ghid tehnic pda

45

Click here to load reader

Upload: roxana-munteanu

Post on 29-Dec-2015

242 views

Category:

Documents


19 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ghid Tehnic PDA
Page 2: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 1

CUPRINS

Cap. 1 Introducere ............................................................................. 2

Cap. 2 Trăsnetul ................................................................................ 4 Cap. 3 Diferite tipuri de paratrăsnete .............................................. 6

Cap. 4 Paratrăsnetul cu dispozitiv de amorsare Prevectron 2

4.1. Funcţionare ...................................................................................... 7

4.2. Mai multe modele: o gamă largă a zonelor de protecţie .................. 8

4.3. Raza de protecţie ............................................................................ 9

4.4. Teste în laborator: evaluarea eficacităţii .......................................... 10

4.5. Teste în condiţii reale de trăsnet ..................................................... 11

4.6. Concluzii ........................................................................................... 13

Cap. 5 Instalaţii de paratrăsnet cu Prevectron 2

5.1. Utilizarea paratrăsnetelor Prevectron 2 ...................................................... 14

5.2. Metodologia de calcul al nivelului de protecţie ............................................. 15

5.3. Program de simulare PROTEC .................................................................... 16

5.4. Studiu prealabil ............................................................................................. 17

Cap. 6 Ghid de proiectare / instalare .............................................................. 19 Cap. 7 Aplicaţii 7.1. Protecţia unei clădiri ..................................................................................... 23

7.2. Protecţia unei hale ........................................................................................ 24

7.3. Protecţia unui rezervor ................................................................................. 25

7.4. Protecţia unei zone deschise ........................................................................ 26

7.5. Protecţia unui turn de telecomunicaţii ........................................................... 27

Cap. 8 Accesorii de instalare 8.1. Catarge, piloane autoportante ....................................................................... 28

8.2. Fixări pentru catarge ...................................................................................... 30

8.3. Coborâri ......................................................................................................... 34

8.4. Elemente de racordare .................................................................................. 35

8.5. Fixări pentru conductoare de coborâre .......................................................... 36

8.6. Prize de pământ ............................................................................................. 40

8.7. Racorduri de echipotenţializare ..................................................................... 42

8.8. Contoare de lovituri de trăsnet ....................................................................... 44

Page 3: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 2

ProEnerg

Suntem o firmă de specialitate în electrotehnică, prezenţi pe piaţa românească din anul 1997, specializaţi în

protecţia împotriva loviturilor de trăsnet şi a supratensiunilor.

Ca specialişti în electrotehnică şi energetică oferim soluţii şi echipamente pentru satisfacerea necesităţilor

dumneavoastră în domeniul instalaţiilor electrice şi a utilizării eficiente a energiei, indiferent de mărime sau

complexitate.

Credem că atuul nostru constă în capacitatea noastră de a oferi atât produse standard ce se integrează perfect în sistemele existente, cât şi soluţii la cheie proiectate şi create conform necesităţilor dumneavoastră.

Scopul nostru este să punem în continuare în slujba Dumneavoastră cunoştinţele şi experienţa noastră, să

câştigăm şi în viitor încrederea dumneavoastră prin calitatea serviciilor şi produselor oferite, precum şi prin

corectitudinea cu care tratăm orice solicitare venită din partea dumneavoastră. Suntem convinşi că aceste

concepte stau la baza unei colaborări de lungă durată.

Page 4: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 3

INDELEC : inovaţie, performanţă, tradiţie. Începând din 1955...

Fondat în 1955, INDELEC a devenit expert în specialitatea sa, protecţia împotriva trăsnetului.

Printr-o dezvoltare tehnologică constantă în strânsă colaborare cu specialişti din marile universităţi ale Franţei, din

institute de cercetare şi laboratoare europene, INDELEC a realizat produse de înaltă tehnicitate, fapt ce l-a

poziţionat printre primii în lume din acest domeniu de activitate.

Alături de îmbunătăţirea continuă a produselor, INDELEC contribuie la dezvoltarea normelor şi recomandărilor

internaţionale fiind prezent ca membru în comisia franceză a U.T.E. (Uniunea Tehnică de Electricitate), în grupul

de lucru CENELEC (normare europeană) şi este reprezentantul francez în Comisia CEI 81 (Comisia

Electrotehnică Internaţională). INDELEC mai este implicat în proiectul european IDC MEDICI pentru conservarea

clopotniţelor.

INDELEC a fost primul producător de paratrăsnete care în 1999 a implementat sistemul calităţii ISO 9002, dând

dovadă de responsabilitate în menţinerea şi dezvoltarea calităţii produselor şi serviciilor.

În 1986, se dezvoltă un nou paratrăsnet - paratrăsnetul cu dispozitiv de amorsare - care se caracterizează prin

forţarea ionizării în zona vârfului de captare, cu un dispozitiv electric independent de orice sursă de energie.

INDELEC înregistrează primul său brevet mondial pentru această tehnologie: tehnologia Prevectron. Această

iniţiativă este imediat recunoscută la nivel naţional (în Franţa) prin 2 premii pentru inovaţii.

În 1996 paratrăsnetul Prevectron este deja utilizat de 10 ani cu succes în Franţa şi în întreaga lume. Având

informaţiile campaniilor inedite de testări “in situ” ale Prevectron, realizate de către CEA (Comisia franceză de

energie atomică) în anii 1993,1994,1995,1996 în condiţii reale de trăsnet, INDELEC lansează noul său produs din

gama paratrăsnetelor: Prevectron2.

În cei 50 de ani de experienţă, INDELEC şi-a format o clientelă extrem de variată în toată Franţa: obiective

administrative sau civile, întreprinderi, ministere, catedrale, spitale, birouri, infrastructurile EDF-ului, SNCF-ului

sau obiective industriale de mare importanţă.

INDELEC exportă azi în peste 65 ţări în

întreaga lume, demonstrând importanţa sa

şi în afara frontierelor Franţei: Europa,

Africa, Orientul-Mijlociu, Orientul-Îndepărtat,

continentul American. În anul 2000

INDELEC a inaugurat prima sa filială în

afara Franţei în Miami (Florida).

Page 5: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 4

Cap. 2 Trăsnetul

Formarea condiţiilor orajoase În anumite condiţii atmosferice (umiditate, căldură, etc.), se observă formarea norilor caracteristici condiţiilor orajoase. Aceşti nori, de o masă enormă, în general de tipul cumulo-nimbus, sunt constituiţi din picături de apă în partea lor inferioară şi din cristale de gheaţă în partea lor superioară. Sub efectul curenţilor de aer interni ascendenţi violenţi, se efectuează o separare a particulelor de apă, ceea ce generează o concentraţie pozitivă în partea superioară a acestor nori în timp ce baza lor este încărcată negativ. Câteodată o cantitate de sarcini pozitive se inserează în baza negativă. Un nor orajos format deasupra solului va constitui cu acesta un larg dipol. Sub influenţa sarcinilor negative de la baza norului, câmpul electric redus, care există în permanenţă la nivelul solului se inversează şi creşte rapid, până atinge valori de la 10 până la 15 kV/m. În aceste condiţii o descărcare la sol este iminentă. (Fig.1)

Fenomenele premergătoare trăsnetului Prima fază a loviturii de trăsnet este o predescărcare, slab luminoasă (lider descendent), care se formează la mijlocul norului, şi care progresează către sol în trepte de câţiva zeci de metri. (Fig.2a) Simultan cu apropierea acestui lider descendent, creşte câmpul electric atmosferic la nivelul solului. Se observă atunci apariţia spontană a unei ionizări naturale, la nivelul tuturor asperităţilor (piloane, paratrăsnete), sub forma unor scurgeri electrice de culoare albastră: acesta este efectul de vârf, sau efectul Corona, observat de marinari în timpul furtunilor sau de oamenii de la munte ei sesizând un zgomot caracteristic albinelor.

Odată cu apropierea liderului descendent de sol, ionizaţia datorită efectului corona devine mai intensă, în mod particular la vârful asperităţilor, până când se transformă într-o descărcare ascendentă: acesta este liderul ascendent, care se dezvoltă în direcţia norului. (Fig.2b)

Când unul dintre aceşti lideri ascendenţi şi liderul descendent se întâlnesc se creează un canal conductor, care permite curgerea unui curent de mare intensitate: acesta este lovitura de trăsnet, caracterizată de o luminozitate intensă (trăsnetul) şi un zgomot asurzitor (tunetul). (Fig.2c) Lovitura de trăsnet poate să fie formată din descărcări succesive la câteva sutimi de secundă, toate în acelaşi canal puternic ionizat.

Page 6: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 5

Clasificarea loviturilor de trăsnet La clima noastră temperată, marea majoritate (în jur de 90%) a trăsnetelor sunt de tipul negativ descendente, deoarece baza norului, încărcată negativ, se descarcă la sol. (Fig.3a) Ocazional, mai ales iarna, se observă câteodată dezvoltarea unui lider descendent spre sol, pornit din zona încărcată pozitiv de la baza norului: acesta este trăsnet descendent pozitiv. (Fig.3b) În anumite condiţii de câmp electric, de obicei de la structuri de mare înălţime (vârf de munte, pilon de telecomunicaţie, imobil înalt) se ridică câteodată, spontan, un lider ascendent spre nor; in acest caz lovitura de trăsnet se numeşte ascendent pozitivă (Fig.3c), sau foarte rar, ascendent negativă (Fig.3d) în funcţie de încărcarea norului.

Page 7: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 6

Cap. 3 Diferite tipuri de paratrăsnete Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA) Prevectron2 (Fig.1) PDA este o dezvoltare a paratrăsnetului tijă simplă, care beneficiază de ultimele dezvoltări din domeniul protecţiei împotriva trăsnetului. Conform normei I20-2000, o instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului cu PDA este compusă din: - Un PDA Prevectron2, montat pe un catarg. - Unul sau două conductoare de coborâre, pentru legarea PDA-ului la pământ. - Una sau două prize de pământare, pentru a conduce şi a dispersa curenţii de trăsnet. Pentru protejarea unei construcţii de dimensiuni mari, pot fi necesare mai multe instalaţii de protecţie cu PDA. Este de asemenea posibilă protejarea unei zone deschise (zonă de depozitare, terenuri sportive) cu PDA Prevectron 2.

