spp nivel 2 comerciant vanzator

of 78 /78
MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007 STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ ANUL DE COMPLETARE Calificare: Comerciant vânzător Nivel 2

Upload: mira790

Post on 25-Oct-2015

94 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

Anexa nr.2 la OMEdC nr.1847 din 29.08.2007

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

ANUL DE COMPLETARE

Calificare: Comerciant vânzător

Nivel 2

Page 2: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

BUCUREŞTI2007

1

Page 3: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

GRUPUL DE AUTORI-REVIZUIRE

Dima Raluca - Colegiul Economic Viilor Bucureşti Georgescu Roxana - Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte Poştovei Cătălina - Colegiul Economic Buzău Popescu Luminiţa Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte Tanislav Cristina - Colegiul Economic “Ion Ghica” Târgovişte Todoruţ Amalia - Colegiul Economic V. Madgearu Târgu Jiu

GRUPUL INITIAL DE AUTORI:

Dima Raluca - Colegiul Economic Viilor Bucureşti

Dorobanţu Elena - Colegiul Economic Viilor Bucureşti

Georgescu Roxana - Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte

Matei Rodica - Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti

Negoiţă Iolanda - Colegiul Economic Buzău

Popescu Luminiţa - Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte

Poştovei Cătălina - Colegiul Economic Buzău

Tanislav Cristina - Colegiul Economic Ion Ghica Târgovişte

Verdeş Ştefania - Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploieşti

CONSULTANT:CIOBANU GABRIELA– Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului

Profesional şi Tehnic

2

Page 4: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

UNITĂŢILE DE COMPETENŢE

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE CHEIE Nr credite

1. Comunicare şi numeraţie 12. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 1`3. Comunicare în limba străină 14. Asigurarea calităţii 0,55. Dezvoltare personală 0,56. Igiena şi securitatea muncii 0,57. Lucrul în echipă 0,5

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE TEHNICE GENERALE

8. Vânzarea mărfurilor 29. Operaţii specifice casei de marcat 210. Metode şi tehnici de vânzare 1

LISTA UNITĂŢILOR DE COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE

11. Comerţ specializat 212. Promovarea mărfurilor/serviciilor 2

3

Page 5: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

1.Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVELUL II)

Nivel: 2

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1 Formulează opinii personale pe o temă dată

2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

4

Page 6: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

1. Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 2)

Competenţa 1: Formulează opinii personale pe o temă dată

Criterii de Performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi

Condiţii de Aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentate

Expunere de motive argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de Evaluare

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o temă dată, în limbaj de specialitate, conform criteriilor de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

5

Page 7: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

1. Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 2)

Competenţa 2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

Criterii de Performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare

Condiţii de Aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de Evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora şi să prezinte materialul realizat conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate.

6

Page 8: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

1. Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 2)

Competenţa 3: Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

Criterii de Performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale

(c) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru

Condiţii de Aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corecta: ortografie, punctuaţie, forma structurată

Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţa oficială, CV-uri

Probe de Evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, conform criteriului de performanţă (a), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

7

Page 9: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

1. Titlul Unităţii: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (NIVEL 2)

Competenţa 4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

Criterii de Performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafică corectă a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor

Condiţii de Aplicabilitate :

Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scară, legendă, formă îngrijită, acurateţe, toleranţă

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de Evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriilor de performanţă a), b) şi (c), în concordanta cu condiţiile de aplicabilitate

8

Page 10: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ( 2)

Nivel: 2

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1.Exploatează baze de date

2.Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

3.Comunică prin Internet

9

Page 11: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ( 2)

Competenţa 1: Exploatează baze de date

Criterii de Performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date

(b) Prezentarea structurii unei baze de date

(c) Încărcarea unei baze de date

(d) Întreţinerea unei baze de date

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de Evaluare

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date conform criteriului de performanţă (e) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

10

Page 12: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI SI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ( 2)

Competenţa 2: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

Criterii de Performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

(d) Prezentarea aplicaţiei

Condiţii de Aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri redefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de Evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate

11

Page 13: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

2.Titlul Unităţii: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ( 2)

Competenţa 3: Comunicare prin Internet

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii

(b) Extragerea informaţiilor relevante

(c) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

Condiţii de Aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de Evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

