cvj nr 825, miercuri 25 martie

of 8/8
Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 8 pagini 1 LEU Cronica Vãii Jiului Fondat 2011 Anul IV Nr. 825 Miercuri, 25 Martie 2015 C ei care au preluat de mai puþin de o lunã Complexul Energetic Hunedoara vor sã evite cu orice preþ insolvenþa, care este foarte aproape de a deveni realitate. Mai mult, directorul general Constantin Jujan spune cã vrea sã reducã orice fel de cheltuialã, deci inclusiv salariile ºi acum se poartã discuþii în acest sens. >>> >>> PAGINA AGINA A 3-A 3-A Conducerea CEH scade salariile Daniel Pleºcan a fost trimis în judecatã în stare de arest la domiciliu ºi este acuzat cã a plasat „fetiþe” mai multor clienþi. Grav este cã douã dintre ele ar fi minore, iar în procesul aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara cele douã pãrþi vãtãmate sunt citate ºi prezente prin reprezentantul lor legal, tocmai pentru cã nu ar fi împlinit încã 18 ani. Instrumentat de DIICOT, dosarul în care este judecat Daniel Pleºcan, fosta lui iubitã Mihaela Ciociu ºi taximetristul Silviu Mihãiþã Praþa. Tribunalul Hunedoara a decis trimiterea dosarului spre judecare, iar cei trei sunt acuzaþi de proxenetism, trafic de minori (douã infracþiuni) ºi proxenetism în formã continuatã. Daniel Ovidiu Pleºcan a fost arestat preventiv la finele anului trecut, în urma unor descinderi în Valea Jiului a ofiþerilor BCCO Alba, iar în cele din urmã a fost plasat în arest la domiciliu la fel ca ºi „ajutoarele”. La Tribunalul Hunedoara s-a consumat, luni, un nou termen de judecatã, dar, la cererea apãrãtorilor inculpaþilor, judecãtorii au amânat cauza pentru data de 6 aprilie. F aþã de luna trecutã, Apa Serv Valea Jiului a încasat cu 50 la sutã mai puþin la facturile emise consumatorilor, iar cauza este apropie- rea sãrbãtorilor pascale. Activitatea operatorului de apã ºi canal din Valea Jiului este serios afectatã de gradul scãzut de încasãri, iar conducerea societãþii cautã soluþii pen- tru a aduna suficiente fon- duri încât sã achite obligaþi- ile cãtre bugetul de stat, dar ºi pentru primele ºi lefurile angajaþilor. „Ne este îngreunatã activitatea de gradul scãzut de încasãri. Faþã de luna trecutã am încasat cu 50 la sutã mai puþin, iar cauza este apropierea sãrbãto- rilor. Oamenii nu mai plãtesc ceea ce consumã pentru cã vin sãrbãtorile pascale. Din acest motiv ne descurcãm greu ºi astãzi nu pot spune dacã vom reuºi sã dãm angajaþilor prime de Paºti. Deocamdatã suntem în imposibilitate, pentru cã nu pot sã nu-mi achit obligaþiile la stat”, a declarat directorul general al Apa Serv Valea Jiului, Costel Avram. Operatorul ºi-a sporit numãrul echipelor de colectare pentru a-ºi recupera datoriile de la consumatori. „Chiar acum (n.r. marþi) am convocat o ºedinþã pe aceastã problemã, iar pânã acum am detaºat ºi angajaþi din birouri, echipe de câte douã persoane, pentru a merge pe teren la încasãri”, a mai declarat Avram. Pe de altã parte, încasãrile scãzute îngreuneazã activitatea societãþii ºi pe partea tehnicã, pentru cã o serie de investiþii importante nu pot fi finanþate dupã graficul stabilit. Maximilian Maximilian GÂNJU GÂNJU Încasãrile Apa Serv Valea Jiului au scãzut la jumãtate E groasã rãu. Agenþia Naþionalã Împotriva Traficului de Persoane, parte în procesul de proxenetism al fiului consilierei judeþene Dorina Pleºcan A genþia Naþionalã Împotriva Traficului de Presoane- Centrul Regional Alba s-a constituit parte vãtãmatã în procesul lui Daniel Ovidiu Pleºcan, fiul consilierei judeþene UNPR Dorina Pleºcan. Sunt cel puþin douã minore ce ar fi fost plasate unor clienþi, spun anchetatorii.

Post on 08-Apr-2016

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CVJ Nr 825, miercuri 25 martie

TRANSCRIPT

 • Cotidian regional zz Apare de luni pn vineri n toate localitile Vii Jiului zz Redacia i administraia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroani (Casa de Cultur)

  www.cronicavj.ro z E-mail: [email protected] z Telefon: 0374.906.687 z 8 pagini z 1 LEU

  Cronica Vii JiuluiFondat 2011 z Anul IV z Nr. 825

  Miercuri, 25 Martie 2015

  C ei care au preluat de mai puin de o lun ComplexulEnergetic Hunedoara vor s evite cu orice pre insolvena,care este foarte aproape de a deveni realitate. Mai mult, directorul general Constantin Jujan spune c vrea s reduc orice fel de cheltuial, deci inclusiv salariile i acum se poart discuii n acest sens. >>>>>> PPAGINAAGINA AA 3-A3-A

  Conducerea CEHscade salariile

  Daniel Plecan afost trimis n judecatn stare de arest ladomiciliu i esteacuzat c a plasat

  fetie mai multorclieni. Grav estec dou dintre ele arfi minore, iar n procesul aflat pe

  rolul TribunaluluiHunedoara cele dou

  pri vtmate suntcitate i prezente prin

  reprezentantul lorlegal, tocmai pentruc nu ar fi mplinitnc 18 ani.

  Instrumentat deDIICOT, dosarul ncare este judecatDaniel Plecan, fostalui iubit MihaelaCiociu i taximetristulSilviu Mihi Praa.

  TribunalulHunedoara a decistrimiterea dosaruluispre judecare, iar ceitrei sunt acuzai deproxenetism, trafic de minori (douinfraciuni) i proxenetism n formcontinuat. Daniel

  Ovidiu Plecan a fost arestat preventivla finele anului trecut,n urma unordescinderi n ValeaJiului a ofierilorBCCO Alba, iar ncele din urm a fostplasat n arest ladomiciliu la fel ca iajutoarele.

  La TribunalulHunedoara s-a consumat, luni, unnou termen de judecat, dar, la cererea aprtorilorinculpailor, judectorii au amnatcauza pentru data de 6 aprilie.

  F a de luna trecut, Apa ServValea Jiului a ncasatcu 50 la sut maipuin la facturileemise consumatorilor,iar cauza este apropie-rea srbtorilor pascale.

  Activitatea operatoruluide ap i canal din ValeaJiului este serios afectatde gradul sczut dencasri, iar conducereasocietii caut soluii pen-tru a aduna suficiente fon-duri nct s achite obligai-ile ctre bugetul de stat,dar i pentru primele ilefurile angajailor.

  Ne este ngreunatactivitatea de gradul sczutde ncasri. Fa de lunatrecut am ncasat cu 50 lasut mai puin, iar cauzaeste apropierea srbto-rilor. Oamenii nu maipltesc ceea ce consumpentru c vin srbtorilepascale. Din acest motiv nedescurcm greu i astzi nupot spune dac vom reuis dm angajailor primede Pati. Deocamdat suntem n imposibilitate,pentru c nu pot s nu-mi

  achit obligaiile la stat, adeclarat directorul generalal Apa Serv Valea Jiului,Costel Avram.

  Operatorul i-a sporitnumrul echipelor decolectare pentru a-i recuperadatoriile de la consumatori.

  Chiar acum (n.r. mari)am convocat o edin peaceast problem, iar pnacum am detaat i angajai din birouri, echipede cte dou persoane,pentru a merge pe teren lancasri, a mai declaratAvram. Pe de alt parte,ncasrile sczute ngreuneaz activitateasocietii i pe parteatehnic, pentru c o seriede investiii importante nu pot fi finanate dupgraficul stabilit.

  Maximilian Maximilian GNJUGNJU

  ncasrile Apa Serv Valea Jiuluiau sczut la jumtate

  E groas ru. Agenia Naional mpotriva Traficuluide Persoane, parte n procesul de proxenetism al fiului consilierei judeene Dorina Plecan

  A genia Naional mpotrivaTraficului de Presoane- CentrulRegional Alba s-a constituit parte vtmat n procesul lui Daniel Ovidiu Plecan, fiul consiliereijudeene UNPR Dorina Plecan. Sunt cel puin dou minore ce ar fi fostplasate unor clieni, spun anchetatorii.