Paratrăsnet tijă simplă (Fig.2) Constituit dintr-un vârf simplu, o coborâre şi o priză de pământare, acest paratrăsnet asigură protecţia pentru zone mai reduse. Paratrăsnet conductoare întinse Acest sistem de protecţie poate fi conceput pentru protecţia unor configuraţii particulare. Constă în întinderea unei reţele de conductoare deasupra zonei protejate, conform modelului electrogeometric.

Paratrăsnet cuşcă cu ochiuri (reţea de captare) (Fig.3) Cuşca este constituită dintr-o reţea de conductoare montată pe clădirea de protejat. O reţea de captare cu ochiuri realizată pe acoperiş, este dotată cu vârfuri mici de captare (de la 0,30 până la 0,50m) şi este legată la pământ cu conductoare de coborâre. Toate aceste coborâri se leagă la prize de pământ individuale, legate între ele cu o centură de pământare.

Page 8: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 7

Cap. 4 Prevectron 2 – paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare Paratrăsnetul Prevectron este un brevet mondial al INDELEC înregistrat în 1986. Performanţele remarcabile a paratrăsnetului Prevectron se datorează strategiei INDELEC de a activa sistematic şi corelat pe trei planuri:

- Cercetarea continuă a fenomenologiei trăsnetului - Dezvoltarea extensivă a produselor - Validarea performanţelor şi urmărirea continuă a bunei comportări a

paratrăsnetelor Prevectron, prin teste în situaţii reale de trăsnet. 4.1. Funcţionarea paratrăsnetului cu dispozitiv de amorsare Prevectron 2 PDA Prevectron diferă de tija simplă prin faptul că el creează artificial o ionizare suplimentară la vârful său. Când lovitura de trăsnet este iminentă, Prevectron reacţionează primul, înaintea tuturor vârfurilor vecine, asigurând o zonă de protecţie mult superioară tijei simple. Prevectron funcţionează în trei trepte:

STAND-BY Dispozitivul de amorsare se încarcă cu ajutorul electrozilor inferiori, obţinând energia necesară din câmpul electric atmosferic (câţiva zeci kV/m în timpul furtunilor). Acesta înseamnă că Prevectron este total autonom, nu necesită alimentare exterioară cu energie electrică.

CONTROL Prevectron reacţionează automat şi instantaneu la orice creştere bruscă al câmpului electric – echivalentă cu apariţia liderului descendent. Dispozitivul de amorsare electronic controlează precis funcţionarea Prevectron, pentru ca acesta să lanseze un lider ascendent numai în momentul cel mai critic, mai bine zis în momentul imediat premergător descărcării principale.

AMORSARE Când lovitura de trăsnet este iminentă, descărcând energia acumulată în faza stand-by, Prevectron va amorsa anticipat un lider ascendent la vârful său, înaintea tuturor vârfurilor vecine. Astfel Prevectron va fi punctul de impact preferenţial al loviturii de trăsnet din zona protejată.

Page 9: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 8

4.2. Mai multe modele: o gamă largă a zonelor de protecţie Precizia cu care se poate controla avansul amorsării, ∆T, a permis ca să se poată realiza mai multe modele de paratrăsnet cu valori diferite ale ∆T, asigurând zone de protecţie mai mult sau mai puţin întinse. În acest fel, se poate alege paratrăsnetul Prevectron 2 potrivit pentru fiecare aplicaţie, rezultând astfel soluţii croite pe măsura fiecărui obiectiv. Cele şase modele existente asigură o largă flexibilitate în realizarea unei IPT cu Prevectron 2.

Denumirea ∆T (µs) Ref. Greutate (kg) S 6.60 Millenium 60 1243 5,6 S 4.50 Millenium 50 1233 5,5 S 3.40 Millenium 40 1223 5,4 TS 3.40 Millenium 40 1213 3,4 TS 2.25 Millenium 25 1204 3,3 TS 2.10 Millenium 10 1205 3,2

Page 10: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 9

4.3. Raza de protecţie Raza de protecţie Rp al unui paratrăsnet Prevectron® 2 este calculată conform formulei din normativul I20-2000:

)2()2( LDLhDhRP ∆+∆+−= Aceasta depinde de parametri:

- Avansul de amorsare ∆T caracteristic fiecărui tip de paratrăsnet Prevectron® 2, care permite determinarea valorii ∆L cu formula:

∆L(m)=106 ∗ ∆T(µs). - D= 20, 30, 45 sau 60 m în funcţie de nivelul de protecţie I, II, III sau IV determinat conform algoritmului

de evaluare a riscului de trăsnet. - Înălţimea paratrăsnetului faţă de suprafaţa de protejat: h (pentru h<5m a se consulta tabelele de alături)

Nivel I (întărit) h (m) 2 3 4 5 6 7 8 10 15 20

S 6.60 31 47 63 79 79 79 79 79 80 80 S 4.50 27 41 55 68 69 69 69 69 70 70 S 3.40 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60 TS 3.40 23 35 46 58 58 59 59 59 60 60 TS 2.25 17 25 34 42 43 43 43 44 45 45 TS 2.10 10 15 21 26 27 27 27 28 30 30

Nivel II (întărit)

h (m) 2 3 4 5 6 8 10 15 20 30 S 6.60 34 52 69 86 87 87 88 89 89 90 S 4.50 30 46 61 76 76 77 77 79 79 80 S 3.40 26 39 52 65 66 66 67 68 69 70 TS 3.40 26 39 52 65 66 66 67 68 69 70 TS 2.25 20 29 39 49 49 50 51 53 54 55 TS 2.10 12 19 25 31 32 33 35 37 39 40

Nivel III (normal)

h (m) 2 3 4 5 6 8 10 15 20 45 S 6.60 39 58 78 97 97 98 99 101 102 105 S 4.50 34 52 69 86 87 87 88 90 92 95 S 3.40 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85 TS 3.40 30 45 60 75 76 77 77 80 81 85 TS 2.25 23 34 46 57 58 59 61 63 65 70 TS 2.10 15 23 30 38 39 41 42 46 49 55

Nivel IV (normal) h (m) 2 3 4 5 6 8 10 20 45 60

S 6.60 43 64 85 107 107 108 109 113 119 120 S 4.50 38 57 76 95 96 97 98 102 109 110 S 3.40 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100 TS 3.40 33 50 67 84 84 85 87 92 99 100 TS 2.25 26 39 52 65 66 67 69 75 84 85 TS 2.10 17 26 34 43 45 47 49 57 68 70

Page 11: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 10

4.4. Teste de laborator: evaluarea eficacităţii De la început, paratrăsnetul Prevectron a fost testat în cele mai performante laboratoare de înaltă tensiune din Franţa („Les Renardiéres” al EDF respectiv laboratorul „Cediver” din Bazet) şi internaţionale (Louvain Belgia, IREQ Canada şi KERI Korea de Sud). Testele au demonstrat că timpul de amorsare al paratrăsnetului Prevectron a fost cu câteva zeci de microsecunde mai redus în comparaţie cu timpul de amorsare al tijei simple, testată în condiţii identice.

Laboratorul EDF ”Les Renardiéres”

Descrierea testelor Platoul aflat deasupra paratrăsnetului testat este alimentat de la două generatoare: un generator G1, care asigură componenta continuă a câmpului electric şi un generator G2 care va asigura componenta variabilă (modelează variaţia rapidă a câmpului electric dinaintea loviturii de trăsnet). Câmpul electric produs de generatorul G2 se suprapune câmpului electric produs de generatorul G1. Paratrăsnetul Prevectron şi vârful simplu de referinţă, de aceeaşi înălţime, sunt aşezate unul după altul sub platou.

Pentru un paratrăsnet tijă simplă amorsarea se obţine pentru un câmp de valoare “ESRLC”. (Fig. 2b). Cu un paratrăsnet Prevectron, amorsarea are loc mai devreme şi la intensitatea câmpului electric mai redusă (EESELC). Acest câştig de timp de amorsare permite cuantificarea eficacităţii unui paratrăsnet Prevectron. (Fig. 2c) Rezultate Valoarea obţinută notată cu ∆T, este media pentru o serie de 100 descărcări, ponderată cu un factor de securitate de 35%. Prin aplicarea formulei ∆L = V ∗ ∆T, (V = viteza liderului ascendent = 106 m/s) se calculează câştigul în distanţă al paratrăsnetului Prevectron (∆L), care este în continuare utilizat pentru determinarea zonei de protecţie

al fiecărui paratrăsnet, utilizând formula standardizată din normativ.

Valorile ponderate sunt date în tabel:

Prevectron ∆T (µs) ∆L (m) S 6.60 60 60 S 4.50 50 50 S 3.40 40 40

TS 3.40 40 40 TS 2.25 25 25 TS 2.10 10 10

SE SCHIMBA

Page 12: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 11

4.5. Teste în condiţii reale de trăsnet: confirmarea performanţelor Într-o manieră inedită, INDELEC a desfăşurat şi desfăşoară testele paratrăsnetului Prevectron în condiţii reale de trăsnet, pentru determinarea unei corespondenţe între testele de laborator de înaltă tensiune şi comportarea "in situ". Coordonarea acestor studii a fost încredinţată lui CEA Franţa (Comisariatul Energiei Atomice), inventatorul producerii trăsnetelor prin „declanşare”.

