spp creator-proiectant imbracaminte

of 132 /132
Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CALIFICAREA PROFESIONALĂ: CREATOR PROIECTANT ÎMBRĂCĂMINTE Nivel 3 avansat Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 1 SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Upload: emiliana-soimita-magerusan

Post on 09-Dec-2014

208 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 4760/26.07.2006

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: CREATOR PROIECTANT ÎMBRĂCĂMINTE

Nivel 3 avansat

2005

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 1SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 2: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 2SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 3: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

AUTORI:

Prof. Iuliana Marinescu - Grupul Şcolar ,, Nichita Stănescu,, BucureştiProf. Florentina Vereş Grupul Şcolar ,, Maria Băiulescu,, BraşovProf. Simona Moisiu Grupul Şcolar ,,Ioan N. Roman,, ConstanţaProf. Mihaela Toma Grupul Şcolar ,,Edmond Nicolau,, BrăilaProf. Codruţa Vlad Grupul Şcolar Prundu- BârgăuluiProf. Maria Andrei Grupul Şcolar ,,Maria Băiulescu,, Braşov

CONSULTANŢĂ :

Ing. Paula Posea CNDIPT Ministerul Educaţiei şi CercetăriiIng . Florentina Vasilescu expert local IMC ConsultingIng . Marinela Zvâc expert local IMC Consulting

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 3SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 4: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ PENTRU ABILITĂŢI CHEIE

1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

3. TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI A COMUNICAŢIILOR

4. MANAGEMENTUL CALITĂŢII

5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE

6. MATERII PRIME, PRODUSE TEXTILE ŞI MATERIALE AUXILIARE

7. DESEN TEHNIC DE SPECIALITATE

8. DESIGN VESTIMENTAR

9. PROIECTAREA TIPARELOR DE BAZĂ

10. TRANSFORMAREA TIPARELOR DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL

11. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE

13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI

14. ECONOMIE ŞI MARKETING

15. CONFORTUL ŞI FUNCŢIILE PRODUSELOR VESTIMENTARE

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 4SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 5: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 3. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare credit : 1.0

Competenţe:

1. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

2. Aplică tehnici de comunicare orală

3. Realizează şi prezintă un raport complex

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 1.1. : Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 5SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 6: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea scopului comunicării (b) Identificarea surselor de informaţii(c) Selectarea metodelor de comunicare adecvate(d) Identificarea metodelor de verificare a eficienţei comunicării

Condiţii de aplicabilitate:

Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaţiilor, întreţinerea unor discuţii, prezentarea unor informaţii

Surse de informaţii: informaţii interne şi externe, buletine informative, manuale, seminare, rapoarte, procese verbale, publicaţii de specialitate, internet, discuţii, statistici, documentaţie, mass media;

Metode de comunicare: scrise, verbale, audio, informatizate

Metode de verificare a eficienţei obţinerea feedbeck-ului, documentaţie întocmită corect

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze cel puţin o strategie diferită de comunicare în 2 contexte cu grade de complexitate diferite, conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 1.2. Aplică tehnici de comunicare orală.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 6SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 7: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Criterii de performanţă:(a) Identificarea strategiilor de ascultare necesare obţinerii informaţiilor(b) Susţinerea orală a ideilor şi a informaţiilor în faţa unui auditoriu (c) Argumentarea unui punct de vedere (d) Facilitarea unei comunicări eficiente

Condiţii de aplicabilitate:Strategii de ascultare: în funcţie de: situaţie, ocazie, subiectul în cauză, vorbitori, metode

de ascultare (activă sau pasivă), Susţinere: în situaţii formale sau informale, în funcţie de numărul de

vorbitori (mare, mic, 2 persoane), prin modulaţia vocii, prin alegerea tonului şi a vocabularului, prin structură, prin comunicare non verbală (gesturi, limbajul trupului, contacul vizual), prin articulare

Argumentare idei clare, relevante, concise, persuasive, adaptate contextului si interlocutorului

Facilitarea

comunicării eficiente: acceptă opinii diferite, încurajează discuţia, asigură posibilitatea de exprimare, oferă feed-back, stimulează creativitatea, încadrarea în timp, viteza vorbirii, adaptarea comunicării la nivelul de întelegere al auditoriului, folosirea unui suport specific

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aplice tehnici de comunicare orală unui auditoriu de dimensiuni medii folosind PowerPoint, să realizeze o discuţie într-un grup mic (de exemplu sa explice sarcini de lucru) şi o dicuţie cu o altă persoană (de exemplu să ofere feed-back unei persoane pentru munca realizată), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 7SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 8: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 1. COMUNICARE PROFESIONALĂ

Competenţa 1.3: Realizează un raport formal

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea informaţiilor necesare temei propuse(b) Organizarea conţinutului şi structurii raportului(c) Elaborarea unui raport formal

Condiţii de aplicabilitate:

Selectare: în funcţie de complexitatea temei, publicul ţintă, relevanta,

Organizare: tipul informaţiei, succesiune logica, suportul (grafica, standardul de prezentare, formatul )

Raport formal: document coerent, bine structurat, adecvat scopului propus

Probe de evaluare:

Probe scrise/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze un raport formal (de exemplu sa întocmească un raport la sfarşitul realizării unui produs, piesă, activitate), conform criteriilor de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate date.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 8SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 9: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii1: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 2.0

Competenţe:

2.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

2.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

2.3. Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

2.4. Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

2.5. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

1 Prezenta Unitate de competenţă a fost elaborată în conformitate cu Manualul de scriere a unităţilor de competenţă, aprobat prin O.M.Ed.C. nr. 3974 din 27.04.2005

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 9SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 10: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

2.1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global în mesaje orale care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat

(b) Extragerea informaţiilor / detaliilor specifice necesare şi relevante pentru sarcinile de serviciu, din mesaje orale diverse

(c) Identificarea de opinii şi atitudini, şi distingerea lor de informaţii factuale sau de altă natură (legi, idei, concepte)

(d) Identificarea, cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, a informaţiilor privind priorităţi şi urgenţe

(e) Identificarea şi utilizarea de indicii verbale, non-verbale şi / sau de asocieri / conexiuni pentru clarificarea sensului unor elemente de vocabular sau de accent nefamiliare

(f) Înţelegerea de instrucţiuni, solicitări şi întrebări orale, care folosesc un limbaj complex şi conţin vocabular specializat, şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor obţinute pe cale orală

Condiţii de Aplicabilitate:

Contexte: Activităţi de serviciu Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri,

conferinţe, întâlniri, şedinţe) Situaţii formale Situaţii informale

Surse şi tipuri de mesaje orale:

Texte care conţin unele elemente de vocabular / de accent nefamiliare, emise la viteză normală, în diverse registre, de lungime variabilă: mesaje, formale şi informale directe, emise clienţi, colegi sau de cei din

jur; discursuri, rapoarte, conferinţe (inclusiv video-conferinţe); prezentări (formale / informale) de produse / servicii; transmisiuni radio şi TV, anunţuri publice; conversaţii telefonice, inclusiv mesaje telefonice înregistrate.

Informaţii obţinute:

ideea principală (sensul global); informaţii, inclusiv numerice, pe teme profesionale: instrucţiuni,

solicitări, întrebări, explicaţii; informaţii factuale, inclusiv numerice, privind specificaţii de procese,

produse şi servicii; opinii, puncte de vedere, atitudini (pro, contra, neutră), priorităţi.

Limbaj: limbaj şi structuri familiare şi mai puţin familiare, în registre sociale şi profesionale uzuale

termeni specifici mesajelor mass media; vocabular specific cu nivel mediu de specializare, relevant pentru

domeniul ocupaţional. vorbire la viteză normală

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 10SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 11: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

varietăţi de accent

Moduri de acţiune:

întrebări, intonaţie, limbaj corporal / nonverbal, verificarea sensului prin alte surse;

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; acţiuni proprii (realizarea de operaţii, activităţi).

Probe de Evaluare

Probe scrise sau orale prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi obţină prin ascultare informaţii / detalii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice opinii şi atitudini şi să le distingă de informaţii de altă natură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice informaţii privind priorităţi şi urgenţe cu ajutorul conţinutului, intonaţiei şi al sensului implicit, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege instrucţiuni, solicitări şi întrebări şi că este capabil să acţioneze pe baza informaţiei obţinute prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să folosească strategii de înţelegere prin ascultare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c), (d), (e) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

Titlul Unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 11SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 12: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Competenţa 2.2: Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate, legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea şi localizarea promptă şi corectă de informaţii şi opinii relevante pentru sarcini de serviciu, în texte de specialitate

(b) Identificarea sensului unor elemente de text nefamiliare prin utilizarea de materiale de referinţă şi / sau de asocieri / conexiuni, atunci când este necesar

(c) Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite, în scopul îndeplinirii unei sarcini de serviciu

(d) Identificarea de şi discriminarea între informaţii factuale, puncte de vedere, opinii şi atitudini (e) Transferul de informaţii din texte de specialitate în diverse forme de prezentare (f) Înţelegerea de reglementări, instrucţiuni, şi recomandări specifice din texte care conţin

limbaj complex şi specializat şi realizarea de acţiuni adecvate pe baza informaţiilor din astfel de texte de specialitate

Condiţii de Aplicabilitate:

Contexte Activităţi profesionale Contexte profesionale formale Contexte profesionale informale Contexte sociale relevante pentru activitatea profesională (târguri,

conferinţe, întâlniri, şedinţe)

Tipuri de text:

Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă: documente profesionale specifice specializării: manuale, rapoarte, reclame,

oferte, fişe tehnice; texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă, prezentări,

reclame, anunţuri; texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă, faxuri, circulare,

formulare, instrucţiuni cereri, reclamaţii, procese verbale;

Informaţii obţinute:

elemente cheie din documente relevante informaţii factuale, inclusiv numerice, relativ complexe, pe teme de interes

comun; informaţii profesionale: instrucţiuni, explicaţii, date tehnice ale unor produse şi

servicii, evaluări; date privind: materii prime, materiale şi produse finite, operaţii şi procese

tehnologice

Materiale de referinţă:

dicţionare; diagrame şi alte materiale vizuale; instrucţiuni, manuale tehnice, prospecte, baze de date, pagini Internet.

Forme de prezentare:

tabele, grafice, scheme; prezentări notiţe.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 12SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 13: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Moduri de acţiune:

comunicarea informaţiilor / detaliilor către alte persoane; transferul informaţiilor în diverse forme de prezentare; acţiuni proprii: realizarea de operaţii, modificarea unor operaţii, luarea de

decizii.

Probe de Evaluare

Probe orale sau scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să localizeze informaţii, detalii şi opinii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate şi strategii de semantizare pentru identificarea sensului, atunci când este necesar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să prelucreze informaţii în diverse moduri, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să discrimineze între intre informaţii factuale, idei, puncte de vedere, opinii şi atitudini, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că înţelege reglementări, instrucţiuni, şi recomandări citite şi că este capabil să acţioneze adecvat pe baza informaţiei obţinute prin lectură, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea cel puţin o dată a performanţei pentru fiecare criteriu de performanţă în fiecare dintre condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta.

