planificari calendaristice i iv

of 25 /25
Şcoala :…………………. Profesor:……………… Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina de învăţământ: Matematică Clasa I Curriculum extins Nr de ore pe săptămână: 4 Planificare calendaristică orientativă An şcolar: ……………… Unitatea de învăţare Ob. de referinţă Conţinuturi Nr de ore Săptămâna Observaţii 1 2 3 4 5 6 SEMESTRUL I 1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice 1.1, 2.1. 2.2, 2.3. Orientare spaţială şi localizări în spaţiu; Aprecierea şi compararea intuitivă a obiectelor; Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc; Grupare de obiecte după anumite criterii diferite; Compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă; Recapitulare; Evaluare sumativă; Ora la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare. 10 I-II-III 1

Upload: tania-simo

Post on 07-Dec-2014

93 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Planificarea

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Calendaristice I IV

Şcoala :………………….

Profesor:………………

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina de învăţământ: MatematicăClasa ICurriculum extins Nr de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

An şcolar: ………………

Unitatea de învăţareOb. de

referinţăConţinuturi

Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

S E M E S T R U L I

1. Elemente pregătitoare pentru înţelegerea unor concepte matematice

1.1, 2.1.2.2, 2.3.

• Orientare spaţială şi localizări în spaţiu;• Aprecierea şi compararea intuitivă a obiectelor;• Cunoaşterea intuitivă a figurilor geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc;• Grupare de obiecte după anumite criterii diferite;• Compararea numărului de elemente a două mulţimi prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Ora la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

10 I-II-III

1

Page 2: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţareOb. de

referinţăConţinuturi

Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 62. Numere naturale de la 0 la 5 (citire, scriere, comparare, ordonare).

1.1 ,1.2.2.3 ,2.4.2.5., 3.1.4.1., 4.2.

• Numărul şi cifra 1;• Numărul şi cifra 2;• Numărul şi cifra 3;• Numărul şi cifra 0;• Numerele 0,1,2,3;• Numărul şi cifra 4;• Numărul şi cifra 5;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;;• Ora la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

14 III-IV-V-VI

VACANŢA IUNTRASEMESTRIALĂ

3. Numere naturale de la 0 la 10 (citire, scriere, comparare, ordonare).

1.1., 1.2.2.3., 2.4.2.5., 3.1.4.1., 4.2

• Numărul şi cifra 6;• Numărul şi cifra 7;• Numărul şi cifra 8;• Numărul şi cifra 9;• Numărul 10;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

12 VII-VIII-IX

4. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 5.

1.3., 2.5.2.7., 3.1.4.1., 4.2.

• Adunarea cu 1;• Scăderea cu 1;• Adunarea cu 2;• Scăderea cu 2;• Adunarea cu 3;• Scăderea cu 3;• Adunarea cu 4 şi cu 5;• Scăderea cu 4 şi cu 5;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

12 X-XI-XII

2

Page 3: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţareOb. de

referinţăConţinuturi

Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 65.Recapitulare 1.3.,2.5.

2.7.,3.1.4.1.,4.2

• Numeraţia 0-5;• Scrirea, citirea, compararea numerelor 0-5;• Compunerea şi descompunerea numerelor 0-5;• Adunări şi scăderi în concentrul 0-5;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

8 XIII-XIV

VACANŢA DE IARNA

Semestrul al II-lea

6. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 10.

1.3.,2.5.2.7.,3.1.4.1.,4.2

• Adunarea cu 6,7,8 şi 9;• Scăderea cu 6,7,8 şi 9;• Recapitulare;• Evaluare sumativă.

• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12XV-XVI-

XVII

7. Numere naturale de la 10 la 30 (citire, scriere, comparare, ordonare).

1.1.,1.2.2.3.,2.4.2.5.,3.1.

4.2.

• Numerele naturale de la 10 la 20;• Numerele naturale de la 20 la 30;• Numerele naturale de la 10 la 30;• Recapitulare;• Evaluare sumativa;•. Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

6 XVIII - XIX

8. Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 30, fără trecere peste ordin (partea I)

1.3.,2.5.2.6.,2.7.3.1.,4.1.

4.2.

