management vanzari

Upload: acsi1966

Post on 04-Jun-2018

365 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  1/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  Conf.Dr. ing., MSc. ec. Cam ti JQana Uc;lliF

  MANAGEMENTUL VANZARILOR: uport de cu s

  l.INTRODUCERE1.1. Definitii

  Managementul vanzarilor este un proces sistematic care cuprinde:

  formularea strategiilor de vanzare prin dezvoltarea unor politici manageriale, politici de

  recompensare a fortei de vanzare, prognoza veniturilor obtinute din vanzari i stabilirea

  unui plan de vanzare;implementarea strategiilor de vanzare prin selectia, trainingul, motivarea i suportul fortei

  de vanzare;

  stabilirea targeturilor de vanzare;managementul fortei de vanzare prin dezvoltarea i implementarea criteriilor de

  performanta a vanzarii, stabilirea metodelor de monitorizare i control, analiza

  caracteristicilor comportamentale asociate i a costurilor aferente.

  Prin managementul vanzarilor se urmare te stabilirea, directionarea i coordonarea proceselor de

  dezvoltare a portofoliului activitatilor de vanzari pentru produsele i serviciile organizatiei. Scopul

  managementului vanzarilor variaza In functie de natura industriei,de linia de prod use i servicii, de

  aria de raspandire geografica a afacerii, etc.

  Scopul managementului vanzarilor include In sens larg urmatoarele: -stabilirea obiectivelor fortei de vanzare;

  -organizarea fortei de vanzare;

  - recrutarea i selectia vanzatorilor;

  -trainingul personalului implicat In vanzare;

  - motivarea i recompensarea fortei de vanzare;-elaborarea planului de vanzari;

  - implementarea programelor de dezvoltare a vanzarilor.

  1.2. Elemente specifice managementului vanzarilor

  Prin managementul vanzarilor se directioneaza activitatile de vanzare pentru realizarea

  obiectivelor afacerii petermen scurt, mediu i lung, cre terea profitului i a controlului asupra pietei.

  Se stabilesc i coordoneaza obiectivele de vanzare, politicileiprograrnele In cadrul contextului general

  al planului firmei, iar acolo unde este posibil se recomanda standarde i stabilirea de cote i tinte.Se face pregatirea bugetelor, a rapoartelor i prognozelor astfel incat sa poata fi prezentate In

  coordonate de timp responsabililor cu executia lor.

  Se estimeaza activitatile personalului implicat in vanzari in concordanta cu strategia generala. Se

  monitorizeaza i evalueaza performanta i eficienta personalului i a procedurilor.

  Se coordoneaza personalul subordonat pentru a optimiza gradul de utilizare a resurselor umane i

  materiale pentru atingerea obiectivelor. Se consulta opiniile i rezultatele cu cele alesubordonatilor ise revad recomandarile irapoartele de activitate.

  Se pregatesc materiale operationale referitoare Ia obiective, Ia promovare, distributie, stabilirea

  preturilor i vanzare.

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  2/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  2

  Se seteaza parametrii specifici activitatilor de vanzare prin stabilirea mixului de produs, ariei

  geografice pentru vanzare, standardele i nivelul serviciilor pentru clienti.

  Se controleaza i monitorizeaza metodele de vanzare, elementele strategiilor aferente clientilor

  cheie precum preturile recomandate, politicile de reducere, posibilitatilede creditareiconditiiJevanzarii.Se monitorizeaza serviciile pentru clienti, modalitatea de facturare, expeditie, plata i

  administrarea costurilor.

  Se transmit informatii legate de aparitia unor noi produse,scheme de bonificatii precum i deretragere a unor produse, neprofitabile pentru organizatie.

  Mentinerea contactelor necesare i a proceselor de negociere cu principalii fumizori, clientii

  cheie, asociatiile reprezentative din industrie i reprezentantii guvemamentali atunci cand este cazul.

  Asistarea atunci cand este necesar in stabilirea metodelorde merchandisingiapoliticilorde distributie.Se asigura ca toate activitatile specifice de vanzare sunt In concordanta cu documentele relevante,

  prevederile legale i standardele de etica.

  ORGANIZATIE

  Figura 1: Ciclul managementului vanzarii

  1.3 Obiectivele managementului vanzarilor

  La fel ca In orice alt tip de proces, i In managementul vanzarilor se poate vorbi de doua

  categorii de obiective, In functie de orizontul de timp abordat.

  a. Obiective cantitative (pe termen scurt):

  obtinerea ipastrarea cotei de piata

  determinarea volumului vanzarilor lntr-o modalitate care sa conduca Ia cre terea

  profitabilitatiimentinerea costurilor cu personalul implicat In vanzari sub nivelul maxim specificat.

  b. Obiective calitative (petermen lung):

  realizarea integrala a vanzariiobtinerea ipastrarea cooperarii clientilor

  furnizarea deproceduri

  asistenta In procesul de training a personalului implicat

  colectarea i raportarea informatiilor despre evolutia pietei i utilizarea lor de catre top

  managementul firmei.

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  3/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  3

  1.4 Trenduri in managementul vanzarilor

  Datorita evolutiei i dezvoltarii pietelor, a globalizarii i a cre terii concurentei, precum i ca

  urmare a evolutiei Ia nivel de management, se pot constata o serie de tendinte. Cateva dintre acestea

  sunt prezentate in continuare. (Sursa: Baker, 2008)

  a. La nivel de poces

  DELA

  Tranzactie

  Indivizi

  Volumul vanzarilorManagement

  Local

  cATRE

  Relatie

  Echipa

  Productivitatea vanzarilor

  Conducere (lidership)

  Global

  b. La nivel de management

  La nivel de conducere, in trecut puterea era data de detinerea de resurse naturale, liderii

  comandau i controlau desta urarea activitatilor i proceselor. Ace tia actionau ca "lupatori" iar rolul

  managerilor era de a dirija.In prezent puterea este data de nivelul cuno tintelor detinute de catre organizatie, liderii

  actioneaza ca facilitatori, ei au rolul de a lmputemici i de a coordona pe cei din subordine. Managerii

  adopta ca metoda de conducere tot mai des, delegarea de responsabilitate.

  c. La nivel de echipa de vanzari

  Se constata in tot mai multe organizatii inlocuirea echipei de vanzari cu o structura de tip

  centru de vanzari. Deosebirile dintre cele doua sunt prezentate in tabelul urmator.

  ECHIPA DE VANZARE CENTRUL DE VANZARE

  Are caracter relativ permanent Are caracter relativ temporar

  Este orientata sper client Este orientat spre tranzactie

  Apartenenta este realizata prin desemnareaunei slujbe specifice

  Apartenenta este determinata prin gradul de implicarein tranzactiile de vanzare

  Exista o echipa de vanzare per unitatea de

  cumparare

  Exista un centru de vanzare per oportunitatea de

  vanzare

  Apartenenta Ia echipa este relativ stabila Apartenenta Ia centru este foarte fluida

  Caracteristicile echipei depind foarte mult

  de caracteristicile organizatieiCaracteristicile centrului depind foarte mult de

  caracteristicile oportunitatii de vanzare

  Misiunea echipei este una strategica din

  punct de vedere a organizatiei

  Misiunea centrului este una tactica din punct de

  vedere a oportunitatii de vanzare

  Tabelul 1: Echipa de vanzari versus centrul de vanzari (Sursa: Baker, 2008)

  Printre alte elemente care s-au schimbat In vanzari, in ultimul deceniu pot fi mentionate:

  clientii au mai putina rabdare;

  sunt mai multi bani pe piata, iprin urmare se vinde mult mai u or;

  vanzatorul agresiv, cu secvente de inchidere agresive, nu mai are succes;

  parteneriatul i relatia petermen lung definesc succesul.

  2. LOCUL VANZATORILOR IN ORGANIZATIE

  Importanta acordata managementului vanzarilor conduce !a cota de piata mai mare, profit,resurse

  financiare optimizate i imaginea imbunatatita fata de concurenta. 0 functie solida de vanzari ofera

  stabilitate afacerii i ajuta Ia obtinerea unor previziuni realiste asupra tendintelor de evolutie a pietei.