În unele cazuri poate fi necesar ca probele de evaluare să includă limite de timp realiste pentru realizarea sarcinilor de lucru, în concordanţă cu cerinţele specifice contextului profesional.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 13SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 14: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Competenţa 2.3: Exprimă mesaje orale în limbaj complex, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de Performanţă:

(a) Oferirea şi solicitarea, în discuţii, de informaţii şi de instrucţiuni pentru îndeplinirea unei sarcini de serviciu, folosind expresii şi structuri variate

(b) Realizarea de prezentări orale de fapte, idei şi opinii profesionale, pregătite în prealabil, folosind un limbaj specializat corect şi materiale suport adecvate

(c) Formularea clară, precisă şi structurată logic a ideilor, faptelor şi opiniilor şi susţinerea lor cu argumente

(d) Oferirea de clarificări şi explicaţii atunci când informaţia / instrucţiunea nu este corect înţeleasă de ceilalţi

(e) Exprimarea fluentă, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului(f) Utilizarea adecvată şi suficient de corectă a unei varietăţi de termeni de specialitate comuni /

familiari şi de structuri lingvistice astfel încât să se asigure comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există în text unele deficienţele de pronunţie şi / sau intonaţie, de gramatică, şi / sau de registru

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de informaţii: Conversaţii şi prezentări de lungimi variate, care conţin: informaţii factuale (inclusiv numerice), idei, opinii; instrucţiuni, explicaţii, detalii de operare, sfaturi; descrieri şi specificaţii de obiecte, procese, operaţii.

Tipuri de discurs: Discuţii profesionale formale şi informale; Prezentări; Scurte rapoarte profesionale.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă;

Contexte sociale care au legătură cu profesia (târguri, conferinţe, întâlniri, şedinţe);

Contexte formale şi contexte informale.

Tipuri de prezentări: Rapoarte (relatări de evenimente, întâlniri); Demonstraţii operaţionale; Prezentări detaliate de procese / produse / servicii.

Materiale suport pentru prezentări (dacă / când e necesar)

notiţe, plan de prezentare, documente, fişe de lucru; imagini, grafice, scheme, folii, planşe, obiecte (mostre),

modele;

Limbaj: fluent, la viteză normală, în diverse registre; expresii specifice şi structuri variate; vocabular specializat familiar, specific domeniului

ocupaţional.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 14SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 15: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Moduri de comunicare: faţă în faţă, individual sau în grup; la telefon, robot telefonic.

Moduri de acţiune: comunicarea / transmiterea de informaţii / instrucţiuni către interlocutor / i;

susţinerea unei prezentări .

Probe de Evaluare

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite informaţii şi instrucţiuni, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să realizeze prezentări orale pregătite în prealabil, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să formuleze clar, precis şi structurat fapte, idei şi opinii şi să le susţină cu argumente, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să ofere şi să solicite clarificări şi explicaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să se exprime fluent, cu intonaţie corectă şi într-un registru adecvat contextului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze adecvat terminologia specifică pentru a se asigura comunicarea deplină a sensului, chiar dacă există unele deficienţe, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Prezentările pot avea o durată variată, dar nu mai puţin de 10 minute. Candidaţii vor putea folosi planul de prezentare / notiţele, dar prezentarea va fi liberă şi în nici un caz nu va fi citită.

Titlul Unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 15SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 16: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Competenţa 2.4: Elaborează mesaje scrise specializate, în contexte profesionale semnificative, în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu

Criterii de Performanţă:

(a) Completarea de documente şi formulare profesionale specifice sarcinilor de serviciu ale profesiei

(b) Redactarea unor texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, cu folosirea de expresii şi structuri adecvate variate

(c) Transmiterea în scris, în limbaj specific clar şi precis, de informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare

(d) Utilizarea de materiale de referinţă specifice adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite

(e) Elaborarea de texte astfel încât deficienţele de gramatică, ortografie şi / sau de registru nu împiedică înţelegerea deplină a lor

(f) Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text şi la subiect

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale:

formulare şi alte documente specifice specializării (facturi, facturi pro-forma, oferte, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, documente de evidenţă, specificaţii, evaluări);

corespondenţă profesională: scrisori, note circulare, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail);

dări de seamă, procese verbale, minute, referate, rapoarte. formate formale; formate informale.

Tipuri de informaţii:

În texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungimi variate:

informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice), despre produse şi servicii;

aranjamente şi instrucţiuni de serviciu; idei, opinii, puncte de vedere; raportări privind desfăşurarea unor evenimente, şedinţe, procese.

Limbaj: limbajul specific domeniului de specializare formule de comunicare standardizate, formule de politeţe.

Teme specifice:

organizarea locului de muncă; operaţii, activităţi şi procese de producţie; calitatea serviciilor / produselor.

Contexte: Contexte profesionale, situaţii specifice în organizaţie, la locului de muncă;

Contexte sociale care au legătură cu profesia; Contexte formale; Contexte informale.

Materiale de referinţă:

dicţionare, glosare de termeni specializaţi / sintagme specifice; documente normative şi tehnice reviste de specialitate, baze de date

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 16SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 17: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

modele de documente şi formulare.

Probe de Evaluare

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil completeze formulare şi documente şi să redacteze texte funcţionale mai complexe, specifice sarcinilor de serviciu, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să transmită, în limbaj specific clar şi precis, informaţii corecte pe teme din domeniul de specializare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze materiale de referinţă adecvate pentru a verifica corectitudinea informaţiei şi limbii folosite, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze limba modernă fără deficienţe de gramatică, ortografie şi / sau de registru care să împiedice înţelegerea deplină a textului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze un format recomandat şi un limbaj adecvat la context, la tipul de text şi la subiect, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă.

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru fiecare criteriu de performanţă în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acesta, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

Probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

La elaborarea de texte se va permite utilizarea dicţionarului şi a altor materiale de referinţă prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul Unităţii: 2. COMUNICARE PROFESIONALĂ ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 17SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 18: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Competenţa 2.5: Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu, în contexte profesionale semnificative

Criterii de Performanţă:

(a) Participarea cu informaţii factuale şi cu opinii proprii la discuţii profesionale, pe teme legate de sarcini de serviciu

(b) Intermedierea unei conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne

(c) Comunicarea telefonică adecvată, pe teme de interes profesional, în contexte legate de sarcini de serviciu

(d) Elaborarea de corespondenţă profesională în diverse formate şi către diverşi destinatari, în contexte legate de sarcini de serviciu

(e) Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii când informaţia nu este clar înţeleasă, în conversaţii directe şi telefonice şi în prezentări

(f) Exprimarea clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu limbajul şi registrul adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, cu respectarea convenţiilor şi normelor sociale şi culturale, în funcţie de rol şi de relaţiile cu interlocutorul / destinatarul, în comunicarea orală şi în scris

Condiţii de Aplicabilitate:

Tipuri de informaţii şi opinii:

informaţii factuale – inclusiv date numerice – pe teme profesionale; analize, evaluări de: produse, servicii, procese, preferinţe; argumente pro şi contra în susţinerea unor idei / opinii profesionale personale; ipoteze, predicţii;

Teme: Discuţii profesionale şi conversaţii, comunicări telefonice şi corespondenţă profesională, care pot conţine şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, privind: probleme de serviciu curente, aranjamente la locul de muncă, cum ar fi planuri, activităţi şi aranjamente operaţionale; relaţii cu clienţii şi partenerii, negocieri, contractări etc. (în funcţie de specializare); solicitări şi răspunsuri la solicitări diverse, instrucţiuni, explicaţii; evaluarea de informaţii, de produse, de servicii.

Contexte: a. Discuţii profesionale: situaţii sociale si profesionale formale şi informale; interviuri individuale sau în grup; întâlniri formale / informale profesionale de rutină, activităţi profesionale zilnice;b. Comunicare telefonică: contacte de rutină cu colegi, subalterni, superiori, în activităţi profesionale zilnice; comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi; interviuri telefonice individuale;c. Corespondenţă profesională: formală şi informală, legată de sarcini de serviciu; în interiorul organizaţiei: cu subalterni, cu colegi, cu superiori; în afara organizaţiei: cu clienţi, cu parteneri, cu potenţiali clienţi / parteneri

Tipuri şi moduri de

în discuţii profesionale, schimburi de opinii: faţă în faţă, în perechi sau în grupuri mici;

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 18SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 19: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

interacţiune:

la telefon: apeluri date, apeluri primite, preluare / transmitere de mesaje telefonice; în scris: scrisori, note circulare, oferte, faxuri, mesaje (inclusiv e-mail).

Limbaj şi convenţii:

comunicări directe / telefonice derulate cu viteză normală, formule de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei discuţii directe / telefonice, limbaj nonverbal formule standard folosite în corespondenţa de diverse tipuri (scrisori, circulare, fax, email) vocabularul specializat necesar îndeplinirii sarcinilor de serviciu şi rezolvării situaţiilor previzibile specifice contextelor profesionale.

Probe de Evaluare

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să participe la discuţii profesionale, în care să prezinte informaţii şi opinii şi să le argumenteze, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (f) şi în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să intermedieze conversaţii între un vorbitor al limbii moderne şi un vorbitor al limbii materne, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să comunice telefonic în mod adecvat, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe scrise sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să elaboreze corespondenţă profesională în diverse formate, pe diverse teme şi către diverşi destinatari, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să verifice înţelegerea, să solicite clarificări şi să acţioneze în vederea clarificării, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale, scrise şi / sau practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să utilizeze o exprimare clară, fluentă şi adecvată terminologic, cu un limbaj şi registru adaptate la subiect, la context şi la interlocutor / destinatar, şi respectând convenţii folosite în comunicarea orală şi în scris, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (f) şi în condiţiile de aplicabilitateProbele pot viza, integrat, evaluarea candidaţilor pe mai multe criterii de performanţă. Probele se vor elabora astfel încât evaluarea candidaţilor pe această competenţă să fie integrată cu evaluarea pe competenţele de producere (competenţele 3 şi 4).

Pentru certificare, se consideră suficientă demonstrarea performanţei cel puţin de două ori pentru criteriile de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate relevante pentru acestea, o dată în contexte formale şi o dată în contexte informale.

În cazul convorbirilor telefonice (c), performanţa va fi demonstrată atât pentru apeluri date cât şi pentru apeluri primite.

În cazul corespondenţei (d), probele trebuie să vizeze demonstrarea, cel puţin o dată, a capacităţii de a completa / redacta fiecare dintre tipurile şi formatele de texte (doar cele care sunt specifice domeniului de specializare) prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Titlul unităţii: 2. TEHNOLOGIA INFORMAŢIILOR ŞI COMUNICAŢIEI

Nivel: 3 avansat

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 19SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 20: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Stabileşte programele de software general şi de specialitate necesare domeniului de specializare

2. Analizează opţiunile disponibile pentru asigurarea unui sistem al TIC legal, sigur şi eficace

3.Elaborează o strategie de aplicare a TIC în vederea creşterii eficienţei în domeniul de activitate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 20SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 21: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 2. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei

Competenţa 1: Stabileşte programele de software general şi de specialitate necesare domeniului de activitate

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea principalelor activităţi desfăşurate în domeniul de specializare(a) Selectarea programelor de software pentru aceste activităţi(b) Analizarea eficienţei programelor pentru activităţile din domeniul de activitate

Condiţii de aplicabilitate:

Activităţi: Procese de producţie, proiectare, finanţe şi contabilitate, management-ul resurselor umane, achiziţii, controlul stocurilor, desfacerea bunurilor, prestarea de servicii, accesarea informaţiilor, marketing şi promovare, comunicare internă şi externă, planificarea şi management-ul proiectului, controlul calităţii, administrare planificată, stocarea informaţiilor (clienţi interni, externi , furnizori, transport)

Programe de software : Eficienţă : costuri (iniţiale/proiectate şi realizate), capacitate raportată la

mărimea companiei şi activităţilor, complexitate, limbaj software , asistenţă , respectarea specificaţiilor hardware, existenţa unui personal calificat, acces la informaţiile necesare