• Adunarea unui număr format din zeci cu un număr format din unităţi;• Adunarea unui număr format din zeci şi unităţi cu un număr format din unităţi;• Scăderea unui număr format din unităţi dintr-un număr format din zeci şi unităţi;• Adunarea unui număr format din zeci cu un număr format din zeci şi unităţi;• Scăderea unui număr format din zeci dintr-un număr format din zeci şi unităţi;• Recapitulare;• Evaluare sumativa;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

16XIX –XX-XXI-XXII

3

Page 4: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţareOb. de

referinţăConţinuturi

Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 69. Probleme 1.3.,2.5.

2.6.,2.7.3.1.,4.1.

4.2

Probleme; datele problemei, cerinţa problemei• Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie;*Probleme care se rezolvă prin mai mult de o operaţie• Recapitulare;• Evaluare sumativa;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

10XXIII-XXIV-

XXV

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

10. Numere naturale de la 30 la 100 (citire, scriere, comparare, ordonare).

1.1.,1.2.2.3.,2.4.2.5.,3.1.4.1.,4.2

• Numere naturale formate din zeci întregi;• Numere naturale formate din zeci şi unităţi;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8 XXVI-XXVII

11. *Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 – 100, fără trecere peste ordin.

1.3.,2.5.2.6.,2.7.

3.1.,4.1.4.2.

• Adunarea numerelor naturale formate din zeci;• Scăderea numerelor naturale formate din zeci;• Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi;• Adunarea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi;• Scăderea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi;• Recapitulare;• Probleme care se rezolvă prin două operaţii;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8XXVIII-XXIX

12. Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc.

2.2., 2.4.3.1., 4.1.4.2.

• Figuri geometrice: triunghi, pătrat, dreptunghi, cerc;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

4 XXX-

4

Page 5: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţareOb. de

referinţăConţinuturi

Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 613. Unităţi de măsură. 2.8., 2.9.

3.1., 4.1.4.2.

• Lungimea. Unităţi nestandard pentru lungime;• Capacitatea. Unităţi nestandard pentru capacitate;• Masa. Unităţi nestandard pentru masă• Măsurarea timpului – unităţi de măsură (ora, ziua, săptămâna, luna)/ Recunoaşterea orelor fixe pe ceas;• Recapitulare;• Evaluare sumativă.;•. Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8XXXI - XXXII

14. Recapitulare. 1.1., 1.2.2.4., 2.5.2.6., 2.7.3.1., 4.1.4.2.

• Numere naturale de la 0 la 100;• Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-30 (exerciţii şi probleme);•* Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0-100 (exerciţii şi probleme);• Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie/*prin cel mult două operaţii;• Evaluare sumativă;•. Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8XXXIII - XXXIV

* NOTĂActivităţile de învăţare pentru matematica aplicată vor fi proiectate cu scopul transferului noilor conţinuturi în sistemul de cunoştinţelor despre lume şi viaţă ale elevilor. Activităţile de învăţare vor avea caracter practic-aplicativ.Exemple:-pozţionarea elevului în cadrul colectivităţilor (familie, grup de prieteni, clasă, şcoală); -calcularea bugetului propriu (bani de buzunar, buget de cumpărături, buget pentru obiecte de igienă personal, bugetul familiei etc); -gestionarea bugetului (cheltuieli, economii, reduceri, schimb valutar,etc);- gestionarea resursei timp (pregătirea lecţiilor, timp de joacă, activităţi planificate-excursii, tabere, practicarea sporturilor, etc); -cunoşterea şi operarea efectivă în situţii reale (la piaţă, supermarket, librărie; în excursie; la teatru, circ, muzeu) cu instrumente de măsură (metrul, ruleta, litrul, cântarul, balanţa, bancnote, monede); -folosirea elementelor matematice pentru activităţi de protejare a mediului înconjurător (amenajarea spaţiului din curtea şcolii folosind noţiuni de geometrie plană, colectarea de materiale reciclabile etc).

5

Page 6: Planificari Calendaristice I IV

Şcoala………………….

