curs lucrator instalator

55
Proiect european “Calificare şi consiliere pentru persoane vulnerabile” CURS DE CALIFICARE ÎN MESERIA: “ LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU CONSTRUCŢII !" #ece$%rie &'!( ) &"$artie &'!*

Upload: dariana-andrisan

Post on 07-Jul-2018

251 views

Category:

Documents


22 download

TRANSCRIPT

Page 1: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 1/55

Proiect european

“Calificare şi consiliere pentru

persoane vulnerabile”CURS DE CALIFICARE ÎN MESERIA:“ LUCRĂTOR INSTALATOR PENTRU

CONSTRUCŢII

!" #ece$%rie &'!( ) &"$artie &'!*

Page 2: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 2/55

 CATE+ORII DE INSTALAŢII ÎN CONSTRUCŢII

In,ta-a.ii-e a/erente c-0#iri-or pot /i:)in,ta-a.ii curente

)in,ta-a.ii tehnologice

Instalaţiile curente a,i1ur0 /unctiona-itatea c-0#iri-or2 in#i/erent #e#e,tina.ia -or3

Instalaţiile tehnologice ,unt ,peci/ice #e,/04ur0rii unor proce,ete5no-o1ice2 6n ca7u- c-0#iri-or in#u,tria-e 4ia1ro7oote5nice3

Page 3: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 3/55

CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DUPĂ ROL

Instalaţii de alimentarecu apă

Instalaţii de canalizare

Instalaţii de gazenaturale combustibile

Reţele exterioare de apă

Instalaţii interioare de apă

Instalaţii interioare de canalizare

Reţele exterioare de canalizare

Reţele exterioare de gaze

Instalaţii interioare de gaze

Page 4: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 4/55

In,ta-a.ii-e interioare #e a-i$entare cu ap0au ro-u- #e a a,i1ura a-i$entarea per$anent0cu #e%itu- 4i pre,iunea #e uti-i7are nece,ar0

a tuturor puncte-or #e con,u$ a-e apei #intr)o c-0#ire3In,ta-a.ii-e interioare #e cana-i7areau ro-u- #e a co-ecta ape-e u7ate i #e a -eșe8acua prin re.e-e #e con#ucte 6n cana-i7areae9terioar0 prin inter$e#iu- c0$ine-or #eracor#3

ROLUL INSTALA IILOR DIN CLĂDIRIȚ

Page 5: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 5/55

(3 FOLOSINŢĂ DE APĂ I NE;OI DE APĂ

Nu$i$ /o-o,int0 #e ap0 partea #e acti8itateo$enea,c0 <centru popu-at2 unitatein#u,tria-0= care are ne8oie #e ap03A,i1urarea a-i$ent0rii cu ap0 a unei /o-o,in.etre%uie ,0 ,ati,/ac0 a%,o-ut toate ne8oi-e #eap0 a-e ace,teia3Ne8oi-e #e ap0 a-e centre-or popu-ate ,unt:)ne8oi 1o,po#are4ti)ne8oi pu%-ice)ne8oi-e in#u,triei -oca-e)cerin.e ,up-i$entare

Page 6: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 6/55

NE!I "!#$!%&RE 'I ()EN*+ERE,Ș

apa nece,ar0 pentru %0ut2 preparat5rana,p0-atu- corpu-ui 2 a- ru/e-or $en.inerea cur0.eniei-ocuin.e-or2#epen#in.e-or2 cur.ii

,tropitu- 1r0#iniie8acuarea #e4euri-or 4i re7i#uuri-or 

Page 7: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 7/55

NE!I $-./ICE (apa folosită 0n111,

in,titu.ii2 4co-i2 c0$ine> ,pita-e> %0i i c-o,ete pu%-ice>ș re,taurante 2 co/et0rii2 cantine> ,0-i #e ,pectaco-e> ,tropitu- ,tr07i-or 4i a ,pa.ii-or 8er7i> apa pentru 4tran#uri 4i %a7ine> /?nt?ni orna$enta-e3

Page 8: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 8/55

NE!I/E IN%-#'RIEI /!C*/E(apa folosită 0n111,

 6ntreprin#eri pentru:pani/ica.ie2in#u,tria c0rnii2 -apte-ui2prepararea /ructe-or 

 6ntre.inerea ca,nic0 4i a con,truc.ii-or uti-a@e-or 4i a 8e5icu-e-or 

Page 9: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 9/55

CERIN E #-$/I)EN'*REȚ

apa nece,ar0 ,tin1erii incen#ii-or  pier#eri-e #e ap0 #e pe ,i,te$e-e #e

a-i$entare cu ap0 con,u$ pentru cerin.e te5no-o1ice:pro%e #e pre,iune2 ,p0-atu-

con#ucte-or2 ,p0-0ri -a ,ta.ia #etratare2 etc3

Page 10: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 10/55

IN#'*/* II %E */I)EN'*REȚ

C- *$&

#I#'E)E E2'ERI!*RE %E */I)EN'*RE C- *$&

IN#'*/* II IN'ERI!*RE %EȚ */I)EN'*RE C- *$&

Page 11: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 11/55

SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ

Si,te$u- #e a-i$entare cu ap0

repre7int0 tota-itatea con,truc.ii-or 4iin,ta-a ii-or uti-i7ate pentru ,ati,/acereaț

