pauls amazing travels romanian pda - bible for children

of 36 /36
Planurile de Călătorie a lui Pavel Biblia pentru copii prezintă

Upload: others

Post on 31-Oct-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Planurile de Călătorie a lui

Pavel

Biblia pentru copii prezintă

Page 2: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Scrisă de: Edward Hughes

Ilustraţii: Janie Forest Alastair Paterson

Adaptată după: Ruth Klassen

Tradusă de: Ana Ionesi

Produsă de: Bible for Children www.M1914.org

©2021 Bible for Children, Inc

Autorizaţie: Se permite copierea si tipărirea acestei povestiri dar nu

comercializarea acesteia.

Page 3: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Pavel și Sila, slujitorii lui Isus, erau în temniță. Nu, ei nu au făcut nimic rău – ei au scos afară un demon dintr-o femeie. Ei au arătat închinătorilor ...

Page 4: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

... la idoli care locuiau in Filipi puterea Dumnezeului adevărat și a lui Isus Hristos, Fiul Său. Pentru ce au fost arestați, bătuți, și închiși?

Page 5: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Poate vă gândiți că Pavel și Sila erau amărâți și nervoși. Dar ei nu au fost. De fapt, la miezul nopții ...

Page 6: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

... ei erau treji lăudând și slăvind pe Dumnezeu! Toți ceilalți pușcăriași i-au auzit și la fel și paznicul.

Page 7: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Deodată, s-au oprit de cântat. Dumnezeu a trimis un CUTREMUR DE PĂMÂNT să zguduie închisoarea. Toate ușile s-au deschis. La toți le-au căzut lanțurile.

Page 8: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Oh – oh! Paznicul era sigur că toți prizonierii au fugit după acel zgomot. Chiar dacă numi unul scăpa, paznicul ar fi fost pedepsit cu moartea.

Page 9: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Cu părere de rău, paznicul și-a scos sulița. El se gândea să se omoare el singur ca să nu mai fie omorât.

Page 10: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Dar Pavel a strigat, „Să nu-ți faci nici un rău, căci toți suntem aici.” Când a văzut paznicul aceasta, el a spus, „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?”

Page 11: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Ei i-a spus, „Crede în Domnul Isus Hristos, și vei fi mântuit, tu și casa ta.” Cu bucurie, paznicul a crezut.

Page 12: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Eliberați în ziua următoare, Pavel și Sila au călătorit în mai multe alte orașe, spunând poporului despre Isus. Unii oameni au crezut, dar alții

încercau să le facă rău. Dar

Dumnezeu ...

Page 13: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

... era cu slujitorii Lui. Într-o seară, Pavel a predicat pentru mai multe ore. Un tânăr, care stătea pe pervazul uni geam deschis, a căzut. Puteți să vă închipuiți ce sa întâmplat.

Page 14: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Toți au crezut că tânărul era mort. Dar Pavel s-a dus jos și l-a luat în brațe, spunând, „Sufletul lui este în el”. Au adus pe tânăr înlăuntru viu, și toți erau foarte fericiți.

Page 15: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Pavel și Sila au avut multe alte aventuri în timp ce călătoreau în Europa. Una din aventurile mari a lui Pavel s-a întâmplat atunci când el era într-o barcă.

Page 16: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Aceasta nu era o barcă modernă, ci doar o barcă cu vele, care era ușor aruncată în vânt în vremea furtunoasă.

Page 17: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Pavel era pe barcă fiind-că el a fost arestat din nou. Acum el avea să se înfățișeze înaintea conducătorului Roman, în Roma, ...

Page 18: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

... capitala pământului. Vânturi puternice împiedeca barca. Se părea că vremea avea să fie furtunoasă pentru mai mult timp.

Page 19: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Era o călătorie grea pentru Pavel și alți prizonieri, de asemeni și pentru marinari.

Page 20: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

„Oameni, eu observ că această călătorie se va sfârși în dezastru,” a avertizat Pavel. Căpitanul nu l-a ascultat. S-au dus mai departe pe mare.

