spp operator ind zahar

of 166 /166
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Calificarea: Operator în industria uleiului, zahărului şi produselor zaharoase Nivel 2

Upload: ionelact9923

Post on 27-Oct-2015

26 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

scoala

TRANSCRIPT

Page 1: SPP Operator Ind Zahar

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

Calificarea: Operator în industria uleiului, zahărului şi produselor zaharoase

Nivel 2

Varianta revizuită2005

Page 2: SPP Operator Ind Zahar

Autori:

Mirela Gabi BOJOGA – inginer, profesor gradul didactic definitiv, Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti

Monica VLAD - inginer, profesor gradul didactic I,Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti

Varianta revizuită

Autori:

Mirela Gabi BOJOGA – inginer, profesor gradul didactic definitiv, Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară "Dumitru Moţoc", Bucureşti

Constantin ROŞCA – inginer, profesor gradul didactic I,Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti

Monica VLAD - inginer, profesor gradul didactic I,Colegiul Tehnic de

Industrie Alimentară ‚”Dumitru Moţoc” , Bucureşti

1

Page 3: SPP Operator Ind Zahar

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ

ABILITĂŢI CHEIE

1. COMUNICARE ŞI NUMEROTAŢIE

2. UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

3. COMUNICARE ÎN LIMBĂ STRĂINĂ

4. ASIGURAREA CALITĂŢII

5. DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII PERFORMANŢEI

6. IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

7. LUCRUL ÎN ECHIPĂ

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE GENERALE

8. APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR

9. PREGÃTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE DE ORIGINE

VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

10. USCAREA - RĂCIREA ZAHĂRULUI ŞI A PRODUSELOR ZAHAROASE

UNITĂŢI DE COMPETENŢĂ TEHNICE SPECIALIZATE

11. FABRICAREA ZAHĂRULUI

12. FABRICAREA PRODUSELOR DE CARAMELAJ

13. FABRICAREA DRAJEURILOR

14. FABRICAREA PRODUSELOR ZAHAROASE GELIFICATE

15. FABRICAREA PRODUSELOR DIN MASA DE FONDANT

16. FABRICAREA HALVALEI

17. FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE

2

Page 4: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

11 Formulează opinii personale pe o temă dată

1.2 Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

1.3 Citeşte şi utilizează documente scrise în limbaj de specialitate

1.4 Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcină dată

3

Page 5: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2)

Competenţa 1.1: Formulează opinii personale pe o temă dată

Criterii de performanţă:

(a) Elaborarea opiniilor personale pe o temă dată

(b) Expunerea de motive în limbaj de specialitate

(c) Evaluarea intervenţiei personale în funcţie de opiniile celorlalţi

Condiţii de aplicabilitate:

Opinii personale: observaţii, judecăţi de valoare, scurte informări documentate

Expunere de motive argumentări pe baza experienţei, pe baza unui experiment realizat, preluări de motive din manuale şi articole de specialitate

Evaluarea intervenţiei: urmărirea reacţiilor participanţilor, notarea răspunsurilor primite, reconsiderarea propriei poziţii în funcţie de opiniile audienţei

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise (tip eseu) prin care elevul demonstrează ca este capabil să elaboreze opinii personale pe o tema dată, în limbaj de specialitate, conform criteriilor de performanţă (a) şi condiţiilor de aplicabilitate.

Probe practice (tip joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să expună o intervenţie şi să o evalueze în funcţie de opinia celorlalţi, conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

4

Page 6: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE (2)

Competenţa 1.2: Realizează o scurtă prezentare utilizând imagini ilustrative

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea şi ordonarea logică a textului şi imaginilor asociate, din surse variate

(b) Alegerea unei modalităţi ilustrative de expunere a informaţiilor

(c) Prezentarea ilustrată a materialului folosind diferite mijloace de ilustrare

Condiţii de aplicabilitate:

Imagini asociate: desene, diagrame, schiţe, fotografii, grafice

Modalităţi şi mijloace de ilustrare: postere, diapozitive, filme, aplicaţii grafice pe calculator

Expunerea informaţiilor: indică sursele cercetate, foloseşte date, argumentează, contact vizual cu audienţa, accentuează ideile principale, limbajul trupului, vorbire clară

Prezentare ilustrată: tehnici de prezentare cu suport vizual

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil să selecteze, să ordoneze informaţiile, să aleagă modalităţi ilustrative de expunere a acestora şi să prezinte materialul realizat conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

5

Page 7: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE ( 2)

Competenţa 1.3: Citeşte si utilizează documente scrise in limbaj de specialitate

Criterii de performanţă:

(a) Selectarea documentelor din surse specializate

(b) Utilizarea informaţiilor în activităţi profesionale

(c) Completarea sau redactarea corectă a documentaţiei pentru sarcini de lucru

Condiţii de aplicabilitate:

Surse specializate: manuale, articole, reviste, studii, Internet, documentaţii tehnice

Activităţi profesionale: activităţi definite în cadrul calificării

Redactarea corectă: ortografie, punctuaţie, forma structurată

Documentaţie: registre, bonuri, evidenţe simple, jurnale, corespondenţa oficială, CV-uri

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze documentele, să extragă şi să sintetizeze informaţiile necesare pe o anumită temă, conform criteriului de performanţă (a), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează ca este capabil sa utilizeze limbajul de specialitate în activităţi profesionale, conform criteriului de performanţă (b), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise sau practice prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze documente, conform criteriului de performanţă (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

6

Page 8: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 1: COMUNICARE ŞI NUMERAŢIE ( 2)

Competenţa 1.4: Prelucrează şi interpretează grafic rezultatele obţinute pe o sarcina dată

Criterii de performanţă:

(a) Efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate într-o sarcină dată

(b) Selectarea metodelor grafice adecvate

(c) Reprezentarea grafică corectă a rezultatelor prin diferite mijloace grafice

(d) Utilizarea mijloacelor grafice pentru interpretarea rezultatelor

Condiţii de aplicabilitate :

Calcule cu grad mediu de dificultate: formule de calcul, algoritmi de calcul

Mijloace grafice: schiţe, grafice, diagrame, hărţi, scheme tehnologice

Reprezentare corectă: scara, legenda, forma îngrijită, acurateţe, toleranţă

Interpretare: condiţii de admisibilitate a parametrilor calculaţicomparaţii cu valori, probe etalon sau standarde

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să calculeze, să opereze cu mijloace grafice şi să interpreteze rezultatele obţinute, conform criteriilor de performanţă a), b) şi (c), în concordanţă cu condiţiile de aplicabilitate

7

Page 9: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

2.1 Exploatează baze de date

2.2 Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

2.3 Comunică prin Internet

8

Page 10: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMATIEI ( 2)

Competenţa 2.1: Exploatează baze de date

Criterii de performanţă:

(a) Ilustrarea tipurilor de date

(b) Prezentarea structurii unei baze de date

(c) Încărcarea unei baze de date

(d) Întreţinerea unei baze de date

Condiţii de aplicabilitate:

Tipuri de date: numerice, alfanumerice, date calendaristice, şir de caractere, memo

Structura bazei de date: tabele (nume componente, tip, dimensiune)

Încărcare: introducere şi validare date

Întreţinerea bazei de date: adăugare, actualizare, ştergere, salvare, consultarea documentaţiei auxiliare

Probe de evaluare

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să exemplifice tipuri de date conform criteriului de performanţă (a) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise/orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie structura unei baze de date conform criteriului de performanţă (b) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să întreţină o bază de date conform criteriilor de performanţă (c) si (d) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze o bază de date conform criteriului de performanţă (e) cuprinzând condiţiile de aplicabilitate.

9

Page 11: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ( 2)

Competenţa 2.2: Prezintă informaţii incluzând text, numere şi imagini

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea formatelor de prezentare a informaţiilor

(b) Completarea unui format cu text, numere şi imagini

(c) Realizarea unei expuneri adecvate temei alese

(d) Prezentarea aplicaţiei

Condiţii de aplicabilitate:

Formate de prezentare: tipuri predefinite, butoane de acţiune

Completare formate: editare text, inserare imagini, sunet, tabel

Realizarea expunerii: înlănţuirea paginilor, crearea legăturilor

Prezentarea aplicaţiei: derularea paginilor (automat, manual), animaţie

Probe de evaluare

Probe practice şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să completeze formatul de prezentare, să realizeze şi să prezinte o expunere, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi (d) şi condiţiilor de aplicabilitate

10

Page 12: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 2: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIEI ( 2)

Competenţa 2.3: Comunicare prin Internet

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea tehnicilor de căutare adecvate surselor de informaţii

(b) Extragerea informaţiilor relevante

(c) Folosirea metodelor de schimb al informaţiilor

Condiţii de aplicabilitate:

Surse de informaţii Internet, fişiere de pe dischete, CD-ROM-uri

Tehnici de căutare: motoare căutare Internet, cuvinte-cheie, grupuri de cuvinte

Metode de schimb: e-mail, dialog, dezbatere on-line, forum, liste de discuţie a informaţiilor

Probe de evaluare

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze tehnici de căutare, să extragă şi să facă schimb de informaţii, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi (c) şi condiţiilor de aplicabilitate.