  Din aceasta cauza este necesara dezvoltarea unui serviciu specializat pentru functia de vanzare. Prin

  managementul fortei de vanzare se va urmari:

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  4/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  4

  corelarea vanzarilor cu marketingul, astfel incat marketingul sa sprijine In mod real

  forta de vanzare;

  identificarea factorilor cheiede succesaipietei $i a factorilor cheiede interes pentrubusiness;identificarea capabilitatilor fortei de vanzare;

  stabilirea planurilor strategice de actiune pentru a atinge performantelesolicitatede piata;proiectarea unei structuri de vanzare adecvata, care sa corespunda tipului de afacere $i

  evolutiei pietei;

  crearea profilului angajatului pentru funqiile operationale $i strategice de vanzari;

  selectia de personal calificat pentru specificul de a vinde al afacerii;

  designul $i implementarea instrumentelor de raportare in vanzari;

  coaching Ia nivel de conducere pentru identificarea politicii de produs, pret,

  distributie, $ipromovare;

  coaching Ia nivel de conducere pe abilitati de leadership.

  Forta de vanzare poate fi considerata nu numai un mijloc de a vinde produse ci de $i o modalitate

  de comunicare. Politica dusa In domeniul fortei de vanzare trebuie sa fie complementara $i coerenta cu

  aceea care este dirijata pentru publicitate, promovarea vanzarilor $i relatiilor publice. Ca mijloc de

  comunicare, forta de vanzare transmite clientelei informatii asupra firmei $i produselor sale. In sens

  invers, ea colecteaza pentru lntreprindere informatii asupra pietei acesteia $i asupra concurentei.In prezent, datorita avantajelor pe care le prezinta In raport cu celelalte tehnici de comunicare,

  forta de vanzare este tot mai prezenta In numeroase organizatii. Importanta sa difera lnsa de Ia produs

  Ia produs; astfel pentru bunurile de larg consum, forta de vanzare este mai putin importanta, lnsa

  pentru bunurile de lunga durata sau pentru cele cu destinatie productiva, ea este considerata fundamentala.

  Forta de vanzare, fie ca este vorba de procesul de a negocia, de a vinde sau de a convinge, poate

  face o paralela cu piramida lui A. Maslow. Cele cinci trepte care pot fi urmate sunt:

  convingerea ca are nevoie

  convingerea ca ceea ce i se propune clientului li spore$te securitatea

  convingerea ca cei care au mai procedat In acest fel au :tacut o alegere buna $i alegand

  lucrul respectiv are acces Ia o comunitate selecta

  convingerea ca ceea i se propune li ofera unplus fata de ceilalti

  convingerea ca face o afacere buna $i va avea un sentiment de lmplinire, depa$ind

  astfel conditia actuala.

  2.1 Factori care influenteaza vanzarea-structura organizationala

  Prin specializare se lntelege procesul prin care indivizii li realizeaza o parte a sarcinilor ce le

  au fost desemnate prin excluderea celorlalti. Indivizii devin experti in anumite sarcini, ceea ce conduce

  Ia cre$terea performantei Ia nivelul!ntregii organizatii.

  Centralizarea reprezinta gradul In care decizii $i sarcini importante sunt realizate Ia nivele

  lnalte In ierarhia manageriala. Structurile centralizate plaseaza autoritatea $i responsabilitatea Ia nivele

  manageriale ridicate.

  GENERALI TI

  Toate activitatile devlnzareiprodusele

  pentru toti clientii

  Anumit grad de specializareaactivitatilor,produselor,i/sauclientilor

  SPECIALI TI

  Anumite activitati devlnzareiprodusepentru anumiti clienti

  Figura 2: Specializarea continua a fortei de vanzare

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  5/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  5

  3. ORGANIZAREA FORTEI DE VANZARE

  Evaluarea fortei de vanzare este un pas important in decizia de a cre te sau nu forta de vanzare

  i prin ce modalitate sa se faca aceasta. Daca forta de vanzare este dimensionata corespunzator i

  pentru o viitoare cre tere a afacerii, atunci este recomandat fie sa se pastreze structura ei actuala, fie sase modifice pachetele de bonificatii sau sa fie trimii Ia traininguri suplimentare. Pe de alta parte ar

  mai putea fi aduse persoane noi, sau pastrata actuala structura dar inlocuiti anumiti vanzatori cu

  persoane noi, mai calificate pentru nevoile generate de cre terea afacerii.

  3.1. Conditii necesare unei organizari eficiente

  Primul pas in evaluarea fortei de vanzare 11 constituie determinarea a ceea ce se dore te de Ia

  aceasta. De exemplu, intr-o firma in care majoritatea actelor de vanzare se fac prin intermediul

  internetului este optional a avea i vanzatori. Ace tia se pot ocupa de clientii importanti, iar clientii

  mai mici este recomandat sa fie preluati de catre serviciul clienti.

  Exista apte subcomponente necesare pentru a atinge o organizare optima i eficienta a fortei de

  vanzare. (White, 2009)- elaborarea unui plan de vanzare de jos in sus, care sa determine veniturile dorite a fi obtinute

  de pe urma clientilor existenti precum i din activitati noi de vanzare. Planul trebuie construit

  atat din perspectiva contabila, cat i cea a planului teritorial i regional, coordonat cu

  planurile strategice de dezvoltare a afacerii.

  - determinarea configuratiei optime a pozitiilor de vanzare. Vanzarea i serviciile catre clienti

  trebuie !acute dupa anumite roluri i responsabilitati. Trebuie determinat rolul real i

  impactul fiecarei pozitii din structura de vanzare-pozitia de lider, de preluare a comenzilor,

  de furnizare de servicii administrative, etc., ca parte a unei echipe integrate de vanzari. Se

  stabile te care este mediul in care se va opera i gradul de dificultate a vanzarii. Rolul i

  responsabilitatea in cadrul vanzarii trebuie sa fie in concordanta cu experienta persoanelor

  care ocupa aceste pozitii, abilitatile i competentele acestora. Configuratia optima a

  organizatiei poate fi modelata intr-o varietate de scenarii care sa determine relatia dintre

  costuri i venituri. Acest ultim aspect este deosebit de important mai ales atunci cand trebuie

  luate masuri de ajustare a cheltuielilor la nivel de organizatie in momentul in care fluctueaza

  fluxul veniturilor.

  - evaluarea managementului canalelor de vanzare i a procesului de finalizare a actului de

  vanzare. Se urmare te cat de bine duce procesul de vanzare Ia transformarea potentialilor

  clienti in cumparatori, i care este decalajul dintre veniturile rezultate i cele prognozate.

  Foarte des acest proces presupune evaluarea separata a fiecarui factor de influenta i

  impactul pe care 11 are asupra rezultatului final. 0problema care apare destul de frecvent in

  cadrul multor organizatii este aceea ca agentii de vanzari, in dorinta de a-i atinge targeturile

  lunare sau trimestriale prevazute, vor raporta i vanzarile aflate in faza de derulare dar care Ia

  momentul respectiv sunt doar in faza de promisiune sau vanzare potentiala.

  - dezvoltarea competentelor i instruirea fortei de vanzare in comportamentei tactici care sa

  le asigure succesul.0

  organizare corespunzatoare va duce Ia stabilirea unei relatiicolaborative cu clientii, care va incuraja feedbackul in procesul de vanzare, i va genera o

  abordare mai deschisa i consultativa a actului de vanzare. Implicand cumparatorul i avand

  o reactie de feedback foarte rapida din partea acestuia va permite vanzatorului sa se asigure

  ca ii satisface clientul sau in caz contrar ca se iau actiuni corective imediate. Intr-o echipa

  de vanzari, determinarea comportamentului in spiritul ideii de echipa- inclusiv a celui care

  coordoneaza echipa - va duce Ia optimizarea interfetei cu clientul.

