instructiuni agent vanzari

of 32 /32
APROBAT INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ AGENT VANZARI - IPSSM GENERALE - IPSSM - UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR - IPSSM - TRANSPORTUL INTERN - IPSSM - MOBILIERUL DIN BIROURI - ACTIVITATE DE BIROU - IPSSM CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE - MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE - MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE - MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR SI EVACUAREA LUCRATORILOR 1

Upload: presedinte1990

Post on 02-Jul-2015

2.134 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

APROBAT

INSTRUCŢIUNI PROPRII DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

AGENT VANZARI

- IPSSM GENERALE

- IPSSM - UTILIZAREA ECHIPAMENTELOR PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR

- IPSSM - TRANSPORTUL INTERN

- IPSSM - MOBILIERUL DIN BIROURI - ACTIVITATE DE BIROU

- IPSSM CIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE

- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PROTECTIE IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

- MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE DE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE

- MASURI PRIVIND ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR, STINGEREA INCENDIILOR SI EVACUAREA LUCRATORILOR

1

Page 2: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

- IPSSM GENERALE

Orice element de birotică depistat ca defect va fi reparat imediat, dacă acest lucru nu este posibil,

obiectul va fi retras în magazie, astfel încât să nu se permită folosirea sa în stare defectă şi să se

elimine astfel posibilitatea producerii unui accident;

Repararea biroticii se va executa numai de personal calificat de la unităţi de profil;

Orice fel de reparaţii la instalaţiile electrice (tablou de siguranţe, prize, cabluri defecte etc.)

sanitare, de încălzire, gaze şi alte asemenea se vor executa prin firme specializate pe bază de

comandă.

Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (lămpi de birou, calculatoare etc.) vor fi

amplasate astfel încât să se elimine posibilitatea accidentării prin împiedicarea persoanelor.

Periodic se va proceda la verificarea integrităţii acestora şi eliminarea oricărui pericol de

electrocutare.

Se interzice utilizarea oricăror echipamente electrice prezentând defecţiuni precum: prize sparte

sau avariate ca urmare a unor scurtcircuite, arcuri electrice etc., conductori dezizolaţi sau având

izolaţia deteriorată.

Este interzisă depozitarea sau amplasarea provizorie la înălţime (pe dulapuri, cuiere, etc.) a unor

obiecte care prin cădere să poată provoca accidente.

Se va asigura un grad de curăţenie pe jos, în încăperile de lucru şi culoare, holuri, grupuri

sanitare astfel încât să nu existe pericol de alunecare sau împiedicare.

Pardoselile din încăperi trebuie să fie întreţinute iar urmele de lichide trebuiesc înlăturate pentru

a se evita alunecările. Trebuie semnalate şi remediate orice defecţiuni în pardoseli (spărturi sau

rupturi de linoleum, covoare, gresie, etc).

În situaţii de îngheţ, polei zona de circulaţie aferentă sediului societăţii va fi curăţată de zăpadă şi

se vor arunca pe jos materiale care să elimine riscul de accidentare prin alunecare.

Orice deplasare dintr-o încăpere în alta se va efectua atent, cu faţa înainte. Deschiderea uşii se va

executa lent pentru a nu accidenta vreo persoană, în imediata apropiere a ei.

Când trebuie luat un obiect aflat la înălţime, obligatoriu se va folosi o scară sigură. Este interzis

să se improvizeze podeţe formate din scaune, cutii, sertare.

Uşile cu geamuri trebuie manevrate atent. Este interzis a se sprijini sau a se împinge sticla uşilor.

La ieşirea din clădire, orice persoană se va asigura în toate direcţiile pentru a nu fi surprinsă de

vreun mijloc de transport.

În timpul programului trebuie folosită o încălţăminte corespunzătoare pentru a se evita orice

sursă de accident.

2

Page 3: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

Pentru protecţia personalului care face curăţenie, cioburile de sticlă trebuie învelite şi depuse

astfel încât să poată fi uşor identificate, de preferat fiind să se lase la vedere pe birou.

Pentru ridicarea obiectelor efortul trebuie făcut cu muşchii picioarelor şi nu cu muşchii spatelui.

Trebuie evitate întinderile rapide ale braţelor şi întoarcerile bruşte.

Instalaţiile electrice trebuie să fie bine izolate, iar maşinile trebuie legate la pământ.

Este interzis a se scoate ştecherul din priză, trăgându-se de cordon.

Cordoanele electrice prelungitoare sunt periculoase, putând provoca accidente prin electrocutare,

deoarece izolaţia poate fi deteriorată atunci când suportă o sarcină dură (când se aşează pe el

piciorul unui scaun sau mese metalice).

Trebuie să se evite bararea trecerilor cu cordoane electrice.

Trebuie semnalată orice uzură sau defect care apare la cordonul electric. El va putea fi reutilizat

numai după ce a fost reparat sau înlocuit după caz.

Este interzis să se atingă sau ţină cu mâna un obiect metalic (ţeava sau radiatorul caloriferului

etc.) în timp ce cu cealaltă mână se introduce ştecherul în priză.

Este interzis ca operatorii aparatelor de birotică să-şi repare singuri echipamentele de muncă cu

care lucrează.

Întreţinerea şi reglarea lor vor fi efectuate de personal calificat şi autorizat.

Orice operaţie de reglare, reparare, întreţinere şi curăţare la maşini se va efectua atunci când s-a

întrerupt alimentarea cu energie electrică şi după ce au fost deconectate.

Este interzis să se introducă conductoarele direct în priza electrică, fără să se folosească

ştecherul, aceste improvizaţii putând duce la accidente grave prin electrocutare.

Aparatura de birou trebuie fixată bine pe masa de lucru, pentru a elimina tendinţa de alunecare şi

cădere.

Nu se va pune niciodată în funcţiune un aparat căruia i s-a scos carcasa.

Înainte de folosirea unui scaun, trebuie controlată starea lui, după care se potriveşte într-o poziţie

stabilă, evitându-se aşezarea pe marginea lui.

Înainte de îndepărtarea unui scaun de birou, trebuie să se asigure că nu există pericolul de a se

răsturna sau lovi altă persoană.

Este interzisă mişcarea de legănare pe două din picioarele scaunului sau de răsturnare pe spate.

Pentru evitarea împiedicărilor, sertarele birourilor sau ale dulapurilor trebuie ţinute închise.

Pentru a se evita prinderea degetelor, trebuie apucate bine mânerele atunci când se închid sertarele

birourilor sau uşile caselor de bani.

