planificari anuale

of 45 /45
JUDETUL BRASOV SCOALA GENERALA BREAZA DISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA PROF. CARJE ALINA PLANIFICARI ANUALE

Upload: alinushac

Post on 16-Apr-2015

125 views

Category:

Documents


13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: PLANIFICARI ANUALE

JUDETUL BRASOV

SCOALA GENERALA BREAZADISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANA

PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARI ANUALE

Page 2: PLANIFICARI ANUALE

SCOALA GENERALA BREAZADISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANACLASA A V-A, 5 ORE/SAPTAMANAAN SCOLAR 2009-2010PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARE ANUALASEMESTRUL I

NR CRT

UNITATI DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

1 Cartea- obiect cultural

2.2,2.3,2.6, 3.1,3.2, 3.4 3.5 4.1,4.3

1.Prezentarea manualului2.Text-suport:”In casa bunicilor” de Ionel Teodoreanu3.Planul simplu si planul dezvoltat4.Lexicul: neologismele,

1

2

1

2

S1

S2

2 Opera literara 2.1, 2.2, 2.4,2.6, 3.1, 3.2 3.3 4.2

1.Text-suport : “Toamna” de Octavian Goga 2.Cuvant de baza.Cuvant derivate4.Evaluare :exersare,fixare,aprofundare.

2

2

1

2

S2

S3

S3-S4

3 Campuri lexicale

2.1, 2.4 3.3,3.5 4.1,4.3

1.Notiuni de fonetica. Corespondenta sunet- litera. Grupuri de sunete2.Compunerea :etapele elaborarii unei compuneri ; aspectul general al compunerii

2

3

S4

S5

4 Elemente de constructie ale

1.3 ; 2.1 ; 2.2 ; 2.3, 2.4, 3.1, 3.4

1.Fonetica2.Diftongi, triftongi,

22

S5-S6

Page 3: PLANIFICARI ANUALE

comunucarii hiat; accentul2

2

S6-S7

5 Situatia de comunicare

1.3, 1.4 1. Emitator. Receptor. Mesaj

1 S8

6 Descrierea subiectiva

2.1,2.2, 3.2, 3.3 1.Text-suport:”Gandacelul” de Emil Garleanu2.Epitetul. Exemple.3.Partile gramaticii :morfologia si sintaxa4.Structura operei literare5.Propozitia si fraza6.Personificarea. Monologul7.Despartirea cuvintelor in silabe

3

12

1

21

2

S8

S9-S10

S10

S11

S11-S12

7 Basmul 1.3, 2.1, 2.3 2.4,3.1 3.2, 3.4

4.3, 4.4

1.Text-suport : “Praslea cel voinic si merele de aur”.Personajul literar2.Verbul.Modurile verbale. Modurile nepersonale. Indicativul prezent.Imperfectul.Perfect compusPerfect simpluViitor 3.Rezumatul4.Structura textului narativ.Transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta

2

2

3

2

1

1

1

2

S12-S13

S13-S14

S14S15

S16

8 Sarbatoarea 1.4,2.1,2.4 3.1 1.1 Decembrie1918- 2 S16-S17

Page 4: PLANIFICARI ANUALE

1S17

9 Datini romanesti

2.1,2.2 1.Colindul :  “Flori dalbe”

2 S17-S18

Page 5: PLANIFICARI ANUALE

SEMESTRUL AL II-LEA

NR CRT

UNITATI DE

INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

10 Descrierea 2.1,2.2 2.3,3.11.Descrierea literara.Descrierea stiintifica. Descrierea tehnica. Descrierea publicitara2.Substantivul- gen, numar, caz.3.Articolul hotarat si nehotarat4.Cazurile substantivului.5.Prepozitia6.Articolul genitival

2

2

5

3

2

22

S1

S2-S3

S3

S4

11 Snoava 2.1, 2.2 2.3 3.1, 3.2 ,3.3,4.1

1.Text-suport : “Pacala avocat”.2.Snoava. Definitie

2

2

S5

12 Autor. Narator. Personaj

1.4 2.1,2.3,2.2 3.6, 4.1,4.2

1.Text-suport :”Amintiri din copilarie” de Ion Creanga. Intrebari pe marginea textului.Plan simplu de idei. Evocarea2.Pronumele personal si pronumele de politete.Cazurile pronumelui personal3.Vorbirea directa si indirecta

4

3

2

2

3

S6

S7-S8

S8-S9

Page 6: PLANIFICARI ANUALE

4.Scrisoarea5.Numeralul cardinal. Numeralul ordinal.Functiile sintactice ale numeraluluiAprecieri personale referitoare la personaje,figure de stil, moduri de expunere.

