bibliografie selectivĂ

21
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ Dicţionare, Enciclopedii 1. Adeline, Julès, Lexique des termes d’art, Ed. A.Quantin, Paris, 1953; 2. Antonella, Fuga, Techniques et materiaux des arts, Ed.Hazan, Paris, 2005; 3. Bălănescu, Gr., Dicţionar de chimie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1964; 4. Bèguin, Andrè, Dictionnaire technique de la peinture, Paris, 1984; 5. Bèguin, Sylviè, Enciclopedia picturii italiene, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974; 6. Blockx, Jèan, Le compendium a l’usage des artistes peintres , Ed. J. E. Buschmann, Anvers, 1922; 7. Brezeanu, Maria, Mică enciclopedie de chimie, Ed. Enciclopedică română, Bucureşti, 1974; 8. Brock, J., Compendium a l’usage des artistes peintres, Anvers, 1922; 9. Brown, P., Michelle, Ghid de artă creştină, Ed. Casa Cărţii, Oradea, 2009; 10. Caron, Leon, Guide du peintre en batiments, Paris, 1905; 11. Debicki, Jacek, Favre, Jèan-Fraçois, Istoria artei, pictură, sculptură, arhitectură, Ed. Enciclopedia – RAO, Bucureşti, 1998; 12. Drăguţ, V., Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Stiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976; 13. Genáille, Robert, Enciclopedia picturii Flamande şi Olandeze, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1975; 409

Upload: manguta-cristian

Post on 26-Nov-2014

368 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Dicţionare, Enciclopedii

1. Adeline, Julès, Lexique des termes d’art, Ed. A.Quantin, Paris, 1953;

2. Antonella, Fuga, Techniques et materiaux des arts, Ed.Hazan, Paris, 2005;

3. Bălănescu, Gr., Dicţionar de chimie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1964;

4. Bèguin, Andrè, Dictionnaire technique de la peinture, Paris, 1984;

5. Bèguin, Sylviè, Enciclopedia picturii italiene, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1974;

6. Blockx, Jèan, Le compendium a l’usage des artistes peintres, Ed. J. E. Buschmann, Anvers,

1922;

7. Brezeanu, Maria, Mică enciclopedie de chimie, Ed. Enciclopedică română, Bucureşti, 1974;

8. Brock, J., Compendium a l’usage des artistes peintres, Anvers, 1922;

9. Brown, P., Michelle, Ghid de artă creştină, Ed. Casa Cărţii, Oradea, 2009;

10. Caron, Leon, Guide du peintre en batiments, Paris, 1905;

11. Debicki, Jacek, Favre, Jèan-Fraçois, Istoria artei, pictură, sculptură, arhitectură, Ed.

Enciclopedia – RAO, Bucureşti, 1998;

12. Drăguţ, V., Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească, Ed. Stiinţifică şi

Enciclopedică, Bucureşti, 1976;

13. Genáille, Robert, Enciclopedia picturii Flamande şi Olandeze, Ed. Meridiane, Bucureşti,

1975;

14. Havel, Marc, Guide technique de l’huile – Caracteristiques, composition, employ, Ed. Le

Franc &Bourgeois, 1979;

15. Hollingsworth, Arta în istoria umanităţii, Ed. Enciclopedia – RAO, Bucureşti, 1997;

16. Lacombe, Jacques, Dictionnaire portatif des beaux-arts, ou aprege de ce qui concerne

l’architecture, la sculpture, la gravure, la poesie et la musique, Paris, 1755;

17. Larousse, Frantisi Claude, Istoria vizuală a artei, Ed. Enciclopedia RAO, Bucureşti, 2001;

18. Lăzărescu, Liviu, Dicţionar de Artă, vol.I-II, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1995, 1998;

19. Mihalcu, M., Faţa nevăzută a formei şi culorii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1996;

20. Pernety, Don Antoine Joseph, Dictionnaire portatif de peinture, de sculpture, avec une traite

practique de differentes manieres, Paris, 1757;

21. Pictura Barocă, Două secole de minunăţii în pragul picturii moderne, Electa, Ed. Fundaţiei

Culturale Române, 1999;

409

Page 2: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

22. Pictura italiană, Maeştrii tuturor timpurilor şi capodoperele lor, Ed. Fundaţiei Culturale

Române, Electa, 1997;

23. Plinius cel Bătrân, Naturalis Historia. Enciclopedia cunoştinţelor din Antichitate, vol.I-VI,

Ed. Polirom, Bucureşti, 2001;

24. Porumb, M., Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania, secolele XIII-XVIII,

Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1998;

25. Prut, Constantin, Dicţionar de artă modernă, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982;

26. Şuşală, Ion, Ghidul artizanului amator, vol. I-II, Colecţia Caleidoscop, Ed. Ceres, 1973;