Toate testele efectuate în diferitele locaţii - Florida, Franţa, Japonia, Brazilia - au ca obiective: - validarea principiului de funcţionare al Prevectron (lansarea liderului ascendent în funcţie de creşterea câmpul electric ∆V/ ∆T) - compararea evenimentelor ce au loc la descărcare, între tija simplă şi Prevectron - măsurarea curentului generat de liderul ascendent pentru tija simplă şi Prevectron - evaluarea fiabilităţii Prevectron-ului supus la descărcări reale de trăsnet - demonstrarea fiabilităţii Prevectron-ului pentru o gamă largă de situaţii reprezentative, inclusiv lovituri de trăsnet ascendente, condiţii meteorologice extreme (îngheţ, ploaie tropicală). Echipa Campania de testare de la Cachoeira Paulista în statul Sao Paulo din Brazilia, se desfăşoară începând din 1998, la iniţiativa INDELEC, în parteneriat cu INPE (Institutul de Cercetări Spaţiale din Brazilia) şi în colaborare cu Universitatea din Toulouse, Hydro-Quebec Canada respectiv Universitatea Campinas & San Jose Dos Campos din Bazilia. În 2001 s-au alăturat încă două echipe de cercetători de la France Telecom respectiv echivalentul său brazilian Telebras. Prezentarea platformei de testare De la început, scopul cercetătorilor şi inginerilor a fost efectuarea unor serii de teste destinate comparării performanţei tijei simple cu al unui paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare (PDA). S-a construit o platformă specială pentru susţinerea captatoarelor şi a echipamentelor de măsură, platforma fiind supusă la lovituri de trăsnet „declanşate” la mare altitudine. Platforma este situată la jumătatea distanţei dintre Sao Paulo şi Rio de Janeiro. Această locaţie (22˚41.2 S, 44˚59.0 V, altitudine 625m) oferă condiţii ideale de furtuni tropicale.

Page 13: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 12

1. cameră control 2. generator electric, compresor aer, rezervor

combustibil 3. senzor câmp electric 4. cameră video automată, distanţa 75m 5. senzor câmp electric radiat 6. senzor câmp electric plasat într-o cuşcă

Faraday 7. platforma test şi măsură Prevectron 8. cameră video, distanţa 50m 9. cameră video automată, distanţa 800m 10. staţie GPS 11. punct de referinţă geodezică 12. copac izolat 13. cameră video (8000 fps)

Rezultate 1998-2003 Imagini inedite pentru ilustrarea principiului de funcţionare Pentru prima dată o imagine video a permis cercetătorilor să vadă modul în care se dezvoltă liderul ascendent la vârful Prevectron-ului, în timp ce în condiţii de câmp electric identice, vârful tijei simple nu prezintă nici o activitate. Imaginile alăturate au fost înregistrate în timpul unei descărcări nedeclanşate şi ilustrează că sistemul de ionizare al Prevectron asigură lansarea anticipată a liderului ascendent.

Demonstrarea preciziei: activare numai în caz de risc iminent de lovitură de trăsnet. Principiul de funcţionare al Prevectron, cu controlul electronic al ∆T, a fost verificat şi coincide cu rezultatele pozitive obţinute anterior cu ocazia testelor efectuate la Camp Blanding din Florida respectiv Saint Privat d’Allier din Franţa: sistemul de ionizare al Prevectron reacţionează automat şi instantaneu la orice creştere bruscă al câmpului electric – echivalent cu apariţia liderului descendent. Liderul ascendent este lansat cu o precizie remarcabilă numai şi numai în momentul cel mai critic, mai bine zis în momentul imediat premergător descărcării principale. S-a confirmat astfel necesitatea dispozitivului de amorsare electronic, fără de care nu ar fi posibil un control precis al lansării anticipate a liderului ascendent. Precizia cu care se poate controla ∆T a permis ca să se poată realiza mai multe modele de paratrăsnet cu valori diferite ale ∆T, asigurând zone de protecţie mai mult sau mai puţin întinse.

Robusteţea Informaţiile colectate evidenţiază construcţia robustă a Prevectron-ului, capabil să reziste la multiple lovituri de trăsnet de mare intensitate: intensitatea medie măsurată la loviturile „declanşate” a fost de 27kA (comparat cu cel de numai 13,5kA obţinut în Florida), cu o medie de şase descărcări în retur (cu intensitate de peste 3kA). Fiecare Prevectron a fost verificat şi controlat după testări, şi a fost găsit în perfectă stare de funcţionare.

Page 14: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 13

4.6. Concluzii:

Priceperea cercetătorilor şi inginerilor de la INDELEC, cunoştinţele lărgite despre fenomenologia trăsnetelor,

rezultatele numeroaselor teste efectuate în laborator respectiv în condiţii reale de trăsnet, experienţa acumulată

din zecile de mii de instalaţii Prevectron din toate colţurile lumii, stau la baza dezvoltării unei game complete de

paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare, oferind o serie de avantaje:

- paratrăsnetul devine activ numai la creşterea bruscă a câmpului electric (în momentul imediat

premergător loviturii de trăsnet)

- precizie remarcabilă asigurată de dispozitivul electronic de amorsare

- gamă de şase modele: asigură o largă flexibilitate în realizarea unei IPT cu Prevectron, oferind soluţii

croite pe măsura fiecărui obiectiv (zonă de protecţie necesară, considerente estetice, considerente

economice, etc.)

- funcţionare total autonomă, pentru toate tipurile posibile de lovituri de trăsnet

- continuitate electrică permanentă de la vârf până la pământ

- fiabilitate şi în condiţii climatice extreme (ploaie tropicală, îngheţ, etc.)

- design robust, capabil să reziste la numeroase lovituri de trăsnet (în cursul testelor de la Nadachi –

Japonia un Prevectron a captat numeroase lovituri de trăsnet, cu intensităţi de peste 100kA)

- calitate asigurată prin sistemul ISO 9001 – 2000 (certificat nr. 116884)

- accesorii de montaj proiectate de INDELEC, care servesc montarea uşoară şi sigură

- software pentru determinarea nivelului de protecţie şi simularea zonei de protecţie.

Avantajele unui sistem de protecţie cu Prevectron 2 - înlocuieşte un sistem complicat cu un sistem simplu

- asigură flexibilitate în conceperea şi în aplicarea sistemului

- menajează acoperişul şi pereţii construcţiei

- nu afectează aspectul arhitectural al clădirii

- asigură o protecţie eficientă la un preţ redus

Page 15: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 14

Cap. 5 Instalaţii de paratrăsnet cu Prevectron 2 5.1. Utilizarea paratrăsnetelor Prevectron2 Conceperea unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) cu Prevectron2 cuprinde două faze:

1. Analiza riscurilor la care este expus obiectivul de protejat.

Această analiză asociază probabilitatea apariţiei trăsnetului şi consecinţele unei lovituri de trăsnet asupra unei construcţii. Evaluarea conduce la selectarea unui NIVEL DE PROTECŢIE, noţiune care

caracterizează eficacitatea sistemului de protecţie.

• Pentru culegerea informaţiilor necesare evaluării riscului puteţi folosi formularul din pag. 17-18

• Pentru calculul nivelului de protecţie se foloseşte metodologia din pag.15

• Puteţi folosi programul PROTEC, elaborat de INDELEC, pentru calculul nivelului de protecţie, v.

pag.16.

2. Alegerea şi studiul de amplasare a elementelor IPT.

a. Se calculează raza de protecţie, alegând tipul paratrăsnetului Prevectron, precum şi stabilind locul şi

înălţimea de montaj al acestuia.

• Pentru calculul razei de protecţie se foloseşte metodologia sau tabelul de la par. 4.3., pag.9

• Puteţi folosi programul PROTEC, elaborat de INDELEC, pt. calcularea şi vizualizarea razei de

protecţie, v. pag.16

b. Se concepe sistemul coborârii şi al prizei de pământare, alegând -în funcţie de condiţiile şi suprafeţele de

montaj- accesoriile necesare realizării sistemului de protecţie (elemente de fixare şi coborâre, elemente

de echipotenţializare, prize de pământ, după caz protecţia secundară cu descărcătoare etc.).

• Pentru conceperea sistemului puteţi folosi:

- Ghidul de instalare / proiectare din pag. 19-22

- Modelele cu aplicaţii tipice din pag. 23-27

- Catalogul accesoriilor de montaj din pag. 28-44

Page 16: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 15

5.2. Metodologia de calcul al nivelului de protecţie (conform I20-2000)

Stabilirea necesităţii de a se prevedea IPT (instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului) şi alegerea nivelului de

protecţie se bazează pe compararea valorilor obţinute pentru:

- Nd, frecvenţa loviturilor directe de trăsnet

- şi Nc, frecvenţa anuală acceptată de lovituri de trăsnet

asupra construcţiei sau pe volumul de protejat.

Frecvenţa loviturilor directe de trăsnet asupra construcţiei

Nd=Ng*Ae*C1*10-6

unde Ng – densitatea anuală a loviturilor de trăsnet din regiunea unde este amplasată construcţia

Ae – este suprafaţa echivalentă

C1 – se alege în funcţie de amplasarea construcţiei (conform tabel 3 din I20 – 2000).

Frecvenţa acceptată a loviturilor de trăsnet asupra construcţiei

CNc

3105,5 −∗=

unde C=C2*C3*C4*C5

C2 – se alege în funcţie de natura construcţiei (conform tabel 4 din I20–2000).

C3 – se alege în funcţie de conţinutul construcţiei (conform tabel 5 din I20–2000).

C4 – se alege în funcţie de gradul de ocupare al construcţiei (conform tabel 6 din I20–2000).

C5 – se alege în funcţie de consecinţele trăsnetului (conform tabel 7 din I20–2000).

Dacă cd NN ≤ - IPT nu este necesară sau se prevede la cererea expresă a beneficiarului.

Dacă cd NN > - IPT este necesară şi se determină eficacitatea E.

d

c

NNE −=1 , pe baza căreia se alege nivelul de protecţie (conform tabel 8 din I20-2000)

Page 17: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 16

5.3. Program de simulare PROTEC

La conceperea instalaţiei de protecţie împotriva trăsnetului

cu paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare Prevectron®

programul PROTEC elaborat de INDELEC se poate folosi la:

1. Calcularea nivelului de protecţie

2. Modelarea construcţiei

3. Alegerea tipului paratrăsnetului Prevectron®

4. Stabilirea înălţimii şi a locului de montaj

5. Calculul şi vizualizarea zonei de protecţie

6. Verificarea încadrării obiectivului în zona de protecţie

Page 18: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 17

5.4. Studiu prealabil - pentru realizarea protecţiei împotriva trăsnetului Oraşul şi judeţul unde se află construcţia de protejat: .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Destinaţia clădirii: (utilizarea, felul produselor stocate sau produse): .....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Informaţii necesare pentru evaluarea nivelului de protecţie (Vă rugăm marcaţi cu x în căsuţa potrivită) Situaţia relativă al construcţiei (coeficientul C1)

- construcţie amplasată într-o zonă unde se află alte construcţii, copaci de acelaşi înălţime sau de o înălţime mai mare ............................................................................