3

Page 4: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

Trebuie adus la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice piesă de mobilier ale cărei

margini nu sunt netede sau sunt crăpate, se mişcă sau prezintă defecţiuni.

Atunci când se foloseşte un cuter pentru tăierea hârtiei, trebuie ţinute degetele cât mai departe de

tăişul lamei.

În sertare trebuie aranjate obiecte tăioase sau ascuţite în compartimente separate.

La producerea unei tăieturi sau răniri se va folosi trusă de prim ajutor sau se va cere intervenţie

de specialitate.

IPSSMUTILIZAREA ECHIPAMENTELOR

PENTRU PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR

4

Page 5: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

Se interzice salariatilor sa utilizeze echipamentele de prelucrare automata a datelor pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea necesara.

Punerea sub tensiune a tablourilor de distributie va fi efectuata numai de catre personal autorizat in acest scop.

Se interzice personalului de deservire a echipamentelor sa intervina la tablourile electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice.

Punerea in functiune a unui echipament dupa revizie sau reparatie se va face numai dupa ce personalul autorizat sa efectueze aceste operatii confirma in scris ca echipamentul respectiv este in buna stare de functionare.

Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor in cauza. Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului Functionarea echipamentelor de prelucrare automata a datelor va fi permanent supravegheata

pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune. Se interzice continuarea lucrului la echipamente atunci cand se constata o defectiune in

functionarea acestora. Remedierea defectiunilor echipamentelor se va realiza numai de catre personalul de intretinere

autorizat in acest scop. Daca in timpul functionarii echipamentelor se aud zgomote deosebite, acestea vor fi oprite si se

va anunta personalul de intretinere pentru verificare si remediere. Se interzice conectarea echipamentelor la prize defecte sau fara legatura la pamant. Inlocuirea sigurantelor la insta latiile electrice se va face numai de personal autorizat. Se interzice fumatul in incaperile cu volum mare de documente. Se interzice curatarea sau ungerea echipamentelor in timpul functionarii acestora.

IPSSMTRANSPORTUL INTERN

Generalitati / Cai de circulate si acces

5

Page 6: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

Circulatia mijloacelor de transport auto pe teritoriul care apartine persoanei juridice sau persoanei fizice se va face numai pe cai de circulatie si acces special amenajate in acest scop.Latimea cailor de circulatie in incinta unitatii se va stabili in functie de gabaritul mijloacelor de transport utilizate, felul circulatiei (intr-un sens sau in ambele sensuri), natura si dimensiunile materialelor transportate.Amenajarea cailor de circulatie din incinta unitatii se va face potrivit tipurilor de mijloace de transport utilizate.Pentru circulatia mijloacelor de transport auto trebuie aplicate selectiv prevederile "Regulamentului de circulatie pe drumurile publice". Zonele periculoase vor fi marcate prin indicatoare de securitate, corespunzatoare standardelor, iar noaptea aceste zone vor fi semnalizafe prin lumini de culoare rosie.Cand este necesar, in zonele periculoase, se va organiza pilotarea mijloacelor de transport sau se vor stabili posturi de supraveghere si dirijare a circulatiei.Imbracamintea cailor de circulatie si acces trebuie intretinuta in permanenta astfel incat sa nu prezinte denivelari care sa afecteze securitatea circulatiei.Pe timp de noapte caile de circulatie trebuie iluminate corespunzator standardelor in vigoare.Caile de circulatie trebuie mentinute in permanenta libere, curate, asigurate impotriva pericolului de alunecare si derapare.Distanta libera minima intre doua mijloace de transport alaturate care se incarca sau se descarca simultan va fi: - pentru autocamioane -1m; - pentru tractoare cu remorci -1,5 m; - pentru autostivuitoare -2m. Daca din cauza frontului de lucru nu se pot respecta distantele prescrise, se interzice incarcarea sau descarcarea simultana. Stationarea mijloacelor de transport auto se va face astfel incat sa se asigure o distanta libera de cel putin 2,5 m pana la linia de cale ferata.

Viteze de circulatieVitezele maxime de circulatie a mijloacelor de transport auto in incinta trebuie stabilite de conducerea persoanei juridice sau persoana fizicasi astfel limitate, incat sa fie asigurata securitatea circulatiei.La autovehiculele cu instalatie de franare pneumatica sau hidraulica coborarea pantelor se va face fara oprirea motorului si in mod obligatoriu cu frana de motor.Coborarea pantelor trebuie facuta cu motorul cuplat in treapta de viteza cu care s-a urcat.

Circulatia pietonilorCirculatia pietonilor, de regula va fi separata de circulatia autovehiculelor. incrucisarile cailor de circulatie a pietonilor cu cele ale autovehiculelor se vor reduce la minimum. In locurile periculoase se vor instala bariere, indicatoare etc.Cand lipsesc trotuarele, pietonii vor circula pe partea stanga a cailor de circulate, in directia lor de mers.Traversarea cailor de circulate de catre pietoni se va face numai prin locurile unde sunt indicatoare sau marcaje. Atunci cand acestea lipsesc, traversarea se va face dupa ce in prealabil pietonii s-au asigurat ca nu exista vreun pericol.

IPSSMMOBILIERUL DIN BIROURI

6

Page 7: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

ACTIVITATE DE BIROU

Inainte de folosirea unui scaun, trebuie controlata starea lui, dupa care se potriveste intr-o pozitie stabila, evitandu-se asezarea pe marginea lui.

Inainte de indepartarea unui scaun de birou, trebuie sa se asigure ca nu exista pericolul de a se rasturna sau lovi alta persoana.

Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe spate. Este interzisa urcarea pe scaunul cu melc pentru a lua un obiect aflat la inaltime. Pentru aceasta

operatie, se recomada un taburet solid, un podium sau o scara corespunzatoare. Pentru evitarea impiedicarilor, sertarele birourilor, fisetelor sau ale dulapurilor trebuie tinute

inchise. Pentru a evita prinderea degetelor, atunci cand se inchid sertarele biroului sau usile caselor de

bani, trebuie apucate bine manerele. Este interzis sa se deschida in acelasi timp mai multe sertare din partea de sus a unui clasor,

deoarece, ele pot aluneca si, prin cadere, pot provoca accidente. Pentru a se asigura o stabilitate buna clasorului, este necesar ca lucrarile sa fie aranjate in

sertarele de jos. Trebuie adus la cunostinta conducatorului locului de munca orice piesa de mobilier ale carei

margini nu sunt netede sau sunt crapate, se misca sau prezinta defectiuni. Atunci cand se foloseste un cutit de mana(cuter) sau o lama pentru taierea hartiei, trebuie tinute

degetele cat mai departe de taisul lamei. La folosirea lamelor de ras pentru lucrari de birou, acestea trebuie introduse in dispozitive de

protectie. In sertare, trebuie aranjate obiectele taioase sau ascutite(creioane, cutite, lame, etc) in

compartimente separate. La producerea unei taieturi sau raniri se va folosi trusa de prim-ajutor sau se va cere interventie

de specialitate. Daca se priveste de aproape, atunci cand se ascute un creion, pot sari aschii sau chiar varful

creionului, putand provoca accidente grave. Pentru aceasta, se recomanda ca la aceasta operatie sa se adopte o pozitie corespunzatoare evitarii accidentului.

IPSSMCIRCULATIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICE

1.CONDITIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA AUTOVEHICULELE

7

Page 8: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

Pentru a asigura buna functionare a autovehiculelor in parcurs si pentru a evita defectiunile si accidentele, autovehiculele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :-dispozitivul de pornire automata sa fie in stare de functionare-volanul sa nu aiba joc mai mare de 15º-piesele mecanismului de directie sa nu prezinte defectiuni si uzuri(jocuri la articulatie)-puntea fata precum si puntea(puntile) spate sa nu prezinte deformari sau alte defectiuni la elementele de fixare de cadrul autovehiculului-elementele suspensiei(arcuri lamelare si spirale, amortizoare) sa nu prezinte defectiuni-rulmentii rotilor sa nu aiba jocuri care depasesc limitele stabilite in prescriptiile tehnice de functionare ale acestora-sistemul de alimentare al autovehiculelor sa nu aiba scurgeri de carburant sau fisuri, fiind interzise orice fel de improvizatii-carburatorul(pompa de injectie) sa fie bine fixat si reglat pentru a se evita orice scurgere de combustibil-rezervorul de carburant sa fie prevazut cu capac bine fixat si asigurat pentru a nu se deschide in timpul mersului, iar suporturile de sustinere si colierele de fixare ale rezervorului sa nu prezinte fisuri-instalatia electrica a autovehiculului sa fie in perfecta stare ; sunt interzise legaturile improvizate, cablurile neizolate, sigurantele necalibrate, lipsa capacelor de protectie, etc care pot provoca scurt-circuite-bateria de acumulatoare sa fie in buna stare, bine fixata, acoperita si amplasata in asa fel incat bacurile sa nu se sparga in timpul mersului-releele regulatoarelor de tensiune si de curent sa fie bine reglate si izolate fata de exterior pentru a se evita scurtcircuitele-sistemele de franare sa fie reglate corect si sa fie in perfecta stare de functionare-compresorul de aer sa fie in buna stare de functionare, astfel incat sa asigure presiunea si debitul corespunzator de aer, potrivit tipului anvelopei si autovehiculului-anvelopele sa fie de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni si sa nu prezinte deformatii ce indica dezlipiri sau ruperi ale straturilor componente, iar presiunea sa fie cea prescrisa de fabricant-jantele si cercurile elastice nu trebuie sa prezinte deformatii ca urmare a uzurii si a loviturilor. Jantele vor fi bine fixate cu piulitele respective-teava de evacuiare a gazelor arse va fi in buna stare fara fisuri sau garnituri defecte si va fi prevazuta cu amortizor de zgomot(toba de esapament)-parbrizul si celelalte geamuri ale autovehiculului sa fie in buna stare si curate-la microbuze caroseria sa nu permita patrunderea apei, iar pentru spargerea geamurilor in caz de nevoie vor fi dotate cu ciocane speciale, amplasate la locuri accesibile

-Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor care prezinta stare tehnica si estetica necorespunzatoare sau care depasesc limitele admise ale nivelului de zgomot sau concentratiile maxime admise ale noxelor in gazele de evacuare-Se interzice plecarea in cursa a autovehiculelor destinate transporturilor de persoane care nu sunt amenajate in conformitate cu prevederile Regulamentului privind circulatia pe drumurile publice

8

Page 9: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

-Conducatorii auto au obligatia ca, pentru asigurarea conditiilor tehnice ale autovehiculelor, sa verifice inainte de plecare urmatoarele :

-instalatia de alimentare cu carburanti, instalatia electrica, instalatia de evacuare a gazelor arse, instalatia de incalzire, sistemul de directie, semnalizare, rulare si franare care trebuie sa fie in stare corespunzatoare si fara improvizatii-sa nu aiba atasate rezervoare suplimentare de combustibil, in afara celor montate de catre uzina constructoare-existenta si integritatea fizica si functionala a oglinzilor retrovizoare-usile sa fie in buna stare de functionare-sa confirme, prin semnatura pe foaia de parcurs, ca autovehiculul corespunde dpdv tehnic

-In inventarul autovehiculului trebuie sa se gaseasca :-lampa electrica portabila-dispozitivul de protectie impotriva sarrii inelului de siguranta al jantei(pe timpul umflarii anvelopelor nedemontate)-dispozitivul suplimentar pentru fixarea cabinei dupa rabatarea ei-capre pentru suspendarea autovehiculului-pene pentru asigurarea impotriva deplasarii necomandate a mijloacelor de transport in timpul remedierii defectiunilor tehnice-manometru pentru verificarea presiunii pneurilor-trusa medicala de prim ajutor-trusa de scule si unelte, in buna stare, corespunzatoare tipului de autovehicul-cric corespunzator tonajului autovehiculului incarcat si support de lemn pentru stabilitatea acestuia-triunghiuri reflectorizante sau dispozitiv de semnalizare a avariilor-manivela de pornire la motoarele cu aprindere prin scanteie-stingator, lopata, lanturi antiderapante

-La parcarea autovehiculelor pe locurile destinate acestui scop, conducatorii auto vor lua urmatoarele masuri :

-vor asigura distanta de manevrare in sigurata ditre autovehicule si intre acestea si constructii-vor opri motorul-vor frana autovehiculul-vor scoate cheile din contact-vor inchide si vor asigura prin incuiere usile cabiei-vor scoate de sub tensiune instalatia electrica a mijlocului de transport

-Se interzice folosirea flacarii deschise sau a altor surse de foc pentru pornirea motorului-Se interzice parasirea autovehiculului cu motorul in functiune-La locul de parcare sunt interzise :

-efectuarea probelor de franare in mers. Acestea se vor efectua la standurile de incercare a eficientei sistemului de franare sau in zone special amenajate-alimentarea cu combustibil sau lubrifiant-aruncarea carpelor imbibate cu produse petroliere-parcarea autovehiculelor incarcate cu materiale explozive sau usor inflamabile, cu rezervoare de benzina fisurate sau sparte, cu busoane lipsa sau neetanse