27. Şuşală, Ion, Dicţionar de artă, Ed. Sigma, Bucureşti, 1993;

28. Şuşală, N., Ion; Bărbulescu, Ovidiu, Dicţionar de artă-Termeni de atelier, Ed. Sigma,

Bucureşti, 1993;

29. Watèlet, Claude Henri, Dictionnaire des arts de peinture, sculpture et gravure, Tomes I-IV,

Ed. L. F. Prault, Paris, 1792;

Culegeri de documente

1. De Fourna, Dionisie, Erminia picturii bizantine, Ed.Sofia, Bucureşti, 2000;

2. Manuscripts of Heraclius, De coloribus et Arti romanorum, [cca. 900], trad. Angl. Mary

Merrifield, Londres, 1849;

3. Manuscripts of Théophile: Theophilus presbyter Schedula diversarum atrium, [cca. 1100],

Ed.Cosmogone, Paris, 1999;

4. Manuscripts of S.Audomar, Liber magistri Petri de Sancto Audomaro de coloribus faciendis,

[cca. 1250] trad. Angl. Mary Merrifield, Londres, 1849;

5. Manuscrit de Bologne, Segreti per Colori, [cca. 1400] trad. Angl. Mary Merrifield, Londres,

1849;

6. Manuscrit de Strasbourg, [cca. 1400] Berger Ernst : Beiträge, t. II, Ed. Vaduz, Munich, 1897.

7. Manuscripts of Alcherius, [cca.1411] trad. Angl. Mary Merrifield, Londres, 1849;

8. Manuscripts of le Bègue, Jehan, [cca.1431] trad. Angl. Mary Merrifield, Londres, 1849;

9. Manuscrit de Turquet De Mayerne, Theodore: Pictoria, Sculptoria & quae subalternarum

atrium, [1620], Berger Ernst: Beiträge, III; Ed Naudin: transcription M. Faidutti & C. Versini,

Lyon 1967

410

Page 3: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

Cataloage

1. Anastasiu, Anastase, Restaurare-stiinţă şi artă, Muzeul de Artă al României, Bucureşti, 1976 ;

2. Catalog general 2009, CTS, (tehnici de conservare)

3. Fernando, Marias, El Greco, Madrid, 2005;

4. Fernando, Checa, Tiţian and Veneţian Painting of the 16 th. century, Madrid, 2005;

5. Francisco, Calvo Serraller, Velazquez, Madrid, 2005;

6.

Lucrări generale şi speciale

1. Ailincăi, Cornel, Introducere în gramatica limbajului vizual, ediţia a III-a, Ed.

Polirom, Iaşi, 2010;

2. Albert, Leon Battista, Despre pictura, trad. G. Lăzărescu, Ed. Meridiane, Bucureşti,

1969;

3. Albu, Constantin D., Chimia culorilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1967;

4. Amiantov, N.I., Chimia şi tehnologia coloranţilor, Bucureşti, 1949;

5. Armenini, Giovanni Battisto de Faenza, De veri preccetti della pittura, Ravena, 1587;

6. Arnau, Frank, Arta falsificatorilor – falsificatorii artei, trad. G. Szekely, Ed.

Meridiane, Bucureşti 1970;

7. Artist’s Pigments. A handbook of their history and Characteristics, Cambridge, 1986;

8. Avi, Jèan, La peinture a l’encaustique, la technique des Anciens pour les peintres d’

aujourd’ hui, Ed. Fleurus, Paris, 1992;

9. Bartoş, M., J., Compoziţia în pictură, Ed. Polirom, Iaşi, 2009;

10. Balth, Henry, Grammaire du dessin, Ed. L. Bordeaux-Capelle, Dinant, 1928;

11. Barthelot, Marcelin, Les origines de l’alchimie, Paris, 1875;

12. Banta, Cornea Mateescu, Adezivi sintetici moderni, Bucureşti, 1967;

13. Baudouin, Paul, La fresque, sa technique, ses applications, Ed. II, Paris, 1931;

14. Bauma, P.J., Les couleurs et leur perception visuelle, Paris, 1949

15. Bell, Julian, Oglinda lumii – o nouă istorie a artei, Vellant, 2007;

16. Berciu, D., Istoria artelor, vol. I, Orientul, Arta preelenică, Arta Elenică, Arta

Elenistică, Imprimăria C. F. R., Bucureşti, 1947;

17. Bèrger, Ernst, Die Maltechnik des Altertums, Munchen, 1891;

18. Bèrger, Ernst, Die Wachsmalerei, Munchen, 1917;

19. Bèrger, Rene, Descoperirea picturii, trad., vol. I-III, Bucureşti, 1975;

20. Boigey, Maurice, La science des couleurs, Ed. Felix Alcan, Paris, 1923;

411

Page 4: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

21. Bontinck, E., Phisique et peinture, Paris Bruxelles, 1944, In qualche modo le maniere

degli autori veneziani, Venise, 1664, 1774;