 • ncep lucrrilei pe DN 7AD rumul spre Voineasaintr n reparaii.Primarul din Petrila, IliePducel susine c arterace leag Valea Jiului dejudeul Vlcea va fi nchisn scurt timp pentrureparaiile necesare.

  Dup ce a fost pur i simpludistrus de viitur vara trecut, iarpe tot parcursul iernii, s-au for-mat adevrate cratere, arterarutier de la Jie ntr n reparaii.Ilie Pducel spune c a fcuttoate demersurile, iar cei de laCNADR au dat asigurri c nceplucrile de sptmna viitoare.

  Am, n scris, de la CNADRBucureti, semnat de domnuldirector general Neag, c suntbanii pregtii, formalitile gata,inclusiv contractul i vor ncepelucrrile de reabilitare a drumului

  de la intersecia cu Maleia, pnla hotar cu judeul Vlcea, tot censeamn DN 7A pe teritoriuloraului Petrila, a spus IliePducel, primarul oraului Petrila,care a primit confirmarea clucrrile sunt pe cale s nceapcam din 30 aprilie.

  Cel mai probabil, drumul va finchis de la finele acestei luni,cnd ncepe i organizarea deantier n zona respectiv. nacest moment, potrivit CNADR,

  DN 7A de la km 86+601pn la km 91, n zona ObriaLotrului, pe anumite poriuni,drumul este nc acoperit cu unstrat de zpad de 3 cm.

  Artera din defileul Jieului eradat c rut ocolitoare pentrusituaia n care se nchide DefielulJiului, aa nct, dac ambele rutevor fi nchise, Valea Jiului varmne absolut izolat.

  Diana Diana MITRACHEMITRACHE

  Staia este inclus nproiectul Sistemul demanagement integrat aldeeurilor n judeulHunedoara, semnat deCJ Hunedoara cuMinisterul Mediului iSchimbrilor Climatice ieste amplasat n vecin-tatea fostei mine Dlja.

  Starea actual a drumului nu permite,ns, un trafic fluent almainilor de gunoi, cares aduc deeurile lastaia de sortare, aa cse impune modernizarealui. Pentru realizareaacestui proiect, ConsiliulLocal al MunicipiuluiPetroani a decisasocierea cu oficialiiConsiliului JudeeanHunedoara. ConsiliulJudeean Hunedoara ne-a propus ncheiereaunui acord de asociere

  n vederea realizrii ncomun a obiectivului. n urmasemnrii acordului pro-pus, Consiliul Judeeanva finana i realizlucrarea n cauz,aexplicat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipi-ului Petroani.

  Amplul proiectSistem de managementintegrat al deeurilor njudeul Hunedoara, n

  valoare de peste 70 demilioane de euro,prevede construirea unuideponeu ecologic cu ocapacitate de patru mil-ioane de metri cubi nlocalitatea Brcea Mare,dar i a mai multor staiide sortare i de transferal deeurilor. De aseme-nea, vor fi nchise celenou gropi de gunoi dinjude care nu respectnormele de mediueuropene.

  CarCarmen men COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 25 martie 20152 Actualitate

  Editat de S.C. MBD REPORTER MEDIA SRL PetroaniTiprit la SC Tipografia ProdCom SRL Tg-Jiu

  Responsabilitatea materialelor aparine nexclusivitate autorilor

  Materialele marcate Promovarereprezint PUBLICITATE

  Cronica Vii JiuluiWebsite:

  www.cronicavj.ro

  E-mail:[email protected]

  Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE([email protected])

  0744.268.352

  Redactor sef: Ileana FIRULESCUIleana [email protected]

  Colectivul de redactie: CarCarmen COSMAN-men COSMAN-PREDAPREDADiana MITRACHEDiana MITRACHE([email protected])Maximilian GMaximilian GNJUNJU([email protected])Monika BACIUMonika BACIUGenu TUUGenu TUU

  Desktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEK

  Marketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

  COTIDIAN REGIONAL CU CAPITALINTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

  TRADUCTORAUTORIZAT

  Limbile ENGLEZ/ ITALIANStr. AVRAM IANCU 13/38

  Telefon 0728890014Depoziia experilorINSEMEX, elementulcheie pentru judectorii Curii deApel Bucureti

  P este o sptmn de zile se vada verdictul final n procesulMaternitatea Giuleti au decismagistraii Curii de ApelBucureti, instan care judecultima cale de atac a vinovailor.

  Magistraii Curii de Apel i apr-torii inculpailor au cerut c experiiINSEMEX s fie audiai i la instanasuperioar, depoziia lor fiind crucialpentru stabilirea adevrului n cazultragediei din 16 august 2010, produsla Maternitatea Giuleti. Solicitarea deaudiere a experilor din Petroani avenit att din partea aprtorilor incul-pailor ct i din partea magistrailor.

  ntr-adevr de la INSEMEXPetroani au fost solicitai experi pentru informaii suplimentare, iar noiam trimis un expert pentru a da acestelmuriri, a declarat, ieri, directorultiinific al INSEMEX Petroani,Constantin Lupu. Sentina final ar fitrebuit dat zilele trecute, ns comple-tul a amnat pronunarea pentru data

  de 2 aprilie a.c. n prim instan asistenta Florentin Crstea a fost considerat principalul vinovat demoartea celor ase bebelui i rnireagrav a altor cinci. Aceasta a fost con-damnat la doi ani i dou luni denchisoare pentru ucidere din culp ivtmare corporal grav din culp.

  Judectorul i-a reproat c nu a spusadevrul despre ceea ce s-a ntmplatchiar nainte de producerea incendiuluidevastator i c nu a realizat ct degrave au fost lucrurile. Expertiza tehnica avut un rol crucial n stabilireacauzelor care au dus la dezastru. Numai puin de 30 de specialiti din cadrulInstitutului Naional de CercetareDezvoltare pentru Securitate Minier iProtecie Antiexploziv INSEMEXPetroani au muncit la expertiza tehniccare cuprinde 2 volume, n total aproxi-mativ 700 de pagini. Raportul a artatnegru pe alb c incendiul a izbucnit dincauza unei prize ale crei elemente decontact erau uzate i care s-asupranclzit. Focul a fost ntreinut deoxigenul eliberat n exces de cele treiincubatoare din ncpere. Tot primainstan a stabilit ca MaternitateaGiuleti mpreun cu asistentaFlorentin Crstea trebuie s plteasc4,3 milioane de euro daune. Acestesume nu sunt finale, ele putnd fireevaluate de magistraii Curii de ApelBucureti.

  Maximilian Maximilian GNJUGNJU

  S-a urcat lavolan dei aveapermisul reinutU n tnr de 20 de anidin localitatea Petrilaa fost prins de poliitii dinGorj conducnd prinmunicipiul Trgu Jiu, dei nu mai avea permis deconducere.

  Acesta i-a fost suspendatpentru o alt abatere, dartnrul n-a avut rbdare satepte s treac perioada depedeaps. S-a ales cu dosarpenal i risc s ajung dupgratii.

  Poliitii din cadrul PoliieiMunicipiului Trgu Jiu Biroului Rutier au depistat untnr, de 20 ani, din oraulPetrila, judeul Hunedoara, ntimp ce conducea un autotur-ism pe strada Traian dinmunicipiul Trgu Jiu, aflndu-sen perioada de suspendare aexercitrii dreptului de a con-duce autovehicule pe drumurilepublice, arat IPJ Gorj.

  M. M. GNJUGNJU

  Mainile de gunoi vor circula pe un drummodernizat din banii CJ Hunedoara

  D rumul spre staia de sortare de lng fosta min Dlja va fimodernizat cu banii Consiliului Judeean Hunedoara. PrimriaMunicipiului Petroani va colabora cu oficialii CJ Hunedoara pentrurealizarea proiectului.

 • P otrivitContractuluiColectiv de Munc,minerii din cadrulComplexului EnergeticHunedoara ar trebui sprimeasc n curndprimele de Pati.

