planificari ed fizica 1011

of 59 /59
 Scoala cu cls. I- VIII, Stanilesti Disciplina – Ed. Fizică si Sport PLANIFICĂRILE CLS. V – VIII CUPRIND: - EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE CUPRINSE ÎN CICLURILE TEMATICE - PLANIFICAREA CALENDARISTIC Ă - PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE - TABEL CENTRALIZATOR, PRIVIND DISTRIBUIREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI A NR. DE LECŢII PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE PROFESOR, Racovita Adi -Ionut 1

Upload: suhan-mihai-cosmin

Post on 09-Jul-2015

612 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 1/59

Scoala cu cls. I- VIII, StanilestiDisciplina – Ed. Fizică si Sport

PLANIFICĂRILE CLS. V – VIIICUPRIND:

- EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE CUPRINSE ÎN CICLURILETEMATICE

- PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ- PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE- TABEL CENTRALIZATOR, PRIVIND DISTRIBUIREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE ŞI

A NR. DE LECŢII PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

PROFESOR,Racovita Adi -Ionut

1

Page 2: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 2/59

EŞALONAREA ANUALǍ A UNITǍŢILOR DE ÎNVǍŢARE CUPRINSE ÎN CICLURILE TEMATICE

Scoala cu cls. I- VIII Stanilesti 2 ore/sǎptǎmână An şcolar:2010-2011Clasa: a V-a Profesor: Racovita Adi- Ionut

Cicluri TematiceUnităţi de învǎţare

Semestrul I Semestrul al II-leaSEPT OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN

Calit.motr ice

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 34

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Viteză ● ● ● ● ● ● ●

Îndemânare ● ● ● ● ● ●

Rezistenţă

Forţă ● ● ● ● ● ▲

De prinderişi

 price

 perim

otr ice

De bază şi utilitar -aplicative

● ● ● ● ● ● ●

Atletism

Alergare derezistenţa

● ● ● ● ● ● ▲

Alergare deiteză

▲ ● ● ● ▲

Saritura inlungime cuelan

● ● ● ● ▲

Săritura inînăl imeAruncarea

ingii deoină

● ● ● ▲

Aruncareagreută ii

Gimn.

Acrobatică ● ● ● ● ● ▲Aerobică

Sărituri ● ● ● ● ▲

Jocsportiv

Volei

Baschet

Fotbal ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲

Handbal ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

 

2

Page 3: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 3/59

EŞALONAREA ANUALǍ A UNITǍŢILOR DE ÎNVǍŢARE CUPRINSE ÎN CICLURILE TEMATICE

Scoala cu cls. I- VIII Stanilesti 2 ore/sǎptǎmână An şcolar:2010-2011Clasa: a VI-a Profesor: Racovita Adi- Ionut

Cicluri TematiceUnităţi de învǎţare

Semestrul I Semestrul al II-leaSEPT OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN

Calit.m

otr ice

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 34

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Viteză ● ● ● ● ● ● ●

Îndemânare ● ● ● ● ● ●

Rezistenţă

Forţă ● ● ● ● ● ▲

De prinderişi

 price

 perimotr ice

De bază şi utilitar -aplicative

● ● ● ● ● ● ●

Atletism

Alergare derezistenţa

● ● ● ● ● ● ▲

Alergare deiteză

▲ ● ● ● ▲

Saritura inlungime cuelan

● ● ● ● ▲

Săritura inînăl imeAruncarea

ingii deoină

● ● ● ▲

Aruncareagreută ii

Gimn.

Acrobatică ● ● ● ● ● ▲

Aerobică

Sărituri ● ● ● ● ▲

Jocsp

Volei

Baschet

Fotbal ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ▲

3

Page 4: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 4/59

ortHandbal ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

 

EŞALONAREA ANUALǍ A UNITǍŢILOR DE ÎNVǍŢARE CUPRINSE ÎN CICLURILE TEMATICEScoala cu clasele I-VIII Stanilesti 1 oră/sǎptǎmână An şcolar: 2010-2011

Clasa: a VIII-a Profesor: : Racovita Adi- Ionut

Cicluri TematiceUnităţi de învǎţare

Semestrul I Semestrul al II-leaSEPT OCT NOV DEC IAN FEB MAR APR MAI IUN

Calit.motr ice

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Viteză ● ● ● ●

Îndemânare

Rezistenţă

Forţă ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

De prinderişi

 price

 perimotr ice

De bază şi utilitar -aplicative

● ● ●

Atletism

Alergare derezistenţa

● ● ● ● ● ● ● ● ▲

Alergare deiteză

● ● ● ● ▲

Saritura inlungime cuelan

● ● ● ● ● ● ● ▲

Săritura inînăl ime

Aruncareaingii de

oină● ● ● ● ▲

Aruncareagreută ii

Gimn.

Acrobatică ● ● ● ● ● ● ▲

Aerobică ● ● ● ● ● ● ● ●

Sărituri ● ● ● ● ● ▲

Volei ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ▲

4

Page 5: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 5/59

Jocsportiv

Baschet ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

Fotbal ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

Handbal ● ● ● ● ● ● ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ▲

5

Page 6: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 6/59

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂSEMESTRUL I CLASA a V-a

UNITATEA DEÎNVĂŢARE

COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Alergare de viteză custartul de sus – 50 m 1.11.3

- dezvoltarea vitezei de reacţie- startul de sus şi lansare de start- alergare accelerată- pasul lansat de viteză- alergarea pe finish şi trecerea liniei de sosire

8 2 – 6

2. Aruncarea mingii deoină

1.11.21.3

- aruncări prin azvârlire- aruncare de precizie spre un punct şi peste olinie- aruncarea mingii de oină de pe loc

6 5 – 8

3. Gimnastică – sărituri la

aparate

1.1

1.21.3

- elemente pregătitoare pentru sărituri, sărituri în

înălţime, în adâncime, corectarea aterizărilor - săritură cu sprijin depărtat peste capră 8 9 – 13

4. Handbal F

1.12.12.2

4.1

- procedee tehnice folosite în atac – alergare cuschimbarea direcţiei

- pasa de pe loc şi din alergare- dribbling simplu şi multiplu- aruncare cu pas adăugat

- procedee tehnice în apărare- poziţia fundamentală- deplasările cu pas adăugat

- acţiuni tactice în atac şi apărare- demarcajul- aşezarea pe teren în semicerc 5+1- repunerea mingii de portar - apărare semicerc

- joc de handbal

14 2 – 9

5. Fotbal B1.12.12.24.1

- procedee tehnice în atac- lovirea mingii cu interiorul labei piciorului

şi şutul de pe loc- şut la poartă

- conducerea mingii cu piciorul îndrumatic- aruncarea mingii de la margine- procedee tehnice în apărare

- deposedarea adversarului de minge din faţă- acţiuni tactice în atac

- demarcaj depăşire- acţiuni tactice în apărare

- marcajul- joc de fotbal

16 2 – 10

6

Page 7: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 7/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARECLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Alergare de viteză cu startul de sus - 50 m NR. ORE 8

CONŢINUTURI

COMPETENTE

SPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1, 2. Dezvoltarea vitezeide reacţie

- plecări din diferite poziţii la semnalvisual, sonor - plecări din diferite mişcări la semnalauditiv, vizual

3. Dezvoltarea vitezei dereacţie

- plecări din diferite poziţii la semnalsonor pe 10 – 15 m şi 15 – 20 m, accent pe viteza de reacţie- demonstraţie şi explicaţie- explicarea modului

4. Startul şi lansarea dela start

- demonstarea şi explicarea startului desus- exersări individuale cu exersareacorectă a poziţiilor la cele două comenzi- corectarea greşelilor - start individual şi lansare pe o distanţăde 5 m

Predictivă

5. Startul şi lansarea dela start

- exersarea startului- start şi lansarea de la start pe o distanţăde 10 – 15 m

6, 7. Startul şi lansare -alergare cu accelerare

- exersarea startului şi lansării de la start10 – 15 m- alergări cu accelerare 15 – 20 m- alergare cu accelerare 20 m, menţinereavitezei 10 – 15 m

8. Alergări integrale

- alergare pe o distanţă de 50 m cu startde sus pe grupe câte 2- alergare cu cronometrare- corectarea eventualelor greşeli

Opţională

7

Page 8: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 8/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Aruncarea mingii de oină NR. ORE 6

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1, 2. Acomodarea cumingea, aruncări prinazvârlire

- exerciţii de acomodare cu mingea,individual şi pe perechi- demonstrarea şi explicarea aruncării prin azvârlire- exersarea aruncării prin azvârlire liberă

Mingi oină

3, 4. Aruncări prinazvârlire

- aruncări libere prin azvârlire- aruncări prin azvârlire după o linie la10 – 15 m- aruncări prin azvârlire pe un culoar 

Cretă Predictivă

5. Aruncări prinazvârlire

- aruncări prin azvârlire pe un culoar cu boltă înaltă şi medie

- corectarea greşelilor 

6. Aruncarea mingii deoină

- aruncări integrale, corectarea azvârlirii,traiectoriei şi direcţiei mingii Opţional

8

Page 9: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 9/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Săritură depărtat peste capră NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1. Sărituri diverse - structuri de exerciţii cu sărituri în înălţime, înadâncime, accent pe aterizare

Saltele

2. Capra vie- săritură depărtat peste un partener - săritură depărtată peste capră în lăţime cuînălţime redusă

SalteleCapră de

gimnastică

3. Învăţarea elanului bătăii pe

trambulină

- structuri de exerciţii pentru învăţarea elanului şi

a bătăii pe trambulină

TrambulinăSaltele

Capră degimnastică

4, 5. Săritura depărtat pestecapră

- sărituri la capră la înălţime redusă- accent pe elan, bătaie, aterizare- corectarea greşelilor 

TrambulinăSaltele

Capră degimnastică

6, 7. Săritura depărtat pestecapră

- săritură depărtat peste capră cu ajutor şiasigurare

TrambulinăSaltele

Capră degimnastică

9

Page 10: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 10/59

8. Săritură integrală- săritură depărtat peste capră cu asigurare- aprecieri asupra săriturii- corectarea eventualelor greşeli

Opţional

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 14

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Jocuri dinamice,acomodarea cu mingea

1.12.1

- jocuri dinamice pentru acomodarea cumingea: - mingea la căpitan

- cine termină primul- mingea prin tunel

Mingi

2. Poziţia fundamentală,deplasările în teren, prinderea şi pasarea

mingii

1.12.1

- demonstrarea şi explicarea poziţieifundamentale şi a deplasărilor cu pasadăugat şi schimbări de direcţie- exersare individuală

- prinderea şi pasarea mingii pe perechide pe loc

Mingi

3, 4. Prinderea şi pasareamingii de pe loc şi dindeplasare

1.12.1

- prinderea şi pasarea mingii de pe loc pe perechi şi câte 3- prinderea şi pasarea mingii din suveicăsimplă şi dublă- pasarea mingii în 3 cu deplasare- pasarea mingii în 3 cu schimb de locuri