22. Bősse, Abraham, Sentiment sur la distinction des diverses manieres de peinture,

dessin et gravure, et des originaux d’avec leurs copies, Paris, 1649;

23. Bouleau, Charles, Charpentes, La geometrie secrete des peintres, Paris, 1963;

24. Bouvier, Pierre Louis, Manuel des jeunes artistes et amateurs en peinture, Paris,

1827;

25. Botez – Crainic, Adriana, Istoria artelor plastice, vol. I-V, Ed. Sigma, 2000;

26. Busset, Mauricè, La technique moderne du tableau et les procedes secrets des grands

colorists des XV, XVI et XVII siecles recueillis et restitues par un homme dumétier , Paris,

1929;

27. Bouchotte, Les regles du dessin et du lavis, Paris, 1754;

28. Brusatin, Manlio, Histoire des couleurs, Ed. Giulio Einaudi, Turin, 1983,

Flammarion, 1986;

29. Carrassat, Patricia; Marcade, Isabelle, Mişcări artistice în pictură, Ed. RAO,

Bucureşti, 2007;

30. Carlyle, Leslie, The artist assistant, Arhetip publication, London, 2001;

31. Cautera, Linda, Oil Painting secrets from a master, Copryght, N. Y., 2009;

32. Chevreul, Michel Eugène, Recherches experimentales sur la peinture a l’huile,

Memoires de l’Academie des sciences, Paris, 1850;

33. Chevreul, Michel Eugène, Des couleurs et de leurs applications aux arts industriels,

a l’aide des circles chromatiques, Paris, 1864;

34. Chirico, Giorgio de, Memorii, Ed. Mediană, Bucureşti, 1976;

35. Chipiez, Charles, Histoire de l’art dans l’Antiquite, Paris, 1882;

36. Church, Arthur, The chemistry of paints and painting, London, 1890;

37. Coffignier, Ch., Manuel de peintre, Couleurs et vernis, Paris, 1921;

38. Constantinescu, Virgil, Îndrumatorul vopsitorului artistic, Ed. Tehnică, Bucureşti,

1976;

39. Constantin, Paul, Culoarea, Arta, Ambient, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1979;

40. Cros, Henry; Henry, Charles, L’encaustique et les autres procedes de peinture chez

les anciens, Librairie de l’Art, Paris, 1884;

41. Dali, Salvador, 50 secrets magiques, Edita-Denoel, Lausanne-Paris, 1974;

412

Page 5: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

42. Danion, Patrick, La peinture acrilique, phenomene artistique, Ed. Fleurus, Paris,

1992;

43. Deribere, Maurice, La couleur – Colection Oue sais-je?, P.U.F. Paris, 1985;

44. Deuil, Hènri, Le dessin et la peinture, Ed. Denoel, Paris 1982;

45. Delacroix, Eugène, Journal 1822-1863, Paris, Ed.1980;

46. De Lalande, L’art de faire le papier, Paris, 1698, reedition de 1810;

47. Demetrescu, Camilian, Culoarea, Suflet şi Retină, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1966;

48. Denis, Fabrice, Marc-Jean, Peindre a L’Huile (Histoire & tehniques), Ed. Dessain et

Tolra, Turin, 2000;

49. Diaconescu, Mihail, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, I. Teologie şi Estetică, Ed.

Porto – Franco, Galaţi, 1996;

50. Diaconescu, Mihail, Prelegeri de estetica Ortodoxiei, II. Ipostazele artei, , Ed. Porto –

Franco, Galaţi, 1996;

51. Didèrot, Encyclopedie, Paris, 1755;

52. Didron, Adolphe Napoleon, Manuel d’iconographie chretienne, traduit du manuscrit

byzantin – Le guide de la peinture, Paris, 1845;

53. Drâmba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei europene, Ed. Meridiane, Bucureşti,

1987;

54. Drâmba, Ovidiu, Leonardo da Vinci, Ed. Albatros, Bucureşti, 1972;

55. Doerner, Max, The materials of the artist, London, 1921;

56. Eastlake, Charles, The materials for a history of oil painting, Londres, 1847, reimpr.

A New York 1960, 2 volumes;

57. Eastlake, Charles, Methods and materials of Painting of the Great Schools and

Masters Londres, 1847;

58. Elliott, Virgil, Traditional oil painting, Watson-Guptill, N. Y., 2007;

59. Emile-Male, Gilberte, Restauration des peintures de chevalet, Frigourg, 1976;

60. Felibien, Andre, Des principes de l’architecture, de la sculpture, de la peinture, Paris,

1640;