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, că este capabil să identifice, să selecteze programele de software specifice activităţilor şi să analizeze eficienţa acestora, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 21SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 22: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 2. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei

Competenţa 2: Analizează opţiunile disponibile pentru asigurarea unui sistem al TIC legal,sigur şi eficace

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea condiţiilor de siguranţă necesare unui sistem TIC (a) Descrierea implicaţiilor legislative pentru utilizarea TIC(b) Evaluarea eficienţei utilizării TIC

Condiţii de aplicabilitate:Condiţii de siguranţă: Fiabilitatea operaţiilor, efectuarea de plăţi prin web, confidenţialitatea

informaţiilor,protecţia împotriva viruşurilor, spyware, acces autorizat/ neautorizat (de ex., stabilirea şi întreţinerea parolei), back-up-ul sistemului, folosirea instrumentelor sistemului

Legislaţie: protecţia datelor (datele clienţilor, comunicarea datelor, dreptul de a accesa datele, limite de timp pentru păstrarea datelor, responsabilităţi de organizare), obţinerea autorizaţiilor, copyright, norme de igienă şi siguranţa muncii (utilizarea tastaturii optice programate, ergonomie, siguranţa din punct de vedere electric, igiena şi siguranţa de ansamblu)

Eficienţă: fluxuri informaţionale (inclusiv disponibilitatea informaţiilor necesare), sistemele de suport (hârtie şi IT), accesibilitate (număr de clic-uri, nevoi speciale), siguranţa sistemului, viteză, capacitatea sistemului şi a programelor software, impactul asupra imaginii, uşurinţa utilizării, abilităţile personalului, procesul de formare şi asistenţa (inclusiv documentaţia), oferta back-up, operaţiile de actualizare

Probe de evaluare:Competenţa 2 va fi evaluată împreună cu competenţa 3.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, că este capabil să identifice condiţii de siguranţă ale TIC , să descrie implicaţile legislative ale utilizării TIC şi să evalueze eficienţa utilizării TICîn domeniul de activitate conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 22SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 23: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 2. Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiei

Competenţa 3: Stabileşte strategia de aplicare a TIC pentru creşterea eficienţei

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea rezultatelor aşteptate(a) Alegerea aplicaţiei TIC corespunzătoare (b) Elaborarea unei strategii de implementare

Condiţii de aplicabilitate:

Identificarea rezultatelor: obiective SMART (specifice, măsurabile, aplicabile, realizabile/ relevante, la timp)

Aplicaţie: în funcţie de obiective şi de dotarea tehnică

Elaborarea strategiei: formularea problemei, stabilirea obiectivului, prezentarea recomandărilor incluse în strategie (modul de formulare a acestora, încadrarea în timp, alocarea responsabilităţilor, soluţia software, soluţia hardware, implicaţii pentru procesul de formare, costuri, abilităţile necesare personalului, organizarea controlului calităţii, monitorizării şi evaluării

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, că este capabil să identifice rezultatele aşteptate, să aleagă aplicaţii TIC şi să elaboreze o strategie de implementare în domeniul de activitate conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 23SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 24: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 4. MANAGEMENTUL CALITATII

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

4.1.Precizează principiile de management al calităţii

4.2.Efectuează controlul statistic

4.3. Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

4.4. Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 24SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 25: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 4. MANAGEMENTUL CALITATII ____________________________________________________________________________

Competenţa 4.1. : Precizează principiile de management al calităţii_____________________________________________________________________________

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea principiilor de management al calităţii

(b) Indicarea funcţiilor managementului calităţii

Condiţii de Aplicabilitate:

Principiile managementului calităţii: orientarea către client, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de către management, îmbunătăţirea continuă, abordarea concretă in luarea deciziilor, relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii

Funcţiile managementului calităţii planificarea calităţii, organizarea activităţilor referitoare la

calitate, coordonarea activităţilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii, ţinerea sub control a calităţii, asigurarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească principiile de management al calităţii, sa indice funcţiile managementului calităţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 25SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 26: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 4. MANAGEMENTUL CALITATII

Competenţa 4.2.: Efectuează controlul statistic

Criterii de Performanţă:

(a) Precizarea elementelor controlului statistic

(b) Indicarea si aplicarea etapelor controlului statistic

(c) Implementarea măsurilor care se impun în urma efectuării controlului statistic

Condiţii de Aplicabilitate:

Elementele controlului statistic: caracteristica controlată, lot, mărime eşantion, reguli de extragere a eşantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere

Etape ale controlului statistic: extragerea eşantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu condiţiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numărului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere

Măsuri: acceptare/ respingere lot de produsetrecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL)

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze elementele controlului statistic conform criteriului de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să indice si sa aplice etapele controlului statistic, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să implementeze măsurile care se impun în urma efectuării controlului statistic, conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 26SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 27: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 4. MANAGEMENTUL CALITATII

Competenţa 4.3.: Acţionează pentru menţinerea sistemului de asigurarea calităţii

Criterii de Performanţă:

(a) Identificarea cerinţelor pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii

(b) Interpretarea unui audit de calitate (intern/ extern dat)

(c) Evaluarea factorilor care afectează costurile calităţii

Condiţii de Aplicabilitate:

Cerinţe: proceduri, manualul calităţii, satisfacerea clienţilor, costuri, standarde de firmă, legislaţie, feed-back, grafice de documentare

Audit de calitate (intern/ extern dat) pe metode statistice, mentenanţă, planificarea întreţinerii, urmărirea parametrilor de funcţionare

Factori care afectează costurile calităţii: rebuturi, recondiţionări, reparaţii, produse neconforme, reclamaţii clienţi, produse returnate, penalizări pentru întârziere, despăgubiri pentru daune

Probe de Evaluare

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice cerinţele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calităţii conform criteriului de performanţă (a) şi in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil interpreteze un audit de calitate intern şi extern dat, conform criteriului de performanţă (b), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/ scrise prin care elevul demonstrează, prin elaborarea şi prezentarea unui raport, că este capabil să evalueze factorii care afectează costurile calităţii conform criteriului de performanţă (c), in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 27SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 28: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 4. MANAGEMENTUL CALITATII

Competenţa 4.4.: Aplică tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii

Criterii de Performanţă:

(a) Definirea conceptului de îmbunătăţire continuă a calităţii

(b) Utilizarea Ghidului pentru îmbunătăţire a calităţii

(c) Stabileşte strategiile de îmbunătăţire a calităţii

(d) Aplica instrumente de îmbunătăţire a calităţii

Condiţii de Aplicabilitate :

Strategii de îmbunătăţire a calităţii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifică-execută-verifică-acţionează), principiul “zero defecte”

Ghid pentru îmbunătăţirea calităţii: conform standardului ISO 9004-4 şi standardelor ISO specifice domeniului de activitate

Instrumente de îmbunătăţirea calităţii: instrumente ajutătoare (brainstorming, stratificare, metoda întrebărilor), instrumentele calităţii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic)

Probe de Evaluare

Probe orale /scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească conceptul de îmbunătăţire continuă a calităţii, conform criteriilor de performanţă (a) in concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze Ghidul pentru îmbunătăţirea calităţii, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil sa stabileasca strategiile si sa aplice instrumentele de imbunatatire a calitatii conform criteriului de performanţă (c) si (d), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 28SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 29: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Nivel: 3 avansat

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

5.1. Identifică mediul de proiect.

5.2. Planifică proiectul.

5.3. Implementează proiectul.

5.4. Monitorizează proiectul.

5.5. Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 29SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 30: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 5.1.: Identifică mediul de proiect.

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea necesităţii proiectului.

(b) Elaborarea fazelor proiectului.

(c) Estimarea rezultatelor proiectului.

Condiţii de aplicabilitate:

Necesitatea proiectului: scop, rezultate aşteptate, estimarea resurse implicate, estimarea bugetului, justificare economică.

Faze proiect: concepţie, planificare, realizare, încheiere, feedback, modificare.

Estimarea rezultatelor: metode statistice, indicatori, standarde de calitate.

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze necesitatea elaborării proiectului, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze fazele proiectului, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să estimeze rezultatele proiectului, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 30SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 31: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 5.2: Planifică proiectul..

Criterii de performanţă:

(a) Definirea pachetelor de activităţi

(b) Alocarea de resurse materiale şi umane

(c) Pregătirea echipei de lucru

(d) Elaborarea proiectului şi obţinerea documentelor specifice în conformitate cu standardele/ metodologiile în vigoare.

Condiţii de aplicabilitate:

Pachete de activităţi: studii de piaţă, analize de nevoi (swot), contacte cu furnizorii de servicii şi produse, achiziţii de produse şi servicii in funcţie de specificul proiectului.

Echipa de lucru: managerul de proiect, echipa financiară, specialişti pe diferite domenii, şef serviciu achiziţii.

Documentelor specifice: bordul de proiect, planul de proiect, listă de produse, planul de iniţiere al proiectului.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin elaborarea si sprezentarea unui raport, că este capabil să definească pachetele de activităţi, să aloce resurse materiale şi umane, să pregătească echipa de proiect, să elaboreze proiectul în conformitate cu standardele în vigoare conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 31SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 32: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 5.3. : Implementează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Lansarea proiectului.

(b) Asigurarea încadrării în termenele stabilite în planul de proiect .

(c) Întocmirea documentaţiei de proiect.

(d) Livrarea produsului/ serviciului conform cerinţelor specificate în documentaţia de proiect.

Condiţii de aplicabilitate: Produs-serviciu: rezultatul/ rezultatele obţinute în urma finalizării proiectului

Documentatie de proiect: raport de sfârşit de etapă, raport de progres, registru de probleme, recomandări de acţiune.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează, prin intocmirea unui plan de lansare, că este capabil să lanseze proiectul, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin reprezentare grafică, că este capabil să asigure încadrarea în timp, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să întocmească documentaţia de proiect, conform criteriilor de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să livreze produsul / serviciul, conform criteriilor de performanţă (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 32SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 33: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 5.4. : Monitorizează proiectul

Criterii de performanţă:

(a) Analizarea riscurilor in functie de sursele de risc şi consemnarea în documente specifice.

(b) Gestionarea schimbarilor şi crearea documentelor specifice.

(c) Analizarea rezultatelor proiectului şi impactului aplicării.

(d) Asigurarea feed-back-ului.

Condiţii de aplicabilitate:

Riscuri: de bussines, de proiect

Surse de risc: asociate cu costurile, programarea calendaristică şi execuţia în toate fazele ciclului de viaţă.

Documente specifice: registru de schimbări, cerere de schimbare, registru de riscuri, plan de managementul riscurilor.

Analiza rezultatelor: comparare cu estimările, standarde, beneficii obţinute.

Feed-back: reevaluarea activităţilor, revizuirea procedurilor, măsuri ameliorative

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin efectuarea unei analize de risc,că este capabil să analizeze riscurile proiectului, conform criteriului (a) de performanţă şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează prin elaborarea documentelor specifice managementului schimbării, că este capabil să gestioneze schimbările, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze şi să asigure feed-back-ul, conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 33SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 34: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 5. MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Competenţa 5.5. : Utilizează software specializat în managementul proiectelor.

Criterii de performanţă:

(a) Planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate.

(b) Utilizarea aplicaţiilor software specializate pentru reprezentarea proiectelor.

(c) Interpretarea rezultatelor obţinute.

