cps, oferta marf planificari

21
Unitatea de învăţământ: Colegiul tehnic de Căi Ferate”Unirea” Pascani Avizat, Director Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Tehnician Achiziţii și contractări Modulul III - Calitatea produselor și serviciilor Nr de ore/an: 108 Nr. ore /săptămână: din care: T: 72, LT: 36, IP: 0 Clasa: a IX-a F Profesor: Alecsa Andreia Costina Avizat, Şef catedră Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3331 din 25.02.2010 Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4857 din 31.08.2009 PLANIFICARE CALENDARISTICĂ AN ŞCOLAR: 2012-2013 1

Upload: andreia-mircea-alecsa

Post on 15-Feb-2015

190 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Cps, Oferta Marf Planificari

Unitatea de învăţământ: Colegiul tehnic de Căi Ferate”Unirea” Pascani

Avizat, Director

Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: Tehnician Achiziții și contractăriModulul III - Calitatea produselor şi serviciilorNr de ore/an: 108Nr. ore /săptămână: din care: T: 72, LT: 36, IP: 0 Clasa: a IX-a FProfesor: Alecsa Andreia Costina Avizat,

Şef catedrăPlan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3331 din 25.02.2010

Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4857 din 31.08.2009

PLANIFICARE CALENDARISTICĂAN ŞCOLAR: 2012-2013

Nr.crt.

Unitatea de competenţă

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr. ore Săptămâna

Obs.T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. UC17. Analiza ofertei de mărfuri alimentare

C1. Prezintă sortimentul de mărfuri alimentare

1. Grupele de mărfuri alimentare:1.1. Definirea termenilor – marfă, produs, serviciu, proprietăţi, calitate, caracteristici de calitate, sortiment 1.1.1.Clasificarea merceologică a sortimentului de mărfuri alimentare (grupă, subgrupă, articol) 1.1.2. Aplicaţii

1

2

3

S1

S2

1

Page 2: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

UC4. Asigurarea C2. Descrie

1.2. Clasificarea sortimentului de mărfuri alimentare: 1.2.1. Sortimentul produselor din cereale şi derivate; 1.2.2.Sortimentul legumelor şi fructelor şi produselor industrializate; 1.2.3. Sortimentul produselor din carne; 1.2.4. Sortimentul produselor zaharoase; 1.2.5 Peşte şi produse din peşte; 1.2.6. Produse gustative; 1.2.7. Lapte şi produse din lapte; 1.2.8. Sortimentul grăsimilor alimentare1.3 Valoarea energetică a mărfurilor alimentare: 1.3.1. Componentele valorii nutritive 1.3.2. Prezentarea substanţelor cu rol energetic în organism 1.3.3. Calcularea valorii calorice a alimentelor 1.3.4. Aplicaţii1.4. Marcarea – etichetarea mărfurilor alimentare: 1.4.1 Componentele şi formele marcării-etichetării mărfurilor 1.4.2 Elemente de etichetare a mărfurilor alimentare 1.4.3 Aplicaţii

1.5 Caracteristicile organoleptice ale

3

3

333222

1

2

21

1

1

1

S3

S4

S5S6S7S8S9

S10

S11

S12

2

Page 3: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

calităţii caracteristicile de calitate ale mărfurilor alimentare

C1. Aplică normele de calitate în domeniul de activitate

mărfurilor alimentare 1.5.1. Caracteristicile organoleptice ale făinii de grâu şi a pâinii 1.5.2. Caracteristicile organoleptice ale produselor din legume şi fructe 1.5.3. Caracteristicile organoleptice ale cărnii 1.5.3. Caracteristicile organoleptice ale produselor zaharoase 1.5.4. Caracteristicile organoleptice ale peştelui 1.5.5..Caracteristicile organoleptice ale produselor gustative 1.5.6. Caracteristicile organoleptice ale laptelui şi produselor lactate 1.5.7. Caracteristicile organoleptice ale grăsimilor alimentare

2

1

1

1

1

1

1

1

S13

S14

S15

2. UC18. Analiza ofertei de mărfuri nealimentare

C1. Caracterizează sortimentul de mărfuri nealimentare

2. Grupe de mărfuri nealimentare: 2.1. Clasificarea mărfurilor nealimentare 2.2. Sortimentul mărfurilor nealimentare 2.1.1. Sortimentul mărfurilor textile şi a articolelor de încălţăminte 2.2.2. Sortimentul mărfurilor chimice de uz casnic pentru spălat şi curăţat 2.2.3. Sortimentul mărfurilor cosmetice 2.2.4. Sortimentul mărfurilor din sticlă şi a mărfurilor ceramice 2.2.5. Sortimentul mărfurilor din lemn