nece,aru-ui #e ap0 a- centre-orpopu-ate3

Page 12: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 12/55

 Schema generală a unei alimentări cu apă potabilă

Sc5e$a 1enera-0 a unui ,i,te$ #e a-i$entare cu ap0 cuprin#erepre7entarea 6n p-an ori7onta- ,au 8ertica- a e-e$ente-or

principa-e care ,er8e,c pentru : captarea2 tratarea2 tran,portu-2 6n$a1a7inarea2 po$parea 4i #i,tri%u.ia apei prin re.e-e-ee9terioare2 p?n0 -a racor#uri-e <%ran4a$ente-e= in,ta-a.ii-orinterioare a-e con,u$atori-or3

Page 13: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 13/55

ELEMENTELE SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Captarea3care are drept scop colectarea apei dintr3o ,ur,0 oarecare(r4u5 izvor5 strat acvifer, Tratarea3instalaţii care au drept scop să prelucreze apa brută şi

să 0i 0mbunătăţească calitatea ca să o transforme 0n apă potabilă A#uc.iune3canale desc6ise sau conducte prin care apa circulă

cu sau fără pompare 0ntre instalaţii Sta.ii #e po$pare3 care au rolul de a realiza presiunea

necesară in reţeaua de distribuţie a apei Re7er8oare #e 6n$a1a7inare a apei3 care au rolul de a

acumula o cantitate de apă necesară pentru satisfacerea pe o

anumită durată a nevoilor de apă Re.eaua #e #i,tri%u.ie3compusă dintr3un ansamblu de

conducte şi armături care servesc la transportul apei p4nă lapunctele de racord ale consumatorilor 

Page 14: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 14/55

#-R#E %E */I)EN'*RE C- *$&

 *pa necesară pentru centrele populatesau pentru industrie poate proveni dinurmatoarele surse naturale73surse de suprafaţă 7 r4uri 5 fluvii5 lacuri3surse subterane 8 izvoare 5 straturiacvifere

Page 15: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 15/55

C*$'*RE* *$EI

Captarea ape-or #e,upra/a.0Con,truc.ii-e 2in,ta-a.ii-e #e captare,e a$p-a,ea70 :)6n a$onte #ea4e70ri-e o$ene4ti 2e8it?n# ,ur,e-e #e

po-uare)aproape #e $a-2 pe$a-u- conca83

Page 16: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 16/55

C*$'*RE* *$EI

In /unc.ie #e a#?nci$ea r?u-ui 2captarea ,e /ace :

)6n a-%ia r?u-ui)6n $a-u- r?u-ui3

Page 17: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 17/55

C*$'*RE* 9N )*/-/ R:-/-I

Po,i%i-0 c?n# $a-u- r?u-ui e,te 6na-t 4i a%rupt3

Captarea 6n $a-u- r?u-ui cuprin#e :) pri7a) con#ucta #e -e1atur0

 ),ta.ia #e po$pare ap0 %rut0 3

Page 18: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 18/55

C*$'*RE* 9N */.I* R:-/-I

3se amplasează 0n firul apei3se prote;ează cu o constructie din beton armat numităcrib 33apa patrunde 0n crib prin orificii laterale numite

barbacane30n crib este un sorb prin care pompa aspiră apa

Page 19: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 19/55

C*$'*RE* *$E/!R #-.'ER*NE

#e clasifică 0n73captări orizontale prin drenuri

(se execută 0n strate aflate la ad4ncimimici5 pana la <3= m,3captări verticale prin puţuri

(se execută 0n strate acvifere cuad4ncimi mai mari de <3= m,

Page 20: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 20/55

Captări orizontale prin drenuri

%renul este un tub din beton cu găurinumite barbacane1

Page 21: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 21/55

Captări orizontale prin drenuri

 *pa pătrunde prin barbacane5 estecondusă spre o cameră colectoare deunde este aspirată de pompe1

Page 22: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 22/55

Captări verticale prin puţuri

$uţurile de captare se execută 0n strateacvifere situate la ad4ncimi de =3>?@m 5stratul de apă să aibă cel puţin A m grosimeşi să aibă permeabilitate şi debit mare1%upă modul de execuţie se disting73puţuri forate3puţuri săpate3puţuri 0nfipte