Condiţii de aplicabilitate:

Aplicaţii software: Programe de calcul tabelar, de planificare, de calcul simbolic şi statistic

Rezultate: grafice, schite, sabloane/rapoarte de prezentare, diagrame.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să planificarea proiectului utilizand aplicatii software specializate, conform criteriului de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze aplicaţiile software specializate pentru reprezentarea proiectelor, conform criteriului de performanţă (b) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriului de performanţă (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 34SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 35: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 6. MATERII PRIME, PRODUSE TEXTILE ŞI MATERIALE AUXILIARE

Nivel 3 avansat

Valoare Credit 2.0________________________________________________________________________

Competenţe

6. 1. Caracterizează materiile prime de bază din textile

6. 2. Analizează produse textile

6. 3. Analizează materialele auxiliare din textile

6.4. Verifică calitatea materiilor prime şi auxiliare din textile

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 35SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 36: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 6. MATERII PRIME, PRODUSE TEXTILE ŞI MATERIALE AUXILIARE DIN TEXTILE - PIELĂRIE ________________________________________________________________________

Competenţa 6.1 Caracterizează materiile prime de bază din textile

Criterii de Performanţă

(a) Analizarea structurii fibrelor textile utilizând metode specifice(b) Determinarea proprietăţilor fibrelor textile(c) Compararea fibrelor textile în funcţie de rezultatele obţinute

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate

Fibre textile: naturale, obţinute pe cale chimică

Structură : fibra – macromoleculară ( zone cristaline, amorfe) , chimică (polimerul de bază) ;

Metode specifice: organoleptice, probe de ardere, microscopic, analize chimice, Proprietăţi : fizice, mecanice, chimice

Comparare : structură morfologică, proprietăţi, domeniul de utilizare ___________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze structura fibrelor utilizand metode specifice şi să determine proprietăţile fibrelor textile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a)şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale/ practice prin care elevul demonstrează că este capabil să compare fibrele textile în funcţie de rezultatele obţinute, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 36SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 37: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 6. MATERII PRIME, PRODUSE TEXTILE ŞI MATERIALE AUXILIARE ________________________________________________________________________

Competenţa : 6.2 Analizează produse textile______________________________________________________________

Criterii de Performanţă(a) Selectarea produselor textile după diferite criterii(b) Determinarea proprietăţilor produselor textile(c) Interpretarea valorilor obţinute în laborator

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitateProduse textile: fire, ţesături, tricoturiCriterii de selectare : - fire : după natura materiei prime, tehnologia de filare, după structură, după modul de prezentare, după lungimea fibrelor din care sunt realizate, după destinaţie, după aspect

- ţesături : după natura materiei prime,după destinaţie, după aspect, - tricoturi : după natura materiei prime,după destinaţie, după structură,

după forma obţinută pe maşinile de tricotat Determinări de laborator : analize tehnice în filatură, ţesătorie, tricotaje

Proprietăţi : - fire: fineţe, torsiune, rezistenţă şi alungire la tracţiune; - ţesături şi tricoturi: - fizice : lăţime/lungime, masă specifică,

grosime, desime; - mecanice : rezistenţă şi alungire la rupere,

rezistenţă la uzură prin frecare, (elasticitate, extensibilitate, deşirabilitate – specifice tricoturilor)

- igienico- funcţionale :permeabilitate la aer şi apă,capacitate de izolare termică,hidrofilia, higroscopicitatea

- de aspect :stabilitate dimensională, capacitate de revenire din şifonare, drapajul, flexibilitatea, transparenţa

Interpretarea: prin comparare cu probele etalon / martor, norme interne, standarde

Probe de EvaluareProbe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsele

textile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine proprietăţile produselor textile şi să interpreteze valorile obţinute în laborator, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 37SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 38: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 6. MATERII PRIME, PRODUSE TEXTILE ŞI MATERIALE AUXILIARE ________________________________________________________________________

Competenţa 6.3. Analizează materiale auxiliare din textile______________________________________________________________

Criterii de Performanţă

(a) Caracterizarea materialelor auxiliare(b) Stabilirea rolului materialelor auxiliare (c) Selectarea materialelor auxiliare pentru obţinerea unui produs vestimentar după anumite

criterii. ________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Materiale auxiliare : căptuşeli, întărituri, aţă de cusut, furnituri, blănuri, piele şi înlocuitoriRolul materialelor auxiliare : măreşte rezistenţa la purtare şi şifonare, creşte valoarea de prezentare, a parametrilor de confort, stabilitate dimensională, ajută la formarea şi la elasticitatea produselor, ornamentalCriterii de selectare : destinaţie, structură morfologică, linia de concepţie, drapaj, tuşeu,

stil________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze şi să stabilească rolul materialele auxiliare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice / tip proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să folosească criteriile de selectare materialele auxiliare pentru obţinerea unui produs vestimentar, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 38SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 39: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 6. MATERII PRIME, PRODUSE TEXTILE ŞI MATERIALE AUXILIARE ________________________________________________________________________

Competenţa 6.4. Verifică calitatea materiilor prime şi auxiliare din textile______________________________________________________________

Criterii de Performanţă

(a) Controlarea calitativă şi cantitativă a materiilor prime şi auxiliare din textile (b) Evidenţierea defectelor neadmise pe produsul vestimentar(c) Înregistrarea în documente specifice a defectelor apărute(d) Soluţionarea defectelor apărute pe materiile prime şi auxiliare

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate : Control calitativ : confruntarea şi compararea materialelor cu colecţia de mostre omologate, analize de laborator : fizice şi chimiceControl cantitativ : lungimea şi lăţimea materiilor prime şi auxiliareDefecte : de ţesere, de tricotare, de finisareDocumente specifice : documente de recepţie, jurnalul calităţiiSoluţionarea defectelor : eliminarea porţiunilor cu defecte, şablonare corespunzătoare, colaborarea cu maistrul, cu lucrătorul ________________________________________________________________________

Probe de Evaluare

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să controleze calitativ şi cantitativ materiile prime şi auxiliare din textile – pielărie şi să evidenţieze defectele neadmise pe produsul vestimentar, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să înregistreze în documentele specifice defectele apărute, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice / tip proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să soluţioneze defectele apărute pe materiile prime şi auxiliare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 39SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 40: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 7. DESEN TEHNIC DE SPECIALITATE

Nivel: 3 avansat

Valoare Credit: 1.0

Competenţe:

7.1. Foloseşte elementele desenului tehnic

7.2. Reprezintă convenţional mecanismele

7.3. Interpretează o schemă cinematică

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 40SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 41: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 7. DESEN TEHNIC DE SPECIALITATE

Competenţa: 7.1 Foloseşte elementele desenului tehnic

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea elementelor de reprezentare conform standardelor

(b) Executarea construcţiilor grafice

(c) Reprezentarea corpurilor geometrice

(d) Respectarea regulilor de reprezentare si cotare

(e) Realizarea desenelor la scară

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente: linii; formate; indicator; scrirea standardizată;

Construcţii grafice: împărţirea cercului în părţi egale; racordări;

Reguli de reprezentare: în vedere şi secţiune - conform standardelor;

Reprezentarea corpurilor: desfăşurată, în triplă proiecţie ortogonală

Reguli de cotare: conform standardelor

Scări de reprezentare: la marime naturală 1:1; de mărire 2:1, 5:1; de reducere 1:2, 1:5

Probe de evaluareProbă scrisă/practică, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze

elementele de reprezentare, să execute construcţii grafice şi să reprezinte corpurile geometrice conform criteriilor de performanţă a),b) şi c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă practică/proiect,prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte regulile de reprezentare şi cotare şi să realizeze desene la scară conform criteriilor de performanţă d) şi e) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 41SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 42: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 7. DESEN TEHNIC DE SPECIALITATE

Competenţa: 7.2. Reprezintă convenţional mecanismele

Criterii de performanţă:

(a) Reprezentarea organelor de maşini

(b) Descrierea simbolurilor folosite pentru mecanismele maşinilor

(c) Utilizarea simbolurilor convenţionale în reprezentarea mecanismelor

Condiţii de aplicabilitate:

Organe de maşini: arbori.axe, osii, ,roţi dinţate, roţi de curea, roţi de fricţiune, roţi melcate, şuruburi melc, roţi pentru curele şi cabluri, lagăre,lanţuri

Mecanismele maşiniilor: simple, triplok, uberdec

Simboluri: conform standardelor

Probe de evaluare

Probe scrise/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să reprezinte organele de maşini,să utilizeze simbolurile convenţionale în reprezentarea mecanismelor maşinilor , conform criteriilor de performanţă a) şi c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale, prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie simbolurile folosite pentru mecanismele maşinilor conform criteriului de performanţă b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 42SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 43: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 7. DESEN TEHNIC DE SPECIALITATE

Competenţa 7.3. Interpretează o schemă cinematică

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea organelor de lucru şi a mecanismelor utilajelor

(b) Precizarea modului de acţionare a organelor de lucru (c) Citirea unei scheme cinematice

Condiţii de aplicabilitate:

Organe de lucru: ale maşinilor din confecţii- ace, apucătoare, suveici, transportoare, picioruşe de presare, cuţite, debitoare de fire, plonjoare.

Mecanismele: ale maşinilor din confecţii- pentru acţionarea acelor, apucătoarelor,

transportoarelor, debitoarelor de fire, cuţitelor. Mod de acţionare: electric, mecanic Schema cinematică : lanţurile cinematice pentru transmiterea mişcării de la motor la

organele de lucru

Probe de evaluare

Probă practică/orală, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice organele de lucru şi mecanismele utilajelor conform criteriului de performanţă a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probă scrisă/orală, prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze modul de acţionare a organelor de lucru şi să citească schema tehnologică a unei maşini, conform criteriilor de performanţă b) şi c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 43SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 44: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii: 8. DESIGN VESTIMENTAR

Nivel: 3 +

Valoare credit: 2.0

_________________________________________________________________________

Competenţe: 8.1. Utilizează limbajul artistic -plastic

8.2. Caracterizează domeniul designului vestimentar

8.3. Analizează stilurile vestimentare din istoria costumului şi stiluile contemporane

8.4. Crează schiţa produsului

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 44SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 45: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 8. DESIGN VESTIMENTAR

Competenţa: 8.1. Utilizează limbajul artistic -plastic

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Redarea proporţiilor corpului omenesc diverselor tipologii umane (studii grafice / crochiuri / schiţe)

(b) Realizează compoziţii decorative utilizând elemente şi mijloace plastice

Condiţii de aplicabilitate :

Studii grafice / crochiuri / schiţe :- modele umane statice (mulaje ghips),modele umane în mişcare (model viu )

Tipologii umane: - femei, bărbaţi copii, conformaţii sub/ supraponderale Elemente : - ale plasticii vizuale generale: punct, linia, forma, culoarea -ale plasticii vizuale specifice costumului: materialul textil,

silueta, elementele decorative, accesoriile

Mijloace : -repetiţia, gradaţia, alternanţă, suprapunere, negativare contrastul, simetria, asimetria, echilibrul, centrul de interes, ritmul, proporţia, amploarea,

Probe de evaluare:

Probă practică/portofoliu, prin care elevul demonstrează că este capabil să redea proporţiile corpului omenesc- diverse tipologii umane , prin studii grafice / crochiuri / schiţe , să realizeze compoziţii utilizând elemente şi mijloace ale compoziţiei decorative / plastice şi ale compoziţiei costumului, aşa cum se precizează in criteriile de performanţă (a) , (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 45SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 46: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unitatii: 8. DESIGN VESTIMENTAR

Competenţa: 8.2. Caracterizează domeniul designului vestimentar __________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Identificarea conceptului de design(b) Definirea domeniului designului vestimentar(c) Explicarea rolului iluziilor/ efectelor vizuale în proiectarea costumului (d) Explicarea fenomenului kitsch(e) Folosirea efectelor vizuale în proiectarea costumului

