: 1,0 Competenţe:

2.1 Exploatează baze de date.

2.2 Prezintă informaţii incluzând text, numere şi

imagini.

2.3 Comunică prin Internet.

Page 10: SPP Apicultor Sericicultor

11

Titlul unităţii 2 : UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Competenţa 2.1: Exploatează baze de date. Criterii de performanţă: (a) Ilustrarea tipurilor de date. (b) Prezentarea structurii unei baze de date. (c) Încărcarea unei baze de date. (d) Întreţinerea unei baze de date.

Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune) Încărcare: introducere şi validare date Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei

auxiliare Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 11: SPP Apicultor Sericicultor

12

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Competenţa 2.1: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini. Criterii de performanţă: (a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor. (b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini. (c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese. (d) Prezentarea aplicaţiei. Condiţii de aplicabilitate: Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) ,(b) , (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 12: SPP Apicultor Sericicultor

13

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMATIEI Competenţa 2.3: Comunicare prin Internet. Criterii de performanţă: (a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii. (b) Extragerea informaţiilor relevante. (c) Folosirea metodelor de schimb a informaţiilor. Condiţii de aplicabilitate: Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare de căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor Probe de evaluare: Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) , (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 13: SPP Apicultor Sericicultor

14

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _____________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 1,0 Competenţe:

3.1 Receptează mesaje orale. 3.2 Receptează mesaje scrise. 3.3 Exprimă mesaje orale. 3.4 Exprimă mesaje scrise. 3.5 Participă la conversaţii .

Page 14: SPP Apicultor Sericicultor

15

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa 3.1: Receptează mesaje orale . Criterii de performanţă : (a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme

familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber). (b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de

actualitate, interes personal/profesional. (c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă. Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături

afectiv-emoţionale dintr-un text Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale,

culturale Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a ) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 15: SPP Apicultor Sericicultor

16

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa 3.2: Receptează mesaje scrise. Criterii de performanţă: (a) Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific

personal/profesional. (b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor. (c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame. Condiţii de aplicabilitate: Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice

domeniului Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 16: SPP Apicultor Sericicultor

17

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa 3. 3: Exprimă mesaje orale. Criterii de performanţă: (a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor

activităţi din proximitate. (b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune. (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale. Condiţii de aplicabilitate: Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 17: SPP Apicultor Sericicultor

18

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa 3.4: Exprimă mesaje scrise. Criterii de performanţă: (a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes

personal/profesional. (b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de

lucru. (c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a

experienţelor profesionale. Condiţii de aplicabilitate: Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi

profesionale repetate Corespondenţă/ documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de evidenţă

primară, inventarieri, CV-ul european Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neâmpliniri profesionale, motivaţie,

relaţii în echipă, interese Probe de evaluare: Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 18: SPP Apicultor Sericicultor

19

Titlul unităţii 3 : COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Competenţa 3.5: Participă la conversaţii. Criterii de performanţă: (a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes

personal şi profesional. (b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate. Condiţii de aplicabilitate: Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte

limba sau limba este selectată convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi

organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori) Probe de evaluare: Probă orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate

Page 19: SPP Apicultor Sericicultor

20

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

_____________________________________________________________________________

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

4.1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

4.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Page 20: SPP Apicultor Sericicultor

21

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu

de activitate.

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru

propriul loc de muncă.

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă.

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi

indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare,

ieşiri)

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale prin care candidatul demonstreză că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 21: SPP Apicultor Sericicultor

22

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII

Competenţa 4.2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii.

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de

asigurare a calităţii .

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în

activitatea proprie.

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii

adoptat de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii

din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de

modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control –

ordonate logic corespunzătoare metodelor standardizate

definite mai sus

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performaţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 22: SPP Apicultor Sericicultor

23

Titlul unităţii 5: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

___________________________________________________________________________

Nivel: (2)

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

5.1 Analizează caracteristicile personale şi factorii

implicaţi în dezvoltarea carierei.

5.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de

educaţie şi formare profesională .

Page 23: SPP Apicultor Sericicultor

24

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Competenţa 5.1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în

dezvoltarea carierei.

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală .

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei .

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională.

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare

personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare

profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 24: SPP Apicultor Sericicultor

25

Titlul unităţii 5 : DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Competenţa 5. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare

profesională.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare

profesională .

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile

proprii .

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi

mediu.

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) ,(b) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 25: SPP Apicultor Sericicultor

26

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 0,5 Competenţe:

6.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor.

6.2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la

locul de muncă.

Page 26: SPP Apicultor Sericicultor

27

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 6. 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi

sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor .

___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în

funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii .

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la

locul de muncă . (c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală

şi colectivă.

Condiţii de aplicabilitate : Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă

(ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi) Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea

mijloacelor de protecţie ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 27: SPP Apicultor Sericicultor

28

Titlul unităţii 6 : IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ___________________________________________________________________________ Competenţa 6. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc . ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea factorilor de risc . (b) Raportarea prezenţei factorilor de risc. (c) Înlăturarea factorilor de risc. Condiţii de aplicabilitate : Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer,

temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de

protecţie, respectarea normelor de protecţie ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriului de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 28: SPP Apicultor Sericicultor

29

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ ___________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 0,5 Competenţe:

7.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea

obiectivelor.

7.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă.

7.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor.

Page 29: SPP Apicultor Sericicultor

30

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ Competenţa 7.1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. Criterii de performanţă: (a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă. (b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă. (c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor. Condiţii de aplicabilitate: Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale Sarcini : profesionale, sociale Resurse : informaţii, materiale, umane Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 30: SPP Apicultor Sericicultor

31

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ Competenţa 7.2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă. Criterii de performanţă: (a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi. (b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup. (c) Iniţierea acţiunilor în grup. Condiţii de aplicabilitate: Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,

supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare: Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă (a), ( b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 31: SPP Apicultor Sericicultor

32

Titlul unităţii 7 : LUCRUL ÎN ECHIPĂ Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor. Criterii de performanţă: (a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei. (b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei. (c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă. Condiţii de aplicabilitate: Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de

motivare, interese Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan

comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului

comun, recunoaşterea meritelor Probe de evaluare: Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă (a) şi ( b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 32: SPP Apicultor Sericicultor

33

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI ___________________________________________________________________________ Nivel: 2 Valoare credit: 1.0 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

8.1. Identifică sursele de poluare a mediului 8.2. Utilizează metodele de analiză a poluării mediului 8.3. Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului. 8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului.

Page 33: SPP Apicultor Sericicultor

34

Titlul unitaţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI ___________________________________________________________________________ Competenţa 8.1. Identifică sursele de poluare a mediului ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţa: (a) Recunoaşterea surselor de poluare a mediului (b) Identificarea factorilor poluanţi pentru diferite medii (c) Descrierea modificărilor apărute în mediu din cauza poluării (d) Identificarea căilor de dispersie a factorilor poluanţi ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Surse de poluare : naturale : vulcani, incendii spontane, alunecări de teren artificiale : din activităţi menajere, industriale, agrozootehnice Factori poluanţi proveniţi din industrie, activităţile menajere şi agricultură Echipamente pentru identificarea factorilor poluanţi : sticlărie, mojar, analizator multiplu de determinare a parametrilor de poluare a apei Modificări: deteriorarea calităţii aerului, apei, solului datorită poluării, deteriorarea stratului de ozon, efectul de seră, ploile acide Căile de dispersie : apă, aer, sol, animale, om ___________________________________________________________________________ Probe de Evaluare : Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrază că a reţinut sursele de poluare a mediului conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască factorii poluanţi din apă, aer, sol. conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice căile de dispersie a factorilor poluanţi şi să explice dispersia acestora în mediu conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate . Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască modificările apărute în apă, aer, sol, din cauza agenţilor poluanţi conform criteriului de performanţă (d) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Page 34: SPP Apicultor Sericicultor