Profesor………………

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina de învăţământ: MatematicăClasa a II-aCurriculum extins Nr de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

An şcolar ………………

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

S E M E S T R U L I

1. Numerele naturale de la 0 la 100

1.11.22.82.92.10

• Formarea, citirea şi scrierea numerelor de la 0 la 30• Formarea, citirea şi scrierea numerelor de la 30 la 100• Compararea numerelor naturale de la 0 la 100• Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100• Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

10 I-II-III

6

Page 7: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 62. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 30

1.32.42.63.14.1

• Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin• Terminologia specifică adunării şi scăderii: termen, suma, “cu atât mai mult”,

“cu atât mai putin”;• Adunarea cu trecere peste ordin• Scăderea cu trecere peste ordin• Aflarea numărului necunoscut• Probleme care se rezolvă printr-o operaţie matematică• Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

14 III-VI

VACANŢĂ INTRASEMESTRIALĂ3. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100, fără trecere peste ordin

1.32.42.62.74.1

• Adunarea şi scăderea numerelor naturale formate din zeci• Adunarea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi

Evidenţierea unor proprietăţi ale adunării ( comutativitate,* asociativitate, element neutru) şi paranteze rotunde

• Scăderea numerelor naturale formate din zeci şi unităţi• Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic:matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12 VII-VIII-IX

4. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 30 la 100, cu trecere peste ordin

1.32.42.52.62.73.14.1

• Adunarea a două numere, când suma unităţilor este 10• Adunarea a două numere când suma unităţilor este mai mare decât 10• Scăderea numerelor naturale de la 30 la 100, cu trecere peste ordin• Aflarea numărului necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ?±a=b sau a±?=b ,

(prin încercări, utilizarea de obiecte sau desene, folosind modelul balanţei etc.)• Probleme care se rezolvă prin operaţia de adunare sau scădere• * Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii• Recapitulare• Evaluare sumativă • Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

15 X-XI-XII- XIII

7

Page 8: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 65. Recapitulare semestrială

1.32.44.1

• Adunarea şi scăderea în concentrul 0-100, fără / cu trecere peste ordin• Adunarea şi scăderea în concentrul 100- 1000, fără trecere peste ordin• Recapitulare• Evaluare sumativa

Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

5 XIII-XIV

VACANŢA DE IARNĂ

S E M E S T R U L I I

6. Numerele naturale de la 100 la 1000.

Adunarea şi scăderea fără trecere peste ordin

1.11.21.32.42.8

• Formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 100 la 1000• Compararea şi ordonarea numerelor cuprinse între 100 şi 1000• Adunarea numerelor de la 100 la 1000, fără trecere peste ordin• Scăderea numerelor cuprinse între 100 şi 1000, fără trecere peste ordin• Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic:matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12 XV-XVI-XVII

7. Adunarea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu trecere peste ordin

1.32.62.7

• Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor• Adunarea cu trecere peste ordinul zecilor• Adunarea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor• Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic:matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12 XVIII-XIX-XX

8. Scăderea numerelor naturale de la 100 la 1000, cu trecere peste ordin

1.32.42.6

• Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor• Scăderea cu împrumut la ordinul sutelor• Scăderea cu împrumut la ordinul zecilor şi al sutelor• Aflarea numărului necunoscut • Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

20 XXI-XXII-XXIII-XXIV-XXV

8

Page 9: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

9. Probleme 2.64.13.1

• Probleme care se rezolvă printr-o operaţie• *Probleme care se rezolvă prin cel puţin două operaţii• Recapitulare• Evaluare sumativă • Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

6 XXVI-XXVII

10. Elemente intuitive de geometrie

2.12.2

• Forme plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc• Interiorul şi exteriorul unei figuri geometrice• Forme spaţiale: cub, sferă, cilindru, con, *cuboid• Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic:matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

6 XXVII-XXVIII

11. Unităţi de măsură 2.32.102.114.1

• Măsurări folosind etaloane neconvenţionale• Unităţi de măsurat lungimea: metrul• Unităţi de măsurat capacitatea: litrul• Unităţi de măsurat masa: kilogramul• Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna• Monede • Utilizarea instrumentelor de măsură adecvate: metrul, rigla gradată, cântarul,

balanţa• Recapitulare• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12 XXIX-XXX-XXXI-

12. Recapitulare finală

1.21.32.22.32.42.62.103.14.1

• Formarea, citirea, scrierea, compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000

• Adunarea şi scăderea numerelor în concentrul 0- 1000, fără şi cu trecere peste ordin

• Probleme care se rezolvă printr-o operaţie sau *prin cel puţin două operaţii• Noţiuni de geometrie• Unităţi de măsură• Evaluare sumativă anuală• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12 XXXII-XXXIII-XXXIV