- construcţie înconjurată de construcţii de înălţimi mai mici ........................................... - construcţie izolată, fără alte construcţii pe o rază de cel puţin 3H ............................... - construcţie izolată pe vârful unei coline sau promontoriu ............................................

Natura construcţiei (coeficientul C2)

Acoperiş Structură

Metal Beton (ţigle) Combustibil

Metal Beton Combustibilă

Termoizolaţie polistiren (pereţi exteriori) da nu

Conţinutul construcţiei (coeficientul C3)

- fără valoare şi necombustibil ........................................................................................ - valori obişnuite sau normal combustibil ........................................................................ - valori importante sau combustibil în mod particular ...................................................... - valori inestimabile, de patrimoniu sau uşor combustibil, exploziv .................................

Gradul de ocupare al construcţiei (coeficientul C4)

- construcţie neocupată .................................................................................................. - construcţie normal ocupată .......................................................................................... - construcţie cu evacuare dificilă sau risc de panică .......................................................

Consecinţele loviturilor de trăsnet (coeficientul C5)

- nu necesită continuitate în funcţionare şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător ....................................................................................................

- necesită continuitate în funcţionare şi nu are efecte dăunătoare asupra mediului înconjurător ...................................................................................................................

- efecte dăunătoare asupra mediului ...............................................................................

Page 19: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 18

Alte informaţii necesare Există:

- antene pe acoperiş ............................................................................ da nu - elemente metalice pe acoperiş .......................................................... da nu - coloană montantă de gaz ................................................................... da nu - cabluri electrice în faţadă (a le marca pe planşe) ............................. da nu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felul terenului pentru priza de pământare a paratrăsnetului sau valoarea rezistivităţii solului: pământ arabil loess, pământ de pădure balast cu pământ pământ argilos, argilă argilă cu nisip nisip, nisip cu pietriş pământ cu pietriş nisip umed stâncă Altele: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Felul unei eventuale acoperiri a solului (material de protecţie, pavaj, beton, asfalt): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezenţa altor prize de pământare: (a le reprezenta pe schemă)

- electrică (centură la baza fundaţiei) ................................................... da nu - electrică (ţăruş) .................................................................................. da nu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stadiul construcţiei:

- construcţie terminată ......................................................................... da nu - în construcţie ..................................................................................... da nu - în consolidare, reamenajare ............................................................... da nu - în proiect ............................................................................................. da nu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Este necesar să fie prevăzut un studiu specific de protecţia echipamentelor electrice împotriva supratensiunilor?

da nu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pentru a ne ajuta în conceperea sistemului de paratrăsnet Vă rugăm anexaţi :

- planul de situaţie (cu marcarea prizelor de pământare existente, cabluri subterane, canalizare, conducte de apă, gaz)

- planul acoperişului clădirii - vederile laterale

INSTITUŢIA: ..........................................................................................

PERSOANA DE CONTACT: .................................................................

TEL: ......................................................................

FAX: ......................................................................

DATA: ...................................................................

SEMNĂTURA

Page 20: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 19

Cap. 6 Prevectron 2 – ghid de instalare / proiectare Conform normei I20-2000, o instalaţie de protecţie împotriva trăsnetului cu PDA este compusă din: - Un PDA Prevectron2, montat pe un catarg. - Unul sau două conductoare de coborâre, pentru legarea PDA-ului la pământ. - Una sau două prize de pământare, pentru a conduce şi a dispersa curenţii de trăsnet. Pentru protejarea unei construcţii de dimensiuni mari, pot fi necesare mai multe instalaţii de protecţie cu PDA. 6.1. CAPTATOARE Paratrăsnet cu dispozitiv de amorsare Prevectron 2 (ref. 1204 – 1243). Prevectron 2 este situat la cel puţin 2,00m deasupra celui mai înalt punct al zonei pe care protejează. Este în general înălţat pe un catarg, al cărui înălţime se alege în funcţie de zona de protejat. (de la 2,00 la 6,50m, fără ancorare). La alegerea locului de instalare se ţine cont de elementele arhitecturale favorabile (puncte înalte) ca:

- Casa liftului (casa scării) - Anexe tehnice situate pe terasă - Coamele clădirilor - Coşuri metalice sau zidite

Fixarea catargului este realizată prin:

- Pe un perete vertical sau coamă → 2 sau 3 picioare de fixare (ref. 3013, 3017, 3003). - Pe un coş zidit → 2 sau 3 picioare (ref. 3023, 3024). - Pe un coş de uzină → catarg special pt. coşuri (ref. 3031).înşurubat sau sudat pe coronamentul superior - Pe un suport tubular existent → 2 sau 3 coliere (ref. 3036, 3038). - Pe un acoperiş terasă → placă suport (ref. 3052, 3053). - Pe o coamă → suport de fixare (ref. 3042) sau suport pivotant cu ancoraj (ref. 3081 şi 3082).

Prevectron 2 poate să fie instalat pe un pilon autoportant sau ancorat (ref. 2051 - 2055, 2061 – 2066) pentru protecţia unei zone. În acest caz, el va fi înşurubat în vârful catargului montat pe pilon. În cazul în care catargul pe care este instalat Prevectron 2 este ancorat cu hobane, atunci acestea se leagă în punctele de ancorare jos, la conductoarele de coborâre prin conductoare conform tabelului 17 din normativul I20-2000. Dacă sunt necesare mai multe paratrăsnete Prevectron 2 pentru protecţia aceleiaşi construcţii, ele vor fi legate între ele printr-un conductor conform normelor; această legătură nu este necesară dacă ea trebuie să treacă un obstacol cu o denivelare în sus sau în jos mai mare de 1,50 m.

6.2. CONDUCTOARE DE COBORÂRE Fiecare Prevectron 2 este legat la pământ prin cel puţin o coborâre. Sunt necesare două coborâri dacă:

- Proiecţia orizontală a conductorului (B) este superioară proiecţiei sale verticale (A)

- Înălţimea construcţiei de protejat este mai mare decât 28 m (fig. 1)

Conductoarele de coborâre se instalează în general în exteriorul construcţiilor. Din considerente estetice, conductoarele de coborâre pot fi instalate şi în interior. Aceasta se poate realiza doar prin folosirea unei ghene tehnice speciale pentru coborâri.

Page 21: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 20

Coborârile pot fi instalate direct (pe pereţi din materiale incombustibile) sau la o distanţă de cel puţin 0,1m faţă de pereţii din materiale combustibile. Pe porţiunile de traseu pe care nu poate fi respectată distanţa de 0,1m, pe toată lungimea de contact sau de apropiere se prevede o protecţie executată din materiale incombustibile şi electroizolante cu grosimea de min. 0,5cm. La construcţiile învelite la exterior cu elemente de finisaj din plăci metalice sau cu pereţi cortină din piatră sau sticlă sau cu elemente fixe de finisaj, coborârile pot fi fixate în spatele elementului de finisaj, pe faţada din beton sau pe structura portantă. În acest caz elementele conductoare ale finisajului şi ale structurii trebuie legate între ele printr-o legătură echipotenţială, atât la partea inferioară cât şi la partea superioară a construcţiei. În cazul în care se utilizează coborâri naturale Prevectron 2 se leagă la partea superioară direct la suprastructura metalică, iar acestea se leagă la partea inferioară la priza de pământ. În toate cazurile trebuiesc respectate condiţiile impuse de norma I20/2000. Felul şi secţiunea conductoarelor de coborâre vor fi conform dispoziţiilor normei I20/2000-tabelul 17. Recomandabil este a se folosi platbandă de cupru stanat de 30x2mm. Platbanda de Al 30x3 este utilizată pe suprafeţe din Al. Platbanda de oţel inoxidabil 30x2 mm este utilizată în anumite medii corosive (la malul mării, etc.)

Principalele reguli de respectat pe traseul urmărit de coborâre sunt:

- Calea ce mai scurtă până la priza de pământare - Traseu rectiliniu şi fără cotituri bruşte, cu raze de

curbură mai mari decât 20 cm (fig.2) - Evitarea întoarcerilor, urcărilor (trecerea peste atic se

va realiza conform fig. 3) - Conductoarele de coborâre se amplasează faţă de

părţile metalice şi instalaţii la distanţele prevăzute în normativul I20-2000. Faţă de marginile uşilor, ferestrelor distanţa admisă este de cel puţin 0,5m.

Fixarea conductoarelor de coborâre va fi realizată cu 3 fixări pe metru (distanţa dintre două fixări va fi de 0,5m): Pe zidărie (beton, ţiglă, piatră):

- Crampon din oţel galvanizat şi diblu de plumb (ref. 6002, 6005). - Ataş PVC (ref. 6071 - 6271). - Ataş din oţel inox (ref. 6043).

Acoperiş de ţiglă sau ardezie: - Ataş pt. ţiglă sau ardezie (ref. 6011, 6012).

Pe coamă de ţiglă sau ardezie: - Ataş de coamă (ref. 6173, 6273). - cârlig de coamă (ref. 6074, 6174).

Pe izolaţie de tip multicoajă: - plot suport ciment (ref. 6081). - suport “pietriş” (ref. 6116).

Pe acoperire metalică: - cleme de cupru (ref. 6041). - clemă inox (ref. 6043).

Pe catarg sau tub metalic: - colier de strângere cu şurub (ref. 6051, 6052). - încercuire cu bandă inox (ref. 6055, 6155).