61. Feller, Robert, Artist’s pigments. A handbook of their History and Characteristics,

National Gallery of Art, Washington, 1986;

62. Fels, Donald C. Jr., Lost secrets of the flemish painting, Hillsville, 2001;

63. Florea, Vasile, Istoria Artei Româneşti, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti, Chişinău,

2007;

413

Page 6: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

64. Florea, Vasile; Drăguţ, Vasile, Pictura Românească în imagini, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1970;

65. Fromentin, Eugène, Maeştrii de odinioară, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1973;

66. Gagliardi, Jacques, La conquete de la peinture: l’Europe des ateliers du XIII-XV siecle,

Paris, 1993;

67. Gambrich, E.H., Istoria artei, Proeditură şi Tipografie, 2007;

68. Garcia, Pièrre, Le métier de peintre, Paris, 1990;

69. Ghiţescu, Gheorghe, Leonardo da Vinci şi civilizaţia imaginii, Ed. Albatros,

Bucureşti, 1986;

70. Grasser, Hènri, Savoir peindre „Le petit guide”, Editions Les Deux Coqs d’Or, Paris,

1967;

71. Havel, Marc, Tehnica tabloului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980;

72. Havel, Marc; Gilbert Delcroix, Phenomenes physiques et peinture artistique, Paris,

1981;

73. Halphen, Georges, Couleurs et vernis, Paris, 1895;

74. Harley, R.D., Artist’s pigments 1600-1835, Londres, 1970;

75. Hockney, David, Stiinţa secretă, Ed. Rao, Bucureşti, 2006;

76. Hours, Madeleine, Secretele capodoperelor, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1982;

77. Idieru, N.E., Istoria artelor frumoase, Ed. Tipografia Gutenberg, Bucureşti, 1898;

78. Ispir, Mircea, Studiul Desenului, Culorii, Compoziţiei şi expresiei în Arta Eclesială,

vol. I, Studiul desenului şi elemente de Anropologie Artistică, Ed. Junimea, Iaşi;

79. Januszczak, Waldemar, Techniques of the Word’s Great Painters, Greenwich,

London, 2004;

80. Jensen, N., Lawrence, Synthetic Painting Media, Ed. Prentice-Hall, INC.,

Eenglewood Cliffs, N.J., 1964;

81. Jombert, Charles Antoine, Methode pour apprendre le dessin, Paris, 1755;

82. Kuhn, Hermann, A study of the pigments and the Grounds used by Jan Vermeer,

Naţional Gallery of Art, Washington, 1969;

83. Lairesse, Gèrard, Le grand livre des peintres, ou L’art de la peinture considere dans

toutes ses parties, et demontre par principes, Amsterdam, 1707;

84. Laneyrie, Nadeije Dagen, Le métier d’ artiste, Ed. Larousse, Paris, 1999;

85. Laurie, A.P., The painter’s Methods and Materials, Londres, 1960;

414

Page 7: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

86. Laurie, A.P., Materials of the painters Craft, with a special chapter of the

microphotographic Study of Brushwork, Londres, 1894;

87. Lazăr, Ion, Acestă enigmă – pictura, Ed. Irecson, Bucureşti, 2009;

88. Lăzărescu, Liviu, Culoarea în artă, Ed. Polirom, Iaşi, 2009;

89. Lăzărescu, Liviu, Pictura în ulei, Ed. Sigma Plus, Deva, 1996;

90. Lemery, Dictionnaire universel des drogues simples, Paris, 1733;

91. Le Brun, Pierre, Recueil des essais des merveilles de la peinture, Manuscrit Bibl.de

Bruxelles, Ed. Mary Merrifield;

92. Losos, Ludvik, Les techniques de la peinture, Grund, Paris, 1990;

93. Lungu, Maria, Noţiuni generale despre tehnica picturii în ulei, curs, volum tipărit de

către Departamentul Cultelor cu ocazia programului de specializare a ghizilor şi

muzeografilor din cadrul instituţiilor de cult, Bucureşti, 2001;

94. Marian, Fl.S.; Pamfile, Tudor, Cromatica poporului roman, Ed. Saeculum I.O.,

Bucureşti, 2002;

95. Mayer, Ralph, The Artist’s Handbook of Materials and Techniques, The Viking

Press, New York, 1970;

96. Merrifield, Mary, Ancient practice of painting, Londres, 1849;

97. Maroger, Jacques, The secret formulas and Techniques of the Masters, New York,

1948;

98. Matache, Maria, Maeştrii picturii Europene, secolele XV-XVIII, Ed. Electa, Milano,

1998;

