spp tehnician in agroturism

162
1 Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4947/2308.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Calificarea: TEHNICIAN ÎN AGROTURISM Nivelul 3 2006

Upload: mihaelarusu

Post on 19-Jan-2016

130 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Tehnician in Agroturism

1

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4947/2308.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI SI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea: TEHNICIAN ÎN AGROTURISM

Nivelul 3

2006

Page 2: SPP Tehnician in Agroturism

2

AUTORII: 1. Moisiu Maria

Doctor în medicină veterinară, profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Palas, Constanţa;

2. Ionaşcu Maria Profesor gradul I, Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară ,,Ţara Bârsei” Prejmer,Braşov

3. Oprea Delia Profesor gradul II, Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară ,,Ţara Bârsei” Prejmer, Braşov

4. Lupu Viorica Profesor gradul II, Colegiul pentru Agricultură şi Industrie Alimentară ,,Ţara Bârsei” Prejmer, Braşov

5. Duculescu Antoaneta Profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş; 6. Oproiu Ana Profesor gradul I, Grup Şcolar Agricol Curtea de Argeş;

Coordonator:

Scrioşteanu Catinca- expert CNDIPT

Page 3: SPP Tehnician in Agroturism

3

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ CHEIE

1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 2. COMUNICARE 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE 4. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME 5. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI 6. INIŢIEREA UNEI AFACERI 7. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE 8. PROCESAREA DATELOR NUMERICE

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE

9. MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE ÎN AGROTURISM 1. MARKETING ÎN AGROTURISM 11. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN AGROTURISM 12. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN AGROTURISM 13. CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 14. GESTIUNE ŞI EVIDENŢĂ ECONOMICĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE

15. PANIFICAREA ŞI FINANŢATEA AFACERII ÎN AGROTURISM 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR 17. TEHNOLOGII SPECIFICE ÎN CREŞTEREA ANIMALELOR 18. CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI ÎN AGROTURISM 19. STRUCTURA PROFESIEI ŞI ETICA PROFESIONALĂ ÎN AGROTURISM 20. TRADIŢII ŞI MANIFESTAŢII ÎN SPAŢIUL RURAL 21. VALORIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIN AGROTURISM 22. DEZVOLTAREA DURABILĂ ÎN AGROTURISM 23.. ADMINISTARAEA UNITĂŢII AGROTURISTICE

Page 4: SPP Tehnician in Agroturism

4

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _____________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 2,0 Competenţe:

1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru

1.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru

1.3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate

1.4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate

1.5. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale

Page 5: SPP Tehnician in Agroturism

5

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _____________________________________________________________________ Competenţa: 1.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru Criterii de performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale

(b) Obţinerea de informaţii / detalii specifice corecte, relevante pentru

sarcina de lucru

(c) Identificarea punctelor de vedere şi a opiniilor exprimate, precum şi a atitudinilor şi sentimentelor

(d) Identificarea sensului elementelor de vocabular (şi de accent – pentru

domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare cu ajutorul contextului sau prin asocieri / conexiuni

(e) Iniţierea de acţiuni adecvate pentru confirmarea sau clarificarea sensului

mesajului

(f) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de aplicabilitate: Surse şi tipuri de mesaje orale:

Texte care conţin unele elemente de vocabular/de accent nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă: • mesaje, formale şi informale, emise de cei din jur; • conferinţe, discursuri, prezentări de produse / servicii; • transmisiuni radio şi TV, talk-show-uri, anunţuri publice; • conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute:

• ideea principală (sensul global); • informaţii factuale, pe teme de interes comun; • informaţii factuale pe teme de interes profesional: instrucţiuni, explicaţii,

specificaţii de produse şi servicii; • opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), sentimente.

Limbaj: • termeni specifici mesajelor mass media; • vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupaţional. • varietăţi de accent (pentru domeniile ocupaţionale unde este relevant)

Moduri de • întrebări, limbaj corporal/nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;

Page 6: SPP Tehnician in Agroturism

6

acţiune: • comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; • acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de evaluare: Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii, detalii, opinii, atitudini, sentimente, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pentru identificarea elementelor de vocabular (şi de accent – pentru domeniile ocupaţionale unde accentul este relevant) nefamiliare şi clarificarea sensului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e), (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Page 7: SPP Tehnician in Agroturism

7

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _____________________________________________________________________ Competenţa: 1.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru Criterii de performanţă:

(a) Identificarea de informaţii şi opinii relevante pentru sarcina de lucru în texte referitoare la domeniul ocupaţional

(b) Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice necesare

(c) Utilizarea unor materiale de referinţă pentru identificarea sensului, atunci cînd este necesar

(d) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite

(e) Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare

(f) Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte, în scopul luării unor decizii

(g) Realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor identificate în texte cu conţinut operaţional complex

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de text: Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre,

de lungime variabilă: • texte specifice domeniului ocupaţional: manuale, rapoarte, note, fişe

tehnice; • texte de popularizare: ştiri şi articole de presă, reclame, anunţuri; • texte cu conţinut operaţional: corespondenţă, faxuri, formulare,

standarde, instrucţiuni; • mesaje, cereri, reclamaţii.

Informaţii obţinute:

• informaţii factuale, relativ complexe, pe teme de interes comun; • informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor

produse şi servicii; • date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi

procese tehnologice Materiale de referinţă:

• dicţionare; • diagrame şi alte materiale vizuale; • instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, pagini Internet.

Forme de prezentare:

• tabele, grafice, scheme; • notiţe.

Moduri de acţiune:

• comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; • transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; • acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea

de decizii. _____________________________________________________________________

Page 8: SPP Tehnician in Agroturism

8

Probe de evaluare: Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii, detalii sau opinii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d), (e), (f) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (f), (g) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Page 9: SPP Tehnician in Agroturism

9

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _____________________________________________________________________ Competenţa: 1.3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate Criterii de performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea de informaţii pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru

(b) Oferirea şi solicitarea de instrucţiuni în vederea îndeplinirii unei sarcini de lucru profesionale

(c) Formularea clară, precisă şi în mod politicos a informaţiilor, instrucţiunilor, întrebărilor şi solicitărilor

(d) Solicitarea şi oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este înţeleasă imediat

(e) Prezentarea de descrieri clare şi detaliate pe subiecte legate de domeniul de interes propriu şi profesional

(f) Utilizarea adecvată a termenilor de specialitate comuni / familiari relevanţi pentru sarcina de lucru

Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de informaţii:

Schimburi de informaţii, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, la viteză normală, în diverse registre, în conversaţii de lungimi variate, privind: • Activităţi de rutină şi non-rutiniere: instrucţiuni, explicaţii, detalii de

operare, sfaturi; • Aranjamente sociale; • Descrieri de obiecte, procese, operaţii; • Probleme operaţionale în situaţii de viaţă cotidiene.

Contexte: • Personal şi social – situaţii specifice în familie, şcoală, comunitate; • Profesional – situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă,

situaţii conflictuale. Limbaj: • Vocabular adecvat contextului personal şi social;

• Vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupaţional. Moduri de comunicare:

• faţă în faţă; • la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: • comunicarea / transmiterea de informaţii / detalii către interlocutor / i. Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Page 10: SPP Tehnician in Agroturism

10

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c), (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze descrieri, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Page 11: SPP Tehnician in Agroturism

11

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _____________________________________________________________________ Competenţa: 1.4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate Criterii de performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional

(b) Redactarea unor texte funcţionale variate mai complexe, structurate şi cu folosirea de conectori

(c) Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate

(d) Utilizarea unor materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite

(e) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text, la subiect şi la cititorul intenţionat

(f) Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă formală / informală

Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de texte funcţionale:

• Formulare şi alte documente specifice, în funcţie de domeniul ocupaţional (facturi, facturi pro-forma, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, documente de evidenţă primară, standarde);

• Corespondenţă personală şi profesională: scrisori, note, mesaje (inclusiv e-mail);

• Procese verbale, rapoarte, eseuri. Tipuri de informaţii:

În texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate: • Informaţii factuale, inclusiv date personale; • Aranjamente şi instrucţiuni; • Idei, opinii, puncte de vedere; • Mesaje din partea altor persoane; • Raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe, procese.

Convenţii şi limbaj:

• Pentru exprimarea raporturilor în cadrul comunicării (prieteni, colegi, membri ai organizaţiei, ierarhii)

• Pentru atingerea scopului comunicării (tehnici de argumentare, formule de persuasiune)

• Formule de comunicare standardizate, formule de politeţe. Contexte: • Organizarea locului de muncă;

• Activităţi şi procese de producţie; • Calitatea serviciilor / produselor.

Materiale de referinţă:

• Dicţionare, glosare de termeni specializaţi şi sintagme specifice; • Documente normative şi tehnice • Modele de documente şi formulare.

Page 12: SPP Tehnician in Agroturism

12

Probe de evaluare: Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi să întocmească corespondenţă, texte funcţionale şi documente specifice domeniului ocupaţional, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat, un limbaj adecvat şi convenţii folosite în mod obişnuit în comunicarea scrisă formală / informală, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (e), (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Page 13: SPP Tehnician in Agroturism

13

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ _____________________________________________________________________ Competenţa: 1.5. Participă la interacţiuni verbale orale pe teme cotidiene şi pe teme profesionale Criterii de performanţă: (a) Oferirea de opinii proprii şi susţinerea lor cu argumente în conversaţii de teme

diverse de interes (b) Participarea cu contribuţii la discuţii profesionale de rutină, în contexte

profesionale predictibile (c) Exprimarea clară şi fluentă a propriilor opinii şi puncte de vedere legate de

domeniul de activitate (d) Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la

acestea (e) Realizarea de prezentări pe teme din domeniul ocupaţional, pe bază de materiale

pregătite în prealabil (f) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când

informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii şi prezentări (g) Participarea la conversaţii folosind unui limbaj adecvat la context şi respectând

convenţiile folosite în conversaţie şi normele sociale şi culturale, în funcţie de rolul şi relaţiile cu interlocutorul / ii

Condiţii de aplicabilitate: Tipuri de interacţiuni:

a. Schimburi de opinii, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, la viteză normală, în diverse registre, în conversaţii de lungimi variate, privind: • Chestiuni de ordin social şi de interes public curent; • Chestiuni profesionale de interes comun

b. Discuţii profesionale, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, derulate cu viteză normală, în diverse registre, în conversaţii de lungimi variate, privind: • Aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi

aranjamente operaţionale; • Relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări (în funcţie de

domeniul ocupaţional). c. Prezentări scurte, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, făcute la viteză normală, privind: • Relatări ale unor evenimente şi conversaţii, rapoarte intermediare /

de progres; • Prezentări de produse, tehnologii.

Contexte: a. Schimburi de opinii:

• Situaţii sociale informale, situaţii familiare, situaţii conflictuale; • Întâlniri profesionale de rutină, contacte profesionale informale,

sarcini de lucru;

Page 14: SPP Tehnician in Agroturism

14

b. Discuţii profesionale: • Interviuri individuale, faţă în faţă sau telefonic; • Întâlniri formale / informale, activităţi profesionale zilnice;

c. Prezentări – contexte profesionale formale şi informale.

Schimburi de opinii:

• pro şi contra în susţinerea unor idei personale; • ipoteze, predicţii; • preferinţe, evaluări de: produse, servicii, procese.

Materiale pentru prezentări:

• notiţe, scheme de prezentare; • suport vizual: folii / planşe / modele / mostre.

Convenţii şi limbaj:

• formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii / discuţii, limbaj nonverbal;

• vocabular adecvat contextului personal şi social; • vocabular specific comun, relevant pentru domeniul ocupaţional.

Moduri de interacţiune:

• faţă în faţă, în perechi sau în grup mic (schimburi de opinii, discuţii profesionale);

• în faţa unui auditoriu (prezentări); • la telefon, robot telefonic (schimburi de opinii, discuţii profesionale).

Probe de evaluare: Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să poarte discuţii în care să-şi prezinte şi să-şi argumenteze opiniile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să contribuie semnificativ la discuţii profesionale, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să solicite opinii şi să răspundă adecvat la acestea, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să pregătească şi să facă prezentări, în care să includă informaţii faptice, interpretări şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la conversaţii utilizând un limbaj adecvat şi respectând convenţii folosite în

Page 15: SPP Tehnician in Agroturism

15

conversaţie, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b), (c), (d), (g) şi în condiţiile de aplicabilitate

Page 16: SPP Tehnician in Agroturism

16

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE _____________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 _____________________________________________________________________ Competenţe:

2.1. Susţine prezentări pe teme profesionale 2.2. Moderează dezbateri şi şedinţe

2.3. Elaborează documente pe teme profesionale

Page 17: SPP Tehnician in Agroturism

17

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE Competenţa: 2.1. Susţine prezentări pe teme profesionale Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea prezentării în funcţie de obiective, temă şi audienţă

(b) Organizarea logică şi concisă a informaţiei (c) Utilizarea unor tehnici menite să trezească interesul şi să convingă

audienţa Condiţii de aplicabilitate: Pregătire: consultă surse (baze de date, manuale, articole, reviste de

specialitate), pune întrebări altor persoane, selectează informaţiile

Organizare: prezentare structurată, stil adaptat situaţiei, scopului, nevoilor

audienţei, realizarea electronică (aplicaţii de tip “power point” sau altele).

Tehnici: prezentare atractivă pentru audienţă, tehnici de implicare a audienţei,

argumentare logică, fapte şi date statistice, suport non-verbal (imagine, grafică), exemplificări, gestică, mimică asociată, pronunţie, intonaţie.

Probe de evaluare: Probe orale şi practice (joc de rol) prin care elevul demonstrează competenţa de realizare a unei prezentări în situaţii de comunicare publică aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 18: SPP Tehnician in Agroturism

18

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE Competenţa: 2.2. Moderează dezbateri şi şedinţe Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea unei dezbateri şi/sau şedinţe pe o temă anume

(b) Participarea la o dezbatere şi/sau şedinţă pe o temă anume

(c) Exprimarea opiniilor şi ideilor în condiţii de respect reciproc

(d) Prezentarea succintă a conţinutului, concluziilor, deciziilor şi acţiunilor Condiţii de aplicabilitate: Pregătire: agendă, structură, tipul situaţiei, nevoile interlocutorului, tipul

interlocutorului (colegi, clienţi, furnizori, alte persoane), luări de cuvânt, întrebări posibile, compromisuri posibile, consensul vizat

Teme: ştiinţifice, tehnice, sociale Participare: face observaţii constructive, are în vedere obiectivul propus,

raţionează, dă dovadă de receptivitate Respectare: ascultă cu atenţie, invită interlocutorul să vorbească, încurajează

discuţia prin întrebări, argumente, aprobări, acceptă opinii diferite de cele proprii, nu face discriminări

Exprimare: concisă, clară, conciliantă, corectă din punct de vedere lingvistic şi

gramatical Prezentare: sumar al ideilor abordate şi al reacţiilor la ele Probe de evaluare: Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la şi să modereze constructiv dezbateri şi şedinţe, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c ) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 19: SPP Tehnician in Agroturism

19

Titlul unităţii: 2. COMUNICARE Competenţa: 2.3. Elaborează documente pe teme profesionale Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea documentului în conformitate cu funcţia acestuia (b) Scrierea unui document clar şi corect

(c) Verificarea documentului, asigurându-se că acesta îndeplineşte criteriile

profesionale respective Condiţii de aplicabilitate: Funcţie: instrucţiuni, manuale, scrisori sau rapoarte Pregătire: stiluri şi forme corespunzătoare anumitor scopuri şi audienţe,

organizarea materialului Claritate şi acurateţe: norme ortografice şi de punctuaţie, reguli gramaticale, coerenţă,

folosirea imaginilor, a schemelor, graficelor şi diagramelor

Verificare: corectarea, redactarea, editarea textului Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze o scrisoare de afaceri, un set de instrucţiuni şi un scurt raport, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 20: SPP Tehnician in Agroturism

20

Titlul unităţii: 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE _____________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 _____________________________________________________________________ Competenţe:

3.1. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă

3.2. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale

3.3. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale

Page 21: SPP Tehnician in Agroturism

21

Titlul unităţii: 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE _____________________________________________________________________ Competenţa: 3.1. Îşi valorifică resursele personale pentru obţinerea unui loc de muncă _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Autoevaluarea nivelului de pregătire.

(b) Identificarea cerinţelor locului de muncă.

(c) Alcătuirea portofoliului personal pentru ocuparea unui loc de muncă.

(d) Prezentarea la interviu şi aprecierea rezultatului obţinut. _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Nivel de pregătire: studii, competenţe profesionale, abilităţi sociale, aspiraţii

profesionale. Cerinţele locului de muncă: fişa postului, fişa angajatului, reglementări, condiţii specifice

angajatorului. Portofoliu personal: rezultate la testări, premii, diplome, certificate, Curriculum

Vitae, autoevaluare, produse reprezentative pentru locul de muncă, recomandări.

