spp cofetar patiser

of 97 /97
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CALIFICARE: COFETAR – PATISER NIVELUL 2 Variantă revizuită

Upload: natalia-vulcan

Post on 29-Nov-2015

164 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Spp Cofetar Patiser

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

CALIFICARE: COFETAR – PATISER

NIVELUL 2

Variantă revizuită

BUCUREŞTI2005

Page 2: Spp Cofetar Patiser

AUTORI:

1. ANDREI CRISTINA – Prof. gradul I, Colegiul

2. BUCURA DANA ALICE - Prof. gradul I, Colegiul Economic “I. Ghica” Târgovişte

3. BUJDUVEANU TANASE - Prof. gradul II, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta

4. BURUIANĂ GIANINA - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Piatra Neamţ

5. COSTACHE RODICA – Prof. gradul I, Grupul Şcolar "Voievodul Gelu" Zalău

6. CHIOSA IOAN - Prof. gradul II, Grup Şcolar Economic şi Administrativ Reşiţa

7. DINA FLORIANA - Prof. gradul I, Grup Şcolar Economic, Administrativ şi de Servicii

Călimăneşti

8. DUMITRASCU - NICU DUMITRA – Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor”

Bucureşti

9. ISMAIL NELIDA – Prof. gradul II, Colegiul Economic Mangalia

10. LUNGU LIA RODICA - Prof. gradul I, Colegiul Comercial “Carol I” Constanta

11. POPA VICTORIA - Prof. gradul I, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

12. SASU IOANA - Prof. gradul I, Colegiul Economic “Viilor” Bucureşti

13. VIŞAN CARMEN-CORINA - Prof. gradul I, Colegiul Economic "Mihail Kogălniceanu" –

Focşani

CONSULTANŢI:

CIOBANU GABRIELA LILIANA – Inspector de specialitate Centrul Naţional de Dezvoltare a

Învăţământului Profesional şi Tehnic

DINCĂ CRISTIAN - Prof. gradul II, Colegiul Economic „Dionisie Pop Marţian” Alba Iulia

Page 3: Spp Cofetar Patiser

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

COMPETENŢE CHEIE: CREDITE: 5,0

1. Comunicare şi numeraţie 1,0

2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 1,0

3. Comunicare în limba străină 1,0

4. Asigurarea calităţii 0,5

5. Dezvoltare personală 0,5

6. Igiena şi securitatea muncii 0,5

7. Lucrul în echipă 0,5

COMPETENŢE TEHNICE DE BAZĂ: 3,0

8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie 1,0

9. Promovarea produselor şi serviciilor 1,0

10. Evidenţa operativă 1,0

COMPETENŢE TEHNICE SPECIALIZATE: 7,0

11. Realizarea produselor de patiserie 2,0

12. Realizarea produselor de cofetărie 2,0

13. Estetica produselor de patiserie-cofetărie 1,0

14. Expunerea şi comercializarea produselor de patiserie-cofetărie 2,0

Page 4: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Formulează opinii personale pe o temă dată

2. Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

3. Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

4. Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

Page 5: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 1: Formulează opinii personale pe o temă dată

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentate

Expunere de motive: argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează că este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema data, în limbaj de specialitate, conform criteriilor de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Page 6: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora şi să prezinte materialul realizat conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c), şi condiţiilor de aplicabilitate.

Page 7: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 3: Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale

(c) Completarea sau redactarea corecta a documentaţiei pentru sarcini de lucru

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, forma structurata

Documentaţie: registre, bonuri, evidente simple, jurnale, corespondenţă oficială, CV-uri

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, conform criteriului de performanţă (a), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Page 8: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 1. Comunicare şi numeraţie

Competenţa 4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafică corecta a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor

Condiţii de aplicabilitate:

Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scara, legenda, forma îngrijită, acurateţe, toleranta

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţi, comparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriilor de performanţă a), b) şi (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

Page 9: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Exploatează baze de date

2. Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

3. Comunică prin Internet

Page 10: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 1: Exploatează baze de date

Criterii de performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date

(b) Prezentarea structurii unei baze de date

(c) Încărcarea unei baze de date

(d) Întreţinerea unei baze de date

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de evaluare:

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o baza de date conform criteriilor de performanţă (c) şi (d) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date conform criteriului de performanţă (e) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Page 11: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 2: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

(d) Prezentarea aplicaţiei

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de evaluare:

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate

Page 12: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 2. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei

Competenţa 3: Comunicare prin Internet

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii

(b) Extragerea informaţiilor relevante

(c) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii: Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: E-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Page 13: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Receptează mesaje orale

2. Receptează mesaje scrise

3. Exprimă mesaje orale

4. Exprimă mesaje scrise

5. Participă la conversaţii

Page 14: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 1: Receptează mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber)

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Page 15: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 2: Receptează mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate intr-un limbaj uzual sau specific personal/profesional

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Page 16: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 3: Exprimă mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Page 17: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 4: Exprimă mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de evidenţă

primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neîmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de evaluare:

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate

Page 18: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 3. Comunicare în limba modernă

Competenţa 5: Participă la conversaţii

Criterii de performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte limba

sau limba este selectata convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare:

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate

Page 19: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 4. Asigurarea calităţii

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

Page 20: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 4. Asigurarea calităţii

Competenţa nr. 1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de activitate

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul loc de muncă

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare, ieşiri)

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 21: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii : 4. Asigurarea calităţii

Competenţa 2: Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în activitatea proprie

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de modelul de management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control – ordonate logic - corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 22: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

2. Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

Page 23: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

Competenţa nr. 1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi profesională

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare personală: diferenţa dintre aspiraţii, interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 24: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 5. Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei

Competenţa nr. 2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare profesională

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare:

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) - (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Page 25: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 6. Igiena şi securitatea muncii

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

2. Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă

Page 26: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 6. Igiena şi securitatea muncii

Competenţa 1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă

Condiţii de aplicabilitate:

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a) , acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) , (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 27: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 6. Igiena şi securitatea muncii

Competenţa 2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc

(c) Înlăturarea factorilor de risc

Condiţii de aplicabilitate:

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a), (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Page 28: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

1. Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

2. Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

3. Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Page 29: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Competenţa 1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini : profesionale, sociale

Resurse : informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă a) şi b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 30: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Competenţa 2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup

(c) Iniţierea acţiunilor în grup

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă, supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă a), b), c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 31: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 7. Lucrul în echipă

Competenţa 3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă a), b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 32: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Precizează compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie.