Page 23: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 23/55

$-B-RI !R*'E

#e execută mecanizat cu utila;e de fora;1 *u diametre 0ntre @5>3@5?m1$uţurile sunt alcătuite din coloane tubulare din oţel1Colana tubulară de la baza puţului are orificiipracticate 0n pereţii laterali pentru admisia apei şi senumeşte coloană filtrantă1

Page 24: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 24/55

'R*'*RE* *$EI

 *pele din sursele de suprafaţă şi uneoricele subterane nu au calităţicorespunzatoare pentru utilizarea ca apăpotabilă sau industrială1

%e aceea trebuie să fie corectate 0ninstalaţii de tratare sau de 0mbunătăţire a

calităţii1

Page 25: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 25/55

$R!CE#E %E 'R*'*RE * *$EI

#E%I)EN'*RE* *pa din sursele de suprafa ă esteț

tulbure5 con ine particule aflate 0nț

suspensie$rin trecerea apei cu viteză mică printr3un bazin5 o parte din particule se depun lafund fiind mai grele dec4t apa *cest fenomen se nume te sedimentareș

Page 26: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 26/55

#E%I)EN'*RE*

$rocesul de sedimentare pentru 73reţinerea nisipului (cu granulaţie mai marede @5D mm, 3se numeşte deznisipare şiare loc 0n bazine numite #e7ni,ipatoare3 3reţinerea suspensiilor cu granulaţie sub@5D mm 3se numeşte decantare şi are loc

 0n bazine numite #ecantoare1

Page 27: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 27/55

%ENI#I$*'!R-/ !RI!N'*/

Page 28: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 28/55

Page 29: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 29/55

%EC*N'!R-/ ER'IC*/

%ecantoarele verticale sunt bazine deformă cilindrică sau paralelipipedică5 acoperitesau nu5 n care suspensiile din apă se depun la

fundul bazinului datorită sc6imbării sensuluide circulaţie al apei1%ecantoarele se pot monta 0ngropat5

pentru a prote;a apa contra variaţiilor mari de

temperatură din timpul anului1 9n acest caz5 vanele de 0nc6idere se

manevrează de la suprafaţa solului1

Page 30: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 30/55

Page 31: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 31/55

In,ta-atii #e /i-trare a apei

 %upa decantare5 apa trebuie filtrată pentru a fiadusă la un grad de limpezire care să o facăpotabilă1

 *cest proces se realizează 0n bazine 0nc6ise

sau desc6ise5 prin trecerea apei printr3un strat denisip cu grosimea de >5@111>5? m5 care re inețparticulele fine aflate 0n suspensie i cea mai mareșparte dintre bacterii5 prin procesul de adsorb ieț(adeziune, pe suprafata granulelor de nisip i prinș

fenomenul de sită1 *pa circulă prin filtru de sus 0n ;os1 %upă viteza de filtrare se disting73filtre lente i 3filtre rapide1ș

Page 32: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 32/55

 9n timpul func ionăriiț

unui filtru lentse disting

următoarele faze73punerea 0n functiune3filtrarea

3cură irea filtruluiț

iltre lente

Page 33: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 33/55

$-NERE* IN -NC'I-NE

Page 34: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 34/55

Fi-trarea

Page 35: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 35/55

C-R& IRE*Ț  I/'R-/-I

Page 36: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 36/55

C-R& IRE* I/'R-/-IȚ

Page 37: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 37/55

INSTALATII PENTRU DEINFECTAREA APEI 

Instalatiile pentru dezinfectarea apei aurolul de a reduce numarul de bacterii sublimita maxima admisibila pentru a nu fi

daunatoare organismului omenesc5folosind5 de regula5 clorul gazos1

  Instalatia se compune din aparate

de clorare5 numite cloratoare sauclorizatoare1

Page 38: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 38/55

INSTALATII PENTRU DEINFECTAREA APEI 

Page 39: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 39/55

Clorul este comprimat 0n butelii de o el laț

F111= atm1.utelia se asează pe un c4ntarzecimal5 determin4ndu3se cantitatea de clor

necesară1Instalatia de clorare a apei se execută dinmateriale care nu sunt atacate de clor5 de

exemplu7 sticla5 materiale plastice5 metalargintat etc1

INSTALATII PENTRU DEINFECTAREA APEI 

Page 40: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 40/55

INSTALATII PENTRU DEINFECTAREA APEI 

Page 41: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 41/55

INSTALATII PENTRU DEINFECTAREA APEI 

Page 42: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 42/55

REER!*RE %E 9N)*"*IN*RE * *$EI

Page 43: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 43/55

3 debitul de apă furnizat de surse sunt variabile 0n timp3consumul de apă

$rincipalele roluri ale rezervoarelor de acumulare a apei

sunt următoarele 7) asigură o rezervă de apă necesară compensăriivariaţiilor orare ale debitului consumat G

