management vanzari

Download Management Vanzari

Post on 04-Jun-2018

310 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  1/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  Conf.Dr. ing., MSc. ec. Cam ti JQana Uc;lliF

  MANAGEMENTUL VANZARILOR: uport de cu s

  l.INTRODUCERE1.1. Definitii

  Managementul vanzarilor este un proces sistematic care cuprinde:

  formularea strategiilor de vanzare prin dezvoltarea unor politici manageriale, politici de

  recompensare a fortei de vanzare, prognoza veniturilor obtinute din vanzari i stabilirea

  unui plan de vanzare;implementarea strategiilor de vanzare prin selectia, trainingul, motivarea i suportul fortei

  de vanzare;

  stabilirea targeturilor de vanzare;managementul fortei de vanzare prin dezvoltarea i implementarea criteriilor de

  performanta a vanzarii, stabilirea metodelor de monitorizare i control, analiza

  caracteristicilor comportamentale asociate i a costurilor aferente.

  Prin managementul vanzarilor se urmare te stabilirea, directionarea i coordonarea proceselor de

  dezvoltare a portofoliului activitatilor de vanzari pentru produsele i serviciile organizatiei. Scopul

  managementului vanzarilor variaza In functie de natura industriei,de linia de prod use i servicii, de

  aria de raspandire geografica a afacerii, etc.

  Scopul managementului vanzarilor include In sens larg urmatoarele: -stabilirea obiectivelor fortei de vanzare;

  -organizarea fortei de vanzare;

  - recrutarea i selectia vanzatorilor;

  -trainingul personalului implicat In vanzare;

  - motivarea i recompensarea fortei de vanzare;-elaborarea planului de vanzari;

  - implementarea programelor de dezvoltare a vanzarilor.

  1.2. Elemente specifice managementului vanzarilor

  Prin managementul vanzarilor se directioneaza activitatile de vanzare pentru realizarea

  obiectivelor afacerii petermen scurt, mediu i lung, cre terea profitului i a controlului asupra pietei.

  Se stabilesc i coordoneaza obiectivele de vanzare, politicileiprograrnele In cadrul contextului general

  al planului firmei, iar acolo unde este posibil se recomanda standarde i stabilirea de cote i tinte.Se face pregatirea bugetelor, a rapoartelor i prognozelor astfel incat sa poata fi prezentate In

  coordonate de timp responsabililor cu executia lor.

  Se estimeaza activitatile personalului implicat in vanzari in concordanta cu strategia generala. Se

  monitorizeaza i evalueaza performanta i eficienta personalului i a procedurilor.

  Se coordoneaza personalul subordonat pentru a optimiza gradul de utilizare a resurselor umane i

  materiale pentru atingerea obiectivelor. Se consulta opiniile i rezultatele cu cele alesubordonatilor ise revad recomandarile irapoartele de activitate.

  Se pregatesc materiale operationale referitoare Ia obiective, Ia promovare, distributie, stabilirea

  preturilor i vanzare.

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  2/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  2

  Se seteaza parametrii specifici activitatilor de vanzare prin stabilirea mixului de produs, ariei

  geografice pentru vanzare, standardele i nivelul serviciilor pentru clienti.

  Se controleaza i monitorizeaza metodele de vanzare, elementele strategiilor aferente clientilor

  cheie precum preturile recomandate, politicile de reducere, posibilitatilede creditareiconditiiJevanzarii.Se monitorizeaza serviciile pentru clienti, modalitatea de facturare, expeditie, plata i

  administrarea costurilor.

  Se transmit informatii legate de aparitia unor noi produse,scheme de bonificatii precum i deretragere a unor produse, neprofitabile pentru organizatie.

  Mentinerea contactelor necesare i a proceselor de negociere cu principalii fumizori, clientii

  cheie, asociatiile reprezentative din industrie i reprezentantii guvemamentali atunci cand este cazul.

  Asistarea atunci cand este necesar in stabilirea metodelorde merchandisingiapoliticilorde distributie.Se asigura ca toate activitatile specifice de vanzare sunt In concordanta cu documentele relevante,

  prevederile legale i standardele de etica.

  ORGANIZATIE

  Figura 1: Ciclul managementului vanzarii

  1.3 Obiectivele managementului vanzarilor

  La fel ca In orice alt tip de proces, i In managementul vanzarilor se poate vorbi de doua

  categorii de obiective, In functie de orizontul de timp abordat.

  a. Obiective cantitative (pe termen scurt):

  obtinerea ipastrarea cotei de piata

  determinarea volumului vanzarilor lntr-o modalitate care sa conduca Ia cre terea

  profitabilitatiimentinerea costurilor cu personalul implicat In vanzari sub nivelul maxim specificat.

  b. Obiective calitative (petermen lung):

  realizarea integrala a vanzariiobtinerea ipastrarea cooperarii clientilor

  furnizarea deproceduri

  asistenta In procesul de training a personalului implicat

  colectarea i raportarea informatiilor despre evolutia pietei i utilizarea lor de catre top

  managementul firmei.

