planificari terapii

of 29 /29
7/25/2019 planificari terapii http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 1/29 PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE A DISLALIILOR SIMPLE SAU POLIMORFE Nr. crt Etapa terapeutică Obiective Nr. re Ob!erva"ii I  Depistare şi diagnosticare (evaluarea iniţială) Cu#a$terea cpi%u%ui $i &#re'i!trarea ca(u%ui C#!e)#area a#a)#e(ei E*a)i#area vrbirii - examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii - examinarea funcţiei auditive (examenul audiometric) - examinarea articulării verbale - examenul vocii - examinarea structurii gramaticale + examinarea vocabularului activ E*a)i#area 'ra,iei $i %e*iei E*a)i#area )tricită"ii Cu#a$terea particu%arită"i%r prce!e%r p!i-ice $i a per!#a%ită"ii Cu#a$terea i#ve!ti'a"ii%r )eica%e E*a)i#area re(u%tate%r activită"i%r $c%are Stabi%irea ia'#!ticu%ui %'peic Se)e!tru% I 48 ore (cfm normei didactice i ș orarului)  Nr. de ore alocat evaluării ini iale ț cuprinde bugetul de timp pentru toate  programele terapeutice II  Etapa  pregatitoare Fa)i%iari(area cu )eiu% cabi#etu%ui/ - formarea unui mediu psihoafectiv de intercomunicare pentru a stimula controlul de sine si in  procesul fonaţiei. - înlăturarea negativismului fata de vorbire crearea încrederii in posibilităţile proprii - de!voltarea motivaţiei pentru comunicare 0#%ăturarea ,i*a"iei1 ate#"iei a!upra prpriei per!a#e !au biecte%r per!#a%e "# ore Nr. de ore se stabile te cfm normei ș didactice i orarului ș

Upload: anghel-elisabeta-elena

Post on 28-Feb-2018

251 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 1/29

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE A DISLALIILOR SIMPLE SAU POLIMORFE

Nr.crt

Etapaterapeutică

Obiective Nr. re Ob!erva"ii

I  Depistare şi diagnosticare

(evaluareainiţială)

Cu#a$terea cpi%u%ui $i &#re'i!trarea ca(u%uiC#!e)#area a#a)#e(eiE*a)i#area vrbirii- examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii- examinarea funcţiei auditive (examenul audiometric)- examinarea articulării verbale- examenul vocii- examinarea structurii gramaticale+ examinarea vocabularului activE*a)i#area 'ra,iei $i %e*ieiE*a)i#area )tricită"iiCu#a$terea particu%arită"i%r prce!e%r p!i-ice $i a per!#a%ită"iiCu#a$terea i#ve!ti'a"ii%r )eica%eE*a)i#area re(u%tate%r activită"i%r $c%areStabi%irea ia'#!ticu%ui %'peic

Se)e!tru% I

48 ore(cfm normeididactice iș

orarului)

 Nr. de ore alocatevaluării ini ialeț

cuprinde bugetul detimp pentru toate

 programeleterapeutice

II  Etapa pregatitoare

Fa)i%iari(area cu )eiu% cabi#etu%ui/- formarea unui mediu psihoafectiv de intercomunicare pentru a stimula controlul de sine si in procesul fonaţiei.- înlăturarea negativismului fata de vorbire crearea încrederii in posibilităţile proprii

- de!voltarea motivaţiei pentru comunicare

0#%ăturarea ,i*a"iei1 ate#"iei a!upra prpriei per!a#e !au biecte%r per!#a%e

"# ore Nr. de ore sestabile te cfm normeiș

didactice i oraruluiș

Page 2: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 2/29

III  Etapa terapiei recuperatorii cu caracter 

 general 

De(v%tarea )bi%ită"ii crpra%e 'e#era%e+ 'i)#a!tica &#tre'u%ui crp $i e cr#are'e#era%ăEucarea re!pira"iei crecte verba%e $i #everba%e 2eucarea ec-i%ibru%ui i#tre i#!pir $ie*pir1 ,r)area u#ei re!pira"ii ia,ra')a%e1 b"i#erea u#ui rit) re!piratr u#i,r)1*i'e#area &#ai#te e e,rt1 )ărirea capacită"ii re!piratrii3

De(v%tarea )bi%ită"ii ,#+articu%atare 2eucarea )i$cări%r articu%atrii3- antrenarea ludică a mi$cărilor mandibulare- antrenarea ludică a motricităţii faciale- antrenarea ludică a motricităţii labiale- antrenarea ludică a motricităţii linguale+ antrenarea ludică a mi$cărilor velopalatine

Eucarea au(u%ui ,#e)atic- formarea capacităţii de diferenţiere fonematică (emitere de onomatopee recunoa$terea vocii

logopedului sau a altor persoane cunoscute exteriori!area trăirilor emoţionale identificarea

unor acţiuni)- formarea percepţiei fonetice corecte- diferenţierea consoanelor surde de cele sonore+ exersarea simţului ritmic prin structuri euritmice

% &acan ățîn perioada'-#."".'"

 pentru claseledin ciclul colar ș

 primar 

IV Etapa terapiei recuperatorii cu caracter 

specific

Ob"i#erea 2i)p!tarea3 !u#etu%ui pri# e)#!tra"ie $i i)ita"ie1 ,i*area !u#etu%ui e,icitar$i e*er!area %ui &# vrbire re,%ectată $i c#c)ite#tă1 &# $aptă api !#r %

C#!%iarea !u#etu%ui b"i#ut- în silabe directe inverse duble cu ritm logatomi în structuri silabice consonantice sau

cu diftongi- în cuvinte cu fonemul deficitar în cele trei po!iţii (iniţial mi*loc final)- în cuvinte în care fonemul deficitar se află precedat sau urmat de o consoană- în cuvinte în care fonemul deficitar este intervocalic- în cuvinte în care fonemul deficitar este precedat de o consoană $i urmat de o vocală- în cuvinte în care fonemul deficitar este constant dar primul fonem al cuv+ntului este

substituit

%

Page 3: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 3/29

- în structuri verbale reversibile- în structuri verbale progresive prin adiţie

Di,ere#"ierea !u#etu%ui ,a"ă e ce%e cu care !e c#,u#ă- la nivelul silabelor (directe $i inverse)- la nivelul cuvintelor (paronime)

Aut)ati(area !u#etu%ui- în silabe $i cuvinte- în structuri sintactice simple $i esenţiale în care sunetul deficitar este pre!ent în cadrul

cuvintelor în cele trei po!iţii (la început la mi*loc $i la final)- în sintagme cu partea iniţială constantă- în sintagme cu partea finală constantă- în sintagme cu frecvenţa mare a fonemului deficitar - în sintagme afirmative negative interogative- în dialoguri (convorbiri libere cu temă sau teme propuse de elev etc.)- în cadrul unor povestiri după imagini sau seturi de imagini plan$e

%

Școala Altfel

în perioada"8 , '' aprilie

(săpt. "sem.)