2. Desfăşoară activităţi în compartimentele unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie.

3. Actualizează cunoştinţe specifice industriei turismului.

Page 33: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Competenţa 1: Precizează compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea compartimentelor existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

(b) Identificarea relaţiilor existente între compartimente

Condiţii de aplicabilitate:

Compartimente operaţionalede alimentaţie: bucătărie, cofetărie-patiserie, bar, sală de servire

Compartimente operaţionalede cazare: front-office, etaj, sala de conferinţe

Compartimente funcţionale: resurse umane, resurse financiare, tehnic-administrativ, vânzări-marketing

Relaţii: recepţie – alimentaţie; recepţie – etaj; recepţie – tehnic; etaj – alimentaţie; producţie – servire.

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere compartimentele existente în unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice relaţiile dintre compartimente, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

Page 34: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Competenţa 2: Desfăşoară activităţi în compartimentele unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie.

Criterii de performanţă:

(a) Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de alimentaţie

(b) Desfăşurarea activităţilor specifice tipurilor de unităţi de de hotelărie

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de unităţi de alimentaţie după: capacitate, formă de proprietate, categoria de clasificare

Activităţi: aprovizionare, conform comenzilor, depozitare, în funcţie de natura materiilor prime, transport, conform fluxurilor tehnologice.

Tipuri de unităţi de hotelărie după: capacitate, formă de proprietate, grad de confort

Activităţi legate de: pregătirea primirii turiştilor, sejurul turiştilor, plecarea turiştilor

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere activităţile din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să desfăşoare activităţile din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) în condiţiile de aplicabilitate.

Page 35: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 8. Organizarea unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Competenţa 3: Actualizează cunoştinţe specifice industriei turismului.

Criterii de performanţă:

(a) Investigarea surselor de informare specifice industriei turismului.

(b) Selectarea informaţiilor specifice activităţii din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie.

(c) Integrarea noilor informaţii în activitatea curentă.

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informare: internet, legislaţie, reviste de specialitate, alte surse mass-media

Selectarea informaţiilor în funcţie de: importanţa lor, posibilităţile de aplicare.

Integrare în funcţie de: tipul de unitate, activitatea desfăşurată.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să investigheze sursele de informare specifice industriei turismului, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze informaţiile specifice activităţii din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să integreze noile informaţii în activitatea curentă, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 36: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competenţe:

1. Identifică nevoile şi aşteptările clienţilor

2. Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor

3. Utilizează tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Page 37: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Competenţa 1: Identifică nevoile şi aşteptările clienţilor

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de comunicare atractive pentru identificarea nevoilor clienţilor.

(b) Anticiparea aşteptărilor pentru nevoile identificate.

Condiţii de aplicabilitate:

Tehnici de comunicare atractive: dialog, convorbire telefonică, comunicare prin internet şi fax,

corespondenţă.

Nevoi identificate: de confort, de ambient, de hrană, de siguranţă, de destindere, de a fi respectat.

Anticiparea aşteptărilor: pregătirea în vederea primirii clienţilor.

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de comunicare atractive pentru identificarea nevoilor clienţilor, conform criteriului de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să anticipeze aşteptările pentru nevoile identificate, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

Page 38: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Competenţa 2: Prestează servicii adaptate nevoilor clienţilor

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea activităţilor specifice, conform nevoilor clienţilor

(b) Adaptarea activităţilor din unitate, la nevoile clienţilor

(c) Evaluarea gradului de satisfacere a nevoilor clienţilor

Condiţii de aplicabilitate:

Activităţi specifice: crearea ambientului, primirea clienţilor, servirea, cazarea, oferirea de servicii suplimentare.

Adaptarea activităţilordin unitate: oferirea de informaţii, adaptarea ofertei privind produsele şi serviciile

din unitate.

Evaluarea gradului desatisfacere prin: observare, dialog, chestionare

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze activităţi specifice, conform nevoilor clienţilor, precizate în criteriul de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să efectueze activităţi adaptate la nevoile clienţilor şi să evalueze gradul de satisfacere al acestora, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c), în condiţiile de aplicabilitate.

Page 39: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 9. Promovarea produselor şi serviciilor

Competenţa 3: Utilizează tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea tehnicilor promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie

(b) Distribuirea materialelor promoţionale

(c) Promovarea imaginii unităţii prin calităţile personale şi profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Tehnici promoţionale: publicitate, promovarea vânzărilor (reduceri de preţuri, cadouri promoţionale), vânzarea personală, expoziţii

Materiale promoţionale: broşuri, pliante, afişe, panouri publicitare, plan meniu, fluturaşi şi cadouri promoţionale

Promovarea prin: ţinută, comportament, calitatea serviciilor prestate

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze tehnici promoţionale specifice unităţilor de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să distribuie materiale promoţionale şi să contribuie la promovarea imaginii unităţii, conform criteriului de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 40: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Nivel: 2

Valoare credit: 1

Competenţe:

1. Recunoaşte documentele de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

2. Utilizează documentele de evidenţă operativă din hotelărie

3. Utilizează documentele de evidenţă operativă alimentaţie

Page 41: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Competenţa 1: Recunoaşte documentele de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea documentelor de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie

(b) Selectarea documentelor de evidenţă operativă în funcţie de operaţiile economico-financiare

Condiţii de aplicabilitate:

Documente de evidenţă operativăîn hotelărie: bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar, fişa

de magazie.

