planificari ed pt sanatate

48
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE OPŢIONAL NR. CRT UNITATEA DE INVĂŢARE OB.REF. CONŢINUTURI NR.ORE SĂPTĂMÂNA OBS . 1. Noţiuni elementare de anatomie şi fiziologie 1.1. 1.2. 2.1. Corpul uman: părţi componente, localizarea principalelor organe interne. Organele de simţ. Starea de sănătate / boală. Creşterea şi dezvoltarea în perioada copilăriei 6 I-VI 2. Igienă personală 2.3. 2.1. Igiena cavităţii bucale. Igiena mâinilor şi a unghiilor. Igiena părului. Igiena corpului. Igiena îmbrăcămintei. Igiena încălţămintei. Boli cauzate de lipsa de igienă: hepatita, scabia, puricii, păduchii. Gripa şi virozele respiratorii. 7 VII-XIII 3. Activitate şi odihnă 2.4. Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei. Timpul liber: activităţi şcolare şi extraşcolare. 2 XIV-XV 4. Sănătatea 2.1. Mediul înconjurător. 2 XVI-XVII

Upload: dan-florin-lazar

Post on 04-Jan-2016

407 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

ed. pt. catifea

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Ed Pt Sanatate

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATEOPŢIONAL

NR.CRT

UNITATEA DE INVĂŢARE

OB.REF.

CONŢINUTURI NR.ORE

SĂPTĂMÂNA

OBS.

1. Noţiuni elementare

de anatomie şi

fiziologie

1.1. 1.2.2.1.

Corpul uman: părţi componente, localizarea principalelor organe interne.

Organele de simţ. Starea de sănătate / boală. Creşterea şi dezvoltarea în perioada copilăriei

6 I-VI

2. Igienă personală 2.3.2.1.

Igiena cavităţii bucale. Igiena mâinilor şi a unghiilor. Igiena părului. Igiena corpului. Igiena îmbrăcămintei. Igiena încălţămintei. Boli cauzate de lipsa de igienă: hepatita, scabia,

puricii, păduchii. Gripa şi virozele respiratorii.

7 VII-XIII

3. Activitate şi odihnă 2.4. Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei.

Timpul liber: activităţi şcolare şi extraşcolare.

2 XIV-XV

4. Sănătatea mediului 2.1. 2.3.

Mediul înconjurător. Curăţenia în clasa şi şcoala mea.

2 XVI-XVII

5. Sănătate mintală 2.2.1.1. 1.2.

Autocunoaşterea. Eu şi ceilalţi, locul meu în clasă / colectiv. Diferiţi , dar suntem cu toţi copii. Despre emoţii.

5 I-V

6. Sănătatea alimentaţiei

2.1. 2.6.

Tipuri de alimente. Termenul de valabilitate al alimentelor; reguli de

4 VI-IX

Page 2: Planificari Ed Pt Sanatate

păstrare a alimentelor. Diversitatea alimentelor – condiţie a sănătăţii:

importanţa vitaminelor, sării iodate şi a substanţelor organice (glucide, lipide, proteine).

7. Sănătatea reproducerii

1.1. 1.2.

Suntem fete şi băieţi. 2 X-XI

8. Consumul şi abuzul de substanţe toxice

2.1. Substanţe dăunătoare sănătăţii. Fumul de ţigară şi sănătatea.

2 XII-XIII,

9. Accidente, violenţă, abuz fizic

2.2. 2.5. 2.6.

Modalităţi de prevenire a accidentelor. Despre violenţă. Drepturile mele / drepturile colegilor.

4 XIV-XVII

Page 3: Planificari Ed Pt Sanatate

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIENr. de ore :Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Corpul uman: părţi componente, localizarea principalelor organe interne

1.1.-exerciţii de observare a organismului uman;-exerciţii de completare a unor fişe cu părţile componente ale corpului uman şi cu localizarea organelor interne (plămâni, inimă, rinichi, stomac, intestine, creier)

-fişă de localizare a principalelor componente ale organismului uman;-fişă de recunoaştere a organelor interne;-convorbirea, explicaţia, observaţia;

- observaţia sistematică

2. Organele de simţ: ochii, nasul, limba, urechile, pielea

1.1.-exerciţii de descriere a unui coleg / obiect;-exerciţii de recunoaştere olfactivă;-exerciţii de recunoaştere a gustului unor alimente;-joc ,,Cine te-a strigat pe nume?”;-exerciţii tactile

-alimente diferite (sare, piper, fructe);-demonstraţia, observaţia, explicaţia, studiul de caz;

- observaţia sistematică

3. Starea de sănătate / boală

2.1.2.3.2.4.

-exerciţii de descriere a stării de boală;-joc de rol;-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor

-explicaţia, dezbaterea; - observaţia sistematică

4. Creşterea şi dezvoltarea în perioada copilăriei

1.2.2.1.

-exerciţii de descriere a caracteristicilor fiecărei etape de dezvoltare;- exerciţii de completare a unor fişe lacunare;-exerciţii de recunoaştere a unor organisme în diferite perioade de dezvoltare;-enumerarea principalelor reguli pentru o creştere şi dezvoltare sănătoasă a organismului copilului.

- fişe de lucru;- explicaţia , observaţia;

- observaţia sistematică- portofoliu

-completarea unei fişe cu părţile - fişe de lucru;

Page 4: Planificari Ed Pt Sanatate

5. Evaluare 2.1.2.3.2.4.

componente ale corpului uman ;- recunoaşterea unor organisme în diferite perioade de dezvoltare;

- explicaţia , observaţia;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : IGIENA PERSONALĂNr. de ore : Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Igiena cavităţii bucale

1.1.-exerciţii de observare a cavităţii bucale;-exerciţii de completare a unor fişe cu părţile componente ale cavităţii bucale (dinţi, premolari, molari, limba);-exerciţii-joc de spălare pe dinţi;

-fişă de localizare a principalelor componente ale cavităţii bucale;-periuţe şi pastă de dinţi ;-convorbirea, explicaţia, observaţia;

- observaţia sistematică

2. Igiena mâinilor, a unghiilor

2.1.-exerciţii de enumerare a regulilor de întreţinere a mâinilor, a unghiilor;-exerciţii de tăiere a unghiilor;-exerciţii de spălare a mâinilor;

-unghiera, forfecuţa de unghii ;-demonstraţia, observaţia, explicaţia, studiul de caz;

- observaţia sistematică

3. Igiena părului 2.1-exerciţii de enumerare a regulilor de întreţinere a părului;-exerciţii-joc de spălare a părului;

- pieptenul;-demonstraţia, observaţia, explicaţia, studiul de caz;

- observaţia sistematică

4. Igiena corpului 2.1.2.3.2.4.

-exerciţii-joc de spălare a corpului şi de enumerare a condiţiilor pentru o igienă corectă;-exerciţii de descriere a stării de boală;-joc de rol;-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor;

-explicaţia, dezbaterea; - observaţia sistematică

5.Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămin-tei

2.1.2.3.2.6.

