bibliografie mlpat

40
BIBLIOGRAFIE, pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A4, B2, A5, B3, D A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele A5 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate B3 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate D - Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995; - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; - O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor. - H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare. - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completărilor ulterioare. - H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora; - Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995; - Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico- profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003; Reglementări tehnice generale specifice domeniilor A4, B2, D - construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie (verificatori şi experţi): STAS 6054-77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României; TAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare cu încercarea Proctor; STAS 662-2002 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră; R 667/2000– Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate; SR EN 12620+A1:2008– Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali; STAS 10473/2-86 – Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolitici. Metode de determinare şi încărcare; STAS 6400-84 – Lucrări de drumuri - Straturi de bază şi de fundaţie; STAS 2900-89 – Lăţimea drumurilor; STAS 10796/1-77– Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor-Prescripţii de proiectare; STAS 10796/2-79 – Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor- Rigole, şanţuri şi casiuri;

Upload: pompierii-romani

Post on 19-Jul-2015

329 views

Category:

Education


3 download

TRANSCRIPT

BIBLIOGRAFIE,

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A4, B2, A5, B3, D

A4 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

B2 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele

A5 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate

B3 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate

D - Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.

- H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completărilor ulterioare.

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

- Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

Reglementări tehnice generale specifice domeniilor A4, B2, D - construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie (verificatori şi experţi): STAS 6054-77 – Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheţ. Zonarea teritoriului României; TAS 1913/13-83 - Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare cu încercarea Proctor; STAS 662-2002 - Lucrări de drumuri. Agregate naturale de balastieră; R 667/2000– Agregate naturale şi piatră prelucrată pentru lucrări de drumuri. Condiţii tehnice de calitate; SR EN 12620+A1:2008– Agregate naturale grele pentru betoane şi mortare cu lianţi minerali; STAS 10473/2-86 – Lucrări de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pământuri stabilizate cu lianţi hidraulici sau puzzolitici. Metode de determinare şi încărcare; STAS 6400-84 – Lucrări de drumuri - Straturi de bază şi de fundaţie; STAS 2900-89 – Lăţimea drumurilor; STAS 10796/1-77– Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor-Prescripţii de proiectare; STAS 10796/2-79 – Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor- Rigole, şanţuri şi casiuri;

STAS 10796/3-88 - Lucrări de drumuri. Construcţii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescripţii de proiectare şi amplasare SR EN 12350 – 4:2009– Încercări pe betoane. Încercări pe betonul proaspăt. Grad de compactare; SR EN 1340:2004/AC:2006 – Borduri de beton; CD 16/2000 – Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare; SR 174-1:2009 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald - Condiţii tehnice de calitate; R 174-2:1997/A91:2005 – Îmbrăcăminţi bituminoase cilindrate executate la cald. Condiţii tehnice pentru punerea în operă a mixturilor asfaltice şi recepţia îmbrăcăminţilor executate; STAS 1709/1-90 – Acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea şi remedierea degradărilor. Prescripţii tehnice; STAS 1709/2-90 - Acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ la lucrări de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet STAS 1709/3-90 - Acţiunea fenomenului de îngheţ – dezgheţ la lucrări de drumuri. Determinarea sensibilităţii la îngheţ a pământurilor de fundaţie. Metode de determinare; SR EN 13863-2:2004 - Îmbrăcăminţi de beton. Partea 2: Metoda de încercare pentru determinarea aderenţei între două straturi; SR EN 13863-3:2006 - Îmbrăcăminţi rutiere de beton. Partea 3: Metode de încercare pentru determinarea grosimii îmbrăcămintei rutiere de beton pe carote; indicativ PD 177-2001 - Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere simple şi semirigide (metoda analitică); STAS 539-1979 – Filer de calcar şi filer de var stins în pulbere; SR EN 12591:2009– Bitum neparafinos pentru drumuri; Instrucţiunile AND 537/2003 – Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri; SR 8877-1:2007 – Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrările de drumuri; SR 8877-2:2007 – Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidă pentru lucrările de drumuri; AND 552-1992 – Normativ privind condiţiile tehnice ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri; SR 1848-7:2004 – Semnalizare rutieră. Marcaje rutiere; SR 1848-3:2008/C91:2009– Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 3: Scriere, mod de alcătuire; SR 1848-1:2008/C91:2009 - Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare rutieră. Partea 1: Clasificare, simboluri şi amplasare; Ordin AND 554-2002 – Normativul privind întreţinerea şi repararea drumurilor publice; STAS 863/1985 – Elementele geometrice ale traseelor de drumuri STAS 10100/2/1993 – Zonarea seismică a României STAS 7970: 2001 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. CondiTii tehnice de calitate şi prescripţii generale de execuţie. STAS 1120-95 - Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi îmbrăcăminţi bituminoase din macadam semipenetrat şi penetrat. Condiţii tehnice generale de calitate. STAS 2914-84 - Lucrări de drumuri. Terasamente.Conditii tehnice generale de calitate. STAS 12253-84 - Lucrări de drumuri. Straturi de formă. Condiţii tehnice generale de calitate SR 179-95 - Lucrări de drumuri. Macadam. Condiţii tehnice generale de calitate STAS 10144 – 1 – Strazi. Profiluri transversale. Prescriptiii de proiectare STAS 10144 – 2 – Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptiii de proiectare STAS 10144 – 3 – Strazi. Elemente geometrice Normativ NP 081-2002 - Normativ pentru dimensionarea stucturilor rutiere rigide SR 183-1- Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate în cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate SR 183-2 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti de beton de ciment executate în cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate. STAS 9095-90 – Pavaje din piatra bruta sau bolovani SR 6978/1995 - Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri STAS 9850-89 – Verificarea compactarii terasamentelor NE 014 - Normativ pentru executarea îmbracamintilor rutiere din beton de ciment în sistemele cofraje fixe si glisante

NP 034-00 – Normativ pentru structurile rutiere rigide aeroportuare NP 044-2000 Evaluarea capacitatii portante a structurilor rutiere rigide aeroportuare CD 31 - Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide Ord. MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. Ord. MT nr. 46 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor. Legea nr. 10/1995 a calităţii în construcţii.

Reglementările tehnice specifice domeniilor A4, B2, D - construcţii poduri (verificatori şi experţi): STANDARDE ŞI NORMATIVE Beton şi armătură: EN 206–1:2000 Beton: Specificaţii, performanţă, producere şi conformitate EN 10080 Oţeluri pentru armături. Oţel pentru armături sudabil. Generalităţi Pretensionare: EN 10138 Oţeluri pentru armături pretensionate EN 445:1997 Material de umplutură pentru armăturile pretensionate. Specificaţîî EN 523: 2003 Fâşii şi table de oţel pentru armăturile pretensionate – Terminologie, cerinţe, control de calitate Acţiuni la poduri: CODE UIC 776-1 & 776-2 EN 1990:2002 Eurocode – Bazele proiectării EN 1990:2002/A1:2005 Eurocode – Bazele proiectării Anexa A2 EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1 - Acţiuni - Part 1-1: Acţiuni generale - Densităţi, greutăţi proprii, încărcări pentru clădiri EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: Acţiuni - Part 1-4: Acţiuni generale – Acţiunea vântului EN 1991-1-5:2003 Eurocode 1: Acţiuni - Part 1-5: Acţiuni generale- Acţiuni termice EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: Acţiuni-Part 1-6: Acţiuni generale – Acţiuni pe perioada execuţiei EN 1991-1-7:2006 Eurocode 1: Acţiuni - Part 1-7: Acţiuni generale – Acţiuni accidentale EN 1991-2:2003 Eurocode 1: Acţiuni - Part 2: Acţiuni din trafic pentru poduri EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Proiectarea structurilor din beton - Part 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri EN 1992-2:2005 Eurocode 2: Proiectarea structurilor din beton – Poduri din beton - Proiectare şi prevederi constructive EN 1993-1-1:2006 Proiectarea structurilor din oţel – Part 1.1 – Reguli generale şi reguli pentru clădiri EN 1993-2:2007 Proiectarea structurilor din oţel – Part 2 – Poduri de oţel EN 1993-1-8:2006 Proiectarea structurilor din oţel – Part 1.8 – Proiectarea îmbinărilor EN 1993-1-5:2008 Proiectarea structurilor din oţel – Part 1.5 – Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor EN 1993-1-6:2008 Proiectarea structurilor din oţel – Part 1.6 – Rezistenţa şi stabilitatea plăcilor curbe subţiri EN 1993-1-9:2009 Proiectarea structurilor din oţel – Part 1.9 – Oboseala EN 1994-2:2006 Proiectarea structurilor compozite din oţel şi beton – Part 2 – Reguli generale şi reguli pentru poduri

