planificari anuale

of 45 /45
JUDETUL BRASOV SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA PROF. CARJE ALINA PLANIFICARI ANUALE

Author: alinushac

Post on 16-Apr-2015

108 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JUDETUL BRASOV SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARI ANUALE

SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA A V-A, 5 ORE/SAPTAMANA AN SCOLAR 2009-2010 PROF. CARJE ALINA PLANIFICARE ANUALA SEMESTRUL I UNITATI DE COMPETENTE CONTINUTURI INVATARE SPECIFICE Cartea- obiect 2.2,2.3,2.6, 1.Prezentarea cultural 3.1,3.2, 3.4 3.5 manualului 4.1,4.3 2.Text-suport:In casa bunicilor de Ionel Teodoreanu 3.Planul simplu si planul dezvoltat 4.Lexicul: neologismele, Opera literara 2.1, 2.2, 2.4,2.6, 1.Text-suport : Toa 3.1, 3.2 3.3 4.2 mna de Octavian Goga 2.Cuvant de baza.Cuvant derivate 4.Evaluare :exersare , fixare,aprofundare. 2.1, 2.4 3.3,3.5 4.1,4.3 1.Notiuni de fonetica. Corespondenta sunet- litera. Grupuri de sunete 2.Compunerea : etapele elaborarii unei compuneri ; aspectul general al compunerii

NR CRT 1

NR ORE ALOCATE 1 2

SAPTAMANA S1

OBS

1 S2 2 2 S2 S3 2 1 S3-S4 2 2 S4

2

3

Campuri lexicale

S5 3

4

Elemente de 1.3 ; 2.1 ; 2.2 ; 1.Fonetica constructie ale 2.3, 2.4, 3.1, 3.4 2.Diftongi, triftongi,

2 2

S5-S6

comunucarii

hiat; accentul 2 2

S6-S7

5 6

Situatia de comunicare Descrierea subiectiva

1.3, 1.4 2.1,2.2, 3.2, 3.3

1. Emitator. Receptor. Mesaj 1.Textsuport:Gandacelul de Emil Garleanu 2.Epitetul. Exemple. 3.Partile gramaticii : morfologia si sintaxa 4.Structura operei literare 5.Propozitia si fraza 6.Personificarea. Monologul 7.Despartirea cuvintelor in silabe 1.Text-suport : Pras lea cel voinic si merele de aur.Personajul literar 2.Verbul.Modurile verbale. Modurile nepersonale. Indicativul prezent. Imperfectul. Perfect compus Perfect simplu Viitor 3.Rezumatul 4.Structura textului narativ. Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta 1.1 Decembrie1918-

1 3

S8 S8 S9-S10

1 2 S10 1 2 1 2 S11 S11-S12

7

Basmul

1.3, 2.1, 2.3 2.4,3.1 3.2, 3.4 4.3, 4.4

2

S12-S13

2 3

S13-S14 S14 S15

2 1 1 1 2 S16

8

Sarbatoarea

1.4,2.1,2.4 3.1

2

S16-S17

S17 9 Datini romanesti 2.1,2.2 1.Colindul : Flori dalbe 1 2 S17-S18

SEMESTRUL AL II-LEA NR CRT 10 UNITATI COMPETENTE DE SPECIFICE INVATARE Descrierea 2.1,2.2 2.3,3.1 CONTINUTURI NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 2 1.Descrierea literara.Descrierea stiintifica. Descrierea tehnica. Descrierea publicitara 2.Substantivul- gen, numar, caz. 3.Articolul hotarat si nehotarat 4.Cazurile substantivului. 5.Prepozitia 6.Articolul genitival S1

2

5 3 2 2 2

S2-S3 S3 S4

11

Snoava

2.1, 2.2 2.3 3.1, 3.2 ,3.3,4.1

1.Text-suport : Pacala avocat. 2.Snoava. Definitie 1.Text-suport :Amintir i din copilarie de Ion Creanga. Intrebari pe marginea textului. Plan simplu de idei. Evocarea 2.Pronumele personal si pronumele de politete. Cazurile pronumelui personal 3.Vorbirea directa si indirecta

2

S5

12

Autor. Narator. Personaj

1.4 2.1,2.3,2.2 3.6, 4.1,4.2

2 4

S6

3 2 2 3

S7-S8

S8-S9

4.Scrisoarea 5.Numeralul cardinal. Numeralul ordinal. Functiile sintactice ale numeralului Aprecieri personale referitoare la personaje,figure de stil, moduri de expunere.