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  3/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  3

  1.4 Trenduri in managementul vanzarilor

  Datorita evolutiei i dezvoltarii pietelor, a globalizarii i a cre terii concurentei, precum i ca

  urmare a evolutiei Ia nivel de management, se pot constata o serie de tendinte. Cateva dintre acestea

  sunt prezentate in continuare. (Sursa: Baker, 2008)

  a. La nivel de poces

  DELA

  Tranzactie

  Indivizi

  Volumul vanzarilorManagement

  Local

  cATRE

  Relatie

  Echipa

  Productivitatea vanzarilor

  Conducere (lidership)

  Global

  b. La nivel de management

  La nivel de conducere, in trecut puterea era data de detinerea de resurse naturale, liderii

  comandau i controlau desta urarea activitatilor i proceselor. Ace tia actionau ca "lupatori" iar rolul

  managerilor era de a dirija.In prezent puterea este data de nivelul cuno tintelor detinute de catre organizatie, liderii

  actioneaza ca facilitatori, ei au rolul de a lmputemici i de a coordona pe cei din subordine. Managerii

  adopta ca metoda de conducere tot mai des, delegarea de responsabilitate.

  c. La nivel de echipa de vanzari

  Se constata in tot mai multe organizatii inlocuirea echipei de vanzari cu o structura de tip

  centru de vanzari. Deosebirile dintre cele doua sunt prezentate in tabelul urmator.

  ECHIPA DE VANZARE CENTRUL DE VANZARE

  Are caracter relativ permanent Are caracter relativ temporar

  Este orientata sper client Este orientat spre tranzactie

  Apartenenta este realizata prin desemnareaunei slujbe specifice

  Apartenenta este determinata prin gradul de implicarein tranzactiile de vanzare

  Exista o echipa de vanzare per unitatea de

  cumparare

  Exista un centru de vanzare per oportunitatea de

  vanzare

  Apartenenta Ia echipa este relativ stabila Apartenenta Ia centru este foarte fluida

  Caracteristicile echipei depind foarte mult

  de caracteristicile organizatieiCaracteristicile centrului depind foarte mult de

  caracteristicile oportunitatii de vanzare

  Misiunea echipei este una strategica din

  punct de vedere a organizatiei

  Misiunea centrului este una tactica din punct de

  vedere a oportunitatii de vanzare

  Tabelul 1: Echipa de vanzari versus centrul de vanzari (Sursa: Baker, 2008)

  Printre alte elemente care s-au schimbat In vanzari, in ultimul deceniu pot fi mentionate:

  clientii au mai putina rabdare;

  sunt mai multi bani pe piata, iprin urmare se vinde mult mai u or;

  vanzatorul agresiv, cu secvente de inchidere agresive, nu mai are succes;

  parteneriatul i relatia petermen lung definesc succesul.

  2. LOCUL VANZATORILOR IN ORGANIZATIE

  Importanta acordata managementului vanzarilor conduce !a cota de piata mai mare, profit,resurse

  financiare optimizate i imaginea imbunatatita fata de concurenta. 0 functie solida de vanzari ofera

  stabilitate afacerii i ajuta Ia obtinerea unor previziuni realiste asupra tendintelor de evolutie a pietei.

  Din aceasta cauza este necesara dezvoltarea unui serviciu specializat pentru functia de vanzare. Prin

  managementul fortei de vanzare se va urmari:

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  4/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  4

  corelarea vanzarilor cu marketingul, astfel incat marketingul sa sprijine In mod real

  forta de vanzare;

  identificarea factorilor cheiede succesaipietei $i a factorilor cheiede interes pentrubusiness;identificarea capabilitatilor fortei de vanzare;

  stabilirea planurilor strategice de actiune pentru a atinge performantelesolicitatede piata;proiectarea unei structuri de vanzare adecvata, care sa corespunda tipului de afacere $i

  evolutiei pietei;

  crearea profilului angajatului pentru funqiile operationale $i strategice de vanzari;

  selectia de personal calificat pentru specificul de a vinde al afacerii;

  designul $i implementarea instrumentelor de raportare in vanzari;

  coaching Ia nivel de conducere pentru identificarea politicii de produs, pret,

  distributie, $ipromovare;

  coaching Ia nivel de conducere pe abilitati de leadership.

  Forta de vanzare poate fi considerata nu numai un mijloc de a vinde produse ci de $i o modalitate

  de comunicare. Politica dusa In domeniul fortei de vanzare trebuie sa fie complementara $i coerenta cu

  aceea care este dirijata pentru publicitate, promovarea vanzarilor $i relatiilor publice. Ca mijloc de

  comunicare, forta de vanzare transmite clientelei informatii asupra firmei $i produselor sale. In sens

  invers, ea colecteaza pentru lntreprindere informatii asupra pietei acesteia $i asupra concurentei.In prezent, datorita avantajelor pe care le prezinta In raport cu celelal