  - utilizarea instrumentelor potrivite pentru a avea succes. Cel mai adesea aceasta idee se

  transpune intr-un management a! relatiei cu clientul i include planificarea, managementul

  contactului cu clientul, intrarea comenzilor, urmarirea acestora, aspectele financiare i

  raportarile. Acest lucru permite realizarea rapida a modificarilor, in concordanta cu nevoile

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  6/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  6

  clientilor i oferi\ transparentA din punct de vedere a progresului vanzilrilor fatil de

  planificarea initiali \.

  - sa se asigure ca managementul vanzarilor raspunde prompt Ia toata gama de nevoi aleclientului. Foarte multe organizatii li stabilesc un program efectiv de vanzari i l i

  dimensioneaza corespunzator foqa de vanzare dar e ueaza In actiunea de implicare a tuturorresurselor necesare pentru a rezolva plangerile clientilor. Firmele care au depa it aceasti\

  situatie recurg Ia un management de colaborare care solicita toate pilqile implicate In

  tranzactie, de Ia vanzatori, Ia parteneri i clienti.

  - sa se asigure ca s-a tinut cont de toate valorile culturale. 0 organizatie tintita spre client va

  lmpilrtai repede informatiile i va transmite aceste valori culturale Ia toate nivelurile

  implicate. Orice scapare trebuie identificata i corectatil de ciltre top managementul firmei.

  3.2 Modalitati de dimensionare

  Stabilirea numarului vanzatorilor se poate face dupa un calcul matematic de catre speciali tii In

  marketing ai firmei sau de catre firme specializate care tin seama In cadrul strategiei generate de o

  multitudine de variabile.

  a. Desfii!jurareaforfei de winzare

  Deciziile legate de amploarea des!a urarii foqelor de vanzare, pot fi privite din perspectiva

  rilspunsurilor pe care le ofera Ia urmatoarele trei lntrebari:

  cat de mare este efortul de vanzare pentru a acoperi adecvat aria tuturor clientilor i a

  prospectilor astfel !neat sa fie realizate obiectivele legate de profit i vanzari;

  cati agenti de vanzari sunt necesari pentru a fumiza marimea efortului de vanzare dorit, stabilit

  Ia punctul precedent;

  cum trebuie alocate teritoriile pentru a asigura acoperirea corespunzatoare a tuturor clientilor

  i pentru a oferi fiecarei persoane implicate In procesul de vanzare un nivel rezonabil de

  oportunitate de a avea succes.

  Procesul implica a adar trei etape.

  Alocarea efortului de vinzare

  Dimensionarea fortei de vlnzare

  Figura 3: Decizii In des!a urarea foqei de vanzare

  b.Dimensionarea for{ei de vanzareStabilirea numarului vanzatorilor se poate face dupa un calcul matematic de catre speciali tii In

  marketing ai firmei sau de catre firme specializate care tin seama In cadrul strategiei generale de o

  multitudine de variabile. Trebuie avute In vedere doua elemente principale: productivitatea vanzarii i

  plusul adus de foqa de vanzare.

  Productivitatea vanzarii este data de raportul dintre volumul vanzarilor i efortul necesar pentru

  realizarea acestuia. In fazele initiale, aducerea unui nou agent de vanzari cre te volumul vanzarilor

  considerabil mai mult decat nivelul costurilor pe care le genereaza. Pe masura ce se dezvolta echipa i

  se aduc noi vanzatori, cre terea vanzarilor tinde sa se diminueze pana Ia punctul In care costurile

  aferente angajarii unui nou agent sunt mai mari decat veniturile aduse de acesta.

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  7/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  7

  Costuri

  Figura 4: Influenta cre terii numarului de vanzatori asupra relatiei costuri-vanzari

  I. Metoda analitica se folose te pentru a determina numarul de persoane In vanzari necesare ca sa

  genereze nivelul prognozat al vanzarilor. Abordarea este u or de dezvoltat dar este slabconceptualizata. Ideea din spatele conceptului este ca marimea vanzarilor este cea care determina

  numarul necesar de persoane. Popular aceasta metoda este asociata cu "a pune carullnaintea cailor".

  Vanzarile prognozate

  Marimea fonei de vanzare = --------------------------------------Vanzarea medie pe persoana

  Exemplu: daca vanzarile prognozate sunt de 50.000.000 iar vanzarea medie pe persoana este de

  2.000.000 ,atunci lnseamna ca vom avea nevoie de 25 de vanzatori.

  Un alt dezavantaj a! acestei metode este ca necesita o foarte buna prognoza a volumului

  vanzarilor,lucru care este destul de greu de realizat In practica.

  2. Metoda !ncarcarii determina cat efort de vil.nzare este necesar pentru a acoperi coresplli1Zlltorpi$fumei.

  Dupa cuantificarea efortului se calculeaza numarul de vanzatori necesari pentru a dispune de acest efort.

  Metoda este relativ simplu de dezvoltat i are un grad mai mare de conceptualizare decatceaprecedenta.

  Efortul necesar

  Marimea fonei de vanzare = ---------------------------------------------

  Efortul mediu de vanzare pepersoana

  Exemplu: daca efortul necesar pentru servirea corespunzatoare a pietei este de 37.500 de vanzari,

  iar numarul mediu de vanzari pe persoana este de 500, atunci vom avea nevoie de 75 de vanzatori.

  3. Metoda incrementala este cea mai riguroasa metoda de dimensionare a marimii fonei de

  vanzare. Ea compara profitul marginal i costul marginal asociat pentru fiecare persoana aditionala.

  Avantajul major al acestei metode este de a cuantifica relatia deosebit de importanta dintre marimea

  fonei de vanzare, valoarea vanzarilor i costurile aferente. Metoda este destul de dificil de aplicat. Eanu poate fi folosita atunci cand activitatea de vanzare este Ia lnceput i nu avem Ia dispozitie date

  anterioare.

  Exemj)lu:

  Marimea fortei de vanzare Contributia marginaHi {_)_ Costul marginal ()

  50 85.000 75.000

  51 80.000 75.000

  52 75.000 75.000

  53 70.000 75.000

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  8/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  8

  Criteriul Descriere Avantaje Dezavantaje

  Geografic -Un vanzator viziteaza Incadrul sectorului saupe toticlientii i toti prospectii,

  pentru toate produsele.

  - Fiecare viinzator esteresponsabil de sectorul sau.

  - Cheltuielile de transport suntlimitate.

  - Dificultatea de a delimitasectoare cupotentialechivalent.

  Produse - Un viinzator viziteaza Incadrul sectorului sau pe toticlientiii prospectii pentru osingura gama de produse.

  - Viinzator specializatpe osingura gama de produse ceea

  ce conduce Ia cuno tinte tehniceprofundeavansate..

  - 0 fo!fli de viinzarepentrufiecare gama de produs.

  - Mai multi viinzatoripentruacelai client.

  - Mai multi viinzatoripentruacelai sector.

  Clienti - Un viinzator viziteaza Incadrul sectorului sau unsingur tip de clienti pentrutoate produsele.

  - Viinzator specializat pe oclientelaprecisa (cunoa terefoartebuna a acestei clientele).

  - 0 forta de viinzarepentrufiecare tip de clienti.

  - Mai multi viinzatoripentruacelai sector.

  3.3. Tipuri de organizare

  Alegerea structurii de organizare a fortei de vanzare se face In funqie de mai multe criterii.

  Printre cele mai des folosite se numara criteriul geografic, eel al produselor i eel al clientilor. 0

  prezentare comparativa a acestor criterii se regase te In tabelul urmator:

  ..Tabelul 2: Cntem de orgamzare a fortei de vanzare (Sursa: Demeure)

  Criteriul ideal de organizare este acela care permite obtinerea unor sectoare echivalente In

  privinta volumului de munca prestata i a potentialului de evolutie, sectoare adaptate produselor

  vandute i clientelei vizate. In plus, sectoarele astfel conturate trebuie sa permita fixarea cu u urinta a

  obiectivelori implementarea unui control eficient al activWitii agentilor comerciali.

  a.Structura pezone

  In aceasta structura fiecare agent vinde ansamblul gamei de produse ale lnteprinderii lntr-un

  sector care Ii este alocat. Structura include adesea un responsabil de sector, un responsabil regional

  care dirijeaza mai multe sectoare i un director de vanzare care lncadreaza responsabilii regionali.