2

2

22

2

2

S10

S11

13 Pastelul 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4

1.Text-suport:”Camara de fructe” de Ion Pillat2.Adjectivul.Clasificare.3.Pastelul.Definitie

2

2

S12

14 Evaluare inaintea

tezei

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.4

Test grilaReferat

12

S13

S1415 Schita 1.3 2.1 2.2 2.3

3.1 3.2 3.4 3.5 4.3 4.4

1.Text-suport:”D-l Goe” de I.L. Caragiale2.Adverbul3.Caractizarea personajelor.4.Interjectia

2

22

2

S14

S15

S1616 Elemente de

sintaxa2.2 2.3 3.1 3.3

3.4 3.51.Predicatul2.Subiectul3.Acordul predicatului cu subiectul.4.Atributul 5.Complementul

2

222

2

S17S17-S18

17 Evaluare Evaluare finala 2 S18

Page 7: PLANIFICARI ANUALE

SCOALA GENERALA BREAZADISCIPLINA :LIMBA SI LITERATURA ROMANACLASA AVI-A, 4 ORE/SAPTAMANAAN SCOLAR 2009-2010PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARE ANUALA

SEMESTRUL I

NR CRT

UNITATEA DE

INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

1 Cartea- obiect

cultural

3.1 3.2 3.3 3.4

1.Universul cartii2.Text suport:”Cea dintai invatatura” de N. Iorga

1

1 S1

2 Notiuni de fonetica

4.3 4.4 1.Clasificarea sunetelor.2.Diftong. triftong, hiat.Accentul

2S1

3 Elemente de constructie

ale comunicarii

1.1 3.1 3.2 3.3 3.4

1. 2.Semne de punctuatie3.LexiculFamilia lexicala

2

1

2

S2

4 Schita 1.1 1.2 1.3 1.4 2.4 3.1 3.2

3.3 3.4

1.”D-l Goe” de I.L Caragiale2.Dialogul ca mijloc de caracterizare a personajelor.3. Naratorul. Naratiunea la persoana a III-a4. Rezumatul

3

1

1

S2-S3

5 Vocabularul 2.2 1.2 1.3 4.2 1. Vocabularul fundamental. Masa vocabularului.2.Mijloace interne de imbogatire a vocabularului:

2

2 S3-S4

Page 8: PLANIFICARI ANUALE

neologisme, sinonime, omonime, antonime,arhaisme, regionalisme

1

11

S5

6 Situatia de comunicare

1.1 1.2 1.3 1. 4 1.6 1.7 2.4 2.5 2.6 2.7 4.1 4.2

1.Structura textului oral.2.Comunicarea – Anuntul, scrisoarea

1

1S6

7 Fonetica 3.1 3.2 3.3 3.4

1.despartirea in silabe.2.Regulile de despartire a cuvintelor in silabe

1

2

S6

8 Notiuni de teorie

literara

1.1 2.7 4.2 1.Clase lexicale, text suport:”Peste varfuri” de Mihai Eminescu

2 S7

9 Opera lirica descriptiva

Pastelul

3.1 3.2 3.3 3.4

1„Iarna” de Vasile Alecsandri2.Tabloul. Portretul. 3.Descrierea de tip tablou/de tip portret

2

1

S7

S8

10 Situatia de comunicare

1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 2.4 2.5

2.66 2.7 4.1 4.2

1.Descrierea orala. Scrierea imaginativa: compunerea cu caracter descriptiv

1 S8

11 Notiuni de sintaxa

2.3 4.3 1.Felul propozitilor. Fraza.2.Propozitia regenta. Elementul regent. 3.Coordonarea. Subordonarea

2 S8

12 Verbul 2.3 2.7 1.Modurile personale. 2.Modul indicativ. 3.Viitorul anterior. 4.Modul imperativ.5.Ortografia verbelor

4

4

S9

S10

13 Nuvela 3.1 3.2 3.3 1.„Sobieski si 2

Page 9: PLANIFICARI ANUALE

3.4 romanii” de Costache Negruzzi2.Momentele subiectului. Moduri de expunere in opera epica.3.Structura compozitionala a operei epice