V  Evaluarea dela sfârşitulsemestrului I 

Eva%uarea capacită"ii e a e)ite crect !u#etu% crectat i e a ,r)u%a cuvi#te4prp(i iiș ț

cu ace!ta"# ore  Nr. de ore alocatevaluării semestriale

cuprinde bugetul detimp pentru toate programeleterapeutice

VI  Evaluarea finală

Sti)u%area capacită"ii e a ,r)u%a crect prp(i"ii care c#"i# !u#etu% crectatDia%'uri !itua"i#a%e1 te*te !curteC#vrbiri %ibere cu te)e prpu!e e %'pe !au e către e%ev5curi e r% cu i)itarea u#r ac"iu#i

ore Nr. de ore alocat

evaluării finalecuprinde bugetul de

timp pentru toate programele

terapeutice

% numărul de ore alocat este în concordanţă cu programele terapeutice individuale

Page 4: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 4/29

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE A DISLE6IEI 7 DIS8RAFIEI

Nr.

crt

Etapa

terapeutică

Obiective Nr. re Ob!erva"ii

I  Depistare şi diagnosticare

(evaluareainiţială)

Cu#a$terea cpi%u%ui $i &#re'i!trarea ca(u%uiC#!e)#area a#a)#e(eiE*a)i#area vrbirii- examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii- examinarea funcţiei auditive (examenul audiometric)- examinarea articulării verbale- examenul vocii- examinarea structurii gramaticale+ examinarea vocabularului activE*a)e#u% %e*ic $i 'ra,icE*a)i#area )tricită"iiCu#a$terea particu%arită"i%r prce!e%r p!i-ice $i a per!#a%ită"iiCu#a$terea i#ve!ti'a"ii%r )eica%eE*a)i#area re(u%tate%r activită"i%r $c%areStabi%irea ia'#!ticu%ui %'peic

Se)e!tru% I

48 ore(cfm normeididactice iș

orarului)

 Nr. de ore alocatevaluării ini ialeț

cuprinde bugetul detimp pentru toate

 programeleterapeutice

II  Etapa pregatitoare

Fa)i%iari(area cu )eiu% cabi#etu%ui//ormarea unui mediu psihoafectiv de intercomunicare pentru a stimula controlul de sine si in procesul fonaţiei.

0nlăturarea negativismului fata de vorbire crearea încrederii in posibilităţile proprii1e!voltarea motivaţiei pentru scris-citit

"# ore Nr. de ore sestabile te cfm normeiș

didactice i oraruluiș

III  Etapa terapiei recuperatorii cu caracter 

 general 

Mtricitatea '%ba%ă1e!voltarea forţei musculare $i autocontrolului propriilor mi$cări , exerciţii2/ormarea unei atitudini corporale corespun!ătoare reali!ării actului lexico-grafic , fixareaexersarea memorarea unei anumite posturi corporaleDe(v%tarea acuită"ii vi(ua%e

% &acan ățîn perioada'-#."".'"

 pentru clasele

Page 5: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 5/29

/ormarea deprinderii de a sesi!a elementele componente ale imaginii de a se orienta vi!ual într-o imagine complexă/ormarea capacităţii de a urmări cu privirea în sensul convenţional al actului citirii de la st+ngala dreapta

din ciclul colar ș

 primar 

IV  Etapa terapiei recuperatorii cu caracter 

specific

Recuperarea %e*iei+'ra,iei %a #ive%u% %iterei/ormarea capacităţii de a reali!a corespondenţa fonem-grafem3crierea corectă a literelor de m+năorectarea gre$elilor care apar în reproducerea grafemelor ca urmare a confu!iilor vi!uale sauauditive

%

Recuperarea %e*iei+'ra,iei %a #ive%u% !i%abeiompunerea de silabe directe $i inverse citirea $i scrierea lor /ormarea c+mpului de citire de o silabă prin citirea globală a acesteia

%

Recuperarea %e*iei+'ra,iei %a #ive%u% cuv9#tu%ui/ormarea capacităţii de a anali!a fonetic de a citi $i de a scrie cuvinte %Recuperarea %e*iei + 'ra,iei %a #ive%u% prp(i"iei

/ormarea deprinderii de a formula corect propo!iţii2 scrierea lor cu anali!ă fonetică ulterioară %

Fr)area c9)pu%ui e citire pri# e!cperirea pe !i#ta')e a prp(i"ii%r !au pri# citireape vertica%ă %Crectarea u#r 're$e%i e rt'ra,ie1 !peci,ice cpi%u%ui cu e,icie#"ă )i#ta%ăUti%i(area crectă a !e)#e%r e pu#ctua"ie %

Fr)area u#r epri#eri e reactare i#iviua%ă5xersarea capacităţii de a redacta un text2 a$e!area corectă a acestuia în pagină

%Școala Altfel

în perioada"8 , '' aprilie

(săpt. "sem.)

V  Evaluarea dela sfârşitulsemestrului I 

Eva%uarea capacită ii e a !crie i citi crect pri# cpiere i ictareț ș ș "# ore Nr. de ore alocat

evaluării semestrialecuprinde bugetul de

timp pentru toate programeleterapeutice

Page 6: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 6/29

VI  Evaluare finală

Citirea crectă1 c#$tie#tă1 ,%ue#tă a u#r te*teScrierea u#r te*te upă ictare4 pri# cpiereReactarea u#r !curte pve!tiri upă i)a'i#iReactarea i#epe#e#tă a u#ei cereri1 a u#ui bi%et

ore Nr. de ore alocat

evaluării finalecuprinde bugetul de

timp pentru toate programeleterapeutice

% numărul de ore alocat este în concordanţă cu programele terapeutice individuale

Page 7: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 7/29

PLANIFICAREA ANUALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE RECUPERATORIE 0N0NT:R;IEREA DE;VOLTĂRII LIM<A5ULUI

Nr.

crt

Etapa

terapeutică

Obiective Nr. re Ob!erva"ii

I.  Depistare şi diagnosticare

(evaluareainiţială)6 

Cu#a$terea cpi%u%ui $i &#re'i!trarea ca(u%uiC#!e)#area a#a)#e(eiE*a)i#area vrbirii- examinarea nivelului de înţelegere a vorbirii- examinarea funcţiei auditive (examenul audiometric)- examinarea articulării verbale- examenul vocii- examinarea structurii gramaticale+ examinarea vocabularului activE*a)i#area 'ra,iei $i %e*ieiE*a)i#area )tricită"iiCu#a$terea particu%arită"i%r prce!e%r p!i-ice $i a per!#a%ită"iiCu#a$terea i#ve!ti'a"ii%r )eica%eE*a)i#area re(u%tate%r activită"i%r $c%areStabi%irea ia'#!ticu%ui %'peic

Se)e!tru% I

48 ore(cfm normeididactice iș

orarului)

 Nr. de ore alocatevaluării ini ialeț

cuprinde bugetul detimp pentru toate

 programeleterapeutice

II  Etapa pregatitoare

". Fa)i%iari(area cu )eiu% cabi#etu%ui6- formarea unui mediu psihoafectiv de intercomunicare2

- înlăturarea negativismului faţă de vorbire crearea încrederii în posibilităţile proprii2- de!voltarea motivaţiei pentru comunicare.'. 0#%ăturarea ,i*a"iei ate#"iei a!upra prpriei per!a#e !au biecte%r per!#a%e.

"# ore Nr. de ore sestabile te cfm normeiș

didactice i oraruluiș

Page 8: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 8/29

III  Etapa terapiei recuperatorii cu caracter 

 general 

 Stimularea polisenzorială

". A#tre#area !ti)u%i%r vi(ua%i1 %,activi1 'u!tativi1 tacti%i.'. A#tre#area a!ciată a a#a%i(atri%r.  /ormarea $i de!voltarea capacităţii de reacţie la stimuli externi.  /ormarea $i de!voltarea capacităţii de observare $i urmărire a stimulilor de căutare (deta$areade 7permanenţa obiectului).

