disertatie 7

29
PROIECT DE CERCETARE VI.1. INTRODUCERE Modul în care comunică managerii ca indivizi, politica organizaţiei privind comunicarea formală, strategiile de comunicare adaptate, comportamentele de comunicare ale angajaţilor au toate un efect cumulativ, pozitiv sau negativ, al cărui rezultat se regăseşte în timp în climatul comunicării din organizaţie. Cercetările în domeniul comunicării organizaţionale au remarcat următoarele legături şi dependenţe clare: există o strânsă legatură între calitatea şi cantitatea comunicării manageriale pe de o parte şi performanţa organizaţiei, pe de altă parte. Satisfacţia rezultată în procesul de comunicare (de exemplu în urma atingeri scopului acesteia) şi modul în care este percepută eficacitatea în organizaţie sunt puternic corelate. Climatul comunicării şi creativitatea individuală sunt legate între ele; la fel şi climatul comunicării şi devotamentul faţă de organizaţie. Climatul comunicării identificat ca modalitate de corelare între membrii organizaţiei şi organizaţia însăşi, este unul dintre elementele care definesc şi caracterizează cultura

Upload: floryyyn

Post on 03-Jul-2015

211 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: disertatie 7

PROIECT DE CERCETARE

VI.1. INTRODUCERE

Modul în care comunică managerii ca indivizi, politica organizaţiei privind

comunicarea formală, strategiile de comunicare adaptate, comportamentele de comunicare

ale angajaţilor au toate un efect cumulativ, pozitiv sau negativ, al cărui rezultat se regăseşte

în timp în climatul comunicării din organizaţie. Cercetările în domeniul comunicării

organizaţionale au remarcat următoarele legături şi dependenţe clare:

există o strânsă legatură între calitatea şi cantitatea comunicării manageriale pe de o

parte şi performanţa organizaţiei, pe de altă parte.

Satisfacţia rezultată în procesul de comunicare (de exemplu în urma atingeri scopului

acesteia) şi modul în care este percepută eficacitatea în organizaţie sunt puternic

corelate.

Climatul comunicării şi creativitatea individuală sunt legate între ele; la fel şi climatul

comunicării şi devotamentul faţă de organizaţie.

Climatul comunicării identificat ca modalitate de corelare între membrii organizaţiei

şi organizaţia însăşi, este unul dintre elementele care definesc şi caracterizează cultura

organizaţională. Variabilele climatului comunicării, în funcţie de care acesta poate fi

evaluat, sunt:

Modul de participare la luarea de decizii.

Sinceritatea (deschiderea) comunicării.

Calitatea informaţiei care circulă în organizaţie.

Pentru a avea o imagine mai completă asupra variabilelor climatului de comunicare,

putem analiza în cadrul organizaţiei noastre aspecte, precum:

Sinceritatea şi deschiderea comunicării subordonatului cu superiorul (percepţia

superiorului).

Calitatea informaţiei care se vehiculează în organizaţie (percepţia subordonatului)

Posibilităţile de comunicare de jos în sus

Încredere în informaţia venită de la subordonaţi.

IV.2. MOTIVAŢIA CERCETARII:

Page 2: disertatie 7

Numeroase probleme socio-umane cu care ne confruntăm astăzi sunt tot atâtea

exemple de comunicare ratată, cu efecte nefaste în întreaga viaţă economică, socială şi

politică. În majoritatea situaţiilor “problema comunicării” este tocmai faptul că nu ne dăm

seama că există acestă PROBLEMĂ.

Scopul acestui proiect de cercetare este acela de a atrage atenţia asupra acestei

probleme şi asupra faptului că ea poate fi soluţionată, dacă i se acordă importanţa meritată în

cadrul procesului managerial. Pentru atingerea acestui scop am urmărit mai multe obiective,

dintre care cel mai important a fost acela de a iniţia SCHIMBAREA DE ATITUDINE faţă

de problema comunicarii, prin conştientizarea efectelor pozitive sau negative ale modului de

comunicare propriu, prin confruntarea cu câteva dintre regulile unei comunicări eficace şi

eficiente cu comportamentul dvs de comunicare prezent.