-exerciţii de descriere a etapelor pentru curăţarea încălţămintei;-exerciţii de recunoaştere a obiectelor de îmbrăcăminte curate / murdare;

-fişe de lucru;-explicaţia, observaţia;

- observaţia sistematică;

Boli cauzate de -exerciţii de recunoaştere a simptomelor -imagini, fotografii ale unor - observaţia

Page 5: Planificari Ed Pt Sanatate

6. lipsa de igienă: hepatita, puricii, păduchii

2.1.2.3.

bolilor;-exerciţii de enumerare a condiţiilor care conduc la apariţia acestor boli;-exerciţii de enumerare a regulilor de igienă care previn apariţia bolilor;

persoane bolnave;-explicaţia, conversaţia, observaţia;

sistematică;

7.Gripa şi virozele respiratoriiViruşii secolului:TBC

2.1.2.3.

-exerciţii - joc de recunoaştere a simptomelor gripei şi a virozelor respiratorii;-exerciţii de enumerare a condiţiilor de îmbolnăvire şi de prevenire a gripei şi a virozelor respiratorii;

- joc de rol; studiu de caz;-explicaţia, demonstraţia, conversaţia;

- observaţia sistematică;

8. Recapitula-rea noţiunilor şi a regulilor de igienă învăţate

2.1.2.3.

-exerciţii-concurs de enumerare a regulilor de igienă;-exerciţii-concurs de recunoaştere a simptomelor unor boli;-,,Cel mai bun doctor” – joc de rol

- joc de rol, studiu de caz, demonstraţia, explicaţia

9. Igiena cavităţii bucale

1.1.-exerciţii de observare a cavităţii bucale;-exerciţii de completare a unor fişe cu părţile componente ale cavităţii bucale (dinţi, premolari, molari, limba);-exerciţii-joc de spălare pe dinţi;

-fişă de localizare a principalelor componente ale cavităţii bucale;-periuţe şi pastă de dinţi ;-convorbirea, explicaţia, observaţia;

- observaţia sistematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ACTIVITATE ŞI ODIHNĂNr. de ore :Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1.Regimul de activitate şi odihnă în perioada copilăriei.

2.4-exerciţii de prezentare a unui orar personal ;-selectarea dintr-o listă a activităţilor preferate ;-realizareaunui colaj care să ilustreze o activitate de duminica;

-conversaţia ;-munca independentă şi pe grupe ;-fişe de lucru ;

- observaţia sistematică

Page 6: Planificari Ed Pt Sanatate

2. Timpul liber: activităţi şcolare şi extraşcolare.

2.4.- exerciţii de colorare a activităţilor referate ;-exerciţii de prezentare a unui joc preferat ;-exerciţii de realizare a unui puzzle ;

-conversaţia ;-munca independentă ;-fişe de lucru ;

- observaţia sistematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : SĂNĂTATEA MEDIULUINr. de ore :Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Mediul înconjurător.

2.1.2.3.

-exerciţii de selectare a unor imagini cu aspecte de ocrotire/poluare a mediului ;-alcătuirea unor enunţuri care îndeamnă la ocrotirea naturii ;-realizarea unui spot publicitar pentru un mediu curat ;

-conversaţia ;-munca independentă şi pe grupe ;

- observaţia sistematică;-probă orală;

2. Curăţenia în clasa şi şcoala mea.

2.1. 2.3.

- exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare ;-realizarea unui desen al şcolii;-exerciţii de găsire a unor cuvinte într-un puzzle ;-exerciţii de găsire a 5 soluţii pentru înfrumuseţarea clasei ;

-conversaţia ;-munca independentă ;

- observaţia sistematică-probă orală;

3. Evaluare 2.1.2.3.

Portofoliu-conversaţia ;-munca independentă ;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : SĂNĂTATEA MINTALĂNumăr de ore : Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Autocunoaşte-rea

2.2. 1.1.

- chestionarea elevilor in vederea identificării unor calităţi;- completarea unei fişe personale;

-conversaţia ;-munca independentă şi pe grupe ;

- observaţia sistematică-probă orală;

Page 7: Planificari Ed Pt Sanatate

1.2; - desenarea unui autoportret în oglindă; -expoziţie cu portrete;

2. Eu şi ceilalţi 2.2. 1.1.1.

2.

- exerciţii de identificare a situaţiilor în care iţi poţi face prieteni;- exerciţii de selectare a unor modele de prieteni;- activitate în grup;- executarea unui desen-cadou pentru cel mai bun prieten;

-conversaţia ;-munca independentă şi pe grupe ;-coală de hârtie ;

- observaţia sistematică-probă orală;-afişarea posterului colectiv ;

3. Suntem cu toţii copii

2.2. 1.1.1.

2.

- exerciţii de identificare a diferenţelor dintre copii prezentaţi în text;- exemplificarea situaţiilor în care este necesară toleranţa faţă de cei din jur;- identificarea soluţiilor de ajutorare a acestor copii şi de integrare a lor în societate;

-conversaţia ;-munca independentă ;-articole din reviste;

- observaţia sistematică-probă orală;

4. Despre emoţii 2.2. 1.1.1.

2.

-exerciţii de identificare a unor situaţii care le provoacă emoţii elevilor ;-exerciţii de identificare a modului de reacţie la emoţie ;-exerciţii de identificare a modului în care se poate combate starea de emoţie ;-„Jocul emoţiilor” 

-conversaţia ;-munca independentă ;

- observaţia sistematică-probă orală;

5. Evaluare2.2. 1.1. 1.2.

-exerciţii de selectare a unor modele de prieteni;-desenarea unui autoportret în -oglindă

conversaţia ;-munca independentă ;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEINumăr de ore: Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1.Tipuri de alimente 2.1.2.

6.