2

S11

14 Situatia de comunicare

1.1 1.2 1. 1.4 1.6 1.7 2.4 2.5

2.6 2.7 4.1 4.2

1.Trecerea din vorbirea directa in vorbirea indirecta.2.Motivarea unei opinii privitoare la textele studiate sau la persoane din realitate

2

2

S12

15 Comunicarea scrisa

3.1 3.2 3.3 3.4

Tipuri de compuneri – prin alaturare, prin subordonare, prin abreviere

2

3 S12-S13

16 Literatura populara

2.4 3.1 3.2 3.3 3.4

1.Doina popularatexte suportintelegerea textuluidefinirea conceptului

2

2

S13

S13-S14

17 Substantivul 2.2 2.3 1.2 1.3 3.3 3.4

4.2 4.3

1.Actualizarea cunostintelor: substantive compuse si simple.2.Substantive colective si defective3.Cazuri si functii sintactice4.Valorile stilistice ale substantivelor

2

4

S14

S15

18 Comunicare. 3.1 3.2 3.3 3.4

1Aprecieri referitoare la textele epice si lirice studiate

2

2 S16

Page 10: PLANIFICARI ANUALE

19 Pronumele 1.3 2.1 2.3 2.4

1.Pronumele personal 3.Pronumele posesiv3.Adjectivul pronumenal posesiv4.Pronumele demonstrativ5.Adjectivul pronominal demonstrativDefinitii, forme, functii sintactice6.Exercitii

2

2

S17

20 Evaluare semestriala.

TestariRecapitulare

1.Recapitulare in vederea sustinerii lucrarii scrise.2.Evaluarea semestriala la limba si literatura romana

1

2

S18-S19

21 Datini de iarna

1.Colindul S19

Page 11: PLANIFICARI ANUALE

SEMESTRUL AL II-LEA

NR CRT

UNITATI DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

1 Opera epicaAutor

Narator Personaj

3.1 3.2 3.3 3.4 1.2

Naratiunea la persoana INaratorul ca personaj„Amintiri din copilarie” de Ion Creanga.Universul opereiCaracterizarea personajelorOralitatea si umorulPovestireaAprecieri personale referitoare la textele epice si lirice studiate

1

2

2

1

1

1

S1-S2

2 Numeralul 1.3 2.1 2.3 2.4

Forme, ortografie, valori morfologice, functii sintactice.Numeralul cardinalNumeralul ordinalExercitii

2

11

S2

S3

3 Adjectivul 1.1 1.2 1.3 2.3 2.4

Actualizarea cunostintelorArticolul demonstrativ adjectivalGradele de comparatie ale adjectivelorSchimbarea clasei gramaticale a adj.

1

1

1

1

1

S4

S5

Page 12: PLANIFICARI ANUALE

Valoarea stilistica

4 Portofoliul 3.1 3.2 3.3 3.4

Portofoliu- numeral si adjectiv- exercitii

1 S5

5 Fabula 3.1 3.2 3.3 3.4

Definitia fabulei„Cainele si catelul” de Grigore AlexandrescuLectura expresivaUnivesul opereiAntiteza

12

21

S5-S6

6 Adverbul 1.3 2.1 2.3 2.4

Actualizarea cunostintelorClasificarea adverbelorOrtografieGradele de comparatieFunctii sintactice

1

1

1

S6

7 Prepozitia 1.3 2.5 4.3 Actualizarea cunostintelorRegimul cazual al prepozitilor.Cazurile cerute de prepozitii

1

1

1

S7

8 Conjunctia 4.3 2.5 1.3 2.3 Actualizarea cunostintelor.Definitia conjunctiei.Exercitii de folosire a conjunctiei

1

1

1

1

1

S7

S8

9 Interjectia 1.3 2.5 2.7 4.3

Actualizarea cunostintelorFelul interjectilorRolul interjectiei

1

1S9

Page 13: PLANIFICARI ANUALE

in comunicare10 Comunicarea

scrisa3.1 3.2 3.3

3.4Compuneri de tip descriptiv- descrierea de tip tablouDescrierea de tip portretCompuneri cu inceput sau final dat