Documente de evidenţă operativăîn alimentaţie: aviz de însoţire a mărfii, factura, fişa de magazie, nota de

plată, bon de consum, nota de comandă, borderou, raport zilnic de gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de recepţie, bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar

Operaţii economico-financiare: aprovizionare, încasare – plată, descărcare de gestiune, vânzare, inventariere, recepţie

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice documentele de evidenţă operativă din unităţile de alimentaţie şi de hotelărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele de evidenţă operativă în funcţie de operaţiile economico-financiare, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Page 42: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Competenţa 2: Utilizează documentele de evidenţă operativă din hotelărie

Criterii de performanţă:

(a) Completarea documentelor de evidenţă operativă specifice activităţii de hotelărie

(b) Respectarea normelor de întocmire a documentelor specifice turismului

Condiţii de aplicabilitate:

Documente de evidenţă operativă bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar, fişa de

magazie.

Norme: în număr de exemplare conform legii; fără modificări, ştersături, adăugiri; cu date reale şi complete

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documentele de evidenţă operativă din hotelărie, conform criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de întocmire a documentelor din turism, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

42

Page 43: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 10. Evidenţa operativă

Competenţa 3: Utilizează documentele de evidenţă operativă din alimentaţie

Criterii de performanţă:

(a) Completarea documentelor de evidenţă operativă specifice activităţii de alimentaţie

(b) Respectarea normelor de întocmire a documentelor specifice alimentaţiei

Condiţii de aplicabilitate:

Documente de evidenţă operativă: aviz de însoţire a mărfii, factura, fişa de magazie, nota de plată, bon

de consum, nota de comandă, borderou, raport zilnic de gestiune, monetar, registru de stocuri, nota de recepţie, bon de predare-transfer-restituire, declaraţie de inventar.

Norme: în număr de exemplare conform legii; fără modificări, ştersături, adăugiri; cu date reale şi complete

Probe de evaluare:

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documentele de evidenţă operativă în alimentaţie, conform criteriul de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să respecte normele de întocmire a documentelor din alimentaţie, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate.

43

Page 44: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 11. Realizarea produselor de patiserie

Nivel: 2

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Obţine aluaturi nedospite

2. Execută produse specifice din aluat nedospit

3. Obţine aluatul dospit

4. Execută produse specifice din aluat dospit

5. Realizează fursecuri din aluaturi

6. Realizează fursecuri din diferite compoziţii

44

Page 45: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 11 Realizarea produselor de patiserie

Competenţa 1: Obţine aluaturi nedospite

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea caracteristicilor aluaturilor nedospite

(b) Alegerea materiei prime pentru aluaturile nedospite, conform reţetelor

(c) Realizarea aluaturilor nedospite, conform procesului tehnologic

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: consistenţa specifică fiecărui tip de aluat nedospit; caracteristici privind afânarea şi porozitatea specifică, elasticitatea; calitatea materiilor prime

Materii prime: făină, lichid, grăsimi, ouă, zahăr, aromatizanţi, adaosuri specifice

Procesul tehnologic: succesiunea fazelor tehnologice, conform tipului de aluat

Aluaturi nedospite: foi de plăcintă, aluat opărit, aluat fraged, aluat foietaj (franţuzesc)

Condiţii: reţetare, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile aluaturilor nedospite, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materiile prime şi să realizeze aluaturi nedospite, conform criteriului de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

45

Page 46: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 11. Realizarea produselor de patiserie

Competenţa 2: Execută produse specifice din aluaturi nedospite

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea semipreparatelor şi adaosurilor, specifice produselor din aluaturi nedospite

(b) Utilizarea echipamentelor, ustensilelor şi a tehnologiilor specifice produselor din aluaturi nedospite

(c) Realizarea diferitelor sortimente de produse de patiserie din aluaturi nedospite

Condiţii de aplicabilitate:

Adaosuri: zahăr farin, ouă, făină, unt, margarină, fructe proaspete, nuci, alune, cacao, coloranţi alimentari, aromatizanţi alimentari

Semipreparate: aluaturi nedospite, umpluturi diverse, sirop de însiropat, cremă de vanilie, jeleuri de fructe, compoturi de fructe, baroturi din fructe uleioase, frişcă, ciocolată cuvertură;

Echipamente teluri, răzători, merdenele, palete din lemn şi din plastic, linguri, linguriţe, poşuri

şi ustensile: cu dui sau cu şpriţ, hârtie pergament, mixere, vase din inox sau material plastic de diferite capacităţi, tăvi de diferite forme şi capacităţi, cuptoare, frigidere

Tehnologii specifice: etape succesive de obţinere a aluaturilor nedospite, a semipreparatelor şi a produselor de patiserie

Sortimente de produse din foaie de plăcintă românească: plăcinte, merdenele ştrudele; din aluaturi nedospite: din foaie de plăcintă grecească: preparate însiropate şi preparate

neînsiropate;din aluat opărit: eclere, choux à la crème, globuleţe, caroline;din aluat fraged: plăcinte, tarte cu fructe, rondele, corăbioare;

din aluat franţuzesc cu umplutură: din brânză, din fructe şi legume cu cremă de vanilie, cu gem sau

marmeladă

Condiţii: reţetare, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice componentele şi semipreparatele specifice produselor din aluaturi nedospite, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

