40166610 analiza si gestionarea riscului operational in bancile comerciale preda daniel disertatie...

of 57 /57
Universitatea din Petroşani Facultatea de Ştiinte Master MANAGEMENT BANCAR DISERTAŢIE Conducător ştiinţific, Lector univ. dr. DRIGĂ IMOLA Absolvent, PREDA DANIEL MARCEL PETROŞANI 2010

Upload: marin-rodica

Post on 11-Aug-2015

98 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

Universitatea din Petroşani Facultatea de Ştiinte

Master MANAGEMENT BANCAR

DISERTAŢIE

Conducător ştiinţific, Lector univ. dr. DRIGĂ IMOLA

Absolvent, PREDA DANIEL MARCEL

PETROŞANI 2010

Page 2: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

Universitatea din Petroşani Facultatea de Ştiinte

Master MANAGEMENT BANCAR

ANALIZA ŞI GESTIONAREA RISCULUI OPERAŢIONAL ÎN

BĂNCILE COMERCIALE

Conducător ştiinţific Lector univ. dr. DRIGĂ IMOLA

Absolvent, PREDA DANIEL MARCEL

PETROŞANI 2010

Page 3: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

CUPRINS

Introducere .......................................................................................................................... 4

Capitolul I Riscul in sistemul bancar ................................................................................ 5

1.1. Istoricul riscului bancar .................................................................................................. 5

1.2. Noţiunea de risc bancar ................................................................................................. 6

1.3. Tipuri de riscuri bancare ............................................................................................... 8

Capitolul II Analiza şi gestionarea riscului operaţional ............................................... 12

2.1. Riscul operaţional în acordul Basel II .......................................................................... 13

2.1.1. Conceptul de risc operaţional ........................................................................ 13

2.1.2. Cauzele riscului operaţional .......................................................................... 14

2.1.3. Metodologii de măsurare a riscului operaţional ............................................ 15

2.2. Componentele riscului operaţional .............................................................................. 18

2.3. Managementul riscului operaţional .............................................................................. 20

2.4. Impactul financiar generat de un eveniment de risc operaţional .................................. 24

2.5. Modalităţi de reducere a principalelor categorii de riscuri operaţionale ...................... 26

2.5.1. Gestiunea riscului de fraudă .............................................................................. 26

2.5.2. Gestiunea riscului de sistem .............................................................................. 32

2.5.3. Gestionarea riscului strategic ............................................................................ 33

2.5.4. Gestiunea riscului legislativ .............................................................................. 34

Capitolul III Managementul riscului Operaţional La BRD – GSG ............................. 35

3.1. Scurt istoric al BRD – GSG ......................................................................................... 35

3.2. Profilul BRD – GSG .................................................................................................... 36

3.3. Evenimentul de risc operaţional în BRD – GSG ......................................................... 37

3.4. Gestiunea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ................................................ 39

3.5. Pragul de declarare şi modalitatea de declarare a riscului operaţional

în cadrul BRD-GSG ..................................................................................................... 41

3.6. Administrarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD – GSG ...................................... 43

3.7. Diminuarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG ............................................. 44

Concluzii ............................................................................................................................. 45

Anexe .................................................................................................................................. 49

Bibliografie ......................................................................................................................... 56

Page 4: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

4

INTRODUCERE

Motto: John F Kennedy: “O acţiune implică riscuri

şi costuri care sunt mult mai mici decât cele

asociate repausului”

În ultimii ani, s-a manifestat un interes sporit al nevoii de implantare a unor sisteme

robuste de management al riscului operaţional în structura firmelor din domeniul financiar.

Această abordare sistematică a managementului operaţional necesită o structură de

control desemnată să cuprindă spectrul complet al riscurilor din cadrul unei firme. Nivelul

crescut de interes în managementul riscului operaţional a fost stimulat de anumiţi factori:

o Creşterea complexităţii produselor financiare şi mecanismelor de tranzacţionare, în

special a dezvoltării produselor derivate;

o Introducerea unor noi cerinţe de către organele de reglementare, cu atenţie

particulară asupra metodelor de calcul a volumului de capital de rezervă;

o Recunoaşterea limitelor sistemelor anterioare de management al riscului operaţional

şi a faptului că un nivel ridicat al eficienţei acestora poate fi atins doar prin

îmbunătăţirea semnificativă a proceselor şi aplicarea tehnologiilor moderne; şi

o Creşterea experienţei în aplicaţiile practice ale tehnicilor statistice care să răspundă

provocărilor managementului riscului

Page 5: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

5

CAPITOLUL I

RISCUL ÎN SISTEMUL BANCAR

1.1. Istoricul riscului bancar

Caracteristica lumii contemporane este incertitudinea. Mediul economic, cel

monetar şi cel financiar bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Astăzi

băncile sunt privite de către specialişti, şi nu numai, ca fiind acele instituţii care

administrează riscul. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special faptului că

orice operaţiune financiar-bancară pe piaţa internă şi internaţională este supusă acţiunii

unui ansamblu de factori de risc independenţi.

Până la începutul anilor ”80 comunitatea financiar-bancară privea unilateral

problema riscului numai din punct de vedere al creditului. Gestionarea riscurilor bancare se

reducea la riscul de creditare, acest lucru fiind posibil datorită stabilităţii relative a

sistemului financiar. Această stabilitate caracteristică acelor ani era posibilă în primul rând

datorită existenţei şi funcţionării sistemului monetar internaţional de la Bretton-Woods.

Acest mecanism controla fluctuaţiile cursurilor valutare, iar ratele dobânzilor nu

variau prea mult tocmai datorită politicilor monetare duse de băncile centrale în

conformitate cu interesele imediate ale statelor debitoare. Reglementările monetar-valutare,

practicile anticoncurenţiale de tip cartel şi nu în ultimul rând inerţia deponenţilor, limitau în

acea perioada concurenţa pe piaţa depozitelor bancare generând o relativă stabilitate a

ratelor dobânzilor. La sfârşitul anilor ”70 situaţia se schimbă.

Explozia preţului petrolului şi dependenţa crescândă a statelor occidentale de

sursele de materii prime din Orient au generat un proces inflaţionist care a dus la fluctuaţii

mari ale ratelor nominale ale dobânzilor. În acelaşi timp, prin abolirea sistemului de la

Bretton-Woods, volatilitatea cursurilor valutare creşte, acestea devenind factori importanţi

de stabilire a performanţelor globale ale societăţilor bancare.

Mediul concurenţial a fost şi el supus unor schimbări datorită în special suprimării

controlului asupra transferurilor internaţionale de capital şi modificării structurii costurilor

bancare.

Page 6: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

6

Toţi aceşti factori i-au determinat atât pe specialişti cât şi pe practicieni, să

recunoască existenţa unei multitudini de factori de risc (riscul lichidităţii, riscul de capital,

riscul ratelor dobânzilor, riscul valutar, riscul tranzacţiei, riscul de afacere, etc.).

Dar ce înţelegem totuşi prin risc bancar?

Cel mai simplu spus, riscul bancar este probabilitatea ca într-o tranzacţie să nu se

obţină profitul aşteptat şi chiar să apară o pierdere.

Riscul bancar mai poate fi definit ca fiind probabilitatea de producere a unui

eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect.

1.2. Noţiunea de risc bancar

Conform DEX-ului limbii române prin risc se înţelege “posibilitatea de a ajunge

într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de suportat o pagubă; pericol posibil”.

Existenţa riscului induce o expunere la risc, care este dată de valoarea actuală a

tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care este posibil să le suporte în viitor

un anumit subiect , în special banca.

Conform Dicţionarului Enciclopedic Managerial, prin risc se înţelege: „Măsură a

neconcordanţei dintre diferite rezultate posibile, mai mult sau mai puţin favorabile sau

nefavorabile, într-o acţiune viitoare”. Acelaşi dicţionar explică şi termenul de risc

operaţional: „riscul înregistrării unor pierderi ca urmare a unor deficienţe interne în

activitatea băncii”.

Prin risc bancar se înţelege elementul de incertitudine care poate afecta activitatea

societăţii bancare sau derularea unei operaţiuni economico-financiare a acesteia. Astăzi,

noţiunea de risc pare a fi sinonimă cu cea de activitate, riscul existând inclusiv în activitatea

bancară.

Factorii care determină apariţia riscurilor pot fi grupaţi în factori externi şi interni.

Factorii externi sunt următorii:

- economici determinaţi de: schimbarea ratelor dobânzilor, inflaţie, asigurări, taxe şi

impozite, schimbări economice bruşte.

- politici determinaţi de: legislaţia ambiguă şi schimbătoare, anumite politici

protecţioniste, reglementări şi respectarea lor, priorităţi politice sectoriale.

Page 7: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

7

- concurenţiali determinaţi de: modificări ale pieţei, presiuni ale firmelor mari,

tipurile şi serviciile oferite, tendinţe ale modei, folosirea de mass-media, cererile şi

aşteptările clienţilor, cererile contractuale.

Factorii interni sunt următorii:

- sociali determinaţi de: etica şi credinţa angajaţilor, cultura individuală a persoanelor

implicate privind riscul, presiunea exercitată de angajaţi prin drepturile salariale sau

prestarea unei activităţi necorespunzătoare, schimbări frecvente de personal, relaţiile

prea intime dintre salariaţi.

- economici determinaţi de: schimbări în procesarea informatică, substituirea

materialelor, o securitate mai bună a noilor produse şi tehnologii, un sistem de

operare mai bun în ceea ce priveşte procedurile şi metodele de operare, nevoia de

reducere a pierderilor, aşteptările investitorilor şi a acţionarilor, de strategia

adoptată.

- fizici determinaţi de: distrugerea clădirilor, de fraudă efectuată prin actele sau

intenţiile salariaţilor sau clienţilor.

În activitatea bancară, riscul bancar nu are o definiţie unic valabilă, însă toate

definiţiile au, ca numitor comun, trei trăsături principale, cu privire la riscul bancar:

- cauzele instabilităţii riscurilor bancare;

- punctul critic de manifestare al riscului bancare determinat de obiectivele băncii;

- riscurile bancare prezintă posibilitatea ca obiectivele stabilite să nu fie realizate.

Riscurile în activitatea bancară constau în manifestarea unor instabilităţi ce rezultă

din alegerea unor obiectivegreşite şi apar în raport direct cu acestea şi cu cauzele concrete

ale obiectivelor greşit alese. Riscurile specifice activităţii bancare pot fi privite şi sub

aspectul pierderilor generate de adoptarea unor decizii greşite luate de către conducerea

băncilor.

Alţi autori consideră că riscurile în activitatea bancară sunt aleatorii şi

necontrolabile, putându-se vorbi de pierderile potenţiale şi efective; ele apărând pe

parcursul derulării activităţii, provocând efecte negative asupra activităţii, afectând

activitatea bancară.

Page 8: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

8

1.3. Tipuri de riscuri bancare

Banca Naţională a României (B.N.R.), care este banca centrală a ţării şi instituţia de

emisiune monetară a statului român, având un rol deosebit în menţinerea stabilităţii

sistemului bancar, emite norme şi regulamente cu caracter legal, prin care reglementează

activitatea în sistemul bancar românesc.

Astfel Regulamentul BNR nr.18 din 17 septembrie 2009 privind cadrul de

administrare a activităţii instituţiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării

capitalului la riscuri şi condiţiile de externalizare a activităţilor acestora, defineşte riscurile

semnificative, cu impact însemnat asupra situaţiei patrimoniale şi reputaţionale a băncii, şi

anume:

1. risc de conformitate - riscul ca o instituţie de credit să suporte sancţiuni

prevăzute de cadrul de reglementare, să înregistreze pierderi financiare

semnificative sau afectarea reputaţiei, ca urmare a neconformării acesteia cu

prevederi ale cadrului de reglementare, ale normelor şi standardelor proprii,

precum şi ale codurilor de conduită stabilite de pieţe sau industrie, aplicabile

activităţii sale;

2. risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi

capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale

sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

3. risc de ţară - risc asociat riscului de credit, care este determinat de condiţiile

economice, sociale şi politice ale ţării de origine a împrumutatului;

4. risc de transfer - componentă a riscului de ţară, care apare atunci când obligaţia

împrumutatului nu este exprimată în moneda ţării de origine a acestuia;

5. risc de piaţă - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi

capitalului determinat de fluctuaţiile pe piaţă ale preţurilor titlurilor de capital şi

ale ratei dobânzii în ceea ce priveşte activităţile care aparţin portofoliului de

tranzacţionare, precum şi de fluctuaţiile cursului valutar şi ale preţurilor mărfurilor

pentru întreaga activitate a instituţiei de credit;

6. risc de rată a dobânzii - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor

şi capitalului ca urmare a unor modificări adverse ale ratelor dobânzii;

Page 9: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

9

7. risc aferent tehnologiei informaţiei (IT) - subcategorie a riscului operaţional

care se referă la riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi

capitalului, determinat de inadecvarea strategiei şi politicii IT, a tehnologiei

informaţiei şi a procesării informaţiei, cu referire la capacitatea de gestionare,

integritatea, controlabilitatea şi continuitatea acesteia, sau de utilizarea

necorespunzătoare a tehnologiei informaţiei;

8. risc reputaţional - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi

capitalului determinat de percepţia nefavorabilă asupra imaginii unei institu ţii de

credit de către clienţi, contrapartide, acţionari, investitori sau autorităţi de

supraveghere;

9. risc strategic - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi

capitalului determinat de schimbări în mediul de afaceri sau de decizii de afaceri

defavorabile, de implementarea inadecvată a deciziilor sau de lipsa de reacţie la

schimbările din mediul de afaceri.