IV.3. IPOTEZELE CERCETĂRII

Pornim de la premisa că într-o organizaţie există două feluri extreme de climat al

comunicării:

defensiv (de apărare) şi

de cooperare (de colaborare).

Fiecare dintre acestea are aspecte caracteristice care le diferenţiază clar. Importate

sunt şi caracteristicile specifice managerilor care generează aceste climate.

Aspectele care generează climatul defensiv, privind din perspectiva managerului

sunt:

Manifestarea unei atitudini permanente de evaluare (de exemplu, faceţi aprecieri asupra

persoanelor, le judecaţi, le chestionaţi motivele).

Manifestarea unei atitudini de controlare: încercaţi să manipulaţi, să impuneţi o idee sau

un punct de vedere.

Totul este calculat dinainte, dar încercaţi să convingeţi pe alţii că de fapt ei iau deciziile

sau vă străduiţi să-i lăsaţi să creadă că vă interesează persoana lor.

În realitate nu va interesează problemele sau punctele de vedere ale altora, ci îi trataţi ca

pe nişte “rotiţe” în angrenajul organizaţiei, fiecare având o anumită unitate şi discutaţi

cu ei ca atare.

Page 3: disertatie 7

Manifestarea unei atitudini de superioritate în baza funcţiei pe care o detineţi şi a puterii

acordate de acesta, a abilităţii intelectuale, a competenţei; sugeraţi prin limbaj verbal şi

mai ales prin limbaje nonverbale că ceilalţi vă sunt inferiori.

Demonstrarea în mod ostentativ a unei siguranţe excesive de sine, manifestând rigiditate

în puncte de vedere. De exemplu dvs ştiţi totul, sfătuiţi pe toată lumea, aveţi o atitudine

de profesor încercând să-i corectaţi pe toţi.

Adoptarea opiniei că în orice conflict cineva trebuie să învingă şi celalalt să fie învins.

Aspectele care generează climatul cooperare, privind din perspectiva managerului

sunt:

Manifestarea în comunicare a unei atitudini descriptive (de exemplu, nu vă erijaţi în

judecător, solicitaţi informaţii faptice, descrieţi sentimente, evenimente sau percepţii

care nu impun schimbarea de comportament sau atitudine a destinatarului comunicării,

ci mai degrabă încearcă să-l convingă pe acesta că schimbarea este spre interesul

tuturor).

Orientarea spre probleme (de exemplu, nu vă impuneţi punctul de vedere, doriţi să

colaboraţi în definirea unei probleme comune, în găsirea soluţiei ei, sugeraţi prin

cuvinte şi acţiuni că nu aţi prestabilit soluţiile, punctele de vedere sau comportamentele

pentru a le impune, daţi ocazia interlocutorului să-şi stabilească propriile obiective, să ia

decizii proprii şi să-şi stabilească propriile obiective, să ia decizii proprii şi să evalueze

propriul progres sau să le împartaşească cu dvs).

Manifestarea spontaneităţii în exprimare, siceritate, deschidere faţă de ceilalţi,

transparenţă a deciziilor, onestitate.

Manifestarea empatiei; respectaţi sistemul de valori al celuilalt şi pe el ca persoană, chiar

dacă nu este de aceeaşi părere cu dvs.

Adoptarea unei poziţii de egalitate, minimalizaţi etalarea diferenţelor de statut şi putere,

manifestaţi respect.

Maleabilitate, acceptarea posibilităţii de a-şi schimba o comportare sau punctul de

vedere, dacă argumentaţia este valabilă.

Având în vedere toate aceste aspecte am stabilit următoarele ipoteze:

Page 4: disertatie 7

Într-o organizaţie militară poate exista, fie un climat de cooperare, fie unul

defensiv, în funcţie de politica managerială adoptă la nivel ierarhic superior.

un climat defensiv poate afecta eficienţa organizaţiei.

Comunicarea managerială este influenţată de rolul managelial

predominant (rol interpersonal, informaţional, decizional) pe care îl joacă

managerul.