46

Page 47: Spp Cofetar Patiser

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze echipamentele, ustensilele şi tehnologiile specifice produselor din aluaturi nedospite, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Probe practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze diferite sortimente de produse de patiserie din aluaturi nedospite, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

47

Page 48: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 11. Realizarea produselor de patiserie

Competenţa 3: Obţine aluatul dospit

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea caracteristicilor aluatului dospit

(b) Alegerea materiei prime pentru aluatul dospit, conform reţetarului

(c) Realizarea aluatului dospit, conform procesului tehnologic

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: consistenţa specifică aluatului dospit; elasticitatea; porozitatea; calitatea materiilor prime;

respectarea: raportului făină – drojdie, a cantităţii de zahăr şi grăsime din reţetă, a temperaturii de lucru şi de coacere

Materii prime: făină, drojdie, lapte, zahăr, ouă, grăsimi, sare, aromatizanţi alimentari adaosuri specifice

Procesul tehnologic: succesiunea fazelor tehnologice, conform metodei directe (pentru produse porţionate) şi indirecte (pentru produse la kilogram) de obţinere a aluatului dospit

Condiţii: reţetare, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise, prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile aluatului dospit, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materia primă şi să realizeze aluatul dospit, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

48

Page 49: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 11. Realizarea produselor de patiserie

Competenţa 4: Execută produse specifice din aluatul dospit

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea semipreparatelor şi adaosurilor specifice produselor din aluat dospit

(b) Utilizarea echipamentelor, ustensilelor şi a tehnologiilor specifice produselor din aluaturi dospite

(c) Realizarea diferitelor sortimente de produse de patiserie din aluaturi dospite

Condiţii de aplicabilitate:

Semipreparate şi adaosuri: aluat dospit, cremă de nuci, cremă de mac, umpluturi specifice pe bază de brânză, sirop de însiropat, zahăr farin şi tos, marmeladă, pastă de fructe, gem, rahat, pudră de nuci, brânză de vaci, ouă, făină, unt, margarină, cacao, aromatizanţi alimentari

Echipamente şi ustensile : teluri, răzători, merdenele, palete din lemn şi din plastic, linguri, linguriţe, poşuri cu dui sau cu şpriţ, hârtie pergament, mixere, vase din inox sau material plastic de diferite capacităţi, tăvi de diferite forme şi capacităţi, cuptoare, frigidere

Procesul tehnologic: succesiunea fazelor tehnologice, conform metodei directe (pentru produse porţionate) şi indirecte de obţinere (pentru produse la kilogram)

Sortimente de produse sortimente de produse porţionate: gogoşi, cornuri, brânzoaice, brioşi din aluat dospit: de cofetărie, produse însiropate, coji de savarinesortimente de produse la kilogram: cozonaci.

Condiţii: reţetare, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice semipreparatele şi adaosurile specifice produselor din aluat dospit, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze echipamentele, ustensilele şi tehnologiile specifice produselor din aluaturi dospite, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze diferite sortimente de produse de patiserie din aluat dospit, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

49

Page 50: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 11. Realizarea produselor de patiserie

Competenţa 5: Realizează fursecuri din aluat

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea semipreparatelor şi adaosurilor utilizate la obţinerea fursecurilor din aluat

(b) Realizarea sortimentelor de fursecuri din aluat, respectând tehnologiile specifice

Condiţii de aplicabilitate:

Aluaturi: aluatul fraged; aluatul franţuzesc (foietaj)

Semipreparate: baroturi

Adaosuri: marmeladă, gem, gălbenuş de ou, zahăr farin şi tos, miez de nucă măcinat, chimen, sare, brânză de vaci, caşcaval, margarină

Sortimente: din aluat fraged: Arlechin, Baton cu chimen, Figaro, Covrigei dulci, Rotiţe cu gem, Cornuleţe sucevene etc.

din aluat franţuzesc (foietaj): Funduliţe cu nuci, Ochelari, Pai parmezan, Grileuri, Palmieri, etc.

Tehnologii specifice: etape succesive de obţinere, specifice fiecărui sortiment de fursecuri din aluat;

Condiţii: reţetare, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice semipreparatele şi adaosurile utilizate la obţinerea fursecurilor din aluat, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze sortimente de fursecuri din aluat, respectând tehnologiile specifice, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

50

Page 51: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 11. Realizarea produselor de patiserie

Competenţa 6: Realizează fursecuri din diferite compoziţii

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea semipreparatelor şi adaosurilor utilizate la obţinerea fursecurilor din compoziţii

(b) Realizarea sortimentelor de fursecuri din compoziţii, respectând tehnologiile specifice

Condiţii de aplicabilitate:

Compoziţii pe bază de: grăsimi, albuş, fructe uleioase, frişcă

Semipreparate: din ou şi făină (diferite foi), creme, frişcă, ciocolată cuvertură, baroturi, fondant, fructe confiate, jeleu, elemente de decor

Adaosuri: marmeladă, gem, zahăr farin şi tos, miez de nucă jumătăţi şi măcinat, stafide, coloranţi şi aromatizanţi alimentari

Sortimente: pe bază de grăsimi: şpriţate, paleuri, four, checuripe bază de frişcă: langues de chat, petale, urechiuşe, ruibane, ţigaretepe bază de albuşuri: bezele diferitepe bază de nuci: pricomigdale, capsule pistache şi orange, tuilles filépe bază de foi Doboş şi ruladă: rulade şi minirulade cu creme diferite şi glasate, sortimente de carouri

Tehnologii specifice: etape succesive de obţinere, specifice fiecărui sortiment de fursecuri din aluat;

Condiţii: reţetare, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice semipreparatele şi adaosurile utilizate la obţinerea fursecurilor din compoziţii, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze sortimente de fursecuri din compoziţii, respectând tehnologiile specifice, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