11

Page 13: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ

Nivel: 2

Valoare credit: 1.0

Competenţe:

3.1 Receptează mesaje orale 3.2 Receptează mesaje scrise

3.3 Exprimă mesaje orale

3.4 Exprimă mesaje scrise

3.5 Participă la conversaţii

12

Page 14: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ ( 2)

Competenţa 3.1: Receptează mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea punctelor esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare (activităţi cotidiene, petrecerea timpului liber)

(b) Desprinderea ideilor principale din emisiuni radio şi TV pe teme de actualitate, interes personal/profesional

(c) Stabilirea legăturilor între mesajul audiat şi propria experienţă

Condiţii de aplicabilitate:

Vorbire standard: cuvinte, expresii, propoziţii, fraze legate de propriul „eu” şi legături afectiv-emoţionale dintr-un text

Teme de actualitate: aspecte legate de organizarea vieţii cotidiene, economice, sociale, culturale

Propria experienţă: activitate/evenimente profesionale, trăire afectiv-emoţională

Probe de evaluare

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă punctele esenţiale şi să desprindă ideile principale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să stabilească legături între mesaje, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

13

Page 15: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2)

Competenţa 3.2: Receptează mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Înţelegerea unor texte redactate într-un limbaj uzual sau specific personal/profesional

(b) Prelucrarea informaţiilor obţinute din descrierea evenimentelor

(c) Decodarea informaţiilor cuprinse în tabele, scheme, diagrame

Condiţii de aplicabilitate:

Limbaj uzual/specific: cuvinte, expresii, termeni specifici şi încadrare în context

Prelucrarea informaţiei: înţelegere, adaptare, utilizare de termeni şi terminologii specifice domeniului

Decodare: desprinderea sensului, codurilor lingvistice

Probe de evaluare

Probă de evaluare scrisă (tip test) prin care elevul demonstrează că este capabil să înţeleagă texte şi să prelucreze informaţii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să decodeze informaţii, aşa cum se precizează în criteriul de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

14

Page 16: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ ( 2)

Competenţa 3.3: Exprimă mesaje orale

Criterii de performanţă:

(a) Utilizarea unor expresii coerente în descrierea experienţelor şi a altor activităţi din proximitate

(b) Prezentarea unei activităţi legate de profesiune (c) Argumentarea opiniilor, proiectelor personale şi profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Proximitate: şcoală, colegi, comunitate, domeniu profesional

Activităţi specifice fiecărui domeniu profesional

Opinii: pro şi contra în susţinerea unor sarcini de lucru

Probe de evaluare

Probă de evaluare scrisă (tip test) şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să utilizeze expresii şi să prezinte activităţi, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a) şi (b), în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să enunţe şi să argumenteze opiniile personale, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

15

Page 17: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ ( 2)

Competenţa 3.4: Exprimă mesaje scrise

Criterii de performanţă:

(a) Redactarea unui text coerent pe teme familiare sau de interes personal/profesional

(b) Elaborarea corespondenţei personale şi completarea documentelor de lucru

(c) Descrierea impresiilor asupra evenimentelor cotidiene şi a experienţelor profesionale

Condiţii de aplicabilitate:

Teme familiare: descrierea familiei, programul zilnic, o zi de lucru, activităţi profesionale repetate

Corespondenţă/documente de lucru: scrisori personale, facturi pro-formă, facturi, documente de

evidenţă primară, inventarieri, CV-ul european

Experienţe profesionale: realizări şi succese în activitate, neîmpliniri profesionale, motivaţie, relaţii în echipă, interese

Probe de evaluare

Probă de evaluare scrisă prin care elevul demonstrează că este capabil să redacteze texte, să elaboreze corespondenţa şi să descrie impresiile, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi în condiţiile de aplicabilitate.

16

Page 18: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 3: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ (2)

Competenţa 3.5: Participă la conversaţii

Criterii de performanţă:

(a) Susţinerea spontană de conversaţii pe teme familiare, de interes personal şi profesional

(b) Descrierea aspectelor comune mai multor domenii de activitate

Condiţii de aplicabilitate:

Conversaţie pe teme familiare: în diverse mijloace de transport într-o regiune unde se vorbeşte

limba sau limba este selectată convenţional, despre timpul liber, familie, operaţiuni de lucru, metode de operare, interacţiuni cu alte meserii şi relaţii de lucru

Aspecte comune: operaţiuni de lucru comune sau de interes reciproc în cadrul aceleiaşi organizaţii sau cu alţi beneficiari (furnizori/distribuitori)

Probe de evaluare

Probă de evaluare orală prin care elevul demonstrează că este capabil să converseze şi să descrie aspecte comune mai multor domenii, aşa cum se precizează în criteriile de performanţă (a), (b) şi în condiţiile de aplicabilitate.

17

Page 19: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 4: ASIGURAREA CALITĂŢII

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

4.1 Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

4.2 Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii.

18

Page 20: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii: 4. ASIGURAREA CALITĂŢII (2)

Competenţa 4.1: Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea normelor de calitate specifice domeniului propriu de

activitate

(b) Relatarea cerinţelor de calitate impuse de normative pentru propriul

loc de muncă

(c) Utilizarea normelor de calitate în activitatea curentă

Condiţii de aplicabilitate:

Norme de calitate: instrucţiuni de lucru, caiet de sarcini, norme interne, criterii şi

indicatori naţionale, europene şi internaţionale

Cerinţe de calitate: care reglementează activitatea ca proces (intrări, dezvoltare, ieşiri)

Probe de evaluare

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să identifice şi să utilizeze norme de calitate specifice domeniului său de activitate, aşa cum reiese din criteriile de performanţă (a) şi (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care candidatul să demonstreze că este capabil să prezinte criteriile de calitate din norme specifice locului său de muncă aşa cum este specificat în criteriul de performanţă (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

20

Page 21: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 4 : ASIGURAREA CALITĂŢII (2)

Competenţa 4 2 : Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii

(b) Descrierea procedurilor specifice metodelor standardizate de

asigurare a calităţii

(c) Aplicarea metodelor standardizate de asigurare a calităţii în

activitatea proprie

Condiţii de aplicabilitate:

Metode standardizate: definite în funcţie de modelul de management al calităţii adoptat de

organizaţie

Aplicare: autoevaluarea propriei activităţi în raport cu indicatori şi criterii din

standardele internaţionale privind calitatea, adoptate de modelul de

management al calităţii în organizaţie

Proceduri specifice: etapele şi acţiunile de evaluare, autoevaluare şi control – ordonate

logic - corespunzătoare metodelor standardizate definite mai sus

Probe de evaluare

Probe orale şi practice prin care candidatul demonstrează că este capabil să explice şi să aplice metode standardizate de asigurare a calităţii, aşa cum este specificat în criteriile de performanţă (a), (b), (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

21

Page 22: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 5: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL OBŢINERII

PERFORMANŢEI

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

5.1 Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea

carierei

5.2 Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi formare

profesională

22

Page 23: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 5: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL

OBŢINERII PERFORMANŢEI (2)

Competenţa 5.1: Analizează caracteristicile personale şi factorii implicaţi în

dezvoltarea carierei

(a) Identificarea progresului în dezvoltarea personală

(b) Analizarea factorilor care influenţează dezvoltarea carierei

(c) Estimarea potenţialului de schimbare personală şi

profesională

Condiţii de aplicabilitate:

Factori: personali, sociali; favorabili-nefavorabili; interni-externi

Potenţial de schimbare

personală: diferenţa dintre aspiraţii , interese şi posibilităţi

Potenţial de schimbare

profesională: raportul dintre competenţele personale şi comanda socială

Probe de evaluare

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să analizeze caracteristicile personale şi factorii implicaţi în dezvoltarea carierei, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să estimeze potenţialul de schimbare personală şi profesională în condiţiile criteriului de performanţă (c) şi cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

23

Page 24: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 5: DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN SCOPUL

OBŢINERII PERFORMANŢEI (2)

Competenţa 5.2: Exprimă opţiuni privind traseul personal de educaţie şi

formare profesională

(a) Identificarea traseelor posibile de educare şi formare profesională

(b) Corelarea cerinţelor de formare profesională cu posibilităţile proprii

(c) Proiectarea opţiunii de formare profesională pe termen scurt şi mediu

Condiţii de aplicabilitate:

Strategie: obiective, acţiuni, metode, mijloace

Termen scurt: 1 an

Termen mediu: 2-3 ani

Probe de evaluare

Probe orale de evaluare prin care candidatul demonstrează că este capabil să proiecteze o opţiune

de formare profesională pe termen scurt şi mediu, ţinând cont de traseele posibile şi în corelare cu

posibilităţile proprii, în condiţiile criteriilor de performanţă (a) şi (c), cuprinzând toate condiţiile

de aplicabilitate.

Titlul unităţii 6: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII

24

Page 25: SPP Operator Ind Zahar

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe: 6.1 Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

6.2 Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă

25

Page 26: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 6: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2)

________________________________________________________________________

Competenţa 6.1: Aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor

________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Însuşirea drepturilor şi responsabilităţilor la locul de muncă în funcţie de normele prevăzute la instructajele de protecţia muncii

(b) Verificarea existenţei şi integrităţii mijloacelor de protecţie la locul de muncă

(c) Raportarea situaţiilor care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă

Condiţii de aplicabilitate :

Drepturi : instructaj periodic, echipament de protecţie

Responsabilităţi: însuşirea, respectarea, aplicarea normelor

Mijloace de protecţie: echipamente de protecţie specifice locului de muncă (ecrane de protecţie, cască, mască de gaz, şorţ, mănuşi)

Situaţii: absenţa mijloacelor de protecţie, integritatea mijloacelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe orale/scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască drepturile şi responsabilităţile conform criteriilor de performanţă (a), acoperind aria de aplicabilitate specificată.