IV.4. INSTRUMENTELE DE LUCRU

Pentru realizarea unei cercetari privind climatul de comunicare într-o organizaţie

militară putem utiliza următoarele instrumente de lucru:

Metoda observaţiei directe, care ne va ajuta să completam rezultatele obţinute cu

ajutorul celorlalte metode, cu cele ale propriei experiente. Această metodă are însă un

mare dezavantaj, acela că este subiectivă, de aceea ea trebuie folosită pe mai multe

persoane, pe de o parte şi pe de altă parte, trebuie să fie în mod obligatoriu, completată

cu alte metode de studiu.

Chestionarul:

Diagnostigarea climatului de comunicare - Prelucrat şi adaptat după un test

propus de J.W.Pfeiffer, L.D.Gplstein- “The 1994 Annual: Developing human

resources”, San Diego, CA: Univesity Associates, Inc.,1994.

Identificarea rolurilor manageriale Test-diagnostic de autoevaluare a atitudinii faţă de autoexpunere - Prelucrate

şi adaptate după V.S.Stout, E.A.Pekins- “Practical Management Communication”,

South-Western Publishing Co.,Cincinati, OH, p.160, 1997

DIAGNOSTIGAREA CLIMATULUI

DE COMUNICARE

Page 5: disertatie 7

Imaginaţi-vă că vă aflaţi la locul de muncă. Analizaţi afirmaţiile de mai jos şi

exprimaţi-vă părerea în legătură cu valabilitatea lor, in ceea ce vă priveşte pe Dvs. În

relaţiile cu şeful ierarhic superior (pe care l-am notat în tabel cu S). Încercuiţi cifra

corespunzătoare din dreapta afirmaţiei, conform scării:

1-întotdeauna este aşa;

2-în general este aşa;

3-uneori este aşa;

4- în general nu este aşa;

5-niciodata nu este aşa.