  Acest tip de organizare este bine adaptat organizatiilor care au game de produse relativ omogene, a

  caror clientela contracteaza permanent, au o mare disponibilitate sau care muncesc cu forta de vanzare

  delegata. Fata de alte moduri de organizare prezinta urmatoarele avantaje suplimentare:

  fiecare vanzator are 0 zona de vanzare bine delimitata ceea ce li permite sa- i

  administreze singur sectorul sau i poate fi evaluat mai u or;

  fiecare vanzator locuie te adesea In sectorul care li este repartizat.

  b. Structura pe produse

  Aceasta structura corespunde firmelor care au produse foarte diversificate avand clienti diferiti.Structura pe produs se mai nume te i structura divizionara. Ea folose te produsul drept criteriu de

  repartizare a sarcinilor. Fiecare responsabil detine prerogative specifice unui director comercial

  (publicitate, vanzare, studii comerciale), dar numai pentru o categorie de produse. Avantajele acestei

  structuri se refera Ia disparitia dificultatilor de coordonare ca urmare a unei politici de produse i de

  actiuni comerciale elaborate de catre directorul general. ResponsabiliHitile sunt clar definite Ia nivelul

  produsului ceea ce permite obuna apreciere asupraperformantelor responsabilului pe de o parte, iar pe

  de alta parte Iao mai buna adaptare a functiei de vanzare Ia acti unea concurentei prin specializare.

  c. Structura pe clien{i

  Firma li structureaza forta de vanzare In functie de tipul de client sau de piata. Aceasta structura

  este bine adaptata filosofiei de marketing. Ea este potrivita atunci cand exista piete sau grupuri de

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  9/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  9

  clienti foarte diferiti care necesita cuno tinte diferite care sunt concentrate geografic.Punctul tare a!

  acestei structuri este nivelul ridicat a! cunoa terii clientilor gradul de adaptare. Tnconvenientele

  majore sunt similare cu cele pe care le lntalnim In structura pe produs. Aceasta structura este

  costisitoare. Un alt dezavantaj este ca poate duce !a riscuri de conflicte lntre vanzatori. in cadrul

  acestei structuri fortele de vanzare se pot organiza separat pe mai multe ram uri de activitate, pe clientiiactuali i pe potentialii clienti importanti dar pe cei obi nuiti.

  0 firma de renume i-arputea lmparti funqiile de vanzare In urmatoarele categorii:managerii pentru relatiile cu clientii nationali care s-ar ocupa de firme nationale ce dispun

  de unitatile raspunzatoare In teritoriu i reprezinta cea mai importanta categorie de clienti;

  managerii pentru relatiile cu clientii importanti raspund de firmele mari care dei nu

  desla oara o activitate Ia scara nationala pot avea mai multe unitati lntr-o anumita regiune;

  reprezentantii de marketing ai firmei se ocupa cu restul categoriilor de clienti.

  d. Structurile complexe sau mixte

  Personalul de vanzari se poate specializa pe zone, pe produse ipiete. Agentul de vanzare poate fi

  subordonat unuia sau mai multor manageri de produs i de personal. Structura mixta a aparut datorita

  complexitatii problemelor comerciale. Ea tine cont de mai multe criterii de repartizare a sarcinilor.

  Acest tip de structura permite adesea combinarea avantajelor structurilor precedente prin centralizarea

  unui anumit numar de compartimente i prin reducerea costurilor.

  3.4. Modalitati de stabilire a rutei vanzatorului

  Principalii factorii de care se tine cont in stabilirea rutei ce va fi parcursa de catre vanzator sunt:

  localizarea clientilor actuali i potentiali;

  timpul de deplasare intre clienti;

  frecventa i durata medie a vizitelor;

  amplasarea punctului de plecare in deplasare (locuinta agentului comercial, sediul firmei);

  durata totala a deplasarii (o zi, o saptamana etc.).

  Teoria recomanda mai multe modalitati de delimitare a itinerariilor deplasarilor zilnice:

  a) Deplasarea ,intrejlii"

  Aceasta modalitate de stabilire a deplasarilor implica vizitarea zilnica a clientilor aflati pe una din

  ,petalele" treflei. Agentul comercial lncepe in fiecare dimineata vizitele din centrul treflei, iar seara se

  intoarce in acelai punct. Centrul treflei poate fi locuinta sa, sediul lntreprinderii, etc. Deplasarea In

  trefla permite obtinerea de economii In privinta cheltuielilor de cazare. Agentul are o mare Iibertate In

  a-i organiza vizitele in interiorul ,petalei",precum posibilitatea de a depai marginile acesteia daca

  este necesara prezenta lui Ia un client situat In afara zonei de actiune stabilite pentru ziua respectiva.

  luni

  joi marti

  miercuri

  X localizarea unui client

  Figura 5: Deplasarea In trefla (Sursa: Amerein P. et all)

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  10/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  10

  b) Deplasarea ,fnfloare de margareta"

  Deplasarea In floare de margareta este foarte asemanatoare cu deplasarea In trefla. Ea se

  utilizeaza in situafia In care teritoriul ce trebuie acoperit de catre un agent comercial este mai mare i

  presupune planificarea deplasarilor pe o perioada ceva mai mare, de regula, de doua saptamani.

  luniluni

  l

  miercuriioi

  Figura 6: Deplasarea In floare de margareta (Sursa: Amerein P. et all)

  c) Deplasarea inzig-zag

  Agentul comercial viziteaza succesiv clien!ii situati de o parte i de cealalta a axei de deplasare,

  lncepand cu eel mai apropiat i terminand cu eel mai tndepartat. La lntoarcere, el se deplaseaza In linie

  dreapta, direct Ia punctul de plecare. Aceasta formula de deplasare prezinta avantajul ca poate fi

  aplicata atat Ia nivelul unei zile (eel mai adesea), catiIa nivelul mai multor zile sau chiar ai unei saptamaru.

  Clientul eel

  mai

  \'ndepiirtat

  Punct

  de

  plecar

  Figura 7: Deplasarea In zig zag (Sursa: Amerein P. et all)

  d)Dep!asareape zone de concentrare a clienfilor

  Agentul comercial se deplaseaza direct In zona de concentrare a clienfilor i Ii viziteaza pe rind,

  asigurand o acoperire maximala a zonei. Durata deplasariipoate fi de cateva zile, iar lntoacerea se face

  direct Ia locul de plecare.

  Punct de

  plecare

  0

  Figura 8: Deplasareape zone de concentrare a clientilor (Sursa: Amerein P. et all)

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  11/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  II

  4. TIPURI DE VANZATORI

  4.1 Tipuri de vanzatori

  Prima alegere care trebuie operata pentru determinarea tipului de forta de vanzare se refera Ialegatura care va uni lntreprinderea de vanzatorii sai. Ca un posibil mod de abordare, Meghi an i

  Stanciu propun abordarea ca forta de vanzare proprie i forta de vanzare delegata.

  a. Forta de vanzare proprie

  Forta de vanzare proprie este alcatuita din comercialii care lucreaza exclusiv pentru

  lntreprindere (vanzator salariat de drept comun, voiajor - reprezentant - plasator exclusiv).

  Intreprinderea le orienteaza activitatea in funce de obiectivele sale. Ei sunt salariati, deci ati

  organizatiei printr-o legatura de subordonare juridicai supui unui control din partea ierarhiei.

  b. Forta de vanzare delegata

  Yanzatorul lucreaza pentru mai multe organizatii. Ei ii executa misiunile in mod permanent sau

  temporar. La randulsau,fortade vanzaredelegatase clasificain ceapermanentaiincea suplimentara.- Forta de vanzare delegata permanent

  Este reprezentata de catre comercialii care vand mai multe marci de produse i de agentii

  comerciali. Chiar daca firma le da directive pentru executarea misiunii, ei li exercita

  activitatea intr-un mod partial sau integral autonom.

