bibliografie nt

32
Reviste 1980-1989 BOR Ortodo xia ST GB RT/MA Cande la MMS MB MO 198 0 198 1 198 2 198 3 XLII ;6- 8; 198 4 XLII I: 3-4; 198 5 198 6 198 7 198 8 198 9 XLI: 1; 1990-1999 BOR Ortodo xia ST GB RT/MA Cande la MMS MB MO 199 0 199 1 XLIII: 1;2; 3 XLII I: 3;4; 5-6; 199 2 199 3 199 4

Upload: calin-mihail

Post on 05-Dec-2014

218 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

ortodoxa

TRANSCRIPT

Page 1: Bibliografie NT

Reviste

1980-1989BOR Ortodoxia ST GB RT/MA Candela MMS MB MO

1980198119821983 XLII

;6-8;1984 XLIII:

3-4;19851986198719881989 XLI: 1;

1990-1999BOR Ortodoxia ST GB RT/MA Candela MMS MB MO

19901991 XLIII: 1;2;

3XLIII: 3;4; 5-6;

19921993199419951996199719981999

Ortodoxia – Revista Patriarhiei române, ...Glasul Bisericii – Revista oficială a Mitropoliei Ungrovlahiei

Prof. Teodor M. Popescu, Îndrumări metodice de lucru pentru studenții în teologie, Studii Teologice, 7-8, 1956, pp. 498-530.

Despre teologia noutestamentară românească

Rovenţa, Haralambie, „Studiul Noului Testament la noi în ultimii 50 de ani (1881-1931)“, ST, nr. 2/1932, p. 246-302. Extras: Bucureşti, 1932.

Marcu, Grigorie, „Preocupări şi studii de teologie biblică“, ST, seria a II-a, XX (1968), nr. 5-6, p. 345-363.Nicolaescu, Nicolae. I., „Studiul Noului Testament în Biserica Ortodoxă Română“, Renaşterea, XVII/1938.–––––––, „Studiile biblice în Biserica Ortodoxă Română“, ST, nr. 1-2/1971, p. 14-30.

Iosif Iuliu Olariu

Page 2: Bibliografie NT

Marcu, Grigorie, „Iosif Iuliu Olariu. O jumătate de veac de la moarte“, MB XX (1970), nr. 10-12, p. 720-726.

Mihoc, Pr. asist. Vasile, „Profesorul de teologie Iosif Iuliu Olariu“, în MA, nr. 1-3 / 1981, p. 110-116.VASILE GHEORGHIU (anul naşterii – anul morţii)

Marcu, Grigorie, „Profesorul Dr. Vasile Gheorghiu. Omul şi opera“, RT, XXIX (1939), nr. 1, p. 10-25; şi în extras în seria „Contribuţiuni la Studiul Noului Testament“, nr. 1, Sibiu, 1939, 36 p.

Marcu, Grigorie, „Părintele Profesor Dr. Vasile Gheorghiu“, MA, I (1956), nr. 3-4, p. 184-188.Marcu, Grigorie, „Viaţa şi opera învăţatului teolog neotestamentar ortodox român Preot Profesor Vasile

Gheorghiu“, MA, IV (1959), nr. 11-12, p. 830-849.HARALAMBIE ROVENŢA (anul naşterii – anul morţii)

Marcu, Grigorie, „+Preotului Profesor Haralambie Rovenţa“, RT, XXXVI (1946), nr. 9-10, p. 432-435.GALA GALACTION (anul naşterii – anul morţii)

Marcu, Grigorie, „Părintele Profesor Dr. Grigorie Pişculescu – Gala Galaction – octogenar“, MA, IV (1959), nr. 7-8, p. 514-521.

IUSTIN MOISESCU (anul naşterii – 1986)Marcu, Grigorie, „Prea Fericirea Sa Dr. Iustin Moisescu – Patriarh teolog“, MMS, LVI (1980), nr. 3-5, p.

241-256.Corniţescu, Pr. prof. Constantin, „Contribuţii ale Prea Fericitului Patriarh Iustin la studiul biblic al Noului

Testament“, BOR, CIII (1985), nr. 3-4, p. 252-265. Sunt prezentate următoarele lucrări: Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Candela, Cernăuţi, 1942, p. 116-238 (p. 252-256); Originalitatea parabolelor Mântuitorului, Râmnicu-Vîlcii, 1945 (extras din Candela, 1944-1945) (p. 256-258); Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena (Fapte 17, 16-34), Iaşi, 1946 (p. 258-260); şi Ierarhia bisericească în epoca apostolică, Craiova, 1955 (p. 260-262).

GRIGORIE MARCU (anul naşterii – anul morţii)Mihoc, Pr. prof. dr. Vasile, „Părintele Profesor Dr. Grigorie Marcu“, în MA, nr. 2/1987, p. 163-168.---, teză de licenţă

Introduceri în Studiul Noului Testament

Olariu, Iuliu, Manual exegetic la Sfânta Scriptură a Testamentului Nou, Caransebeş, vol. I, 1894; vol. II, 1902. (Ermineutică?)

Idem, Introducere în cărţile Noului Testament, Caransebeş, 1913.Gheorghiu, Vasile, Introducere în sfintele cărţi ale Testamentului Nou, Cernăuţi, 1929.Scriban, Iuliu, Curs de Introducere în cărţile Noului Testament, Bucureşti, 1930.N. I. Nicolaescu, Grigorie Marcu, Sofron Vlad, Liviu G. Munteanu, Studiul Noului Testament. Pentru

Institutele Teologice, Edit. IBMBOR, Bucureşti, ed. I-a, 1954; ed. a doua, 1977; ed. a treia, 1983.

Tofană, Stelian, Introducere în Studiul Noului Testament, vol. I: Text şi Canon. Epoca Noului Testament, Presa Universitară Clujeană, 1997; vol. II: Evangheliile după Matei şi Marcu. Documentul „Quelle“, Presa Universitară Clujeană, 2002.

Mihoc, Vasile, Daniel Mihoc, Ioan Mihoc, Introducere în Studiul Noului Testament, vol. I (Biblioteca Noului Testament 1), Teofania, 2001; ediţia a II-a, Sibiu, 2001.

Corbu, Agapie, Iniţiere în citirea Noului Testament, Editura Teognost, Cluj-Napoca, 2002.

Bibliografie tematică

ANTROPOLOGIE

Marcu, Grigorie, Antropologia paulină („Seria Teologică”, nr. 20), Sibiu, 1941.

Page 3: Bibliografie NT

APOCALIPSA

Gheorghiu, Vasile, Împărăţia de „mii de ani“ şi lupta cea mai de pe urmă (Apocalipsa lui Ioan, 20, 1-10), 1928.Nicolaescu, N. I., „Cheia interpretării istorice a Apocalipsei“, ST, nr. 5-6/1949, p. 287-303.Mihoc, Vasile, „Elemente de ecclesiologie în cartea Apocalipsei“, Ortodoxia, nr. 4/1982, p. 503-516.Mircea, Ioan, „Biserica – Împărăţie a Mielului-Hristos şi lupta Lui spirituală în Apocalipsă“, Ortodoxia, XLI

(1989) nr. 1, p. 13-53.Vasile Mihoc, „«Mireasa Mielului». Feminitatea Bisericii în raport cu Domnul ei după Apocalipsa Sfântului

Ioan Teologul“, Transilvania, nr. 3-4/1995, p. 82-89.Daniel MIHOC, „Istoria umană între suveranitatea lui Hristos şi lucrarea lui Satan după Apoc 6, 1 – 7, 17“ , RT,

nr. 4/1998, p. 129-145.Christos VOULGARIS, „Timpul judecăţii şi natura acesteia conform viziunii Apocalipsei Sf. Ioan“, Studii de

teologie biblică, trad. de Pr. Ioan BUGA, Ed. Sf. Gheorghe Vechi, Bucureşti, 2000, p. 177-202.

APOSTOLI (SFINŢII)

Marcu, Grigorie, Sf. Iacov – Apostol protomartir, TR, nr. 35-36/1981, p. 1, 2.Marcu, Grigorie, Sf. Iacov al lui Alfeu, TR, nr. 35-36 / 1982, p. 1, 2.Marcu, Grigorie, Sf. Apostol Tadeu, TR, nr. 39-40 / 1982, p. 1.Marcu, Grigorie, Sf. Apostol Simon Zelotul, TR, nr. 43-44 / 1982, p. 2.Verzan, Sabin, Sfinţii Apostoli în faţa îndatoririi de a propovădui Evanghelia la toate neamurile, ST, seria a II-a,

anul XLVIII (1996), nr. 1-2 (ianuarie-iunie), p. 3-32.

ATENA

Moisescu, Iustin, Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena, Fapte XVII, 16-34, Iaşi, 1946, 225 p. (extras din rev. „Candela”, LVII, 1946).

BISERICA PRIMARĂ

Stan, Liviu, Structura primară a comunităţii creştine, ST, nr. 9-10/1972, p. 674-683.*** ............................., MB, nr. 10-12/1981, p. *** ............................., MB, nr. 1-3/1982, p. *** Întemeierea Bisericii şi primele comunităţi creştine, MB, nr. 4-6/1982, p. 210-226.