51

Page 52: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 12. Realizarea produselor de cofetărie

Nivel: 2

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Pregăteşte semipreparate de cofetărie

2. Analizează calitatea semipreparatelor de cofetărie

3. Obţine sortimente de prăjituri

4. Obţine sortimente de torturi

5. Analizează calitatea prăjiturilor şi torturilor

6. Realizează sortimente de îngheţate

52

Page 53: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 12. Realizarea produselor de cofetărie

Competenţa 1: Pregăteşte semipreparate de cofetărie

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea caracteristicilor semipreparatelor de cofetărie

(b) Alegerea materiei prime conform reţetelor

(c) Realizarea semipreparatelor de cofetărie, conform procesului tehnologic

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: consistenţa specifică fiecărui tip de semipreparat; caracteristici privind aspectul; calitatea materiilor prime

Materii prime: zahăr, ouă, lapte, făină, grăsimi vegetale şi animale, fructe proaspete şi conservate, fructe uleioase, coloranţi, aromatizanţi, cacao, cafea, frişcă, ciocolată cuvertură, pesmet, adaosuri specifice (glucoză, agar-agar, gelatină, oţet, amidon, alcool)

Procesul tehnologic: succesiunea fazelor tehnologice, conform sortimentului de semipreparat

Sortimente: semipreparate: din zahăr; din ouă şi făină; pe bază de grăsimi; din albuş; pe bază de fructe uleioase; pe bază de fructe proaspete; semipreparate auxiliare

Condiţii: reţetare, materii prime, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie semipreparatele, conform criteriilor de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materiile prime conform reţetelor şi să realizeze diferite sortimente de semipreparate de cofetărie, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

53

Page 54: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 12. Realizarea produselor de cofetărie

Competenţa 2: Analizează calitatea semipreparatelor de cofetărie

Criterii de performanţă:

(a) Determinarea indicilor de calitate ai diferitelor semipreparate de cofetărie, prin examen organoleptic

(b) Analizarea structurii nutritive şi energetice a semipreparatelor de cofetărie

Condiţii de aplicabilitate:

Indicii de calitate: aspect exterior (formă, culoare, gust, aromă), aspect interior (porozitate, grad de afânare, elasticitate, uniformitatea adaosurilor), consistenţă, etc.

Determinare: examenul organoleptic: examinarea aspectului exterior, examinarea aspectului interior, examinarea aromei, examinarea gustului;

Analizarea structurii calculul valorii energetice şi nutritivenutritive:

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine indicii de calitate ai diferitelor semipreparate de cofetărie, prin examen organoleptic, conform criteriului de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze structura nutritivă şi energetică a semipreparatelor de cofetărie, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate date.

54

Page 55: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 12. Realizarea produselor de cofetărie

Competenţa 3: Obţine sortimente de prăjituri

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea caracteristicilor prăjiturilor

(b) Alegerea semipreparatelor în funcţie de reţetă

(c) Realizarea prăjiturilor, conform procesului tehnologic

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: caracteristici privind aspectul; calitatea semipreparatelor

Semipreparate: din zahăr; din ouă şi făină; pe bază de grăsimi; din albuş; pe bază de fructe uleioase; pe bază de fructe proaspete; semipreparate auxiliare

Procesul tehnologic: succesiunea fazelor tehnologice, conform sortimentului

Sortimente: prăjituri pe bază de: blat alb, blat colorat, cu frişcă, cu foi de ruladă, cu foi Doboş, cu foi Alcazar şi Richard, din coji indiene, din coji merengue, specialităţi de ciocolată

Condiţii: reţetare, materii prime, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile prăjiturilor, conform criteriilor de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă semipreparatele în funcţie de reţetă şi să realizeze diferite sortimente de prăjituri, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate date.

55

Page 56: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 12. Realizarea produselor de cofetărie

Competenţa 4: Obţine sortimente de torturi

Criterii de performanţă:

(a) Descrierea caracteristicilor torturilor

(b) Alegerea semipreparatelor în funcţie de reţetă

(c) Realizarea torturilor, conform procesului tehnologic

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici: caracteristici privind aspectul; calitatea semipreparatelor

Semipreparate: din zahăr; din ouă şi făină; pe bază de grăsimi; din albuş; pe bază de fructe uleioase; pe bază de fructe proaspete; semipreparate auxiliare

Procesul tehnologic: succesiunea fazelor tehnologice, conform sortimentului

Sortimente: torturi pe bază de: blat alb, blat colorat, foi Doboş şi Richard, de frişcă, de ciocolată; torturi pentru aniversări şi nunţi

Condiţii: reţetare, materii prime, ustensile, utilaje

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile torturilor, conform criteriilor de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă semipreparatele în funcţie de reţetă şi să realizeze diferite sortimente de torturi, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate date.

56

Page 57: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 12. Realizarea produselor de cofetărie

Competenţa 5: Analizează calitatea prăjiturilor şi torturilor

Criterii de performanţă:

(a) Determinarea indicilor de calitate ai diferitelor sortimente de prăjituri şi torturi, prin examen organoleptic

(b) Analizarea structurii nutritive şi energetice a diferitelor sortimente de prăjituri şi torturi

Condiţii de aplicabilitate:

Indicii de calitate: aspect exterior, formă, culoare, gust, aromă, aspect interior (în secţiune)

Determinare: examenul organoleptic: examinarea aspectului exterior, examinarea aspectului interior, examinarea aromei, examinarea gustului, determinarea părţilor componente;

Analizarea structurii calculul valorii energetice şi nutritive a diferitelor sortimente de nutritive: prăjituri şi torturi

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine indicii de calitate ai diferitelor sortimente de prăjituri şi torturi, prin examen organoleptic, conform criteriului de performanţă (a) în condiţiile de aplicabilitate date.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să analizeze structura nutritivă şi energetică a diferitelor sortimente de prăjituri şi torturi, conform criteriului de performanţă (b) în condiţiile de aplicabilitate date.