  Situaia CEH este, ns,una extrem de delicat, dar att sindicatele, ct iadministraia spun c vorpurta discuii pe acestsubiect. Minerii ar trebui sprimeasc bani i nu tichetecadou de Pati. Cel puin aaau negociat sindicatele, daracum, tot liderii de sindicatspun c vor face un actadiional, ca mcar tichete sprimeasc, dat fiind situaiaextrem de dificil n care seafl acum ComplexulEnergetic Hunedoara.

  Am discutat acest lucru.n CCM avem prevzut onegociere ntre sindicatulreprezentativ i adminis-

  traie, negociere care trebuiefcute n sume de bani, nutichete cadou, cum s-antmplat n anii precedeni.Este un motiv pentru carencercm s facem o modifi-care prin act adiional a contractului colectiv de

  munc. Intenia noastr estede a achita tichete cadousalariailor, a spus PetreNica, preedinteleSindicatului Muntele.

  Pe de alt parte, adminis-traia ncearc s gseasc osoluie de moment, pentruc lucrurile s-au complicatfoarte mult n acest moment,iar negocierile vor fi purtaten scurt timp cu sindicalitii.Vom discuta cu reprezen-tanii lor. Prima este prevzut n CCM, nu estens, un cuantum. E o situaie dificil a societii nceea ce privete funcionareai nu sunt bani, a spusConstantin Jujan, directorulgeneral al CEH.

  Anul trecut, angajaii CEH au primit tichete cadoun valoare de 400 de lei, iarcei de la Mintia i Paroeniau primit adaosuri de cte300 de lei. Din pcate, ns,administraia crede c nacest an va diminua aceastsum, iar minerii nu vorprimi bani, ci doar tichetecadou.

  Diana Diana MITRACHEMITRACHE

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 25 martie 2015 Actualitate 3

  C EH acum nvas mear.Complexul EnergeticHunedoara s-a nscutcu un handicap grav.

  La crma sa s-au aflatpersoane care nu au avuttact sau pregtire astfelnct s l vindece ncetulcu ncetul.

  Abia acum la trei ani dela natere, ComplexulEnergetic Hunedoara vanva s mearg. Toiprestatorii de servicii dincadrul ComplexuluiEnergetic Hunedoara vorfi grupai ntr-o singurentitate. Constantin Jujanvrea s regndeascmodul de funcionare alComplexului EnergeticHunedoara, astfel nctacesta s devin rentabilpe piaa energiei electrice.

  Cu pai mici, precum uncopil mic, aa se faceacum la societatea energetic din judeulHunedoara.

  Este dorina noastrde a grupa prestatorii deservicii din cadrulComplexului ntr-o sucursal care nu se vamai numi Salvamin, darva funciona n acelaisediu, pe acelai schelet,dar va cuprindepreparare, transportul pecalea ferat, transportulauto, toate serviciile carepot fi prestate n cadrulComplexului i la teri, adeclarat Constantin Jujan,directorul general al CEH.

  La Salvamin vor fi gru-pai toi aceti prestatoride servicii ai ComplexuluiEnergetic Hunedoara.

  Monika BACIU Monika BACIU

  C ei care au preluat de maipuin de o lunComplexul EnergeticHunedoara vor sevite cu orice preinsolvena, care estefoarte aproape de adeveni realitate.

  Mai mult, directorulgeneral ConstantinJujan spune c vrea sreduc orice fel decheltuial, deci inclusivsalariile i acum sepoart discuii n acestsens.

  Situaia financiar aCEH este n colaps,iar ca s supravie-uiasc, cei din

  conducere reuesc sachite doar salariile is ncadreze ct de ctn costul materialelor.

  Piaa energetic nueste reglementat nfavoarea producto-rilor de energie pecombustibil solid, iar nacest moment sepoart discuii chiar de

  micorare a salariilorcelor care sunt angajai.

  Avem n vederenegocieri cu partenerulde dialog social peorice reducere de cheltuieli, inclusiv desalarii, a spusConstantin Jujan,directorul general al

  CEH.Pn la 1 aprilie,

  noua conducere trebuie s vin cu unplan de redresare,pentru c atunci vaavea loc ntlnirea cuFMI. Acest plan a fostelaborat n scurtul timpcare a trecut i nc semai lucreaz la el.

  ntr-o perioadscurt de timp trebuiantocmit un programcu nite msuri, pecare l-am i ntocmit,msuri pe termenscurt. Programul a fost prezentat CA,AGA i Ministerului ia fost transmis FMI.Cuprinde msuri petermen scurt pornind

  de la reorganizare, arei o component derestructurare, dar nuimediat, restructurarensemnnd disponibi-lizri de personal, oreducere a costurilor,valorificarea materia-lelor din stocurile fr micare, cumicare lent, la cele 3 sucursale i, pn laurm, o organizare eficient a activitiiCEH. Principalulobiectiv este evitareainsolvenei, a maicompletat ConstantinJujan, directorul general al CEH.

  ComplexulEnergetic Hunedoaraare aproape 6.500 desalariai, care activeazn cadrul a patru minedin Valea Jiului

  (Lonea, Livezeni,Lupeni, Vulcan) i adou termocentralecare au acoperit anultrecut apte la sutconsumul de energie lanivel naional.

  Compania, controlat deDepartamentul pentruEnergie, a fost nfiinat n 2012, prin fuziunea termo-centralelor de statDeva i Paroeni, darse pare c nu a fost nfavoarea celor careproduc energie dinhuil. Asta o spuncifrele care arat undeclin uria n ultimulan, cnd s-au acumulatcele mai multe datorii.

  DianaDianaMITRACHEMITRACHE

  Conducerea CEH scade salariile

  La trei ani de la natere, CEH ncearc s fac pai

  Tatl Jujan ine demn copilul CEH i lnva s mearg

  Primele minerilor, nc un hop pentru CEH

 • Un chip luminos, cuzmbet larg i extrem devolubil, profesorulMargareta Bdulescu

  nu-i justific vrsta 74 de ani. Spirit tnr,i ncarc bateriile dinmunca i ndrumareacopiilor care i calc zilnic pragul casei, din

  activitatea de la CentrulComunitar romno-englez Speran pentruColonie Petroani. i

  nu i nva doarmatematic n stilul sucaracteristic, ci le este iconfident i prieten.Au i ei probleme speci-fice vrstei, au temeri,

  unii nu au ncredere n eii i ndemn s-i spunpsul, ncerc s-i fac sneleag i s ledepeasc. Am copiicare vin la mine ca la unprieten i cnd aparreuitele, cnd evoluiaeste evident sunt ncntat, m ncarc deenergie de parc mimprumut din tinereealor spune MargaretaBdulescu, care a exem-plificat cu cazuri de copiinfiai, copii prsii, sau ai cror prini suntplecai de ani buni nstrintate i le ofer cl-

  dura cminului cu poria,o porie mult prea mic.

  A strbtut conti-nentele, dar s-antors mereu la elevi

  Prof. MargaretaBdulescu s-a pensionatdin anul 2000, dar activitatea sa a continuatintens. Nu pot sta frs activez, dei sunt unom mplinit i Dumnezeum-a iubit pentru c am vzut lumea i tot cemi-a fi dorit. Cristina(Cristina BdulescuFoior, mare maestrnaional i internaiona-l i redutabil antrenor deah n.n.) m-a dus cu ean toat lumea, amstrbtut aproape toatecontinentele. La fel i cunepoatele mele Sabina Francesca, a luatmasteratul n Baltimorei este mare maestr laah n lotul StatelorUnite. Apoi Veronica,student n Londra, este

  i ea maestr internaional la oechip dinStuttgart. Am vzuttot ce mi-am doritdatorit lor, c vdai seama c dinpensia mea nuputeam povestete fericitmama i bunicacampioanelor lumiila ah. n timp cestteam de vorb,telefonul a sunat. EraSabina Francesca, mareamaestr la ah aAmericii, care, de pesteOcean, din Dallas, cereaamnunte bunicii saledespre cum s facglutele pentru sup...

  Pe masa de lucru aMelaniei Bdulescutronau sumedenie desuveniruri. Aduc mereulucruoare pentru copiiicare vin la mine. i eisunt foarte ateni i mi-audat acum mrioare ifelicitri ingenioasefcute de mna lor. Eimpresionant... spuneprofesoara, iar ochii i seumezesc de emoie.