BOTEZ

Viezuianu, Dumitru, Semnificaţiile şi rolul Botezului în viaţa creştină după Noul Testament, ST, nr. 1-2/1980, p. 37-49.

Lucian Făgărăşanul, Botezul Domnului şi semnificaţiile lui, MA, nr. 4-6/1982, p. 302-308.Marcu, Grigorie, Botezat-a pruncii Biserica primară?, MO, nr. 4-5/1956, p. 148-155.Mihoc, Vasile, Botezul lui Ioan şi Taina Sf. Botez, ÎB Sibiu, 1976, p. 122-125.

CANA

Gheorghiu, Vasile, Nunta din Cana Galileii (Ioan 2, 1-11), MMS, nr. 9-12/1959, p. 558-565.

CĂSĂTORIE

Mihoc, Vasile, „Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei“, MA, nr. 9-10/1985, p. 581-591.

Page 4: Bibliografie NT

COLOSENI

Rovenţa, Haralambie, Epistola către Coloseni (introducere şi comentariu), Bucureşti, 1946.Nicolaescu, N. I., Ideile dogmatice şi misionare ale Epistolei către Coloseni, MO, nr. 4-6/1956, p. 150-161.Viezuianu, Dumitru, „Mântuitorul Iisus Hristos şi sfinţii îngeri după Epistola către Coloseni a Sfântului Apostol

Pavel“, ST, nr. 1-2/1977, p. 75-80.

CORINTENI (I)

Comentariile sau explicarea epistolei cătră Corintheni (?) a celui întru Sfinţi Părintele nostru Ioan Chrisostom, trad de archim. Theodosie Athanasiu, SOCEC, Bucureşti, 1908. Nicolaescu, Nicolae I., Actualitatea Epistolei I-a către Corinteni a Sf. Apostol Pavel, ST, .......... (1951) nr. 1-2,

p. 61-100 şi nr. 3-4, p. .........................Mihoc, Vasile, „Comuniunea credincioşilor cu Hristos şi întreolaltă prin Sfânta Euharistie după I Corinteni 10,

14-22“, în Persoană şi comuniune – Prinos de cinstire Părintelui Profesor Academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 de ani, Sibiu, 1993, p. 420-434.

Corbu, Agapie, «‘Cuvântul înţelepciunii’ şi ‘cuvântul cunoştinţei’ (I Cor 12, 8) – despre teologia duhovnicească şi cea discursivă», Altarul Banatului, XI (2000), nr. 4-6, p. 21-30.

CORINTENI (II)

Nicolaescu, Nicolae I., „II Corinteni XII, 7-9 – Studiu exegetico-critic“, ST, VII/1938-1939.Bude, Pr. Ioan, „Viaţă şi moarte în Hristos. Epistola a II-a către Corinteni 5, 1-10“, MB, XXXVIII (1988), nr. 1,

p. 51-62.

CREDINŢA

Todeasa, C., „Rolul credinţei în procesul mântuirii după Sf. Apostol Pavel“, MA, nr. 7-9/1978, p. 511-523.

CRONOLOGIA NT

Iacob, V., Anul naşterii Domnului Hristos (trad. după C. Thomsen), RT, III, 1909.Gheorghiu, Vasile, Anul şi ziua morţii Domnului Iisus Hristos, Cernăuţi, 1925.Nicolaescu, N.I., Cronologia paulină, Bucureşti, 1942.Mihoc, Vasile, Cronologia vieţii Mântuitorului, Transilvania, ................

DUHUL SFÂNT

Făgărăşanul, +Lucian, Duhul Sfânt – persoană dumnezeiască în lumina Noului Testament, MA, nr. 1-2/1985, p. 9-19.

DUMINICA

Marcu, Grigorie, Duminica (Sinteză biblic-teologică), MA, nr. 11-12/1970, p. 815-822.

ECLESIOLOGIE

Mircea, Ioan, Învăţătura despre Biserică în Evanghelie, privită interconfesional, Ortodoxia, VII (1955), nr. 1, p. ....

Marcu, Grigorie, „Elemente de eclesiologie paulină“, MA VI (1961) nr. 1-3, p. 28-36.

Page 5: Bibliografie NT

Săbăduş, Ioan, „Ecleziologia în scrierile Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan“, Ortodoxia, XVII (1965), nr. 3, p. .....

Mihoc, Vasile, „Ecleziologia Noului Testament“, ST, seria a II-a, XXIX (1977), nr. 3-4, p. 233-248.Mircea, Pr. Ioan, „Biserica şi lucrarea ei, după Noul Testament. Har şi harisme – iconomi ai Tainelor şi

harismatici“, Ortodoxia, XXXIV (1982) nr. 3, p. 358-395.

Mihoc, Vasile, Elemente de ecleziologie în cartea Apocalipsei, Ortodoxia, XXXIV (1982), nr. 4, p. 503-516.

Mircea, Ioan, „Biserica – împărăţie a Mielului-Hristos şi lupta Lui spirituală în Apocalipsă“ (titlul de la Cuprins)/ „Lupta spirituală – în Apocalipsa – între cele două împărăţii adverse, peste milenii, şi recapitularea întregii firi în Dumnezeu“, Ortodoxia, XLI (1989), nr. 1, p. 13-53.

Christos VOULGARIS, „Biserica – societatea prin excelenţă în concepţia Noului Testament“, Studii de teologie biblică, trad. de Pr. Ioan Buga, Ed. Sf. Gheorghe Vechi, Bucureşti, 2000, 303-332.

EFESENI

Colan, Nicolae, Cartea Sf. Apostol Pavel către Efeseni, Anuarul Academiei Teologice Andreiane Ortodoxe Române din Sibiu, 1928-1929, p. 40-72.

Rovenţa, Haralambie, Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Bucureşti, 1929.

Mihoc, Vasile, Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni, MA, 1-3/1976, p. 104-113.

ERMINEUTICĂ

Corbu, Agapie, «Principii de exegeză biblică în tratatul ‘La titlurile Psalmilor’ al Sfântului Grigorie de Nyssa», Altarul Banatului, X (1999), nr. ......... , p. 15-22.

Corbu, Agapie, «Aspecte ale exegezei biblice iudaice în epoca celui de-al doilea Templu», Altarul Banatului, XI (2000), nr. 10-12, p. 26-35.

Corbu, Agapie, «Sfânta Scriptură şi tâlcuirea ei în opera Sfântului Grigorie de Nyssa», Editura Teofania, Sibiu, 2002.

ESHATOLOGIE

Marcu, Grigorie, Combaterea interpretărilor greşite ale eshatologiei biblice, MA, nr. 1-2/1960, p. 28-35.

Neaga, Nicolae, Eshatologia creştină, MA, nr. 3-4/1971, p. 262-274.Chialda, Mircea, A doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos (Parusia), GB, nr. 6-8/1983, p. 369-380.Drăguşin, Valeriu, Eshatologia în Epistolele soborniceşti, Ortodoxia, XXXIX sau XL (1988), nr. 2, p.

114-123.STAMATOIU, Dionisie, „Eshatologia în Epistolele soborniceşti“, Mitropolia Olteniei, LIV

(2003) nr. 1-4, 21-28.Mihoc, Pr. asist. Vasile, „Elemente de elesiologie în cartea Apocalipsei“, Ortodoxia, XXXIV

(1982), nr. 4 p. 503-516.

EUHARISTIE

Nicolaescu, Nicolae I., „Cele patru Evanghelii, dovadă pentru folosirea pâinii dospite la Sfânta Euharistie“, ST, ............. (1951), nr. 9-10.

Page 6: Bibliografie NT

Mihoc, Vasile, Comuniunea credincioşilor cu Hristos şi întreolaltă prin Sfânta Euharistie după I Corinteni 10, 14-22, în „Persoană şi comuniune – Prinos de cinstire Părintelui Profesor Academician Dumitru Stăniloae la împlinirea vârstei de 90 de ani”, Sibiu, 1993, p. 420-434.

EVANGHELII

PRELIPCEANU, Vladimir, Evangheliile Sinoptice, probleme dogmatice şi idei sociale, ST, nr. 5-6/1953, p. 365-382.

EVREI (Epistola către)

Sf. Ioan GURĂ DE AUR, „Cuvânt la Melchisedec“, traducere de Pr. D. Fecioru din MG, vol. 56, col. 257-262, GB, XLII (1983), nr. 6-8, pp. 334-337.

Bogdaproste, Gh., Hristologia după Epistola către Evrei, GB, nr. 11-12/1971.Mihoc, Vasile, Iisus Hristos Arhiereu, după Epistola către Evrei, Ortodoxia, nr. 2/1983, p. 176-199.Stamatoiu, Dionisie, Iisus Hristos, Marele Arhiereu, după Epistola către Evrei, GB, nr. 1-2/1979, p…Suparschi, M., Superioritatea preoţiei Noului Testament faţă de preoţia Vechiului Testament după

Epistola către Evrei, ST, nr. 5-6/1956, p. ...Tofană, Stelian, Superioritatea preoţiei celei noi „după rânduiala lui Melchisedec“ faţă de preoţia

Vechiului Legământ, după Evr 7, 11-28, în: Institutul Teologic Universitar Ortodox Cluj-Napoca, Anuar, I (1990-1992), p. 105-122.