12

Page 14: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

3.Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 2

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1. Receptează mesaje orale

2. Receptează mesaje scrise

3. Exprimă mesaje orale

4. Exprimă mesaje scrise

5. Participă la conversaţii

13

Page 15: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

3. Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ – NIVELUL 2

Competenţa 1: Receptează mesaje orale

Criterii de Performanţă:

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber)

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă

Condiţii de Aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de Evaluare

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

14

Page 16: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

3. Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ – NIVELUL 2

Competenţa 2: Receptează mesaje scrise

Criterii de Performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse in tabele, scheme, diagrame

Condiţii de Aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici si încadrare in context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de Evaluare

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

15

Page 17: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

3. Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ – NIVELUL 2

Competenţa 3: Exprimă mesaje orale

Criterii de Performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale

Condiţii de Aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro si contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de Evaluare

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

16

Page 18: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

3. Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ – NIVELUL 2

Competenţa 4: Exprimă mesaje scrise

Criterii de Performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale

Condiţii de Aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de

evidenţă primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neîmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de Evaluare

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

17

Page 19: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

3. Titlul Unităţii: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ – NIVELUL 2

Competenţa 5: Participă la conversaţii

Criterii de Performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

Condiţii de Aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte

limba sau limba este selectata convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de Evaluare

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

18

Page 20: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

4.Titlul unităţii: ASIGURAREA CALITĂŢII

Nivel: 2

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate2. Utilizează metode standardizate de asigurare a

calităţii.

19

Page 21: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

4.Titlul unităţii: ASIGURAREA CALITĂŢII (NIVEL II)

Competenţa nr. 1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Criterii de performanţă:

a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitateb) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncăc) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă

Condiţii de aplicabilitate:Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi

indicatori naţionale, europene şi internaţionaleCerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare,

ieşiri)

Probe de evaluareProbe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Probe orale prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

20

Page 22: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

4.Titlul unităţii : ASIGURAREA CALITĂŢII (NIVEL II)

Competenţa nr. 2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii (c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie

Condiţii de aplicabilitate:Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii

adoptat de organizaţie Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii

din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control – ordonate logic - corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus

Probe de evaluareProbe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

21

Page 23: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

5.Titlul unităţii: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

2. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

22

Page 24: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

5.Titlul unităţii: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (NIVEL II)

Competenţa nr. 1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală (b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei (c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională

Condiţii de aplicabilitate:Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externiPotenţial de schimbare personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţiPotenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluareProbe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

23

Page 25: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

5.Titlul unităţii: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI (NIVEL II)

Competenţa nr. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională (b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii (c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu

Condiţii de aplicabilitate:Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloaceTermen scurt: 1 anTermen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

24

Page 26: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

6.Titlul Unităţii: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (NIVEL II)

Nivel: 2

Valoare Credit: 0,5

Competenţe: 1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă

25

Page 27: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

6.Titlul Unităţii: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (NIVEL II)___________________________________________________________________________Competenţa nr. 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la

locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă

Condiţii de aplicabilitate :

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

26

Page 28: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

6.Titlul Unităţii: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (NIVEL II)___________________________________________________________________________Competenţa nr. 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc

___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc

(c) Înlăturarea factorilor de risc

Condiţii de aplicabilitate :

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

27

Page 29: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL II)

Nivel: 2

Valoare Credit: 0,5

Competenţe:

1. Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

28

Page 30: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL II)

Competenţa 1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionare

Sarcini : profesionale, sociale

Resurse : informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

29

Page 31: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL II)

Competenţa 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup

(c) Iniţierea acţiunilor în grup

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă a), b), c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

30

Page 32: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

7.Titlul Unităţii: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (NIVEL II)

Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului in echipă

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

31

Page 33: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

8.Titlul unităţii: VÂNZAREA MĂRFURILOR

Nivel: 2

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Evaluează nevoile clientului2. Informează clientul cu privire la oferta de produse şi servicii3. Construieşte o argumentaţie în scopul vânzării4. Finalizează vânzarea

32

Page 34: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

8 Titlul Unităţii: VÂNZAREA MĂRFURILOR (Nivel 2)

Competenţa 1: Evaluează nevoile clientului.