99. Moran, Robert, Secrets de peintres, Ed. Fleurus, Paris, 2005;

100. Moreau-Váuthier, Charles, Pictura, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1957;

101. Mihalcu, Mihail, Valori medievale romaneşti, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1984;

102. Mihalcu, Mihail, Conservarea obiectelor de artă şi a monumentelor istorice, Ed.

Ştiinţifică, Bucureşti, 1970;

103. Mihalcu, Mihail, Faţa nevăzută a formei şi culorii, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1966;

104. Mihalcu, Mihail; Mihaela, D. Leonida, Din tainele iconarilor romani de altădată, Ed.

Eikon, Cluj-Napoca, 2009;

105. Nicolaus, Knut, Manuel de restauration de tableaux, Cologne 1998;

106. Oprescu, George, Scurtă Istorie a Artelor Plastice în R.P.R., vol. I-V, Ed. Academiei

Republicii Populare Române, 1957;

107. Opriş, Ioan, Managementul Muzeal, Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 2008;

415

Page 8: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

108. Opriş, Ioan, Ocrotirea patrimoniului cultural, Ed. Meridiane, Bucuresti, 1986;

109. Pascual, Eva, Restaurer les tableaux, Ed. Grund, Paris, 2003;

110. Paz, Garcia, Pance de Sean, Istoria picturii, Ed. Teora, Bucureşti, 2009;

111. Perier, D’leteren C., Colin de Coter et la technique picturale des peintres flamands du

XV siecle, Bruxelles, 1985;

112. Pincas, Abraham, Le lustre de la main, Puteaux, 1991; Pracontal, de Patrice,

Lumiere, Matiere et Pigment, Ed. Gourcuff Gradenigo, Paris, 2008;

113. Piva, Gino, La tecnica della pittura ad oglio e del disegno artistico, Milano, 1985;

114. Radu, Delia, 1000 de tablouri ale unor pictori de geniu, Ed. Aquila, Bucureşti, 2006;

115. Rubens, P. Paul, Pictor şi Diplomat-scrisori, Ed. Meridiane, Bucureşti.1970

116. Rudel, Jean, Technique de la peinture, Paris, 1978;

117. Sandulescu-Verna, Constantin, Materialele şi tehnica picturii, Ed. Marineasa,

Timişoara, 2000;

118. Santoro, Sricchia, Fiorella, Arta Renaşterii sec. XVI, Ed. Humanitas, 1997;

119. Shipman, Jean, La peinture et sa duree, Ed. Laurens, Paris, 1967;

120. Sheppard, Joseph, How to paint like the old masters, Paris, 2008;

121. Spike, T., John, Arta occidentală din preistorie până în secolul al XXI-lea, Ed. Caint,

Bucureşti, 2010;

122. Stephenson, Jonathan, Materials and Techniques of painting, Londres, 1989;

123. Stoica Georgeta, Horşia, Olga, Meşteşuguri artistice tradiţionale, Ed. Enciclopedică,

Bucureşti, 2001;

124. Strâmbu, I., P., Desenul şi pictura după natură, Editura Cartea Românească,

Bucureşti, 1936;

125. Stendl, Ion, Desenul. Estetica. Suporturi. Materiale, Ed. Semne, Bucureşti, 2004;

126. Sully, Thomas, Hints to Young painters and the process of portrait painting,

Philadelphia, 1873;

127. Ştefănescu, I.D., Iconografia artei bizantine şi a picturii feudale romaneşti, Ed.

Meridiane, Bucureşti, 1973;

128. Şuşală, N., Ion, Artizanatul – Pledoarie pentru bunul gust, Ed. Albatros, Bucureşti,

1974;

129. Şuşală, N., Ion, Culoarea cea de toate zilele, Ed. Albatros, Bucureşti, 1982;

130. Teissig, Karel, Les techniques du dessin, Collection Techniqes d’Art, Librairie Grund,

Paris, 1986;

416

Page 9: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

131. Teodosiu, Anatolie, Din universul ascuns al operei de artă, Ed. Alfa, Bucureşti,

2001;

132. Vătăşianu, Virgil, Istoria Artei Europene, vol. I, Epoca medie, Ed. Didactică şi

Pedagogică, Bucureşti, 1968;

133. Vegas, Castelfranchi Liana, Arta Renaşterii sec. XX, Ed. Humanitas, 1997;

134. Velasques, Louis, R., Oil Painting, Liberty Drive, Suite, 2008;

135. Vezien, L., Industries de os, des deches animaux des phosphates et du phosphore,

Paris, 1914;