Interviu: atitudine, postură, prezentare, limbaj verbal şi nonverbal, ţinută. Aprecierea rezultatului: comentariu cu privire la performanţa personală, completarea

portofoliului personal în funcţie de rezultatul obţinut. _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale / scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să se autoevalueze şi să identifice cerinţele locului de muncă prin raport, prezentare orală, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), în condiţiile de aplicabilitate date. Probe orale / scrise / practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să-şi alcătuiască portofoliul şi să se prezinte la un interviu prin joc de rol / simulare aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), în condiţiile de aplicabilitate date.

Page 22: SPP Tehnician in Agroturism

22

Titlul unităţii: 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE _____________________________________________________________________ Competenţa: 3.2. Îşi stabileşte o strategie de dezvoltare a carierei profesionale _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor carierei proprii (b) Descrierea realistă a obiectivelor în raport cu oportunităţile prezente sau

viitoare

(c) Identificarea oportunităţilor de formare profesională (formală, non formală, informală) corespunzătoare obiectivelor stabilite

(d) Întocmirea unui plan pentru atingerea obiectivelor stabilite pentru cariera

profesională _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Obiective: calificări, competenţe, aptitudini necesare unei calificări,

spirit de iniţiativă Surse şi oportunităţi de formare: centre de formare profesională, programe de formare

continuă la locul de muncă, programe de scurtă durată, cursuri serale, consultanţă de specialitate, învăţământ la distanţă / frecvenţă redusă, conferinţe, studiu individual, învăţare continuă, voluntariat.

_____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să îşi stabilească o strategie de dezvoltare a carierei profesionale conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Page 23: SPP Tehnician in Agroturism

23

Titlul unităţii: 3. DEZVOLTAREA CARIEREI PROFESIONALE _____________________________________________________________________ Competenţa: 3.3. Se instruieşte continuu pentru dezvoltarea carierei profesionale _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Selectarea informaţiilor în funcţie de opţiunile personale şi profesionale vizate (b) Evaluarea carierei personale în funcţie de acumularea de competenţă prin

învăţare de-a lungul întregii vieţi. _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Informaţii: cercetare on-line, articole şi emisiuni ale mass-media,

articole de specialitate, manuale, consultanţa specializată, afişe, discuţii, aprecierea propriilor performanţe.

Evaluarea carierei: autoevaluări ale carierei pe baza profilurilor

ocupaţionale, a evoluţiei calificărilor la nivel naţional şi european, consultarea unor persoane specializate (psihologi, consilieri ai carierei profesionale), consultarea unor agenţii de recrutare de personal.

Probe de evaluare: Probe orale (prezentări orale) / practice (simulare) prin care elevul demonstrează că poate să-şi procure informaţii din diverse surse şi să facă aprecieri asupra propriului proiect de carieră, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

Page 24: SPP Tehnician in Agroturism

24

Titlul unităţii: 4. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME _____________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 _____________________________________________________________________ Competenţe:

4.1. Identifică probleme complexe 4.2. Rezolvă probleme 4.3. Evaluează rezultatele obţinute

Page 25: SPP Tehnician in Agroturism

25

Titlul unităţii: 4. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME _____________________________________________________________________ Competenţa: 4.1. Identifică probleme complexe _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Anticiparea situaţiilor problemă (b) Definirea problemei

(c) Reflectarea asupra propriilor acţiuni

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Situaţii problemă: calitatea muncii, proces de muncă, interacţiuni între oameni,

sesizări, situaţii de urgenţă Anticiparea problemei: corelarea factorilor determinanţi cu situaţia problemă Definirea problemei: identificarea problemei, cauze şi efecte ale problemei, cui

aparţine problema Reflectarea: pune întrebări relevante asupra problemei;compară

situaţia problemă cu situaţia normală; emite idei privind rolul lui în rezolvarea problemei

_____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze şi să analizeze situaţiile problemă, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să reflecteze asupra propriilor acţiuni, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Page 26: SPP Tehnician in Agroturism

26

Titlul unităţii: 4. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME _____________________________________________________________________ Competenţa: 4.2. Rezolvă probleme _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Identificarea soluţiilor posibile (b) Alegerea celei mai potrivite soluţii, în urma reflectării asupra consecinţelor

posibile şi a evaluării lor

(c) Întocmirea planului de acţiune

(d) Aplicarea planului de acţiune _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Soluţii posibile: metode de rezolvare Selectare: compara şi analizează soluţiile posibile şi decide Justificare: argumentare pe baza criteriilor utilizate în selectarea soluţiei Întocmire: listarea acţiunilor în ordinea efectuării lor, alocarea de resurse

(materiale, financiare, timp) şi stabilirea responsabilităţilor Aplicare: punerea în practică şi monitorizarea acţiunilor prevăzute _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice soluţii, să selecteze şi să justifice soluţia ce urmează a fi aplicata, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească planul de acţiune conform criteriului de performanta (c) şi condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice planul de acţiune, conform criteriului de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Page 27: SPP Tehnician in Agroturism

27

Titlul unităţii: 4. GÂNDIRE CRITICĂ ŞI REZOLVARE DE PROBLEME _____________________________________________________________________ Competenţa: 4.3. Evaluează rezultatele obţinute _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Analizarea rezultatelor (b) Obţinerea feed-back-ului

(c) Analizarea metodei aplicate

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Analizarea rezultatelor: compara rezultatul obţinut cu cel dorit; aplică măsuri de

corecţie, dacă este cazul Feed-back: concluzii, calificative proprii şi de la alte persoane Analizarea metodei: resurse, acţiuni, responsabilităţi; generează şi extinde

idei, sugestii alternative în scopul îmbunătăţirii metodei aplicate

_____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze rezultatele, să obţină feed-back-ul şi să analizeze metoda aplicată, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Page 28: SPP Tehnician in Agroturism

28

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

_____________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 Competenţe: 5.1. Utilizează informaţii de pe internet 5.2. Organizează şi prelucrează informaţia 5.3. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea

documentelor Web 5.4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor

Page 29: SPP Tehnician in Agroturism

29

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Competenţa: 5.1. Utilizează informaţii de pe internet Criterii de performanţă: (a) Prezentarea noţiunilor de bază. (b) Selectarea surselor de informaţie conform criteriilor de eficienţă. (c) Prezentarea tehnicilor de căutare a informaţiei necesare în sistemele

informaţionale şi informatice. Condiţii de aplicabilitate: Noţiuni de bază: informaţie dată, sistem, sistem informaţional, proces

informaţional, sistem informatic, bază informaţională, bază tehnică, flux informaţional.

Surse de informaţie: bănci de date, baze de date, Internet, resurse umane implicate în sistemul informaţional. Criterii de eficienţă: uşurinţă în utilizare, rapiditatea obţinerii informaţiei,

corectitudinea informaţiei obţinute, relevanţa informaţiei obţinute pentru sistem.

Tehnici de căutare: motoare de căutare, selectarea după criterii / chei multiple, utilizând operatorii relaţionali (<,<=,>,>=, egal, diferit) sau operatorii logici (AND, OR, NOT). Probe de evaluare: Probe orale, practice şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească noţiunile de bază ale unui sistem informaţional, conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze sursele de informaţie corespunzătoare criteriilor de performanţă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tehnicile de căutare a informaţiei necesare în sistemele informaţionale şi informatice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Page 30: SPP Tehnician in Agroturism

30

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Competenţa: 5.2. Organizează şi prelucrează informaţia. Criterii de performanţă:

(a) Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri.

(b) Codificarea şi memorarea datelor în structurile identificate.

(c) Obţinerea instrumentelor de lucru pentru sistemului informatic

(d) Utilizarea tehnicilor software specifice obţinerii unor rezultate / rapoarte

eficiente.

Condiţii de aplicabilitate: Tip de informaţie / dată: numeric, şir de caractere (text), imagini, logic. Structuri de date: fişiere (text, binare), foi de lucru, tabele, baze de date, liste. Instrumente de lucru: tabele, schiţe, grafice, formulare (templates), rapoarte (simple, complexe, pivot). Tehnici software: utilizarea macrocomenzilor (macro), interogări ale bazelor de date, validarea datelor. Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de date necesare organizării informaţiei, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să codifice şi să memoreze informaţia, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină instrumente de lucru pentru sistemul informatic, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Page 31: SPP Tehnician in Agroturism

31

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici software specifice obţinerii unor rezultate / rapoarte eficiente, aşa cum se precizează în criteriul de performanta (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Page 32: SPP Tehnician in Agroturism

32

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Competenţa: 5.3. Utilizează tehnologii IT multimedia (Web, comunicare) pentru crearea documentelor Web. Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea instrumentelor de lucru şi tehnologiilor Web necesare formatării/prezentării elementelor de conţinut din documentele Web.

(b) Planificarea şi proiectarea unui document Web pentru propria

organizaţie. (c) Utilizarea tehnologiei Web pentru obţinerea unui document Web în

concordanţă cu elementele de conţinut. (d) Testarea şi validarea documentului Web creat în conformitate cu

cerinţele şi specificaţia proiectului. Identificarea structurilor de date necesare organizării informaţiei de diferite tipuri

Condiţii de aplicabilitate: Instrumente de lucru: editoare de texte şi de calcul tabelar care salvează

documentele ca pagini Web, editoare de HTML, editoare de imagini, sisteme de gestiune a bazelor de date, servere

Elemente de conţinut: text, liste, tabele, imagini, hărţi de imagini, sunete,

animaţie, cadre, filme, butoane, casete de dialog, casete combinate, ferestre, baze de date

Tehnologii Web: ASP, Client-Server Document Web: viteza de încărcare, raport text/imagine, configurare şi

administrare, rapoarte, formulare, căutare şi regăsire a informaţiei

Cerinţe: de conţinut, acurateţe, lizibilitate, de design,

conformitate cu cerinţele proiectului. Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte instrumentele de lucru şi tehnologiile Web necesare formatării / prezentării

Page 33: SPP Tehnician in Agroturism

33

elementelor din documentele Web, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să proiecteze un document Web pentru propria organizaţie, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologii Web pentru obţinerea, testarea şi validarea unui document Web dinamic în acord cu elementele din specificaţia proiectului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Page 34: SPP Tehnician in Agroturism

34

Titlul unităţii: 5. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Competenţa: 5.4. Utilizează aplicaţii software în managementul informatizat al proiectelor. Criterii de performanţă: (a) Descrierea conceptelor generale utilizate în managementul proiectelor. (b) Planificarea unui proiect simplu utilizând aplicaţii software în conformitate

cu etapele, componentele şi obiectivele proiectului. (c) Utilizarea instrumentelor software pentru prezentarea proiectelor. (d) Livrarea şi validarea proiectelor conform cerinţelor. Condiţii de aplicabilitate: Concepte generale: noţiunea de proiect, obiectivele proiectului, fazele unui proiect, managerul de proiect, echipa de proiect (roluri), planul unui proiect, elemente de evaluare, structura pe activităţi (WBS), grafic de activităţi, traiectorie critică. Etapele unui proiect: justificarea economică, structura echipei de proiect, planul de proiect, structura activităţilor (WBS), alocarea resurselor (efort / durată, cost, dependinţe), cereri de schimbare cu justificare şi aprobare, controlul riscului, rapoarte (de progres, de excepţii, de sfârşit de proiect). Componentele proiectului: organizaţia de proiect, planurile, mijloacele de control, etapele, managementul riscului, controlul schimbării, managementul configuraţiei, calitatea. Instrumente software: pentru crearea graficelor, schiţelor, şabloanelor de prezentare, diagramelor (Gantt). _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice, orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie conceptele generale utilizate în managementul proiectelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice un proiect, să utilizeze instrumentele software pentru reprezentarea proiectelor, să livreze şi să valideze proiecte simple conform cerinţelor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b), (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate.

Page 35: SPP Tehnician in Agroturism

35

Titlul unităţii: 6. INIŢIEREA UNEI AFACERI _____________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 _____________________________________________________________________ Competenţe:

6.1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale 6.2. Defineşte posibilităţile pieţei

6.3. Elaborează un plan de afaceri

Page 36: SPP Tehnician in Agroturism

36

Titlul unităţii: 6. INIŢIEREA UNEI AFACERI _____________________________________________________________________ Competenţa: 6.1. Îşi autoevaluează abilităţile antreprenoriale _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Identificarea criteriilor, abilităţilor şi avantajelor fundamentale legate de activitatea antreprenorială

(b) Evaluarea propriilor abilităţi, ambiţii şi obiective în funcţie de criteriile

fundamentale ale activităţii antreprenoriale discutate în criteriul de performanţă (a)

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Evaluare: analiza punctelor tari şi slabe proprii, discuţii cu profesorii, colegii şi

părinţii _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi / sau scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să se evalueze ca potenţial antreprenor, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 37: SPP Tehnician in Agroturism

37

Titlul unităţii: 6. INIŢIEREA UNEI AFACERI _____________________________________________________________________ Competenţa: 6.2. Defineşte posibilităţile pieţei _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Studierea evoluţiilor economice (b) Analizarea şi evaluarea posibilităţilor pieţei

(c) Examinarea resurselor disponibile şi potenţiale

(d) Identificarea strategiilor de marketing

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Evoluţii economice: la nivel global, naţional, regional şi local Analizarea posibilităţilor pieţei: impactul evoluţiilor economice asupra oportunităţilor de afaceri, analiză SWOT, ciclul de viaţă al produsului Resurse: financiare (credit bancar, sponsorizări, asocieri, proiecte cu finanţări nerambursabile), umane, materiale, oportunităţi de dezvoltare. Strategii de marketing: marketing de nişă sau alte strategii _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe scrise prin care elevul demonstrează că poate defini posibilităţile pieţei, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 38: SPP Tehnician in Agroturism

38

Titlul unităţii: 6. INIŢIEREA UNEI AFACERI _____________________________________________________________________ Competenţa: 6.3. Elaborează un plan de afaceri _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Alegerea unei oportunităţi de afaceri luând în considerare riscurile, resursele şi legislaţia

(b) Alaborarea unui plan de afaceri simplu

(c) Prezentarea şi justificarea planului de afaceri

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Riscuri: analizarea riscurilor, scenarii posibile Resurse: plan financiar, repartizarea bugetului, alocarea resurselor, identificarea

resurselor financiare, subvenţii, abilităţi Legislaţie: sănătate şi securitatea muncii, probleme de mediu, legislaţia muncii, drept comercial Plan: structură, organizare, management, informaţii, clienţi şi furnizori, resurse umane, logistică _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze şi să prezinte un plan de afaceri într-o situaţie reală, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 39: SPP Tehnician in Agroturism

39

Titlul unităţii: 7. MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

_____________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 _____________________________________________________________________ Competenţe:

7.1. Creează şi menţine relaţii profesionale 7.2. Gestionează conflicte 7.3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi

Page 40: SPP Tehnician in Agroturism

40

Titlul unităţii: 7.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

_____________________________________________________________________ Competenţa: 7.1. Creează şi menţine relaţii profesionale _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Crearea unei infrastructuri a comunicării bazate pe încredere şi înţelegere reciprocă

(b) Ascultarea activă şi încurajarea unui dialog constructiv

(c) Stabilirea unor relaţii de cooperare, în interesul reciproc al părţilor

(d) Susţinerea muncii în echipă

(e) Aplicarea unor modalităţi de îmbunătăţire a relaţiilor interpersonale

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate Ascultare activă: urmăreşte interlocutorul, nu întrerupe interlocutorul,

preia argumentele interlocutorului Dialog constructiv: oferă sugestii, ascultă sugestiile celorlalţi, formulează

propuneri consensuale; exprimă un feedback pozitiv; cade de acord; face distincţie între fapte, opinii şi sentimente

Relaţii de cooperare: suport pentru dezvoltarea profesională a membrilor

grupului, încredere în deciziile luate de grup, discutarea deschisă a iniţiativelor, analiza critică şi evaluarea opiniilor în grup

Modalităţi de îmbunătăţire: factori determinanţi: personali, psiho-sociali, contextuali; metode de identificare a modalităţilor de îmbunătăţire: observare, analiza unor indicatori de coeziune socială, interviuri, culegere de mărturii, motivare, încurajare, integrare, redefiniri de rol, evitarea jocurilor de putere _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze şi să menţină relaţii profesionale, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d) şi (e) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 41: SPP Tehnician in Agroturism

41

Titlul unităţii: 7.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

Competenţa: 7.2. Gestionează conflicte Criterii de performanţă:

(a) Identificarea surselor de conflict (b) Identificarea modalităţilor de rezolvare a conflictelor

(c) Medierea conflictelor

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Surse de conflict: neînţelegeri, interese şi obiective opuse / diferite Modalităţi de rezolvare: renunţarea, forţarea, aplanarea, compromisul, confruntarea, feedback legat de performanţă şi acceptare Mediere: ascultă părţile aflate în conflict şi le antrenează în

adoptarea unei modalităţi de rezolvare _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze conflicte în situaţii reale (sau asemănătoare situaţiilor reale), aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 42: SPP Tehnician in Agroturism

42

Titlul unităţii: 7.MANAGEMENTUL RELAŢIILOR INTERPERSONALE

_____________________________________________________________________ Competenţa: 7.3. Gestionează aşteptările factorilor interesaţi _____________________________________________________________________ Criterii de Performanţă:

(a) Definirea rolurilor funcţionale şi a intereselor factorilor interesaţi (b) Anticiparea şi satisfacerea aşteptărilor acestora

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Factori interesaţi: persoanele implicate direct sau indirect în conflict Roluri funcţionale: în calitate de manageri, colegi, clienţi Interese: personale, psiho-sociale, contextuale Anticipare şi satisfacere: asimilarea rolului factorilor interesaţi, comunicarea cu factorii interesaţi prin întrebări şi ascultare activă _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să gestioneze aşteptările factorilor interesaţi, preferabil în situaţii reale, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 43: SPP Tehnician in Agroturism

43

Titlul unităţii: 8. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Nivel: 3 Valoarea creditului: 1 Competenţa:

8.1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta. 8.2. Prelucrează datele numerice. 8.3. Interpretează rezultatele obţinute şi prezintă concluziile.