  Greu am fcutcoala... Eramfiic de chiaburi im ddeau afar

  De loc din sudul rii,prinii doamnei profe-soare nu au vrut s-o deala coal considernd cavnd ceva pmnt, iarmama sa fiind o pri-ceput croitoreas, carei broda i esea lucrurideosebite, fiica avea ceface n viitor, iar n satulPiscu Nou nu era coalde 7 clase. Fiind bun la

  carte, un profesor delimba rus a dus-o lacoal ntr-un sat nveci-nat, la Seaca de Cmp.Fcea, zilnic, pn lacoal cte trei km. Caorice feti, i-a dorit sajung precum frumoasaprofesoara de matema-tic. Dar n clasa a V-a s-a desfiinat i coala dinSeac. La insistenelebunicului, fetia de atuncia fost dus chiar debunic s-i continuecoala la Calafat.Margareta Bdulescu iamintete, de parc ar fifost ieri, drumul de onoapte cu crua pn laCalafat... Greu am fcutcoala... Ai mei erauconsiderai chiaburi i defiecare dat cnd veneacte o inspecie mddeau afar. i la cata-log eram ultima pentru aevita problemele. Norocc n 1962 s-a ncheiatcolectivizarea, eram nanul II de facultate, laTimioara, i aa amputut beneficia de bursade merit. Dar primul ana fost cumplit. La facul-tate l-am ntlnit i pesoul meu, care era nanul III, un bun rugbyst icanotor i cu o memorie

  ieit din comun. Terminnd cu un an

  naintea mea a alesPetroaniul. Eu, dup unan am ales Petrila 3creznd c este undevan centru, dar era nCimpa. Prima mea gene-raie a fost una bun, cuRscolean i cei de-oseam, dar i eu puneammult suflet. tiu c tre-buia s nasc i elevii aucerut Inspectoratului sm aduc napoi... Apoila nfiinarea colii nr.6din Petroani, amdevenit titular i deacolo am i ieit la pen-sie. Dar am avut ore i laLiceul Industrial cel vechide la gar, apoi la celnou i la Informatic. Nuaveam cas, nu aveamnici aragaz, de butelienici nu mai vorbesc. Maitrziu am primit aparta-ment pe str. Viitorului,am fcut rate ca toioamenii... povesteteprof. Margareta Bdulescu.

  P e mareamaestr aahului a nscut-ojucnd table

  n casa Bdulescu sejuca ah, table... PeCristina am nscut-o

  jucnd table cu soul(rde cu poft n.n.).Cum n cas jucam iah, i Cristina a nvat.Apoi la coal cum nule prea plcea educaiafizic, li se permitea sjoace ah n clas la orade sport. A fost o clasfoarte bun... PeCristina, vestita Daciadade pe vremea luiCeauescu a ridicat-o,era un concurs pentrunelegitimai, cu scopul dea descoperi talente. CumCristia a parcurs etapelemunicipale, judeene inaionale, a ajuns laCampionatul NaionalDaciada i a reuit. Eran 1980, era n clasa aVII-a. Cluburile de laBucureti s-au oferit s-oia, dar era prea mic s-olsm. Ne-am ocupat deea cu atenie, soul oducea la concursuri. Eu ilum notiele cu lecii dela coal, iar ea venea icitea i noaptea.Educaia este esenial im refer la complexi-tatea ei. De exemplu oluam cu noi la ar imuncea la roii, la arpa-gic i simea c estefolositoare, responsabil,chiar ajungea s aibiniiative. Apoi toatejocurile logice careapreau le-am luat, darnici sportul nu lipsea. nfiecare sear mergeam lastadion, eu fceam otur, soul cinci, iarCristina 10. Vreau sspun c de copii trebuies te ocupi. Dar exist iun dar de laDumnezeu... - a rspunsprof. Bdulescu ntrebriicum au reuit s facdin copilul lor o cam-pioan internaional?

  De precizat c mareamaestr internaional laah, Cristina BdulescuFoior este Cetean deOnoare al municipiuluiPetroani. Aceasta ainiiat i organizatConcursul CristinaFoior la ah rapid, laPetroani.

  N u existgeneraiatinerilor ri

  ntrebat fiind dacgeneraia de astzi este,aa cum se spune, maislab calitativ dect celetrecute, prof. MelaniaBdulescu a infirmatargumentat acest preregreit i att de vehicu-lat. Copiii au fost ntot-deauna la fel. Ei sunt aacum i formm noi. Eunu am copii ri, eu amcopii foarte buni. Doar cproblemele pe care leridic societatea de acumdevin i problemele lor itrebuie ascultai i ndru-mai. Am avut de curndcopii n situaii limit, npragul suicidului pentruc nu se regseau nlumea n care triau, eradisperare i asta nunseamn c acel copileste ru, ci era vorba deblocaj, de confuzie. Amdepit momentul mpre-un, le-am artat alte ci,le-am stimulat ncrederean sine i n cei apropiai.Este foarte importantfamilia, prinii i bunicii.Or, dac i cumperimain de lux unui tnrde 18 ani, de exemplu,bucuriile vieii se dilueazdramatic, iar scara valorilor o ia razna. Euam o vorb, verificat detimp: ridic-te prin pro-priile fore, cere ajutor lanevoie, dar nu te ridicape umerii altora pentruc te vei prbui pe interior i asta este iremediabil spune prof.Margareta Bdulescu.

  La cei 74 de ani, profesoara de matematic din Petroani,spune c va continua s-indeplineasc menirea,aa cum tie cel mai bine,cu drag i dragoste i seva bucura n continuarede cltoriile oferite defiic i nepoate prinlumea cea mare.

  IleanaIleanaFIRULESCUFIRULESCU

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 25 martie 20154 Actualitate Actualitate 5

  O peratorul deap i canaldin Valea Jiului,ApaServ Valea JiuluiSA i-a ctigat ninstan dreptul de anu plti coreciifinanciare pentruproiectul derulat cufonduri europene.Aa c, pentruApaServ nici nu mai este nevoie deintervenia promisa Guvernului.

  La fel ca i pentrualte instituii cederuleaz proiecte cufinanare european pePOS Mediu coreciafinanciar a fost de25%, dar nu s-a calculat unitar pe totproiectul, unitar, ci pefiecare parte compo-nent a acestuia. ntotal, coreciile pe careApaServ le-ar fi avut deachitat au fost stabilitela circa un milion de leinoi, ns operatorul deap i canal a contestatn instan raportulntocmit de DireciaGeneral AM POSMediu. Am ctigatprocesul la Curtea de

  Apel Alba Iulia i numai trebuie s achitmacele corecii financia-re. Oricum, ntre timpa fost pus n aplicarei Ordonana 15/2013 a Guvernului depreluare a a acestorala datoria statului. Nunumai pentru ApaServ,

  ci pentru toate in stituiile care au derulatastfel de proiecte ili s-au calculat coreciifinanciare. A fost ogreeal a ANRMAP,a declarat directorulgeneral al SC ApaServValea Jiului SA, Costel Avram.

  U rmeazrecepia finalContractul de

  finanare pentruProiectul Extinderea ireabilitarea infrastruc-turii de ap i apuzat n judeulHunedoara ValeaJiului a fost semnat ndata de 28.03.2011 ia fost ncheiat intreMinisterul Mediului iPdurilor, n calitate deAutoritate de

  Management pentruProgramul OperaionalSectorial Mediu iS.C. ApaServ ValeaJiului S.A., n calitatede beneficiar, cu viza Asociaiei de DezvoltareIntercomunitare APAVALEA JIULUI.

  Valoarea eligibil aProiectului, conformProgramuluiOperaional SectorialMediu este de168.500.000 Lei, dincare 85 % contribuiaUniunii Europene, prinFondul de Coeziune 143.225.000 lei; 13 %Buget de Stat 21.905.000, leirespectiv 2 % dinbugetul local 3.370.000 lei.Proiectul cuprinde treicontracte de asistentehnic, apte con-tracte de lucrri i uncontract de furnizareutilaje. Proiectul, spuneCostel Avram, se vafinaliza n data de 16aprilie, cnd va avealoc recepia finalPutem spune c sun-tem primul operatordin ar care finalizeazcontractul i avemZERO corecii financia-re la finalul proiectu-lui, a mai spus CostelAvram.

  CarCarmenmenCOSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

  Mam i bunic de mari maestreinternaionale muncete pe brnci,la 74 de ani

  L a 74 de ani face voluntariat n ColoniaPetroani, la Centrul Comunitarromno-englez Speran pentru Colonie, loc n care persoanele defavorizate copii,prini i oameni n vrst sunt sprijinii.Profesorul de matematic MargaretaBdulescu este singura persoan din vecheagard, plin de vigoare, cu drag i dragostepentru copii i tineri, care conduce seciuneade matematic a Centrului. n plus, la ua sbat zilnic foti i actuali elevi pentru care estepovuitor, ndrumtor, educator i profesorde matematic. Despre ei, prof. Bdulescu -mama marii maestre internaionale a ahuluiCristina Bdulescu, i bunica altor dou marimaestre ale Europei i Americii - vorbetedespre sine i despre aa-zisa generaie cuprobleme. Copii au fost ntotdeauna la fel,buni. Problema este felul cum i formm noi -prini, bunici i dascli.

  Un milion mai mult n conturi

  ApaServ a ctigat n instan dreptulde a NU plti corecii financiare

 • Un chip luminos, cuzmbet larg i extrem devolubil, profesorulMargareta Bdulescu

  nu-i justific vrsta 74 de ani. Spirit tnr,i ncarc bateriile dinmunca i ndrumareacopiilor care i calc zilnic pragul casei, din

  activitatea de la CentrulComunitar romno-englez Speran pentruColonie Petroani. i

  nu i nva doarmatematic n stilul sucaracteristic, ci le este iconfident i prieten.Au i ei probleme speci-fice vrstei, au temeri,

  unii nu au ncredere n eii i ndemn s-i spunpsul, ncerc s-i fac sneleag i s ledepeasc. Am copiicare vin la mine ca la unprieten i cnd aparreuitele, cnd evoluiaeste evident sunt ncntat, m ncarc deenergie de parc mimprumut din tinereealor spune MargaretaBdulescu, care a exem-plificat cu cazuri de copiinfiai, copii prsii, sau ai cror prini suntplecai de ani buni nstrintate i le ofer cl-

  dura cminului cu poria,o porie mult prea mic.

  A strbtut conti-nentele, dar s-antors mereu la elevi

  Prof. MargaretaBdulescu s-a pensionatdin anul 2000, dar activitatea sa a continuatintens. Nu pot sta frs activez, dei sunt unom mplinit i Dumnezeum-a iubit pentru c am vzut lumea i tot cemi-a fi dorit. Cristina(Cristina BdulescuFoior, mare maestrnaional i internaiona-l i redutabil antrenor deah n.n.) m-a dus cu ean toat lumea, amstrbtut aproape toatecontinentele. La fel i cunepoatele mele Sabina Francesca, a luatmasteratul n Baltimorei este mare maestr laah n lotul StatelorUnite. Apoi Veronica,student n Londra, este

  i ea maestr internaional la oechip dinStuttgart. Am vzuttot ce mi-am doritdatorit lor, c vdai seama c dinpensia mea nuputeam povestete fericitmama i bunicacampioanelor lumiila ah. n timp cestteam de vorb,telefonul a sunat. EraSabina Francesca, mareamaestr la ah aAmericii, care, de pesteOcean, din Dallas, cereaamnunte bunicii saledespre cum s facglutele pentru sup...

  Pe masa de lucru aMelaniei Bdulescutronau sumedenie desuveniruri. Aduc mereulucruoare pentru copiiicare vin la mine. i eisunt foarte ateni i mi-audat acum mrioare ifelicitri ingenioasefcute de mna lor. Eimpresionant... spuneprofesoara, iar ochii i seumezesc de emoie.

  Greu am fcutcoala... Eramfiic de chiaburi im ddeau afar

  De loc din sudul rii,prinii doamnei profe-soare nu au vrut s-o deala coal considernd cavnd ceva pmnt, iarmama sa fiind o pri-ceput croitoreas, carei broda i esea lucrurideosebite, fiica avea ceface n viitor, iar n satulPiscu Nou nu era coalde 7 clase. Fiind bun la

  carte, un profesor delimba rus a dus-o lacoal ntr-un sat nveci-nat, la Seaca de Cmp.Fcea, zilnic, pn lacoal cte trei km. Caorice feti, i-a dorit sajung precum frumoasaprofesoara de matema-tic. Dar n clasa a V-a s-a desfiinat i coala dinSeac. La insistenelebunicului, fetia de atuncia fost dus chiar debunic s-i continuecoala la Calafat.Margareta Bdulescu iamintete, de parc ar fifost ieri, drumul de onoapte cu crua pn laCalafat... Greu am fcutcoala... Ai mei erauconsiderai chiaburi i defiecare dat cnd veneacte o inspecie mddeau afar. i la cata-log eram ultima pentru aevita problemele. Norocc n 1962 s-a ncheiatcolectivizarea, eram nanul II de facultate, laTimioara, i aa amputut beneficia de bursade merit. Dar primul ana fost cumplit. La facul-tate l-am ntlnit i pesoul meu, care era nanul III, un bun rugbyst icanotor i cu o memorie

  ieit din comun. Terminnd cu un an

  naintea mea a alesPetroaniul. Eu, dup unan am ales Petrila 3creznd c este undevan centru, dar era nCimpa. Prima mea gene-raie a fost una bun, cuRscolean i cei de-oseam, dar i eu puneammult suflet. tiu c tre-buia s nasc i elevii aucerut Inspectoratului sm aduc napoi... Apoila nfiinarea colii nr.6din Petroani, amdevenit titular i deacolo am i ieit la pen-sie. Dar am avut ore i laLiceul Industrial cel vechide la gar, apoi la celnou i la Informatic. Nuaveam cas, nu aveamnici aragaz, de butelienici nu mai vorbesc. Maitrziu am primit aparta-ment pe str. Viitorului,am fcut rate ca toioamenii... povesteteprof. Margareta Bdulescu.

  P e mareamaestr aahului a nscut-ojucnd table

  n casa Bdulescu sejuca ah, table... PeCristina am nscut-o

  jucnd table cu soul(rde cu poft n.n.).Cum n cas jucam iah, i Cristina a nvat.Apoi la coal cum nule prea plcea educaiafizic, li se permitea sjoace ah n clas la orade sport. A fost o clasfoarte bun... PeCristina, vestita Daciadade pe vremea luiCeauescu a ridicat-o,era un concurs pentrunelegitimai, cu scopul dea descoperi talente. CumCristia a parcurs etapelemunicipale, judeene inaionale, a ajuns laCampionatul NaionalDaciada i a reuit. Eran 1980, era n clasa aVII-a. Cluburile de laBucureti s-au oferit s-oia, dar era prea mic s-olsm. Ne-am ocupat deea cu atenie, soul oducea la concursuri. Eu ilum notiele cu lecii dela coal, iar ea venea icitea i noaptea.Educaia este esenial im refer la complexi-tatea ei. De exemplu oluam cu noi la ar imuncea la roii, la arpa-gic i simea c estefolositoare, responsabil,chiar ajungea s aibiniiative. Apoi toatejocurile logice careapreau le-am luat, darnici sportul nu lipsea. nfiecare sear mergeam lastadion, eu fceam otur, soul cinci, iarCristina 10. Vreau sspun c de copii trebuies te ocupi. Dar exist iun dar de laDumnezeu... - a rspunsprof. Bdulescu ntrebriicum au reuit s facdin copilul lor o cam-pioan internaional?

  De precizat c mareamaestr internaional laah, Cristina BdulescuFoior este Cetean deOnoare al municipiuluiPetroani. Aceasta ainiiat i organizatConcursul CristinaFoior la ah rapid, laPetroani.

  N u existgeneraiatinerilor ri

  ntrebat fiind dacgeneraia de astzi este,aa cum se spune, maislab calitativ dect celetrecute, prof. MelaniaBdulescu a infirmatargumentat acest preregreit i att de vehicu-lat. Copiii au fost ntot-deauna la fel. Ei sunt aacum i formm noi. Eunu am copii ri, eu amcopii foarte buni. Doar cproblemele pe care leridic societatea de acumdevin i problemele lor itrebuie ascultai i ndru-mai. Am avut de curndcopii n situaii limit, npragul suicidului pentruc nu se regseau nlumea n care triau, eradisperare i asta nunseamn c acel copileste ru, ci era vorba deblocaj, de confuzie. Amdepit momentul mpre-un, le-am artat alte ci,le-am stimulat ncrederean sine i n cei apropiai.Este foarte importantfamilia, prinii i bunicii.Or, dac i cumperimain de lux unui tnrde 18 ani, de exemplu,bucuriile vieii se dilueazdramatic, iar scara valorilor o ia razna. Euam o vorb, verificat detimp: ridic-te prin pro-priile fore, cere ajutor lanevoie, dar nu te ridicape umerii altora pentruc te vei prbui pe interior i asta este iremediabil spune prof.Margareta Bdulescu.

