disertatie - final

Click here to load reader

Post on 07-Jun-2015

4.636 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU Facultatea de Drept

MASTER DREPTUL AFACERILOR Promotia 2006

Lucrare de DisertatieMasterand: Florescu Nicolae Adrian

Bucuresti__________________________________________________________________ Garantiile creditului bancar - Florescu Nicolae AdrianPagina 1 din 52

GARANTIILE CREDITULUI BANCARELEMENT DE LIMITARE A RISCULUI IN CREDITARE

Autor:

Florescu Nicolae Adrian

__________________________________________________________________ Garantiile creditului bancar - Florescu Nicolae AdrianPagina 2 din 52

CUPRINS:Capitolul I - Riscul si activitatea de creditare A. Principiile activitatii de creditare B. Definirea si identificarea riscurilor bancare C. Importanta gestionarii riscurilor bancare D. Riscul in activitatea de creditare pag. 5

a. Rolul portofoliului b. Politica de creditare c. Riscul individual de creditare

Capitolul II Reducerea riscului prin garantarea creditului A. Determinarea formelor de garantare a creditelor B. Principiile generale ale garantiei creditului bancar C. Clasificarea garantiilor D. Conditii generale privind garantul

pag. 14

Capitolul III Garantiile reale A. Privilegiul imobiliar al bancii creditoare in calitate de finantator B. Ipoteca

pag. 17

Caracteristicile ipotecii Tipuri de ipoteci Conditiile contractului de ipoteca Inscrierea intentiei de a ipoteca Publicitatea ipotecii Reductiunea ipotecii Radierea ipotecii Ipoteca asupra bunurilor viitoare Particularitati ale contractului de ipoteca Caracteristicile garantiei reale mobiliare Constituirea garantiei reale mobiliare cu sau fara deposedare Publicitatea garantiilor reale mobiliare

C. Garantia reala mobiliara

__________________________________________________________________ Garantiile creditului bancar - Florescu Nicolae AdrianPagina 3 din 52

D. Garantia reala mobiliara cu reguli specifice

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q.r.

Garantia cu depozit colateral Garantia cu titluri de valoare materializate Garantia cu titluri la purtator Garantia cu actiuni la purtator Garantia cu titluri la ordin Garantia cu titluri nominative Certificatul de depozit pe seminte Certificatul de depozit cu discount Garantia cu valori mobiliare dematerializate tranzactionate pe piete de valori mobiliare Garantia cu actiuni Garantia cu fondul de comert Garantia cu nave Garantia cu aeronave Garantia cu cesiunea de credanta Garantia cu bunurile necorporale Garantia cu soldul creditor al contului curent Garantia cu veniturile inscrise in bugetele autoritatilor Garantia cu planul de afaceri

Capitolul IV Garantiile personale

pag. 45

A. Garantii emise de statul roman si de organele administratiei publice locale B. Scrisoarea de garantie bancara-SGB Tipuri de SGB. C. Garantia de companie D. Fidesjusiunea E. Avalizarea titlurilor de credit F. Emiterea de bilete la ordin avalizate bancii G. Tragerea de cambii H. Titluri de credit emise de terti Capitolul V Asigurarea creditului Documente de referinta / Bibliografie pag. 51 pag. 53

__________________________________________________________________ Garantiile creditului bancar - Florescu Nicolae AdrianPagina 4 din 52

CAPITOLUL IRISCUL SI ACTIVITATEA DE CREDITARE A. Principiile activitatii de creditare Activitatea de acordare a creditelor se bazeaza pe urmatoarele principii generale: 1) activitatea de angajare si acordare a creditelor sub toate formele, precum si activitatea de asumare a unor riscuri, sa se bazeze pe resursele proprii si atrase ale bancii. In acest scop, este necesar ca evidenta contabila sa fie structurata pe un sistem de conturi, corespunzator, in lei si valuta, de credite si disponibilitati deschise diferentiat, pe urmatoarele categorii: feluri de valuta; termen scurt, mijlociu, lung; feluri de capital ale agentilor economici: de stat, privat, mixt, strain sau al persoanelor fizice. 2) organizarea contabilitatii pe baze informatice, care sa asigure distribuirea zilnica a extraselor de cont bancare ale clientilor, balanta soldurilor conturilor clientilor si balanta rulajelor conturilor clientilor in forma stabilita de comun acord cu serviciul dedicat clientelei, in functie de necesitatea de analiza, controlul si evidenta acestora in materie de disponibilitati si credite existente in conturile clientilor, conturi pe care le au in administrare. 3) elementele de analiza care vor sta in toate cazurile la baza asumarii de catre banca a unor angajamente sunt urmatoarele: a. incadrarea in strategia generala a bancii; aceasta strategie generala a bancii vizeaza atat mentinerea pe linia politicii monetare a BNR cat si obtinerea unui profit cat mai mare, evitarea riscurilor, gestionarea cat mai eficienta a resurselor bancii; b. situatia concreta a fiecarui client; se vor urmari lichidarea, bonitatea, solvabilitatea, responsabilitatea activitatii desfasurate, precum si pozitia pe piata a fiecarui agent economic; c. activitatea de asumare de angajamente si de derulare a operatiunilor de creditare, va fi treptat, pe masura posibilitatilor, descentralizata in sensul aprecierii serviciilor de clientela din punct de vedere al localizarii teritoriale. In acest scop, data fiind tendinta generala de descentralizare a activitatii economice se vor urmari deschiderea cat mai rapida de sucursale, in toate resedintele de judet si in marile orase industriale. a) in toate cazurile, se va urmari corelarea directa, generala a posibilitatilor de refinantare existente in momentul respectiv; b) o atentie deosebita se va acorda categoriilor de garantii ce se vor putea fi obtinute in acoperirea angajamentelor asumate, in numele clientilor sai, intre care, un loc deosebit trebuie sa ocupe garantiile materiale reale oferite de client, bazate pe propria loc activitate, precum si garantiile bugetare; c) Directia Contencios, va trece la executarea garantiilor reale (ipoteci,__________________________________________________________________ Garantiile creditului bancar - Florescu Nicolae AdrianPagina 5 din 52