Page 44: SPP Tehnician in Agroturism

44

Titlul unităţii: 8. PROCESAREA DATELOR NUMERICE _____________________________________________________________________ Competenţa: 8.1. Planifică o activitate şi culege date numerice în legătură cu aceasta Criterii de performanţă: (a) Colectarea datelor numerice corespunzătoare activităţii planificate (b) Selectarea datelor obţinute din măsurători / alte surse (c) Înregistrarea datelor Condiţii de aplicabilitate: Date numerice: dimensiuni, distanţe, temperatură, masă, concentraţie, densitate,

tensiune Selectare: după natura mărimii măsurate şi scopul măsurării Înregistrare date: tabele, fişe Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de planificare a unei activităţi şi culegere a datelor numerice în legătură cu aceasta.

Page 45: SPP Tehnician in Agroturism

45

Titlul unităţii: 8. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Competenţa: 8.2. Prelucrează datele numerice Criterii de performanţă: (a) Efectuarea calculelor în mai multe etape cu numere de mai multe mărimi (b) Utilizarea formulelor de calcul (c) Reprezentarea grafică a datelor obţinute (d) Citirea graficelor Condiţii de aplicabilitate: Calcule: puteri, radicali, procente, scări şi proporţii Formule de calcul: transformări de unităţi de măsură, calcule economico-

financiare, ecuaţii liniare cu două variabile, media aritmetică, geometrică, dispersia, abaterea medie pătratică

Reprezentare grafică: grafice în plan Citirea graficelor: coordonatele graficului, relaţia dintre mărimile reprezentate Probe de evaluare: Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează competenţa de prelucrare a datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 46: SPP Tehnician in Agroturism

46

Titlul unităţii: 8. PROCESAREA DATELOR NUMERICE Competenţa: 8.3. Interpretează rezultatele obţinute Criterii de performanţă:

(a) Compararea rezultatelor cu valori date pentru determinarea erorilor / abaterilor şi tendinţelor

(b) Formularea concluziilor în baza unei analize critice

(c) Utilizarea rezultatelor în rezolvarea unei probleme şi luarea deciziilor

optime Condiţii de aplicabilitate: Comparare rezultate: erori, cauze, tipuri de erori, tendinţe Tipuri de grafice: liniare, în coloane şi bare, circulare, radar, Gantt Tipuri de diagrame: cumulativă, Paretto, de dispersie Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează competenţa de interpretare a rezultatelor obţinute din procesarea datelor numerice, aşa cum se specifică în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate formulate.

Page 47: SPP Tehnician in Agroturism

47

Titlul unităţii: 9. Management şi legislaţie în agroturism ___________________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1,0 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

9.1 Respectă legislaţia în domeniu şi recomandările instituţiilor abilitate

pentru control

9.2 Proiectează structura organizatorică şi procesuală a unei unităţi

agroturistice

9.3 Planifică resursele umane într-o unitate agroturistică

9.4 Eficientizează activitatea de agroturism

Page 48: SPP Tehnician in Agroturism

48

Titlul unităţii: 9. Management şi legislaţie în agroturism _______________________________________________________________________________

Competenţa 9.1. Respectă legislaţia în domeniu şi recomandările instituţiillor abilitate

pentru control

_______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea legislaţiei privind înfiinţarea unei unităţi agroturistice

(b) Precizarea criteriilor minime privind clasificarea unităţilor agroturistice

(c) Prezentarea reglementărilor specifice activităţii de agroturism

(d) Identificarea instituţiilor abilitate pentru efectuarea controlului în unităţile

agroturistice

_______________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Legislaţie: L31/1990 cu completările şi modificările ulterioare

L300/2004 cu completările şi modificările ulterioare

L755/2001 cu completările şi modificările ulterioare

Criterii: obligatorii, suplimentare, facultative

Reglementări: OG63/1997, L187/1998, HG237/2001, HG306/2001, HG668/2003

Instituţii: Autoritatea Naţională pentru Turism, Autoritatea Naşională pentru Protecţia

Consumatorului, Direcţia Sanitar Veterinară, Direcţia Generală a Finanţelor Publice/

Control Fiscal, Garda Financiară, Poliţia Economică

_______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice legislaţia privind înfiinţarea unei unităţi agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze criteriile minime privind clasificarea unităţilor agroturistice aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte reglementările specifice activităţii de agroturism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului în unităţile agroturistice , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 49: SPP Tehnician in Agroturism

49

Titlul unităţii: 9.Management şi legislaţie în agroturism ____________________________________________________________________________

Competenţa 9.2. Proiectează structura organizatorică şi procesuală a unei unităţi

agroturistice

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea elementelor componente ale structurii procesuale într-o unitate

agroturistică

(b) Analizarea structurii organizatorice a unei unităţi agroturistice

(c) Elaborarea instrumentelor specifice structurii organizatorice a unei unităţi

agroturistice

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structură procesuală: funcţiunea( de cercetare – dezvoltare, de producţie,

comercială, de marketing, financiar – contabilă, de personal,

de protecţie a mediului înconjurător), activitatea, atribuţia,

sarcina

Structură organizatorică: criterii de succes a organizării şi trăsăturile proprii ale unităţii

agroturistice, elemente specifice (postul, funcţia,

compartimentul, nivelul ierarhic,ponderea ierarhică)

Instrumente specifice: organigramă, fişa postului, regulamentul de organizare şi

funcţionare

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte elementele componente ale structurii procesuale într-o unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze structura organizatorică a unei unităţi agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze instrumentele specifice structurii organizatorice a unei unităţi agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 50: SPP Tehnician in Agroturism

50

Titlul unităţii: 9.Management şi legislaţie în agroturism _____________________________________________________________________

Competenţa 9.3 Planifică resursele umane într-o unitate agroturistică _____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea caracteristicilor profesiilor din domeniul agroturistic

(b) Stabilirea necesarului de personal după criterii date

(c) Stabilirea condiţiilor de selecţie a personalului

(d) Aplicarea politicii de personal

_______________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: consum superior de muncă vie, marea mobilitate a forţei de muncă, munca în

contratimp, program de muncă prelungit, oboseala fizică şi nervoasă,

constrângeri psihologice, nivel relativ ridicat de pregătire, răspundere

materială şi morală ridicată

Criterii: stabilirea numărului de personal, a structurii angajaţilor, pregătirea profesională,

cunoştinţe generale, moralitate, interdependenţe profesionale

Condiţii: competenţă profesională, conduită morală

Politică: obiective, cerinţe, factori de influenţă

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze caracteristicile profesiilor din domeniul agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilască necesarul de personal, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească condiţiile de selecţie a personalului , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice politica de personal, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d) acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 51: SPP Tehnician in Agroturism

51

Titlul unităţii 9. Management şi legislaţie în agroturism _____________________________________________________________________

Competenţa 9.4 Eficientizează activitatea de agroturism _____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea tipurilor de eficienţă şi a tipurilor de relaţii între rezultate şi resurse

implicate

(b) Calcularea indicatorilor de eficienţă economică în activitatea de agroturism

(c) Identificarea modalităţilor de optimizare a proceselor economice din cadrul unei

unităţi agroturistice

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Eficienţă: economică, socială

Relaţii: efect-efort, efort-efect,efect-efect, efort-efort

Indicatori: pe tipuri de activităţi-cazare, alimentaţie, transport

pe tipuri de resurse: umane, materiale, financiare

eficienţă socială

Optimizare: maximizarea profitului, minimizarea cheltuielilor

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte tipurile de eficienţă şi de relaţii între rezultate şi resursele implicate , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze indicatorii eficienţei economice şi sociale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice modalităţile de optimizare a proceselor economice dintr-o unitate agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 52: SPP Tehnician in Agroturism

52

Titlul unităţii: 10. Marketing în agroturism ____________________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit : 2,0 ____________________________________________________________________________ Competenţe:

10.1 Explică conceptul şi funcţiile marketingului agroturistic

10.2 Caracterizează piaţa agroturistică

10.3 Analizează mediul de afaceri a unei unităţi agroturistice

10.4 Analizează cererea şi consumul agroturististic

10.5 Oferă produse şi servicii agroturistice

10.6 Aplică mixul de marketing într-o unitate agroturistică

Page 53: SPP Tehnician in Agroturism

53

Titlul unităţii 10. Marketing în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa 10.1. Explică conceptul şi funcţiile marketingului agroturistic

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(e) Prezentarea marketingului agroturistic

(f) Descrierea premiselor marketingului agroturistic

(g) Explicarea funcţiilor marketingului agroturistic

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Marketing agroturistic: concept,importanţă, rol

Premise: natura cererii de servicii turistice, natura ofertei, natura

produsului turistic şi a preţurilor aferente, particularităţile

distribuţiei

Funcţii: premisă, mijloc, obiectiv

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte marketingul agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie premisele marketingului agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice funcţiile marketingului agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 54: SPP Tehnician in Agroturism

54

Titlul unităţii 10. Marketing în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa 10.2. Caracterizează piaţa agroturistică

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a)Prezentarea elementelor pieţei agroturistice

(b)Descrierea cererii şi ofertei agroturistice

(c)Participarea la segmentarea pieţei agroturistice după criterii date

(d)Alegerea soluţiilor pentru finalizarea operaţiilor de segmentare a pieţei

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente: produsul agroturistic, purtătorii cererii şi ai ofertei, spaţiul economico –

geografic, intervalul de timp

Cererea şi oferta: concept, , tendinţe înregistrate în evoluţia cererii şi a ofertei agroturistice

Criterii: economic, geografic, comportamental, psiho-social, demografic

Soluţii: acoperirea globală a pieţei, pe un segment, pe un produs, pe un segment şi

un produs, selectivă

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte elementele pieţei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie cererea şi oferta agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la segmentarea piaţei agroturistice după criterii date, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă soluţiile pentru finalizarea operaţiilor de segmentare a pieţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 55: SPP Tehnician in Agroturism

55

Titlul unităţii: 10. Marketing în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa 10.3. Analizează mediul de afaceri a unei unităţi agroturistice ____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea mediului de afaceri

(b) Caracterizarea micromediului unităţii agroturistice

(c) Identificarea elementelor macromediului unităţii agroturistice

(d) Analizarea concurenţei unităţii agroturistice

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Mediul de afaceri: micromediul, macromediul

Micromediul: furmizori, clienţi, concurenţă, intermediari de distribuţie, alţi actori

Macromediul: mediul economic, demografic, natural, tehnologic, cultural

Concurenţa: niveluri ale concurenţei, obiectivele concurenţilor, strategii concurenţiale

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte mediul de afaceri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze micromediul unităţii agrotuistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele macromediului unităţii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze concurenţa unităţii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 56: SPP Tehnician in Agroturism

56

Titlul unităţii: 10. Marketing în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa 10.4. Analizează cererea şi consumul agroturistic

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea trăsăturilor cererii agroturistice

(b) Descrierea factorilor care modelează structura , nivelul şi dinamica cererii

agroturistice

(c) Analizarea elasticităţii şi a factorilor de influenţă a cererii agroturistice

(d) Caracterizarea consumului agroturistic

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Trăsături: cerere naţională, concentrată, dinamică, sezonalitate

Factori: economici, demografici, sociali,

disponibilitatea timpului liber, organizarea, promovarea

Elasticitate: coeficient de elasticitate-formula de calcul

Factori de influenţă- preţul producţiei , venitul potenţialilor clienţi-turişti

Consum: semnificaţie, particularităţi, tipologie

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte trăsăturile cererii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie factorii care modelează structura , nivelul şi dinamica cererii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze elasticitatea şi factorii de influenţă ai cererii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze consumul agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 57: SPP Tehnician in Agroturism

57

Titlul unităţii: 10. Marketing în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa 10.5. Oferă produse şi servicii agroturistice

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea caracteristicilor ofertei agroturistice

(b) Descrierea tipurilor de oferte agroturistice după criterii date

(c) Identificarea elementelor ce determină nivelul şi structura ofertei agroturistice

(d) Analizarea factorilor ce influenţează calitatea ofertei agrotutristice

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: diversitate, autenticitatea, specificitate, substituire, caracter sezonier

Criterii : motivaţia consumatorilor: oferta turismului de vacanţă, de sănătate, de

afaceri, cultural specializarea producătorilor: alimentaţie, cazare, transport,

agrement, informare

Elemente: spaţiul turistic: flora şi fauna, patrimoniul cultural, frumuseţea naturală a

peisajului, configuraţia geografică

dezvoltarea sectorului terţiar

baza tehnico – materială

Factori : obiectivi: responsabilitate în executarea prestaţiilor turistice, capacitate de

antreprenor şi organizator a fermierilor, dotarea pensiunilor

subiectivi: politeţea, modul de primire a turiştilor, ambianţa şi atmosfera

unitatea de primire, facilităţi acordate turiştilor

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte caracteristicile ofertei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipurile de oferte agroturistice după criterii date, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele ce determină nivelul şi structura ofertei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în aplicabilitate

Page 58: SPP Tehnician in Agroturism

58

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze factorii ce influenţează calitatea ofertei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în aplicabilitate

Page 59: SPP Tehnician in Agroturism

59

Titlul unităţii: 10. Marketing în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa 10.6. Aplică mixul de marketing într-o unitate agroturistică ____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea politicii de produse oferite de o unitate agroturistică

(b) Analizarea politicii de preţ

(c) Alegerea politicii de distribuţie adecvată

(d) Selectarea politicii de promovare eficientă

(e) Elaborarea unui plan strategic de marketing cu respectarea componentelor

specifice

______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Politica de produs: elemente componente ale produsului agroturistic, clasificarea produselor

agroturistice, strategii privind produsele agroturistice

Politica de preţ: forme de prezentare a preţului, particularităţile preţurilor şi tarifelor

practicate, indicele preţurilor, strategii de preţuri în agroturism

Politica de distribuţie: căi de acces la produsele turistice, canale de distribuţie (tipuri,

caracteristici), strategii de distribuţie

Politica de promovare: publicitate turistică: obiective, rol, funcţii, etapele unei campanii

publicitare, buget

promovarea vânzărilor: obiective, tipuri de promovare

Componente: obiective, caracteristicile pieţei şi produsului, analizaSWOT, analiza de

marketing, strategii de marketing, previziunea vânzărilor şi rezultatelor,

programul de marketing, control şi evaluare, buget de marketing,

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil stabilească politica de produs, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze politica de preţ, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă politica de distribuţie adecvată, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 60: SPP Tehnician in Agroturism

60

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze politica de promovare eficientă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze un plan strategic de marketing cu respectarea componentelor specifice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 61: SPP Tehnician in Agroturism

61

Titlul unităţii: 11. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN AGROTURISM

Nivel: 3

Valoare credit: 0.5

Competenţe:

11.1 Supraveghează aplicarea legislaţiei privind securitatea şi

sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea

incendiilor

11.2 Planifică acţiuni de evitare a riscurilor legate de sănătatea şi

securitatea locului de muncă

11.3 Coordonează activităţile în caz de accident

Page 62: SPP Tehnician in Agroturism

62

Titlul unităţii: 11. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN AGROTURISM

_____________________________________________________________________

Competenţa: 11.1 Supraveghează aplicarea legislaţiei privind securitatea şi

sănătatea la locul de muncă şi prevenirea şi stingerea

incendiilor

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Informarea persoanelor din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă

(b) Controlarea modului de aplicare a măsurilor tehnice, sanitare şi

organizatorice (c) Asigurarea funcţionării permanente şi corecte a sistemelor şi

dispozitivelor de protecţie

Condiţii de aplicabilitate:

Informare: Instructaje iniţiale, curente, periodice, afişe,

filme, cataloage, broşuri, pliante,plan de

evacuare

Control: Fişa individuală de instructaj, echipamente de

lucru şi protecţie, trusă de prim ajutor, materiale

igienico-sanitare

Sisteme şi dispozitive de protecţie: specifice locului de muncă (apărători de

protecţie, instinctoare,hidrante)

Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să informeze persoanele din subordine asupra riscurilor la care acestea sunt expuse la locul de muncă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 63: SPP Tehnician in Agroturism

63

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze modul de aplicare a măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 64: SPP Tehnician in Agroturism

64

Titlul unităţii: 11. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN AGROTURISM

_____________________________________________________________________

Competenţa: 11.2. Planifică acţiuni de evitare a riscurilor legate de sănătatea şi

securitatea locului de muncă

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Ţinerea evidenţei locurilor de muncă periculoase

(b) Monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat

(c) Stabilirea necesarului de echipament individual de protecţie

Condiţii de aplicabilitate :

Evidenţă: Jurnale, registre, statistici

Situaţii deosebite: Accidente de muncă, boli profesionale, avarii

Stabilire necesar: Echipament de protecţie, cizme, mănuşi, şorţ,

ochelari de protecţie

Probe de evaluare: Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să ţină evidenţa locurilor de muncă periculoase, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizarea situaţiilor deosebite din sectorul supravegheat , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilescă necesarul de echipamente induale de protectie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 65: SPP Tehnician in Agroturism

65

Titlul unităţii: 11. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII ÎN AGROTURISM

_____________________________________________________________________

Competenţa: 11.3. Coordonează activităţile în caz de accident

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Întocmirea unui plan de acţiune în caz de accident la o situaţie dată

(b) Stabilirea sarcinilor pe echipe de intervenţii

(c) Evaluarea intervenţiei în caz de accident

Condiţii de aplicabilitate:

Plan de acţiune: Eliminarea cauzelor, evacuarea accidentaţilor,

anunţarea organelor abilitate

Sarcini: Individuale şi de grup

Evaluare: Corectitudinea intervenţiei, încadrarea în timp,

viteză de reacţie, estimarea pagubelor

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească un plan de acţiune în caz de accident la o situaşie dată, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească sarcinile pe echipe de intervenţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să evalueze intervenţia în caz de accident, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 66: SPP Tehnician in Agroturism

66

Titlul unităţii:12. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN AGROTURISM

_____________________________________________________________________

Nivel: 3

Valoare credit: 1

Competenţe:

12.1 Identifică elementele sistemului de management al calităţii

12.2 Analizează procese şi faze de proces pentru îmbunătăţirea calităţii

acestora în agroturism.