Criterii de Performanţă:

(a.) Întâmpinarea clientului adoptând un comportament profesional.(b.) Utilizarea tehnicilor de comunicare în relaţia cu clienţii.(c.) Identificarea motivelor de cumpărare ale clienţilor.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă

Comportament profesional: Utilizarea adecvată a formulelor de politeţe în relaţiile comerciale, ţinuta, atenţia, nivelul limbajului, atitudini non verbale, forme de salut; stabilirea unor legături între caracteristicile diferitelor tipuri de clienţi şi comportamentul acestora în materie de cumpărături.

Tehnici de comunicare: dialog, chestionare cu întrebări deschise şi închise, stabilirea momentului favorabil contactului cu clientul

Motive de cumpărare: satisfacerea unei nevoi de bază, dorinţa de a economisi, siguranţă, costuri reduse, încredere, comoditate, curiozitate, protecţia mediului, starea de bine şi sănătate.

Probe de EvaluareProbe practice/orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să întâmpine clientul în situaţii de simulare/ reale, conform criteriilor de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate date

Probe practice/scrise /orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de comunicare şi identifice motivele de cumpărare ale clientului în situaţie de simulare/ reale, conform criteriilor de performanţă (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate date.

33

Page 35: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

8.Titlul Unităţii: VÂNZAREA MĂRFURILOR (Nivel 2)

Competenţa 2: Informează clientul cu privire la oferta de produse şi servicii

Criterii de Performanţă:

(a) Prezentarea ofertei de produse şi servicii(b) Utilizarea informaţiilor curente cu privire la produse/servicii pentru argumentarea

vânzării(c) Descrierea produselor şi serviciilor în funcţie de cererea clientului

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă:Oferta de produse şi servicii : din magazin, din depozit şi din cataloage.Informaţii curente: liste de preţuri, liste de produse, cataloage, pliante, broşuri,

prospecteDescriere: aspect, culoare, marcă producător, raport preţ-calitate,

condiţii de întreţinere, condiţii de utilizare, caracteristici tehnico-funcţionale, fişa tehnologică

Probe de Evaluare

Probe practice/ scrise/ orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să prezinte produsele şi serviciile în situaţii de simulare sau prin realizarea de proiecte, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi condiţiilor de aplicabilitate date.

34

Page 36: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

8 Titlul Unităţii: VÂNZAREA MĂRFURILOR (Nivel 2)

Competenţa 3 Construieşte o argumentaţie în scopul vânzării

Criterii de Performanţă:

(a) Conceperea unui scenariu de vânzare în funcţie de tipurile de clienţi(b) Pregătirea unei argumentări pe baza criteriilor prestabilite(c) Anticiparea obiecţiilor şi a răspunsurilor la obiecţii(d) Formularea ofertei de preţ şi justificarea ei

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă

Tipuri de clienţi : în funcţie de caracteristici demografice (vârstă, ocupaţie), socioculturale, economice, psihologice (temperament, caracter)

Criterii: nevoile clientului, caracteristici şi calităţi specifice ale proprietăţii produselor propuse, servicii disponibile, termene de livrare, preţul, modalităţi de plată, valoarea psihologică (estetică, lux, plăcere, modernitate) a produselor

Obiecţii: legate de preţ, culoare, mărime, mod de plată, condiţii de livrare, condiţii de întreţinere, durabilitate, consum, fiabilitate

Justificarea ofertei de preţ: în funcţie de: materia primă, durata de folosinţă, comoditate în utilizare, caracterul de noutate, reputaţia mărcii, politica firmei

Probe de EvaluareProbe practice/scrise/ orale şi practice de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să construiască o argumentare, în situaţiile de simulare sau prin realizarea de proiecte, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c), (d) şi condiţiilor de aplicabilitate date.

35

Page 37: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

8.Titlul unităţii VÂNZAREA MĂRFURILOR (Nivel 2)

Competenţa nr.4: Finalizează vânzarea

Criterii de Performanţă:(a) Aplicarea tehnicilor de încheiere a vânzării.(b) Calcularea contravalorii mărfurilor şi fidelizarea clientului(c) Eliberarea mărfurilor(d) Oferirea serviciilor post vânzare şi completarea documentelor ___________________________________________________________________________Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă

Tehnici de încheiere: întrebări de control, întrebări alternative, rezumarea avantajelor, recomandarea din partea vânzătorului cu privire la produse complementare sau suplimentare.