2 2 2 2 S11 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 S13 S14 S14 S15 S10

13

Pastelul

14

Evaluare inaintea tezei Schita

1.Text-suport:Camara de fructe de Ion Pillat 2.Adjectivul.Clasificare . 3.Pastelul.Definitie 2.1 2.2 2.3 3.1 Test grila 3.2 3.4 Referat 1.3 2.1 2.2 2.3 1.Text-suport:D-l 3.1 3.2 3.4 3.5 Goe de I.L. Caragiale 4.3 4.4 2.Adverbul 3.Caractizarea personajelor. 4.Interjectia 2.2 2.3 3.1 3.3 1.Predicatul 3.4 3.5 2.Subiectul 3.Acordul predicatului cu subiectul. 4.Atributul 5.Complementul

1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

S12

15

S16

16

Elemente de sintaxa

S17 S17-S18

17

Evaluare

Evaluare finala

2

S18

SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA AVI-A, 4 ORE/SAPTAMANA AN SCOLAR 2009-2010 PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARE ANUALA SEMESTRUL I NR CRT 1 UNITATEA DE INVATARE Carteaobiect cultural Notiuni de fonetica COMPETENTE SPECIFICE 3.1 3.2 3.3 3.4 4.3 4.4 CONTINUTURI 1.Universul cartii 2.Text suport:Cea dintai invatatura de N. Iorga 1.Clasificarea sunetelor. 2.Diftong. triftong, hiat.Accentul 1. 2.Semne de punctuatie 3.Lexicul Familia lexicala NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 1 1 2 S1 S1

2

3

Elemente de constructie ale comunicarii Schita

1.1 3.1 3.2 3.3 3.4

2 1 2 3 1 S2-S3 S2

4

5

Vocabularul

1.1 1.2 1.3 1.D-l Goe de I.L 1.4 2.4 3.1 3.2 Caragiale 3.3 3.4 2.Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor. 3. Naratorul. Naratiunea la persoana a III-a 4. Rezumatul 2.2 1.2 1.3 4.2 1. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului. 2.Mijloace interne de imbogatire a

1 2

2

S3-S4

vocabularului: neologisme, sinonime, omonime, antonime,arhaisme, regionalisme 6 Situatia de comunicare Fonetica 1.1 1.2 1.3 1. 4 1.Structura textului 1.6 1.7 2.4 2.5 oral. 2.6 2.7 4.1 4.2 2.Comunicarea Anuntul, scrisoarea 3.1 3.2 3.3 1.despartirea in 3.4 silabe. 2.Regulile de despartire a cuvintelor in silabe 1.1 2.7 4.2 1.Clase lexicale, text suport:Peste varfuri de Mihai Eminescu 3.1 3.2 3.3 1Iarna de Vasile 3.4 Alecsandri 2.Tabloul. Portretul. 3.Descrierea de tip tablou/de tip portret 1.1 1.2 1.3 1.4 1.Descrierea orala. 1.6 1.7 2.4 2.5 Scrierea 2.66 2.7 4.1 imaginativa: 4.2 compunerea cu caracter descriptiv 2.3 4.3 1.Felul propozitilor. Fraza. 2.Propozitia regenta. Elementul regent. 3.Coordonarea. Subordonarea 2.3 2.7 1.Modurile personale. 2.Modul indicativ. 3.Viitorul anterior. 4.Modul imperativ. 5.Ortografia verbelor