Proiectarea antiseismică a podurilor: EN 1998-2:2005 Eurocode 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur - Part 2: Poduri Cod de proiectare seismica P100 CD 63-2000 Normativ privind proiectarea şi folosirea aparatelor de reazem din neopren la podurile de şosea NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă NP 043-2000 Normativ pentru proiectarea structurilor de poduri cu grinzi metalice înglobate în beton NP 103-04 Normativ de proiectare pentru lucrări de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare NP 104-04 Normativ pentru proiectarea podurilor din beton şi metal. Suprastructuri pentru poduri de şosea, cale ferată şi pietonale precomprimate exterior NP 115-04 Normativ privind proiectarea infrastructurilor din beton şi beton armat pentru poduri NP PD 165-2012 Normatv privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate SR 1911-98 Poduri metalice de cale ferată. Prescripţii de proiectare NP 045-2000 Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii NP 123-2007 Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi Reglementările tehnice specifice domeniului A4, B2, D - construcţii tunele (verificatori şi experţi): Reglementari Tuneluri NP 105-2004 "Normativ pentru proiectarea şi execuţia căptuşelilor prefabricate la tuneluri executate cu scutul" NE 031-04, "Normativ pentru hidroizolarea tunelurilor pentru căi de comunicaţie cu folii din mase plastice" “Auditul reglementărilor tehnice din domeniul tunelurilor “ MLPTL, 2003 STAS 4392 – 84 Gabarite CF. STAS 2924-91 Gabarite rutiere Legea nr.277 – 2007 “Lege privind cerinţele minime de siguranţă pentru tunelurile situate pe secţiunile naţionale ale Reţelei rutiere transeuropene” Reglementarea tehnică AND – “Caiete de Sarcini generale comune lucrărilor de artă. Cap. 23 Tuneluri” “Metodologie de efectuare a analizei riscurilor privind cerintele minime de siguranţă pentru tunelurile situate pe secţiunile naţionale ale reţelei rutiere Trans – Europene TEN – T”. CNADNR, 2010. Europeen Directive TSI 2008/163 (Technical Specifications for Interoperability) relating to ‘safety in railway tunnels’ in the trans-European conventional and high-speed rail system

European Directive 2008/163/EC - December 2007

UIC Codex - with railway clearance to establish the dimensions of a normal cross-section of a single-track rail tunnel or for double track rail tunnels UIC Code 505-1 Railway transport stock-Rolling stock construction gauge, UIC Code 505-4 , 505-5, 506, 606-1 şi 608 CEN Comite Europeen de Normalisation

Comitetul European de standardizare EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 - 1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1. General rules and rules for building. EN 1992 - 2 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 2: Concrete bridges. Design and detailing rules. EN 1997 –1 Eurocode 7: Geotechnical design. Part 1. General rules EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance EN 13491:2004 „Geosynthetic barriers. Characteristics required for use as a fluid barrier in tunnels and underground structures” Bariere geosintetice. Caracteristici necesare pentru utilizarea ca bariere in tunele si structuri subterane. SR EN 13256 2001-04

Geotextiles and geotextile – related products- Characteristics required for use in construction of tunnels and underground structure.

Geotextile şi produse conexe geotextilelor – Caracteristici pentru folosirea în constructia tunelurilor şi a structurilor subterane.

EN 12336

Tunnelling machines – Shield machines, horizontal thrust boring machine lining erection equipment - Safety requirements Maşini de construcţia tunelurilor – Maşini scut, maşini de sãpare orizontale prin înpingere, echipament de instalare a cãmãşuielii – prevederi de protectie a muncii ITA Publication WG 5 Health and Safety in Works – 2004 - Safe working in Tunnelling WG 2 Research – 2007 - Settlements induced by tunneling in Soft Ground AFTES Recommendations GT1R1A1 - Characterization of rock masses useful for the design and the construction of underground structures - 2004 GT7R4A1 - The choice of geotechnical parameters and tests useful to the design, dimensioning and construction of underground structures - 1999 GT20R1A1 - Design of sprayed concrete for underground support - 2002 GT7R3A1 - Use of steel ribs in underground works – 1993

GT6R2A1 - Immediate support using shotcrete and bolting (NATM) – 1986 CETU Recommendations Dossier pilote de tunnels - Geometrie The British Tunnelling Society and The Institution of Civil Engineers

Specification for tunnelling - 2000”,

Specificaţie pentru construcţia tunelurilor Tunnel lining design guide - 2004 U.S. Department of Transportation, Federal Highway Administration, National Highway Institute, Technical Manual for Design and Construction of Road Tunnels - March 2009 Reglementările tehnice specifice domeniului A5, B3, D (verificatori şi experţi):

Ordine ale Ministerului Transporturilor

OMT290/2000

Ordin al Ministrului Transporturilor privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activităţile de construire, modernizare, întreţinere şi de reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant pentru transportul feroviar şi cu metroul.

OMT1192/2006

Infrastructură feroviară – Sudarea aparatelor de cale

Instructii 002/2001 Regulament de exploatare tehnică feroviară. 300/1982 Instrucţiuni de întreţinere a suprastructurii căii ferate. 303/2003 Instrucţiuni pentru lucrări de reparaţii capitale a liniiilor de cale ferată

314/1989 Instrucţia de norme şi toleranţe pentru construcţia şi întreţinerea căii, linii de ecartament normal.

341/1980 Instrucţia pentru alcătuirea, întreţinerea şi supravegherea căii fără joante.

314-M/1997 Instructia de norme si tolerante pentru constructia,reparatia si intretinerea caii de rulare la metrou.

Standarde şi normative Măsurători terestre STAS 9824/2-75

Măsurători terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferată

Suprastructura c.f. SR EN 13803-1:2010

Aplicaţii feroviare. Parametrii de proiectare a traseului căii. Ecartament 1435mm şi mai mare. Partea 1: Linie curentă

SR EN 13803-2+ A1:2007

Aplicaţii feroviare. Parametrii de proiectare a traseului căii. Ecartament 1435mm şi mai mare. Partea 2: Aparate de cale şi situaţii comparabile de proiectare a traseului cu schimbări bruşte de curbură.

SR EN 13848-1+ A1:2008

Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 1: Caracterizarea geometriei căii.

SR EN 13848-2:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 2: Sisteme de măsurare. Vehicule de măsurat calea.

SR EN 13848-5+ A1:2008

Aplicaţii feroviare. Cale. Calitatea geometriei căii. Partea 5: Niveluri de calitate a geometriei căii.

SR EN 13232-1:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definiţii.

SR EN 13232-2:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerinţe pentru proiectarea geometriei.

SR EN 13232-3:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Cerinţe pentru interacţiunea roată/şină.

SR EN 13232-4:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare şi control.

SR EN 13232-5:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri.

SR EN 13232-6:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de încrucişare şi traversare cu vârfuri fixe.

SR EN 13232-7:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu părţi mobile.

SR EN 13232-8:2007

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare.

SR EN 13232-9:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale.

SR EN 13231-1:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Recepţia lucrărilor. Partea 1: Lucrări la calea cu prisma căii din piatră spartă. Linia curentă.

SR EN 13231-2:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Recepţia lucrărilor. Partea 2: Lucrări la calea cu prisma căii din piatră spartă. Aparate de cale.