-exerciţii de identificare a alimentelor si a tipurilor de alimente;-exerciţii de identificare a contribuţiei

-exerciţiul ;-conversaţia ;- elemente de problematizare ;

-observarea sistematica ;-probă orală;

Page 8: Planificari Ed Pt Sanatate

diferitelor tipuri de alimente pentru sănătatea omului;

activitate individuală , frontală ;

2. Termenul de valabilitate al alimentelor; reguli de păstrare a alimentelor.

2.1. 2.6.

--enumerarea elementelor ce trebuie urmărite la cumpărarea unui produs;-joc de rol;-enumerarea consecinţelor în care se consumă alimente expirate;- exerciţii de aşezare a alimentelor cumpărate în locurile de depozitare;

-exerciţiul ;-conversaţia ;- elemente de problematizare ;activitate individuală , frontală ;

-observarea sistematica ;-probă orală

3. Alimentaţia sănătoasă

2.1. 2.6.

- exerciţii de stabilire a unui meniu în funcţie de tipurile de alimentaţie şi mese ;- exerciţii joc de alimentaţie corectă ;- exerciţii de identificare a efectelor , exceselor de orice fel ;

-exerciţiul ;-conversaţia ;- elemente de problematizare ;activitate individuală , frontală ;

-observarea sistematica ;-probă orală;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICENumăr de ore :Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Duşmanii sănătăţii: tutunul,medica-mentele, substanţele interzise

2.12.5 2.3

- exerciţii de identificare a rolului si a efectelor negative ale medicamentelor;- rezolvare de chestionare şi rebusuri;- analiza unor situaţii de abuz- discuţii de grup asupra medicamentelor;- discuţii despre substanţe cu efect vătămător;

-exerciţiul ; -conversaţia ;-elemente de problematizare ;-activitate individuală , frontală

-observarea sistematica ;-proba orală;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZICNumăr de ore :

Page 9: Planificari Ed Pt Sanatate

Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Prevenirea accidentelor

2.2. 2.5. 2.6.

-exerciţii de identificare a situaţiilor care pot duce la accidente ;-precizarea măsurilor de prevenire a accidentelor;-completarea unor chestionare;

-exerciţiul ; -conversaţia ;-elemente de problematizare ;-activitate individuală , frontală;

-observarea sistematica ;

-probă orală;

2. Despre violenţă 2.2. 2.5. 2.6.

-exerciţii – de identificare a unor jocuri violente sau cum pot fi transformate jocurile non-violente în jocuri violente ;- exerciţii de identificare a modului în care reacţionam la violentă; - rezolvare de rebusuri şi chestionare ;

-exerciţiul ; -conversaţia ;-elemente de problematizare ;-activitate individuală , frontală;

-observarea sistematica ;

-probă orală;

3. Şi eu am drepturi

2.2. 2.5.2.

6.

-exerciţii de identificare a relaţiilor adult – copil şi a situaţiilor conflictuale ce pot apărea între aceştia; -discuţii pe teme de relaţii interumane ;-rezolvarea de chestionare şi rebusuri ;

-exerciţiul ; -conversaţia ;-elemente de problematizare ;-activitate individuală , frontală;

-observarea sistematica ;

-probă orală;

4. Evaluare 2.2. 2.5. 2.6

-exerciţii de identificare a situaţiilor care pot duce la accidente ;-precizarea măsurilor de preven exerciţii de identificare a relaţiilor adult – copil şi a situaţiilor conflictuale ce pot apărea între aceştia; -rezolvarea de chestionare şi rebusuri ;

Page 10: Planificari Ed Pt Sanatate

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I

Nr.

crtUnităţi de învăţare Ob. ref. Conţinuturi

Nr.ore Săpt. Obs.

1. Corpul

uman

1.1

1.2

2.1.

2.3.

2.4

Corpul omenesc-părţi componente şi localizarea organelor

interne;

Organele de simţ

Starea de sănătate şi boala.

Cum ne apărăm sănătatea?

Eu cresc

Sănătatea-bunul nostru de preţ - recapitulare/evaluare

2.

Igiena

personală

1.1

1.2

2.1

Igiena cavităţii bucale

Igiena mâinilor,a unghiilor şi a părului

Igiena corpului

Igiena îmbrăcămintei şi a încălţămintei

Page 11: Planificari Ed Pt Sanatate

2.3

2.4

Boli cauzate de lipsa de igienă

Gripa şi virozele respiratorii

Recapitulare/Evaluare

3.

Planificarea

timpului

2.4 Ziua mea de lucru

Cum îmi petrec timpul liber?

. Un mediu curat

O viaţă sănătoasă

2.1

2.3

Să cunoaştem şi să iubim natura!

Şcoala mea este curată

Semestrul II

Nr.

crt

Unităţi de

învăţare

Ob.

ref.Conţinuturi

Nr.

ore

Săpt. Obs.

5.Micul meu

univers2.7.

Despre mine-autocunoaşterea

Eu şi ceilalţi

Suntem fete şi băieţi

Diferiţi şi totuşi la fel-solidaritatea cu persoanele cu nevoi

Identificarea şi controlul emoţiilor

6.Să ne

hrănim

sănătos

2.6.

Tipuri de alimente

Sunt atent la ce cumpăr

Ne hrănim sănătos!

Alimentaţie sănătoasă-recapitulare,evaluare

Page 12: Planificari Ed Pt Sanatate

7. Învăţăm să

ne

comportăm

2.1.

Modalităţi de prevenire a accidentelor şi formelor de agresivitate în mediul şcolar

Drepturile mele/drepturile colegilor

Să prevenim,să ajutăm!-recapitulare,evaluare

8.

Consumul

şi abuzul de

substanţe

toxice

2.5.

2.7.

Duşmanii sănătăţii : tutunul,medicamentele,

substanţele interzise

PLANIFICAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CORPUL UMANNr. de ore :

Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Corpul ome-nesc-părţi

1.1.-exerciţii –joc de descoperire a părţilor componente ale corpului uman, utilizând mulaje, planşe , imagini şi prin studiul propriului corp;

-fişă de lucru-„Prima ta enciclopedie

-observaţia sistematică-evaluare

Page 13: Planificari Ed Pt Sanatate

componente şi localizareaorganelor in-terne;

-exerciţii de completare a unor fişe cu părţile-componente ale corpului uman şi cu localizarea organelor interne (plămâA.T. cântec „Ce frumos e omul!”

completă”-„Stiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”, cubul

reciprocă

2. Organele de simţ

1.1.-exerciţii de recunoaştere a sunetelor emise de diferite obiecte;- sa denumeasca organele de simţ;-exerciţii de recunoaştere a gustului unor alimente;-formulare de întrebări şi răspunsuri;A.T.- jocuri „Pipăitul” , „Punga mirositoare”, ,,Cine te-a strigat pe nume?”;

-alimente diferite (sare, piper, fructe);-„Stiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”, ciorchinele

- observaţia sistematică

3. Starea de sănătate şi boala.

2.1.2.3.2.4.