1. S îmi critică munca fără a-mi permite să explic 12345

2. S imi permite creativitate în munca pe care o fac 12345

3. S judecă întotdeauna acţiunile subordonaţilor 12345

4. S acceptă o oarecare flexibilitate în muncă 12345

5. S îmi critică munca în prezenţa altora 12345

6. S acceptă punctul de vedere al altora 12345

7. S considera că este necesar să-mi controleze munca 12345

8. S îmi înţelege problemele de muncă 12345

9. S încearcă întotdeauna să schimbe comportamentul altora pentru a se

potrivi cu al său 12345

10. S îmi respectă sentimentele 12345

11. S doreşte întotdeauna să controleze situaţia 12345

12. S îmi ascultă problemele cu interes 12345

13. S tinde să manipuleze subordonaţii pentru a obţine ce doreşte 12345

14. S nu încearcă să mă facă să mă simt inferior 12345

15. Trebuie să am grijă când vorbesc cu S, pentru a nu mă interpreta

greşit 12345

16. S participă la şedinţele cu angajaţii fără a încerca să le impuna punctul de vedere

12345

17. Rareori spun ceea ce gândesc pentru că S poate înţelege greşit ceea ce spun

Page 6: disertatie 7

12345

18. S mă tratează cu respect 12345

19. S se implică rareori în conflictele angajaţilor 12345

20. S nu are motive ascunse în interacţiunea cu mine 12345

21. S nu este interesat în problemele angajatilor 12345

22. Simt că nu pot fi onest şi deschis cu S 12345

23. S nu acordă suport moral în crize personale 12345

24. Îmi pot exprima părerile onest în faţa lui S 12345

25. S mă face să mă simt stingherit când discutăm 12345

26. S defineşte problemele astfel ca ele să fie bine înţelese, dar nu insistă ca subordonaţii să

fie de acord cu părerea lui 12345

27. S face clar faptul că el conduce 12345

28. Mă simt liber să spun orice când discut cu S 12345

29. S consideră că dacă o anumită treabă trebuie bine făcută este necesar ca el să o facă

12345

30. S defineşte problemele şi îi face pe subordonaţi conştienţi de ele 12345

31. S nu admite că poate greşi 12345

32. S încearcă să descrie situaţiile fără a le cataloga simplu ca fiind negative sau pozitive

12345

33. Inutil să exprim faţă de S puncte de vedere opuse. Oricum nu le-ar lua în considerare

12345

34. S îşi exprimă sentimentele şi percepţiile fără a implica necesitatea ca şi eu să fac la fel

12345

35. S crede ca are intotdeauna dreptate 12345

36. S încearcă să explice situaţiile clar, fără a fi influenţat de sentimente personale

12345

INTERPRETAREA REZULTATELOR

Page 7: disertatie 7

Pentru interpretarea răspunsurilor, introduceţi scorurile obţinute în schema de trăsături

caracteristice de mai jos (fig.1), în care cifrele indică numarul afirmatiei din testul-

diagnostic; faceţi apoi cele 6 totaluri pentru fiecare grup de 3 scoruri aferente trăsăturilor

caracteristice, adunaţi totalurile parţiale şi interpretaţi potrivit scărilor de la punctele (a) şi

(b), care urmează fig.1.

Fig.1- Trăsăturile caracteristice ale climatului comunicării

(a) Interpretarea totalului corespunzător grupajului de trăsături caracteristice intitulat

CLIMATUL DEFENSIV este:

CLIMATUL DEFENSIV Evaluare Neutralitate Control1.__ 19.__ 7.__3.__ 21.__ 9.__5.__ 23.__ 11.__ __ __ __

Superioritate Opacitate Siguranţă25.__ 13.__ 31.__27.__ 15.__ 33.__29.__ 17.__ 35.__ __ __ __

CLIMAT DE COOPERARE Flexibilitate Spontaneitate Empatie2.__ 20.__ 8.__4.__ 22.__ 10.__6.__ 24.__ 12.__ __ __ __

Orientare spre probleme Egalitate Descriere26.__ 14.__ 32.__28.__ 16.__ 34.__30.__ 18.__ 36.__ __ __ __ Scor total_____

Page 8: disertatie 7

18 30 40 50 60 70 80 90

Defensiv Defensiv-neutru Neutru-cooperare Cooperare

(b) Interpretarea totalului corespunzător grupajului de trăsături caracteristice intitulat

CLIMAT DE COOPERARE este:

18 30 40 50 60 70 80 90

Cooperare Cooperare-neutru Neutru-defensiv Defensiv

Un punctaj cu valoare foarte mare sau foarte mica (prin comparaţie) pentru una dintre

trăsăturile caracteristice de la oricare dintre cele două grupaje de trăsături este un indiciu

pentru Dvs în legătură cu existenţa unei situaţii speciale (pozitivă sau negativă).

(Prelucrat şi adaptat după un test propus de J.W.Pfeiffer, L.D.Gplstein- “The 1994 Annual:

Developing human resources”, San Diego, CA: Univesity Associates, Inc.,1994).

TEST-DIAGNOSTIC DE AUTOEVALUARE A

ATITUDINII FAŢĂ DE AUTOEXPUNERE

Page 9: disertatie 7

Atribuţi fiecărei afirmaţii aprecierea de “adevărat” (A) sau “greşit” (G), pe linia din

stânga. Nu va gânditi prea mult; răspundeţi primului impuls.

1. ___În general mai bine să nu spui angajaţilor mai mult decât au ei nevoie să ştie în

legătură cu munca lor concretă. Aceasta minimalizează bârfa şi zvonurile.

2. ___Un manager care este deschis şi prietenos cu subordonaţii este privit de acestia ca

fiind “moale”.

3. ___Împartaşirea deschisă de către manager a opiniilor, obiectivelor şi scopurilor

contribuie la creşterea productivităţii.

4. ___Un manager trebuie să fie foarte atent la expunerea părerilor şi sentimentele sale în

faţa subordonaţilor pentru că aceştia vor tinde să nu-i mai respecte autoritatea.

5. ___În relaţiile personale cu cât eşti mai deschis şi sincer, cu atât relaţia este mai

sănătoasă.

6. ___A fi deschis în relaţiile personale este bine, dar uneori e şi mai bine să păstrezi pentru

tine anumite lucruri. Eviţi în acest mod multe neîntelegeri.