2

1

1

S9

S1011 Sintaxa

propozitiei2.3 2.4 2.5

2.6 2.7Actualizarea cunostintelorPropozitia. Felul propozitilor.Felul propozitilor dupa scopul comunicarii. Felul propozitilor dupa aspectul afirmativ sau negativ al predicatului

1 S10

12 Predicatul 1.3 1.4 2.3 2.7

DefinitiePredicatul verbalPredicatul nominal

2 S10

13 Subiectul 1.3 1.4 2.3 2.7

Definitie. Topica subiectului.Subiect exprimatSubiect neexprimatAcordul subiectului cu predicatul

2

2

S11

14 Reportajul 3.1 3.2 3.3 3.4 Reportajul literarReportajul jurnalistic

1

1S12

15 Atributul 1.3 1.4 2.3 2.7 Actualizarea cunostintelorDefinitie. Clasificare

1

2

Page 14: PLANIFICARI ANUALE

Atributul adjectival, atributul substantival, atributul pronominal, atributul adverbial

2

1

S12-S13

16 Complementul 1.3 1.4 2.3 2.7

DefinitieComplementul direct, complementul indirect.Exercitii

11

1

S14

17 Jurnalul 3.1 3.2 3.3 3.4

Definitia jurnaluluiTexte suport:”Jurnalul lui Cristofor Columb”, „Jurnalul luii Mircea Eliade”Deosebirile si asemanarile dintre cele doua texte- referat

1

1

1

1

S14

S15

18 Evaluare semestriala

Recapitulare

Recapitulare in vederea sustinerii lucrarii scrise.Lucrare scrisa pe semestrul al II- lea.Discutarea lucrarii scrise

2

2

1

S15-S16

19 Evaluare finala

Exercitii recapitulative

4 S17

Page 15: PLANIFICARI ANUALE

SCOALA GENERALA BREAZADISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANACLASA A VII-AAN SCOLAR 2009-2010PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARE ANUALASEMESTRUL I

NR CRT

UNITATI DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

1 Introducere Prezentarea manualuluiTest de evaluare 2 S1

2 Cartea – obiect cultural

1.1 Scriitor. Carte. Cititor 2 S1

3 Situatia de comunicare

1.3 1.2 1.4 Organizarea formala a mesajului.

Inlantuirea elementelor verbale si non-verbale in

textul oral

2 S2

4 Vocabularul

Mijloace interne de

imbogatire a vocabularului.

Mijloace externe de

imbogatire a vocabularului

Sensul cuvintelor

Unitati frazeologice

1.1 1.3 1.4 4.1 4.2 1.1 1.4 Arhaisme. Regionalisme

Derivarea. Compunerea.Schimbarea valorii gramaticale.Imprumutul lexical.Neologismele.Evitarea greselilor in folosirea neologismelor.Paronimele, sinonimele. ClasificareAntonime, omonime, polisemie.Sens propriu, sens figurat.Pleonasmul

2

6

4

2

S2

S3-S34

S4-S5

5 Opera epica.Nuvela

2.1 3.2 4.2 Structura operei epice.Relatarea continutului operei epice.Nuvela.Definitie.

2 S5

Page 16: PLANIFICARI ANUALE

Personajele operei literare.Mijloace de caracterizare.Text suport:”Alexandru Lapusneanul” de Costache Negruzzi

4S6

6 Fonetica 1.3 2.2 Clasificarea sunetelor.Diftong, triftong,hiat, accentul.Evitarea greselilor de scriere si pronuntare.Nume proprii straine.Folosirea corecta a accentului in limba romana. Nume proprii gresit accentuate

4

2.

2

S7

S8

7 Notiuni de sintaxa

1.3 2.3 4.3 Raportul de coordonare si subordonare

2

2

S8

S98 Opera lirica 2.1 3.2 4.2 Text suport:”O,ramai…”

de Mihai EminescuExprisivitatea lecturii:citire si recitireCaracterizarea operei liriceFiguri de stil: repetita fonetica-aliteratia.Metafora

2

2

2

S9

S10

9 Comunicareascrisa

2.1 3.2 4.2 Compuneri narative, descriptive

2

2

S10

S1110 Verbul 1.3 4.2 Categorii gramaticale

Moduri personale si nepersonale

2 S11

11 Situatia de comunicare

2.3 2.1 Textul.Tipuri de texte. Texte utilitareDialogul si monologul

2

4

S12

S12-S13

Page 17: PLANIFICARI ANUALE

Organizarea dialogului formal si informalOrganizarea monologului expresiv si demonstrativ.Textul narativ, textul demonstrativ.