9

Page 10: Planificari Calendaristice I IV

* NOTĂActivităţile de învăţare pentru matematica aplicată vor fi proiectate cu scopul transferului noilor conţinuturi în sistemul de cunoştinţelor despre lume şi viaţă ale elevilor. Activităţile de învăţare vor avea caracter practic-aplicativ.Exemple:-pozţionarea elevului în cadrul colectivităţilor (familie, grup de prieteni, clasă, şcoală); -calcularea bugetului propriu (bani de buzunar, buget de cumpărături, buget pentru obiecte de igienă personal, bugetul familiei etc); -gestionarea bugetului (cheltuieli, economii, reduceri, schimb valutar,etc);- gestionarea resursei timp (pregătirea lecţiilor, timp de joacă, activităţi planificate-excursii, tabere, practicarea sporturilor, etc); -cunoşterea şi operarea efectivă în situţii reale (la piaţă, supermarket, librărie; în excursie; la teatru, circ, muzeu) cu instrumente de măsură (metrul, ruleta, litrul, cântarul, balanţa, bancnote, monede); -folosirea elementelor matematice pentru activităţi de protejare a mediului înconjurător (amenajarea spaţiului din curtea şcolii folosind noţiuni de geometrie plană, colectarea de materiale reciclabile etc).

10

Page 11: Planificari Calendaristice I IV

Şcoala………………….

Profesor………………

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina de învăţământ: MatematicăClasa a III-aCurriculum extins Nr de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

An şcolar ………………

Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

S E M E S T R U L I

1. Numere naturale de la 0 la 1000

1.1; 1.2; 2.5.

• Formarea, scrierea şi citirea numerelor;• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000;• Şirul numerelor naturale;• Reprezentarea pe axa a numerelor naturale;• Rotunjirea numerelor naturale formate din sute, zeci şi unităţi;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8 I-II

2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000

1.3; 2.2; 2.4;3.1; 4.1,

• Adunarea şi scăderea cu o trecere peste un singur ordin (al unităţilor/al zecilor/ sau al sutelor); • Legătura dintre adunare şi scădere. Proba adunării şi proba scăderii; • Adunarea şi scăderea cu trecere peste ordinul unităţilor şi al zecilor;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8 III-IV

11

Page 12: Planificari Calendaristice I IV

Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 63. Înmulţirea 1.4;

1.2• Înmulţirea numerelor naturale prin adunare repetată• Proprietăţi ale înmulţirii (comutativitate, asociativitate, element neutru) fără a utiliza terminologia;• Terminologia specific înmulţirii: factori, produs, “de atâtea ori mai mare”• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8 V-VI

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ4. Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0-100

1.4; 2.2;

• Cazuri de înmulţire:înmulţirea când unul din factori este:1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,10.• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12 VII-VIII-IX

5. Tabla înmulţirii 2.6;3.1

• Tabla înmulţirii în concentrul 0-100;• Ordinea efectuării operaţiilor;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12 X-XI-XII

6. Probleme 2.6; 2.7; 3.1;4.1.

• Rezolvarea de probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie;• Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul ? × c = d (folosind tabla înmulţirii)• Recapitulare• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

4 XIII

12

Page 13: Planificari Calendaristice I IV

Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 67. Recapitulare 1.1; 1.2;

1.3; 1.4; 2.1; 2.2;2.3; 2.5; 2.6;2.8; 3.1; 4.1; 4.2

• Numerele natural 0-1000; Adunări şi scăderi în concentrul 0-1000• Probleme care se rezolvă printr-o singură operaţie• Table înmulţirii• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

4 XIV

VACANŢA DE IARNĂ

SEMESTRUL II

8. Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0-100

1.4; 2.6;2.7.

• Împărţirea numerelor naturale folosind scăderea repetată de termeni egali;• Împărţirea – operaţia inversă înmulţirii;• Terminologia specifică : deîmpărţit, împărţitor, cat, “de n ori mai mic”;• Împărţirea dedusă din tabla înmulţirii( cazurile de împărţire: la 2 şi la 3, la 4 şi la 5 , la 6 şi la 7, la 8 şi la 9);• Cazuri speciale de împărţire;• Aflarea unui număr necunoscut;• Proba înmulţirii şi proba împărţirii;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

12

XV-XVI-XVII

9. Ordinea efectuării operaţiilor aritmetice

1.3; 1.4 • Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor rotunde;• Recapitulare.• Evaluare sumativă.• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

4 XVIII

13

Page 14: Planificari Calendaristice I IV

Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 610.. *Probleme care se rezolva prin mai mult de două operaţii

2.6 ;2.7; 3.1;4.1.