9

Page 10: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

3.CIRCULAŢIA AUTOVEHICULELOR PE DRUMURILE PUBLICELa plecarea în cursă, conducătorul auto are următoarele obligaţii:a)înainte de plecarea în cursă, să verifice starea tehnică a autovehiculului;b)pornirea motorului să o facă fie cu ajutorul electromotorului de pornire, fie cu manivela, fie cu mijloace auxiliare de pornire (instalaţia electrică pentru pornirea motoarelor pe timp friguros, roboţi de pornire);c)să nu folosească focul deschis la pornirea motoarelor diesel;d)să respecte următoarele reguli de pornire a motorului cu manivela: -se va verifica dacă maneta pentru schimbarea vitezelor se află la punctul mort; -se va verifica dacă frâna de ajutor este cuplată; -se va verifica dacă mânerul manivelei este prevăzut cu manşon metalic neted, care să se învârtească liber; -se va introduce manivela în racul arborelui cotit, astfel încât să nu scape în timpul rotirii; -se va apuca manivela în aşa fel încât toate cele cinci degete să fie numai pe o parte a ei; -cel care învârteşte manivela se va sprijini bine pe sol cu ambele picioare; -la început se va învârti manivela uşor, în sensul acelor de ceasornic dfe jos în sus şi de la dreapta spre stânga; este interzis să se facă o rotaţie completă cu manivela sau să se mânuiască manivela de sus în jos prin apăsare cu greutatea corpului; -pe teren alunecos, se va asigura stabilitatea picioarelor prin aşezarea unui strat de nisip sau alt material antiderapant; -în cazul când avansul la aprindere este mărit acesta se va reduce; -când autovehiculele se află pe rampa de revizie, conducătorii auto vor utiliza podeţe mobile pentru evitarea căderii în canal; -să pornească şi să manevreze autovehiculul numai după ce va constata că nu se găsesc persoane sub maşină şi în imediata ei apropiere.

-Se interzice manevrarea autovehiculului în spaţii lipsite de vizibilitate. In aceste cazuri, precum şi în.spaţii înguste sau aglomerate, manevrarea va fi dirijată de o persoană de la sol.-în timpul manevrării autovehiculului se interzice urcarea sau coborârea conducătorului auto sau a altor persoane în sau din autovehicul.-în timpul efectuării cursei conducătorii auto au următoarele obligaţii: -să respecte viteza de circulaţie stabilită prin "Regulamentul privind circulaţia pe drumurile publice" şi să o adapteze la condiţiile create de starea drumurilor pe care circulă; -să respecte itinerariul şi mersul programat al cursei stabilite; -să oprească autovehiculul în parcurs după minim 250 km şi să verifice starea pneurilor, direcţia, buloanele de fixare a jantelor ş.a. De asemenea, să oprească autovehiculul în cazul apariţiei unor zgomote anormale şi ori de câte ori consideră că este necesar să se efectueze controlul tehnic în parcurs; -să verifice în mers eficacitatea sistemului de frânare, luând toate măsurile necesare pentru a nu provoca evenimente rutiere; -să coboare pantele cu motorul în funcţiune şi angrenat în trepte de viteze corespunzătoare.

10

Page 11: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

-După trecerea autovehiculului prin vaduri saudupă spălarea lui (când frânele nu mai funcţionează normal), conducătorul auto va verifica funcţionarea frânelor mergând pe o anumită distanţă cu viteză redusă, acţionând uşor frânele până când acestea se încălzesc şi apa se evaporă.-In cazul când la una din roţile duble ale autovehiculului se produce o pană de cauciuc, aceasta va fi remediată sau se va înlocui cu roata de rezervă. Este interzisă continuarea drumului cu anvelopa dezumflată sau explodată.-Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu pietre prinse între roţile duble.-Dacă autovehiculul patinează, pentru a se mări aderenţa cauciucurilor faţă de sol, se admite să se pună sub roţi: -nisip, pietriş etc. (în cazul unei zăpezi bătătorite); -scanduri (în ca/ul unui teren mocirlos sau cu zăpadă afânată); -piatră spartă, vreascuri (în cazul unui teren alunecos, dar tare).

4.CIRCULAŢIA PE TIMP NEFAVORABIL-Pe timp de ceaţă, autovehiculele vor circula cu viteză redusă până la limita evitării oricărui pericol. De asemenea, pe timp de ceaţă, în mers şi în staţionare, autovehiculele de orice fel vor fi iluminate si în timpul zilei, iar conducătorii acestora sunt obligaţi să dea semnale sonore şi să răspundă prin aceleaşi semnale la avertizările altor autovehicule ce se apropie.-Regulile de circulaţie stabilite pentru timp de ceaţă sunt obligatorii şi în ca/, de ploaie torenţială, de ninsoare abundentă, de viscol sau în alte condiţii atmosferice care determină reducerea vizibilităţii.-Când se circulă pe un drum acoperit cu zăpadă, conducătorii autovehiculelor sunt obligaţi ca, la întâlnirea cu autovehicule ce vin din sens opus, să reducă viteza pâaă la limita evitării oricărui pericol.-In apropierea autovehiculelor destinate deszăpezirii drumurilor, conducătorii auto care vin din direcţia opusă sunt obligaţi să oprească pe partea dreaptă, pentru a se face loc acestora.

5.CIRCULAŢIA AUTOTURISMELOR-In timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii auto de pe autoturisme au aceleaşi obligaţii ca si conducătorii auto de pe celelalte mijloace de transportat, şi îndeosebi:a)să verifice, înainte de a pleca în cursă, dacă uşile sunt bine închise şi asigurate;b)să folosească centura de siguranţă şi să atenţioneze şi persoana care călătoreşte în faţă, pe locul din dreapta, să utilizeze centura de siguranţă, în afara localităţilor;c)să asigure coborârea persoanelor din autoturism fără pericol de accidentare (de regulă, pe uşa din dreapta);d)să se asigure la coborârea pe partea stângă, atât la deschiderea uşilor cât şi la coborârea din autoturism, după care să circule pe carosabil spre partea din spate a acestuiae)să se asigure la urcarea în autoturism, venind numai din faţa acestuia şi pe partea stângă.