4 S13-S14

12 Imnul 2.1 2.2 4.2 Imnul- text-suport: „Desteapta-te romane” de Andrei Muresanu.Lectura expresivaComentarea si memorarea versurilor

2

1

S14

13 Verbul 1.3 2.3 4.3 Clasificarea verbelor. Verbe predicative si verbe nepredicative.Verbe auxiliare. Verbe tranzitive si intranzitiveDiatezele:activa, pasiva si reflexiva. Pronumele reflexiv- marca a diatezeireflexiveVerbele personale , impersonale si unipersonalePropozitia fara subiect – la verbele impersonaleExpresii verbale impersonaleLocutiuni verbaleValori expresive ale verbelor in diferite contexteFunctii sintactice ale verbelor la moduri personale ( predicat verbal, predicat nominal)Functiile sintactice ale verbelor la moduri nepersonale.(subiect,nume predicativ,complement direct, complement indirect,complemente circumstantiale ,atributul verbal)

4

1

1

1

2

2

S15

14 Literatura 2.1 3.2 4.2 „Doina”. 2

Page 18: PLANIFICARI ANUALE

popularaDoina

Rima, masura. Tipuri de ritm( iambic si trohaic)

2S16

15 Evaluare semestriala

Recapitulare in vederea sustinerii tezei.Discutarea tezei unice

4 S17

Page 19: PLANIFICARI ANUALE

SEMESTRUL AL II-LEA

NR CRT

UNITATI DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

1 Comunicarea scrisa

3.2 4.2 Compuneri informativeInserarea dialgului in compuneri

2

2S1

2 Substantivul 1.3 1.4 4.1 Felul substantivelorCazurile.Locutiuni substantivale.Functiile sintactice ale substantivelor si locutiunilor substantivale( subiect, complement direct, indirect, complemente circumstantiale, atribut substantival genitival,prepozitional, apozitional)

2

2

S2

3 Descrierea 2.1 3.2 4.3 Descrierea unor personaje au persoane considerate drept modele si motivarea optiunilor

3S3

4 Pronumele 1.1 1.4 4.1 Pronumele personal;posesiv, demonstrativ, nehotarat ,negativ, interogativ, relativ si adjectivele corespunzatoare.Adjectivul pronominal

2

4

S3

S4

Page 20: PLANIFICARI ANUALE

de intarire(exercitii de acord)Functii sintactice ale pronumelor

5 Comunicarea orala

1.2 3.2 Comentarea unor secvente ale unor texte literare epice si lirice studiate 2 S5

6 Opera epica 2.1 3.2 4.2 „Amintiri din copilarie” de Ion CreangaStructura operei epiceElemente de caracterizare a personajelor.Caracterizarea unui personajElemente de constructie a oralitatii.

4 S6

7 Numeralul 1.1 4.1 Numeralul cardinal, ordinal, colectiv, fractionar.Numeralul multiplicativ, distributiv, adverbialFunctiile sintactice ale numeralului

4 S7

8 Situatia de comunicare

1.3 4.1 Scrierea imaginativa. Descrierea literara, stiintifica.Portretul, compunerea cu caracter descriptiv

2S8

9 Adjectivul 1.1 4.1 Definitie. Ortografie. Gradele de comparatie. Mijloace expresive de redare a superlativului absolut in limba romana.Locutiuni adjectivaleFunctiile sintactice ale adjectivului (atribut adjectival, nume predicativ)

2

2

1

2

S8

S9

Page 21: PLANIFICARI ANUALE

10 Situatia de comunicare

1.3 Prezentarea unui eveniment cultural. Texte utilitare.Programul de spectacol

2 S9

11 Adverbul 1.3 2.3 4.3 Definitie. Clasificare. Ortografie. Gradele de comparatie.Functii sintactice de predicat verbal, nume predicative indeplinite de adverb.Locutiuni adverbiale.Adverbe fara functie sintactica

