curs general de constructii c3 dac 20150304 (zidarii)

of 70 /70
CURS GENERAL DE CONSTRUCȚII ZIDĂRII Curs 3 Prezintă: Ș.l. dr. ing. DĂESCU Al. Cosmin [email protected] A.S.P.C. – A219 1

Upload: corinne-kore

Post on 20-Jul-2015

205 views

Category:

Engineering


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCȚII

ZIDĂRII

Curs 3

Prezintă:Ș.l. dr. ing. DĂESCU Al. [email protected]. – A219

1

Page 2: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

1. ZIDĂRII

Curs 3

1.1. Prescripții de proiectare

1.2. Reguli generale de alcătuire

1.3. Tipologii și detalii: structuri și elemente

2

Page 3: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III1.

ZIDĂ

RII

1.1.

PR

ES

CR

IPȚ

IID

EP

RO

IEC

TAR

E

Curs 3

- CR 6 - 2013 – Cod de proiectare pentru structurile de zidărie

- P100-1/2013 – Cod de proiectare seismică Prevederi de proiectare pentru clădiriCap. 8 – Prevederi specifice construcțiilor din zidărie

3

Page 4: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 3

SR EN 771-1:2011 – Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-2:2011 – Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de silico calcare

SR EN 771-3:2011 – Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate

SR EN 771-4:2011 – Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de BCA

SR EN 771-5:2011 – Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-6:2011 – Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

4

1. Z

IDĂ

RII

1.1.

PR

ES

CR

IPȚ

IID

EP

RO

IEC

TAR

E

Page 5: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 35

Clasificare în funcție de materialul din elementele pentru zidărie

- zidărie de argilă arsă

- zidărie de silico calcare

- zidărie de beton cu agregate

- zidărie de BCA

- zidărie de piatră artificială

- zidărie de piatră naturală

!!! Acoperite prin calcul de P100-1/2013 !!!

1. Z

IDĂ

RII

1.1.

PR

ES

CR

IPȚ

IID

EP

RO

IEC

TAR

E

Page 6: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 36

Categorii de calitate pentru elementele pentru zidărie (CR 6-2013 Cap. 1.3.3.)

- Categoria 1: element pentru zidărie pentru care probabilitatea de a nu atinge rezistenţa medie / caracteristică la compresiunedeclarată este < 5%.

- Categoria 2: element pentru zidărie care nu îndeplineşte nivelul de încredere al elementelor pentru zidărie categoria I(probabilitatea de a nu atinge rezistenţa medie / caracteristică la compresiune declarată este > 5%.

1. Z

IDĂ

RII

1.1.

PR

ES

CR

IPȚ

IID

EP

RO

IEC

TAR

E

Page 7: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 37

Domenii de utilizare, în funcție de aategoria de calitate (P100-1/2013 Cap. 8.2.1.)

(7) Categoria 1: pereți structurali de zidărie, indiferent de ag, cu excepții (8).

(8) Categoria 2:- pereți structurali pentru [ag<0,15g] și [clase de importanță III și IV].- pereți structurali anexe gospodărești și construcții provizorii.

1. Z

IDĂ

RII

1.1.

PR

ES

CR

IPȚ

IID

EP

RO

IEC

TAR

E

Page 8: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 38

Zonarea seismică (P 100-1/2013 Cap. 3.1.)

1. Z

IDĂ

RII

1.1.

PR

ES

CR

IPȚ

IID

EP

RO

IEC

TAR

E

Page 9: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 39

Grupe de elemente pentru zidărie (P 100-1/2013 Cap. 8.2.1.)

Caracteristici

Grupa 1 Grupa 2 Grupa 2S (Special)

Argilă

și BCA

Elemente din argilă arsă,

cu goluri verticale

Elemente din argilă arsă,

cu goluri verticale

Zona seismică all ag<0.15g ag>0.20g ag<0.15g ag>0.20g

Volumul total de goluri

[%]< 25%

>25%

<55%

>25%

<45%

>25%

<50%

>25%

<45% (< 50%?)

Volumul fiecărei găuri

[%]< 12.5%

- Fiecare din golurile multiple <2%

- Total goluri de manipulare <12.5%

Grosime perete interior --- > 5mm > 10mm 6mm < ti < 10mm > 10mm (?)

Grosime perete exterior --- > 8mm > 12mm 11mm < ti < 15mm 12mm(?) < ti < 15mm

Alte cerințe --- ---

- Pereții verticali

continui pe toată

lungimea elementului

(în planul peretelui).

- Aria unui singur gol

<12cm2.

- Pereții verticali

continui pe toată

lungimea

elementului (în

planul peretelui).

- Pereții verticali

continui pe toată

lungimea elementului

(în planul peretelui).

- Aria unui singur gol

<12cm2.

1. Z

IDĂ

RII

1.1.

PR

ES

CR

IPȚ

IID

EP

RO

IEC

TAR

E

Page 10: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 310

Componentele ZIDĂRIEI:

1. Elemente pentru zidărie (blocuri ceramice, BCA, piatră, etc.)

2. Mortar

- industrial: uscat / proaspăt

- semifabricat industrial: pre-dozat / pre-amestecat

- preparat în șantier.