35

Titlul unităţii: 8.PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI ___________________________________________________________________________ Competenţa: 8.2. Utilizează metode de analiza a poluării mediului ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea cu ajutorul organelor de simţ a gradului de poluare a mediului (b) Folosirea indicatorilor biologici pentru caracterizarea gradului de poluare (c) Efectuarea analizelor de laborator pentru determinarea gradului de poluare a mediului (d) Respectarea regulilor specifice de protecţie a muncii ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate Simţurile: - vederea, mirosul, gustul, auzul Agenţi poluanti : - fumul, smogul, petele de ukei, amoniac, bioxidul de sulf, hidrogenul sulfurat, pesticidele Indicatorii biologici: - diferite populatii de vietuitoare, de specii de plante, sorturi de licheni, animale mici (canarii), specii de bacterii feruginoase, sulfobacterii colorate diferit, alge, larvele unor specii animale Metode de analiza de Laborator : - chimice, fizice si fizico-chimice Echipamente pentru analiza gradului de poluare :- sticlări,. mojar, analizator multiplu pentru determinarea gradului de poluare a apei Norme de protecţie a muncii specifice metodelor de analiză a poluării mediului ; ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză organoleptică a unei probe de apă sau sol poluat,conform criteriului de performanţă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul tebuie să demonstreze că este capabil să recunoască agenţii poluanţi folodind anumiţi indicatori biologici, conform criteriului de performanţă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze o analiză de laborator în scopul determinării agenţilor poluanţi din mediu, conform criteriului de performanţă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitte. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte regulile specifice de protecţie a muncii conform criteriului de performanţă (d ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Page 35: SPP Apicultor Sericicultor

36

Titlul unităţii 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI ___________________________________________________________________________ Competenţa 8.3 Aplică măsuri de prevenire a poluării mediului ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării aerului (b) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării apei (c) Utilizarea măsurilor de prevenire a poluării solului (d) Respectarea regulilor specifice de protecţie a muncii. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Materiale utilizate: material de semănat şi plantat neinfestat, feromoni, brâie-capcană îngrăşăminte naturale, duşmani naturali ai dăunătorilor, vapori de apă şi propan, preparate din cenuşă, energia solară, prelate şi plase de plastic, perii de sârmă, foarfeci, cuiburi şi garduri vii, mulci, ape purificate Măsuri de prevenire : gazări, fertilizare echilibrată, rotaţia culturilor, irigarea cu ape epu- rată, alegerea unor specii si varietăţi de plante rezistente la boli şi dăunători, folosirea de culturi-capcane şi a seminţelor învelite într-un « cocon » ce conţine produse chimice corespunzătoare, elibarând elemente fertilizante şi pesticide adaptate condiţiilor particulare de mediu. Norme de protecţie a muncii specifice lucrărilor de prevenire a poluării mediului; ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării aerului conform criteriului de performantă (a) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării apei conform criteriului de performantă (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze măsuri de prevenire a poluării solului conform criteriului de performantă (c) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte măsuri de protecţie a muncii specifice conform criteriului de performantă (d) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Page 36: SPP Apicultor Sericicultor

37

Titlul unităţii: 8. PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLUĂRII MEDIULUI ___________________________________________________________________________ Competenţa: 8.4. Aplică măsuri de combatere a poluării mediului ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Realizarea epurării apelor uzate prin diferite metode (b) Utilizarea metodelor de purificare a atmosferei (c) Aplicarea măsurilor de diminuare a vibraţiilor şi zgomotelor (d) Efectuarea lucrarilor de desecare si drenaj a terenurilor (e) Folosirea raţionala a îngrăşămintelor si pesticidelor în agricultură şi silvicultură (f) Respectarea regulilor specifice de protecţie a muncii ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabiliate: Utilaje: - decantor primar radial; grătare şi site; bazin de aerare cu nămol activ; decantor secundar radial; cicloanele; filtrele fibraose si cu strat granular; rotociclonul Materiale: - reactivi chimici; populaţii de microorganisme vegetale şi animale, îngrăşăminte organice, materiale de construcţii; drenuri; pietre; Echipament : - individual de protecţie a muncii Norme de protecţie a muncii specifice pentru lucrările executate; ___________________________________________________________________________ Probe de Evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să descrie metode de epurare a apelor cu ajutorul instalaţiilor specifice conform criteriului de performanţă (a ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie sa demonstreze că este capabil să aplice masurile tehnico-organizatorice de purificare a aerului conform criteriului de performanţă (b ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze ca este capabil sa ia măsuri pentru atenuarea nivelului de zgomot conform criteriului de performanţă (c ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să cunoască şi să efectueze lucrări de desecare si drenaj în vederea fixarii si stabilizarii terenurilor conform criteriului de performanţă (d ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească în mod raţional îngrăşămintele si pesticidele conform criteriului de performanţă (e) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să folosească echipamente specifice de protecţie a muncii conform criteriului de performanţă (f ) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Page 37: SPP Apicultor Sericicultor

38

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE ___________________________________________________________________________ Nivel: 2 Valoare credit: 0,5 ___________________________________________________________________________ Competenţe: 9.1 Descrie patrimoniul întreprinderii 9.2 Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii 9.3 Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri,

încasărilor şi plăţilor

Page 38: SPP Apicultor Sericicultor

39

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 9.1. Descrie patrimoniul întreprinderii ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Definirea patrimonului întreprinderii (b) Caracterizarea structurilor patrimoniale de activ şi de pasiv (c) Identificarea patrimoniului unei întreprinderi locale ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Patrimoniu: bunuri, economice, drepturi, obligaţii Structuri de activ: active imobilizate, active circulante, active de regularizare şi asimilare Structuri de pasiv: capitaluri proprii, provizioane, datorii, pasive de regularizare Patrimoniul întreprinderii: elemente patrimoniale de activ şi de pasiv ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie patrimoniul întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze structurile patrimoniale de activ şi de pasiv, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele patrimoniale ale unei întreprinderi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Page 39: SPP Apicultor Sericicultor

40

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 9.2. Identifică cheltuielile şi veniturile întreprinderii. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Clasificarea veniturilor şi a cheltuielilor întreprinderii în funcţie de criterii date. (b) Încadrarea veniturilor şi a cheltuielilor întreprinderii în funcţie de natura activităţii. (c) Calcularea rezultatului exerciţiului financiar. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Criterii - cheltuieli: natura activităţii, natura resurselor utilizate, destinaţia cheltuielilor,

dependenţa faţă de volumul producţiei -venituri: natura activităţii, natura rezultatelor obţinute Natura activităţii: exploatare, financiară, extraordinară Calcul: rezultatul de exploatare, financiar, extraordinar, rezultatul exerciţiului financciar ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice veniturile şi cheltuielile întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să încadreze veniturile şi cheltuielile unei întreprinderi în funcţie de natura activităţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze rezultatul exerciţiului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Page 40: SPP Apicultor Sericicultor

41

Titlul unităţii: 9. ELEMENTE DE CONTABILITATE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 9.3. Completează documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de

mărfuri, încasărilor şi plăţilor. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea documentelor de evidenţă. (b) Întocmirea documentelor de evidenţă. (c) Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor de evidenţă. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Documente: aviz de însoţire a mărfii, factură fiscală, notă de intrare recepţie , dispoziţie de

livrare, bon de vânzare, chitanţă , fişe de magazie, bon de predare, restituire, transfer, bon de consum, registru de materiale, registru de casă , ordin de plată

Întocmire: Documente de evidenţă specificate mai sus Verificare: de fond şi de formă ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice documentele de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documente de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice documentele de evidenţă, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (c) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 41: SPP Apicultor Sericicultor

42

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING ___________________________________________________________________________ Nivel: 2 Valoare credit: 1;0 ___________________________________________________________________________ Competenţe : 10. 1. Explică rolul marketingului în cadrul întreprinderii. 10. 2 Analizează sursele de finanţare pentru înfiinţarea unei întreprinderi.

10. 3. Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor.

10. 4. Descrie relaţia cerere ofertă într-o întreprindere.