  /ormarea $i de!voltarea capacităţilor de discriminare $i identificare în mediul extern aatributelor perceptive ale obiectelor9 fenomenelor (culoare formă mărime textură sunet gustmiros asperitate greutate etc.)./ormarea $i de!voltarea capacităţilor de interpretare a stimulilor externi. /ormarea $i de!voltarea capacităţilor de anali!ă $i sinte!ă.

% &acan ățîn perioada'-#."".'"

 pentru claseledin ciclul colar ș

 primar 

IV.  Etapa terapieirecuperatoriicu caracterspecific 

1 !ntrenareaa"ilită ii deț 

receptare amesa#uluiver"al i ș

nonver"al

Fr)area $i e(v%tarea abi%ită"i%r e c)u#icare ##+verba%ă6- educarea $i antrenarea au!ului fonematic2- ascultarea $i înţelegerea mesa*elor scurte exprimate de terapeut2- utili!area în comunicare a metodelor de exprimare non-verbală (mimică gesturi)2

- de!voltarea abilităţii de imitare a unor activităţi9modele acţionale oferite de terapeut(alternarea rolului $i imitare).

%

$ Stimularelingvistică

".A#tre#area vcii 2&#ti#ere1 i#te#!itate1 re(i!te#"ă3.

'.Fr)area abi%ită"ii e vrbire re,%ectată $i i#epe#e#tă6- la nivel fonematic2- la nivel de cuv+nt2- la nivel propo!iţional..Crectarea pr#u#"iei !u#ete%r e,icitare.

%

Page 9: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 9/29

% &regătirea psi'omotorie

".Cr#are/ )i$care+re!pira"ie+vrbire.'. 0#!u$irea4r'a#i(area !c-e)ei crpra%e $i a %atera%ită"ii.. Fr)area $i cr#area cu%+)trie.4. Fr)area c#uite%r perceptive+)trice e cu%are1 ,r)ă1 )ări)e1 rie#tare $ir'a#i(are !pa"ia%ă.

. Pre'ătirea actu%ui 'ra,ic6- antrenament psihomotor2- formarea abilităţii de a urmări cu privirea în sensul convenţional al actului citirii.

% Școala Altfel

în perioada# , " aprilie

(săpt. : sem.)

V  Evaluarea dela sfârşitulsemestrului I 

Ap%icarea e prbe !peci,ice care !ă cupri#ă etape%e parcur!e &# !e)e!tru% I1 c#,r)particu%a i%r cpi%u%ui a,%at &# terapieț

• exerciţii de respiraţie2• motricitatea aparatului fono-articulator2• imitarea de sunete sub formă de onomatopee2

• exerciţii specifice au!ului fonematic2• exerciţii de discriminare seriere $i clasificare2• exerciţii de coordonare motorie.

"# ore  Nr. de ore alocatevaluării semestrialecuprinde bugetul de

timp pentru toate programeleterapeutice

VI  Evaluare finală

Eva%uarea e %a !,9r$itu% !e)e!tru%ui II• exerciţii de respiraţie2• motricitatea aparatului fono-articulator2• imitarea de sunete sub formă de onomatopee2• exerciţii specifice au!ului fonematic2• exerciţii de coordonare motorie2• abilită i de vorbire reflectatăț

•  pregătirea actului grafic• comunicarea în diverse contexte situa ionaleț

ore Nr. de ore alocatevaluării finale

cuprinde bugetul detimp pentru toate

 programeleterapeutice

Page 10: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 10/29

% numărul de ore alocat este în concordanţă cu programele terapeutice individualePLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE A DISLALIILOR SIMPLE SAU POLIMORFE

Nr.crt

Etapaterapeutică

Obiective C#"i#uturi Nr. re4periaa

Ob!.

I  Depistare şi diagnosticare

(evaluareainiţială)

Cu#a$terea cpi%u%ui $i &#re'i!trareaca(u%uiC#!e)#area a#a)#e(eiE*a)i#area vrbirii- examinarea nivelului de înţelegere a

vorbirii- examinarea funcţiei auditive (examenul

audiometric)- examinarea articulării verbale- examenul vocii- examinarea structurii gramaticale+ examinarea vocabularului activE*a)i#area 'ra,iei $i %e*ieiE*a)i#area )tricită"iiCu#a$terea particu%arită"i%r prce!e%rp!i-ice $i a per!#a%ită"iiCu#a$terea i#ve!ti'a"ii%r )eica%eE*a)i#area re(u%tate%r activită"i%r$c%areStabi%irea ia'#!ticu%ui %'peic

;ntrenarea copilului în diverse situaţii în vedereadiagnosticării $i orientării procesului terapeutic.<ehnicile de terapie cuprinse în programul terapeuticconţin6- evaluarea complexă , aplicarea testelor predictive

în vederea stabilirii corecte a diagnosticuluilogopedic

- completarea fi$ei logopedice- convorbiri psihoterapeutice de grup $i individuale- *ocuri cu caracter adaptativ la mediul de corectare

(în ambianţă plăcută *ocuri $i imagini pentrutestarea vorbirii *ucării alfabetul ilustrat)

- *ocuri la alegere pentru a observa cum reacţionea!ăcopilul fără indicaţii (din proprie iniţiativă)

Se)e!tru% I

3ăpt. "'

"#.:.'" , '.".'"

48 ore(cfm normeididactice iș

orarului)

 Nr. de orealocat

evaluăriiini ialeț

cuprinde bugetul detimp pentru

toate programeleterapeutice

II  Etapa pregatitoare

Fa)i%iari(area cu )eiu% cabi#etu%ui/

- formarea unui mediu psihoafectiv deintercomunicare pentru a stimula controlul desine si in procesul fonaţiei.- înlăturarea negativismului fata de vorbirecrearea încrederii in posibilităţile proprii- de!voltarea motivaţiei pentru comunicare0#%ăturarea ,i*a"iei1 ate#"iei a!upra

/olosirea aprecierii po!itive $i încura*ării pe tot parcursul activităţii terapeutice din cadrul programuluila cabinetul de terapie a tulburărilor de limba*

3ăpt. 4.".'" -:.".'"

"# ore

 Nr. de orese stabile teș

cfm normeididactice iș

orarului

Page 11: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 11/29

prpriei per!a#e !au biecte%r per!#a%e

III  Etapaterapiei 

recuperatorii cu caracter  general 

Eucarea re!pira"iei crecte verba%e $i#everba%e 2eucarea ec-i%ibru%ui i#trei#!pir $i e*pir1 ,r)area u#ei re!pira"iiia,ra')a%e1 b"i#erea u#ui rit)re!piratr u#i,r)1 *i'e#area &#ai#te ee,rt1 )ărirea capacită"ii re!piratrii3

De(v%tarea )bi%ită"ii ,#+articu%atare2eucarea )i$cări%r articu%atrii3

5xerciţii pentru inspir6=irosirea florilor2=irosim substanţe spre a le identifica (c+inele lav+nătoare)

5xerciţii pentru expir63uflăm aerul pe dosul m+inii (ca o adiere ca ofurtună)2

=ori$ca de h+rtie2>ărcuţa pe apă2?um+nări aprinse2/ulgi în aer.5xerciţii pentru inspir diferenţiat6nspir pe nas- expir pe gură (balonul)2 timpi inspir9 timpi expir (paie - sticla de apă)

5xerciţii de pronunţare de vocale consoane grupuri devocale (ai ei etc)2 de silabe (sa la os ol pla etc) într-oexpiraţie normală2