Condiţii de aplicabilitate:

Design : -de produs, ambiental, grafic

Design vestimentar: -definiţii/ accepţii generale şi specifice

Iluzii vizuale: -prin linie, culoare, elemente decorative, proporţionalitatea volumelor, accentuare, disimulare în scopul diminuării/ accentuătii unor trăsături

Fenomenul kitsch: apariţie, istoric, trăsături, soluţii -în artă şi design

Probe de evaluare: Probă orală /scisă, prin care elevul demonstrează că este capabil să

identifice conmceptului de design , să definească domeniul designului vestimentar ,să explice rolul iluziilor vizuale în proiectarea costumului ,să identifice trăsăturile kitsch-ului aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) , (b), (c), (d) şi in condiţiile de aplicabilitate

Probă practică/portofoliu prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze aplicaţii , exerciţii plastice, variante de corectare prin efecte vizuale a corpului , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e) şi în condiţiile de aplicabilitate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 46SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 47: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unitatii: 8. DESIGN VESTIMENTAR

Competenţa: 8.3. Analizează stilurile vestimentare

Criterii de performanţă :

(a) Definirea stilului şi a modei(b) Descrierea principalelor stiluri vestimentare din istoria costumului(c) Caracterizarea principalelor stiluri vestimentare contemporane şi a

elementelor de noutate din moda prezentă(d) Realizarea de aplicaţii

Condiţii de aplicabilitate :

Stilul , moda: -definiţii generale şi specifice, acepţii

Istoria costumului în epoca preistorică (grotelor)în antichitate ( costumul Mesopotamic, Asiria, Egipt, Persia, Siria, Creta, Grecia, Etrusc,Roma, Dacia, India, China, Japonia)în evul mediu/medieval (sec III,IV-XVII,XVIII Costumul în Bizanţ, Popoarele Germanice, Italia, Spania, Islam, Franţa, Anglia, Rusia, Africa,Romania), în epoca modernă ( sec. XVII, XVIII, XIX,costumul englez, francez,german )tradiţionale: româneşti ,al altor naţionalităţi / popoare

Stiluri vestimentare contemporane: -clasic, tradiţional/ etno, sport, romantic, artist /epatant, de birou

Elemente de noutate din moda prezentă: -de linie, de croială, de cromatică Aplicaţii : schiţe costume de epocă, tradiţionale, reactualizări ale unor linii,

forme, detalii de costum şi utilizarea lor în configuraţii moderne, realizarea de costume cu influenţe din stilurile istoriceschiţe vestimentare reprezentative pentru: diverse stiluri contemporane/ noutăţi din moda prezentă

Probe de evaluare: Probă orală / scrisă, prin care elevul demonstrează că este capabil să definească stilul şi moda, să descrie principalele stiluri vestimentare din istoria costumului, să caracterizeze stilurile vestimentare contemporane şi elementele de noutate din moda prezentă, , aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi in condiţiile de aplicabilitate. Probă practică/portofoliu prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze aplicaţii , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d) şi în condiţiile de aplicabilitate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 47SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 48: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii : 8. DESIGN VESTIMENTAR

Competenţa : 8.4. Crează schiţa produsului

Criterii de performanţă :

(a) Documentarea in vederea realizării creaţiei(b) Identificarea softurilor specializate în realizarea proiectelor vestimentare(c) Aplicarea metodelor de expresivitate plastică in scopul realizării crochiului

(d) Realizarea de schiţe ale produselor vestimentare / genţi / accesorii, cu destinaţii prestabilite

Condiţii de aplicabilitate: Documentarea : identificaea diverselor surse de inspiaţie: reviste

de specialitate , prin mijloace electronice (programe T V specializate, internet )Softuri specializate: programe specializate în procesarea imaginii pe

calculator în scopul stimulării creativităţii, şi în realizarea tiparelor

Metode de expresivitate plastică: stilizare, exagerări dimensionale, utilizarea diverselor tehnici grafice şi cromaticeSchiţe vestimentare: ansambluri vestimentare unitare (ex: fustă+ jachetă+

geantă+ accesorii)Destinaţii prestabilite: -tipul produsului: rochie, cămaşă, compleu vestimentar,

centură, rucsac . -ocazia/ tematica pentru care se realizează: gală, sport,

primăvară, toamnă

Probe de evaluare:

Probă practică/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să se documenteze , să identifice softurile specializate, să aplice metodele de expresivitate plastică, să realizeze schiţe vestimentare / genţi / accesorii cu destinaţii prestabilite , aşa cum se precizează in criteriile de performanţă (a),(b),(c),(d) şi încondiţiile de aplicabilitate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 48SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 49: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 9. PROIECTAREA TIPARELOR DE BAZĂ

Nivel 3 avansat

Credit 1.0.

Competenţe :

9.1. Construieşte tipare de bază pentru produse vestimentare din

ţesături

9.2. Construieşte tipare de bază pentru produse vestimentare din

tricot

9.3. Construieşte tipare de bază pentru produse vestimentare pentru

copii

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 49SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 50: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 9. PROIECTAREA TIPARELOR DE BAZĂ __________________________________________________________________________

Competenţa 9.1. Construieşte tipare de bază pentru produse vestimentare din ţesături

Criterii de performanţă :

a) Stabilirea dimensiunilor principale şi a adaosurilor necesare proiectării tiparelorb) Calcularea dimensiunilor de bază necesare executării tiparelorc) Trasarea liniilor necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse

______________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Dimensiuni principale : înălţimea corpului şi perimetrul bustului

Adaosuri : de lejeritate, de contracţie, de corecţie

Dimensiuni de bază : de lungime, de lăţime

Linii : de bază, ajutătoare, de contur

Repere : faţă, spate, mânecă, guler, manşetă, cordon

Tipuri de produse : de lenjerie şi de îmbrăcăminte exterioară pentru femei şi bărbaţi-cămaşă de noapte, pijama femei, pijama bărbaţi, pantaloni femei si bărbaţi, cămaşă, bluză, fustă, rochie, jachetă, vestă, sacou.

____________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească dimensiunile principale şi adaosurile necesare proiectării tiparelor, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze dimensiunile de bază necesare executării tiparelor şi să traseze linii necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 50SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 51: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 9. PROIECTAREA TIPARELOR DE BAZĂ__________________________________________________________________________

Competenţa 9.2. Construieşte tipare de bază pentru produse vestimentare din tricot

Criterii de performanţă :

a) Stabilirea dimensiunilor principale şi a adaosurilor necesare, conform caracteristicilor tricotului

b) Calcularea dimensiunilor de bază necesare executării tiparelorc) Trasarea liniilor necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse

____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Dimensiuni principale : înălţimea corpului şi perimetrul bustului

Adaosuri : de lejeritate cu valori mici, nule sau negative, de contracţie

Dimensiuni de bază : de lungime, de lăţime

Linii : de bază, ajutătoare, de contur

Repere : faţă, spate, mânecă, guler, manşetă, cordon

Tipuri de produse : produse de lenjerie şi de îmbrăcăminte exterioară pentru femei şi bărbaţi - maiou, T-shirt/tricou, chilot, combinezon, cămaşă de noapte, pijama femei, pijama bărbaţi, pulover, jachetă, vestă.

Particularităţi constructive : lipsa penselor de modelare constructivă, analogia anumitor linii de contur

_________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească dimensiunile principale şi adaosurile necesare conform caracteristicilor tricotului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze dimensiunile de bază necesare executării tiparelor şi să traseze linii necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse, ţinând cont de particularităţile constructive ale acestora, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 51SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 52: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 9. PROIECTAREA TIPARELOR DE BAZĂ__________________________________________________________________________

Competenţa 9.3. Construieşte tipare de bază pentru produse vestimentare pentru copii

Criterii de performanţă :

(a) Descrierea grupelor de vârstă cu precizarea particularităţilor morfologice şi psihofiziologice ale acestora.

(b) Stabilirea dimensiunilor principale şi a adaosurilor necesare, conform grupei de vârstă pentru care se construieşte tiparul

(c) Calcularea dimensiunilor de bază necesare executării tiparelor, conform grupei de vârstă şi siluetei produsului

(d) Trasarea liniilor necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Grupe de vârstă : sugari, grupa mică, grupa preşcolari, grupa şcolarilor mici, grupa adolescenţilor

Dimensiuni principale : înălţimea corpului şi perimetrul bustului

Adaosuri : de lejeritate cu valori mari, de contracţie, de corecţie

Dimensiuni de bază : de lungime, de lăţime

Silueta produsului : dreaptă, evazată, semiajustată

Linii : de bază, ajutătoare, de contur

Repere : faţă, spate, mânecă, guler, manşetă, cordon

Tipuri de produse : produse de lenjerie şi de îmbrăcăminte exterioară – bonetă, pieptar, camăşuţă, pantalon, rochie, fustă, palton .

__________________________________________________________________________

Probe de evaluare : Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie grupele de vârstă cu precizarea particularităţilor morfologice şi psihofiziologice ale acestora, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească dimensiunile principale şi adaosurile necesare, conform grupei de vârstă pentru care se construieşte tiparul şi să calculeze dimensiunile de bază necesare executării tiparelor, conform grupei de vârstă şi siluetei produsului, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să traseze linii necesare executării tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 52SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 53: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 10. TRANSFORMAREA TIPARELOR DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL

Nivel 3 avansat

Credit 2.0.

Competenţe :

10.1. Construieşte tipare de model fără modificarea

croielii de bază

10.2. Construieşte tipare de model cu modificarea

croielii de bază

10.3. Construieşte tipare pentru produse cu croială chimono ,

raglan, sport

10.4. Adaptează tiparele particularităţilor de conformaţie

10.5. Gradează tipare ale produselor vestimentare

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 53SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 54: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 10. TRANSFORMAREA TIPARELOR DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL__________________________________________________________________________

Competenţa 10.1. Construieşte tipare de model fără modificarea croielii de bază

Criterii de performanţă :

(a) Modificarea formei şi dimensiunilor reverelor şi gulerului(b) Stabilirea formei, dimensiunilor, numărului şi poziţiei de amplasare a reperelor

secundare(c) Modificarea formei decolteului(d) Transferarea penselor pe reperele diferitelor tipuri de produse

____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Repere secundare : buzunare de diferite tipuri şi forme, clape, bride, epoleţi

Decolteu : rotund, pătrat, în „V”, complex

Transfer : modificare a orientării şi numărului de pense

Repere : faţă, spate

Tipuri de produse : bluză, rochie_________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să modifice forma şi dimensiunile reverelor şi gulerului , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească forma, dimensiunile, numărul şi poziţia de amplasare a reperelor secundare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să modifice forma decolteului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să transfere pense pe reperele diferitelor tipuri de produse, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 54SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 55: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 10. TRANSFORMAREA TIPARELOR DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL__________________________________________________________________________

Competenţa 10.2. Construieşte tipare de model cu modificarea croielii de bază

Criterii de performanţă :

(a) Utilizarea metodelor de evazare – ajustare pentru modificarea diferitelor tipuri de produse şi repere

(b) Introducerea de cute pe suprafaţa diferitelor repere ____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Metode : modificare poziţii linii de simetrie şi laterale, introducere de linii constructiv – decorative

Tipuri de produse : fustă, pantalon, bluză, rochie

Repere : faţă, spate, mânecă_________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze metode de evazare-ajustare pentru modificarea diferitelor tipuri de produse şi repere, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să introducă cute pe suprafaţa diferitelor repere, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 55SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 56: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 10. TRANSFORMAREA TIPARELOR DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL__________________________________________________________________________

Competenţa 10.3. Construieşte tipare pentru produse cu croială chimono , raglan, sport.