7. ___Spunând altora ce gândeşti, mai ales când ştii că ei sunt de acord cu aceste gânduri,

este foarte neplacut. Dacă subiectul nu este foarte important mai bine renunţi la a spune

ceva.

8. ___Dezvăluirea, în permanenţă, de informaţie suborbonaţilor ia foarte mult timp.

Eficienţa acestui act este redusă datorită timpului şi efortului consumat.

9. ___A fi “deschis” îsi are locul si timpul potrivit. Este potrivit acasa în familie sau cu

prietenii, dar nu la locul de muncă.

10. ___A fi deschis cu şeful poate cauza multe probleme.

INTERPRETAREA REZULTATELOR:

Pentru interpretarea rezultatelor testului-diagnostic, comparaţi răspunsurile Dvs cu

cele de mai jos. Dacă ele coincid, aveţi 1 punct; dacă nu coincid aveti 0 puncte. Cu cât

răspunsurile corecte sunt mai multe, cu atât veţi însuma mai multe puncte; un numar de 7-8

Page 10: disertatie 7

puncte poate fi considerat ca indicând o atitudine propice autoexpunerii. Dacă punctajul este

sub 4 , s-ar putea să aveţi deja probleme în relaţiile cu subordonaţii. Un manager făra

deprinderi perfecţionate de autoexpunere va obţine scorul de 4-6.

1. G-[bârfa şi zvonul se răspândesc când se depune efort pentru ascunderea unei informaţii]

2. G-[chiar dacă la început unii angajaţi ar putea crede că acesta este cazul, relaţiile

deschise, autentice, de durată lungă, pot apărea numai dacă managerul dă exemplu în

acest sens]

3. A-[angajaţii doresc să ştie unde se află şi încotro se îndreaptă organizaţia]

4. G-[cercetările de specialitate arată că relaţiile interpersonale deschise, sincere, constituie

un climat de lucru pozitiv şi creator]

5. A-[deschiderea şi sinceritatea întaresc o relaţie]

6. G-[ascunzând anumite informaţii veţi trezi suspiciune şi veţi pierde din credibilitate, se

vor face presupuneri în legatură cu motivele care v-au determinat să ascundeţi acele

informaţii; aceste motive vor fi identificate probabil greşit]

7. G-[refuzul de a te confrunta cu o situaţie poate fi accesibil pe moment, dar ulterior pot

apărea complicaţii sau şi mai multe probleme; când “exploataţi” în final, oamenii nu vor

întelege de ce]

8. G-[poate ca ia mai mult timp atunci, dar economiseşte mult mai mult timp pe termen

lung]

9. G-[la fel cum funcţionează acasă poate funcţiona şi la servici, dacă autoexpunerea este

practicată în mod adecvat]

10. G-[este dificil sa fii deschis cu “şeful”, mai ales dacă acesta este închis; cu toate acestea,

cu cât superiorul află mai multe despre Dvs., cu atât va şti mai bine cum să vă motiveze

şi să vă răsplătească pentru munca bine facută].

(Prelucrat si adaptat dupa V.S.Stout, E.A.Pekins- “Practical Management

Communication”, South-Western Publishing Co.,Cincinati, OH, p.160, 1997)

IDENTIFICAREA ROLURILOR MANAGERIALE

Page 11: disertatie 7

Imaginaţi-vă la locul de muncă. Folosiţi următoarea scară pentru a evalua importanţa

o are fiecare dintre cele 20 de activităţi menţionate mai jos, pentru funcţia pe care o

ocupaţi:

1-nu are nici o importanţă

2-are oarecare importanţă

3-are importanţă moderată

4-are importanţă mare

5-are extrem de mare importanţă

Înscrieţi cifra corespunzătoare pe linia din stânga a fiecarei activitaţi.

1. ___Primirea şi salutarea celor care vizitează organizaţia.

2. ___Motivarea şi încurajarea angajaţilor.

3. ___Coordonarea activităţilor a două sau mai multor grupuri.