5xerciţii de inspiraţie prelungită cu rostirea unei propo!iţii pe expir (e frumos miroase floarea@)25xerciţii ritmice de respiraţie însoţită de c+ntec $imi$care

5xerciţii60nchiderea $i deschiderea gurii din ce în ce mai larg2

 %

%

&acan ățîn perioada'-#."".'"

 pentruclasele

din ciclulcolar ș

 primar 

Page 12: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 12/29

- antrenarea ludică a mi$cărilormandibulare

- antrenarea ludică a motricităţii faciale- antrenarea ludică a motricităţii labiale- antrenarea ludică a motricităţii linguale+ antrenarea ludică a mi$cărilor velopalatine

Eucarea au(u%ui ,#e)atic- formarea capacităţii de diferenţiere

fonematică (emitere de onomatopeerecunoa$terea vocii logopedului sau aaltor persoane cunoscute exteriori!areatrăirilor emoţionale identificarea unoracţiuni)

- formarea percepţiei fonetice corecte- diferenţierea consoanelor surde de cele

sonore- exersarea simţului ritmic prin structuri

lănţănitul dinţilor21eplasarea maxilarului inferior lateral (dreapta-st+nga)$i înainte-înapoi2=estecatul.5xerciţii *oc6Amflarea obra*ilor cu dega*area explo!ivă a aerului2

3ugerea obra*ilor.5xerciţii6 Botun*irea ţuguierea întindereacontractarea relaxarea bu!elor.5xerciţii *oc6Ctergerem cu limba dinţii (bu!ele) de sus9*os2?imba lată2?imba săgeată (tic-tacul)2?imba cău$ linguriţă2Disica bea lapte) , limba trece printre incisiviînainte9înapoi2>ombonica , v+rful limbii împinge obra*ii2 se plasea!ă

în cerul gurii.Eimnastica velopalatine6 imitarea tusei căscatuluimi$cărilor de deglutiţie de eliminare a salivei

 

1emersul terapeutic vi!ea!ă metode ca exerciţiul *oculdidactic imitaţia.<ehnicile recuperatorii au în vedere în cadrul acesteietape imitarea sunetelor din natură în $oaptă în ritmstaccato $i prelungit conform indicaţiilor logopeduluidiverse *ocuri didactice ( Deschide urechea bine!)exerciţii de ascultare $i identificare a unor semnalesonore a sunetelor emise de animale sau de cătrediverse instrumente mu!icale exerciţiide identificare avocii persoanelor familiare3e urmăre$te anali!a auditivă a sunetului (la început lami*loc la sf+r$it)3e reali!ea!ă anali!a fonetică de la silabă la cuv+nt propo!iţie6 repetarea uno silabe sau sunete în scopul

%

Page 13: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 13/29

euritmice diferenţierii consoanelor surde de cele sonore anali!afonetică a cuv+ntului apoi sinte!a lui diferenţiereacuvintelor paronime separarea în propo!iţie acuv+ntului cu sunet deficitar Beali!area unor *ocuri cu ritm $i mi$care bătăi din palme structuri euritmice interpretarea unor c+ntece

scurte

IV  Etapaterapiei 

recuperatorii cu caracter 

specific

Ob"i#erea 2i)p!tarea3 !u#etu%ui pri#e)#!tra"ie $i i)ita"ie1 ,i*area !u#etu%uie,icitar $i e*er!area %ui &# vrbirere,%ectată $i c#c)ite#tă1 &# $aptă api!#r

=etodele utili!ate în această etapă terapeutică sunt6demonstraţia modelarea imitaţia în oglindă exerciţiularticulatoriu exerciţiul fonatoriu exerciţiul ortofoniccomparaţia sonoră- pregătirea impostării sunetului $i obţinerea i!olată aacestuia- emiterea suntelului prin demonstraţie $i imitaţie- emiterea sunetului prin derivare- emiterea concomitentă (după pronunţia model se

reali!ea!ă pronunţia concomitentă a sunetului corect- emiterea independentă (primele exerciţii trebuiefăcute în $oaptă cu un minim de efort articulator apoivocea va deveni din ce în ce mai puternică)

%?a fiecareetapă decorectareesteimportantă$irespectareaciclului de pronunţie-demonstraţi

e- model-imitaţie înfaţa oglin!iilogopedice.

C#!%iarea !u#etu%ui b"i#ut- la nivel de silabe+ la nivel de cuvinte

<ehnicile de terapie recuperatorie vor urmări folosireaunor metode precum6 anali!a fonematică comparaţiasonoră $i grafică diferenţierea de alte suneteonsolidarea sunetului corectat se va face prinintroducerea sunetului obţinut în silabe $i în cuvinte6

- în silabe directe inverse duble cu ritmlogatomi în structuri silabice consonantice saucu diftongi

- în cuvinte cu fonemul deficitar în cele trei po!iţii (iniţial mi*loc final)

- în cuvinte în care fonemul deficitar se află precedat sau urmat de o consoană

% 3e începeexersareasunetului încuvintesimple

monosilabice apoi setrece lacuvinte totmaicomplexe înfuncţie de

Page 14: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 14/29

- în cuvinte în care fonemul deficitar esteintervocalic

- în cuvinte în care fonemul deficitar este precedat de o consoană $i urmat de o vocală

- în cuvinte în care fonemul deficitar esteconstant dar primul fonem al cuv+ntului este

substituit- în structuri verbale reversibile- în structuri verbale progresive prin adiţie

 posibilităţileelevului.

Di,ere#"ierea !u#etu%ui ,a"ă e ce%e cu care!e c#,u#ă

- la nivelul silabelor (directe $i inverse)- la nivelul cuvintelor (paronime)

Aut)ati(area !u#etu%ui

5tapa de diferenţiere se va efectua la început la nivel desilabe prin exerciţii $i comparaţii apoi la nivelulcuvintelor paronimea tehnici ce lucru se vor utili!a diferenţierea motrico-Fineste!ică *ocul didactic exerciţiul sonor exerciţiulgrafic metoda comparaţiei

3e va utili!a tehnica de anali!ă $i sinte!ă fonematică $ide repetare a unor serii de silabe $i cuvinte (oral $iscris)2 compunerea după imagini date a unor propo!iţii$i texte scurte2 conversaţia liberă2 compuneri cu începutdat2 recunoa$terea sunetului corectat în cadrul unortexte ghicitori poe!ii povestiri2 memorarea de scurte poe!ii. 5xerciţii se vor reali!a astfel6

- în silabe $i cuvinte- în structuri sintactice simple $i esenţiale în

care sunetul deficitar este pre!ent în cadrulcuvintelor în cele trei po!iţii (la început la mi*loc$i la final)

- în sintagme cu partea iniţială constantă- în sintagme cu partea finală constantă

- în sintagme cu frecvenţa mare a fonemuluideficitar 

- în sintagme afirmative negative

%

%

 

5xerciţiulfonetic $iortofonic secompletea!ăcu exerciţiulgrafic înfuncţie de

 posibilităţileelevului $ide nivelul de$colari!are

Școala

Altfel

în perioada

Page 15: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 15/29

interogative- în dialoguri (convorbiri libere cu temă

folosindu-se materiale didactice sau teme propusede elev

- în cadrul unor povestiri după imagini sauseturi de imagini plan$e

"8 , ''aprilie(săpt.

"sem.)