Pe lângă această clasificare a riscurilor, făcută de către B.N.R., riscurile bancare se

pot clasifica după mai multe criterii:

a) după expunerea la risc a băncii, riscurile se pot clasifica în:

- riscuri pure, sunt acele riscuri care determină obţinerea în mod exclusiv a

pierderilor, neexistând şanse de a obţine vreun câştig;

- riscuri speculative sau lucrative, sunt acele riscuri asumate pentru a obţine

profitul mai mare, insă aceste riscuri pot determina şi pierderi.

b) după modul de alocare în cadrul sistemului bancar, riscurile bancare

- riscuri diversificabile definite ca acele riscuri care ajung să fie relativ

nesemnificative atunci când sunt combinate suficient de multe poziţii bilanţiere

pentru ca legea numerelor mari să fie activată. Deşi nu se poate preciza cu

certitudine ce înseamnă “suficient de multe poziţii”, trebuie reţinut faptul că se

poate reduce expunerea globală a unei bănci la un anume tip de risc, mărind

suficient numărul operaţiilor şi partenerilor susceptibili a genera acel risc;

- riscuri nediversificabile sunt cele care rămân relativ semnificative ca expunere,

chiar şi după ce toate posibilităţile de a folosi legea numerelor mari au fost

exploatate. Ele sunt determinate în esenţă de variaţia preţului (rate ale dobânzii,

Page 10: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

10

cursuri valutare, indicatori macroeconomici), reflectând modificări ale preferinţelor

consumatorilor, schimbări de tehnologie, politici guvernamentale.

c) Cu ocazia desfăşurării activităţii, băncile îşi asumă o serie de riscuri legate de

gama de operaţiuni bancare efectuate şi anume:

- riscurile ambientale care sunt generate de activitatea instituţiei bancare într-un

mediu concurenţial strict reglementat de autoritatea de supraveghere bancară şi

exprimă probabilitatea ca o schimbare adversă (inversarea condiţiilor estimate) de

mediu să afecteze negativ profitul acesteia. Se includ aici:

o riscul concurenţial, care exprimă probabilitatea reducerii profitului bancar în

condiţiile modificării raporturilor de piaţă în defavoarea băncii;

o riscul economic, se poate manifesta la nivel sectorial, regional, naţional,

internaţional şi exprimă probabilitatea diminuării performanţei bancare;

o riscul legal, exprimă probabilitatea modificării adverse a cadrului normativ

şi incertitudinea privind momentul modificării acestuia;

o riscul de fraudă, este de origine internă şi exprimă probabilitatea comiterii

unor furturi, a unor acte contrare intereselor băncii de către angajaţii

acesteia, iar frauda poate afecta rentabilitatea instituţiei bancare, mergând

până la faliment;

- riscurile de prestare, sunt asociate serviciilor bancare şi se referă la:

o riscul operaţional, care exprimă probabilitatea ca banca să devină incapabilă

de a mai asigura servirea clienţilor într-un mod rentabil;

o riscul tehnologic, este asociat calităţii şi structurii ofertei de produse

bancare;

o riscul produselor noi, care exprimă probabilitatea cumulată a producerii unor

evenimente adverse în perioada de lansare a unui nou produs bancar;

o riscul strategic, care exprimă probabilitatea de a nu alege strategia bancară

optimă în condiţiile date;

- riscurile financiare sunt asumate de bancă în gestiunea bilanţului, fiind considerate

cele mai importante pentru că gestionarea lor inadecvată produce cele mai multe

falimente bancare.

Page 11: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

11

În această grupă se includ:

o riscul de credit, care exprimă posibilitatea neîncasării efective la scadenţă a

fluxului de venituri anticipate;

o riscul de lichiditate, exprimă posibilitatea de apariţie a incapacităţii de

finanţare a operaţiilor bancare curente;

o riscul ratei dobânzii, reprezintă efectul modificării ratelor dobânzii asupra

valorii unui activ financiar sau diferenţa dintre valoarea unui portofoliu de

active financiare şi valoarea pasivelor care finanţează acest portofoliu.;

o riscul valutar, apare sub forma posibilităţii de a înregistra pierderi decurgând

din evoluţia cursului de schimb.;

o riscul de insolvabilitate, arată probabilitatea ca fondurile bancare să devină

insuficiente pentru a acoperi pierderile rezultate din activitatea curentă.

În măsura în care există şi se realizează, riscurile pun o problemă deosebită, cea a

vitezei cu care se produc efectele lor şi a modului cum se repercutează asupra rezultatelor

societăţii bancare, asupra costurilor şi profitului bancar. De aceea, identificarea lor este

absolut necesară pentru a putea găsi cele mai eficiente măsuri de diminuare. Cunoaşterea

intervalului de timp la care apar astfel de riscuri este foarte importantă pentru că oferă

băncii posibilitatea de a mobiliza resurse şi de a adopta măsurile corespunzătoare pentru

asigurarea unui management eficient al riscurilor.

Page 12: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

12

CAPITOLUL II

ANALIZA ŞI GESTIONAREA RISCULUI OPERAŢIONAL

Pentru o mai bună gestinare a riscurilor, pe lângă normele emise cu privire la

riscurile bancare, Banca Naţională a României, a înfiinţat în cadrul ei Centrala Riscurilor

Bancare (CRB). Ea reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea

informaţiilor privind expunerea fiecărei persoane declarante (instituţie de credit sau

instituţie financiară nebancară înscrisă în Registrul special) din România faţă de acei

debitori care au beneficiat de credite şi/sau angajamente al căror nivel cumulat depăşeşte

suma limită de raportare (20.000 RON), precum şi a informaţiilor referitoare la fraudele cu

carduri produse de către posesori.

Sisteme similare de gestiune a informaţiilor de credit funcţionând cu succes în ţări

din Uniunea Europeană cu un grad ridicat de intermediere financiară, cum sunt: Austria,

Belgia, Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania.

În România Baza de date a Centralei Riscurilor Bancare este organizată în patru

registre:

1. Registrul central al creditelor (RCC) conţine informaţii de risc bancar raportate de

persoanele declarante şi este actualizat lunar;

2. Registrul creditelor restante (RCR) conţine informaţii de risc bancar referitoare la

abaterile de la graficele de rambursare din cel mult ultimii şapte ani şi este alimentat

lunar de Registrul central al creditelor;

3. Registrul grupurilor de debitori (RGD) conţine informaţii despre grupurile de

persoane fizice si/sau juridice care reprezintă un grup de debitori si este alimentat lunar

de Registrul central al creditelor;

4. Registrul fraudelor cu carduri (RFC) conţine informaţii despre fraudele cu carduri

produse de către posesori raportate de persoanele declarante şi este actualizat on-line.

Schimbul de informaţii de risc bancar se realizează electronic prin Reţeaua de

Comunicaţii Interbancară.

Page 13: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

13

2.1. Riscul operaţional în acordul Basel II

2.1.1. Conceptul de risc operaţional

Concept intens vehiculat în cadrul problematicii Acordului Basel II, riscul

operaţional se regăseşte la nivelul mediului bancar românesc anterior adoptării noului

Cadru de adecvare a capitalului (International Convergence of Capital Measurement and

Capital Standards - a Revised Framework), cunoscut sub numele de Acordul Basel II. Mai

precis, conceptul de risc operaţional este definit în principalul act normativ emis de Banca

Naţională a României prin care sunt stabilite reperele administrării riscurilor semnificative

bancare şi este considerat ca fiind riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării

profiturilor estimate, care este determinat de factori interni (derularea neadecvată a unor

activităţi interne, existenţa unui personal sau a unei probleme necorespunzătoare etc.) sau

de factori externi (condiţii economice, schimbări în mediul bancar, progrese tehnologice

etc.). Alături de riscul de credit şi de piaţă, riscul operaţional este considerat o categorie de

risc semnificativ bancar.

Conform Comitetului de la Basel : “Riscul operational reprezinta riscul de

pierderi directe sau indirecte datorate unor procese interne inadecvate sau defectuoase,

datorate persoanelor sau sistemelor interne sau evenimentelor externe.”

Acordul Basel II introduce şi obligativitatea calculării capitalului minim al băncilor

şi în funcţie de riscul operaţional, se compune din trei piloni care se sprijină mutual:

- Pilonul 1 reglementează cerinţele minime de capital necesare pentru acoperirea

unor riscuri specifice activităţi bancare: risc de credit, risc de piaţă şi risc operaţional;

- Pilonul 2 este reprezentat de procesul de supraveghere prudenţială, care impune

autorităţilor de supraveghere naţionale să se asigure că băncile dispun de proceduri

interne sănătoase de evaluare a riscurilor proprii;

- Pilonul 3 urmăreşte întărirea disciplinei de piaţă prin creşterea transparenţei

financiare a băncilor.

Page 14: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

14

2.1.2. Cauzele riscului operaţional

In ceea ce priveşte categoriile de evenimente generatoare de riscuri operaţionale,

Acordul Basel II prezintă o listă a evenimentelor generatoare de pierderi operaţionale, în

care sunt definite principalele evenimente de risc operaţional. Această tipologie a riscurilor

nu este însă exhaustivă, în acord arătându-se caracterul de generalitate al clasificărilor.

La baza riscului operaţional specific societăţilor bancare stau cel puţin următoarele

tipuri de evenimente:

a) frauda internă (raportarea cu rea-credinţă a poziţiilor, furtul, etc);

b) frauda externă (tâlhăria, falsificarea, spargerea unor coduri informatice);

c) condiţiile aferente efectuării angajărilor de personal şi siguranţa locului de muncă

(cererile compensatorii ale personalului, nerespectarea normelor de protecţie a

muncii, promovarea unor practici discriminatorii);

d) practici defectuoase legate de clientelă, produse şi activităţi (utilizarea

necorespunzătoare a informaţiilor confidenţiale deţinute în legătură cu clientela,

spălarea banilor, vânzarea unor produse neautorizate, folosirea greşită de către

clienţi a produselor şi serviciilor aferente sistemului “electronic banking”);

e) punerea în pericol a activelor corporale (acte de terorism sau vandalism, incendii,

cutremure);

f) întreruperea activităţii şi funcţionarea defectuoasă a sistemelor (defecţiuni ale

componentelor hardware şi software, probleme legate de telecomunicaţii,

proiectarea, implementarea şi întreţinerea defectuoasă a sistemului “electronic

banking”);

g) tratamentul aplicat clienţilor şi contrapartidelor comerciale, precum şi procesarea

defectuoasă a datelor legate de aceştia (înregistrarea eronată a datelor de intrare,

administrarea defectuoasă a garanţiilor reale, documentaţia legală incompletă,

accesul neautorizat la conturile clienţilor, litigii);

h) securitatea sistemului “electronic banking” (angajamente ale instituţiei de credit

rezultate în mod fraudulos prin contrafacerea monedei electronice sau înregistrarea

unor pierderi ori a unor angajamente suplimentare de către clienţi în cazul unui

acces defectuos în cadrul sistemului).

Page 15: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

15

2.1.3. Metodologii de măsurare a riscului operaţional

Abordările faţă de riscul operaţional se dezvoltă rapid, şi cu toate acestea, în timpul

apropiat, ele nu vor putea atinge nivelul de precizie de care dispun abordările pentru riscul de

piaţă şi riscul de credit. Se consideră că includerea riscului operaţional în calculul suficienţei

capitalului ponderat la risc, este necesară pentru stimularea dezvoltării metodelor de estimare a

riscului operaţional şi asigurarea menţinerii din partea băncilor a capitalului suficient pentru

acoperirea acestui risc. Comitetul acordă băncilor un grad enorm de flexibilitate în privinţa

calculului cerinţelor de capital contra riscului operaţional (operaţional risk capital – ORC),

care, după părerea Comitetului, va corespunde activităţii băncilor.

Acordul Basel II propune trei metodologii de măsurare a cerinţelor de fonduri

proprii pentru riscul operaţional:

1. Abordarea indicator de bază. Abordarea indicator de bază este cea mai simplă

dintre metode. După cum arată şi numele, în cazul său se utilizează un singur indicator de

risc, la nivelul unei bănci, pentru a se calcula cerinţele de fonduri proprii. Băncile care

utilizează această abordare trebuie să deţină fonduri proprii pentru acoperirea riscului

operaţional, corespunzând unui procent fix din venitul lor mediu anual înregistrat în ultimii

trei ani. Acest procent (denumit alfa) a fost stabilit de

Comitetul de la Basel la nivelul de 15%.