IPSSM

INTRETINERE SI REPARATII AUTOVEHICULE

11

Page 12: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor In incaperi cu pericol de incendii si exploziisunt interzise: fumatul, intrarea cu foe deschis, cu

piese sau materiale incandescente, producerea de scantei, lovirea a doua scule feroase si folosirea echipamentului de lucru din materiale sintetice. In acest scop pe usa de intrare se vor monta placute avertizoare.

Este interzis accesul in atelierele cu pericol de explozie a tuturor persoanelor straine. Pe usile acestor incaperi se vor monta tablite cu inscripfia "INTRAREA OPRITA".

Este interzis fumatul in halele de intretinere si repara|ii. In acest scop se vor amenaja locuri pentru fumat.

Este interzisa pastrarea rezervoarelor, a bidoanelor cu combustibili lichizi, carbid, cu uleiuri, a vaselor cu acizi, vopsele, diluant etc., in interiorul halelor sau atelierelor cu exceptia locurilor anume prevazute prin proiectul de constructie.

Spalarea / Rampa de spalare manuala Daca in apropierea rampei se afla un drum de circulatie pentru pietoni sau vehicule, intre rampa

si drum se vor monta paravane asigurate contra rasturnarii astfel incat jetul de apa de spalare sa nu loveasca oamenii sau vehiculele care tree pe drum.

Autovehiculele ce urmeaza a fi spalate se manevreaza cu atentie pe rampa metalica sau de beton si se asigura contra pornirii necomandate, cuplandu-se intr-una din viteze, actionandu-se frana de ajutor si asezandu-se cale de blocare la rotile din spate in ambele sensuri (fata si spatele rotilor).

Furtunul prin care vine apa sub presiune va fi in buna stare, iar legatura cu piesele metalice se va asigura cu coliere de strangere.

Urcarea sau coborarea autovehiculelor pe/si de pe rampa se va face numai dupa ce lucratorii din jur au fost avertizati referitor la operatia ce se executa.

INTRETINEREA AUTOVEHICULELOR

Umflarea pneurilor In locurile pentru umflarea pneurilor trebuie să se afişeze Ia loc vizibil tabelul cu presiunile

admise în anvelope pe tipuri de autovehicule. Este interzisă aglomerarea locului pentru umflarea pneurilor, cu piese, materiale sau scule care

nu au legătură cu operaţiile ce se efectuează la acest loc de muncă. Pentru evitarea accidentelor care s-ar putea produce datorită desprinderii cercului în timpul

umflării cauciucului, se va utiliza obligatoriu dispozitivul de protecţie fix sau mobil special confecţionat în acest scop.

Verificarea presiunii în pneuri în timpul umflării, în cazul când se foloseşte dispozitivul de protecţie fix, se va face cu manometrul care trebuie să existe la fiecare dispozitiv în parte şi care va fi amplasat între robinetul de deschidere al sursei de aer şi furtunul de umplere cu aer al pneului.

Pentru umflarea pneurilor fără a fi demontate roţile (aceasta în cazul în care presiunea în pneu nu a scăzut

mai mult de 50%), se vor folosi dispozitivele de protecţie mobilă, special construite. In acest caz verificarea presiunii în pneuri se va face cu ajutorul manometrului din dotarea autovehiculului.

Umflarea cu.aer a pneurilor se va face până la presiunea admisă. In cazul in care la jantele cu cercuri presiunea în pneu a scăzut cu mai mult de 50% este

obligatorie demontarea roţii de pe autovehicul.

12

Page 13: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

Demontarea anvelopelor de pe jantă se va efectua numai după evacuarea completă a aerului din camerele pneurilor. Pentru a evita accidentele şi a reduce efortul fizic, la demontare se vor folosi dispozitive speciale confecţionate în acest scop.

După montarea cauciucului pe jantă, la roţile cu cerc, odată cu introducerea aerului în cameră, conducătorul auto va urmări ca cercul de siguranţă să fie bine fixat în locaşul său pe toată circumferinţa.

In cazul jantei din două sau trei bucăţi, montarea şi umflarea pneurilor se va efectua fără dispozitiv de protecţie.

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICEDE PROTECTIE

IMPOTRIVA PERICOLULUI DE ELECTROCUTARE

13

Page 14: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa trebuie sa se aplice masuri tehnice si organizatorice. Masurile organizatorice le completeaza pe cele tehnice in realizarea protectiei necesare.

Masurile tehnice care pot fi folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele:

- acoperirea cu materiale electroizolante ale partilor active(izolarea de protectie) ale instalatiilor si echipamentelor electrice

- inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare izolatoare- ingradiri- protectia prin amplasare inlocuri inaccesibile prin asigurarea unor distante minime de

securitate- scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau echipamentului electric la care urmeaza a se

efectua lucrari si verificarea lipsei de tensiune- utilizarea de dispozitive speciale pentru legaturi la pamant si in scurtcircuit- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante- alimentarea la tensiune foarte joasa(redusa) de protectie- egalizarea potentialelor si izolarea fata de pamant a platformei de lucru

Masuri organizatorice care pot fi aplicate impotriva electrocutarii prin atingere directa sunt urmatoarele:

- executarea interventiilor la instalatiile electrice(depanari, reparari, racordari) trebuie sa se faca numai de personal calificat in meseria de electrician, autorizat si instruit pentru lucrul respective

- delimitarea materiala a locului de munca(ingradire)- esalonarea operatiilor de interventie la instalatiile electrice- elaborarea unor instructiuni de lucru pentru fiecare interventie la instalatiile electrice- organizarea si executarea verificarilor periodice ale masurilor tehnice de protectie

impotriva atingerii directe Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si sa se

aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice, Este interzisa inlocuirea masurilor si mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie organizatorice.

Pentru evitarea electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se aplice doua masuri de protectie : o masura de protectie principala, care sa asigure protectia in orice conditii, si o masura de protectie suplimentara, care sa asigureprotectia in cazul deteriorarii protectiei principale. Cele doua masuri de protectie trebuie sa fie astfel alese incat sa nu se anuleze una pe cealalta. In locurile putin periculoase din punctul de vedere al pericolului de electrocutare este suficienta aplicarea numai a unei masuri, considerate ca fiind principala.

Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare, prin atingere indirecta, masurile de protectie care se pot aplica sunt urmatoarele :

- folosirea tensiunilor foarte joase de securitate(TFJS)- legarea la pamant- legarea la nul de protectie- izolarea suplimentara de protectie, aplicata echipamentului tehnic- izolarea amplasamentului- separarea de protectie- egalizarea si/sau dirijarea potentialelor- deconectarea automata in cazul aparitiei unei tensiuni sau a unui curent de defect

periculoase- folosirea mijloacelor de protectie electroizolante

14

Page 15: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICEDE PREVENIRE, ALARMARE, INTERVENTIE

GENERALITATI

15

Page 16: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

OBLIGATIILE CONDUCERII-stabilirea prin dispozitii scrise a modului de organizare a apararii impotriva incendiilor si responsabilitatile salariatilor-identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu-intocmirea si reactualizarea listei cu substante periculoase, a riscurilor pentru sanatate si mediu, a mijloacelor de protectie recomandate, a metodelor de prim ajutor, a substantelor pentru stingere, neutralizare sau decontaminare-elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si stabilirea sarcinilor salariatilor-stabilirea unui numar de persoane cu atributii in aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor-asigurarea mijloacelor tehnice corespunzatoare si personalului necesar interventiei in caz de incendiu-intocmirea planului de interventiei-asigurarea contractului cu grupul de pompieri militari-alocarea fondurilor necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor

OBLIGATIILE SALARIATILOR-respectarea regulilor si masurilor de aparare impotriva incendiilor-utilizarea substantelor periculoase, instalatiilor, utilajelor, masinilor, aparaturii si EIP-neefectuarea manevrelor si modificarilor nepermise MTPSI-comunicarea catre conducerea societatii a situatiei considerate pericol de incendiu, defectiune la sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor-cooperarea salariatilor desemnati pentru realizarea masurilor de aparare impotriva incendiilor-acordarea ajutorului si a masurilor de prim ajutor salariatilor aflati in situatie de pericol

NORME DE PSI LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR, INSTALATIILOR SI ALTOR AMENAJARI-stabilirea regulilor si masurilor generale privind

- controlul, supravegherea si reducerea riscurilor de incendiu- mentionarea in stare operative a MTPSI- pregatirea si desfasurarea interventiilor in situatii de urgenta

-interzicerea exploatarii instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor cu defectiuni, improvizatii ori fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile-respectarea instructiunilor de utilizare si a masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor-interzicerea utilizarii focului deschis in locuri cu pericol de incendiu-amenajarea locurilor pentru arderea gunoaielor, deseurilor si a altor materiale combustibile, stabilirea masurilor impotriva propagarii focului si supravegherea permanenta a arderii precum sistingerii jarului-interzicerea efectuarii lucrarilor de sudare sau a celor care prezinta pericol de incendiu pe durata programului cu publicul, in instalatii tehnologice cu nise de incendiu si/sau explozie, in depozite ori spatii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau substantelor combustibile(acestea pot fi efectuate dupa evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile, dotarea cu mijloace de iluminare si stingere a incendiilor, pe baza permisului de lucru cu foc sau a autorizatiei de lucru)-obligativitatea efectuarii instructajului pentru stare de urgenta(si implicit a instructajului PSI)-obligativitatea participarii salariatilor la instruiri si exercitii-reactualizarea, utilizarea si afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor, schemelor de prevenire, stingere a incendiilor, planurilor de evacuare si a planurilor de depozitare a materialelor periculoase-actualizarea planurilor de interventie la schimbarea profilului de activitate sau in oricare alta situatie

16

Page 17: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

REGLEMENTARI DE ORDINE INTERIOARA

LUCRARI CU FOC DESCHIS-reglementarea de catre conducerea societatii prin decizie a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis-interzicerea folosirii focului deschis in locurile unde se utilizeaza, vehiculeaza, manipuleaza materiale si substante combustibile sau care in prezenta focului deschis prezinta pericol de incendiu sau de explozie-interzicerea utilizarii focului deschis la distanta mai mica de 40 metri fata de materiale sau substante combustibile fara supraveghere si asigurarea masurilor corespunzatoare-intocmirea in doua exemplare a permisului de lucru cu foc(unul pentru emitent si celalalt pentru executant)-obligativitatea asigurarii urmatoarelor masuri :

- pregatirea locului(conform NGPSI)- instruirea personalului- contractul dupa incheierea lucrarii- altele(la zone cu risc limitat de incendiu sau explozie)

-functionarea corespunzatoare a ET-obligativitatea intretinerii si verificarii la termen si de persoane abilitate a ET

FUMATUL-reglementarea fumatului de catre conducerea societatii prin decizie-interzicerea fumatului in locurile in care nu se admite folosirea focului deschis-instalarea indicatoarelor de securitate in locurile unde se interzice fumatul-dotarea locurilor pentru fumat cu scrumiere, vase cu apa, nisip si placute de semnalizare cu inscriptia LOC PENTRU FUMAT-amplasarea scrumierelor sa nu permita aprinderea materialelor combustibile din apropiere-interzicerea introducerii(depunerii) materialelor combustibile in scrumiere-interzicerea golirii scrumierelor in cosuri sau in vase din materiale combustibile-interzicerea aruncarii la intamplare a resturilor de tigari sau chibrituri aprinse-evitarea fumatului in locuri de odihna(paturi, canapele, fotolii)

ASIGURAREA CAILOR DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE-asigurarea accesului mijloacelor si persoanelor la toate constructiile, instalatiile, depozitele, MTPSI, tablouri de distributie a energiei electrice, intrerupatoarele instalatiilor electrice de forta si iluminat si a surselor de rezerva, dispozitive de actionare a mijloacelor protectoare(ventilator, usi si ferestre pentru inchiderea golurilor elementelor de compartimentare), etc.-asigurarea practicabilitatii si curateniei -semnalizarea prin indicatoarele corespunzatoare-interzicerea blocarii cailor de acces, de evacuare si de interventie-amenajarea trecerilor(podetelor) peste santuri sau sapaturi si asigurarea cailor ocolitoare-interzicerea blocarii in pozitie deschisa a usilor de la casele scarilor, holurilor, a celor cu dispozitive de autoinchidere sau a celor avand rol de patrundere a fumului, gazelor fierbinti precum si propagarea pe verticala sau orizontala a incendiului-functionarea permanenta a dispozitivelor care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de protejare a golurilor, de actionare a trapelor si clapetelor precum si a celor care mentin in pozitie inchisa usile incaperilor tampon-asigurarea deschiderii usoare a usilor de pe traseele de evacuare