Tehnici de fidelizare: reduceri comerciale (remize, risturnuri, rabaturi), reduceri financiare (sconturi), cărţi de fidelitate (pe bază de puncte valorice), cărţi de credit pentru magazin

Eliberare: ambalare, salutul de încheiere

Servicii: transport la domiciliu, instalare, retuşuri, service

Documente post vânzare: certificat de garanţie oferit de producător şi/sau comerciant, documente de returnare şi schimb

Probe de evaluareProbe practice/scrise/orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice servicii post vânzare în condiţii de simulare/sau reale, prin joc de rol sau prin proiecte, conform criteriilor de performanţă (a), (b ), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate date.

36

Page 38: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

9.Titlul unităţii: OPERAŢII SPECIFICE CASEI DE MARCAT

Nivel: 2

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Asigură funcţionalitatea casei de marcat.2. Utilizează echipamente şi documente de casă.3. Calculează contravaloarea mărfurilor.

37

Page 39: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

9.Titlul unităţii OPERAŢII SPECIFICE CASEI DE MARCAT (Nivel 2)

Competenţa 1: Asigură funcţionarea casei de marcat.

Criterii de Performanţă:(a) Verificarea funcţionării echipamentelor de casă.(b) Pregătirea casei de marcat în vederea funcţionării.(c) Respectarea regulilor de încasare.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de PerformanţăVerificarea funcţionării: curăţarea geamului scannerului, fixarea/înlocuirea

rolelor, testarea funcţionării sistemului, raport funcţionare casă.

Pregătire casei de marcat: verificare numerar, bandă de transport, codificare mărfuri, eşantioane bani, monedă divizionară

Respectarea regulilor de încasare: eliberare bon de casă, regimul banilor proprii, deschiderea/ închiderea casei de marcat, părăsirea locului de muncă

Probe de evaluareProbe practice / orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să asigure funcţionalitatea casei de marcat în condiţii de simulare/sau reale, conform criteriilor de performanţă (a),(b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate date.

38

Page 40: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

9.Titlul unităţii: OPERAŢII SPECIFICE CASEI DE MARCAT (Nivel 2)

Competenţa 2: Utilizează echipamente şi documente de casă.

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea operaţiilor efectuate prin casă.(b) Aplicarea modalităţilor de încasare şi plată specifice unităţii comerciale.(c) Folosirea echipamentelor specifice operaţiilor de casă.(d) Identificarea banilor şi a autenticităţii acestora.________________________________________________________________________Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă Operaţii: încasări, plăţi, rambursări,Modalităţi de încasare/plată: carduri, bonuri de reduceri, numerar, bonuri de masă,

cecuri, rambursarea contravalorii garanţiei ambalajelor, ordin de plată, bani scripturali, tichete valorice.

Echipamente specifice: casa de marcat, cititor de cod de bare, computer, scanner, procesor carduri, cântar de tip balanţă integrate în tejghea de fructe şi legume, case cu autoservire pentru comerţ, verificator de preţuri, maşină pentru numărat banii, echipamente pentru desecurizarea produselor.

Bani: bacnote, monedă divizionară

Probe de evaluareProbe practice/ orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze echipamentele şi documentele casei de marcat în condiţii de simulare/sau reale, conform criteriilor de performantă (a), (b), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate date.

39

Page 41: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

9.Titlul unităţii: OPERAŢII SPECIFICE CASEI DE MARCAT (Nivel 2)

Competenţa 3: Calculează contravaloarea mărfurilor

Criterii de Performanţă:(a) Determinarea componentelor preţului de vânzare cu amănuntul(b) Calcularea reducerilor de preţ oferite clienţilor în funcţie de context(c) Înregistrarea contravalorii mărfurilor vândute prin casa de marcat .(d) Predarea documentelor specifice casei la sfârşitul zilei___________________________________________________________________________Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de PerformanţăPreţ de vânzare cu amănuntul: preţ de cumpărare+ adaos comercial + T.V.A.Reduceri: în cotă procentuală sau sumă fixăÎnregistrarea contravalorii: per client sau per totalDocumente: monetar, raport de casă general (dat de casa de marcat),

factură, chitanţă

Probe de evaluareProbe practice/scrise/ orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să calculeze contravaloarea mărfurilor, în situaţie de simulare/sau reale, manual sau prin utilizarea softului, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate date.