4. ___Dezvoltarea de contacte cu exteriorul organizaţiei.

5. ___Transmiterea de informaţie in interiorul organizaţiei.

6. ___Efectuarea de precizări în afara unui auditoriu extern organizaţiei.

7. ___Identificarea şi dezvoltarea de modalităţi de a lucra mai bine.

8. ___Rezolvarea conflictelor dintre angajaţi.

9. ___Planificarea activităţilor şi stabilirea de priorităţi în muncă.

10. ___Reprezenterea organizaţiei în timpul negocierilor privind vânzări sau cumpărări.

11. ___ Prezidarea reuniunilor, sărbătorilor etc. organizate în cadrul organizaţiei.

12. ___Instruirea şi îndrumarea angajaţilor.

13. ___Strângerea de informaţie din interiorul şi exteriorul organizaţiei prin convorbiri

telefonice, şedinţă şi corespondenţă.

14. ___Alocarea de timp pentru analizarea şi urmărirea a ceea ce se întâmplă în interiorul

şi/sau exteriorul organizaţiei.

15. ___Trimiterea de note, rapoarte, ţinerea de informări etc. pentru a menţine pe ceilalţi

membrii ai organizaţiei informaţi.

16. ___Scrierea de adrese, rapoarte şi scrisori pentru a-i menţine informaţi pe partenerii

externi organizaţiei, în legătură cu activitatea acesteia.

17. ___Urmărirea problemelor şi oportunităţilor care ar putea fi critice pentru succesul

organizaţiei.

Page 12: disertatie 7

18. ___Rezolvarea problemelor şi nemulţumirilor angajaţilor.

19. ___Alocarea de resurse compartimentelor sau proiectelor.

20. ___Rezolvarea de dispute între compartimentele organizaţiei şi grupuri de interese din

exteriorul ei.

INTERPRETAREA SCORULUI:

Roluri interpersonale:

Activităţile 1 şi 11____ -reprezentare

2 şi 12____ -conducător

3 şi 13____ -om de legătură

Total____

Roluri informaţionale

Activităţile 4 şi 14____ -monitor de informaţie

5 şi 15____ -diseminator de informaţie

6 şi 16 ____ -purtător de cuvânt

Total____

Roluri decizionale:

Activităţile 7 şi 17____ -întreprinzător

8 şi 18____ -rezolvator de disfuncţionalităţi

9 şi 19____ -responsabil cu alocarea de

resurse

Total____ -negociator.

Page 13: disertatie 7

În funcţie de valorile obţinute pentru cele trei totaluri puteţi conchide asupra tipului

de rol (interpersonal, informaţional sau decizional), pe care îl jucaţi predominant, în calitate

de manager.

VI.5. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR

În urma aplicării primului chestionar asupra unui eşantion de 50 de studenţi din

cadrul Academiei de Poliţie, aleşi aleatoriu, din mai multi ani de învăţământ, au rezultat

următoarele date pe care le-am înscris în graficul de mai jos:

Trăsăturile caracteristice ale climatului comunicării

Interpretarea totalului corespunzător grupajului de trăsături caracteristice intitulat

CLIMATUL DEFENSIV este:

18 30 40 50 60 70 80 90

Defensiv Defensiv-neutru Neutru-cooperare Cooperare

Interpretarea totalului corespunzător grupajului de trăsături caracteristice intitulat

CLIMAT DE COOPERARE este:

18 30 40 50 60 70 80 90

Cooperare Cooperare-neutru Neutru-defensiv Defensiv

Page 14: disertatie 7

După cum se poate observa în acestă scemă, climatul de comunicare defensiv se află

în jurul valorii de 40, ceea ce corespunde valorii “defensiv-neutru” spre “defensiv”. Din

aceasta se pot deduce următoarele aspecte de interes:

climatul este unul defensiv, de apărare vizavi de factorii de conducere;

comunicarea este blocată de existenţa ierarhiei şi a funcţiilor;

subordonaţii se află într-un străns control, ceea ce îi împiedică să participe la luarea

deciziilor care îi vizează;

subordonaţii sunt trataţi ca nişte rotişe in angrenajul organizaţiei;

delimitarea clară a funcţiilor este sugerată pe tot parcurcusul procesului managerial,

accesul la comunicare cu superiorii se face foarte greu, informaţia ajungând, de abele

părţi, după ce este filtrată la alte niveluri ierarhice;

în orice conflict superiorul are întotdeauna dreptate;

se pleacă de la premisa vinovăţiei celui inferior, fără a-l asculta şi înţelege;

rigiditatea excesivă devine o barieră greu de trecut pentru subordonat în cadrul

comunicării.