Page 42: SPP Apicultor Sericicultor

43

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING ___________________________________________________________________________ Competenţa: 10.1 Explică rolul marketingului în cadrul întreprinderii. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Prezentarea noţiunilor de marketing (b) Descrierea funcţiilor marketingului (c) Caracterizarea pieţei întreprinderii (d) Realizarea unei cercetări de marketing ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Noţiuni de marketing: conceptul şi obiectivele marketingului, etape în evoluţia

marketingului, domeniile aplicării marketingului. Funcţii: premisă, obiectiv, mijloc. Piaţa: concept, capacitate, profil, segmentare piaţa produsului şi piaţa întreprinderii Cercetare de marketing: obiective, tipologie, etape, metode şi tehnici de culegere a informaţiilor ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de marketing, aşa cum se prezintă în criteriile de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie funcţiile marketingului, aşa cum se prezintă în criteriile de performanţă (b), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze piaţa întreprinderii, aşa cum se prezintă în criteriile de performanţă (c),cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise, practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o cercetare de marketing, aşa cum se prezintă în criteriile de performanţă (d),cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 43: SPP Apicultor Sericicultor

44

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING ___________________________________________________________________________ Competenţa: 10.2 Analizează sursele de finanţare pentru înfiinţarea unei întreprinderi. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Întocmirea documentaţiei pentru dobândirea personalităţii juridice a unei întreprinderi (b) Identificarea surselor de finanţare (c) Alegerea surselor de finanţare după criterii date ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Cadrul juridic de înfiinţare: legislaţia în vigoare Documente de înfiinţare: contractul de societate, statut Surse de finanţare: proprii, străine: credite, proiecte de finanţare,leasing Criterii: calculul dobânzilor creditelor şi a costurilor investiţiei ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească documentaţia pentru dobândirea personalităţii juridice a unei întreprinderi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice şi să aleagă sursele de finanţare, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b) şi (c) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 44: SPP Apicultor Sericicultor

45

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING ___________________________________________________________________________ Competenţa: 10.3 Caracterizează activitatea întreprinderii din punct de vedere al calităţii produselor şi serviciilor ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Definirea calităţii şi ipostazele calităţii produselor şi serviciilor (b) Descrierea caracteristicilor calitative ale produselor şi serviciilor (c) Respectarea cerinţelor privind protecţia consumatorului (d) Identificarea elementelor care asigură calitatea în activitatea întreprinderii ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Calitate: - conform standardelor Ipostazele calităţii: - calitatea cerută şi aşteptată de client, calitatea furnizată de marketing, calitatea furnizată de proiectare, calitatea reprezentată de

conformitatea produselor şi serviciilor cu proiectul său Caracteristici: - produse: tipologice, calitative (de proces, de bază, de exploatare ) - servicii:cantitative, atributiv-calitative Protecţia consumatorului: - drepturile consumatorului, obligaţii, cadrul instituţional Elemente: - bucla calităţii ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească calitatea şi ipostazele calităţii produselor şi serviciilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile calitative ale produselor şi serviciilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte cerinţele privind protecţia consumatorului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele care asigură calitatea în activitatea întreprinderii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 45: SPP Apicultor Sericicultor

46

Titlul unităţii: 10. ECONOMIE ŞI MARKETING ___________________________________________________________________________ Competenţa: 10.4 Descrie relaţia cerere ofertă într-o întreprindere ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Analizarea factorilor care influenţează cererea de produse şi servicii. (b) Analizarea factorilor care influenţează oferta de produse şi servicii. (b) Explicarea mecanismului de formare a preţului ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Factori de influenţă - cerere: modificarea preţului altor bunuri, modificarea veniturilor

consumatorilor, perspectivele evoluţiei pieţei, schimbarea preferinţelor consumatorilor

- ofertă: preţul produselor, preţul altor bunuri, numărul ofertanţilor, perspectivele pieţei, taxe şi subvenţii, cadrul social-politic

Preţ: : - concept - funcţii : de recuperare a costurilor, de motivare a producătorilor, de informare a participanţilor la schimb, de corelare a cererii cu oferta - preţ de echilibru - formarea preţului pe diferite pieţe ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze factorii de influenţă ai cererii şi ofertei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) şi (b), cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice ,scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice mecanismul de formare a preţului, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (c) , cuprinzând elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 46: SPP Apicultor Sericicultor

47

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

___________________________________________________________________________

Nivel : 2

Valoare credit: 0,5

___________________________________________________________________________

Competenţe:

11.1 Respectă legislaţia rutieră.

11.2 Efectuează conducerea preventivă.

11.3 Aplică tehnicile de acordare a primului ajutor.

11.4 Execută controlul şi întreţinerea tractorului şi automobilului.

11.5 Execută conducerea tractorului şi a automobilului.

Page 47: SPP Apicultor Sericicultor

48

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI

AUTO

___________________________________________________________________________

Competenţa: 11.1 Respectă legislaţia rutieră.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea particularităţilor traficului rutier conştientizând locul, rolul şi responsabilităţile conducătorului de vehicul.

(b) Asigurarea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate determinante din punctul de vedere al securităţii traficului rutier.

(c) Prezentarea variantelor de asigurare adecvate pentru tractor şi autovehicule. (d) Explicarea importanţei informării în traficul rutier. (e) Identificarea particularităţilor drumului public şi a mijloacelor de dirijare a circulaţiei. (f) Insuşirea şi aplicarea regulilor de circulaţie rutieră la deplasarea vehiculelor pe drumurile

publice şi conştientizarea participanţilor la trafic asupra consecinţelor încălcării acestora. _____________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate:

Particularităţi ale traficului rutier: intensitate, densitate, fluenţă, structură; aspecte funcţionale şi relaţionale; reglementarea circulaţiei, cauze generatoare de accidente. Condiţii: starea tehnică, controlul vehiculelor; documente doveditoare ( certificatul de înmatriculare, cartea tehnică, licenţe de transport, permis de conducere, atestatul profesional). Variante de asigurări auto: CASCO, asigurare obligatorie, drepturi şi răspunderi. Informare: categorii de informaţii, timpul de reacţie. Particularităţi ale drumului public: - drum public, elemente geometrice şi constructive, clasificare şi încadrare, calitatea părţii carosabile. - mijloace de dirijare: semnale speciale de avertizare luminoasă şi/sau sonoră, semnalele poliţistului, semnalele luminoase, indicatoare şi marcaje, semnalizarea la trecerile la nivel cu calea ferată, alte semnale. Reguli: punerea în mişcare a vehiculului, poziţiile în timpul deplasării, regimul de viteze, reguli de prioritate de trecere, manevre, circulaţia prin puncte caracteristice, obligaţiile şi interzicerile conducătorilor auto, reguli pentru alţi participanţi la trafic. Consecinţe: infracţiuni şi contravenţii la regimul circulaţiei.

Page 48: SPP Apicultor Sericicultor

49

Probe de evaluare: Probe practice, scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice particularităţile traficului rutier conştientizând locul, rolul şi responsabilităţile conducătorului de vehicul, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a) acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să asigure îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate determinante din punctul de vedere al securităţii traficului rutier, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prezinte variantele de asigurare auto adecvate pentru tractor şi auto conştientizând importanţa informării în traficul rutier, aşa cum se menţionează în criteriile de performanţă (c) şi (d), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice particularităţile drumurilor publice şi a mijloacelor de dirijare a circulaţiei, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să-şi însuşească şi să aplice regulile de circulaţie rutieră la deplasarea vehiculelor pe drumurile publice şi să conştientizeze ca participant la trafic consecinţele încălcării acestora, aşa cum se menţionează în criteriul de performanţă (f), acoperind elementele cuprinse în condiţiile de aplicabilitate.

Page 49: SPP Apicultor Sericicultor

50

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO ___________________________________________________________________________ Competenţa: 11. 2 Efectuează conducerea preventivă.

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea elementelor conducerii preventive.

(b) Identificarea situaţiilor periculoase ale conducerii preventive.

(c) Adaptarea modului de deplasare în funcţie de condiţiile specifice.

(d) Identificarea factorilor de risc pentru circulaţie şi situaţiile problematice din traficul

rutier.

Condiţii de aplicabilitate: Elemente: vigilenţa, prevederea, judecata, îndemânarea. Situaţii periculoase: - aderenţa: demarajul, patinare, circulaţia în curbe, obstacole, acvaplanare - vizibilitate: circulaţia pe timp de noapte, pe timp de ploaie, ceaţă, ninsoare abundentă; - oboseala; - obişnuinţa. Condiţii specifice: capacităţi proprii, condiţii de drum şi de trafic. Factori de risc: circulaţia pe timp de vară, iarnă, primăvară şi toamnă, în mediul urban, rural, pe poduri, sub poduri, tunele rutiere. Situaţii problematice: comportamentul conducătorului auto începător. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice elementele conducerii preventive, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice situaţiile periculoase ale conducerii preventive, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să adapteze modul de deplasare funcţie de condiţiile specifice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice factorii de risc pentru circulaţie şi situaţiile problematice din traficul rutier, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 50: SPP Apicultor Sericicultor

51

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO ___________________________________________________________________________ Competenţa: 11.3 Aplică tehnicile de acordare a primului ajutor. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Utilizarea componentelor trusei de prim ajutor. (b) Stabilirea urgenţelor la locul accidentului. (c) Acordarea primului ajutor la locul accidentului. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Componente: materiale, substanţe, aparate pentru respiraţie artificială. Urgenţe: - tehnica scoaterii răniţilor din autovehiculele accidentate în funcţie de grad:

I. accidentaţi în stare de comă; II. accidentaţi cu hemoragii; III. accidentaţi cu fracturi.

Primul ajutor: - accidentaţi în comă; - accidentaţi cu hemoragii; - accidentaţi cu fracturi; - transportul accidentaţilor; - în timpul transportării accidentaţilor.