-exerciţii de descriere a stării de boală;-discuţii asupra conceptelor „sănătate”/ „boală” ;-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor-povestire orală;A.T- joc de rol : «  La doctor »

-brainstorming dezbaterea ,

- observaţia sistematică

4. Cum ne apă-răm sănă-tatea?

1.2.2.1.

-exerciţii de recunoaştere a simptomelor unor boli -enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor- reguli pentru păstrarea sănătăţii-formulare de întrebări şi răspunsuri;A.T. Ghicitori , mesaje către copii infectaţi cu HIV

-fişe de lucru-brainstorming „Bulgărele de zăpadă”,ciorchinele

- observaţia sistematică

5. Eu cresc 1.2.2.1.

-exerciţii de descriere a caracteristicilor fiecărei etape de dezvoltare;-exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare;-exerciţii de recunoaştere a unor organisme în diferite perioade de dezvoltare;-enumerarea principalelor reguli pentru o creştere şi dezvoltare sănătoasă a organismului copilului;A.T-desen “Chpul meu”

-fişe de lucru;- Caruselul

-observaţia sistematică;- portofoliu

6. Sănătateabunul nostru de preţ - recapitulare/e

1.11.22.1.2.3.

-exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare;-exerciţii de recunoaştere a unor organisme în diferite perioade de dezvoltare;-enumerarea principalelor reguli pentru o creştere şi dezvoltare sănătoasă a organismului copilului.

-fişe de lucru -probă scrisă-portofoliu

Page 14: Planificari Ed Pt Sanatate

valuare 2.4 A. T-lectură „Supărarea Mărioarei”, V. Gafiţa

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE IGIENA PERSONALĂNr. de ore :

Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Igienacavităţii bucale

1.1.1.2

-descoperirea prin investigaţii a necesităţii spălării dinţilor;-exerciţii de examinare a dinţilor cu ajutorul unei oglinzi;-exerciţii de completare a unor fişe cu părţile componente ale cavităţii bucale (dinţi, premolari, molari, limba);-exerciţii-joc de spălare pe dinţi;A.T.- Rebus

-fişă de lucru-brainstorming-studiul de caz-convorbirea, explicaţia, observaţia;

-observaţia sistematică-produsele de grup(reclama)

2. Igienamâinilor, a unghiilor şi a părului

2.1.-să identifice produse de îngrijire a corpului; -exerciţii de enumerare a regulilor de întreţinere a mâinilor, a unghiilor, a părului;-exerciţii de completate a fişelor;A.T- joc „Amprente” (pag. 99, Act. trans. )

-Bulgărele de zăpadă-demonstraţia, observaţia, explicaţia,

-observaţia sistematică-produsele de grup (reclama)

3. Igienacorpului

2.1.2.3.2.4.

-identificarea unor regului de comportare care contribuie la menţinerea sănătăţii şi bunei dezvoltări a corpului copiilor;-însuşirea unor reguli de igienă a corpului;-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor;-sa recunoasca si sa aplice pozitiile corecte ale corpului in diverse activitati-A.T.- « Cinci minute cu igiena » , F. Colonaş

-Stiu/Vreau să ştiu/ Am învăţat-explicaţia, dezbaterea;

-observaţia sistematică

4. Igienaîmbrăcămintei şi a

2.1.2.3.

-exerciţii de descriere a etapelor pentru curăţarea încălţămintei;-sa stabileasca criterii de alegere potrivita a vestimentatiei

-Stiu/Vreau să ştiu/ Am învăţat-fişe de lucru;-explicaţia, observaţia;

-observaţia sistematică;

Page 15: Planificari Ed Pt Sanatate

încălţămin-tei

- sa grupeze obiectele de vestimentatie in-functie de diferite criterii- sa explice utilitatea vestimentatiei in viata cotidiana-enumerarea unor modalităţi de transmitere a bolilor;A.T.- Ghicitori

5. Boli cauzatede lipsa de igienă

2.1.2.3.

-exerciţii de recunoaştere a simptomelor bolilor;-exerciţii de enumerare a condiţiilor care conduc la apariţia acestor boli;-exerciţii de enumerare a regulilor de igienă care previn apariţia bolilor;A.T.- Joc: „Găseşte cuvântul cheie”(piele-apă, săpun, etc.)

-brainstormingul -cubul

- observaţia sistematică;

6. Gripa şivirozele respiratorii

2.1.2.3.

-exerciţii - joc de recunoaştere a simptomelor gripei şi a virozelor respiratorii;-exerciţii de enumerare a condiţiilor de îmbolnăvire şi de prevenire a gripei şi a virozelor respiratorii; - postere “Reguli de igienă personală”A.T- “Sfaturi bune”-poezie

- joc de rol; studiul de caz;-ciorchinele

-observaţia sistematică;-produsele elevilor(posterul)

7. Recapitula-re/ Evaluare

2.1.2.3.

-reguli de igienă;-recunoaşterea simptomelor unor boli;A.T.- Desen cu tema: Sunt curat, sunt sănătos!

- studiul de caz, demonstraţia, explicaţia

-evaluare sumativă -portofoliu

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : PLANIFICAREA TIMPULUINr. de ore :

Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Ziua mea de lucru

2.4-ex. de ordonare a unor imagini după modul în care se derulează evenimentele pe parcursul unei zile ;-aprecierea timpului acordat activităţii fizice şi odihnei ;-prezentarea unui program zilnic;-studierea unu caz real şi precizarea regulilor respectate/nerespectate;

-conversaţia ;-activitate individuală , frontală ,pe echipe-fişe de lucru ;

-observaţia sistematică

Page 16: Planificari Ed Pt Sanatate

A.T-joc „O zi din viaţa lui Dino cel mare”(pag. 59, Joc şi joacă)

2. Cum îmi petrec timpul liber?

2.4.-exerciţii de colorare a activităţilor referate ;-exerciţii de prezentare a unui joc preferat ;A.T-joc „O zi din viaţa lui Dino cel mare”(pag. 59, Joc şi joacă)

-ciorchinele-activitate individuală , frontală ,pe echipe-fişe de lucru ;

-observaţia sistematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : UN MEDIU CURAT – O VIAŢĂ SANATOASANr. de ore :

Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Să cunoaş-tem şi să iubim natura!