SR EN 13231-3:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Recepţia lucrărilor. Partea 3: Criterii de recepţia lucrărilor de polizare, frezare şi rabotare a şinelor în cale.

SR EN 13674-1+ A1:2008

Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 1: Şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46kg/m.

SR EN 13674-2:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 2: Şine pentru aparate de cale în asociere cu şine Vignole cu masa mai mare sau egală cu 46kg/m.

SR EN 13674-3-:2006

Aplicaţii feroviare. Cale. Şine. Partea 3: Contraşine.

SR EN 13230-1:2009

Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 1: Cerinţe generale

SR EN 13230-2:2009

Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 2: Traverse monobloc de beton precomprimat.

SR EN 13230-3:2009

Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 3: Traverse bibloc de beton armat.

SR EN 13230- Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi de beton. Partea 4:

4:2009

Suporturi de beton precomprimat pentru aparatele de cale.

SR EN 13481-1:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 1: Definiţii.

SR EN 13481-2:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 2: Sisteme de prindere pentru traverse de beton.

SR EN 13481-3:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 3: Sisteme de prindere pentru traverse de lemn.

SR EN 13481-5:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 5: Sisteme de prindere pentru calea pe dală.

SR EN 13481-6:2002

Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 6: Sisteme de prindere speciale pentru atenuarea vibraţiilor.

SR EN 13481-7:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Cerinţe de performanţă pentru sistemele de prindere. Partea 7: Sisteme de prindere speciale pentru aparate de cale şi contraşine.

SR EN 13146-1:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 1: Determinarea rezistenţei longitudinale la alunecare.

SR EN 13146-2:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 2: Determinarea rezistenţei la rotire.

SR EN 13146-3:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 3: Determinarea atenuării forţelor de impact.

SR EN 13146-4:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 4: Efectele produse de încărcări repetate.

SR EN 13146-5:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 5: Determinarea rezistenţei electrice.

SR EN 13146-6:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 6: Efectul condiţiilor severe de mediu.

SR EN 13146-7:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 7: Determinarea forţei de strângere.

SR EN 13146-8:2004

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 8: Încercări în exploatare.

SR EN 13146-9:2010

Aplicaţii feroviare. Cale. Metode de încercare pentru sisteme de prindere Partea 9: Determinarea rigidită�ii.

SR EN 13145:2002 Aplicaţii feroviare. Cale. Traverse şi suporturi din lemn. SR EN 13450:2003 +AC:2004

Agregate pentru balast de cale ferată.

STAS 3197/1-91 Lucrări de căi ferate. Prisma căii. STAS 3197/2-90 Căi ferate normale. Elemente geometrice. STAS 4067-84 Căi ferate industriale, normale şi înguste. Elemente geometrice. STAS 7582-91 Lucrări de căi ferate. Terasamente. Prescripţii de proiectare şi

verificare a calităţii.

STAS 3236-79 Lucrări de cale ferată. Indicatoare kilometrice şi hectometrice. STAS 4392-84 Căi ferate normale. Gabarite. STAS 2247-71 Agregate naturale. Pietriş ciuruit şi neciuruit pentru balastarea

căilor ferate SR EN 1008:2003 Apa de preparare pentru betoane. Specificaţii pentru prelevare,

incercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apa de preparare pentru beton.

NP 109-04 Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferata pentru viteze până la 200 km/h.

SR 13342/96 Transport public urban de calatori. Parametrii tehnici SR 13353-1/96 Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare si conditii tehnice

generale SR 13353-2/97 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind elementele

geometrice SR 13353-3/97 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale de proiectare

privind infrastructura SR 13353-4 Calea de rulare a tramvaielor. Prrscriptii generale de proiectare

privind suprastructura SR 13353-5 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind gabaritele SR 13353-6 Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale de proiectare

privind aparatele de cale G.P.046/99 Ghid de proiectare si executie pentru constructiile aferente caii de

rulare a tramvaielor. Satisfacerea exigentelor de calitate Terasamente c.f.

NP 109 - 04 Normativ privind proiectarea liniilor şi staţiilor de cale ferata pentru viteze până la 200 km/h.

NP 095 - 04 Normativ privind proiectarea zonei platformei căii din punct de vedere al protecţiei împotriva îngheţului

Geosintetice NP 075 - 02 Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrări de construcţii.

NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în

parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii

calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic. În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:

- înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor aferente domeniului solicitat

- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora

Bibliografia de mai sus se completează cu titluri de referinţă în domeniu precum şi cu

Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European din domeniu.

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţa esenţială Af

Af - Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi masivelor de pământ - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completărilor ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

- Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementările tehnice specifice domeniului Af (verificatori şi experţi):

• SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. Anexă naţională

• SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. Anexă naţională

• SR EN ISO 14688 –1:2004: Cercetări şi incercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor, Partea 1: Identificare şi descriere

• SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

• STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul,

• STAS 3300/2-85: Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe, • NP 074/2007: Normativ privind întocmirea şi verificarea documentaţiilor geotehnice pentru

construcţii • NP 112/2004 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă • NP 120-06: Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone

urbane, • NP 122-2010: Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor

geotehnici, • NP 123-2010: Normativ privind. proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi, • NP 124-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere • NP 125-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, • NP 126-2010: Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii

mari, • C 29-85: Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii

calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic. În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:

- înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea clădirilor

- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora

Bibliografia de mai sus se completează cu titluri de referinţă în domeniu precum şi cu

Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în domeniul construcţiilor.

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţa esenţială Af

Af - Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi masivelor de pământ - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completărilor ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

- Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementările tehnice specifice domeniului Af (verificatori şi experţi):

• SR EN 1997-1:2004/NB:2007 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 1: Reguli generale. Anexă naţională

• SR EN 1997-2:2007/NB:2009 Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea şi încercarea terenului. Anexă naţională

• SR EN ISO 14688 –1:2004: Cercetări şi incercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor, Partea 1: Identificare şi descriere

• SR EN ISO 14688-2:2005 Cercetări şi încercări geotehnice. Identificarea şi clasificarea pământurilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare

• STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul,

• STAS 3300/2-85: Teren de fundare. Calculul terenului de fundare în cazul fundării directe, • NP 074/2007: Normativ privind întocmirea şi verificarea documentaţiilor geotehnice pentru

construcţii • NP 112/2004 Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directă • NP 120-06: Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone

urbane, • NP 122-2010: Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale parametrilor

geotehnici, • NP 123-2010: Normativ privind. proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi, • NP 124-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a lucrarilor de sustinere • NP 125-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi sensibile la umezire, • NP 126-2010: Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri cu umflări şi contracţii

mari, • C 29-85: Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice

NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii

calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic. În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:

- înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea clădirilor

- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora

Bibliografia de mai sus se completează cu titluri de referinţă în domeniu precum şi cu

Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în domeniul construcţiilor.

BIBLIOGRAFIE,

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele esenţiale A1 şi A2

A1 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structura de rezistenţă din beton, beton armat, zidărie, lemn A2 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structura de rezistenţă din metal, lemn - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.

- H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completărilor ulterioare.

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

- Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

Reglementări tehnice generale specifice domeniilor A1, A2 (verificatori şi experţi):

CR0-2005 Bazele proiectării structurilor în construcţii SR EN 1990:2004 Eurocod: Bazele proiectării structurilor CR1-1-3-2005 Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor SR EN 1991-1-3:2005 Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-3: Acţiuni generale. Încărcări date de zapadă NP 082-04 Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiuni asupra construcţiilor. Acţiunea vântului. SR EN 1991-1-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-4: Acţiuni generale. Acţiuni ale vântului. SR EN 1991-1-1 NA Eurocode 1: Acţiuni asupra construcţiilor Partea 1-1: Acţiuni generale: Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru construcţii. Anexa naţională. SR EN 1991-1-7:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-7: Acţiuni generale –

Acţiuni accidentale SR EN 1991-3:2007 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 3: Acţiuni induse de poduri rulante si masini SR EN 1991-4:2006 Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 4: Silozuri şi rezervoare STAS 10101/2A1-87 Acţiuni în construcţii. Încărcări tehnologice din exploatare pentru construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. P100-1/2006 Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri SR EN 1998-1:2004 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 1: Reguli generale, acţiuni seismice şi reguli pentru clădiri P100-3/2008 Cod de proiectare seismică – Partea a III-a – Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente SR EN 1998-3:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 3: Evaluarea şi consolidarea construcţiilor NP 112-04 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă *** Comentarii P100-1/2006 *** Comentarii CR2 *** Comentarii şi exemple CR6 *** Proiectarea structurilor din beton de înaltăîrezistenţă în zone seismice. Ghid de proiectare.