V  Evaluarea dela sfârşitulsemestrului I 

Eva%uarea capacită"ii e a e)ite crect!u#etu% crectat i e a ,r)u%așcuvi#te4prp(i ii cu ace!taț

5xerciţii de ascultare $i reacţie de înţelegere a unormesa*e accesible însoţite de suport concret-intuitiv5xerciţii aplicative de executare de comen!i verbalesimpleGoc de rol cu imitarea unor acţiuni5xerciţii de coordonare generală;ntrenamente ludice de exersare a aparatului fono-articulator 5xerciţii-*oc de respiraţie nonverbală5xerciţii-*oc de respiraţie cu emiterea vocalelorsilabelor deschise5xerciţii pentru reglarea ritmului respirator $i pentrureali!area echilibrului inspir-expir 5xerciţii de expir prelungit cu rostirea unui materialverbal gradat ca dificultate5xerciţii de emitere $i întărire a sunetelor de*a existente

în repertoriu

3ăpt. "8(sem. )

".'.'"# , .'.'"#

"# ore

 Nr. de orealocatevaluăriisemestrialecuprinde bugetul detimp pentrutoate programeleterapeutice

VI  Evaluarea finală

Sti)u%area capacită"ii e a ,r)u%a crectprp(i"ii care c#"i# !u#etu% crectatDia%'uri !itua"i#a%e1 te*te !curteC#vrbiri %ibere cu te)e prpu!e e

5xersarea unor atribute sen!aţii stări emoţionale prinutili!area acelor cuvinte care descriu o persoanăanimal sau lucru inclusiv propriile sen!aţii sua trăiriemoţionale

3ăpt. "H"8(sem. )

".#.'"# , 

 Nr. de orealocat

evaluăriifinale

cuprinde

Page 16: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 16/29

%'pe !au e către e%ev5curi e r% cu i)itarea u#r ac"iu#i

Gocuri de asociere imagistică parte-întreg funcţieutilitate , organ obiect material-obiect meserii-unelte5xerciţii-*oc cu antonime sinonime omonime/olosirea unor noţiuni integratoare sau a unuivocabular tematic6 fructe legume animale culorischema corporală

 

'4.#.'"#

ore

 bugetul detimp pentru

toate programeleterapeutice

% numărul de ore i perioada de reali!are sunt în concordanţă cu programele terapeutice individualeș

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE A DISLE6IEI 7 DIS8RAFIEI

Nr.crt

Etapaterapeutică

Obiective C#"i#uturi Nr. re4periaa

Ob!.

I  Depistare şi diagnosticare

(evaluareainiţială)

Cu#a$terea cpi%u%ui $i &#re'i!trareaca(u%uiC#!e)#area a#a)#e(eiE*a)i#area vrbirii- examinarea nivelului de înţelegere a

vorbirii- examinarea funcţiei auditive (examenul

audiometric)- examinarea articulării verbale- examenul vocii

- examinarea structurii gramaticale+ examinarea vocabularului activE*a)e#u% %e*ic $i 'ra,icE*a)i#area )tricită"iiCu#a$terea particu%arită"i%r prce!e%rp!i-ice $i a per!#a%ită"iiCu#a$terea i#ve!ti'a"ii%r )eica%e

;ntrenarea copilului în diverse situaţii în vedereadiagnosticării $i orientării procesului terapeutic.<ehnicile de terapie cuprinse în programul terapeuticconţin6- evaluarea complexă , aplicarea testelor predictive

în vederea stabilirii corecte a diagnosticuluilogopedic

- completarea fi$ei logopedice- convorbiri psihoterapeutice de grup $i individuale- *ocuri cu caracter adaptativ la mediul de corectare

(în ambianţă plăcută *ocuri $i imagini pentrutestarea citit-scrisului *ucării alfabetul ilustrat)- *ocuri la alegere pentru a observa cum reacţionea!ă

copilul fără indicaţii (din proprie iniţiativă)

Se)e!tru%I

3ăpt. "'

"4.:. , '.".'"

48 ore(cfm

normeididactice ișorarului)

 Nr. de orealocat evaluării

ini ialeț

cuprinde bugetul detimp pentru

toate programeleterapeutice

Page 17: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 17/29

E*a)i#area re(u%tate%r activită"i%r$c%areStabi%irea ia'#!ticu%ui %'peic

II  Etapa pregatitoare

Fa)i%iari(area cu )eiu% cabi#etu%ui//ormarea unui mediu psihoafectiv de

intercomunicare pentru a stimula controlul desine si in procesul fonaţiei.0nlăturarea negativismului fata de vorbirecrearea încrederii in posibilităţile proprii1e!voltarea motivaţiei pentru scris-citit

/olosirea aprecierii po!itive $i încura*ării pe tot parcursul activităţii terapeutice din cadrul programului

la cabinetul de terapie a tulburărilor de limba*

3ăpt. 4

.".'" -:.".'"

"# ore

 Nr. de ore sestabile te cfmș

normeididactice ișorarului

III  Etapaterapiei 

recuperatorii cu caracter 

 general 

Mtricitatea '%ba%ă1e!voltarea forţei musculare $iautocontrolului propriilor mi$cări , exerciţii2/ormarea unei atitudini corporalecorespun!ătoare reali!ării actului lexico-

grafic , fixarea exersarea memorarea uneianumite posturi corporale

De(v%tarea acuită"ii vi(ua%e/ormarea deprinderii de a sesi!a elementelecomponente ale imaginii de a se orientavi!ual într-o imagine complexă/ormarea capacităţii de a urmări cu privirea însensul convenţional al actului citirii de last+nga la dreapta

1e!voltarea forţei musculare $i autocontrolului propriilor mi$cări , exerciţii2/ormarea unei atitudini corporale corespun!ătoarereali!ării actului lexico-grafic , fixarea exersareamemorarea unei anumite posturi corporale2

Gocuri pentru coordonarea oculo-manuală25xerciţii pentru de!voltarea mi$cărilor de fineţe ale braţelor m+inilor degetelor25xerciţii pentru deprinderea comunicării mimico-gestuale

5xerciţii $i *ocuri pentru63ortarea gruparea $i serierea unor obiecte concretedupă criterii date2Ibservarea părţilor componente ale imaginilor a detaliilor $i reproducerea diri*ată a unor desene simple3esi!area deosebirilor a lipsurilor a asemănărilor unorobiecte sau imagini2Irientarea vi!uală într-o imagine complexă tiplabirint21iscriminarea fond , formă2/ormarea capacităţii de a urmări cu privirea în sensul

% &acan ățîn perioada'-#."".'"

 pentru claseledin ciclul

colar primar ș

Page 18: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 18/29

convenţional al actului citirii de la st+nga la dreapta.

IV  Etapa

terapiei recuperatorii cu caracter 

specific

Recuperarea %e*iei+'ra,iei %a #ive%u% %iterei/ormarea capacităţii de reali!a corespondenţafonem-grafem3crierea corectă a literelor de m+năorectarea gre$elilor care apar înreproducerea grafemelor ca urmare aconfu!iilor vi!uale sau auditive

3e i!cri)i#ea(ă vi!ual auditiv $i Fineste!ic %itere%e 

necunoscute (uitate neînvăţate la timp)25xerciţii de intuire a elementelor grafice ale literei2Gocuri pentru a con$tienti!a cre!p#e#"a ,#e)+'ra,e)25xerciţii de asociaţie a fonemenului cu un cuv+ntilustrat cu rol inductor2 desenarea acestuia pe fi$a delucru a elevului25xerciţii de !criere a %itere%r de m+nă6 copieri2  dictări.