26

Page 27: SPP Operator Ind Zahar

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să verifice existenţa şi integritatea mijloacelor de protecţie la locul de muncă şi să raporteze situaţiile care pun în pericol securitatea individuală şi colectivă conform criteriilor de performanţă (b) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

27

Page 28: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 6: IGIENA ŞI SECURITATEA MUNCII (2)

Competenţa 6.2: Ia măsuri pentru reducerea factorilor de risc ________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea factorilor de risc

(b) Raportarea prezenţei factorilor de risc

(c) Înlăturarea factorilor de risc

Condiţii de aplicabilitate :

Factori de risc : substanţe periculoase, viruşi, bacterii, curenţi de aer, temperatură, umiditate, ventilaţie, zgomote, vibraţii, radiaţii

Raportare: orală sau scrisă

Înlăturare: remedierea defecţiunilor apărute la echipamentele de protecţie, respectarea normelor de protecţie

Probe de evaluare :

Probe practice prin care elevul este capabil să identifice şi să înlăture factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (a) şi (c) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

Probe scrise /orale prin care elevul este capabil să raporteze factorii de risc de la locul de muncă conform criteriilor de performanţă (b) acoperind aria de aplicabilitate specificată.

28

Page 29: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

7.1 Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

7.2 Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

7.3 Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

29

Page 30: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2)

Competenţa7.1: Identifică sarcinile şi resursele necesare pentru atingerea obiectivelor

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea obiectivelor lucrului în echipă

(b) Descrierea sarcinilor de lucru în echipă

(c) Selectarea resurselor necesare atingerii obiectivelor

Condiţii de aplicabilitate:

Obiective: informaţionale, organizatorice, acţionale

Sarcini : profesionale, sociale

Resurse : informaţii, materiale, umane

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice obiectivele lucrului în echipă şi să descrie sarcinile de lucru în echipă, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice (tip exerciţiu) prin care elevul demonstrează că este capabil să selecteze resursele necesare atingerii obiectivelor, conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

30

Page 31: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2)

Competenţa 7.2: Îşi asumă rolurile care îi revin în echipă

Criterii de performanţă:

(a) Raportarea poziţiei individuale la ceilalţi

(b) Asumarea şi promovarea atitudinilor constructive în grup

(c) Iniţierea acţiunilor în grup

Condiţii de aplicabilitate:

Poziţia individuală: inclus, exclus, subordonat, coordonator, iniţiator, raportor

Atitudini: sprijin, implicare, interes, încurajare, motivare, solidarizare

Acţiuni: finalizare de sarcini proprii, distribuire de sarcini în echipă,supravegherea finalizării unor operaţiuni, raportarea rezultatelor

Probe de evaluare

Probe practice (tip exerciţiu, joc de rol) prin care elevul demonstrează că este capabil să raporteze poziţia individuală faţă de ceilalţi, să-şi asume şi să promoveze atitudini constructive în grup, să iniţieze acţiuni în grup, conform criteriilor de performanţă (a), (b), (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

31

Page 32: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 7: LUCRUL ÎN ECHIPĂ (2)

Competenţa 7.3: Colaborează cu membrii echipei pentru îndeplinirea sarcinilor

Criterii de performanţă:

(a) Recunoaşterea competenţei membrilor echipei

(b) Corelarea propriilor sarcini cu ale echipei

(c) Adoptarea unor măsuri de eficientizare a lucrului în echipă

Condiţii de aplicabilitate:

Competenţa: pregătire profesională, poziţia faţă de grup, atitudini, grad de motivare, interese

Corelare de sarcini: explicaţii de sarcini, încadrare în timp, respectarea unui plan comun, asigurarea echilibrului de sarcini în echipă, negocierea sarcinilor

Măsuri: verificări ale calităţii sarcinilor, corecţii şi adaptări ale planului comun, recunoaşterea meritelor

Probe de evaluare

Probe orale şi scrise (tip fişe de autoevaluare), prin care elevul demonstrează că este capabil să recunoască competenţele membrilor echipei şi să coreleze propriile sarcini cu ale echipei, conform criteriilor de performanţă (a), (b) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi practice (tip exerciţiu), prin care elevul demonstrează că este capabil să adopte unele măsuri de eficientizare a lucrului în echipă conform criteriului de performanţă (c) şi a precizărilor din condiţiile de aplicabilitate.

32

Page 33: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR

Nivel : 2

Valoare credit: 1,5

_____________________________________________________________________

Competenţe:

8.1 Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie

8.2 Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie

8.3 Prezintă rolul protidelor în alimentaţie

8.4 Descrie rolul biocatalizatorilor

33

Page 34: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2)______________________________________________________________________________

Competenţa 8.1: Prezintă rolul glucidelor în alimentaţie

Criterii de performanţă :

(a) Modelarea structurii chimice a glucidelor

(b) Prezentarea proprietăţilor glucidelor

(c) Descrierea principalilor reprezentanţi ai glucidelor

_____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: formule chimice (brute, liniare, ciclice)

Proprietăţi: fizice şi chimice

Reprezentanţi: clasificare, glucoza, galactoza, fructoza, maltoza, lactoza,

zaharoza, amidonul, celuloza

Descriere: răspândire, structură, proprietăţi fizico – chimice, aport caloric,

rol plastic şi funcţional

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale glucidelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai glucidelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

34

Page 35: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2)___________________________________________________________________________

Competenţa 8. 2:. Prezintă rolul lipidelor în alimentaţie___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Modelarea structurii chimice a lipidelor

(b) Prezentarea proprietăţilor lipidelor

(c) Descrierea principalilor reprezentanţi ai lipidelor

____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: formule chimice (acizi graşi, lipide simple, lipide complexe )

Proprietăţi: fizice şi chimice

Reprezentanţi: clasificare, gliceride, ceride, steride, fosfatide

Descriere: răspândire, structură, proprietăţi fizico – chimice, aport caloric,

rol plastic şi funcţional

___________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale lipidelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai lipidelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

35

Page 36: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE AALIMENTELOR (2)______________________________________________________________________________

Competenţa 8. 3:. Prezintă rolul protidelor în alimentaţie______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Modelarea structurii chimice a protidelor

(b) Prezentarea proprietăţilor protidelor

(c) Descrierea principalilor reprezentanţi ai protidelor

Condiţii de aplicabilitate:

Structuri: formule chimice generale (aminoacizi, peptide)

Proprietăţi: fizice, chimice şi biochimice ale aminoacizilor

Reprezentanţi: clasificare, aminoacizi esenţiali, peptide, proteine, heteroproteide

Descriere: răspândire, proprietăţi fizico – chimice, aport caloric,

rol plastic şi funcţional

______________________________________________________________________________

Probe de evaluare:

Probe scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să modeleze structurile chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizico-chimice ale protidelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie principalii reprezentanţi ai protidelor conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

36

Page 37: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 8: APRECIEREA VALORII NUTRITIVE A ALIMENTELOR (2)___________________________________________________________________________Competenţa 8.4: Descrie rolul biocatalizatorilor ___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă :

(a) Clasificarea biocatalizatorilor

(b) Prezentarea proprietăţilor fizice şi biologice ale vitaminelor

(c) Precizarea principalelor surse de vitamine

(d) Caracterizarea enzimelor

___________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate:

Biocatalizatori: vitamine hidrosolubile, vitamine liposolubile, enzime

Proprietăţi fizice şi biologice: solubilitate, culoare, stare de agregare, hipovitaminoza,

hipervitaminoza, avitaminoza

Surse de vitamine: produse din regnul vegetal şi animal

Caracterizarea enzimelor: specificitatea, acţiunea enzimelor în funcţie de temperatură,

pH, concentraţia ionică

____________________________________________________________________________Probe de evaluare:

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să clasifice biocatalizatorii conform criteriului de performanţă (a), respectând condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte proprietăţile fizice şi biologice ale vitaminelor conform criteriului de performanţă (b), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să precizeze principalele surse de vitamine conform criteriului de performanţă (c), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

Probe scrise şi orale prin care elevul demonstrează că este capabil să caracterizeze enzimele conform criteriului de performanţă (d), utilizând elementele prevăzute în condiţiile de aplicabilitate.

37

Page 38: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 9: PREGÃTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

9.1 Supraveghează separarea corpurilor străine din materiile

prime şi auxiliare

9.2 Pregăteşte materiile prime şi auxiliare de origine vegetală

9.3 Pregăteşte materiile prime şi auxiliare de origine animală

38

Page 39: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 9: PREGÃTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ (2)

_____________________________________________________________________________Competenţa 9.1: Supraveghează separarea corpurilor străine din

materiile prime şi auxiliare _____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Identificarea corpurilor străine din masa de materii prime

(b) Deservirea utilajelor de separare a corpurilor străine

(c) Identificarea eventualelor defecţiuni ale utilajelor

Condiţii de aplicabilitate :

Corpuri străine: minerale, metalice,organice

Utilaje: maşină de spălat sfeclă, prinzător de paie, separator de

piatră şi nisip, filtre, spălător de miez de floarea-soarelui,

site, vibroaspirator, maşina de curăţat şi sortat boabe de

cacao

Deservire: alimentare,pornire, urmărirea capacităţii şi a parametrilor,

îndepărtarea impurităţilor minerale şi feroase, oprire,

curăţire

Defecţiuni: deteriorare mecanică, formare dopuri, întrerupere energie,

degajare de vapori, zgomote anormale, neetanşeitate,

pericol de aprindere

Probe de evaluare :

Probe orale,scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice corpurile străine din masa de materii prime după cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de separare după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

39

Page 40: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil identifice eventualele defecţiuni ale utilajelor după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.Titlul unităţii 9: PREGÃTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE DE

ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 9.2: Pregăteşte materiile prime şi auxiliare

de origine vegetală_____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare

(b) Determinarea caracteristicilor materiilor prime

şi auxiliare

(c) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor necesare pregătirii

materiilor prime şi auxiliare , cu respectarea normelor de

securitate şi igienă

(d) Pregătirea materiilor prime şi auxiliare solide şi lichide

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: sfecla de zahăr, zahăr, apă, glucoză, acizi, arome, materii

colorante, substanţe de gelifiere, talc,sâmburi graşi,

rahat,cafea, fructe proaspete şi confiate, seminţe

oleaginoase, rădăcini de ciuin,boabe de cacao, pudră de

cacao, făină, sare,afânători, grăsimi vegetale, lichior,

marmeladă ,gemuri

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, gust, miros.