Tofană, Stelian, Hristos „Leitourgos“ la „Altarul şi Cortul cel adevărat“ şi Mijlocitor al unui „Testament mai bun“, în lumina Epistolei către Evrei, în: Universitatea „Babeş-Bolyai“ Cluj-Napoca – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Anuar, II (1992-1994), p. 59-72.

Tofană, Stelian, Melchisedec – prototip al arhieriei veşnice a lui Iisus Hristos, după Epistola către Evrei 7, 1-10, AB, nr. 7-9/1997.

Tofană, Stelian, Autorul Epistolei către Evrei – o enigmă a Noului Testament, Teologia, nr. 1/1997, p. 13-28.

EXEGEZĂ

Nicolaescu, Nicolae I., „Biserica Ortodoxă Română, păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi metode de exegeză biblică“, ST, ................. (1952), nr. 3-4.

FAMILIA

Coman, Vasile, Familia în lumina Sf. Scripturi, MB, nr. 1-3/1967, p. 15-22; şi în Idem, Scrieri de teologie liturgică şi pastorală, Oradea, 1983, p. 377-386.

Mazilescu, Grigorie, Învăţătura despre familie în Epistolele pauline, MO, nr. 3-4/1974, p. 279-287.MIHOC, Vasile, Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al

căsătoriei, MA, nr. 9-10/1985, p. 581-591.Verzan, Sabin, Familia în lumina învăţăturii Noului Testament, MO, nr. 9-10/1954, p. 324-330.

Page 7: Bibliografie NT

FAPTELE APOSTOLILOR

MARCU, Grigorie, „Mărturii documentare de procedură sinodală în cartea Faptele Apostolilor“, Ortodoxia, nr. 3/1957, p. 429-437.

MARCU, Grigorie, „Episoade din viaţa Bisericii creştine a veacului apostolic în expunere şi interpretare lucanică“, MA, V (1960), nr. 7-8, p. 519-534.

–––––––, „Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca“, Ortodoxia, XIII (1961), nr. 3, p. 331-367.

–––––––, „Întâiul itinerar paulin pe continentul nostru (în legătură cu relatările lucanice din Fapte 16, 9-18, 19)“, MA, VII (1962), nr. 9-12, p. 631-641.

–––––––, „O mică odisee apostolică”, MB, XII (1962), nr. 7-8, p. 319-343.Tudor, Alexandru, „Unitate şi diversitate în Faptele Apostolilor“, ST, nr. 1-2/1973, p. 45-57.Tudor, Alexandru, „Viaţa sacramentală a Bisericii în Faptele Apostolilor“, ST, nr. 1-2/1980, p. 192-210.Mihoc, Vasile, „«Decretul apostolic» şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor“, MA, 1989 (.......), nr. 2, p.

20-28.–––––––,–––––––, Preda, Constantin, „Apostolatul celor Doisprezece şi relaţia sa cu cel paulin potrivit Faptelor Apostolilor“, ST,

seria a II-a, XLIX (1997), nr. 3-4, p. 31-54._______, Credinţa şi viaţa Bisericii primare. O analiză a Faptelor Apostolilor, Ed. IBM al BOR, Bucureşti,

2002 (extras din rev. ST nr. 1-2/2002)._______, Propovăduirea apostolică. Structuri retorice în Faptele Apostolilor, Ed. IBM al BOR, Bucureşti,

2005.Verzan, Sabin, Sfântul Apostol Pavel, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,

Bucureşti, 1996.Corbu, Agapie, „Prolegomene pentru o lectură teologică a cuvântării Sfântului Apostol Petru la Cincizecime“,

Altarul Banatului, X (1999), nr. 4-6, 6-12.

FEMEIA

Cosma, Sorin, „Cinstirea femeii în lumina Evangheliei“, MB, nr. 4-6, XXX (1975), p. 196-201.

FERICIRI

Sf. Grigorie de Nyssa, Despre Fericiri, în Idem, Scrieri, Partea întâia, PSB 29, EIBM, Bucureşti, 1982, p. 333-400.

Marcu, Grigorie, „Fericirea I“, ÎB, Sibiu, 1982, p. 240-245.Răţulea, Gheorghe, „Fericirea a III-a“, ÎB, Sibiu, 1982, p. 257-Părăianu, Teofil, Fericirea a VIII-a, ÎB, Sibiu, 1982, p. 274.

FILIPENI

Nicolaescu, Nicolae, Introducere în Epistola către Filipeni. Captivitatea Sfântului Apostol Pavel în Efes, teză de doctorat, Bucureşti, 1942, 144 p.

Mircea, Ioan, „Explicare la textul chenotic din Filipeni II, 5-8“, ST, nr. 3-4/1982, p. 159-167.

FIUL OMULUI

Leon, Arion, Învăţătura despre „Fiul Omului” în Sfintele Evanghelii, ST, nr. 7-8/1966, p. 450-488.Mihoc, Vasile, „Fiul Omului“ după Noul Testament, ST, nr. 1-2/1973, p. 33-44.

Page 8: Bibliografie NT

„FRAŢII“ DOMNULUI

Savin, Ioan Gh., „Precizări şi reconsiderări în jurul problemei «Fraţii Domnului»“, ST, nr. 5-6/1961, p…

Drăguşin, Valeriu, „«Fraţii Domnului» în lumina exegezei ortodoxe“, ST, nr. 5-6/1985, p. 381-389.

GALATENI

Mihoc, Pr. asist. dr. Vasile, Epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni. Introducere, traducere şi comentariu, ST, seria a II-a, XXXV (1983), nr. 3-4, p. 161-298, şi nr. 4-6, p. 329-462 (Recenzie: Nicolae Dură, în GB, XLIII [1984], nr. 3-4, p. 293-296).

GENEALOGIA MÂNTUITORULUI (Mt 1, 1-17; Lc 3, 23-38)

Dimelis, Apostolos, Genealogia Mântuitorului după Sfinţii Părinţi, ST, nr. 9-10/1958, p. 569-579.Mihoc, Pr. prof. dr. Vasile, .................., Predici exegetice... Preda, Constantin, „Cartea neamului lui Iisus Hristos“, Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 2006, p. 222-250.

GLOSSOLALIA

Neaga, Nicolae, Glossolalia, MB, 9-12/1976, p. 608-614.Sauca, Ioan, Glossolalia în Biserica primară şi interpretările ei de-a lungul vremii, MA, XXVII (1982), nr. 7-9, p.

445-463.

HAR / HARISME

Slevoacă, Ştefan, Harismele în Biserica primară, MMS, nr. 9-10/1958, p. ...Gheorghe, Constantin, Harismele după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, ST, nr. 1-2/1973, p. 21-32.Mircea, Ioan, Biserica şi lucrarea ei, după Noul Testament. Har şi harisme – iconomi ai Tainelor şi

harismatici, Ortodoxia, nr. 3/1982 (XXXIV), p. 358-395.Vild, Marian, «‘Charis’ în concepţia Sfântului Apostol Pavel», RT, serie nouă, XIII (85) (2003), nr. 3,

p. 19-39.

IACOV

MARCU, Grigorie, „Actualitatea Epistolei Sf. Iacov“, în Mitropolia Ardealului, II (1957), nr. 1-2, p. 26-52.PAPUC, GHEORGHE, „Bogăţiile materiale după Epistola Sfântului Iacob“, în ST, seria a II-a, VIII (1956), nr. 7-8,

p. 437-453VIEZUIANU, Dumitru, „Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacov“, în ST, seria a II-

a, XXIX (1977), nr. 5-8, p. 506-515.ZAMFIR, MODEST, „Actualitatea Epistolei Sf. Iacob“, MA, XXV (1980), nr. 10-12, p. 873-877.

CHRISTOS VOULGARIS, „Locul Epistolei Sf. Iacov în Tradiţia Bisericii“, Studii de teologie biblică, trad. de Pr. Ioan Buga, Ed. Sf. Gheorghe Vechi, Bucureşti, 2000, p. 103-126.

IERARHIE

Page 9: Bibliografie NT

Moisescu, Iustin, Ierarhia bisericească în epoca apostolică, MO, nr. 1-3/1954, p. ... şi MO, nr. 4-6/1954, p. ...; în volum: Craiova, 1955, 70 p. (62 p. + Anexă: Culegere de texte biblice şi patristice despre pace şi muncă, p. 63-79).

IERURGII

Mihoc, Vasile, Ierurgiile în Biserica epocii apostolice – indicii neotestamentare, Ortodoxia, nr. 3/1985, p. 496-507.

