planificari anuale cl v_viii istorie

28
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ CLASA A V-A, ISTORIE, 1 h/SĂPT AN ŞCOLAR 2015-2016 COMPETENŢE GENERALE 1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate. 2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice. 3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice. 4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă. COMPETENŢE SPECIFICE 1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală. 2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice 2.2.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric. 3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice. 3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti. 3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice. 3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere. 1 PROFESOR FLOREAN ANDREI

Upload: ando271

Post on 17-Feb-2016

313 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Planificare istorie gimnaziu

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂCLASA A V-A, ISTORIE, 1 h/SĂPT

AN ŞCOLAR 2015-2016

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

COMPETENŢE SPECIFICE1.1. Utilizarea termenilor specifici cronologiei, Preistoriei şi epocii antice, în

diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.

2.1. Cooperarea în vederea realizării unei mape istorice2.2.Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric.

3.1. Identificarea şi clasificarea surselor istorice.3.2. Stabilirea, pe baza surselor istorice, a elementelor evoluţiei grupurilor umane şi civilizaţiei omeneşti.3.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor istorice din Antichitate, pe baza surselor istorice.3.4. Relatarea unui fapt istoric din Antichitate, utilizând informaţii selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.3.5. Stabilirea unor asemănări şi a unor deosebiri între civilizaţiile Antichităţii, pe baza surselor istorice date3.6. Utilizarea informaţiilor istorice selectate dintr-o sursă istorică, într-o expunere scrisă, sau orală.

4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu.4.2. Utilizarea surselor istorice în vederea ilustrării unui fapt istoric.

VALORI ŞI ATITUDINI

1 PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 2: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi acomportamentelor specifice manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vedere

civic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionalediferite. În acest context, competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul depredare-învăţare-evaluare a istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente:

Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiuneGândire critică şi flexibilăRelaţionarea pozitivă cu ceilalţiRespectarea drepturilor fundamentale ale omuluiDezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială

Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor de predicţie a schimbărilor

Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelorAcceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale

Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si cultur

2 PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 3: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

3 PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 4: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NUMĂR DE ORE OBSERVAŢIISemestrul I

Cursuri – 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016Cursuri luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016–duminica,14februarie 2016

Introducere în studiul istoriei 2h PREISTORIA UMANITĂŢII 1 h CIVILIZAŢII ALE ANTICHITĂŢII 12h

ORIENTUL ANTIC 4h + 1 evaluare GRECIA ANTICĂ 8h + 1 evaluare Test predictiv 1h

Predare 15

Evaluare 2

1h - Test predictiv

Predare – 15 h

Evaluare – 2 h

Test predictiv - 1h

18Semestrul al II-lea

Cursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marţi, 23 mai2016 Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016Vacanţa de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 –duminică, 11septembrie 2016

CIVILIZAŢII ALE ANTICHITĂŢI

LUMEA TRACO-GETO-DACĂLUMEA ROMANĂ

GENEZA LUMII IN MILENIUL I D. HR.Lecţie de sinteză - Europa de la căderea Romei în

anul 1000.

Predare

1751

Evaluare

1h1h

1h

Predare – 14 h

Evaluare - 3

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

18–22 aprilie 2016

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare Ordinul nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului şcolar 2015-2016 Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai

bun!”

Tipurile de activitățiActivități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.)

17TOTAL ORE PREDARE – EVALUARE

3535

PROFESOR FLOREAN ANDREI 4

Page 5: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

TOTAL SĂPTĂMÂNI AN ŞCOLAR 36 Semestrul I – 18 săptămâni + Semestrul al II-lea – 17 săptămâni + Şcoala Altfel – 1 săptămâni = 36

PROFESOR FLOREAN ANDREI 5

Page 6: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

Planificare anuala, istorie

Clasa a VI-a, 1 h pe saptamana

ISTORIE

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.

2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.

4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.

COMPETENŢE SPECIFICE

1.1 Utilizarea termenilor istorici specifici Evului Mediu în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.1.2 Utilizarea termenilor istorici specifici Epocii Moderne în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.2.1. Realizarea, în echipă, prin asumarea unor responsabilităţi, a unui proiect.2.2. Participarea la realizarea unui proiect istoric, de grup, care evidențiază rolul personalităților în faptele istorice

2.3. Realizarea, în grup, a planului unei dezbateri pe o tema istorică.

3.1. Localizarea în timp şi în spațiu a faptelor istorice din Evul Mediu, pe baza surselor istorice.

3.2. Descrierea unui fapt istoric din Evul Mediu, utilizând informații din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.

3.3. Compararea informațiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizațiilor medievale, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri.

PROFESOR FLOREAN ANDREI 6

Page 7: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

3.4. Localizarea în timp şi în spațiu a faptelor istorice de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, pe baza surselor istorice.