Mingi

5, 6. Aruncări la poartă

1.1

2.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă cu pas adăugat

- prinderea şi pasarea mingii pe perechişi aruncare la poartă cu pas adăugat

Mingi

7, 8. Aruncări la poartă 1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă cu pas încrucişat- prinderi pasare pe perechi şi aruncare la poartă cu pas încrucişat- exersare individuală

Mingi

9, 10. Aruncări la poartă 1.1

2.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă din săritură- prinderi pasare pe perechi şi aruncare la

 poartă din săritură- exersare individuală

Mingi

10

Page 11: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 11/59

11, 12. Prinderi, pasare,aruncări la poartă

1.11.2

- structuri de pase în 2 şi 3 jucători de peloc şi din deplasare- structuri de pase în 2 cu aruncări la poartă cu pas încrucişat, adăugat şi dinsăritură

Mingi

13, 14. Joc bilateral1.11.2

3.1

- joc bilateral, accent pe respectarearegulilor, corectarea greşelilor 

Mingi Opţional

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fotbal NR. ORE 16

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1., 2., 3. Lovirea mingii cu

 piciorul 

1.22.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării de peloc şi din deplasare- exersarea pe perechi a trasului la poartă:

- lovituri libere de la distanţă- finalizare după conducerea

mingii- exersarea lovirii mingii cu capul

Mingi

4, 5. Lovirea mingii cu piciorul, cu capulPreluarea şi conducereamingiiReguli de joc pe teren redus

1.21.13.1

- joc bilateral pe teren redus(fotbal)- accent pe regulament Mingi

6, 7, 8. Lovirea mingii cusăritul interior şi exterior alternativPasă lungă şi scurtă cudiferite traiectoriiPreluare pe piept

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării cusăritul interior şi exterior alternări cu piciorulstânga-dreapta mărind distanţa, preluări pe piept- exersarea pe perechi a pasei şi a preluării dindeplasare- exersarea pe grupe de 3 a preluării mingii şi pasării acesteia

Mingi

9, 10. Pasarea şi preluareamingii cu săritul interior,  preluare cu talpa şi laba piciorului

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluăriialternative cu piciorul stâng –drept, mărind progresiv distanţa- demonstrarea şi explicarea preluării cu talpa şi

laba piciorului

Mingi

11, 12. Jocuri cu temă1.21.13.1

- jocuri cu temă, accent pe pasele(loviturile) cusăritul plin, cu pieptul şi cu capul şi finalizare Mingi

11

Page 12: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 12/59

13, 14. Pasare, preluare,finalizare

1.21.13.1

- structuri de pase, preluare între 2 şi 3 jucătoride pe loc şi din deplasare- finalizare din pasă cu şi fără preluare

Mingi

15, 16. Jocuri bilaterale1.21.13.1

- jocuri bilaterale 7x7- corectarea eventualelor greşeli Mingi

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL al II-lea CLASA a V-a

UNITATEA DEÎNVĂŢARE

COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Gimnastică acrobatică

1.11.21.33.23.3

Elemente statice:- cumpăna pe un genunchi şi pe un picior - semisfoara şi sfoara(fete)- podul de jos- stând pe omoplaţiElemente dinamice:- rulări înapoi- rostogolire înapoi şi înainte din ghemuit în

ghemuit- rostogolire înapoi din ghemuit în depărtat- rostogoliri lateraleLinii acrobatice(cuprinzând elementele însuşite)

10 16 – 3

2. Dezvoltarea forţeigenerale

1.11.21.33.23.3

Forţă dinamică segmentară:- exerciţii pentru muşchii braţelor - exerciţii pentru muşchii picioarelor - exerciţii pentru muşchii abdominali- exerciţii pentru muşchii spatelui

10 1 – 6

4. Fotbal

1.11.21.33.2

3.34.14.2

Repetarea conţinutului sem. I- lovirea mingii cu capul de pe loc- preluarea mingii cu interiorul labei piciorului- joc bilateral cu respectarea regulilor învăţate

14 9 – 16

5. Handbal

1.11.21.33.23.34.14.2

Repetarea conţinutului sem. I- pase în 2 din alergare în acelaşi plan şi înadâncime- pasarea mingii din lateral oblic, înainte şiînapoi- prinderea mingii venite din lateral şi din urmă- opriri, porniri, întoarceri- joc bilateral

16 8 – 16

6. Săritură în lungime cuelan, cu 1 1/2 paşi în aer 

1.11.2

1.32.12.23.23.3

- exerciţii pregătitoare- fazele săriturii(elanul, bătaia – desprinderea,zborul şi aterizarea)

8 7 – 11

12

Page 13: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 13/59

7. Alergare de rezistenţă

1.11.21.32.1

2.2 3.23.3

- pasul alergător lansat de semifond- startul de sus şi lansarea de la start 12 11 – 17

PLANIFICAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Gimnastică acrobatică NR. ORE 10

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Elemente dinamice

- învăţarea rulărilor înapoi- învăţarea rostogolirii înainte şi înapoidin ghemuit în ghemuit- demonstrare şi explicare, ajutor 

Saltele degimnastică

2. Elemente dinamice

- repetarea rostogolirii înainte-înapoi dinghemuit şi învăţarea rostogolirii înapoidin ghemuit în depărtat- demonstraţii, explicare şi ajutor 

Saltele

3. Elemente statice

- învăţarea cumpenei pe un picior şi pegenunchi- semisfoara şi sfoara- demonstraţii, explicare şi ajutor 

Saltele

4. Elemente statice- învăţarea podului de jos şi stand peomoplaţi- demonstraţii, explicare şi ajutor  Saltele

5. Elemente dinamice

- repetarea elementelor învăţate şiînvăţarea roţii laterale şi rostogoliriilaterale- demonstraţii, explicare şi ajutor 

Saltele

6. Elemente statice- repetarea elementelor învăţate- învăţarea stândului pe cap (B)- demonstraţii, explicare şi ajutor 

Saltele

13

Page 14: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 14/59

7. Legări simple - legarea unor elemente cumpăna-rostogoliri-semisfoara Saltele

8. Legări simple (3-5elemente)

- cumpăna-rostogoliri înainte/înapoistând pe omoplaţi, semisfoara – cumpăna pe un genunchi

Saltele

9. Legări de 5 – 7

elemente

- cumpănă – rostogoliri înainte/înapoi-stând pe omoplaţi – semisfoara – rulări – 

cumpăna pe un genunchi – podul de jos – stând pe cap (B) – cumpăna laterală

Saltele

10. Alcătuirea unuiexerciţiu

- alcătuirea unui exerciţiu cu evaluarea şicorectarea eventualelor componente

Saltele

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Dezvoltarea forţei generale NR. ORE 10

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Dezvoltare forţă: braţetrunchi

- flotări cu mâinile pe bancă fete 10x2serii- flotări cu spatele la bancă fete 10x2serii- flotări 7x2- flotări cu mâinile pe bancă12x2- ridicarea picioarelor din culcat dorsal

10x2 f+b- ridicare trunchi din culcat 20x2f+b

Bancă degimnasticăSaltele degimnastică

2. Dezvoltare forţă: braţetrunchi

- flotări cu mâinile pe bancă fete 12x2- flotări cu spatele la bancă fete 12x2- flotări 8x2- flotări cu spatele la bancă 14x2- ridicare trunchi din culcat dorsal 28x2- ridicare trunchi din culcat22x2

Bancă degimnasticăSaltele degimnastică

3. Dezvoltare forţă: braţe, picioare

- tracţiuni pe bancă gimnastică 3 l fete;4 l băieţi- sărituri peste bancă gimnastică 10 fete

şi 13 băieţi- genoflexiuni 10 fete; 15 băieţi

14

Page 15: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 15/59

4. Dezvoltare forţă: braţe, picioare

- tracţiuni pe bancă gimnastică 4 l fete; 5l băieţi- genoflexiuni 12x2; 15x2- fandări laterale 6+6x2; 8+8x2

5. Dezvoltare forţă:trunchi, picioare

- ridicare trunchi din culcat dorsal 20x2- ridicarea picioarelor din culcat dorsal10x2- sărituri peste bancă 10 fete 13 băieţi x2- genoflexiuni cu săritură 10x2

6. Dezvoltare forţă:trunchi, picioare

- extensii trunchi 20x2

- ridicare trunchi din culcat dorsal 20x2- săritura din ghemuit în ghemuit 10x2- săritura din ghemuit în întins 10x2

7, 8. Circuit dezvoltareforţă

1. flotări cu spatele la bancă 102. ridicarea trunchiului din culcat

dorsal 203. extensii trunchi din culcat 204. genoflexiuni 12

pauză 45” de 3 fiecare

9, 10. Circuit dezvoltare

forţă

1. flotări 7 fete 10 băieţi2. tracţiuni pe bancă 3 fete 4 băieţi3. ridicarea picioarelor din culcat

dorsal 10

4. ridicare trunchi din culcatdorsal 205. sărituri peste bancă 10 fete 12

 băieţi6. genoflexiuni 12

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Baschet NR. ORE 18

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE

EVALUAR 

E

1, 2. PrinderePasare

Repetarea şi consolidarea conţinutului sem I- exerciţii de prindere – pasare

- pase în doi de pe loc de la piept

-pase în doi cu două mâini de deasupracapului- pase cu pământul

- exerciţii pregătitoare “dă şi du-te”- suveică simplă

Mingi

3, 4. Dribling

- dribbling simplu pe toată lungimea sălii- dribbling mediu- pase în doi din deplasare – dribbling – pas laalergare

Mingi

5, 6. Procedee tehnice folosite înatac

- pase în trei din deplasare * prindere-dribling- pasare- prinderea, ţinerea şi pasarea mingii cu două

mâini de la piept urmată de deplasare- oprirea într-un timp

Mingi

15

Page 16: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 16/59

7, 8. Procedee tehnice folositeîn atac

- * dribbling prin toată sala la semnal sonor,oprire într-un timp- pivotarea prin păşire şi întoarcere Mingi

9, 10. Procedee tehnice folositeîn atac

- pase în doi din deplasare, dribbling prin jaloane cu mâna stângă şi dreaptă, oprire într-un timp, pivotare, întoarcere-pasare- pase în doi-trei din deplasare cu aruncare lacoş cu două mâini de la piept

Mingi

11, 12. Procedee tehnicefolosite în apărare

- exerciţii pregătitoare pentru aruncarea la coş

din dribbling- deplasare în poziţie fundamentală de sub panou până la linia de aruncări libere- lucru de braţe şi de picioare- deplasări în poziţie fundamentală lateralstânga-dreapta cu paşi adăugaţi- mişcarea braţelor lateral stânga-dreapta şideplasare laterală stânga-dreapta în poziţiespecifică

Mingi

13, 14. Acţiuni tactice folositeîn atac

- exerciţii pregătitoare – cine ţine mingea maimult? – pentru demarcaj- mişcarea picioarelor în teren(jocul de picioare) pentru a fi găsit de către minge liber - dribbling pe tot terenul cu depăşirea jaloanelor şi a apărătorilor pasivi situaţi peteren