Page 22: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 21

O piesă de separaţie (ref 7001) va fi instalată la 2 m înălţime deasupra solului. În cazul în care se utilizează un contor de lovituri de trăsnet (ref 8010 sau 8012), acesta trebuie amplasat pe conductorul de coborâre care are traseul cel mai scurt până la priza de pământ şi deasupra piesei de separaţie. Conductoarele de coborâre se protejează cu o teacă de protecţie din oţel inoxidabil (ref. 7014) sau din oţel galvanizat (ref. 7011). Această teacă de protecţie este fixat pe construcţie prin trei coliere din oţel inox 6.3. PRIZE DE PĂMÂNT Fiecare conductor de coborâre al Prevectron 2 trebuie să aibă cel puţin o legătură la o priză de pământ. Componentele prizelor de pământare vor fi în conformitate cu norma I20/2000 cap. 4.4. Se va folosi de obicei platbanda din cupru stanat 30x2 mm (ref 7023) şi ţăruşi din oţel cuprat (ref. 7030). Fiecare priză de pământare este constituită cel puţin din (fig.4.):

- Trei conductoare de 7m, dispuse în formă de “picior de gâscă”, îngropate la cel puţin 0,50 m adâncime

- Trei ţăruşi de 2m dispuşi în triunghi şi legaţi prin conductor, îngropaţi la cel puţin 0,50m adâncime. Fiecare priză de pământ independentă trebuie să prezinte o rezistenţă mai mică sau egală cu 10Ω. Cele prezentate mai sus reprezintă configuraţia minimală pentru o priză de pământare, în cazul în care nu se obţine rezistenţa de dispersie dorită prizele se pot îmbunătăţi prin următoarele metode:

- adăugarea pământului vegetal împrejurul conductoarelor - adăugarea ţăruşilor la picioarele de gâscă sau la ţăruşii deja

existenţi - în caz de imposibilitate de înfigere, a se adăuga grile de

pământare orizontale (ref. 7022, 7025) - se aplică un tratament care diminuează rezistivitatea solului

Rezistenţa prizei de pământ folosită în comun poate fi cel mult egală cu 1Ω, valoare impusă în STAS 12604/4,5. Pe traseul centurii şi în jurul prizei individuale se vor respecta următoarele distanţe de securitate minime, în funcţie de rezistivitatea solului Rs:

Rs≤500Ωm Rs>500Ωm

Cond. electrice de MT 0,5 m 0,5 m Cond. electrice de JT 2 m 5 m Prize de păm. a reţelei de JT 10 m 20 m Cond. metalice de gaz 2 m 5 m

6.4. MĂSURI DE ECHIPOTENŢIALIZARE Distanţa de securitate este distanţa minimă la care se evită riscul amorsării descărcărilor periculoase dintre elementele IPT şi elemente metalice legate la pământ. Sub această distanţă, se riscă formarea descărcărilor periculoase în momentul trecerii curentului de trăsnet. Distanţa de securitate S (conform art. 2.4.22 din Normativ I 20-2000) este definită de formula:

LKKNSm

i ∗∗=

N depinde de numărul de coborâri al sistemului de paratrăsnet KI depinde de nivelul de protecţie ales

Page 23: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 22

Km depinde de materialul ce separă cele două conductoare L este distanţa VERTICALĂ care separă obiectul metalic considerat de priza sa de pământare, sau care separă metalic de legătura echipotenţială cu coborârea cea mai apropiată obiectul considerat Tabel 21 din normativ I 20-2000: Numărul coborârilor N Nivelul de protecţie KI Material Km 1 1 1 0,1 Aer 1 2 0,6 2 0,075 Material plin 0,5 3 şi + 0,4 3 şi 4 0,05

Exemplu: Un PDA protejează un imobil de birouri de înălţimea de 25m. O singură coborâre, nivel de protecţie 2; Trebuie să legăm coborârea la un obiect metalic din acoperiş dacă acest obiect este legat electric la pământ şi este situat la 2 m de coborâre? S=1x 0,075/1 x25=1,88m Distanţa (2m) este superioară celei de securitate (1,88m), deci nu este necesară legarea la coborâre a mesei metalice. Legăturile echipotenţiale de realizat: a. Obiecte metalice exterioare:

- Când distanţa de separare a coborârii de obiectul metalic este inferioară distanţei de securitate S - Pentru coloanele de gaz S=3m - Pentru antenele sau suporţi ale liniilor electrice: legături echipotenţiale prin eclatoare.

b. Obiecte metalice interioare:

- Una sau mai multe bare de echipotenţialitate vor fi dispuse în interiorul construcţiei şi racordate la cel mai apropiat circuit de pământare

- Ansamblul maselor metalice ale construcţiei sunt legate între ele: scheletele metalice, conducte de apă, carcase metalice, blindaje sau conducte metalice ale alimentărilor electrice sau de telecomunicaţii, etc.

Secţiunea minimă a conductoarelor pentru legătura ehipotenţială prin care trece majoritatea curentului de trăsnet Tabel 19 din normativ I 20-2000 Materialul Secţiunea [mm2] Cu 16 Al 25 Fe 50

Page 24: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 23

Cap. 7 APLICAŢII 7.1. PROTECŢIA UNEI CLĂDIRI CU PREVECTRON 2

Legendă:

1 – Prevectron 2 S 6.60 ref. 1243 2 – Catarg ref. 2023 3 – Colier ref. 6052 4 – Set de fixare catarg ref. 3013 5 – Conductor coborâre ref. 5001 6 – Eclator de catarg antenă ref. 8760 7 – Fâşie ruberalu ref. 6031

8 – Crampon oţel galvanizat ref. 6002 Diblu de plumb ref. 6005 9 – Contor de lovituri de trăsnet ref. 8010 10 – Piesă separaţie ref. 7001 11 – Teacă protecţie ref. 7014 12 – Priza de pământ „picior de gâscă” ref. 7021 13 – Ţăruş oţel cuprat ref. 7030 14 – Colier de cuplare ref. 7039 15 – Racord echipotenţializare ref. 8004 16 – Cutie de vizitare ref. 7051

Page 25: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 24

7.2. PROTECŢIA UNEI HALE INDUSTRIALE CU PREVECTRON 2

Legendă:

1 – Prevectron 2 S 6.60 ref. 1243 2 – Catarg ref. 2023 3 – Colier ref. 6052 4 – Set de fixare catarg ref. 3013 5 – Conductor coborâre ref. 5001 6 – Ataş PVC ref. 6271 7 – Contor de lovituri de trăsnet ref. 8010

8 – Piesă separaţie ref. 7001 9 – Teacă protecţie ref. 7014 10 – Priza de pământ „picior de gâscă” ref. 7021 11 – Ţăruş oţel cuprat ref. 7030 12 – Colier de cuplare ref. 7039 13 – Racord echipotenţializare ref. 8004 14 – Cutie de vizitare ref. 7051

Page 26: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 25

7.3. PROTECŢIA UNUI REZERVOR CU PREVECTRON 2

Legendă:

1 – Prevectron 2 S 6.60 ref. 1243 2 – Pilon autoportant ref. 2063 3 – Colier de menţinere ref. 6058 4 – Conductor coborâre ref. 5001 5 – Contor de lovituri de trăsnet ref. 8010 6 – Teacă protecţie ref. 7014 7 – Cutie de vizitare ref. 7051 8 – Piesă separaţie ref. 7001 9 – Priza de pământ „picior de gâscă” ref. 7021 10 – Ţăruş oţel cuprat ref. 7030 11 – Colier de cuplare ref. 7039

Page 27: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 26

7.4. PROTECŢIA UNEI ZONE DESCHISE CU PREVECTRON 2

Legendă:

1 – Prevectron 2 S 6.60 ref. 1243 2 – Pilon autoportant ref. 2053 3 – Colier de menţinere ref. 6058 4 – Conductor coborâre ref. 5001 5 – Contor de lovituri de trăsnet ref. 8012 6 – Teacă protecţie ref. 7014 7 – Cutie de vizitare ref. 7052 8 – Piesă separaţie ref. 7001 9 – Priza de pământ „picior de gâscă” ref. 7021 10 – Ţăruş oţel cuprat ref. 7030 11 – Colier de cuplare ref. 7039

Page 28: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 27

7.5. PROTECŢIA UNUI TURN DE TELECOMUNICAŢII CU PREVECTRON 2

Legendă:

1 – Prevectron 2 TS 3.40 ref. 1213 2 – Catarg ref. 2022 3 – Colier de menţinere ref. 6058 4 – Conductor coborâre ref. 5001 5 – Contor de lovituri de trăsnet ref. 8012 6 – Teacă protecţie ref. 7014 7 – Piesă separaţie ref. 7001 8 – Cutie de vizitare ref. 7052 9 – Priza de pământ ref. 7023 10 – Ţăruş oţel cuprat ref. 7030 11 – Colier de cuplare ref. 7039

Page 29: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 28

Cap. 8 Accesorii de instalare 8.1. CATARGE, PILOANE AUTOPORTANTE

Catarge telescopice

Construite din tuburi de oţel special “de înaltă rezistenţă”, tratate prin galvanizare interioară şi exterioară, catargele INDELEC permit ridicarea unui paratrăsnet până la circa 6 metri fără ancorare. Elemenţii telescopici sunt fixaţi între ei prin două şuruburi de presiune din oţel inoxidabil. Catargele telescopice sunt disponibile şi în varianta oţel inoxidabil (înălţime maximă 5 metri) respectiv cupru (înălţime 2 metri). Denumirea Ref. L (m) G (kg) Catarg din oţel galvanizat (A) primul elem. ∅ 35 mm

2001 2,00 3,00

Catarg din oţel galvanizat (B) al doilea elem. ∅ 42mm

2002 2,00 5,00

Catarg din oţel galvanizat (C) al treilea elem. ∅ 50 mm

2003 2,00 5,00

Catarg din oţel galvanizat (D) al treilea elem. ∅ 50 mm

2004 3,00 7,75

Catarg telescopic L=3,75m (A+B) 2022 3,75 8,00 Catarg telescopic L=5,50m (A+B+C) 2023 5,50 13,00 Catarg telescopic L=6,50m (A+B+D) 2024 6,50 15,75 Catarg inox primul elem. ∅ 33,7 mm 2011 2,00 2,40 Catarg inox al doilea elem. ∅ 38 mm 2012 2,00 2,80 Catarg inox al treilea elem. ∅ 42,4 mm 2013 2,00 3,20 Catarg telescopic din inox L=3,75m 2032 3,75 5,20 Catarg telescopic din inox L=5,50m 2033 5,50 8,40 Catarg din inox tratat special ∅ 23 mm 2031 1,00 2,00 Catarg din cupru cromat ∅ 30mm 2041 2,00 3,00

Catarge autoportante uşoare (C.A.U.)