12.3 Aplică proceduri adecvate de implementare a managementului calităţii

în agroturism.

12.4 Asigură îmbunătăţirea continuă a calităţii în agroturism.

Page 67: SPP Tehnician in Agroturism

67

Titlul unităţii : 12. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN AGROTURISM

Competenţa: 12.1 Identifică elementele sistemului de management al calităţii

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea managementului calităţii

(b) Explicarea funcţiilor managementului calităţii

(c) Descrierea elementelor sistemului de management al calităţii

(d) Prezentarea documentaţiei sistemului de management al calităţii

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Managementul calităţii: concept

Funcţii: planificarea calităţii, organizarea activităţii referitoare la calitate,

coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului

pentru realizarea obiectivelor calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea

calităţii

Elemente: sistemul de management al calităţii(cerinţe generale), responsabilitatea

conducerii, managementul resurselor, realizarea produsului, măsurare,

analiză şi îmbunătăţire

Documente: manualul calităţii, procedurile sistemului de management al calităţii,

instrucţiuni de lucru şi alte documente referitoare la sistemul de

management al calităţii

_____________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să definească managementul calităţii şi să explice funcţiile managementului calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie elementele sistemului de managementul calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (c) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 68: SPP Tehnician in Agroturism

68

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte documentaţia sistemului de managementul calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (d) cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 69: SPP Tehnician in Agroturism

69

Titlul unităţii 12. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN AGROTURISM

Competenţa: 12.2 Analizează procese şi faze de proces pentru îmbunătăţirea

calităţii acestora în agroturism

_________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Descrierea etapelor din cadrul unui proces de asigurare a calităţii

din sectorul cultivării plantelor şi creşterii animalelor

(b) Asocierea indicatorilor de calitate corespunzători etapelor

descrise

(c) Aplicarea unui model de calitate la un proces tehnologic din

sectorul cultivării plantelor şi creşterii animalelor

(d) Evaluarea aplicării modelului de calitate

Condiţii de aplicabilitate:

Etape: spirala calităţii: planificare, implementare, evaluare,

feed-back şi schimbare

Indicatori: indicatori calitativi şi cantitativi, indicatori de producţie,

indicatori de organizare, indicatori asociaţi evaluării

Proces definit: proces tehnologic, convenţional admis pentru ilustrarea

modului în care se aplică spirala calităţii

Evaluare: deficienţe constatate, măsuri propuse, soluţii de schimbare şi relansare a procesului _____________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să alcătuiască schema unui proces şi să asocieze normele de calitate etapelor acestuia aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice şi să evalueze un model de calitate şi să propună soluţii de îmbunătăţire a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 70: SPP Tehnician in Agroturism

70

Titlul unităţii 12. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN AGROTURISM

_____________________________________________________________________

Competenţa: 12.3 Aplică proceduri adecvate de implementare a managementului

calităţii în agroturism

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea măsurilor la nivelul unei unităţi agroturistice pentru

aplicarea unui model de management al calităţii

(b) Monitorizarea proceselor unităţii agroturistice în asigurarea

calităţii

(c) Raportarea propriei activităţi la politica unităţii agroturistice

Condiţii de aplicabilitate:

Măsuri adecvate: autonomie decizională, viziune comună, obiective pe termen mediu şi lung, spirit de echipă, disponibilitate la schimbare, resursă umană calificată

Monitorizare: aplicarea unui model de autoevaluare organizaţională Sistem de îmbunătăţire a calităţii: măsuri concrete şi ţintele acestora în scopul

eficientizării activităţilor Raportare la politica organizaţiei: auto-evaluarea activităţii în raport cu obiectivele

generale şi politica organizaţiei

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească măsurile la nivelul unei unităţi agroturistice pentru aplicarea unui model de management al calităţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze procesele unităţii agroturistice ăn asigurarea calităţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 71: SPP Tehnician in Agroturism

71

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze propria activitate la politica unităţii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilita

Page 72: SPP Tehnician in Agroturism

72

Titlul unităţii : 12. MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN AGROTURISM

_____________________________________________________________________

Competenţa: 12.4. Asigură îmbunătăţirea continuă a calităţiiîn agroturism

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Evaluarea sistemului de managementul calităţii

(b) Descrierea tipurilor de standardizare după criterii date

(c) Prezentarea activităţii de standardizare

(d) Explicarea modului de aplicare a managementului calităţii totale –TQM

într-o unitate agroturistică

Condiţii de aplicabilitate:

Evaluare: auditul calităţii: -produsului/serviciului, procesului, sistemului calităţii -intern, extern certificarea calităţii-de produs, de sistem, de persoane marca de certificare, marka Q(HG 668/2003) Criterii: domeniile standardizării (turism, agricultură,industrie alimentară şi comerţ )

nivel de standardizare: standarde de firmă, profesionale, teritoriale, naţionale,regionale, internaţionale

conţinutul standardelor: de bază,terminologie, încercări, procese,produse, servicii, tip „ghid "

Activitatea de standardizare: principiile standardizării, instituţii, sistemul european de standardizare, obiectivele standardizării, globalizarea standardizării, interesele consumatorilor referitoare la standardizare

Managementul calităţii totale-TQM: direcţiile TQM: satisfacţia clientului, satisfacţia organizaţiei, interesul general al societăţii

funcţiile TQM: planificarea, organizarea, conducerea, controlul, asigurarea, îmbunătăţirea calităţii principiile TQM: orientarea spre client, internalizarea relaţiei client-furnizor, calitatea pe primul plan, „zero defecte” şi îmbunătăţirea continuă, viziune sistematică, argumentare cu date

Page 73: SPP Tehnician in Agroturism

73

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să evalueze sistemul de managementul calităţii conform criteriului de performanţă (a) acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să descrie tipurile de standarde conform criteriului de performanţă (b) ) acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte activitatea de standardizare conform criteriului de performanţă (c) acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice modul de aplicare a TQM, conform criteriului de performanţă (d) acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 74: SPP Tehnician in Agroturism

74

Titlul unităţii: 13.CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Nivel: 3 Valoare credit: 1.0 Competenţe: 13.1. Argumentează implicaţiile ecosistemelor din zonă pentru agroturism 13.2. Identifică comportamentul bioindicatorilor la acţiunea factorilor poluanţi 13.3. Monitorizează impactul ecosistemelor antropice asupra calităţii mediului 13.4. Respectă legislaţia în vigoare privind protecţia mediului înconjurător

Page 75: SPP Tehnician in Agroturism

75

Titlul unităţii: 13.CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Competenţa: 13.1. Argumentează implicaţiile ecosistemelor din zonă pentru agroturism Criterii de performanţă:

(a) Explicarea impactului poluării asupra ecosistemelor

(b) Descrierea schimbărilor în ecosisteme

(c) Caracterizarea tipurilor de ecosisteme pentru fiecare zonă

(d) Explicarea relaţiilor dintre om şi factorii care condiţionează ecosistemele

Condiţii de aplicabilitate: Impact: consecinţe asupra florei şi faunei Schimbări: succesiunea I, II grade ale dezechilibrelor ecologice rata schimbărilor naturale în zonă, succesiune, restructurare, colaps a ecosistemelor Tipuri: ecosisteme terestre, ecosisteme acvatice Factori: sol, apă, aer

implicaţiile ecosistemelor pentru societatea umană şi agroturism

Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul explică impactul poluării asupra ecosistemelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstreaza ca este capabil să recunoască schimbările din mediu, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise, orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze diferitele tipuri de ecosisteme din zonă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise, orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să explice, relaţiile dintre om şi factorii care condiţionează ecosistemele, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 76: SPP Tehnician in Agroturism

76

Titlul unităţii: 13. CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Competenţa: 13.2. Identifică comportamentul bioindicatorilor la acţiunea factorilor poluanţi Criterii de performanţă:

(a) Definirea bioindicatorilor

(b) Precizarea modificărilor florei şi faunei la acţiunea factorilor poluanţi

(c) Evidenţierea căilor de identificare a modificărilor

(d) Identificarea categoriilor de bioindicatori

(e) Utilizarea tehnologiei informaţiei privind bioindicatorii

Condiţii de aplicabilitate :

Modificări : floră : ale caracteristicilor pădurilor, tufărişurilor alpine, vegetaţiei

ierboase, compoziţiei floristice, aspectul plantelor şi vitalitatea lor

faună : anatomo-fiziologice, comportamentale, variaţii arealogice,

fluctuaţii numerice ale populaţiilor, cantitatea şi calitatea biocenozelor

Căi : măsuri directe,deducerea schimbărilor

organism test ( definire, cerinţe)

Categorii : plante, animale ( acvative, terestre), comunităţi de animale

indicatori ai metalelor grele şi indicatori ai radionuclizilor

TIC : internet, softuri specializate

Probe de evaluare : Probe orale prin care elevul este capabil să definească bioindicatorii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că a reţinut modificările florei şi faunei , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze căile de identificare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul tebuie sa demonstreze ca este capabil sa identifice anumite categorii debioindicatori, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 77: SPP Tehnician in Agroturism

77

Probe practice privind performanţa elevului de a demonstra că este capabil să folosească programe pe calculator pentru monitorizarea bioindicatorilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 78: SPP Tehnician in Agroturism

78

Titlul unităţii: 13.CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Competenţa: 13.3. Monitorizează impactul ecosistemelor antropice asupra calităţii mediului Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de ecosisteme antropice

(b) Caracterizarea agroecosistemelor

(c) Explicarea impactului gradului de artificializare a ecosistemelor asupra

calităţii mediului

Condiţii de aplicabilitate : tipuri : ecosisteme antropice

bioecosisteme( naturale, aproape naturale, seminaturale şi

antropogene)

tehnoecosisteme – aşezări umane, sisteme de trafic, complexe

industriale

caracterizare : structură, elemente constitutive, însuşiri, sisteme de agricultură

( convenţională, biodinamică, ecologică)

impact : asupra protecţiei mediului, conservării mediului

demografie

Probe de evaluare : Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de ecosisteme antropice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să caracterizeze agroecosistemele, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că a înţeles impactul gradului de artificializare a ecosistemelor asupra calităţii mediului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 79: SPP Tehnician in Agroturism

79

Titlul unităţii: 13. CONSERVAREA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI Competenţa: 13.4. Respectă legislaţia în vigoare privind protecţia mediului înconjurător Criterii de performanţă:

(a) Clasificarea resurselor naturale

(b) Identificarea categoriilor de arii naturale protejate

(c) Identificarea principiilor şi elementelor strategice pentru asigurarea dezvoltării

durabile

(d) Aplicarea actelor normative specifice protecţiei elementelor mediului

Condiţii de aplicabilitate :

resurse : inepuizabile, epuizabile ( regenerabile, neregenerabile), informaţionale ( genetice) – biodiversitatea categorii : rezervaţii ştiinţifice, Parcuri Naţionale, monumente ale naturii, rezervaţii naturale, Parcuri Naturale, Rezervaţii ale Biosferei, zonele umede de importanţă internaţională, Situri naturale ale patrimoniului natural universal, arii speciale de conservare, arii de protecţie specială avi-faunistică principii : precauţiei în luarea deciziei prevenirii riscurilor

ecologice şi de prevenire a daunelor conservării biodiversităţii poluatorul plăteşte – poluanţi foarte periculoşi

elemente : crearea sistemului naţional de monitorizare integrată a mediului participarea ONG-urilor şi a populaţiei la elaborarea şi aplicarea deciziilor, menţinerea şi ameliorarea calităţii mediului reconstrucţia zonelor deteriorate, dezvoltarea colaborării internaţionale pentru asigurarea calităţii mediului

acte normative : protecţia atmosferei protecţia mediului acvatic protecţia solului regimul substanţelor şi deşeurilor periculoase colectarea selectivă a deşeurilor menajere

Probe de evaluare : Probe orale, prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice resursele naturale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să identifice categoriile de arii naturale protejate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 80: SPP Tehnician in Agroturism

80

Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul trebuie să identifice principiile şi elementele strategice pentru asigurarea dezvoltării durabile, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice actele normative specifice protecţiei elementelor mediului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 81: SPP Tehnician in Agroturism

81

Titlul unităţii 14. Gestiune şi evidenţă economică în agroturism ___________________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1,0 ___________________________________________________________________________ Competenţe: 14.1 . Monitorizează situaţia patrimonială a unităţii agroturistice şi a rezultatelor

obţinute

14.2. Completează documente de evidenţă contabilă specifice activităţii de

agroturism si instrumente de decontare pentru încasări şi plăţi

14.3. Analizează preţurile şi tarifele practicate în agroturism

14.4. Calculează impozite, taxe, salarii şi contribuţii salariale datorate de unitatea

agroturistică

Page 82: SPP Tehnician in Agroturism

82

Titlul unităţii: 14. Gestiune şi evidenţă economică în agroturism

____________________________________________________________________________

Competenţa: 14.1 Monitorizează situaţia patrimonială a unităţii agroturistice şi a

rezultatelor obţinute

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea structurilor patrimoniale

(b) Identificarea structurilor de venituri şi cheltuieli

(c) Calcularea rezultatului exerciţiului financiar

(d) Participarea la inventarierea patrimoniului

(e) Identificarea documentelor de sinteză

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: de activ: active imobilizate, circulante, de regularizare

de pasiv: capital propriu, datorii

Cheltuieli, venituri: de exploatare, financiare, extraordinare

Rezultat: profit sau pierdere

Inventarierea: funcţii, etape de desfăşurare a inventarierii, documente aferente

Documente : balanţa de verificare, bilanţ contabil, anexe la bilanţ, cont de profit şi

pierdere

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte structurile patrimoniale de activ şi pasiv, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de venituri şi cheltuieli, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze rezultatul exerciţiului financiar, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la inventarierea patrimoniului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice documentele de sinteză, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 83: SPP Tehnician in Agroturism

83

Titlul unităţii: 14.Gestiune şi evidenţă economică în agroturism

Competenţa: 14.2. Completează documente de evidenţă contabilă specifice activităţii de

agroturism şi instrumente de decontare pentru încasări şi plăţi

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Completarea documentelor de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri

(b) Întocmirea documentelor specifice activităţii de cazare şi servicii

(c) Utilizarea instrumentelor de decontare pentru încasări şi plăţi

(d)Verificarea corectitudinii întocmirii documentelor de evidenţă şi arhivarea

acestora

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Documente: factura fiscală, notă de intrare- recepţie, borderou de achiziţii, aviz de însoţire,

notă de predare-restituire, bon de consum

Documente specifice: comanda de rezervare, registrul de evidenţă a comenzilor, diagrama

locurilor de cazare(libere şi ocupate), situaţia prestărilor şi decontărilor, raportul

de gestiune, bonuri de servicii, nota de plată, borderoul notelor de plată, borderoul

de încasări-restituiri, comanda către prestatorii de servicii

Instrumente : chitanţă, monetar, foaie de vărsământ, bon fiscal, dispoziţie de plată/încasare,

ordin de plată, bilet la ordin ,CEC

Verificare: de fond şi de formă

Arhivare: conform legislaţiei în vigoare

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente de evidenţă specifice intrărilor şi ieşirilor de mărfuri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmescă documente specifice activităţii de cazare şi servicii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze instrumente de decontare pentru încasări şi plăţi , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice corectitudinea întocmirii documentelor de evidenţă şi să le arhiveze, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 84: SPP Tehnician in Agroturism

84

Titlul unităţii 14. Gestiune şi evidenţă economică în agroturism

____________________________________________________________________

Competenţa: 14.3 Analizează preţurile şi tarifele practicate în agroturism

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea tipurilor de preţuri şi costuri

(b) Calcularea costului de producţie

(c) Calcularea preţurilor şi tarifelor produselor/serviciilor agroturistice

(d) Stabilirea marjei brute

(e) Identificarea tipurilor de reduceri de preţ

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri: de preţ: cu ridicata şi cu amănuntul

de costuri: costul de achiziţie, de producţie

Costuri: cheltuieli cu capitalul fix-amortizarea

cheltuieli cu capitalul circulant-cheltuieli cu materiile prime, materiale şi alte

obiecte de muncă

cheltuieli cu munca-cheltuieli cu salariile, cheltuieli indirecte

Calcul: pe capitole de costuri-bucătărie, cazare

pe purtători de costuri-mâncăruri preparate, băuturi ,cazare

Tarife: pentru serviciile suplimentare

Marja brută: caracteristici, modalităţi de calcul. Marja brută redusă

Tipuri: comerciale:bonificaţii, remize, risturnuri

financiare: sconturi

___________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească tipurile de preţuri şi costuri , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze costul de producţie, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţurile şi tarifele produselor/serviciilor agroturistice oferite, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 85: SPP Tehnician in Agroturism

85

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabililească marja brută, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de reduceri de preţ, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 86: SPP Tehnician in Agroturism

86

Titlul unităţii 14. Gestiune şi evidenţă economică în agroturism

_____________________________________________________________________

Competenţa: 14.4. Calculează impozite, taxe,salarii şi contribuţii salariale datorate de unitatea agroturistică _____________________________________________________________________

Criterii de performanţă

(a) Calcularea impozitului pe profit/ venit datorat de unitatea agroturistică

(b) Calcularea salariilor şi a contribuţiilor aferente

(c) Regularizarea TVA

(d) Identificarea altor taxe şi impozite datorate de unitatea agroturistică

Condiţii de aplicabilitate:

Impozit pe profit/venit: venit impozabil, cheltuieli deductibile şi nedeductibile fiscal, baza

de calcul, facilităţi acordate

Salarii: venit brut, venitul impozabil(salarial), venit net

Contribuţiile: angajatului şi angajatorului

Taxa pe valoare

adăugată(TVA): tipuri de TVA (deductibilă ,colectată, neexigibilă, de

plată, de recuperat), regularizarea TVA, decontul de TVA

Impozite şi taxe: impozit pe clădiri, teren, mijloace auto, alte taxe şi impozite

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze impozitul pe profit/venit datorat de unitatea agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze salariile şi a contribuţiile aferente , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze regularizarea TVA,, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice alte impozite şi taxe datorate de unitatea agroturistică,aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 87: SPP Tehnician in Agroturism

87

Titlul unităţii 15. Panificarea şi finanţarea afacerii în agroturism ___________________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1,5 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

15.1 Realizează procesul de planificare pentru o unitate agroturistică

15.2 Elaborează un plan de afaceri pentru o unitate agroturistică

15.3 Evaluează condiţiile de înfiinţare a unei unităţi agroturistice

15.4 Analizează sursele de înfiinţare a unităţii agroturistice

15.5. Accesează surse de finanţare prin proiecte

Page 88: SPP Tehnician in Agroturism

88

Titlul unităţii 15. Panificarea şi finanţarea afacerii în agroturism ____________________________________________________________________________

Competenţa: 15.1. Realizează procesul de planificare pentru o unitate agroturistică

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea conceptului procesului de planificare strategică

(b) Explicarea rolului procesului de planificare

(c) Ierarhizarea etapelor procesului de planificare agroturistică

(d) Elaborarea unui plan strategic pentru o unitate agroturistică

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Rol: în evoluţia firmei, în activitatea de prognozare, în adaptarea firmei la schimbări

Etape: cercetarea-analiza factorilor externi, piaţa potenţială a firmei, evaluarea resurselor

interne

formularea- misiunea firmei, obiective,

acţiunea- direcţia de urmat, proceduri, standarde, motivarea personalului

evaluarea- compararea rezultatelor obţinute cu obiectivele propuse, sugestii de

îmbunătăţire

Plan: etape, viziune, obiective ____________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de planificare strategică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice rolul procesului de planificare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să ierarhizeze etapele procesului de planificare , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze un plan strategic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 89: SPP Tehnician in Agroturism

89

Titlul unităţii 15. Panificarea şi finanţarea afacerii în agroturism ____________________________________________________________________________

Competenţa. 15.2. Elaborează un plan de afaceri pentru o unitate agroturistică

____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea oportunităţilor în planificarea şi realizarea unei afaceri

(b) Identificarea părţilor componente ale unui plan de afaceri

(c) Elaborarea unui plan de afaceri pentru o unitate agroturistică

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Oportunităţi : analizarea riscurilor, scenarii posibile ,resurselor financiare şi materiale,

legislaţie în domeniu

Părţi componente: descrierea afacerii, produsele/serviciile, marketing, planul de finanţare,

indicatori financiari, analiza punctelor tari şi slabe, documente oficiale,

Plan de afaceri: respectând structura

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare: Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze oportunităţile în planificarea şi realizarea unei afaceri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice părţile componente ale unui plan de afaceri , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze un plan de afaceri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate .

Page 90: SPP Tehnician in Agroturism

90

Titlul unităţii 15. Panificarea şi finanţarea afacerii în agroturism _____________________________________________________________________

Competenţa. 15.3. Evaluează condiţiile de înfiinţare a unei unităţi agroturistice

_________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea mediului de afaceri în vederea înfiinţării unei unităţi

agroturistice

(b) Compararea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor tipuri de unităţi

economice

(c) Prezentarea cadrului legislativ şi etapelor de înfiinţare a unei unităţi

agroturistice

(d) Elaborarea actelor constitutive ale societăţii

(e) Identificarea facilităţilor acordate unităţii agroturistice

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Mediul de afaceri: micromediul, macromediul

Tipuri de unităţi economice: societăţi comerciale, asociaţii familiale, persoane fizice

autorizate

Cadrul legislativ: reglementări în vigoare din domeniu, directivele UE

Etape: decizia de creare a unei societăţi, alegerea tipului de

întreprindere, elaborarea actului constitutiv al

societăţii, obţinerea autorizaţiei, înregistrarea la

organele fiscale

Acte: statutul societăţii, contractul de societate

Facilităţi: impozite, taxe, credite, subvenţii

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze mediul de afaceri în vederea înfiinţării unei unităţi agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să compare avantajele şi dezavantajele diferitelor tipuri de unităţi economice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 91: SPP Tehnician in Agroturism

91

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte cadrul legislativ şi etapele de înfiinţare a unei unităţi agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze actele constitutive ale societăţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice facilităţile acordate unităţii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 92: SPP Tehnician in Agroturism

92

Titlul unităţii 15. Panificarea şi finanţarea afacerii în agroturism _____________________________________________________________________

Competenţa: 15.4. Analizează sursele de finanţare a unităţii agroturistice

_____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea surselor de finanţare

(b) Analizarea condiţiilor de finanţare

(c) Alegerea surselor de finanţare optime

(d) Accesarea finanţării

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de finanţare: proprii

străine: credite, leasing, programe

Condiţii: perioadă de creditare, dobânzi, perioadă de graţie, termene de

rambursare, garanţii

Alegere: în funcţie de condiţiile de finanţare

Accesare: depunerea documentaţiei necesare

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sursele de finanţare aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze condiţiile de finanţare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă sursele de finanţare optime, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să acceseze finanţarea, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 93: SPP Tehnician in Agroturism

93

Titlul unităţii 15. Panificarea şi finanţarea afacerii în agroturism _____________________________________________________________________

Competenţa: 15.5. Accesează surse de finanţare prin proiecte _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de proiecte

(b) Analizarea oportunităţilor oferite prin proiecte

(c) Identificarea instituţiilor implicate în aprobarea şi finanţarea proiectelor

(d) Colaborarea în vederea realizării proiectelor

(e) Depunerea proiectelor

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri: naţionale , internaţionale

Oportunităţi : materiale, finaciare

Instituţii: Ministere de resort, instituţii judeţene şi locale

Colaborare: firme specializate, instituţii implicate

Depunere: la instituţiile abilitate

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de proiecte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze oportunităţile oferite prin proiecte, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice instituţiile implicate în aprobarea şi finanţarea proiectelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să colaboreze în vederea realizării proiectelor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depună proiectele, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 94: SPP Tehnician in Agroturism

94

Titlul unităţii: 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR

Nivel: 3 Valoare credit: 2 Competenţe:

16.1. Elaborează scheme tehnologice de cultivare a plantelor de câmp

16.2. Supraveghează înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor pomicole şi

viticole

16.3 Proiectează scheme tehnologice de cultivare a plantelor legumicole

şi floricole

16.4.Aplică tehnologii de agricultură ecologică

16.5. Organizează depozitarea şi conservarea produselor agricole

16.6. Organizează exploatarea agregatelor şi instalaţiilor agricole

Page 95: SPP Tehnician in Agroturism

95

Titlul unităţii: 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A

PLANTELOR

Competenţa : 16.1. Elaborează scheme tehnologice de cultivare a plantelor de

câmp

Criterii de performanţă:

(a) Aplicarea unei rotaţii ştiinţifice a culturilor

(b) Aprecierea calităţii lucrărilor de înfiinţare a culturilor

(c) Planificarea şi organizarea lucrărilor de îngrijire la culturile de câmp

(d) Organizarea recoltării şi transportul producţiei

(e) Respectarea normelor de protecţia muncii

Condiţii de aplicabilitate:

Rotaţie: plante premergătoare pentru cereale (grâu, porumb, leguminoase(mazăre),

rădăcinoase şi tuberculifere ( cartof, sfeclă), plante furajere (lucernă)

Calitate: lucrărilor solului- (de bază şi de pregătire a patului germinativ), epoca,

adâncimea de lucru, lipsa greşurilor, gradul de mărunţire a solului, gradul

de încorporare a resturilor vegetale, uniformitatea suprafeţelor lucrate, lipsa

bolovanilor, tasarea solului

lucrărilor de semănat- epoca, adâncimea, distanţe între rânduri, între boabe

pe rând, cantitate de sămânţă, metode de semănat

Lucrări

de

îngrijire: combaterea buruienilor, combaterea dăunătorilor, combaterea bolilor

fertilizarea

irigarea

Recoltarea: epoca de recoltare, maturitate biologică, maturitate tehnică

evaluarea producţiei

metode de recoltare

Transport: necesar de mijloace

Norme: specifice lucrărilor executate la înfiinţarea culturilor, întreţinere, recoltare,

fişe de protecţia muncii, echipamente de protecţia muncii

Page 96: SPP Tehnician in Agroturism

96

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice o rotaţie ştiinţifică a culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze calitatea lucrărilor de înfiinţare a culturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să planifice şi să organizeze lucrările de îngrijire a culturilor de câmp, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze recoltarea şi transportul producţiei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţie a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 97: SPP Tehnician in Agroturism

97

Titlul unităţii: 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A

PLANTELOR

Competenţa: 16.2 Supraveghează înfiinţarea şi exploatarea plantaţiilor pomicole şi viticole

Criterii de performanţă:

(a) Coordonarea pregătirii terenului pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole

şi viticole

(b) Supravegherea plantării materialului săditor pomicol şi viticol

(c) Supravegherea aplicării lucrărilor de îngrijire a plantaţiilor pomicole şi

viticole

(d) Organizarea recoltării şi transportului produselor pomicole şi viticole

(e) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii şi PSI,

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea terenului: desfundat terenul, fertilizare, arătura, pichetarea terenului,

executarea gropilor

Materiale: picheţi, sfori, mraniţă, puieţi, butaşi, găleţi, sape, lopeţi, apă

Plantarea pomilor

şi viţei de vie: etapele plantării

Lucrări de îngrijire: lucrările solului, completarea golurilor, fertilizare, combaterea

buruienilor, bolilor şi dăunătorilor, tăieri de formarea

coroanelor şi de fructificare, operaţii în verde, irigarea

Recoltarea: evaluarea producţiei, maturitatea tehnologică, maturitatea

biologică, metode de recoltare

Transport: maşini şi utilaje de transport,

Norme specifice lucrărilor de înfiinţare şi exploatare a plantaţiilor pomicole

şi viticole

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze pregătirea terenului pentru înfiinţarea plantaţiilor pomicole şi viticole, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 98: SPP Tehnician in Agroturism

98

Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze plantarea materialului săditor pomicol şi viticol, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze aplicarea lucrărilor de îngrijire a plantaţiilor pomicole şi viticole, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze recoltarea şi transportul producţiei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţie a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 99: SPP Tehnician in Agroturism

99

Titlul unităţii: 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A

PLANTELOR

Competenţa: 16.3 Proiectează scheme tehnologice de cultivare a plantelor legumicole şi floricole

Criterii de performanţă:

(a) Coordonarea lucrărilor de pregătire a terenului în vederea înfiinţării

culturilor de legume şi flori

(b) Supravegherea lucrărilor de înfiinţare a culturilor de legume şi flori

(c) Organizarea lucrărilor de întreţinere a culturilor de legume şi flori

(d) Organizarea recoltării culturilor de legume şi flori

(e) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii şi

PSI

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătirea terenului: fertilizare, arătura, pregătirea patului germinativ, nivelare şi

modelarea terenului

Înfiinţare: semănat, plantat, metode de semănat şi plantat

Lucrări: aplicate solului, lucrări cu caracter general şi special

Recoltare: momentul începerii recoltării, maturitate fiziologică, de consum,

biologică; metode de recoltare ( manuale, mecanizate,

semimecanizată)

Norme specifice lucrărilor de cultivare a plantelor legumicole şi floricole

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturilor de legume şi flori, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze lucrările de înfiinţare a culturilor de legume şi flori, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să organizaeze lucrările de întreţinere a culturilor de legume şi flori, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 100: SPP Tehnician in Agroturism

100

Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze recoltarea producţiei de legume şi flori, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţie a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 101: SPP Tehnician in Agroturism

101

Titlul unităţii: 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A

PLANTELOR

Competenţa: 16.4 Aplică tehnologii de agricultură ecologică

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea tipurilor de agricultură ecologică

(b) Identificarea principiilor de agricultură ecologică

(c) Aplicarea conversiei de la agricultura tradiţională la agricultura ecologică

(d) Utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice agriculturii ecologice

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri: definiţia agriculturii ecologice, agricultură biodinamică, agricultură

organică, agricultură organo-biologică, agricultură biologică Lemaire-

Boucher

Principii: protecţiei mediului, menţinerii şi creşterii fertilităţii solurilor, respect

pentru sănătatea consumatorului, menţinerii biodiversităţii ecosistemelor

agricole, reciclării materiilor şi resurselor în interiorul exploataţiei

agricole

Conversie: perioada de conversie conform OUG 34/2000

Metode şi

tehnici: rotaţie, fertilizare, lucrările solului, sămânţa şi semănatul, controlul

buruienilor, controlul bolilor, controlul dăunătorilor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze tipurile de agricultură ecologică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice principiile agriculturii ecologice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 102: SPP Tehnician in Agroturism

102

Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice conversia de la agricultura tradiţională la agricultura ecologică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze metode şi tehnici specifice agriculturii ecologice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 103: SPP Tehnician in Agroturism

103

Titlul unităţii: 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A PLANTELOR

Competenţa: 16.5 Organizează depozitarea şi conservarea produselor agricole

Criterii de performanţă:

(a) Coordonarea lucrărilor de pregătire a spaţiilor în vederea depozitării

produselor agricole

(b) Asigurarea materialelor necesare în vederea depozitării şi conservări

produselor

(c) Coordonarea lucrărilor de pregătire a produselor agricole în vederea

depozitării

(d) Conservarea şi depozitarea produselor agricole

(e) Controlarea şi reglarea microclimatului din depozit

(f) Verificarea stării fizice şi fitosanitare a produselor depozitate

(g) Efectuarea instructajului de protecţia muncii la lucrările de depozitare şi

conservare a produselor agricole vegetale

Condiţii de aplicabilitate:

Produse agricole: legume, fructe, flori, plante medicinale, fân, plante furajere

Spaţii: magazii, pivniţe, silozuri, pătule, poduri, fânare, şuri,

depozite, şoproane,

Lucrări de pregătire

a spaţiilor: curăţire, reparaţii, dezinfecţie, dezinsecţie, compartimentare

pe destinaţii( consum alimentar, furajer)

Materiale: sfori, etajere, scări, stivuitoare, ambalaje

Lucrări de pregătire

a produselor: sortare, calibrare, curăţire, spălare, periere, uscare, ambalare

Condiţii de păstrare: temperatură, umiditate, aeraţie, lumină

Norme: specifice

Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările de pregătire a spaţiilor în vederea depozitării produselor agricole

Page 104: SPP Tehnician in Agroturism

104

aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure materialele necesare în vederea depozitării şi conservări produselor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările de pregătire a produselor agricole în vederea depozitării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să conserve şi să depoziteze produsele agricole, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze şi să regleze microclimatul din depozit, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice starea fizică şi fitosanitară a produselor depozitate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (f), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze instructajului de protecţia muncii la lucrările de depozitare şi conservare a produselor agricole vegetale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (g), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 105: SPP Tehnician in Agroturism

105

Titlul unităţii: 16. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CULTIVARE A

PLANTELOR

Competenţa: 16.6. Organizează exploatarea agregatelor şi instalaţiilor agricole

Criterii de performanţă:

(a) Verificarea reglajelor principalelor agregate şi instalaţii agricole pentru

culturile de câmp

(b) Verificarea reglajelor agregatelor şi instalaţiilor folosite în plantaţiile

pomicole şi viticole

(c) Supravegherea reglării agregatelor şi instalaţiilor folosite la culturile de

legume şi flori

(d) Verificarea respectării normelor de igienă şi securitate a muncii

specifice exploatării agregatelor şi instalaţiilor agricole

Condiţii de aplicabilitate:

Agregate şi instalaţii: tractor în agregat cu plug, grapă, tăvălug, freză, nivelator,

combinator, semănători, maşini de plantat, cultivatoare,

maşini pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor

Reglaje: adâncime de lucru ( plug, maşini de semănat şi plantat,

cultivator), reglarea marcatoarelor, proba semănătorilor şi a

maşinilor de plantat, reglarea maşinilor de protecţia plantelor

Norme: specifice exploatării agregatelor şi instalaţiilor agricole

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice reglajelor la principalele agregate şi instalaţii agricole pentru culturile de câmp, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice reglajele agregatelor şi instalaţiilor folosite în plantaţiile pomicole şi viticole, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 106: SPP Tehnician in Agroturism

106

Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să supravegheze reglarea agregatelor şi instalaţiilor folosite la culturile de legume şi flori, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea normelor de igienă şi securitate a muncii specifice exploatării agregatelor şi instalaţiilor agricole, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 107: SPP Tehnician in Agroturism

107

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Nivel 3 Valoare credit: 2,0 _____________________________________________________________________ Competenţe:

17.1. Argumentează eficienţa creşterii animaleor în unitatea agroturistică

17.2. Coordonează programele de reproducţie pe specii de animale

17.3. Organizează activităţi de ameliorare a animalelor

17.4.Optimizează raţiile furajere pe specii de animale 17.5 Asigură întreţinerea şi îngrijirea animalelor în diferite sisteme de exploatare

17.6. Asigură şi verifică calitatea producţiilor animaliere 17.7. Organizează depozitarea şi conservarea produselor animaliere

Page 108: SPP Tehnician in Agroturism

108

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Competenţa : 17.1. Argumentează eficienţa creşterii animaleor în unitatea

agroturistică _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Identificarea raselor pe specii de animale (b) Corelarea însuşirilor de exterior cu cele productive pentru fiecare rasă (c) Precizarea aspectelor economice ale creşterii animalelor _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Specii: taurine, cabaline, ovine, caprine, suine, păsări Rase: taurine: Holstein Friza, Bălţata românească, Brună de Maramureş

ovine: Merinos de Palas, Ţigaie, Ţurcană caprine: Carpatina, Albă de Banat suine: Marele Alb, Landrace cabaline: Lipiţan, Gidran, Arab păsări: Leghorn, Cornich, Hibrizi

Însuşiri: după caracterele morfologice şi productive Aspecte: producţie(cantitate, calitate) , consum specific, spor mediu zilnic, valorificarea furajelor _____________________________________________________________________ Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să identifice rasele pe specii de animale conform criteriului de performanţă (a) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să coreleze însuşirile de exterior cu cele productive pentru fiecare rasă, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să precizeze aspectele economice ale creşterii animalelor coreleze, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 109: SPP Tehnician in Agroturism

109

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Competenţa : 17.2. Coordonează programele de reproducţie pe specii de animale _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Planificarea animalelor la reproducţie (b) Utilizarea sistemelor şi metodelor de reproducţie (c ) Asigurarea indicilor de reproducţie

(d) Verificarea şi respectarea normelor specifice de igienă şi securitate a muncii

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Planificare: particularităţi fiziologice, planul de montă şi fătări; Sisteme: monta naturală şi însămânţarea artificială; Indici: fecunditate, natalitate, prolificitate, mortalitate, reformă; Norme: specifice lucrărilor de reproducţie a animalelor.

Probe de evaluare: Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să planifice animalele la reproducţie, conform criteriului de performanţă (a) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze sistemele şi metodele de reproducţie, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să asigurare indicii de reproducţie, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să verifice şi să respecte normele specifice de igiena şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (d) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 110: SPP Tehnician in Agroturism

110

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Competenţa : 17.3. Organizează activităţi de ameliorare a animalelor _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Organizarea individualizării animalelor b) Completarea evidenţelor zootehnice (c) Aplicarea criteriilor de selecţie a animalelor (d) Interpretarea caracterelor de selecţie implicate în rezultatele economice (e) Selectarea metodelor de creştere a animalelor (f) Verificarea şi respectarea normelor specifice de igienă şi

securitate a muncii

Condiţii de aplicabilitate: Individualizare: metode şi mijloace Evidenţe: registru de montă şi fătări, registre de creştere a tineretului; registru de cântărire; registru de furajare; registru pentru evidenţa producţiilor Criterii: fenotipice, genotipice Caractere: de reproducţie, de creştere şi valorificare a hranei; calitatea producţiei, anomalii ereditare, rezistenţa genetică la boli, culoarea; Metode de creştere: în rasă curată, prin încrucişare Norme: specifice lucrărilor de selecţie şi ameliorare a animalelor.

Probe de evaluare:

Page 111: SPP Tehnician in Agroturism

111

Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să organizeze individualizarea animalelor, conform criteriului de performanţă (a) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să completeze evidenţele zootehnice, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să aplice criteriile de selecţie la animale, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să interpreteze caracterele de selecţie implicate în rezultatele economice, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să selecteze metodele de creştere a animalelor, conform criteriului de performanţă (e), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să verifice şi să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (f) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 112: SPP Tehnician in Agroturism

112

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Competenţa : 17.4. Optimizează raţiile furajere pe specii de animale Criterii de performanţă: (a) Calcularea raţiilor pe specii şi categorii de animale

(b) Analizarea raţiei furajere

(c) Explicarea structurii şi eficienţei raţiilor furajere

(d) Întocmirea unor raţii optimizate pe specii şi categorii de animale

(e) Utilizarea tehnologiei informaţiei în optimizarea raţiilor furajere

Condiţii de aplicabilitate: Specii: taurine, cabaline, porcine, ovine, păsări

Categorii: de producţie ( lapte, carne, ouă, lână, muncă )

Calculare: în funcţie de greutatea corporală, starea fiziologică, vârstă,

producţie, compoziţia chimică a producţiei ( lapte, carne,

ouă, lână )

Analizare: apetabilitate, ingestibilitate, saţietate, concentraţia în energie

şi proteine, raportul nutritiv, raportul Ca /P

Structura: raportul între sortimentele de furaje ( concentrate, fibroase,

suculente )

Eficienţa: în funcţie de nivelul de producţie şi utilizarea resurselor

furajere

Raţii optimizate: în funcţie de: greutatea corporală, producţie, sezon, tipul de

furaj, structură şi analiză

Tehnologia informaţiei: programe pe calculator, softuri.

Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreaze că este capabil să calculeze raţiile pe specii şi categorii de animale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreaze că este capabil să analizeze raţiile furajere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 113: SPP Tehnician in Agroturism

113

Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreaze că este capabil să explice structura şi eficienţa raţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să întocmească raţii optimizate pe specii şi categorii de animale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreaze că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în optimizarea raţiilor furajere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 114: SPP Tehnician in Agroturism

114

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Competenţa : 17.5. Asigură întreţinerea şi îngrijirea animalelor în diferite sisteme de exploatare _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Optimizarea microclimatului în adăposturile de animale (b) Asigurarea igienizării spaţiilor de cazare pentru animale

(c) Controlarea lucrărilor de îngrijire a speciilor şi categoriilor de animale

(d) Verificarea şi respectarea normelor specifice de igienă şi securitate a muncii

_____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Optimizare: ventilaţie, canalizare, temperatură, umiditate, limite admisibile de CO2, NH3, H2S Igienizare: curentă, periodică, mecanică, chimică Lucrări: igienă corporală Norme: specifice lucrărilor de întreţinere şi îngrijire a animalelor. Probe de evaluare: Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să optimizeze microclimatul în adăposturile de animale, conform criteriului de performanţă (a) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să asigurare igienizarea spaţiilor de cazare pentru animale, conform criteriului de performanţă (b), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să controleze lucrările de îngrijire a speciilor şi categoriilor de animale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să verifice şi să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (d), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate

Page 115: SPP Tehnician in Agroturism

115

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Competenţa : 17.6. Asigură şi verifică calitatea producţiilor animaliere _____________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Utilizarea metodelor pentru determinarea cantitativă a producţiilor animaliere (b) Utilizarea metodelor pentru determinarea calitativă a producţiilor animaliere (c) Verificarea condiţiilor şi a modului de obţinere a producţiilor animaliere (d) Verificarea şi respectarea normelor specifice de igienă şi securitate a muncii _____________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Metode cantitative: măsurări, cântăriri, numeraţii Metode calitative: fizice, chimice, mecanice, organoleptice Condiţii: materiale, igienice Mod de obţinere: mulgere, tundere, sacrificare, extragere, recoltare Norme: specifice lucrărilor de recoltare şi apreciere a produselor animaliere _____________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze metodele pentru determinarea cantitativă a producţiilor animaliere, conform criteriului de performanţă (a) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze metodele pentru determinarea calitativă a producţiilor animaliere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să verifice condiţiile şi modul de obţinere a producţiilor animaliere, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 116: SPP Tehnician in Agroturism

116

Probe practice şi orale prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să verifice şi să respecte normele specifice de igienă şi securitate a muncii, conform criteriului de performanţă (d) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 117: SPP Tehnician in Agroturism

117

Titlul unităţii: 17. TEHNOLOGII SPECIFICE DE CREŞTERE A ANIMALELOR Competenţa : 17.7. Organizează depozitarea şi conservarea produselor animaliere ________________________________________________________________________ Criterii de performanţă: (a) Explicarea factorilor care influenţează depozitarea şi conservarea produselor animaliere (b) Pregătirea spaţiilor de depozitare (c) Utilizarea mijloacelor de conservare ________________________________________________________________________ Condiţii de aplicabilitate: Factori: fizici, chimici, biologici Spaţii: curăţirea mecanică, dezinfecţie chimică Mijloace: congelare, refrigerare, saramurare, afumare, zvântare, uscare ________________________________________________________________________ Probe de evaluare Probe orale şi scrise prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să explice factorii care influenţează depozitarea şi conservarea produselor animaliere, conform criteriului de performanţă (a) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să pregătească spaţiile de depozitare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b) , acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice prin care elevul trebuie să demonstreze că este capabil să utilizeze mijloacele de conservare, conform criteriului de performanţă (c), acoperind elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 118: SPP Tehnician in Agroturism

118

Titlul unităţii: 18. Construcţii şi amenajări în agroturism Nivel: 3 Valoare credit: 2 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

18.1. Identifică construcţiile specifice zonelor agroturistice

18.2. Propune soluţii alternative de modernizare a unei

gospodării tradiţionale

18.3. Organizează configurarea unităţii agroturistice

18.4 Elaborează planul de amenajare a teritoriului din incinta

gospodăriei

18.5 Amenajează spaţiul verde din incinta gospodăriei

agroturistice

18.6 Coordonează decorarea festivă a unităţii agroturistice

pentru ocazii speciale

Page 119: SPP Tehnician in Agroturism

119

Titlul unităţii: 18. Construcţii şi amenajări în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa : 18.1. Identifică construcţiile specifice zonelor agroturistice ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Caracterizarea tipurilor de construcţii

(b) Precizarea elementelor constructive ale construcţiilor

(c) Selectarea materialelor necesare efectuării construcţiei

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri: locuinţă, adăposturi pentru animale(taurine, ovine, porcine, păsări), construcţii pentru depozitarea furajelor,construcţii şi magazii pentru utilaje construcţii anexe. Elemente constructive: elemente de dimensionare, elemente de dotare, structură de rezistenţă, elemente de compartimentare şi închidere,elemente de izolaţii, elemente de finisaj, instalaţii tehnice. Materiale : lemn şi produse din lemn, piatră naturală, produse ceramice şi înlocuitori, sticlă şi produse metalice,mortare, betoane, materiale pentru hidroizolaţii şi termoizolaţii, materiale pentru finisaje, materiale pentru instalaţii electrice şi sanitare. ___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze tipurile de construcţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementelor constructive ale construcţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materialele necesare efectuării construcţiei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 120: SPP Tehnician in Agroturism

120

Titlul unităţii: 18. Construcţii şi amenajări în agroturism ___________________________________________________________________________

Competenţa : 18.2. Propune soluţii alternative de modernizare a unei gospodării tradiţionale ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Depistarea spaţiilor ce pot fi modernizate

(b) Respectarea etapelor de elaborare a soluţiei de modernizare

(c) Aplicarea prevederilor legale privind desfăşurarea lucrărilor de construcţie şi

modernizare

(d) Coordonarea lucrărilor de modernizare a spaţiilor de locuit

(e) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii: bucătărie, living, dormitor, baie

Etape: calculul costurilor, determinarea eficienţei economice

Prevederi: întocmirea proiectului de construcţie sau modernizare, obţinerea autorizaţiilor

de construire, obţinerea avizelor

Lucrări: reparaţii, învelire, dimensionare, dotare, amenajări tehnice (apă, lumină,

încălzire)

Norme : specifice lucrărilor de construcţii

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depisteze spaţiile ce pot fi modernizate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte etapele de elaborare a soluţiei de modernizare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice prevederile legale privind desfăşurarea lucrărilor de construcţie şi modernizare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coordoneze lucrările de modernizare a spaţiilor de locuit, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 121: SPP Tehnician in Agroturism

121

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de igienă şi protecţia muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 122: SPP Tehnician in Agroturism

122

Titlul unităţii: 18. Construcţii şi amenajări în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa : 18.3. Organizează configurarea unităţii agroturistice ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Respectarea principiilor de bază în configurarea locuinţei

(b) Descrierea principalelor elemente pentru amenajarea locuinţei

(c) Selectarea materialelor necesare amenajării

(d) Corelarea elementelor şi materialelor pentru realizarea ambianţei

(e) Utilizarea tehnologiei informaţiei în configurarea locuinţei

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Principii: mediul potrivit locuinţei, curajul notei personale, respect faţă de clădirile

vechi şi specificul lor, planificarea spaţiului, idei şi gusturi la alegerea

elementelor ambiente

Elemente: culoare, lumină, linii, suprafeţe, materiale

Materiale: lemn pentru mobilă, tapiţerii, draperii, perdele, covoare, imitaţii, aplice,

plafoniere, lustre, lampadare

Tehnologie: internet

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte principiile de bază în configurarea locuinţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalele elemente pentru amenajarea locuinţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materialele necesare amenajării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze elementele şi materialele pentru realizarea ambianţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 123: SPP Tehnician in Agroturism

123

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizez tehnologia informaţiei în configurarea locuinţei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 124: SPP Tehnician in Agroturism

124

Titlul unităţii: 18. Construcţii şi amenajări în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa: 18.4. Elaborează planul de amenajare a teritoriului din incinta gospodăriei agroturistice ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea spaţiilor ce vor fi amenajate în incinta gospodăriei agroturistice