  - Forta de vanzare suplimentara (supletiva)

  In completarea unei forte de vanzare proprii pentru dezvoltarea unei noi piete, pentru aface fata unei activitati sezoniere, lntreprinderea poate recurge Ia o fortadevilnzaresupletiva

  Dupa ce i-a determinat tipul de forta de vfmzare de care are nevoie, organizatia decide asupra

  felului In care respectiva forta de vanzare li va exercita activitatea, adica daca va avea forta de

  vanzare sedentara i/sauforta de vanzare itineranta. Comercialii se deplaseaza Ia clienti sau li primescIn cadrullntreprinderii.

  Identificarea diferitelor tipuri de vanzatori constituie o preocupare a speciali tilor In

  managementul vanzarilor. Aceasta informatie este deosebit de importanta In stabilirea sarcinilor

  atribuite fiecarui agent comercial. in acest sens, acum trei decenii un studiu american identifica cinci

  tipuri de vanzatori. in functie de stilul acestora exista:vanzatorul filantrop are urmatoarele caracteristici: este prietenul clientilor i mizeaza pe

  fidelizarea acestora;

  vanzatorul eficient: are atitudine pozitiva,spirit de afaceri;vanzatorul rutinier: are un stil clasic, dar este capabil de progres;

  vanz1Horul indiferent: este acela care doar preia comenzile, evitand sa se implice;

  vanzatorul agresiv: este putemic, mercenar,bun In atragerea de noi clienti. (Blake et all)

  Un alt studiu important privind tipologia vanzatorilor a fost efectuat Ia lnceputul anilor '90 In

  Franta de catre Claude Demereur. Bazandu-se pe tehnici modeme de cercetare, centrul de comunicare

  avansata a elaborat o tipologie a vanzatorilor In functie de stilul de viata a acestora. Au fost

  identificate patru tipuri de mentalitati ale vanzatorilor. Vanzatorii apartinand celor patru tipuri de

  mentalitati au urmatoarele caracteristici:

  a. Loiali tii

  Loiali tii sunt fideli atat meseriei pe care opractica, cat i organizatiei. Ii doresc sa iasa Iapensie de Ia respectivullocde munca loc de munca.Dintreace tia se disting doua categorii:

  - "brigadierii - efi": ei sunt traditionali ti, lndragostiti de meseria lor- "vanzatoriiprin vocatie"

  b. Hotanltii Hotaratii reprezinta grupa de vanzatori tinen, tar multi li denumesc ca lupii tineri ai

  vanzarilor. Ei se glndesc In primul rand Ia cariera lor i sunt adesea fascinati de tehnicamoderna. in cadrullor se lntalnesctrei socio-stiluri: '

  - ,cataratorii"-au marketingul i vanzarea In sange, le place sa ri te, sunt ambitio ii tiu ca viitorul lor depinde de performanta In cadrul firmei;

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  12/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  12

  - ,inginerii comerciali"-sunt foarte buni tehnicieni, speciali ti ai produsului pe care

  II comercializeaza;

  - ,aspirantii" - dovedesc o lntarziere in evolutia mentalitatii lor, gandind ca ni te,hotarafi'', dar actionand ca ,loiali ti";

  c. Acroba!iiAcroba!ii sunt dinamici, orientati spre ca tig, lmpletind cu bucurie viata personala cu cea

  profesionala. Se disting trei socio-stiluri:- ,vulpilebatrine" -sunt palavragii, dar con tiincio i;

  - ,descurcaretii" - vicleni, dar priceputi, performanti, integrati in firma, dar nu

  extrem de motivati de activitatea pe care o desta oara;

  - ,arivi tii"- individuali ti, motivati exclusiv de ca tigurile materiale.

  d. Apaticii

  Apaticii sunt pragmatici, putin interesati de ca tigurile materiale. Se disting aici doua

  socio-stiluri destul de diferite:

  - ,inertii"- de regula sunt vanzatori mai varstnici, cu un simt al relatiilor umanefoarte dezvoltat, dar care nu mai dovedesc mult interes in privinta vanzarii;

  - ,panglicarii":sunt considerati paraziti inteligenti, chiar rentabili, fascinati de magia

  profesiei lor i de puterea cuvantului.

  4.2. Caracteristici i cuno tinte Decesare unui bun vanzator

  Exista o serie de caracteristici pe care trebuie saleposede orice persoana care dore te sa activeze

  In domeniul vanzarilor. Printre cele mai importante caracteristici pe care trebuie sa le posede un bun

  vanzator se numara:

  atitudinea pozitiva fata de interactiunea cu oamenii necunoscuti;

  disciplina - vanzatorii intalnesc zilnic oameni cu nevoi, dorinte, valori i obiceiuri total

  diferite care vor ceva anume; pentru a putea raspunde corespunzator fiecarui tip de client

  In parte; disciplina este o necesitate pentru a diminua i elimina e ecul;

  placerea de a servi: vanzatorul trebuie sa gaseasca satisfactie in a renunta Ia unele pareri i

  atitudini proprii persoanei sale i In schimb sa faca ceva bun pentru client;

  ambitia: vanzarea este un domeniu concurential. Fiecare lntalnire cu un client trebuie

  perceputa de catre vanzator cape o ocazie unica de reu ita, de a obtine un rezultat palpabil

  i de a face unpas lnainte. Fara aceasta perceptie rezultatele tind sa fie nesatistacatoare;

  simtul umorului: acesta poate fi utilizat fie in abordare clientului, fie In gestionarea unei

  reclamatii sau In negocierea unui contract.

  Un bun vanzator atunci cand este trimis In teren trebuie sa cunoasca vanzarea, produsele,

  procedurile i campania. Membrii echipei de vanzari trebuie sa aiba cuno tinte legate de produs,

  cuno tinte despre client i abilitati de vanzare.

  a. Cuno tinte despre produse:cunoa terea caracteristicilor produselor: un bun vanzator trebuie sa posede cuno tinte

  detaliate asupra caracteristicilori calitatilor produselor vandute;

  prezentarea produselor: prezentarea marfii trebuie sa fie 0parte pe care vanzatorul trebuie

  sa o stapaneasca pentru a convinge clientul sa cumpere. El trebuie sa imbine esteticul,curatenia,claritateaitehnicaprezent:ariipersuasive pentru a stami clientului interesulpentru marfa;demonstratia i incercareamarfii:unbun vanzator trebuie sa fie capabil sa testeze marfa isa demonstreze calitatile ei;

  traducerea In beneficii: vanzatorul trebuie sa tie sa traduca fiecare caracteristica tehnica

  in avantaj pentru client;

  comparatia cu concurenta;

  legislatia aferenta marfii vandute;

  preturi i stocuri.

  b. Cuno tinte despre proceduriintocmirea documentelor de vanzare;

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  13/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  13

  procedurile de livrare i de acordare a garantiei;

  gestionarea reclamatiilor;

  relatia cu departamente conexe;

  norme de siguranta i securitate;

  c. Cuno tinte despre companievalorile, misiunea i obiectivele companiei;

  organigrama i organizarea.

  d. Cuno tinte despre concurenta

  campaniile de marketingpolitica de motivare a vanzatorilor

  normele etice.

  Normele etice

  Documente vanzare

  Proceduri livrare

  Figura 9: Cuno tintele unui bun vanzator (Sursa: Comanescu B., Accelera SA)

  Un alt aspect important II reprezinta modul de prezentare a vanzatorului. Unul dintre primele

  lucruri pe care un agent de vanzari il vinde este imaginea proprie. Zambetul, tonul pe care il folose te

  pentru a aborda un client i hainele pe care le poarta influenteaza decisiv hotararea clientului. Hainele

  trebuie sa fie potrivite pentru meseria pe care o are. Indiferent de domeniu, hainele trebuie sa fie

  curate, asortate, de calitate i de bun gust. Hainele trebuie sa se potriveasca cu clientela. De exemplu

  este evident ca un agent de vanzari care lucreaza in domeniul ingra amintelor agricole i viziteaza

  fermele se va imbraca pentru acest mediu, astfel incat clientii lui sa se simta in largul lor. Cei care

  lucreaza in domeniul aparaturii de birou sau consilierii financiari vor purta cu totul alte haine.Conform studiilor, clientul evalueaza agentul de vanzari imediat dupa trei elemente de baza: zambetul,

  camaa i cravata sau bluza,pantofii.