ORC =GI × α , unde:

ORC - cerinţa de capital contra riscului operaţional (operaţional risk capital – ORC)

GI – venit total mediu pentru ultimii 3 ani;

α – coeficientul de rezervare, care este egal cu 0,15.

Abordarea are avantajul că se poate implementa uşor şi este aplicabilă tuturor

băncilor. Este foarte potrivită pentru băncile mici care au un portofoliu relative simplu de

activităţi. Dezavantajul său este că nu răspunde caracteristicilor şi cerinţelor specifice ale

băncilor.

2. Abordarea standard. Abordarea standard presupune gruparea activităţilor

băncilor în opt categorii: finanţarea întreprinderilor, activităţi de negociere pe cont propriu,

activităţi de detaliu (retail), activităţi desfăşurate cu clienţi profesionişti, plăţi şi decontări,

servicii de agent, gestiune de active, activitate de intermediere financiară în contul clientelei

Page 16: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

16

de detaliu (retail brokerage). Venitul brut pentru fiecare categorie de activităţi (business

line) este considerat ca reprezentând un indicator al expunerii la riscul operaţional. Cerinţa

de fonduri proprii se determină separat pentru fiecare categorie, prin aplicarea unui

coeficient specific (denumit beta) asupra venitului brut. Coeficienţii beta sunt cuprinşi între

12% şi 18% (finanţarea întreprinderilor 18%, activităţi de negociere pe cont propriu 18%,

activităţi de detaliu (retail) 12%, activităţi desfăşurate cu clienţi bancari 15%, plăţi şi

decontări 18%, servicii de agent 15%, gestiune de active 12%, activitate de intermediere

financiară în contul clientelei de detaliu retail brokerage 12%).

ORC = Σ (GIi × βi)

unde:

ORC - cerinţa de capital contra riscului operaţional (operaţional risk capital – ORC)

GIi – venit total mediu pentru ultimele 3 ani pentru direcţia de activitate i;

βi – coeficientul de rezervare pentru activitatea i.

Pentru deservirea persoanelor fizice şi juridice, poate fi utilizată abordarea standard

alternativă (alternative standardised approach – ASA):

ORC = β × m × LA

unde:

LA – suma totală medie a creditelor acordate, până la efectuarea reducerilor pentru

pierderi la credite;

m = 0,035

Pentru utilizarea abordării standard, banca trebuie să aibă un sistem adecvat privitor la

riscul operaţional şi să respecte nişte cerinţe minimale.

3. Abordarea măsurători avansate. Abordarea măsurătorilor complexe are

caracteristic faptul că cerinţele de fonduri proprii sunt calculate pe baza datelor interne ale

băncilor privind pierderile operaţionale. Potrivit acestei abordări, băncile pot utiliza o

metodologie sau o combinaţie de metodologii, cu condiţia respectării unor criterii de

eligibilitate. In cadrul acestei metodologii se include cele bazate pe volatilitatea veniturilor,

cele bazate pe evaluarea activelor, modelele parametrice etc.

Băncile care vor adopta abordarea avansată (Advanced Measurement Approaches) pot

utiliza metode statistice proprii pentru aprecierea expunerilor faţă de riscul operaţional, cu

condiţia că aceste metode sunt suficient de complexe şi sistematice.

Page 17: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

17

Gradul de detaliere a standardelor şi criteriilor pentru utilizarea abordării avansate este

limitat în scopul adaptării la evoluţia furtunoasă în domeniul managementului riscului

operaţional, care se aşteaptă în anii apropiaţi.

Totodată, banca trebuie să respecte următoarele cerinţe:

- Eşantionul istoric trebuie să fie nu mai mic de un an, iar intervalul statistic de încredere

de 99,9 %.

- Capitalul minim rezervat contra riscului operaţional se calculează ca suma pierderilor

aşteptate şi neaşteptate.

- Modelul intern al riscului operaţional trebuie să fie suficient de detaliat şi să coincidă cu

definiţia propusă de Comitet.

- Organele de supraveghere locale pot accepta modele, care iau în consideraţie corelaţia

dintre diferite tipuri de riscuri operaţionale.

Banca trebuie să formeze şi să menţină o bază de date a pierderilor operaţionale din cel

puţin, ultimii 3 ani.

In accepţiunea legislaţiei româneşti, băncile sunt obligate să ia măsuri în scopul

identificării şi evaluării riscului operaţional:

a) evaluarea operaţiunilor şi activităţilor în vederea determinării celor vulnerabile la

riscul operaţional;

b) stabilirea unor indicatori cu ajutorul cărora să poată fi determinată poziţia

instituţiei de credit afectate de riscul operaţional (de exemplu, număr de tranzacţii

nefinalizate, frecvenţa şi/sau gravitatea erorilor şi omisiunilor, rata de fluctuaţie a

personalului, creşterea rapidă a activităţii), precum şi a unor limite aferente acestora;

c) evaluarea permanentă a expunerilor la riscul operaţional (de exemplu, pe baza

datelor istorice legate de înregistrarea de pierderi, analizării unor scenarii diferite).

De asemenea, băncile trebuie să dispună de următoarele proceduri de

administrare a riscului operaţional: proceduri de evaluare, proceduri de monitorizare şi

proceduri de reducere a riscului, fie pe plan intern, prin corectarea la timp a erorilor

constatate şi prin introducerea unor tehnologii adecvate de procesare şi asigurare a

securităţii informaţiilor, fie prin transferul riscului către alte domenii de activitate (de

exemplu, asigurări împotriva unor evenimente).

Page 18: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

18

2.2. Componentele riscului operaţional

Componentele riscului operaţional sunt:

Riscul de control – este riscul de producere a unei pierderi neaşteptate datorate

lipsei unui control adecvat sau a lipsei de eficacitate a acestui control şi poate fi împărţit în

două mari categorii:

- Riscul inerent – riscul unei anumite activităţi în cadrul băncii, indiferent de tipul

de control intern exercitat. Domeniile de afaceri complexe. înţelese doar de

câteva persoane cheie, implică un risc inerent ridicat.

- Riscul de control – riscul în care o pierdere financiară nu este prevenită, detectată

şi corectată la timp de către controlul intern.

Riscul de proces – riscul prin care activitatea ineficientă produce pierderi

neaşteptate. Riscul de proces este legat îndeaproape de controlul intern, după cum acesta

din urmă trebuie privit ca un proces. Se diferenţiază de controlul intern atunci când un

proces este văzut ca o activitate continuă, de tipul managementului riscului, dar controlul

intern în cadrul procesului de management al riscului este înfăţişat ca "punct de control".

Riscul de reputaţie – riscul unei pierderi neaşteptate în ceea ce priveşte preţul

activelor, datorat impactului aspra reputaţiei instituţiei. Pierderea reputaţiei poate surveni în

urma vânzării produselor financiare noi.

Riscul de personal – acest risc nu se referă numai la activităţile departamentului de

resurse umane, deşi acesta contribuie la controlul riscului. Există condiţii specifice în cadrul

activităţii de control de care managerul de risc operaţional trebuie sa ţină seama atunci când

realizează o evaluare. Departamentul de resurse umane trebuie să acopere aceste riscuri

prin formarea unor standarde şi prin stabilirea unei infrastructuri ce conţine baze de date

privind "managementul cunoştinţelor", cât şi printr-o pregătire adecvată şi promovare

profesională.

Riscul legal – acest risc poate fi împărţit în următoarele categorii:

- Riscul apariţiei unor pretenţii de ordin juridic datorate activităţii sau acţiunilor

angajaţilor.

- Riscul prin care o opinie juridică asupra unei chestiuni legate de lege se

dovedeşte a fi incorectă în justiţie. Acest ultim risc este aplicabil compensării sau

Page 19: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

19

produselor financiare noi.

Riscul de preluare – constă în posibilitatea modificării structurii capitalului

instituţiei în urma achiziţiilor succesive de acţiuni prin intermediul burselor de valori.

Riscul de marketing – se poate produce atunci când produsele noi sunt slab puse în

valoare în strategia de marketing.

Riscul tehnologic – cuprinde toate măsurile de sistem, inclusiv presiunea externă

legată de procesul tehnologic.

Modificări ale sistemului fiscal – dacă apar modificări în nivelul impozitelor

retrospectiv, aceasta poate face afacerea să devină imediat neprofitabilă. Un exemplu în

acest sens îl reprezintă modificările în deductibilitatea cheltuielilor.

Modificări ale reglementărilor în domeniu – necesită o monitorizare permanentă.

Efectul asupra afacerii poate fi important, iar riscul unei volatilităţi ridicate a rentabilităţilor

poate fi extrem de mare.

Mărimea afacerii – dacă mecanismele, personalul şi infrastructura informatică nu

pot susţine dezvoltarea afacerii, riscul de faliment este ridicat.

Riscul de proiect – reprezintă un motiv importam de îngrijorare pentru multe bănci,

în mod deosebit impactul câtorva proiecte curente.

Securitate – activele băncilor trebuie să fie asigurate atât împotriva furtului intern,

cât şi a celui extern. Astfel de active includ nu numai banii firmei sau alte hârtii de

valoare/împrumuturi, dar şi activele clienţilor şi proprietatea intelectuală a firmei.

Făcând o sinteză a tuturor componentelor, putem spune că riscul operaţional are în

structura sa 4 mari categorii de riscuri, acestea fiind în strânsă interdependenţă:

- riscuri de proces;

- riscuri de personal;

- riscuri de tehnologie;

- riscuri externe.

Page 20: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

20

Schematic, structura riscului operaţional se prezintă ca-n figura următoare (fig.2.1.)

Figura 2.1.: Factorii care intră în structura riscului operaţional

2.3. Managementul riscului operaţional

Paşii unui proces eficient de management al riscului operaţional (fig. 2.2.), sunt:

Figura 2.2.: Procesul de management al riscului operaţional

Page 21: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

21

Pasul 1 - Stabilirea politicii:

Politicile care definesc un management eficient al riscului operaţional trebuie să fie

urmate îndeaproape de organizaţie. Acestea contribuie la toate aspectele îmbunătăţirii

continue în performanţa afacerilor. Responsabilităţile asumate în faţa comunităţii de afaceri

trebuiesc îndeplinite în spiritul şi litera legii. Aşteptările acţionarilor, angajaţilor, clienţilor

şi societăţii în general trebuie satisfăcute. Există abordări care permit evoluţia activelor

intangibile care au rolul de a reduce pierderile financiare.

Pasul 2 - Organizarea:

Pentru a pune în aplicare politicile mai sus definite, este necesară motivarea şi

stabilirea atribuţiilor managementului în vederea protejării succesului pe termen lung al

firmei prin:

- stimularea participării eficiente din partea angajaţilor

- susţinerea comunicării eficiente şi a promovării competenţei care să permită tuturor

angajaţilor să contribuie la eforturile de implementare a managementului riscului

operaţional.

Leaderii companiei trebuie să cultive o percepţie pozitivă a riscului, să sintetizeze

viziunea şi valorile legate de risc.

Pasul 3 – Implementarea:

Un plan sistematic de implementare a managementului riscului operaţional este

necesar pentru a definitiva un sistem eficient. Scopul este minimizarea riscului. Metodele

de evaluare a riscului sunt utilizate pentru a se decide asupra priorităţilor şi a stabili

obiectivele de eliminare a hazardului şi reduce a riscurilor. Dacă riscurile nu pot fi

controlate din interior, atunci sunt luate în considerare diferite metode de transfer al

acestora, prin apelul la instrumentele pieţei financiare sau prin asigurări.

Elementele cheie ale procesului de implementare sunt:

o difinirea/revizuirea categoriilor de risc: Primul pas este stabilirea definiţiilor

comune a categoriilor de risc, a riscurilor ca evenimente şi a interdependenţelor

dintre acestea. Aceasta este o abordare de sus în jos, în care riscurile sunt legate de

pierderi. În scopul cagorisirii şi izolării conflictelor şi ineficienţelor se poate realiza

o schemă comprehensivă a procesului.

Page 22: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

22

o Evaluarea riscurilor: sunt necesare unele forme de evaluare iniţială a tuturor

riscurilor bazate pe impactul şi probabilitatea acestora în scopul conturării unei

imagini comune asupra celor mai semnificative riscuri

o Definirea strategiei de risc: bazată pe acordul privind nivelurile acceptabile pentru

fiecare risc

o Indicatorii cheie pentru risc: sunt folosiţi pentru a depista riscurile care intră în

intervalele de atenţie. În aceste cazuri, se face apelul la măsuri şi proceduri speciale

pentru diminuarea riscurilor şi atenuarea efectelor negative

o Definirea acţiunilor strategice şi diminuarea riscului: Pentru a asigura normalizarea

valorilor indicatorilor mai sus menţionaţi, este necesară definirea unor acţiuni

strategice.

o Monitorizarea riscului şi a mediului de afaceri: Efectuarea unor rapoarte privind

evoluţia indicatorilor de risc evidenţiază ariile critice în care este necesară aplicarea

unor măsuri speciale.