Page 21: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Când a venit o furtună mare, ei au legat funii împrejurul bărcii sperând că va rezista să nu se distrugă în bucăți. Dacă barca s-ar distruge, toți ar fi murit înecați în apă.

Page 22: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Barca era atât de zdruncinată de valuri că căpitanul a comandat la toți să ușureze barca. În a patra zi, ei au aruncat nava de la barcă. Poate aceasta îi va ajuta.

Page 23: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

În timpul nopții, un înger a stat lângă Pavel și i-a spus că toate lucrurile se

vor sfârși cu bine. Ceilalți au fost încurajați când

Pavel le-a spus, ...

Page 24: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

... „Oameni, fiți tari, eu cred că Dumnezeu ne va ajuta să ajungem la

mal după cum mi s-a spus. În orice caz, noi trebuie să

eșuăm pe o anumită insulă.”

Page 25: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Cu câteva zile mai târziu, barca a fost împinsă de vânt lângă insula

Malta. S-a distrus când a fost împinsă pe pietre

de valurile mari.

Page 26: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Comandantul a poruncit celor care puteau să înoate să sară din barcă și

să înoate la mal. Ceilalți au scăpat și ei, unii folosindu-

se de lemne și alții de bucățile rămase de la barcă.

Page 27: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

La Malta, Dumnezeu Și-a arătat puterea. În timp ce strângeau lemne pentru foc, o năpârcă a mușcat pe Pavel. Oamenii credeau că el va muri.

Page 28: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Dar mușcătura năpârcii nu l-a afectat pe Pavel. Atunci oamenii au crezut că Pavel este un zeu. Mulți oameni bolnavi au venit, și Dumnezeu i-a vindecat când Pavel s-a rugat pentru ei.

Page 29: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

În sfârșit, Pavel a ajuns la Roma. A durat doi ani ca cazul lui să fie

prezentat la tribunal. În timpul acesta, Pavel a

închiriat o casă și a

primit pe mulți

vizitatori.

Page 30: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Știți voi despre ce a vorbit Pavel cu ei? Despre Împărăția lui Dumnezeu! Despre Domnul Isus Hristos! Pavel

era slujitorul lui Dumnezeu în

Roma, așa cum a fost în toate

călătoriile sale.

Page 31: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

„M-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința,” a scris Pavel din Roma. Biblia nu ne spune cum și-a sfârșit el viața, dar alte documente spun că lui Pavel i s-a tăiat capul în Roma după ordinea conducătorului Nero.

Page 32: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Pavel a murit în timp ce el trăia – un slujitor credincios lui Dumnezeu, spunând altora despre Isus Hristos.

Page 33: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Planurile de Călătorie a lui Pavel

O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia,

se găseşte în

Fapte 16, 27, 28

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.” Psalmi 119:130

Page 34: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Sfârşit

Page 35: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Această povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care doreşte să se facă cunoscut

nouă. Dumnezeu ştie că noi facem fapte rele,

aceste fapte rele sunt numite de El păcate. Pedeapsa pentru păcat este moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte atât de mult încât a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, să moară pe cruce şi să fie pedepsit

pentru păcatele tale. Dacă tu crezi în Isus şi îi ceri iertare, El te va ierta! El va veni în

viaţa ta, iar tu vei trăi cu El pentru totdeauna.

Page 36: Pauls Amazing Travels Romanian PDA - Bible for Children

Dacă tu crezi că toate acestea sunt adevărate, roagă-te astfel lui Dumnezeu: Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele

mele, iar acum eşti viu. Te rog intră în viaţa mea şi iartă-mi păcatele, astfel voi avea o

viaţă nouă şi într-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajută-mă să-Ţi slujesc şi să

trăiesc ca şi copil al Tău. Amin.

Citeşte Biblia şi vorbeşte cu Dumnezeu în fiecare zi! Ioan 3:16