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, aciditate, conţinut în substanţe reducătoare,

conţinut în gluten umed, conţinut de grăsime, conţinut de

zahăr, pH

Determinare: conform Standardelor

Utilaje: maşini de tăiat sfecla,moară cu ciocane, turbine de drajat,

prăjitoare, toba de spargere, cernătoare, cazane de inox,

mixere, dozatoare

40

Page 41: SPP Operator Ind Zahar

Instalaţii : instalaţia de fabricare a prafului de cacao

Deservire: alimentare, urmărire şi reglare parametrii

tehnologici(temperatură, durată, umiditate, grad de

mărunţire,debite, presiune), evacuare,curăţire

Pregătire: solide : spălare, tăiere, mărunţire/descojire, opărire,

amestecare, cernere, dizolvare, încălzire,filtrare,

lichefiere,răcire, dozare

lichide : dozare, amestecare, încălzire, temperare,

maturare, răcire,respectarea proporţiilor

______________________________________________________________________________Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare de origine vegetală după cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să descrie caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice ale materiilor prime şi auxiliare după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească şi să pregătească materiile prime şi auxiliare de origine vegetală conform criteriilor de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

.

41

Page 42: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 9: PREGÃTIREA MATERIILOR PRIME ŞI AUXILIARE DE ORIGINE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 9.3: Pregăteşte materiile prime de origine animală______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare

(b) Determinarea caracteristicilor ale materiilor prime şi

auxiliare

(c) Deservirea utilajelor necesare pregătirii materiilor prime şi

auxiliare, cu respectarea normelor de securitate şi igienă

(d) Pregătirea materiilor prime şi auxiliare

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime si auxiliare: lapte, ouă, smântână, lapte praf, unt, frişcă, miere de albine, ceară de albine

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, miros, gust

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, aciditate, conţinut în grăsimi, conţinut în

substanţe reducătoare,conţinut de zahăr,densitate

Determinare : conform Standardelor

Utilaje: cazane de inox, mixere, site, dozatoare,

malaxoare

Deservire : alimentare, pornire, reglare parametrii tehnologici,

oprire,evacuare

Pregătire: amestecare, dizolvare, respectarea proporţiilor, încălzire,

separare, batere

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare de origine animală după cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

42

Page 43: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice materiile prime şi auxiliare de origine animală după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele necesare pregătirii materiilor prime şi auxiliare de origine animală după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească materiile prime şi auxiliare de origine animală după cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

43

Page 44: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 10: USCAREA -RĂCIREA ZAHĂRULUI ŞI A PRODUSELOR ZAHAROASE

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

10.1 Identifică modurile de transmitere a căldurii şi

tipurile de agenţi termici

10.2 Supraveghează uscarea şi răcirea zahărului şi a produselor

zaharoase

44

Page 45: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 10: USCAREA -RĂCIREA ZAHĂRULUI ŞI A PRODUSELOR ZAHAROASE (2)

_____________________________________________________________________________Competenţa 10. 1: Identifică modurile de transmitere a căldurii şi

tipurile de agenţi termici____________________________________________________________________________Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea modurilor de transmitere a căldurii

(b) Enumerarea tipurilor de agenţi folosiţi la transferul termic

(c) Identificarea aparatelor şi instalaţiilor în care intervine schimbul termic

(d) Deservirea aparatelor şi instalaţiilor

Condiţii de aplicabilitate :

Moduri de transmitere a căldurii: prin convecţie, prin conducţie, prin radiaţie, mixt

Agenţi termici: agenţi de încălzire (gazele de ardere, aerul cald, aburul, apa caldă), agenţi de răcire (aerul, apa, agenţii frigorifici)

Aparate : amestecătoare, cuptoare, uscătoare, turbine de drajare, prăjitoare

Instalaţii : instalaţii de concentrare

Deservire: alimentare,urmărire şi reglare parametri tehnologici evacuare ( produs şi agent termic), curăţire chimică şi mecanică

Probe de evaluare:

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere modurile de transmitere a căldurii şi tipurile de agenţi termici folosiţi conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de aparate şi instalaţii în care intervine schimbul termic conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească aparatele şi instalaţiile conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

45

Page 46: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 10: USCAREA -RĂCIREA ZAHĂRULUI ŞI A PRODUSELOR ZAHAROASE (2)

____________________________________________________________________________Competenţa 10. 2: Supraveghează uscarea şi răcirea zahărului şi a

produselor zaharoase___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea scopului uscării şi răcirii zahărului şi a

produselor zaharoase

(b) Identificarea utilajelor pentru uscarea şi răcirea zahărului

şi a produselor zaharoase

(c) Deservirea utilajelor utilizate pentru uscarea şi răcirea

zahărului şi a produselor zaharoase,cu respectarea

normelor de securitate şi igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Scopuri: precizarea rolurilor operaţiilor în procesul tehnologic

Utilaje: masa de răcire, turbina de drajare, tunel de răcire, vitrine frigorifice, uscătoare(turn,rotativ)

Deservire: alimentare, urmărirea şi reglarea parametrilor tehnologici ai agenţilor şi produselor ,evacuare, curăţire

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte scopurile uscării şi răcirii zahărului şi produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice utilajele şi instalaţiile care realizează uscarea zahărului si produselor zaharoase conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

46

Page 47: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele cu care se realizează uscarea şi răcirea zahărului şi produselor zaharoase, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

47

Page 48: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 11: FABRICAREA ZAHĂRULUI

Nivel: 2

Valoare credit: 1,5

Competenţe:

11.1 Prelucrează tăieţeii de sfeclă şi zeama de difuzie

11.2 Supraveghează prelucrarea zemii subţiri

11.3 Urmăreşte rafinarea zahărului

11.4 Ambalează şi depozitează zahărul rafinat şi cubic

11.5 Transportă şi depozitează deşeurile

48

Page 49: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 11: FABRICAREA ZAHĂRULUI (2)______________________________________________________________________________Competenţa 11. 1: Prelucrează tăieţeii de sfeclă şi zeama de difuzie______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare utilizate la

prelucrarea tăieţeilor de sfeclă şi a zemii de difuzie

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a tăieţeilor de

sfeclă şi a zemii de difuzie

(c) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor folosite la prelucrarea

tăieţeilor şi a zemii de difuziune cu respectarea normelor de

securitate şi igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: extragere, presare, purificare zeamă subţire

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici

operaţiilor, transformări fizice şi chimice

Instalaţii : instalaţii de difuzie (BMA,RT, DDS), instalaţii de dozare

lapte de var

Utilaje: predefecator, defecator, aparate de saturaţie, decantoare,

filtre, rezervoare, pompe centrifuge, prese

Deservire: alimentare, verificare şi reglare parametrii tehnologici ,

evacuare

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare utilizate la prelucrarea tăieţeilor de sfeclă şi a zemii de difuzie conform instrucţiunilor tehnologice după specificaţiile din criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

49

Page 50: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 11: FABRICAREA ZAHĂRULUI (2)______________________________________________________________________________Competenţa 11. 2: Supraveghează prelucrarea zemii subţiri______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a zemii subţiri

(b) Enumerarea metodelor de evaporare şi centrifugare

(c) Deservirea utilajelor folosite pentru prelucrarea zemii

subţiri, cu respectarea normelor de securitate şi igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii: concentrare zeamă subţire, fierbere masă groasă, malaxare,

separare cristale de zahăr din masa groasă

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici

operaţiilor,transformări fizice şi chimice

Metode de - evaporare: cu simplu/multiplu efect, cu circulaţie naturală /forţată - centrifugare: periodică şi continuă

Utilaje: evaporatoare (orizontale sau verticale), aparate vacuum, malaxor-cristalizor, aparat de fierbere-cristalizare orizontal sau vertical, centrifuge

Deservire: alimentare, verificare şi reglare parametrii tehnologici,

evacuare

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil săprezinte operaţiile de prelucrare a zemii subţiri conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare privind capacitatea elevului de a enumera metodele de evaporare şi centrifugare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

50

Page 51: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele, conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

51

Page 52: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 11: FABRICAREA ZAHĂRULUI (2)______________________________________________________________________________Competenţa 11. 3: Urmăreşte rafinarea zahărului ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de rafinare a zahărului şi de

obţinere a zahărului cubic

(b) Deservirea utilajelor utilizate la rafinare şi obţinerea

zahărului cubic cu respectarea normelor de securitate şi

igienă

(c) Determinarea caracteristicilor sfeclei de zahăr , zemii de

difuzie şi ale zahărului

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii de rafinare: afinare,dizolvare-recristalizare clerse, centrifugare de

afinaţie, uscare, cernere

Operaţii de obţinere zahăr cubic: dizolvare zahăr galben şi zahăr brut afinat, fierbere masă

groasă, decolorare, centrifugare, presare, uscare, tăiere

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici

operaţiilor, transformări fizice

Utilaje: malaxoare, centrifuge,uscătoare,sortatoare, aparate

vacuum,

prese

Deservire: alimentare, verificare şi reglare parametrii tehnologici,

evacuare

Caracteristici

- senzoriale: aspect, culoare,miros, gust

- fizico-chimice: umiditate, pH, alcalinitate, aciditate, puritate, polarizaţie,

conţinut de substanţă uscată, coloraţie

Determinare: conform Standardelor

52

Page 53: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de rafinare,precum şi de obţinere a zahărului cubic conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele conform criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că poate determina caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice ale sfeclei de zahăr , zemii de difuziune şi ale zahărului conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