Mingi

15, 16. Acţiuni tactice folosite înapărare

- marcaj normal- ieşire la fără a faulta- marcajul fiecăruia în parte (fiecare cului) şi executarea schimbului de adversari

Mingi

17, 18. Joc bilateral

- joc de baschet cu aplicarea procedeelor învăţate cu reguli adaptate- 2x2 şi 3x3 la un- 5x5 la două

Mingi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a V-a şi a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢAREFotbal NR. ORE 14

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1. Lovirea mingii cu piciorul 

- exersarea pasării şi preluării de pe loc- exersarea pe perechi a şutului la poartă:- dribbling cu conducerea mingii de la o poartă lacealaltă

Mingi

16

Page 17: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 17/59

2, 3. Lovirea mingii cu piciorul, cu capul, preluareaşi conducerea mingii

- pasă şi preluare de pe loc şi din deplasare între2 şi 3 jucători- lovirea mingii cu capul între 2 jucători- pasa, preluare şi conducerea mingii

4, 5. Lovirea mingii cusăritul interior şi exterior 

- pasă lungă şi scurtă

- exersarea pe perechi a preluării cu săritulinterior şi exterior mărind distanţa- exersarea pe perechi a pasei şi preluării dindeplasare- exersarea pe perechi a pasei lungi şi medii

6, 7. Pasarea şi preluareamingii cu talpa şi laba piciorului

- exersarea pe perechi a pasei şi preluăriialternative cu piciorul stâng –drept- exersarea preluării cu talpa şi laba piciorului

8, 9. Jocuri cu temă - accent pe finalizare cu capul, preluare cu piciorul şi cu laba piciorului

10, 11, 12. Pasare, preluare,finalizare

- structură de pase, preluare între 2 şi 3 jucătoride pe loc şi din deplasare- finalizare din pasă cu şi fără preluare

13., 14. Jocuri bilaterale - jocuri bilaterale arbitrate de elevi- accent pe respectarea regulilor de joc

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 16

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1, 2. Prindere, pasare

Repetarea şi consolidarea conţinutuluisem I- pase în doi de pe loc cu două mâini dela piept, cu două mâini de deasupracapului- pas în doi de pe loc cu o mână de laumăr 

Mingi

17

Page 18: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 18/59

3, 4. Procedee tehnicefolosite în atac

- pase în 2 din alergare în acelaşi plan şiîn adâncime- suveică simplă- structuri de exerciţii: prindere-pasare-dribling- pasarea mingii din lateral oblic, înainteşi înapoi- prinderea mingii venite din lateral şidin urmă

Mingi

5. Dribling

- dribbling simplu şi multiplu- structuri de exerciţii: pase în 2 dinalergare-dribling şi aruncare la poartă de pe picioare- pasarea mingii în 3 cu deplasare- pasarea mingii în 3 cu schimb de locuri

Mingi

6. Aruncări la poartă

- aruncarea la poartă din alergare cu pasadăugat- pasă în 3 – dribbling şi aruncare la poartă de pe semicerc

Mingi

7, 8. Procedee tehnicefolosite în apărare

- Repetarea şi consolidarea conţinutuluisem I- exerciţii de deplasare pe semicerc în

 poziţie fundamentală- opriri, porniri, întoarceri la semnalesonore sau vizuale- deplasări în poziţie funadmentală între6m – 9m

Mingi

9, 10. Acţiuni tacticefolosite în atac

- structuri de exerciţii, jouri: cine ţinemingea mai mult? pentru demarcaj- exerciţii pregătitoare: prindere-pasare-dribling pas pe poziţie viitoare cufinalizare(se începe de la jumătateaterenului)

Mingi

11, 12. Acţiuni tacticefolosite în atac

- încrucişări simple între interior şicentru cu aruncare la poartă

- aşezare în teren în cadrul sistemului deatac în semicerc- sruncări la poartă de pe diferite posturi- repunerea mingii în joc de către portar 

Mingi

13, 14. Acţiuni tacticefolosite în apărare

- aşezare în teren în sistemul de apărare6 : 0- deplasare în poziţie fundamentală pesemicerc cu ieşire la omul cu mingea

Mingi

15, 16. Joc bilateral - joc de handball bilateral cu respectareaşi corectarea regulilor învăţate Mingi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem. II CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

  Săritură în lungime cu elan cu 1, ½ paşi  NR. ORE 8

18

Page 19: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 19/59

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Exerciţii pregătitoare

- structuri de paşi săltaţi şi paşi săriţi- structuri 3-4 paşi săltaţi, aterizare peambele picioare (bătaie pe piciorulîndemânatic)- alergare uşoară, bătaie pe un picior şiaterizare în groapă pe două picioare cugenunchii îndoiţi

 Nivelator  Nisip

2. Exerciţii pregătitoare

- structură: alergare pas săltat cu trecere pringroapă- structură: alergare pas sărit cu trecere pringroapă- structură: alergare uşoară 5-7 paşi, bătaieşi aterizare în groapă, îndoirea genunchilor  până în ghemuit

3. Elan, bătaie, aterizare

- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaieşi aterizare după o linie trasată pe nisip- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaie,zbor cu trecerea unui gard sau a unei sforiîntinse situată la o înălţime între 40 -50 cm

Gard atletismFrânghie

4, 5. Elan, bătaie, zbor,aterizare

- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaie

şi pas săltat, trecere prin groapă- structură: alergare uşoară 7-9 paşi cu bătaie şi tragerea genunchiului piciorului deavântare la piept şi aterizare pe ambele picioare- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaieşi tragerea genunchilor la piept şi aterizare pe ambele picioare în ghemuit- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaie,şi atingerea cu mâinile unui obiect suspendatla o înălţime 1.50 – 200 cm

Gard de atletismFrânghie

6, 7. Elan, bătaie, zbor,aterizare

- structură: alergare cu accelerare 11 – 13 paşi, bătaie pe cutia ajutătoare, tragerea

genunchilor la piept şi aterizare cugenunchii îndoiţi- structură: alergare cu accelerare 11 – 13 paşi, bătaie pe cutie şi trecerea în zbor pesteun gard sau frânghie înaltă la 60 -70 cm- structură: alergare cu accelerare 11 – 13 paşi, bătaie, tragerea genunchilor la piept şiaterizare- corectări individuale

Cutie ajutătoareGard atletism

Frânghie

8. Sărituri integrale

- sărituri integrale cu corectarea greşelilor la bătaie, zbor şi aterizare- sărituri supuse evaluării- concurs în cadrul clasei

Opţională

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem. II CLASA a V-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Alergare de rezistenţă NR. ORE 12

19

Page 20: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 20/59

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timpde 1,30 minute

2. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timpde 2 minute

3. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timpde 2,30 minute

4. Startul de sus

- explicarea şi demonstrarea mişcărilor la

startul de sus cu cele 2 comenzi- exersarea pe grupe a startului cuefectuarea mişcărilor la comandă- corectarea greşelilor - exersare individuală la comandă proprie- start şi lansare de la start 5-10 m

5. Startul de sus şilansarea

- repetarea startului la comandă şilansarea 5-10 m- explicarea pasului lansat de semifond- alergare uşoară pe lungimea terenului,mers pe lăţime 2 ture

6, 7. Startul şi pasullansat de semifond

- repetare start de sus

- alergare în pas lansat de semifond otură de teren- alergare în tempo 2/4 pe lungime teren,mers pe lăţime două ture

8, 9. Pasul lansat desemifond

- alergare în tempo 2/4 o tură, jumătatede tură mers, 3 ture- alergare în tempo ¾ pe lăţime 2/4 pelungime

10, 11. Alergare pe terenvariat

- alergare uşoară pe teren variat, băieţi1000 m şi fete 800 m.

12. Finish-ul şi trecerealiniei de sosire

- explicarea finish-ului şi a mişcărilor - alergare în tempo 2/4 3 ture- alergare în tempo 2/4 2 ture

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I CLASA a VI-a

20

Page 21: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 21/59

UNITATEA DEÎNVĂŢARE

COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Alergare de viteză custartul de jos – 50 m

1.11.3

- dezvoltarea vitezei de reacţie şi execuţie- startul de jos şi lansare de start- pasul de accelerare- pasul lansat de viteză- alergarea pe finish şi trecerea liniei de sosire

8 2 – 6

2. Aruncarea mingii deoină

1.11.21.3

- aruncări prin azvârlire

- aruncare de precizie spre un punct şi peste olinie- aruncarea mingii de oină de pe loc

6 5 – 8

3. Gimnastică – sărituri laaparate

1.11.21.3

- elemente pregătitoare pentru sărituri- săritură cu sprijin ghemuit pe lada aşezatătransversal, urmată de săritură cu extensie

8 9 – 13

4. Handbal

1.12.12.24.1

- procedee tehnice folosite în atac- pasa din alergare- dribbling cu mâna stângă şi dreaptă- aruncare la poartă din alergare cu pas

încrucişat- procedee tehnice în apărare

- deplasări specifice în poziţie fundamentală- opriri, porniri, întoarceri

- acţiuni tactice în atac- depăşire şi demarcaj- aşezarea în semicerc

- acţiuni tactice în apărare- marcajul adversarului

- aşezarea 6 :0

14 2 – 9

5. Fotbal

1.12.12.24.1

- procedee tehnice în atac- lovirea mingii cu interiorul labei piciorului- şut la poartă- lovirea mingii cu şutul plin- conducerea mingii

- procedee tehnice în apărare- deposedarea adversarului

- joc fotbal cu reguli învăţate- acţiuni tactice în atac

- demarcaj depăşire- acţiuni tactice în apărare- marcajul

- joc de fotbal cu reguli învăţate

16 2 – 10

21

Page 22: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 22/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

  CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Alergare de viteză cu startul de jos 50 m NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Dezvoltarea vitezei dereacţie

- plecări din diferite poziţii la semnalsonor pe 10-15 m, accent pe viteza dereacţie

2. Startul de jos cu cele3 comenzi

- demonstrarea şi explicarea startului de jos şi a celor 3 comenzi- exersări individuale la comandă proprieşi exersări la comanda profesorului

Bloc Startor Starter  Predictivă

3, 4. Startul şi lansareade la start

- repetarea startului de jos cu cele 3comenzi- start şi lansare de la start 5-10 m- explicarea mişcărilor trunchiului dupăstart

Predictivă

5, 6. Startul şi lansareaîn alergare cu accelerare

- start şi lansare de la start 10-15 m- alergare cu accelerare 15-20 m- alergare cu accelerare 20 m, menţinere10-15 m

7. Alergări integrale- alergari pe 50 m cu start de jos pegrupe câte 2- corctarea eventualelor greşeli

Opţional

8. Alergări individuale- alergare cu start de jos 50 m cucronometrare- corectarea greşelilor 

22

Page 23: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 23/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Aruncarea mingii de oină NR. ORE 6

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1, 2. Acomodarea cumingea, aruncări prinazvârlire

- exerciţii de acomodare cu mingea,individual şi pe perechi- demonstrarea şi explicarea aruncării prin azvârlire- exersarea aruncării prin azvârlire liberă