___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze componentele trusei de prim ajutor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să stabilească urgenţele la locul accidentului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să acorde primului ajutor la locul accidentului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 51: SPP Apicultor Sericicultor

52

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO

___________________________________________________________________________ Competenţa: 11.4 Execută controlul şi întreţinerea tractorului şi automobilului. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea stării tehnice a autovehiculului. (b) Executarea lucrărilor de întreţinere tehnică periodică necesare autovehiculelor. (c) Aplicarea normelor de igienă şi securitate a muncii. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Stare tehnică: tehnici de verificare a instalaţiilor şi sistemelor. Lucrări: - întreţinere, revizie, reparaţii. - reglaje la diferite subansambluri. Norme: specifice controlului şi întreţinerii tractorului şi automobilului. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice starea tehnică a autovehiculului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să execute lucrări de întreţinere tehnică periodică necesare autovehiculelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice normele de igienă şi securitate a muncii specifice controlului şi întreţinerii tractorului şi automobilului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 52: SPP Apicultor Sericicultor

53

Titlul unităţii: 11. CIRCULAŢIA RUTIERĂ, CONDUCEREA TRACTORULUI ŞI AUTO ___________________________________________________________________________ Competenţa: 11.5 Execută conducerea tractorului şi automobilului. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Controlarea principalelor componente, a principalelor comenzi şi a tabloului de bord la

tractor şi automobil. (b) Efectuarea controalelor vizuale înainte de punerea în funcţie a motorului. (c) Selectarea poziţiei de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau

schimbarea direcţiei în intersecţie. (d) Identificarea condiţiilor normale de circulaţie în afara localităţilor şi în localităţi. (e) Identificarea situaţiilor ce prezintă dificultăţi speciale. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Componente: instalaţii şi sisteme Comenzi: pedala de ambreiaj, pedalele de frână, maneta frânei de ajutor, maneta de viteză, manetele pentru acţionarea reductorului şi pentru antrenarea echipamentului de lucru, pentru blocarea diferenţialului, pentru acţionarea mecanismului de suspendare, volanul; Tabloul de bord: elemente de semnalizare (prezentare şi punere în funcţie) Control vizual: pete, scurgeri, niveluri de ulei şi carburant, anvelope, semnale luminoase. Poziţia: - reguli de circulaţie; - semnalizare rutieră (verticală, luminoasă , orizontală); - indicii utile: comportamentul participanţilor la trafic, politeţea rutieră; - comenzi; - viteza; - banda de circulaţie; - distanţa de siguranţă; Intersecţie: - mod de identificare; - reguli de prioritate; - mod de evitare a coliziunilor; - mod de adaptare a vitezei; - mod de schimbare în siguranţă a distanţei de mers. Condiţii normale: - mod de evaluare a distanţelor: - pe baza diverselor indicii; - pe baza distanţelor de oprire; - mod de evaluarea a vitezei (vehiculului propriu şi alt vehicul); - depăşire; - viraje; - comportamentele participanţilor la trafic;

Page 53: SPP Apicultor Sericicultor

54

- itinerarii: hărţi rutiere, informaţii meteorologice, mod de interpretare a semnalizării direcţiei. Situaţii: - mod de încadrare în circulaţia rapidă; - mod de evaluare a distanţelor şi vitezelor; - mod de controlare şi avertizare; - mod de a-şi menţine poziţia; - riscuri specifice localităţilor mici; - trecere la nivel cu calea ferată; - mod de conducere într-o coloană de vehicule. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să controleze principalele componente, principalele comenzi şi tabloul de bord la tractor şi automobil, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze controalele vizuale înainte de punerea în funcţie a motorului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să selecteze poziţia de deplasare pe drumurile publice, traversarea unei intersecţii sau schimbarea direcţiei în intersecţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice condiţiile normale de circulaţie în afara localităţilor şi în localităţi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice situaţiile ce prezintă dificultăţi speciale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 54: SPP Apicultor Sericicultor

55

Titlul unităţii : 12. BIOLOGIA FAMILIEI DE ALBINE ___________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 1.5 ___________________________________________________________________________ Competenţe: 12.1. Caracterizează speciile şi rasele de albine; 12.2. Identifică componentele anatomice ale albinei şi funcţiile acestora; 12.3. Descrie biologia albinei; 12.4. Aplică tehnicile de înmulţire la albine; 12.5. Efectuează lucrări de ameliorare a albinelor.

Page 55: SPP Apicultor Sericicultor

56

Titlul unităţii : 12. BIOLOGIA FAMILIEI DE ALBINE

Competenţa: 12.1. Caracterizează speciile şi rasele de albine;

Criterii de performanţă :

(a) Clasificarea albinelor melifere; (b) Descrierea caracteristicilor albinelor melifere;

(c) Identificarea zonelor bioapicole din ţara noastră.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Albine melifere: Specii: Albina indiană uriaşă, Albina pitică galbenă, Albina indiană, Albina meliferă, Rasele europene ale albinei melifere: Albina carpatină, Albina carnioliană, Albina galbenă italiană, Albina brună europeană,Albina caucaziană. Caracteristici: particularităţi anatomice, comportament, productivitate, cuibul albinelor, particularităţi de înmulţire. Zone bioapicole: Câmpia Dunării şi Dobrogea, Câmpia de Vest, Podişul Transilvaniei, Versanţii munţilor Carpaţi. Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice albinele melifere, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie caracteristicile albinelor melifere, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice zonele bioapicole din ţara noastră, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 56: SPP Apicultor Sericicultor

57

Titlul unităţii: 12. BIOLOGIA FAMILIEI DE ALBINE ________________________________________________________________ Competenţa: 12.2. Identifică componentele anatomice ale albinei şi funcţiile acestora; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea părţilor componente ale albinei; (b) Descrierea aparatelor şi sistemelor specifice albinei; (c) Explicarea funcţiilor componentelor anatomice.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Componente: cap, torace, abdomen. Aparate: digestiv, locomotor, respirator, reproducător, excretor, organ de apărare. Sisteme: nervos, circulator, excretor. Funcţii: aparatul digestiv, aparatul locomotor, aparatul respirator, aparatul reproducător, aparatul excretor, organ de apărare, sistem nervos, sistem circulator, sistem excretor. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască părţile componente ale albinei, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie aparatele si sistemele specifice albinei, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să explice funcţiile componentelor anatomice ale albinei, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 57: SPP Apicultor Sericicultor

58

Titlul unităţii: 12. BIOLOGIA FAMILIEI DE ALBINE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 12.3. Descrie biologia albinei; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă :

(a) Identificarea indivizilor familiei de albine; (b) Caracterizarea cuibului de albine;

(c) Descrierea particularităţilor de nutriţie la albine; (d) Identificarea stadiilor de dezvoltare ale albinei;

(e) Explicarea activităţii şi comportării albinelor;

(f) Identificarea perioadelor principale din viaţa familiei de albine.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate : Indivizi: matca, albina lucrătoare, trântor. Cuibul: tipuri (scorburi, stupi), mod de construcţie (ceara), tipuri de celule. Nutriţie: nectar – miere, polen – păstura, apă. Stadii: perioada embrionară, perioada postembrionară, specificul hranei în stadiul larvar Activitate: în interiorul stupului, în exteriorul stupului. Comportament: dansul albinelor. Perioade: - de la ieşirea din iarnă până în luna aprilie;

- aprilie până la epoca de roire naturală; - pregătirea pentru iernare; - perioada de iernare.