(b) Propunerea de soluţii privind amenajarea spaţiilor

(c) Amenajarea unui spaţiu de joacă pentru copii

(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei în amenajarea teritoriului din incinta

gospodăriei

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii : grădină de flori, spaţii de agrement, căi de acees, parcare, loc de joacă pentru copii, foişor, grătar Soluţii: schiţe de amplasare, resurse materiale, calcul necesar de materiale Spaţiu de joacă: amplasare, dimensiuni, dotare Tehnologie: internet, Soft-uri

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească spaţiile ce vor fi amenajate în incinta gospodăriei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să propună soluţii privind amenajarea spaţiilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să amenajeză un spaţiu de joacă pentru copii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în amenajarea teritoriului din incinta gospodăriei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 125: SPP Tehnician in Agroturism

125

Titlul unităţii: 18. Construcţii şi amenajări în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa: 18.5. Amenajează spaţiul verde din incinta gospodăriei agroturistice ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea schiţei de amenajare a spaţiului verde

(b) Stabilirea materialelor necesare amenajării spaţiului verde

(c) Organizarea lucrărilor de amenajare a spaţiului verde, conform planului

(d) Întreţinerea spaţiilor amenajate

(e) Utilizarea uneltelor pentru lucrări de amenajare

(f) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Schiţa: scara, dimensiune, linii, suprafeţe, simboluri

Materiale: lemn, piatră, cărămidă, arbori, arbuşti, seminţe, răsaduri, bulbi, dale, obiecte

ceramice

Lucrări: măsurare, marcare, delimitare, plantare, semănat, dalare, construcţii, rocării

Întreţinere: tăiate, fasonate, prăşit, tratamente chimice, văruit, vopsit, udat

Unelte: ferăstrău, sapă, greblă, cazma, foarfece pentru tuns gard viu, maşină de tuns

gazon, stropitoare, ciocan, bidinea, plantator, sfoară, metru, picheţi, roabă,

lopată

Norme: specifice lucrărilor de amenajare

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze schiţa de amenajare a spaţiului verde, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice,scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească materialele necesare amenajării spaţiului verde, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să organizeze lucrări de amenajare a spaţiului verde conform planului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 126: SPP Tehnician in Agroturism

126

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină spaţiile amenajate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze uneltele pentru lucrări de amenajare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de igienă şi securitate a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (f), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 127: SPP Tehnician in Agroturism

127

Titlul unităţii: 18. Construcţii şi amenajări în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa: 18.6. Coordonează decorarea festivă a unităţii agroturistice pentru ocazii speciale ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea materialelor necesare realizării aranjamentelor decorative

(b) Realizarea şi amplasarea aranjamentelor decorative

(c) Decorarea unităţii agroturistice pentru ocazii speciale

(d) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

(e) Utilizarea tehnologiei informaţiei în decorarea unităţii agroturistice

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Materiale: flori proaspete şi uscate, crenguţe, vase decorative, frunze uscate, scoarţă de

copac, pene, puf, ouă, polistiren, materiale textile, coşuleţe, globuri, boluri,

muşchi, sfoară, sârmă, rafie, şipci, lemn, pietre, nisip, scoici, melci, fructe,

lut.

Aranjamente: pentru masă, perete, fereastră, uşă, tavan

Ocazii speciale: aniversări, onomastice, sărbători religioase, evenimente speciale, sărbători de

iarnă, nunţi, botezuri

Norme: specifice lucrărilor de amenajare

Tehnologie: internet

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materialele necesare realizării aranjamentelor decorative, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze şi amplaseze aranjamentele decorative, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze unitatea agroturistică pentru ocazii speciale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 128: SPP Tehnician in Agroturism

128

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de igienă şi securitatea muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în decorarea unităţii agroturistice aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 129: SPP Tehnician in Agroturism

129

Titlul unităţii: 19. STRUCTURA PROFESIEI ŞI ETICA PROFESIONALĂ Nivel: 3 Valoare credit: 1 Competenţe: 19.1. Identifică sarcinile profesionale ale tehnicianului în agroturism 19.2. Respectă conduita profesională în relaţia cu clienţii 19.3. Întreţine relaţii amiabile cu turiştii

Page 130: SPP Tehnician in Agroturism

130

Titlul unităţii: 19. STRUCTURA PROFESIEI ŞI ETICA PROFESIONALĂ Competenţa: 19.1. Identifică sarcinile profesionale ale tehnicianului în agroturism Criterii de performanţă:

(a) Îndeplinirea sarcinilor de administrare a unităţii agroturistice (b) Consilierea turiştilor din unitatea agroturistică

(c) Colaborarea cu partenerii implicaţi în activitatea de agroturism

(d) Respectarea legislaţiei privind protecţia consumatorului şi concurenţa neloială

Condiţii de aplicabilitate: Sarcini de administrare: planificare, coordonare, gestionare, organizare Consiliere: situaţii speciale( stare de sănătate, stări conflictuale, reclamaţii) serviciile oferite Parteneri: agenţi economici, administraţie, instituţii publice, ONG, agenţii, societăţi de asigurări, bănci, Legislaţie: în vigoare Probe de evaluare: Probe scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să îndeplinească sarcinile de administrare a unităţii agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să consilieze turiştii din unitatea agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să colaboreze cu partenerii implicaţi în activitatea de agroturism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte legislaţia privind protecţia consumatorului şi concurenţa neloială, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 131: SPP Tehnician in Agroturism

131

Titlul unităţii: 19. STRUCTURA PROFESIEI ŞI ETICA PROFESIONALĂ Competenţa: 19.2. Respectă conduita profesională în relaţia cu clienţii Criterii de performanţă:

(a) Definirea comportamentului agroturistic

(b) Întâmpinarea clienţilor conform regulilor de protocol

(c) Adaptarea unei atitudini corespunzătoare faţă de clienţi

(d) Asigurarea calităţii activităţii de agroturism prin comportament şi etică

(e) Asigurarea securităţii turiştilor şi a bunurilor acestora

Condiţii de aplicabilitate: Reguli de protocol: ţinuta, mimică, gestică, forme de adresare şi politeţe

Atitudine: solicitudine, promptitudine, corectitudine

Calitate: produse, servicii, stare tehnică a dotărilor şi instalaţiilor

Securitate: acţiuni de prevenire, informare asupra potenţialelor riscuri,

indicarea locurilor periculoase, instructaj PSI, instructaj de

protecţie individuală, rezolvarea situaţiilor particulare ( prim ajutor,

anunţarea ambulanţei), depozitarea obiectelor de valoare.

Probe de evaluare: Probe scrise şi orale, prin care elevul demonstrează că este capabil să definească comportamentul agroturistic, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să întâmpine clienţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte o atitudine corespunzătoare faţă de clienţi, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 132: SPP Tehnician in Agroturism

132

Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure calitatea activităţii de agroturism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil asigure securitatea turiştilor şi a bunurilor acestora, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 133: SPP Tehnician in Agroturism

133

Titlul unităţii: 19. STRUCTURA PROFESIEI ŞI ETICA PROFESIONALĂ Competenţa: 19.3 Întreţine relaţii amiabile cu turiştii Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea diferitelor forme de comunicare cu turiştii

(b) Realizarea unei comunicări eficiente cu turiştii

(c) Crearea unui climat favorabil pe perioada sejurului

(d) Manifestarea artei de a fi gazdă

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Forme: comunicarea verbală, comunicarea scrisă, comunicarea nonverbală,

comunicarea prin telefon

Comunicare: stil, situaţie, tip de tip de interlocutor

Climat: orientarea spre dorinţele clientului, rezolvarea conflictelor, rezolvarea

reclamaţiilor, întreţinerea comunicării cu turistul

Arta de a fi gazdă: politeţe, capacitate de înţelegere, disponibilitate, amabilitate, discreţie

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze diferite forme de comunicare cu turiştii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze comunicări eficiente cu turiştii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să creeze un climat favorabil pe perioada sejurului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să manifeste arta de a fi gazdă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând elementele din condiţiile de aplicabilitate.

Page 134: SPP Tehnician in Agroturism

134

Titlul unităţii: 20. Tradiţii şi manifestaţii în spaţiul rural Nivel: 3 Valoare credit: 1,5 ______________________________________________________________________________ Competenţe:

20.1. Gestionează obţinerea preparatelor de origine animală specifice zonei

20.2. Organizează valorificarea fructelor specifice zonei

20.3. Coordonează obţinerea produselor artizanale

20.4. Susţine perpetuarea tradiţiilor specifice zonei

20.5. Promovează manifestaţiile în spaţiul rural prin agroturism

Page 135: SPP Tehnician in Agroturism

135

Titlul unităţii: 20. Tradiţii şi manifestaţii în spaţiul rural __________________________________________________________________________

Competenţa: 20. 1. Gestionează obţinerea preparatelor de origine animală specifice zonei

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Amenajarea unei bucătării moderne pentru obţinerea preparatelor animaliere

(b) Identificarea sortimentelor de carne şi lapte în vederea preparării

(c) Prepararea produselor tradiţionale zonei agroturistice

(d) Depozitarea şi valorificarea produselor animaliere

(e) Respectarea normelor igienico-sanitare şi de securitate a muncii specifice

obţinerii produselor animaliere

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Amenajare: spaţiu de lucru, mobilier, aparatură electrocasnică, spaţiu de depozitare şi

păstrare

Sortimente: carne de porc, pasăre, vită,ovine, caprine,vânat, peşte,iepure de casă

Produse: din carne: cârnaţi, tobă, lebăr, caltaboş, jambon, slănină afumată, costiţă

afumată, pastramă, drob,păstrăv în cetină, peşte afumat, pui în

cetină, ghiudem,babic,peşte sărat

din lapte: caş, telemea, urdă, brânză dulce, brânză de burduf, brânză în coaje

de brad, jintiţă, caşcaval, unt, iaurt, lapte bătut, smântână, caş

afumat, caşcaval afumat

Depozitare: cămară, beci, frigider,ladă frigorifică, cameră frigorifică, vase de lut, putină de

lemn, hârdău, budană, butoi, afumătoare

Valorificare: consum familial, la turişti, comercializare pe piaţa liberă

Norme: specifice prelucrării cărnii şi laptelui, inocuitatea cărnii şi a preparatelor din

carne, inocuitatea laptelui şi a produselor din lapte

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să amenajeze o bucătărie modernă pentru obţinerea preparatelor animaliere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 136: SPP Tehnician in Agroturism

136

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice sortimentele de carne şi lapte în vederea preparării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare produsele tradiţionale zonei agroturistice , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să depoziteze şi valorifice produselor animaliere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele igienico-sanitare şi de securitate a muncii specifice obţinerii produselor animaliere, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 137: SPP Tehnician in Agroturism

137

Titlul unităţii: 20. Tradiţii şi manifestaţii în spaţiul rural ___________________________________________________________________________

Competenţa: 20. 2. Organizează valorificarea fructelor specifice zonei

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea fructelor specifice zonei agroturistice

(b) Prepararea fructelor specifice zonei agroturistice

(c) Păstrarea şi depozitarea fructelor şi a preparatelor din fructe

(d) Valorificarea produselor din fructe

(e) Respectarea normelor igienico-sanitare şi de securitate a muncii

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Fructe: sămânţoase, sâmburoase, struguri

Prepararea: gem, dulceaţă, sirop, compot, şerbet, peltea, fructe uscate, fructe uscate şi

afumate, preparate dietetice, băuturi alcolizate

Păstrare şi

depozitare: cămară, beci, pod, congelator, frigider

Valorificare: consum familial, pentru turişti, consum pe piaţa liberă

Norme: specifice obţinerii preparatelor din fructe

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice fructele specifice zonei agroturistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prepare fructele spcifice zonei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să păstreze şi depoziteze fructele şi preparatele din fructe , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să valorifice produsele din fructe , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele igienico-sanitare şi de securitate a muncii , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 138: SPP Tehnician in Agroturism

138

Titlul unităţii: 20. Tradiţii şi manifestaţii în spaţiul rural ___________________________________________________________________________

Competenţa: 20. 3. Coordonează obţinerea produselor artizanale

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime în vederea prelucrării

(b) Obţinerea produselor de artizanat din diferite materii prime

(c) Depozitarea şi păstrarea produselor artizanale

(d) Respectarea normelor de igienă şi securitatea muncii

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Materii prime: lemn, ceramică, paie, pănuşi, răchită, lână, in şi bumbac, piei, pielicele,

blănuri

Produse: obiecte de artizanat din lemn, din ceramică, din paie, pănuşi, răchită,

împletituri din lână, in şi bumbac, ţesături din lână, in şi bumbac, articole de

îmbrăcăminte din piei, pielicele şi blănuri, articole de marochinărie

Depozitare: suporţi speciali, rafturi

Păstrare: magazie, dulapuri

Norme: specifice obţinerii, depozitării şi păstrării produselor de artizanat

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile

prime în vederea prelucrării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină produse de

artizanat din diferite materii prime, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să păstreze şi depoziteze

produsele artizanale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind

elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 139: SPP Tehnician in Agroturism

139

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de

igienă şi de securitate a muncii , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d),

acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 140: SPP Tehnician in Agroturism

140

Titlul unităţii: 20. Tradiţii şi manifestaţii în spaţiul rural ___________________________________________________________________________

Competenţa: 20. 4. Susţine perpetuarea tradiţiilor specifice zonei

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tradiţiilor specifice zonei

(b) Corelarea preocupărilor tradiţionale cu economiile vechi şi noi specifice zonei

(c) Respectarea arhitecturii construcţiilor din zonă

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Tradiţii: port popular, cântec şi joc popular, stil de viaţă, arhitectura construcţiilor,

obiceiuri populare

Preocupări: creşterea animaleor, minerit, plugărit, culturi specifice zonei, pescuit, vânat,

strânsul fânului, morile de apă

Economii: vechi: păstorit, transhumanţă, meşteşuguri legate de prelucrarea lemnului,

lutului, pietrei şi a produselor animaliere

noi: silvicultură, zootehnie, turism, economia vânatului, colectarea

fructelor de pădure, hidroenergetic, utilizarea energiei solare şi a

vântului

Construcţii: case, fântâni, porţi, garduri, construcţii anexe (şoproane, şuri, fânare,

cuptoare)

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tradiţiile specifice zonei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să coreleze preocupările tradiţionale cu economiile vechi şi noi specifice zonei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte arhitectura construcţiilor din zonă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 141: SPP Tehnician in Agroturism

141

Titlul unităţii: 20. Tradiţii şi manifestaţii în spaţiul rural ___________________________________________________________________________

Competenţa: 20. 5. Promovează manifestaţiile în spaţiul rural prin agroturism

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de manifestaţii

(b) Informarea turiştilor despre manifestaţiile locale

(c) Respecatrea normelor de protecţie a mediului la diferite manifestaţii

organizate în zonă

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Manifestaţii: şezători, hore, festivaluri, târguri, expoziţii, nunţi, botezuri, sărbători locale,

sărbători laice sau religioase, spectacole, focuri de tabără

Informare: verbală, scrisă, pliante, internet, cataloage, reviste de profil, mass-media

Norme: generale de protecţia mediului

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de manifestaţii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să informeze turiştii despre manifestaţiile locale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de protecţie a mediului la diferite manifestaţii organizate în zonă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 142: SPP Tehnician in Agroturism

142

Titlul unităţii: 21. VALORIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIN AGROTURISM Nivel: 3 Valoare credit: 1,5 Competenţe:

21.1. Caracterizează tipurile de turism rural

21.2. Valorizează peisajul natural din zonă

21.3. Organizează servicii specifice zonei

21.4. Coordonează activitatea de valorificare a produselor obţinute în unitatea

21.5 agroturistică

21.6. Colaborează cu parteneri pentru diversificarea serviciilor de agroturism din

zonă

Page 143: SPP Tehnician in Agroturism

143

Titlul unităţii: 21. VALORIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIN AGROTURISM

Competenţa: 21.1. Caracterizează tipurile de turism rural

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea criteriilor de identificare a aşezărilor rurale ca sate turistice

(b) Identificarea tipurilor de sate turistice

(c) Descrierea tipurilor de sate turistice

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii: criteriul valorii etnografice şi folclorice; criteriul valorii turistice; existenţei şi

calităţii gospodăriilor ţărăneşti, ca pensiuni turistice rurale; calităţii ecologice;

înzestrării tehnico-edilitare, comerciale şi sanitare; accesibilităţii;

poziţiei geografice;

Tipuri: sate turistice etnografico-folclorice; sate turistice de creaţie artistică şi artizanală;

sate turistice climaterice şi peisagistice; sate turistice pescăreşti şi de interes

vânătoresc; sate turistice viti-pomicole; sate turistice pastorale; sate turistice pentru

practicarea sporturilor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze criteriile de identificare a aşezărilor rurale ca sate turistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de sate turistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie tipurile de sate turistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 144: SPP Tehnician in Agroturism

144

Titlul unităţii: 21. VALORIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIN

AGROTURISM

Competenţa: 21.2 Valorizează peisajul natural din zonă

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea resurselor turistice naturale

(b) Identificarea obiectivelor de atracţie turistică

(c) Identificarea reţelei turistice din zonă

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Resurse turistice: - primare: potenţialul turistic orografic (glacial, carstic, periglaciar,

peisagistic, vulcani noroioşi, geizere, peşteri), potenţialul turistic al

reţelei hidrografice (izvoare minerale, izvoare termale, râuri, lacuri,

bălţi, cascade, Delta Dunării, Marea Neagră), potenţialul turistic al

florei şi faunei (elemente de interes: peisagistic, cinegetic şi de

pescuit)

- resurse utilizate şi amenajate de om: parcuri zoologice, botanice, rezervaţii

naturale

Obiective: cadrul natural, naval, originalitatea construcţiilor în personalizarea

amenajărilor, specializările culinare, nivelul de atracţie

Reţea: hanuri turistice, cabane, refugii, popasuri, campinguri, parkinguri, moteluri,

restaurante, pensiuni agroturistice, sat de vacanţă.