Mingi oină

3, 4. Aruncări prinazvârlire

- aruncări libere prin azvârlire- aruncări prin azvârlire după o linie la10 – 15 m- aruncări prin azvârlire pe un culoar 

Cretă Predictivă

5. Aruncări prinazvârlire

- aruncări prin azvârlire pe un culoar cu boltă înaltă şi medie- corectarea greşelilor 

6. Aruncarea mingii deoină

- aruncări integrale, corectarea azvârlirii,traiectoriei şi direcţiei mingii Opţional

23

Page 24: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 24/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 14

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Jocuri dinamice,acomodarea cu mingea

1.12.1

- jocuri dinamice pentru acomodarea cumingea: - mingea la căpitan

- cine termină primul- mingea prin tunel

Mingi

2. Poziţia fundamentală,deplasările în teren, prinderea şi pasareamingii

1.12.1

- demonstrarea şi explicarea poziţieifundamentale şi a deplasărilor cu pasadăugat şi schimbări de direcţie- exersare individuală- prinderea şi pasarea mingii pe perechide pe loc

Mingi

3, 4. Prinderea şi pasareamingii de pe loc şi dindeplasare

1.12.1

- prinderea şi pasarea mingii de pe loc pe perechi şi câte 3- prinderea şi pasarea mingii din suveicăsimplă şi dublă- pasarea mingii în 3 cu deplasare- pasarea mingii în 3 cu schimb de locuri

Mingi

5, 6. Aruncări la poartă1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă cu pas adăugat- prinderea şi pasarea mingii pe perechişi aruncare la poartă cu pas adăugat

Mingi

7, 8. Aruncări la poartă1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă cu pas încrucişat- prinderi pasare pe perechi şi aruncare la poartă cu pas încrucişat- exersare individuală

Mingi

9, 10. Aruncări la poartă 1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la

 poartă din săritură- prinderi pasare pe perechi şi aruncare la poartă din săritură- exersare individuală

Mingi

11, 12. Prinderi, pasare,aruncări la poartă

1.11.2

- structuri de pase în 2 şi 3 jucători de peloc şi din deplasare- structuri de pase în 2 cu aruncări la poartă cu pas încrucişat, adăugat şi dinsăritură

Mingi

13, 14. Joc bilateral

1.1

1.23.1

- joc bilateral, accent pe respectarearegulilor, corectarea greşelilor  Mingi Opţional

24

Page 25: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 25/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARECLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fotbal NR. ORE 16

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1., 2., 3. Lovirea mingii cu piciorul 

1.22.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării de peloc şi din deplasare- exersarea pe perechi a trasului la poartă:

- lovituri libere de la distanţă- finalizare după conducerea

mingii- exersarea lovirii mingii cu capul

Mingi

4, 5. Lovirea mingii cu piciorul, cu capulPreluarea şi conducereamingii

Reguli de joc pe teren redus

1.21.13.1

- joc bilateral pe teren redus(fotbal)- accent pe regulament Mingi

6, 7, 8. Lovirea mingii cusăritul interior şi exterior alternativPasă lungă şi scurtă cudiferite traiectoriiPreluare pe piept

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării cusăritul interior şi exterior alternări cu piciorulstânga-dreapta mărind distanţa, preluări pe piept- exersarea pe perechi a pasei şi a preluării dindeplasare- exersarea pe grupe de 3 a preluării mingii şi pasării acesteia

Mingi

9, 10. Pasarea şi preluareamingii cu săritul interior,  preluare cu talpa şi laba piciorului

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluăriialternative cu piciorul stâng –drept, mărind progresiv distanţa- demonstrarea şi explicarea preluării cu talpa şilaba piciorului

Mingi

11, 12. Jocuri cu temă1.21.13.1

- jocuri cu temă, accent pe pasele(loviturile) cusăritul plin, cu pieptul şi cu capul şi finalizare Mingi

13, 14. Pasare, preluare,finalizare

1.21.13.1

- structuri de pase, preluare între 2 şi 3 jucătoride pe loc şi din deplasare- finalizare din pasă cu şi fără preluare

Mingi

25

Page 26: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 26/59

15, 16. Jocuri bilaterale1.21.13.1

- jocuri bilaterale 7x7- corectarea eventualelor greşeli Mingi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE 

CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Săritura în sprijin ghemuit pe ladătransversal. Săritura cu extensie NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Sărituri diverse- structuri de sărituri în înălţime, înadâncime de pe bancă, de pe lada joasă- amortizarea săriturilor 

BancăLadă

2. Sărituri în adâncimede pe ladă

- structură: elan, bătaie, aterizare pe ladă,săritura în adâncime cu îndoireagenunchilor la aterizare 

3, 4. Sărituri cu extensiede pe ladă

- structură: elan, bătaie, aterizare pe ladă,săritură cu extensie, cu îndoireagenunchilor la aterizare- corectarea greşelilor la bătaie, aterizare

5, 6. Sărituri individuale- elan, bătaie pe trambulină, aterizare peladă în ghemuit, săritură cu extensie,aterizare cu amortizare, genunchii îndoiţi

Predictivă

7, 8. Sărituri integrale cu

extensie

- elan, bătaie pe trambulină, aterizare peladă în ghemuit, săritură cu extensie,îndoirea genunchilor la aterizare

- corectarea bătăilor, zborului şiaterizării- sărituri cu evaluare

Opţională

26

Page 27: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 27/59

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL al II-lea CLASA a VI-a

UNITATEA DEÎNVĂŢARE

COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Gimnastică acrobatică

1.11.21.33.2

Elemente statice:- cumpăna pe un picior - podul de jos (băieţi) şi de sus (fete)- stând pe mâiniElemente dinamice:- rostogoliri înainte şi înapoi din ghemuit îndepărtat şi din depărtat în ghemuit- roată lateralăLinii acrobatice (cuprinzând elementele însuşite)

10 16 – 3

2. Dezvoltarea forţeigenerale

1.11.23.2

Forţă dinamică segmentară:- exerciţii pentru muşchii braţelor - exerciţii pentru muşchii picioarelor - exerciţii pentru muşchii abdominali- exerciţii pentru muşchii spatelui

10 1 – 6

3. Baschet

1.11.21.32.12.23.24.1

Repetarea conţinutului sem. I- oprirea într-un timp- aruncare la coş de pe loc cu o mână din faţă saucu două mâini de la piept- lucrul de braţe şi jocul de picioare- depăşirea- joc bilateral 5x5 la 2 coşuri (panouri)

4. Fotbal

1.11.21.32.12.23.24.1

Repetarea conţinutului sem. I- demarcajul- depăşirea

- marcajul adversarului fără minge- marcajul adversarului cu minge- joc bilateral

14 9 – 16

5. Handbal

1.11.21.32.13.24.1

Repetarea conţinutului sem. I- prinderea mingii venite din din urmă- blocarea mingilor aruncate spre poartă- joc bilateral cu respectarea regulilor 

16 8 – 16

6. Săritură în lungime cuelan, cu 1 1/2 paşi în aer 

1.11.2

1.32.12.23.2

- exerciţii pregătitoare- săritura cu bătaie în zona precizată- săritura în înălţime prin păşiri

8 7 – 11

27

Page 28: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 28/59

7. Alergare de rezistenţă

1.11.21.32.1

2.2

- pasul alergător lansat de semifond- startul din picioare şi lansarea de la start- alergare pe teren variat

12 11 – 17

PLANIFICAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARESem al II-lea CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Gimnastică acrobatică NR. ORE 10

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Elemente dinamice

- repetarea elementelor dinamice

învăţate în clasa a V-a- învăţarea rostogolirilor înapoi dindepărtat în depărtat- idem, dar înainte

Saltele

2. Elemente statice

- repetarea elementelor învăţate în clasaa V-a- învăţarea stândului pe mâini- demonstraţii, explicare şi ajutor 

Saltele

3. Elemente dinamice - învăţarea stândului pe mâini curostogolire- demonstraţii, explicare şi ajutor 

Saltele

4. Elemente statice

- învăţarea podului de sus şi repetareacelui de jos- repetarea stândului pe mâini curostogolire

Saltele

5, 6. Elemente statice şidinamice

- repetarea rostogolirilor, a roţii laterale,a podului de jos şi de sus Saltele

7. Legarea a 3-5elemente - cumpănă, rostogoliri, stând pe mâini Saltele

28

Page 29: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 29/59

8. Legarea a 5-7elemente

- rostogolire – cumpănă – stând peomoplaţi – cădere-n semisfoară – cumpănă pe un genunchi, podul de jos

Saltele

9, 10. Alcătuirea unuiexerciţiu, a unei liniiacrobatice

- alcătuirea unui exerciţiu cu evaluarea şicorectarea eventualelor componente Saltele

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Dezvoltarea forţei generale NR. ORE 10

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Dezvoltare forţă: braţetrunchi

- flotări pe bancă fete 12x2- flotări cu spatele la bancă 12x2- flotări 8x2- ridicare trunchi din culcat dorsal 20x2- ridicare trunchi din culcat facial22x2

BancăSaltele degimnastică

2. Dezvoltare forţă: braţetrunchi

- flotări pe bancă fete 14x2

- flotări cu spatele la bancă 14x2- ridicarea picioarelor din culcat dorsal12x2- ridicare trunchi din culcat facial22x2

3. Dezvoltare forţă: braţe, picioare

- tracţiuni pe bancă gimnastică 4 fete;5 băieţi- sărituri peste bancă gimnastică 10 feteşi 14 băieţi- genoflexiuni 12 fete; 15 băieţi x2

4. Dezvoltare forţă:trunchi, picioare

- ridicare trunchi din culcat 20 fete, 24 băieţi- genoflexiuni 12 fete; 15 băieţi x2

- săritură din ghemuit în întins 10x2

29

Page 30: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 30/59

5. Dezvoltare forţă: picioare, trunchi

- extensii trunchi 20 fete 24 băieţi- fandări laterale 10+10x2- sărituri peste bancă 10 fete 14 băieţi- genoflexiuni cu săritură 10x2

6. Dezvoltare forţă: braţe, picioare

- flotări pe bancă 12x2- flotări cu spatele la bancă 12x2- săritura peste bancă 10 fete 14 băieţi- săritura din ghemuit în ghemuit 10x2

7, 8. Circuit forţă

1. flotări pe bancă 12x2

2. flotări cu spatele la bancă 12x23. extensii trunchi 20 fete 24 băieţi4. genoflexiuni 12 fete 15 băieţi5. fandări laterale 10+10

 pauză 45” x 3 serii

9, 10. Circuit forţă

- idem lecţia 7 plus6. ridicare trunchi din culcat dorsal7. tracţiuni pe bancă 3 fete 4 băieţi8. sărituri din ghemuit în întins 10Pauză 45” 3 serii

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a V-a şi a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fotbal NR. ORE 14

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1. Lovirea mingii cu piciorul

 

- exersarea pasării şi preluării de pe loc- exersarea pe perechi a şutului la poartă:

- dribbling cu conducerea mingii de la o poartă lacealaltă

Mingi

2, 3. Lovirea mingii cu piciorul, cu capul, preluareaşi conducerea mingii

- pasă şi preluare de pe loc şi din deplasare între2 şi 3 jucători- lovirea mingii cu capul între 2 jucători- pasa, preluare şi conducerea mingii

30

Page 31: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 31/59

4, 5. Lovirea mingii cusăritul interior şi exterior 

- pasă lungă şi scurtă- exersarea pe perechi a preluării cu săritulinterior şi exterior mărind distanţa- exersarea pe perechi a pasei şi preluării dindeplasare- exersarea pe perechi a pasei lungi şi medii

6, 7. Pasarea şi preluareamingii cu talpa şi laba piciorului

- exersarea pe perechi a pasei şi preluăriialternative cu piciorul stâng –drept- exersarea preluării cu talpa şi laba piciorului

8, 9. Jocuri cu temă - accent pe finalizare cu capul, preluare cu piciorul şi cu laba piciorului

10, 11, 12. Pasare, preluare,finalizare

- structură de pase, preluare între 2 şi 3 jucătoride pe loc şi din deplasare- finalizare din pasă cu şi fără preluare

13., 14. Jocuri bilaterale- jocuri bilaterale arbitrate de elevi- accent pe respectarea regulilor de joc

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem. al II-lea CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 16

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE

EVALUAR 

E

1. Prindere - Pasare

Repetarea şi consolidarea conţinutului sem. I- structuri de pase în 2 din alergare- pase în 3 din alergare- pase din deplasare cu prinderea mingii venitedin urmă

Mingi

2. Dribling

- pase în 2, dribling cu aruncare la poartă dinalergare- dribling simplu şi multiplu- dribling prin toată sala cu mâna stângă şimâna dreaptă (multiplu)

Mingi

3, 4. Procedee tehnice folosite înatac

- suveică simplă- încrucişări simple cu aruncare la poartă dinalergare- pase în 3 din deplasare cu aruncare la poartă

din săritură

Mingi

31

Page 32: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 32/59

5, 6. Procedee tehnice folosite înapărare

- Repetarea şi consolidarea conţinutului sem. I- exerciţii de deplasare în poziţie fundamentală(specifice) pe semicerc- acelaşi exerciţiu, la fluier ieşire pe 9 m şiretragere pe semicerc tot în poziţiefundamentală- opriri, porniri, întoarceri la diferite semnale: bătaie din palme, fluier 

Mingi

7, 8. Procedee tehnice folosite înapărare

- aruncarea la poartă din săritură peste blocaj- blocarea mingilor aruncate spre poartă Mingi

9, 10. Acţiuni tactice folosite înatac

- repetarea şi consolidarea demarcajului prin jocuri: cine ţine mingea mai mult?- structuri de exerciţii – pas în 2 din alergare-dribling – depăşirea adversarului cu aruncarela poartă din săritură peste blocaj

Mingi

11, 12. Acţiuni tactice folositeîn atac

- demarcajul faţă de apărătorul care se repliază- aşezare în atac în sistemul fără jucător pivot,cu finalizare- succesiv cu aruncare la poartă- aruncare de pe posturi

Mingi

13, 14. Acţiuni tactice folosite înapărare

- marcajul adversarului cu şi fără minge, ieşire pe braţ la omul cu mingea

- ieşire la intercepţii şi plecare pe contraatac- aşezare în sistemul de apărare 6 : 0 cudeplasare în poziţie fundamentală pe semicercşi ieşire la 9 m

Mingi

15, 16. Joc bilateral- joc bilateral cu respectarea regulilor învăţateşi corectarea acestora Mingi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem. II CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

  Săritură în lungime cu elan cu 1, ½ paşi NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Exerciţii pregătitoare

- structuri de paşi săltaţi şi paşi săriţi- structuri 3-4 paşi săltaţi, aterizare peambele picioare (bătaie pe piciorulîndemânatic)- alergare uşoară, bătaie pe un picior şiaterizare în groapă pe două picioare cugenunchii îndoiţi

 Nivelator  Nisip

32

Page 33: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 33/59

2. Exerciţii pregătitoare

- structură: alergare pas săltat cu trecere pringroapă- structură: alergare pas sărit cu trecere pringroapă- structură: alergare uşoară 5-7 paşi, bătaieşi aterizare în groapă, îndoirea genunchilor  până în ghemuit

3. Elan, bătaie, aterizare

- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaieşi aterizare după o linie trasată pe nisip- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaie,

zbor cu trecerea unui gard sau a unei sforiîntinse situată la o înălţime între 40 -50 cm

Gard atletismFrânghie

4, 5. Elan, bătaie, zbor,aterizare

- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaieşi pas săltat, trecere prin groapă- structură: alergare uşoară 7-9 paşi cu bătaie şi tragerea genunchiului piciorului deavântare la piept şi aterizare pe ambele picioare- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaieşi tragerea genunchilor la piept şi aterizare pe ambele picioare în ghemuit- structură: alergare uşoară 7-9 paşi, bătaie,şi atingerea cu mâinile unui obiect suspendatla o înălţime 1.50 – 200 cm

Gard de atletismFrânghie

6, 7. Elan, bătaie, zbor,aterizare

- structură: alergare cu accelerare 11 – 13 paşi, bătaie pe cutia ajutătoare, tragereagenunchilor la piept şi aterizare cugenunchii îndoiţi- structură: alergare cu accelerare 11 – 13 paşi, bătaie pe cutie şi trecerea în zbor pesteun gard sau frânghie înaltă la 60 -70 cm- structură: alergare cu accelerare 11 – 13 paşi, bătaie, tragerea genunchilor la piept şiaterizare- corectări individuale

Cutie ajutătoareGard atletism

Frânghie

8. Sărituri integrale

- sărituri integrale cu corectarea greşelilor la bătaie, zbor şi aterizare

- sărituri supuse evaluării- concurs în cadrul clasei

Opţională

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARESem. II CLASA a VI-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Alergare de rezistenţă NR. ORE 12

CONŢINUTURI COMPETENTE

SPECIFICEACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timpde 1,30 minute

33

Page 34: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 34/59

2. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timpde 2 minute

3. Alergare de durată- alergare uşoară în jurul terenului timpde 2,30 minute

4. Startul de sus

- explicarea şi demonstrarea mişcărilor lastartul de sus cu cele 2 comenzi- exersarea pe grupe a startului cuefectuarea mişcărilor la comandă- corectarea greşelilor - exersare individuală la comandă

 proprie- start şi lansare de la start 5-10 m

5. Startul de sus şilansarea

- repetarea startului la comandă şilansarea 5-10 m- explicarea pasului lansat de semifond- alergare uşoară pe lungimea terenului,mers pe lăţime 2 ture

6, 7. Startul şi pasullansat de semifond

- repetare start de sus- alergare în pas lansat de semifond otură de teren- alergare în tempo 2/4 pe lungime teren,mers pe lăţime două ture

8, 9. Pasul lansat desemifond

- alergare în tempo 2/4 o tură, jumătate

de tură mers, 3 ture- alergare în tempo ¾ pe lăţime 2/4 pelungime

10, 11. Alergare pe terenvariat

- alergare uşoară pe teren variat, băieţi1000 m şi fete 800 m.

12. Finish-ul şi trecerealiniei de sosire

- explicarea finish-ului şi a mişcărilor - alergare în tempo 2/4 3 ture- alergare în tempo 2/4 2 ture

34

Page 35: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 35/59

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL I CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Alergare de viteză cu startulde jos – 50 m

1.21.34.1

- pasul alergător de accelerare- pasul alergător lansat de viteză- startul de jos cu cele 3 comenzi: -pe locuri

-fiţi gata-start

- startul şi lansarea de la start

8 2 – 6

2. Aruncarea mingii de oină cuelan la distanţă

1.21.34.1

- aruncări prin azvârlire- aruncări cu elan- aruncări cu elan la distanţă 6 5 – 8

3. Gimnastică – sărituri laaparate

1.21.34.1

- săritură în sprijin depărtat peste capră, cuîntoarcere 900

- săritură în sprijin depărtat pe lada aşezatătransversal, trecere în sprijin ghemuit, urmatăde coborâre prin săritură cu extensie

8 9 – 13

4. Handbal

1.21.32.12.23.24.1

- procedee tehnice folosite în atac- prinderea şi pasarea mingii- aruncări precedate de dribling- aruncari la poartă

- procedee tehnice în apărare- blocarea mingii aruncate

- acţiuni tactice:- depăşire- marcajul, demarcajul- atac 6+1- intercepţia- apărare 6: 0joc bilateral

14 2 – 9

5. Fotbal

1.21.32.12.23.24.1

- procedee tehnice în atac- pasare cu interiorul labei piciorului- pasarea cu şutul- şut la poartă din deplasare- lovirea mingii cu capul

- procedee tehnice în apărare- deposedarea adversarului de minge

- acţiuni tactice- marcajul şi demarcajul- un-doi-ul- blocarea mingiijoc bilateral

16 2 – 10

35

Page 36: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 36/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

  CLASA a VII-aUNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Alergare de viteză cu startul de jos 50 m NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Dezvoltarea vitezei dereacţie

- plecări din diferite poziţii la semnalsonor pe 10-15 m, accent pe viteza dereacţie

2. Startul de jos cu cele3 comenzi

- demonstrarea şi explicarea startului de jos şi a celor 3 comenzi- exersări individuale la comandă proprieşi exersări la comanda profesorului

Bloc Startor Starter 

Predictivă

3, 4. Startul şi lansareade la start

- repetarea startului de jos cu cele 3comenzi- start şi lansare de la start 5-10 m- explicarea mişcărilor trunchiului dupăstart

Predictivă

5, 6. Startul şi lansareaîn alergare cu accelerare

- start şi lansare de la start 10-15 m- alergare cu accelerare 15-20 m- alergare cu accelerare 20 m, menţinere10-15 m

7. Alergări integrale- alergari pe 50 m cu start de jos pegrupe câte 2- corctarea eventualelor greşeli

Opţional

8. Alergări individuale- alergare cu start de jos 50 m cucronometrare

- corectarea greşelilor 

36

Page 37: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 37/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARECLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Aruncarea mingii de oină cu elan la distanţă NR. ORE 6

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1, 2. Aruncări prinazvârlire

- exerciţii de acomodare cu mingeaindividual şi pe perechi- repetarea aruncării prin azvârlire- aruncări prin azvârliri libere

Mingi de oină

3, 4. Aruncări prinazvârlire cu elan ladistanţă

- aruncări prin azvârliri libere- demonstrarea şi explicarea elanului- exersări individuale, corectări- aruncări cu elan

Predictivă

5. Aruncări prinazvârlire cu elan ladistanţă

- aruncări prin azvârlire cu elan pe unculoar cu boltă înaltă şi medie- corectarea greşelilor 

6. Aruncarea mingii deoină cu elan la distanţă

- aruncări integrale- corectarea azvârlirii traiectoriei şidirecţiei mingii

Opţional

37

Page 38: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 38/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARECLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 14

