curs lucrator instalator 2

of 36 /36
Tehnologia montării reţelelor exterioare de alimentare cu apă

Upload: dariana-andrisan

Post on 07-Jul-2018

249 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 1/36

Tehnologiamontării reţelelorexterioare de

alimentare cu apă

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 2/36

  Reţelele exterioare de alimentare cu

apă se montează, de regulă, îngropate în sol.

In incintele combinatelor şiplatformelor industriale, reţelele

exterioare de alimentare cu apăindustrială se pot monta şi aerian, încare caz trebuie izolate termic pentru afi protejate impotriva îngheţului.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 3/36

Montarea subterană a reţelelorexterioare de alimentarecu apa

  In tehnologia de montare a acestor reţele se distingurmatoarele tipuri de lucrări!lucrări de construcţii aferente reţelelor exterioare sianume

  !trasarea şi executarea şanturilor"!execuţia căminelor de vane"!astuparea şanţurilor şi refacerea structurii de

rezistenţă şi protecţie a trotoarelor şi străzilor etc."

!lucrări de instalaţii, cum sunt  !îmbinarea ţevilor din otel"

!montarea tuburilor din beton, din azbociment saua tuburilor din fonta de presiune"

!montarea vanelor etc.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 4/36

Trasarea şi executarea şanţurilor 

#xa şanturilor, se traseaza conform proiectului deexecuţie a reţelei, folosind trusa din lemnenumerotate, numite jaloane"!de aceea operaţia de trasare se mai numeşte şijalonare. $upa stabilirea axului prin jalonare, semarchează lăţimea săpăturii care este funcţie dediametrul conductei şi este indicată în proiect.%ăparea şantului se realizează cu mijloace

mecanice sau manuale.&a mijloace mecanizate pot fi utilizate!excavatoare cu cupa dreaptă sau inversă!săpătorul de şanţuri 'excavatorul cu rotor(

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 5/36

In cazul săpăturii realizate mecanizat, fundulşanţului nu este suficient de neted şi trebuie

nivelat prin săpătura manuală.)ot manual se execută şi lărgirea şanţurilor în dreptul îmbinării conductelor, undeoperaţiile de montaj cer un spaţiu mai mare.

*ăm+ntul rezultat din săpătură sedepozitează pe o parte a şanţului, pentru ada posibilitate descărcării şi montăriiprovizorii a conductelor, pe partea cealaltă.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 6/36

In spaţiile str+mte, unde mijloacele mecanicenu pot avea acces sau în cazul lipsei acestorutilaje, săpătura se face manual.

*entru evitarea prăbuşirii pereţiilor săpăturii, în şanţuri se execută 'fig..-( sprijiniri cutraverse din lemn sau metal.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 7/36

/xecuţia şi finisajul şanţului suntrealizate de echipe de săpători.

0a preluarea şanţului în vedereamontajului, echipa de instalatoritrebuie să verifice!lăţimea şi ad+ncimea şanţului şi

corespondenţa acestor dimensiuni cucele date în proiect"!nivelarea şanţului"!sprijinirile executate"

!amplasarea şi dimensiunile gropilorde poziţie

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 8/36

Coborârea conductelor înşanţ 1ltimul strat de păm+nt de la fundul şanţului'22!32 mm( se sapă cu puţin timp înainteacobor+rii conductelor pentru a le poza pe un

teren sănătos, nedegradat de ploi.In funcţie de indicaţiile din proiect, conductelepot fi aşezate pe un pat de egalizare din nisip saudin beton.

&onductele av+nd diametre p+na la 22 mm suntcobor+te în şanţ cu fr+nghii de c+rpă sau chingi,acţionate manual sau cu un troliu cu clichet, peun trepied metalic.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 9/36

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 10/36

&onductele cu diametre mai mari de22 mm sunt cobor+te în şanţurimecanizat cu ajutorul unor macarale

montate pe tractoare cu şenile numitelansatoare de conducte .

