bibliografie litere

29
LRC Dicţionare: Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain Dicţionar de simboluri (vol. I, II, III), Ed. Artemis, Bucureşti, 1994 *** Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii (DSL), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997 Ducrot, Oswald & Schaeffer, Jean-Marie Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Ed. Babel, Bucureşti, 1996 Evseev, Ivan Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale , Ed. Amarcord, Timişoara, 1994 Petraş, Irina Teoria literaturii dicţionar-antologie, EDP, Bucureşti, 1996 *** Terminologie retorică şi poetică, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994 Bibliografie selectivă: Barthes, Roland Gradul zero al scriiturii. Ce este scriitura, în „Poetică şi stilistică”, Ed. Univers, Bucureşti, 1972 Blaga, Lucian Geneza metaforei şi Orizont şi stil, în „Trilogia culturii”, ELU, Bucureşti, 1969 Coteanu, Ion Stilistica funcţională a limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1973 Eco, Umberto Limitele interpretării, Ed. Pontica, Constanţa, 1996 Grupul µ Retorica generală, Ed. Univers, Bucureşti, 1974 Mancaş, Mihaela Stilul indirect liber în româna literară, EDP, Bucureşti, 1972

Upload: pastarnac-costelus

Post on 16-Apr-2015

139 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

an 1, sem 1

TRANSCRIPT

Page 1: bibliografie litere

LRC

Dicţionare:

Chevalier, Jean & Gheerbrant, Alain Dicţionar de simboluri (vol. I, II, III), Ed. Artemis,

Bucureşti, 1994

*** Dicţionar general de ştiinţe. Ştiinţe ale limbii (DSL), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1997

Ducrot, Oswald & Schaeffer, Jean-Marie Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului, Ed.

Babel, Bucureşti, 1996

Evseev, Ivan Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Ed. Amarcord, Timişoara, 1994

Petraş, Irina Teoria literaturii dicţionar-antologie, EDP, Bucureşti, 1996

*** Terminologie retorică şi poetică, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 1994

Bibliografie selectivă:

Barthes, Roland Gradul zero al scriiturii. Ce este scriitura, în „Poetică şi stilistică”, Ed. Univers,

Bucureşti, 1972

Blaga, Lucian Geneza metaforei şi Orizont şi stil, în „Trilogia culturii”, ELU, Bucureşti, 1969

Coteanu, Ion Stilistica funcţională a limbii române, Ed. Academiei, Bucureşti, 1973

Eco, Umberto Limitele interpretării, Ed. Pontica, Constanţa, 1996

Grupul µ Retorica generală, Ed. Univers, Bucureşti, 1974

Mancaş, Mihaela Stilul indirect liber în româna literară, EDP, Bucureşti, 1972

Plett, Heinrich Ştiinţa textului şi analiza de text, Ed. Univers, Bucureşti, 1983

Ricoeur, Paul Metafora vie, Ed. Univers, Bucureşti, 1984

Vianu, Tudor Studii de stilistică, EDP, Bucureşti, 1968

Page 2: bibliografie litere

TL

Literatura şi autorul

Barthes, Roland – „Scriitori şi scriptori”, Romanul scriiturii, Univers, 1987

Barthes, Roland – S / Z, Paris, Seuil, 1970

Baudelaire, Ch. – prefeţele la Florile răului, ediţie Chişinău, 1991

Benn, Gottfried – „Probleme ale liricii”, în revista „Secolul XX”, nr. 7 / 1969, Bucureşti

Eco, Umberto – „Marginalii şi glose la Numele trandafirului”, în revista „Secolul XX”, 272-

273 / 1983, Bucureşti

Eliade, Mircea – Profetism românesc. România în eternitate, vol. 2, Ed. „Roza Vânturilor”,

Bucureşti, 1998, Roza Vânturilor, 1998 „Cultura scriitorului”, p. 92-93

Eliot, T.S. – „Tradiţia şi talentul personal” în Eseuri, Ed. Univers, Bucureşti, 1974

Friedrich, Hugo – Structura liricii moderne, Univers, Bucureşti, 1998,

Lamartine, Alphonse de – prefaţa la Meditaţii, în Arte poetice. Romantismul, coord Angela

Ion, Univers, 1982

Le Rider, Jacques – Jurnale intime vieneze, Polirom, Iaşi, 2001, (cap. I şi II)

Mallarmé, St.- [Scrisori şi scrieri despre carte], coord. Henry Meschonnic, Verdier, Paris,

1982

Manolescu, Nicolae – Lecturi infidele, EPL, 1966, Pseudopostfaţă, „Posibilitatea criticii şi a

istoriei literare”, p.178- 187

Marino, Adrian – „Biografia”, în Dicţionar de idei literare, Eminescu, 1984

Muşina, Alexandru – Paradigma poeziei moderne, Leka Brîncuş, f.a., fl.

Ortega Y Gasset, J. – Dezumanizarea artei, Humanitas, Bucureşti, 2000.

Pessoa, Fernando – Le chemin du Serpent. Essais et pensées, Christian Bourgois Editeur,

1991, lettre a Casais Monteiro, p.149-165

Page 3: bibliografie litere

Richard, Jean- Pierre - Littérature et sensation, Seuil, Paris, 1954

Rimbaud, Arthur – Scrieri alese, EPLU, 1968

Wellek, R. şi Warren, A.– „Literatura şi biografia” în Teoria literaturii, EPLU, Bucureşti,

1967

Literatura şi cititorul

Călinescu, Matei – Aspecte literare, EPL, 1965, „Gânduri despre critica literară”

Cornea, Paul – Introducere în teoria lecturii, Ed. Polirom, 1998

Corniş- Pop, Marcel – Tentaţia hermeneutică şi rescrierea critică, Ed. Fundatiei Culturale

Române, Bucureşti, 2000, cap. VIII– „Rescriind, recitind, revizuind”, p. 365-401

Eco, Umberto – Lector in fabula, Univers, Bucureşti, 1995

Eliade, Mircea – Profetism românesc. România în eternitate, vol. 2, Ed. „Roza Vânturilor”,

Bucureşti, 1998, Roza Vânturilor, 1998, „Scriitorul şi publicul său”, p. 90-92

Eliot, T.S. – „Funcţia criticii”, în Eseuri, Univers, Bucureşti, 1974

Fish, Stanley – „Literatura în cititor: stilistica afectivă”, în Poetica americană, orientări

actuale– Studii critice, antologie, note şi bibliografie de M. Borcilă şi R. McLain, Dacia,

Cluj, 1981

Jauss, H.R. – „Istoria literaturii ca provocare a teoriei literaturii”, în Antologia Introducere

în Teoria Literaturii, coord. de A. Tănăsescu şi N. Raţă, Ed. Universităţii Bucureşti, 1997, p.

41-70

Petrescu, Ioana Em. – „Eu, cititorul”, Portret de grup cu I. Em. Petrescu, Ed. Dacia, 1991

Santerres-Sarkany, St. – Teoria literaturii, Cartea Românească, 2000, cap. IV,

„Suveranitatea cititorului”, p.68-93

Page 4: bibliografie litere

Literatura şi istoria literară- obiective, moduri, teorii ale criticii literare

Barthes, Roland - „Istorie sau literatură?”, în Despre Racine, EPLU, Bucureşti, p. 183-206

sau în Antologia Introducere în Teoria Literaturii, coord. de A. Tănăsescu şi N. Raţă, Ed.

Universităţii Bucureşti, 1997, p.94-111

Bloom, Harold – Canonul occidental. Cărţile şi şcoala epocilor, Univers, Bucureşti, 1998,

traducere Diana Stanciu

Călinescu, George - „Tehnica criticii şi a istoriei literare”, în Principii de estetică, EPL,

Bucureşti, 1968, p. 74-99

Crăciun, Gheorghe – Introducere în teoria literaturii, Editura Magister / Cartier, 1997

Genette, Gérard - „Poetică şi istorie”, în Figuri, Editura Univers, 1972, p.277-285

Jauss, Hans Robert - „Istoria literară ca provocare a ştiinţei literaturii”, în Antologia

Introducere în Teoria Literaturii, coord. de A. Tănăsescu şi N. Raţă, Ed. Universităţii

Bucureşti, 1997, p. 41-70

Martin, Mircea – Canonizare şi decanonizare, în „Observatorul cultural” nr. 2/7.03-

13.03.2000 pag. 16-17

Martin, Mircea – Despre canonul estetic, în „România literară” nr. 5/9-15.02.2000 pag . 3,

14-15

Wellek, René - „Conceptul de evoluţie”, în volumul Conceptele criticii, Editura Univers,

1970, p. 39-55

Page 5: bibliografie litere

Literatura şi critica literară- obiective, moduri, teorii ale criticii literare

Călinescu, Matei - Aspecte literare, EPL, Bucureşti, 1965, „Gânduri despre critica literară”,

p.328-333

Corniş - Pop, Marcel - Tentaţia hermeneutică şi rescrierea critică, Editura Fundaţiei

Culturale Române, 2000, cap. VIII „Recitind, rescriind, revizuind: interpretarea

poststructuralistă şi pedagogia literară”, p. 365-401

Eliot, T.S. - „Funcţia criticii”, în Eseuri, Ed. Univers, Bucureşti, 1974

Genette, Gérard - „Critică şi poetică”, „Structuralism şi critică literară” în Figuri, Ed.

Univers, Bucureşti, 1978, p. 273-276, 277-285, 64-85

Manolescu, Nicolae – „Posibil decalog pentru critica literară”, în „România literară”, nr. 18,

7-13 mai 2003

Martin, Mircea „Singura critică”, în Singura critică, Ed. Cartea Românească, Bucureşti,

1986, p. 59-80

Poulet, Georges - Conştiinţa critică, Ed. Univers, Bucureşti, 1979, „Fenomenologia

conştiinţei critice”, p.289-313, „Conştiinţă de sine şi conştinţă a celuilalt”, p. 314-328

Schaeffer, J.M.; Roussin, Ph. - „Studii literare”, în Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor

limbajului, coord. Oswald Ducrot, J.M. Schaeffer, Editura Babel, p. 59-71

Starobinski, Jean – Relaţia critică, Ed. Univers, Bucureşti, 1974, „Relaţia critică”, p. 23-42

Wellek, René, Conceptele criticii, Ed. Univers, Bucureşti, 1970, „Teoria, critica şi istoria

literară”, „Termenul şi conceptul de critică literară”, p. 22-38, 39-55

Page 6: bibliografie litere

Funcţiile literaturii

Aristotel - „Sfaturi în legătură cu stârnirea sentimentelor de milă şi frică”, (cap. XIII).

„Tragicul brutal şi tragicul artistic. Feluritele chipuri de a stârni emoţia tragică” (cap. XIV),

în Poetica, Ed. Academiei, Bucureşti, 1965, p. 69-72

Auden, W.H. – „Poetul şi cetatea”, în Romulus Bucur, Alexandru Muşina – Antologie de

poezie modernă. Poeţi moderni despre poezie, Ed. Leka-Brîncuş, f.l., f.a., p. 219-230

Barthes, Roland – „Prefaţa la Eseuri critice”, în Romanul scriiturii, Ed. Univers, Bucureşti,

1987, p. 113-133

Detienne, Marcel – Stăpânitorii de adevăr în Grecia arhaică, Editura Symposion, 1996, cap.

„Memoria poetului”, p.49-73

Dufrenne, Mikel, Fenomenologia experienţei estetice, vol. II Meridiane, Bucureşti, 1976,

„Atitudinea estetică”, p.111-120; „Adevărul obiectului estetic”, p. 193-236

Eliade, Mircea – Aspecte ale mitului, Univers, Bucureşti, 1978, cap.II-V, p.21-87

Eliot, T.S. – „Funcţia socială a poeziei”, în Eseuri, Ed. Univers, Bucureşti, 1974, p. 89-101

Huizinga, Johan – Homo ludens, Humanitas, Bucureşti, 1998

Lévi- Strauss, Claude – Antropologia structurală, Politică, Bucureşti, 1978, cap.III,

„Limbaj şi societate”, p. 82-98, „Structura miturilor”, p. 246-278

Pippidi, D.M. – Formarea ideilor literare în antichitate, ediţia a III-a, Polirom, Iaşi, „Platon

şi problemele poeziei”, p. 51-70, „Poetica lui Aristotel”, p. 71-112

Tatarkiewicz, Wladyslaw – Istoria celor şase noţiuni, Meridiane, Bucureşti, 1981 cap.

„Arta: istoria raportului dintre artă şi poezie”, p.133-176

Wellek, R., Warren, A.– „Funcţia literaturii” în Teoria literaturii, EPLU, Bucureşti, 1967,

p.54-66

Page 7: bibliografie litere

Literatura şi limbajul

Aristotel - Poetica, Ed. Academiei, Bucureşti, 1965

Barthes, R.- „Gradul zero al scriiturii”, în Poetică şi stilistică, Univers, Bucureşti,

1972

Crăciun, Gh.- Introducere în teoria literaturii, Magister / Cartier, 1997, „Natura

literaturii”, p.15-29

Eliot, T.S. – „Tradiţia şi talentul personal”, în Eseuri, Univers, Bucureşti, 1974

Fish, Stanley – „Cât de obişnuit este limbajul obişnuit?”, în Antologia de texte Introducere

în Teoria Literaturii, coord. de A. Tănăsescu şi N. Raţă, Ed. Universităţii Bucureşti, 1997, p.

393-408.

Jakobson, Roman – „Lingvistică şi poetică”, în antologia Probleme de stilistică, Ed.

Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p. 83-125.

Lévi- Strauss, Claude – Antropologia structurală, Politică, Bucureşti, 1978, cap.IV,

„Lingvistică şi antropologie”, p. 68-82

Marcus, Solomon – Poetica matematică, Ed. Academiei R.S.R., Bucureşti, 1970, p. 31-55

sau în Antologia Introducere în Teoria Literaturii, coord. de A. Tănăsescu şi N. Raţă, Ed.

Universităţii Bucureşti, 1997, p.260-282, „Opoziţii între limbajul ştiinţific şi cel poetic” .

Mukařovski, Jan – „Despre limbajul poetic”, în Studii de estetică, Ed Univers, 1974, p.343-

355 sau în Antologia Introducere în Teoria Literaturii, coord. de A. Tănăsescu şi N. Raţă,

Ed. Universităţii Bucureşti, 1997, p. 199-208

Plett, Heinrich F. –Ştiinţa textului şi analiza de text, Ed. Univers, Bucureşti, 1975, cap. „De

la ştiinţa literaturii la ştiinţa textului”, p. 8-34 sau în Antologia de texte Introducere în Teoria

Literaturii, coord. de A. Tănăsescu şi N. Raţă, Ed. Universităţii Bucureşti, 1997, p. 112-135

Vianu, Tudor – „Dubla intenţie a limbajului şi problema stilului”, în Arta prozatorilor

români, Albatros, Bucureşti, 1977, p.9-14

Page 8: bibliografie litere

Wellek, René şi Warren, Austin – Teoria literaturii, EPLU, Bucureşti, 1967, „Natura

literaturii”, p.43-53.

Suggested Bibliography

E-exercises; T-theory; T+E- theory and exercises

Arhire, Mona & Anamaria Micu, Limba engleza. 1600 de teste

grilă, Braşov: Editura

Aula, 2004 (E)

Bantaş, Andrei, Limba engleză în 60 de zile, Bucureşti: Editura

Teora, 1992 (T+E)

Chiţoran, D., Irina Panovf, Ioana Poenaru, Exerciţii de gramatică

engleză, Bucureşti:

Editura Teora, 2008 (E)

Galea, Ileana, Virgil Stanciu, English with Tears, Cluj: Editura Da-

cia, 1999 (E)

Hulban, Horia, Lăcătuşu, Tamara, Gogălniceanu, Galina,

Competenţă şi performanţă –exerciţii şi teste de limba en-

gleză, Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi enciclopedică,

1983 (E)

Leviţchi, Leon, Iona Preda, Gramatica limbii engleze, Bucureşti:

Ed. Gramar, 1996 (T)

Page 9: bibliografie litere

Morris, S., Stanton, A. Nelson’s Proficiency Workbook. Longman,

1998 (E)

Timar, Eszter, Limba engleză în teste şi exerciţii, Bucureşti: Ed.

Teora, 1998 (E)

Thomson A. J., Martinet A. V., A Practical English Grammar, Ox-

ford: Oxford

University Press, 1986 (T)

Thomson A. J., Martinet A. V., A Practical English Grammar Exer-

cises 1, Oxford:

Oxford University Press, 2002 (T+E)

Vince, Michael, Advanced Language Practice, Macmillan, 2003

(T+E)

Walker E., Elsworth, S., Grammar Practice for Upper intermedi-

ate Students. Harlow:

Longman, 2000 (T+E)

+ carti de/despre civilizatie britanica

LITERATURA ROMÂNA VECHE – OVIDIU MOCEANU

Texte literare

ANTIM IVIREANUL, Opere, ed. Critica si 9ntrod 9ntroductive de Gabriel

STREMPEL, Bucuresti, Ed. Minerva, 1972.

Page 10: bibliografie litere

ANTIM IVIREANUL, Didahii, postfata si bibliografie de Florin FAIFER,

Bucuresti, Ed. Minerva, 1983.

*** Antologia gândirii românesti. Secolele XV-XIX, Bucuresti, Ed.

Politica, 1967.

BOGDAN, IOAN, Cronice inedite atingatoare de istoria românilor, Bucuresti,

Ed. Socec, 1895.

BOGDAN, IOAN, Scrieri alese, ed. îngrijita si studiu introductiv de G.

MIHAILA, Bucuresti, Ed. Academiei, 1968.

CANTEMIR, DIMITRIE, Opere. Istoria ieroglifica, vol. I-II, ed. îngrijita si

studiu introductiv de P.P. PANAITESCU, Bucuresti, E.P.L., 1965.

CANTEMIR, DIMITRIE, Opere complete, vol. I, ed. critica de Virgil CÂNDEA,

Bucuresti, Ed. Academiei, 1974.

CANTEMIR, DIMITRIE, Divanul sau Gâlceava înteleptului cu lumea sau

Giudetul sufletului cu trupul, Bucuresti, E.P.L., 1969.

CANTEMIR, DIMITRIE, Istoria ieroglifica, cu o postfata de Elvira SOROHAN,

Bucuresti, E.P.L., 1969.

COSTIN, MIRON, Opere, vol. I-II, ed. Critica îngrijita de P.P. PANAITESCU,

Bucuresti, E.P.L., 1965.

COSTIN, MIRON, Opere alese, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1967.

*** Crestomatia limbii române vechi, vol. I (1521-1639), coord. Alexandru

Mares, Bucuresti, Ed. Academiei Române, 1994.

*** Cronicari munteni, vol. I-III, ed. îngrijita de Mihail GREGORIAN,

Bucuresti, Ed. Minerva, 1984 (v. si ed. în doua vol., 1961).

*** Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI publicate de Ioan

Bogdan, ed. revazuta si completata de P.P. PANAITESCU, Bucuresti, Ed.

Academiei, 1959.

*** Cronici si povestiri românesti versificate, ed. critica de Dan SIMONESCU,

Bucuresti, Ed. Academiei, 1967.

Page 11: bibliografie litere

DOSOFTEI, Opere. Versuri, vol. I, ed. critica de N.A. URSU, Bucuresti, Ed.

Minerva, 1978.

GRECEANU, Radu, Istoria domniei lui Constantin Basarab Brâncoveanul

voievod (1688-1714), ed. critica de Aurora ILIES, Bucuresti, Ed. Academiei,

1970.

*** Literatura româna veche (1402-1647), vol. I-II, antologie, studiu, note

de G. MIHAILA si Dan ZAMFIRESCU, Bucuresti, Ed. Tineretului, 1969.

NEAGOE Basarab, Învataturile lui Neagoe Basarab catre fiul sau Teodosie.

Text ales si stabilit de Florica MOISIL si Dan ZAMFIRESCU. Traducerea

originalului slavon de G. MIHAILA. Studiu introductiv si note de Dan

ZAMFIRESCU si G. MIHAILA, Bucuresti, Ed. Minerva, 1970 (v. si ed. 1971).

NECULCE, Ion, Opere, ed. critica de Gabriel STREMPEL, Bucuresti, Ed.

Minerva, 1982.

*** Palia de la Orastie (1581-1582), text, facsimile, indice; ed. îngrijita de

Viorica PAMFIL, Bucuresti, Ed. Academiei, 1968.

*** Poezia româneasca de la începuturi pâna la 1830. Antologie, glosar si

bibliografie de Gabriela GABOR. Prefata de Dan Horia MAZILU, Bucuresti,

Ed. Fundatiei Culturale Române, 1996.

*** Texte românesti din secolul al XVI-lea, coord. Ion GHETIE, Bucuresti,

Ed. Academiei, 1982.

URECHE, Grigore, Letopisetul Tarii Moldovei, text stabilit, studiu introd.,

note si glosar de Liviu ONU, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1987.

Istorii literare

BREAZU, Ion, Literatura Transilvaniei, Bucuresti, Ed. Casa Scoalelor,

1944.

BUCUR, Marin, Istoriografia literara româneasca de la origini pâna la G.

Page 12: bibliografie litere

Calinescu, Bucuresti, Ed. Minerva, 1973.

CARDAS, Gh., Istoria literaturii românesti de la origini pâna în zilele

noastre, Bucuresti, Ed. Oltenia, 1938.

CARTOJAN, Nicolae, Istoria literaturii române vechi, vol. I-III, Bucuresti,

F.R.P.L.A. (v. si ed. 1980).

CALINESCU, G., Istoria literaturii române de la origini pâna în prezent,

Bucuresti, F.R.P.L.A., 1941 (vezi si ed. 1982).

CIOBANU, Stefan, Istoria literaturii române vechi, Bucuresti, Ed. Monitorul

Oficial, 1947 (v. si ed. 1989).

LITERATURA ROMÂNA VECHE – OVIDIU MOCEANU

DENSUSIANU, Aron, Istoria limbei si literaturei române, Iasi, Tip. Goldner,

1885.

FLORESCU, Nicolae, Istoriografia literaturii române vechi, vol. I, Bucuresti,

Ed. “Jurnalul literar”, 1996.

IORGA, Nicolae, Istoria literaturii românesti, ed. a II-a, vol. I-III, Bucuresti,

Ed. Suru, 1925-1933 (v. si ed. mai recenta).

IORGA, Nicolae, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea, vol. I-II;

ed. a doua îngrijita de Barbu Teodorescu, Bucuresti, E.D.P., 1969.

*** Istoria literaturii române, vol. I, Bucuresti, Ed. Academiei, 1964 (v. si

ed. 1970).

IVASCU, George, Din istoria teoriei si criticii literare românesti, Bucuresti,

Ed. Stiintifica, 1967.

IVASCU, George, Istoria literaturii române, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1969.

MANOLESCU, Nicolae, Istoria critica a literaturii române, vol. I, Bucuresti,

Minerva, 1990.

PIRU, Al., Istoria literaturii române, vol. I-II, Bucuresti, E.D.P., 1970.

Page 13: bibliografie litere

PIRU, Al., Istoria literaturii române de la origini pâna la 1830, Bucuresti,

Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1977.

PIRU, Al., Literatura româna veche, Bucuresti, E.P.L., 1961.

PUSCARIU, Sextil, Istoria literaturii române. Epoca veche, ed. a II-a, Sibiu,

Tip. Krafft, 1930.

ROTARU, Ion, O Istorie a literaturii române, vol. I-II, Bucuresti, Ed. Minerva,

1971-1972.

SCARLAT, Mircea, Istoria poeziei românesti, vol. I, Bucuresti, Ed. Minerva,

1982.

SOROHAN, Elivra, Introducere în istoria literaturii române, Iasi, Ed. Univ.

“Al. I. Cuza”, 1997.

THEODORESCU, Barbu, Istoria bibliografiei române, ed. a II-a, Bucuresti,

E.E.R., 1972.

TOMESCU, Mircea, Istoria cartii române, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968.

Studii (volume)

BOGDAN, Ioan, Vechile cronici moldovenesti pâna la Ureche, Bucuresti,

Ed. Göbl, 1891.

CARTOJAN, Nicolae, Cartile populare în literatura româneasca, vol. I-II,

Bucuresti, Casa Scoalelor si F.R.L.A., 1929-1938 (v. si ed. 1974).

CALIN, Vera, Alegoria si esentele. Structuri alegorice în literatura veche si

noua, Bucuresti, E.P.L.U., 1969.

CÂNDEA, Virgil, Ratiunea dominanta. Contributii la istoria umanismului

românesc, Cluj, Ed. Dacia, 1979.

CHITIMIA, I.C., Probleme de baza ale literaturii române vechi, Bucuresti,

Ed. Academiei, 1972.

CORNEA, Paul, Conceptul de istorie literara în literatura româna, Studiu

si antologie de..., Bucuresti, Ed. Eminescu, 1978.

CRISTEA, Valeriu, Introducere în opera lui Ion Neculce, Bucuresti, Ed.

Page 14: bibliografie litere

Minerva, 1984.

CURTICAPEANU, Doina, Orizonturile vietii în literatura româna veche

româneasca (1520-1743), Bucuresti, Ed. Minerva, 1975.

CURTICAPEANU, Doina, Melancolia neasemuitului Inorog, Cluj, Ed. Dacia,

1973.

*** Dimitrie Cantemir interpretat de..., ed. îngrijita si prefata de Suzana-

Carmen DUMITRESCU, Bucuresti, Ed. Eminescu, 1977.

DUTU, Alexandru, Cartile de întelepciune în cultura româna, Bucuresti,

Ed. Academiei, 1972.

DUTU, Alexandru, Coordonate ale literaturii românesti în secolul al

XVIII-lea, Bucuresti, E.P.L., 1968.

FLORESCU, V., Conceptul de literatura veche. Geneza si evolutie. Rolul sau

în istoria esteticii si a teoriei literaturii, Bucuresti, Ed. Stiintifica, 1968.

GHETIE, Ion, Începuturile scrisului în limba româna. Contributii filologice

si lingvistice, Bucuresti, Ed. Academiei, 1974.

GHETIE, Ion; MARES, Al., Originile scrisului în limba româna, Bucuresti,

Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1985.

GIURESCU, C., Contributiuni la studiul cronicilor muntene, Bucuresti, Tip.

Bukurester Tageblatt , 1906.

GIURESCU, C., Noi contributiuni la studiul cronicilor muntene, Bucuresti,

Ed. Göbl, 1908.

HASDEU, B.P., Cuvente den batrâni, vol. I-II. Cartile poporane ale românilor

în secolul al XVI-lea în legatura cu literatura poporana cea

nescrisa, Bucuresti, Noua Tip. Nationala, 1879 (v. si ed. mai recenta).

LITERATURA ROMÂNA VECHE – OVIDIU MOCEANU

206

LUPAS, I., Cronicari si istorici români din Transilvania, vol. I-II, Craiova,

Ed. Scrisul românesc, f.a.

Page 15: bibliografie litere

MARTINESCU, D., Cronicari si cronici în tarile române, Bucuresti, Ed.

Stiintifica, 1967.

MAZILU, Dan Horia, Barocul în literatura româna din secolul al XVII-lea,

Bucuresti, Ed. Minerva, 1976.

MAZILU, Dan Horia, Cronicari munteni, Bucuresti, Ed. Minerva, 1978.

MAZILU, Dan Horia, Introducere în opera lui Antim Ivireanul, Bucuresti,

Ed. Minerva, 1999.

MAZILU, Dan Horia, Literatura româna în epoca Renasterii, Bucuresti, Ed.

Minerva, 1984.

MAZILU, Dan Horia, Vocatia europeana a literaturii române vechi, Bucuresti,

Ed. Minerva, 1991.

MIHAILA, G., Contributii la istoria literaturii române vechi, Bucuresti, Ed.

Minerva, 1972.

MIHAILA, G., Cultura si literatura româna veche în context european,

Bucuresti, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1979.

MUNTEANU, Romul, Clasicism si baroc în cultura europeana din secolul

al XVII-lea, Bucuresti, Ed. Univers, 1981.

NEGRICI, Eugen, Expresivitatea involuntara, Bucuresti, Ed, Cartea Româneasca,

1977.

NEGRICI, Eugen, Imanenta literaturii, Bucuresti, Ed, Cartea Româneasca, 1981.

NEGRICI, Eugen, Antim – logos si personalitate, Bucuresti, Ed, Minerva, 1971.

NEGRICI, Eugen, Naratiunea în cronicile lui Grigore Ureche si Miron

Costin, Bucuresti, Ed, Minerva, 1972.

NEGRICI, Eugen, Poezia medievala în limba româna, Craiova, Ed. Vlad &

Vlad, 1996.

NOICA, Constantin, Pagini despre sufletul românesc, Bucuresti, Ed.

Humanitas, 1991.

PANAITESCU, P.P., Începuturile si biruinta scrisului în limba româna,

Page 16: bibliografie litere

Bucuresti, Ed. Academiei, 1965.

PLAMADEALA, Antonie, Clerici ortodocsi, ctitori de limba si cultura

româneasca, Bucuresti, Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii

Ortodoxe Române, 1977.

PLAMADEALA, Antonie, Dascali de cuget si simtire româneasca, Bucuresti,

Ed. IBMBOR, 1981.

ROTARU, Ion, Valori expresive în opera lui Miron Costin, Bucuresti, Ed.

Minerva, 1976.

SASU, Voichita, Destinul ideilor literare, Bucuresti, E.D.P., 1996.

SIMONESCU, Dan; CHITIMIA, I.C., Cartile populare în literatura româneasca,

vol. I-II, Bucuresti, E.P.L., 1963.

SOROHAN, Elvira, Cantemir în Cartea ieroglifelor, Bucuresti, Ed. Minerva,

1978.

TANASESCU, Manuela, Despre “Istoria ieroglifica”, Bucuresti, Ed. Cartea

Româneasca, 1970.

URSU, G.G., Memorialistica în opera cronicarilor, Bucuresti, Ed. Minerva,

1972.

VAIDA, P., Dimitrie Canteemir si umanismul, Bucuresti, Ed. Minerva, 1972.

VEDINAS, Traian, Coresi, Bucuresti, Ed. Albatros, 1985.

VELCIU, Dumitru, Cronicarul Radu Popescu, Bucuresti, Ed. Minerva, 1978.

VELCIU, Dumitru, Grigore Ureche, Bucuresti, Ed. Minerva, 1989.

VELCIU, Dumitru, Miron Costin, Bucuresti, Ed. Minerva, 1973.

ZAMFIRESCU, Dan, Contributii la istoria literaturii române vechi, Bucuresti,

Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1981.

Dictionare

Dictionar de literatura româna. Scriitori, reviste curente, coord. Dimitrie

PACURARIU, Bucuresti, Ed. Univers, 1979.

Dictionarul literaturii române de la origini pâna la 1900, Bucuresti, Ed.

Page 17: bibliografie litere

Academiei, 1979.

Literatura româna. Dictionar cronologic, coord. I.C. CHITIMIA si Al.

DIMA, Bucuresti, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, 1979.

Scriitori români. Mic dictionar, coord. si revizie Mircea ZACIU în colab. cu

Marian PAPAHAGI si Aurel SASU, Bucuresti, Ed. Stiintifica si Enciclopedica,

1978.

STRAJE, Mihail, Dictionar de pseudonime, alonime, anagrame, asteronime,

criptonime, ale scriitorilor si publicistilor români, Bucuresti, Ed.

Minerva, 1973.

Lingv

INTRODUCERE IN LINGVISTICA GENERALA

BIBLIOGRAFIE

Anghelescu, Nadia (2007)                     Introducere în studiul limbii.

București: Ed. Universității din București

Benveniste, Emile (2000)                      Probleme de lingvistică

generală, vol. I, II. București: Universitas

Bidu-Vrănceanu, A. et alii.                   Dicționar general se științe.

Științe ale limbajului. București: Ed. Științifică

Budagov,R.A. (1961)                            Introducere în știința limbii.

București: Ed. Științifică

Page 18: bibliografie litere

Coșeriu Eugenio (1999)                         Introducere în lingvistică. Cluj:

Ed. Echinox

Deroy, Louis (1956)                              L’emprunt linguistique. Paris

Société d’Edition ‘Les Belles Lettres’.

Graur, Al. (1961)                                    Studii de lingvistică generală.

București, Ed. Academiei

      idem (ed.)  (196-)                                Introducere în lingvistică.

București: Ed. Științifică

    Ionescu, E. (1997)                                 Manual de lingvistică

generală. București: Ed.ALL

Lyons, J. (1981)                                   Language and Linguistics.

Cambridge University Press

  idem    (1995)                                    Introducere în lingvistica

teoretică. București: Ed. Științifică

Martinet, A. (1970)                               Elemente de lingvistică generală.

București: Ed. Științifică

Munteanu, Eugen (2005)                        Introducere în lingvistică. Iași:

Polirom

Oprea, Ioan (2007)                               Elemente de filozofia limbii. Iași:

Institutul European

Robins, R. H. (2003)                             Scurtă istorie a lingvisticii. Iași:

Ed. Polirom

Page 19: bibliografie litere

Saussure, Ferdinand de (1998)               Curs de lingvistică generală.

Iași: Ed. Polirom

Wald, L. & Slave, E. (1968)                  Ce limbi se vorbesc pe glob?

București: Ed. Științifică

Wald, Lucia (1969)                               Progresul în limbă. Scurtă istorie

a limbajului. București: Ed. Științifică

       idem  (1998)                                      Pagini de teorie și istorie a

lingvisticii. București: ed. ALL

Weinreich, U.  (1953)                            Languages in Contact. Findings

and Problems. Linguistic Circle of New York

***    (1971)                                         Tratat de lingvistică generală.

București: Ed.

Academiei