57

Page 58: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 12. Realizarea produselor de cofetărie

Competenţa 6: Realizează sortimente de îngheţate

Criterii de performanţă:

(a) Aprecierea caracteristicilor nutritive şi senzoriale ale îngheţatelor

(b) Stabilirea materiilor prime şi a componentelor, conform reţetelor

(c) Realizarea îngheţatelor, conform procesului tehnologic

(d) Verificarea condiţiilor de calitate ale îngheţatelor

Condiţii de aplicabilitate:

Caracteristici nutritive: conţinutul de grăsimi (lipide, substanţe emulgatoare şi stabilizatoare), proteine, zaharuri, săruri minerale şi vitamine

Caracteristici senzoriale: aspectul, omogenitatea; calitatea componentelor; locul şi rolul în meniu

Materii prime şi lapte, ouă, zahăr, fructe (proaspete, conservate, uleioase), miere, frişcă componente: lichidă, gălbenuş de ou praf, cacao, cafea, ciocolată cuvertură,

baroturi, zahăr caramel, pralină, coji merengue, cremă de vanilie, sos de cacao, coloranţi şi aromatizanţi alimentari,etc.

Procesul tehnologic: succesiunea fazelor tehnologice, conform sortimentului

Sortimente: îngheţate pe bază de: lapte, fructe, casate, parfeuri;, specialităţi de îngheţată

Condiţii: reţetare, materii prime, ustensile, utilaje

Verificarea condiţiilor examen organoleptic (examinarea aspectului exterior, examinarea calitate prin: structurii şi consistenţei, examinarea gustului şi a mirosului);

Probe de evaluare:Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să aprecieze caracteristicile nutritive şi senzoriale ale îngheţatelor, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească materii prime şi componente, în vederea realizării diferitelor sortimente de îngheţată, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice condiţiile de calitate ale îngheţatelor, conform criteriului de performanţă (d) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate date.

58

Page 59: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 13. Estetica produselor de patiserie-cofetărie

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

1. Prezintă importanţa elementelor de decor pentru estetica produselor de patiserie cofetărie

2. Execută elemente de decor din zahăr

3. Obţine elemente de decor din pastiaj

4. Realizează elemente de decor din ciocolată

5. Execută elemente de decor din cremă, fructe confiate, fondant şi baroturi

59

Page 60: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 13. Estetica produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 1: Prezintă importanţa elementelor de decor pentru estetica produselor de patiserie şi cofetărie

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea rolului elementelor de decor, utilizate la procesul de finisare al sortimentelor de patiserie-cofetărie

(b) Identificarea elementelor de decor, în funcţie de caracteristicile organoleptice şi tehnologice

(c) Armonizarea tipului de decor, în funcţie de caracteristicile produsului de cofetărie-patiserie

________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Rolul: finisarea prăjiturilor şi torturilor, acoperirea anumitor defecte apărute în procesul de finisare, întregirea şi completarea aspectului comercial, rol nutritiv, mijloc rapid şi eficient pentru reclama produselor; pun în valoare priceperea şi imaginaţia lucrătorului

Caracteristicile imită cu fidelitate forma şi aspectul obiectelor/elementelor din organoleptice ale natură pe care le reprezintă; culoarea este cât mai apropiată de cea elementelor de decor: naturală; sunt bine uscate/zvântate, suprafaţa este netedă, fără defecte,

prezintă luciu corespunzător texturii; gustul, aroma şi mirosul specifice materiilor prime

Armonizarea tipului de respectarea armoniei de colori, mărime (raport optim volum/gramaj),decor prin: mod de aplicare, montare, fixare, turnare

Caracteristicile produsului forma, structura semipreparatelor, coloritul semipreparatelor, mărimea de patiserie-cofetărie: suprafeţei de decorat, tipul de glazură, înălţimea produsului

Caracteristici tehnologice : frişcă, fructe confiate, cremă, baroturi (obţinute la rece) elemente de decor din: zahăr, pastiaj, ciocolată, fondant, marţipan (obţinute la cald)

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte rolul elementelor de decor utilizate la procesul de finisare al sortimentelor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice elementele de decor, în funcţie de caracteristicile organoleptice şi tehnologice, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

60

Page 61: Spp Cofetar Patiser

Probe practice/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să armonizeze tipul de decor, în funcţie de caracteristicile produsului de cofetărie-patiserie, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

61

Page 62: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 13. Estetica produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 2: Execută elemente de decor din zahăr

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea materiei prime necesare obţinerii elementelor de decor din zahăr

(b) Realizarea elementelor de decor din zahăr, conform tehnologiei specifice

(c) Utilizarea elementelor de decor din zahăr, în funcţie de produs________________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Materii prime: zahăr, apă, glucoză (oţet sau crem-tartar), coloranţi alimentari

Ustensile: vase, site, masă marmură, linguri inox, tifon, cutii

Tehnologia specifică: obţinerea siropului de zahăr (fierbere), împărţirea în bucăţi, colorarea, tablarea manuală, modelarea manuală în: flori, frunze, tije, fructe, coşuleţe, grilaje, „farfurii”, casete

Utilizarea: montarea pe sortimente de prăjituri şi torturi

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materia primă necesară obţinerii elementelor de decor din zahăr, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze elemente de decor din zahăr, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze elementele de decor din zahăr, în funcţie de produs, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

62

Page 63: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 13. Estetica produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 3: Obţine elemente de decor din pastiaj

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea componentelor necesare obţinerii elementelor de decor din pastiaj

(b) Obţinerea elementelor de decor din pastiaj, conform tehnologiei specifice

(c) Utilizarea elementelor de decor din pastiaj, în funcţie de produs

Condiţii de aplicabilitate:

Componente: fondant, lapte praf, coloranţi alimentari

Ustensile: vase, site, masă marmură, linguri inox, cutii

Tehnologia specifică: obţinerea compoziţiei (la rece) prin frământare, împărţirea în bucăţi, colorarea, divizarea în bucăţi mici, modelarea manuală în: trandafiri, narcise, violete, flori de măr, flori de nu-mă-uita, frunzuliţe, tije etc.