  Contrar parerilor care sustin ca una din condi!iile pentru a fi un bun agent comercial este varsta cuprinsa intre 25-35 ani, studii recente au demonstrat ca marile succese in acest domeniu au fost atinse

  de catre persoane de peste 50 ani, care muncesc mult mai mult, sunt mai oneste i mai dedicate

  companiei decat colegii lor mai tineri. Astfel, utilizandu-se o scala de Ia 1 la 5 se observa ca vanzatorii

  mai in varsta sunt considerati in multe domenii la fel de competitivi ca i cei mai tineri i chiar mai

  buni la cateva caracteristici, cum ar fi loialitatea i onestitatea.

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  14/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  14

  Caracteristici Viirsta

  25-39 ani 40-54 ani 55-65+energie 4,15 3,49 2,90cuno tinte despre produs/serviciu 3,07 4,35 4,29entuziasm fata de slujba 3,83 3,56 3,46angajare In servirea clientilor 3,21 4,23 4,19creativitate In rezolvareaQroblemelor 3,08 4,03 3,69caracter ofensiv In viinzari 3,75 3,78 3,38flexibilitate Ia modificarea cererii 3,83 3,32 2,82abilitate 'in atingerea scopului vanzarii 3,33 4,10 3,76folosireai lntelegerea tehnologiei 4,16 3,20 2,69stabilitate emotionala 2,85 4,21 4,15angajare, dedicare fata de companie 2,58 4,10 4,15onestitatei angajare fata de client 3,08 4,19 4,33

  3,03 4,37 4,42abilitate d.e.a crea lncredere

  Tabe13:Caractenstici1evanzatonlor pe grupe de varsta (Sursa:Rev1sta Sales&Marketmg Management)

  Gitomer, in cartea "Biblia viinzarilor" a prezentat rezultatele unor sondaje care arata cauzele din

  care dau greagentii de viinzari. Acestea sunt:15% -pregatirea insuficienta atiit In ceea ce pive te produsul cat i In ceea ce prive te

  strategiile de viinzare;

  20%-abilitati slabe de comunicare verbala i scrisa;

  15% - ef sau management slab, sau cu probleme;

  50% -atitudine.

  Organizatia poate influenta toti factorii enumerati mai sus. Prin training, pacticii i motivare se

  pot imbunatati abilitatile de comunicare, se pot lnvata tehnici de viinzare i beneficiile pe care

  produsul firmei le poate aduce clientului.Cel mai dificil, dar i eel mai important aspect este sa poata

  fi schimbata atitudinea. Pentru o schimbare realii de atitudine este nevoie de vointa i exercitiu.

  Conducatorul echipei de viinzare trebuie sa tie sa utilizeze abilitati de comunicare specifice

  pentru a transmite puncte de vedere i observatii reprezentantului de viinzari, sa puna valoare pe

  contributia activa a reprezentantului. De asemenea conducatorul echipei trebuie sa tie sa poarte trei

  tipuri de discutii cu membrii echipei: feedback constructiv, dezvoltare i recunoa terea meritelor.

  Echipa de viinzari este principala sursa de venituri a companiei. Importanta strategiei de viinzare

  este mare pentru obtinerea succesului unui business, pentru ca aceasta va ajuta gestionarea obiectivelor

  cre terii de viinzari pe termen lung i va contribui Ia cre terea business-ului in lntregime. Aceasta va

  ajuta Ia identificarea i clarificarea eforturilor de viinzareia actiunilor de urmat pentru a atinge obiectivele.

  5. ETAPELE VANZARII

  Nu este suficient pentru o persoana care lucreaza In viinzari sa fie entuziasta i sa-i cunoasca

  firma i oferta proprie. Este de asemenea important ca viinzatorul sa poata conduce In mod con tient

  negocierea, sa fie contient de aspectele care necesita un plus de atentie In fiecare din fazele

  negocierii, tipul de interlocutor pe care II are In fata, ca i de comportamentul pe care trebuie sa IIurmeze. Forta de vanzare trebuie sa fie capabila sa integreze acei factori care sunt susceptibili sa

  influenteze succesul viinzarii. Pede alta parte este necesara cuno tereai contracararea factorilor care

  pot duce Ia e ec.

  Conditia necesara pentru o viinzare de succes este ca personalul din viinzari sa poata construi o

  relatie bazata pe lncredere pe termen lung. Trebuie sa cunoasca nevoile clientului precum i diferitii

  membri ai procesului de cumparare, impreuna cu motivatiile lor. Vanzatorul trebuie sa fie capabil sa

  recunoasca diferitele etape din procesul de viinzare, sa tie modul In care se iau deciziile In acea

  companie,sa fie capabil sa faca o ofertii cu beneficii personalizate i sa fie capabil sa faca lobby.

  0 metoda des folosita In rezolvarea aspectelor legate de viinzare este metoda eelor SW1H. Cei 5W reprezinta:WHO - cine, WHAT - ce, WHERE - unde, WHEN - ciind, WHY -de ce, iar H vine de

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  15/1815

  suport de curs- MANAGEMENTULVANZARILOR

  Ia HOW - cum vinde. Vanzarea este rezultatul interactiunii dintre eel care furnizeaza bunul sau

  serviciul i eel care ilachizitioneaza. Indiferent de domeniul de activitate, procesul de vanzare poate fi

  descompus In mai multe etape distincte.Din punctul de vedere al cumparatorului se disting doua situatii:

  nevoia este con tientizata, ceea ce lnseamna cii mai devreme sau mai tarziu clientul vacumpara. In aceasta situatie, vanzatorul trebuie sa 11 convinga sa aleaga produsele sale i

  nu pe cele ale concurentei.

  nevoia nu este con tientizata, deci clientul nu tie ca dore te ceea ce li oferii vanzatorul.

  Din aceasta cauza In primul rand trebuie sa i se trezeasca nevoia i abia apoi sa i se ofere

  modul de a o satisface.Clientul va parcurge urmiitorii pa i: cauta informatii despre produse i servicii, compara

  alternativele, decide i cum para, evalueaza rezultatul cumpariirii.

  5.1. Etapele unei vanziiri din perspectiva vanzatorului

  - prospectarea: vanziitorul identificii potentialii clienti, li evalueaza i li grupeazii pe categorii in

  functie de importantii, apoi strange informatii despre clientul pe care vrea sa 11 contacteze;

  - pregatirea intalnirii de vanzari: vanzatorul obtine lntalnirea, stabile te strategia de abordare i

  pregate te materiale care 11 ajuta In discutia cu clientul;

  - deschiderea discutiilor: vanzatorul folose te procedee care capteaza atentia,

  trezesc interesul cumparatorului i permit preluarea controlului asupra lntalnirii.