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze resursele turistice naturale, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele de atracţie turistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice reţelele turistice din zona montană, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 145: SPP Tehnician in Agroturism

145

Titlul unităţii: 21. VALORIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIN AGROTURISM

Competenţa: 21.3. Organizează servicii specifice zonei

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de servicii specifice zonei

(b) Asigurarea echipamentelor specifice serviciilor de agroturism din zonă

(c) Respectarea normelor specifice de igienă şi de securitate a muncii

Condiţii de aplicabilitate:

Servicii: - de bază: cazare, alimentaţie, agrement,

- suplimentare: informare, obiective, trasee, căi de acces, intermediere, cultural

artistice, sportive, financiare cu caracter special ( organizare de congrese,

simpozioane, festivaluri, expoziţii)

- specifice zonei: meşteşuguri ( olărit, ţesut, cojocărit), grădinărit, vânat, pescuit,

plimbări cu barca, echitaţie, iniţiere în prepararea mâncărurilor şi băuturilor

tradiţionale

Echipamente: specifice preparării hranei, băuturilor, pentru pescuit ( barcă, ustensile pentru

pescuit), harnaşamente, sanie, căruţe, specifice meşteşugurilor, grădinăritului,

Norme: specifice utilizării echipamentelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de servicii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure echipamentele specifice serviciilor de agroturism din zonă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi de securitate a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 146: SPP Tehnician in Agroturism

146

Titlul unităţii: 21. VALORIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIN AGROTURISM

Competenţa: 21.4 . Coordonează activitatea de valorificare a produselor obţinute în unitatea agroturistică

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea tipurilor de produse obţinute în unitatea agroturistică

(b) Consilierea deţinătorilor de unităţi agroturistice în vederea valorificării produselor

obţinute

(c) Valorificarea produselor prin activitatea de agroturism

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de produse: vegetale, animale, meşteşugăreşti

Valorificare: comercializare pe piaţa liberă şi pentru turişti în unitatea proprie

Consiliere: mod de prezentare, ambalare, design, promovarea produsului, preţ-

calitate

Probe de evaluare: Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de produse obţinute în unitatea agroturistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să consilieze deţinătorii de unităţi agroturistice în vederea valorificării produselor obţinute, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să valorifice produsele prin activitatea de agroturism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 147: SPP Tehnician in Agroturism

147

Titlul unităţii: 21. VALORIFICAREA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR PRIN AGROTURISM

Competenţa: 21.5. Colaborează cu parteneri pentru diversificarea serviciilor de agroturism din zonă

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea partenerilor în vederea colaborării

(b) Utilizarea mijloacelor de contactare a partenerilor

(c) Diversificarea serviciilor în funcţie de criteriile date

(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei în vederea colaborării cu diverşi

parteneri

Condiţii de aplicabilitate:

Parteneri: ghizi turistici, agenţii de turism, coordonatori de agroturism din zonă, alţi

administratori de pensiune, animatori

Mijloace: verbale, corespondenţă scrisă, convorbiri telefonice, mesageri

Criterii: condiţii climatice, solicitările clienţilor, oportunităţi

Tehnologie: internet

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice partenerii în vederea colaborării, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze mijloacele de contactare a partenerilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe orale, scrise şi practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să diversifice serviciile, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în vederea colaborării cu diverşi parteneri, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 148: SPP Tehnician in Agroturism

148

Titlul unităţii: 22. Dezvoltarea durabilă în agroturism ___________________________________________________________________________ Nivel: 3 Valoare credit: 1,5 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

22.1. Identifică factorii implicaţi în dezvoltarea durabilă

22.2. Evaluează cadrul de dezvoltare al agroturismului

22.3. Identifică structurile de organizare ale agroturismului

22.4. Protejează şi conservă patrimoniul prin agroturism

22.5. Susţine dezvoltarea durabilă a agroturismului

Page 149: SPP Tehnician in Agroturism

149

Titlul unităţii: 22. Dezvoltarea durabilă în agroturism ___________________________________________________________________________

Competenţa: 22. 1. Identifică factorii implicaţi în dezvoltarea durabilă

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Explicarea conceptului de dezvoltare durabilă şi ecoturism

(b) Respectarea principiilor dezvoltării durabile

(c) Argumentarea implicării factorilor dezvoltării durabile

(d) Utilizarea tehnologiei informaţiei în vederea implicării factorilor în

dezvoltarea durabilă

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Concept: - definiţie –tematicile Agendei XXI, Rio de Janeiro

- definiţie- dezvoltare durabilă ecologică

Principii: - generale de dezvoltare durabilă conform Agendei XXI

- generale şi specifice de amenajare a teritoriului

- generale de amenajare turistică durabilă: respect şi grijă pentru comunitatea

fiinţelor vii, îmbunătăţirea vieţii locuitorilor, conservarea vitalităţii şi

diversităţii terrei, diminuarea epuizării resurselor, menţinerea capacităţii în

limita de suportabilitate a terrei, modificarea atitudinii personale şi

procedurilor dezvoltării durabile, sprijinirea comunităţilor să poarte grija

mediului în care trăiesc, crearea unei reţele naţionale de marketing pentru

integrarea armonioasă a dezvoltării cu conservarea, crearea unei alianţe

globale

Factori: comunitatea locală, autorităţi, întreprinzători, agenţi implicaţi în activitatea

de agroturism

Tehnologie: internet

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice conceptul de dezvoltare durabilă şi ecoturism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 150: SPP Tehnician in Agroturism

150

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte principiile dezvoltării durabile, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze implicarea factorilor dezvoltării durabile, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnologia informaţiei în vederea implicării factorilor în dezvoltarea durabilă, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 151: SPP Tehnician in Agroturism

151

Titlul unităţii: 22. Dezvoltarea durabilă în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa: 22.2. Evaluează cadrul de dezvoltare al agroturismului

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea condiţiilor ce trebuie să le îndeplinească un teritoriu pentru a

deveni localitate turistică

(b) Analizarea potenţialului turistic al zonei

(c) Caracterizarea tipurilor de sate turistice

(d) Promovarea satelor turistice

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Condiţii: accesibilitate, amplasare, infrastructură, existenţa unor tradiţii, resurse turistice,

gospodării cu nivel de confort ridicat

Potenţial: cadrul natural, poziţie şi accesibilitate, cadrul economic, cadrul social şi

cultural

Tipuri: etnografico – folclorice, de creaţie artistică şi artizanală, climaterice şi

peisagistice, pescării şi de interes vânătoresc, pastorale, pentru practicarea

sporturilor de iarnă

Promovare: târguri, expoziţii, internet, târguri de turism

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un teritoriu pentru a deveni localitate turistică, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze potenţialul turistic al zonei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze tipurile de sate turistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să promoveze satele turistice, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 152: SPP Tehnician in Agroturism

152

Titlul unităţii: 22. Dezvoltarea durabilă în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa : 22.3. Identifică structurile de organizare a agroturismului ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Argumentarea necesităţii structurilor de organizare

(b) Prezentarea structurilor de organizare la nivel de localitate rurală

(c) Descrierea structurilor de organizare la nivel judeţean sau regional

(d) Identificarea structurilor de organizare la nivel naţional

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri locale: asociaţia sătească de turism (ASTR), operaţiunea satelor româneşti,

adunarea generală, Consiliul de administraţie, comitet executiv, comisia

economică şi de dezvoltare, comisia de calitate şi de clasificare a

pensiunilor turistice rurale, comisia de marketing şi animaţie, comisia

de educaţie şi ecologie, comisa de cenzori

Structuri regionale: Asociaţia judeţeană de turism rural (AJTR), adunarea generală, comitet

consultativ, filiale ANTREC

Structuri naţionale: Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural(ANTREC)

federaţia naţională a asociaţilor de turism rural (FNATR), Adunarea

reprezentanţilor, comitet consultativ

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze necesitatea structurilor de organizare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte structurile de organizare la nivel de localitate rurală, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structurile de organizare la nivel judeţean sau regional, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice structurile de organizare la nivel naţional, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 153: SPP Tehnician in Agroturism

153

Titlul unităţii: 22. Dezvoltarea durabilă în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa : 22.4. Protejează şi conservă patrimoniul prin agroturism ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea patrimoniului

(b) Conservarea patrimoniului prin activităţile de agroturism

(c) Monitorizarea capacităţii turistice a zonei

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Patrimoniu: istoric, cultural şi tradiţional, arheologic, natural

diversitatea patrimoniului: relief, climă, natură, agrotehnică, evoluţie

istorică

Conservare: ecoturism

Capacitate: ecologică, fizică, social-perceptivă, economică de primire, psihologică de

primire, de schimb turistic

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să definească patrimoniul, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să conserve patrimoniul prin activităţile de agroturism, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să monitorizeze capacitatea turistică a zonei, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 154: SPP Tehnician in Agroturism

154

Titlul unităţii: 22. Dezvoltarea durabilă în agroturism

___________________________________________________________________________

Competenţa : 22.5. Susţine dezvoltarea durabilă a agroturismului ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Argumentarea contribuţiei agroturismului la dezvoltarea durabilă în spaţiul

rural

(b) Implicarea agroturismului în dezvoltarea altor sectoare de economie rurală

(c) Prezentarea perspectivelor privind dezvoltarea agroturismului în Romania

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Contribuţie: utilizarea durabilă a resurselor turistice (exploatarea optimă, protejare,

conservare), menţinerea diversităţii naturale, culturale, sociale a spaţiului

rural,integrarea agroturismului în strategia de dezvoltare locală,

regională, naţională, dezvoltarea ofertei turistice, realizarea

infrastructurii generale

Implicare: în întărirea şi diversificarea economiei, prosperitate pe termen lung, beneficiile

populaţiei; în dinamica demografică din zonă

Perspective: mutaţii socio-economice, populaţionale, calitatea vieţii

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să argumenteze contribuţia agroturismului la dezvoltarea durabilă în spaţiul rural, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să implice agroturismul în dezvoltarea altor sectoare de economie rurală, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte perspectivele privind dezvoltarea agroturismului în Romania, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 155: SPP Tehnician in Agroturism

155

Titlul unităţii: 23. Administrarea unităţii agroturistice Nivel: 3 Valoare credit: 1,5 ___________________________________________________________________________ Competenţe:

23.1 Coordonează activitatea de aprovizionare cu materii prime şi materiale

necesare desfăşurării activităţilor specifice

23.2 Ogranizează activitatea personalului din subordine

23.3 Pregăteşte unitatea agroturistică în vederea primirii turiştilor

23.4 Stabileşte meniuri pentru diferite tipuri de mese şi diete

23.5 Supraveghează servirea preparatelor şi băuturilor

Page 156: SPP Tehnician in Agroturism

156

Titlul unităţii: 23. Administrarea unităţii agroturistice ________________________________________________________________________

Competenţa: 23.1. Coordonează activitatea de aprovizionare cu materii prime şi materiale necesare desfăşurării activităţilor specifice _________________________________________________________________________ Criterii de performanţă:

(a) Calcularea necesarului de materii prime pentru producţia de preparate

(b) Calcularea necesarului de băuturi pentru servire

(c) Estimarea necesarului de materiale auxiliare

(d) Pregătirea spaţiilor pentru asigurarea condiţiilor în vederea depozitării

produselor

(e) Verificarea periodică a spaţiilor şi a produselor depozitate

(f) Respectarea normelor de igienă şi securitatea a muncii

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Necesar materii prime: norme de consum, reţete de pregătire a preparatelor

Necesar băuturi: conform evoluţiei vânzărilor

Materiale auxiliare: pentru igienizare, estetizare şi securitatea muncii

Condiţii : parametrii de microclimat ( temperatură, umiditate, durată)

Verificare: spaţii-inspectarea periodică a stării de igienă a depozitului

produse- examinarea senzorială

Norme: specifice activităţii de aprovizionare, pregătirea spaţiilor şi

depozitare

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze necesarul de materii prime pentru producţia de preparate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze necesarul de băuturi pentru servire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze necesarul de materiale auxiliare, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 157: SPP Tehnician in Agroturism

157

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească spaţiile pentru asigurarea condiţiilor în vederea depozitării produselor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice periodic spaţiile şi a produsele depozitate, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (e), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de igienă şi securitatea a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (f), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 158: SPP Tehnician in Agroturism

158

Titlul unităţii: 23. Administrarea unităţii agroturistice ________________________________________________________________________

Competenţa: 23.2. Organizează activitatea personalului din subordine ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea atribuţiilor personalului

(b) Întocmirea programului de lucru şi a activităţilor zilnice

(c) Evaluarea personalului din subordine

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Atribuţii: conform fişei postului

Program: intervale orare, schimburi, sarcini zilnice

Activităţi: conform locului de muncă: alimentaţie, cazare, activităţi gospodăreşti,

servicii suplimentare, servicii de agrement

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească atribuţiile personalului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească programul zilnic şi atribuţiile personalului, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să evaluaze personalul din subordine, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 159: SPP Tehnician in Agroturism

159

Titlul unităţii: 23. Administrarea unităţii agroturistice

Competenţa: 23.3. Pregăteşte unitatea agroturistică pentru primirea turiştilor

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea spaţiilor pentru primirea turiştilor

(b) Primirea turiştilor coform regulilor de protocol

(c) Prezentarea pensiunii şi a serviciilor oferite

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Spaţii: interioare şi exterioare

Primirea: salutul, conducarea cilentului la cameră, prezentarea camerei, oferirea cheii

camerei

Prezentarea: camere disponibile, servicii oferite, tarife, dotări

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească spaţiile pentru cazarea turiştilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să primească turiştii conform regulilor de protocol, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte pensiunea şi serviciile oferite, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 160: SPP Tehnician in Agroturism

160

Titlul unităţii: 23. Administrarea unităţii agroturistice _____________________________________________________________________

Competenţa: 23.4. Stabileşte meniuri pentru diferite tipuri de mese şi diete _____________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea meniurilor după criteriile de întocmire

(b) Întocmirea meniurilor pentru diferite tipuri de mese

(c) Întocmirea meniurilor pentru diferite

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Criterii: tipuri de mese, vârstă, efort, sezon, stare de sănătate

Tipuri: mic dejun , dejun, cină, mese festive, de degustare, pentru copii

Diete: lacto-vegetariene, vegetariene, specifice anumitor boli( diabet, hepatice,

obezitate, cardiovasculare)

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă meniurile după criteriile de întocmire, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, csrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmeascămeniuri pentru diferite tipuri de mese, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească meniuri pentru diferite diete , aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Page 161: SPP Tehnician in Agroturism

161

Titlul unităţii: 23. Administarea unităţii agroturistice

________________________________________________________________________

Competenţa: 23.5. Supraveghează servirea preparatelor şi băuturilor ________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectelor de inventar necesare mise-en-place-ului şi servirii

preparatelor şi băuturilor

(b) Realizarea mise-en-place-ului

(c) Servirea preparatelor culinare şi a băuturilor, respectând regulile de protocol

(d) Respectarea normelor specifice de igienă şi protecţie a muncii

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Obiecte: farfurii, tacâmuri, pahare, olivieră, coşuri pentru pâine, platouri, boluri,

ceşti, scrumiere, vase cu flori, suport pentru scobitori, feţe de masă,

naproane, şerveţele, suport şerveţele

Mise-en -place: pentru mic dejun, dejun, cină

Preparate: porţionate la farfurie, la platou, la bol

Băuturi: alcoolice, nealcoolice, calde, reci

Norme : specifice servirii preparatelor şi băuturilor

________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectele de inventar necesare mise-en-place-ului şi servirii preparatelor şi băuturilor, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (a), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice, scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze mise-en-place-ul, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (b), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să servească preparatele culinare şi a băuturilor respectând regulile de protocol, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (c), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate. Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele specifice de igienă şi protecţie a muncii, aşa cum se specifică în criteriul de performanţă (d), acoperind elementele menţionate în condiţiile de aplicabilitate

Page 162: SPP Tehnician in Agroturism

162