53

Page 54: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 11: FABRICAREA ZAHĂRULUI (2)______________________________________________________________________________Competenţa 11. 4: Ambalează şi depozitează zahărul rafinat şi cubic______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea ambalajelor şi materialelor

(b) Enumerarea modalităţilor de ambalare a zahărului rafinat şi

cubic

(c) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor de ambalare a zahărului

rafinat şi cubic,cu respectarea normelor de securitate şi

igienă

(d) Identificarea condiţiilor de depozitare ale zahărului rafinat

şi cubic

Condiţii de aplicabilitate :

Ambalaje: saci de iută,saci de hârtie,pungi de hârtie,cutii de carton

Materiale: adezivi,etichete

Modalităţi de ambalare: manual,mecanizat

Instalaţii : instalaţie de ambalare, instalaţie de cântărire

Utilaje: maşini de cusut

Deservire: alimentare, urmărire confecţionare ambalaje, dozare, închidere ambalaje

Condiţii de depozitare: stare de igienă, menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă ambalajele şi materialele de ambalare conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

54

Page 55: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale şi scrise de evaluare privind capacitatea elevului de enumera modalităţile de ambalare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele şi instalaţiilor de ambalare conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile depozitare ale zahărului rafinat şi cubic conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

55

Page 56: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 11: FABRICAREA ZAHĂRULUI (2)______________________________________________________________________________Competenţa 11. 5: Transportă şi depozitează deşeurile ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea deşeurilor

(b) Deservirea mijloacelor de transport, cu respectarea

normelor de securitate şi igienă

(c) Enumerarea metodelor de conservare

(d) Identificarea condiţiilor de depozitare a deşeurilor

Condiţii de aplicabilitate :

Deşeuri: nămol, borhot, melasă

Mijloace de transport: pompe, rezervoare,conducte, benzi transportoare

Deservire: alimentare, citire şi reglare parametrii tehnologici, evacuare

Metode de conservare: însilozare, uscare

Condiţii de depozitare: stare de igienă, menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale,scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice deşeurile conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare privind capacitatea elevului de a deservi mijloacele de transport conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere metodele de conservare ale nămolului, borhotului şi melasei conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile de depozitare ale deşeurilor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

56

Page 57: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 12: FABRICAREA PRODUSELOR DE CARAMELAJ

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

12.1 Prepară masa de caramel

12.2 Prelucrează masa de caramel pentru obţinerea

bomboanelor tari sticloase

12.3 Prelucrează masa de caramel pentru

obţinerea bomboanelor tari umplute şi neumplute

12.4 Prelucrează masa de caramel pentru

obţinerea caramelelor

12.5 Ambalează şi depozitează produsele de caramelaj

57

Page 58: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 12: FABRICAREA PRODUSELOR DE CARAMELAJ (2)______________________________________________________________________________Competenţa 12.1: Prepară masa de caramel______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru

prepararea masei de caramel

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de preparare a masei de

caramel

(c) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor utilizate la prepararea

masei de caramel, cu respectarea normelor de securitate şi

igienă

(d) Identificarea defecţiunilor utilajelor şi instalaţiilor utilizate

la prepararea masei de caramel

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: dozare, amestecare, fierbere, despumare, concentrare, răcire

Prezentare: scop tehnologic operaţii ,parametrii tehnologici specifici

operaţiilor, transformări fizice

Instalaţii: instalaţie de fierbere-concentrare

Utilaje: dozatoare, cazan duplicat, masă de răcire

Deservire: alimentare,pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici, oprire, evacuare, igienizare

Defecţiuni: întreruperea energiei electrice,zgomote anormale, înfundare serpentină

58

Page 59: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de preparare a masei de caramel conform celor specificate în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele şi instalaţiile, şi să identifice eventualele defecţiuni conform criteriilor de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

59

Page 60: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 12: FABRICAREA PRODUSELOR DE CARAMELAJ (2) _____________________________________________________________________________Competenţa 12.2: Prelucrează masa de caramel pentru obţinerea

bomboanelor tari sticloase_____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a masei de

caramel pentru obţinerea bomboanelor tari sticloase

(b) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

(c) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor care realizează

prelucrarea masei de caramel, cu respectarea normelor de

securitate şi igienă

(d) Identificarea defecţiunilor utilajelor

(e) Determinarea caracteristicilor bomboanelor sticloase

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii: dozare,colorare, acidulare, aromatizare, frământare, formare şi calibrare fitil, ştanţare, finisare

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor,transformări fizice şi chimice

Defecte : fisuri, neuniformitate, desen insuficient conturat, lipiciozitate, masă moale

Măsuri de remediere: verificarea valţurilor şi a temperaturii masei de bomboană

Utilaje: maşina de frământat, maşina de format cu valţuri, maşina de calibrat, maşină de ştanţat

Instalaţii: linie de fabricare a dropsurilor

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici,oprire, evacuare, igienizare

Defecţiuni: uzarea valţurilor, întreruperea energiei electrice,zgomote anormale

60

Page 61: SPP Operator Ind Zahar

Caracteristici senzoriale: aspect, duritate, gust, culoare,miros

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, aciditate,conţinut substanţe reducătoare, pH,conţinut de zahăr

Determinare: conform Standardelor

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a masei de caramel pentru obţinerea bomboanelor tari sticloase conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele şi măsurile de remediere conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele şi să identifice eventualele defecţiuni conform criteriilor de performanţă (c) şi (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice ale bomboanelor sticloase conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

61

Page 62: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 12: FABRICAREA PRODUSELOR DE CARAMELAJ (2)

Competenţa 12.3: Prelucrează masa de caramel pentru obţinerea bomboanelor tari umplute şi neumplute

______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a masei de

caramel pentru obţinerea bomboanelor tari umplute şi

neumplute

(b) Enumerarea tipurilor de înveliş ale bomboanelor tari

(c) Deservirea utilajelor care realizează prelucrare a masei de

caramel pentru obţinerea bomboanelor tari umplute şi

neumplute,cu respectarea normelor de securitate şi igienă

(d) Determinarea caracteristicilor bomboanelor umplute şi

neumplute

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii : dozare, colorare, acidulare, aromatizare, frământare,

formare fitil, calibrare fitil, ştanţare, umplere, finisare

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici

operaţiilor , transformări fizice şi chimice

Tipuri de înveliş: translucid, mătăsos cu linii

Utilaje: masă termală, frământător, maşină de format, maşina de

calibrat, maşina de ştanţat şi umplut, turbină de drajare

Deservire: alimentare,pornire,verificare şi reglare parametrii tehnologici, oprire, evacuare, igienizare

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, gust, miros, duritate

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, pH,aciditate, conţinut substanţe reducătoare

Determinare: conform Standardelor de calitate

62

Page 63: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de prelucrare a masei de caramel pentru obţinerea bomboanelor tari umplute şi neumplute, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere tipurile de înveliş conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice ale bomboanelor umplute conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

63

Page 64: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 12: FABRICAREA PRODUSELOR DE CARAMELAJ (2)_____________________________________________________________________________Competenta 12.4 Prelucrează masa de caramel pentru

obţinerea caramelelor_____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea materiilor prime şi auxiliare pentru obţinerea

caramelelor

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a masei de

caramel

(c) Deservirea utilajelor care realizează prelucrarea masei de

caramel pentru obţinerea caramelelor ,cu respectarea

normelor de securitate şi igienă

(d) Determinarea caracteristicilor ale caramelelor

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: dozare, colorare, acidulare, aromatizare, frământare intensivă, formare şi calibrare fitil , ştanţare

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice şi chimice

Utilaje: masă termală, maşină de rulat şi calibrat, ştanţe

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici, oprire, evacuare, igienizare

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, miros, gust, rugozitate

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, aciditate, pH,conţinut de grăsime

Determinare: conform Standardelor

64

Page 65: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare pentru obţinerea caramelelor conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de prelucrare a masei de caramel conform celor specificate în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile caramelelor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

65

Page 66: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 12: FABRICAREA PRODUSELOR DE CARAMELAJ (2)

______________________________________________________________________________

Competenţa 12. 5: Ambalează şi depozitează produsele de caramelaj______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea ambalajelor şi materialelor de ambalare a produselor de

caramelaj

(b) Enumerarea modalităţilor de ambalare a produselor de caramelaj

(c) Deservirea utilajelor de ambalare a produselor de caramelaj,cu

respectarea normelor de securitate şi igienă

(d) Identificarea condiţiilor de depozitare a produselor de caramelaj

Condiţii de aplicabilitate :

Ambalaje : hârtie cerată imprimată,hârtie acoperită cu materiale plastice,hârtii metalizate,pungi din plastic,cutii de carton

Materiale: adezivi,etichete

Modalităţi de ambalare: manual, mecanizat, mixt

Utilaje: maşină de ambalat

Deservire: alimentare, urmărire şi reglare cantităţi, evacuare, etichetare

Condiţii de depozitare: stare de igienă,menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă ambalajele şi materialele corespunzătoare conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere modalităţile de ambalare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de ambalare conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