  La cei 74 de ani, profesoara de matematic din Petroani,spune c va continua s-indeplineasc menirea,aa cum tie cel mai bine,cu drag i dragoste i seva bucura n continuarede cltoriile oferite defiic i nepoate prinlumea cea mare.

  IleanaIleanaFIRULESCUFIRULESCU

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 25 martie 20154 Actualitate Actualitate 5

  O peratorul deap i canaldin Valea Jiului,ApaServ Valea JiuluiSA i-a ctigat ninstan dreptul de anu plti coreciifinanciare pentruproiectul derulat cufonduri europene.Aa c, pentruApaServ nici nu mai este nevoie deintervenia promisa Guvernului.

  La fel ca i pentrualte instituii cederuleaz proiecte cufinanare european pePOS Mediu coreciafinanciar a fost de25%, dar nu s-a calculat unitar pe totproiectul, unitar, ci pefiecare parte compo-nent a acestuia. ntotal, coreciile pe careApaServ le-ar fi avut deachitat au fost stabilitela circa un milion de leinoi, ns operatorul deap i canal a contestatn instan raportulntocmit de DireciaGeneral AM POSMediu. Am ctigatprocesul la Curtea de

  Apel Alba Iulia i numai trebuie s achitmacele corecii financia-re. Oricum, ntre timpa fost pus n aplicarei Ordonana 15/2013 a Guvernului depreluare a a acestorala datoria statului. Nunumai pentru ApaServ,

  ci pentru toate in stituiile care au derulatastfel de proiecte ili s-au calculat coreciifinanciare. A fost ogreeal a ANRMAP,a declarat directorulgeneral al SC ApaServValea Jiului SA, Costel Avram.

  U rmeazrecepia finalContractul de

  finanare pentruProiectul Extinderea ireabilitarea infrastruc-turii de ap i apuzat n judeulHunedoara ValeaJiului a fost semnat ndata de 28.03.2011 ia fost ncheiat intreMinisterul Mediului iPdurilor, n calitate deAutoritate de

  Management pentruProgramul OperaionalSectorial Mediu iS.C. ApaServ ValeaJiului S.A., n calitatede beneficiar, cu viza Asociaiei de DezvoltareIntercomunitare APAVALEA JIULUI.

  Valoarea eligibil aProiectului, conformProgramuluiOperaional SectorialMediu este de168.500.000 Lei, dincare 85 % contribuiaUniunii Europene, prinFondul de Coeziune 143.225.000 lei; 13 %Buget de Stat 21.905.000, leirespectiv 2 % dinbugetul local 3.370.000 lei.Proiectul cuprinde treicontracte de asistentehnic, apte con-tracte de lucrri i uncontract de furnizareutilaje. Proiectul, spuneCostel Avram, se vafinaliza n data de 16aprilie, cnd va avealoc recepia finalPutem spune c sun-tem primul operatordin ar care finalizeazcontractul i avemZERO corecii financia-re la finalul proiectu-lui, a mai spus CostelAvram.

  CarCarmenmenCOSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

  Mam i bunic de mari maestreinternaionale muncete pe brnci,la 74 de ani

  L a 74 de ani face voluntariat n ColoniaPetroani, la Centrul Comunitarromno-englez Speran pentru Colonie, loc n care persoanele defavorizate copii,prini i oameni n vrst sunt sprijinii.Profesorul de matematic MargaretaBdulescu este singura persoan din vecheagard, plin de vigoare, cu drag i dragostepentru copii i tineri, care conduce seciuneade matematic a Centrului. n plus, la ua sbat zilnic foti i actuali elevi pentru care estepovuitor, ndrumtor, educator i profesorde matematic. Despre ei, prof. Bdulescu -mama marii maestre internaionale a ahuluiCristina Bdulescu, i bunica altor dou marimaestre ale Europei i Americii - vorbetedespre sine i despre aa-zisa generaie cuprobleme. Copii au fost ntotdeauna la fel,buni. Problema este felul cum i formm noi -prini, bunici i dascli.

  Un milion mai mult n conturi

  ApaServ a ctigat n instan dreptulde a NU plti corecii financiare

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 25 martie 20156 Actualitate

  HAIDEI LA TEATRU!Smbt 28 martie, de la ora 18.00,

  din nou PREMIER! HERGHELIA ALBASTR,

  regia Nicoleta Dnil.

  Este vorba de mai mulitineri din oraul Petrila carevor rmne fr terenurilepe care administraia le-aatribuit n vederea constru-irii unor locuine. Potrivitlegii, autoritile locale potoferi terenuri tinerilor pnn 35 de ani pentru a-i ridica o locuin. La Petrilamai multe persoane vorrmne fr teren pentru cnu au respectat legea.

  Conform legii 15 tineriiau dreptul s primeasc nfolosin gratuit suprafeede teren n mrime maximde 400 de metrii ptrai cuposibilitatea ca n termen deun an de zile s i facproiectul pentru locuina iconform autorizaiei ntermen de trei sau patru anis i construiasc locuina.Din pcate avem i tinericare au primit teren la legea15 dar i-au ndeplinit obligaiile adic nu au fcutproiect. Luna aceasta nedin ordinar de consiliuvom rezilia un astfel deproiect de hotrre princare am atribuit teren lalegea 15 pentru c nu i-aufcut proiectul. Mai avemsituaii n care i-au fcut

  proiectul i nu au construit.Urmeaz c n lunile urm-toare s mai reziliem i altecontracte, a declarat VasileJurca, viceprimarul orauluiPetrila. Din fericire, tineriinu vor trebui s plteascdespgubiri ctre administraia local.

  Vor fi reziliate cinci sauase contracte n perioadaurmtoare i s-ar putea ialtele n viitor. Din pcatedou n proporie de 30%din cei care au primit teren au i reuit s-i iconstruiasc o locuin. Noinelegem c situaia finan-ciar poate nu le permite

  dar trebuie s se gndeascde la nceput dac pot saunu s construiasc. Din fericire legea nu i oblige splteasc nimic n perioadan care au avut terenul nfolosin i nu au construit.Poate dac ar fi fost obligais plteasc s-ar fi gndit dedou ori nainte de a solicita terenul, a mai spussursa citat.

  Odat ce aceste con-tracte au fost reziliate pemotiv c legea nu a fostrespectat, tinerii nu mai aunicio ans de a obine olocuin din fondul locativ.

  Odat ce au primit tereni nu au construit ei nu maipot beneficia nici delocuina nici de alt teren dinfond locative. Li s-a dat oans i nu au valorificat-oi n acest caz sunt foartemuli care au nevoie. Numaila locuina avem 450 decereri de soluionare. Acumdoi ani am dat n folosin65 de uniti locative noidar cu acestea nu am reuit s rezolvm problemaspaiului locative n totalitate n ora, a conchisviceprimarul petrilean.

  Autoritile locale selupt s rezolve problemalocuinelor, ns acest pro-ces este aproape impobililavnd n vedere c de anide zile nu s-au mai construitblocuri.

  Monika BACIUMonika BACIU

  n timp ce apele sunt sufo-cate de deeuri de platis, carese degradeaz extrem de greu,ministerul Mediului gndeteun act normativ care s obligeproductorii de produseambalate sau ambalaje sasigure reciclarea sauincinerarea lor. PET-urile suntaruncate peste tot, al ntm-plare, iar Romnia se sufocsub povara acestor deeuro.Topirea zpezilor le-a scos laiveal peste tot, iar apele suntpline de PET-uri. Campaniilede strngere a gunoaielor auavut efect doar pe termenscurt, fiind insuficiente sau ine-ficiente. Cele mai periculoasepentru mediu sunt ambalajelede tip PET; sacii sau pungiledin plastic, al cror proces dedegradare dureaz sute de anii pn atunci contribuie laaccentuarea gradului de poluare pentru care am fostnu o dat criticai. Exist, eadevrat, un sistem de amenzi,ns este greu s-l prinzi n flagrant pe cel care polueaz.

  n consecin,ministerul Mediului,Apelor i Pdurilorvrea s schimbefoaia. A fost elabo-

  rat un act normativ care stabilete concret rspundereafinanciar i operaional pen-tru valorificarea deeurilor deambalaje. Potrivit proiectuluide act normativ, autoritileadministraiilor publice locale,n calitate de deintori legali aideeurilor, au responsabilitateaatt a gestionrii corespunz-toare a acestora, ct i de avalorificas materialul cu valoarede pia. Totodat, produc-torii de produse ambalate saude ambalaje vor fi obligai sasigure reciclarea sauincinerarea lor n instalaii deincinerare cu valorificare deenergie electric pentru toatedeeurile colectate separat is plteasc costul net decolectare, sortare i, eventual,de tratare a acestora.