3.5.Descrierea unui fapt istoric de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, utilizând informații selectate din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.

3.6. Compararea informațiilor din surse istorice referitoare la un aspect al civilizațiilor de la sfârşitul Evului Mediu şi din Epoca Modernă, în vederea stabilirii unor asemănări şi a unor deosebiri.

4.1. Selectarea surselor istorice pentru susținerea sau combaterea unui punct de vedere.

4. 2.Realizarea de comparații referitoare la fapte istorice, utilizând informații din medii non-formale.

VALORI ŞI ATITUDINI

Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi acomportamentelor specifice manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vederecivic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionalediferite. În acest context, competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul depredare-învăţare-evaluare a istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente

• Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiune

• Gândire critică şi flexibilă

• Relaţionarea pozitivă cu ceilalţi

• Respectarea drepturilor fundamentale ale omului

• Dezvoltarea atitudinilor pro- active în viaţa personală şi cea socială.

• Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factor

de predicţie a schimbărilor

• Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor

• Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale

• Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale.

PROFESOR FLOREAN ANDREI 7

Page 8: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

PROFESOR FLOREAN ANDREI 8

Page 9: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE/CONŢINUTURI NUMĂR DE ORE OBSERVAŢII

Semestrul I

Cursuri – 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016Cursuri luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016–duminica,14februarie 2016

LUMEA MEDIEVALĂ / 12 H + 1H

0.Test de evaluare iniţială;

1. Satul şi oraşul medieval;

2.Oraşul medieval: centru meşteşugăresc şi comercial;

3. Societatea medievală în Europa;

4.Biserica în Evul Mediu. Cruciadele.

6. Arhitectura medievală;

7. Literatura medievală;

8. EVALUARE - LUMEA MEDIEVALĂ;

9.Organizarea statului în Europa apuseană;

10. Studiu de caz : Franța, Anglia, Germania,Imperiul Bizantin

11. Formarea şi exansiunea Imperiului Otoman

12. Formarea statelor medievale româneşti

13. Raportul Ţărilor Române cu Imperiul Otoman

11 + 2

1- S31 - S1

1- S21- S41- S51- S61- S71- S81- S9

1- S10

1- S11 1 - S12

1- S13

4

2 - S14,S15

2- S16,S17

S3- Test de evaluare inițială

Recapitulare semestrială - 1h

S18-STATUL MEDIEVAL

9PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 10: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

NAŞTEREA LUMII MODERNE

1. Oraş şi sat în epoca modernă

2. Marile descoperiri geografice

RECAPITULARE SEMESTRIALĂ

S18

Predare -15h

Evaluare-3h

Total ore: 18 18

STRUCTURA ANULUI UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE/CONŢINUTURI NUMĂR OBSERVAŢII

10PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 11: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

ŞCOLAR

DE ORE

Semestrul al II-leaCursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marţi, 23 mai2016 Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016Vacanţa de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 –duminică, 11septembrie 2016

NAŞTEREA LUMII MODERNE

Renaşterea şi umanismul

Reforma şi contrareforma

Războiul de 30 de ani

EUROPA ÎN SECOLELE XVII-XVIII

Manifestări ale absolutismului monarhic.

Monarhia constutuțională în Anglia.

Iluminism şi reprezentanții săi.

Studiu de caz: Voltaire, J.J.Rousseau, Montesquieu, Iosif al II-lea.

Revoluția americană.

Revoluția din Franța: de la Adunarea Stărilor Generale la Convenția Iacobină.

Studiu de caz: „Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţeanului”.

Franța de la Consulat la Imperiu.

Studiu de caz: Codul lui Napoleon

5

2

2

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Predare – 13h

Lecții de sinteză -2h

Evaluare finală – 2h

11PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 12: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

Lecţii de sinteză

Evaluare

2

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

18–22 aprilie 2016

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare, Ordinul nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului şcolar 2015-2016 Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare

Săptămâna „Școala

altfel: Să știi mai

multe, să fii mai bun!”

Tipurile de activitățiActivități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);

Total ore: 17 17

Total ore an şcolar: 35 35

Total săptămâni an şcolar: 36 Semestrul I – 18 săptămâni + Semestrul al II-lea – 17 săptămâni + Şcoala Altfel – 1 săptămâni = 36

Planificare anuala, istorie

Clasa a VII-a, 1 h saptamana

ISTORIECOMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.

12PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 13: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

2. Exersarea demersurilor şi a acțiunilor civice democratice.

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.

4. Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă.

COMPETENŢE SPECIFICE

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici secolului al XIX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală.

2.1. Construirea, prin cooperare, a unui proiect referitor la un aspect al civilizaţiei din secolul al XIX-lea.

2.2. Rezolvarea în echipă a unor probleme/ situaţii-problemă, prin negocierea soluţiilor identificate

2.3. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi,în cadrul unei dezbateri

3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XIX-lea, pe baza surselor istorice.