#ceste utilaje dispun de un braţ mobilcare ridică conducta de pe malulşanţului, execută o mişcare de rotire şio coboară în şanţ.&onducta este preluată de braţulrotitor printr!un cablu terminat cucleşte de prindere sau cu o chinga,astfel înc+t protecţia anticorozivă sănu se deterioreze.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 11/36

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 12/36

Îmbinarea conductelor

din oţel)ronsoanele de conducte din ţevi de oţel seasamblează între ele prin sudură.#ceasta operaţie se execută at+t la exteriorul

şanţului 'pe marginea şanţului( asambl+ndu!setronsoane de 2!32 m lungime, care apoi suntcoborate în şanţ pe locul de montaj, c+t şi înşanţ.In vederea îmbinării prin sudură se realizează mai

 înt+i curăţirea capetelor ce urmează a fi sudate.1rmează centrarea capetelor, fixarea conductelorcu c+teva suduri provizorii sau cu eclise" 

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 13/36

Sudare conducte otel

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 14/36

%udura definitivă, cu numărul de straturiprevăzute în fişa tehnologică de montaj, se

realizează numai de sudori autorizaţi.%e va avea grijă ca sudurile longitudinale sauelicoidale a două conducte puse cap la cap să nufie în prelungire, ci decalate.

$upa executarea sudurilor, capetele ţevilor îmbinate se izolează cu bitum topit şi h+rtie,pentru a reface continuitatea protecţiei

anticorozive.&onductele pentru alimentare cu apa se izolează în dreptul sudurii, unde încălzirea materialului adeteriorat stratul de grund 'izolaţie( anticorozivă.

Î

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 15/36

Îmbinarea tuburilor din fontăpresiune

)uburile se asează în şanţ cu mufa catre amonte.4ufa se curăţă de păm+nt, iar capătul tubuluicobor+t în continuare se introduce în această mufă.$upă terminarea montajului conductelor unuitronson, se începe etanşarea îmbinării"

 în spaţiul ramas liber între mufă şi tub ,se introduce fr+nghie gudronată,care se compactează prin baterea cu ştemuitorul şiapoi se toarnă plumb topit.

$upa răcire, plumbul turnat în mufă se ştemuieşte'bate(, p+nă c+nd stratul respectiv preseazăfr+nghia gudronată, asigur+nd etanşeitatea

 îmbinării.Imbinare conducte fonta ductila film

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 16/36

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 17/36

Îmbinarea tuburilor din azbociment

)uburile din azbociment se îmbină !cu manşoane din acelaşi material!cu piese din fontă 'cuplaje 5ibaut(

)uburile se aşează în şanţ pe un strat de nisipcompact.$aca terenul este instabil, conductele se montează

 în şanţ pe o fundaţie din beton, piatră sau cărămidă,peste care se toarnă un strat de nisip.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 18/36

Imbinarea cu manşon din

azbociment4anşonul din azbociment se petrecepe unul din tuburi.

#poi pe fiecare tub se montează c+teun inel de cauciuc.

4anşonul se trage cu o p+rghie

specială, astfel înc+t să îmbrace cuaceeaşi lungime ambele tuburi.

 'vezi figura(.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 19/36

Fig. 2.37

Executareaimbinarii cu mufade azbociment cu

doua reborduriapoziţia iniţială amufei !i inelelor"

btragerea mufei"

cpoziţie finală

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 20/36

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 21/36

Robinetele din fontă, ramificaţiilesau alte piese metalice se îmbină cutuburile din azbociment 'fig. .-6(cu ajutorul cuplajelor din fontă,,5ibaut77./lementele cuplajului!flanse!bucsa

!inele cauciuc!suruburi si piulite

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 22/36

Fig.2.38.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 23/36

)uburi din beton armat

precomprimat)uburile din beton armat precomprimatse utilizează în principal la conducte

de aducţiune pentru alimentarea cuapă a localităţilor .

#ceste tuburi se fabrică pentrupresiuni de regim de 8,9 şi 2 bar cudiametre nominale de 822, :22, 622 şi222 mm, şi în lungimi de 3 m.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 24/36

Îmbinarea tuburilor dinbeton armat precomprimat#ceste tuburi se introduc în şanţ cu mufacătre amonte şi se îmbină introduc+ndcapătul unui tub în mufa celuilalt./tanşarea îmbinării se face cu inele din

cauciuc, de secţiune circulară.*iesele de legatură, ca de exemplu coturi,ramificaţii, racorduri la diferite armături,se execută din tablă din oţel sudată şi sunt

protejate anticoroziv la interior şi exteriorcu bitum sau cu un strat de material plastic.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 25/36

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 26/36

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 27/36

 ;mbinarea prin polifuziune sielectrofuziune a conductelor dinpolietilenăImbinare prin polifuziunehttps<<===.>outube.com<=atch?v@AB)96abjRC

https<<===.>outube.com<=atch?v@c$9DE>F9uGs

Imbinare prin electrofuziune

https<<===.>outube.com<=atch?v@jitzH*c-m2c

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 28/36

 Montarea hidranţilorexteriori pentru

combaterea incendiilor 4ontarea hidranţilor subterani trebuiefăcută astfel ca distanţa dintre doi hidranţi

să nu fie mai mare de 22 m, distanţa faţăde pereţii clădirilor să nu fie mai mică de 3m, iar faţă de marginea drumurilor# m.