S5 1 1 1 1 1 S6 1 2 S6

7

8

Notiuni de teorie literara Opera lirica descriptiva Pastelul

2 2 1

S7 S7 S8

9

10

Situatia de comunicare

1

S8

11

Notiuni de sintaxa

2

S8

12

Verbul

4

S9

4

S10

13

14

15

1.Sobieski si romanii de Costache Negruzzi 2.Momentele subiectului. Moduri de expunere in opera epica. 3.Structura compozitionala a operei epice Situatia de 1.1 1.2 1. 1.4 1.Trecerea din comunicare 1.6 1.7 2.4 2.5 vorbirea directa in 2.6 2.7 4.1 vorbirea indirecta. 4.2 2.Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la persoane din realitate Comunicarea 3.1 3.2 3.3 Tipuri de scrisa 3.4 compuneri prin alaturare, prin subordonare, prin abreviere Literatura populara 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 1.Doina populara texte suport intelegerea textului definirea conceptului 1.Actualizarea cunostintelor: substantive compuse si simple. 2.Substantive colective si defective 3.Cazuri si functii sintactice 4.Valorile stilistice ale substantivelor 1Aprecieri referitoare la textele epice si lirice studiate

Nuvela

3.1 3.2 3.3 3.4

2 S11

2

2 2 2 3 2

S12

S12-S13 S13

16

S13-S14 2 2 S14

17

Substantivul

2.2 2.3 1.2 1.3 3.3 3.4 4.2 4.3

4

S15

18

Comunicare.

3.1 3.2 3.3 3.4

2 2 S16

19

Pronumele

1.3 2.1 2.3 2.4

20

Evaluare semestriala. Testari Recapitulare

21

Datini de iarna

1.Pronumele personal 3.Pronumele posesiv 3.Adjectivul pronumenal posesiv 4.Pronumele demonstrativ 5.Adjectivul pronominal demonstrativ Definitii, forme, functii sintactice 6.Exercitii 1.Recapitulare in vederea sustinerii lucrarii scrise. 2.Evaluarea semestriala la limba si literatura romana 1.Colindul

2

S17

2

1 S18-S19 2

S19

SEMESTRUL AL II-LEA NR CRT 1 UNITATI DE INVATARE Opera epica Autor Narator Personaj COMPETENTE CONTINUTURI NR ORE SAPTAMANA OBS SPECIFICE ALOCATE 3.1 3.2 3.3 Naratiunea la 1 3.4 1.2 persoana I Naratorul ca 2 personaj Amintiri din S1-S2 copilarie de Ion Creanga. Universul operei Caracterizarea 2 personajelor Oralitatea si umorul Povestirea 1 Aprecieri personale 1 referitoare la textele epice si 1 lirice studiate 1.3 2.1 2.3 Forme, 2 S2 2.4 ortografie, valori morfologice, functii sintactice. 1 S3 Numeralul 1 cardinal Numeralul ordinal Exercitii 1.1 1.2 1.3 2.3 Actualizarea 1 2.4 cunostintelor Articolul 1 demonstrativ adjectival Gradele de S4 comparatie ale 1 adjectivelor S5 Schimbarea 1 clasei gramaticale a 1

2

Numeralul

3

Adjectivul

4

Portofoliul

3.1 3.2 3.3 3.4 3.1 3.2 3.3 3.4

5

Fabula

6

Adverbul

1.3 2.1 2.3 2.4

7

Prepozitia

1.3 2.5 4.3

adj. Valoarea stilistica Portofoliunumeral si adjectivexercitii Definitia fabulei Cainele si catelul de Grigore Alexandrescu Lectura expresiva Univesul operei Antiteza Actualizarea cunostintelor Clasificarea adverbelor Ortografie Gradele de comparatie Functii sintactice Actualizarea cunostintelor Regimul cazual al prepozitilor. Cazurile cerute de prepozitii

1

S5

1 2

S5-S6

2 1 1

S6 1 1 1 1 1 1 S7 1 1 1 S8 S7

8

Conjunctia

4.3 2.5 1.3 2.3 Actualizarea cunostintelor. Definitia conjunctiei. Exercitii de folosire a conjunctiei

9

Interjectia

1.3 2.5 2.7 4.3

Actualizarea cunostintelor Felul interjectilor

1 1 S9 1

10

Comunicarea scrisa

3.1 3.2 3.3 3.4

Rolul interjectiei in comunicare Compuneri de tip descriptivdescrierea de tip tablou Descrierea de tip portret Compuneri cu inceput sau final dat