_______________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice indivizii familiei de albine, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 58: SPP Apicultor Sericicultor

59

Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să caracterizeze cuibul de albine, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie particularităţile de nutriţie la albine, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice stadiile de dezvoltare ale albinei, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să explice activitatea şi comportamentul albinelor, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice perioadele principale din viaţa familiei de albine, conform criteriului de performanţă (f), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 59: SPP Apicultor Sericicultor

60

Titlul unităţii: 12. BIOLOGIA FAMILIEI DE ALBINE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 12.4.Aplică tehnicile de înmulţire la albine; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Descrierea roirii naturale; (b) Prezentarea avantajelor roirii artificiale faţă de roirea naturală;

(c) Aplicarea metodelor de roire artificială;

(d) Introducerea mătcilor în familia de albine; ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Roirea naturală: avantaje, dezavantaje, constituirea roiului; Avantaje: culesurile valorificate eficient, prevenirea roirii naturale, valorizarea familiilor din stupină, activizarea familiilor; Metode de roire: divizarea familiei, stolonare, nuclee, intensiv simplificată, roire pachet; Mătci: - factori care influienţează comportarea albinelor faţă de mătci, - tehnica introducerii mătcilor – directă şi indirectă. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie roirea naturală, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prezinte avantajele roirii artificiale, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice metodele de roire artificială, conform criteriului de performanţă (c), acoperind gama de elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să execute introducerea mătcilor în familiile de albine, conform criteriului de performantă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 60: SPP Apicultor Sericicultor

61

Titlul unităţii: 12. BIOLOGIA FAMILIEI DE ALBINE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 12.5.Efectuează lucrări de ameliorare a albinelor. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Alegerea familiilor de albine pentru producţie respectând indicii de selecţie; (b) Aplicarea metodelor de selecţie în apicultură;

(c) Clasificarea metodelor de creştere a albinelor;

(d) Utilizarea metodelor de creştere a reproducătorilor. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Indicii de selecţie: producţia de miere şi ceară, prolificitatea mătcilor, rezistenţa la iernare, rezistenţa la boli, calitatea albinelor, predispoziţia la roire, depozitarea mierii, modul de căpăcire a mierii. Metode de selecţie: în masă, individuală, pe bază de linii, încrucişare. Metode de creştere: în rasă curată, pe bază de linii, hibridarea. Reproducători: matcă, trântori. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aleagă familiile de albine pentru producţie cu respectarea indicilor de selecţie, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice metodele de selecţie, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice metodele de creştere, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze metodele de creştere a reproducătorilor, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 61: SPP Apicultor Sericicultor

62

Titlul unităţii: 13. BAZA MELIFERĂ ŞI SERICICOLĂ ___________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 1.0 ___________________________________________________________________________ Competenţe: 13.1. Identifică resursele melifere; 13.2. Identifică principalele plante melifere din flora României; 13.3. Caracterizează tipurile de cules; 13.4. Întocmeşte balanţa meliferă; 13.5. Identifică speciile de plante utilizate în hrănirea viermilor de mătase.

Page 62: SPP Apicultor Sericicultor

63

Titlul unităţii: 13. BAZA MELIFERĂ ŞI SERICICOLĂ ___________________________________________________________________________ Competenţa: 13.1. Identifică resursele melifere; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Explicarea relaţiei albină – plantă; (b) Descrierea nectarului;

(c) Caracterizarea polenului;

(d) Descrierea polenizării plantelor de către albine. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Plantă: - părţile componente ale florii, factorii care influienţează înflorirea,

înflorescenţa. Nectar: - glanda nectariferă, compoziţia chimică, factorii determinanţi ai secreţiei de

nectar. Polen: - clasificare după provenienţă şi agent polenizator. Polenizare: - relaţia floare – albină.

- efectele economice ale polenizării plantelor de către albine. - tehnologia polenizării speciilor entomofile de către albine (măsuri tehnice şi oganizatorice) - particularităţile polenizării diferitelor grupe de plante de către albine ( plante furajere, plante oleaginoase,specii pomicole şi legumicole)

___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să explice relaţia albină - plantă, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie nectarul, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să caracterizeze polenul, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie polenizarea plantelor de către albine, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 63: SPP Apicultor Sericicultor

64

Titlul unităţii: 13. BAZA MELIFERĂ ŞI SERICICOLĂ ___________________________________________________________________________ Competenţa: 13.2. Identifică principalele plante melifere din flora României. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea plantelor melifere după criterii date; (b) Precizarea elementelor de identificare a speciilor de plante melifere;

(c) Recunoaşterea speciilor forestiere şi horticole melifere;

(d) Identificarea speciilor de plante melifere din culturile de câmp; (e) Recunoaşterea plantelor melifere furajere; (f) Recunoaşterea speciilor de plante melifere medicinale şi aromatice; (g) Identificarea speciilor de plante melifere din flora spontană; (h) Identificarea speciilor de plante melifere tipice;

(i) Descrierea modului de valorificare a manei de către albine. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate:

- botanic – sistematic: familii, specii, varietăţi, forme, soiuri, hibrizi. - apicol – cu pondere foarte mare, cu pondere mare, cu pondere mijlocie, cu pondere mică, fără pondere. - fenologic - plante timpurii de primăvară, plante de primăvară, plante de vară, plante de toamnă. - după natura hranei - plante nectarifere, plante polenifere, plante nectaro- polenifere.

Criterii:

- economic - culturi de câmp, culturi horticole, specii forestiere, plante medicinale şi aromatice, plante furajere, plante spontane, plante melifere tipice.

Elemente de identificare: - caractere morfologice,cerinţe faţă de climă şi sol, caracteristici melifere, tehnologia de cultivare după caz. - arbori – salcămul, teiul, plopul, arinul, mesteacănul, salcia, arţarul, castanul, glădiţa, cenuşerul.

Specii forestiere:

- arbuşti – zmeurul, măceşul, păducelul, cătina, cornul, alunul. Specii horticole: - mărul, părul, prunul, cireşul, vişinul, caisul, piersicul, viţa de vie,

dovleacul, pepene verde şi galben, castravetele, ridichea, varza, ceapa, cununiţa, caprifoliu, zambila,vioreaua, ghiocelul.

Culturi de câmp: - floarea soarelui, rapiţa de toamnă, rapiţa de primăvară, porumbul. Plante furajere: - sparceta, trifoiul alb şi roşu, lucerna, sulfina.

Page 64: SPP Apicultor Sericicultor

65

Plante medicinale şi aromatice:

- coriandru, levănţica, menta, busuiocul, salvia, roiniţa, isopul, mărăraşul, muştarul, nalba, socul, macul.

Plante din flora spontană: - păpădia, cicoarea, pălămida, zburătoarea, anghinarea. Plante tipice: - facelia, ceara albinei. Mana: - origine, compoziţie chimică, factorii care condiţionează secreţia de

mană, importanţa meliferă. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice plantele melifere după criteriile date şi să precizeze criteriile de identificare a speciilor de plante melifere, conform criteriului de performanţă (a şi b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască speciile forestiere şi horticole melifere, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice speciile de plante din culturile de câmp, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască plantele furajere, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască speciile de plante medicinale şi aromatice, conform criteriului de performanţă (f), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice speciile de plante melifere din flora spontană, conform criteriului de performanţă (g), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice speciile de plante melifere tipice, conform criteriului de performanţă (h), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie modul de volorificare a manei de către albine, conform criteriului de performanţă (i), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 65: SPP Apicultor Sericicultor

66

Titlul unităţii: 13. BAZA MELIFERĂ ŞI SERICICOLĂ ___________________________________________________________________________ Competenţa : 13.3. Caracterizează tipurile de cules; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea tipurilor de cules. (b) Descrierea tipurilor de cules.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate : Tipuri: - tipul 1de cules şi zona bioapicolă din Câmpia Română şi Dobrogea.

- tipul 2 de cules şi zona bioapicolă din Podişul Moldovei. - tipul 3 de cules şi zona bioapicolă din Podişul de Vest. - tipul 4 de cules şi zona bioapicolă din Transilvania. - tipul 5 de cules şi zona bioapicolă montană. - tipul 6 de cules şi zona bioapicolă de pe versanţii munţilor Carpaţi. Descriere: caracteristici climatologice, flora specifică fiecărei zone bioapicole, perioada de cules. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice tipurile de cules, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie tipurile de cules, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 66: SPP Apicultor Sericicultor

67

Titlul unităţii: 13. BAZA MELIFERĂ ŞI SERICICOLĂ ___________________________________________________________________________ Competenţa: 13.4. Întocmeşte balanţa meliferă; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Estimarea bazei melifere; (b) Calcularea numărului familiilor de albine pe unitatea de suprafaţă de culturi melifere;

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate : Estimare: - speciile melifere;

- suprafeţele ocupate; - harta – schiţă privind modul de folosinţă a terenului în raza economică de zbor a albinelor;

- capacitatea nectariferă; - metode directe şi indirecte.