3

2

2

222

S 16

S17

S18

S19S20S21

3

Page 4: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

UC4. Asigurarea calităţii

C2. Respectarea condiţiilor de calitate pe grupe de mărfuri nealimentare

C2. Utilizează metode standardizate de asigurare a calităţii

2.2.6. Sortimentul mărfurilor metalice 2.2.7. Sortimentul mărfurilor tehnico-sanitare şi a materialelor de construcţii 2.2.8. Sortimentul mărfurilor electrotehnice şi electronice 2.2.9. Sortimentul mărfurilor electrocasnice 2.2.10. Sortimentul mărfurilor auto-moto-velo 2.2.11. Sortimentul mărfurilor birotice 2.2.12. Sortimentul bijuteriilor şi al articolelor de gablonţ 2.2.13. Mărfuri pentru sport, voiaj şi turism

2.3. Caracteristici de calitate şi defecte ale mărfurilor nealimentare 2.3.1. Caracteristici de calitate ale mărfurilor textile şi ale articolelor de încălţăminte 2.3.2. Caracteristici de calitate ale detergenţilor 2.3.3. Caracteristici de calitate ale mărfurilor cosmetice 2.3.4. Caracteristici de calitate ale mărfurilor din sticlă şi ale mărfurilor ceramice 2.3.5. Caracteristici de calitate ale mobilei 2.3.6. Caracteristici de calitate ale

2

2

2

22

22

1

1

1

1

1

1

S22

S23

S24

S25S26

S27S28

S17

S18

S19

S20

S21

S22

4

Page 5: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

UC18. Analiza ofertei de mărfuri nealimentare

C2. Respectarea condiţiilor de calitate pe grupe de mărfuri nealimentare

mărfurilor metalice 2.3.7. Caracteristici de calitate ale mărfurilor tehnico-sanitare şi ale materialelor de construcţii 2.3.8. Caracteristici de calitate ale mărfurilor electrotehnice şi electronice 2.3.9. Caracteristici de calitate ale mărfurilor electrocasnice 2.3.10. Caracteristici de calitate ale mărfurilor auto-moto-velo 2.3.11. Caracteristici de calitate ale mărfurilor birotice 2.3.12. Caracteristici de calitate ale bijuteriilor şi ale articolelor de gablonţ 2.3.13. Caracteristici de calitate ale mărfurilor pentru sport, voiaj şi turism 2.4. Marcarea – etichetarea mărfurilor nealimentare 2.4.1. Componentele şi formele marcării-etichetării mărfurilor 2.4.2. Elemente de etichetare a mărfurilor nealimentare

1

1

1

1

1

1

3

3

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

S30

3. 3. Serviciile 3.1. Serviciul – definire şi clasificare 3.2. Caracteristicile serviciilor 3.3. Caracteristicile calităţii serviciilor

336

S31S32

S33,34

4. Recapitulare Sistematizarea cunoştinţelor

6 S35,36

5

Page 6: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

acumulate

Unitatea de învăţământ: Colegiul tehnic de Căi Ferate”Unirea” Pascani

Avizat, Director

Profilul: Servicii Domeniul de pregătire de bază/Domeniul de pregătire generală/Calificarea profesională: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢModulul: VII - OFERTA DE MĂRFURI

6

Page 7: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr de ore/an: LT: 62Nr. ore /săptămână: 2h Clasa: a XII – a H, IProfesor: Alecsa Andreia Costina Avizat,

Şef catedrăPrograma aprobată prin Anexa nr. 2 la OMEdC nr. 3172/30.01.2006

PLANIFICARE CALENDARISTICĂAN ŞCOLAR: 2012 - 2013

Nr.crt.

Unitatea de competenţă

Competenţe specifice

Conţinuturi

Nr. ore Săptămâna

Obs.T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. UC 23. Oferta de mărfuri

C1 Analizează

oferta de mărfuri

Analiza ofertei de mărfuri

Gruparea

mărfurilor după diferite criterii

comerciale:

- destinaţie

- materie primă

Selectarea

mărfurilor complementare: accesorii

pentru completarea îmbrăcămintei

(articole de galanterie, de marochinărie),

1

1

2

S1

S1

S2

7

Page 8: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pentru funcţionarea aparatelor electronice

şi electrocasnice (accesorii: microfoane,

difuzoare, CD-uri, dischete, filtre, discuri,

benzi magnetice, etc.)