Reglementările tehnice specifice domeniului A1 (verificatori şi experţi): STAS 10107/0-90 Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton armat şi beton precomprimat CR2-1-1.1-2005 Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat CR6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie NE 012/1-2007 Normativ pentru proiectarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea I- Producerea betonului NE 012/1-2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea a II-a- Executarea lucrărilor din beton. SR EN 1992-1-1:2004 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri SR EN 1992-3:2006 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 3: Silozuri şi rezervoare SR EN 338-2004 Lemn pentru construcţii. Clase de rezistenţă. SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1: Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri SR EN 1996-1-1:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată SR EN 1996-2:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi execuţie zidărie SR EN 1996-3:2006 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 3: Metode de calcul simplificate pentru construcţii de zidărie nearmată SR EN 1998-4:2007 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte SR EN 1998-6:2005 Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 6: Turnuri, piloni şi coşuri SR EN 15129-2010 Dispozitive antiseismice

Reglementările tehnice specifice domeniului A2 (verificatori şi experţi): STAS 10100/0-78 Calculul elementelor din oţel SR EN 1993-1-1:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri SR EN 1993-1-5:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-5: Elemente structurale din plăci plane solicitate în planul lor. SR EN 1993-1-8:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor SR EN 1993-1-10:2006 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-10: Alegerea claselor de calitate a oţelului SR EN 1993-1-11:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-11: Proiectarea structurilor cu elemente întinse. SR EN 1993-3-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 3-1:Turnuri, piloni şi coşuri.Turnuri şi piloni SR EN 1993-4-1:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-1: Silozuri SR EN 1993-4-2:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-2: Rezervoare SR EN 1993-4-3:2007 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 4-3: Conducte SR EN 1994-1-1:2004 Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri SR EN 338-2004 Lemn pentru construcţii. Clase de rezistenţă. SR EN 1995-1-1:2004 Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Partea 1-1:Generalităţi. Reguli comune şi reguli pentru clădiri SR EN 15129-2010 Dispozitive antiseismice **** Recomandări de calcul, comentarii şi exemple de aplicare pentru SR EN 1993-1-1 **** Recomandări, comentarii şi exemple de aplicare pentru SR EN 1993-1-8 **** Recomandări, comentarii şi exemple de aplicare în conformitate cu SR EN 1993-1-1 şi SR EN 1998-1 Cerinţe complementare de cunoaştere specifice pentru A1, A2 (experţi):

1. Pentru examenul de expert tehnic în construcţii, A1 şi A2 în afară de bibliografia obligatorie, în care se cuprind, în cvasitotalitatea lor, reglementările tehnice în vigoare în România şi în UE este necesară cunoaşterea şi interpretarea fenomenologică a comportării sub acţiuni de orice fel (statice monoton crescătoare, statice alternante, dinamice, seismice) a materialelor, elementelor, subansamblelor şi structurilor din beton armat, din oţel, zidării şi lemn. De exemplu, la o structură cu deformaţii şi degradări produse de acţiunea seismică (sau de oricare alt tip de acţiune) să se poată explica la ce stări de solicitare a fost supusă structura pentru a se fi produs asupra ei deformările şi degradările constatate ca expert cu ocazia vizitării obiectivului de expertizat. Pe baza interpretării fenomenologice a celor constatate expertul să folosească acest suport pentru formularea soluţiilor de intervenţie necesare la reabilitarea structurală (dacă aceasta se dovedeşte necesară).

2. Pe lângă bibilografia obligatorie cuprinsă în cele de mai sus, pentru experţi se recomandă

consultarea şi altor lucrări la nivel de vârf pe plan internaţional cum ar fi, de exemplu, tratatul “Seismic Design of Reinforced and Precast Concrete Buildings” al autorului american Robert.E.Englekirk, editura John Wiley & Sons Inc. 2003 şi alte lucrări de acelaşi nivel.

3. În sprijinul pregătirii examenelor de verificatori de proiecte şi de experţi pot fi folosite

materiale ajutătoare accesibile pe Internet, în limba română şi adaptate la legislaţia românească actuală în vigoare cum ar fi de exemplu site-ul www.encipedia.org şi altele

similare. Informaţiile cuprinse în asemenea surse au avantajul de a fi în continuă completare, extindere şi posibilitate facilă de actualizare. NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în

parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii

calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic. În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:

- înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea clădirilor

- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora

Bibliografia de mai sus se completează cu titluri de referinţă în domeniu precum şi cu

Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în domeniul construcţiilor.

BIBLIOGRAFIE,

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele esenţiale B1, B9, Cc, Ci, D, E şi F

B1 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere;

B9 - Siguranţa în exploatare la construcţii edilitare şi de gospodărie comunală; Cc - Securitate la incendiu în construcţii pentru toate domeniile; Ci - Securitate la incendiu în instalaţii pentru toate specialităţiile; D - Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile; E - Economie de energie şi izolare termică, pentru toate domeniile; F - Protecţia împotriva zgomotului pentru toate domeniile.

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

- Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completărilor ulterioare;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea locuinţei nr.114 din 1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

- H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

- Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea Îndrumător privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

- Ordinul MDRL nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.

Reglementările tehnice specifice domeniului B1 (verificatori şi experţi):

C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

C 247 - 1993 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în proprietatea autorităţilor publice

*** Norme generale de protecţie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

NP 068 - 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare.

C 174 - 1979 Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treapta din P.V.C.

C 55 - 1974 Instrucţiuni tehnice privind montarea profilului mînă curentă din P.V.C. semirigid

GT 041 - 2002 Ghid privind reabilitarea finisajelor pereţilor şi pardoselilor clădirilor civile.

GP 073 - 2002 Ghid de proiectare şi execuţie a placajelor ceramice exterioare aplicate la clădiri .

NP 013 - 1996 Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie.

GP 037/0 - 1998 Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la clădiri civile

ST 030 – 2000 Specificaţie tehnică de aplicare a pardoselilor anticorozive cu performanţe antistatice

C 174 - 1979 Instrucţiuni tehnice de aplicare a profilelor apărător muchie de treaptă din PVC

NP 013 - 1996 Ghid privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie

NP 051 - 2000 Normativ pentru adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.

GP 089 - 2003 Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri.

GP 088 - 2003 Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice.

NP 063 - 2002 Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii.

C 47 - 1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în construcţii.

I 46 - 1993 Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu.

NP 009 - 1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii

NP 010 - 1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee

NP 011 - 1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.

NP 015 - 1997 Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora.

NP 24 - 1997 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

NP 25 - 1997 Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane.

P 128 - 1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.

P 92 - 1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism şi administrative.

NP 057 - 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96).

P 101 - 1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 -1978

NP 064 - 2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.

NP 021 - 1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 022 - 1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 023 - 1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă.

P 25 - 1985 Normativ pentru reţeaua culturală.

P 87 - 1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

P 117 - 1983 Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor social-sanitare pentru construcţii industriale.

NC 001 - 1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995.

NP 006 - 1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.Cerinţele utilizatori.

C 253/0 - 1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică).

C 253/1 - 1994 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale, laboratoare şi industria farmaceutică).

NP 079 - 2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere.

NP 065 - 2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.

NP 066 - 2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995

GT 051 - 2002 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii.

NP 102 - 2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995.

*** Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor.

*** Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor.

*** Norme generale de protecţia muncii

Hotărârea Guvernului nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcţii la care este obligatorie realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum si a celor la care se amenajează puncte de comandă, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 37/2006

Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de protecţie civilă în subsolul cadrul construcţiilor noi, aprobate cu Decizia Primului Ministru nr 177/1999.

Reglementările tehnice specifice domeniului B9 (verificatori şi experţi):

C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

C 247 - 1993 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în proprietatea autorităţilor publice

*** Norme generale de protecţie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

NTPA 001/02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate epurate in receptori naturali.

NTPA 002/02 Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate epurate in retelele de canalizare a localitatilor.

GP 106/04 Ghid pentru proiectarea ,executia si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural.

NP 036/99 Normativ de reabilitare a lucrarilor hidroedilitare din localitatile urbane, Buletinul. Constructiilor 5/2000.

P118/11 Norme de siguranta la foc a constructiilor.

SR 10898/2005 Alimentare cu apa – Terminologie.

EN 1081/2000 Canalizari: Terminologie.

SR EN 805/1995 Alimentari cu apa .Conditii pentru sistemele de alimentare cu apa in exteriorul cladirilor.

SR EN 752/1999 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor.

SR EN 752-3/1998 Retele exterioare de canalizare. Prescriptii generale de proiectare.

SR EN 752-7/1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Intretinerea si exploatarea.

SR EN 14654-1/2007 Managementul si controlul operatiunilor de curatare din retelele de canalizare.

SR EN 588/2005 Camine pentru retelele de canalizare.

SR EN 124/ 1996 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Principii constructive, incercari tip.

STAS 8591/97 Retele edilitare subterane.Conditii de amplasare.

STAS 6074 -77 Teren de fundare. Adancimi maxime de inghet.

STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare.

SR EN 641/98/99 Tuburi de presiune de beton cu inima de tabla, inclusiv imbinari si piese speciale.

STAS 7039/1,2,3/83 Tuburi de presiune din beton precomprimat.

STAS 4165/88 Alimentari cu apa. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat.

SR EN 1401-1/03 Sisteme de canalizare de material plastic ingropate pentru bransamente si siteme evacuare fara presiune, (PVC-U).

SR EN 1916/03 Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat.

SR EN 10312/03 si 05 Tevi sudate din otel inoxidabil pentru transportul apei si altor lichide apoase.

SR EN 6416/06 Hidrometrie. Masurarea debitului cu metoda ultrasonica (acustica).

SR EN ISO 6817/97 Masurarea debitelor de lichide in conducte inchise – metoda cu debitmetre electomagnetice.

SR ISO 9826/01 Masurarea debitelor de lichide in canale deschise. Canale de masurare tip Parshall si Saniiri.

SR ISO –24510 Activitati referitoare la serviciile de apa potabila si de canalizari. Ghid pentru evaluarea si imbunatatirea serviciilor furnizate utilizatorilor.

SR EN 24511 Activitati referitoare la servicii de apa potabila si canalizare. Indrumator pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si pentru evaluarea serviciilor de apa potabila.

Reglementări tehnice generale specifice domeniilor Cc, Ci (verificatori şi experţi):

C 56 – 2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

H.G. nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă,

H.G nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate,

Ordinul M.D.L.P.L nr. 1583 /2008 privind aplicarea standardelor referitoare la sisteme de control şi evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi din construcţii şi de limitare a propagării fumului în caz de incendiu,

Ordinul .M.A.I. nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

Ordinul M.A.I. nr. 130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.

Ordinul M.T.C.T. ŞI M.A.I. nr.1822/2004, respectiv nr.394/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, cu modificările şi completările ulterioare,

Ordinul MLPAT nr.31/N/1995 pentru aprobarea Regulamentului şi metodologiei privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor,

Ordinul MLPAT nr. 21/N/2000 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea şi aprobarea regulamentelor locale de urbanism - Indicativ G.M. - 007 – 2000

Ordinul M.A.I. nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă,

Reglementările tehnice specifice domeniului Cc (verificatori şi experţi):

P.118 - 99 Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor

MP 008-2000 Manual privind exemplificări, detalieri şi soluţii de aplicare a prevederilor normativului de siguranţă la foc P 118-1999.

NP 127 – 09 Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.

NP 24 – 97 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

NP 25 – 97 Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane.

NP 002 – 96 Normativ pentru proiectarea sălilor de audiţie publică.

NP 006 – 96 Normativ pentru proiectarea sălilor aglomerate cu vizitatori – cerinţe utilizatori.

NP 009 – 97 Normativ pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru case de copii.

NP 010 - 97 Normativ pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru şcoli şi licee

NP 011 - 97 Normativ pentru proiectarea, executarea şi întreţinerea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.

NP 015 – 97 Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor

NP 016 - 97 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe. Cerinţe conform Legii nr.10/1995.

NP 073 – 2002 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei.

C 58 – 1996 Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii

GT 030 – 2001 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc la săli aglomerate.

GT 049 – 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul sănătăţii.

GT 050 – 2002 Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap.

P 128 – 1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.

P 92 – 1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism şi administrative.

NP 057 – 2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe.

P 101 – 1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 -1978

NP 021–1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 022–1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.

P 25 – 1985 Normativ pentru reţeaua culturală.

P 87 - 1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

NC 001–1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea nr.10/1995.

NP 079 - 2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere.

NP 065 – 2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.

NP 066 – 2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995.

GT 051 – 2002 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii.

NP 102 – 2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995.

NP 023 – 97 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 064 – 02 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.

NP 037 – 99 Normativ de proiectare, execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule.

NP 037/1 – 99 Normativ de proiectare, executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu GPL pentru autovehicule prin staţii independente.

NP 004 – 03 Normativ pentru proiectarea, executarea, exploatarea, dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule.

NP 018 - 97 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu G.P.L. la consumatori.

C 58 – 1996 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii .

P 17 - 85 Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru autovehicule, indicativ

STAS 10.903/2 – Determinarea sarcinii termice în construcţii. SR EN 2:1995 - Clase de incendii SR EN 2:1995/A1:2005 - Clasificarea incendiilor SR EN ISO 13943: 2011 - Securitate la incendiu.Vocabular

Ordinul MIR nr.46/2003 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea construcţiilor, instalaţiilor şi dotărilor tehnologice industriale din punct de vedere al siguranţei la foc specific sectoarelor din industria lemnului

Reglementările tehnice specifice domeniului Ci (verificatori şi experţi):

I 9 – 94 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare.

I 9/1 – 96 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare

I 13 – 02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală.

I 13/1 – 02 Normativ privind exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală.

I 31 – 99 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu GPL

I 33 – 99 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu GPL

PE 101 – 85 Normativ pentru construcţia instalaţiilor electrice de conexiuni şi transformatoare cu tensiuni peste 1 kV.

PE 101A - 85 Instrucţiuni privind stabilirea distantelor normate de amplasare a instalaţiilor electrice cu tensiunea peste 1 kV in raport cu alte construcţii, republicate în 1993.

PE 124 – 1995 Normativ pentru stabilirea soluţiilor de alimentare cu energie electrică a consumatorilor industriali şi similari

I 7 – 2011 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor.

NP 061 – 02 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri.

NP 062 – 02 Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal.

NP 099-04 Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor electrice în zone cu pericol de explozie (revizuire ID 17-1986)

I 18/1 – 01 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice interioare de curenţi slabi aferente clădirilor civile şi de producţie.

I 18/2 – 02 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a incendiilor şi a sistemelor de alarmare împotriva efracţiei în clădiri.

NP 086 – 05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor.

P 66 – 2001 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apă şi canalizare a localitatilor din mediul rural.

I 5 – 2010 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare.

GP 051 - 2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici.

GP 106 - 04 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural.

SR 1343 - 1:2006 Alimentări cu apă. Partea 1: Determinarea cantităţilor de apă potabilă pentru localităţi urbane şi rurale

STAS 1478 Alimentarea cu apă la construcţiile civile şi industriale. Prescripţii de proiectare.