2.1.2.3.

-exerciţii de selectare a unor imagini cu aspecte de ocrotire/poluare a mediului ;-identificarea unor reguli de comportare care protejează mediul înconjurător;-descrierea efectelor dăunătoare a copiilor asupra plantelor şi animalelor;-alcătuirea unor postere care îndeamnă la ocrotirea naturii ;A.T.-desen “Ce pot face ?”

-cubul-activitate pe grupe ;

-observaţia sistematică;-eseu „Un mediu curat , o viaţă sănătoasă”

2. Şcoala mea este curată

2.1.2.3.

-formulare de intrebari/raspunsuri pe teme privind mediul-confectionarea unor obiecte din materiale refolosibile -ecologizarea unei zone din curtea şcolii;-identificarea necesarului de materiale- solutii pentru ameliorarea ambientului- realizarea unei expoziţii cu obiectele obţinute;

-conversaţia ;-lucru pe grupe

-observaţia sistematică-activitate practică;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : MICUL MEU UNIVERSNumăr de ore : Nr. Conţinuturi Ob Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Data Obs

Page 17: Planificari Ed Pt Sanatate

crt ref. instrumente

1. Despre mine-Autocunoaş-tere

2.7-chestionarea elevilor în vederea identificării unor calităţi;-completarea unei fişe personale;-A.T.-Joc „Ghiceşte cine este? „ (pag. 32, Act. trans.)

-conversaţia ;-munca independentă

-observaţia sistematică

2. Eu şi familia mea-roluri în familie

2.7-explicarea noţiunii de „familie”-discuţii despre membrii familiei şi rolul fiecăruia;-A.T.- joc “Află vârsta”;Rebus

-brainstorming-album de familie

-observaţia sistematică-eseu „Sunt mândru de familia mea”

3. Eu şi ceilalţi 2.7-exerciţii de analiză a unor imagini;-descrierea propriei persoane în relaţiile cu ceilalţi;-exerciţii de identificare a situaţiilor în care iţi poţi face prieteni;-executarea unui desen-Cum arată prietenul meu?;A.T- puzzel „Cum mă port la şcoala” ( pag. 9, Joc şi joacă)

-Diagrama Venn -independent , pe grupe ;-coală de hârtie ;

-observaţia sistematică

4. Suntem fete şi băieţi

2.7-stabilirea asemănărilor şi deosebirilor dintre fete şi băieţi , fizice şi comportamentale ;-ilustrarea unui joc pe care-l pot juca şi fetele şi băieţii;A.T.- joc „Portretul „(pag. 33, Act. trans.)

-conversaţia ;-Diagrama Venn

-observaţia sistematică

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : SA NE HRANIM SANATOS!Număr de ore:

Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Tipuri de alimente

2.1.2.32.6.

-exerciţii de identificare a alimentelor si a tipurilor de alimente;-exerciţii de identificare a contribuţiei diferitelor tipuri de alimente pentru sănătatea omului;A.T.-joc “La magazin”

-braistorming-Bulgărele de zăpadă-activitate individuală , frontală , de grup

-observarea sistematica ;-probă orală;

Page 18: Planificari Ed Pt Sanatate

2. Sunt atent la ce cumpăr

2.1.2.6.

-exerciţii de recunoaştere termenul de valabilitate/expirare a unui produs ;-exerciţii de localizare şi identificare a diferitelor informatii de pe ambalajele ; -enumerarea elementelor ce trebuie urmărite la cumpărarea unui produs;-joc de rol;-enumerarea consecinţelor în care se consumă alimente expirate;-exerciţii de aşezare a alimentelor cumpărate în locurile de depozitare;-exercitii de evaluare a calitatii produselor -relatare de experiente personaleA.T. „La cumpărături”

-joc de rol-activitate individuală , frontală ;

-observarea sistematica ;-probă orală;

3. Ne hrănim sănătos

2.1. 2.6.

- exerciţii de stabilire a unui meniu în funcţie de tipurile de alimentaţie şi mese ;-exerciţii joc de alimentaţie corectă ;-exerciţii de identificare a efectelor exceselor de orice fel ;A.T-desen legume şi fructe

-linia valorilor;-elemente de problematizare ;-activitate individuală , frontală ,pe echipe

-observarea sistematica ;-probă orală;

4. Alimentaţiasănătoasă :recapitulare/evaluare

2.1.2.6.

-exerciţii de identificare a contribuţiei diferitelor tipuri de alimente pentru sănătatea omului;-exerciţii de recunoaştere termenul de valabilitate/expirare a unui produs ;-exerciţii de stabilire a unui meniu în funcţie de tipurile de alimentaţie şi mese ;A.T-“Masă bună”-cântec

-activitate individuală , frontală ,pe echipe

-observarea sistematica ;-probă scrisă-concurs

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : INVATAM SA NE COMPORTAMNumăr de ore :Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

-analiza unor situaţii de abuz, violenţă, accidente; -elemente de -observarea

Page 19: Planificari Ed Pt Sanatate

1. Prevenirea accidentelor

2.2.2.5.

-comentarea unor situaţii prezentate în media;-precizarea măsurilor de prevenire a accidentelor;-completarea unor chestionare;-A.T-Cum acord primul ajutor în caz de...?

problematizare ;-activitate individuală , frontală, pe grupe

sistematica ;-proiectul

2. Despre violenţă

2.2.2.5.

-analiza unor situaţii de abuz, violenţă, accidente;-exerciţii – de identificare a unor jocuri violente sau cum pot fi transformate jocurile non-violente în jocuri violente ;-comentarea unor situaţii prezentate în media;A.T-‘Sunt politicos”-cântec

-dezbaterea-activitate individuală , frontală, în perechi

-observarea sistematica ;-chestionarul

3. Şi eu am drepturi

2.2.2.5.

-exerciţii de recunoaştere a unor drepturi ale copilului;-exerciţii de identificare a relaţiilor adult copil şi a situaţiilor conflictuale ce pot apărea între aceştia; -comentarea unor situaţii prezentate în media (respectarea/-nerespectare drepturilor);A.T.-colaj “Drepturile mele’

-Stiu/Vreau să ştiu/ Am învăţat-activitate individuală , frontală, pe grupe

-observarea sistematica ;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE : CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICE Număr de ore :

Nr. crt

Conţinuturi Ob ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluareinstrumente

Data Obs

1. Duşmaniisănătăţii : tutunul,medicamentele, substanţele interzise

2.12.6.

-exerciţii de recunoaştere a unor substanţe toxice şi agenţi nocivi pentru organism;-exerciţii de identificare a rolului si a efectelor negative ale medicamentelor;-modalităţi de evitate a folosirii substanţelor toxice;-realizarea de afişe;A.T.-proverbe despre sănătate

-“Stiu/Vreau să ştiu/ Am învăţat”-activitate individuala , frontala, pe grupe

-observarea sistematica ;-portofoliul

Page 20: Planificari Ed Pt Sanatate

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE – opţionalNr. de ore / săptămână: 1 oră Nr. total de ore: 34 oreNr. crt. Unităţi de

învăţareObiective de

referinţăConţinuturi Nr

. ore

Săptămâna Obs.

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6.1. Noţiuni

elementare de anatomie şi fiziologie

1.1.; 1.2.; Rolul organelor în corp Organismul - un tot unitar Evaluare

3 1-3

2. Igienă personală

2.1.; 2.3. Rolul igienei personale în prevenirea bolilor transmisibile Reguli de igienă intimă Parazitozele frecvente la copii. Bolile transmise de animale Controlul stomatologic periodic Evaluare

5 4-8

3. Activitate şi odihnă

1.2.; 2.4; Rolul educatiei fizice şi sportive în dezvoltarea armonioasă a organismului

Efort fizic / efort intellectual Refacerea după efort Modalităţi de diminuare a oboselii Evaluare

4 9-12

4. Sănătatea mediului

1.3.; 2.3. Pentru o planetă sănătoasă. Obiectele noi devin deşeuri. Dar deşeurile, pot deveni

obiecte noi? Poluarea aerului – ce este şi cine o produce? Cum

influenţează poluarea sănătatea?

4 13-16

5. Evaluare 1 17

Page 21: Planificari Ed Pt Sanatate

6. Sănătate mintală

2.2; 2.7. Reacţii la teamă: faţă de învăţător, părinţi, note Evaluare

2 18-19

7. Sănătatea alimentaţiei

1.2.; 2.6. Influenţa alimentelor de origine vegetală şi animală Efectele alimentaţiei unilaterale Evaluare

3 20-23

8. Sănătatea reproducerii şi

a familiei

1.1; 2.7. Modificări corporale la pubertate Cum am apărut eu pe lume? Evaluare

4 24-27

9. Consumul şi abuzul de substanţe

toxice

2.5. Cum să spunem NU! îndemnului de a consuma Evaluare

2 28-29

10. Accidente, violenţă, abuz

fizic

2.2. 9.2. Răspunsul la agresivitatea celorlalţi 9.3. Abuzul adulţilor asupra copiilor Evaluare

3 30-32

11. Evaluare finalã 3 33-35

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 1: NOŢIUNI ELEMENTARE DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE

Nr. de ore : 3Nr. crt.

Conţinuturi Ob. de ref.

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1. Rolul organelor în corp

1.1. exerciţii – joc de identificare a părţilor componente ale corpului uman cu planşe, imagini sau prin studiul propriului corp; exerciţii de localizare a organelor interne şi specificarea rolului fiecărui organ;

-fişă de localizare a principalelor componente ale organismului uman;

- observaţia sistematică

activitate pe grupe;

Page 22: Planificari Ed Pt Sanatate

exerciţii de comentare a unor texte audiate; exerciţii de completare a unor rebusuri; exerciţii de realizare a unui om din bucăţi de carton potrivind corect părţile compo-nente şi organele interne.

-fişă de recunoaştere a organelor interne;

- 1 h

tema de lucru în clasă; joc de rol.

2. Organismul – un tot unitar

1.1. exerciţii – joc de localizare a organelor de simţ utilizând planşe, imagini sau prin studiul propriului corp; exerciţii de completare a unor rebusuri; identificarea alimentelor sănătoase; exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi imaginare;prezentarea unui program zilnic;

- coli A4, markere, cretă colorată;- fişe- 1 h

activitate pe grupe; tema de lucru în clasă; jocul didactic.

3. Evaluare - rebus- compunere

- 1 h

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 2 : IGIENA PERSONALĂNr. de ore : 5 ore

Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1. Rolul igienei personale în prevenirea bolilor transmisibile

1.1;2.1.;

exerciţii de comparare a situaţiilor reale şi imaginare; exerciţii de raportare la reguli standard; povestiri orale; prezentarea unui program zilnic de igienă; exerciţii de recunoaştere a unor substanţe toxice şi agenţi nocivi pentru organism; exerciţii de enumerare a unor obiecte personale de igienă; exerciţii de enumerare a unor surse de îmbolnăvire.

- coli A4, markere;

- 1h

activitate pe grupe; tema de lucru în clasă;

2. Reguli de igienã intimã

1.1;2.1.;

- exerciţii de completare a unor reguli de igienă intimă; jocuri de rol; realizarea unor postere pentru igiena personală;

- coli A4, markere, cretă colorată; C.D. „Corpul

- observaţia sistematică activitate pe grupe;

Page 23: Planificari Ed Pt Sanatate

realizarea unor afişe pe diferite teme de igienă: Săpunul – prietenul meu,

Rolul apei în igiena personală, Ce pot face apa şi săpunul?

uman”;

- 1h

tema de lucru în clasă;

3. Parazitozele frecvente la copii. Bolile transmise de animale

- descrierea unor situaţii de îmbolnăvire a organismului din cauza unor animale purtătoare de viruşi; exerciţii de enumerare a unor surse de îmbolnăvire studierea cazurilor reale şi precizarearegulilor respectate/ nerespectate; exerciţii de completare a unor rebusuri; exerciţii de recunoaştere a unor substanţe toxice şi agenţi nocivi pentru organism; exerciţii de luare a decizii;exerciţii de aplicare a normelor de igienă corporală şi a vestimentaţiei prin simularea unor situaţii;

- C.D. „Corpul uman”;

- 1h

- observaţia sistematică; activitate pe grupe; tema de lucru în clasă; joc de rol.

5. Controlul stomatologic periodic

2.1.;1.1.

Dantura sănătoasă – realizarea unei fişe în perechi, a unui studiu pentru completarea unei fişe dentare ; Igiena dinţilor – reguli; studiul unor statistici medicale asupra

populaţiei infantile. discuţii de grup; miniproiecte; activităţi practice în şcoală/comunitate.

prezentare în Power Point;

- 1h

activitate pe grupe; tema de lucru în clasă; miniproiectuljocul didactic.

6. Evaluare 1h

Page 24: Planificari Ed Pt Sanatate

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 3 : ACTIVITATE ŞI ODIHNĂNr. de ore : 4ore

Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1. Rolul educatiei fizice şi sportive în dezvoltarea armonioasă a organismului

1.1.;1.2.; 2.4.;

exerciţii de identificare a aspectelor fizice şi comportamentale ale unui om sănătos; exerciţii de de aplicare conşrientă a regulilor pentru menţinerea sănătăţii în comunitate şi la şcoală; exerciţii de realizare a unui program zilnic pentru efort şi odihnă;stabilirea unui set de exerciţii de înviorare pe care le vor desfăşura şi acasă.

-conversaţia ;-munca independentă şi pe grupe ;-caiet special ;-fişe de lucru ;- coli A4, markere, cretă colorată- 1 h

observare sistematică; activitate pe grupe; tema de lucru în clasă / acasă; observarea dirijată;

2. Efort fizic / efort intelectualRefacerea după efort.

1.1.; 2.1.

exerciţii de comunicare verbală a rolului pe care îl are şcoala în viaţa copilului; selectarea de imagini , desene, reviste cu diferite activităţi ale şcolarului; expoziţii cu lucrări realizate de elevi (desene, compoziţii plastice - “Ce e bine, ce e rău”); realizarea unui program zilnic;exerciţii -joc de identificare pe imagini sau comunicări verbale a nerespectării orelor de odihnă şi consecinţelor de rigoare;

-conversaţia ;-munca independentă ;-caiet special ;-fişe de lucru ;- 1 h

- observaţia sistematică; activitate pe grupe; tema de lucru în clasă; joc de rol.

3. Modalităţi de diminuare a oboselii

1.1.; 2.1..

descrierea (verbală, prin desene, compoziţii plastice, machete) a activităţilor zilnice din timpul liber, cât şi a celor realizate în cadru organizat: excursii, drumeţii; exerciţii de realizare a unui orar şcolar, cuprinzând şi disciplinele favorite (reale sau fictive) într-o săptămână de şcoală.

coli A4, markere;

-„Educaţie pentru sănătate!,” clasa a IV-a, caietul elevului, Ed. Corint, Bucureşti, 2007;

1h

activitate pe grupe; tema de lucru în clasă;jocul didactic.

4. Evaluare 1h

Page 25: Planificari Ed Pt Sanatate

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 4 : SĂNĂTATEA MEDIULUINr. de ore : 5 ore

Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1.Pentru o planetă sănătoasă.

1.3.; 2.3.

realizarea unor desene, colaje care sa alcătu-iască expozitii expuse în clasă. Dintre acestea: - “Legumele- utilizarea in alimentaţie, reţete pe bază de legume”; - “Peştele in alimentaţie- reţete pe bază de peşte”;- “Ciupercile”; - “Produse de origine animală - carnea”; - “Laptele”. realizarea unor afişe-postere pentru o alimentaţie sănătoasă, naturală. Învăţare de cântece ( “Copăcelul”), poezii (“Fiind băiet păduri cutreieram”, “Lacul”, “Ce te legeni”, “Revedere”, de M.Eminescu, Fetica”, “Stupul lor” de T.Arghezi ş.a.), proverbe, aforisme( “Padurea este plămânul verde al planetei”), ghicitori specifice. Extragerea unor concluziii scurte, cu caracter de reguli:- Plantele, animalele, apa pe care le consumăm

trebuie să fie de cea mai bună calitate;- Pentru a avea plante sănătoase trebuie ca solul,

apa, aerul să fie curate;- Pentru ca pestele să fie bun apa în care creşte

trebuie să fie curată;- Pentru ca laptele să fie bun trebuie ca anima-lele să

aibă hrană de calitate, aer sănătos, apă curată;DE SĂNĂTATEA PLANETEI DEPINDE SĂNĂTATEA NOASTRĂ!

-conversaţia ;-munca independentă şi pe grupe ;-caiet special- 1 h

- observaţia sistematică;-probă orală;

Page 26: Planificari Ed Pt Sanatate

2.Obiectele noi devin deşeuri. Dar deşeurile, pot deveni obiecte noi?

1.3.; 2.3.

actiuni de colectere a unor deşeuri ; realizarea unor lucrări practice din deşeuri; realizarea unor postere pe echipe, care să sugereze mportante colectării deşeurilor, a unei educaţii ecologice a copiilor ; expunerea lucrărilor cele mai reuşite pe un panou tematic, în clasă.

-conversaţia ;-munca independentă ;-caiet special;- 1 h

- observaţia sistematică-probă orală;

3.Poluarea aerului – ce este şi cine o produce? Cum influenţează poluarea sănătatea?

1.3.; 2.3.

exerciţii de comunicare (prin desen sau verbală) a unor efecte pe care le au fenomenele naturii asupra mediului înconjurător; selectarea de imagini , desene, reviste cu diferite tematici legate de mediul înconjurător; expoziţii cu lucrări realizate de elevi (desene, compoziţii plastice, machete); jocuri de rol, concursuri privind acţiunile co-piilor pentru protejarea mediului înconjurător; exerciţii –joc de identificare în mediul încon-jurător sau pe imagini şi realizare a unor dese-ne pe echipe a unor zone afectate de calamităţile naturale; descrierea verbală a unor caracteristici ale anotimpurilor, realizarea unor simboluri; completarea calendarului naturii.

-conversaţia ;-munca independentă ;-caiet special

- 1 h

observare sistematică; activitate pe grupe; tema de lucru în clasă / acasă;observarea dirijată ;

4. Evaluare Realizarea unui vernisaj cu cele mai reuşite produse ale copiilor ; Completarea unor rebusuri, pe echipe ; Concursuri pe teme ecologice ;

- 2 h Expoziţie Evaluarea portofoliului.

