bibliografie: bravonet.ro images.google.ro

12
Bibliografie: Bibliografie: Bravonet.ro Bravonet.ro www.images.google.ro www.images.google.ro Realizator: Realizator: Prof. Valer Pop Prof. Valer Pop Şc.Gen. “Enea Grapini” Şc.Gen. “Enea Grapini” Şanţ, Bistriţa-Năsăud Şanţ, Bistriţa-Năsăud

Upload: ora

Post on 13-Jan-2016

34 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Bibliografie: Bravonet.ro www.images.google.ro. Realizator: Prof. Valer Pop Şc.Gen. “Enea Grapini” Şanţ, Bistriţa-Năsăud. SCHIMBĂRI POSIBILE în urma ÎNCĂLZIRII GLOBALE. Incalzirea globala determina extremele de clima, ridica nivelul marii, topirea ghetarilor si numeroase alte schimbari. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Bibliografie:Bibliografie:Bravonet.roBravonet.rowww.images.google.rowww.images.google.ro

Realizator:Realizator:Prof. Valer PopProf. Valer PopŞc.Gen. “Enea Grapini”Şc.Gen. “Enea Grapini”Şanţ, Bistriţa-NăsăudŞanţ, Bistriţa-Năsăud

Page 2: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Incalzirea globala determina Incalzirea globala determina extremele de clima, ridica nivelul extremele de clima, ridica nivelul marii, topirea ghetarilor si marii, topirea ghetarilor si numeroase alte schimbari.numeroase alte schimbari.

Trebuie sa avem in vedere ca Trebuie sa avem in vedere ca desi se duce o lupta impotriva desi se duce o lupta impotriva poluarii si a distrugerii mediului poluarii si a distrugerii mediului inconjurator, rezultatele cam inconjurator, rezultatele cam intarzie sa apara. Se poate ca intarzie sa apara. Se poate ca este nevoie de o ambitie si o este nevoie de o ambitie si o munca mai serioasa in aceasta munca mai serioasa in aceasta privinta.privinta.

Iata cum ar arata cateva locuri de Iata cum ar arata cateva locuri de pe Terra care ar putea disparea pe Terra care ar putea disparea sau care si-ar putea sau care si-ar putea schimba schimba forma de reliefforma de relief in urma incalzirii in urma incalzirii globale.globale.

Page 3: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Marea bariera de coraliMarea bariera de corali Marea bariera de Marea bariera de

corali se prognozeaza corali se prognozeaza ca va deveni de ca va deveni de nerecunoscut in nerecunoscut in urmatorii 20 de ani. urmatorii 20 de ani. "Odata ce dioxidul de "Odata ce dioxidul de carbon va atinge un carbon va atinge un nivel superior, nivel superior, predictiile sunt sumbre predictiile sunt sumbre pentru perioada 2030-pentru perioada 2030-2060. Ar putea fi primul 2060. Ar putea fi primul lucru din ecosistem ce lucru din ecosistem ce s-ar distruge" spune s-ar distruge" spune cercetatorul Charlie cercetatorul Charlie Veron de la Institutul de Veron de la Institutul de Stiinte Marine din Stiinte Marine din Australia.Australia.

Page 4: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Padurea tropicalaPadurea tropicala

amazonianaamazoniana

Incalzirea globala si Incalzirea globala si defrisarile ar putea defrisarile ar putea transforma cea mai mare transforma cea mai mare padure tropicala a Terrei, padure tropicala a Terrei, in proportie de 30-60%, in proportie de 30-60%, intr-o savana. Analizele intr-o savana. Analizele specialistilor arata ca in specialistilor arata ca in anul 2050 aceasta ar anul 2050 aceasta ar putea chiar sa nu mai putea chiar sa nu mai existe.existe.

Page 5: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Desertul Sahara ar putea Desertul Sahara ar putea inverziinverzi

Specialistii au dovezi Specialistii au dovezi ca in Sahara si in ca in Sahara si in regiuni apropiate devin regiuni apropiate devin populate cu vegetatie populate cu vegetatie din cauza intensitatii din cauza intensitatii ploilor. Daca vor ploilor. Daca vor continua, aceste ploi ar continua, aceste ploi ar putea readuce la viata putea readuce la viata regiunile moarte, regiunile moarte, ajungand astfel pana la ajungand astfel pana la popularea lor.popularea lor.