136. Vibert, J.G., La science de la peinture, Paris, 1902;

137. Wacker, Nicolas, La peinture a partir du materiau brut. Ed. La Porte, Paris, 1984

138. Yvel, Claude, Le métier retrouve des maitres, Paris, 1991;

139. Yvel, Claude, Peindre a l’eau comme les maitres, Paris, 1991;

Tratate

1. Arta, istoria vizuală a artelor plastice, Ed. Litera Internaţional, 2008;

2. Bellanger, Camille, Traitè de peinture, Ed. Garnier, Paris, 1922;

3. Bontinck, E., Traitè de peinture a l’huile a l’usage de l’artiste, Louvain, 1952;

4. Cennini, Cennino, Tratatul de pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1977;

5. Chaperon, Paul Romain, Traitè de la peinture au pastel, Paris, 1788;

6. Chirico, Giorgio de, Petit traitè de la peinture, Paris, 1976;

7. Curinschi, Gheorghe, Restaurarea monumentelor, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1968;

8. Dandre, Bardon, Traitè de peinture suivi d’un essai sur la sculpture, pour servir

d’introduction a une histoire universelle relative a ces beaux arts, Paris, 1765;

9. De la Hâre, Philippe, Traitè de la practique de la peinture, Memoires de l’Academie des

sciences, Paris, 1666-1669;

10. Delecluze, Etienne-Jean, Precis d’un traitè de peinture, Paris 1728;

11. Enăchescu, Constantin, Tratat de teoria cercetării ştiinţifice, Ed. Polirom, Bucureşti, 2007;

12. Greceanu, Olga, Compoziţia Murală, Ed. Φ, Bucureşti, 1935;

13. La Hâre, Philippe, Traiè de la practique de la peinture, in Traite de la mechanique,

Academie royale des sciences, 1730;

417

Page 10: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

14. Langlais, Xavier, La technique de la peinture a l’huile, Ed. Flammarion, Paris, 1959;

15. Leonardo, da Vinci, Tratatul despre pictură, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971;

16. Le Pileur, D’Apligny, Traitè de couleurs materielles et de la maniere de colorer, Paris,

1779;

17. Livache, Achille, Comptes rendus de l’Academie des Sciences, Paris, 1886;

18. Lhote, Andre, Traitè du paysage et de la figure, Ed. Grasset, Paris, 1958;

19. Mayerne, Theodore Tourquet, Pictoria, sculptoria & quae subalternarum atrium 1620, Ed.

Audin, Lyon, 1969;

20. Merimèe, J.F.L., De la peinture en huile, Paris 1830;

21. Merrifield, Mary, Original Treatises on the art of Painting, Londres, 1849;

22. Mănguță, Cristian, Evoluția istorică a mediumului picturii în ulei între secolele al XV-XVII-

lea, Ed. Biblioteca, Târgoviște, 2010;

23. Paillot, de Montabert, Traitè complet de la peinture, 9 volumes, Paris, 1829;

24. Pacheco, Francisco, Arte de la pintura, Seville, 1649;

25. Palomino y Velasco, Antonio, El museo pictorico y la escala optica, Madrid, 1715-1724;

26. Paşcanu, Ionescu, Tehnologia picturii, Ed. Φ, Bucureşti;

27. Pavelescu, Ioan, N., Tratat de pictură, Ed. Tipografia Colegiului Naţional Carol I, Craiova,

1938;

28. Pilles, Roger, Les premiers elements de la peinture practique, Paris, 1684;

29. Ristea, Ana-Lucia, Metodica în cercetarea ştiinţifică, Ed. Expert, Bucureşti, 2009;

30. Roret, Manuels Roret, Manuel complet du peintre en batiment, Paris, 1896;

31. Ion Sandu, Ioan Gabriel Sandu, Expertiza stiintifica a operelor de arta, Iasi, 1998;

32. Ion Sandu, Irina Sandu, Chimia conservării şi restaurării, vol. II., Iaşi, 2002;

33. Thièile, Yvan, Peinture artistique – Preparation des couleurs, des vernis et des toiles, Paris,

1935;

34. Theophile, Essai sur les divers arts, trad Charles de l’Escalopier, Paris, 1843;

35. Tingry, P., Traite theoretique et practique sur l’art de faire et appliquer les vernis, Geneve,

1803;

36. Ţăranu, Mihail, Andronic, Tratat de Pictură, Botoşani, Ed. Reinvierea, 1906;

37. Vasari, Giorgio, Vieţile pictorilor, sculptorilor şi arhitecţilor iluştrii, Ed. Meridiane,

Bucureşti, 1968;

38. Vasile Florea, Istoria Artei Româneşti, Ed. Litera Internaţional, Bucureşti-Chişinău, 2007;

39. Verona, A., G., Pictura – studiul tehnic, Ed. Sfintei Monastiri Neamţu, Bucureşti, 1943;

418

Page 11: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

40. Vitruve, Marco Pollione, Despre arhitectură, Ed. Academiei, Bucureşti, 1964;

41. Watin, Jean-Felix, L’art du peintre, doreur, verniseur, Paris, 1755;

42. Watin, Jean Felix, L’art de employer le vernis ou l’art du peintre, Paris, 1772;

43. Zilotty, Alexandre, La decouverte de Jan van Eyck et l’evolution du procede de la peinture a

huile du Moyen Age a nos jours, Librairie Floury, Paris, 1941;

Studii şi articole

1. Cőtte, M., E. Checroun, J. Susini, P. Dumasc, P. Tchoreloff, M. Besnard, Ph. Walter,

Kinetics of oil saponification by lead salts in ancient preparations of pharmaceutical lead

plasters and painting lead mediums, Talanta 70 (2006) p. 136-142;

2. De Viguèrie Laurènce, Guylaine Ducouret, Marine Cotte, François Lequeux Philippe Walter,

New insights on the glaze technique through reconstruction of old glaze medium formulations,

Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 331, 2008, p.119–125;

3. De Viguèrie, Laurènce, Guylaine Ducouret, François Lequeux, Thierry Moutard-Martin,

Philippe Walter, Historical evolution of oil painting media: A rheological study, C. R.

Physique 10 (2009), p.612–621;

4. Kotulanová, Eva, Petr Bezdicka, David Hradil, Janka Hradilová, Silvie Svarcová, Tomás

Grygar, Degradation of lead-based pigments by salt solutions, Journal of Cultural Heritage 10

(2009), p. 367–378;

5. Lungu, Maria, Bolile tablourilor, Revista Muzeelor 4/1999, cap. Evidenţă, conservare,

restaurare, pag. 20, Bucureşti, 2001;

6. Lungu, Maria, Restaurarea – Redescoperirea operei de artă, Revista Muzeelor (2003) şi

Buletinul anual de conservare şi restaurare elaborat de Muzeul Naţional de artă al Moldovei –

Iaşi, 2003;

7. Manguţă, Cristian, The XVII-th century’s thixotropic painting medium, I. The old Flemish

school gels and their reconstruction fallowing Rubens and Van Dyck’s recipes, Journal of

science and arts, 2009, Year 9, no. 1(10), p. 147;

8. Mănguţă Cristian, The XVII-th century thixotropic painting medium II. The old flemish

school gels and their reconstruction fallowing Rubens and Van Dyck’s recipes, JOSA year 10

no.1 (12);

9. Mănguţă Cristian, The unseen face of the representation- The Christianity icon, JOSA Supple-

ment at No. 2(13), 2010;

419

Page 12: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

10. Mănguţă Cristian, Mediumul tixotropic de pictura din secolul al XVII-lea, Revista

Valachica nr. 23, 2010;

11. Sandu, Ion, Sandu, I. C. A. S. Bracci, Instrumental analyses used in the authentication of

old paintings I. Comparison between two Icons of XIXth Century. Revista de Chimie, 57 (8),

2006, p. 796-803;

12. Sandu, I., Prodan, E, Sandu, I.C.A., Cudelcu, D., 1999, Aspecte practice privind

investigarea ştiinţifică, conservarea şi restaurarea operelor de artă. II. Compatibilitatea

tehnicilor artistice vechi tradiţionale cu noile materiale şi metode de intervenţie , Revista

Muzeelor, Bucureşti, vol. XXVI, nr. 3, p. 95;

13. Sandu, I.C.A., 2003, Cercetarea proceselor de îmbătrânire a materialelor organice din

structura picturilor vechi pe suporturi cu straturi de preparaţie, Teză de doctorat,

Universitatea tehnică „Gh. Asachi”. Iaşi;

14. Sandu, I.C.A., Sandu, I, 2000, Metodele investigării ştiinţifice utilizate în depistarea

falsurilor, Revista Muzeelor, Bucureşti, vol. XXVII, nr. 4-6, p.144;

15. Sandu, I.C.A., 1999, Analiza formelor de degradare şi caracteristicile intervenţiilor de

restaurare la picturile de şevalet, Lucrare de disertaţie, Specializare post-universitară la

Institutul de Arte şi Restaurare „Palazzo Spinelli”, Florenţa;

16. Sandu, I.C.A., 1998, Tipologia craclurilor picturilor vechi pe pânză şi lemn, în Ştiinţa,

tehnica şi arta conservării patrimoniului cultural, vol. II, supliment al Analelor Ştiinţifice

ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, p 71;

17. Sandu Irina, Crina Anca, Brebu Mihai, Luca Constantin, Sandu Ion, Vasile Cornelia.

Thermogravimetric study on the ageing of lime wood supports of old paintings, Polymer

Degradation and Stability, 2003, p. 10;