Cea dea doua scemă referitoare la climatul de cooperare confirmă rezultatele

anterioare, valoarea obţinută fiind, de asemenea “neutru-defensiv” spre “defensiv”, ceea ce

inseamnă că mecanismele comunicării au fost afectate fiind nevoie să se revizuiască unele

aspecte, care lipsesc, precum:

adaptarea unei atitudini descriptive (conducerea trebuie să se facă înţeleasă prin

comunicare;

orientarea spre problemele importante şi nu spre zvonuri;

acceptarea altor puncte de vedere;

renunţarea la pedepse când sunt sesizate disfuncţii la diferite niveluri;

atragerea subordonaţilor în procesul de luare a deciziilor şi în cazul schimbărilor;

minimalizarea diferenţelor de statut şi putere şi manifestarea respectului de ambele părţi.

Cercetarea climatului de comunicare din cadrul acestei organizaţii poate fi completat

de un test-diagnostic de autoevaluare faţă de autoexpunere, aplicat cadrelor de conducere,

pentru a avea o imagine mai completă asupra politicii de comunicare adoptată.

Page 15: disertatie 7

La acesta se poate adăuga şi un chestionar privind identificarea rolurilor manageriale

(interpersonal, informaţional, decizional) pe care îl joacă predominant managerul. De aici

studiul se poate extinde şi la a identifica, care dintre aceste tipuri de roluri sunt mai bune de

adoptat într-o organizaţie militară.

Analiza efectuată în urma aplicării acestor chestionare duce la concluzii pe baza

cărora managerul poate schimba stilul de conducere, pentru eficientizarea activităţii şi

implicit modificarea stilului de comunicare pe toate nivelurile ierarhice.

În final, în loc de concluzii ale cercetării, am propus câteva strategii de comunicare

ce pot fi adoptate la nivelul organizaţiei militare.

IV.6. ÎN LOC DE CONCLUZII

Strategiile de comunicare individuale trebuie să se integreze la nivel de organizaţie

într-o strategie de comunicare unitară, care să asigure atingerea scopurilor organizaţionale,

atât direct, cât şi prin intermediul climatului de comunicare generat. În funcţie de situaţia

specifică în care organizaţia se află la un moment dat pot fi utilizate diferite tipuri de

strategii de comunicare. Printre cele mai frecvent adoptate strategii de comunicare

(Huseman R., Penrose J.- “Business Communication- Strategies and skills”, Chicago, 1988,

p. 203) se numară:

Strategia de control

Se bazează pe stilurile de comunicare de tip “blamare şi informare- dirijare”. Este o

comunicare într-o singura direcţie, ce utilizează feedback-ul numai pentru clarificare. Este

utilă în situaţii de urgenţă, în care timpul este elementul critic, în lucrul cu subordonaţii

dependenţi sau lipsiţi de motivaţie pentru munca pe care o efectuează. Utilizată în mod

greşit, strategia de control poate genera rezistenţa la schimbare sau opoziţia din partea celor

care nu suportă controlul direct.

Strategia de structurare

Se bazează pe stilurile de comunicare de tip “informare dirijare” sau “convingere”.

În cadrul ei sunt stabilite obiective şi proceduri, sunt distribuite şi explicate sarcini etc. este

utilă în situaţii complexe ce necesită clarificări şi transmiterea permanentă de instrucţiuni,

Page 16: disertatie 7

cum ar fi cele de restructurare a organizaţiei. Strategia de comunicare nu se recomandă în

situaţii critice sau când organizaţia functionează într-un mediu stabil.