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Jocuri dinamice,acomodarea cu mingea

1.12.1

- jocuri dinamice pentru acomodarea cumingea: - mingea la căpitan

- cine termină primul- mingea prin tunel

Mingi

2. Poziţia fundamentală,deplasările în teren, prinderea şi pasareamingii

1.12.1

- demonstrarea şi explicarea poziţieifundamentale şi a deplasărilor cu pasadăugat şi schimbări de direcţie- exersare individuală- prinderea şi pasarea mingii pe perechide pe loc

Mingi

3, 4. Prinderea şi pasareamingii de pe loc şi dindeplasare

1.12.1

- prinderea şi pasarea mingii de pe loc pe perechi şi câte 3- prinderea şi pasarea mingii din suveicăsimplă şi dublă- pasarea mingii în 3 cu deplasare- pasarea mingii în 3 cu schimb de locuri

Mingi

5, 6. Aruncări la poartă 1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă cu pas adăugat- prinderea şi pasarea mingii pe perechişi aruncare la poartă cu pas adăugat

Mingi

7, 8. Aruncări la poartă 1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă cu pas încrucişat- prinderi pasare pe perechi şi aruncare la poartă cu pas încrucişat- exersare individuală

Mingi

9, 10. Aruncări la poartă1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă din săritură- prinderi pasare pe perechi şi aruncare la poartă din săritură- exersare individuală

Mingi

38

Page 39: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 39/59

11, 12. Prinderi, pasare,aruncări la poartă

1.11.2

- structuri de pase în 2 şi 3 jucători de peloc şi din deplasare- structuri de pase în 2 cu aruncări la poartă cu pas încrucişat, adăugat şi dinsăritură

Mingi

13, 14. Joc bilateral1.11.2

3.1

- joc bilateral, accent pe respectarearegulilor, corectarea greşelilor 

Mingi Opţional

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fotbal NR. ORE 16

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1., 2., 3. Lovirea mingii cu piciorul 

1.22.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării de peloc şi din deplasare- exersarea pe perechi a trasului la poartă:

- lovituri libere de la distanţă- dribling cu conducerea mingii de

la o poartă la cealaltă- exersarea lovirii mingii cu capul

Mingi

4, 5. Lovirea mingii cu piciorul, cu capulPreluarea şi conducereamingiiReguli de joc pe teren redus

1.21.13.1

- joc bilateral pe teren redus(fotbal)- accent pe regulament Mingi

6, 7, 8. Lovirea mingii cuşiretul interior şi exterior alternativPasă lungă şi scurtă cudiferite traiectoriiPreluare pe piept

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării cusăritul interior şi exterior alternări cu piciorulstânga-dreapta mărind distanţa, preluări pe piept- exersarea pe perechi a pasei şi a preluării dindeplasare- exersarea pe grupe de 3 a preluării mingii şi pasării acesteia

Mingi

9, 10. Pasarea şi preluareamingii cu şiretul interior,  preluare cu talpa şi laba piciorului

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluăriialternative cu piciorul stâng –drept, mărind progresiv distanţa

- demonstrarea şi explicarea preluării cu talpa şilaba piciorului

Mingi

39

Page 40: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 40/59

11, 12. Jocuri cu temă1.21.13.1

- jocuri cu temă, accent pe pasele(loviturile) cuşiretul plin, cu pieptul şi cu capul şi finalizare Mingi

13, 14. Pasare, preluare,finalizare

1.21.13.1

- structuri de pase, preluare între 2 şi 3 jucătoride pe loc şi din deplasare- finalizare din pasă cu şi fără preluare

Mingi

15, 16. Jocuri bilaterale

1.2

1.13.1

- jocuri bilaterale 7x7- corectarea eventualelor greşeli Mingi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fete: Săritură în sprijin depărtat peste capră cu întoarcere 900

NR. ORE 8Băieţi: Săritură în sprijin depărtat pe ladă, transversal, ghemuit, săr. cu extensie

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1, 2. Săritură la caprăSăritură la ladă

- repetarea săriturii în sprijin ghemuit lacapră(fete)- repetarea săriturii la ladă transversal, urmată desăritură cu extensie(băieţi)

CaprăLadă

3, 4. Săritură la caprăSăritură la ladă

- structură elan bătaie, sprijin ghemuit la capră şiîntoarcere 900(fete), sărituri cu ajutor şi asigurare- structură elan bătaie, aterizare pe ladă întransverasal în depărtat, piciarele întinse,ghemuire şi săritură cu extensie(băieţi), sărituricu ajutor – asigurare- corectaarea greşelilor la bătaie – aterizare peaparat şi zbor, aterizare cu genunchii îndoiţi

5, 6. Săritură la caprăSăritură la ladă

- acelaşi sistem ca la lecţia 3-4, numai cuasigurare de către profesor sau un elev instruit

40

Page 41: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 41/59

7. 8. Sărituri integrale cuevaluare

- sărituri integrale cu evidenţierea greşelilor şicorectarea lor - exersări individuale- sărituri supuse evaluării

Opţional

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂSEMESTRUL al II-lea CLASA a VII-a

UNITATEA DEÎNVĂŢARE

COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Gimnastică acrobatică

Înlănţuiri de 2-3 elemente acrobatice statice şidinamice cuprinzând elementele însuşite înclasele anterioare- podul de sus (fete)- stând pe cap (băieţi)- stând pe mâini

- sfoara (fete)Elemente dinamice:- rostogoliri înainte din ghemuit în depărtat- rostogoliri înapoi cu picioarele apropiate şiîntinse- roată lateralăLinii acrobatice (cuprinzând elementele însuşite)

10 16 –3

2. Dezvoltarea forţeigenerale

Dezvoltarea grupelor musculare:- braţe- picioare- abdomen- spate

- forţa în regim de rezistenţă

10 1 – 6

41

Page 42: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 42/59

4. Fotbal

Repetarea conţinutului sem. I- preluarea mingii cu piciorul din deplasare- conducerea mingii cu interiorul şi exteriorullabei piciorului- pătrunderea- depăşirea- tatonarea, intercepţia- joc bilateral

14 9 – 16

5. Handbal

Repetarea conţinutului sem. I- pătrunderea

- replierea- atacarea adversarului cu mingea şi retragerea pesemicerc- joc bilateral cu respectarea regulilor, semicerc,fault, dublu dribling, paşi

16 8 – 16

6. Săritură în lungime cuelan, cu 1 1/2 paşi în aer 

- săritura cu bătaie în zona precizată- exerciţii pregătitoare 8 7 – 11

7. Alergare de rezistenţă- pasul alergător lansat de semifond- startul din picioare- alergare pe teren variat

12 11 – 17

PLANIFICAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARESem al II-lea CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Gimnastică acrobatică NR. ORE 10

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Elemente statice

- repetarea elementelor învăţate în

clasele anterioare- demonstrare, explicare, corectări Saltele

42

Page 43: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 43/59

2. Elemente dinamice- repetarea elementelor dinamiceînvăţate în clasa a VI-a- corectare şi ajutor 

Saltele

3. Elemente dinamice- învăţarea răsturnării lente înainte(F) şirăsturnare prin stând pe mâini(B)- repetarea elementelor dinamice

Saltele

4. Elemente statice

- repetarea podului de sus(F); stând pecap(B); stând pe mâini cu rostogolire şisfoară(F) Saltele

5, 6. Înlănţuirea a 3-5elemente statice şidinamice

- rostogolire – cumpănă pe genunchi –  podul de jos – stând pe mâini rostogolire Saltele

7, 8. Legarea a 7-9elemente

- stând pe mâini – rostogolire – podul desus(F) – stând pe cap(B) – roată laterală – cumpănă pe un genunchi – cădere-n

semisfoară – sfoara stând pe mâini

Saltele

9, 10. Alcătuirea uneilinii acrobatice

- alcătuirea unui exerciţiu cu evaluarea şicorectarea elementelor componente

Saltele

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Dezvoltarea forţei generale NR. ORE 10

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Dezvoltare forţă: braţe, picioare

- flotări 10 fete, 14 băieţi x2- tracţiuni pe bancă 4 serii fete 5 băieţix2- sărituri succesive în lungime de pe loc8x2- sărituri peste bancă 15 fete 20 băieţi x2

2. Dezvoltare forţă: braţetrunchi

- flotări cu spatele la bancă 20 fete 30 băieţi x2

- ridicare trunchi din culcat dorsal 20fete 25 băieţi x2- ridicarea bazinului din aşezat 20 fete 25 băieţi x2

43

Page 44: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 44/59

3. Dezvoltare forţă:trunchi, picioare

- ridicarea picioarelor din culcat dorsal12 fete 15 băieţi x2- ridicare trunchi din culcat 25 fete 30 băieţi x2- sărituri peste bancă 20 fete 25 băieţi x2- fandări laterale 15+15 x2

4. Circuit forţă

5. Circuit forţă(acelaşi,

 pauză 30” , 3 repetări)

1. flotări cu spatele la bancă 10 fete, 15 băieţi2. ridicare trunchi din culcat dorsal 20fete 25 băieţi

3. genoflexiuni 25 fete 30 băieţi4. sărituri din ghemuit în întins 10 fete15 băieţi pauză 45”, 2 repetări

6. Circuit forţă

1. flotări cu pe bancă2. sărituri peste bancă3. ridicarea picioarelor din culcat4. ridicarea bazinului din aşezat, lucru30”, pauză 1’, 2 repetări

7. Circuit forţă Acelaşi lucru 30”, pauză 45”, 3 repetări

8. Circuit forţă

1. sărituri peste bancă

2. ridicarea trunchiului din culcat3. ridicarea picioarelor din culcat4. flotări cu spatele pe bancă5. fandări laterale

Lucru 30”, pauză 1’, 2 repetări

9. Circuit forţă Acelaşi lucru 30”, pauză 45”, 3repetări

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARESem. al II-lea CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 16

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE

EVALUAR 

E

1, 2. Prindere - Pasare

Repetarea şi consolidarea conţinutului sem. I- pase în 2 cu aruncare la poartă din săritură- pasarea mingii lateral, oblic, înainte şi înapoi- prindere, pasare, cu pase laterale şiameninţarea succesivă a porţii

Mingi

3, 4. Dribling

- dribling simplu pe toată lungimea terenului- dribling multuplu pe toată lungimea terenului- dribling alternativ, cu mâna stângă şi cumâna dreaptă

Mingi

5, 6. Aruncări la coş- prindere – pasare – dribling – aruncare la poartă din alergare- idem cu aruncare dus săritură

Mingi

44

Page 45: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 45/59

7, 8. Procedee tehnice folosite înapărare

- Repetarea şi consolidarea conţinutului sem. I- organizarea unor blocaje pentru a blocamingile aruncate spre poartă- dribling şi scoaterea mingii din dribling laadversar 