• Rezolvare de probleme ( adunare , scădere, înmulţire / adunare; scădere, împărţire /înmulţire; împărţire, adunare/ înmulţire; împărţire, scădere/ înmulţire; împărţire, adunare/ scădere); • Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

4 XIX

11. Înmulţirea numerelor naturale de la 0 la 1000

2.2; 2.3; 2.5;3.1; 4.2; 4.3

• Înmulţirea cu o sumă sau cu o diferenţă;• Înmulţirea cu 10 sau 100;• Înmulţirea unui număr natural de două cifre cu un număr de o cifră;• Înmulţirea unui număr natural de trei cifre cu un număr de o cifră;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

12

XX-XXI-XXII

12. Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000

2.3; 2.5; 2.9;3.1

• Împărţirea unei sume sau diferenţe la un număr de o cifră;• Împărţirea la 10 sau 100;• Împărţirea unui număr natural mai mic decât 100 la un număr de o cifră;• Împărţirea unui număr natural mai mic decât 1000 la un număr de o cifră;• *Împărţirea cu rest diferit de 0;• Rezolvare de probleme – organizarea datelor în tabele;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

12 XXIII-XXIV-XXV

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

14

Page 15: Planificari Calendaristice I IV

Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 613. Elemente intuitive de geometrie

2.1; 2.2; 2.9;4.2; 4.3

• Puncte şi linii;• Poligoane;• Triunghiul;• Dreptunghiul şi pătratul;• Cercul;• Corpuri geometrice;• Interiorul şi exteriorul unei figure geometrice;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

6XXVI-XXVII

14. Numere naturale de la 0 la 1 000 000

1.1; 1.2; 2.5 • Formarea , scrierea şi citirea numerelor naturale până la 1 000 000;• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000;• Sirul numerelor naturale;• Reprezentarea pe axa a numerelor naturale;• Rotunjirea numerelor naturale cuprinse între 0 şi 1 000 000;• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare.

8 XXVII-XXVIII-XXIX

15. Operaţii de adunare şi scădere cu numerele naturale de la 0 la 10 000

1.3; 2.4; 4.2;4.3

• Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000, fără trecere peste ordin;• Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000, fără trecere peste ordin;• Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10 000, cu trecere peste ordin;• Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000, cu trecere peste ordin;• Recapitulare; • Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

6XXIX-XXX

15

Page 16: Planificari Calendaristice I IV

Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 616. Unităţi de măsură 2.8; 4.2;

4.3.• Unităţi de măsurat lungimea: metrul, multiplii şi submultiplii (fără tranasformări);• Unităţi de măsurat capacitatea: litrul, multiplii şi submultiplii (fără transformări);• Unităţi de măsurat masa corpurilor: kilogramul , multiplii şi submultiplii (fără transformări);• Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, ziua, săptămâna, luna, anul;• Unitati monetare.Monede şi bancnote: româneşti (leul, banul) / europene (euro, centul);• Recapitulare;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8 XXXI-XXXII

17. Recapitulare, sistematizare, evaluare

1.1; 1.2; 1.3;1.4; 2.1; 2.2;2.3; 2.5; 2.6;2.8; 3.1; 4.1.

• Numerele naturale de la 0 la 1 000 000;• Operaţii cu numere naturale în concentrul 0-10 000; • Elemente de geometrie şi unităţi de măsură;• Rezolvare de probleme;• Evaluare sumativă;• Oră la dispoziţia cadrului didactic: matematică aplicată/ameliorare/dezvoltare

8XXXIII-XXXIV

NOTĂ

În funcţie de ritmul parcurgerii conţinuturilor programei şi de nivelul achiziţiilor/priceperilor şi deprinderilor elevilor, pot fi planificate activităţi de învăţare pentru matematica aplicată în “Ora la dispoziţia cadrului didactic”.Orele la dispoziţia cadrului didactic vor fi introduse în numărul de ore alocat fiecărei unităţi de învăţare. Activităţile de învăţare pentru matematica aplicată vor fi proiectate cu scopul transferului noilor conţinuturi în sistemul de cunoştinţelor despre lume şi viaţă ale elevilor. Activităţile de învăţare vor avea caracter practic-aplicativ.Exemple:-pozţionarea elevului în cadrul colectivităţilor (familie, grup de prieteni, clasă, şcoală); -calcularea bugetului propriu (bani de buzunar, buget de cumpărături, buget pentru obiecte de igienă personal, bugetul familiei etc); -gestionarea bugetului (cheltuieli, economii, reduceri, schimb valutar,etc);- gestionarea resursei timp (pregătirea lecţiilor, timp de joacă, activităţi planificate-excursii, tabere, practicarea sporturilor, etc);