40

Page 42: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

10.Titlul unităţii: METODE ŞI TEHNICI DE VÂNZARE

Nivel: 2

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

1 Aplică formele de vânzare la nivelul unităţii comerciale.2. Practică vânzarea prin corespondenţă.3.Practică vânzarea prin telefon.4.Practică vânzarea electronică.

41

Page 43: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

10.Titlul unităţii METODE ŞI TEHNICI DE VÂNZARE (Nivel 2)

Competenţa nr. 1: Aplică formele de vânzare la nivelul unităţii comerciale.

Criterii de performanţă:(a) Identificarea formelor de vânzare la nivelul unităţii comerciale.(b) Utilizarea formelor de vânzare întâlnite la nivelul magazinului.(c) Utilizarea formelor de vânzare întâlnite la nivelul depozitului.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă Forme de vânzare: clasică, asistată, autoservirea, prin automate, cu preţuri

discount.Utilizare în relaţia cu clienţi persoane fizice (avantaje/dezavantaje)

persoane juridice (avantaje/dezavantaje)

Probe de evaluareProbe practice/orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aplice formele de vânzare la nivelul unităţii comerciale în condiţii de simulare, conform criteriilor de performanţă (a),(b) şi (c)în condiţiile de aplicabilitate date.

42

Page 44: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

10.Titlul unităţii : METODE ŞI TEHNICI DE VÂNZARE (Nivel 2)

Competenţa nr. 2: Practică vânzarea prin corespondenţă

Criterii de performanţă:(a) Înregistrarea comenzilor primite de la clienţi potrivit ofertei.(b) Identificarea contextelor de aplicare a vânzării prin corespondenţă(c) Efectuarea operaţiilor de livrare în conformitate cu comanda primită.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă Înregistrare: informatizat sau neinformatizat Contexte: natura mărfurilor, distanţă, condiţii de manipulare şi ambalareOperaţii: ambalarea produselor, completarea documentelor (factură, certificat de

garanţie), expedierea

Probe de evaluareProbe practice/scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze vânzarea prin corespondenţă în condiţii de simulare, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b)si (c ) în condiţiile de aplicabilitate date.

43

Page 45: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

10.Titlul unităţii: METODE ŞI TEHNICI DE VÂNZARE (Nivel 2)

Competenţa nr. 3: Practică vânzarea prin telefon

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea legăturii cu clientul în scopul prezentării ofertei.(b) Aplicarea regulilor de comunicare prin telefon(c) Finalizarea convorbirii telefonice în conformitate cu opţiunile clientului.(d) Efectuarea operaţiilor de livrare conform comenzilor primite.

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă Stabilirea legăturii cu clientul: realizarea contactului, mesajul de vânzare (nevoile clientului,

avantajele şi beneficiile produsului sau serviciului), participarea şi răspunsul la obiecţii, condiţii de vânzare, concluzii

Reguli: claritatea vocii, tonalitate, ritm, evitarea pauzelor, răbdare, calm, amabilitate, disponibilitate

Finalizarea convorbirii: formule de încheiere, fidelizare, mulţumire, înregistrarea comenzii

Operaţii de livrare: ambalarea produselor, completarea documentelor (factură, certificat de garanţie), expedierea

Probe de evaluareProbe practice/ orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze vânzarea prin telefon a mărfurilor în situaţie de simulare, conform criteriilor de performanţă (a),(b), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate date.

44

Page 46: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

10.Titlul unităţii: METODE ŞI TEHNICI DE VÂNZARE (Nivel 2)

Competenţa nr.4: Practică vânzarea electronică.

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea diferitelor utilizări ale internetului în procesul de vânzare(b) Căutarea si extragerea informaţiilor comerciale utilizând motoarele de căutare(c) Efectuarea operaţiilor de livrare conform comenzilor primite.___________________________________________________________________________Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă Utilizări ale internetului: web, curier electronic, adrese, forumuriInformaţii comerciale: caracteristici tehnice, preţuri, modele, facilităţi oferite,

modalităţi de livrare, timpul de livrareOperaţii: ambalarea produselor, completarea documentelor (factură,

certificat de garanţie), expedierea

Probe de evaluareProbe practice/orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să efectueze vânzarea mărfurilor prin internet în situaţii de simulare, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate date.

