planificari calendaristice orientative clasele i - iv final

20
Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad PLANIFICARI CALENDARISTICE RELIGIE – CULTUL ORTODOX CLASELE I - IV ANUL SCOLAR: 2013 – 2014 Prof. Bun Claudia - Teodora

Upload: claudia-bun

Post on 21-Oct-2015

33 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

TRANSCRIPT

Page 1: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

PLANIFICARI CALENDARISTICE

RELIGIE – CULTUL ORTODOX

CLASELE I - IV

ANUL SCOLAR: 2013 – 2014

Prof. Bun Claudia - Teodora

Unitatea de învățământ: Școal

a Gimnazială

„Vasile

Pop” Bocsi

g,Profes

or: Bun

Claudia -

Teodora

Page 2: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad Aria curriculară: Om – Societate

Disciplina: Religie – cultul ortodox Număr de ore pe săptămână: 1

Număr de săptămâni: 35 PLANIFICARE CALENDARISTICA ORIENTATIVA

CLASA IANUL SCOLAR: 2013 – 2014

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 3418/19.03.2013

Nr.crt.

Unități deînvățare Competențe specifice Conținuturile învățării Nr.

ore Săpt. Perioada Obs.

SEMESTRUL I

I

Iubirea lui Dumnezeu și

răspunsul omului

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie.1.2 Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie.1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale sau imaginare.

Mai aproape de Dumnezeu prin ora de religie* 1 S1 16 -20.09

Biserica este casa lui Dumnezeu 1 S2 23 -27.09

Cum arată o biserică 2 S3S4

30.09 -04.1007 -11.10

Cum Îl primesc pe Dumnezeu în biserică 2 S5

S614 -18.1021 -25.10

Cu cine mă rog în biserică 1 S7 28.10 -01.11VACANȚĂ 02.11.2013 – 10.11.2013

2.1 Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte.2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri.

Cum mă comport în biserică 1 S8 11 -15.11

Ce fac eu pentru biserica mea 2 S9S10

18 -22.1125 -29.11

Marile sărbători creștine

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie.3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii.3.2 Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei şi a comunităţii.

Sfântul Nicolae – prietenul copiilor* 1 S11 02 -06.12

Despre colind 1 S12 09 -13.12Nașterea Domnului în poezia creștină românească 1 S13 16 -20.12

VACANȚĂ 21.12.2013 – 05.01.2014

I Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Iubirea lui Dumnezeu și 1 S14 06 -10.01

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 3: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Aradrăspunsul omului"

II Viața creștinului împreună cu

semenii

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie.1.3 Aplicarea unor reguli de comportament moral-creştin într-o serie de contexte de viaţă reale sau imaginare.

Rugăciunea și rugămintea 1 S15 13 -17.01

Omul vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune 1 S16 20 -24.01

Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 S17 27 -31.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 01.02.2014 – 09.02.2014SEMESTRUL al II - lea

Viața creștinului împreună cu

semenii

2.1 Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte.2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri.

Când, unde, și cui mă rog 1 S18 10 -14.02Pentru cine mă rog 1 S19 17 -21.02Rugăciuni pentru semeni* 1 S20 24 -28.02Binefacerile rugăciunii 1 S21 03 -07.03Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Viața creștinului împreună cu semenii"

1 S22 10 -14.03

Marile sărbători creștine

1.1. Descrierea unor aspecte de bază ale credinţei religioase, prin apelul la experienţa proprie.3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii.3.2 Prezentarea unor sărbători şi evenimente cu conţinuturi şi semnificaţii religioase, cu incidenţă asupra vieţii familiei şi a comunităţii.

Patimile Domnului* 1 S23 17 -21.03Învierea Domnului în poezia creștină românească 1 S24 24 -28.03

Salutul creștinilor la Sfintele Paști 1 S25 31.03 -04.04 ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii mai bun !” 1 S26 07 -11.04

VACANȚĂ 12.04 – 20.04

IIIDumnezeu se face cunoscut

omului

1.2 Identificarea caracteristicilor comportamentale ale unui creştin, pe baza valorificării unor situaţii din viaţa de zi cu zi şi a exemplelor unor persoane din Biblie.2.1 Manifestarea interesului pentru asumarea unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte.2.2. Observarea unor elemente de diversitate în cadrul diferitelor grupuri.3.1 Explicarea semnificaţiei unor evenimente religioase din viaţa comunităţii.