Strategia egalitară

Se bazează pe stilul de comunicare de tip “rezolvare de probleme”. În cadrul ei

informaţia circulă în ambele sensuri, iar deciziile sunt luate prin consens. Este utilă în

formarea grupurilor, în comunicarea cu grupurilor mici sau pentru a determina creşterea

participării membrilor la procesul de luare a deciziilor. Strategia egalitară este ineficientă în

situaţii de criză sau în comunicarea cu persoane incompetente.

Strategia dinamică

Se bazează pe stilurile de comunicare de tip “convingere” sau “informare dirijare”.

Comunicarea este orientată spre activităţile imediate cu care se confruntă organizaţia, iar

conţinutul mesajelor este pragmatic. Interlocutorul este stimulat şi motivat pentru a participa

la procesul de luare a deciziilor. Strategia dinamică generează un climat de încredere şi este

utilă în situaţii de schimbare rapidă.

Strategia de acceptare

Are ca principală caracteristică acceptarea punctului de vedere al interlocutorului.

Este utilă în situaţiile în care se impune solicitarea părerii unor specialişti cu privire la

procesele interne ale organizaţiei. Nu se recomandă pentru comunicarea cu prersoanele

lipsite de initiativă.

Strategia de evitare

Este utilizată în situaţii în care se doreşte evitarea comunicării în legatură cu anumite

situaţii, evenimente, stări. În general este ineficientă şi se recomandă când tensiunea

emoţională este mare.

Prin corelarea nivelului de control al comunicării de către emitent (E) şi cel de

implicare a destinatarului (D) în comunicare, M. Munter a deosebit patru strategii de

comunicare:

1. În strategia de informare emitentul doreşte ca destinatarul să afle. Destinatarul nu se

implică în comunicare decât pentru eventuale clarificări sau pentru a confirma primirea

mesajului.

Page 17: disertatie 7

2. În strategia de convingere emitentul doreşte ca destinatarul să acţioneze. Pentru aceasta

emitentul are nevoie de o serie de informaţii cu privire la destinatar (ce nevoi are, care

sunt punctele sale slabe, etc.)

3. În strategia de consultare atât emitentul cât şi destinatarul doreşte să afle. În cadrul

comunicării se discută argumente pro şi contra, se pun întrebări, se solicită informaţii.

4. În strategia de colaborare emitentul şi destinatarul doresc să acţioneze împreună. Este

utilizată pentru luarea în comun a deciziilor.

MARE

D află

D face

E şi D află

E şi D fac

MIC MARE

Primele două strategii de comunicare sunt utilizate când emiţătorul are informaţii

suficiente, pe care le poate prelucra fără ajutorul destinatarului. Interacţiunea este redusă, iar

controlul asupra comunicării este deţinut în mare măsură de emiţător.

Strategiile de consultare şi colaborare sunt utilizate când emiţătorul are nevoie de

opiniile destinatarului pentru a-şi completa informaţiile. Gardul de interacţiune este ridicat,

INFORMARE

CONVINGERE

CONSULTARE

COLABORARE

Page 18: disertatie 7

iar posibilitatea emiţătorului de a controla comunicarea este redusă. Politica organizaţiei cu

privire la comunicare, strategiile de comunicare care funcţionează în cadrul unei organizaţii,

comportamentele de comunicare ale membrilor etc, au un efect cumulat, pozitiv sau negativ,

asupra climatului de comunicare dintr-o organizaţie.

Climatul de comunicare poate fi evaluat în funcţie de o serie de variabile, cum ar fi

modul de participare la luarea deciziilor, gradul de deschidere al comunicării, calitatea

informaţiilor care circulă în interiorul organizaţiilor.

Cunoaştereea climatului de comunicare al unei organizaţii este deosebit de

importantă pentru a putea spori eficienţa acesteia. Cercetările în domeniul comunicării

organizaţionale au evidenţiat existenţa unor corelaţii semnificative între calitatea şi

cantitatea informaţiilor vehiculate în interiorul unei organizaţii, pe de o parte, şi performanţa

organizaţiei, pe de alta parte.