2 1

S9

1 11 Sintaxa propozitiei Actualizarea cunostintelor Propozitia. Felul propozitilor. Felul propozitilor dupa scopul comunicarii. Felul propozitilor dupa aspectul afirmativ sau negativ al predicatului 1.3 1.4 2.3 Definitie 2.7 Predicatul verbal Predicatul nominal 1.3 1.4 2.3 Definitie. Topica 2.7 subiectului. Subiect exprimat Subiect neexprimat Acordul subiectului cu predicatul 3.1 3.2 3.3 3.4 Reportajul literar Reportajul jurnalistic 1.3 1.4 2.3 2.7 Actualizarea cunostintelor Definitie. 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

S10

1

S10

12

Predicatul

2

S10

13

Subiectul

2 S11 2 1 S12 1 1 2

14

Reportajul

15

Atributul

16

Complementul

1.3 1.4 2.3 2.7

Clasificare Atributul adjectival, atributul substantival, atributul pronominal, atributul adverbial Definitie Complementul direct, complementul indirect. Exercitii Definitia jurnalului Texte suport:Jurnalul lui Cristofor Columb, Jurnalul luii Mircea Eliade Deosebirile si asemanarile dintre cele doua texte- referat Recapitulare in vederea sustinerii lucrarii scrise. Lucrare scrisa pe semestrul al IIlea. Discutarea lucrarii scrise Exercitii recapitulative

2

S12-S13

1 1 1 S14 1 1 S14 1 1 1 S15 2 S15-S16 2 1 4 S17

17

Jurnalul

3.1 3.2 3.3 3.4

18

Evaluare semestriala Recapitulare

19

Evaluare finala

SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA A VII-A AN SCOLAR 2009-2010 PROF. CARJE ALINA PLANIFICARE ANUALA SEMESTRUL I NR UNITATI DE COMPETENTE CONTINUTURI CRT INVATARE SPECIFICE 1 Introducere Prezentarea manualului Test de evaluare 2 Cartea 1.1 Scriitor. Carte. Cititor obiect cultural 3 Situatia de 1.3 1.2 1.4 Organizarea formala a comunicare mesajului. Inlantuirea elementelor verbale si non-verbale in textul oral 4 Vocabularul 1.1 1.3 1.4 4.1 4.2 1.1 1.4 Arhaisme. Regionalisme Derivarea. Compunerea. Schimbarea valorii Mijloace gramaticale. interne de Imprumutul lexical. imbogatire a Neologismele.Evitarea vocabularului. greselilor in folosirea Mijloace neologismelor. externe de Paronimele, sinonimele. imbogatire a Clasificare vocabularului Antonime, omonime, Sensul polisemie. cuvintelor Sens propriu, sens figurat. Unitati Pleonasmul frazeologice

NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 2 2 S1 S1

2 2

S2 S2

6

S3-S34

S4-S5 4

5

Opera epica. Nuvela

2.1 3.2 4.2

Structura operei epice. Relatarea continutului operei epice.

2 2

S5

6

Fonetica

1.3 2.2

7

Notiuni de sintaxa

1.3 2.3 4.3

Nuvela.Definitie. Personajele operei literare. Mijloace de caracterizare. Text suport:Alexandru Lapusneanul de Costache Negruzzi Clasificarea sunetelor.Diftong, triftong,hiat, accentul. Evitarea greselilor de scriere si pronuntare.Nume proprii straine. Folosirea corecta a accentului in limba romana. Nume proprii gresit accentuate Raportul de coordonare si subordonare

S6 4 4 S7

S8 2.