Periodice, Proceding-uri şi conferinţe

1. Arta plastică, 1964, nr. 4, 6, 7, 12;

2. Art Gallery, Ed. De Agostini Hellas, Bucureşi, 2007;

3. Amateur d’art, iunie 1964;

4. Amour de l’ ART, nr. 6, iunie 1935;

5. Beaux – arts, 28 iunie 1935;

6. Biserica Ortodoxă Română, nr. 1-2, (Arutiun Avakian, Probleme de restaurare), Ed.

Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1981;

420

Page 13: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

7. Conference a Academie de Sciences, du 26 octobre, 1931, Chimie Appliquee –

Reconstitution de la technique picturale de Jean Van Eyck. Note de M. J. Maroger, presentee

par M. M. d’ Ocagne;

8. Conference a Academie de Sciences, du 26 octobre, 1931, Chimie Appliquee – Nouvelles

remarques sur la reconstitution de la technique picturale de Jean Van Eyck. Note de M. J. Maroger et

G. Mourier – Malouf, presentee par M. M. d’ Ocagne;

9. Dickson, Gill, Iain, Great Masters, Titian, Chartwell Books, INC., 2003;

10. Essai sur les techniques picturales. Le secret de Rubens, Maroger, Jacques, 1955;

11. How to make the Maroger medium, trans. Eleanor Beckham. Magazine of Art 36” –

Maroger, Jacques, 1943;

12. Howard, Michael, Great Masters, Goya, Chartwell Books, INC., 2003;

13. Le temps, 4 decembrie 1933;

14. Manuscriptum, nr. 1(42), 1981;

15. Mari pictori, Editura Publishing Services S.R.L., 2001;

16. Marile Muzee ale Lumii, vol. 1 – 15, Ed. Adevărul Holding, Bucureşti, 2010;

17. Morrall, Andrew, Great Masters, Rubens, Chartwell Books, INC., 2003;

18. Musseion, nr. 19, III, 1932;

19. Pictori de geniu, vol. 1-14, Ed. Adevărul Holding, Bucureşti, 2009;

20. Proceedings of International Conference on Non-destructive Testing, Micro

analytical Methods and Environmental Evaluation for Study and Conservation of Works of

Art;

21. Revue de l’art;

22. Sheet of recipes. Archives of American Art, Reginald Marsh Papers, roll 2234, frame

0531, Maroger, J., 1952;

23. Studies in Conservation;

24. The secret of Van Eyck, Magazine of Art 35, Maroger, Jacques, 1942;

25. 100 de personalităţi, Ed. De Agostini Hellas, Bucureşi, 2007.

Site-uri şi publicaţii internet

1. www.Lazurite.co.uk;

2. http://srs.dl.ac.uk/arch/cost-g8/index.htm;

3. http://www.cartelfr.louvre.fr;

421

Page 14: BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

4. www.cearcheo.ulg.ac.be;

5. http://www.mnar.arts.ro/ro/galerii/veche;

6. http://www.dotapea.com/

7. http://www.meublepeint.com/technique.htm

8. http://kremer-pigmente.de/fr

9. http://www.google.ro/search?hl=ro&source=hp&q=groves+medium

10. http://www.google.ro/search?hl=ro&q=Tad+spurgeon+medium

11. http://www.oldmastersmaroger.com/customers.htm

12. http://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maroger

13. http://www.lavendera.com/Paint%20Tech/maroger.htm

14. http://www.patriciabennettstudio.com/Materials.htm

15. http://realcolorwheel.com/maroger.htm

16. http://www.carolallisonart.com/Maroger.html

17. http://cool.conservation-us.org/jaic/articles/jaic41-01-003_appx.html

18. http://www.josephsheppard.com/Book/early.htm

Rapoarte, lucrări nepublicate

1. Depuis, G., These de doctorat. Couleur de la matiere picturale, Paris, 2005;

2. Istudor.I., Chimie. Note de curs, nepublicat, cursuri ţinute la Unuversitatea de Arta Bucureşti,

Secţia Conservare şi Restaurarea Operei de Artă, 1996;

3. Lazăr, Ion, Restaurarea şi conservarea operelor de artă, Curs teoretic şi practic, anul IV,

secţia pictură, F.A.P.;

4. Lazăr, Ion, Restaurarea şi conservarea operelor de artă, Curs teoretic şi practic, anul V, secţia

pictură, F.A.P.;

5. Latour, Gaël, These de doctorat. Les couches picturales stratifies, Paris, 2007;

6. Posteucă, (Dragomir), Vivian, Evoluţia istorică a principalelor centre şi ateliere de meşteri

iconari din spaţiul românesc, specificitatea materialelor şi tehnicilor de pictură, Târgovişte,

2009;

422