Ordinul ANRE nr. 38/2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice, indicativ NTE 007/08/00,

Ordinul ANRE nr. 32/2004 pentru aprobarea Normativului pentru construcţia liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1000 V, indicativ NTE 003/04/00

Ordinul MDRT nr. 2741/2011 privind aprobarea reglementării tehnice Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I 7-2011

Ordinul ANRE nr. 5/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, indicativ NTPEE – 2008, modificat cu Ordinul ANRE nr. 19/2010

Reglementările tehnice specifice domeniului D (verificatori şi experţi):

C 56 – 2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

C 247-1993 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în proprietatea autorităţilor publice

*** Norme generale de protecţie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

*** Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii.

GP 065-2001 Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton.

NP 069-2002 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor acoperişurilor în pantă la clădiri.

GP 112-2004 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate ,,in situ” .

NP 119-2006 Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat, monolite şi prefabricate .

C 217-1983 Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri.

C 172-1988 Instrucţiuni tehnice pentru prinderea şi montajul tablelor metalice profilate la executarea învelitorilor şi pereţilor.

C 216-1983 Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor

NP 040-2002 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri

GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii

GT 044-2002 Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii

NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice

C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie

C 163-1987 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii

GP 114-2006 Ghid privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS.

NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor.

GT 021-1998 Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii.

GP 015-1997 Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente.

GE 030-1997 Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn, beton, cărămidă,piatră naturală şi artificială).

GE 045-2002 Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide.

C 46-1986 Instrucţiuni tehnice pentru prevenirea şi combaterea buretelui de casă la materiale lemnoase folosite în construcţii.

NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii.

NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee.

NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.

NP 015-1997 Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora.

NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane.

P 128-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.

NP 057-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96).

P 101-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 -1978

NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.

NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă.

P 25-1985 Normativ pentru reţeaua culturală.

P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

GP 107-2004 Ghid privind proiectarea depozitelor de deşeuri cu materiale geosintetice.

P 71-1986 Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale.

NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995.

NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerinţele utilizatori.

NP 008-1997 Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii, în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară

NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere.

NP 065-2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.

NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-2002.

GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii.

NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995.

Ordinul nr. 536 / 1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei

Decizia nr. 177/1999 a Primului Ministru privind Normele tehnice privind proiectarea si executarea adăposturilor de protecţie civilă in cadrul construcţiilor noi.

Regulamentul nr. 1907/2006 - REACH (CE) al Parlamentului European privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice.

Reglementările tehnice specifice domeniului E (verificatori şi experţi):

C 56 – 2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

C 247-1993 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în proprietatea autorităţilor publice

*** Norme generale de protecţie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

GE 025-1997 Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.

C 107/0-2002 Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri

C 107-2005 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor

GP 058–2000 Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit

C 107/6-2002 Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie

C 107/7-2002 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor (revizuire NP 200/89).

GT 039-2002 Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente.

GT 040-2002 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente, în vederea reabilitării termice

GE 047-2002 Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii.

MP 022-2002 Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii

GT 043-2002 Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente

GT 044-2002 Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii

C 163-1987 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii

GP 017-1996 Ghid pentru calculul consumului de căldură al clădirilor dotate cu sisteme pasive de încălzire solară

GP 039-1999 Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.

MP 013-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente

GT 036-2002 Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum, aferente acestora.

MP 019-2002 Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari

SC 007-2002 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente

NP 060-2002 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice

MP 012-2001 Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora

PCC 017-2000 Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice.

PCC 016-2000 Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosin plăci din materiale termoizolante.

GT 021-1998 Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii.

GP 015-1997 Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente.

GE 045-2002 Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide.

NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii.

NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee.

NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.

NP 015-1997 Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora.

NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane.

P 128-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.

NP 057-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96).

P 101-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 -1978

NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.

NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă.

P 25-1985 Normativ pentru reţeaua culturală.

P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

GP 110-2004 Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E, realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde.

GP 109-2004 Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum, la blocuri de locuinţe cu structură mixtă, realizate după proiecte tip.

Gex 001/1-1998 Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip I.P.C.T. 141: –tronson de baza tip LP 11/21, compus din doua sectiuni simetrice avînd dimensiunile în plan 12,2x41,68m, cu 72 apartamente. -tronson de bază tip LP II/23, având dimensiunile în plan 14,2x23,80m, cu 36 apartamente.

NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995.

NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori. Cerinţele utilizatori.

NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere.

NP 065-2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.

NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-2002.

GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii.

NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995.

Reglementările tehnice specifice domeniului F (verificatori şi experţi):

C 56 – 2002 Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

C 247-1993 Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediul urban aflate în proprietatea autorităţilor publice

*** Norme generale de protecţie a muncii, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii cu ordinul comun nr. 508/933 / 2002

C 125 Normativ privind proiectarea şi execuţia măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri

P 121 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare a măsurilor de protecţie acustică şi antivibratilă la clădiri industriale

P 122 Instrucţiuni tehnice de proiectarea şi executare a măsurilor de izolare la zgomot, a clădirile civile, social-culturale şi tehnico-administrative

P 123 Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare a sălilor de audiţii publice.

GP 0001-1996 Protecţia la zgomot. Ghid de proiectare şi execuţie a zonelor urbane din punct de vedere acustic.

GT 021-1998 Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii.

GP 015-1997 Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente.

NP 009-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii.

NP 010-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee.

NP 011-1997 Normativ privind proiectarea, realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.

NP 015-1997 Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora.

NP 24-1997 Normativ pentru proiectarea, execuţia, exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.

NP 25-1997 Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane.

P 128-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.

P 92-1982 Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit, social-culturale, de turism şi administrative.

NP 057-2002 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96).

P 101-1978 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. Modificări la P 101 -1978

NP 064-2002 Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit.

NP 021-1997 Normativ privind proiectarea de dispensare şi policlinici pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de creşe şi creşe speciale pe baza exigenţelor de performanţă.

NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi pe baza exigenţelor de performanţă.

P 25-1985 Normativ pentru reţeaua culturală.

P 87-1986 Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.

NP 002-1996 Cerinţe esenţiale.Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă.

NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995.

NP 006-1996 Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.Cerinţele utilizatori.

NP 014-1996 Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii.

NP 079-2002 Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere, garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere.

NP 065-2002 Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.

NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. 10/1995, indicativ NP 066-2002.

GT 051-2002 Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii.

NP 102-2004 Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 10/1995.

STAS 6156 Acustica în construcţii. Protecţia împotriva zgomotului în construcţii civile şi social-culturale. Limite admisibile şi parametri de izolare acustică

STAS 10009 Acustica în construcţii.Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot

STAS 9783/0– 84 Acustica în construcţii. Parametri pentru proiectarea şi verificarea acustică a sălilor de audiţie publică.

NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare

cerinţă în parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic.

În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe: - înţelegerea şi abordarea holistică a fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc

care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea clădirilor - influenţa agenţilor de mediu natural şi construit asupra clădirii în ansamblu şi a

componentelor acesteia, ca şi posibilele implicaţii secundare, în domenii conexe, ale acţiunii agenţilor de mediu

- mecanismele care conduc la conceperea subansamblurilor constructive şi relaţiile dintre acestea

- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora

Bibliografia de mai sus se completează cu titluri de referinţă în domeniu precum şi cu Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European şi al Consiliului în domeniul construcţiilor.

