specificatii eseu fotografic observatie antropologie 2009

21

Upload: antropologie

Post on 02-Nov-2014

70 views

Category:

Education


3 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009
Page 2: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

La eseul fotografic e important să urmăriţi o temă, un loc, un grup de oameni, un fenomen social, un moment al zilei.

Vă arăt cam cum ar veni paşii în “general” pentru o temă şi cum ar arata pentru tema comertului stradal în Bucureşti.

Eseul fotografic, ca orice eseu, ar trebui să aibă o temă majora, o teză, intrigă, un lucru pe care să îl urmăriţi.

Page 3: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Pasul 1

In general Ilustrare

Alegeţi-vă tema fotografiilor.

Asta ar trebui să fie şi titlul eseului

Comertul stradal în Zona Pieţei Rahova

Page 4: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Pasul 2

In general Comertul stradal în Bucureşti

Faceţi între 1 şi 3 poze de ansamblu pentru

spaţiul respectiv

Treceţi pe partea cealaltă a trotuarului şi faceţi o poză a

comercianţilor Fotografiaţi, de asemenea, marginile zonei pe care o studiaţi,

cam de unde pînă unde ţine. Puteţi să ataşaţi şi o hartă, fie

făcută de voi, fie scanată.

Page 5: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Pasul 3

In general Comertul stradal în Bucureşti

Găsiţi ceva tipic pentru fenomenul respectiv. Cum identificaţi ceva-ul tipic? Fie comparînd obiectele/persoanele/ip

ostazele temei respective între ele, fie

comparînd tema respectivă cu alte

fenomene

Aproape toţi comercianţii folosesc sacoşa de rafie pe care îşi expun

produsele – luati o fotografie unuia dintre ei.

Page 6: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Pasul 4

In general Comertul stradal în Bucureşti

Descrieţi în cît mai mult detaliu partea tipică a fenomenului

Faceti poze la sacoşa de rafie mai de aproape, la felul cum

sint expuse obiectele pe ele, la cum le cară cînd vin şi cînd pleacă, dacă sînt mai multe

tipuri de pungi (mici-mari, etc)

Page 7: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Pasul 5

In general Comertul stradal în Bucureşti

Descrieţi variaţia/diferenţa

fata de tipic

Faceţi poze la cei care nu vînd folosind sacoşe de

rafie, vînzătorii ambulanţi care îşi plimbă produsele,

la cei care vînd pe cartoane, la brînza din

galeată, etc

Page 8: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Pasul 6.

In general Comertul stradal în Bucureşti

Descrieţi tema respectivă în funcţie de anumite variabile: timpul (dimineaţa, la prînz, seara), oameni (tineri, bătrîni, săraci,

bogaţi, femei bărbaţi), obiecte (mobile-imobile,

licite-ilicite), relaţii sociale/interacţiuni (cooperare, conflict,

ignorare, evitare)

Timpul: momentul de început al comerţului stradal

(dimineaţa, la prînz?), vîrful, momentul de inchidere.

Oameni: femeile comerciante, bărbaţii comercianţi, poliţiştii,

cumpărătorii Obiectele: mîncare, de menaj,

etc Relaţii sociale: negocierea cu

cumpărătorii, schimbul bani-marfă, reclama, relaţiile dintre

comercianţi (glume, împrumutul de bani, etc),

interacţiunea cu autorităţile (fuga de jandarmii)

Page 9: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

In general

Pasul 7

•Puneţi pozele respectivă într-un powerpoint, respectînd structura de mai sus, mergînd de la general la particular. •Fiecare secţiune a “eseului” trebuie însoţiţă de un comentariu mic.•Nu aglomeraţi paginile de powerpoint - 4 poze maxim şi fiecare pagină să aibă un comentariu. •Comentariul nu trebuie să aibă mai mult de 2 fraze, maxim.•Trebuie între 15 şi 25 de poze la un eseu.

Page 10: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Comertul stradal în Bucureşti

Pasul 7

Pagina 1 a powerpoint-ului - Titlul, autorul Comertul stradal în zona RahovaIMPORTANT: Numele autorului Pagina 2 - Introducere

Am observat că în zona Rahova-Ferentari există un comerţ stradal intens. In perioada 20 ianuarie – 1 Fe bruarie am observat şi fotografiat comercianţii, cumpărătorii, etc din această zonă. Pagina 3 - Amplasare şi folosirea spaţiului  Poze, poze, poze Comentariu. Spatiul pe care l-am analizat este situat pe lungimea unei staţii de tramvai. Am observant o densitate mare a comercianţilor. 

Page 11: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Comertul stradal în Bucureşti

Pasul 7

Pagina 4 - Comerciantul tipic din zonă Poze, poze, poze, poze Comentariu. Majoritatea comercianţilor au în comun faptul că folosesc sacoşe de rafie Pagina 5 - Comerciantul tipic din zonă (descriere) Poze, poze, poze In aceste poze se pot vedea obiectele comercializate în zona Rahova (foto x), felul în care sînt expuse pe pungile de rafie, etc

Page 12: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Comertul stradal în Bucureşti

Pasul 7

Pagina 6 a powerpoint-ului - Alte tipuri de comercianţi din zonă Poze, poze, poze Comentariu. Pe lîngă comercianţii tipici, mai există şi comercianţi care îşi vînd mărfurile folosind cartoane, etc, etc Pagina 7, 8, 9 Oameni, relaţii, obiecte şi regimurile temporale ale comerţului stradal Poze, poze, poze Comentarii posibile (fiecare cite un slide)• In zona respectivă există mai multe categorii demografice de oameni. Astfel piaţa este dominată de femei (vezi pozele x, y, z). •Există mai multe tipuri de obiecte comercializate (vezi pozele a, b, c). •In acest spaţiu se crează diferite relaţii sociale: cooperare (vezi poza e), competiţie (vezi poza f), dominaţie (vezi poza g).