2 2 S8

8

Opera lirica

2.1 3.2 4.2

Text suport:O,ramai de Mihai Eminescu Exprisivitatea lecturii:citire si recitire Caracterizarea operei lirice Figuri de stil: repetita foneticaaliteratia.Metafora Compuneri narative, descriptive

2 2

S9 S9

2 2 2

S10

9

Comunicarea scrisa

2.1 3.2 4.2

S10

10 11

Verbul Situatia de comunicare

1.3 4.2 2.3 2.1

Categorii gramaticale Moduri personale si nepersonale Textul.Tipuri de texte. Texte utilitare

2 2 2

S11 S11 S12

12

Imnul

2.1 2.2 4.2

13

Verbul

1.3 2.3 4.3

Dialogul si monologul Organizarea dialogului formal si informal Organizarea monologului expresiv si demonstrativ.Textul narativ, textul demonstrativ. Imnul- text-suport: Desteapta-te romane de Andrei Muresanu .Lectura expresiva Comentarea si memorarea versurilor Clasificarea verbelor. Verbe predicative si verbe nepredicative. Verbe auxiliare. Verbe tranzitive si intranzitive Diatezele:activa, pasiva si reflexiva. Pronumele reflexiv- marca a diatezeireflexive Verbele personale , impersonale si unipersonale Propozitia fara subiect la verbele impersonale Expresii verbale impersonale Locutiuni verbale Valori expresive ale verbelor in diferite contexte Functii sintactice ale verbelor la moduri personale ( predicat verbal, predicat nominal) Functiile sintactice ale verbelor la moduri nepersonale.(subiect,nume predicativ,complement direct, complement indirect,complemente circumstantiale ,atributul verbal)

4

S12-S13

4

S13-S14

2 1

S14

4

S15

1

1

1

2

2

14

Literatura populara Doina Evaluare semestriala

2.1 3.2 4.2

Doina. Rima, masura. Tipuri de ritm( iambic si trohaic) Recapitulare in vederea sustinerii tezei. Discutarea tezei unice

2 S16 2 4 S17

15

SEMESTRUL AL II-LEA

NR UNITATI COMPETENTE CONTINUTURI CRT DE SPECIFICE INVATARE 1 Comunicarea 3.2 4.2 Compuneri scrisa informative Inserarea dialgului in compuneri

NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 2 2 S1

2

Substantivul

1.3 1.4 4.1

Felul substantivelor Cazurile. Locutiuni substantivale. Functiile sintactice ale substantivelor si locutiunilor substantivale( subiect, complement direct, indirect, complemente circumstantiale, atribut substantival genitival,prepozitional, apozitional)

2 2

S2

3

Descrierea

2.1 3.2 4.3

Descrierea unor personaje au persoane considerate drept modele si motivarea optiunilor Pronumele personal;posesiv, demonstrativ, nehotarat ,negativ, interogativ, relativ si adjectivele corespunzatoare.

3 S3

4

Pronumele

1.1 1.4 4.1

2 4

S3 S4

5

Comunicarea 1.2 3.2 orala Opera epica 2.1 3.2 4.2

6

7

Numeralul

1.1 4.1

8

Situatia de comunicare

1.3 4.1

9

Adjectivul

1.1 4.1

Adjectivul pronominal de intarire(exercitii de acord) Functii sintactice ale pronumelor Comentarea unor secvente ale unor texte literare epice si lirice studiate Amintiri din copilarie de Ion Creanga Structura operei epice Elemente de caracterizare a personajelor. Caracterizarea unui personaj Elemente de constructie a oralitatii. Numeralul cardinal, ordinal, colectiv, fractionar.Numeralul multiplicativ, distributiv, adverbial Functiile sintactice ale numeralului Scrierea imaginativa. Descrierea literara, stiintifica. Portretul, compunerea cu caracter descriptiv Definitie. Ortografie. Gradele de comparatie. Mijloace expresive de redare a superlativului absolut in limba romana. Locutiuni adjectivale Functiile sintactice ale adjectivului (atribut adjectival, nume predicativ)