SEMESTRUL AL II-LEA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 5: SĂNĂTATEA MINTALĂNumăr de ore : 2 ore

Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1.Reacţii la teamă: faţă de

2.2; 2.7.

activitate - joc: „Pot şi vreau” (harta minţii – completare pe echipe); rezolvarea unor situaţii ipotetice propuse de elevi

-conversaţia ;-munca independentă şi pe

observare sistematică; activitate pe

Page 27: Planificari Ed Pt Sanatate

învăţător, părinţi, note

consultând soluţiile propuse de echipe prin turul galeriei; realizarea unui program de activităţi pentru o săptămână de vacanţă; jocuri de rol privind reacţiile de teamă faţă de învăţător, părinţi, calificative; realizarea unui studiu privind aceste reacţii la teamă.

grupe ;-caiet special ; coli A4, markere, carioci, cretă colorată, scotch; turul galeriei;

1 oră

grupe; tema de lucru în clasă / acasă;

3. Evaluare caiet special 1 oră

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 6: SĂNĂTATEA ALIMENTAŢIEI

Număr de ore : 3Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1. Influenţa alimentelor de origine vegetală şi animală

1.2.; 2.2; 2.6.

exerciţii de descriere a beneficiilor unei alimentaţii sănătoase; realizarea unor afişe-postere pentru o alimentaţie sănătoasă, naturală; extragerea unor concluziii scurte, cu caracter de reguli:- Plantele, animalele, apa pe care le consumăm

trebuie să fie de cea mai bună calitate;- Pentru ca noi să fim sănătoşi şi plantele şi

animalele (ale căror produse le consumăm) trebuie să fie sănătoase;

găsirea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor de sănătate specifice vârstei.

coli A4, markere, cretă colorată; prezentare în Power Point; caiet special

1 oră

-observarea sistematica ;-probă orală;

Page 28: Planificari Ed Pt Sanatate

2. Efectele alimentaţiei unilaterale

1.2.; 2.2; 2.6.

realizarea unui tabel cu principalele grupe de alimente şi expunerea în faţa clasei pentru discuţii pe marginea lui (se lucrează în echipe); argumente pro şi contra în consumarea alimentelor din grupele de alimente, sau a uneia singure; prezentarea piramidei alimentelor după ce s-a făcut câte o propunere din partea fiecărei echipe; concurs: „Cea mai sănătoasă reţetă”

coli A4, markere, cretă colorată; prezentare în Power Point;

1 oră

-observarea sistematica ;-probă orală;

3. Evaluare caiet special1 orã

Lucru individual

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 7: SĂNĂTATEA REPRODUCERII ŞI A FAMILIEINumăr de ore : 4 ore

Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1. Modificări corporale la pubertate

1.1; 2.7.

exerciţii de enumerare şi descriere a unor modificări corporale ale organismului fetelor şi băieţilor; completarea unei fişe cu “Ştiu/Vreau să ştiu/Am aflat”; prezentarea unor reguli de igienă specifice (atât pentru fete cât şi pentru băieţi); găsirea unor soluţii pentru rezolvarea problemelor de sănătate specifice vârstei.

- exerciţiul ; - conversaţia; - elemente de problematizare;-activitate individuala , frontala;-prezentare în Power Point;2ore

-observarea sistematica ;-proba orală;

Page 29: Planificari Ed Pt Sanatate

2. Cum am apărut eu pe lume?

1.1; 2.7.

discuţii pe marginea unei lecturi citite: „O poveste fără barză”; exerciţii de formulare de întrebări şi răspunsuri referitoare la temă; exerciţii de completare a unor fişe de lucru în echipă sau individual despre trăsăturile moştenite de la părinţi; realizarea unui colaj cu poze de familie, sau care să ilustreze schimbările fizice petrecute în dezvoltarea copilului.

Conversaţia;

Caietul special;

1 orã

observare sistematică; activitate pe grupe; tema de lucru în clasă / acasă;observarea dirijată;

3. Evaluare caiet special 1 orã

Lucru individual

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 8: CONSUMUL ŞI ABUZUL DE SUBSTANŢE TOXICENumăr de ore : 2

Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1. Cum să spunem NU! îndemnului de a consuma

1.2.; 2.2; 2.5.

exerciţii de identificare a unor factori interni sau externi care determină starea de sănătate sau de boală; realizarea unor desene sau afişe în echipe care să ilustreze îndemnul de a nu consuma substanţe nocive; realizarea unui afiş cu nr de telefon pentru salvare, poliţie, pompieri; stabilirea unor sfaturi pentru a preveni pericolele unor intoxicaţii întâmplătoare cu: gaz metan, medicamente, alimente expirate, fum de ţigară, clor, detergenţi, etc; completarea unei fişe cu “Ştiu/Vreau să ştiu/Am

-exerciţiul ; -conversaţia ;-elemente de problematizare ;-activitate individuala , frontala; prezentare în Power Point;

2 ore

-observarea sistematica ;-proba orală;

Page 30: Planificari Ed Pt Sanatate

aflat”;

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE 9: ACCIDENTE, VIOLENŢĂ, ABUZ FIZICNumăr de ore : 6

Nr. crt.

Conţinuturi-detalieri-

Ob. de ref..

Activităţi de învăţare Resurse Evaluare- instrumente-

Data Obs.

1. Răspunsul la agresivitatea celorlalţi

energizer; exerciţii de enumerare a unor accidente provocate de mişcările necontrolate, neatenţie, larma asurzitoare, fugă, gesturi violente în dife-rite locuri (sala de clasă, curtea şcolii, stradă, toaletă, excursie, loc de joacă); exerciţii de elaborare a unui regulament ce trebuie respectat în timpul jocului şi ca răspuns la agresivitatea celor din jurul nostru;

coli A4, markere, cretă colorată, scotch; prezentare în Power Point; clasa a IV-a, caietul elevului, Ed. Corint, Bucureşti, 2007;

2 ore

observare sistematică; activitate pe grupe; tema de lucru în clasă / acasă;observarea dirijată;

2. Abuzul adulţilor asupra copiilor

găsirea unor soluţii pentru rezolvarea unor situaţii problematice; jocuri de rol; prezentarea şi discutarea „ dreptului copilu-lui de a fi protejat împotriva violenţei verbale, emoţionale şi fizice, a abuzului sexual, a abuzului prin muncă fizică”; realizarea unor compuneri care să prezinte sitaţii imaginare sau reale a respectării sau încălcării acestor drepturi de către adulţi; realizarea unor desene în echipă sau individual.

prezentare în Power Point; coli A4, markere, cretă colorată; clasa a IV-a, caietul elevului, Ed. Corint, Bucureşti, 2007; articole din Drepturile copilului;1 orã

observarea dirijată; jocul de rol; studiu de caztema de lucru

în clasă / acasă

3. Evaluare finalã 3 ore

Page 31: Planificari Ed Pt Sanatate