BIBLIOGRAFIE,

pentru examenul de atestare tehnică verificatori şi experţi pentru cerinţele A6, B4, A7, B5, A9, B7, D

A6 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine

B4 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine

A7 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

B5 - Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice

A9 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

B7 - Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare

D - Igienă, sănătate şi mediu pentru toate domeniile Tematica pentru examinare

A. Pentru verificator de proiecte

1. Calcule de rezistenta si stabilitate pentru obiectele specifice 2. Siguranta in exploatare la sarcini normale si extraordinare 3. Corespondenta dintre selectia materialelor si gradul de expunere in structura 4. Tehnologii specifice si modul de reflectare in caietele de sarcini 5. Sisteme de control a comportarii in timp 6. Fazele determinante in executia obiectelor specifice si modul de control B. Pentru expert tehnic

1. Conceptia generala a proiectelor (adaptarea la conditiile din amplasament, functionalitate, capabilitate de a limita riscul in conditii de incarcari extreme)

2. Incidente si accidente la constructii din domeniul (araia) de competenta reclamata (scenarii de cedare, cauze si prevenire, solutii de remediere)

3. Configuratii structurale specifice 4. Durabilitate, mentenanta, reabilitare, upgradare a structurilor specifice

- Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

- Legea apelor nr. 107/1996 actualizată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 din 3/2010;

- OUG 244/28.11.2000 privind siguranta barajelor, republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 96 din 04.02.2002

- OUG nr.138/2005 privind exploatarea în siguranţă a acumulărilor cu folosinţă piscicolă, de agrement sau locală, din categoriile de importanţă C şi D - Legea 259/2010 legea siguranţei digurilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 857 din 21.12.2010

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

- Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003;

Reglementări tehnice generale specifice domeniilor A6, B4, A7, B5, A9, B7, D (verificatori şi experţi): - HG nr. 766 pentru aprobarea Regulamentului privind urmãrirea comportãrii în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, publicată în M.Of. nr. 352 din data 12.10.97

- NE 012/2-2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrãrilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 2. Executarea lucrărilor din beton, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010 si în Buletinul Constructiilor nr.14/2010, URBAN-INCERC.

- P 134 – 1995 - Ghid pentru proiectarea lucrarilor ce inglobeaza materiale geosintetice, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 9 / 1995.

- NP 015~2002 - Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrarile de constructii, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 13 / 2002.

- NP 11.3 –2004 - Normativ pentru proiectarea executia, monitorizarea si receptia peretilor lngropati, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 19/2005.

Reglementările tehnice specifice domeniului A6, B4, D (verificatori şi experţi): - GP 076·2002 - Ghid de proiectare privind siguranta in exploatare a lucrarilor de consolidare costiera, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 7/2003.

- NP 078·2002.- Normativ de proiectare privind protectia cheiurilor la acostarea a navelor, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 16-17/2003

- NP 077·2002 - Normativ de proiectare antiseismica a constructiilor de acostare gravitatonale, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 16 -17/2003.

- GP 086 – 2003 - Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vant pentru determinarea actiunii asupra constructiilor portuare si maritime, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 15/2004.

- GP 085-2003 - Ghid pentru proiectarea cailor navigabile, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 17-18/2004.

- NP 106 – 2004 - Normativ privind proiectarea porturilor fluviale, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 4/2005

Reglementările tehnice specifice domeniului A7, B5, D (verificatori şi experţi): - NP076-2002 - Normativ de proiectare, executie si evaluarea sigurantei Ia actiuni seismice a lucrarilor hidrotehnice din frontul barat, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 1912003

- NTLH-022 - Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare, publicat în Monitorul Oficial nr.427 din data de 19 iunie 2002

- NTLH-023 - Metodologiei privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale, publicat în Monitorul Oficial nr. 427 din data de 19 iunie 2002

- NTLH-021 - Metodologie privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 427 din data de 19 iunie 2002.

- NTLH-050 - Normativ tehnic privind evaluarea starii de siguranta in exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor, publicat în Monitorul oficial nr. 722 din 24 octombrie 2008.

- I 22 - 1999 - Normativ pentru proiectarea si executarea conductelor de aductiune si a retelelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 13/1999.

- NP 107-2004 - Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti. Partea a IV –a si a V-a, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 2/2005 si 20/ 2006.

- GE 049·2002 - Ghid privind executia, explopatarea si postutilizare a constructiilor de captare din apa subterana, pentru asigurarea parametrilor functionali, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 19/2003. Reglementările tehnice specifice domeniului A9, B5, D (verificatori şi experţi): - GE 027·1997 - Ghid pentru proiectarea si executia lucrarilor de aparare si consolidare a taluzurilor la canale si diguri, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 1212001.

- NP 087·2003 - Normativ pentru urmarirea ccmportarii constructiilor hidrotehnice, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 13/2004.

- SR EN 1998-4:2007 - Eurocod 8: Proiectarea structurilor pentru rezistenţa la cutremur. Partea 4: Silozuri, rezervoare şi conducte

- MP 023-2002 - Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ, canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje, publicat în Buletinul constructiilor nr. 7/2003

- NP 028~1998 - Normativ pentru proiectarea constructiilor de captare a apei, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 6/2000.

- GP 084-2003 - Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apa, publicat în Buletinul Constructiilor nr. 2/2004.

- GE 048·2002 - Ghid privind tntretinerea si exploatarea in siguranta a constructiilor si instalatiilor de la prizele de apa, publicat în Buletinul Constructiilor Nr. 7/2003

- Reglementari tehnice privind proiectarea si executia constructiilor industriale, agrozootehnice si de irigatii - 06.09. Editura Matrixrom, 2009. MANUALE DE REFERINTA - *** Manualul inginerului hidrotehnician. Editura Tehnica, 1970. - Ciortan, R. - Porturi si amenajari portuare. Editura: A.G.I.R., 2012 - Ciortan, R. - Morfologia si protectia tarmului marin. Editura: A.G.I.R., 2012 - Grumeza, N., Kleps, C. - Amenajarile de irigatii din Romania, Editura: CERES, 2005. - Popovici, A. - Baraje pentru acumulari de apa, Volumul II, Editura Tehnica Bucuresti, 2002. - Priscu, R. - Constructii hidrotehnice�, Editura Didactica şi Pedagogica Bucuresti, 1974. - Spataru, A. - Constructii costiere si acvatorii portuare, Ed.Tehnica 1990

NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în

parte, standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor.

Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii

calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic. În plus, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:

- înţelegerea şi abordarea fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea construcţiilor hidrotehnice

- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora

Bibliografia de mai sus se completează cu titluri de referinţă în domeniu precum şi cu

Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European din domeniu.

BIBLIOGRAFIE,

pentru examenul de atestare tehnico-prfesională a verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici – specialitatea instalaţii termice,

sanitare, gaze şi electrice – It, Is, Ig, Ie

Legislaţie generală - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I nr.12 din 24 ianuarie 1995;

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

- O.G nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor.

- H.G. nr. 622/2004, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată, cu modificările şi completărilor ulterioare.

- H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completărilor ulterioare.

- H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente acestora;

- Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei şi a construcţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.286 din 11 decembrie 1995;

- Ordinul MLPTL nr. 777/2003 pentru aprobarea "Îndrumătorului pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii", cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.397 din 09 iunie 2003.

Reglementări tehnice specifice - Instalaţii termice: I5/2010 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi

climatizare; I13/2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală NEx 01/2006 Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în

funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive;

GT 015-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise

I 29-1977 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri industriale

NP 031-1999 Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor de încălzire prin radiaţie de pardoseală

I 35-1982 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM

I 38-1981 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale

I 40-1982 Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală

GP 041-1998 Ghid pentru alegerea, proiectarea, întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115oC

GP 051-2000 Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a centralelor termice mici;

SC 005-2000 Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizând noi sisteme de reducere a agentului termic centrală termică de apartament, scară de bloc,etc.

NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor;

ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor

SR 1907-1-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul. SR 1907-2-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare

convenţionale de calcul. SR 1907-3-97 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Determinarea necesa-rului

de căldură de calcul al serelor simplu vitrate. SR 4839-97 Instalaţii de încălzire. Numărul anual de grade-zile. SR EN 1886:2008 Ventilarea în clădiri. Unităţi de tratare a aerului. Performanţe mecanice SR 1907-1:1997 Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul SR 6724-1:1995 Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilare naturală. Prescripţii de

proiectare SR 6724-2:1995 Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilarea mecanică cu ventilator

central de evacuare. Prescripţii de proiectare SR 6724-3:1996 Ventilarea dependinţelor din clădirile de locuit. Ventilarea mecanică cu

ventilatoare individuale de evacuare. Prescripţii de proiectare SR CR 1752:2002 Instalaţii de ventilare în clădiri. Criterii de proiectare pentru realizarea

confortului termic interior SR EN ISO 7730:2006 Ambianţe termice moderate. Determinarea analitică şi interpretarea

confortului termic prin calculul indicilor PMV şi PPD şi specificarea criteriilor de confort termic local

SR EN ISO 8996:2005 Ergonomia ambianţelor termice. Determinarea ratei de căldură metabolică SR EN 12097:2007 Ventilarea în clădiri. Canale de aer. Cerinţe pentru elementele componente ale

canalelor de aer în scopul uşurării întreţinerii reţelelor de canale de aer SR CEN/TR 12101-5:2007 Sisteme de control al fumului şi gazelor fierbinţi Partea 5: Ghid de

recomandări funcţionale şi metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi

SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului şi gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri

SR EN 12792:2004 Ventilarea în clădiri. Simboluri, terminologie şi simboluri grafice SR EN 12831:2004 Instalaţii de încălzire în clădiri. Metodă de calcul al sarcinii termice de calcul

Reglementări tehnice specifice - Instalaţii sanitare: I9/1-1996 Normativ pentru exploatarea instalaţiilor sanitare I9/2-1994 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare GT 018-1997 Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în

exploatare a grupurilor de pompare echipate cu recipienţi de hidrofor PC 021-2001 Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere. Reţele plane

ramificate; I 44-1993 Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea

reducerii pierderilor şi risipei de apă; P96-1996 Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice

din clădiri civile, social-culturale şi industriale; NP 084-2003 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a

sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, utilizând conducte din mase plastice;

NTPA 002-2002 Normativ privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor

NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor;

ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor

Reglementări tehnice specifice - Instalaţii gaze: Norme tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze

naturale NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a

incendiilor; ME 005-2000 Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente

construcţiilor SC 002-1998 Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă, gaze naturale şi energie

termică; I 31-1999 Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze

petroliere lichefiate (G.P.L.) I 33-1999 Normativ pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate

(G.P.L.)

Reglementări tehnice specifice - Instalaţii electrice: I7/2011 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice

aferente clădirilor I 18/1-2001 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor interioare de curenţi slabi

aferente clădirilor civile şi de producţie I 18/2-2002 Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice de semnalizare a

incendiilor şi a sistemelor de alarmare contra efracţiei din clădiri; NTE 002/03/0 Normativ de încercări şi măsurători pentru sistemele de protecţii, comandă-control

şi automatizări din partea electrică a centralelor şi staţiilor NTE 006/06/00 Normativ privind metodologia de calcul al curenţilor de scurtcircuit în reţelele

electrice cu tensiunea sub 1 kV; NTE 007/08/00 Normativul pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice NP 086-05 Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de stingere a

incendiilor; NP 099-04 Normativ privind proiectarea, executarea, verificarea şi exploatarea instalaţiilor

electrice în zone cu pericol de explozie SR HD 21 (standard pe părţi) Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de tensiune

nominală până la 450/750 V,inclusiv SR HD 22 (standard pe părţi) Conductoare şi cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune

nominală până la 450/750 V inclusiv SR EN 81-72:2004 Reguli de securitate pentru execuţia şi montarea ascensoarelor. Aplicaţii

particulare pentru ascensoare de persoane si materiale. Partea 72: Ascensoare de pompieri

SR HD 384.3 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale

SR HD 384.4.42 S1:2004 + A1:2004+A2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 42: Protecţia împotriva efectelor termice

SR HD 384.4.43 S2:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 43: Protecţie împotriva supracurenţilor

SR HD 384.4.473 S1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Măsuri de protecţie pentru asigurarea securităţii. Capitolul 47: Utilizarea măsurilor de protecţie pentru asigurarea securităţii. Secţiunea 473: Măsuri de protecţie împotriva supracurenţilor

SR HD 384.4.482 S1:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 4: Protecţia pentru asigurarea securităţii. Capitolul 48: Alegerea măsurilor de protecţie în funcţie de influenţele externe. Secţiune 482: Protecţia împotriva incendiului în amplasamente cu riscuri

SR HD 384.5.52 S1:2004 + A1:2004 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare

SR HD 384.5.523 S2:2003 Instalaţii electrice în construcţii. Partea 5: Alegerea şi instalarea echipamentelor electrice. Secţiunea 523: Curenţi admisibili în sisteme de pozare

SR EN 12101-10:2006+AC :2007 Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10:Echipamente de alimentare cu energie

SR 12294:1993 Iluminatul artificial. Iluminatul de siguranţă în industrie SR EN 12845+A2:2009 Instalaţii fixe de luptă împotriva incendiului. Sisteme automate de

stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare şi întreţinere SR EN 50085 (standard pe părţi) Sisteme de jgheaburi şi de tuburi profilate pentru instalaţii

electrice SR EN 50086 (standard pe părţi) Sisteme de tuburi de protecţie pentru instalaţii electrice SR EN 50107 (standard pe parti) Instalaţii de reclame si tuburi luminoase cu descărcare,

funcţionând la o tensiune nominala de ieşire, in gol, fără sarcină, cuprinsa între 1kV şi 10 kV

SR EN 50110-1:2005 Exploatarea instalaţiilor electrice Bibliografia nu este limitativă şi se va completa şi cu alte reglementări tehnice/standarde relevante, în pe specialităţi de instalaţii. Cerinţe complementare de cunoaştere specifice pentru experţi tehnici:

1. Pentru examenul de expert tehnic, în afară de bibliografia obligatorie, în care se cuprind, în cvasitotalitatea lor, reglementările tehnice în vigoare în România şi în UE este necesară cunoaşterea şi interpretarea fenomenologică a comportării sub acţiuni de orice fel a materialelor, elementelor şi subansamblelor. Pe baza interpretării fenomenologice a celor constatate expertul să folosească acest suport pentru formularea soluţiilor de intervenţie necesare la reabilitarea (refacerea/înlocuirea, după caz) a instalaţiei (dacă aceasta se dovedeşte necesară).

2. Pe lângă bibliografia obligatorie cuprinsă în cele de mai sus, pentru experţi se recomandă

consultarea şi altor lucrări la nivel de vârf pe plan internaţional.

3. În sprijinul pregătirii examenelor de verificatori de proiecte şi de experţi pot fi folosite materiale ajutătoare accesibile pe Internet, în limba română şi adaptate la legislaţia românească actuală în vigoare cum ar fi de exemplu site-ul www.encipedia.org şi altele similare. Informaţiile cuprinse în asemenea surse au avantajul de a fi în continuă completare, extindere şi posibilitate facilă de actualizare.

NOTĂ: reglementărilor tehnice susmenţionate li se asociază, pentru fiecare cerinţă în parte,

standardele corespunzătoare, incluse ca referinţe în corpul reglementărilor. Bibliografia este comună atât pentru candidaţii care susţin examenul în vederea obţinerii

calităţii de verificator de proiecte, cât şi pentru cea de expert tehnic. Suplimentar, pentru competenţa de expert tehnic, comisia va evalua următoarele cunoştinţe:

- înţelegerea şi abordarea holistică a fenomenelor fizice, chimice, biologice, mecanice etc. care intervin în proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor;

- influenţa agenţilor de mediu natural şi construit asupra instalaţiilor, ca şi posibilele implicaţii secundare, în domenii conexe, ale acţiunii agenţilor de mediu

- mecanismele care conduc la conceperea subansamblurilor constructive şi relaţiile dintre acestea;

- capacitatea de analiză şi sinteză privind cauzele degradărilor posibile şi metodele de remediere a acestora.

Bibliografia de mai sus se completează cu titluri de referinţă în domeniu precum şi cu

Directivele europene şi Regulamentele Parlamentului European în domeniul construcţiilor.