IERUSALIM

Stănescu, G. G., Căderea Ierusalimului, RT, 3-4/1943, p. 180-200 şi nr. 7-8, p. 348-359.

IISUS HRISTOS

Ştefănescu, Nicolae I., Chipul lui Iisus, ST, nr. 1-2/1960, p. 29-39.Mihoc, Vasile, Iisus Hristos în izvoare antice profane, ST, XLI (1989), nr. 1, p. 7-24.Bria, Ion, Iisus Hristos – Dumnezeu Mântuitorul. Hristologia, ST, nr. 2/1991, p. 3-52.Mihoc, Vasile, Copilăria şi tinereţea Mântuitorului, în Almanahul „Iisus Biruitorul” pe anul 2000, p.

92-114.

INSPIRAŢIE

Corbu, Agapie, «Inspiraţia biblică în scrierile Sfântului Grigorie de Nyssa», Teologia, V (2001), nr. 3-4, 12-27.

IOAN (BOTEZĂTORUL)

Bude, Ioan, Moartea Sfântului Ioan Botezătorul după Sfintele Evanghelii şi după istoricul Iosif Flaviu, ST, nr. 4/1986, p. 66-78.

Bude, Ioan, „Locul Sfântului Ioan Botezătorul în iconomia mântuirii după Noul Testament“, MB, XXXIX (1989), nr. 1, p. 29-42.

IOAN (EVANGHELIA)

ORIGEN, selecţie din Comentariul la Evanghelia de la Ioan (redactat iniţial în 32 de tomuri; s-au păstrat, în limba greacă, 8 tomuri şi jumătate; ultimul dintre cele păstrate, nume tomul XXXII, se întrerupe la tălmăcirea textului din Ioan 13, 33) în vol.: ORIGEN, Scrieri alese, Partea a doua: Exegeze la Noul Testament. Despre Rugăciune. Filocalia, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. N. Neaga şi Zorica Laţcu (PSB 7), Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1982, p. 133-192.

Sf. Ioan GURĂ DE AUR, „Cuvânt rostit în Biserica cea mare, – când mai înainte episcopul [Flavian] a vorbit puţin la Evanghelie – la cuvintele Scripturii: „Niciodată Fiul nu poate face de la Sine nimic, dacă nu va vedea pe Tatăl făcând [Ioan 5, 19]“, traducere de Pr. D. Fecioru din MG, vol. 56, col. 247-256, GB, XLII (1983), nr. 6-8, pp. 338-345.

Olariu, Iuliu, Evanghelia după Ioan, 1894.

Rovenţa, Haralambie, Originea şi valoarea istorică a Evangheliei după Ioan, 1928.

Marcu, Grigorie, Paternitatea ioaneică a Evangheliei a patra, cu specială privire la proba arheologică şi paleografică, ST, nr. 1-2/1960, p. 139-160.

Arion, Leon, „Pericopa despre femeia cea păcătoasă, din Sfânta Evanghelie după Ioan 7, 53 – 8, 11“, ST, nr. 9-10/1965, p. 523-540.

Grigorie Marcu, Sf. Ioan Evanghelistul, „ucenicul pe care îl iubea Iisus”, TR, nr. 41-42/1981, p. 3-4.

Page 10: Bibliografie NT

Nicolaescu, Nicolae I., „Sfântul Ioan Evanghelistul, martor al învierii Domnului“, Glasul Bisericii, ................. (1953), nr. 2-3, p. ...................

Stamatoiu, Dionisie, Rugăciunea arhierească (Ioan XVII), MO, nr. 7-9/1978, p. 554-562.

Pr. Prof. onorar Ion CONSTANTINESCU, „Parabola Viţei celei adevărate (Ioan XV, 1-11) – Comentariu“, GB, XLIII (1984), nr. 3-4, 214-223.

CONSTANTINESCU, Ioan, Parabola Păstorului Celui Bun (Ioan X, 1-18) – Comentariu, GB, nr. 7-9/1984, p. 479-491.

Delarohia, Nicolae, Apa cea vie (Ioan 4, 4-34), MB, nr. 3/1987, p. 51-55.

Arion, Leon, Valoarea istorică a Evangheliei a IV-a, ST,XXXIX (1987), nr. 3, p. 104-128.

Corbu, Agapie, «Pnevmatologie şi antropologie ascetică după Sfântul Evanghelist Ioan (3, 6-8)», în Analele Universităţii «Aurel Vlaicu» din Arad, 2000, Seria Teologie, Fascicola «Teologie şi ştiinţe umaniste», 55-59.

IOAN (Epistolele)

N. NICOLAESCU (sub pseudonimul „N. Tanislav”), „Actualitatea Epistolei I a Sf. Apostol şi Evanghelist Ioan“, ST, V (1953), nr. 3-4, 225-246.

Bălana, Gheorghe, Epistola I sobornicească a Sf. Ap. Ioan. Prologul, MO, nr. 7-8/1974, p. .................Pr. Asist. Vasile MIHOC, „«Şi toţi ştiţi» (I Ioan 2, 20)“, Mitropolia Ardealului, XXVI (1981), nr. 10-12, 764-768.PETRE SEMEN, „Iubirea aproapelui după Epistola I a Sf. Ap. Ioan“, MO, ...... (1982), nr. 1-3, p. ................

IOSIF

Savin, Ioan Gh., Rolul dreptului Iosif în iconomia răscumpărării şi locul său în hagiografia creştină , ST, nr. 5-6/1964, p. 303-333.

ISTORIA EPOCII NOULUI TESTAMENT

Stănescu, G. G., Căderea Ierusalimului, RT, 3-4/1943, p. 180-200 şi nr. 7-8, p. 348-359.Marcu, Grigorie, Mediul de apariţie al cărţilor Noului Testament, MA, nr. 4-6/1976, p. 252-272.Mihoc, Vasile, Samaritenii, MA, nr. 7-9/1980, p. 625-632.Abrudan, Dumitru, Iosif Flaviu – istoric al epocii intertestamentare. Importanţa sa pentru

cunoaşterea contextului în care a apărut creştinismul, MA, nr. 3/1987 (XXXII), p. 8-20Corbu, Adrian, Istoria politică a epocii Noului Testament, AB, nr.7-9/1997, p.83-91.Corbu, Agapie, Situaţia socială în Ţara Sfântă în epoca Noului Testament, Teologia, nr. 1-2/1998, p.

57-63.

IUDA (Epistola)

Gheorghiu, Vasile, Epistola lui Iuda, Cernăuţi, 1911.

IUDA (Iscarioteanul)

Marcu, Grigorie, Trei portrete neotestamentare: Iuda Iscarioteanul, Pilat din Pont şi Claudia Procula, MA, nr. 3-4/1958, p. 190-201.

ÎNDREPTARE

Page 11: Bibliografie NT

Viezuianu, Dumitru, Îndreptarea după Epistolele pauline şi după Epistola Sfântului Iacob, ST, nr. 5-8/1977, p. 506-515.

ÎNGERI

Stamate, Marin, Rolul îngerilor în iconomia mântuirii după Noul Testament, ST, nr. 5-8/1977, p. 497-505.

ÎNVIEREA MÂNTUITORULUI

Felea, Ilarion V., Martorii Învierii, RT, XXIV (1934), nr. 3-4, p. 65-67.Marcu, Gr., Învierea lui Hristos şi învierea zeilor, RT, XXVII (1937), nr. 5, p. 169-173.Marcu, Gr., Martorii Învierii, TR, LXXXV (1937), nr. 18 (2 mai), p. 4, 5.Papuc, Gh., Mărturii ale Învierii, GB, XVI (1957), nr. 4-5, p. 225-229.Mihoc, Vasile, Învierea Mântuitorului, ÎB 1981, Sibiu, p. 223-227.Corniţescu, Constantin, Învierea Domnului şi însemnătatea ei pentru viaţa creştină, Ortodoxia, nr.

2/1983, p. 200-211.

JUDECATA

Rădulescu, Nicolae, Judecata universală după Noul Testament, ST, nr. 1-2/1977, p. 112-122.

LUCA

ORIGEN, selecţie din Omiliile la Evanghelia de la Luca (redactate probabil în anul 249, în care a scris şi Comentariul la Evanghelia de la Matei; traduse în limba latină de Fer. Ieronim, aceste omilii au influenţat profund spiritualitatea apuseană) în ORIGEN, Scrieri alese, Partea a doua: Exegeze la Noul Testament. Despre Rugăciune. Filocalia, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. N. Neaga şi Zorica Laţcu (PSB 7), Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1982, p. 69-132.

SF. VASILE CEL MARE, ... Omilie la cuvântul Evangheliei după Luca: „Strica-voi jitniţele mele şi mai mari le voi zidi” şi despre lăcomie, în Sf. Vasile cel Mare, Scrieri. Partea întâia, PSB 17, EIBMBOR, Bucureşti, 1986.

Nicolaescu, N. I., Actualitatea parabolelor istorisite în Evanghelia după Luca, ST, nr. 5-6/1952, p. 273-293.