*entru racordarea hidrantului la conducta

de alimentare cu apă se montează peaceasta un teu sau se sudează oramificaţie.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 29/36

 ;nainte de montare se verifică dacă hidrantul este în stare de funcţionare .

%e observă!dacă se deschide şi se închide în mod normal

!dacă orificiul de descărcare a apei din corpul

hidrantului c+nd acesta nu funcţionează nu este înfundat

!dacă între flanşe există garnituri de cauciuc cu

inserţie de p+nză 'de -!8 mm grosime(.%e unge tija hidrantului cu vazelină în punctele încare au loc frecări.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 30/36

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 31/36

*iciorul hidrantului 'fig. .-( se sprijină pe unbloc din beton turnat direct în şanţ sauprefabricat. Rolul acestui bloc este de a nu

permite deplasarea în jos a hidrantului în timpulexploatării.*entru absorbţia apei ce se scurge din hidrant, la

 închidere, se execută un drenaj, cu !- găleţi de

pietriş turnate în dreptul orificiului de golire.Gidrantul se montează pe blocul din beton,verific+nd verticalitatea corpului şi se racordeazăla conducta de apă .

 ;n timpul probei, hidrantul se sprijină cu bilescurte de lemn, pentru a nu se deplasa.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 32/36

Astuparea şanţurilor şi refacerea structuriide rezistenţa şi protecţie a străzilor 

$upă îmbinarea conductelor se aruncă manual spremijlocul tuburilor un strat de 22!-22 mm depăm+nt, pentru a le proteja de variaţiile detemperatură din exterior şi a le fixa în vedereaprobării.#l doilea strat de păm+nt se aruncă dupa probare,urmărindu!se în special acoperirea mufelor sau asudurilor.#cest strat trebuie sa fie c+t mai făr+miţat, fărăbulgări sau bolovani care ar putea deteriora

 îmbinările.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 33/36

In continuare, şanţul se poate astupa mecanizatcu un buldozer, în strate udate şi bătute succesiv.

&+nd păm+ntul nu este bine compactat,umplutura se tasează 'se lasă( ulterior şi stratulde protecţie al drumului se deteriorează.

Refacerea structurii de rezistenţă a străzilor şitrotoarelor după astuparea şanţurilor se face decătre unităţi specializate.

Instalatorul trebuie să aibă grijă în această fază

să fixeze înainte de turnare, ramele din fontă alecăminelor, cutiile din fontă pentru manevrare ahidranţilor de incendiu exterior etc.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 34/36

Execuţia căminelor de ane.

 ;n punctele de ramificaţie ale reţelelor exterioarede alimentare cu apă se execută cămine în carese montează vane pentru închidere, golire etc.&ăminele pentru vane se execută din beton sau

din zidărie şi sunt acoperite cu un capac dinfontă montat pe o ramă metalică.

*entru accesul personalului de exploatare încămin este prevazută o scară metalică montată înperetele căminului.In cămin se monteză vana asamblată la conductaprin flanşe prevazute cu garnituri şi şuruburi.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 35/36

Montarea aeriană a reţelelorexterioare de alimentare cu apă

*entru alimentarea cu apă necesară proceselortehnologice în industrie, în interiorulcombinatelor şi platformelor industriale,conductele exterioare de alimentare cu apă se

pot monta aerian fiind susţinute de anumiteelemente de rezistenţă 'st+lpi, estacade etc.(In acest caz, conductele sunt izolate termic laexterior cu izolaţie termică 'vată minerală,polistiren etc.(, de grosimi determinate prin

calcul.%uporturile pentru susţinerea conductelor pot fifixe sau suspendate şi sunt tipizate din punct devedere constructiv pentru a fi executate prinmetoda prefabricării.

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator 2

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator-2 36/36