4

11

S10

12 Comunicarea scrisa

1.3 Comentarea unor secvente din textele studiateComentarea semnificatiilor titluluiRezumatul scris

2

1

S11

13 Prepozitia 1.3 2.3 Definitie. Felul prepozitilor. Regimul cazual al prepozitilorLocutiuni prepozitionale

3 S11-S12

14 Comunicarea scrisa

3.1 3.2 4.2 CerereaFisa de lectura

2 S12

15 Testari sumativeRecapitulare

Recapitulare in vederea sustinerii tezei unice.Discutarea tezei unice

3S13

16 Conjunctia 2.3 4.3 Definitie. ClasificareLocutiuni conjunctionale coordonatoare si subordonatoare

2 S13

17 Comunicarea orala

3.1 3.2 4.2 Rezumatul oralPortofoliu- parti flexibile si neflexibile

2

4 S1418 Interjectia 2.3 4.3 Definitie. Interjectii de

adresare. Interjectii predicative

2 S15

19 Propozitia 1.3 2.3 4.3 Definitia propozitiei.

Page 22: PLANIFICARI ANUALE

Partile de propozitie

Felul propozitilorPartile principale de propozitie: subiectul si predicatulPartile secundare de propozitie: atributul si complementulAtributul substantival/ pronominal genitival, prepozitional, apozitional

2

4

2

S15

S16

20 Testari sumativeEvaluare finala

RecapitulareEvaluare semestrialaTESTE

4 S17

Page 23: PLANIFICARI ANUALE

SCOALA GENERALA BREAZADISCIPLINA: LIMBA SI LITERATURA ROMANACLASA A VIII-A, 4 ORE/SAPTAMANAAN SCOLAR 2009-2010PROF. CARJE ALINA

PLANIFICARE ANUALASEMESTRUL I

NR CRT

UITATI DE INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

1 Introducere Prezentarea manualuluiTest de evaluare 1 S1

2 Genul liricPoezia lirica

2.4 2.5 3.1 4.3

2.4 2.5 3.1 4.3

2.4 2.5 3.1 4.3

Definitia genului liric.Text support:”Lacul” de Mihai EminescuExpresivitatea lecturiiComentarea versurilorRolul figurilor de stil.Text suport : “Izvorul noptii” de Lucian BlagaComentarea si memorarea versurilorFiguri de stilText suport:”Emotie de toamna” de Nichita StanescuLectura expresivaComentarea si memorarea versurilor.MetaforaEvidentierea unor trasaturi ale unui obiect- peisaj, opera de arta, persoana- intr-o descriere/portret.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S1-S2

S2

S3

3 Elemente de versificatie

3.1 Versul. Masura. Strofa.Tipuri de rima. Ritmul

1

Page 24: PLANIFICARI ANUALE

Versurile libere.Versuri albe

1

1

S3-S4

4 Vocabularul 3.2 Mijloace interne de imbogatire a vocabularului : derivarea, compunerea schimbarea valorii gramaticaleMijloace interne de imbogatire a vocabularului.Exemple.Exercitii

2

2

2

1

S4

S5

5 Vocabularul 2.2 Cuvatul si contextul Sinonime, omonime, antonime,paronime, pleonasmul. Tautologia. Argoul si jargonul.Exercitii

1

2

2

2

S6-S7

6 Fonetica 4.3 Diftong, triftong,hiat, accentul.Evitarea greselilor de scriere si pronuntare.

2

2S8

7 Genul epicPovestirea

S.F

3.1 3.2 Genul epic- definitieLiteratura S.FText support:”Planeta celor doi sori” de Horia AramaDescifrarea textuluiComentarea textuluiScurte naratiuni

11

2

1

1

S9

S10

8 Notiuni de sintaxa

2.34.22.3

2.3

Textul. Fraza. Tipuri de propozitii. Coordonarea. SubordonareaCuvinte si constructii incidenteAnacolutul. Definitii.

1

1

2

S10

S11

Page 25: PLANIFICARI ANUALE

2.3

2.3

Exemple. ExercitiiPredicatul verbal.Predicatul nominal.Propozitia predicativaExercitiiSubiectul exprimat si neexprimatPropozitia subiectivaExercitii

2

2

12

2

12

S12-S13

S14

9 Comunicare 4.1 Texte distractive si texte functionaleAnecdota sau banculProcesul verbal.Scrisoarea.CerereaContinuarea unor dialoguriExprimarea propriilor sentimente cu prilejul unui eveniment personal.