Criterii de performanţă :

(a) Copierea tiparelor de bază cu croială clasică ale diferitelor tipuri de repere(b) Stabilirea tipului de croială care trebuie obţinut pentru reperele respective(c) Respectarea etapelor de lucru specifice obţinerii croielii alese

____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Tipuri de repere : faţă, spate, mânecă

Croială : raglan clasic, raglan scurt, raglan epolet, semiraglan, chimono, croială modificată pentru produsele tip sport

etape de lucru: copiere tipar de bază , calcule specifice, trasare linii de bază , construire tipar modificat

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să copieze tiparele de bază de croială clasică ale diferitelor tipuri de repere, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească tipul de croială care trebuie obţinut pentru reperele respective şi să respecte etapele de lucru specifice obţinerii croielii alese, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 56SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 57: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 10 TRANSFORMAREA TIPARELOR DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL__________________________________________________________________________

Competenţa 10.4. Adaptează tiparele de bază particularităţilor de conformaţie__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea particularităţilor de conformaţie ale corpurilor

(b) Efectuarea operaţiilor de adaptare a tiparelor la particularităţile de conformaţie

(c) Stabilirea modelului potrivit conformaţiei

__________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Particularităţi de conformaţie : ţinută aplecată spre faţă sau spre spate, umeri ridicaţi sau coborâţi, picioare prea groase, subţiri, scurte, în „X” sau în „O”, şolduri proeminente, bust prea dezvoltat, obezitate

Operaţii : lungire, scurtare, lăţire, ajustare de tipare ; micşorare pense; introducere de pense

Model potrivit: pentru atenuare de defecte__________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice particularităţile de conformaţie ale corpurilor şi să efectueze operaţii de adaptare a tiparelor la particularităţile de conformaţie , aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească modelul potrivit conformaţiei , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 57SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 58: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 10 TRANSFORMAREA TIPARELOR DE BAZĂ ÎN TIPARE DE MODEL__________________________________________________________________________

Competenţa 10.5. Gradează tipare ale produselor vestimentare__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Definirea operaţiei de gradare

(b) Descrierea metodelor de gradare

(c) Utilizarea metodei de calcul proporţional pentru gradarea tiparelor

__________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Metode : radială, grupării, de calcul proporţional

Utilizare : respectă etapele de lucru specifice metodei

Tipare  : faţă, spate, mânecă, guler, manşetă, cordon-pentru produse : cu sprijin în talie şi cu sprijin pe umeri, de croială clasică sau modificată

__________________________________________________________________________

Probe de evaluare

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească operaţia de gradare şi să descrie metodele de gradare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze metoda de calcul proporţional pentru gradarea tiparelor reperelor diferitelor tipuri de produse, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 58SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 59: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 11. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

Nivel 3 avansat

Credit 1.0.

Competenţe :

11.1. Editează tipare

11.2 Gradează tipare şi realizează şabloane

11.3. Planifică croirea

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 59SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 60: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 11. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR __________________________________________________________________________

Competenţa 11.1. Editează tipare

Criterii de performanţă :

(a) Selectarea produsului vestimentar (b) Introducerea datelor în calculator (c) Generarea pieselor/reperelor(d) Modificarea formei pieselor(e) Verificarea tiparelor pieselor/reperelor

____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Produs : stabilit în funcţie de destinaţie :de lenjerie, de îmbrăcăminte exterioară , sport

Date : dimensiunile principale, adaosurile, scara de reprezentare

Piese/repere : părţi componente ale unui produs: faţă, spate, mânecă, buzunare, gulere, manşete, betelii, bizeţi

Modificarea formei : modificarea penselor, lungimilor, liniilor de contur, deplasarea liniilor de croială,

Verificarea : măsurarea unghiurilor, distanţelor, egalitatea liniilor de asamblarea a pieselor , suprapunerea piclurilor

__________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze produsul să introducă datele în calculator, să genereze piese/repere, să le modifice forma şi să verifice tiparele aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), ( c) ,(d)şi (e) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 60SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 61: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 11. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR __________________________________________________________________________

Competenţa 11.2. Gradează tipare şi realizează şabloane

Criterii de performanţă :

(a) Alegerea setului de mărimi(b) Efectuarea operaţiilor în tabelul de gradare(c) Tipărirea fişei produsului /pieselor(d) Tipărirea şabloanelor pe plotter(e) Digitizarea conturului unui şablon

____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :Set de mărimi: 40,42, 44,46,48,50,52….

Small, medium, large, extralargeMic, mijlociu, mareS, M, L, XL, XXL

Operaţii: creşterea/descreşterea valorilor prin adunare/scădere, încărcarea unei reguli de gradare modificarea valorii unei căsuţe, selecatrea mai multor căsuţe pentru a fi modificate simultan, modificarea valorilor dintr-o coloană,

Fişa produsului/pieselor: denumirea produsului, tip produs,comandă, proiectant, beneficiar, reprezentarea grafică produsului faţă şi spate cuprinzând toate detaliile, materialele de bază şi auxiliare ,date tehnice privind dimensiunile înregistrate în tabele

Tipărirea: pe plotter la scara 1:1 pentru fiecare piesă, . selectarea pieselor , mărimilor şi poziţieiDigitizarea: preluarea pe calculator a şabloanelor existente (copierea/urmărirea

conturului şablonului pe tableta de digitizare cu ajutorul pointer-ului, tableta este culpată cu PC-ul şi astfel datele sunt introduse în calculator)

________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil sădefinească setul de mărimi, să efectueze operaţii în tabelul de gradare, să tipărească fişa produsului/pieselor, să tipărească şabloanele pe plotter şi să digitizeze conturul şabloanelor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c ), (d) şi (e) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 61SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 62: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 11. PROIECTARE ASISTATĂ DE CALCULATOR

__________________________________________________________________________

Competenţa 11.3. Planifică croirea

Criterii de performanţă :

(a) Alegerea unui model şi selectarea mărimilor solicitate (b) Introducerea cantităţilor comandate pentru fiecare tip de material(c) Setarea strategiei de planificare şi calculul markerelor şi şpanului(d) Optimizarea încadrărilor şi afişarea informaţiilor suplimentare(e) Salvarea şi tipărirea pe imprimantă planului de tăiere/croire(f) Tipărirea markerelor pe plotter sau exportul pentru capul de croire

____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :Model : din baza de date, din fişiere distincteMărimi : din lista de mărimi

40,42, 44,46,48,50,52….Small, medium, large, extralargeMic, mijlociu, mareS, M, L, XL, XXL

Cantităţi: Introducerea datelor în tabel -numărului de bucăţi pentru fiecare mărimeTip de material: denumirea, culoareStrategie : încadrarea mărimilor extreme, încadrarea tuturor mărimilor, încadrarea

mărimilor medii,alegerea unui număr maxim de foi de şpan, alegerea unui număr minim de foi de şpan

Calculul şpanului: manual , automatOptimizare: listarea variantelor de încadrare automat, semiautomatInformaţii suplimentare: lungimea şpanului, consumul mediu pe produs, consumul total,

eficienţa medie, totalăPlanul de tăiere/croire : reprezentarea la scară pe una sau mai multe pagini A4 în funcţie de

complexitatea planuluiMarkerele : reprezentarea grafică la scară 1:1 a încadrării optime folosite la croire

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă un model , să selecteze mărimile, să introducă cantităţile comandate pentru fiecare tip de material şi să seteze strategia de planificare şi calcul a markerelor, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) ,(b), şi (c ) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil optimizeze încadrările, să salveze şi să tipărească pe imprimantă planurile de croire şi markerele pe plotter ,aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) ,(e), şi (f ) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 62SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 63: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE

Nivel 3 avansat

Credit 2.0.

Competenţe :

12.1. Analizează procesul de producţie din confecţii

12.2. Caracterizează cusăturile folosite la confecţionarea

produselor vestimentare

12.3. Prelucrează repere ale produselor vestimentare

12.4. Deserveşte maşini de cusut

12.5. Asamblează repere ale produselor vestimentare

12.6. Finisează produse vestimentare

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 63SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 64: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE__________________________________________________________________________

Competenţa 12.1. Analizează procesul de producţie din confecţii__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :a) Enumerarea etapelor şi operaţiilor procesului de producţieb) Definirea operaţiilor procesului de producţie cu precizarea scopurilor fiecărei operaţiic) Precizarea tipurilor de utilaje specifice operaţiilor procesului de producţied) Caracterizarea procesului tehnologic de confecţionare

________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate: Etape : recepţia şi depozitarea materiilor prime, pregătirea materialelor pentru croire, croirea

materialelor, confecţionarea, finisarea, înmagazinarea produselor finite.

Operaţii : controlul calitativ şi cantitativ, păstrarea şi conservarea materiilor prime, călcarea şi relaxarea materialelor, controlul şi sortarea materialelor, şablonarea, calculul loturilor, şpănuirea, secţionarea şpanului, decuparea detaliilor, controlul, numerotarea şi formarea pachetelor, pregătirea semifabricatelor, prelucrarea reperelor, asamblarea reperelor, curăţirea, călcarea finală, controlul aspectului, controlul dimensiunilor, ambalarea, depozitarea produselor

Tipuri de utilaje : rampe de control, mese de control, aparate de laborator, instalaţii de realizare şi gradare a tiparelor, utilaje pentru realizarea şabloanelor, utilaje pentru multiplicarea încadrărilor, maşini de şablonat, maşini de şpănuit, maşini de secţionat, maşini de decupat, maşini de cusut de diferite tipuri, maşini şi instalaţii pentru asamblări neconvenţionale, maşini de călcat, prese de călcat, mese de călcat, utilaje pentru transport interoperaţional

Structura procesului tehnologic : mişcare, mânuire, fază de muncă, operaţie, tipuri de operaţii, timp de execuţie pe operaţie, categoria operaţiei, costul manoperei , norma de personal, norma de producţie pe schimb

__________________________________________________________________________Probe de evaluare :

Probe orale / scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să defininească procesul de producţie din confecţii şi să enumere etapele şi operaţiile procesului de producţie, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să defininească operaţiile procesului de producţie cu precizarea scopurilor fiecărei operaţii şi să enumere tipurile de utilaje specifice operaţiilor procesului de producţie , aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care candidatul demonstrează că este capabil să precizeze structura procesului tehnologic de confecţionare , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 64SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 65: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE__________________________________________________________________________

Competenţa12.2. Caracterizează cusăturile folosite la confecţionarea produselor vestimentare__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

a) Definirea cusăturilor b) Clasificarea cusăturilor după diferite criteriic) Stabilirea domeniilor de utilizare a cusăturilor d) Descrierea claselor de asamblări şi a metodelor neconvenţionale de îmbinare

__________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Criterii de clasificare : după modul de realizare, după numărul de fire, după gradul de elasticitate, după forma punctelor de cusătură, după operaţiile la care se utilizează

Domenii de utilizare : asamblarea materialelor, finisarea marginilor materialelor, ornamentarea produselor

Clase de asamblări : cu straturi suprapuse, cu margini suprapuse, cu paspoaluri, plate (cap la cap)

Metode neconvenţionale : îmbinare prin lipire, îmbinare prin sudură

________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească cusăturile şi să clasifice cusăturile după diferite criterii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească domeniile de utilizare a cusăturilor, să descrie clasele de asamblări şi metodele neconvenţionale de îmbinare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 65SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 66: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii. 12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE__________________________________________________________________________