Omul ascultă cuvântul lui Dumnezeu 1 S27 21 -25.04

Omul se bucură de creația lui Dumnezeu 2 S28

S2928.04 -02.05

05 -09.05Biblia ne vorbește despre oameni credincioși 1 S30 12 -16.05

Sfinții Apostoli sunt modele de credință 1 S31 19 -23.05

Ce înseamnă să fii un om credincios 1 S32 26 -30.05

Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Dumnezeu se face cunoscut omului"

1 S33 02 -06.06

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 4: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S34 09 -13.06

Cu Hristos pe cărările vacanței !* 1 S35 16 -20.06

Note:* Din orele aflate la dispoziția profesorului.

Director, Responsabil comisie metodică,

Aria curriculară: Om – Societate Disciplina: Religie – cultul ortodox

Număr de ore pe săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35

PLANIFICARE CALENDARISTICA ORIENTATIVACLASA a II -A

ANUL SCOLAR: 2013 – 2014

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Prof. Bun Claudia - Teodora

Unitatea de învățământ: Școal

a Gimnazială

„Vasile

Pop” Bocsi

gProfes

or: Bun

Claudia -

Teodora

Page 5: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

Nr.crt.

Unități deînvățare

Obiective de referință Conținuturile învățăriiNr. ore

Săpt. Perioada Obs.

IDespre credința creștină

1.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu față de lume1.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu1.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi2.2 să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine4.2 să-și formeze deprinderea de a se ruga

Sfat bun ! 1 S1 16 -20.09Dumnezeu iubește lumea 1 S2 23 -27.09

Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Despre credința creștină"

1 S3 30.09 -04.10

IISă-L cinstim pe

Dumnezeu

1.2 să cunoască faptul că Sfânta Biserică este casa lui Dumnezeu1.3 să cunoască faptul că rugăciunea este o formă de manifestare a iubirii de Dumnezeu2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi2.2 să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine4.2 să-și formeze deprinderea de a se ruga

Casa lui Dumnezeu – Biserica 1 S4 07 -11.10Rugăciunea micului creștin 1 S5 14 -18.10

Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Să-L cinstim pe Dumnezeu"

1 S6 21 -25.10

IIIModele de

comportament

2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi2.2 să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise3.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său3.2 să povestească, oral, momentele principale din viaţa Domnului Iisus Hristos

Avraam – model de credință în Dumnezeu

2 S7 28.10 -01.11

VACANȚĂ 02.11.2013 – 10.11.2013

3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine4.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin4.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale persoanelorr biblice reguli de comportament moral-religios4.4 să identifice, pe baza analizei relaţiei părinţi-copii , modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalți5.1 să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur

Avraam – model de credință în Dumnezeu

S8 11 -15.11

Iosif și frații săi 1 S9 18 -22.11Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Modele de comportament"

1 S 10 25 -29.11

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 6: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

5.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor

Marile sărbători creștine

2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi2.2 să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise3.2 să povestească, oral, momentele principale din viaţa Domnului Iisus Hristos 3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine4.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin

Sfântul Nicolae – prietenul copiilor*

1 S11 02 -06.12

Nașterea Domnului – prilej de bucurie pentru toți creștinii*

1 S12 09 -13.12

Colinde* 1 S13 16 -20.12VACANȚĂ 21.12.2013 – 05.01.2014

Marile sărbători creștine

4.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale persoanelor biblice reguli de comportament moral-religios5.1 să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur5.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor

Sfântul Ioan Botezătorul și Botezul Domnului*

2S14 S15

06 -10.0113 -17.01

Povestioare religios- morale* 1 S16 20 -24.01Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială

1 S17 27 -31.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 01.02.2014 – 09.02.2014SEMESTRUL al II - lea

IVMinunile

Mântuitorului

2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi

2.2 să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise3.2 să povestească, oral, momentele principale din viaţa Domnului Iisus Hristos5.1 să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur5.2 să manifeste iubirea creştină faţă de toţi colegii indiferent de credinţa lor

Despre minunile Mântuitorului* 1 S18 10 -14.02Pescuirea minunată 1 S19 17 -21.02Înmulțirea pâinilor și a peștilor 1 S20 24 -28.02Învierea fiului văduvei din Nain 1 S21 03 -07.03Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Minunile Mântuitorului"

1 S22 10 -14.03

V Familia 4.1 să descrie principalele calităţi ale unui bun creştin Familia – dar al lui Dumnezeu 1 S23 17 -21.03