Fabricate din tuburi uşoare, galvanizate la cald, în elemente de 3 şi 6 metri, asamblate ulterior cu şuruburi; C.A.U. se poate fixa la sol prin intermediul unui stativ fixat într-un bloc de beton, pe un perete respectiv pe o coamă cu ajutorul braţelor de sprijin. C.A.U. permite fixarea unui paratrăsnet până la înălţimea de 14 metri. Nu necesită ancorare (deşi suportul permite acest lucru). Secţiune triunghiulară. Latura = 34 cm. Denumire Ref. L (m) G (kg) (A) C.A.U./6 2051 6,00 40 (B) C.A.U./11 2052 11,00 60 (C) C.A.U./14 2053 14,00 85 Ansamblu de 3 suporţi pentru fixare pe perete 2054 - 18 Suport pentru C.A.U. 2055 - 8

Page 30: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 29

Stâlpi autoportanţi uşori

Stâlpii autoportanţi INDELEC sunt realizaţi din oţel de înaltă rezistenţă, galvanizat la cald. Ei permit montarea unui paratrăsnet până la înălţimea de 36 metri (de exemplu pentru pentru protejarea unei zone deschise). Sunt livraţi demontaţi, în elemente de 3 sau 6 metri. Se montează cu ajutorul unui stativ metalic, care este încastrat într-un bloc masiv de beton, drept suport (a se vedea cotele de mai jos). Un catarg de fixare al paratrăsnetului poate fi fixat pe vârf. Suprafaţa maximă ocupată (regiunea I) = 0,70 m2. Denumirea Ref. H (m) G (kg) bloc beton (m3) Stâlp autoportant 2061 9 97 1 Stâlp autoportant 2062 12 140 1,5 Stâlp autoportant 2063 18 250 3,4 Stâlp autoportant 2064 24 390 6 Stâlp autoportant 2065 30 580 11 Stâlp autoportant 2066 36 830 13 Ţeavă suport de paratrăsnet ∅ 50 mm 2067 5 27 -

Stâlpi cu ancore

Realizaţi din oţel galvanizat la cald, aceşti stâlpi cu ancoră sunt constituiţi din elemente de 3 metri cu lăţime de 23 cm. Elementele sunt asamblate cu şuruburi la colţuri. Baza poate fi terminată în vârf sau în placă pentru pozare la sol. Ancorarea se efectuază la fiecare 6 m (la câte 2 elemente), în trei puncte de ancoraj, la o distanţă de la sol egală cu jumătatea înălţimii stâlpului. Un catarg de fixare a paratrăsnetului poate fi fixat în vârf.

Denumirea Ref. H (m) G (kg) (A) Element înalt 2070 3,00 13 (B) Element intermediar 2071 3,00 13 (C) Element picior cu vârf 2072 3,00 13 (D) Element picior cu placă 2073 3,00 15 Cablu inox ∅ 2,4 mm 2074 100,0 - Set tendor (ochet+cablu de strângere+ochi tendor)

2075 - -

Placă de ancoraj 3 ancore 2076 - -

Page 31: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 30

8.2. FIXĂRI – PENTRU CATARGE

Picioare de fixare cu buloane Pentru fixarea unui catarg distant pe un perete vertical. Piciorul este susţinut de 2 dibluri de fontă. - Depărtarea catargului faţa de perete: 300 mm - Oţel galvanizat la cald - Livrat cu 2 şuruburi M10 şi 2 dibluri de fontă (∅ de găurire: 16 mm) - Distanţa dintre dibluri: 120 mm Denumire Ref. H (m) G (kg) Set de 2 picioare (pt. catarg de 3,75 m)

3012 0,40 3,40

Set de 3 picioare (pt. catarg sup. 3,75 m)

3013 0,40 5,00

Picioare de fixare cu şuruburi Pentru fixarea unui catarg pe un perete vertical, 3 lungimi de şuruburi de susţinere disponibile. - Oţel galvanizat la cald - Livrat cu un diblu de fontă ∅ de găurire: 16 mm pentru ref. 3014 – 3017 20 mm pentru ref. 3018 – 3019 Denumirea Ref. Depărtarea (m) G (kg) (A) Set de 2 picioare (pt. catarg de 3,75 m) 3014 0.02 1,40 Set de 3 picioare (pt. catarg sup. 3,75 m) 3015 0.02 2,10 (B) Set de 2 picioare (pt. catarg de 3,75 m) 3016 0.1 1,50 Set de 3 picioare (pt. catarg sup. 3,75 m) 3017 0.1 2,30 (C) Set de 2 picioare (pt. catarg de 3,75 m) 3018 0.2 2,20 Set de 3 picioare (pt. catarg sup. 3,75 m) 3019 0.2 3,30

Picioare de distanţare (depărtare) Pentru fixarea unui catarg pe orice fel de element tubular vertical (catarg, suporti de antenă, etc.), ∅ max. al suportului: 50 mm; 2 modele cu interaxe diferite. - Oţel galvanizat la cald - Interax: 240 mm (model lung), 140 mm (model scurt) - Livrat cu şuruburi

Denumirea Ref. Interax (mm) G (kg)Set de 2 picioare (pt. catarg de 3,75 m) 3032 240 2,40 Set de 3 picioare (pt. catarg sup. 3,75 m) 3033 240 3,60 Set de 2 picioare (pt. catarg de 3,75 m) 3035 140 2,00 Set de 3 picioare (pt. catarg sup. 3,75 m) 3036 140 3,00

Page 32: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 31

Coliere de distanţare Pentru fixarea unui catarg în strânsă apropiere, pe orice fel de element tubular vertical (catarg, suport de antenă, etc.) - Oţel galvanizat la cald - Livrat cu şuruburi Denumirea Ref. Interax (mm) G (kg) Set de 2 coliere (pt. catarg de 3,75 m) 3037 60 3,00 Set de 3 coliere (pt. catarg sup. 3,75 m) 3038 60 4,50

Fixare cu încercuire Pentru fixarea unui catarg prin înconjurarea unui coş. - Picior din oţel bicromatat - Bandă din oţel galvanizat Denumirea Reper L (m) G (kg) (A) Set de 2 fixări (pt. catarg de 3,75 m) 3022 0,30 1,70 Set de 3 fixări (pt. catarg sup. 3,75 m) 3023 0,30 2,60 (B) Rulou de bandă 3024 20 5,00

Fixare universală Pentru fixarea unui catarg de un element tubular vertical sau orizontal. - Oţel bicromatat - ∅ max. al suportului: 50 mm Denumirea Reper L (m) G (kg) Fixare universală 3034 - 1,00

Picioare de fixare cu încastrare Pentru fixarea unui catarg prin suporţi încastraţi într-un perete vertical. - Oţel galvanizat la cald Denumirea Reper Depărtare (m) G (kg) Set de 2 suporţi (pt. catarg de 3,75 m) 3002 0,30 2,40 Set de 3 suporţi (pt. catarg sup. 3,75 m) 3003 0,30 3,60

Page 33: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 32

Fixare tip stativ Pentru fixarea unui catarg pe terase, fără ancore. Stativele se fixează solid în 4 puncte, cu ajutorul a 4 dibluri de fontă. - Oţel galvanizat la cald - Livrat cu 4 şuruburi M10 şi 4 dibluri de fontă (∅ de găurire: 16 mm) - Interaxul găurilor de fixare:

- Modelul mic: 360 mm - Modelul mare: 515 mm

Denumirea Reper H (m) G (kg) Stativ modelul mic (pentru catarg ∅ 35 max.) 3052 0,32 4,00 Stativ modelul mare (pentru catarg ∅ 50 max.) 3053 0,47 7,00

Suporţi cu tirfon sau cu încastrare Pentru fixarea unui catarg de 2 m, pe şarpante din lemn sau din beton masiv.

Denumirea Reper H (m) G (kg) Suport cu tirfon sau cu încastrare 3042 0,60 1,00

Soclu de bază filetat Permite fixarea unui catarg de max. 4 m, pe o şarpantă metalică. - Oţel bicromatat - Livrat cu accesorii (şuruburi, şaibe) Denumirea Reper L (m) G (kg) Soclu filetat (φ 36) 3070 0,40 4,00

Page 34: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 33

Socluri pivotante

Soclul pivotant permite fixarea pe coama casei a unui catarg ancorat în minim trei puncte. - Oţel bicromatat

Denumirea Reper G (kg) Soclu pivotant 3081 2,00

Truse de ancorare Acest set permite ancorarea completă a unui catarg INDELEC, atunci când acest lucru este necesar. Trusa este compusă din: - Cablu oţel (50 m, ∅ 2mm) - 2 coliere de catarg - 12 ocheţi - 12 coliere pt. cablu - 6 tensoane Denumirea Reper G (kg) Trusă de ancorare din oţel galvanizat 3082 2,00 Trusă de ancorare din oţel inox 3083 2,20

Conuri de etanşare

Pentru etanşarea punctului de trecere al catargului prin acoperiş. - con de cauciuc etanşat prin strângere în jurul catargului - con de zinc etanşat prin sudură pe catarg Denumirea Reper ∅ catarg (mm) (A) Con de cauciuc, model mic 3062 6 până la 50 Con de cauciuc, model mare 3063 6 până la 110 (B) Con de zinc, model mic 3064 10 până la 60 Con de zinc, model mare 3065 20 până la 90

Ţiglă de cauciuc Ţigla de cauciuc este utilizată pentru etanşarea punctului de trecere al catargului prin acoperiş (acoperit cu ţigle sau cu plăci). Denumirea Reper Dimensiunea (m) Ţiglă de cauciuc 3069 0,30 x 0,40

Page 35: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 34

8.3. COBORÂRI Conductor plat Denumirea Reper Dim. (mm) G (kg/ml) Platbandă de cupru stanat 5001 30 x 2 0,475 Platbandă de aluminiu 5004 30 x 3 * 0,235 Platbandă de oţel inox 5005 30 x 2 0,500 Platbandă de oţel galvanizat 5006 30 x 3,5 0,850 Cot preformat de cupru cositorit 5007 30 x 2 0,250 *Conform NFC 17.100 şi NFC 17.102