Abordarea strategică este sprijinită de activităţi tactice. Pentru asigurarea

consecvenţei politicilor întreprinse de manageri şi a participării active în activitatea de

management al riscului, ar trebui îndeplinite următoarele măsuri:

o Stabilirea unor valori ţintă petru indicatorii de risc

o Monitorizarea indicatorilor de risc

o Iniţierea unor operaţiuni: prin impunerea unor intervale mai mici de frecvenţă

pentru monitorizare, un manager trebuie să ia măsuri de prevenire a escaladării

valorilor indicatorilor de risc. Prin urmare, top managementul va avea o viziune de

ansamblu a operaţiunilor riscante conectate cu activitatea sa.

o Identificarea noilor surse de risc

Page 23: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

23

Schematic procesul de implementare se prezintă astfel (fig.2.3.):

Figura 2.3.: Elementele cheie în procesul de implementare

Pasul 4 – Măsurarea performanţei

Performanţa sistemului de management al riscului operaţional este măsurat prin

utilizarea unor standarde care scoate în evidenţă ariile care necesită îmbunătăţiri.

Monitorizarea proactivă reflectă eficienţa funcţionării sistemului. În acest caz, se au în

vedere atât factorii interni cât şi cei externi.

Obiectivele monitorizării active şi proactive sunt:

o Determinarea rapidă a cauzelor performanţelor inferioare standardelor

o Identificarea implicaţiilor structurii sistemului de management al riscului

Page 24: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

24

Pasul 5 – Audit:

Organizaţia învaţă din toate experienţele relevante şi aplică cunoştinţele dobândite.

Există rapoarte sistematice asupra performanţelor bazate pe activităţile de monitorizare şi

din consultările individuale din întreg sistemul de management al riscului. Toate acestea

constituie bazele auto-reglementării în compatibilităţii cu diferite standarde naţionale şi

internaţionale. Evoluţia constantă a politicilor, sistemelor, tehnicilor de măsurare a riscului

şi a controlului presupune implicarea activă şi continua îmbunătăţire.

Performanţe deosebite se realizează prin:

- urmărirea indicatorilor de performanţă

- comparaţie cu cei mai buni competitori în ramura de activitate

În cele din urmă, feedback-ul de ansamblu este un aspect esenţial al procesului de

management al riscului. Activitatea de management al riscului nu este una liniară, ci

reprezintă un ciclu de activităţi continuu îmbunătăţit, a cărui eficienţă este critică pentru

succesul de ansamblu al sistemului.

2.4. Impactul financiar generat de un eveniment de risc operaţional

Impactul financiar generat de un eveniment de risc operaţional poate fi de natura :

- Pierderilor financiare înregistrate în contul de profit şi pierderi (sunt luate în

calculul capitalului obligatoriu pentru riscul operaţional - Valoarea unui furt de

numerar, etc.).

- Pirederilor interne asociate riscului de credit – pierderi legate de un risc de credit

(contrapartidǎ) combinat cu un eveniment de risc operaţional (nu sunt luate în

calculul capitalului pentru riscul operaţional - O deficienţǎ în constituirea unei

garanţii pentru o finanţare acordatǎ unei contrapartide care ulterior se dovedeşte

insolvabilǎ. Valoarea pierderii o reprezintǎ valoarea garanţiei. Nerespectarea

condiţiilor impuse de fondurile de garantare/societǎţi de asigurare. Valoarea

pierderii o reprezintǎ valoarea garantatǎ de fond/societatea de asigurǎri, etc.).

- Pierderilor interne asociate riscului de piaţǎ trebuie sǎ fie declarate şi luate în

calculul capitalului care este obligatoriu pentru riscul operational (o pierdere creatǎ de

evoluţia pieţei ca urmare a unei erori în gestionarea unei poziţii).

Page 25: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

25

- Pierderilor de PNB nerecuperabile datorate, de exemplu, unei incapacitǎţi temporare

de a lucra. Colectarea obligatorie intrǎ in calculul cerinţelor reglementare de capital

pentru riscul operaţional (Închiderea temporarǎ a unei agenţii sau a unui serviciu,

indisponibilitatea lor cauzând pierderi de PNB care nu vor putea fi niciodatǎ

recuperate).

- Profilurilor involuntare. Colectarea acestora nu este obligatorie, dar poate fi utilǎ în

pilotajul riscurilor. De acestea nu se ţine seama în calculul cerinţelor reglementare de

capital pentru riscul operaţional. (Regularizarea unui ordin de bursǎ, cumpǎrare in loc

de vânzare sau invers).

- Consecinţelor asupra imaginii (reputaţiei) Bǎncii- impact nonfinanciar ce trebuie

descris în declaraţia evenimentului, la fel ca şi mǎsurile luate pentru a controla acest

risc. (tentativele de pirataj informatic).

Impactul financiar care nu necesitǎ declaraţie:

- costuri datorate unei schimbǎri a strategiei comerciale (risc strategic);

- gesturi comerciale;

- anumite cheltuieli datorate retroactiv în temeiul unei decizii judecǎtoreşti.

Cuantificare impactului unui eveniment de risc operaţional

Impactul unui eveniment de risc operaţional produs se cuantificǎ în funcţie de

statutul financiar :

a. Valoarea contabilizatǎ- rezultǎ ca urmare a unui eveniment de risc operaţional al

cǎrui impact se transpune într-o înregistrare în contabilitate. (Exemplu: pierderi,

provizion, costuri asociate, cheltuieli, debitori, sume în suspans.)

b. Valoarea estimatǎ – suma exactǎ nu este încǎ cunoscutǎ sau contabilizatǎ, dar

elementele cunoscute permit anticiparea sumei aproximative a pierderii.

c. Cvasi-pierderea (“near misses”)- rezultǎ ca urmare a unui eveniment de risc

operational care nu a avut impact financiar, dar care ar fi putut avea. Cunoaşterea

acestora este indispensabilǎ pentru pilotajul riscurilor, dar introducerea lor in baza

de pierderi nu este obligatorie.

d. Pierderi partajate

De asemenea, un eveniment poate avea impact asupra mai multor poluri de activitate,

entitǎţi (inclusiv filiale) sau activitǎţi. Pierderea trebuie repartizatǎ între acestea.

Page 26: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

26

2.5. Modalităţi de reducere a principalelor categorii de riscuri

operaţionale

2.5.1. Gestiunea riscului de fraudă

Frauda este însuşirea unui bun material sau nematerial aflat în custodie sau gestiune

a unei persoane. Sursa apariţiei fraudei:

• frauda bancară internă:

fraudă intenţionată – cel care o comite are rea intenţie;

frauda neintenţionată – prin eroare, nu intenţionează de bună voie;

• frauda bancară externă:

frauda cu acces fizic – spargerea băncii;

frauda cu acces electronic – hakerii.

Cauzele apariţiei fraudei interne:

1) gândirea nelogică a personalului;

2) controlul slab al personalului din partea băncii;

3) voinţa slabă a individului poate fi cauzată de: dorinţa de a trăi peste posibilităţile

financiare; întreţinerea amanţilor/amantelor; abuzul cu jocuri de noroc.

La frauda internă se mai adaugă şi corupţia. Corupţia – efectuarea unui serviciu

suplimentar contra unei plăţi din partea clientului.

Există trei tipuri de corupţie:

1. corupţie prin autoritate, nu presupune încălcarea normei bancare pentru plată, ci

pentru semnătură;

2. corupţie prin eroare, clientul plăteşte pentru ca angajaţii băncii să comită intenţionat

o greşeală în favoarea clientului;

3. corupţie prin relaţii de subaltern sau rubedenie, nu se plăteşte, angajatul comite

greşeală pentru că este rudă sau subaltern.

Fraudele interne se pot efectua ca crime ascunse şi neascunse.

Crimele ascunse presupun acoperirea sumei extrase printr-un set de documente, de

obicei, falsificat.

Page 27: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

27

Crimele neascunse presupun extrageri de sume prin asumarea nelegitimă a lor fără

a fi documentate (se efectuează în contabilitatea bancară când se comite o eroare la transfer

din cont în cont în contabilitate sau prin asumarea unor venituri generate de anumite

operaţiuni bancare).

Frauda externa este comisă de un neangajaţii a băncii.

Cauzele fraudei externe:

sistemul slab de securitate bancară;

atârnarea ostilă către banca dată a foştilor angajaţi;

nivelul jos de protecţie a reţelelor informaţionale;

nerespectarea codului de etică bancară în compartimentul acces la informaţie

Cauza cea mai importantă de apariţie a fraudei bancare este gestiunea incorectă a

personalului.

Riscul de frauda are mecanisme de eliminare (căile de luptă cu frauda bancară):

• depistarea viciilor (financiare) ale personalului la momentele oportune;

• crearea unui climat psihologic în colectivul bancar favorabil prin intermediul

căruia fiecare angajai să se simtă atât protejat cât şi verificat;

• crearea unui sistem de rotaţie a cadrelor:

• împărţirea responsabilităţilor, astfel încât fiecare angajat să fie responsabil de

una din următoarele activităţi:

o încheierea unei tranzacţii;

o efectuarea plăţii;

o înregistrarea tranzacţiei în contabilitate;

• testarea şi verificarea sistemelor informaţionale ale băncii, introducerea

inovaţiilor în aceste sisteme cu acurateţe:

• crearea unui sistem de verificare a personalului şi a oficiilor în care se prestează

servicii.

Riscul de fraudă este o problemă actuală şi pentru bănci. Prin diversificarea

serviciilor bancare şi prin apariţia noilor tehnologii, se acordă un spectru tot mai larg în

implementarea schemelor de fraudă în această sferă.

Infracţiunile financiar-bancare pot fi comise atât de clienţi, aducând prejudiciu

băncii, cît şi de către bancă, prin intermediul personalului, în defavoarea clientului.

Page 28: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

28

În activitatea financiar-bancară cele mai multe infracţiuni se depistează în

operaţiunile de casă şi de creditare, provocând majoritatea pierderilor din această sferă.

Acestea se pot atribui către cele mai periculoase infracţiuni în domeniu şi prin faptul că

influenţează direct asupra relaţiilor bancă-client. Astfel, impactul negativ se răsfrânge nu

numai asupra activităţii băncii, dar şi asupra altor subiecţi.

Operaţiunile de casă sunt periculoase, îndeosebi, pentru clienţi, deoarece prejudiciul

în acest tip de operaţiune e suportat practic în întregime de clientelă. Casierii efectuează cel

mai des fraude, în comparaţie cu restul lucrătorilor bancari. Mai ales posibilităţi foarte mari

apar la persoanele care deţin mai multe funcţii în bancă. De exemplu, contabilul şi casierul.

Cu toate că, de obicei, valoarea pagubei nu este prea mare, prin faptul că sunt foarte

frecvent întâlnite, acest tip de fraude provoacă un mare prejudiciu şi băncii, şi clientelei.

Printre tipurile de fraude de casă cea mai răspândită este neînregistrarea în evidenţă

a depozitului atras. Clientului i se eliberează toate documentele necesare, dar aceşti bani nu

se înregistrează. La scadenţă banii se întorc clientului prin neînregistrarea surselor

depozitate de un alt client („operaţiunea de acoperire”). O variantă de neînregistrare a

depozitului poate fi considerată şi înscrierea în documentele bancare a unei sume mai mici

decât cea depusă de client.

La posibilitatea casierului de a accesa documentele contabile este şi decalajul de

casă. Deseori, se transferă în alte subdiviziuni ale băncii, unde pierderile pot fi depistate

peste o perioadă mai îndelungată. Trecerea timpului permite complicarea procesului de

depistare a fraudei. Totuşi, individul, care consideră că poate ascunde frauda pe un timp

îndelungat, îşi face o închipuire greşită.

Statistica ne demonstrează că 30% din operaţiunile frauduloase se descoperă în

decurs de un an, 50% în decursul a doi ani şi aproximativ 65% în decurs de trei ani după

efectuarea primei operaţiuni. Termenul mediu de angajare a persoanelor ce-şi dezonorează

banca este de aproximativ zece ani. Luând în consideraţie aceste date, rezultă că persoanele

nu efectuează fraude până nu au lucrat în bancă cel puţin şapte ani. Sunt înregistrate rare

cazuri, când angajatul a început să fure în primii ani de serviciu. Încă o dovadă, că nu sunt

începători (newbee), este vârsta medie a infractorilor de circa 34 – 35 ani, majoritatea din ei

fiind căsătoriţi.

Page 29: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

29

Cea mai vulnerabilă în ceea ce priveşte efectuarea fraudelor este secţia de creditare.