Crectarea gre$elilor care apar în reproducereagrafemelor ca urmare a c#,u(ii%r6  vi(ua%e- m9n2 u9r2 b9d2 p9b etc.2  auitive- surde9sonore

(p9b c9g t9d s9! f9v $9*)

%

IV  Etapaterapiei 

recuperatorii cu caracter 

specific

Recuperarea %e*iei+'ra,iei %a #ive%u% !i%abeiompunerea de silabe directe $i inversecitirea $i scrierea lor /ormarea c+mpului de citire de o silabă princitirea globală a acesteia

5xerciţii de c)pu#ere e !i%abe directe $i inversescrierea $i citirea lor2itirea copierea de !i%abe care ,r)ea(ă u# cuv9#t ,folosirea imaginilor (ou ac) 2Fr)area c9)pu%ui e citire e !i%abă prin citire

globală a acesteia21ictări de silabe pentru înlăturarea inversiuniloradăugirilor omisiunilor 

%

Page 19: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 19/29

Recuperarea %e*iei+'ra,iei %a #ive%u%cuv9#tu%ui/ormarea capacităţii de a anali!a fonetic de aciti $i de a scrie cuvinte

5xerciţii reali!ate cu suport imagistic de c)pu#eregradată a cuvi#te%r care vor fi anali!ate foneticcitite scrise prin copiere.Succe!iu#ea acestor cuvinte6

=. monosilabice (c-v sau v-c) (cu2ac)2>.  bisilabice (c-v-c-v) (mere)2

?.  bisilabice (v-c-v) (apă) 2@. monosilabice (c-v-c) (cal)2.  bisilabice (v-c-v-c) (ora$)2B.  bisilabice (c-v-c-v-c) (copac)2. trisilabice (c-v-c-v-c-v) (cire$e)2. cuvinte care conţin diftongi2. cuvinte care conţin aglomerări consonantice.

5xerciţii de completări de cuvinte lacunare25xerciţii de compunere de cuvinte din silabe date9descompunerea lor25xerciţii de ,r)are a c9)pu%ui e citire e u#

cuv9#t2 reali!area sinte!ei cuv+ntului2 %descoperire treptată a cuv+ntului2 % lexia pe verticală a unor cuvinte2  % dictări de cuvinte.

%

IV  Etapaterapiei 

recuperatorii cu caracter 

specific

Recuperarea %e*iei + 'ra,iei %a #ive%u%prp(i"iei/ormarea deprinderii de a formula corect propo!iţii2 scrierea lor cu anali!ă foneticăulterioară

5xerciţii de ,r)u%ări e prp(i"ii pe suportimagistic2 scrierea lor cu anali!ă fonetică anterioară25xerciţii de formulări de propo!iţii din cuvinte date2ordonări de cuvinte25xerciţii de completare de propo!iţii lacunare2<ransformarea propo!iţiilor simple în propo!iţiide!voltate2Scrierea1 citirea prp(i"ii%r afirmative exclamativeinterogative25xerciţii de formulări de întrebări2 punerea încorespondenţă a întrebărilor cu răspunsurile adecvate2Fr)area c9)pu%ui e citire prin descoperirea pesintagme a propo!iţiilor sau prin citirea pe verticală.

%

Page 20: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 20/29

Fr)area c9)pu%ui e citire5xerciţii de ,r)are a c9)pu%ui e citire prindescoperirea pe sintagme a propo!iţiilor sau prin citirea pe verticală

%

Crectarea u#r 're$e%i e rt'ra,ie1

!peci,ice cpi%u%ui cu e,icie#"ă )i#ta%ă

Uti%i(area crectă a !e)#e%r e pu#ctua"ie

5xerciţii de scriere corectă 'rupuri%r e %itere (ceci ge gi.........)

5xerciţii de scriere a cuvi#te%r care c#"i# i,t#'i 6ea ia oa ua uă5xerciţii de scriere a cuvi#te%r care c#"i# -iat/i-i , viitor e-e , ideeo-o , !oologiea-e , aer e-a , idealo-e , poet5xerciţii de scriere a cuvintelor care conţin c#!a#ăub%ă

cc , succesnn , înnopta5xerciţii de scriere a cuvintelor care conţin )G &#ai#te e pG $i bG3crierea corectă a cuvintelor care conţin %itera*G1pr#u#"ată c!G4G'(G3crierea corectă a cuvi#te%r ce c#"i# & $i 9GH 5xerciţii de copiere completare de cuvinte lacunaredictări5xerciţii de scriere a !ub!ta#tive%r prprii5xerciţii de formare a p%ura%ului unor substantive5xerciţii de scriere corectă a pr#u)e%ui per!#a%5xerciţii pentru6 punct virgulă semnul întrebării2?inia de dialog21ouă puncte2&irgula2?iniuţa de unire.

%

Școala

Altfel

în perioada"8 , '' aprilie

(săpt."sem.)

Page 21: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 21/29

Fr)area u#r epri#eri e reactarei#iviua%ă5xersarea capacităţii de a redacta un text2a$e!area corectă a acestuia în pagină

5xerciţii de ordonare a propo!iţiilor pentru obţinereaunui te*tH a$e!area corectă în pagină2Bedactarea unui bilet a unei cereri a unei scrisori2ompuneri simple după imagini

%

V  Evaluarea de

la sfârşitulsemestrului I 

Eva%uarea capacită ii e a !crie i citiț ș

crect pri# cpiere i ictareș

5xerciţii de citire9 diferenţiere a literelor 

5xerciţii de !criere a %itere%r de m+nă6 copieri dictări

3ăpt. "8

".'. , .'.'"#

"# ore

 Nr. de orealocat evaluării

semestrialecuprinde bugetul detimp pentru

toate programeleterapeutice

VI  Evaluare finală

itirea corectă con$tientă fluentă a unor texte3crierea unor texte după dictare9 prin copiereBedactarea unor scurte povestiri după imagini

Bedactarea independentă a unei cereri a unui bilet

3ăpt. "H"8

".#. , 

'4.#.'"#

ore

 Nr. de orealocat evaluăriifinale cuprinde

 bugetul de

timp pentrutoate

 programeleterapeutice

% numărul de ore i perioada de reali!are sunt în concordanţă cu programele terapeutice individualeș

Page 22: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 22/29

PLANIFICAREA SEMESTRIALĂ A ACTIVITĂŢILOR DE TERAPIE RECUPERATORIE 0N0NT:R;IEREA DE;VOLTĂRII LIM<A5ULUI

Nr.crt

Etapaterapeutică

Obiective C#"i#uturi Nr. re4periaa

Ob!.

I.  Depistare şi diagnosticare

(evaluareainiţială)6 

Cu#a$terea cpi%u%ui $i &#re'i!trareaca(u%uiC#!e)#area a#a)#e(eiE*a)i#area vrbirii- examinarea nivelului de înţelegere a

vorbirii- examinarea funcţiei auditive (examenul

audiometric)- examinarea articulării verbale- examenul vocii- examinarea structurii gramaticale+ examinarea vocabularului activE*a)i#area 'ra,iei $i %e*ieiE*a)i#area )tricită"iiCu#a$terea particu%arită"i%r prce!e%rp!i-ice $i a per!#a%ită"iiCu#a$terea i#ve!ti'a"ii%r )eica%eE*a)i#area re(u%tate%r activită"i%r

$c%areStabi%irea ia'#!ticu%ui %'peic

Dreci!area anamne!ei ca!ului $i studierea dosarului.Ibservarea directă $i indirectă.ulegerea de informaţii de la factorii educogeni.