  Un mecanism care stimu-leaz colectarea selectiv, darcare arunc responsabilitilepe umerii productorilor iautoritilor locale.

  CarCarmen men COSMAN-PREDACOSMAN-PREDA

  i fr cas i fr teren

  C ererile devaloareredus se judec laPetroani ntreApaServ ValeaJiului i abonai.

  Procedura cu privirela cererile de valoareredus reprezint unnou mijloc procesual cao alternativ la procedu-ra de drept comun i lacea a ordonanei deplat pentru soluionareacu celeritate a litigiilorpatrimoniale, atuncicnd valoarea obiectuluiacestora nu depete10.000 lei i nu vizeazmateriile exceptate delege. n cursul anului trecut, pe rolul instaneipetronene au fostdepuse mai multe astfel

  de cereri de ctreApaServ ValeaJiului i toate aufost ctigate desocietatea de ap.

  Astfel, caurmare a soluiilorinstanei, debitoriitrebuie s achite furnizorului de aprestanele. Noua proce-dur se distinge prinaccesibilitate (pre-supunnd utilizarea unor formulare tipizate formular de cerere, for-mular tip pentru com-pletarea i/sau rectifi-carea formularului decerere i formularul derspuns care cuprindinformaii clare privindcompletarea fiecreirubrici, astfel nct pro-cedur este la ndemnaoricrui justiiabil, fr afi obligatorie

  reprezentarea prin avo-cat), simplitate (ntructeste de regul o proce-dur scris, care numain mod excepionalimplic nfiareaprilor) i celeritate(etapele derulrii proce-durii n prim instanfiind stabilite detaliat, nfuncie de poziia proce-sual a prilor, cu speci-ficarea termenelor ncare trebuie ndepliniteactele de procedur i asanciunilor incidente ncazul nerespectrii aces-tora). Pe site-ul societiisunt afiate i per-

  soanele care au datoriimari. Mii de beneficiariai serviciilor figureaz peaceast list neagr. Maiexact, 2484 de per-soane au datorii ctrefurnizorul de ap pota-bil din Valea Jiului. Ceamai mare datorie o areun locuitor din munici-piul Petroani care aacumulat o datorie de25.868.64 de lei, adicpeste 250 de milioanede lei vechi. Acesta esteurmat ndeaproape detri locuitori din munici-piul Vulcan care au deachitat sume de peste22 de mii de lei.

  Doar de la abonaii depe lista neagr, cei de laApaServ au derecuperat 74.183 de lei.La sfritul anului trecut,la societatea de ap afost nfiinat i un biroujuridic care are rolul de arecupera creanele de laru-platnici.

  Monika BACIUMonika BACIU

  Cum vrea Ministerul Mediului s rezolve problema PET-urilor din ape

  Arunc responsabilitatea peumerii autoritilor locale i aiproductorilor de ambalaje!

  A u primit teren pentru a-i ridica o locuin,ns nu au respectat condiiile legale, dreptpentru care visul de a avea o cas a lor se va nrui.

  ApaServ ctig procesele precumcurge apa la robinet

 • S tatul romnva mprumutaComplexulEnergeticHunedoara pentruachiziionarea cer-tificatelor de CO2.

  Cel mai importantpunct pe ordinea de zia Consiliului deAdministraie aComplexului EnergeticHunedoara a fostavizarea cererii desalvgardare astfel nct societatea sachiziioneze acele certificate pentru a nufi obligat de ComisiaEuropean splteasc despgubiride 100 de milioane deeuro.

  S-a discutat unsubiect extrem deimportant n Consiliulde Administraie ianume avizarea aju-

  torului de salvgardare,ajutor fr de careComplexul EnergeticHunedoara nu poateface achiziia de certifi-cate CO2, care repre-zint o obligaie pecare dac nu o respec-tm ajungem la pena-liti ce depesc 100de milioane de euro,ceea ce ar ngropadefinitiv Complexulfr s mai existe oans de reabilitare alacestuia. Acest ajutorde salvgardare careeste un mprumut pecare l primim de lastatul Romn avizat deComisia European,nu l putem returna ncele 6 luni de zile iam solicitat c n bazaprevederilor regula-mentelor europeneacest ajutor s sentind pe doi ani ijumtate pentru c ncele ase luni de zile

  administraia trebuie sntocmeasc un plande restructurare care,dac va fi avizat deCE, va duce la posibili-tatea de a nu pltidup 6 luni cei 10 milioane de euro,n caz contrar falimen-tul CEH este unul care ncepe s se vadfoarte bine, a declarat Petre Nica,preedinteleSindicatului Muntele.

  Ministrul Energiei,Andrei Gerea, adeclarat la Petroani nurm cu cteva sp-tmni c acest ajutoreste singura ans aComplexului EnergeticHunedoara.

  Dac nu vom faceaceast plat,Romnia va plti multmai mult dect cele 11milioane de eurodatorate, s spunem,pentru aceste certifi-

  cate. Singura posibili-tate de a da acetibani, fr c Romnias intre n procedurde infringement i sfie dezavantajat ulterior pe celelalteprograme de colabo-rare cu UniuneaEuropean i aicim refer n special lanivelul fonduriloreuropene este sintrm birocratic naceast procedur de

  divizare, a precizatministrul.

  Programul derestructurare al CEHva trebui finalizat pnn luna septembrie i

  dac va oferi soluiileviabile pentru CEH,atunci procedura dedivizare nu va maiavea loc.

  Monika BACIU Monika BACIU

  Cronica Vii Jiului | Miercuri, 25 martie 2015 Actualitate 7

  0735.183175

  Asociaia pentru educaie i pregtire profesional Petroanicu sediul n Petroani, la Casa de Cultur a Sindicatelor organizeaz cursuri de Noiuni Fundamentale de Igien.

  RELAII LA TELEFON 0722448428

  v ofer zilnic, prin magazinulalimentar Nr 16, Piaa Central

  CELE MAI IEFTINESORTIMENTE

  DE CARNE DE PORC- Pulp porc cu os - 10.80 lei- Fleic porc - 13.80 lei- Pulp porc fr os - 14.90 lei- Carne tocat - 14.50 lei- Cotlet porc cu os - 15.50 lei- Ceaf porc cu os - 15.90 lei- Ceaf porc fr os - 18.50 lei- Costi porc cu os - 10.50 lei- Ciolane porc - 6 lei- Grsime pentru topit - 5.90 lei

  NOI SUNTEM MEREU NSLUJBA DUMNEAVOASTR!

  Telefon util: 0733.960311SERVIRE PROMPT - IREPROABIL!

  Avocat pltit din bani publici,absent la un proces importantA vocatul administraieilocale de la Petroani alipsit de la termenul de jude-cat de la Curtea de Apel AlbaIulia, proces prin care munici-palitatea se lupt pentru ascoate din fondul forestier osuprafa de 46 de hectare detene pentru a continualucrrile la domeniul schiabil.

  Avocai lips, cauz suspendat.Avocaii prilor din dosarul dintreRomsilva i primria Petroani nus-au prezentat la termenul care aavut loc la Curtea de Apel AlbaIulia. Instana a dispus suspendareacauzei, iar acum autoritile localevor trebui s fac o cerere pentruca dosarul s fie repus pe rol. Este vorba de dosarul n caremunicipalitatea se judec cu Romsilva pentru cele 46 de hectare de teren din Parng.