Frecvenţa fraudelor în acest compartiment este mai scăzută decât în operaţiunile de casă,

dar, spre deosebire de precedenta, sumele sustrase dintr-o singură tranşă pot fi cu mult mai

mari. La fel, prin paralela cu operaţiunile de casă, pentru clientelă se acordă o posibilitate

mult mai mare de a comite acţiuni de fraudă.

Din totalitatea fraudelor comise în procesul de creditare cea mai preferată ocupaţie a

infractorilor autohtoni este de a lua un credit şi a nu-l rambursa. Aceasta se întâmplă în

cazul insuficienţei asigurării creditului. În acest caz infractorii au nevoie de a căpăta

încrederea personalului de creditare, dacă, desigur, nu au ieşire directă la administraţia

băncii.

În urma acţiunilor frauduloase suferă, practic, toţi subiecţii care au fost implicaţi în

relaţia bancă-client. În primul rând, suferă cei asupra cărora se comit infracţiunile. Dacă

suportator este clientul băncii, pe lângă pierderea materială, are loc şi o decădere spirituală

a acestuia. În cazul băncii, plătirea unei sume de bani pentru asigurarea în caz de comitere a

fraudei, la prima vedere nu va afecta pe nimeni, în afară de persoana ce a efectuat frauda şi

a companiei de asigurare. Dar dacă această fraudă duce la falimentul băncii, ea poate să se

reflecte negativ asupra patrimoniului acţionarilor, preşedinţilor şi a deponenţilor neasiguraţi

ai acestei bănci.

Angajatul, ce ajunge până la falimentarea propriei bănci, îşi lasă o amprentă pentru

toată viaţa. El, nu numai că se dezonorează pe sine şi familia sa, dar după ce frauda va ieşi

din bancă în societate, se va lipsi de posibilitatea de a ocupa un post ce necesită

credibilitate, va fi nevoit să-şi schimbe specializarea. Pentru bancă această acţiune

înseamnă pierderea credibilităţii clientelei, care este elementul de bază în activitatea

financiar-bancară.

Pentru a diminua posibilitatea de fraudare şi pentru menţinerea relaţiei bancă-client,

e necesar de întreprins unele măsuri şi politici adecvate. Astfel, politica de combatere a

acordării de credite suspecte trebuie să includă următoarele momente:

• deciziile de acordare a creditului trebuie discutate la şedinţele comitetului de

creditare;

Page 30: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

30

• asigurarea în întregime a creditelor acordate sau prolongate şi efectuarea

regulată şi riguroasă a controlului privitor la eliberarea legală a creditelor şi a

stabilirii ratei dobânzii;

• analiza alocării mijloacelor băneşti din contul clientului;

• pe lângă gestiunea riscului creditar, băncile trebuie să acorde o atenţie deosebită

şi activităţii colaboratorilor săi, prin limitarea posibilităţilor de acţiune a

personalului în procesul de deservire a clientelei, împuternicirea unor angajaţi,

care nu au legătură cu operaţiunea de acordare a creditelor, să controleze

obligaţiunile fiecărui client.

Metodele de combatere a fraudelor în casierii constau în:

• efectuarea inopinată a controlului de disponibilităţi băneşti în casă cât şi în

trezorerie,

• operaţiunile în casierie trebuie să fie cât mai puţin legat de operaţiunile

contabile.

• casierii nu trebuie să se ocupe de încheierea contractelor de depozit sau

eliberarea certificatelor de depozit;

• numai casierii trebuie să lucreze cu mijloacele băneşti din casă. dacă se permite

accesul auditorului în urma sa se efectuează control;

• nu trebuie să li se permită casierilor îndeplinirea documentelor în locul

clientului. dacă clientul e dezorientat sau bolnav, se recomandă să fie ajutat de

un angajat special ce nu are legătura cu deservirea de casă;

• toate operaţiunile efectuate de casier trebuie autentificate ca trecute prin

gestiunea acestuia. pe toate pachetele trebuie să fie înscrisă familia casierului şi

data împachetării;

• nu se permite, chiar şi la rugămintea clientului, păstrarea livretului de economii,

a certificatului de depozit şi a altor documente de către angajatul casieriei;

• toate eliberările de bani trebuie controlate de o persoană împuternicită, pentru

preîntâmpinarea operaţiunilor de acoperire;

• lipsa sau surplusul de mijloace depistate în casă trebuie înregistrate imediat în

registrul contabil centralizat;

Page 31: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

31

• deplângerile clienţilor pentru operaţiunile de casă trebuie analizate de o

persoană terţă independentă de lucrătorii structurii corespunzătoare.

Deci, oricare ar fi nivelul expunerii la riscurile din activitatea financiar-bancară,

pierderile pot fi minimizate dacă operaţiunile vor fi organizate şi gestionate raţional, cu

profesionalism şi desigur cu respectarea normelor prudenţiale stabilite de Banca Centrală.

Securitatea bancară presupune sistemul de protecţie a informaţiilor bancare şi a

mijloacelor financiare aflate în gestiunea băncii.

Existenţa unui sistem de securitate sănătos în bancă este cauzat de următoarele:

• majoritatea resurselor financiare ale băncii sunt împrumutate, păstrarea

integrităţii lor presupune păstrarea stabilităţii băncii;

• un sistem de securitate slab condiţionează fraudele bancare, informaţia despre

fraude comise în cadrul băncii va submina autoritatea băncii pe piaţă precum şi

în faţa clienţilor săi;

• existenţa unui sistem de securitate presupune posibilitatea băncii de a majora şi

diversifica serviciile. Un sistem de securitate slab în schimb cauzează cheltuieli

adăugătoare pentru bancă pentru finanţarea fraudei sau îmbunătăţirea

sistemului de securitate existent.

Sisteme de siguranţă pot li:

• securitatea fizică – păstrarea integrităţii fizice a bunurilor materiale a băncii,

banilor;

• securitate informaţională – păstrarea integrităţii informaţiei bancare.

Pentru îmbunătăţirea sistemului de securitate se vor utiliza următoarele căi:

o se va verifica sistemul de pază externă a băncii pentru a depista persoanele

suspecte şi ale îndepărta de căile de acces în bancă;

o se va verifica identitatea clientelei:

o se vor implementa sisteme de protecţie moderne în special pentru reţelele de

calculatoare: se va crea un sistem de lupta contra riscului de fraudă.

Page 32: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

32

2.5.2. Gestiunea riscului de sistem

Unul dintre riscurile operaţionale importante îl reprezintă riscul de sistem, care

poate produce pierderi însemnate băncilor implicate. De exemplu, în anul 1996 sistemul de

compensare bancar din Marea Britanie – UK Bankers Automated Clearing System (BACS)

a căzut datorită supraîncărcării Ca rezultat, multe plăţi prin intermediul băncilor nu au fost

efectuate, inclusiv plăţi salariale. În consecinţă, tuturor clienţilor care nu şi-au primit la

timp fondurile li s-au oferit împrumuturi temporare, din contul băncilor. Costurile implicate

de aceste operaţiuni suplimentare efectuate de bănci au fost foarte mari.

Gestionarea riscului de sistem, presupune identificarea şi cuantificarea pierderii

probabile şi compararea ei cu costul necesar pentru evitarea producerii pierderii (acoperirea

riscului) Modul de gestionare în funcţie de risc este prezentat mai jos (tabelul 2.1):

Tabelul 2.1

Modul de gestionare a riscului sistemic

Tipul riscului Mod de gestionare

Defectarea unui computer şi

pierderea informaţiilor din memoria

acestuia.

Instituirea unor proceduri prin care toate documentele

din memoria unui calculator trebuie să aibă copii pe

dischete sau pe suport de hârtie

Imposibilitatea de a folosi un

computer care s-a defectat.

Calculatoarele foarte importante trebuie să aibă o

rezervă ce poate fi folosită în astfel de cazuri.

Întreruperea tensiunii. Alimentare dublă prin baterii de acumulatoare pentru

sistemele electronice importante.

Dezastre naturale, cum ar fi

incendiile sau inundaţiile.

Desfăşurarea operaţiunilor în alte locaţii, conform

procedurilor stabilite pentru astfel de incidente.

Depăşirea competenţelor de către

unii salariaţi.

Stabilirea competenţelor pentru personal şi controale

eficiente.

Cu toate că riscul operaţional nu poate fi eliminat în totalitate, marea majoritate a

situaţiilor în care apare acest risc pot fi prevăzute şi pot fi gestionate prin proceduri

adecvate.

Page 33: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

33

Un alt risc operaţional este cel tehnologic sau informatic.

Erorile de concepţie sau de realizare, întârzierile în punerea în aplicare a

tehnologiilor noi, insuficienta stăpânire a sistemelor din ce în ce mai complexe constituie

riscuri importante, cu consecinţe directe asupra rentabilităţii şi calităţii serviciilor bancare.

Riscurile aferente activităţii informatice pot fi clasificate pe trei niveluri:

Riscul informatic 1 cuprinde categoria de riscuri legate de studiile informatice.

Este reprezentat de probabilitatea existenţei unor erori în conceperea programelor

informatice şi se mai numeşte şi risc de securitate logică. Expunerea la risc potenţială poate

fi mare, fiind dificil de cuantificat. El nu se poate estima decât prin costul unei noi

dezvoltări informatice, în scopul de a pune la punct un sistem eficient, sau indirect, prin

pierderile de rezultat datorate calităţii neadecvate a gestiunii produselor/serviciilor

clienţilor;

Riscul informatic 2 este cel legat de probleme de funcţionare a aplicaţiilor în

sistemele informaţionale sau a sorturilor. Se mai numeşte risc de sistem şi afectează atât

modul propriu-zis de tratare a datelor, cât şi actualizarea fişierelor magnetice. Prejudiciul

potenţial se echivalează cu pierderi de fonduri sau printr-o diminuare a câştigurilor;

Riscul informatic 3 priveşte telecomunicaţiile. Este vorba de pericolele legate de

probabilitatea unor erori, pierderi sau alterări ale datelor şi informaţiilor transmise prin

telefon, telex, poştă şi bazele de date. O eroare de destinaţie, o citire greşită a unei

teletransmisii de la un client sau utilizarea frauduloasă a unei reţele pot conduce la pierderi

importante pentru bancă, cuantificabile indirect, ca şi cele de mai sus.

2.5.3. Gestionarea riscului strategic

O bancă se poate expune la un risc important dacă dezvoltă o strategie inadecvată,

îşi asumă unele proiecte costisitoare fără a avea o capacitate justificată de a le finanţa. De

exemplu, o dependenţă accentuată faţa de un anumit sector de activitate, nediversificarea

activităţii băncii, poate provoca pierderi importante. Efectele negestionării eficiente a

acestui tip de risc pot avea consecinţe grave, ducând chiar ta faliment. Chiar dacă o bancă

supravieţuieşte unei pierderi importante datorate unei strategii eronate, pierderea

Page 34: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

34

credibilităţii va avea drept efect o autoritate mai slabă în faţa agenţilor economici, ceea ce

va avea un efect negativ asupra costului cu care banca va atrage capitalul în viitor.

Revizuirea periodică a strategiilor, ţinând cont şi de rezultatele obţinute, va permite

adaptarea strategiilor ori de câte ori acestea sunt neclare.

2.5.4. Gestiunea riscului legislativ

Există două tipuri de riscuri care se încadrează în această categorie, pentru domeniul

bancar: riscul de schimbare a legislaţiei; riscul de neîncadrare în reglementările în vigoare.

Riscul de schimbare a legislaţiei constă în faptul că, se pot face schimbări în

legislaţie, afectând integral sau parţial activitatea unei societăţi bancare, care poate deveni

ilegală sau neprofitabilă. În aceste cazuri, societăţile bancare trebuie să-şi modifice foarte

rapid activitatea, sau să fie falimentate.

Băncile trebuie să fie informate cu privire la proiectele legislative care sunt

preconizate pentru industria bancară şi să fie conştiente de impactul pe care noua legislaţie

îl poate avea asupra activităţii lor. Aceasta este o primă acţiune care trebuie întreprinsă.

O a doua acţiune, o reprezintă încercarea de a influenţa politica Băncii Centrale în

domeniul bancar. Acest lucru se poate face prin asociaţia băncilor din ţara respectivă dar nu

individual la nivelul unei bănci.

Riscul de neîncadrare în reglementările în vigoare. Datorită impactului pe care îl

are întreaga economie, industria bancară este foarte strici reglementată şi supravegheată

prin legi sau norme şi ordonanţe ale băncii centrale. Costul nerespectării reglementărilor în

vigoare este foarte mare, putând duce până la retragerea autorizaţiei de funcţionare.

De aceea, în acest domeniu, calitatea şi acurateţea informaţiei pusă la dispoziţia

conducerii băncii este crucială, în acest sens, băncile şi-au creat departamente specializate,

care au scopul de a veghea la îndeplinirea şi respectarea strictă a normelor şi

reglementărilor în vigoare, cele mai mici neîncadrări fiind imediat raportate conducerii

băncii, (departamente de audit intern).

Page 35: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

35

CAPITOLUL III

MANAGEMENTUL RISCULUI OPERAŢIONAL LA BRD - GSG

3.1. Scurt istoric al BRD – GSG

1923 Se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie

publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar

restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank

& Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor

etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.

1948 După al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948,

Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit

pentru Investiţii.

1957 După reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii

obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor

sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de

Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind

de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.

1990 Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate

este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub

formă de societate pe acţiuni, si preia activele si pasivele Băncii de Investiţii, primind o

autorizatie de funcţionare generală.

1998 În decembrie se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între

Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de

participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi

cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul

majorat al BRD.

1999 Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99%

din capitalul social al BRD.

2001 BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în

scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi.

Page 36: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

36

2003 În urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine

BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa,

făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă.

2004 Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în

capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%.

La data de 31 decembrie 2008, structura acţionariatului era următoarea (fig.3.1.) :

Figura 3.1. Structura acţionariatului BRD-GSG

sursa: http://www.brd.ro/banca/profil/actionariat

3.2. Profilul BRD – GSG

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele

bancare. Cu o capitalizare de 3,5 miliarde euro la sfârşitul lunii august 2008, BRD - Groupe

Société Générale deţine prima poziţie, conform acestui indicator, între societăţile din

domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a doua poziţie după acelaşi nivel

al capitalizării bursiere dacă luăm în considerare toate companiile listate la BVB, indiferent

de domeniu.

BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o

reţea de peste 800 de agenţii şi peste 1300 ATM-uri. În luna iunie 2008, BRD număra 2,5

Page 37: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

37

milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,2 millioane de carduri. Calitatea

servicilor este garantată de cei peste 8500 de profesionişti care formează echipa BRD.

Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri

bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga

lume.

Banca îşi exercită în principal activitatea pe 3 pieţe:

- banca persoanelor fizice

- banca intreprinderilor

- banca de investiţii

Obiectivul major al BRD este dezvoltarea fondului său de comerţ pe aceste pieţe, în

cadrul unei strategii de parteneriat pe termen lung cu clienţii săi.

Principalele obiective ale dezvoltǎrii BRD sunt:

Adaptarea organizării şi a metodelor proprii la strategia clienţilor

Creşterea selectivă a activelor

Inovaţia

Reducerea coeficientului de exploatare

Rentabilitate durabilă

3.3. Evenimentul de risc operaţional în BRD - GSG

Evenimentul de risc operaţional reprezintǎ manifestarea concretǎ a acestui risc.

Dupǎ caz, pirederile internepot fi asociate unuia sau mai multor evenimente. Un eveniment

poate provoca:

- una sau mai multe pierderi intrene;

- un incident fǎrǎ impact financiar;

- atât una sau mai multe pierderi, cât şi impacturi non-financiare.

Pentru a permite o gestionare uniformǎ şi optimǎ a riscului operaţional şi a facilita

mǎsurarea acestuia, banca a elaborat o clasificare precisǎ a tipurilor de eveniment de risc.

Page 38: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

38

Cele 8 categorii de evenimet de risc sunt:

1. Litigiile comerciale: orice problemǎ intr-o relaţie comercialǎ intre bancǎ şi terţi,

identificatǎ şi semnalatǎ de cǎtre cei din urmǎ, cu privire la natura produselor

oferite, la tehnicile de vanzare, la lizibilitatea/conformitatea legalǎ a contractelor, la

respectarea condiţiilor acordului între pǎrţi, la gestionarea relaţiei, la executarea

necorespunzǎtoare a unei solicitǎri a clientului.

2. Litigii cu autoritǎţile: orice nerespectare, fǎrǎ intenţie, a legilor, reglementǎrilor

sau regulamentelor emise de autoritǎţi sau de alte organisme terţe, pe care Banca

trebuie sa le respecte ca o condiţie pentru exercitarea activitǎţilor sale, precum şi

interpretarea sau folosirea cu intenţie a omisiunilor sau ambiguitǎţilor acestor legi şi

regulamente, care sunt considerate ulterior de cǎtre autoritǎtile de control

competente ca fiind încǎlcǎri, daca nu ale sensului literal al regulii, cel puţin ale

spiritului acesteia. Aceastǎ categorie cuprinde şi toate evenimentele legate de

nerespectarea reglementǎrilor cu privire la lupta împotriva spǎlǎrii banilor şi a

finanţǎrii actelor de terorism.

3. Erori de evaluare a preţurilor (pricing) sau evaluare a riscului: orice deficienţǎ

în procesul de evaluare a expunerii la risc (de piaţǎ, de credit), a preţului sau a

valorificǎrii unei operaţiuni datorate unei lipse de informaţii, a unei probleme de

modelizare, utilizǎrii greşite a unui model, a unei garanţii greşit evaluate (valoare

incorectǎ sau montaj neoperant), fie la iniţierea operaţiunii, fie în cadrul urmǎririi

riscului pe durata de viaţǎ a operaţiunii.

4. Erori de execuţie şi procesare a datelor: orice eroare de prelucrare, in orice stadiu

al unei operaţiuni (greşeli de introducere, de confirmare, de platǎ, de reconcilere, de

identificare şi/sau de rezolvare a deficinţelor, de pǎstrare a documentelor, a

valorilor, a titlurilor sau a contractelor).

5. Fraude interne şi externe (şi alte activitǎţi ilegale): orice încǎlcare intenţionatǎ a

reglementǎrilor legale/reglementǎrilor interne in vigoare de cǎtre un salariat al

Bǎncii sau de cǎtre persoane externe, incluzând mai ales furtul de fonduri, valori

sau active (fizice sau intelectuale) aparţinând BRD sau deţinutǎ de cǎtre BRD,

tranzacţii fictive, sau confidenţiale, escrocherii sau alte activitǎţi crimale afectând

Page 39: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

39

activele sau imobilele, inclusiv actele de rea voinţǎ împotriva sistemelor

informatice.

6. Operaţiuni de piaţǎ neautorizate: orice încǎlcare sau deturnare intenţionatǎ a

regulilor interne sau a reglementǎrilor legale referitoare la piaţǎ de cǎtre operatorii

de piaţǎ (dealer), în cadrul intervenţiilor lor pe aceste pieţe.

7. Pierderea unor mijloace de exploatare: orice eveniment care afecteazǎ mijloacele

de exploatare şi genereazǎ o intrerupere a capacitǎţii bǎncii de a opera: distrugerea

unor imobile, maşini, pierderea sau dispariţia unui furnizor cheie, distrugerea unor

date de referinţǎ şi/sau tranzacţionale, pierderea unor persoane sau echipe cheie.

8. Deficineţe ale sistemelor: orice problemǎ funcţionalǎ sau tehnicǎ, atât a

instalaţiilor informatice (hardware), a programelor sau aplicaţiilor (software) sau a

echipamentelor de comunicaţie.

O descriere detaliatǎ, fǎrǎ a fi limitativǎ, a acestor categorii este prezentatǎ în

anexa1. Aceste 8 categorii de evenimente sunt împǎrţite în 49 de subcategorii, în anexa2.

3.4. Gestiunea riscurilor operaţionale în cadrul BRD-GSG

Problematica administrării riscurilor semnificative bancare este reluată în România

şi în legislaţia care statuează autorizarea societăţilor bancare.

În gestiunea riscurilor operaţionale „cheia” gestionării o reprezintă colectarea

evenimentelor de risc operaţionar.

- Colectarea evenimentelor de risc operaţional este un proces, care permite

colectarea sistematicǎ a evenimentelor de risc operaţional care depǎşesc un prag de alertǎ

stabilit. Colectarea evenimentelor de risc operaţional serveşte la calculul fondurilor proprii

reglementare şi este obligatorie pentru toate entitǎţile din perimetrul de consolidare a

Grupului, indifirent de activitǎţile pe care e desfǎşoarǎ acestea, cu excepţia filialelor de

asigurǎri.

BRD colecteazǎ atât evenimentele de risc operaţional produse, care au impactat

contul de profit şi pierderi al Bǎncii, cât şi pe cele potenţiale care nu au avut încǎ un impact

asupra contului de profit şi pierderi.

Page 40: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

40

Colectarea evenimentelor de risc operaţional rǎspunde mai multor obiective:

1. Ameliorarea şi consolidarea dispozitivului de control în vederea reducerii

numǎrului de pierderi provenind din producerea riscurilor operaţionale.

Supravegherea şi analiza evenimentelor iterne de risc operational sunt fundamentale pentru

a asigura un bun control al expunerii la riscurile operaţionale. Colectarea de date fiabile şi

exhaustive permite Bǎncii sǎ cunoascǎ şi sǎ urmǎreascǎ costrul riscurilor sale operaţionale

legate fie de deficienţele operaţionale, fie de evenimente externe. Analiza cauzelor

pierderilor permite identificarea şi aplicarea acestor operaţiuni corective necesare. Se

întocmeşte fişa de analizǎ a evenimentului de risc operaţional pentru valori peste 50.000

EURO şi pentru cazuri atipice sau de valori mici, cu frecvenţǎ mare.

2. Constituirea unei baze istorice de date indispensabile pentru cerinţa calculului

fondurilor proprii reglementare exigibile cu privire la riscul operaţional.

3. Respectarea obligaţiilor reglementare impuse de Basel II:

o Indicatorii cheie de risc operaţional (KRI) se definesc pentru zonele de risc

ridicat si foarte ridicat, urmǎrirea lor indicǎ posibile schimbǎri defavorabile in

profilul de risc operaţional şi declanşeazǎ acţiuni de ameliorare.

o Autoevaluarea riscurilor operaţionale şi eficienţei dispozitivului de prevenire şi

control) – un proces omogen de identificare şi evaluare a riscurilor, a calitǎţii

riscului de prevenire şi control şi a capacitǎţii acestuia de a diminua impactul

financiar, de punere în practicǎ a unor acţiuni corective

o Analiza de scenarii (AS) – o metodologie care constǎ în a deternina împreunǎ cu

experţii, tipurile de pierderi potenţiale (directe/indirecte), precum şi impactul

generat de producerea unui eveniment de risc operaţional (care trebuie descris in

funcţie de severitate şi de probabilitatea sau frecvenţa producerii).

Page 41: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

41

3.5. Pragul de declarare şi modalitatea de declarare a riscului

operaţional în cadrul BRD-GSG

Pragul de declarare a evenimentelor de risc operaţional (produse, estimate, cvasi-

pierdere) este fixat la 10.000 EURO. Aceasta se aplicǎ valorii brute a evenimentului (adicǎ

înaintea recuparǎrii de la terţi sau din asigurǎri). Acest prag se apreciazǎ pe eveniment de

risc, şi anume cumulând, dacǎ este cazul, valorile diferitelor pierderi generate.

Pragul peste care riscul operaţional este considerat semnificativ a fost stabilit la

500.000EURO sau echivalent.

Exemplu: O fraudǎ cu un card bancar a implicat mai multe plǎţi a cǎrei valoare

agregatǎ este mai mare decât pragul.

Modalitatea de declarare

Fişa de risc operaţional trebuie sǎ ofere o imagine sinteticǎ asupra unui eveniment de

risc operaţional, care va antrena sau ar putea sǎ antreneze o pierdere financiarǎ pentru

bancǎ, prin: descrierea evenimentului, evoluarea în cifre a impactului financiar, mǎsurile

corective/plan de acţiuni.

1) Descrierea evenimentului

Descrierea evenimentului este un element esenţial pentru înţelegerea cauzei care a

generat evenimentul. Acesta trebuie:

- sǎ indice, în mod sintetic cauza (în ce constǎ deficienţa internǎ sau evenimentul

extern);

- sǎ dea detalii proporţional cu gravitatea pierderii brute;

- sǎ justifice clasificarea în categoriile şi subcategoriile de eveniment stabilite;

- sǎ conţinǎ concluziile respondentului de risc operaţional urmare analizei privind

respectarea procedurilor, propunerii de ameliorare, calitatea supravegherii permanente,

lipsa controalelor, controale insuficiente, lipsa formǎrii, fluctuaţii de personal, etc.

2) Evaluarea în cifre a impactului financiar:

- impactul financiar direct legat de eveniment

- costurile asociate rezolvarii evenimentului respectiv (costuri de reparaţie a activelor

care au suferit daune, cheltuielile cu avocatii pentru un litigiu juridic datorat unui

eveniment de risc operational,etc.)

Page 42: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

42

- costurile evenimentelor conexe evenimentului iniţial. Impactul financiar al

avenimentelor conexe legate (adicǎ declanşate) de un eveniment iniţial sunt cele care se

datoreazǎ unor evenimente de risc operaţional consecutive unui eveniment precedent care

nu ar fi survenit dacǎ primul eveniment nu s-ar fi produs. Aceste impacturi trebuie

declarate în cadrul unei actualizǎri a declaraţiei iniţiale.

Exemplu: O fraudǎ informaticǎ a generat a generat costuri de reparaţie a sistemului

informatic. Ulterior, unii clienţi invocǎ responsabilitatea bǎncii pentru prejudiciile suferite

ca urmare a acesteo fraude, iniţiind acţiuni judiciare care genereazǎ cheltuieli de procedurǎ

pentru bancǎ.

- sumele recuperate se deduc din valoarea pierderii brute declaratǎ iniţial.

Recuperǎrile sunt directe sau din asigurǎri. Declararea recuperǎrilor trebuie efectuatǎ în

momentul înregistrǎrii contabile a acestora. Perspectiva unei recuperǎri sigure nu poate în

nici un caz motiva nedeclararea unei pierderi.

- provizioane – este obligatoriu sǎ se declare toate sumele provizionate, chiar şi când

fac obiectul unor reluǎri de provizion de valoare egalǎ.

Procesul de declarare a evenimentelor de risc operaţional trebuie sǎ asigure coerenţa

cu contabilitatea, astfel incât sǎ permitǎ auditarea sa. Verificarea coerenţei contabile se

efectueazǎ pe baza valorilor declarate in moneda localǎ, şi nu pe baza valorilor

contravalorizate în euro. Verificarea coerenţei contabile trebuie sǎ se facǎ lunar şi ea

trebuie sǎ facǎ obiectul unui control sistematic, realizat de dispozitivul de supraveghere

permanentǎ de la nivelul Central.

3) Mǎsuri corective/Plan de acţiuni

Mǎsurile corective/plan de acţiuni pe termen scurt şi lung fac obiectul unei urmǎriri

formalizate.

Page 43: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

43

3.6. Administrarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD - GSG

Noile reguli de prudenţialitate impuse de Normele BRD şi Comitetul de la Basel

referitoare la alocarea de către bănci de fonduri proprii legale specifice riscurilor

operaţionale, integrarea riscului operaţional în comunicarea financiară a băncilor faţă de

piaţǎ, supravegherea prudenţială întǎritǎ realizată de organele de supraveghere, impun ca

riscurile operaţionale să fie gestionate adecvat pentru a permite:

- analizarea cauzelor care au dat naştere acestor evenimente;

- identificarea şi instituirea măsurilor rectificative necesare;

- minimizarea riscurilor şi, prin urmare, creşterea rezultatelor BRD;

- respectarea reglementărilor legale;

- influenţarea pozitivă a notării BRD de către agenţiile de rating.

Administrarea riscurilor operaţionale în cadrul BRD se realizează în conformitate cu

prevederile reglementărilor legale în vigoare, tinând cont de recomandările Comitetului de

la Basel si ale Comisiei Europene.

Riscurile operationale sunt inerente tuturor activităţilor, produselor, metodelor de

lucru şi sistemelor băncii. Din acest motiv managementul riscurilor operaţionale se

bazează pe principiul responsabilităţii totale a direcţiilor şi reţelei în ceea ce priveşte

identificarea, evaluarea, urmărirea şi raportarea acestor riscuri. Gestionarea riscurilor

operaţionale este obligatorie la toate nivelurile organizatorice.

Pentru a a sigura o eficacitate maximă în administrarea riscurilor operaţionale trebuie

să se facă atat la nivelul grupurilor BRD, Departamentelor/Direcţiilor din Centrală,

Filialelor BRD, cât şi la nivelul de ansamblu al BRD.

Este un proces continuu care se efectuează în baza :

- controlului permanent (supraveghere permanentă a activitătilor sensibile şi

supraveghere contabilă formalizată) şi instrucţiunilor specifice privind riscul operaţional

(exemplu: colectarea pierderilor operaţionale) ;

- controlul periodic.

Page 44: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

44

În scopul identificării, evaluării, monitorizării şi diminuării riscului operaţional banca:

- evaluează permanent expunerile la riscul operaţional, pe baza datelor istorice

(instrucţiunea de colectare a pierderilor);

- evaluează activitătile/procedurile, în vederea determinării celor vulnerabile

(sensibile) la riscul operaţional (exemplu: instrucţiuni PCA, supraveghere formalizată de

proceduri sensibile);

- stabileşte indicatori de risc operaţional.

3.7. Diminuarea riscurilor operaţionale

Strategia BRD pentru diminuarea expunerii la riscurile operaţionale se bazează pe:

- adecvarea permanentă a documentelor normative la reglementările legale şi

condiţiile pieţei;

- evaluarea permanentă a costuriilor şi beneficiilor care rezultă din aplicarea

diferitelor metode de reducere a riscurilor băncii;

- pregătirea personalului;

- eficienţa sistemelor de control intren (organizare şi exercitare);

- implementarea de dezvoltări informatice si consolidare a sistemelor de securitate ale

băncii;

- utilizarea unor mijloace complementare de reducere a riscurilor: încheierea unor

poliţe de asigurare împotriva riscurilor, extrenalizarea unor activităţi;

- analiza permanentă a modului in care o metodă folosită pentru reducerea unui risc

contribuie efectiv la reducerea acestuia sau doar îl transferă către o altă activitate a băncii;

- aplicarea tuturor măsurilor pentru limitarea, reducerea efectelor, incidentelor de

riscuri operaţionale identificate;

- valorificarea recomandărilor şi concluziilor rezultate ca urmare a supravegherii

permanente;

- actualizarea planurilor de continuitate, evaluarea şi testarea acestora cu regularitate.

Page 45: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

45

CONCLUZII

Riscul bancar a apărut odată cu prima activitate bancară. Până la începutul anilor

”80 comunitatea financiar-bancară privea unilateral problema riscului numai din punct de

vedere al creditului, după aceea riscul bancar fiind privit din postura mai multor riscuri.

Există mai multe definiţii date riscului, Conform DEX-ului limbii române prin risc

se înţelege “posibilitatea de a ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau

de suportat o pagubă; pericol posibil”.

În ceea ce priveşte tipurile de riscuri bancare, acestea pot fi clasificate după mai

multe criterii, în funcţie de ceea ce se doreşte a se scoate în evidenţă, astfel BNR clasifică

riscurile bancare în 9 mari categorii de risc: risc de conformitate, risc de credit, risc de ţară,

risc de transfer, risc de piaţă, risc de rată a dobânzii, risc aferent tehnologiei informaţiei

(IT), risc reputaţional, risc strategic.

Pentru o mai bună gestinare a riscurilor, BNR a înfiinţat în cadrul ei Centrala

Riscurilor Bancare (CRB). Sisteme similare de gestiune a informaţiilor de credit existând şi

în: Austria, Belgia, Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania.

Deoarece riscurile bancare sunt o problemă generală, care afectează toate sistemele

bancare, din toată lumea, cu ocazia ultimului congres internaţional (International

Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - a Revised Framework),

cunoscut sub numele de Acordul Basel II, au fost reglementate noi standarde cu privire la

riscurile bancare, astfel, în cadrul congresului s-au luat decizii cu privire la:

- capitalul minim necesar de care băncile trebuie să dispună pentru a putea face faţă

riscurilor;

- cauzele principalelor riscuri bancare, inclusiv cauzele riscului operaţional;

metodologii de măsurare şi prevenire a riscurilor bancare, incluzând de această dată şi

metodologii pentru riscul operaţional.

Componentele riscului operaţional sunt foarte diversificate şi variate, însă făcând o sinteză

a acestor componente, putem spune că, riscul operaţional are în structura sa 4 mari categorii

de riscuri, acestea fiind în strânsă interdependenţă:

- riscuri de proces;

- riscuri de personal;

Page 46: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

46

- riscuri de tehnologie;

- riscuri externe.

Există mai multe metode de management a riscului operaţional, însă pentru ca acest

process de management să fie cât mai eficient, acesta trebuie să cuprindă în cadrul lui 5

paşi esenţiali:

- Stabilirea politicii (cu privire la riscul operaţional);

- Organizarea politicii (modul de punere în aplicare a politicilor stabilite);

- Implementarea politicilor (planul efectiv de implementare a politicilor);

- Măsurarea performanţei (scala de valori folosite pentru comensurarea

rezultatelor);

- Audit politicilor (verificarea eficienţei politicilor).

Dacă celelate riscuri, riscul de credit, de dobândă, etc, pot fi evitare, prin luarea de

măsuri concrete (garanţii suplimentare, crearea de provizioane, etc.), pentru riscul

operaţional oricâte măsuri s-ar lua acesta nu poate fi evitat în totalitate (ca-n cazul riscului

de credit) deoarece “sursele” de apariţie a riscului operaţional sunt foarte diversificate,

astefl că şi impactul financiar pe care îl produce asupra bănci este la fel de diversificat, de

la pierderi interne la pierderi externe şi de la pierderi de natură financiară la pierderi de

natură morală, reputaţională, etc.

Pentru a identifica, analiza şi gestiona din timp aceste riscuri, banca are nevoie de

informaţii, atât din mediul extern cât şi din mediul intern. Însă numai informaţia nu este

suficientă pentru a preveni şi la nevoie pentru a combate riscurile apărute in cadrul

activităţii bancare, acestea (informaţiile) trebuind să fie asimilate, analizate, luată şi

implementată o decize.

În funcţie de „calitatea” informaţiei primite şi de modul de gestionare (asimilare,

analiză, decizie, execuţie) a acesteia “produce” noi informaţii, care pot fi folosite pe viitor

în activitatea băncii.

Page 47: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

47

Schematic, o modalitate de gestionare a informaţiilor de către conducerea băncii

este prezentată în figura următoare (fig.4.1.):

Figura 4.1.Modalităţi de gestionare a informaţiilor

În funcţie de modul de gestionare a informaţiilor precum şi de politicile băncii,

aceasta, banca, are mai multe modalităţi de reducere, de minimizare a principalelor categori

de riscuri opraţionale. Astfel împotriva riscului de fraudă bancară, care este cel mai întâlnit,

banca poate lupta prin:

- depistarea viciilor la momentele oportune;

- împărţirea responsabilităţilor;

- testarea şi verificarea sistemelor informaţionale ale băncii;

- introducerea de noi sisteme de verificare şi gestionare a datelor de o acurateţe mai

mare;

- etc.

În ceea ce priveşte analiza şi gestionarea riscurilor şi în mod special al riscului

operaţional în cadrul BRD-GSG aceasta este făcută în concordanţă cu prevederile legale

naţionale şi internaţionale, cu privire la practica bancară, la care România a aderat.

Page 48: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

48

În scopul identificării, evaluării, monitorizării şi diminuării riscului operaţional

banca:

- evaluează permanent expunerile la riscul operaţional, pe baza datelor istorice

(instrucţiunea de colectare a pierderilor);

- evaluează activitătile/procedurile, în vederea determinării celor vulnerabile

(sensibile) la riscul operaţional (exemplu: instrucţiuni PCA, supraveghere formalizată de

proceduri sensibile);

- stabileşte indicatori de risc operaţional.

Pentru diminuarea expunerii la riscurile operaţionale BRD se bazează pe:

- adecvarea permanentă la reglementările legale şi condiţiile pieţei;

- pregătirea personalului;

- eficienţa sistemelor de control intren (organizare şi exercitare);

- implementarea de dezvoltări informatice si consolidare a sistemelor de securitate ale

băncii;

- utilizarea unor mijloace complementare de reducere a riscurilor: încheierea unor

poliţe de asigurare împotriva riscurilor, extrenalizarea unor activităţi;

Page 49: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

49

Anexa 1

DESCRIEREA CATEGORIILOR DE EVENIMENTE DE RISC OPERAŢIONAL

CATEGORII

DESCRIEREA CATEGORIEI DE

EVENIMENT DE RISC OPERAŢIONAL

TEME CHEIE

(Exemple)

Litigii comerciale Orice problemă în relaţia dintre bancă şi terţi-

clienţi, contrapartidă, prestatori, furnizori,

acţionari, etc. (cu excepţia personalului*), în

legătură cu:

- natura produselor oferite;

- tehnicile de vânzare a produselor;

- lizibilitatea/conformitatea faţǎ de legea

contractelor ;

- respectarea termenelor acordului

dintre părţi (contract, manadat sau alt

acord);

- gestionarea relaţiei, proasta executare

a unei instrucţii (eroare, întârziere);

- orice alt act de neglijenţǎ sau daună

accesorie provocată de bancă faţǎ de

un terţ. pe care banca nu a identificat-o

şi corectat-o la timp, ceea ce detrmină

terţul să facă reclamaţie.

Problema poate fi rezolvată fie pe cale

amiabilă, fie în justiţie. În schimb, dacǎ

banca decide de bună voie la proprie

discreţie şi fără să comită o greşeală prin

aceasta, să scutească un client de plata

sumelor datorate pentru a îmbunătăţi

relaţia comercială, este vorba atunci de un

gest comercial şi nu de un

Interpretarea/conformitatea termenilor

unui contract

Calitatea consilierii

Practici de vânzare

Obligaţia de consiliere/produse oferite

Calitatea serviciilor

Responsabilitatea creditorului

Page 50: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

50

eveniment/pierdere de natura riscurilor

operaţionale.

*Litigiile cu personalul (privind dreptul

muncii intră în categoria “litigiilor cu

autorităţile”

Litigii cu autorităţile Orice nerespectare, fără intenţie a legilor,

reglementărilor sau regulamentelor emise de

autorităti sau alte organisme terţe, pe care

banca trebuie să le respecte ca o condiţie

pentru exercitarea activităţilor sale, precum şi

interpretarea sau folosirea cu intenţie a

omisiunlor sau ambiguităţilor acestor legi si

regulamente, care sunt considerate ulterior de

către autoritătile de control competente ca

fiind încălcari, dacă nu ale sensului literal al

regulii, cel puţin ale spiritului acestuia. Sunt

incluse aici atat legile şi regulamentele

comune tuturor intreprinderilor dintr-o ţarǎ

(lege fiscală, drept social, mediu), cât şi cele

specifice activităţilor bancare. În această

categorie intră mai ales toate aspectele legate

de nerespectarea reglementărilor privind lupta

împotriva spălării banilor şi finanţarea

terorismului.

Lege, rglementare generală (fiscală,

socială, privind igiena şi securitatea,

mediul şi spălarea banilor), reglementare

bancară, bursieră sau provenind de la alte

autorităţi de tutelă

Legea informatică şi libertatea

Erori de tarifare

(pricing) sau în

evaluarea riscului

Orice deficienţǎ în procesul de evaluare a

expunerii la risc (de piaţǎ, de credit), a preţului

sau a valorificării unei operaţiuni datorate unei

lipse de informaţii, unei probleme de

modelizare, utlizării gresite a unui model, a

unei garanţii gresit evaluate (valoare incorectă

sau montaj neoperant), fie la iniţierea

operaţiunii, fie în cadrul urmăririi riscului pe

durata de viaţǎ a operaţiunii.

Gestionarea limitelor

Evaluarea preţului

Reevaluarea poziţiilor

Montajul si valorificarea garanţiilor, a

colateralului

Date de piaţǎ greşite

Modele greşite

Page 51: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

51

Erori de execuţie Orice eroare de prelucrare, în orice stadiu al

unei operaţiuni (greşeli de introducere, de

confirmare, de platǎ, de reconciliere, de

identificare şi/sau de rezolvare a deficienţelor,

de pǎstrare a documentelor, a valorilor, a

titlurilor sau a contractelor). Sunt excluse din

aceasta categorie problemele funţionale sau

tehnice inerente domeniului informatic (care

ţin de “erori în sistemele informatice”) şi

problemele care nu sunt remediate imediat din

lipsa unui consens între cele douǎ pǎrţi şi care

ţin de categoria “litigii comerciale”.

Sunt incluse în aceasta categorie riscurile

legate de o deficienţa de organizare generala

sau de control: aici se gasesc în special,

încǎlcarea regulilor de bazǎ de control intern

precum separarea sarcinilor sensibile,

subordonǎri ierarhice necorespunzǎtoare, lipsa

de proceduri sau deficienţe procedurale privind

procesele sensibile, inefiecienţa supravegherii

permanente.

Erori în introducerea datelor, Erori de

confirmare

Înţelegerea greşitǎ a instructiunilor

primite

Plata incorectǎ (sumǎ, destinaţie, termen)

Sume în aşteptare nereconciliate,

diferenţe nejustificate

Refuzuri neidentificate în procesele

automatizate

Proasta gestionare a registrului de bunuri

în custodie

Reconcilierea rezultatelor

Fraudǎ (şi alte

activitǎţi ilegale)

Orice încǎlcare intentionatǎ a reglementǎrilor

legale/interne în vigoare de cǎtre un salariat al

bǎncii sau de cǎtre persoane externe, incluzând

mai ales furtul de fonduri, valori sau active

(fizice sau intelectuale) aparţinând BRD sau

deţinute de cǎtre BRD, tranzacţii fictive sau

neautorizate, utilizarea neautorizatǎ de

informatii privilegiate sau confidenţiale,

escrocherii sau alte activitǎţi criminale

afectând activele sau imobilele, inclusiv actele

de rea voinţǎ împotriva sistemelor informatice.

Furt

Documente/semnǎturi false

Tranzacţii fictive

Deturnarea de fonduri, coluziune

Delict al iniţiatului

Atacuri armate

Atentate teroriste

Page 52: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

52

“Rogue trading” Orice încǎlcare sau deturnare intenţionatǎ a

regulilor intrene sau a reglementǎrilor legale

referitoare la piaţǎ de cǎtre operatorii de piaţǎ

(dealer), în cadrul intervenţiilor lor pe aceste

pieţe.

“Rogue trading” reprezintǎ, de fapt, o subclasǎ

a categoriei “fraude şi alte activitǎţi

criminale”. Datǎ fiind natura specificv acestui

tip de fraudǎ efectuatǎ pe pieţe, “rogue

trading” a fost izolatǎ.

NB: traducerea literarǎ a expresiei “rogue

trading”= operaţiune de piaţǎ necinstitǎ.

Tranzacţii fictive/disimulate

Produse/pieţe/contrapartide neautorizate

Manipularea pieţei

Front Running

Pierderea de mijloace

de exploatare

Orice eveniment care afecteazǎ mijloacele de

exploatare şi genereazǎ o întrerupere a

capacitǎţii bǎncii de a opera: distrugerea unor

imobile, maşini, pierderea sau dispariţia unui

furnizor cheie, distrugerea unor date de

referinţǎ şi/sau tranzacţionale, pierderea unor

persoane sau echipe cheie.

Dispariţia unui furnizor cheie

Panǎ de reţea (telefon, curent)

Catastrofe naturale

Instabilitate politicǎ

Controlul schimburilor valutare

Greve

Distrugerea unor date de referinţǎ

Deficienţe ale

sistemelor informatice

Orice problemǎ funcţionalǎ sau tehnicǎ, atât a

instalatiilor informatice (hardware), a

programelor sau aplicatiilor (software) sau a

echipamentelor de comunicaţie: proasta

adaptare la nevoi, lipsa mentenanţiei,

introducerea neintenţionatǎ de viruşi

informatici, mediul fizic insuficient securizat,

proceduri de acces/abilitǎri neadaptate

Vechimea materialelor, programelor sau

aplicaţiilor

Erori de programare

Aplicatii prost concepute

Virus informatic

Acces neprotejat

Proasta gestionare a proiectelor

Page 53: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

53

Anexa 2

CLASIFICAREA PE CATEGORII ŞI SUBCATEGORII

Categorii de evenimente de risc operaţional şi subcategorii

Litigii

comerciale

Litigii cu

autoritǎţile

Erori de

“pricing”

sau de

evaluare

a riscului

Erori de

execuţie

Fraude

şi alte

activitǎţi

criminale

Activitǎţi

neautorizate

pe pieţe

Pierderi

din

mijloacele

de

exploatare

Întreruperea

activitǎţii şi

funcţionarea

defectuasǎ a

sistemelor

1.

Litigii

privind

activitatea

de

consiliere

2.

Practici

comerciale

inadecvate

3.

Produse

neadecvate

4.

Insuficienta

serviciilor

cǎtre clienti

5.

Alte

litigii cu

terţii

7.

Încǎlcarea

legii

bancare

8.

Încǎlcarea

legii

impotriva

discriminǎrii

9.

Încǎlcarea

legislatiei

muncii

10.

Încǎlcarea

legilor

privind

mediul

11.

Încǎlcarea

regulilor

18.

Deficiente

ale

dispozitivului

de

gestionare

şi

monitorizare a

a

autorizǎrilor

şi a

limitelor

19.

Evaluarea

incorectǎ

sau

inexistentǎ

a pozitiei

20.

Date de

piatǎ si

22.

Deficiente

in

procesul

de

livrare sau

de plata

a bǎncii

23.

Deficiente

in

procesele

de

administrare

a

confirmarii

operatiunilor

24.

Deficiente

in

gestiunea

33.

Pirateria

informatica

si alte

agresiuni cu

rea intentie

asupra

sistemelor

informatice

ale bancii

de cǎtre terti

34.

Alte forme

de acte

criminale

impotriva

activelor

bancii

35.

Furturi,

escrocherii,

39.

Activitati

neautorizate

ale

personalului

pe piete

40.

Lipsa de

personal

41.

Pierderi de

date

42.

Pierderi de

mijloace de

exploatare

43.

Pierderi de

servicii

44.

Deficiente ale

materialelor

45.

Informaţii

incoerente sau

incompatibile

46.

Proasta

gestionare

a proiectelor

47.

Deficiente de

software

48.

Fragilitatea

securitǎtii

logice

49.

Fragilitatea

securitǎtii

Page 54: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

54

6.

Contract

sau cauze

contractuale

neaplicabile

de functionare

a pieţelor

organizate

12.

Încǎlcarea

normelor

de securitate

şi de

sǎnǎtate

13.

Încǎlcarea

altor legi

14.

Încǎlcarea

cerinţelor

reglementar

ilor locale

15.

Nerespectarea

reglementar

ilor contabile

sau de

comunicare

financiarǎ

16.

Încǎlcarea

legislatiei

fiscale

17.

Spǎlarea de

bani şi

informatii

publice

false sau

insuficinte

21.

Model

gresit de

calcul al

pretului sau

de

valorificare

administrativa

a unei

operatiuni

pana

la data

scadentei

25.Erori in

transmirerea,

introducerea

sau

intelegerea

unei

instructiuni

26.Lipsa sau

inexactitatea

datelor necesare

pentru

gestionarea

activitatilor

27.Lipsa sau

inexactitatea

raporturilor

de erori

in lanturile

informatice

28.Structura

organizatorica

inadecvata

sau

fragilitatea

mediului

fraude

comise de

terţi

36.

Furturi ale

personalului

37.

Fraudarea

tranzacţiilor

de cǎtre

personal

sau cu

complicitatea

acestuia

38.

Utilizarea

neautorizatǎ

cu rea

intenţie de

informatii

privilegiate

şi

confidenţiale

de cǎtre

personal

fizice

Page 55: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

55

finanţarea

terorismului

de

control

29.

Deficienţe

în pastrarea

de

documente sau

valori in

contul

unui terţ

30.

Deficienţe

în

serviciile

furnizate

de catre

subcontractanti

31.

Greşeli de

reconciliere

32.

Permiterea

de cǎtre

bancǎ a

acesului la

conturile

unui client

fǎrǎ acordul

acestuia

Page 56: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

56

BIBLIOGRAFIE

1) Basno, C.; Dardac, N. - Riscuri bancre. Cerinţe prudenţiale. Monitorizare,

Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 2000;

2) Berea, A.O. - Strategie bancară, Editura Expert, Bucureşti, 2001

3) Ciocoiu, C.N. - Managementul riscului: vol 1: Teorii, practici,

metodologii, Editura ASE, 2008

4) Dănilă, N.;

Berea, A.O. - Managementul bancar. Fundamente şi orientări, Editura

Economică, Bucureşti, 2000

5) Drigă, I. - Analiza şi managementul riscurilor în activitatea

bancară, Editura Universitas, Petroşani, 2007

6) Genovel Iovu - Manual de proceduri, control intern si metoda avansata

de gestiune a riscului operational conform

recomandarilor Acordului Basel II “,Conferinta

“Convergenta Pietelor IT&C si Financiar-Bancare ,

Bucuresti 2005 – (www.kepler-rominfo.com)

7) Gorobeţ Ilinca - Gestiunea riscurilor bancare (www.ilincagorobet.ase.md)

8) Horobet, A. - Managementul riscului, Editura All Beck,

Bucureşti, 2005

9) Niţu, I. - Managementul riscului bancar, Editura Expert,

Bucureşti, 2000

10) Socol Adela - Managementul riscului operaţional – o abordare

specifică societăţilor bancare;

11) Payman M. - Managing Operational Risk”, SAS UK ,2003

12) Van Greuning, H.;

Brajovic Bratanovic, S. - Analiza şi managementul riscului bancar, Editura

Irecson, Bucureşti, 2004

13) Legislaţie bancară, regulamente şi norme emise de BNR

14) ***** - http://www.anti-criza.ro/reactii/bancile-si-controlul-

riscurilor-operationale/

Page 57: 40166610 Analiza Si Gestionarea Riscului Operational in Bancile Comerciale Preda Daniel Disertatie Final

57

15) ***** - http://www.bnro.ro

16) ***** - http://www.brd.ro

17) ***** - http://www.ilincagorobet.ase.md

18) ***** - http://en.wikipedia.org/wiki/Operational risk

19) ***** - http://www.marketwatch.ro/articol/96/este Acordul

Basel II o noua provocare pentru bancheri/

20) ***** - http://www.wall-street.ro/articol/Finante-

Banci/16992/BNR-a-facut-publice-proiectele-privind-

introducerea-sistemului-Basel-II.html