5xaminarea reacţiei la diver$i stimuli.5xaminarea anali!atorului vi!ual prin exerciţii de percepere a diverselor obiecte imagini culori forme.

5xaminarea aparatului fono-articulator.5xecutarea unor acţiuni simple6 7du-te la u$ă7deschide fereastra 7love$te masa 7aprinde lumina7închide dulapul.

5xaminarea lexiei $i grafiei prin probe specificeadaptate le nivelul de de!voltare mintală $ieducaţională a elevului.5xaminarea motricităţii generale $i fine prin exerciţiide imitare a unor mi$cări.

;nali!a produselor activităţii (caiete fi$e produseleactivităţii practice).;nali!a documentelor (dosare caiete de observaţie).

Se)e!tru% I

3ăpt. "'

"4.:.'" , '.".'"

48 ore(cfm normeididactice iș

orarului)

 Nr. de orealocat

evaluăriiini ialeț

cuprinde bugetul de

timp pentrutoate programeleterapeutice

Page 23: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 23/29

II  Etapa pregatitoare

". Fa)i%iari(area cu )eiu% cabi#etu%ui/- formarea unui mediu psihoafectiv deintercomunicare2- înlăturarea negativismului faţă de vorbirecrearea încrederii în posibilităţile proprii2

- de!voltarea motivaţiei pentru comunicare.'. 0#%ăturarea ,i*a"iei ate#"iei a!upraprpriei per!a#e !au biecte%r per!#a%e.

Gocuri cu caracter adaptativ.Gocuri $i exerciţii stimulative.

3ăpt. 4

.".'" -:.".'"

"# ore

 Nr. de orese stabile teș

cfm normeididactice iș

orarului

III  Etapaterapiei 

recuperatorii cu caracter  general 

 Stimularea polisenzorială

". A#tre#area !ti)u%i%r vi(ua%i1 %,activi1'u!tativi1 tacti%i.'. A#tre#area a!ciată a a#a%i(atri%r.  /ormarea $i de!voltarea capacităţii dereacţie la stimuli externi.  /ormarea $i de!voltarea capacităţii deobservare $i urmărire a stimulilor de căutare

(deta$area de 7permanenţa obiectului).  /ormarea $i de!voltarea capacităţilor dediscriminare $i identificare în mediul extern aatributelor perceptive ale obiectelor9fenomenelor (culoare formă mărime texturăsunet gust miros asperitate greutate etc.)./ormarea $i de!voltarea capacităţilor deinterpretare a stimulilor externi. /ormarea $i de!voltarea capacităţilor deanali!ă $i sinte!ă.

5xerciţii de identificare a stimulilor vi!uali6- exerciţii de identificare obiectuală $i imagistică2- exerciţii *oc de clasificare seriere grupare

sortare după un criteriu (culoare formă mărime).5xerciţii de recunoa$tere a stimulilor olfactivi $igustativi6- exerciţii de identificare a diferitelor fructe $i

alimente după gust $i miros.

5xerciţii de discriminare tactilă6- *oc didactic recunoa$terea obiectelor prin pipăit

în absenţa vă!ului.5xerciţii de antrenare asociată a anali!atorilor.5xerciţii de identificare a6- consistenţei materialelor2- re!istenţei materialelor2- a greutăţii obiectelor2

5xerciţii-*oc de discriminare gustativă olfactivăauditivă vi!uală.  5xerciţii de formare a unor gesturide ba!ă utile (a lua-a a$e!a a închide-a deschide a umple-a goli).

% &acan ățîn perioada'-#."".'"

 pentruclasele

din ciclulcolar ș

 primar 

IV. Etapaterapieirecuperatorii cu caracter

Fr)area $i e(v%tarea abi%ită"i%r ec)u#icare ##+verba%ă6- educarea $i antrenarea au!ului fonematic2

5xerciţii de emitere independentă a fonemelor.5xerciţii de rostire silabe cuvinte.5xersarea simţului ritmic (bătăi din palme *ocuri curitm $i mi$care structuri euritmice).

%

Page 24: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 24/29

specific 

1 !ntrenareaa"ilită ii deț 

receptare a

mesa#uluiver"al i ș

nonver"al

- ascultarea $i înţelegerea mesa*elor scurteexprimate de terapeut2

- utili!area în comunicare a metodelor deexprimare non-verbală (mimică gesturi)2

- de!voltarea abilităţii de imitare a unoractivităţi9modele acţionale oferite de terapeut(alternarea rolului $i imitare).

5xerciţii de diferenţiere auditivă.5xerciţii de ascultare $i reacţie6

- reacţionea!ă la pre!enţa unor obiecte persoaneanimale ca surse sonore prin6 întoarcerea capuluifixarea privirii menţinerea contactului vi!ual $iauditiv2

- reacţionea!ă la atingeri !+mbet comen!i simple.5xerciţii de executare de comen!i verbale simple(7Dune m+na pe masă@ 7;$ea!ă caietul în bancă@).Goc de rol cu imitarea unor acţiuni simularea uneiconvorbiri telefonice (roluri situaţionale).5xerciţii de identificare a unor modele de exprimarenon-verbală6- citirea expresiilor mimico-faciale de pe faţa

terapeutului9în imagini sugestive2- perceperea $i preluarea unui model gestual

mimico-gestual.

5xerciţii pentru de!voltarea abilităţii de a elaborarăspunsuri emoţionale exprimate mimico-gestual(plăcere bucurie tristeţe etc.)5xerciţii de imitare a unor sunete gesturi expresiimimico-faciale acţiuni cuvinte u!uale.5xerciţii de vocali!are în registru mediu acut $i grav.5xerciţii de vocali!are în ritm lent moderat rapid $i cuintensitate diferită (în $oaptă obi$nuit tare).Beproducerea unei linii melodice simple (emiterevocalică).

IV.  Etapaterapieirecuperatorii cu caracterspecific 

".A#tre#area vcii 2&#ti#ere1 i#te#!itate1re(i!te#"ă3. 

'.Fr)area abi%ită"ii e vrbire re,%ectată$i i#epe#e#tă6

0ntărirea sunetelor existente de*a în repertoriu.

5mitere de sunete noi prin imitaţie.5xerciţii de reproducere de sunete onomatopeice produse de diferite obiecte $i animale.

5xerciţii $i *ocuri cu silabe deschise duble (ma-me-mi-mo-mu ma-ma pa-pa et.)

%

%

Page 25: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 25/29

$ Stimularelingvistică

- la nivel fonematic2

- la nivel de cuv+nt2

5xerciţii de exprimare la nivelul cuv+ntului - formarea preci!area repertoriului personal prin însu$irea decuvinte care semnifică6- recurenţa6 repetă verbal $i acţional (încă din nou

da hai etc.)2- pre!enţa6 salută sau atrage atenţia asupra unei

 persoane sau obiect (da uite iată etc.)2- dispariţia6 comentea!ă dispariţia unei persoanelucru din c+mpul său vi!ual (nu-i pa@ etc.)2

- respingerea9refu!ul6 exprimă respingerea faţă deceva care se apropie de el2

- acţiunea $i re!ultatul ei6 folose$te cuvinte caredenumesc acţiuni $i re!ultatul acţiunii efectuate2

- entitate6 folose$te cuvinte care denumesc persoaneanimale sau lucruri cunoscute2

- atribute sen!aţii stări emoţionale2- noţiuni integratoare vocabular tematic (schemă

corporală legume fructe animale culori etc.)- exerciţii de asociere imagistică6 parte-întregfuncţie9utilitate-organ9obiect2

exerciţii-*oc de antonimie sinonimie omonimie.