Marcu, Grigorie – Elemente de istorie antică profană în scrierile Sfântului Evanghelist Luca, Ortodoxia, nr. 3/1961, p. 331-367.

Marcu, Grigorie, Părţi proprii Sfântului Luca în textul introductiv al Evangheliei a treia , MA, nr. 1-3/1967, p. 8-42.

Corbu, Agapie, «Eshatologia lucanică», Teologia, VI (2002), nr. 2, 10-27.

LUME

Moraru, Eugen, Semnificaţia noţiunii de “Lume” în Noul Testament, MA, nr. 7-8/1973, p. 430-442.

LUMINĂ

Page 12: Bibliografie NT

Buga, Ioan, „Semnificaţii ale noţiunii de «lumină» în Noul Testament“, ST, nr. 9-10/1975, p. 729-736.

MAICA DOMNULUI

Cosma, A. C., Viaţa Sfintei Fecioare Maria, GB, nr. 11-12, XXVII (1968).Marcu, Grigorie, Maica Domnului în Sf. Scriptură, TR, XCIX (1951), nr. 24-27 (5 iunie), p. 3.Marcu, Grigorie, Maica Domnului în Noul Testament, ÎB, Sibiu, 1962, p. 143-146.Moisiu, Al., Cuvintele Maicii Domnului şi cuprinsul lor mariologic, MA, nr. 5-6/1958, p. 398-414.Popescu, M. Teodor, Maica Domnului: Model al femeii creştine, MB, nr. 10-12, XXX (1975), p. 607-

609. Vizitiu, Mihai, Învăţătura despre Maica Domnului după Sfânta Scriptură, ST, nr. 3-4/1978, p. 181-

194.Marcu, Grigorie, „Maica Luminii“, TR, CXXVI (1979), nr. 29-30, 1 august, p. 2.Stăniloae, Dumitru, „Maica Domnului în prologul Evangheliei după Luca“, Ortodoxia, XLII (1980),

nr. 2, p. 443-453.Mihoc, Vasile, Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, Ed. „Christiana“ Bucureşti, 1996;

retipărită: Ed. „Teofania“, Sibiu, 2001.Mihoc, Vasile, Maica Domnului şi minunea Învierii lui Hristos, IB, nr. 18/2000.

MAGI

Bănescu, Marcu, Misterul magilor, MB, nr. 1/1989, p. 12-19.

MARCU

Tofană, Stelian, „Mesianitatea lui Iisus şi „secretul mesianic“, coordonată teologică a Evangheliei după Marcu“, RT, serie nouă, X (2000), nr. 2, p. 33-47.

MATEI

FERICITUL AUGUSTIN, Predica de pe Munte.................., Ed. Agnos, Sibiu, 2006.ORIGEN, selecţie din Comentariul la Evanghelia de la Matei (lucrare redactată probabil în

anul 249 în 25 de tomuri, după cum ne informează Fer. Ieronim, şi păstrată fragmentar, în originalul grecesc sau în traducere latină) în vol. ORIGEN, Scrieri alese, Partea a doua: Exegeze la Noul Testament. Despre Rugăciune. Filocalia, traducere de Pr. Prof. T. Bodogae, Pr. Prof. N. Neaga şi Zorica Laţcu (PSB 7), Ed. IBM al BOR, Bucureşti, 1982, p. 9-68.

Mihoc, Vasile, „Aspecte ale spiritualităţii comunităţii mateiene în lumina textelor şi a trăsăturilor specifice primei Evanghelii“, RT, ......... (1996), nr. 3-4, p. 322-342; extras în vol. Teologie, slujire, ecumenism. Omagiu Î.P.S. Dr. Antonie Plămădeală, p. 322-342.

NAŞTEREA DE PRUNCI

Mihoc, Vasile, Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi. Naşterea de prunci, scop principal al căsătoriei, MA, nr. 9-10/1985, p. 581-591.

Page 13: Bibliografie NT

Moldovan, Sebastian, „Creşteţi şi vă înmulţiţi.“ Despre sensul procreaţiei în Sfânta Scriptură, Teologia, nr. 1/2000, p. 29-44 (I); nr. 2/2000, p. 49-61 (II).

NAŞTEREA DOMNULUI

MIHOC, VASILE, „Data Naşterii“, Renaşterea, 12, 1996.Mihoc, Vasile, „Naşterea Domnului în Pastoralele Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin“,

BOR, CIII (1985), no. 3-4, p. 233-251.

Tofană, Stelian, „Istoricitatea Naşterii Domnului în relatările evangheliştilor Matei (cap. II) şi Luca (cap. II)“, Renaşterea, 12, 1999.

NICODIM

Delarohia, Nicolae, Exemplul lui Nicodim, MB, nr. 2/1986, p. 57-60.

PARABOLE

Jeremias, Joachim, Parabolele lui Iisus, trad. din limba engleză de P.S. Calinic Dumitriu, Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc şi Dr. Ştefan Matei, Edit. Anastasia, 2000.

Moisescu, Iustin, Originalitatea parabolelor Mântuitorului, „Candela“, anul LV-LVI (1944-1945), p. 60-107; extras: Râmnicu Vâlcea, 1945.

PARUSIA

Nicolaescu, Nicolae I., „Venirea a doua. Împărăţia de o mie de ani“, ST, seria a II-a, XXIV (1972), nr. 1-2, p. .........................Pr. Prof. onorar Mircea Chialda, A doua venire a Mîntuitorului Iisus Hristos (Parusia), GB, anul XLII (1983), nr. 6-8, pp. 369-380.

PATIMILE MÂNTUITORULUI

Nicolaescu, N.I., Patimile Mântuitorului după Sfintele Evanghelii, ST, nr. 1-2/1953, p....Maramureşanul, +Justinian Chira, Cele şapte cuvinte rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce, MA, nr.

10-12/1977, p. 755-765.Cîrstoiu, Ioan, Crucea şi Învierea Domnului în lumina Noului Testament, ST, nr. 5-6/1985, p. 355-

364.Constantinescu, Ioan, Patimile şi moartea Mântuitorului Hristos după cele patru Evanghelii –

Comentariu, GB, XLVII (1988), nr. 2, p. 45-102.

SF. PAVEL (Viaţa şi activitatea)

Munteanu, Liviu Gh., Viaţa Sfântului Apostol Pavel (col. „Cărţile vieţii”, nr. 12), Cluj, 1942, 248 p.Nicolaescu, N.I., „Cronologia paulină“, BOR, LX (1942), nr. 5-6 (extras: Bucureşti, 1942).Moisescu, Iustin, Activitatea Sfântului Apostol Pavel în Atena. Fapte XVII, 16-34, Iaşi, 1946, 225 p.Popescu, T. M., Sfântul Pavel, Apostolul neamurilor, ST, III (1951), nr. 7-8, pp. ..Vlad, Sofron, Sf. Apostol Pavel, păstor de suflete, ST, III (1951), nr. 7-8, pp. 437-448.

Page 14: Bibliografie NT

Gala GALACTION, „De la «mormântul gol» la porţile Damascului“, ST, III (1951), nr. 7-8, p. 386-397.Marcu, Grigorie, „O mică odisee apostolică“, MB, ... (1962), nr. 7-8, p. 319-343.

SF. PAVEL (Opera)

Bucevschi, Orest, Rugăciunea la Sf. Apostol Pavel, MO, nr. 3-4/1960, p. 136-152. Marcu, Grigorie, Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religios morală a păstorului de suflete, ST, nr. 3-4/1955, p. 197-216.Idem, „Mens divinior“. O comparaţie între Sfântul Apostol Pavel şi Sfântul Ioan Gură de Aur, ST, nr. 9-10/1957, p. 617-624.Idem, Posibilitatea desăvârşirii morale la Sfântul Apostol Pavel, MA, nr. 9-10/1960, p. 664-676.Gheorghe, Constantin, Iudaism şi elenism în Epistolele Sfântului Apostol Pavel, ST, nr. 9-10/1973, p. 648-662.Moldovan, Ilie, Învăţătura paulină cu privire la Taina lui Hristos şi implicaţiile ei ecumenice , Ortodoxia, nr. 1/1977, p. ... Nicolaescu, Nicolae I., „Sfântul Apostol Pavel şi creştinătatea actuală“, ST, ............. (1951), nr. 7-8, p. ........................Stamate, Marin, Idei moral-sociale în Epistolele pauline, ST, nr. 1-2/1977, p. 123-133.Viezuianu, Dumitru, Moartea şi învierea Mântuitorului Iisus Hristos în lumina epistolelor pauline, ST, nr. 9-10/1977, p. 660-671.Moraru, Eugen, Adam cel vechi şi Adam cel Nou – Iisus Hristos în epistolele pauline, MA, nr. 3-4/1984, p. 175-185.Vlad, Pr. Prof. Dr. Sofron, Principii misionare şi sociale în Epistolele Sf. Apostol Pavel, ST, seria a II-a, VII (1955), nr. 5-6, p. 285-304.Tofană, Stelian, Responsabilitatea creştină după Epistolele Sfântului Apostol Pavel, ST, nr. 5/1986, p. 84-99.Marcu, Grigorie, Cu privire la „Testamentul” Sfântului Apostol Pavel, MMS, nr. 5-7/1957, p.

406-415.

PETRU

Belu, D., Predica Sf. Apostol Petru, MA, nr. 1-3/1967, p. 135-137.Cojocaru, H., Este primatul lui Petru un privilegiu de drept divin după Noul Testament?, Sibiu, 1940.Marcu, Grigorie, Episcopatul roman al Sf. Apostol Petru în lumina Noului Testament, Ortodoxia, nr. 4/1949 (I), p. 116-129.Marcu, Grigorie, „Locţiitorul“ Fiului. Pretinsul „primat“ al Sf. Apostol Petru văzut în lumina unor detalii ioaneice, MA, nr. 11-12/1957 (II), p. 787-817.

PETRU (I PETRU)

Mircea, Ioan A., Epistola I-a a Sfântului Apostol Petru (introducere şi comentariu). Teză de doctorat , în GB, XXXII, nr. 9-10 / 1973, p. 887-1053.

Corbu, Adrian, Cu privire la locul scrierii Epistolei I Petru, Teologia, nr. 1-2/1997, p. 59-63.

Page 15: Bibliografie NT

Oancea, Constantin, „I Petru II, 9 (Studiu exegetic-dogmatic)“, Ortodoxia, nr. XXXVIII(1988), nr. 4, p. 136-146.

PREDICA DE PE MUNTE

Tilea, Gh., Predica de pe Munte, probleme morale, GB, nr. 5-6/1960, p…Verzan, Pr. dr. Sabin, Predica de pe Munte, izvor de învăţături pentru viaţa creştină, GB, ...(1958), nr.

1-2.

PREOŢIA

Mihoc, Vasile, „Preoţia după Noul Testament“, MA, nr. 4-6/1974, 250-262.Mihoc, Vasile, „Preoţia sacramentală“, MA, nr. 1-2/1983, p. 37-43.Mihoc, Vasile, „Preoţia generală şi slujirea credinciosului în lume“, MA, nr. 4/1986, p. 43-50.

Moldovan, Ilie, „Preoţia în epoca apostolică“, MA, nr. 4/1988, p. 12-15.Oancea, Constantin, I Petru II, 9 (Studiu exegetic-dogmatic), Ortodoxia, nr. 4/1988, p. 136-

146.Popescu, Dumitru, „Sfânta Taină a Preoţiei – ierarhia sacramentală după Sfânta Scriptură şi Sfânta

Tradiţie. Preoţia obştească“, Ortodoxia, nr. 1/1989, p. 7-13.Verzan, Pr. dr. Sabin, , ST, nr. 5-6/1990, p.Verzan, Pr. dr. Sabin, , ST, nr. 5-6/1990, p.Verzan, Pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală în primele Biserici întemeiate în lumea păgână

(III, continuare din ST, nr. 5-6/1990 şi nr. 1/1991)“, Ortodoxia, XLIII (1991), nr. 1, p. 7-124. (Cu un rezumat în lb. Engleză, p. 115-124)

Verzan, Pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Preoţii (Presbiterii)“, Ortodoxia, XLIII (1991), nr. 2, p. 5-116.

Verzan, Pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Diaconii“, Ortodoxia, XLIII (1991), nr. 3, p. 105-184.

Verzan, Pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Episcopul (I)“, ST, nr. 2/1991, p. 53-101.

Verzan, Pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală la sfârşitul epocii apostolice. Episcopul (II)“, ST, nr. 3/1991, p. 49-105.

Verzan, Pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (I)“, ST, XLIII (1991), nr. 4, p. 3-50.

Verzan, Pr. dr. Sabin, „Preoţia ierarhică sacramentală în epoca postapostolică (II)“, ST, XLIII (1991), nr. 5-6, p. 45-83.

PROCESUL MÂNTUITORULUI

Marcu, Grigorie şi Fruma, Ioan, Procesul Mântuitorului – Studiu juridic şi teologic, Sibiu, 1945; reed. Suceava, 1997.

Mihoc, Vasile, Procesul Mântuitorului, IB, nr. 4/1995.Mihoc, Vasile, Procesul Mântuitorului, Sibiu, 1995, 60 p.; reed. Teofania 2001.

RĂSTIGNIREA DOMNULUI

Page 16: Bibliografie NT

Maramureşanul, +Iustinian Chira, Cele şapte cuvinte rostite de Mântuitorul Hristos pe cruce, MA, nr. 10-12/1977, p. 755-765.Paul Claudel, Un poet priveşte Crucea, ...

REVELAŢIE

Galitis, George, Revelaţie, inspiraţie şi exegeză biblică în înţelegere ortodoxă (trad. M. Basarab), MA, nr. 1-3/1981, p. 27-34.

ROMANI

Comentariile sau explicarea epistolei cătră Romani a celui întru Sfinţi Părintele nostru Ioan Chrisostom, trad de archim. Theodosie Athanasiu, SOCEC, Bucureşti, 1906.Olariu, Dr. Iosif, Comentariul Epistolei către Romani, Caransebeş, 1910.Căciulă, Olimp, Epistola către Romani, GB, 8-9/1958, p. …Coman, Ioan G., Raportul dintre justificare şi dragoste în Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la

Epistola către Romani, Ortodoxia, nr. 2/1966 (XVIII), p. 199-221.Gheorghiu, Vasile, Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel. Introducere, traducere şi

comentar, Cernăuţi, 1921 (ed. I), 1938 (ed. a II-a).Tarazi, Nadim, Relaţia dintre botez şi înviere în viaţa credinciosului după Epistola către Romani, ST,

nr. 1-2/1974, p. 60-65.Paraschivaş, Emanoil, „Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel“, Ortodoxia, XLIII (1991), p.

182-195.

RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

Sf. Grigorie de Nyssa, Despre Rugăciunea Domnească, în Idem, Scrieri, Partea întâia, PSB 29, EIBM, Bucureşti, 1982, p. 403-452.

SAMARITENI

Mihoc, Pr. asist. Vasile, „Samaritenii“, MA, .... (1980), nr. 7-9, p. 625-632.

SFÂNTA SCRIPTURĂ (Istoria traducerii)

Nicolaescu, Nicolae I., Scurt istoric al traducerii Sfintei Scripturi. Principalele ediţii ale Bibliei în Biserica Ortodoxă Română, ST, ... (1974), nr. 7-8. p. 489-521.

Marcu, Grigorie, Iniţiativa transilvană în tipărirea Bibliei româneşti,Marcu, Grigorie, Sfânta Scriptură „în pom românesc” (100 de ani de la apariţia Bibliei lui Şaguna),

MA, nr. 11-12/1958, p. 782-812.

SFÂNTA SCRIPTURĂ ermineutică

CărţiColan, Nicolae, Biblia şi intelectualii (colecţia „Problemele vremii”, nr. 1), Sibiu, 1929, 78 p.

Page 17: Bibliografie NT

Moisescu, Iustin, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în opera Sfântului Ioan Hrisostom, Candela, 1939-1941, p. 116-238; în extras, Cernăuţi, 1942, 123 p.; retip. în colecţia „Patriarhul Iustin. Opera integrală“, vol. 3, ed. Episcopia Argeşului şi Muscelului / Anastasia, Bucureşti, 2003. (prezentată de Pr. prof. Ştefan Alexe, în „Sfinţii Părinţi în preocupările Prea Fericitului Patriarh Iustin“, BOR, CIII (1985), nr. 3-4, pp. 277-281)

Basarab, Mircea, .........Corbu, Agapie, ..........

Studii

Sanda, Matei I., Suprema importanţă a citirii Sfintei Scripturi, RT, nr. 7-8/1933, p. 290-297.Marcu, Grigorie, Tare în Scripturi, RT, nr. 4/1937, p. 135-144.Prelipcean, Vladimir, Sfânta Scriptură – Cartea de căpătâi a preotului, ST, nr. 7-8/1949, p. 487-500.Marcu, Grigorie şi Vladimir Prelipceanu, Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa Bisericii, ST, nr. 1-2/1971, p. 31-73.Săbăduş, Ioan, Rudolf Bultmann şi demitologizarea Sf. Scripturi, MA, nr. 9-10/1972, p. 669-682.Basarab, Mircea, Sfânta Scriptură în concepţia ortodoxă, MB, nr. 7-9/1973, p. 377-386.

Articole

Neaga, Nicolae, Cinstirea Bibliei, RT, nr. 11-12/1938, p. 465-467.Marcu, Grigorie, Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a Bisericii noastre, ÎB, Sibiu, 1955, p. 58-59.Marcu, Grigorie, Cartea de căpătâi a preotului – din experienţele cursurilor de îndrumare a clerului, MMS, nr.5/1956, p. 236-245.Marcu, Grigorie, Necesitatea de a cunoaşte şi a tâlcui corect Sfânta Scriptură, MB, nr. 4-6/1972, p. 204-212.Nicolaescu, Nicolae I., „Sfânta Scriptură în Biserica noastră“, ST, ........... (1974), nr. 5-6, p. ..............Basarab, Mircea, Biblia în liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă, MB, nr. 1-3/1979, p. 31-42.Idem, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sf. Vasile cel Mare, MB, nr. 4-6/1979, p. 286-300.Despre Sfânta Scriptură, Ortodoxia, nr. 2/1980.Basarab, Mircea, Scriptură şi liturghie, MB, nr. 7-9/1981, p. 462-484.Idem, Domnul nostru Iisus Hristos ca interpret al Sf. Scripturi, MA, nr. 5-6/1983, p. 283-296.Basarab, Mircea, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei la Sinodul VII ecumenic, MB, nr. 4/1987, p. 16-24.

SINODALITATE

Marcu, Grigorie, Ideea de sinodalitate şi prioritate apostolică în Noul Testament, ST, nr. 7-8/1974, p. 523-532.

SPIRITUALITATEA NT

Nicolaescu, Nicolae I., „Adevărata pietate după Noul Testament“, ST, ........ (1949), nr. 5-6, p. ..............

Page 18: Bibliografie NT

Corbu, Agapie, Valenţe filocalice ale Noului Testament, Teologia, nr. 1-2/1999, p. 53-74 (I); nr. 1/2000, p. 64-72 (II).

STAT

Coman, Vasile, Creştinismul primar şi principiul autorităţii de stat, RT, nr. 5-6/1944, p. 249-256.Marcu, Grigorie, Hristos şi Cezarul sau Statul şi Biserica în lumina Noului Testament, MA, nr. 7-9/1977, 484-498.

ŞTEFAN

Bude, Pr. Ioan, „Sf. Arhidiacon Ştefan – protomartir, după Noul Testament şi în Tradiţia Bisericii“, MB, XXXVIII (1988), nr. 2, p. 48-62.

TESALONICENI (I)

ROVENŢA, Haralambie, Epistola I-a către Tesaloniceni a Sfântului Apostol Pavel. Introducere şi comentar, Bucureşti, 1938.

TIMOTEI

Comentariile sau explicarea epistolelor pastorale: I şi II Timotheiu, Epistola cătră Tit şi cea cătră Filimon a celui întru Sfinţi Părintele nostru Ioan Chrisostom, trad de Arch. Theodosie A. Ploieşteanul, SOCEC, Bucureşti, 1911.Marcu, Grigorie, Portret neotestamentar: Sfântul Timotei, MB, nr. 3-4/1959, p. 21-26.Idem, Slujitori bisericeşti din secolul apostolic: Sf. Timotei, episcopul Efesului, TR, nr. 37-38/1978, p. 1, 3.

TIMOTEI (I TIMOTEI)

Verzan, Sabin – Epistola întâi către Timotei. Introducere, traducere şi comentariu, ST, XL (1988), nr. 2, p. 9-115; nr. 3, p. 10-101; nr. 4, p. 10-117; nr. 5, p. 14-85; nr. 6, p. 30-108; ST XLI (1989), nr. 1, p. 25-105; ........

TIMOTEI (II TIMOTEI)

Marcu, Grigorie, Cu privire la «Testamentul» Sfântului Apostol Pavel, MMS, nr. 5-7/1957, p. 406-415.Sârbu, Pr. prof.1 Gheorghe, Epistola a II-a către Timotei a Sfântului Apostol Pavel – introducere, traducere şi comentariu, ST XXXVIII (1986), nr. 2, p. 39-91; nr. 3, p. 11-51; nr. 4, p. 21-65; nr. 5, p. 11-83; nr. 6, p. 15-83.

TIPOLOGIE1 Profesor (din 1981) de Dogmatică şi Îndrumări misionare la Seminarul Teologic din Bucureşti. N.1934.

Page 19: Bibliografie NT

Mihoc, Vasile, Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor 10, 1-11, MA, nr. 4-6/1976.Mihoc, Vasile, Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament, AB, nr. 7-9/1997, p. 28-39.

TIT

Marcu, Grigorie, Epistola Sfântului. Apostol Pavel către Tit – Introducere, text şi comentar (Seria Teologică, nr. 35), Sibiu, 1947.

Marcu, Grigorie, Slujitori bisericeşti în secolul apostolic. Sf. Tit – episcopul Bisericilor din Insula Creta, TR, nr. 33-34/1980, p. 3.

TOMA

Rus, Remus, Evanghelia după Toma, sau un exemplu timpuriu de contextualizare a învăţăturii creştine, GB, XLVII (1988), nr. 3, p. 87-119.Bănescu, Prot. dr. Marius, Toma, MB, XXXIX (1989), nr. 2, p. 18-27.

UNITATE

Marcu, Grigorie, Problema unităţii creştine în lumina Epistolelor pauline, ST, nr. 5-6/1965, p. 275-285.

Mihoc, Vasile, Unitatea creştinilor în Hristos şi prin Biserică după Epistola către Efeseni, MA, nr. 1-3/1976 (XXI), p. 104-113.

Marcu, Grigorie, Unitate şi diversitate în Noul Testament şi în Biserica primară, MA, XXIV (1979), nr. 7-9, p. 584-588.

Tofană, Stelian, Unitatea creştinilor în eforturile de apărare a păcii şi vieţii în lume după Noul Testament, ST, nr. 5-6/1985, p. 365-381.

VARNAVA

Marcu, Grigorie, Sf. Varnava Cipriotul, apostol al eleniştilor, MA, nr. 1-3/1963, 45-73.

VECHIUL TESTAMENT

Mihoc, Vasile, Sensul tipic al Vechiului Testament după I Corinteni 10, 1-11, MA, nr. 4-6/1976, p. 273-285.

Mihoc, Vasile, Tipologia ca metodă de interpretare creştină a Vechiului Testament, AB, nr. 7-9/1997, p. 28-39.

VIAŢĂ

Moraru, Eugen, Noţiunea de viaţă în lumina Noului Testament, MA, nr. 10-12/1982, p. 623-630.

Page 20: Bibliografie NT

VIAŢĂ SOCIALĂ

Nicolaescu, Nicolae I., Sensul vieţii sociale după Noul Testament. Studiu de teologie biblică, Bucureşti, 1946.–––––––, „Misiunea socială a Bisericii în lumina Sfintei Scripturi“, Ortodoxia, (1951), nr. 1,

p. ...............

ZAHEU

+ Lucian Făgărăşanul, „Întâlnirea Mântuitorului Hristos la Ierihon cu vameşul Zaheu“, MA, nr. 3-4/1985, p. 171-180.

QUMRAN

Verzan, Sabin, Câteva probleme ale teologiei qumranite şi Creştinismul primar, în GB, nr. 1-2 / 1960, p. 66-78.

Verzan, Sabin, Cronologia manuscriselor de la Marea Moartă, ST, nr. 1-2/1960, p. 40-59.Negoiţă, Atanasie, Creştinismul şi esenismul în lumina manuscriselor de la Marea Moartă,

GB, nr. 5-6/1984, p. 375-387.

Colecţii de studii

Christos VOULGARIS, Studii de teologie biblică, trad. de Pr. Ioan Buga, Ed. Sf. Gheorghe Vechi, Bucureşti, 2000.

******************************************************************

Lucrări bibliografice

1. Basarab, Pr. Prof. Mircea, Ermineutica biblică, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, 1997.

2. Bianchi Enzo, Cuvânt şi rugăciune, trad. de Maria Cornelia Oros, Ed. Deisis, Sibiu, 1996.3. Coman, Episcopul Oradiei Vasile, Scrieri de Teologie liturgică şi pastorală, Ed. Episcopiei

Ortodoxe Române a Oradiei, 1983.

STUDII ŞI ARTICOLE:

1. Abrudan, Pr. Prof. Dumitru, Biblia în preocupările Sfinţilor Părinţi, în M.A., nr. 6, 1989.2. Basarab, Pr. Prof. Dr. Mircea, Aspecte din istoria interpretării Sfintei Scripturi, în Ort., nr.

4, 1989.3. Idem, Autoritatea Sfintei Scripturi în Biserica Ortodoxă, în Ort., nr. 2, 1980.4. Idem, Biblia în Liturghia şi viaţa spirituală ortodoxă, în M.B., nr. 1-3, 1979.5. Idem, Iisus învăţător şi interpret al Scripturilor, în M.A., nr. 5-6, 1983.

Page 21: Bibliografie NT

6. Idem, Sfânta Scriptură şi interpretarea ei în concepţia Sfântului Vasile cel Mare, în M.B., nr. 4-6, 1979.

7. Idem, Sfânta Scriptură în concepţia ortodoxă, în M.B., nr. 7-9, 1973.8. Idem, Scriptură şi Liturghie, în M.B., nr. 7-9, 1981.9. Bogdaproste, Doctorand Gheorghe, Valoarea Vechiului Testament pentru creştini după

Fericitul Augustin, în S.T., nr. 1-2, 1971.10. Corniţescu, Pr. Lector Constantin, Sfinţii Trei Ierarhi, interpreţi ai Sfintei Scripturi, în S.T.,

nr. 1-2, 1976.11. Corniţescu, Pr. Prof. Constantin, Sfântul Vasile cel Mare, interpret al Sfintei Scripturi, în

Ort., nr. 2, 1980.12. Corniţescu, Diac. Asist. Emilian, Sfânta Scriptură în mâna credinciosului, în Ort., nr. 2,

1980.13. Iana, Doctorand Constantin M., Concepţia Sfântului Chiril al Ierusalimului despre Sfânta

Scriptură ca temei al învăţăturilor Bisericii în “Catehezele” sale, în S.T., nr. 7-8, 1967.14. Marcu, Pr. Prof. Dr. Gr. T, Sfânta Scriptură, cartea de căpătâi a Bisericii noastre, în

Îndrumător bisericesc, Sibiu, 1955.15. Idem, Unele precizări cu privire la locul Bibliei în Ortodoxie, în M.O., nr. 10-12, 1962.16. Idem, Necesitatea de a cunoaşte şi a tâlcui corect Sfânta Scriptură, în M.B., nr. 4-6,

1972.17. Micle, Arhim. Veniamin, Citirea şi interpretarea Sfintei Scripturi după omiliiile Sfântului

Ioan Gură de Aur, în Ort., nr. 2, 1980.18. Mihoc, Pr. Prof. Dr. Vasile, Actualitatea exegezei biblice a Sfinţilor Părinţi, în R.T., nr. 2,

1997.19. Neaga, Pr. Dr. Nicolae, Valoarea spirituală a Vechiului Testament, în M.A., nr. 9-10,

1966.20. Nicolaescu, Diac. Prof. Nicolae, Biserica Ortodoxă, Păstrătoarea celor mai bune tradiţii şi

metode de exegeză biblică, în S.T., nr. 3-4, 1952.21. Nicolaescu, Diac. N. I., Sfânta Scriptură în Biserica noastră, în S.T., nr. 5-6, 1974.22. Prelipcean, Pr. Prof. Vl. şi Marcu, Pr. Prof. Gr. T., Cuvântul lui Dumnezeu în viaţa

Bisericii, în S. T., XXIII, nr. 1-2, 1971.23. Sârbu, Pr. Prof. Dr. Corneliu, Sfânta Scriptură şi folosul citirii ei, în M.B., nr. 1-3, 1973.Verzan, Pr. Dr. Sabin, Sfânta Scriptură, temei, izvor şi reflectare în pictura bisericească, în S.T., nr. 1-

1. „Sfânta Scriptură în opera lui Dimitrie Cantemir“, ST, XXV (1973), nr. 5-6, p. 341 - 3512. „«Fiul Omului» după Noul Testament“, ST, XXV (1973), nr. 1-2, p. 33 - 44.3.4. Preoţia după Noul Testament, MA, XIX (1974), nr. 4-6, p. 250-262.5. Sensul tipic al Vechiului Testament după I Cor 10, 1-11, MA XXI (1976), nr. 4-6, p. 273-

285.6. Predică la Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, MA, nr. 10-12/1979, p. 849-852.7. Înţelepciunea teoretică şi practică în Vechiul Testament, MA, nr. 1-3/1980, p. 82-92.8. Samaritenii, MA, nr. 7-9/1980, p. 625-632.9. Învierea Mântuitorului, ÎB, Sibiu, 1981, p. 223-227.10. Mântuirea în Hristos (prin întreita Sa slujire de profet, arhiereu şi împărat) , MA, XXVI

(1981), nr. 10-12, p. 769-781.11. Însuşirea mântuirii prin Duhul Sfânt în Biserică, MA, XXVII (1982), nr. 1-3, p. 151-160.12. Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică, MA, XXVII (1982), nr. 4-6, p. 316-329.

Page 22: Bibliografie NT

13. Biserica, păstrătoarea descoperirii dumnezeieşti şi organul de mântuire, MA, XXVII (1982), nr. 10-12, p. 637-646.

14. Har şi dar, în „Îndrumător pastoral“, VII, Alba Iulia, 1983, p. 23-27.15. „Condiţiile însuşirii mântuirii“, MA, XXVIII (1983), nr. 3-4, p. 173-181.16. „Naşterea şi creşterea în viaţa cea nouă în Hristos“, MA, XXVIII (1983), nr. 9-10, p. 582-589.17. Dumnezeu, unul în fiinţă şi întreit în persoane, în TR, 131, nr. 9-10 / 1983, p. 1 şi 3.18. Elemente pentru o teologie a păcii, MA, nr. 11-12/1983, p. 706-722.19. Parabola neghinelor şi parabola năvodului, în ÎB, Sibiu, 1984, p. 82-83.20. Hristos, Întemeietorul şi Capul Bisericii, ÎB, Oradea, 1984, p…21. Ierurgiile în Biserica epocii apostolice – indicii neotestamentare, «Ortodoxia», nr. 3/1985,

p. 496-507.22. II Macabei 12, 39-46, temei al rugăciunilor pentru cei adormiţi, «Ortodoxia», nr. 3/1985,

p. 533-540.23. Sfânt şi sfinţenie după Sf. Scriptură, în Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic», II,

Oradea, 1985, p. 42-44.24. Naşterea Domnului în Pastoralele Prea Fericitului Părinte Patriarh Iustin, BOR, nr. 3-

4/1985, p. 233-251.25. “Ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor” – Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustin la a

75-a aniversare, MA, nr. 3-4/1985, p. 146-154.26. II Macabei 12, 39-46, temei al rugăciunilor pentru cei adormiţi, «Ortodoxia», nr. 3/1985,

p. 533-540.27. Căsătoria şi familia în lumina Sfintei Scripturi, MA, nr. 9-10/1985, p. 581-591.28. Înalt Prea Sfinţia Sa Dr. Antonie Plămădeală – Ierarh şi teolog, MA, nr.6/1986, p. 63-78.29. Prof. Dr. Georg Jeremias la Institutul Teologic Universitar din Sibiu (Cuprinde şi

rezumatul celor două conferinţe ţinute la ITUS: Adevărată şi falsă profeţie în Vechiul Testament şi Psalmul 22 (21) şi Patimile Mântuitorului), MA, nr. 2/1987, p. 143-146.

30. Îmbogăţirea în Dumnezeu (Predică la Duminica a 26-a după Rusalii), MA, nr. 6/1988, p. 52-54.

„«The Apostolic Decree» and the reliability of the Acts of the Apostles“, Oi Pra,xeij twn Aposto,lwn) Eishgh,seij E´ Suna,xewj Orqodo,xwn Biblikw,n Qeolo,gwn( Fragkabi,lla Hlei,aj( 26&30 Oktwbri,ou 1988( 29&44)

31. „Decretul apostolic şi valoarea istorică a cărţii Faptele Apostolilor, în MA, nr. 2/1989, p. 20-28.

32. Iisus Hristos în izvoare antice profane, ST, nr. 1/1989, p. 7-24.33. „Eshatologia paulină“, RT, nr. 4/1993, p. 50-69.34. The Soul after Death in the Epistles of St. Paul, în: Praktika, Dieqnou,j

Epistimonikou, Sune,driou O Apo,stoloj Pau,loj kai o eurwpaiko,j politismoj (Proceedings of the International Congress „St Paul and the European Civilization“ Veria 26-28 iunie 1997), Βερια (Veria), 1997, p. 215-238.

35. Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului, Bucureşti, 1996, 65 p.36. Doctorul sufletelor şi al trupurilor, „Christiana”, 2/1996.37. Naşterea de sus, Sibiu, 1996, 102 p.38. „Să iubeşti pe aproapele tău“, Transilvania, nouă serie nouă, XXIX (CV), nr. 1-2/1999, p. 41-

53.39. „The Actuality of Church Fathers’ Biblical Exegesis“, în: James D.G. Dunn, Hans Klein,

Ulrich Luz und Vasile Mihoc, Auslegung der Bibel in orthodoxer und westlicher Perspektive (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 130), Tübingen, 2000, p. ...

40. Predici exegetice la Duminicile de peste an, Ed. Teofania, Sibiu, 2001, 304 p.

„Labor amoris. Sfânta Scriptură în Versiunea Anania“, Iisus Biruitorul, anul XIV (2003), nr. 1 şi 2.

Page 23: Bibliografie NT

DUMINICA

Stăniloae, Dumitru, Sâmbăta, ziua morţilor – Duminica ziua Învierii şi a vieţii fără de sfârşit , „Ortodoxia“, XXXIII (1981), nr. 2, p. 129-135.

VECHIUL TESTAMENT

PROFEŢI

Abrudan, Dumitru, Profeţii şi rolul lor în istoria mântuirii, MA, XXVIII (1983), nr. 3-4, p. 139-149.

SABAT

Negoiţă, T., Sabatul Vechiului Testament. Studiu de arheologie biblică, Bucureşti, 1935.Negoiţă, Ath., Despre Sabat. Originea sâmbetei şi a Duminicii, ST, serie nouă, III (1953), nr. 9-10, p.

514-541.