45

Page 47: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

11.Titlul unităţii: COMERŢ SPECIALIZAT (Nivel 2)

Nivel: 2

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Realizează operaţii specifice magazinului specializat2. Comercializează sortimentul comercial în magazinului

specializat3. Prestează servicii suplimentare în magazinul specializat

46

Page 48: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

.11.Titlul unităţii: COMERŢ SPECIALIZAT (Nivel 2)

Competenţa 1: Realizează operaţiile specifice magazinului specializat

Criterii de performanţă:

(a) Aprovizionarea cu mărfuri, accesorii, piese de schimb

(b) Depozitarea mărfurilor, accesoriilor, pieselor de schimb

(c) Pregătirea mărfurilor pentru vânzare

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de PerformanţăAprovizionare: directă (de la producător), indirectă (prin intermediari) Depozitare: condiţii de microclimat (temperatură, umiditate, circulaţia

aerului), factori chimici, factori biologici, reguli de aranjare (vecinătăţi admise, volum, greutate, înălţimea stivei, apropierea de surse de lumină şi căldură)

Pregătire pentru vânzare: operaţii comune şi specifice pe grupe de mărfuri

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze operaţii specifice magazinului specializat conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţii de aplicabilitate date.

47

Page 49: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

11. Titlul unităţii: COMERŢ SPECIALIZAT (Nivel 2)

Competenţa 2: Comercializează sortimentul de mărfuri din magazinul specializat

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea ofertei de mărfuri, accesorii, piese de schimb

(b) Verificarea caracteristicilor de calitate ale mărfurilor, accesoriilor, pieselor de schimb

(c) Argumentarea şi încheierea vânzării

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă

Oferta: alimentare (specializate), nealimentare (specializate)

Caracteristici: tehnico - funcţionale, organoleptice (specifice grupelor de mărfuri)

Argumentarea: prezentarea logică şi structurată a avantajelor achiziţionării produsului.

Încheierea vânzării: calcularea şi încasarea contravalorii mărfii, eliberarea mărfii, despărţirea de client

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să comercializeze sortimentul comercial în magazinul specializat conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţii de aplicabilitate date.

48

Page 50: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

11. Titlul unităţii: COMERŢ SPECIALIZAT (Nivel 2)

Competenţa 3: Prestează servicii suplimentare în magazinul specializat

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea serviciilor suplimentare în comerţul specializat

(b) Aplicarea politicii unităţii comerciale în prestarea serviciilor specifice

(c) Rezolvarea reclamaţiilor clienţilor

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă

Servicii suplimentare: ambianţă, confort, informare, transport, instalare, asamblare, punerea în funcţiune, retuş, service, financiare

Politica unităţii comerciale: servicii de calitate (amabilitate, disponibilitate, siguranţă, accesibilitate, receptivitate, personal competent), satisfacţia clientului, eliminarea reclamaţiilor, îmbunătăţirea calităţii, prevenirea conflictelor, fidelizarea clienţilor, evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor

Reclamaţii privind: design-ul, funcţionarea, viciilor ascunse

Probe de evaluare

Probe scrise şi orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să presteze servicii suplimentare în magazinul specializat conform criteriilor de performanţă(a) (b) (c) în condiţii de aplicabilitate date.

49

Page 51: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

12. Titlul unităţii: PROMOVAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR

Nivel: 2

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

1. Aranjează mărfurile în vitrine şi în interiorul magazinului2. Utilizează tehnici promoţionale la locul de vânzare.3. Asociază expoziţiile interioare cu demonstraţiile practice4. Utilizează suporturi de prezentare a mărfurilor

50

Page 52: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

12. Titlul unităţii PROMOVAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR (Nivel 2)

Competenţa nr. 1: Aranjează mărfurile în vitrine şi în interiorul magazinelor

Criterii de performanţă:

(a) Organizarea spaţiului de etalare(b) Etalarea mărfurilor cu respectarea criteriilor specifice(c) Adaptarea etalării la condiţiile existente(d) Folosirea materialelor auxiliare pentru expunere

Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă

Spaţiu de etalare: vitrină, vitrină frigorifică, ladă frigorifică, gondolă, sala de vânzare, stendere, rastel.