  La ultimul termen n litigiu cuRomSilva s-a suspendat cauza pen-tru c avocatul angajat nu a reuits ajung la acest termen. Se vaface o cerere de repunere pe rol iprocesul i va urma cursul. Urmas se desemneze experii iar acestlucur nu s-a fcut. Probabil c la aldoilea termen se va face acestlucru. Sper s se finalizeze cu bine

  pentru instituia noastr, adeclarat Adrian Negoe, secretarulPrimriei Petroani. Dup ceinstana va repune pe rol cauza,judecarea acesteia va continua de lapunctul n care s-a ntrerupt. Vacontinua de unde a rmas dar vatrebui fcut cerere de repunere perol. Presupun c prin aciune nu s-acerut judecarea n lipsa astfel nctnu tiu de ce s-a suspendat.Avocatul este angajat pe toatdurata procesului. Este treaba lui sfac demersurile necesare i sinsiste pe acest caz, a mai spussursa citat. Toate sentinele favo-rabile municipalitii au fost casate,iar acum litigiul continu cu unaspect care ar fi trebuit avut nvedere de prima instan de judecat. Urmeaz ca un expert s stabileasc situaia terenului disputat de autoritile locale de laPetroani i Romsilva.

  Primria Petroani vrea sscoat din fondul forestier suprafaade 46 de hectare de teren n aa felnct nct s poat continuaproiectul de dezvoltare a domeniu-lui schiabil din Parng. Soluiilefavorabile obinute pn acum deautoritile locale au fost casate.

  Monika BACIUMonika BACIU

  Primria Petroani, alturi de basarabeniL ampioane pentruBasarabia. AsociaiaStudenilor Basarabeni dinPetroani organizeaz uneveniment dedicat aniversriia 97 de ani de la unireaBasarabiei cu Romnia.

  Lampioane vor fi lansate nlocalitate cu acest prilej, iar munic-ipalitatea de la Petroani vrea scontribuie la acest eveniment.

  La propunerea primaruluimunicipiului Petroani astzi se vadiscuta i un proiect de hotrrecare privete alocarea unei sumede 500 de lei de ctre consiliullocal pentru c primria municipiu-

  lui Petroani s aib calitatea decoorganizator alturi de AsociaiaStudenilor Basarabeni la FestivalulBasarabiei care va avea loc nperioada 26-28 martie. Acest festival i dorete s marchezemplinirea a 97 de ani de la unireaBasarabiei cu Romnia, adeclarat Nicu Tac, purttorul decuvnt al Primriei Petroani.

  Unirea Basarabiei cu Romniaa avut loc la 9 aprilie 1918 (27martie pe stil vechi) i a fost n fapt reunificarea vechii provinciiromneti Basarabia, rupt deMoldova i alipit de Rusia n1812. Basarabia a fost primaprovincie care s-a unit cu Romniapentru a forma Romnia Mare.Efectele Unirii au fost anulate la28 iunie 1940, atunci cnd Rusiaa anexat din nou Basarabia, n baza pactului secret Ribbentrop-Molotov.

  Monika BACIU Monika BACIU

  CEH se mprumut de la statul romn

 • Cronica Vii Jiului | Miercuri, 25 martie 20158 Sport

  Ionu Popa este,fr ndoial, un personaj atipic n fotbalul romnesc.Acum, la 62 de ani,antreneaz o prlitde echip numitoimii Pncota,

  undeva pe la coadaclasamentului Ligii a II-a.

  El a fost adus la JiulPetroani prin 2003de Alin Simota dupun pri la prima sanunt. A produsmarea dezamgire cu

  ratarea promovrii n2004, acel 0-0 cu GazMetan Media acas,apoi, dei a declaratc nu mai suportoraul, este readus dintoamn, unde las,ntr-adevr, echipa pelocul 1 i pleac laPolitehnica Iai.Recent, ntr-un ampluinterviu acordatGazetei Sporturilor,maestrul Ionu Popa

  arunc cu noroi,povestind la sosirea laIai: Venisem de laPetroani, ce dracu` sfac n oraul la?Alergam toat ziua, erau condiiiextraordinare (!?) pentru a face sport(rde tehnicianul).

  Pi, mi monsieur,dar cine te-a pus s viiaici? Trebuia s mergidirect la Iai sau la

  U.T.A. ta iubit, carenu te-a vrut niciodat.A fost bun pinica pe care i-a dat-ofraierul de Alin Simotai primarul GeorgeDavid, Dumnezeu s-lierte. Alii au fostmndri c jucau sauantrenau la Jiul, iarmatale eti jenat.

  Mncai-ai Pncotapn la finalul carierei!

  Hen cu mna MITOCARULNERECUNOSCTOR

  z Liga a II-armne cea mai marecaterinc, iat, netapa a 21-a, s-aujucat opt meciuri nambele serii n care s-au marcat 14 goluri!z n Seria 1, F.C.

  Voluntari mergeceas, cu nc o vic-torie n deplasareetapa trecut, 1-0 laC.F.R. Suceava.z Lucrurile s-au

  cam clarificat pentruplay-off, singurulsemn de ntrebarefiind locul 6, undebtlia se d ntreC.S. Baloteti iC.F. Brila.z n Seria a 2-a,

  Recaul timiorean asmuls peneleoimilor dinPncota, echipa luiIonu Poparmnnd bine

  nfipt pe ultimul loc.z Ultima poziie

  pentru play-off, locul6 pe care se aflOlimpia Satu Mare, arputea fi ameninat deC.S.M. Rm. Vlcea.

  z UnireaTrlungeni, fr niciunban n cont, continus lupte cu disperare,obinnd un 1-0 laOradea.

  V alea Jiului a avut de-a lungul vremii douechipe n Liga I(Divizia A), JiulPetroani i MinerulLupeni. n ediiile

  noastre de miercurisau joi, v prezentmun remember cu unmeci al uneia dintrecele dou echipe,raportat la etapa la zia Ligii I actuale.

  Ediia 1982-1983,etapa a 21-a

  Jiul 3F.C. Constana 0

  Lanternsurclasat

  Jiul venea dup un0-2 la Steaua, mecipierdut din faze fixe...Se afla pe o poziielinititoare, locul 8,meciul cu ultimaclasat, F.C.Constana, prea landemn.

  N-a fost chiar aa,chiar dac Jiul adeschis repede scorulprin Nelu Varga (min.16), cu un ut magis-tral la vinclu, de la 18m. Va fi 2-0 abia sprefinal, cnd

  umulanschi va reuidubla n minutele 74 i86, spre bucuria celorpeste 4.000 de specta-tori prezeni pe sta-

  dionul Jiul.De remarcat c la

  F.C. Constana juca nlinia median i tnrulde 18 ani Gheorghe

  Hagi, iar antrenorulconstnenilor,Constantin Tlvescu,era fostul juctor alJiului din anii `60.

  Fotbal, Liga I

  Se strngelaul la vrfz Steaua sau cum s-o mai fi

  numind acum... pare s-i fi revenit,n meciul de 4-1 cu Viitorul Constanademonstrnd c i-a mai revenit.z Nicandro Breeveld fostul juctor

  al Jiului i-a fcut bine treaba, avnd oevoluie bun.z Dinamo rmne o echip de plu-

  ton, 0-1 la Braov, fiind mai aproapede retrogradare dect de titlu.z O mare revelaie aceast

  A.S.A. Tg. Mure, 2-1 la Botoani,echipa ardelean fiind deja califi-cat n cupele europene.z Dup euforia cu Dinamo i

  Steaua, echipa Pandurii Tg. Jiu nu-i mai revine (0-1 cu Gaz MetanMedia), fiind acum la un punct delocul retrogradabil 13.z Dac nu-i primesc punctele

  napoi, cei de la C.F.R. Cluj suntvirtual retrogradai, practic distanade 13 puncte pn la locul salvator12 fiind irecuperabil.

  Pagin realizat de Genu TUU

  Amintiri din Liga I

  Jiul Petroani 3 (1)F.C. Constana 0 (0)

  Jiul Petroani (antr.Ladislau Vlad): Cavai V. Popa(min. 55 Gr. Petre), Fl. Neagu,Vizitiu, Stana - Dina (min. 61Muia), Varga, Dosan Stoinescu,umulanschi, Blu

  F.C. Constana (antr.Constantin Tlvescu): Lascu Lic, G. Zahiu, George Dinu,Caramalu (min. 52 Mnil) - t.Petcu, Gache, Hagi Cr. Rusu(min. 64 Buduru), Peniu, I.Moldoavan

  Arbitru: Mihai Niculescu Bucureti

  Au marcat: min. 16 Varga, min 74 i 86 umulanschi

  n Liga a II-a, fotbal mimat

  Ex-jiulistul Nicandro Breeveld, dince n ce mai bine integrat la Steaua

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice