disertatie roxana.doc

of 60 /60
UNIVERSITATEA „AUREL VLAICU” DIN ARAD FACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTATA, TURISM SI PROTECTIA MEDIULUI LUCRARE DE DISERTATIE COORDONATOR: STUDENT: Ing. STURZA ROXANA ELENA

Upload: mirabela-botici

Post on 18-Nov-2015

100 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

R.E. STURZA DISERTAIE 2011

UNIVERSITATEA AUREL VLAICU DIN ARADFACULTATEA DE INGINERIE ALIMENTATA, TURISM

SI PROTECTIA MEDIULUI

LUCRARE DE DISERTATIE

COORDONATOR:

STUDENT:

Ing. STURZA ROXANA ELENA2011TEMA PROIECTULUI:

INCINERAREA DESEURILOR INDUSTRIALE

CUPRINS 1. Tipuri de deseuri. Provenienta deseurilor .3

2.Deseurile.....3

3.Instalatiile de incinerare .....5 4.Solicitarea i acordarea avizului.8 5.Livrarea i recepia deeurilor.9 6.Condiii de exploatare...10 7.Evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament...13 8.Reziduuri...15 9.Controlul i supravegherea...15 10.Dispoziii speciale pentru cuptoarele din ciment care coincinereaz deeuri.16 11.Dispoziii speciale pentru instalaiile de ardere care coincinereaz deeuri...17

12.PROCEDUR SPECIFIC DE ANALIZ PENTRU NUMARARE A MICROORGANISMELOR LA 30C...........................................................................................22 13.Bibliografie.29 1. Tipuri de deseuri .Provenienta deseurilorAtat in industria alimentara cat si in celelalte tipuri de industrii deseurile se pot clasifica astfel: deeuri vegetale agricole i forestiere;

deeuri vegetale provenind din industria alimentar, dac se valorific cldura produs;

deeuri vegetale fibroase rezultate din producia de celuloz virgin i din producia de hrtie obinut din celuloz, dac sunt coincinerate la locul de producere i dac este valorificat cldura produs.

deeuri de lemn, cu excepia celor care sunt susceptibile de a conine compui organici halogenai sau metale grele n urma unui tratament cu conservani pentru lemn sau a placrii, incluznd, n special, deeurile de lemn de acest tip provenind din deeuri de construcie sau de demolare;

deeuri de plut;

deeuri radioactive;

carcase de animale, prevzute de Directiva 90/667/CEE, fr a aduce atingere modificrilor sale ulterioare;

deeuri rezultate din prospectarea i exploatarea resurselor de petrol i gaz provenind de la instalaiile maritime i incinerate la bordul acestora;

2.Deseurile

Se nelege astfel prin:

(1) deeu: orice deeu solid sau lichid n conformitate cu definiia de la articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE;

(2) deeu periculos: orice deeu solid sau lichid conform definiiei de la articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind deeurile periculoase1.

Cerinele specifice privind deeurile periculoase din prezenta directiv nu se aplic urmtoarelor deeuri periculoase:

(a) Deeuri lichide combustibile, inclusiv uleiurile uzate definite la articolul 1 din Directiva 75/439/CEE a Consiliului din 16 iunie 1975 privind eliminarea uleiurilor uzate2, cu condiia ca ele s ndeplineasc urmtoarele criterii:

coninutul masic de hidrocarburi aromatice policlorurate, de exemplu de policlorobifenili (PCB) sau de pentaclorofenol (PCP), nu depete concentraiile stabilite de legislaia comunitar n domeniu;

aceste deeuri nu se transform n deeuri periculoase din cauza unor constitueni enumerai la anexa II la Directiva 91/689/CEE prezeni n cantiti sau concentraii incompatibile cu realizarea obiectivelor fixate. puterea lor calorific net atinge cel puin 30MJ per kilogram,(b) Orice deeu lichid combustibil, care, n gazele care rezult direct din arderea sa, nu

poate genera alte emisii dect cele provenind din arderea combustibilului gazos definit la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 93/12/CEE a Consiliului3, sau o concentraie de emisii mai mare dect a celor provenind din arderea combustibilului gazos definit astfel;

(3) deeuri urbane n amestec: deeurile menajere precum i deeuri provenind din

activiti comerciale, industriale i administrative care, prin natura i compoziia lor sunt similare deeurilor menajere, cu excepia fraciunilor prevzute de anexa la Decizia 94/3/CE Comisiei4, poziia 20 01, care sunt colectate separat la surs i cu excepia altor deeuri menionate la poziia 20 02 din anexa respectiv;

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

Extras din Legea protectie mediului (L 137/1995)

Privitor la deseurile de orice fel, substantele si deseurile periculoase, persoanele juridice au urmatoarele obligatii: a) sa tina evidenta stricta cantitate, caracteristici mijloace de asigurare a substantelor si deseurilor periculoase inclusiv a recipientelor si ambalajelor care intra in sfera lor de activitate si sa furnizeze lunar autoritatilor competente pentru protectie mediului datele necesare; b) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu, dupa caz, si sa aplice regulamentele legale privind deseurile si substantele periculoase;

c) sa asigure, prin sisteme proprii, supravegherea mediului inconjurator, pe baza prevederilor din autorizatie pentru identificarea si prevenirea riscurilor, sa tina evidenta rezultatelor si sa anunte iminenta sau producerea unor eliminari prevazute sau a accidentelor, autoritatilor competente sau protectie mediului si de aparare impotriva dezastrelor.

Referitor la urmatoarele activitati: - amplasarea, amenajarea si supravegherea diferitelor tipuri de depozite;

- colectarea, prelucrarea, tratarea si neutralizarea deseurilor precum si reciclarea celor refolosibile;

- transportul deseurilor; - refacerea cadrului natural al zonelor deteriorate;

- incinerarea deseurilor industriale, agricole, menajere si altele in instalatii speciale; - epurarea apelor uzate si a namolului in instalatii speciale; - folosirea namolurilor, a apelor uzate, a deseurilor industriale, menajere si acelor rezultate din incinerare;

- importul, exportul si tranzitul de deseuri si substante periculoase.

Persoanele juridice au urmatoarele obligatii:

a) sa ceara acordul si/sau autorizatia de mediu;

b) sa depoziteze deseurile menajere, industriale, agricole sau altele, numai pe locuri si suprafete autorizate in acest scop;

c) sa utilizeze, in cazul incinerarii deseurilor, numai instalatii omologate de catre autoritatile pentru protectie mediului, sanatate si paza impotriva incendiilor;

d) sa amenajeze depozitele pentru deseuri in conformitate cu competentele atribuite prin lege;e) sa respecte conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare prevazute in acordul si/sau autorizatia de mediu si sa garanteze, cu mijloace financiare, pentru aceasta; f) sa recupereze deseurile refolosibile si sa le valorifice prin unitati specializate; g) sa foloseasca pe terenurile agricole numai deseurile autorizate de autoritatile competente pentru protectie mediului, sanatate si agricultura; h) sa depoziteze in mediul subteran deseuri numai in cazul in care detin acordul si/sau autorizatia de mediu.

Extras din Hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti

DESPRE DESEURI (GUNOAIE)

Prin producator de deseuri se intelege orice persoana fizica sau juridica care prin actiunile sale de orice fel face sa rezulte obiecte materiale sau substante de orice natura care sunt inutilizabile la sursa lor de formare.

CLASIFICAREA DESEURILOR (GUNOAIELOR) a) Deseuri menajere: deseuri care provin in mod obisnuit din activitatea casnica, precum si cele provenite din magazine, hoteluri, cantine, unitati de alimentatie publica, institutii de invatamant si orice alte institutii publice, precum si din intreprinderi industriale, ateliere, societati comerciale, precum si cele care nu rezulta dintr-o activitate industriala propriu-zisa, care au dimensiuni normale si pot fi indepartate in aceleasi conditii ca si deseurile menajere propriu zise.b) Deseuri stradale: pamant, praf, nisip, frunze, crengi, hartii, namol rezultat in urma curatirii gurilor de canal si alte resturi provenite din activitatea de curatenie a cailor publice. c) Deseuri industriale: provenite din procese tehnologice. d) Deseuri volumioase: deseurile, pana la 2 mc, care din cauza dimensiunilor (maxim 3m) nu intra in containere. Exemple: bunuri de larg consum uzate sau deteriorate; mobile si saltele; biciclete, carucioare; unelte de gradinarit; linoleum sau mochete etc. e) Deseuri provenite de la constructii: resturile de lemn, moloz, materiale de impachetat, chiar amestecate cu resturi minerale,precum si pamant rezultat din excavatii etc. f) Deseuri de animale sau pasari: gunoiul de grajd, balegarul, excrementele de pasari, cadavrele de pasari si animale. g) Deseuri refolosibile (valorificabile): fragmentele sau partile de obiecte care pot fi reciclate cum sunt: sticla, hartia, metalele, mase plastice, resturi de plante etc. h) Deseuri cu regim special: deseurile cu caracter toxic, inflama- bil, exploziv, poluant si infectios, rezultate din activitatea persoanelor fizice si juridice, care nu fac obiectul activitatii serviciilor de salubrizare.

OBLIGATIILE PRODUCATORULUI DE DESEURI (GUNOAIE) Persoanele fizice si juridice producatoare de deseuri, cu excep-tia celor cu regim special sunt obligate sa respecte urmatoarele cerinte: a) sa foloseasca pentru indepartarea acestora un agent prestator de servicii de salubrizare autorizat. b) sa-si asigure dotarea necesara precolectarii deseurilor produse in intervalul dintre doua ridicari conform ciclulului de ridicare (nu mai putin de 4 zile) aprobat de Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva al Municipiului Bucuresti si Departamentul Servicii Publice sau contractului incheiat cu agentii economici posesori ai licentei pentru prestarea serviciilor de salubrizare. c) sa mentina in stare de curatenie spatiul destinat depozitarii si prelucrarii deseurilor fiind interzisa arderea lor direct in recipientii de colectare precum si aruncarea lor langa recipienti, in caminele de canalizare ori depozitarea lor pe terenuri virane sau pe domeniul public. d) sa amplaseze recipientii pe sol plan, in aer liber sau in incaperi astfel incat preluarea lor sa se faca fara greutate si pierdere de timp. Locul de amplasare al recipientilor trebuie ales astfel incat sa nu contina trepte, santuri sau alte neregularitati. Eventualele denivelari trebuie prevazute cu rampe. Platforma trebuie sa aiba posibilitati de spalare si scurgere la canal a apei. Spatiile de precolectare inchise trebuie sa aiba asigurata o ventilare corespunzatoare (aerisiri, horn de ventilatie, ventilatoare etc.) e) sa asigure calea de acces pentru mijloacele de transport astfel incat distanta maxima dintre acestea si locul de depozitare a recipientilor sa nu depaseasca 10 m. In cazul depozitarii in aer liber a recipientilor inclusiv a sacilor de plastic, va imprejmui zona cu tufisuri mereu verzi, sau alte amenajari pentru a nu se vedea din strada. Precolectarea deseurilor se poate face numai in pubele, containere si/sau saci de plastic, conform tipurilor stabilite de PMB. Sacii de plastic vor fi inscriptionati cu initialele societatii presta-toare a serviciului de salubritate si mentiunea GUNOI urmata de eventualele precizari cu privire la natura acestuia: menajer, hartie, sticla, plastic, conserve etc. sau un desen sugestiv indicand destinatia. f) sa indeparteze deseurile produse pentru evitarea poluarii mediului si altor efecte negative. Se interzice depozitarea gunoiului in perimetrul Municipiului Bucuresti in afara locurilor autorizate in acest sens. g) sa spele recipientii dupa golire si sa-i dezinfecteze cel putin o data pe luna. Spatiile de precolectare trebuiesc de asemenea dezinfec- tate in aceleasi conditii. Persoanele fizice cat si asociatiile de locatari au obligatia sa intretina curatenia si igiena in anexele gospodaresti, in curti, gradini, pe celelalte terenuri pe care le detin, precum si in imprejurimile acestora pana in axul arterei de circulatie proxime. Gunoiul rezultat se depune in recipientii sau sacii de plastic pentru colectarea gunoaielor menajere. h) sa asigure o permanenta stare de curatenie si ordine la locurile de depozitare a materialelor, in curti, pe caile de acces interioare, pe strazile si trotuarele din jurul incintelor precum si pe celelalte terenuri pe care le detin. Agentii comerciali vor mentine curatenia pe o raza de 20 de metri in jurul acestora. Agentii economici sunt obligati sa amplaseze la fiecare intrare un cos pentru ambalaje si tigari. In zilele cu temperaturi sub 5 grade Celsius, in masura in care este posibil, se va proceda de asemenea maniera incat gunoiul depo-zitat in recipienti sa nu inghete, pentru a usura golirea in autospeciale. Producatorii de deseuri industriale, voluminoase , provenite din constructii, deseuri de la pasari si animale precum si deseuri recuperabile sunt obligati sa asigure colectarea, sortarea, transportul si neutralizarea sau valorificarea acestor reziduuri prin mijloace proprii, caz in care vor solicita Departamentului Servicii Publice acordarea licentei corespunzatoare sau vor contracta aceste activitati cu un agent economic posesor de licenta. II.4 FOLOSIREA RECIPIENTILOR DE COLECTARE Producatorii de deseuri vor folosi cu grija recipientii si sacii de plastic. Acestia vor fi umpluti numai atat cat sa se poata inchide capa-cul. Nu trebuie indesate gunoaie sau aprinse in interiorul lor. Vasele de precolectare inclusiv sacii de plastic vor fi folositi exclusiv pentru depunerea deseurilor care fac obiectul prestarilor de servicii de salubritate contractate. Deseurile refolosibile trebuiesc colectate separat pe tip de ma-terial si puse in containere special destinate. Deseurile nu trebuie colectate in alt mod sau asezate langa recipienti. Alti recipienti si saci de plastic decat cei prevazuti legal nu vor fi goliti si nici ridicati. Pentru deseurile care nu se gasesc in conditiile precizate mai sus prestatorul de servicii va anunta in cel mult 24 de ore agentii constatatori, iar deseurile nu vor fi preluate decat dupa intocmirea procesului verbal de contraventie, dar nu mai tarziu de 24 de ore. Producatorii de deseuri raspund de stricaciunile produse prin manevrarea necorespunzatoare a recipientilor si sacilor de plastic sau pentru strangerea obiectelor nepermise.

PRELUAREA DESEURILOR REFOLOSIBILE Containerele sau recipientele destinate depozitarii deseurilor refolosibile vor fi amplasate in locuri usor accesibile dotate cu indica-toare privind tipul de material refolosibil ce urmeaza a fi depozitat. Amplasarea recipientelor, transportul si valorificarea deseurilor refolosibile se va face prin grija si in folosul Consilului Local.

PRELUAREA DESEURILOR VOLUMINOASE Populatia orasului are dreptul sa ceara sa-i fie luate de catre prestatorii de salubrizare deseuri de pana la 2 mc si la care una din dimen-siuni nu trebuie sa depaseasca 3 m, care din cauza volu-mului si greutatii nu pot fi introduse in containere Obiectele voluminoase trebuie pregatite si asezate intr-un loc unde poate ajunge masina de salubrizare. Daca acest lucru nu se poate indeplini spatiul fiind limitat, obiectele vor fi depuse in momentul sosirii masinii direct in strada astfel incat sa nu incomodeze circulatia. Ridicarea obiectelor voluminoase trebuie solicitata in scris la prestator, specificandu-se caracteristicele sale. Deseul voluminos care nu a fost anuntat la prestator nu poate fi depus in strada. Prestatorul stabileste si confirma data si ora ridicarii, avand obligatia sa le respecte. Pentru ridicarea deseurilor ce depasesc dimensiunile admise sau a celor industriale se percep taxe speciale.

DESEURILE CARE NECESITA PROCEDEE SPECIALE DE TRATARE In aceasta categorie intra bateriile auto sau uscate, materiale plastice, anvelopele, camerele auto etc. Aceste deseuri fac obiectul unor reglementari speciale emise de CGMB in colaborare cu MAPPM.

OBLIGATIILE PRODUCATORILOR DE DESEURI CU CARACTER SPECIAL Persoanele fizice sau juridice din a caror activitate rezulta astfel de deseuri au urmatoarele obligatii: sa neutralizeze aceste deseuri in instalatii speciale cu tehnologie avizata de organele sanitare si de protectie a mediului; transportul deseurilor rezultate in urma neutralizarii la depozitele sau instalatiile puse la dispozitie de municipalitate trebuie efectuat in reci-pienti a caror golire nu prejudiciaza desfasurarea procesului tehnologic din instalatia respectiva. Agentii economici producatori de deseuri cu continut toxic pentru care inca nu exista tehnologii de neutralizare au obligatia de a-si amenaja platforme speciale de depozitare avand avizul Consiliului Local, IPSMP si al ATPM.

http://www.ngo.ro/ghid-mediu/deseuri.htm3.Instalatiile de incinerare

Instalaie de incinerare: orice echipament sau unitate tehnic fix sau mobil destinat n mod specific tratamentului termic al deeurilor, cu sau fr recuperarea cldurii

produse prin ardere. Prin tratament termic se nelege incinerarea prin oxidare sau orice alt procedeu de tratament termic, de exemplu piroliza, gazificarea sau transformarea plasmatic, n msura n care substanele rezultate sunt apoi incinerate.

Prezenta definiie include amplasamentul i ansamblul instalaiei formate din toate liniile de incinerare, instalaiile de recepie, de depozitare i de tratare prealabil a deeurilor pe amplasament; sistemele de alimentare cu deeuri, combustibil i aer; cazanul; instalaiile de tratare a gazelor de eapament; pe amplasament, instalaiile de tratare sau de depozitare a reziduurilor i a apelor reziduale, coul de fum;Instalaie de coincinerare: o instalaie fix sau mobil al crei obiectiv esenial este

producerea de energie sau de produse materiale i:

care utilizeaz deeuri drept combustibil obinuit sau suplimentar, sau

n care deeurile sunt supuse unui tratament termic n vederea eliminrii lor.

n cazul n care coincinerarea are loc astfel nct obiectivul esenial al instalaiei nu este

producerea de energie sau de produse materiale, ci mai degrab aplicarea unui tratament termic deeurilor, instalaia trebuie considerat ca o instalaie de incinerare n sensul punctului (4) .

Prezenta definiie include amplasamentul i ansamblul instalaiei formate din liniile de coincinerare, instalaiile de recepie, de depozitare, de tratare prealabil a deeurilor pe amplasament; sistemele de alimentare cu deeuri, combustibil i aer; cazanul; instalaiile de tratare a gazelor de eapament; pe amplasament, instalaiile de tratare sau de depozitare a reziduurilor i a apelor reziduale; coul de fum; aparatele i sistemele de comand a operaiilor de incinerare i de nregistrare i supraveghere a condiiilor de incinerare;

Instalaie de incinerare sau de coincinerare existent: o instalaie de incinerare sau

coincinerare :

care este n activitate i pentru care a fost eliberat un aviz n conformitate cu legislaia comunitar n vigoare nainte de 28 decembrie 2002, sau

care este autorizat sau nregistrat n vederea incinerrii sau coincinerrii i pentru care a fost eliberat un aviz nainte de 28 decembrie 2002, n conformitate cu legislaia comunitar n vigoare, cu condiia ca instalaia s fie pus n funciune pn la 28 decembrie 2003, sau

care, din punctul de vedere al autoritilor competente, face obiectul unei cereri complete de autorizare, nainte de 28 decembrie 2002, cu condiia ca instalaia s fie pus n funciune pn la 28 decembrie 2004;

Capacitate nominala: suma capacitilor de incinerare a cuptoarelor care compun instalaia de incinerare, specificat de constructor i confirmat de operator, inndu-se cont, n special, de valoarea calorific a deeurilor, exprimat sub forma cantitii dedeeuri incinerate ntr-o or.

Emisia: emisia direct sau indirect de substane, vibraii, cldur sau zgomot, generat de surse exacte sau difuze din instalaie n aer, ap sau sol;

Valori limit de emisie: masa, exprimat n funcie de anumii parametri specifici,concentraia i/sau nivelul unei emisii, care nu trebuie depit n cursul uneia sau mai

multor perioade specificate;

Dioxine i furani: toate dibenzo-p-dioxinele i dibenzofuranii policlorurai enumerai

la 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodioxin (TCDD) 1

1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodioxin (PeCDD) 0,5

1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzodioxin (HXCDD) 0,1

1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzodioxin (HXCDD) 0,1

1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzodioxin (HXCDD) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzodioxin (HPCDD) 0,01

- Octaclorodibenzodioxin (OCDD) 0,001

2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofuran (TCDF) 0,1

2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,5

1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofuran (PeCDF) 0,05

1,2,3,4,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF) 0,1

1,2,3,6,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF) 0,1

1,2,3,7,8,9 - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF) 0,1

2,3,4,6,7,8 - Hexaclorodibenzofuran (HXCDF) 0,1

1,2,3,4,6,7,8 - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

1,2,3,4,7,8,9 - Heptaclorodibenzofuran (HpCDF) 0,01

- Octaclorodibenzofuran (OCDF) 0,001

Operator: orice persoan fizic sau juridic care exploateaz sau controleaz instalaia sau, n cazul n care legislaia naional prevede astfel, orice persoan creia i-a fost delegat o competen economic determinant asupra funcionrii tehnice a instalaiei;

Aviz: una sau mai multe decizii scrise, emise de autoritatea competent, prin care se acord autorizaia de a exploata o instalaie, sub rezerva respectrii anumitor condiii care garanteaz c instalaia corespunde tuturor cerinelor din prezenta directiva. Un aviz poate fi emis pentru una sau mai multe instalaii sau pentru pri de instalaii de pe acelai amplasament, exploatate de acelai operator;

Reziduu: orice materie lichid sau solid (inclusiv cenua i zgura; cenua volant i prafuri de cazane; produsele solide de reacie provenind din tratarea gazelor; nmolurile de epurare provenite din tratarea apelor reziduale; catalizatorii uzai i carbonul activ uzat) corespunznd definiiei de deeu, prevzute la articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE, care rezult din procesul de incinerare sau coincinerare, din tratarea gazelor de eapament sau a apelor reziduale sau din orice alt operaie realizat n instalaia de incinerare sau de coincinerare.

4.Solicitarea i acordarea avizului

Fr a aduce atingere articolului 11 din Directiva 75/442/CEE sau articolului 3 din Directiva 91/689/CEE, nici o instalaie de incinerare sau coincinerare nu se exploateaz fr ca un aviz s fost emis pentru desfurarea acestor activiti.

Fr a aduce atingere Directivei 96/61/CE, o solicitare de aviz adresat autoritii competente pentru o instalaie de incinerare sau de coincinerare conine o descriere a msurilor avute n vedere pentru a garanta c:

Instalaia este conceput i echipat, i va fi exploatat astfel nct s fie respectate cerinele din prezenta directiv i innd cont de categoriile de deeuri incinerate;

Cldura obinut prin incinerare i coincinerare se valorific, atunci cnd este posibil, n special prin producia combinat de cldur i electricitate, producia de abur de uz industrial sau prin termoficare.

Reziduurile produse vor fi ct mai reduse i mai puin nocive posibil i, dup caz, reciclate;

Eliminarea reziduurilor a cror producie nu poate fi evitat sau redus sau care nu pot fi reciclate se va realiza cu respectarea legislaiei naionale i comunitare.

Avizul nu se emite dect n cazul n care din cerere reiese c tehnicile propuse pentru

msurarea emisiilor n aer ndeplinesc cerinele de la anexa III, punctele 1 i 2.

Avizul emis de ctre autoritatea competent pentru o instalaie de incinerare sau coincinerare satisface toate condiiile aplicabile, definite de Directivele 91/271/CEE, 96/61/CE, 96/612/CE, 76/464/CE i 1999/31/CE i, n plus:

enumer explicit categoriile de deeuri care pot fi tratate. Lista utilizeaz, dac este posibil, cel puin categoriile de deeuri stabilite n Catalogul european al deeurilor (CED) i conine, dup caz, informaii privind cantitatea de deeuri;

menioneaz capacitatea total de incinerare i de coincinerare a instalaiei;

indic procedurile de prelevare de probe i msurare utilizate pentru ndeplinirea cerinelor care impun msurarea periodic a fiecrui poluant al aerului i al apei.

n plus fa de indicaiile prevzute la alineatul (4), avizul emis de ctre autoritatea competent pentru o instalaie de incinerare sau de coincinerare care utilizeaz deeuri periculoase:

enumer cantitile de deeuri periculoase din diferite categorii care pot fi tratate;

specific, pentru aceste deeuri periculoase, debitul masic minim i maxim, valorile

calorifice minime i maxime i coninutul maximal de substane poluante, de exemplu

PCB, PCP, clor, fluor, sulf, metale grele.

Fr a aduce atingere dispoziiilor din tratat, statele membre pot enumera categoriile de

deeuri care se menioneaz n aviz i a cror coincinerare poate fi autorizat n categorii

definite de instalaii de coincinerare.

Fr a aduce atingere Directivei 96/61/CE, autoritatea competent revizuiete periodic

i actualizeaz, dup caz, condiiile asociate avizului.

n cazul n care operatorul unei instalaii de incinerare sau coincinerare de deeuri

nepericuloase are n vedere o modificare a exploatrii care presupune incinerarea sau

coincinerarea de deeuri periculoase, aceast modificare este considerat substanial n

sensul articolului 2 alineatul (10) litera (b) din Directiva 96/61/CE, i se aplic articolului 12

alineatul (2) din decizia n cauz.

n cazul n care o instalaie de incinerare sau coincinerare nu corespunde dispoziiilor

avizului, n special n ceea ce privete valorile limit de emisie pentru aer i ap, autoritile

competente iau msurile care se impun pentru a asigura respectarea acestor dispoziii

5.Livrarea i recepia deeurilor

Operatorul instalaiei de incinerare sau de coincinerare ia toate msurile de precauie

necesare privind livrarea i recepia deeurilor pentru a preveni sau limita pe ct posibil

efectele negative asupra mediului, n special poluarea aerului, a solului, a apelor de suprafa

i a apelor subterane, precum i mirosurile, zgomotul i riscurile directe pentru sntatea

oamenilor. Aceste msuri trebuie s respecte cel puin cerinele prevzute la alineatele (3) i

Operatorul determin masa fiecrei categorii de deeuri, dac este posibil conform

clasificrii din CED, nainte s se accepte recepia deeurilor n instalaia de incinerare sau de

coincinerare. nainte ca deeurile periculoase s poat fi acceptate ntr-o instalaie de incinerare sau

de coincinerare, operatorul trebuie s aib la dispoziia sa informaii privind deeurile, n

special pentru a verifica conformitatea cu cerinele avizului, precizate la articolul 4 alineatul

Aceste informaii cuprind:

toate informaiile administrative privind procesul de producie, coninute n documentele prevzute la alineatul (4) litera (a).

compoziia fizic i, n msura posibilului, compoziia chimic a deeurilor, precum i toate celelalte informaii care permit s se aprecieze dac sunt apte s suporte tratamentul de incinerare prevzut;

riscurile inerente deeurilor, substanele cu care ele nu pot fi amestecate i msurile deprecauie ce trebuie luate n momentul manipulrii lor.

nainte ca deeurile periculoase s poat fi acceptate ntr-o instalaie de incinerare sau

de coincinerare, operatorul efectueaz la minimum urmtoarele proceduri de recepie:

(a) verificarea documentelor impuse de dispoziiile din Directiva 91/689/CEE i, dac este cazul, de dispoziiile din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 259/93 din 1 februarie 1993 privind supravegherea i controlul transporturilor de deeuri n interiorul, la intrarea i la ieirea din Comunitatea European1, precum i de dispoziiile privind transporturile de substane periculoase;

(b) prelevarea de probe reprezentative, n msura n care este posibil, nainte de descrcare, pentru a verifica prin efectuarea de controale conformitatea lor cu informaiile prevzute la alineatul (3) i pentru a permite autoritilor competente s determine tipul deeurilor tratate, cu excepia cazurilor n care prelevarea de probe nu este posibil, spre exemplu n cazul deeurilor din activiti medicale cu riscuri de infectare. Aceste probe trebuie s pstrate cel puin o lun dup incinerare.

Autoritile competente pot acorda derogri de la alineatele (2)-(4) pentru instalaiile industriale sau pentru ntreprinderile care incinereaz sau coincinereaz doar propriile lor deeuri n locul n care acestea sunt produse, cu condiia s fie respectate cerinele din prezenta directiv.

6.Condiii de exploatare

Instalaiile de incinerare se exploateaz astfel nct s se ating un nivel de incinerare la

care coninutul de carbon organic total (COT) al cenuii i zgurii s fie mai mic de 3% din

greutatea n stare uscat a acestora sau la care pierderea lor la aprindere s fie mai mic de 5%

din greutatea n stare uscat a acestora. Dac este necesar, se utilizeaz tehnici

corespunztoare de pretratare a deeurilor.

Instalaiile de incinerare sunt concepute, echipate, construite i exploatate astfel nct, chiar n condiiile cele mai nefavorabile, dup ultima admisie de aer de combustie, gazele rezultate din proces s fie aduse, n mod controlat i omogen, timp de dou secunde, la o temperatur de 8500C, msurat n apropierea peretelui intern sau ntr-un alt punct reprezentativ

al camerei de 1 JO L 30, 06.02.1993, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 2408/98 al Comisiei (JO L 298, 07.11.1998, p. 19). combustie, autorizat de autoritatea competent. Dac este vorba de deeuri periculoase, avnd un coninut de substane organice halogenate, exprimat n clor, mai mare de 1%, temperatura trebuie adus la 1 1000C timp de cel puin de dou secunde.

Fiecare linie a instalaiei de incinerare este echipat cu cel puin un arztor de rezerv, care trebuie s porneasc automat cnd temperatura gazelor de combustie scade mai jos de 8500C sau de 1 1000C, dup caz, dup ultima admisie de aer de combustie. Aceste arztoare sunt de asemenea utilizate i n fazele de pornire i stingere cu scopul de a asigura n permanen

temperatura de 8500C sau 1 1000C, dup caz, n timpul fazelor menionate i de asemenea n

perioada n care deeurile nearse se afl n camera de combustie.

n momentul pornirii i stingerii, sau cnd temperatura gazelor de combustie scade sub 8500C sau 1 1000C, dup caz, arztoarele auxiliare nu pot fi alimentate cu combustibili care ar putea genera emisii mai mari dect cele care ar rezulta n urma combustiei combustibilului lichid

definit la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 75/716/CEE a Consiliului, a gazului lichid sau a gazelor naturale.

Instalaiile de coincinerare sunt concepute, echipate, construite sau exploatate astfel nct, chiar n condiiile cele mai nefavorabile, gazele rezultate din coincinerarea deeurilor s fie aduse n mod controlat i omogen la o temperatur de 8500C timp de dou secunde. }n cazul deeurilor periculoase cu coninut de substane organice halogenate mai mare de 1%,exprimat n clor, temperatura trebuie s ajung la 1 1000C.

Instalaiile de incinerare i de coincinerare sunt echipate i utilizeaz sisteme automate

care mpiedic alimentarea cu deeuri:

n timpul fazei de pornire, pn cnd este atins temperatura de 8500C sau 1 1000C, dup caz, sau temperatura precizat la alineatul (4);

de fiecare dat cnd nu se menine temperatura de 8500C sau 1 1000C, dup caz, sau temperatura precizat la alineatul (4);

de fiecare dat cnd msurtorile continue prevzute de prezenta directiv arat c una din valorile limit de emisie este depit din cauza unor dereglri sau disfuncionaliti ale sistemelor de epurare;

Autoritatea competent poate autoriza condiii diferite de cele prevzute la alineatul (1)

i, n ceea ce privete temperatura, la alineatul (3) nscrise n aviz pentru anumite categorii de

deeuri sau pentru anumite tratamente termice, cu condiia respectrii exigenelor prezentei

directive. Statele membre pot stabili normele care reglementeaz aceste autorizaii.

Schimbarea condiiilor de exploatare nu poate cauza o producie mai mare de reziduuri sau o producie de reziduuri cu coninut mai mare de poluani organici dect reziduurile care ar fi

fost obinute n condiiile prevzute la alineatul (1).

Autoritatea competent poate autoriza condiii diferite de cele prevzute la alineatul (2) i, n ceea ce privete temperatura, la alineatul (3) nscrise n aviz pentru anumite categorii de

deeuri sau pentru anumite tratamente termice, cu condiia respectrii exigenelor prezentei

directive. Statele membre pot stabili normele care reglementeaz aceste autorizaii. O astfel de

autorizaie trebuie s fie condiionat cel puin de respectarea dispoziiilor privind valorile

limit de emisie stabilite la anexa V pentru carbonul organic total sau pentru monoxidul de

carbon (CO).

n cazul coincinerrii propriilor deeuri la locul producerii acestora n cazanele pentru scoar existente n industria celulozei pentru hrtie i a hrtiei, o astfel de autorizaie trebuie s fie condiionat cel puin de respectarea dispoziiilor stabilite la anexa V n ceea ce privete

valorile limit de emisie pentru carbonul organic total.