- la nivel propo!iţional. 5xerciţii de integrare propo!iţională simplă6- solicitarea6 7&reau apă@2- non-pre!enţa6 Nu mama@2- dispariţia6 7<ata pa@2- respingerea9refu!ul6 7nu papa2- agent-acţiune9re!ultatul acţiunii6 7mama spală2

- acţiune9obiect direct al acţiunii6 7bate toba2- acţiune-locali!are6 7mergi acolo@2- acţiune-beneficiar6 7arată-mi@2- entitate-locali!are6 7pisi-co$2- posesia6 7patul păpu$ii2- entitate-atribut6mingea ro$ie.

%

Page 26: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 26/29

.Crectarea pr#u#"iei !u#ete%re,icitare.

5xerciţii de impostare corectă a fonemelor pronunţatedeficitar6- punerea aparatului fonoarticulator în po!iţia

corectă2- demonstraţia articulatorie2- emiterea prin imitaţie9pronunţie reflectată $i

concomitentă.5xerciţii de emitere fixare $i consolidare a sunetului.5xerciţii de introducere a sunetului în silabe cuvinte propo!iţii.;utomati!area sunetului în cuvinte propo!iţii.5xerciţii pentru6- exersarea ritmului corect al vorbirii2- controlul intensităţii9înălţimii9timbrului vocii2- pentru reali!area controlului emoţional.

IV.  Etapa

terapieirecuperatorii cu caracterspecific 

% &regătirea psi'omotorie

".Cr#are/ )i$care+re!pira"ie+vrbire.

'. 0#!u$irea4r'a#i(area !c-e)ei crpra%e$i a %atera%ită"ii.

. Fr)area $i cr#area cu%+)trie.

5xerciţii de mers asociate cu număratul.5xerciţii de coordonare a respiraţiei.

Botirea braţelor însoţită de pronunţia vocalelor.=ers însoţit de pronunţia vocalelor.5xerciţii de cunoa$tere a schemei corporale proprii9 a partenerului6

- denumirea părţilor corpului2- observarea părţilor corpului2- executarea de comen!i verbale care implică părţi ale

corpului2- reconstituirea corpului din părţi2- asociere imagine-parte corporală corespun!ătoare2- exerciţii *oc de asociere parte corporală-simţ

corespun!ător.5xerciţii de fixare a lateralităţii6- exersarea m+inii dominante2- coordonare oculo-motorie2- identificare st+nga-dreapta2- locali!area unui obiect prin raportarea la schema

%

%

%

Page 27: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 27/29

4. Fr)area c#uite%r perceptive+)trice e cu%are1 ,r)ă1 )ări)e1

rie#tare $i r'a#i(are !pa"ia%ă.

. Pre'ătirea actu%ui 'ra,ic6- antrenament psihomotor2

- formarea abilităţii de a urmări cu privirea însensul convenţional al actului citirii.

corporală proprie2- trasarea de cercuri cu m+na dominantă2- trasarea de cercuri cu ambele m+ini simultan2- trasarea de linii diverse.dentificarea culorilor6 ro$u galben albastru etc.;socierea dintre culoare-obiect $i utili!area culorii

drept criteriu de clasificare.5xerciţii variate pentru identificarea cercului pătratului dreptunghiului triunghiului.1esenarea formelor geometrice.1iscriminarea formelor geometrice dintr-un complexde forme.5xerciţii de identificare a6

- mărimii (mic-mare lung-scurt gros-subţire)2- cantităţii (mult-puţin plin-gol)2- po!iţ iei (în picioare-culcat st+nga-dreapta

dedesubt-deasupra).

5xerciţii de relaxare musculară.5xerciţii de coordonare motrică generală.5xerciţii-*oc pentru motricitatea fină la nivelul m+inilor $i a degetelor.5xerciţii de antrenare-stimulare a musculaturii fine am+inilor-degetelor (fineţe preci!ie coordonare oculo-motorie $i controlul motric).5xerciţii de prehensiune prin efectuarea de liniidiverse.

5xerciţii antepregrafice6- divertisment grafic prin m+!gălituri în diverse

direcţii $i planuri2- desen figurativ6 desen după $ablon desen lacunar $i

desen după obiecte familiare prin asociere9redare defiguri geometrice.

%

%

%

Școala

Page 28: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 28/29

5xerciţii *oc6- de aliniere a obiectelor într-o anumită succesiune $i

denumirea lor de la st+nga la dreaptă2- de mutare9translatare a obiectelor de la st+nga la

dreapta.

Altfel

în perioada"8 , ''aprilie(săpt."sem.)

V  Evaluarea dela sfârşitulsemestrului I 

Ap%icarea e prbe !peci,ice care!ă cupri#ă etape%e parcur!e &# !e)e!tru% I

3e vor selecţiona exerciţiile care corespund particularităţilor copilului care se află în terapie6• exerciţii de respiraţie2• motricitatea aparatului fono-articulator2• imitarea de sunete sub formă de onomatopee2• exerciţii specifice au!ului fonematic2

• exerciţii de discriminare seriere $i clasificare2• exerciţii de coordonare motorie.

3ăpt. "8(sem.)

".'.'"# , .'.'"#

"# ore

 Nr. de orealocat

evaluăriisemestrialecuprinde

 bugetul detimp pentru

toate programeleterapeutice

VI  Evaluare finală

Eva%uarea e %a !,9r$itu% !e)e!tru%ui II3e vor selecţiona exerciţiile care corespund particularităţilor copilului care se află în terapie6• exerciţii de respiraţie2• motricitatea aparatului fono-articulator2• imitarea de sunete sub formă de onomatopee2• exerciţii specifice au!ului fonematic2• exerciţii de coordonare motorie2• abilită i de vorbire reflectatăț

•  pregătirea actului graphic• comunicarea în diverse contexte situa ionaleț

3ăpt. "H"8(sem. )

".#.'"# , '4.#.'"#

  ore

 Nr. de orealocat

evaluăriifinale

cuprinde bugetul de

timp pentrutoate programeleterapeutice

% numărul de ore i perioada de reali!are sunt în concordanţă cu programele terapeutice individualeș

Page 29: planificari terapii

7/25/2019 planificari terapii

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-terapii 29/29

 Notă6

". Cedinţele de terapie logopedică precum $i durata lor au caracter specific $i vor fi adaptate particularităţilor individuale $i de v+rstă aleelevilor cu deficienţă severă profundă $i asociată.

'. Ibiectivele din cadrul terapiei generale au un caracter permanent iar cele din etapa pregătitoare se pot relua după necesită ile deținterven ie la fiecare elev.ț

. Eradul de reali!are a obiectivelor fiecărei etape terapeutice se raportea!ă la poten ialul respectiv nivelul achi!iţiilor elevului.ț

4. =etodele didactice exerciţiile $i materialele de lucru vor fi adaptate în funcţie de particularităţile fiecărui elev $i de gradul său dedeficienţă2 se pot folosi în acest sens *ocul didactic $i *ocul de rol demonstraţia stimularea polisen!orială materiale cu suport imagisticsoft-uri i 1-uri educative.ș

. 3e reali!ea!ă evaluări periodice la finalul fiecărei etape terapeutice pentru a se observa progresul atins de elev $i dacă este necesarăreproiectarea intervenţiei în acea etapă.