Calcul: - formule specifice; - miere pentru consum propriu;

- miere marfă. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să estimeze baza meliferă, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să calculeze numărul familiilor de albine pe unitatea de suprafaţă de culturi melifere, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 67: SPP Apicultor Sericicultor

68

Titlul unităţii: 13. BAZA MELIFERĂ ŞI SERICICOLĂ ___________________________________________________________________________ Competenţa: 13.5. Identifică speciile de plante utilizate în hrănirea viermilor de mătase; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea speciilor de plante pentru creşterea viermilor de mătase; (b) Prezentarea caracteristicilor tehnologice ale plantelor sericicole.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Specii: - dudul – caractere morfologice. - ricinul şi stejarul – caractere morfologice. Caracteristici tehnologice: - dud, ricin,

- factorii de creştere, - producţia de frunze, - pepiniera şi plantaţiile de dud.

___________________________________________________________________________ Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască speciile de plante pentru viermii de mătase, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prezinte caracteristicile tehnologice ale plantelor sericicole, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 68: SPP Apicultor Sericicultor

69

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR ___________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 2.0 ___________________________________________________________________________ Competenţe: 14.1. Identifică stupii folosiţi în apicultură; 14.2. Identifică unelte şi utilaje apicole; 14.3. Efectuează lucrări de primavară în stupină; 14.4. Execută lucrări de vară în stupină; 14.5. Execută lucrări de toamnă în stupină; 14.6. Supraveghează iernarea familiei de albine; .

Page 69: SPP Apicultor Sericicultor

70

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR ___________________________________________________________________________ Competenţa: 14.1. Identifică stupii folosiţi în apicultură; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea stupilor; (b) Identificarea elementelor constructive ale stupilor;

(c) Prezentarea avantajelor şi dezavantajelor tipurilor de stupi;

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Clasificare: - stup vertical – stup multietajat, stup R.A.1001, stup cu magazine;

- stup orizontal.

Elemente constructive:

- părţi - fundul stupului, corpul, capacul; - anexe – rame, podişor, hrănitor, rama de ventilaţie, sistemul de fixare, blocul reductor pentru urdiniş.

Avantaje şi dezavantaje:

- specifice fiecărui tip de stup.

___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice stupii, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice elementele constructive ale stupilor, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prezinte avantajele şi dezavantajele tipurilor de stupi, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 70: SPP Apicultor Sericicultor

71

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR ___________________________________________________________________________ Competenţa: 14.2. Identifică unelte şi utilaje apicole. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea uneltelor şi utilajelor apicole; (b) Descrierea uneltelor şi utilajelor apicole; (c) Recunoaşterea uneltelor şi utilajelor apicole; (d) Utilizarea uneltelor şi utilajelor apicole în lucrările din stupină; (e) Respectarea normelor de igienă si securitate a muncii.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Clasificare: - unelte pentru lucrările din stupină;

- unelte pentru însârmarea ramelor şi fixarea fagurilor artificiali; - unelte şi utilaje pentru extracţia şi condiţionarea mierii; - unelte şi utilaje pentru extracţia şi condiţionarea cerii; - unelte pentru recoltarea şi condiţionarea polenului; - unelte pentru recoltarea lăptişorului de matcă şi apilarnilului; - unelte pentru recoltarea veninului de albine; - unelte pentru recoltarea propolisului; - unelte pentru creşterea şi transportul mătcilor.

Descriere: - caracteristici constructive . Recunoaştere: - după caracteristici constructive. Utilizare: - în funcţie de lucrările din stupină. Norme : - specifice utilizării uneltelor şi utilajelor apicole la lucrările din stupină. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice uneltele şi utilajele apicole, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie caracteristicile constructive ale uneltelor şi utilajelor apicole, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască uneltele şi utilajele apicole, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze uneltele şi utilajele apicole în lucrările apicole, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitatea muncii, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 71: SPP Apicultor Sericicultor

72

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR ___________________________________________________________________________ Competenţa: 14.3.Efectuează lucrările de primavară în în stupină; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea apicultorului pentru lucru în stupină; (b) Îngrijirea familiilor de albine în perioada premergătoare culesului; (c) Întreţinerea familiilor de albine în diferite tipuri de stupi; (d) Respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii;

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Pregătire: - echipament de protecţie, comportament faţă de albine, scăunelul apicol cu lada de lucru, afumătorul. Îngrijire: - zborul de curăţire, revizia de primavară, controlul de fond, reorganizarea cuiburilor, controlul sanitar – veterinar, hrăniri stimulative, culesuri timpurii. Întreţinere: - în stupii orizontali şi verticali – procedeul clasic. Norme: - specifice lucrărilor de primavară din stupină. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să se pregătească pentru lucrul în stupină, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze lucrările de îngrijire a familiilor de albine în perioada premergătoare culesului, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice procedeele clasice de întreţinere a familiilor de albine în diferite tipuri de stupi, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 72: SPP Apicultor Sericicultor

73

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR ___________________________________________________________________________ Competenţa: 14.4. Execută lucrările de vară în stupină; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Îngrijirea şi întreţinerea familiilor de albine în perioada de cules; (b) Efectuarea stupăritului pastoral; (c) Asigurarea spaţiului pentru depozitarea mierii;

(d) Aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a furtişagului; (e) Respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii;

_________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate : Îngrijire şi întreţinere: - lucrări în stupină, procedeul clasic, înversarea corpurilor, familii de albine ajutătoare. Stupăritul pastoral: - examenul stupilor, lucrări de pregătire a familiilor de albine pentru transport, transportul, tehnica amplasării stupinei. Spaţiu: - calculul suprafeţelor necesare, igiena spaţiului. Măsuri: - cauzele furtişagului, efectele furtişagului, tipuri de furtişag-lent, liniştit, violent; - prevenire – familii puternice, urdinişuri modificate, etanşeitatea stupilor, restricţionare la manipularea mierii şi cerii; - combatere – operaţii de odorizare (petrol), urdiniş redus, izolarea familiilor atacate, transportul în altă zonă. Norme: - specifice lucrărilor de vară în stupină. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să realizeze îngrijirea şi întreţinerea familiilor de albine în perioadele de cules, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 73: SPP Apicultor Sericicultor

74

Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze lucrările specifice stupăritului pastoral, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să execute lucrările specifice pentru asigurarea spaţiului în vederea depozitării mierii, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice măsurile de prevenire şi combatere a furtişagului, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. .

Page 74: SPP Apicultor Sericicultor

75

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR ___________________________________________________________________________ Competenţa: 14.5. Execută lucrările de toamnă în stupină; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Aplicarea măsurilor de intensificare a creşterii puietului în timpul toamnei;

(b) Îngrijirea şi întreţinerea familiilor de albine în perioada de pregătire pentru iernare;

(c) Respectarea normelor de igienă si securitate a muncii. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Măsuri: - rezerva de hrană, culesuri târzii, calitatea şi vârsta mătcilor, condiţii pentru organizarea cuibului, hrănire stimulativă. Îngrijire şi întreţinere: - puterea familiei de albine, număr mare de albine tinere, rezerve de hrană, rame cu faguri clădiţi, reorganizarea cuibului, căldura în cuib. Norme: - specifice lucrărilor de toamnă în stupină. Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice măsurile de intensificare a creşterii puietului în timpul toamnei, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze lucrările de îngrijire şi întreţinere a familiei de albine în perioada de pregătire pentru iernare, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale si practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 75: SPP Apicultor Sericicultor

76

Titlul unităţii: 14. TEHNOLOGIA CREŞTERII ALBINELOR ___________________________________________________________________________ Competenţa: 14.6. Supraveghează iernarea familiilor de albine. ___________________________________________________________________________Criterii de performanţă: (a) Aşezarea rezervelor de hrană la diferite tipuri de stupi;

(b) Împachetarea cuibului; (c) Verificarea vieţii albinelor în timpul iernii;

(d) Respectarea normelor de igienă si securitate a muncii; ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Aşezare: - bilaterală, centrală, unilaterală. Împachetare: - în funcţie de tipul de stup, materiale necesare - salteluţe, ziare, materiale termoizolatoare. Verificare: - controlul auditiv-stetoscop, măsuri pentru zborul de curăţire, rezerve de hrană, prezenţa mătcii, lucrări de ajutorare a familiei de albine. Norme: - specifice lucrărilor de iarnă în stupină. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aşeze rezervele de hrană la diferite tipuri de stupi, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să efectueze lucrările de împachetare a cuibului, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să verifice viaţa albinelor in timpul iernării, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 76: SPP Apicultor Sericicultor

77

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGIA CREŞTERII VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 0,5

Competenţe: 15.1. Descrie biologia viermilor de mătase; 15.2. Identifică construcţii şi utilaje pentru creşterea viermilor de mătase; 15.3. Aplică tehnologia creşterii viermilor de mătase.