66

Page 67: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile optime de depozitare ale produsele de caramelaj conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

67

Page 68: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 13: FABRICAREA DRAJEURILOR

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

13.1 Formează nucleele de drajare

13.2 Drajează nucleele de drajare

13.3 Finisează drajeurile

13.4 Ambalează şi depozitează drajeurile

68

Page 69: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 13: FABRICAREA DRAJEURILOR (2)______________________________________________________________________________Competenţa 13. 1: Formează nucleele de drajare

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de formare a nucleelor de

drajare

(c) Identificarea tipurilor de nuclee

(d) Deservirea utilajelor folosite pentru formarea nucleelor de

drajare, cu respectarea normelor de securitate şi igienă

(e) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii : dozare, preparare sirop, turnare la cald, tăiere şi modelare la rece, stanţare la cald

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice

Tipuri de nuclee: tari, moi, fragile

Utilaje: dozatoare, cazane de inox, maşină de tăiat,turbină de drajare, uscător

Deservire: alimentare,pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici ,oprire, evacuare, curăţire

Defecte de fabricare: consistenţă redusă, suprafaţă rugoasă, uscare insuficientă

Măsuri de remediere: verificarea concentraţiei siropului, stropire cu apă, verificarea temperaturii şi umidităţii aerului

69

Page 70: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de formare a nucleelor de drajare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale si scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere tipurile de nuclee conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele pentru formarea nucleelor de drajare conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele de fabricare şi măsurile de remediere conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

70

Page 71: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 13: FABRICAREA DRAJEURILOR (2)______________________________________________________________________________Competenţa 13. 2: Drajează nucleele de drajeuri______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Enumerarea metodelor de drajare

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de drajare

(c) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor folosite pentru

drajarea nucleelor de drajare, cu respectarea normelor

de securitate şi igienă

(d) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

Condiţii de aplicabilitate :

Metode: la rece,la cald, cu ciocolată, prin pulverizare

Operaţii: încărcare nuclee , uscare

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice

Utilaje: turbină de drajare,uscător

Instalaţii: instalaţie de drajare

Deservire: alimentare,pornire ,verificare şi reglare parametrii tehnologici, oprire, evacuare, igienizare

Defecte de fabricare: lipiciozitate, culoare neuniformă, înveliş moale/tare

Măsuri de remediere: corecţia concentraţiei siropului,reglarea parametrilor de uscare, omogenizarea pudrei de drajare

Probe de evaluare :

Probe orale şi scrise prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere metodele de drajare conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de drajare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

71

Page 72: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele pentru drajare conform criteriului de performanţă (c) , cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele de fabricare şi măsurile de remediere conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

72

Page 73: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 13: FABRICAREA DRAJEURILOR (2)___________________________________________________________________________Competenţa 13. 3: Finisează drajeurile___________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de finisare a drajeurilor

(b) Deservirea utilajelor pentru finisarea drajeurilor , cu

respectarea normelor de securitate şi igienă

(c) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

(d) Determinarea caracteristicilor drajeurilor

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii: încărcare drajeuri, adăugare sirop de zahăr ,lustruire, control lustruire

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor,transformări fizice şi chimice

Utilaje: turbină de drajare

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici, oprire, evacuare ,curăţire

Defecte: pastă moale, uscare insuficientă a drajeurilor

Măsuri de remediere: corecţia amestecului cu ulei vegetal cald, refulare aer pentru uscare

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, gust, formă, strălucire, structură, uniformitate culoare

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, conţinut de substanţă uscată, aciditate, conţinut de zaharuri reducătoare

Determinare: conform Standardelor de calitate

73

Page 74: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe practice,scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de finisare ale drajeurilor conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de drajare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice,scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele drajeurilor şi măsurile de remediere conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile drajeurilor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

74

Page 75: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 13: FABRICAREA DRAJEURILOR (2)________________________________________________________________________

Competenţa 13. 4: Ambalează şi depozitează drajeurile________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea ambalajelor şi materialelor de ambalare a

drajeurilor

(b) Deservirea utilajelor de ambalare a drajeurilor, cu

respectarea normelor de protecţie a muncii şi igienă

(c) Identificarea condiţiilor de depozitare a drajeurilor

Condiţii de aplicabilitate :

Ambalaje: pungi din plastic,cutii de carton

Materiale: adezivi,etichete

Utilaje : maşină de ambalat

Deservire : alimentare, urmărire şi reglare cantităţi, evacuare, etichetare

Condiţii de depozitare: stare de igienă, menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă ambalajele şi materialele de ambalare corespunzătoare conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de ambalare conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile de depozitare conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

75

Page 76: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 14: FABRICAREA PRODUSELOR ZAHAROASEGELIFICATE

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

14.1 Obţine jeleurile

14.2 Obţine rahatul

14.3 Ambalează şi depozitează produsele zaharoase

gelificate.

76

Page 77: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 14: FABRICAREA PRODUSELOR ZAHAROASE GELIFICATE (2)

_____________________________________________________________________________Competenţa 14.1: Obţine jeleurile _____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru

obţinerea jeleurilor

(b) Prezentarea operaţiilor la obţinerea jeleurilor

(c) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor folosite la obţinerea

jeleurilor , cu respectarea normelor de securitate şi

igienă

(d) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

(e) Determinarea caracteristicilor jeleurilor

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: dozare, înmuiere substanţe de gelificare, fierbere,filtrare, amestecare cu coloranţi,acizi şi arome, turnare, gelificare, uscare, finisare

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice şi chimice

Utilaje: dozatoare, cazane de fierbere duplicat, site, ştanţe, tunel de răcire, cernător,filtre

Instalaţii: instalaţie de turnat

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici,oprire, evacuare, curăţire/igienizare

Defecte: consistenţă moale, neelasticitate, masă de jeleu cu cocoloaşe, masă de jeleu grăunţoasă, culoare ştearsă, masa de jeleu prezintă pungi de aer

Măsuri de remediere: reglare durată de înmuiere şi fierbere, temperatură, pH,

77

Page 78: SPP Operator Ind Zahar

creştere conţinut sirop de glucoză, amestecare uşoară

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, miros, gust, structură, formă, elasticitate, uniformitate

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, conţinut de substanţe reducătoare, pH, aciditate Determinare: conform Standardelor de calitate

Probe de evaluare:

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil identifice materiile prime şi auxiliare conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice,orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de obţinere a jeleurilor după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele şi instalaţiile folosite la obţinerea jeleurilor după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că poate identifica defectele şi măsurile de remediere la fabricarea jeleurilor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că poate determina caracteristicile jeleurilor conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

78

Page 79: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 14: FABRICAREA PRODUSELOR ZAHAROASE GELIFICATE (2)

_____________________________________________________________________________Competenţa 14.2: Obţine rahatul_____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru

obţinerea rahatului

(b) Prezentarea operaţiilor ce au loc la obţinerea rahatului

(c) Deservirea utilajelor folosite pentru obţinerea rahatului, cu

respectarea normelor de securitate şi igienă

(d) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

(e) Determinarea caracteristicilor rahatului

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: dozare, amestecare, fierbere şi agitare, aromatizare, colorare, turnare, răcire, tăiere, pudrare

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice şi chimice

Utilaje: dozatoare, cazane de fierbere, tunel de răcire, maşină de tăiat

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici,oprire, evacuare, curăţire

Defecte: consistenţă prea moale , fără elasticitate, consistenţă cauciucoasă, lipiciozitate, lichefiere

Măsuri de remediere: corecţia cantităţii de apă, scurtarea timpului de invertire a zahărului, reglarea duratei şi temperaturii de fierbere

Caracteristici senzoriale: culoare,miros, consistenţă, gust, miros, elasticitate Caracteristici fizico-chimice: umiditate, conţinut de substanţe reducătoare,aciditate

79

Page 80: SPP Operator Ind Zahar

Determinare: conform Standardelor

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare folosite la obţinerea rahatului conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile ce au loc la obţinerea rahatului conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele de calitate şi să găsească măsuri de remediere după cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile rahatului conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

80

Page 81: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 14: FABRICAREA PRODUSELOR ZAHAROASE GELIFICATE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 14.3 Ambalează şi depozitează produsele zaharoase gelificate ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea ambalajelor şi materialelor de ambalare a

produselor zaharoase gelificate

(b) Enumerarea modalităţilor de ambalare a produselor

zaharoase gelificate

(c) Deservirea utilajelor de ambalare a produselor zaharoase

gelificate,cu respectarea normelor de securitate şi igienă

(d) Identificarea condiţiilor de depozitare a produselor

zaharoase gelificate

Condiţii de aplicabilitate :

Ambalaje: hârtie pergaminată, carton duplex, pungi din plastic, pungi, din celofan imprimate

Materiale: adezivi,etichete

Modalităţi de ambalare: manual,mecanizat

Utilaje : maşină de ambalare

Deservire: alimentare, urmărire şi reglare cantităţi, evacuare, etichetare

Condiţii de depozitare: stare de igienă, menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice ambalajele şi materialele şi să enumere modalităţile de ambalare, conform criteriilor de performanţă (a) şi (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

81

Page 82: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de ambalare a produselor gelificate conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile de depozitare a produselor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

82

Page 83: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 15: FABRICAREA PRODUSELOR DIN MASĂ DE FONDANT

Nivel: 2

Valoare credit: 0,5

Competenţe:

15.1 Prepară masa de fondant

15.2 Prelucrează masa de fondant

15.3 Ambalează şi depozitează produsele de

fondanterie

83

Page 84: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 15: FABRICAREA PRODUSELOR DIN MASĂ DE FONDANT (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 15. 1: Prepară masa de fondant______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru

prepararea masei de fondant

(b) Prezentarea operaţiilor fazei de preparare a masei de

fondant

(c) Deservirea utilajelor utilizate pentru prepararea masei de

fondant, cu respectarea normelor de securitate şi igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologiceOperaţii : dozare, fierbere sirop de zahăr şi glucoză,

despumare, filtrare, maturare, batere sirop

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice

Utilaje: dozatoare, cazane fierbere, filtre, fondantiere

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici,oprire, evacuare, igienizare

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile fazei tehnologice de preparare a masei de fondant conform celor specificate în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate. Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele folosite pentru prepararea masei de fondant după cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

84

Page 85: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 15: FABRICAREA PRODUSELOR DIN MASA DE FONDANT (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 15. 2: Prelucrează masa de fondant______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a masei de

fondant

(b) Deservirea utilajelor folosite în prelucrarea masei de

fondant, cu respectarea normelor de securitate şi igienă

(c) Identificarea tipurilor de bomboane

(d) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

(e) Determinarea caracteristicilor produselor din masa de

fondant

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii: temperare, turnare/acoperire nuclee, răcire, demulare, finisare

Prezentare: scop tehnologic, parametrii tehnologici specifici operaţiilor

Utilaje: temperator, maşini de turnat,tunel de răcire

Deservire: alimentare,pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici , oprire, evacuare, curăţire

Tipuri de bomboane: simple, umplute

Defecte: neuniformitate, consistenţă tare, granulozitate

Măsuri de remediere: reglare temperatură de batere, durată de răcire, concentraţie

Caracteristici senzoriale: aspect, miros, gust, culoare, onctuozitate, uniformitate

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, aciditate,conţinut de substanţa uscată

Determinare: conform Standardelor

85

Page 86: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de prelucrare a masei de fondant conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele la prelucrarea masei de fondant după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice tipurile de bomboane după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele şi măsurile de remediere conform celor specificate în criteriul de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că capabil să determine calitatea produselor de fondanterie conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

86

Page 87: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 15: FABRICAREA PRODUSELOR DIN MASA DE FONDANT (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 15. 3: Ambalează şi depozitează produsele de fondanterie______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea ambalajelor materialelor de ambalare a produselor

de fondaterie

(b) Deservirea utilajelor folosite pentru ambalarea produselor

de fondanterie, cu respectarea normelor de securitate şi

igienă

(c) Identificarea condiţiilor de depozitare a produselor de

fondanterie

_____________________________________________________________________________

Condiţii de aplicabilitate :

Materiale: foiţa de mătase franjurată, folii de staniol, cutii de carton

Utilaje: maşina de ambalat

Deservire: alimentare, verificare şi reglare cantităţi, evacuare

Condiţii de depozitare: stare de igienă, menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă ambalajele şi materialele necesare ambalării produselor de fondanterie conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele folosite pentru ambalarea produselor de fondanterie conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

87

Page 88: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile de depozitare a produselor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

88

Page 89: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 16: FABRICAREA HALVALEI

Nivel: 2

Valoare credit: 1,0

Competenţe:

16.1 Obţine tahânul

16.2 Prepară halviţa

16.3 Obţine halvaua

16.4 Ambalează şi depozitează halvaua

89

Page 90: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 16: FABRICAREA HALVALEI (2)_____________________________________________________________________________Competenţa 16.1: Obţine tahânul_____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime pentru obţinerea tahânului

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de obţinere a tahânului

(c) Deservirea utilajelor folosite pentru obţinerea tahânului , cu

respectarea normelor de securitate şi igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: pregătire,dozare

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice şi chimice

Utilaje: mori,valţuri, conşe, colergang, dezintegrator

Deservire: alimentare, verificare şi reglare parametrii tehnologici, evacuare

Probe de evaluare :

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de obţinere a tahânului conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

90

Page 91: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 16: FABRICAREA HALVALEI (2) ____________________________________________________________________________Competenţa 16.2: Prepară halviţa____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare necesare

preparării halviţei

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de preparare a halviţei

(c) Deservirea utilajelor folosite la prepararea halviţei,

cu respectarea normelor de protecţie a muncii

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime si auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: dozare, amestecare decoct de ciuin cu sirop concentrat,batere halviţă

Prezentare : scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor,transformări fizice şi chimice

Utilaje: dozatoare, cazane de fierbere, halviţiere

Deservire: alimentare,pornire,verificare şi reglare parametrii tehnologici ,oprire, evacuare, igienizare

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare necesare preparării halviţei conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice,scrise şi orale de evaluare prin care elevul este capabil să prezinte operaţiile din faza de preparare a halviţei conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele la prepararea halviţei după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

91

Page 92: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 16: FABRICAREA HALVALEI (2)______________________________________________________________________________Competenţa 16.3: Obţine halvaua______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de obţinere a halvalei

(b) Deservirea utilajelor folosite la obţinerea halvalei , cu

respectarea normelor de securitate şi igienă

(c) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

(d) Identificarea sortimentelor de halva

(e) Determinarea caracteristicilor halvalei

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii: frământare tahân cu halviţă, malaxare, dozare, răcire

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice şi chimice

Utilaje: malaxor, maşină de dozat

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici, oprire, evacuare, igienizare

Defecte: consistenţă sfărâmicioasă, exces de ulei

Măsuri de remediere: adaos aditivi/ulei, reglare cantitate ulei

Sortimente de halva: simplă, marmorată

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, miros, gust, structură, consistenţă

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, aciditate, conţinut substanţă uscată,conţinut de grăsime

Determinare: conform Standardelor

92

Page 93: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de obţinere a halvalei conform instrucţiunilor tehnologice, conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că poate să identifice defectele şi măsurile de remediere conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că poate să identifice sortimentele de halva conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că poate determina caracteristicile halvalei conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

93

Page 94: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 16: FABRICAREA HALVALEI (2)______________________________________________________________________________Competenţa 16.4: Ambalează şi depozitează halvaua______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea ambalajelor pentru ambalarea halvalei

(b) Deservirea utilajelor de ambalare a halvalei, cu respectarea

normelor de securitate şi igienă

(c) Identificarea condiţiilor de depozitare a halvalei

Condiţii de aplicabilitate :

Ambalaje: hârtie parafinată, staniol,cutii din material plastic sau metalizat, cutii de carton cerat, pungi cerate, lăzi de lemn

Utilaje: maşina de ambalat,maşina de marcat

Deservire: alimentare, verificare şi reglare cantităţi, evacuare

Condiţii de depozitare: stare de igienă, menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabili să aleagă ambalajele conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de ambalat halvaua conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice depozitarea în condiţii optime a halvalei conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

94

Page 95: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE

Nivel: 2

Valoare credit: 2,0

Competenţe:

17.1 Obţine masa ,pudra şi untul de cacao

17.2 Prepară masa de ciocolată

17.3 Prelucrează masa de ciocolată

17.4 Prepară aluaturile

17.5 Prelucrează aluaturile

17. 6 Prepară siropurile, cremele şi glazurile

17.7 Realizează produsele de cofetărie

17.8 Ambalează şi depozitează ciocolată şi produsele

de cofetărie

95

Page 96: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.1: Obţine masa, pudra şi untul de cacao______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de obţinere a masei, a

pudrei şi a untului de cacao

(c) Deservirea utilajelor folosite la obţinerea masei, pudrei şi

untului de cacao, cu respectarea normelor de securitate şi

igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime si auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: măcinare boabe de cacao, tratare, presare masă de cacao,sfărâmare turte de cacao,cernere

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice

Utilaje: mori, valţuri, broeze, colergang,prese,site

Deservire: alimentare, verificare şi reglare parametrii tehnologici, evacuare

Probe de evaluare :

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul este capabil să prezinte operaţiile din faza de obţinere a masei, a pudrei şi a untului de cacao conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

96

Page 97: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele folosite la obţinerea masei, pudrei şi untului de cacao conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

97

Page 98: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.2: Prepară masa de ciocolată______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare pentru prepararea

masei de ciocolată

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de preparare a masei de

ciocolată

(c) Deservirea utilajelor utilizate la prepararea masei de

ciocolată, cu respectarea normelor de securitate şi igienă

(d) Determinarea indicilor calitativi ai masei de ciocolată

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime si auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: dozare, amestecare,frământare, mărunţire fină, conşare

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor,transformări fizice şi chimice

Utilaje: dozatoare, malaxor, broeze, conşe

Deservire: alimentare, verificare şi reglare parametrii tehnologici, evacuare

Indici de calitate senzoriali: aspect, culoare, miros, gust Indici de calitate fizico-chimici: conţinut de grăsime, ,conţinut de zahăr, umiditate,

alcalinitate

Determinare: conform Standardelor

98

Page 99: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare pentru prepararea masei de ciocolată conform criteriului de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de preparare a masei de ciocolată conform celor specificate în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele utilizate la prepararea masei de ciocolată conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine indicii calitativi ai masei de ciocolată conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

99

Page 100: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.3: Prelucrează masa de ciocolată______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a masei de

ciocolată

(b) Deservirea utilajelor şi instalaţiilor utilizate la prelucrarea

masei de ciocolată, cu respectarea normelor de securitate şi

igienă

(c) Identificarea defectelor şi măsurilor de remediere

(d) Enumerarea produselor de ciocolată

(e) Determinarea caracteristicilor ciocolatei şi a produselor de

ciocolaterie

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii: temperare, modelare,acoperire cu ciocolată a nucleelor, răcire