Competenţa 12.3. Prelucrează repere ale produselor de îmbrăcăminte__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Alegerea uneltelor, utilajelor şi materialelor necesare prelucrării reperelor

(b) Executarea cusăturilor specifice prelucrării reperelor

(c) Analizarea calităţii operaţilor de prelucrare

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Unelte : ace cu gămălie, foarfecă, creion (cretă) special(ă)

Utilaje : maşini de cusut, maşini de călcat, mese de călcat, prese de călcat

Materiale : aţa de cusut, materiale de întărit, căptuşeli

Repere : principale ( faţă, spate, cordon, mânecă, guler ), secundare ( buzunare, manşete, clape, epoleţi, găici)

Tipuri de produse de îmbrăcăminte : de lenjerie, de îmbrăcăminte subţire, de îmbrăcăminte groasă

Cusături specifice : mecanice şi termochimiceAnaliza calităţii: prin comparare cu mostra/ produs etalon_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă uneltele, utilajele şi materialele necesare prelucrării reperelor diferitelor tipuri de produse de îmbrăcăminte, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute cusăturile specifice prelucrării reperelo şi să analizeze calitatea operaţiilor de prelucrare, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 66SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 67: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE__________________________________________________________________________

Competenţa 12.4. Deserveşte maşini de cusut __________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

a) Pregătirea utilajelor pentru lucrub) Executarea cusăturilor de probă pe diferite tipuri de maşini de cusutc) Reglarea parametrilor de coasered) Executarea cusăturilor tighel, de încheiat-surfilat, de acoperire, ascunsee) Efectuarea de intervenţii accidentale la apariţia defectelor de coasere

________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Pregătire : Montare ac (ace) , înfilare aţă la organele de lucru, reglare înălţime plonjor, verificare apărătoare şi instalaţie electrică

Tipuri de maşini de cusut : maşina simplă, maşina Triploc, maşina Uberdec, maşina de cusut tivuri

Parametri de coasere : tensiune în fir, pas de cusătură

Intervenţii accidentale : înlocuire ac necorespunzător, înlocuire bobină cu fir

Defecte de coasere : ruperea acului, ruperea firului , găurirea materialului pe linia de coasere

__________________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească utilajele pentru lucru, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute cusăturile de probă pe diferite tipuri de maşini de cusut şi să regleze parametrii de coasere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să execute cusături tighel, de încheiat-surfilat, de acoperire, ascunse şi să efectueze intervenţii accidentale la apariţia defectelor de coasere, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 67SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 68: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE __________________________________________________________________________

Competenţa 12.5. Asamblează repere ale produselor vestimentare

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Selectarea cusăturii necesare asamblării reperelor

(b) Utilizarea maşinii de cusut specifice tipului de cusătură ales

(c) Respectarea procesului de confecţionare conform tehnologiei

(d) Deservirea maşinilor semiautomate pentru coaserea butonierelor şi a nasturilor

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Repere : faţă ( piept ), spate, mânecă, guler, cordon

Utilizare : pornire – funcţionare - oprire

Tip de cusătură : tighel simplu, de încheiat – surfilat, plană şi de acoperire, ascunsă

Deservire : pregătire pentru lucru – alimentare cu materiale şi semifabricate – pornire – supraveghere – evacuare produs

________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice şi orale şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze cusătura necesară asamblării reperelor şi să utilizeze maşina de cusut specifică tipului de cusătură ales, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte procesul de confecţionare conform tehnologiei , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească maşini semiautomate pentru coaserea butonierelor şi a nasturilor , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 68SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 69: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 12. TEHNOLOGII DE CONFECŢIONARE A PRODUSELOR VESTIMENTARE __________________________________________________________________________

Competenţa 12.6. Finisează produse vestimentare

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Selectarea utilajelor folosite la călcarea finală a produselor

(b) Stabilirea parametrilor tratamentului umidotermic

(c) Efectuarea operaţiilor specifice tratamentului umidotermic

(d) Asigurarea calităţii operaţiilor executate

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Produse : de lenjerie, de îmbrăcăminte subţire, de îmbrăcăminte groasă

Utilaje : mese de călcat, maşini de călcat, prese de călcat

Parametri : temperatură, umiditate, timp, presiune

Operaţii : netezire, presare, modelare a detaliilor, aburire

Calitate : produs nedeformat, fără cute şi umflături, fără luciu nedorit, produs nedegradat prin ardere

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să cureţe de aţe şi scame produsele, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze utilajele folosite la călcare şi să regleze parametrii tratamentului umidotermic , aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze operaţiile specifice tratamentului umidotermic şi să asigure calitatea operaţiilor executate , aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (d) şi (e), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 69SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 70: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI

Nivel 3 avansat

Credit 2.0.

Competenţe :

13.1. Realizează prototipul

13.2. Construieşte şabloane pentru prototip

13.3. Stabileşte norma de consum pentru prototip

13.4. Construieşte şabloane pentru întrega gamă de

tipodimensiuni

13.5. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale

13.6.. Colaborează pentru asigurarea calităţii

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 70SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 71: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI__________________________________________________________________________

Competenţa 13.1. Realizează prototipul

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Realizarea schiţei modelului şi a descrierii tehnice a prototipului(b) Proiectarea tiparelor reperelor prototipului(c) Întocmirea tabelului dimensional al prototipului

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Schiţe ale modelului : vedere din faţă şi din spate

Descriere tehnică : tipuri de materiale de bază şi auxiliare din care se confecţionează şi modul de asortare în produs, particularităţi de construcţie a reperelor produsului, tipul cusăturilor folosite la confecţionare,

Proiectare : construire tipare de bază, transformare tipare de bază în tipare de model

Repere : principale şi secundare

Tabel dimensional : gama dimensională în care se execută produsul, indicatori dimensionali şi toleranţele admise, mărimea rezervelor de tivuri şi cusături, desimea cusăturilor, distanţa de la margine pentru cusăturile ornamentale existenţa şi modul de dispunere a straturilor de întărire şi căptuşeală

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze schiţa modelului şi descrierea tehnică a prototipului , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să proiecteze tiparele reperelor prototipului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să întocmească tabelul dimensional al prototipului , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 71SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 72: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI__________________________________________________________________________

Competenţa 13.2. Construieşte şabloane pentru prototip

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Selectarea materialelor şi a uneltelor necesare executării diferitelor tipuri de şabloane (b) Imprimarea contururilor tiparelor reperelor şi adăugarea rezervelor conform tabelului

dimensional(c) Decuparea şabloanelor de lucru(d) Marcarea şabloanelor de lucru

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Materiale : hârtie, carton, plastic

Unelte : ruletă, foarfece

Repere : principale, secundare

Tipuri de şabloane : principale, derivate, de lucru, ajutătoare

Rezerve : de cusături , de tivuri, de garnituri

Decupare : cu foarfeca

Marcare : modelul, denumirea reperului, tipodimensiunea, materialul ( de bază, căptuşeală, întăritură ) şi caracteristicile acestuia, direcţia de amplasare pe material şi abaterile admise de la aceasta, mărimea rezervelor de cusături şi tivuri, adâncimea penselor, cutelor, faldurilor, poziţia unor semne de control necesare la îmbinarea cu alte repere sau elemente ale produsului, zonele în care se aplică modelarea prin tratamentul umidotermic

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze materialele şi uneltele necesare executării diferitelor tipuri de şabloane, să imprime contururile tiparelor reperelor şi să adauge rezervele conform tabelului dimensional aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să decupeze şabloanele de lucru şi să marcheze şabloanele de lucru, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 72SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 73: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI__________________________________________________________________________

Competenţa 13.3. Stabileşte norma de consum pentru prototip -

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Realizarea variantelor de încadrare(b) Calcularea consumului specific(c) Alegerea variantei optime

_______________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Variante : încadrări simple sau combinate pe materialul desfăcut / dublat realizate prin: conturare cu creta sau creionul, pulverizare, cu trafaretul,

Consum specific : de material de bază,cu calculul indicilor de consum prin metodă matematică, Varianta optimă: rezultată în urma analizei consumului ,a cerinţelot tehnice, şi a cerinţelor

beneficiarilor_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să încadreze şabloanele utilizând diferite metode şi procedee şi respectând condiţiile tehnice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze consumul specific de material de bază şi să aleagă varianta optimă, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 73SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 74: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI__________________________________________________________________________

Competenţa 13.4. Construieşte şabloane pentru întrega gamă de tipodimensiuni

__________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Multiplicarea tiparelor reperelor pentru întrega gamă de tipodimensiuni(b) Adăugarea rezervelor conform tabelului dimensional(c) Marcarea şabloanelor întregii game de tipodimensiuni

_____________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :Multiplicare: manual sau cu programe specializateTipare : de bază, transformate în model, ţinându – se cont de indicaţiile

primite în urma analizei prototipului Rezerve : de cusături , de tivuri, de garnituriMarcare: inregistrarea datelor de identificare pe fiecare şablonGama de tipodimensiuni : intervalul de mărimi şi talii pentru care se confecţionează

produsele de îmbrăcăminte, stabilit în funcţie stabilit în funcţie de sexul şi vârsta purtătorului

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să multiplice

şabloane reperelor, săadauge rezervele şi să marcheze şabloanele întregii game de tipodimensiuni, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a)(b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 74SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 75: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI__________________________________________________________________________

Competenţa 13.5. Urmăreşte respectarea documentaţiei tehnice industriale

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Verificarea încadrării manuale conform documentaţiei (b) Verificarea execuţiei operaţiilor de pe fluxul tehnologic conform fişei

(c) Colaborarea pentru soluţionarea situaţiilor problemă apărute pe fluxul tehnologic_______________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Varianta optimă : consum specific minim, conform cerinţelor tehnice

Fişa tehnică a produsului : informaţii despre- material, încadrare, operaţii şi utilajeVerificare execuţiei : stabilirea operaţiilor şi utilajelorSituaţii problemă : abateri dimensionale la repere şi subansamble, neconcordanţe

cromatice între materialul de bază şi materialele auxiliare, defecte de croire, poziţionarea greşită a reperelor secundare şi a accesoriilor pe reperele principale, aşezare greşită a materialului faţă spate, sens, biezat.

Soluţionare : înlocuirea reperelor şi subansamblelor greşite / cu defecte de croire, a materialelor auxiliare necorespunzătoare, refacerea operaţiilor greşite.