Page 77: SPP Apicultor Sericicultor

78

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGIA CREŞTERII VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 15.1. Descrie biologia viermilor de mătase; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Caracterizarea raselor de viermi de mătase;

(b) Identificarea stadiilor de dezvoltare a viermilor de mătase. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate : Rase: - după numărul de generaţii – monovoltine, bivoltine, polivoltine, voltinismul. - după locul de origine – japoneze, chineze, europene, tropicale. - după culoarea şi forma gogoşii – albe, galbene. - hibrizi de viermi de mătase. Stadii : - ou, larvă, crisalidă, fluture; - morfologia stadiilor. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să caracterizeze rasele de viermi de mătase, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice stadiile de dezvoltare a viermilor de mătase conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 78: SPP Apicultor Sericicultor

79

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGIA CREŞTERII VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 15.2. Identifică construcţii şi utilaje pentru creşterea viermilor de mătase; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Clasificarea construcţiilor şi utilajelor pentru creşterea viermilor de mătase;

(b) Recunoaşterea construcţiilor şi utilajelor pentru creşterea viermilor de mătase.

(c) Respectarea normelor de igienă si securitate a muncii;

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Clasificare: - construcţii şi utilaje pentru incubaţia ouălor; - construcţii şi utilaje pentru creşterea larvelor; - construcţii şi utilaje pentru îngogoşare; - construcţii şi utilaje pentru reproducere şi obţinerea ouălor. Construcţii şi utilaje: - caracteristici constructive, caracteristici tehnice. Norme: - specifice construcţiilor şi utilajelor sericicole. _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice construcţiile şi utilajele pentru creşterea viermilor de mătase, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască construcţiile şi utilajele pentru creşterea viermilor de mătase, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normelor de igienă si securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 79: SPP Apicultor Sericicultor

80

Titlul unităţii: 15. TEHNOLOGIA CREŞTERII VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 15.3. Aplică tehnologia creşterii viermilor de mătase; ______________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Respectarea tehnologiei incubaţiei şi eclozionării larvelor la viermii de mătase ai dudului.

(b) Aplicarea tehnologiei creşterii larvelor de viermi de mătase ai dudului.

(c) Descrierea tehnologiei creşterii viermilor de mătase ai ricinului şi ai stejarului. (d) Îngogoşarea, recoltarea, clasarea şi păstrarea gogoşilor de mătase. (e) Respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Tehnologia incubaţiei - cantitatea de sămănţă (OVM); şi eclozionării: - factorii şi tehnica de incubaţie;

- tehnica eclozionării larvelor; - transportul larvelor.

Tehnologie larve: - factorii de creştere a larvelor;

- tehnica creşterii larvelor tinere; - tehnica creşterii larvelor adulte; - tehnica creşterii larvelor în serii succesive.

Tehnologie ricin şi stejar: - caracteristici biologice, caracteristici tehnologice. Îngogoşare: - materiale, durata îngogoşării, lucrări de îngrijire pe timpul îngogoşării. Recoltare: - manual, mecanic. Clasare : - criteriile clasării, defecte, clase şi condiţii de calitate, ambalare. Păstrare : - etufare, condiţii de igienă. Norme : - specifice lucrărilor sericicole. ________________________________________________________________________

Page 80: SPP Apicultor Sericicultor

81

Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte tehnologia incubaţiei şi eclozionării larvelor la viermii de mătase ai dudului, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologia creşterii larvelor de viermi de mătase, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie tehnologia creşterii viermilor de mătase ai ricinului şi ai stejarului, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să execute îngogoşarea, recoltarea, clasarea şi păstrarea gogoşilor de mătase, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 81: SPP Apicultor Sericicultor

82

Titlul unităţii: 16. PRODUSE APICOLE ___________________________________________________________________________ Nivel: (2) Valoare credit: 1,0 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

16.1. Identifică produsele apicole; 16.2. Obţine mierea şi ceara de albine; 16.3. Aplică tehnologii de obţinere a produselor apicole secundare; 16.4. Promovează produsele apicole pentru o alimentaţie sănatoasă.

Page 82: SPP Apicultor Sericicultor

83

Titlul unităţii: 16. PRODUSE APICOLE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 16.1. Identifică produsele apicole; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Explicarea importanţei produselor apicole. (b) Recunoaşterea produselor apicole.

(c) Examinarea produselor apicole.

(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei privind produsele apicole.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Importanţă: - economică, alimentară, terapeutică. Produse: - mierea de albine, ceara de albine, polen, păstură, propolis, lăptişor de matcă,apilarnil, venin de albine. Examinare: - însuşiri organoleptice specifice fiecărui produs apicol. Tehnologia informaţiei: internet,softuri specializate. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să explice importanţa produselor apicole, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască produsele apicole, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să examineze produsele apicole, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei privind produsele apicole, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 83: SPP Apicultor Sericicultor

84

Titlul unităţii: 16. PRODUSE APICOLE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 16.2. Obţine mierea şi ceara de albine. ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea mierii de albine după criterii date.

(b) Descrierea factorilor care influenţează producţia de miere şi ceară.

(c) Identificarea proprietăţilor mierii şi a cerii de albine.

(d) Producerea mierii în faguri şi secţiuni.

(e) Recoltarea mierii şi cerii. (f) Asigurarea condiţiilor de păstrare a mierii şi a cerii de albine.

(g) Aplicarea măsurilor pentru sporirea producţiei de miere şi ceară.

(h) Respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Criterii: - provenienţă - florală –monoflorală, poliflorală; - extraflorală - animală, vegetală.

- consistenţă – fluidă, cristalizată - calitate - superioară, calitatea I, calitatea II.

Factori: - puterea familiei, temperatura mediului exterior, cules natural abundent, hrăniri stimulente, spaţiu necesar în stup, roi natural.

Proprietăţi: - miere: higroscopicitate, greutate specifică, puritate, falsificare. - ceară: corpuri străine, adausuri de falsificare, densitate, punct de topire, aciditate, condiţii de calitate. Producere: - utilaje necesare, lucrări de îngrijire a familiei de albine specifice pentru producerea mierii în faguri şi secţiuni, modul de conservare a mierii în faguri şi secţiuni. Recoltare: - utilaje specifice extracţiei mierii şi cerii, recipiente pentru păstrarea mierii şi cerii.

Page 84: SPP Apicultor Sericicultor

85

Condiţii: - temperatură, umiditate, posibilitatea fermentării, igiena spaţiilor de depozitare, vase de depozitare admise, termen de garanţie. Măsuri: - rame clăditoare, reforma anuală, resturile de ceară din interiorul stupului, metode de extracţie. Norme : - specifice lucrărilor de obţinere a mierii şi cerii de albine.