17

Page 18: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

-marcarea cailor de acces-montarea indicatoarelor la rampele scarilor care duc la demisol, subsol sau la usile de acces in incaperi din care evacuarea nu mai poate fi continuata-interzicerea amenajarii de incaperi sau locuri de lucru si de depozitare in casele scarilor, holuri etc, care ar impiedica evacuarea persoanelor si bunurilor precum si accesul personalului de interventie-pastrarea cheilor usilor de acces si cele ale incaperilor in locuri sau la persoane desemnate in vedereaidentificarii si utilizarii-asigurarea deschiderii catre exterior si neincuierea usilor de iesire in caz de urgenta-acoperirea cu capace sau grilaje rezistente, ingradirea cu balustrade si marcarea cu indicatoare de securitate-acoperirea sau semnalizarea cu indicatoare a golurilor si rigolelor inclusiv iluminarea pe durata noptii-asigurarea netezimii si nealunecarii suprafetei cailor de circulatie a persoanelor -asigurarea rezistentei la uzura, soc si compresiune precum si a lipsei denivelarilor pentru caile de circulatie a vehiculelor-protejarea persoanelor care se deplaseaza pe cai de circulatie aflate la inaltime prin montarea balustradei cu inaltime de 1 m si bordura cu inaltime de cel putin 10 cm

EFECTUAREA LUCRARILOR IN PERIOADELE CU TEMPERATURI EXTREMEefectuarea lucrarilor premergatoare, si pe durata sezonului rece-asigurarea bunei functionari a instalatiilor de incalzire-protejarea impotriva inghetului a componentelor instalatiilor de stingere cu apa(expuse temperaturii scazute)-asigurarea uneltelor si accesoriilor folosite la deszapezirea cailor de acces, evacuare si de interventie-efectuarea lucrarilor in perioadele caniculare si secetoase-elaborarea programului de masuri speciale de combatere a efectelor negative, de prevenire si stingere a incendiilor-identificarea si nominalizarea sectoarelor de activitate cu risc marit de incendiu-interzicerea utilizarii focului deschis-restrictionarea efectuarii in anumite intervale din durata zilei a lucrarilor care favorizeaza producerea incendiului(prin degajare de substante volatile sau supraincalzire)-protejarea recipientelor care contin gaze comprimate prin depozitare la umbra sau prin racire cu perdea de apa rece-indepartarea obiectelor optice care actioneaza drept concentrator de raze solare-asigurarea rezervei de apa necesara interventiei-comunicarea masurilor speciale stabilite salariatilor-stabilirea de conducerea societatii a masurilor organizatorice necesare

PREVENIREA SITUATIILOR CARE POT PROVOCA INCENDII-organizarea controlului de prevenire(conducerea societatii si conducatorul loculi de munca)

- starea constructiilor si instalatiilor- constatarile semnalate in teren- propuneri de masuri si actiuni de inlaqturare a deficientelor si de imbunatatire a activitatii

-efectuarea lucrarilor de intretinere si verificare a instalatiilor utilitare si a mijloacelor de productie-organizarea apararii impotriva incendiului la locul de munca

- prevenirea incendiilor prin evidentierea materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere si a mijloacelor care le pot genera si a masurilor generale specifice PSI

- salvarea utilizatorilor si evacuarea bunurilor prin intocmirea planurilor specifice si mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite

- instruirea salariatilor

18

Page 19: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

- montarea indicatoarelor de securitate si de orientare- organizarea stingerii incendiilor precizarea mijloacelor tehnice de alarmare si alertare a

personalului, instiintarea conducatorului locului de munca si a conducerii societatii- prezentarea substantelor, instalatiilor si dispozitivelor de limitare a propagarii si de

stingere a incendiilor, stingatoarelor si a altor aparate (echipamente) de stins incendiu, mijloacelor de salvare si de protectie a personalului

- stabilirea competentei echipelor pentru salvarea si evacuarea persoanelor si a bunurilor- nominalizarea persoanelor care utilizeaza MTPSI sau care manevreaza ET- executarea la termenele stabilite a incercarilor si testelor

NOTA :-planurile de evacuare au marcate usile, holurile, scarile exterioare, MTPSI si se intocmesc pe nivel (nr. persoane > 30) si pe incaperi-planurile de depozitare si evacuare a materialelor clasificate ca periculoase au marcate zonele ocupate, clasele materialelor, cantitatile, codurile de identificare sau pericol si se intocmesc pe incaperi

ORGANIZAREA EFECTIVA A INTERVENTIEI-alarmarea personalului prin mijloace specifice si anuntarea incendiului fortelor de interventie-urmarirea realizarii salvarii rapide si in siguranta a personalului-intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze, combustibili si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje-actionarea asupra focarului cu MTPSI din dotare si verificarea intrarii in functiune a instalatiilor si sistemelor automate(actionarea manuala a acestora)-evacuarea bunurilor si protejarea ET-protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiului(temperatura, fum, gaze toxice)-verificarea amanuntita a locurilor in care se propaga incendiul si in care pot sa apara focare

CAI DE ACCES, EVACUARE SI INTERVENTIE -caile de acces si de circulatie ale costructiilor si instalatiilor de orice categorie, trebuie astfel stabilite, dimensionate, realizate, dispuse, alcatuite si marcate, incat sa asigure evacuarea persoanelor si circulatia rapida a fortelor de interventie-traseele destinate fortelor de interventie trebuie sa asigure circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator

- constructiile, compartimentele de incendiu, sau incintele amenajate, trebuie prevazute cu cai de evacuare a persoanelor, in numar suficient, corespunzator dimensionate si realizate, astfel incat persoanele sa ajunga in timpul cel mai scurt si in deplina siguranta in exterior, la nivelul terenului ori a cailor de acces carosabile, in refugii sau in alte locuri special amenajate

- caile special destinate evacuarii persoanelor sau bunurilor se prevad atunci cand cele functionale sunt insuficiente sau cand, in mod justificat, nu pot satisface conditiile normate

- caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, conform reglementarilor tehnice, astfel incat sa se asigure vizibilitate sporita si sa fie usor recunoscute

-la proiectarea si executarea cailor de evacuare se interzice existenta usilor care se pot bloca in pozitie inchisa, reducerea gabaritelor stabilite prin reglementari tehnice, prevederea de finisaje combustibile sau de alte elemente care pot crea pe timpul incendiilor dificultati de evacuare(impiedicare, alunecare, contactul sau coliziunea cu diverse obiecte, busculada, panica, etc.)-caile de acces, de evacuare si de interventie din constructii si instalatii se separa de celelalte spatii, prin elemente de costructie cu rezistenta si comportare la foc corespunzatoare utilizarii in conditii de

19

Page 20: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

siguranta a cailor respective pe timpul incendiilor si se prevad cu instalatii sau sisteme de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti ori de presurizare-cerinte fundamentale pe care trebuie sa le indeplineasca :

- asigurarea accesului si a circulatiei autospecialelor de interventie in incinta agentilor economici este obligatoriu conform reglementarilor tehnice