_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice respectarea, a indicaţiilor cu privire la varianta optimă de încadrare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice corespondenţa dintre fişa tehnică a produsului şi modul de execuţie a fiecărui tip de operaţie de pe fluxul tehnologic, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să colaboreze pentru soluţionarea situaţiilor problemă apărute pe fluxul tehnologic, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 75SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 76: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 13. PREGĂTIREA FABRICAŢIEI__________________________________________________________________________

Competenţa 13.6. Colaborează pentru asigurarea calităţii

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :(a) Identificarea problemelor de calitate(b) Comunicarea problemelor de calitate (c) Participarea la organizarea procesului de control al calităţii(d) Propunerea soluţiilor de rezolvare a problemelor de calitate

_____________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :Probleme : rezultate în procesul de realizare a prototipului, sau în procesul de producţie

referitoare la defecte de proiectare, producţie, calitatea materialuluiComunică : serviciului de proiectare, producţie, calitateSoluţii: remediere, reproiectare_______________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice problemele de calitate şi să le comunice compartimentelor autorizate aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să participe la organizarea procesului de control şi să propună soluţii aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi (d) conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 76SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 77: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii : 14. ECONOMIE ŞI MARKETING

Nivel: 3 avansat

Valoare credit : 2.0

Competenţe :

14.1. Caracterizează activităţile agenţilor economici

14.2. Analizează activitatea unui agent economic

14.3. Explică rolul marketingului în cadrul întreprinderii

14.4. Analizează economia de piaţă. . 14.5. Efectuează studii de fezabilitate pentru produsele nou create

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 77SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 78: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 14. ECONOMIE ŞI MARKETING__________________________________________________________________________

Competenţa 14.1. Caracterizează activităţile agenţilor economici_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Definirea şi descrierea activităţilor economice(b) Definirea şi clasificarea agenţilor economici(c) Enumerarea tipurilor de activităţi desfăşurate de agenţii economici

___________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Activităţi economice . din sfera productivă, din sfera neproductivă

Clasificarea agenţilor economici : după domeniul de activitate, forma de proprietate, dimensiune, apartenenţă naţională

Tipuri de activităţi : servicii, resurse, industrie, financiară, _____________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească şi să descrie activităţile economice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească şi să clasifice agenţii economici şi să enumere tipurile de activităţi desfăşurate de agenţii economici, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 78SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 79: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 14. ECONOMIE ŞI MARKETING__________________________________________________________________________

Competenţa 14.2. Analizează activitatea unui agent economic_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Precizarea categoriilor de venituri şi cheltuieli inregistrate de un agent economic(b) Definirea costului de producţie şi a preţului de vânzare a unui produs(c) Calcularea indicatorilor de rentabilitate a unui agent economic

___________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Venituri şi cheltuieli : de exploatare, financiare, excepţionale

Indicatori de rentabilitate : rezultatul financiar final ( profit, pierdere ), cifra de afaceri, rezultatul curent al exploatării, rezultatul activităţii financiare, rezultatul activităţii excepţionale

_____________________________________________________________________

Probe de evaluare :

Probe orale / scrise/ proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze categoriile de venituri şi cheltuieli inregistrate de un agent economic şi să definească costul de producţie şi preţul de vânzare a unui produs, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise / proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze indicatorii de rentabilitate a unui agent economic, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 79SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 80: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii: 14. ECONOMIE ŞI MARKETING

Competenţa: 14.3. Explică rolul marketingului în cadrul întreprinderii.

Criterii de performanţă :

(a) Prezentarea noţiunilor de marketing (b) Descrierea funcţiilor marketingului(c) Caracterizarea pieţei întreprinderii(d) Realizarea unei cercetări de marketing

Condiţii de aplicabilitate:

Noţiuni de marketing : conceptul şi obiectivele marketingului, etape în evoluţia marketingului, domeniile aplicării marketingului.

Funcţii: premisă, obiectiv, mijloc.

Piaţa: concept, capacitate, profil, segmentare piaţa produsului şi piaţa întreprinderii

Cercetare de marketing: obiective, tipologie, etape metode şi tehnici de culegere a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte noţiunile de marketing, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie funcţiile marketingului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise/ proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze piaţa întreprinderii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise/ proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze o cercetare de marketing, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 80SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 81: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 14. ECONOMIE ŞI MARKETING__________________________________________________________________________

Competenţa 14.4. Analizează economia de piaţă._________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Precizarea principalelor trăsături ale economiei de piaţă(b) Explicarea factorilor care influenţează cererea de produse/servicii(c) Explicarea factorilor care influenţează oferta de produse/ servicii(d) Descrierea mecanismului de formare a preţurilor

Condiţii de aplicabilitate:

Trăsături ale economiei de piaţă : piaţa, proprietatea, libera iniţiativă, preţuri libere, concurenţă, statul democratic

Factori de influenţă: - cerere: modificarea preţului altor bunuri, modificarea veniturilor consumatorilor, perspectivele evoluţiei pieţei, schimbarea preferinţelor consumatorilor

- ofertă: preţul produselor, preţul altor bunuri, numărul ofertanţilor, perspectivele pieţei, taxe şi subvenţii, cadrul social-politic

Preţ: -concept -funcţii : de recuperare a costurilor, de motivare a producătorilor, de informare a participanţilor la schimb, de corelare a cererii cu oferta

-preţ de echilibru -formarea preţului pe diferite pieţe

Probe de evaluare:

Probe scrise / orale prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principalele trăsături ale economiei de piaţă, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe scrise / orale prin care elevul demonstrează că este capabil să explice factorii de influenţă ai cererii şi ofertei de produse/servicii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (b) şi (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie mecanismul de formare a preţului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 81SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 82: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 14. ECONOMIE ŞI MARKETING__________________________________________________________________________

Competenţa 14.5. Efectuează studii de fezabilitate pentru produsele create_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Utilizarea metodelor şi tehnicilor de cercetare în marketing pentru stabilirea produselor(b) Calcularea preţului estimativ al produselor de îmbrăcăminte(c) Colaborarea cu contabilitatea şi aprovizionarea / desfacerea, pentru realizarea profitului

Condiţii de aplicabilitate:

Produse : de îmbrăcăminte pentru femei/bărbaţi/copii, cu diferite destinaţii, pentru diferite anotimpuri

Metode şi tehnici de cercetare : ancheta prin sondaj, panelul, metode statistice, ancheta psiho – socială, testul conjunctural, experimentul

Preţ estimativ : cheltuielile cu materialele, cheltuieli cu manopera

Colaborare : găsirea de soluţii în realizarea unor modele de produs economice, dar care să satisfacă cerinţele beneficiarilor, micşorarea cheltuielilor cu materiile prime şi materialele prin alegerea unor materiale mai ieftine, dar cu caracteristicile impuse de destinaţia produselor

Probe de evaluare:

Probe practice/ proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze metode şi tehnici de cercetare în marketing pentru stabilirea modelului produselor vestimentare, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (a), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/ proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze preţul estimativ al produselor de îmbrăcăminte şi, aşa cum se precizează în criteril de performanţă (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice / proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să colaboreze cu contabilitatea şi aprovizionarea – desfacerea pentru realizarea profitului , aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 82SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 83: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul unităţii : 15. CONFORTUL ŞI FUNCŢIILE PRODUSELOR VESTIMENTARE

Nivel: 3 avansat

Valoare credit : 1.0

Competenţe :

15.1. Caracterizează îmbrăcămintea şi funcţiile sale

15.2. Asigură funcţiile sanogenetice ale îmbrăcămintei

15.3. Asigură confortul senzorial al îmbrăcămintei în timpul purtării

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 83SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 84: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 15. CONFORTUL ŞI FUNCŢIILE PRODUSELOR VESTIMENTARE__________________________________________________________________________

Competenţa 15.1. Caracterizează îmbrăcămintea şi funcţiile sale

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Definirea şi explicarea funcţiilor îmbrăcămintei(b) Clasificarea îmbrăcămintei (c) Precizarea cerinţelor şi a funcţiilor impuse produselor de îmbrăcăminte(d) Identificarea materialelor din care se confecţionează îmbrăcămintea

Condiţii de aplicabilitate:

Funcţii : confort fiziologic, socială, morală, practică, estetică, comunicaţională, psihică

Criterii de clasificare :destinaţie ,categorii de vârstă, sex, anotimp, poziţie faţă de corp, număr de straturi, zonă de sprijin, materiale de bază,

Cerinţe : care vizează valoarea de prezentare şi valoarea comercială, de funcţionalitate, de disponibilitate, tehnologice şi economice

Funcţii : estetice, gnoseologice, ergonomice, sanogenetice, fiabilitate, mentenanţă, siguranţă în exploatare

Materiale : de bază şi auxiliare

Identificare : după structură, după sistemul de codificare cifrică

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească, să explice motivaţia îmbrăcămintei şi să clasifice îmbrăcămintea după diferite criterii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze cerinţele şi funcţiile impuse produselor de îmbrăcăminte, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materialele din care se confecţionează îmbrăcămintea, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 84SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 85: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Titlul Unităţii 15. CONFORTUL ŞI FUNCŢIILE PRODUSELOR VESTIMENTARE__________________________________________________________________________

Competenţa 15.2. Asigură funcţiile sanogenetice ale îmbrăcămintei

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :(a) Definirea confortului la purtare a îmbrăcămintei(b) Descrierea elementelor de fiziologie umană(c) Explicarea modului în care factorii de mediu influenţează organismul uman(d) Alegerea materialelor în funcţie de indicatorii şi factorii de influenţă (e) Utilizarea straturilor specializate cu funcţii performante,

Condiţii de aplicabilitate:

Elemente de fiziologie umană : temperatura corporală şi variaţiile ei normale, producerea energiei în organism, pierderea de căldură a organismului, pielea şi funcţiile ei

Factori de mediu : viteza curenţilor de aer, presiunea atmosferică, umiditatea, variaţia temperaturii

Indicatori : capacitatea de izolare termică, capacitatea de absorbţie / transfer a umidităţii, capacitatea de ventilare, higroscopicitatea, capacitatea de izolaţie termică

Factori : de influenţă a higroscopicităţii materialelor, a permeabilităţii la vapori, a permeabilităţii la aer, a conductivităţii termice

Straturi specializate : materiale hidrofobizate, materiale „ strat compact „ , laminatele, Gore-tex, Sympatex, stratificări microporoase, ţesături din microfibre, straturi integrate tranzitiv-sorbtive

Probe de evaluare:Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să definească confortul

la purtare al îmbrăcămintei şi să descrie elementele de fiziologie umană, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să explice modul în care factorii de mediu influenţează organismul uman,aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate. Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materialele pentru îmbrăcăminte în funcţie de indicatorii şi factorii de influenţă a funcţiilor sanogenetice, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 85SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte

Page 86: SPP Creator-Proiectant Imbracaminte

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze straturile specializate din materiale cu funcţii performante, în funcţie de destinaţia produsului, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (e), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.Titlul Unităţii 15. CONFORTUL ŞI FUNCŢIILE PRODUSELOR VESTIMENTARE__________________________________________________________________________

Competenţa 15.3. Asigură confortul senzorial al îmbrăcămintei în timpul purtării

_________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Clasificarea senzaţiilor stimulate de îmbrăcăminte(b) Descrierea efectelor dermatologice la purtarea îmbrăcămintei(c) Precizarea cauzelor alergiilor induse de îmbrăcăminte ce influenţează confortul senzorial(d) Utilizarea metodelor şi tehnicilor de evaluare a confortului senzorial oferit de materialele

textile

Condiţii de aplicabilitate:

Clasificare : după modul în care afectează starea fizică şi psihică a organismului ( plăcute şi neplăcute), după grupele de senzori stimulaţi ( termice, dureroase, tactile )

Efecte dermatologice : rosături ale pielii, urticaria, dermatografismul, micozele, iritaţia de contact, alergiile

Cauze : natura fibrelor textile, substanţe folosite la finisarea materialelor textile, componente netextile, particularităţile corpului uman, condiţiile la purtare

Metode şi tehnici de evaluare: subiectivă ( teste de pipăire, atingerea materialelor de diferite zone ale corpului, teste de purtare ), de evaluare obiectivă ( pentru determinarea senzaţiilor termice, a pilozităţii, a drapajului, flexibilităţii, compresibilităţii )

Probe de evaluare:

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice senzaţiile stimulate de îmbrăcăminte şi să descrie efectele dermatologice la purtarea îmbrăcămintei, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe orale / scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze cauzele alergiilor induse de îmbrăcăminte şi a factorilor ce influenţează confortul senzorial, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Probe practice/proiect prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze metode şi tehnici de evaluare a confortului senzorial oferit de materialele textile, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (d), conform condiţiilor de aplicabilitate enunţate.

Nivel: 3+ Domeniul textile – pielărie 86SPP Calificarea: creator- proiectant îmbrăcăminte