Probe de evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să clasifice mierea de albine după criterii date, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie factorii care influenţează producţia de miere şi ceară, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice proprietăţile mierii şi cerii de albine, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să producă mierea în faguri şi secţiune, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să realizeze recoltarea mierii, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să asigure condiţiile de păstrare a mierii şi a cerii de albine, conform criteriului de performanţă (f), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice masurile pentru sporirea producţiei de miere şi ceară, conform criteriului de performanţă (g), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (h), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 85: SPP Apicultor Sericicultor

86

Titlul unităţii: 16. PRODUSE APICOLE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 16.3.Aplică tehnologii de obţinere a produselor apicole secundare; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Respectarea tehnologiei de obţinere a polenului şi păsturii; (b) Aplicarea tehnologiei de obţinere a propolisului;

(c) Aplicarea tehnologiei de obţinere a lăptişorului de matcă;

(d) Respectarea tehnologiei de obţinere a apilarnilului;

(e) Respectarea tehnologiei de obţinere a veninului de albine;

(f) Utilizarea tehnologiei informaţiei privind obţinerea produselor apicole

secundare;

(g) Respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Polenul: - recoltare, proprietăţi fizico-chimice, tehnica obţinerii, ambalare. Păstura: - mod de formare, proprietăţi, recoltare, ambalare. Propolisul: - compoziţie, proprietăţi fizico-chimice, tehnica obţinerii. Lăptişorul de matcă : - compoziţie, proprietăţi, - tehnica producerii - prin orfanizarea famililor de albine; - în familii cu matcă. - recoltare, ambalare. Apilarnilul: - proprietăţi fizico-chimice, caracteristici microbiologice, condiţii de producere, ambalare, conservare, transport. Veninul de albine: - proprietăţi fizice, compoziţie, recoltare,utilizare. Tehnologia informaţiei: internet,softuri specializate. Norme: - specifice lucrărilor de obţinere a produselor apicole secundare. ___________________________________________________________________________

Page 86: SPP Apicultor Sericicultor

87

Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte tehnologia de obţinere a polenului şi păsturii, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologia de obţinere a propolisului, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice tehnologia de obţinere a lăptişorului de matcă, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte tehnologia de obţinere a apilarnilului, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte tehnologia de obţinere a veninului de albine, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei privind obţinerea produselor apicole secundare, conform criteriului de performanţă (f), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitatea muncii, coform criteriului de performanţă (g), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 87: SPP Apicultor Sericicultor

88

Titlul unităţii: 16. PRODUSE APICOLE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 16.4. Promovează produsele apicole pentru o alimentaţie sănătoasă; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea ambalajelor agreate de piaţa internă şi internaţională; (b) Aplicarea inscripţionărilor specifice pe etichetă; (c) Prezentarea într-o formă atragătoare a produselor apicole; (d) Participarea la târguri şi expoziţii apicole; (e) Corelarea valorii alimentare a produselor apicole cu alimentaţia sănătoasă a omului; (f) Utilizarea tehnologiei informaţiei în promovarea produselor apicole;

Condiţii de aplicabilitate: Ambalaje: - recipienţi de diferite capacităţi din sticlă sau alte materiale acceptate de normele sanitar-veterinare naţionale şi din UE; Etichetare: - denumirea produsului, data, producătorul, calitatea, conţinutul procentual în substanţe interzise, antibiotice acceptate; - pentru export menţiuni speciale; Forma: - fluidă, în faguri cu forme geometrice diferite, batoane; Corelarea: - practicarea apiculturii bio. Tehnologia informaţiei: internet, soft-uri specializate. ________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze ambalajele agreate de piaţa internă şi internaţională şi să aplice inscripţionările specifice pe etichetă, conform criteriilor de performanţă (a şi b), acoperind gama de elemente din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prezinte într-o formă atragătoare produsele apicole şi să participe la târguri şi expoziţii apicole, conform criteriilor de performanţă (c şi d ), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să coreleze valoarea alimentară a produselor apicole cu alimentaţia sănătoasă a omului conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în promovarea produselor apicole, conform criteriului de performanţă (f), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 88: SPP Apicultor Sericicultor

89

Titlul unităţii: 17. BOLILE ŞI DĂUNĂTORII ALBINELOR ŞI VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________Nivel: (2) Valoare credit: 1,0 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

17.1. Descrie bolile infecto-contagioase şi necontagioase ale albinelor;

17.2. Identifică bolile parazitare şi dăunătorii albinelor;

17.3. Descrie bolile şi dăunătorii viermilor de mătase;

17.4. Aplică măsuri de igienă în sectorul apicol şi sericicol.

Page 89: SPP Apicultor Sericicultor

90

Titlul unităţii: 17. BOLILE ŞI DĂUNĂTORII ALBINELOR ŞI VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 17.1. Descrie bolile infecto-contagioase şi necontagioase ale albinelor; ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea bolilor virotice ale albinelor; (b) Descrierea bolilor bacteriene ale albinelor;

(c) Prezentarea bolilor necontagioase ale albinelor;

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Boli virotice: puietul în sac, paralizia cronică. Boli bacteriene: loca europeană, loca americană, paratifoza, septicemia. Boli necontagioase: puietul răcit, boala de mai, anomaliile mătcilor, intoxicaţii, diareea albinelor. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să caracterizeze bolile virotice ale albinelor, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie bolile bacteriene ale albinelor, conform criteriului de performantţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să prezinte bolile necontagioase la albine, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 90: SPP Apicultor Sericicultor

91

Titlul unităţii: 17. BOLILE ŞI DĂUNĂTORII ALBINELOR ŞI VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________Competenţa: 17.2. Identifică bolile parazitare şi dăunătorii albinelor; ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea bolilor micotice ale albinelor; (b) Identificarea bolilor parazitare ale albinelor;

(c) Recunoaşterea dăunătorilor albinelor. ___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Boli micotice: - ascosferoza (puietul văros ), aspergiloza ( puietul pietrificat). Boli endoparazitare: - nosemoza, amibioza. Boli ectoparazitare: - varrooza, acarapioza, brauloza, senotainioza, triungulinoza. Dăunătorii: - insecte – găselniţa, viespe, furnici, fluture cu cap de mort, gărgăuni; - batracieni şi reptile – broaşte şi şopârle; - păsări – prigoria, ciocănitoarea etc. - mamifere – şoarecele de casă şi de câmp, ursul etc. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare : Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască bolile micotice ale albinelor, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice bolile parazitare ale albinelor, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască dăunătorii albinelor, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 91: SPP Apicultor Sericicultor

92

Titlul unităţii: 17. BOLILE ŞI DĂUNĂTORII ALBINELOR ŞI VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________ Competenţa: 17.3. Descrie bolile şi dăunătorii viermilor de mătase; ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Descrierea bolilor infecto-contagioase ale viermilor de mătase; (b) Identificarea bolilor parazitare ale viermilor de mătase; (c) Descrierea intoxicaţiilor la viermii de mătase; (d) Recunoaşterea dăunătorilor viermilor de mătase;

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Boli infecto-contagioase: - flaşeria, poliedria, anemia infecţioasă, septicemia. Boli parazitare: - pebrina(nosemoza), muscaridina. Intoxicaţii: - cu pesticide, cu substanţe dezinfectante. Dăunători: - insecte, şoareci şi şobolani, păsări, pisici. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să descrie bolile infecto - contagioase şi intoxicaţiile viermilor de mătase, conform criteriului de performanţă (a şi c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice bolile parazitare ale viermilor de mătase, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să recunoască dăunătorii viermilor de mătase, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 92: SPP Apicultor Sericicultor

93

Titlul unităţii: 17. BOLILE ŞI DĂUNĂTORII ALBINELOR ŞI VIERMILOR DE MĂTASE ___________________________________________________________________________ Competenţă: 17.4. Aplică măsuri de igienă în sectorul apicol şi sericicol ___________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea igienizării stupilor şi construcţiilor sericicole; (b) Igienizarea uneltelor şi utilajelor folosite în apicultură şi sericicultură;

(c) Asigurarea igienei alimentaţiei albinelor şi viermilor de mătase;

(d) Respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii în sectorul apicol şi sericicol.

___________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Igienizare stupi şi construcţii: - curăţirea mecanică, dezinfecţia chimică, starea sanitară a albinelor şi a viermilor de mătase. Igienizare unelte şi utilaje: - curăţirea mecanică, dezinfecţia chimică şi termică. Alimentaţie: - condiţii de pregătire, condiţii de depozitare şi păstrare. Norme: - specifice lucrărilor de igienizare în sectorul apicol şi sericicol. ___________________________________________________________________________ Probe de evaluare : Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să execute igienizarea stupilor şi construcţiilor sericicole, conform criteriului de performanţă (a), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să execute igienizarea uneltelor şi utilajelor folosite în apicultură şi sericicultură, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să asigure igiena alimentaţiei albinelor şi viermilor de mătase, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii în sectorul apicol şi sericicol, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.