Utilizarea: montarea pe sortimente de prăjituri şi torturi

Probe de evaluare:

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă componentele necesare obţinerii elementelor de decor din pastiaj, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să realizeze elemente de decor din pastiaj, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze elementele de decor din pastiaj, în funcţie de produs, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

63

Page 64: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 13. Estetica produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 4: Realizează elemente de decor din ciocolată

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea rolului elementelor de decor din ciocolată

(b) Obţinerea elementelor de decor din ciocolată, respectând tehnologia specifică

(c) Utilizarea elementelor de decor din ciocolată, în funcţie de produs

Condiţii de aplicabilitate:

Rolul: culoarea specifică ciocolatei, permite aplicarea ei pe orice glazură şi pe orice culoare; din ciocolată se pot executa elemente de decor, atât pentru părţile laterale cât şi pentru suprafaţa prăjiturilor/torturilor şi glazuri; elementele de decor din ciocolată completează valoarea energetică şi calităţile gustative ale prăjiturilor/torturilor la care se asociază.

Componente: ciocolată cuvertură, ulei

Ustensile: vase, linguri inox, cornet din hârtie pergament sau celofan, fâşii de hârtie, hârtie pergament, cuţite, forme de metal sau material plastic special, tifon

Tehnologia specifică: fluidizarea ciocolatei la 400C; glasarea totală sau parţială a produselor; turnarea sub formă de: grătar simplu, grătar dublu, filigran; tăierea ciocolatei în forme geometrice; umplerea formelor cu ciocolată pentru figurine: păsări, flori, ouă, iepuraşi, ursuleţi

Utilizarea: turnarea; montarea pe sortimente de torturi şi prăjituri; comercializarea figurinelor, ca atare, în ambalaje atractive

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze rolul elementelor de decor din ciocolată, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să obţină elemente de decor din ciocolată, respectând tehnologia specifică, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze elementele de decor din ciocolată, în funcţie de produs, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

64

Page 65: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 13. Estetica produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 5: Execută elemente de decor din cremă, fructe confiate, fondant, baroturi şi alte produse specifice

Criterii de performanţă:

(a) Stabilirea cremelor, fructelor confiate, fondantului, baroturilor şi a altor produse specifice, necesare decorării produselor de patiserie-cofetărie

(b) Decorarea produselor cu elemente de decor din cremă, fructe confiate, fondant, baroturi, şi alte produse, în funcţie de reţete

Condiţii de aplicabilitate:

Creme: acelaşi sortiment, ca pentru umplerea prăjiturilor şi torturilor

Fructe confiate: armonizate cu produsul

Fondant: armonizat cu produsul

Baroturi din: fondant, granulat, griat, fructe uleioase; se aleg în funcţie de caracteristicile produselor de patiserie cofetărie

Alte produse frişcă, marţipan, langues de chat, pişcoturi, zahăr farin pudră de cacao, pentru decorare:

Ustensile: vase, site, linguri inox, poş cu spriţ, cornet din hârtie, blat din lemn, cuţite, forme metalice mici, merdenea, răzători, planşetă, maşină specială pentru fileuri, maşină specială de barot

Decorarea produselor: prin turnare: cremele (aveline (rozete), pere, fructe, frunzuliţe etc.);prin turnare: frişca (aveline mari şi mici, forme diferite, specifice unor sortimente de patiserie şi cofetărie);prin glasare (turnare): fondantulprin tăiere, decupare şi aplicare: fructele confiate (pătrăţele romburi,

triunghiuri etc.prin barotare: aplicarea barotului pe anumite părţi ale produselor,

conform indicaţiilor din reţete)prin aplicare/fixare: marţipan modelat, langues de chat, pişcoturiprin turnare, ungere, aplicare: jeleu diferit coloratprin pudrare: zahăr farin, pudră de cacao

Reţete: din reţetarele tip pentru produse de patiserie şi cofetărie

Probe de evaluare:Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească cremele, fructele confiate, fondantul, baroturile şi alte produse specifice, necesare decorării produselor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

65

Page 66: Spp Cofetar Patiser

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să decoreze produsele cu elemente de decor din cremă, fructe confiate, fondant, baroturi, şi alte elemente, în funcţie de reţete, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

66

Page 67: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 14. Expunerea şi comercializarea produselor de patiserie-cofetărie

Nivel: 2

Valoare credit: 2.0

Competenţe:

1. Prezintă condiţiile de etalare a produselor de patiserie-cofetărie

2. Precizează condiţiile de păstrare şi depozitare a produselor de patiserie-cofetărie

3. Expune şi prezintă produsele de patiserie-cofetărie

4. Ambalează estetic produsele de patiserie-cofetărie

5. Comercializează produsele de patiserie-cofetărie

67

Page 68: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 14. Expunerea şi comercializarea produselor de patiserie-cofetărie________________________________________________________________________________

Competenţa 1: Prezintă condiţiile de etalare a produselor de patiserie-cofetărie________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea echipamentelor, ustensilelor şi suporturilor necesare etalării produselor de patiserie-cofetărie

(b) Identificarea condiţiilor de etalare a produselor de patiserie-cofetărie

Condiţii de aplicabilitate:

Echipamente vitrine frigorifice modulate, cu mai multe nivele, pentru produse de de etalare: cofetărie; vitrine calde de expunere, mese calde, pentru produse de

plăcintărie; vitrine pentru produse de patiserie; spaţii frigorifice

Ustensile şi suporturi sinii, capse, chese, tăvi, platouri, cartoane dantelate, bomboniere, pentru etalare: coşuleţe, cutii decorative, volume transparente din sticlă sau material

plastic, suporturi speciale pentru torturi supraetajate

Condiţii de etalare: dispunerea produselor în vitrine, respectând vecinătatea admisă şi condiţiile igienico-sanitare

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte echipamentele, ustensilele şi suporturile necesare etalării produselor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile de păstrare a produselor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

68

Page 69: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 14. Expunerea şi comercializarea produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 2: Precizează condiţiile de păstrare şi depozitare a produselor de patiserie-cofetărie

________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea utilajelor şi suporturilor necesare păstrării şi depozitării produselor de patiserie-cofetărie

(b) Asigurarea condiţiilor de microclimat necesare păstrării şi depozitării produselor de patiserie-cofetărie

Condiţii de aplicabilitate:

Echipamente pentru vitrine frigorifice modulate, cu mai multe nivele, pentru produse de depozitare: cofetărie; spaţii frigorifice (00 - + 40 C); încăperi curate, aerisite, fără

mirosuri străine, temperatura +150 - +170 C, pentru produsele de patiserie;

Suporturi pentru rafturi, camere frigorifice cu rafturi; sinii, capse, tăvi, platouripăstrare şi depozitare:

Condiţii de păstrare microclimat (temperatură, umiditate, ventilaţie); termene de şi depozitare: valabilitate; respectarea vecinătăţii admise; respectarea condiţiilor

igienico-sanitare.

Probe de evaluare:

Probe orale/practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice utilajele şi suporturile necesare păstrării şi depozitării produselor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă(a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu)/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să asigure condiţiile de microclimat necesare păstrării şi depozitării produselor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate

69

Page 70: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 14. Expunerea şi comercializarea produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 3: Expune şi prezintă produsele de patiserie-cofetărie________________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Precizarea rolului etalării produselor de patiserie-cofetărie

(b) Expunerea produselor de patiserie-cofetărie în vitrine, respectând criteriile-cadru de etalare

Condiţii de aplicabilitate:

Rolul etalării produselor: publicitatea la locul vânzării prin punerea în valoare a produselor; de patiserie cofetărie: furnizarea informaţiilor despre caracteristicile produselor; stimularea

vizuală a clienţilor; realizarea unui cadru agreabil şi estetic în interiorul unităţii (cofetărie, patiserie)

Criterii de etalare: dispunerea produselor în vitrine pentru utilizarea judicioasă a spaţiului şi vizualizarea tuturor produselor; iluminarea corespunzătoare a spaţiului vitrinei; etalarea pe sortimente de produse cu componente asemănătoare; gruparea produselor în compoziţii de linii (radial, cerc, semicerc, spirale, zigzag etc.) în plan; respectarea armoniei formelor, culorilor, contrastelor; etalarea tematică (elemente florale, simboluri, anotimpuri, sărbători, alte evenimente); prezentarea produselor cu ajutorul etichetelor

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze rolul etalării produselor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună produsele de patiserie-cofetărie în vitrine, respectând criteriile-cadru de etalare, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

70

Page 71: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 14. Expunerea şi comercializarea produselor de patiserie-cofetărie

Competenţa 4: Ambalează estetic produsele de patiserie-cofetărie

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea materialelor pentru ambalarea produselor de patiserie-cofetărie

(b) Ambalarea estetică a produselor de patiserie-cofetărie

Condiţii de aplicabilitate:

Ambalaje: cutii din carton, modulate, de diferite dimensiuni; dantele din hârtie cerată sau staniol, cartoane dantelate, cartoane, cutii capitonate cu hârtie sau alte materiale, hârtie decorativă, cu imagini de produse; staniol; materiale decorative şi de reclamă

Condiţii de ambalare estetică: ambalaj estetic, din punct de vedere al formei, culorii, graficii

sugestive, inscripţionat cu marca laboratorului sau a firmei producătoare; utilizarea materialelor decorative (staniol colorat, rafie colorată, rabant colorat, funde, inimioare etc.) în funcţie de eveniment; modul de împachetare, modul de oferire a produsului ambalat

Probe de evaluare:

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materialele pentru ambalarea produselor de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să ambaleze estetic produsele de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

71

Page 72: Spp Cofetar Patiser

Titlul unităţii: 14. Expunerea şi comercializarea produselor de patiserie-cofetărie________________________________________________________________________________

Competenţa 5: Comercializează produsele de patiserie-cofetărie

Criterii de performanţă:

(a) Cunoaşterea ofertei de produse de patiserie-cofetărie

(b) Comercializarea produselor de patiserie-cofetărie

Condiţii de aplicabilitate:

Cunoaşterea ofertei: identificarea sortimentelor de produse de patiserie-cofetărie; descrierea caracteristicilor senzoriale ale produselor de patiserie-cofetărie; cunoaşterea tehnologiei specifice de obţinere a produselor de patiserie-cofetărie; localizarea diferitelor sortimente de produse de patiserie-cofetărie, în locurile de expunere; prezentarea locului şi rolului în meniu; recomandarea unor produse care pot fi oferite pentru diverse ocazii.

Comercializarea produselor etichetare corectă; vânzare clasică; expoziţii cu vânzare de patiserie-cofetărie:

________________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe orale/scrise/practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să cunoască oferta de produse de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (a) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să vândă produsele de patiserie-cofetărie, conform criteriului de performanţă (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

72