2

S5

4

S6

4

S7

2 S8

2 2

S8 S9

1 2

10

Situatia de comunicare

1.3

11

Adverbul

1.3 2.3 4.3

12

Comunicarea 1.3 scrisa

13

Prepozitia

1.3 2.3

14 15

Comunicarea 3.1 3.2 4.2 scrisa Testari sumative Recapitulare Conjunctia 2.3 4.3

16

17

Comunicarea 3.1 3.2 4.2 orala Interjectia 2.3 4.3

Prezentarea unui eveniment cultural. Texte utilitare. Programul de spectacol Definitie. Clasificare. Ortografie. Gradele de comparatie. Functii sintactice de predicat verbal, nume predicative indeplinite de adverb. Locutiuni adverbiale. Adverbe fara functie sintactica Comentarea unor secvente din textele studiate Comentarea semnificatiilor titlului Rezumatul scris Definitie. Felul prepozitilor. Regimul cazual al prepozitilor Locutiuni prepozitionale Cererea Fisa de lectura Recapitulare in vederea sustinerii tezei unice. Discutarea tezei unice Definitie. Clasificare Locutiuni conjunctionale coordonatoare si subordonatoare Rezumatul oral Portofoliu- parti flexibile si neflexibile Definitie. Interjectii de adresare. Interjectii predicative

2

S9

4 1 1

S10

2 1

S11

3 2 3

S11-S12 S12

S13 2 S13

2 4 S14 S15

18

2

19

Propozitia Partile de propozitie

1.3 2.3 4.3

20

Testari sumative Evaluare finala

Definitia propozitiei. Felul propozitilor Partile principale de propozitie: subiectul si predicatul Partile secundare de propozitie: atributul si complementul Atributul substantival/ pronominal genitival, prepozitional, apozitional Recapitulare Evaluare semestriala TESTE

2 4

S15 S16

2 4 S17

SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANA CLASA A VIII-A, 4 ORE/SAPTAMANA AN SCOLAR 2009-2010 PROF. CARJE ALINA PLANIFICARE ANUALA SEMESTRUL I NR UITATI DE COMPETENTE CRT INVATARE SPECIFICE 1 Introducere 2 Genul liric Poezia lirica CONTINUTURI NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 1 1 1 S1-S2 1 1 1 S2 S1

Prezentarea manualului Test de evaluare 2.4 2.5 3.1 Definitia genului liric. 4.3 Text support:Lacul de Mihai Eminescu Expresivitatea lecturii Comentarea versurilor Rolul figurilor de stil. Text suport : Izvorul noptii de Lucian Blaga Comentarea si memorarea versurilor Figuri de stil 2.4 2.5 3.1 4.3 Text suport:Emotie de toamna de Nichita Stanescu Lectura expresiva Comentarea si memorarea versurilor.Metafora 2.4 2.5 3.1 4.3 Evidentierea unor trasaturi ale unui obiectpeisaj, opera de arta, persoana- intr-o descriere/portret.

1 1 S3 1 1 1

3

Elemente de

3.1

Versul. Masura. Strofa.

1

versificatie

Tipuri de rima. Ritmul Versurile libere.Versuri albe 3.2 Mijloace interne de imbogatire a vocabularului : derivarea, compunerea schimbarea valorii gramaticale Mijloace interne de imbogatire a vocabularului. Exemple.Exercitii

1 1 2

S3-S4

4

Vocabularul

S4

2 S5

2 5 Vocabularul 2.2 Cuvatul si contextul Sinonime, omonime, antonime,paronime, pleonasmul. Tautologia. Argoul si jargonul. Exercitii 1 1 2 S6-S7 2 2 6 Fonetica 4.3 Diftong, triftong,hiat, accentul. Evitarea greselilor de scriere si pronuntare. Genul epic- definitie Literatura S.F Text support:Planeta celor doi sori de Horia Arama Descifrarea textului Comentarea textului Scurte naratiuni Textul. Fraza. Tipuri de propozitii. Coordonarea. Subordonarea Cuvinte si constructii incidente 2 S8 2 1 1 2 1 1 1 1 2 S11 S9 S10

7

Genul epic Povestirea S.F

3.1 3.2

8

Notiuni de sintaxa

2.3 4.2 2.3 2.3

S10

2.3

Anacolutul. Definitii. Exemple. Exercitii Predicatul verbal.Predicatul nominal.Propozitia predicativa Exercitii Subiectul exprimat si neexprimat Propozitia subiectiva Exercitii