  Dacii nevoia nu este con tientizatii de client,acesta este momentul in care vanzatorul aducenevoia in atentia acestuia;

  - prezentarea: vanzatorul arata beneficiile ofertei sale pentru cumpariitor;

  - tentativa de finalizare: vanzatorul invita cumparatorul sa 1 1 spuna parerea

  despreprodus. Daca parerea este favorabila se va trece Ia finalizarea vanzarii;

  - determinarea obiectiilor: vanzatorul identifica obiectiile reale ale clientului in cazul In care

  acesta nu face comanda;

  - rezolvarea obiectiilor: vanzatorul trateaza problemele enuntate de catre client i

  evidentiaza beneficiile solutiei propuse;- tentativa de finalizare: vanzatorul invita din nou clientul sa li spuna parerea. Daca apar din

  nou obiectii se repeta procedura pana In momentulln care nu mai sunt nici un fel de obiectii;

  finalizarea vanzarii: vanzatorul formalizeaza comanda lntocmind documentele necesare;

  - serviciile post-vanzare: vanzatorul furnizeaza o serie de servicii ,gratuite"clientului cu scopulde al pastra in portofoliu, cum ar fi informarea periodica, rezolvarea reclamatiilor,

  merchandising etc. (www.manager.ro)

  5.2. Fidelizarea clienfilor

  Vanzarea nu se termina odata cu semnarea comenzii.Clientii reprezinta capital pentru firma,

  relatia cu ace tia fiind deosebit de importanta. In marketing aceasta etapa post-cumparare se nume te

  fidelizarea clientului. Un client multumit este o sursa importanta de comunicatie pentru firma, Iafel ca

  iunul nemultumit. Fidelizarea clientilor apare cu atat mai importanta cu cat, dupa mai multe studii, s a

  constatat ca pentru majoritatea bunurilor de larg consum, pragul rentabilitatii nu poate fi atins decat

  daca un procent semnificativ de cumparatori revin sistematic asupra marcii sau a produsului. S-a

  constatat ca daca un cumparator este multumit de o anumita marca, el refuza pana Ia un anumit

  moment sa mai caute informatii despre alte marci.Mai mult decat atat, el va deveni un promotor al

  marcii i li va statui i pe altii sa cumpere. De aceea In functie de specificul firmei, fo tii clienti pot

  ajunge sa fie una din principalele surse pentru noi vanzari.De exemplu, pentru firmele de consultanta

  din Franta, un studiu a aratat ca fo tii clienti aduc aproape jumatate din noii clienti. Ceilalti clienti

  proveneau din urmatoarele surse:

  publicitate in presa 6%agenti comerciali 8 %

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  16/18

  16

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  contacte directe Ia reuniuni publice (congrese, receptii) 10%

  trimitere de documentatie + scrisoare 6 %

  articol in presa de specialitate 8%

  conferinte organizate de firmrt 3 %fo ti clienti 41%

  alte surse 18%. (Sursa: Butunoiu, 2004)

  In procesul de fidelizare a clientilor trebuie avute in vedere aspectele legate de comportamentul

  consumatorilor. Factorii de influenta se impartin patru categorii: psihologici, personali, culturalii sociali.

  6. TEHNICI DE NEGOCIERE APLICATE IN VANZARE

  In sens larg, negocierea apare ca o forma concentrata i interactiva de comunicare interumana in

  care doua sau mai multe parti aflate in dezacord urmaresc sa ajunga Ia o intelegere care rezolva o

  problema comuna sau atinge un scop comun. In raport cu zona de interes in care se poarta negocieri,

  putem face distinctie intre mai multe forme specifice de negociere. Cea mai uzuala este negocierea

  afacerilor sau negocierea comerciala care se concretizeaza in contract, acte i facte de comert precum

  vanzarea-cumpararea, parteneriatul, inchirierea, concesiunea, franchising-ul etc. In cadrul acesteia un

  Joe special II ocupa tehnicile de vanzare. Negocierea comerciala devine necesara i este posibila ori de

  cate ori sunt indeplinite trei conditii simple pe o piata mai mult sau mai putin Iibera:

  existenta unor interese complementare intre doua sau mai multe paqi , lntre care s-auderulat oferte i cereri de oferta acceptate In principiu. Cererea sau oferta tacuta de una

  dintre parti nu corespunde intru totul cu oferta sau cererea formulata de celelalte paqi;

  exista dezacord, dar nu unul de fond;

  existenta dorintei i interesul paqilor in obtinerea unui acord pentru care sunt dispuse sa- ifaca, reciproc, concesii;

  !ipsa unor reguli i proceduri prestabilite i obligatorii sau !ipsa unei autoritati aflate

  deasupra paqilor in divergenta, care sa impuna acordului peste vointa acestora. Astfel,

  partite sunt nevoite sa caute i sa creeze, in comun, conditiile de realizare a acordului.

  Cand potentialul cumparator este confruntat cu situatii dificile, are tendinta fireasca de a reactionaimpulsiv, tara sa gandeasca suficient (Ury,1994). Din acest motiv vanzatorul trebuie sa stapaneasca

  corect tehnicile de negociere. Exista o multitudine de tehnici de negociere. De regula orice agent de

  vanzare trebuie sa participle Ia un training pe aceasta tema. In continuare vor fi prezentate doar trei

  tehnici i o posibila modalitate de aplicare a lor Ia o firma producatoare de etichete.

  a. Tehnicasacrificarii pionului

  Sacrificarea pionului este o tehnica folosita de negociatorul experimentat in scopul

  contrabalansarii. Ellanseaza pe langa cererea reala, inca o cerere care nu este neaparat exagerata i de

  care nu are nevoie in mod special. Negociatorul experimentat tie ca partenerul de negociere nu poate

  sau nu vrea srt lndeplineasca cea de-a a doua cerere, astfel caIn schimbul renuntarii Ia ea, partenerul va

  fi obligat Ia o serie de concesii suplimentare. (Rujoiu,2008)

  La fel ca i alte firme romane$ti,firma producatoare de etichete este afectata de criza economica.

  Multi dintre beneficiari lncearca sa solicite practicarea unor preturi mai mici sau acordarea unor

  termene de plata mai lungi. Din aceasta cauza, se recomanda aplicarea unei tehnici de vanzare $i

  negociere pentru a evita reducerile de pret. Firma trebuie sa 1$i exploateze cat mai mult cu putinta

  avantajele $i punctele tari. Unul dintre punctele tari este rapiditatea livrarilor. Acest lucru este foarte

  important. Dei o eticheta poate parea banala, !ipsa ei Ia momentul livrarii poate lntarzia expeditia

  unor produse sau comercializarea lor. De exemplu poate fi facuta o comparatie intre valoarea etichetei

  $i cea a unui bun de utilizare indelungatrt (exemplu: un frigider)

  Scenariu pentru evitarea solicitiirii reducerii pretului.

  Anticipand mi$Carea clientului, vanzatorul pretinde case vor face livrari Ia termene mai lungi cuintentia de a distrage atentia de Ia subiectul pretului. Dupa "sacrificarea pionului" este greu depresupus ca va mai avea Joe o renegociere pe marginea pretului.

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  17/1817

  suport de curs- MANAGEMENTULVANZARILOR

  VANZATOR: Buna ziua. Stiti, In noua situatie lncercam sa reducem costurile prin eficientizarea

  transportului catrebeneficiari.Din aceastacauza de acum lncolo vom man cu 2 zile termenul de livrare.

  CLIENT: Sunt client vechi, nu mi se pare normala aceasta situatie.

  VANZATOR: Stiti ca de multe ori taceam livrari doar pentru dumneavoastra, tara a avea integral

  acoperita capacitatea de transport.CLIENT: Da, dar titi ca ne este greu sa estimam modificarile de pret i frecventa i volumul de

  schimbare a etichetelor.VANZATOR: Va trebui sa decideti daca veti comanda cantitati mai mari sau acceptati cre terea

  termenului de livrare.

  CLIENT: Daca nu pot primi doar etichetele pe care le doresc pe termen scurt i se mare tetermenul de livrare voi lncerca sa caut un alt furnizor .

  VANZATOR: Consider ca e dreptul dumnevoastra. Dar pentru ca suntem parteneri vechi, pot

  lncerca sa va ajut preferential. Ce cantitate aveti i ciind doriti livrarea?

  CLIENTUL: Ca de obicei, doresc ........S-a urmarit contracararea unei cereri din partea clientului de a se reduce pretul. Pretul nici macar

  nu a fost abordat. Daca in viitor se va aborda aceasta problema se poate lncerca o alta tehnica de

  negociere, sacrificiind altceva sau aplidind o reducere mica In virtutea "favorului" tacut anterior

  privind termenul de livrare.

  b.Neocierea de gherilii

  Este o tehnica a retragerii, numai caIn practica In loc sa se retraga negociatorul va face o oferta

  mai mica. Ea a fost descrisa de Jay C. In cartea Guerrilla marketing tara costuri pentru luptatorul de

  gherila. De foarte multe ori, Ia achizitionarea materiilor prime i materialelor, reprezentantul firmei a

  fost presat de partener, ceriindu-i-se tot mai multe concesii. In acest moment pe piata este o situatie

  relativ confuza, pe fondul crizei economice. 0 parte a materialelor au 1nregistrat scaderi de preturi,

  poate nu lntotdeauna justificate. Multe din aceste scaderi reprezinta lncercarea de pastrare a clientilor.