Conductor rotund Denumirea Reper ∅ (mm) G (kg/ml) Conductor rotund de cupru, în bare de 3m 5010 8 0,448 Conductor rotund de cupru stanat (colac) 5011 8 0,448 Conductor rotund de cupru (colac) 5012 8 0,448 Conductor rotund de oţel galvanizat (colac) 5013 8 0,391 Conductor rotund de oţel galvanizat (colac) 5014 10 0,630 Conductor rotund de aluminiu în colac 5015 10 0,212 Conductor rotund de oţel galvanizat (colac) 5016 8 0,400

Conductor flexibil Denumirea Reper Dim. (mm) G (kg/ml) Împletitură flexibilă de cupru stanat 50 mm2 5021 30 x 3,5 0,70 Împletitură flexibilă de cupru stanat 16 mm2 5025 16 x 2 0,15

Şunturi cu ocheţi pentru legături de echipotenţializare Denumirea Reper L (m) G (kg) Şunt cu ocheţi 50 mm2 5022 0,30 0,23 Şunt cu ocheţi 50 mm2 5023 0,50 0,35 Şunt cu ocheţi 50 mm2 5024 1,00 0,70 Şunt cu ocheţi 16 mm2 5026 0,30 0,04 Şunt cu ocheţi 16 mm2 5027 0,50 0,08 Şunt cu ocheţi 16 mm2 5028 1,00 0,15

Page 36: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 35

8.4. ELEMENTE DE RACORDARE

Racorduri plate Racorduri de alamă pentru conductori de cupru. Racord de oţel galvanizat pentru conductori din oţel. Denumirea Reper G (kg) (A) Racord plat-plat din alamă 6091 0,25 (B) Racord plat-rotund din alamă 6092 0,20 Racord plat-plat din oţel galvanizat 6098 0,20 Racord plat-rotund din oţel galvanizat 6099 0,15

Racorduri rotunde Pentru conductor de cupru sau cupru stanat, ∅ 8 mm.

Denumirea Reper G (kg) (A) Racord rotund-rotund în linie, din alamă 6093 0,06 (B) Racord rotund-rotund în “T” din alamă 6094 0,09 (C) Racord rotund-rotund în “L” din alamă 6095 0,06 (D) Racord rotund-platbandă din alamă 6096 0,08 (E) Racord rotund-rotund universal din cupru 6097 0,12

Adaptor captator - coborâre

Utilizat pentru conectarea conductorului de coborâre (plat sau rotund) la captator (Prevectron 2 sau tijă tip „Jupiter”). - cupru cromat, şuruburi inox

Denumirea Reper G (kg) Adaptor captator - coborâre 6500 0,200

Page 37: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 36

8.5. FIXĂRI PENTRU CONDUCTOR DE COBORÂRE PLAT ŞI ROTUND

Crampoane pentru zidării Pentru fixarea unei platbenzi pe zidărie - Pozare cu diblu de plumb - ∅ de găurire pentru diblu: 7mm Denumirea Reper L (mm) G (g) Crampon de oţel galvanizat scurt 6001 30 15 (A) Crampon de oţel galvanizat mijlociu 6002 40 20 Crampon de oţel galvanizat lung 6003 50 20 Crampon de oţel inox 6004 40 20 (B) Diblu de plumb 6005 30 7

Ataşe la ţigle sau ardezie Pentru fixarea conductorului de coborâre pe un acoperiş cu ţigle sau plăci de ardezie. - Cupru stanat sau oţel inoxidabil Denumirea Reper L (mm) G (g) (A) Ataş pentru ţigle sau plăci de ardezie din cupru stanat (pt. conductor plat)

6011 - 60

(B) Ataş special “monument istoric” din cupru stanat (pt. conductor plat)

6012 - 30

(C) Ataş pentru ţigle, din cupru (pt. conductor rotund)

6111 0,25 100

(D) Ataş pentru plăci de ardezie, oţel inoxidabil (pt. conductor rotund)

6110 0,25 100

Cleme îndoite pentru suprafeţe acoperite metalic Clemele sunt fixate în prealabil pe peretele suport prin nituri pop, şuruburi, şuruburi autoforante sau dibluri expansive cu şurub. Marginile sunt apoi îndoite peste platbandă. Denumirea Reper L (mm) G (g) (A) Piedică de cupru cositorit 6041 - 18 Piedică de aluminiu 6042 - 5 (B) Rondelă de etanşare din cauciuc 6044 - - Diblu expansiv etanş 6045 8,5 -

Page 38: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 37

Ataşe fâşii pentru hidroizolaţie Pentru fixarea unei benzi plate pe o hidroizolaţie. Legăturile sunt încălzite şi apoi aplicate (lipite) pe acoperiş. - Aluminiu gudronat Denumirea Reper Dim (cm) G (g) Fâşie de legătură 6031 20x5 30

Bride de cupru pentru sudură Pentru fixarea unei platbenzi pe un acoperiş metalic (cupru, oţel zincat, plumb, etc.). Brida este sudată pe acoperiş la fiecare margine a platbenzii. - Cupru stanat - Lăţime 13 mm; grosime 0,8 mm Denumirea Reper L (m) G (g) Bridă de sudat 6021 - 8

Clipsuri de oţel inoxidabil Clipsurile permit fixarea conductorului de coborâre prin simplă apăsare. Se pozează printr-un nit pop sau cu un şurub, şurub autoforant. Denumirea Reper L (m) G (g) (A) Clips oţel inox (pt. conductor plat)

6043 - 2,5

(B) Clips oţel inox (pt. conductor rotund)

6143 0,02 20

(C) Clips oţel inox (pt. conductor rotund)

6144 0,02 20

Ploturi suport ciment, suporţi pentru terase “pietruite” - Aceste ploturi de plastic, odată umplute cu ciment sunt aşezate pe terase şi menţin, datorită greutăţii proprie, conductorul de coborâre. Se livrează goale, cu capac. - Baza (talpa) suportului pentru terase este glisată sub pietruirea terasei. Denumirea Reper Lx l (cm) G (kg) Plot suport ciment pentru platbandă 6081 15x15 0,16 Plot suport ciment pt. conductor rotund 6115 15x15 0,16 Suport pentru terase pietruite – pt. conductor rotund 6112 11 0,03 Suport pentru terase pietruite – pt. conductor plat 6116 11 0,03

Page 39: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 38

Ataşe PVC Pentru fixarea conductorului de coborâre, izolată de suport. Prevăzut cu filet M6. 3 distanţe diferite ale conductorului de coborâre faţă de suport: 15, 40 sau 60 mm. Denumirea Reper Depărtarea (mm) G (g) (A) Ataş PVC, pt. conductor plat 6071 15 20 (B) Ataş PVC, pt. conductor plat 6171 40 25 (C) Ataş PVC, pt. conductor plat 6271 60 30 Ataş PVC, pt. conductor rotund 6072 15 0,01 Ataş PVC, pt. conductor rotund 6172 40 0,01 Ataş PVC, pt. conductor rotund 6272 60 0,02 Ataş PVC roşu, pt. conductor rotund 6372 15 0,01

Suporţi de coamă Permite fixarea unei platbenzi pe o coama de acoperiş. Necesită perforarea ţiglelor de coamă (∅ 12 mm). Un diblu larg de cauciuc asigură etanşeitatea prin strângere. Există în două culori: gri deschis sau roşu cărămiziu, înălţimea standard: 40mm. PVC Denumirea Reper G (g) Suport de coamă gri deschis 6173 50 Suport de coamă cărămiziu 6273 50

Cârlige de încălecare pentru coamă Acest cârlig permite fixarea conductorului de coborâre pe coamă fără perforarea acesteia. Disponibil în două variante: cupru sau din oţel inox. Lăţimea coamei este reglabilă. Denumirea Reper G (g) Cârlig de încălecare din cupru, pt. platbandă 6174 100 Cârlig de încălecare din oţel inox, pt. platbandă 6074 100 Cârlig de încălecare din cupru, pt. conductor rotund 6113 100 Cârlig de încălecare din inox, pt. conductor rotund 6114 100

Ataşe din oţel galvanizat Ataşul este înşurubat sau fixat prin picior cu şurub (M8). Oţel galvanizat sau cupru Denumirea Reper G (g) Ataş din oţel galvanizat, pt. platbandă 6371 70 Ataş din cupru, pt. conductor rotund 6472 50 Ataş din oţel galvanizat pt. conductor rotund

6473 50

Page 40: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 39

Coliere de strângere cu şurub Pentru fixarea unui conductor pe un catarg (ţeavă), prin strângere. - Oţel inoxidabil Denumirea Reper ∅ (mm) G (g) Colier de stângere cu şurub 6051 32 – 50 25 Colier de stângere cu şurub 6052 40 – 60 30 Colier de stângere cu şurub 6053 60 – 80 35 Colier de stângere cu şurub 6054 70 – 90 40

Coliere de menţinere Pentru fixarea unui conductor pe un catarg (ţeavă) sau pilon. Acest colier autoblocant este strâns definitiv pe platbandă cu un cleşte (cod 6060). - Oţel inoxidabil

Denumirea Reper ∅ max (mm) G(kg) (A) Colier cu bilă 6058 100 0,01 (B) Colier cu bilă 6059 150 0,01 Cleşte de colier 6060 - 0,6

Bandă de încercuire

Pentru fixarea unui conductor pe un catarg (ţeavă) sau pilon cu diametru mare. Banda este tăiată la dimensiunea dorită şi pe urmă este montată în jurul suportului prin intermediul unei piese de strângere şi al unui cleşte de montare. Oţel inoxidabil Există 2 lăţimi: 10 şi 20 mm Denumirea Reper Lăţimea (mm) G (kg) (C) Bandă de încercuit, rolă de 50m 6055 10 2 Bandă de încercuit, rolă de 50 m 6155 20 5 Piese de strângere (100 buc.) 6056 10 0,4 (A) Piese de strângere (100 buc.) 6156 20 1,4 (B) Cleşte de montaj 6057 - 1,4

Bride la jgheab de streaşină Această bridă permite racordarea unui conductor de coborâre plat sau rotund la un jgheab de streaşină. Are rol dublu – echipotenţializare şi susţinere. - Oţel galvanizat Denumire Reper G(kg) Bridă de jgheab 6082 0,1