2

2 1 2 2

S12-S13

2.3

S14 9 Comunicare Texte distractive si texte functionale Anecdota sau bancul Procesul verbal.Scrisoarea.Cererea Continuarea unor dialoguri Exprimarea propriilor sentimente cu prilejul unui eveniment personal. 2.4 2.5 3.1 4.3 Nuvela- definitie Text suport : Popa Tanda de Ioan Slavici Descifrarea textului Rezumatul Caracterizarea personajului principal Trasaturile textului Motivarea apartenentei unui text la un gen literar studiat ; Identificarea unor elemente morale in textele studiate sau la prima vedere si exprimarea motivata a 4.1 1 2 1 S14 1 S15 2

10

Genul epic Nuvela

1

S15 S15-S16

2 2 S16

1 1

atitudinii fata de acestea. 11 Notiuni de sintaxa Comunicare 2.3 Atributul- definitie. Felurile atributului Propozitia atributiva Exercitii Curriculum vitae Texte la prima vederecomentarea textelor, exprimarea unei opinii privind structura textelor,semnificatiile textului si/sau ale mesajului, exprimarea argumentata a unui punct de vedere ; Testari sumative in vederea sustinerii tezei unice Discutarea tezei 2 2 S16-S17 2 1 1 2 S18

12

4.1

13

Evaluare semestriala

1 2 S18-S19 1

SEMESTRUL AL II-LEA NR CRT 1 UNITATI DE INVATARE Genul epic Romanul COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI NR ORE SAPTAMANA OBS ALOCATE 1 2 1 S1-S2

2

Notiuni de sintaxa

2.4 2.5 3.1 4.3 Romanul- definitie. Text suport : Baltagul de Mihail Sadoveanu Descifrarea textului Interpretarea textului. Caracterizarea personajelor Trasaturile textului Comentarea sumara a unor secvente prin exprimarea motivata a unei opinii. Identificarea unor elemente morale si exprimarea motivata a atitudinii fata de acestea. 2.3 Complementul direct Propozitia completiva directa. Exemple. Exercitii Complementul indirect. Propozitia completiva indirecta Exemple. Exercitii

2

1 1 2 1

2

S3-S4

1 3 Comunicare 4.3 Analiza de text Discutarea textului in ansamblul sau Analiza unui fragment de text Exprimarea propriilor sentimente cu prilejul unui eveniment social sau cultural

1 1

S4

4

Genul dramatic Comedia

2.1 2.2 2.5 4.3 Genul dramaticdefinitie Text suport : o scrisoare pierduta de I.L Caragiale Conflict si personaje Dialogul si monologul Umorul si ironia Act, scena, replica Comedia- definitie Motivarea apartenentei speciei la genul dramatic. Comentarea unor secvente si exprimarea opiniei fata de acestea. Identificarea unor elemente morale si exprimarea motivata a atitudinii fata de acestea.

2

S4-S5

3

S5-S6

1

1

5

Notiuni de sintaxa

2.3

Complementul circumstantial de loc. Propozitia circumstantiala de loc. Exemple. Exercitii Complementul circumstantial de timp. Propozitia circumstantiala de Timp. Exemple . Exercitii Complementul circumstantial de mod Propozitia

S6 2

1 2.3 S7 2

1 S7-S8

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

circumstantiala de mod. Exemple. Exercitii Complementul circumstantial de cauza Propozitia circumstantiala de cauza Exemple . Exercitii Complementul circumstantial de scop Propozitia circumstantiala de Scop. Exemple . Exercitii Propozitia circumstantiala conditionala. Propozitia circumstantiala concesiva Exemple.Exercitii Propozitia circumstantiala consecutiva.Exemple. Exercitii

2 S8-S9 1

2 S9-S10 1 S10

1 1 2 S10-S11 1 1 1 S11

1 1 1 6 7 Comunicare Balada populara Alocutiuneadefinitie. Exemple Invitatia. 2.4 2.5 3.1 4.3 Definitia baladei Trasaturile baladei Text 2.1

1 1

S11

suport : Miorita. Tema simotivul Alegoria Interpretarea textului Trasaturile textului:epic, dramatic, liric 8 9 Comunicarea Recapitulare 3.1 Conspectul Evaluare finala Recapitulare in vederea sustinerii tezei unice Discutarea tezei

2 1 2 2 1 1 2 2 1 1

S12-S14

S14 S14-16