Toate condiiile de exploatare determinate conform prezentului alineat i rezultatele

verificrilor efectuate sunt comunicate de ctre statul membru Comisiei n cadrul informaiilor

furnizate conform dispoziiilor privind ntocmirea rapoartelor.

(5) Instalaiile de incinerare i coincinerare sunt concepute, echipate, construite i

exploatate astfel nct s se evite evacuarea n atmosfer a unor emisii care antreneaz o

poluare atmosferic important la nivelul solului; n particular, gazele de eapament trebuie

evacuate n mod controlat i conform normelor comunitare relevante privind calitatea aerului,

printr-un co de fum a crui nlime este calculat astfel nct s protejeze sntatea

oamenilor i mediul.

Cldura produs prin incinerare sau coincinerare este valorificat n msura posibilului.

Deeurile din activiti medicale cu riscuri de infectare ar trebui introduse direct n

cuptor, fr a fi amestecate n prealabil cu alte categorii de deeuri i fr a fi manipulate n

mod direct.

Administrarea instalaiei de incinerare sau coincinerare trebuie asigurat de ctre o

persoan fizic avnd competena necesar pentru acest tip de activitate.

Valorile limit ale emisiilor n aer

(1) Instalaiile de incinerare sunt concepute, echipate, construite i exploatate astfel nct

valorile limit de emisie stabilite la anexa V s nu fie depite n gazele de eapament.

(2) Instalaiile de coincinerare sunt concepute, echipate, construite i exploatate astfel nct

valorile limit de emisie determinate n conformitate cu anexa II sau indicate la anexa II s nu

fie depite n gazele de eapament.

n cazul n care ntr-o instalaie de coincinerare mai mult de 40% din degajrile de cldur produs provin de la deeuri periculoase, se aplic valorile limit de emisie stabilit.

Rezultatele msurtorilor efectuate pentru a verifica respectarea valorilor limit de

emisie se raporteaz la condiiile prevzute la articolul 11. Fr a aduce atingere dispoziiilor din tratat, statele membre pot fixa valori limit de

emisie pentru hidrocarburile aromatice policiclice sau pentru ali poluani.7.Evacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eapamentEvacuarea apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament de la o

instalaie de incinerare sau de coincinerare trebuie s fac obiectul unui aviz emis de ctre

autoritile competente.

Evacuarea n mediul acvatic a apelor reziduale rezultate din epurarea gazelor de

eapament se limiteaz n msura posibilului, cel puin conform valorilor limit de emisie

stabilite de anexa IV.

Cu condiia ca o dispoziie special din aviz s prevad astfel, apele reziduale provenite

din epurarea gazelor de eapament pot fi deversate n mediul acvatic dup tratament separat,

cu condiia:

s ndeplineasc condiiile dispoziiilor comunitare, naionale i locale aplicabile privind valorile limit de emisie i

concentraia masic a substanelor poluante prevzute de anexa IV s nu depeasc valorile limit de emisie prevzute de anexa n cauz.

Valorile limit de emisie se aplic n momentul n care apele reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament, coninnd substanele poluante prevzute , sunt evacuate din instalaia de incinerare sau coincinerare.

n cazul n care apele reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament sunt tratate pe

amplasament mpreun cu alte ape reziduale, provenite din alte surse situate pe

amplasamentul instalaiei, msurtorile prevzute la articolul 11 trebuie efectuate de ctre

operator dup urmtoarele metodologii:

pe fluxul de ape reziduale provenite din sistemul de epurare a gazelor de eapament, naintea intrrii acestora n instalaia de tratare colectiv a apelor reziduale;

pe fluxul sau fluxurile de alte ape reziduale naintea intrrii acestora n instalaiile de tratare colectiv a apelor reziduale;

n punctele n care apele reziduale provenite din instalaia de incinerare sau coincinerare sunt deversate n urma tratrii.

Operatorul trebuie s efectueze calculele corespunztoare de bilan masic pentru a determina

care sunt nivelurile de emisie care, n punctul de deversare final a apelor reziduale, pot fi

atribuite apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament; pentru a verifica dac

se respect valorile limit de emisie indicate la anexa IV pentru fluxurile de ape reziduale

provenite din epurarea gazelor de eapament.

n cazul n care apele reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament coninnd

substanele poluante prevzute de anexa IV sunt tratate n afara instalaiei de incinerare sau de

coincinerare, ntr-o instalaie de tratare destinat exclusiv epurrii acestui tip de ape reziduale,

valorile limit de emisie menionate la anexa IV trebuie aplicate n punctul n care apele

reziduale ies din instalaia de tratare. n cazul n care aceast instalaie de tratare din afara

amplasamentului nu este destinat exclusiv tratrii apelor reziduale provenite din instalaii de

incinerare, operatorul trebuie s efectueze calculele corespunztoare de bilan masic,

pentru a determina care sunt nivelurile de e isie care, n punctul de deversare final a apelor reziduale, pot fi atribuite apelor reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament, pentru a verifica dac se respect valorile limit de emisie prevzute de anexa IV pentru fluxurile de ape reziduale provenite din epurarea gazelor de eapament.

Avizul:

stabilete valorile limit de emisie pentru substanele poluante menionate la anexa IV, n conformitate cu alineatul (2) pentru respectarea cerinelor;

definete parametrii de control ai funcionrii pentru apele uzate, cel puin pentru pH, temperatur i debit;

Amplasamentele instalaiilor de incinerare i de coincinerare, inclusiv zonele asociate

de depozitare a deeurilor, trebuie concepute i exploatate astfel nct s previn deversrile

neautorizate i accidentale de orice substane poluante n sol, n apele de suprafa i n apele

subterane, conform dispoziiilor din legislaia comunitar n domeniu. n plus, trebuie

prevzut un colector pentru apa de ploaie contaminat care se scurge din amplasamentul

instalaiei de incinerare sau de coincinerare, precum i pentru apa contaminat provenit din

scurgeri sau din operaii de lupt contra incendiului.

Capacitatea de depozitare a acestui colector trebuie s fie suficient pentru ca aceste ape s poat fi analizate i tratate naintea de deversare, dac este nevoie.

Fr a aduce atingere dispoziiilor din tratat, statele membre pot stabili valori limit de

emisie pentru hidrocarburile aromatice policiclice sau pentru ali poluani.8.Reziduuri

Cantitatea i nocivitatea reziduurilor generate de exploatarea instalaiei de incinerare sau

coincinerare trebuie reduse la minimum. Reziduurile trebuie reciclate, dac este cazul direct

n instalaie sau n exterior n conformitate cu legislaia comunitar aplicabil n domeniu.

Transportul i depozitarea intermediar a reziduurilor uscate, sub form de praf, cum ar fi

prafurile provenite din cazane i reziduurile uscate rezultate din tratarea gazelor de combustie,

se efectueaz astfel nct s se evite dispersarea lor n mediu, spre exemplu n containere

nchise.

naintea definirii filierelor de eliminare sau de reciclare a reziduurilor din instalaii de

incinerare i coincinerare, se efectueaz teste corespunztoare pentru a determina

caracteristicile fizice i chimice, precum i potenialul de poluare al diferitelor reziduuri

rezultate din incinerare. Analiza se efectueaz asupra fraciunii solubile totale i fraciunii

solubile de metale grele.9.Controlul i supravegherea

Se instaleaz echipamente de msurare i se utilizeaz tehnici pentru supravegherea

parametrilor, condiiilor i concentraiilor masice relevante pentru procedeul de incinerare sau

de coincinerare.

Dispoziiile privind msurtorile care trebuie efectuate se stabilesc n avizul emis de

ctre autoritatea competent sau n fia tehnic anexat.

Instalarea corect i funcionarea automatizat a echipamentului de supraveghere a

emisiilor n aer i n ap sunt supuse anual unui control i unui test de verificare. Cel puin din

trei n trei ani trebuie efectuat o calibrare pe baz de msurtori paralele efectuate conform

metodelor de referin.

Localizarea punctelor de prelevare sau msurare se stabilete de ctre autoritatea

competent.

Emisiile din aer sau din ap se msoar periodic n conformitate cu anexa III, punctele 1

i 2.

Condiii anormale de exploatare

Autoritatea competent stabilete n aviz durata maxim admisibil a opririlor,

dereglrilor sau deficienelor tehnice inevitabile ale sistemelor de epurare sau de msurare n

timpul crora concentraiile de substane reglementate ale emisiilor n atmosfer i ale apelor

reziduale epurate pot depi valorile limit de emisie prevzute.

n cazul unei defeciuni operatorul reduce sau ntrerupe funcionarea instalaiei ct mai

repede posibil, pn cnd este posibil repunerea n funciune normal.

Fr a aduce atingere articolului 6 alineatul (3) litera (c), instalaia de incinerare sau

coincinerare sau linia de incinerare nu continu n nici un caz s incinereze deeuri mai mult

de patru ore fr ntrerupere n cazul depirii valorilor limit de emisie; n plus, durata

cumulat de funcionare pe an n asemenea condiii trebuie s fie mai mic de aizeci de ore.

Aceast durat de aizeci de ore se aplic liniilor din ansamblul instalaiei care sunt conectate

la un singur sistem de epurare a gazelor de ardere.

Coninutul total n pulbere al emisiilor atmosferice ale unei instalaii de incinerare nu

poate s depeasc n nici un caz cantitatea de 150mg/m, exprimat ca medie pentru o

jumtate de or; n plus, nu trebuie s fie depite valorile limit pentru emisiile atmosferice

de CO i COT.10.Dispoziii speciale pentru cuptoarele din ciment care coincinereaz deeuri

Medii zilnice (pentru msurtori continue). Perioadele de prelevare i alte specificaii pentru msurare. Toate valorile se exprim n mg/m (n ng/m pentru dioxine i furani). Mediile pentru o jumtate de or sunt necesare doar pentru calculul mediilor zilnice.

Rezultatele msurtorilor efectuate pentru a verifica respectarea valorilor limit de emisie se raporteaz la urmtoarele condiii: temperatur 273 K, presiune 101,3 kPa, coninutul de

oxigen 10%, gaz uscat.

`Pentru aplicarea valorilor limit de emisie pentru NOx, cuptoarele din ciment aflate n stare de funcionare, care dein un aviz emis n conformitate cu legislaia comunitate n vigoare i

care ncep s coincinereze deeuri dup data menionat la articolul 20 alineatul (3), nu trebuie s fie considerate instalaii noi.

Pn la 1 ianuarie 2008, autoritile competente pot acorda derogri pentru NOX pentru

cuptoarele din ciment existente care utilizeaz procedeul umed sau pentru cuptoarele din

ciment care ard mai puin de trei tone de deeuri pe or, cu condiia ca avizul s prevad

pentru NOx o valoare limit de emisie total care nu depete 1 200 mg/m3.

Pn la 1 ianuarie 2008, autoritile competente pot acorda derogri pentru pulberi, pentru

cuptoarele din ciment care ard mai puin de trei tone de deeuri pe or, cu condiia ca avizul s

prevad o valoare limit de emisie total care nu depete 50 g/m3.

Valori limit de emisie totale pentru SO2 i COT.

Poluant C

SO2 50

COT 10

Autoritatea competent poate acorda derogri n cazul n care SO2 i COT nu provin din

incinerarea deeurilor.

Valorile limit de emisie pentru CO pot fi stabilite de autoritatea competent.

11.Dispoziii speciale pentru instalaiile de ardere care coincinereaz deeuri

Medii zilnice

Fr a aduce atingere Directivei 88/609/CEE i, n cazul n care pentru marile instalaii de

ardere se stabilesc, n conformitate cu viitoarea legislaie comunitare, valori limit de emisie

mai stricte, acestea din urm nlocuiesc, pentru instalaiile i substanele poluante n cauz,

valorile limit de emisie stabilite n tabelele de mai jos (Cproc). n acest caz, tabelele de mai jos

se adapteaz imediat la aceste valori limit de emisie mai stricte, n conformitate cu procedura

prevzut la articolul 17.

Valorile medii pentru o jumtate de or sunt necesare doar pentru a se calcula mediile zilnice.

Tehnici de msurare

1. Msurtorile pentru determinarea concentraiilor de substane poluante din atmosfer i

din ap trebuie efectuate reprezentativ.

2. Prelevarea i analiza tuturor substanelor poluante, inclusiv a dioxinelor i furanilor,

precum i metodele de msurare de referin utilizate pentru calibrarea sistemelor de

msurare automatizate, trebuie efectuate conform standardelor CEN. n cazul n care

nu exist standarde CEN, se aplic standardele ISO, standarde naionale sau

internaionale, garantndu-se obinerea unor date de calitate tiinific echivalente.

3. La nivelul valorilor limit zilnice de emisie, valorile intervalelor de ncredere de 95%

ale unui singur rezultat msurat nu trebuie s depeasc urmtoarele procente ale

valorilor limit de emisie:

monoxid de carbon 10%

dioxid de sulf 20%

dioxid de azot 20%

pulbere total 30%

carbon organic total 30%

acid clorhidric 40%

acid fluorhidric 40%Valori limit de emisie pentru deversrile de ape reziduale provenite din epurarea

gazelor de ardere

Substane poluante Valori limit de emisie exprimate n

concentraii masice pentru probe nefiltrate

1. Total solide n suspensie, conform

definiiei din Directiva 91/271/CEE

95%

30mg/l

100%

45mg/l

2. Mercurul i compuii si, exprimai n

mercur (Hg)

0,03 mg/l

3. Cadmiul i compuii si, exprimai n

cadmiu (Cd)

0,05 mg/l

4. Taliul i compuii si, exprimai n taliu

(Tl)

0,05 mg/l

5. Arsenic i compuii si, exprimai n

arsenic (As)

0,15 mg/l

6. Plumbul i compuii si, exprimai n

plumb (Pb)

0,2 mg/l

7. Cromul i compuii si, exprimai n crom

(Cr)

0,5 mg/l

8. Cuprul i compuii si, exprimai n cupru

(Cu)

0,5 mg/l

9. Nichel i compuii si, exprimai n nichel

(Ni)

0,5 mg/l

10. Zincul i compuii si, exprimai n zinc

(Zn)

1,5 mg/l

11. Dioxine i furani, definii ca suma

dioxinelor i furanilor individuali, evaluai n

conformitate cu anexa I

0,3 ng/l

Pn la 1 ianuarie 2008, autoritatea competent poate acorda derogri pentru totalul de solide

n suspensie la instalaiile de incinerare existente, cu condiia ca avizul s prevad ca 80% din

valorile msurate s nu depeasc 30 mg/l i nici una din aceste msurtori s nu depeasc

45 mg/l.VALORI LIMIT ALE EMISIILOR ATMOSFERICE

a) Medii zilnice

Pulberi totale 10 mg/m3

Substane organice n stare de gaz sau vapori,

exprimate n carbon organic total

10 mg/m3

Acid clorhidric (HCl) 10 mg/m3

Acid fluorhidric (HF) 1 mg/m3

Dioxid de sulf (SO2) 50 mg/m3

Monoxid de azot (NO) i dioxid de azot (NO2) exprimate n dioxid de azot pentru instalaiile de incinerare existente a cror capacitate nominal este mai mare de ase tone pe or sau pentru noile instalaii de incinerare 200 mg/m3 *

Monoxid de azot (NO) i dioxid de azot (NO2) exprimate n dioxid de azot pentru instalaiile de incinerare existente a cror capacitate nominal este mai mic sau egal cu ase tone pe or. 400 mg/m3 *

Autoritatea competent poate acorda derogri pentru NOx pentru instalaiile de incinerare

existente:

- a cror capacitate nominal este mai mic sau egal cu 6 tone pe or, cu condiia

ca avizul s prevad ca mediile zilnice s nu depeasc 500 mg/m, pn la 1

ianuarie 2008;

- a cror capacitate nominal este mai mare de 6 tone pe or, dar mai mic sau egal

cu 16 tone pe or, cu condiia ca avizul s prevad ca mediile zilnice s nu

depeasc 400 mg/m, pn la 1 ianuarie 2010;

- a cror capacitate este mai mare de 16 tone pe or, dar mai mic de 25 de tone i

care i care nu produce ape reziduale, cu condiia ca avizul s prevad ca mediile

zilnice s nu depeasc 400 mg/m, pn la 1 ianuarie 2008.

Pn la 1 ianuarie 2008, autoritatea competent poate acorda derogri pentru pulberi, pentru

instalaiile de incinerare existente, cu condiia ca avizul s prevad ca mediile zilnice s nu

depeasc 20 mg/m.

b) Medii pentru o jumtate de or

(100%) A (97%) B

Pulberi totale 30 mg/m3 10 mg/m3

Substane organice n stare de gaz sau de 20 mg/m3 10 mg/m3 vapori, exprimate n carbon organic total

Acid clorhidric (HCl) 60 mg/m3 10 mg/m3

Acid fluorhidric (HF) 4 mg/m3 2 mg/m3

Dioxid de sulf (SO2) 200 mg/m3 50 mg/m3

Monoxid de azot (NO) i dioxid de azot (NO2) exprimate n dioxid de azot pentru instalaiile de incinerare existente a cror capacitate nominal este mai mare de ase tone pe or sau pentru noile instalaii de incinerare 400 mg/m3 * 200 mg/m3 *

c) Toate mediile din perioada de prelevare de minimum treizeci de minute i maximum

opt ore

Cadmiu i compuii si, exprimai n cadmiu (Cd)

Taliu i compuii si, exprimai n taliu (Tl) total 0,05 mg/m3 total 0,1 mg/m3 *

Mercur i compuii si, exprimai n mercur (Hg) 0,05 mg/m3 0,1 mg/m3 *

Stibiu i compuii si, exprimai n stibiu (Sb)

Arsenic i compuii si, exprimai n arsenic (As)

Plumb i compuii si, exprimai n plumb (Pb)

Crom i compuii si, exprimai n crom (Cr)

Cobalt i compuii si, exprimai n cobalt (Co)

Cupru i compuii si, exprimai n cupru (Cu)

Magneziu i compuii si exprimai n magneziu (Mg)

Nichel i compuii si, exprimai n nichel (Ni)

Vanadiu i compuii si, exprimai n vanadiu (V) total 0,5 mg/m3 total 1 mg/m3 *

12.PROCEDUR SPECIFIC DE ANALIZ PENTRU NUMARAREA

MICROORGANISMELOR LA 30C

OBIECTIV

Procedura reglementeaza directivele generale pentru numarare micro-organismelor in cenusa prin tehnica numararii coloniilor la 30C.

2. DOMENIUL DE APLICARE

Procedura se aplic n laboratorul de microbiologie pentru determinarea NTG din cenusa.

3. DOCUMENTE DE REFERIN I CONEXE

3.1 Documente de referin

3.1.1. SR EN ISO 21527/2008 Directive generale pentru numararea microorganismelor.

Tehnica numararii coloniilor la 30C.3.1.2. ISO 7218/2003-Directive generale pentru examene microbiologice

3.1.3. SR ENV ISO 11133-1:2002 Ghid de preparare i obinere a mediilor de cultur.

Partea 1:Ghidul general pe asigurarea calitii pentru pregtirea mediilor de cultur

laborator

5. RESPONSABILITATI

Director coordonator

aproba buletinul de analiza

Sef de laborator

valideaza si semneaza buletinul de analiza

Responsabil compartiment siguranta alimentelor

semneaza buletinul de analiza

Responsabil profil microbiologie alimentara

primeste comanda,contractul sau oferta pentru determinari.

nominalizeaza responsabilul de incercari.

informeaza in scris factorii raspunzatori atunci cand se constata neconformitati,

solicitand remedieri.

aproba si concluzioneaza datele prezentate in buletinul de analiza

Responsabilul de analiza

supervizeaza executia incercarii conform procedurilor specifice

verifica functionarea mijloacelor de masurare si/sau incercare

pune la dispozitia executantilor procedura specifica de analiza

inregistreaza proba in registrul de evidenta a analizelor

confirma rezultatele incercarii,prin semnarea si stampilarea buletinului

Executantii de analiza(medic veterinar, inginer chimie alimentara,asistent veterinar)

pregatesc si aseptizeaza spatiile si suprafetele de lucru conditioneaza si verifica starea sticlariei utilizate in incercare executa (sub privirea specialistilor) operatiile privind cantarirea si omogenizarea probei,topirea si turnarea mediilor de cultura in cutii Petri si /sau eprubete

comunica responsabilului de profil orice problema aparuta in timpul operatiilor

efectuate

raspund de corectitudinea executiei incercarii specifice laboratorului de microbiologie alimentara

verifica functionarea mijloacelor de masurare si /sau incercare

executa masurarea conform regulilor din procedura specifica

verifica calculele,dispune si valideaza transferul de date din caietele de lucru cu fisele

analitice in registrul de analize de laborator

comunica responsabilului de profil orice problema aparuta in timpul operatiilor

efectuate

6. Descrierea activitatii procedurate

6.1 ECHIPAMENTE DE INCERCARE SI MIJLOACE DE MASURARE

5.1 Balanta tehnica Partner,

5.2 Termostat la 30 C

5.3 Stomacher 80,

5.4 Incinta bacteriologica cu sterilizare U.V.,tip B

5.5 Microscop

5.6 Baie de apa termoreglabila

5.7 Eprubete sterile 16/160

5.8 Cutii Petri sterile cu diametrul de 100 mm

5.9 Pipete gradate sterile cu capacitatea nominala de 1 ml si 25 ml ,gradate in ceao

diviziuni de 0,5 ml,respectiv de 0,1 ml si cu un orificiu de scurgere de 2 mm ...3mm

5.10 Pense,foarfece,spatule sterile

6.2 REGULI DE PROCEDURA PENTRU NUMARAREA MICROORGANISMELOR LA 30C

6.2.1 Conditii si actiuni preliminare

Acceptarea si inregistrarea cererii de analiza si a esantionului.

Prepararea mediilor de cultura si reactivilor se face conform SR EN ISO 4833/2003

Placa de agar pentru numarare (PCA) , preparata conform Caiet medii de cultura-compozitie, mod de preparare, verificarea calitatii, conditii de pastrare, termen de valibilitate;

Pregatirea sticlariei pentru analiza

Sticlaria cu medii de cultura insamantate,rezultata in urma analizelor microbiologice se supune ,in mod obligatoriu ,sterilizarii prin autoclavare si apoi spalarii.

Dupa sterilizare,se spala cu apa calda si detergenti si se clateste bine cu apa distilata.

Spalarea trebuie sa fie astfel excutata,incat sticlaria san nu se deterioreze;de aceea nu trebuie sa fie frecata cu substante abrazive,care produc zgarieturi si trebuie sa fie ferita de socuri termice si lovituri.

De la caz la caz,sticlaria se spala cu ap (indepartand precipitatele aderente cu ajutorul unor perii de dimensiuni adecvate) sau prin procedee chimice.

Procedeele chimice se utilizeaza,fie pentru indepartarea unor precipitate aderente la sticla si insolubile in apa,fie pentru inlaturarea substantelor organice insolubile in apa (grasimi).

`Spalarea chimica se face de obicei cu ajutorul unui amestec de acid sulfuric cu bicromat de potasiu (amestec sulfo-cromic),evitandu-se contactul acestuia cu pielea sau imbracamintea operatorului.

Dupa spalare, se usuca in termostat.

Dupa uscare sticlaria se pregateste astfel:

placile Petri se infasoara in hartie,cate doua intr-un pachet

eprubetele se astupa cu dopuri de vata si se ambaleaza in hartie in pachete de max.10 bucati

pipetele gradate se astupa,la extremitatea prin care se aspira,cu vata si se ambaleaza in hartie in pachete de max. 5 bucati.

baloanele de sticla de diferite capacitate( Erlenmayer) si cilindrii gradati se astupa cu dopuri de vata si se asigura cu hartie legata cu sfoara.

Se sterilizeaza in etuva cu aer cald la 180 C timp de 45-60 minute(cand hartia isi schimba culoarea devenind maronie si se produce virarea culorii indicatorului de temperature(BAG Chemostrip)

`Toata sticlaria care se foloseste in aceasta determinare se pastreaza numai sterilizata, in dulapuri sau sertare speciale, pentru a evita prafuirea, contaminarea sau deteriorarea ambalajului in care au fost sterilizate.

6.2.2 Actiuni si /sau masuri preventive Protectia personalului Obligatorie purtarea halatului alb (din bumbac) de protectie si a bonetei Folosirea lampei bacteriologice de U.V. Iinainte si dupa insamantare)

Folosirea hotei de insamantare cu flux laminar

Pipetele sunt prevazute cu dop de vata nehidrofila pentru a preveni aspirarea

accidentala a materialului potential patogen.dupa utilizare pipetele vor fi depuse in

recipieni de sticl cu solutie dezinfectant

Culturile si subculturile realizate in diferite etape ale procesului analitic vor fi manipulate cu atentie maxima

Flambarea ansei se face intai la baza flacarii si apoi la varf pentru a impiedica

raspandirea germenilor

Dezinfectia suprafetelor de lucru cu solutii dezinfectante bactericide zilnic si de cate

ori este nevoie

Protectia mijloacelor de incercare si / sau masurare

Sticlaria sterile se pastreaza in dulapuri speciale pentru a evita contaminarea sau deteriorarea ambalajului in care au fost sterilizate si folosite in maximum 6 zile

Balantele cu care se efectueaza cantarirea se instaleaza pe suprafete plane,fara

trepidatii, schimbari bruste de temperature

- pipetele gradate se astupa,la extremitatea prin care se aspira,cu vata si se ambaleaza in hartie in pachete de max. 5 bucati.

- baloanele de sticla de diferite capacitate( Erlenmayer) si cilindrii gradati se astupa cu dopuri de vata si se asigura cu hartie legata cu sfoara.

Se sterilizeaza in etuva cu aer cald la 180 C timp de 45-60 minute(cand hartia isi schimba culoarea devenind maronie si se produce virarea culorii indicatorului de temperature(BAG Chemostrip)

Toata sticlaria care se foloseste in aceasta determinare se pastreaza numai sterilizata,in dulapuri sau sertare speciale,pentru a evita prafuirea,contaminarea sau deteriorarea ambalajului in care au fost sterilizate.

Verificarea starii de functionare si confirmarea metrologica la mijloacelor de masurare Verificarea de doua ori pe zi a temperaturii incubatoarelor ( 8 si 15)

Teste privind efectuarea corecta a sterilizarii.

- indicatorii chimici utilizati sunt:BAG Dry Check pentru etuva de sterilizare a sticlariei 180C

- indicatorii chimici utilizati sunt:BAG Dry Check pentru etuva de sterilizare a sticlariei la

180C (banda vireaza culoarea din verde in maro);BAG Chemo Strip 121C,pentru

autoclave (banda vireaza din rosu in verde cand s-a realizat temperature de 121C)

- indicatorii biologici utizati sunt:STEROTEST 120,prin care se obtin informatii asupra duratei

mentinerii temperaturii de sterilizare in controlul bacteriologic al sterilizarii la lave

Controlul indirect al sterilizariicontrolul sterilitatii materialelor de laborator (cutii Petri,cilindrii, eprubete, baloane) prin teste de sanitatie

6.2.3 MOD DE LUCRU

Pregatirea probei de analiza

In vederea evitarii contaminarii mediului si a probei luata in lucru,se recomanda a se lucra in incaperi speciale sau in nisa cu flux laminar.Anumite produse cunoscute a contine foarte putine microorganisme (produse pasteurizate,mancaruri preparate,etc.), se vor examina totdeauna primele,urmate de alt produs cunoscut ca avand o contaminare mai ridicata.Probele se vor manipula astfel incat sa se evite orice risc de contaminare.Pentru a se realiza aceasta se vor lua urmatoarele precautii:

cand nu se lucreaza in nisa,se lucreaza in vecinatatea flacarii;

pentru produsele ambalate,se curata suprafata ambalajului unde va fi deschis,cu etanol 70%,daca este posibil se flambeaza orice instrument care este folosit pentru deschiderea ambalajului (deschizator,foarfece etc.) trebuie sa fie steril.

. Inoculare si incubare

Se iau doua cutii Petri sterile .Se transfera in fiecare cutie,cu ajutorul unei pipete sterile 1 ml proba,daca este lichida,sau 1 ml suspensie initiala in cazul altor produse (dilutie 10).

Se iau alte doua cutii Petri sterile.Se transfera in fiecare cutie,cu ajutorul altei pipete sterile 1 ml din dilutia 10,(produse lichide),sau 1 ml din dilutia 10(alte produse).

Daca este necesar,se repeta procedura cu dilutiile urmatoare,folosind o noua pipeta sterila pentru fiecare dilutie decimala.

Se selecteaza numai etapele dilutiilor critice (cel putin doua dilutii decimale consecutive) pentru inocularea placilor Petri care vor da intre 15 si 300 colonii pe placa,daca este potrivit sau posibil.

Se toarna de la 12 ml pana la 15 ml agar pentru placa de numarare la 44C pana la 47C in fiecare placa Petri.Timpul scurs intre sfarsitul prepararii suspensiei initiale (sau a dilutiei 10 daca produsul este lichid ) si momentul cand mediul este turnat in placi nu trebuie sa depaseasca 45 minute.

Se amesteca atent inoculul cu mediul prin rotirea placii Petri si se lasa amestecul sa se solidifice prin lasarea placilor Petri sa stea pe o suprafta orizontala rece.

Dupa solidificare completa,si numai in cazul in care se suspecteaza ca produsul de examinat contine miroorganisme ale caror colonii pot suprapopula suprafata mediului,se toarna circa 4 ml mediu de acoperire la 44C pana la 47C pe suprafata mediului de inoculare.Se lasa sa se solidifice asa cum s-a descris mai sus.

Se intorc placile pregatite cu fata in jos si se pun in incubator la 30C 1C pentru 72h 3 h.Nu se suprapun mai mult de sase placi in coloana.Coloanele cu placi trebuie sa fie separate unele de altele si de peretii si partea inferioara a incubatorului.

Numararea coloniilor

Dupa perioada de incubare specificata,se numara coloniile de pe placi.Se examineaza plcile in lumina difuza.Este important ca,coloniile mici sa fie incluse in numarare,dar este esential ca operatorul sa evite confundarea particulelor inselatoare de material nedizolvat sau precipitat din placi cu colonii mici. Se examineaza atent obiectele inselatoare,folosind o marire mai mare daca este necesar,pentru a distinge coloniile de materiale straine.

Coloniile extinse se vor considera ca o singura colonie.Daca mai putin de un sfert din placa este acoperita de extinderi,se numar coloniile de pe partea neafectata a placii si se calculeaza numarul corespunzator pentru toata placa.Dca mai mult de un sfert este acoperita cu colonii extinse nu se ia in considerare numararea.

6.2.4. Exprimarea rezultatelor

Calcul

Se foloseste numarul din cutiile cu mai putin de 150 de colonii

Numarul de microorganisme pe gram sau pe mililitru este egal cu:

C

(n1+0,1n2)d

in care

C suma coloniilor numarate in toate cutiile;

n1 numarul cutiilor retinute la prima dilutie;

n2 numarul cutiilor retinute la a doua dilutie;

d dilutia in care sau facut primele numarari (de exemplu 10).

6.3. ASIGURAREA CALITATII

Se realizea prin utilizarea echipamentelor etalonate metrologic a mediilor preparate din culturi receptionate cu certificate de calitate,cu verificarea sterilitatii sticlariei utilizate,prin efectuarea de determinari paralele de catre analistii instruiti in laboratoarele de referinta si in laboratorul de microbiologie alimentara.Analizele se realizeaza intr-un laborator in care exista un system analytic de asigurare a calitatii,inclusive proceduri interne de control al calitatii si care participa trimestrial la programe de testare a competitiei.

BIBLIOGRAFIE1. Dumitrescu,H.; Milu, C-tin; 1997, Controlul fizico-chimic al alimentelor,Ed.

Medical, Bucureti,1997.

2. x x x 1997, Culegere de standarde romne vin metode de analiz, Bucureti,

3.Ivan Elisabeta, Oni N., 2004, Memorator pentru calcule n industria alimentar, Editura Mirton, TimioaraMacici M., 1996, Vinurile Romniei, Alcor Edimpex SRL, Bucureti

4.Macici M., 1996, Vinurile Romniei, Alcor Edimpex SRL, Bucureti

M.A.I.A., 1976, Norme de prevenire i stingere a incendiilior pentru unitile industriei vinului i a buturilor alcoolice, Bucuresti5.x x x Manualul inginerului de industrie alimentar, vol. I, 1998; vol. II, 1999, Ed. Tehnic, Bucureti

PAGE 11