- trebuie sa se asigure cel putin un acces carosabil din drumurile publice si din drumurile de circulatie interioare, amenajat, marcat, intretinut si utilizabil in orice anotimp

- caile de acces si de circulatie se dimensioneaza potrivit reglementarilor tehnice pentru autovehicule de tip greu, asigurand accesul autospecialelor de interventie

- realizarea platformelor de acces si de amplasare a autospecialelor de interventie langa constructiile si instalatiile stabilite prin reglementari tehnice

- asigurarea cailor de acces pentru autospecialele de interventie la sursele de alimentare cu apa incaz de incendiu(posibilitatea folosirii acestor surse in orice anotimp constituie o conditie de siguranta la foc)

- mentinerea in stare de utilizare a cailor de acces, de evacuare si de interventie pe toata durata zilei si in orice anotimp la parametrii la care au fost proiectate si realizate, precum si cunoasterea operativa a oricaror situatii ce pot impiedica din motive obiective folosirea acestora in conditii de siguranta

-accesul mijloacelor de interventie si al persoanelor pentru interventii operative in caz de urgenta (incendiu), in vederea salvarii si acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, singerii incendiilor si limitarii efectelor acestora, trebuie sa fie asigurat permanent la toate :

- constructiile de orice fel(industriale, social-administrative, speciale, etc.) si incaperile acestora

- instalatiile tehnologice si anexe- depozitele inchise si deschise (de materii prime, semifabricate, produse, produse finite si

auxiliare)- instalatiile, aparatele si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor, precum si la

punctele de comanda ale acestora(centrale si butoane de semnalizare a incendiilor, aparate de control si semnalizare ale instalatiilor speciale, hidranti de incendiu, stingatoare, pichete de incendiu, posturi telefonice, etc.)

- dispozitivele de actionare a unor mijloace cu rol de protectie in caz de incendiu(cortine metalice de siguranta, trape de evacuare a fumului si gazelor fierbinti, obloane ferestre si usi de inchidere a golurilor din elementele de compartimentare impotriva incendiilor)

- tablourile de distributie si intrerupatoarele instalatiilor electrice de iluminat, de forta si iluminat de siguranta

- claviaturile si vanele instalatiilor tehnologice sau auxiliare, care trebuie manevrate in caz de incendiu si punctele de comanda ale acestora(gaze si lichide combustibile)

- celelalte mijloace utilizate pentru interventie in caz de incendiu

CAILE DE CIRCULATIE-Caile de circulatie trebuie sa fie

- marcate vizibil, pentru a fi usor de recunoscut- sa aiba legaturi cat mai directe spre caile de evacuare- sa fie mentinute permanent libere si curate, incat sa permita evacuarea rapida a

persoanelor-Suprafetele cailor de circulatie pentru personae trebuie sa fie netede si nealunecoase, iar cele destinate circulatiei vehiculelor trebuie san u prezinte denivelari, sa fie rezistente la compresiune, socuri si uzura-Caile de circulatie pentru personae si trecerile amplasate la inaltime vor fi protejate cu balustrade inalte de cel putin 1 m, prevazute cu legaturi de separatie orizontale intermediare, iar la partea inferioara cu o bordure inalta de cel putin 10 cm

20

Page 21: INSTRUCTIUNI AGENT VANZARI

-Golurile din plansee sau din ziduri vor fi acoperite cu capace sau grilaje rezistente, care sa permita preluarea sarcinilor rezultate din activitatile care se desfasoara la locul respective, sau vor fi ingradite cu balustrade si marcate cu indicatoare de securitate; in cazul utilizarii de capace sau grilaje, acestea vor fi asigurate contra deplasarii-Golurile, santurile, rigolele situate in zonele de circulatie vor fi acoperite sau marcate cu indicatoare, iar in timpul noptii vor fi semnalizate cu mijloace luminoase(avertizoare sau inscriptii luminoase)

SEMNALIZAREA DE SECURITATE-Angajatorul are obligatia sa prevada si sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau de sanatate adecvate la locul de munca, in conformitate cu legislatia si normativele in vigoare, ori de cate ori riscurile nu pot fi evitate sau limitate sufficient prin mijloace tehnice de protectie colectiva sau prin masuri metode sau procedee de organizare a muncii-Respectarea prescriptiilor de semnalizare nu trebuie sa afecteze respectarea obligatiilor legale, prevazute de alte documente normative, privind semnalizarea referitoare la evacuare, salvare si ajutor, material si echipament de lupta contra incendiilor, substante sau preparate periculoase, ca si alte materiale specifice-Semnalizarea de securitate si/sau sanatate poate fi de interzicere, de avertizare, de obligare, de salvare sau prim ajutor si se realizeaza dupa caz in mod permanent sau ocazional-Semnalizarea permanenta se realizeaza

- prin panouri(indicatoare, placi) si/sau culori de securitate cand se refera la o interdictie, un avertisment, o obligatie, la localizarea mijloacelor de salvare sau de prim ajutor si la riscurile de lovire de obstacole si de cadere a persoanelor

- prin eticheta(pictograma sau simbol pe culoarea de fond) sau panouri ce preiau aceasta pictograma, in cazul recipientilor si conductelor aparente care contin substante periculoase; aceste mijloace trebuie amplasate pe partile vizibile, sub forma rigida, autocolanta sau pictata si intr-un numar suficient de mare perntru a asigura securitatea zonei

- prin panouri de avertizare sau etichete in cazul suprafetelor, salilor sau incintelor utilizate pentru incarcarea, descarcarea si depozitarea substantelor periculoase in cantitati mari, mijloacele de mai sus vor fi plasate aproape de suprafata de depozitare sau pe usa de acces

- prin culori de securitate la marcarea cailor de circulatie-Semnalizarea ocazionala se realizeaza

- prin semnal luminos, semnal acustic sau comunicare verbala in caz de atentionare asupra unor evenimente periculoase, chemare sau apel al persoanelor pentru o actiune specifica sau evacuare de urgenta

- prin gest-semnal sau comunicare verbala, in caz de ghidare a persoanelor care efectueaza manevre ce presupun un risc sau pericol

-Instruirea care se asigura angajatilor (in ceea ce priveste semnalizarea de securitate si/sau sanatate utilizata) se va axa in special pe semnificatia semnalizarii, precum sip e comportamentul general si specific care trebuie adoptat. Ea se va repeat periodic sau ori de cate ori se considera necesara reimprospatarea cunostintelor salariatilor, ca urmare a unor verificari.

21