Page 41: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 40

8.6. PRIZE DE PĂMÂNT

Piesă de separaţie Realizat din cupru cromat această piesă de separaţie permite deconectarea conductorului de coborâre de la priza de pământ, pe durata măsurării rezistenţei de dispersie. - Poate fi utilizat pentru conductor plat (lăţime max. 30mm) sau rotund (∅ max 10mm) - Se livrează cu o cheie şi cu un şurub de fixare - Reper “paratrăsnet” şi simbolul “priză de pământ” Denumirea Reper L (m) G (kg) Piesă de separaţie 7001 0,1 0,5

Teacă de protecţie Asigură protecţia mecanică a conductorilor de coborâre împotriva şocurilor mecanice la nivelul solului. Această teacă de protecţie se montează sub piesa de separaţie. - Oţel galvanizat la cald sau inoxidabil - Se livrează cu 3 coliere de fixare din inox Denumirea Reper L (m) G (kg) Teacă de protecţie pentru conductor plat (oţel galvanizat) 7011 2 1,5 Teacă de protecţie pentru conductor rotund (oţel galvanizat) 7012 2 1,5 Teacă de protecţie pentru conductor plat (oţel inoxidabil) 7014 2 1,5 Colier suplimentar pentru teacă 7013 - -

Prize de pământ “picior de gâscă” Priza de pământ “picior de gâscă” este formată din trei braţe de 7 m fiecare, orientate la 45°, şi dintr-un tronson de 3 m pentru racordare la piesa de separaţie. Această priză de pământ se derulează uşor în tranşee şi evită toate racordările mecanice susceptibile, degradabile în timp. Denumirea Reper L (m) G (kg) Priză de pământ prefabricată “picior de gâscă” din cupru stanat

7021 22 13

Platbandă de cupru stanat 30x2 mm pentru priză de pământ

7023 - 0,475

Racord “picior de gâscă” 7024 - 0,28 * - conform NFC 17.100 şi NFC 17.102

Cutie de vizitare Denumirea Reper ∅ (mm) G (kg) Cutie de vizitare din fontă 7051 170 3,5 Cutie de vizitare din PVC 7052 170 0,5

Page 42: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 41

Bobină de selfinducţie Prin bobina de selfinducţie se pot interconecta două prize de pământ, evitându-se astfel transmiterea perturbaţiilor de înaltă frecvenţă între cele două prize. Caracteristici: - Inductivitate: 20µH - Rezistenţa în c.c.: 1,5 mΩ - Frecvenţa de rezonanţă: 10 MHz - Curent maxim: 100 A - Secţiunea conductorului: 25 mm2 Denumirea Reper G (kg) Bobină de selfinducţie 8003 1

Ţăruşi (picheţi) cupru-oţel, oţel galvanizat şi oţel inoxidabil Sunt ţăruşi cu inimă (miez) de oţel, pentru rigiditate, acoperiţi cu cupru prin electroliză pe exterior (grosimea minimă 0,25 mm), pentru un contact perfect şi durabil cu solul. Aceşti ţăruşi sunt ascuţiţi (la vârf). Ei se pot utiliza în egală măsură: - individual - racordaţi în lungimi multiple cu ajutorul manşoanelor conice de alamă care asigură un contact perfect între ţăruşii cuplaţi. Aceşti ţăruşi pot fi înfipţi manual sau cu ajutorul unei buterole de înfigere. Capătul conductorului de pământare este racordat la ţăruş prin sudură, sau prin intermediul unui colier de racordare din alamă. Denumirea Reper ∅ (mm) L (m) G (kg) (A) Ţăruş cupru-oţel 7030 15 2 2,60 Ţăruş cupru-oţel 7031 15 1,5 2,00 Ţăruş cupru-oţel 7033 17,2 2 4,00 Ţăruş cupru-oţel 7034 17,2 1,5 2,85 (B) Manşon de cuplare 7037 15 - 0,10 Manşon de cuplare 7038 17,2 - 0,20 (C) Colier de cuplare 7039 15 – 19 - 0,10 Buterolă de înfigere 7035 15 - 0,20 Buterolă de înfigere 7036 17,2 - 0,30 Ţăruş din oţel galvanizat 7045 19 1,5 3,50 Ţăruş din oţel galvanizat autoprelungibil 7046 20 1,5 4,00 Ţăruş din oţel inox 18/10 – 304 7044 15 1,5 2,00

Grile de pământare

Grilele de pământare sunt utilizate pentru îmbunătăţirea prizelor de pământ, în cazul în care natura terenului nu permite înfigerea ţăruşurilor. - Platbandă de cupru stanat 30x2* sau cupru tras. Denumirea Reper Lxl (m) G (kg) Grilă de pământare din platbandă de cupru 30x2*

7022 1x1 5,00

Grilă de pământare din cupru tras 7025 2x1 5,00

Page 43: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 42

8.7. RACORDURI DE ECHIPOTENŢIALIZARE Barete de echipotenţializare din cupru Permit racordarea conductorilor de pământare sau de masă. Este echipat cu 6 şuruburi sudate (M10) permiţând racordarea a 6 conductori prin ocheţi (nelivraţi). Se livrează cu

3 contraplăci care permit racordarea a 3 conductori plaţi de 30x2 mm fără perforare. - Cupru roşu 50x5 mm. Denumirea Reper L (m) G (kg) Etrier de pământare din cupru 7053 0,32 1,10

Plăci de legare la pământ Permite racordarea a 5 sau 10 cabluri de pământare sau de masă, prin presare de ocheţi (nelivraţi) pe buloane M10. - Alamă, lăţime 100 mm, grosime 10 mm Denumirea Reper L (m) G (kg) Placă de pământare din alamă, 5 conexiuni 7054 0,15 1,4 Placă de pământare din alamă, 10 conexiuni 7055 0,25 2

Eclatoare de stâlp de antenă Se utilizează la echipotenţializarea catargelor de antenă situate în proximitatea vârfului de captare tip PDA. Eclatorul permite o punere temporară la pământ a catargului antenei dacă acesta a fost lovit de trăsnet. - Tensiunea nominală de amorsare: 500 V - Curent nominal de descărcare: 25 KA

Denumirea Reper G(kg) Eclator de stâlp de antenă 8760 0,2

Eclatoare de echipotenţialitate Acest eclator se dispune între două părţi metalice izolate galvanic. Asigură o conexiune temporară între acestea, dacă una dintre ele este la un potenţial mai ridicat, pentru evitarea unei descărcări periculoase. Denumirea Reper Un* ln** G (kg) (A) Eclator de echipotenţialitate

8770 5 kV 50 KA 0,30

(B) Eclator de echipotenţialitate clasa EX

8771 2,2 kV

100 KA 0,75

* Tensiunea nominală de amorsare ** Curent nominal de descărcare

Page 44: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 43

Seturi de punere la masă pentru ghiduri de unde sau cabluri coaxiale

Acest set permite punerea la masă a blindajelor ghidurilor de unde sau a cablurilor coaxiale. Fiecare cablu se pune la masă: - la extremitatea lui - la fiecare 30 m de lungime - la baza porţiunii verticale - la intrarea în clădire. Denumirea Reper ∅ (ţoli) G (kg) Set de punere la masă 7056 A 1/2 0,65 Set de punere la masă 7056 B 7/8 0,65 Set de punere la masă 7056 C 1 ¼ 0,65 Set de punere la masă 7056 D 1 5/8 0,65 Set de punere la masă 7056 E 2 ¼ 0,65

Bare de cupru perforat În lungime de 0,50 m, această bară de cupru permite racordarea la masă a 10 seturi reper 7056. Disponibil şi în versiunea de 1,750 m lungime. - Cupru - ∅ găuri 10,5 mm – 2 rânduri pentru 7158 şi 7159 Denumirea Rep. Dim.(mm) L (m) G (kg) Bară de cupru perforat 7057 25x5 0,5 0,60 Bară de cupru perforat 7157 25x5 1,75 1,70 Bară de cupru perforat 7158 80x5 1,75 5,60 Bară de cupru perforat 7159 100x5 1,75 7,00

Bare de cupru cu găuri filetate Disponibile în lungime de 990 mm, aceste bare de cupru sunt perforate şi filetate M6 cu un interax de 25 mm. Denumirea Reper Dim. (mm) ∅ găuri fixare Bară de cupru cu găuri filetate 7200 15x5 8,2 Bară de cupru cu găuri filetate 7201 20x5 10,2 Bară de cupru cu găuri filetate 7202 32x5 12,2

Izolator de fixare Sunt utilizaţi pentru fixarea plăcilor de pământare sau a barelor de cupru.

- Poliester de culoare roşie - 2 piuliţe M8 înglobate - Depărtarea: 50 mm Denumirea Reper G (kg) Izolator de fixare 7058 0,1

Page 45: Ghid Tehnic PDA

ORADEA str. Mihail Kogălniceanu nr. 60/A tel: 0259-447163, 0259-413865 fax: 0259-413869

BUCUREŞTI sector 1, b-dul. Iancu de Hunedoara nr.2 bl. H6 sc. A ap. 20 tel/fax: 031-4022721

www.proenerg.ro | [email protected] pag. 44

8.8. CONTOR DE LOVITURI DE TRĂSNET Contor de lovituri de trasnet digital Este utilizat pentru contorizarea şi afişarea numărului de lovituri de trăsnet preluate de o instalaţie de paratrăsnet. Afişajul digital permite citirea uşoară a numărului de lovituri de trăsnet captate de instalaţie. Înregistrarea şi memorarea se face independent de alimentare, nu sunt influenţate de durata de viaţă a bateriei. Numai afişajul digital, comandat de un buton, este alimentat de la bateria de litiu. Se instalează pe conductorul de coborâre al paratrăsnetului, fixarea se face cu ajutorul a două bride. Simplu, compact şi universal, acest contor poate fi utilizat atât la instalaţii existente cât şi la instalaţii noi. Plajă largă de detecţie: de la 1 la 100 kA. Nivel de protecţie: IP 54. Conform cu standardul UTE C 17106.

Denumirea Reper. Dim (cm) G(kg) Contor de lovituri de trăsnet 8011 15x10x4 1