Prezentare: scop tehnologic operaţii ,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice

Utilaje: malaxoare, conşe, ştanţe

Instalaţii: instalaţie de tabletare

Deservire: alimentare, verificare şi reglare parametrii tehnologici, evacuare

Defecte: culoare ştearsă, pungi de aer, aspect grăunţos, formă necorespunzătoare

Măsuri de remediere: reglarea cantităţii de unt, a temperării, verificarea modelării

Produse de ciocolată: bomboane de ciocolată, ciocolată cuvertură, specialităţi de ciocolată,praf de ciocolată

Caracteristici senzoriale: aspect, culoare, miros, gust,fineţe, grad de umplere

100

Page 101: SPP Operator Ind Zahar

Caracteristici fizico-chimice: umiditate, conţinut de substanţe reducătoare, conţinut de grăsime, aciditate

Determinare: conform Standardelor ______________________________________________________________________________Probe de evaluare :

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a masei de ciocolată, conform instrucţiunilor tehnologice, după cum se specifică în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele şi instalaţiile utilizate la prelucrarea masei de ciocolată, după cum se specifică în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele şi măsurile de remediere, , după cum se specifică în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere produsele de ciocolată, după cum se specifică în criteriul de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice ale ciocolatei şi a produselor de ciocolaterie, după cum se specifică în criteriul de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

101

Page 102: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.4: Prepară aluaturile ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Indicarea materiilor prime şi auxiliare folosite la

prepararea aluaturilor

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de preparare a aluaturilor

(c) Enumerarea tipurilor de aluaturi

(d) Determinarea indicilor de calitate ai aluaturilor

(e) Deservirea utilajelor folosite la prepararea aluaturilor, cu

respectarea normelor de protecţie a muncii

________________________________________________________________________Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii: dozare, amestecare, afânare (nu la aluat fraged,opărit şi blat), batere/frământare

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări fizice,chimice,microbiologice

Tipuri de aluaturi: opărit, fraged, dospit, foietaj, fluid

Indici de calitate senzoriali: consistenţă, aspect, miros,culoare elasticitate

Indici de calitate fizico-chimici: aciditate, capacitate de fermentare, temperatura

Determinare: conform Standardelor

Utilaje: dozatoare, malaxoare, mixere

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici,oprire, evacuare, igienizare

102

Page 103: SPP Operator Ind Zahar

Probe de evaluare :

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice materiile prime şi auxiliare folosite la prepararea aluaturilor conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de preparare a aluaturilor conform celor specificate în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi scrise de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere tipurile de aluaturi conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine indicii de calitate ai aluaturilor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele folosite la prepararea aluaturilor conform celor specificate în criteriul de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

103

Page 104: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.5: Prelucrează aluaturile ______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Prezentarea operaţiilor din faza de prelucrare a aluaturilor

(b) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere

(c) Deservirea utilajelor folosite la prelucrarea aluaturilor, cu

respectarea normelor de securitate şi igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Operaţii: divizare,modelare, turnare, ştanţare, coacere, tratare

Prezentare: scop tehnologic operaţii,parametrii tehnologici specifici operaţiilor, transformări chimice şi fizice

Defecte: forma, volum, grosime a foilor,aspect,consistenţă redusă

Remedieri: corespunzătoare fiecărui defect

Utilaje: maşină de modelat, maşină de divizat, ştanţe, cuptoare

Deservire: alimentare, pornire, verificare şi reglare parametrii tehnologici,oprire, evacuare, curăţire

Probe de evaluare :

Probe scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de prelucrare a aluaturilor conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele ce pot apare la semifabricate şi a cauzelor care au dus la apariţia acestora conform celor specificate în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele conform celor specificate în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

104

Page 105: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.6: Prepară siropurile, cremele şi glazurile______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Identificarea materiilor prime şi auxiliare folosite pentru

prepararea diferitelor tipuri de siropuri, creme şi glazuri

folosite la obţinerea produselor de cofetărie

(b) Prezentarea operaţiilor de preparare a siropurilor, cremelor

şi glazurii folosite la prepararea produselor de cofetărie

(c) Identificarea defectelor şi a măsurilor de remediere întâlnite

la siropuri,creme şi glazuri

(d) Igienizarea utilajelor folosite la prepararea siropurilor,

cremelor şi glazurilor, cu respectarea normelor

de securitate şi igienă

Condiţii de aplicabilitate :

Materii prime şi auxiliare: conform instrucţiunilor tehnologice

Operaţii de preparare- sirop: dozare, amestecare, fierbere,despumare, strecurare, răcire,

colorare(pentru trampare), aromatizare - creme: dozare, amestecare, batere(creme pe bază de

frişcă)/fierbere, răcire,aromatizare,colorare- glazuri: dozare, fierbere(la cald)/ frecare (la rece), colorare

Prezentare: scop tehnologic operaţii, parametrii tehnologici specifici operaţiilor,transformări fizice,chimice

Defecte: de aspect, de consistenţă, de culoare, de miros, de gust, de aromă

Măsuri de remediere: conform instrucţiunilor tehnologice

Utilaje: dozatoare, cazane de inox, mixere, bătătoare

105

Page 106: SPP Operator Ind Zahar

Igienizare: soluţii chimice

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să identificemateriile prime şi auxiliare folosite pentru prepararea diferitelor tipuri de siropuri, creme şi glazuri folosite la obţinerea produselor de cofetărie conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile de preparare a siropurilor, cremelor şi glazurilor folosite la fabricarea produselor de cofetărie conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale,scrise şi practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele şi măsurile de remediere ce pot apare la siropuri,creme şi glazuri conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să igienizeze utilajele folosite la prepararea siropurilor, cremelor şi glazurilor conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

106

Page 107: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.7: Realizează produsele de cofetărie______________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Pregătirea blaturilor,cojilor şi foilor în vederea umplerii

(b) Prezentarea operaţiilor din faza de realizare a produselor de

cofetărie

(c) Igienizarea ustensilelor folosite la realizarea

produselor de cofetărie, cu respectarea normelor de

securitate şi igienă

(d) Identificarea defectelor şi măsurilor de remediere la

produsele de cofetărie

(e) Determinarea caracteristicilor ciocolatei şi produselor de

cofetărie

Condiţii de aplicabilitate :

Pregătire: însiropare/trampare

Operaţii: umplere, presare (după caz), răcire, finisare

Prezentare: scop tehnologic operaţii

Produse de cofetărie: torturi, prăjituri mici(cu foi,cu blat,cu coji), fursecuri,pişcoturi

Ustensile: cuţite, palete, poşuri, duiuri, pensule, şpriţ

Igienizare: soluţii chimice

Defecte: prăjituri deformate, miros necorespunzător, umplere neuniformă,gust rânced

Măsuri de remediere: respectarea recomandărilor tehnologice, verificarea calităţii

107

Page 108: SPP Operator Ind Zahar

componentelor

Caracteristici senzoriale : aspect, gust, miros, culoare, formă,structură, grad de umplere

Caracteristici fizico-chimice: conţinut grăsime, aciditate, conţinut de substanţe reducătoare, conţinut de substanţă uscată

Determinare: conform Standardelor

Probe de evaluare :

Probe orale, scrise şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să pregătească blaturile,cojile şi foile în vederea umplerii conform celor specificate în criteriul de performanţă(a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să prezinte operaţiile din faza de realizare produsele de cofetărie conform criteriului de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să igienizeze utilajele şi ustensilele folosite la realizarea produselor de cofetărie conform criteriului de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice, scrise şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice defectele şi măsurile de remediere la produsele de cofetărie conform criteriului de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe practice şi orale de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să determine caracteristicile senzoriale şi fizico-chimice ale ciocolatei şi a produselor de cofetărie conform criteriului de performanţă (e), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

108

Page 109: SPP Operator Ind Zahar

Titlul unităţii 17: FABRICAREA CIOCOLATEI ŞI A PRODUSELOR DE COFETĂRIE (2)

______________________________________________________________________________Competenţa 17.8: Ambalează şi depozitează ciocolata şi produsele

de cofetărie_____________________________________________________________________________

Criterii de performanţă:

(a) Alegerea materialelor de ambalare ale ciocolatei şi

produselor de cofetărie

(b) Enumerarea modalităţilor de ambalare

(c) Deservirea utilajelor de ambalare cu respectarea

normelor de securitate şi igienă

(d) Identificarea condiţiilor de depozitare ale ciocolatei şi

produselor de cofetărie

Condiţii de aplicabilitate :

Materiale: hârtie cerată dantelată, folii de aluminiu, cutii din carton, suporturi alveolare, chese, coşuleţe de hârtie ondulată

Modalităţi de ambalare: manual,mecanizat

Utilaje: maşina de ambalat

Deservire: alimentare, verificare şi reglare cantităţi, evacuare

Condiţii de depozitare: stare de igienă, menţinere parametrii aer

Probe de evaluare :

Probe orale şi practice prin care elevul demonstrează că este capabil să aleagă materiale de ambalare conform celor specificate în criteriul de performanţă (a), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să enumere modalităţile de ambalare conform celor specificate în criteriul de performanţă (b), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

109

Page 110: SPP Operator Ind Zahar

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să deservească utilajele de ambalare conform celor specificate în criteriul de performanţă (c), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

Probe orale, scrise şi practice de evaluare prin care elevul demonstrează că este capabil să identifice condiţiile de depozitare a produselor conform celor specificate în criteriul de performanţă (d), cuprinzând toate condiţiile de aplicabilitate.

110