16

Page 17: Planificari Calendaristice I IV

-cunoşterea şi operarea efectivă în situţii reale (la piaţă, supermarket, librărie; în excursie; la teatru, circ, muzeu) cu instrumente de măsură (metrul, ruleta, litrul, cântarul, balanţa, bancnote, monede); -folosirea elementelor matematice pentru activităţi de protejare a mediului înconjurător (amenajarea spaţiului din curtea şcolii folosind noţiuni de geometrie plană, colectarea de materiale reciclabile etc).

Şcoala………………….

Profesor………………

Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe ale naturii Disciplina de învăţământ: MatematicăClasa a IV-aCurriculum extins Număr de ore pe săptămână: 4

Planificare calendaristică orientativă

An şcolar ………………

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

S E M E S T R U L I

1. Numere naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

1.1

1.2

2.2

2.3

2.4

2.5

2.104.3

• Formarea, scrierea şi citirea numerelor naturale până la 1 000 000

• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1 000 000

• Rotunjirea numerelor naturale până la 1000;

• Sistemul de numeraţie poziţional: scrierea numerelor ca sumă de produse cu un factor 10,100,1000 etc: înmulţirea cu 10,100,1 000.

• Scrierea numerelor cu cifre romane

• Recapitulare

• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic

10

I-II-III

17

Page 18: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

2. Adunarea şi scăderea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1 000 000

1.5

2.2

2.4

2.6

2.7

2.10

3.1

4.24.3

• Adunarea şi scăderea numerelor naturale fără trecere peste ordin;

• Adunarea şi scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin

• Evidenţierea, fără utilizarea terminologiei, a unor proprietăţi ale adunării (comutativitate, asociativitate, element neutru);

• Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul x +/- a = b,unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000 000;

• Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul x +/- a < b,unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000 000;

• Recapitulare

• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic

10

III-IV-V

3. Probleme 2.6

2.7

3.1

4.2

4.3

• Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de acelaşi ordin;• Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii de acelaşi ordin;• Probleme care se rezolvă prin încercări• Recapitulare • Exaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrukui didactic

4

VI

VACANŢĂ INTRASEMESTRIALĂ

18

Page 19: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

4. Înmulţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000

1.5

1.6

2.2

2.3

2.4

2.52.6

4.24.3

• Înmulţirea când unul dintre factori este o sumă

• Înmulţirea unui număr mai mic ca 1 000 cu un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice;

• Înmulţirea unui număr mai mic ca 1 000 cu un număr de două cifre, cu utilizarea terminologiei specifice;

• Efectuarea înmulţirii cu mai mulţi factori;

• Proprietăţi ale înmulţirii

• Recapitulare

• Evaluare sumativă

• Oră la dispoziţia cadrului didactic

12

VII-VIII-IX

5. Împărţirea numerelor naturale mai mici sau egale cu 1000

1.5

1.6

2.4

2.5

2.6

2.7

2.10

4.24.3

• Împărţirea cu restul 0

• Împărţirea cu restul diferit de 0,relaţia dintre deîmpărţit, împărţitor ,cât şi rest,condiţia restului

• Împărţirea unui număr de două cifre la un număr de o cifră, când restul este 0

• Împărţirea unui număr natural mai mic ca 1000 la un număr de o cifră, cu utilizarea terminologiei specifice

• Aflarea unui număr necunoscut în cadrul unei relaţii de tipul x x a < b, x : a < b, unde a şi b sunt numere mai mici decât 1 000, a este diferit de 0