3.2. Prezentarea unui fapt istoric din secolul al XIX-lea, utilizând informaţii selectate din surse istorice.

3.3. Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XIX-lea, pe baza informaţiilor din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.

3.4. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XIX-lea, în surse istorice date.

3.5. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor istorice din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice.

3.6 Prezentarea unui fapt istoric referitor la secolul al XX-lea, utilizând informaţii selectate din surse istorice.

3.7 Prezentarea unor asemănări şi a unor deosebiri între aspecte ale civilizaţiei secolului al XX-lea, pe baza informaţiilor din surse istorice, cunoscute sau la prima vedere.

3. 8. Stabilirea relaţiei de cauzalitate pentru un fapt istoric din secolul al XX-lea, în surse istorice date.

4.1. Utilizarea surselor istorice pentru susţinerea unui punct de vedere.

13PROFESOR FLOREAN ANDREI

Napoleon Bonaparte

Page 14: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

4.2 Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obţinerea surselor necesare rezolvării unei situaţii problemă.

VALORI ŞI ATITUDINI

Educaţia pentru cetăţenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi acomportamentelor specifice manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vederecivic, precum şi dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionalediferite. În acest context, competenţele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul depredare-învăţare-evaluare a istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente

Coerenţă şi rigoare în gândire şi acţiuneGândire critică şi flexibilăRelaţionarea pozitivă cu ceilalţiRespectarea drepturilor fundamentale ale omuluiDezvoltarea atitudinilor pro- active în viaţa personală şi cea socială.

Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi ca factorRezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor.Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii,vieţii sociale.Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si culturale.

14PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 15: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE/CONŢINUTURI NUMĂR DE ORE

OBSERVAŢII

Semestrul I

Cursuri – 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016Cursuri luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016–duminica,14februarie 2016

1. Recapitulare 2. Test de evaluare inițială.3. Lumea la începutul secolului al XIX-lea 3. Revoluția tehnologică şi expansiunea societății industriale

4. Europa între absolutism şi liberalism

5. Stat şi națiune în a doua jumătate a secolului al XIX-lea

6. Civilizația la răscruce de secole: Ştiințele şi tehnica

7. Primul război mondial şi urmările sale

1

1

1

1

4

2

3

4

Metode de evaluare:

-observarea sistematică a comportamentului elevilor;

-probe orale;

-probe scrise;

15PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 16: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

8.Evaluare semestrială 1

Total ore: 18 18

Semestrul al II-leaCursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marţi, 23 mai2016 Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016Vacanţa de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 –duminică,11septembrie 2016

1. Democrație şi totalitarism

3. Al doilea război mondial

4. Lumea postbelică şi problemele sale

5. Lumea la începutul mileniului al III-lea

6. Lecție de sinteză

7. Evaluare

3

3

4

2

1

4

Metode de evaluare:

-observarea sistematică a comportamentului elevilor;

-probe orale;

-probe scrise;

- proiectul;

-portofoliul .

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

18–22 aprilie 2016

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare, Ordinul nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului şcolar 2015-2016

Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare

Săptămâna „Școala altfel: Să știi mai multe, să

fii mai bun!”

Tipurile de activitățiActivități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare (inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.);

Total ore: 17 17

Total ore an şcolar: 35 35

Total săptămâni an şcolar: 36 Semestrul I – 18 săptămâni + Semestrul al II-lea – 17 săptămâni + Şcoala Altfel – 1 săptămâni = 36

Planificare anuala istorie

Clasa a VIII-a 2 h saptamana

16PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 17: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.

2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.

3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.

4. Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanent

COMPETENŢE SPECIFICE

1.1. Utilizarea termenilor istorici specifici cronologiei, civilizaţiilor preistorice, antice şi medievale, din spaţiul românesc, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală

1.2. Utilizarea termenilor istorici specifici faptelor istorice din spaţiul românesc în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în diferite situaţii de comunicare scrisă sau orală

2.1. Rezolvarea unor situaţii-problemă, prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor , desfăşurate în Antichitate şi Evul Mediu

2.2. Participarea la acţiuni care valorizează trecutul localităţii sau al regiunii

2.3. Realizarea, prin cooperare, a unei investigaţii istorice, care implică relaţionarea pozitivă cu ceilalți

2.4. Rezolvarea unor situații-problemă , prin utilizarea adecvată a surselor istorice referitoare la fapte din istoria românilor, desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea

3.1. Localizarea în timp şi plasarea în spațiu a faptelor din istoria românilor, desfăşurate în Antichitate şi în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

3.2. Stabilirea unor relații între aspectele unui fapt istoric din Antichitate şi din Evul mediu, pe baza surselor istorice

17PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 18: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

3.3. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu, pe baza surselor istorice

3.4. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Evul Mediu, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite

3.5. Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Antichitate sau în Evul Mediu , pe baza surselor istorice

3.6. Localizarea în timp şi plasarea în spaţiu a faptelor din istoria românilor , desfăşurate în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea , pe baza surselor istorice

3.7. Stabilirea unor relaţii între aspectele unui fapt istoric din Epoca Modernă şi din secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

3.8. Analizarea unui fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

3.9. Compararea informaţiilor din surse istorice, referitoare la un aspect al civilizaţiei româneşti în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, în vederea acceptării unor puncte de vedere diferite

3.10.Formularea unor opinii referitoare la un fapt istoric din istoria românilor în Epoca Modernă şi în secolul al XX-lea, pe baza surselor istorice

4.1. Includerea informaţiilor obţinute în medii non-formale în prezentarea faptelor istorice

4.2. Utilizarea tehnologiilor de informare şi comunicare pentru obținerea surselor necesare formulării unui punct de vedere

VALORI ŞI ATITUDINI

Educația pentru cetățenie şi valori democratice presupune însuşirea valorilor, atitudinilor şi a comportamentelor specifice manifestării morale autonome şi responsabile din punct de vedere civic, precum şi dezvoltarea capacității de integrare activă în grupuri socio-culturale şi profesionale diferite. În acest context, competențele generale şi specifice, care trebuie formate prin procesul de predare - învățare- evaluare a istoriei, promovează următoarele valori, atitudini şi comportamente.

Coerență şi rigoare în gândire şi acțiune Gândire critică şi flexibilă

18PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 19: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

Relaționarea pozitivă cu ceilalțiRespectarea drepturilor fundamentale ale omuluiDezvoltarea atitudinilor pro-active în viața personală şi cea socială

Antrenarea gândirii prospective prin înțelegerea rolului istoriei în viața prezentă şi ca factor de predicție a schimbărilor

Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor.Acceptarea reprezentărilor multiple asupra istoriei, culturii, vieții

sociale. Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase si cultural.

19PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 20: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

STRUCTURA ANULUI ŞCOLAR UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE/CONŢINUTURI ORE OBSERVAŢII

Semestrul I

Cursuri – 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminica, 10 ianuarie 2016Cursuri luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016Vacanţa intersemestrială – sâmbătă, 6 februarie 2016–duminica,14februarie 2016

1. Test inițial

2. Introducere

3. Civilizații preistorice și antice

4. Romanitatea orientală în mileniul marilor migrații

5. Statul medieval și instituțiile sale

6. Lumea rurală și urbană în Evul Mediu

7. Țările Române și statele vecine între diplomație și confruntare

8. Cultura medievală în spațiul românesc

9. Societatea românească între tradiție și modernitate (din secolul al XVIII-lea până la jumătatea secolului al XIX-lea)10. Teză 11.Evaluare

Notă.Tezele din semestrul I al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 11 decembrie 2015.

1

2

5

6

5

1

6

2

4

1

3

Metode de evaluare:

observarea sistematică a comportamentului elevilor;

probe orale; probe scrise; proiectul; portofoliul

Total ore: 36 36

20PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 21: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

Semestrul al II-leaCursuri – luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 23 aprilie 2016 – marţi, 23 mai2016 Cursuri – miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016Vacanţa de vară – sâmbătă, 25 iunie 2016 –duminică, 11septembrie 2016

12. Constituirea României Moderne13. Cultura naţională în secolul al XIX-lea14. Teză15. România între democrație și autoritarism16. România după Al Doilea Război Mondial17.Lecţii de sinteză 18. Evaluare anuală

Notă.Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 se susţin, de regulă, până la data de 20 mai 2016.

10215527

Metode de evaluare:

observarea sistematică a comportamentului elevilor;

probe orale; probe scrise; proiectul; portofoliul

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

18–22 aprilie 2016

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor şcolare Ordinul nr. 4496/13.07.2015 privind structura anului şcolar 2015-2016Anul şcolar 2015-2016 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

Tipurile de activitățiActivități de educație pentru cetățenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare ( inclusiv voluntariat, caritate, implicare activă în societate, responsabilitate socială, relații și comunicare etc.

Total ore: 32 32

Total ore an şcolar: 68/

34 săptămâni predare -evaluare

68

Total săptămâni an şcolar: 36 Semestrul I –18 săptămâni + Semestrul al II-le –16 săptămâni + Şcoala Altfel – 1 săptămâni = 35

21PROFESOR FLOREAN ANDREI

Page 22: Planificari Anuale Cl V_VIII Istorie

Pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de Cursurile claselor a VIII-a se incheie in data de 17 iunie 2016.

22PROFESOR FLOREAN ANDREI