Recunoaşterea

familiilor de mărfuri înrudite:

- legume-fructe

- mezeluri-brânzeturi

- textile-încălţăminte

- librărie-papetărie

1111

S3S3S4S4

2. UC 23. Oferta de mărfuri

C2 Analizează calitatea ofertei de mărfuri

Analiza calităţii ofertei de mărfuri

Estimarea valorii alimentare

nutritive a produselor alimentare pe baza

valorii biologice, energetice,

psihosenzoriale, igienico-sanitare şi a

2 S5

8

Page 9: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

gradului de asimilare

Identificarea caracteristicilor de

calitate ale ofertei de mărfuri:

b) alimentare: aspect general, gust,

miros, culoare, consistenţă, etc.

Caracteristicile organoleptice ale făinii de grâu şi a pâinii

Caracteristicile organoleptice ale produselor din legume şi fructe

Caracteristicile organoleptice ale cărnii Caracteristicile organoleptice ale

produselor zaharoase Caracteristicile organoleptice ale

peştelui Caracteristicile organoleptice ale

produselor gustative Caracteristicile organoleptice ale

laptelui şi produselor lactate Caracteristicile organoleptice ale

grăsimilor alimentareb) nealimentare: integritate, formă, culoare,

dimensiuni, mod de finisare, caracteristici

tehnico – funcţionale, etc.

Caracteristici de calitate ale mărfurilor textile şi ale articolelor de încălţăminte

Caracteristici de calitate ale

1

1

11

1

1

1

1

2

S6

S6

S7S7

S8

S8

S9

S9

S10

9

Page 10: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

detergenţilor Caracteristici de calitate ale mărfurilor

cosmetice Caracteristici de calitate ale mărfurilor

din sticlă şi ale mărfurilor ceramice Caracteristici de calitate ale mărfurilor

electrocasnice Caracteristici de calitate ale mărfurilor

auto-moto-velo Caracteristici de calitate ale mărfurilor

birotice Caracteristici de calitate ale bijuteriilor

şi ale articolelor de gablonţ Caracteristici de calitate ale mărfurilor

pentru sport, voiaj şi turism

Verificarea calităţii ofertei de

mărfuri pe baza indicilor de calitate

stabiliţi prin standarde, folosind

- metoda organoleptică

- metode simple de laborator

(măsurări, cântăriri, încercări

cu testere)

Evidenţierea defectelor şi a cauzelor

acestora (materia primă; procesul

1

1

1

11

1

1

1

2

2

S11

S11

S12

S12S13

S13

S14

S14

S15

S16

10

Page 11: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Recapitulare

tehnologic; modul de marcare, etichetare,

manipulare – transport – depozitare)

a) pentru mărfurile alimentare

b) pentru mărfurile nealimentare

- mărfurile cosmetice

- confecțiile

- confecțiile

- articolele de încălțăminte

- mărfurile auto-moto-velo

- mărfurile pentru sport, voiaj

și turism

2

2

2

2

1

1

2

S17

S18

S19

S20

S21

S21

S23

3. UC 23. Oferta de mărfuri

C3 Acţionează pentru menţinerea calităţii ofertei de mărfuri

Acţiuni derulate pentru menţinerea

calităţii ofertei de mărfuri

Urmărirea datei expirării termenului 2 S24

11

Page 12: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

de valabilitate (modalităţi de marcare a

acestuia, perioada de timp rămasă până la

expirare)

Identificarea modificărilor de

calitate din timpul manipulării –

transportului - depozitării mărfurilor:

- modificări pozitive şi

negative;

- fizice, chimice, biochimice,

microbiologice

Stabilirea măsurilor de prevenire a

modificărilor nedorite pe timpul păstrării-

depozitării:

- respectarea regimului optim

de păstrare-depozitare

- asigurarea microclimatului

pentru toate categoriile de

mărfuri

Implicarea în scopul remedierii unor

modificări nedorite de pe parcursul

2

2

2

2

2

S25

S26

S27

S28

S29

12

Page 13: Cps, Oferta Marf Planificari

Nr.crt.

Unitatea de competenţă Competenţe

specificeConţinuturi

Nr. ore SăptămânaObs.

T LT IP T LT IP

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

comercializării ofertei de mărfuri (de

exemplu: călcare, coasere nasturi,

schimbare fermoare defecte, prindere

ochiuri scăpate, înlocuire pungi sparte,

curăţare de pete şi murdărie, etc.)

2. Recapitulare Sistematizarea

cunoştinţelor

acumulate

4 S30, S31

13