• Recapitulare

• Evaluare sumativă

• Oră la dispoziţia cadrului didactic

12

X-XI-XII

19

Page 20: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

7. Recapitulare • Adunarea şi scăderea numerelor 0-1000

• Înmulţirea şi împărţirea numerelor naturale 0-1000

• Aflarea unui număr necunoscut

• Probleme care se rezolvă prin operaţii de acelaşi ordin

• Recapitulare

• Evaluare sumativă

• Oră la dispoziţia cadrului didactic

8

XIII-XIV

VACANŢA DE IARNĂ

SEMESTRUL II

1 2 3 4 5 6

8. Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor

1.5

1.6

2.6

3.1

4.1

4.2

4.3

• Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii fără paranteze

• Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu paranteze rotunde

• Ordinea efectuării operaţiilor în exerciţii cu paranteze rotunde şi paranteze pătrate

• Recapitulare

• Evaluare sumativă

• Oră la dispoziţia cadrului didactic

8

XV- XVI

9.Rezolvare de probleme; *Probleme care se rezolvă prin mai mult de trei operaţii de ordine diferite

2.6

3.1

4.14.2

• Probleme care se rezolvă prin cel mult trei operaţii de ordine diferite.

• Rezolvare de probleme care conţin operaţii de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire

• Evaluare sumativă• Oră la dispoziţia cadrului didactic

8

XXVII- XVIII

20

Page 21: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

10. Fracţii 1.3

1.4

4.2

4.3

• Noţiunea de fracţie, scrierea şi citirea fracţiilor;

• Fracţii egale;

• Reprezentarea fracţiilor prin desene, aflarea unei fracţii dintr-un întreg;

• Compararea fracţiilor;

• Adunarea fracţiilor cu acelaşi numitor;

• Scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor.

• Evaluare sumativă

12

XIX-XX-XXI

11. Unităţi de măsură 2.3

2.6

2.8

2.94.3

• Măsurări folosind etaloane convenţionale: utilizarea metrului, riglei, cântarului, balanţei şi ceasului;

• Unităţi de măsurat lungimea. Metrul. Multiplii şi submultiplii. Transformări;

• Unităţi de măsurat capacitatea. Litrul. Multiplii şi submultiplii. Transformări;

• Unităţi de măsurat masa corpurilor. Kilogramul. Multiplii şi submultiplii. Transformări;

• Unităţi de măsură pentru timp: ora, minutul, secunda, ziua, săptămâna, luna, anul, deceniul, secolul, mileniul

• Monede şi bancnote

• Probleme de estimare;

• Evaluare sumativă

16

XXII-XXIII-XXIV-XXV

VACANŢA DE PRIMĂVARĂ

21

Page 22: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

12. Elemente intuitive de geometrie

2.1

2.24.3

• Actualizare:puncte şi linii;

• Drepte paralele;

• Drepte perpendiculare;

• Figuri geometrice plane: observarea şi descrierea unor proprietăţi simple referitoare la laturi şi unghiuri: triunghi, pătrat, dreptunghi, romb, *paralelogram, trapez;

• Figuri geometrice care admit axa de simetrie: pătrat, dreptunghi, romb;

• Calcularea perimetrului unor figuri geometrice plane;

• Forme geometrice spaţiale: cubul, paralelipipedul dreptunghic, piramida. Observarea şi descrierea unor proprietăţi simple la vârfuri, laturi, feţe;

• Desfăşurarea cubului şi a cuboidului şi asamblarea unor desfăşurări date.

• Evaluare sumativă

12

XXVI-XXVII-XXVIII

13. Rezolvare de probleme tipice

1.5

1.6

2.6

2.7

2.9

2.10

3.1

4.1

4.24.3

• Probleme care se rezolvă prin metoda figurativă

• Probleme de organizare a datelor în tabele

• Probleme care se rezolvă prin încercări

• Probleme de logică;• Probleme de probabilităţi.• Evaluare sumativă

16

XXIX-XXX-XXXI-XXXII

22

Page 23: Planificari Calendaristice I IV

Unitatea de învăţare Ob. de referinţă

Conţinuturi Nr. de ore

Săptămâna Observaţii

1 2 3 4 5 6

14. Recapitulare, sistematizare, evaluare

1.1

1.2

1.4

2.3

2.5

3.14.3

• Exerciţii şi probleme de numeraţie

• Exerciţii şi probleme cu cele patru operaţii

• Ordinea operaţiilor

• Fracţii

• Elemente de geometrie

• Recapitulare. Evaluare

8

XXXIII-XXXIV

23

Page 24: Planificari Calendaristice I IV

24

Page 25: Planificari Calendaristice I IV

25