gajul, scrisorile de garantie sau firma etc.) sau actionarea in justitie pentru recuperarea creantelor detinute asupra clientilor, in cazul in care se constata una din urmatoarele situatii: una din declaratiile pe linie financiar contabila, de organizare contabila, sau de orice alta natura solicitata de banca, se va dovedi falsa; obiectul nu se inscrie in parametrii de eficienta economica; clientul nu are suficiente disponibilitati in conturile sale pentru achitarea la termen si in cuantumul prevazut, a obligatiilor ce-i revin, fata de banca; derularea operatiunilor legate de angajamentele asumate de banca, pentru si in numele clientelei, trebuie sa asigure alocarea unor sume importante pentru constituirea de provizioane de risc, daca tinem seama de gradul de incertitudine ridicat, generat de faptul ca majoritatea clientilor sunt noi, precum si de necesitatea acoperirii angajamentelor asumate in conformitate cu practica bancara internationala. B. Definirea si identificarea riscurilor bancare Cel mai adesea, riscurile bancare sunt considerate din doua puncte de vedere sensibil diferite: punctul de vedere teoretic si cel practic. Atunci cand definesc riscul si gestiune a riscului, cel mai multi autori se concentreaza asupra functiei clasice a bancilor, de intermediere in sfera riscurilor financiare prin diviziunea acestora; din acest punct de vedere este tratata indeosebi problema unor pierderi neprevazute la activele bancare, pierderi cauzate de riscuri de piata, de credit sau de lichiditate. Alti autori se concentreaza asupra unor pierderi potentiale sau efective cauzate de riscuri cu totul aleatoare si necontrolabile, ca de exemplu frauda, incendiul sau catastrofele naturale. Cei mai multi practicieni abordeaza, de regula, o singura grupa sau o clasa de riscuri, cel mai adesea sub aspectul tehnicilor de gestiune si doar foarte rar sunt analizate si mecanismele de transmisie / amplificare a riscului suportat de institutia financiara. Riscul poate avea un impact considerabil asupra valorii bancii sau institutiei financiare in chestiune, atat un impact in sine (de regula sub forma pirderilor directe suportate), cat si un impact indus cauzat de efectele asupra clinetelei, personalului, partenerilor si chiar asupra autoritatii bancare. In functie de punctul de vedere din care facem analiza riscului, acesta poate fi definit in mod diferit. Vor adopta ca definitie standard pe cea lingvistica si vom considera drept risc probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinte adverse pentrui subiect. In acest context, prin expunerea la risc vom intelege valoarea actuala a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suporta sau pe care le-ar putea suporta institutia financiara in cauza. Din aceasta definitie rezulta ca expunerea la risc poate fi efectiva sau potentiala. Daca acesta este cadrul foarte general in care vom aborda problema riscurilor bancare, atunci putem prezenta si diferite acceptiuni care se dau riscului bancar ca pe diferite tipuri de riscuri bancare. Si, desi perspectiva celor mai multe analize bancare asupra riscului este ingusta trebuie sa subliniem inca de acum ca acesta este generat de o multime de operatii si proceduri. De aceea, in domeniul financiar cel putin, riscul trebuie privit ca un conglomerat sau complex de riscuri, de cele mai multe ori interdependente prin aceea ca pot avea cauze comune sau ca__________________________________________________________________ Garantiile creditului bancar - Florescu Nicolae AdrianPagina 6 din 52

producerea unuia poate genera in lant alte riscuri. Drept urmare, aceste operatiuni si proceduri genereaza in permanenta expunere la risc. Riscurile bancare sunt acele riscuri cu care se confrunta bancile in operatiunile lor curente si nu doar riscurile specifice activitatii bancare clasice. Ca agenti