Mingi

9, 10. Acţiuni tactice folosite înatac

- repetarea şi consolidarea conţinutului sem I- pase în 3 din alergare cu pătrundere peculoarul liber - dribling printre jaloane cu depăşire,schimbare de direcţie, fentă de plecare

stânga/dreapta

Mingi

Aruncări la poartă

- aşezare pe teren în sistemul de atac cu un jucător pivot- succesiv cu aruncare la poartă de pe picioare prin pătrunderea pe culoarul nou format

Mingi

11, 12. Acţiuni tactice folositeîn apărare

- pase în doi până la jumătate, retragere cuspatele până la nivelul semicercului(repliere)- apărare pe semicerc cu deplasare în poziţiefundamentală şi ieşire la intercepţie- ieşire pe braţ la omul cu mingea

Mingi

13, 14. Acţiuni tactice folosite înapărare

- atacarea adversarului cu mingea şi retragere

 pe semicerc- aşezare în apărare în sistemul 6 : 0 şideplasare în poziţie fundamentală după minge,ieşire la omul cu mingea şi retragere pesemicerc

Mingi

15, 16. Joc bilateral

- joc bilateral cu respectarea regulilor:semicerc, fault, dublu dribling, paşi- corectarea eventualelor greşeli Mingi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARESem. II CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

  Săritură în lungime cu elan cu 1, ½ paşi NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

45

Page 46: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 46/59

1. Exerciţii pregătitoare

- structuri de paşi săltaţi şi paşi săriţi- structuri 3-4 paşi mers, bătaie în pas săltatşi aterizare pe amândouă picioarele- alergare uşoară, pas săltat şi pas sărit cutrecere prin groapă

2. Elan, bătaie, aterizare

- alergare uşoară pas săltat şi sărit cu trecere prin groapă- alergare uşoară, bătaie şi aterizare înghemuit- alergare cu accelerare, bătaie, aterizare înghemuit, accent pe ultimii doi paşi premergători bătăii şi rularea călcâi-vârf alabei piciorului de bătaie- corectarea greşelilor la bătaie şi aterizare

3, 4. Elan, bătaie-zbor,aterizare

- alergare cu accelerare, bătaie şi aterizare înghemuit- alergare cu accelerare, bătaie pe cutieajutătoare, aterizare în ghemuit- alergare cu accelerare, bătaie pe cutie,trecerea peste un gard sau sfoară întinsă(h.100-120 cm), aterizare

- alergare cu accelerare, bătaie şi atingereaunui obiect suspendat

5, 6. Sărituri intergrale- sărituri integrale cu corectare la elan, bătaie şi aterizare- etalonarea elanului 9, 11, 13, 15 paşi

 

7, 8. Sărituri supuseevaluării

- sărituri integrale cu corectări şi cuevaluarea săriturii (tehnică şi performantă)- concurs în cadrul clasei pe grupefete+băieţi

 

8. Sărituri integrale

- sărituri integrale cu corectarea greşelilor la bătaie, zbor şi aterizare- sărituri supuse evaluării- concurs în cadrul clasei

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

46

Page 47: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 47/59

Sem. II CLASA a VII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Alergare de rezistenţă NR. ORE 12

CONŢINUTURI COMPETENTE

SPECIFICE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE1. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timp

de 2 minute

2. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timpde 2,30 minute

3. Alergare de durată - alergare uşoară în jurul terenului timpde 3 minute

4. Startul de sus

- repetarea startului de sus- exersarea pe grupe a startului lacomandă- corectarea greşelilor - start şi lansare de la start- alergare uşoară în tempo 2/4 pe

lungime, mers pe lăţime teren 3 ture

5. Pasul lansat desemifond

- alergare în pas lansat de semifond 2/4 otură de teren, pauză 30”, alergare 3 ture- alergare uşoară 1 tură

6, 7. Pasul lansat desemifond

- alergare în tempo ¾ pe lăţime, alergareîn 2/4 pe lungime 3 ture

8, 9. Pasul lansat desemifond

- alergare în tempo 3/4 pe lungime, 2/4 pe lăţime, 4 ture

10, 11. Alergare pe terenvariat

- alergare uşoară pe teren variat, băieţifete 600 m fete, 800m băieţi şi 800mfete, 1000m băieţi

12. Finish-ul şi trecerealiniei de sosire

- repetarea mişărilor la finish- alergare 800m 1000m cu cronometrare

47

Page 48: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 48/59

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂSEMESTRUL I CLASA a VIII-a

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

UNITATEA DEÎNVĂŢARE

COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Alergare de viteză custartul de jos – 50 m

1.21.32.23.2

- pasul alergător de accelerare- pasul alergător lansat de viteză- startul de jos cu cele 3 comenzi- startul şi lansarea de la start

4 2 – 5

2. Aruncarea mingii deoină cu elan la distanţă

1.21.32.23.2

- aruncări prin azvârlire- aruncări cu elan- aruncări cu elan la distanţă 4 5 – 8

3. Gimnastică – sărituri laaparate

1.21.32.23.23.3

- săritură cu rostogolire înainte la ladă- săritură în ghemuit pe lada aşezată transversal,urmată de săritură cu extensie şi întoarcere 1800

- săritură în sprijin ghemuit peste capră

5 9 – 13

4. Handbal

1.22.12.24.14.2

- procedee tehnice folosite în atac

- prinderea şi pasarea mingii- pasă lungă de contraatacdribling

- aruncari din săritură- procedee tehnice în apărare

- scoaterea mingii din dribling- acţiuni tactice:

- pătrunderea, depăşire- atac 6+1- replierea şi aşezarea pe semicerc- apărare 5+1joc bilateral

7 2 – 9

5. Fotbal

1.22.12.24.14.2

- procedee tehnice în atac

- lovirea mingii cu săritul interior, exterior şi plin de pe loc şi din deplasare- lovirea mingii cu capul- preluarea mingii, fente

- procedee tehnice în apărare- deposedarea din faţă şi lateral

- acţiuni tactice- marcajul şi demarcajul- , centrareajoc bilateral

8 2 –10

48

Page 49: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 49/59

CLASA a VIII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Alergare de viteză cu startul de jos 50 m NR. ORE 4

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Dezvoltarea vitezei dereacţie

- plecări din diferite poziţii la semnalsonor pe 15-20 m- accent pe viteza de reacţie

2. Startul de jos cu cele3 comenzi

- explicarea şi repetarea startului de jos- exersări individuale la comandă proprieşi la comanda profesorului

Bloc Startor Starter 

Predictivă

3. Startul şi lansarea dela start

- repetarea startului cu cele 3 comenzi- start şi lansare 10-15 m- corectarea mişcărilor trunchiului dupăstart

4. Startul şi lansarea înalergare cu accelerare

- start şi lansare de la start 10-15 m- alergare cu accelerare 15-20 m- alergare cu accelerare 20-25 m- alergare cu accelerare 25 m, menţinere10-15 m

5. Alergări integrale - alergari pe 50 m cu start de jos pegrupe câte 2 Opţional

6. Alergări individuale - alergare cu start de jos cu cronometrare- corctarea eventualelor greşeli Opţională

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a VIII-a49

Page 50: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 50/59

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 7

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Jocuri dinamice,acomodarea cu mingea

1.12.1

- jocuri dinamice pentru acomodarea cumingea Mingi

2. Poziţia fundamentală,deplasările în teren, prinderea şi pasareamingii

1.12.1

- demonstrarea şi explicarea poziţieifundamentale şi a deplasărilor în teren cu pas adăugat şi schimbări de direcţie- exersare individuală- prinderea şi pasarea mingii pe perechide pe loc

Mingi

3. Prinderea şi pasareamingii de pe loc şi dindeplasare

1.12.1

- prinderea şi pasarea mingii pe perechi

şi câte 3- prinderea şi pasarea mingii din suveicăsimplă şi dublă- pasarea mingii în 3 cu deplasare- pasarea mingii în 3 cu schimb de locuri

Mingi

4. Aruncări la poartă 1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă cu pas adăugat- prinderea şi pasarea mingii pe perechişi aruncare la poartă cu pas adăugat- demonstrarea şi explicarea aruncărilor la poartă cu pas încrucişat- prinderi, pasare pe perechi şi aruncarela poartă cu pas încrucişat

- exersare individuală

Mingi

5. Aruncări la poartă 1.12.1

- demonstrarea şi explicarea aruncării la poartă din săritură- prinderi pasare pe perechi şi aruncare la poartă din săritură- exersare individuală

Mingi

6. Prinderi, pasare,aruncări la poartă

1.11.2

- structuri de pase în 2 şi 3 jucători de peloc şi din deplasare- structuri de pase în 2 cu aruncări la poartă cu pas încrucişat, adăugat şi dinsăritură

Mingi

7. Joc bilateral1.11.23.1

- joc bilateral, accent pe respectarearegulilor, corectarea greşelilor 

Mingi Opţional

50

Page 51: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 51/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a VIII-aUNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fete: Săritură cu rostogolire înainte la ladă NR. ORE 5Băieţi: Săritură în sprijin ghemuit peste capră, picioarele printre braţe

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1, 2. Săritură la ladăSăritură la capră

- elan, bătaie, aterizare în ghemuit pe lada

longitudinală pe capătul apropiat, urmată derostogolire şi aterizare(lada joasă 3 capace fete)- elan, bătaie, săritură în sprijin ghemuit pestecapră joasă, cu trecerea picioarelor printre braţe

CaprăLadăSaltele

3, 4. Săritură la caprăSăritură la ladă

- elan, bătaie, rostogolire pe ladă şiaterizare(fete)- sărituri cu ajutor şi asigurare- corectarea greşelilor la bătaie şi rostogolire- elan, bătaie, săritură în sprijin ghemuit pestecapră- sărituri cu ajutor şi asigurare- corectarea greşelilor la bătaie, sprijin ghemuit

5, 6. Sărituri integrale

- săritură cu rostogolire înainte la ladă- corectarea greşelilor - sărituri supuse evaluării- săritură în sprijin ghemuit peste capră cu picioarele printre braţe- corectarea greşelilor - sărituri supuse evaluării

51

Page 52: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 52/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

CLASA a VIII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fotbal NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1. Lovirea mingii cu piciorul 

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării de peloc şi din deplasare- exersarea pe perechi a trasului la poartă:

- lovituri libere de la distanţă- dribling cu conducerea mingii de

la o poartă la cealaltă- exersarea lovirii mingii cu capul

Mingi

2, 3. Lovirea mingii cu piciorul, cu capulPreluarea şi conducereamingiiReguli de joc pe teren redus

1.21.13.1

- joc bilateral pe teren redus(fotbal)- accent pe regulament Mingi

4, 5. Lovirea mingii cuşiretul interior şi exterior 

alternativPasă lungă şi scurtă cudiferite traiectoriiPreluare pe piept

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluării cuşiretul interior şi exterior alternări cu piciorulstânga-dreapta mărind distanţa, preluări pe piept

- exersarea pe perechi a pasei şi a preluării dindeplasare- exersarea pe grupe de 3 a preluării mingii şi pasării acesteia

Mingi

6. Pasarea şi preluarea mingiicu şiretul interior, preluare cutalpa şi laba piciorului

1.21.1

- exersarea pe perechi a pasei şi preluăriialternative cu piciorul stâng –drept, mărind progresiv distanţa- demonstrarea şi explicarea preluării cu talpa şilaba piciorului