Marile sărbători creștine

2.1 să explice înţelesul unor termini religioşi învăţaţi2.2 să utilizeze corect termenii religioşi învăţaţi în enunţuri simple orale şi scrise3.2 să povestească, oral, momentele principale din viaţa Domnului Iisus Hristos 3.3 să participle la manifestările tradiţionale creştine

Patimile Domnului* 1 S24 24 -28.03

Sărbătoarea Învierii Domnului* 1 S25 31.03 -04.04

ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii mai bun !” 1 S26 07 -11.04VACANȚĂ 12.04 – 20.04

V Familia 4.2 să-și formeze deprinderea de a se ruga Iubirea părinților față de copii 1 S27 21 -25.04

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 7: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

4.4 să identifice, pe baza analizei relaţiei părinţi-copii , modalităţi de manifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalți

Iubirea copiilor față de părinți 1 S28 28.04 -01.05Să ne ajutăm unii pe alții ! 1 S29 04 -08.05Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Familia"

1 S30 11 -15.05

VISfinții, prietenii

copiilor

1.1 să enumere şi să descrie situaţii din care se poate deduce iubirea lui Dumnezeu față de lume3.1 să precizeze evenimente şi personae prin care Dumnezeu a pregătit lumea pentru venirea fiului Său3.2 să povestească, oral, momentele principale din viaţa Domnului Iisus Hristos4.2 să-și formeze deprinderea de a se ruga4.3 să desprindă din faptele sfinţilor şi ale persoanelorr biblice reguli de comportament moral-religios4.4 să identifice, pe baza analizei relaţiei părinţi-copii , modalităţi demanifestare a iubirii faţă de părinţi şi datoriile unora faţă de ceilalți

5.1 să manifeste atenţie, înţelegere şi sensibilitate faţă de problemele celor din jur

Maica Domnului 1 S31 18 -22.05Sfânta Filofteia – model de milostenie

1 S32 25 -29.05

Recapitulare, sistematizare, evaluare: "Sfinții, prietenii copiilor"

1 S33 02 -06.06

Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S34 09 -13.06 Cu Hristos pe cărările vacanței !* 1 S35 16 -20.06

Note:* Din orele aflate la dispoziția profesorului.

Director, Responsabil comisie metodică,

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 8: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

Aria curriculară: Om – SocietateDisciplina: Religie – cultul ortodox

Număr de ore pe săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35

PLANIFICARE CALENDARISTICA ORIENTATIVACLASA A III - A

ANUL SCOLAR: 2013 – 2014

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Nr.crt.

Unități deînvățare Obiective de referință Conținuturile învățării Nr.

ore Săpt. Perioada Obs.

SEMESTRUL I

IDespre credința creștină

1.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii2.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios3.1 să cunoască şi să prezinte Biblia ca pe cartea cea mai importantă pentru credinţa creştină3.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor4.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe

Din nou la școală* 1 S1 16 -20.09

Biblia sau Sfânta Scriptură 2 S2S3

23 -27.0930.09 -04.10

Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Despre credința creștină"

1 S4 07 -11.10

II Sfinții, prietenii 2.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios Sfânta Parascheva 1 S5 14 -18.10

Prof. Bun Claudia - Teodora

Unitatea de învățământ: Școal

a Gimnazială

„Vasile

Pop” Bocsi

gProfes

or: Bun

Claudia -

Teodora

Page 9: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

copiilor2.3 să manifeste interes pentru lecturarea unor poezii şi povestiri cu caracter religios3.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor

Sfântul Dimitrie cel Nou 1 S6 21 -25.10Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor 1 S7 28.10 -01.11

VACANȚĂ 02.11.2013 – 10.11.2013

4.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor

Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Sfinții, prietenii copiilor"

1 S8 11 -15.11

III Să-L cinstim pe Dumnezeu

2.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.3 să descrie (oral) clădirea bisericii

Micul creștin în biserică 1 S9 18 -22.11Sfintele slujbe ale Bisericii 1 S10 25 -29.11Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă 1 S11 02 -06.12

Marile sărbători creștine

2.2 să construiască texte scurte, cu conținut moral-religios (oral şi scris)2.3 să manifeste interes pentru lecturarea unor poezii şi povestiri cu caracter religios3.4 să sesizeze subiectul (natura, omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos

Nașterea Domnului* 1 S12 09 -13.12

Colinde. Mâini lucrătoare, inimi rugătoare – lucrări practice* 1 S13 16 -20.12

VACANȚĂ 21.12.2013 – 05.01.20143.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor4.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor5.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni

Botezul Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul* 1 S14 06 -10.01

III Să-L cinstim pe Dumnezeu

3.5 să motiveze importanţa cinstirii sfinţilor prin sărbătorile închinate lor4.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe

Sărbătorile religioase – momente de bucurie sfântă 1 S15 13 -17.01

Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Să-L cinstim pe Dumnezeu"

1 S16 20 -24.01

Recapitulare, sistematizare, evaluare semestrială 1 S17 27 -31.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 01.02.2014 – 09.02.2014SEMESTRUL al II - lea

IV Personalități biblice

1.3 să prezinte portretele marilor personaje biblice despre care au studiat2.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios2.3 să manifeste interes pentru lecturarea unor poezii şi povestiri cu caracter religios4.2 să formuleze aprecieri asupra comportamentului unor personaje biblice din Vechiul Testament4.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor5.2 să aplice convenţiile şi regulile de bună colaborare in timpul desfăşurării

Moise – alesul lui Dumnezeu 2 S18S19

10 -14.0217 -21.02

Regele David 1 S20 24 -28.02Regele Solomon 1 S21 03 -07.03Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Personalități biblice"

1 S22 10 -14.03

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 10: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Aradtuturor activităţilor, cu toţi membrii grupului

Marile sărbători creștine

2.2 să construiască texte scurte, cu conținut moral-religios (oral şi scris)3.4 să sesizeze subiectul (natura, omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos4.1 să prezinte argumente care să sublinieze importanţa participării creştinilor la Sfintele Slujbe

Patimile Domnului* 1 S23 17 -21.03Sărbătoarea Învierii Domnului – moment de bucurie sfântă* 1 S24 24 -28.03

Mâini lucrătoare, inimi rugătoare – lucrări practice* 1 S25 31.03 -04.04

ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii mai bun !” 1 S26 07 -11.04VACANȚĂ 12.04 – 20.04

VIisus Hristos,

Fiul lui Dumnezeu

1.1 să descrie Sfânta Scriptură ca pe cea mai importantă carte a creştinilor şi a lumii1.2 să prezinte structura Rugăciunii Domnești şi s-o rostească2.1 să stabilească şi să formuleze (oral) ideile principale ale unui text religios3.2 să rostească conştient rugăciunile studiate 3.4 să sesizeze subiectul (natura, omul) şi scopul minunilor săvârşite de Domnul Iisus Hristos4.3 să precizeze căi personale de urmat pentru a-şi însuşi unele virtuţi ale sfinţilor5.1 să aplice porunca iubirii creştine în relaţiile cu ceilalţi oameni

Tatăl nostru – rugăciunea Domnească 1 S27 21 -25.04

Tatăl nostru – explicarea rugăciunii 2 S28

S2928.04 -02.05

05 -09.05Minunile – dovada dumnezeirii Mântuitorului* 1 S30 12 -16.05

Potolirea furtunii pe mare 1 S31 19 -23.05Învierea fiicei lui Iair 1 S32 26 -30.05Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu"

1 S33 02 -06.06

Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S34 09 -13.06 Cu Hristos pe cărările vacanței !* 1 S35 16 -20.06

Note:* Din orele aflate la dispoziția profesorului.

Director, Responsabil comisie metodică,

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 11: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

Aria curriculară: Om – SocietateDisciplina: Religie – cultul ortodox

Număr de ore pe săptămână: 1 Număr de săptămâni: 35

PLANIFICARE CALENDARISTICA ORIENTATIVACLASA a IV - A

ANUL SCOLAR: 2013 – 2014

Conform programei școlare aprobată prin O.M. nr. 5229/01.09.2008

Nr.crt.

Unități deînvățare Obiective de referință Conținuturile învățării Nr.

ore Săpt. Perioada Obs.