Page 13: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Pasul 8 Aduceţi pentru prezentare fie pe un cd, fie pe stick şi mi-l copiez pe calculator.

Pasul 9

Notarea:

•Originalitatea temei: 2 puncte•Adecvarea pozelor la temă: 2 puncte

•Structura eseului: 2 puncte•Comentariile: 2 puncte

Page 14: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Firme mai vechi si mai noi ale magazinelor

Tarabe din Bucuresti Comert stradal Placute mai vechi si mai noi ale strazilor

din Buc Masinile abandonate din Bucuresti Gropile din Bucuresti Gunoaiele din Bucuresti Saracie Stralucire Contraste

Page 15: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Investitie Schimb Trafic in Bucuresti Degradare Tarabe cu cărţi Piaţa de vechituri Obor sau Pantelimon Birourile de taxe şi impozite Meserii pe cale de dispariţie (ceaprăzăria,

croitoriile) Reclame

Page 16: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Transport Spatii de tranzit Spatii publice Spectacolul mărfii (d-astea de promovarea

a cîte unui produs la Carrefour) Case vechi şi case noi în Bucureşti Sapaţii abandonate Graffiti Insemne religioase

Page 17: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

“2 si 3 roti” http://www.fotomagazin.ro/fotolocation_open.php?art=ftm20/archives/

2007/01/2_si_3_roti.html\ “Trovantii” http://www.fotomagazin.ro/fotolocation_open.php?art=ftm20/archives/2006/11/

trovantii.html “Kathmandu” – aici ar fi mers, dupa mintea mea, de grupat fotografiile tematic: http://www.fotomagazin.ro/fotolocation_open.php?art=fotolocation_kathmandu.php “Castelul Corvinestilor de la Hunedoara” – aici are si o varianta ok de

introducere/comentariu: amplasare, intereriorul, exteriorul, platoul din spatele castelului.

http://www.fotomagazin.ro/fotolocation_open.php?art=fotolocation_hunedoara.php “Si scaietii sint frumosi” (si-a ales un obiect de studiu si incearca sa convinga

audienta de ceva) http://www.fototur.com/tours.php3?a1=941 „Sighisoara de la 2 la 9 p.m.” (Asta e o idee buna, sa luati un loc si sa ii faceti un fel

de radiografie intre doua momente ale zilei). http://www.fotomagazin.ro/foto-pro_open.php?art=foto-pro_sighisoara.php

Page 18: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Una dintre ele e să urmăriti structura pe care v-am propus-o la eseul fotografic, de la general la particular.

Alta ar fi să vă axaţi pe o variabilă (pasul 6: de exemplu timpul) şi să descrieţi cît mai amănunţit

Alta ar fi să mergeţi pe structura obişnuită a unui proiect de cercetare. o Temă o Justificarea/originalitatea temeio Datele culeseo Interpretarea datelor

Page 19: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Fie una, fie alta, minimal ele trebuie să conţină:o Tema observaţiei: Titlul lucrăriio Locul/zona unde aţi observant fenomenulo Cînd a avut loc, în ce perioadăo In cîte etape aţi făcut observaţiao Descrierea lucrurilor observate: Aici trebuie

să vă adecvaţi descrierea la tema aleasă şi trebuie să vă folosiţi imaginaţia şi curiozitatea: tipuri de oameni, situaţii, procese.

Page 20: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

Dimensiunea şi format:o Pagina de titlu: Titlul, IMPORTANT numele autoruluio Pagini de text: 4-6 pagini la 2 rînduri, Times New Roman

12. o Numerotaţi paginile

Notarea:o Originalitatea temei: 2 puncteo Calitatea scrierii şi a descrierii: 2 puncteo Descrierea cît mai “obiectivă” a celor observate: 2

puncte EX: “Am observat că 6 din 8 oameni nu aruncă la coş

ţigara, dar 9 din 10 aruncă sticlele de plastic”o Interpretările proprii ale celor observate: 2 puncte

EX: “Aceasta situaţie poate fi interpretată prin faptul că ţigara nu este considerată gunoi, în timp ce obiectele care au volum mai mare sînt.”

Page 21: Specificatii Eseu Fotografic Observatie Antropologie 2009

DEPUNCTEZDescrierile care nu pornesc de la un set de

observaţii personale, ci cad în chestii generale sau preluate din alte parti.

Exemplu: “Nunta la ţigani este aranjată”, “ţiganii au structură de clan”, “Crăciunul la romani este o sărbătoare de familie în care cei dragi îşi fac daruri”.

Dacă luaţi din cărţi, simţul comun, etc, datele altora şi nu produceţi propriile voastre informaţii, nu e bine, trebuiesc observatiile voastre