Criterii specifice: etalarea pe grupe de produse sau asocierea unor produse pe modele şi culori, etalarea pe tematici de sezon, etalarea mărfurilor în raport cu complexul de consum: vârstă şi sex, mod de viaţă, evenimente şi sărbători, respectarea regulilor de asociere a culorilor, etalarea mărfurilor electronice şi electrocasnice şi în stare de funcţionare, etalarea pe mărimi, modele, nuanţe coloristice

Condiţii: spaţiu disponibil, suprafaţă, tematica, luminozitate, sezonalitate, coloristică, buget, siguranţă

Materiale auxiliare: elemente de decor, cuburi, prisme, suporturi de prezentare, manechine.

Probe de evaluareProbe practice/ orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să aranjeze mărfurile în vitrine şi interiorul magazinului în condiţii de simulare/sau reale, conform criteriilor de performanţă (a),(b), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate date.

51

Page 53: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

12.Titlul unităţii: PROMOVAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR (Nivel 2)

Competenţa nr.2: Utilizează tehnicile promoţionale la locul de vânzare

Criterii de performanţă:(a) Promovarea mărfurilor la locul vânzării(b) Folosirea tehnicilor specializate de promovare(c) Ambalarea promoţională a mărfurilor________________________________________________________________________ Condiţii de Aplicabilitate a Criteriilor de Performanţă

Promovare prin: marcă, ambalaj, etichetăTehnici specializate reduceri de preţ, vânzări grupate, concursuri, tombole, mostre,

cataloage, pliante, cadouri promoţionale, carduri de fidelitateAmbalaje: pentru cadouri, ocazii festive, sezon

Probe de evaluareProbe practice/ orale / scrise de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnicile promoţionale la locul de vânzare în condiţii de simulare/sau reale, prin metoda proiectului, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate date.

52

Page 54: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

12.Titlul unităţii : PROMOVAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR (Nivel 2)

Competenţa nr. 3: Asociază expoziţiile interioare cu demonstraţiile practice

Criterii de performanţă:(a) Alegerea locului şi mobilierului adecvat grupei de mărfuri .(b) Stabilirea sortimentului de mărfuri care va face obiectul expoziţiei interioare şi a

demonstraţiilor practice .(c) Realizarea unui cadru estetic prin folosirea unor elemente de decor cu caracter

promoţional şi informativ

Condiţii de aplicabilitate:Loc la intrare în magazin, la raionul grupei de marfă care face obiectul

expoziţiei, în locuri special amenajate pentru expoziţii, degustări, demonstraţii.

Mobilier: rafturi, vitrine frigorifice, meseStabilirea sortimentului:produse noi, produsul VEDETĂ al zilei sau săptămâniiElemente de decor: afişe, pliante, embleme de fabrici producătoare, mostre de produse

Probe de evaluareProbe practice/orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să promoveze prin expoziţii interioare şi demonstraţii practice mărfurile conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) în condiţiile de aplicabilitate date.

53

Page 55: Spp Nivel 2 Comerciant Vanzator

12. Titlul unităţii : PROMOVAREA MĂRFURILOR ŞI SERVICIILOR (Nivel 2)

Competenţa nr. 4: Utilizează suporturi de prezentare a mărfurilor.

Criterii de performanţă: (a) Asocierea suporturilor de prezentare cu tipul mărfii nealimentare expuse.(b) Determinarea locului de amplasare a manechinelor în funcţie de condiţii(c) Alegerea mărfurilor corespunzătoare(d) Prezentarea mărfurilor pe manechin

Condiţii de aplicabilitate:Suporturi de prezentare: manechine întregi, busturi, picioare, mâiniCondiţii: spaţiul disponibil, iluminat, stil de prezentare, mediu,

mobilitatea manechinuluiMărfuri: confecţii, încălţăminte, galanterie, marochinărie, ţesături,

ciorapi

Probe de evaluareProbe practice / orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze suporturile de prezentare a mărfurilor în procesul de promovare a mărfurilor, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) în condiţiile de aplicabilitate date.

54