1

1

2

S14

S15

10 Genul epicNuvela

2.4 2.5 3.1 4.3 Nuvela- definitieText suport : “Popa Tanda” de Ioan SlaviciDescifrarea textuluiRezumatulCaracterizarea personajului principalTrasaturile textuluiMotivarea apartenentei unui text la un gen literar studiat ;Identificarea unor elemente morale in textele studiate sau la prima vedere si exprimarea motivata a atitudinii fata de acestea.

1

2

2

1

1

S15

S15-S16

S16

Page 26: PLANIFICARI ANUALE

211 Notiuni de

sintaxa2.3 Atributul- definitie.

Felurile atributuluiPropozitia atributivaExercitii

2

21

S16-S17

12 Comunicare 4.1 Curriculum vitaeTexte la prima vedere- comentarea textelor, exprimarea unei opinii privind structura textelor,semnificatiile textului si/sau ale mesajului, exprimarea argumentata a unui punct de vedere ;

12

S18

13 Evaluare semestriala

Testari sumative in vederea sustinerii tezei uniceDiscutarea tezei

12

1S18-S19

Page 27: PLANIFICARI ANUALE

SEMESTRUL AL II-LEA

NR CRT

UNITATI DE

INVATARE

COMPETENTE SPECIFICE

CONTINUTURI NR ORE ALOCATE

SAPTAMANA OBS

1 Genul epicRomanul

2.4 2.5 3.1 4.3 Romanul- definitie.Text suport : “Baltagul” de Mihail SadoveanuDescifrarea textuluiInterpretarea textului. Caracterizarea personajelorTrasaturile textuluiComentarea sumara a unor secvente prin exprimarea motivata a unei opinii.Identificarea unor elemente morale si exprimarea motivata a atitudinii fata de acestea.

1

2

1

2

1

1

S1-S2

2 Notiuni de sintaxa

2.3 Complementul directPropozitia completiva directa. Exemple. ExercitiiComplementul indirect. Propozitia completiva indirectaExemple. Exercitii

2

1

2

1

S3-S4

3 Comunicare 4.3 Analiza de textDiscutarea textului in ansamblul sauAnaliza unui fragment de textExprimarea propriilor sentimente cu prilejul unui eveniment social sau cultural

1

1

S4

4 Genul 2.1 2.2 2.5 4.3 Genul dramatic-

Page 28: PLANIFICARI ANUALE

dramaticComedia

definitieText suport : “o scrisoare pierduta” de I.L CaragialeConflict si personajeDialogul si monologulUmorul si ironiaAct, scena, replicaComedia- definitieMotivarea apartenentei speciei la genul dramatic.Comentarea unor secvente si exprimarea opiniei fata de acestea.Identificarea unor elemente morale si exprimarea motivata a atitudinii fata de acestea.

2

3

1

1

S4-S5

S5-S6

5 Notiuni de sintaxa

2.3

2.3

2.3

Complementul circumstantial de loc.Propozitia circumstantiala de loc.Exemple. Exercitii

Complementul circumstantial de timp.Propozitia circumstantiala de Timp.Exemple . Exercitii Complementul circumstantial de mod Propozitia circumstantiala de

2

1

2

1

S6

S7

S7-S8

Page 29: PLANIFICARI ANUALE

2.3

2.3

2.3

2.3

mod. Exemple. ExercitiiComplementul circumstantial de cauza Propozitia circumstantiala de cauzaExemple . ExercitiiComplementul circumstantial de scop Propozitia circumstantiala deScop. Exemple . ExercitiiPropozitia circumstantiala conditionala.Propozitia circumstantiala concesivaExemple.ExercitiiPropozitia circumstantiala consecutiva.Exemple. Exercitii

2

1

2

1

11

2

1

1

1

111

S8-S9

S9-S10

S10

S10-S11

S11

6 Comunicare 2.1 Alocutiunea- definitie. ExempleInvitatia.

1 S11

7 Balada populara

2.4 2.5 3.1 4.3 Definitia baladeiTrasaturile baladeiText suport : “Miorita”.

1

2 S12-S14

Page 30: PLANIFICARI ANUALE

Tema simotivulAlegoriaInterpretarea textuluiTrasaturile textului:epic, dramatic, liric

1

2

21

8 Comunicarea 3.1 Conspectul 1 S149 Recapitulare Evaluare finala

Recapitulare in vederea sustinerii tezei uniceDiscutarea tezei

22

11

S14-16

Page 31: PLANIFICARI ANUALE