SEMESTRUL I

IDespre credința creștină

1.1 să prezinte Sfânta Taină a Botezului ca poartă de intrare în creştinism1.2 să prezinte elemente definitorii lingvistice şi faptice pentru definirea credinţei creştine1.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume4.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire4.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu

Cu Dumnezeu la început de an școlar* 1 S1 16 -20.09

Cum devenim creștini ? 1 S2 23 -27.09Cum ne păstrăm sufletul curat ? 1 S3 30.09 -04.10Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Despre credința creștină"

1 S4 07 -11.10

IIIubirea lui

Dumnezeu prin poruncile Sale

1.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate3.2 să cunoască Decalogul şi să aplice învăţăturile în viaţă

Decalogul – generalități* 1 S5 14 -18.10Decalogul – datoriile față de Dumnezeu 1 S6 21 -25.10

Decalogul – datoriile față de aproapele 1 S7 28.10 -01.11

VACANȚĂ 02.11.2013 – 10.11.2013

4.1 să argumenteze rolul respectării poruncilor divine pentru mântuire4.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu

Marea poruncă a iubirii 1 S8 11 -15.11Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale"

1 S9 18 -22.11

Marile sărbători 1.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în Sfințirea timpului – sărbători 1 S10 25 -29.11

Prof. Bun Claudia - Teodora

Unitatea de învățământ: Școal

a Gimnazială

„Vasile

Pop” Bocsi

gProfes

or: Bun

Claudia -

Teodora

Page 12: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

creștine

lume2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate3.3 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat3.4 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului4.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi5.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii, pornind de la situaţii concrete

creștine*Sfântul Nicolae* 1 S11 02 -06.12Nașterea Domnului* 1 S12 09 -13.12

Colinde. Mâini lucrătoare, inimi rugătoare – lucrări practice* 1 S13 16 -20.12

VACANȚĂ 21.12.2013 – 05.01.2014

III

Modele de credință în

Vechiul Testament

2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate3.1 să înțeleagă rolul Vechiului Testament în pregătirea lumii pentru venirea Mântuitorului4.2 să cunoască binele si răul şi să promoveze binele conform poruncilor divine date de Dumnezeu5.1 să compare tipuri de comportament vizând relaţiile cu semenii, pornind de la situaţii concrete

Profeții – rolul lor în Vechiul Testament* 1 S14 06 -10.01

Profetul Ilie 1 S15 13 -17.01Profetul Daniel 1 S16 20 -24.01Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Modele de credință în Vechiul Testament"

1 S17 27 -31.01

VACANȚĂ INTERSEMESTRIALĂ 01.02.2014 – 09.02.2014SEMESTRUL al II - lea

IVIisus Hristos – Dumnezeu și

om

1.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate

Iisus Hristos – Dumnezeu și om* 2 S18

S1910 -14.0217 -21.02

Intrarea Domnului în Ierusalim - Floriile 1 S20 24 -28.02

Cina cea de Taină 1 S21 03 -07.03

Patimile Domnului 2 S22S23

10 -14.0317 -21.03

Marile sărbători creștine

1.3 să prezinte importanţa iubirii ca mod de manifestare a lui Dumnezeu în lume2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate3.3 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat3.4 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului

Urcuș spre Înviere. Pregătire pentru Învierea Domnului* 1 S24 24 -28.03

IV Învierea Domnului 1 S25 31.03 -04.04 ȘCOALA ALTFEL: “Să știi mai multe, să fii mai bun !” 1 S26 07 -11.04

VACANȚĂ 12.04 – 20.043.3 să-L descrie pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Mântuitor al lumii şi Om adevărat

Iisus Hristos Se arată după Înviere

1 S27 21 -25.04

Prof. Bun Claudia - Teodora

Page 13: Planificari Calendaristice orientative Clasele I - IV Final

Unitatea de învățământ : Școala Gimnazială „Vasile Pop” Bocsig, jud. Arad

IV

Iisus Hristos – Dumnezeu și

om3.4 să cunoască evenimentele din viaţa Mântuitorului

Înălțarea la cer. Ziua eroilor 2 S28S29

28.04 -02.0505 -09.05

Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Iisus Hristos – Dumnezeu și om"

1 S30 12 -16.05

V Sfinții, prietenii copiilor

2.1 să-şi dezvolte vocabularul, utilizând corect cuvintele şi expresiile noi din temele studiate4.3 să prezinte necesitatea urmăririi modelului pozitiv oferit de sfinţi

Sfântul Ioan Iacob Românul 1 S31 19 -23.05Sfinții Apostoli Petru și Pavel 1 S32 26 -30.05Recapitulare, sistematizare, evaluare: „Sfinții, prietenii copiilor"

1 S33 02 -06.06

Recapitulare, sistematizare, evaluare finală 1 S34 09 -13.06 Cu Hristos pe cărările vacanței !* 1 S35 16 -20.06

Note:* Din orele aflate la dispoziția profesorului.

Director, Responsabil comisie metodică,

Prof. Bun Claudia - Teodora