Mingi

7. Pasare, preluare, finalizare1.21.13.1

- structuri de pase, preluare între 2 şi 3 jucătoride pe loc şi din deplasare- finalizare din pasă cu şi fără preluare

Mingi

8. Jocuri bilaterale1.21.13.1

- jocuri bilaterale 7x7- corectarea eventualelor greşeli

Mingi

52

Page 53: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 53/59

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ

SEMESTRUL al II-lea CLASA a VIII-a

UNITATEA DEÎNVĂŢARE

COMPETENTESPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE

ALOCATE SĂPTĂMÂNA

1.Gimnastică acrobatică

Elemente acrobatice statice şi dinamice- înlănţuiri de 2-3 elemente însuşite în claseleanterioare- linii acrobatice alcătuite din 3-4 elemente- exerciţiu acrobatic liber ales

6 16 – 4

2. Dezvoltarea forţeigenerale

- forţă dinamică segmentară- forţă explozivă- forţă segmentară în regim de rezistenţă- forţă specifică probelor şi ramurilor de sport

 predate

6 1 – 6

4. Fotbal

Repetarea conţinutului sem. I- oprirea mingii (stopul)- conducerea mingii în relaţie cu adversarul- blocarea mingii- pătrunderea- “un-doi”-ul- tatonarea- intercepţia- joc bilateral

7 9-16

5. Handbal

Repetarea conţinutului sem. I- pase de angajare a jucătorului pe semicerc

- deplasări specifice pe semicerc- contraatacul- joc bilateral

8 8-16

7. Săritură în lungime cuelan, cu 1 1/2 paşi în aer 

- etalonarea elanului- bătaie şi desprindere în zona precizată- structura paşilor în aer şi aterizarea

7 7 – 13

8. Alergare de rezistenţă

- pasul alergător de semifond- alergarea în pluton- alergare pe teren variat

- concursuri

8 9 – 16

53

Page 54: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 54/59

PLANIFICAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a VIII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Gimnastică acrobatică NR. ORE 6

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1. Elemente statice

- repetarea elementelor statice din claseleanterioare- corectarea eventualelor greşeli Saltele

2. Elemente dinamice- repetarea elementelor dinamiceînvăţate în clasa a VII-a

- corectarea eventualelor greşeli

Saltele

3. Legarea de 3-5elemente

- repetarea şi consolidarea unei legări de3-5 elemente

- rostogolire din depărtat în depărtatînainte – podul de sus(ridicare) – stând pe mâini rostogolire- corectarea eventualelor greşeli

Saltele

4, 5. Legarea unor elemente 7-9

- stând pe mâini – rostogolire – rostogolire – roată laterală – stând pecap(B) - podul de sus (F) - stând peomoplaţi – cădere-n semisfoară – cumpăna pe un genunchi - înainte

Saltele

6. Alcătuirea unei liniiacrobatice

- alcătuirea unui exerciţiu ales la sol dinelementele învăţate-accent pe evaluarea şi corectareaelementelor componente

Saltele

54

Page 55: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 55/59

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a VIII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Dezvoltarea forţei generale NR. ORE 6

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVAL

UARE

1. Dezvoltare forţă: braţetrunchi

1. flotări cu palmele pe bancă 15 fete 20 băieţi x22. flotări cu spatele la bancă 20 fete, 25 băieţi x23. extensii spate 25 fete 30 băieţi x24. ridicare trunchi din culcat dorsal 25fete 30 băieţi x2

2. Dezvoltare forţă: braţe picioare

1. flotări 15x22. tracţiuni pe bancă 5 x23. genoflexiuni 20 fete 25 băieţi x24. sărit din ghemuit în întins 10 fete 15 băieţi x2

3. Dezvoltare forţă:

trunchi, picioare

1. ridicarea picioarelor din culcat dorsal15 fete 20 băieţi x22. ridicarea bazinului din aşezat 25 fete

30 băieţi x23. săritură în lungime de pe loc 8 serii x24. fandări laterale 15+15x2

4. Circuit forţă

1. săritură peste bancă gimnastică2. ridicarea trunchiului din culcat dorsal3. ridicarea picioarelor din culcat dorsal4. flotări cu spatele la bancă

lucru 30”, pauză 1’ , 2 repetări

5. Circuit forţă Acelaşi lucru 30” , pauză 45” 3 repetări

55

Page 56: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 56/59

6. Circuit forţă

1. flotări băieţi 15 fete 12 x32. extensii trunchi 25 fete 30 băieţi x33. ridicarea picioarelor 15 fete 20 băieţix34. săritura peste bancă 15 fete 20 băieţix35. genoflexiuni 20 fete 25 băieţi6. săritura în lungime de pe loc 8x3

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem. al II-lea CLASA a VIII-a

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Handbal NR. ORE 8

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE

EVALUAR 

E

1. Procedee tehnice folosite înatac

Repetarea conţinutului sem. I- prindere, pasare, din deplasare între 2-3 jucători cu aruncare la poartă- pase laterale cu ameninţarea succesivă a

 porţii(să meargă mingea dintr-o parte în alta)- prindere-pasare dintr-o extremă în altatrecând prin toate posturile, cu angajarea jucătorului de pe semicerc, dar şi a jucătorilor la semicerc

Mingi

2. - contratac scurt până la jumătatea terenului- contraatac lung – pasă lungă cu finalizare

Mingi

3. Dribling

- dribling simplu şi multiplu pe tot terenul- dribling multiplu, cu variaţii de ritm şischimbări de direcţie cu finalizare- aruncare la poartă din săritură, precedată de pase în 3

- pase în trei cu schimb de locuri şi aruncare la poartă din săritură de pe 6 m

Mingi

4. Procedee tehnice folosite înapărare

- scoaterea mingii din dribling- deplasări în poziţie fundamentală pesemicerc, cu ieşire la 9 m- lucru cu braţele şi cu picioarele pe semicerc- ieşire pe braţ la omul cu mingea- deplasări specifice pe semicerc şi ieşire laomul din faţă

Mingi

5. Acţiuni tactice folosite în atac

- succesiv cu pătrundere pe culoarele create şiaruncare la poartă- succesiv, tur-retur cu aruncare la poartă de pesemicerc din săritură

- prindere – pasare şi lansare pe contraatacscurt şi lung

Mingi

56

Page 57: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 57/59

6. Acţiuni tactice folosite în atac

- aşezare în sistemul de atac cu un jucător  pivot- mers pe succesiv cu angajarea pivotului de petoate posturile şi aruncare la poartă- aruncări la poartă de pe toate posturile

Mingi

7. Acţiuni tactice folosite în

apărare

- deplasare pe semicerc în poziţiefundamentală, la semnal alergare de viteză, până la mijlocul terenului, retragere cu spatele pe semicerc(repliere)- ieşire la jucătorul cu mingea şi retragere pe 6

m- atacarea jucătorului cu mingea şi retragere pesemicerc, la semnal, alergare de viteză până lamijlocul terenului şi repliere- aşezare în sistemul 5+1

Mingi

8. Joc bilateral - joc bilateral cu respectarea regulamentului Mingi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARESem.II

CLASA a VIII-aUNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Săritură în lungime cu elan cu 1, ½ paşi NR.ORE 7.

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE

1.Exerciţii pregătitoare

1.11.21.3

- structuri de paşi săltaţi şi paşi săriţi- structuri de paşi săltaţi şi săriţi cutrecere prin groapă- alergare uşoară, bătaie, şi aterizare înghemuit

 Nivelator nisip

2. Elan, bătaie-zbor aterizare

1.11.21.32.12.2

3.23.3

- alergare uşoară, bătaie şi aterizare îngroapă în ghemuit- alergare cu accelerare, bătaie,aterizare în ghemuit, accent pe ultimii

doi paşi premergători bătăii şi rulareavârf -călcâi a labei piciorului de bătaie- alergare cu accelerare, bătaie, şitrecerea peste un gard sau sfoarăîntinsă(h. 120 – 130 cm)alergare uşoară, bătaie şi aterizare îngroapă în ghemuit- alergare cu accelerare, bătaie,aterizare în ghemuit, accent pe ultimiidoi paşi premergători bătăii şi rulareavârf -călcâi a labei piciorului de bătaie- alergare cu accelerare, bătaie, şitrecerea peste un gard sau sfoară

întinsă(h. 120 – 130 cm)

Gard atletismSfoară

3. Elan, bătaie-zbor, aterizare

- alergare cu accelerare, bătaie şiaterizare în ghemuit- alergare cu accelerare, bătaie pe cutieajutătoare, tragerea genunchilor la Cutie

57

Page 58: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 58/59

 piept şi aterizare în ghemuit- alergare cu accelerare, bătaie pecutie, şi atingerea unui obiectsuspendat

ajutătoare

4, 5. Elan, bătaie-zbor, aterizare

alergare cu accelerare, bătaie şiaterizare în ghemuit- alergare cu accelerare, bătaie într-ozonă delimitată şi aterizare cugenunchii îndoiţi- elan, bătaie-zbor, aterizare, sărituri

cu corectarea greşelilor 6,7.Sărituriintegrale - sărituri integrale supuse corectării

greşelilor şi evaluării- etalonarea elanului 11, 13,15 paşi

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Sem al II-lea CLASA a VIII

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE

Fotbal NR. ORE 7

CONŢINUTURI COMPETENTESPECIFICE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUAR 

E

1. Lovirea mingii cu piciorul 

- exersarea pasării şi preluării de pe loc- exersarea pe perechi a şutului la poartă:- dribbling cu conducerea mingii de la o poartă lacealaltă

Mingi

2, 3. Lovirea mingii cu

 piciorul, cu capul, preluareaşi conducerea mingii

- pasă şi preluare de pe loc şi din deplasare între

2 şi 3 jucători- lovirea mingii cu capul între 2 jucători- pasa, preluare şi conducerea mingii

4, 5. Lovirea mingii cusăritul interior şi exterior 

- pasă lungă şi scurtă- exersarea pe perechi a preluării cu săritulinterior şi exterior mărind distanţa- exersarea pe perechi a pasei şi preluării dindeplasare- exersarea pe perechi a pasei lungi şi medii

58

Page 59: Planificari Ed Fizica 1011

5/10/2018 Planificari Ed Fizica 1011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/planificari-ed-fizica-1011 59/59

6, 7. Pasarea şi preluareamingii cu talpa şi laba piciorului

- exersarea pe perechi a pasei şi preluăriialternative cu piciorul stâng –drept- exersarea preluării cu talpa şi laba piciorului

8, 9. Jocuri cu temă - accent pe finalizare cu capul, preluare cu piciorul şi cu laba piciorului

10, 11, 12. Pasare, preluare,finalizare

- structură de pase, preluare între 2 şi 3 jucătoride pe loc şi din deplasare- finalizare din pasă cu şi fără preluare

13., 14. Jocuri bilaterale - jocuri bilaterale arbitrate de elevi- accent pe respectarea regulilor de joc

59