  0 alta categorie de furnizori, nu a practicat nici o reducere,contractele deruliindu-se In aceli mod.

  De aceea este recomandata o lncercare de obtinere a unor preturi mai scazute i de la ultima categorie

  de furnizori. Pentru aceasta este nevoie de obuna cunoa tere a situatiei de pe piata.

  Foarte multe persoane care merg sa negocieze diferite achizitii, nu comenteaza In nici un fel,

  unica discutie fiind "Da, sunt de acord cu pretul" sau"

  Nu, cred ca nu putem cumpara la acest pref '.Se recomanda ca pe baza informatiilor de pepiata sa se faca o contraoferta, de exemplu o reducere de

  15%. Un posibil argument II poate reprezenta importanta contractelor precedente i implicatiile

  negative pentru viinzator In cazul renuntarii Ia contracte. Pe de alta parte, In acelai timp, pot fi

  contactati alti colaboratori din domeniu, care sa fie rugati sa sune la acelai furnizor i sa lntrebe de

  acelei materiale. Indiferent de ce oferta de pret li se va face, colaboratorul sa multumeasca dar sa

  spuna ca preturile sunt cu eel putin 15 % mai mari deciit ale actualilor sai furnizori. Astfel In mintea

  acestuia va aparea ideea uneijustificari a scaderii pretului cu procentul dorit de firma, sau cu unul cat

  mai apropiat de acesta.

  c.Limita mandatului

  Autoritatea de a lua decizii a partenerului este o problema importanta pentru orice negociator.

  Tactica lipsei de lmputernicire pentru lncheierea acordului final reprezinta o metoda prin care se poate

  obtine o amanare a deciziei pretinzand necesitatea aprobarii unor superiori. Acest interval poate fi

  folosit pentru a reanaliza clauzele. Intr-o alta forma de aplicare, negociatorul cere aprobarea superiorilor

  referitor Ia raspunsul dat de el Ia o oferta, dei acest lucru n-ar fi necesar conform mandatului primit. In

  urma investitiilor din anii precendeti firma dispune de spat ii excedentare. Deoarece situatia economica

  actuala de pe piata a restrictionat ritmul de cre tere prevazut la momentul planificarii i realizarii

  noilor cladiri, este recomandabil sa se 1ncerce lnchirierea acestora pe termen scurt i eventual mediu.

  Fluctuatiile de pepiata imobiliara au afectat foarte mult i pretul chiriilor. Din acest motiv trebuie

  analizat ce este mai avantajos, din punct de vedere a pretLllui i a orizontului de timp pe care vor fi

  lnchiriate. 0 eventuala relansare a activitatii Ia parametrii de Ia lnceputul anului trecut ar implica

  utilizarea acestor spatii. Din aceasta cauza este deosebit de important modul In care vor fi negociate

  clauzele 1nchirierii, i mai ales a lncetarii unilaterale a contractului. Spatiile disponibile se afla in zona

  de productie i depozitare, aflata In gestionarea managerului de productie. Se recomanda derularea

 • 8/13/2019 Management Vanzari

  18/18

  suport de curs- MANAGEMENTUL VANZARILOR

  negocierii de c tre acesta, aplidindu-se tehnica limit rii mandatului. Ea poate fi aplicatIn combinatie

  cu o alttehnic, astfellncat sseobtinunpret dit mai mare i un interval de timp cat mai scurt.Se

  propune i oferirea renegocierii preferentiate dacse dore te prelungirea contractului. Daca nu se

  obtine rezultatul dorit, se poate invoca limitarea mandatului i necesitatea consultarii cu managerul

  general. Dacapoi se va anunta decizia accept rii propunerii viitorului chiria, acesta va vedea Inmanagerul de productie un aliat, ceea ce va favoriza derularea In conditii optime a activit tilor comune

  din viitor. Dacr spunsul primit va fi defavorabil viitorului chiria, poate fi indusideea ca fost

  imposibil sseobtinacceptul superiorului ierarhic.

  7. EVALUAREA REZULTATELOR

  Evaluarea rezultatelor agentilor de vanz ri lncepe cu identificarea surselor de informatii. Acestea

  pot fi materiale scriptice de genu! rapoartelor de vanz ri. Alte surse de informatii ar putea fi

  observatiilepersonate, scrisorile i reclamatiile clientilor, anchetele efectuate asupra clientilor,p rerea

  echipei de vanzare,p rerea concurentilor directi.(Jijie, 2006) Se stabile te apoi maniera de evaluare.

  Kotler identifica cinci modalit ti de evaluare:

  1. Evaluarea oficial- are trei puncte tari: managerul trebuie sanunte standardele de

  evaluare, managerul trebuie sadune cat mai multe informatii despre agentii si i

  agentul de vanzari tie clntr-o zi va trebui sa discute oficial cu managerul i sexplice

  de ce nu a mers, ce nu a mers sau, dimpotriv.

  2. Comparatie lntre agenfii de vanz ri - atunci cand este utilizata metoda comparatiei lntre

  agentii de vanzari trebuie evitatcapcana teritoriilor inegale ca volum de vanzari sau

  lnc rcare temporala.

  3. Comparatie lntre vanzarile curente i cele din trecut - avantajul metodei comparatiei lntre

  vanzarile curentei cele din trecut constin aceea coferainformatii pertinente cu privire

  Ia evolutia In timp a agentului de vanz ri.

  4. Evaluarea satisfactiei clientului - poate cuniiagenti se pricep Ia ,lmpins"produsele c tre

  client, dar nu o fac lntotdeauna correct. 0 firma care se teme la un moment dat de reactia

  petermen lung a clientului va dori sa lndrepte toate astea.

  5. Evaluarea calitativa agentilor de vanz ri - presupune analiza comportamentului, aspectuluiexterior, temperamentului, abilitatilor de comunicare. Atunci cand ele sunt importante In

  ramura de activitate, pot constitui criterii de evaluare.

  Bibliografie selectiva

  1. Amerein P. et all (1994)-Marketing-Strategiiipractici, Nathan, Paris,pag.2972. Butunoiu G. (2004) -Tehnici de vanzare, 2004

  3. BakerL.(2008)-The Changing World of Sales Management, Boston Global Media4. Comanescu B. (2005)-Ce tie unbun vanzator?, Accelera, Un Academie des Services5. Demeure C. (1999) -Vente. Action commerciale,Sirey, Paris, pag.l586. Gitomer J. (2006)-Biblia vanzarilor, Editura Brandbuilders, ISBN 973-87488-5-27. Ingram et all (2007) - Professional Selling : A trust Based Approach, South-Western College Pub;4

  edition, ISBN-13: 978-03245380908. Jay C. (2005) -Guerrilla marketing tara costuri pentru luptiitorul de gherila, Editura Business Tech9. Jijie T. (2007)-Managementul fof1ei de viinzare, o tentativii,Suport de curs10. Meghi an Gh. Si Stancu I.(2008)-Managementulvanzarilor, Editura Sitech,Craiova11. Rujoiu M. (2008)-Negocierea practica12. Ury W. (1994)- Dincolo de refuz, Editura de Vest,Timioara13. White W. (2009) - A Better Sales Solution: Linking Salesforce Organization Effectiveness with Sales

  Compensation Incentives, Buck Consultants, WorldatWork

  14. ***- Eduarom15. ***-Revista Sales&Marketing Management,iulie 2001,p.62.16. www.entrepreneur.com17. www.manager.ro

  http://www.entrepreneur.com/http://www.entrepreneur.com/http://www.entrepreneur.com/http://www.entrepreneur.com/http://www.entrepreneur.com/http://www.entrepreneur.com/http://www.entrepreneur.com/http://www.entrepreneur.com/http://www.manager.ro/http://www.manager.ro/http://www.manager.ro/http://www.manager.ro/http://www.entrepreneur.com/