Page 6: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Uragane devastatoareUragane devastatoare

Inca nu s-a stabilit daca Inca nu s-a stabilit daca uraganul Katrina este un uraganul Katrina este un rezultat al incalzirii globale. rezultat al incalzirii globale. Exista anumite indicatii pe Exista anumite indicatii pe care schimbarea de climat care schimbarea de climat va produce uragane si mai va produce uragane si mai puternice decat cele de puternice decat cele de gradul 5. Katrina, ce a lovit gradul 5. Katrina, ce a lovit statul Louisiana, a fost un statul Louisiana, a fost un uragan de gradul 4. uragan de gradul 4. Acestea devin mai Acestea devin mai periculoase la suprafata periculoase la suprafata apei cand temperatura apei cand temperatura creste, dar si cand nivelul creste, dar si cand nivelul apei se ridica. apei se ridica.

Page 7: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Londra, o amintireLondra, o amintire Londra ar putea fi Londra ar putea fi

inghitita de ape prin inghitita de ape prin anul 2100. Multi dintre anul 2100. Multi dintre noi nu vom sti daca noi nu vom sti daca acest lucru se va acest lucru se va adeveri, asa cum spun adeveri, asa cum spun oamenii de stiinta. New oamenii de stiinta. New York-ul se afla pe York-ul se afla pe aceeasi lista. Un nivel aceeasi lista. Un nivel ridicat al apei ar putea ridicat al apei ar putea produce disparitia produce disparitia unuia dintre cele mai unuia dintre cele mai interesante orase din interesante orase din lume.lume.

Page 8: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Ar putea exista animale de dimensiuni miciAr putea exista animale de dimensiuni mici Incalzirea globala ar putea duce la "micsorarea" animalelor. Incalzirea globala ar putea duce la "micsorarea" animalelor.

Anumite studii de specialitate arata ca oile dintr-o zona a Anumite studii de specialitate arata ca oile dintr-o zona a Scotiei devin mai pitice. Studiile arata ca anumite specii au Scotiei devin mai pitice. Studiile arata ca anumite specii au pierdut aproape 50 la suta din masa lor in ultimii 30 de ani.pierdut aproape 50 la suta din masa lor in ultimii 30 de ani.

Micsorarea organismelor este al treilea rezultat ecologic Micsorarea organismelor este al treilea rezultat ecologic universal in urma incalzirii globale universal in urma incalzirii globale

Page 9: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

2000 de insule 2000 de insule din Indonezia ar din Indonezia ar putea dispărea.putea dispărea.

Deşi Indonezia Deşi Indonezia şi-a pierdut 24 şi-a pierdut 24 din cele 17.500 din cele 17.500 de insule, sunt de insule, sunt şanse mari să şanse mari să mai piardă încă mai piardă încă 2000 din ele 2000 din ele până în anul până în anul 2030.2030.

Page 10: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Alpii ar putea dezgheţa.Alpii ar putea dezgheţa.

Din cauza căldurii excesive, în câţiva ani Alpii ar putea Din cauza căldurii excesive, în câţiva ani Alpii ar putea rămâne fără zăpadă. Se aude ca ghetarii nu vor mai rămâne fără zăpadă. Se aude ca ghetarii nu vor mai exista in urmatorii 50-60 de ani.exista in urmatorii 50-60 de ani.

  

Italia si Italia si Elvetia au Elvetia au decis sa-si decis sa-si retraseze retraseze granitele granitele dupa ce dupa ce incalzirea incalzirea globala va globala va topi ghetarii topi ghetarii Alpilor.Alpilor.

Page 11: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Terorism si migratie in crestereTerorism si migratie in crestere

Incalzirea globala ar putea dezechilibra tarile sarace Incalzirea globala ar putea dezechilibra tarile sarace si chinuitesi chinuite, provocand migratii in masa si crearea unui , provocand migratii in masa si crearea unui mediu propice teroristilor. Oamenii care sunt gata sa isi mediu propice teroristilor. Oamenii care sunt gata sa isi paraseasca tara saraca s-ar putea transforma in teroristi. paraseasca tara saraca s-ar putea transforma in teroristi.

Specialistii se asteaptaSpecialistii se asteapta ca oamenii sa fie pregatiti ca oamenii sa fie pregatiti sa infrunte situatii mai sa infrunte situatii mai dificile pentru a castiga dificile pentru a castiga ceva, decat sa moara in ceva, decat sa moara in saracie. Migrarea saracie. Migrarea acestora va presa tarile acestora va presa tarile care primesc refugiatii, care primesc refugiatii, multe dintre acestea multe dintre acestea neavand resursele sau neavand resursele sau interesul de a le crea un interesul de a le crea un

climat favorabilclimat favorabil .

Page 12: Bibliografie: Bravonet.ro images.google.ro

Insulele Maldive ar putea fi înghiţite de ape.Insulele Maldive ar putea fi înghiţite de ape.

Specialiştii spun că în maxim 100 de ani, insulele Specialiştii spun că în maxim 100 de ani, insulele Maldive vor deveni tot mai mici, până când vor fi Maldive vor deveni tot mai mici, până când vor fi înghiţite de tot de ape.înghiţite de tot de ape.