) menţin o rezervă permanentă de apă necesară pentrustingerea incendiilor G

3 0n cazul unor defectiuni (avarii, ale reţelei de conducteasigură continuarea alimentării cu apă p4nă la remediereaacestora 1

REER!*RE %E 9N)*"*IN*RE * *$EI

Page 44: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 44/55

Re7er8oare-e #e in$a1a7inare a apei 3se execută 0n general din beton sau beton armat3de formă cilindrică cu un compartiment şi camera de

vane3sau cu două compartimente şi camera de vane comunăRezervoarele pentru 0nmagazinarea apei pot fi

amplasate faţă de teren730ngropat3semi0ngropat

3la suprafaţa solului$rimele două soluţii sunt cele mai folosite pentru căasigură protecţia termică a apei la variaţiile temperaturiiexterioare1

REER!*RE %E 9N)*"*IN*RE * *$EI

Page 45: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 45/55

REER!*RE %E 9N)*"*IN*RE * *$EI

Page 46: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 46/55

REER!*RE %E 9N)*"*IN*RE * *$EI

Page 47: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 47/55

REER!*RE %E 9N)*"*IN*RE * *$EI

Page 48: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 48/55

C*#'E/-/ %E *$*

Castelul de apa asigura inmagazinarea unei rezerve de apa sireglarea debitului si presiunii apei in reteaua de distributie1#e compune din urmatoarele elemente73cuva din beton5 care inmagazineaza apa si este izolata la

exterior 3infrastructura din zidarie5 beton care este fixata pe fundatie3instalatiile de alimentare cu apa7 de intrare a apei5 dedistributie 5 de golire si de preaplin

Nivelul apei din rezervor este controlat automat de unindicator de nivel1Castelele de apa se amplaseaza de obicei in zoneleindustriale1

Page 49: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 49/55

CASTEL DE APA>1 cuva din beton armat

D1 turn din beton armat 5 zidarie din piatra sau caramida 5fonta

A1 fundatie din beton

H1 conducta de intrare a apei

?1 conducta de distributie a apei pentru consum curent(te6nologic,

F1 conducta de alimentare cu apa a instalatiilor de combatere a

incendiilor <1 conducta de golire

=1 preaplin

1 plutitor

>@1 scripeti

>>1 fir de legatura>D1 mira gradata

>A1 indicator 

>H1 vana de inc6idere

>?1 nivelul minim al apei din rezervor 

>F1 nivelul maxim al apei din rezervor ><1 alnia rea linului

Page 50: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 50/55

REBE/E $EN'R- 'R*N#$!R'-/ JI

Page 51: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 51/55

 REBE/E $EN'R- 'R*N#$!R'-/ JI%I#'RI.-IRE* *$EI

Reţeaua de distribuire a apei dintr3un oraş estealcătuită din totalitatea conductelor5 armăturilor şiconstrucţiilor accesorii5 0ncep4nd de la rezervor  şi p4nă la branşamentele consumatorilor1 Reţeaua de distribuţie se compune din conducteprincipale şi conducte de serviciu1Conductele principale au rolul de a transporta apa de larezervor la zonele de consum5 iar conductele de serviciutransportă apa de la conducta principală p4nă la

conductele de branşament1Conductele reţelelor de distribuţie se execută din tuburi deazbociment5 policlorură de vinil5 oţel5 fontă5 betonprecomprimat1

Page 52: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 52/55

%upa forma 0n plan se disting73reţele ramificate5 prin care apa circulă 0ntr3osingură direcţieG

3reţele inelare5 cu puncte de ramnificaţienumite ”noduri” 5 alcătuite din bucle sauoc6iuri 0nc6ise5 la care apa poate a;unge 0n

orice punct cel puţin din două direcţiiG3reţele mixte5 cu porţiuni ramificate şiporţiuni inelare1

Page 53: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 53/55

Page 54: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 54/55

Page 55: Curs Lucrator Instalator

8/18/2019 Curs Lucrator Instalator

http://slidepdf.com/reader/full/curs-lucrator-instalator 55/55

Reţelele inelare prezintă siguranţă 0n exploatare5at4t 0n cazul consumurilor mena;ere şi industrialec4t5 mai ales pentru combaterea incendiilorG

 0ntr3adevăr5 0n cazul unei defecţiuni 0ntr3un punct(porţiuni, a reţelei se poate continua alimentareacu apă a celorlalţi consumatori5 pe c4nd la o reţearamificată se 0ntrerupe alimentarea cu apă petoată suprafaţa localităţii sau industriei din aval de

acest punct1