3. Beton (Sb, centuri, strat median, planșee, etc.)

4. Armături (Sb, centuri, strat median, rost orizontal, planșee, etc.)

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

Page 11: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 311

Tipuri de structuri de ZIDĂRIE:

1. Structuri cu pereți deși (tip fagure)

2. Structuri cu pereți rari (tip celular)

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

Page 12: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 312

Structuri cu pereți deși (tip fagure) – CR6-2013, Cap. 5.2.1.1

a. înălțimea de nivel < 3,50 m;

b. distanțele maxime între pereți, pe cele două direcții principale < 5,00 m;

c. aria celulei formată de pereții de pe cele două direcții principale < 25,0 m2.

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

Page 13: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 313

Structuri cu pereți deși (tip fagure) – CR6-2013, Cap. 5.2.1.1

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

Page 14: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 314

Structuri cu pereți rari (tip celular) – CR6-2013, Cap. 5.2.1.1

a. înălțimea de nivel < 4,00 m;

b. distanțele maxime între pereți, pe cele două direcții principale < 9,00 m;

c. aria celulei formată de pereții de pe cele două direcții principale < 75,0 m2

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

Page 15: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 315

Structuri cu pereți rari (tip celular) – CR6-2013, Cap. 5.2.1.1

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

Page 16: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 316

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

REGULI GENERALE PENTRU EXECUȚIA ZIDĂRIILOR

Planeitatea elementelor

Asigurarea nivelului de aderență în rosturi

Asigurarea traseului de transmitere a încărcărilor

Page 17: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 317

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

REGULI GENERALE PENTRU EXECUȚIA ZIDĂRIILOR

Planeitatea elementelor

Page 18: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 318

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

REGULI GENERALE PENTRU EXECUȚIA ZIDĂRIILOR

Asigurarea nivelului de aderență în rosturi

μ = coeficient de frecare în rost orizontaltg(α) = T / V

Evitarea ruperii aderenței în rost orizontal => tg(α) < μ

SR EN 1996-1-1 și CR 6 μk=0,40 (21.8o)

Cod American: TMS 402-09/ACI 530-08/ASCE 5-08- Zidărie μk=0,25 μd=0,20 (14o/11o)- BCA (mortar T) μk=1,00 μd=0,80 (45o/38o)- BCA (mortar G) μk=0,80 μd=0,64 (38o/32o)

Page 19: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 319

1. Z

IDĂ

RII

1.2.

RE

GU

LIG

EN

ER

ALE

DE

ALC

ĂT

UIR

E

REGULI GENERALE PENTRU EXECUȚIA ZIDĂRIILOR

Asigurarea traseului de transmitere a încărcărilor

Fig. 6.2 (b,c) din CR 6/2013.

Page 20: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 320

1. Z

IDĂ

RII

1.3. Tipologii și detalii: structuri și elemente

1.3.1. Tipologii de structuri de zidărie de cărămidă

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Page 21: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 321

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.1. Tipologii de structuri de zidărie de cărămidă

- Zidării din cărămidă plină

- Zidării din cărămidă cu goluri

- Zidării cu goluri, din cărămidă

- Zidării de cărămidă armată

- Zidărie mixtă

- Zidărie confinată (complexă / înrămată)

Page 22: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 322

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină

Page 23: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 323

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină

Grosime perete Grosime în plan detaliu [mm]

Grosime în plan ansamblu [mm]

¼ C 63 (88) 75 (100)½ C 115 1251 C 240 2501 ½ 365 375

Page 24: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 324

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină

Page 25: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 325

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți despărțitori]

Page 26: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 326

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți despărțitori]

Page 27: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 327

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți de rezistență]

Page 28: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 328

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți de rezistență]

Page 29: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 329

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți de rezistență]

Page 30: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 330

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți de rezistență - ȚESERE]

Page 31: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 331

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți de rezistență - ȚESERE]

Page 32: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 332

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă plină [Pereți de rezistență - STÂLPI]

Page 33: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 333

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă cu goluri

Pereți de rezistență / Pereți despărțitori

Reguli de alcătuire => cărămida plină

Page 34: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 334

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării din cărămidă cu goluri

Page 35: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 335

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării cu goluri, din cărămidă

Pereți despărțitori (zidărie americană)

Page 36: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 336

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării de cărămidă armată

- Armătura preia eforturile de întindere- Cărămida eforturile de compresiune

Armătura se dispune la max. 4 rânduri- Orizontal- Vertical

Page 37: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 337

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării de cărămidă armată

Page 38: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 338

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării de cărămidă armată

Page 39: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 339

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidării de cărămidă armată

Page 40: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 340

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidărie mixtă

Zidărie din piatră naturală și beton simplu.

Beton simplu

Piatra naturala

Page 41: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 341

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidărie mixtă

Zidărie din piatră naturală, beton simplu și cărămidă.

Page 42: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 342

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidărie mixtă

Zidărie din cărămidă și BCA la exterior.

Page 43: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 343

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidărie confinată

Page 44: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 344

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

- Zidărie confinată

Page 45: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 345

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

- Colțuri clădire

- Intersecții de pereți structurali

- Capete libere

- Bordări de goluri cu Sgol > 2.50m2

Recomandare: Dispunere continuă pe toată înălțimea structurii.

Page 46: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 346

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

- Secțiunea minimă: 25x25 cm2 și aria secțiunii > 625 cm2

- Armarea minimă: p% = 100 x As / (bst x hst)- p%>1.0% ag>0.25g- p%>0.8% ag = 0.15g și 0.20g- p%>0.6% ag = 0.10g- Øbare long. > 12mm- Øetrieri > 6mm- Pas etrieri: 15cm (câmp)

10cm (suprapuneri și pe 60cm de la intersecții)

Page 47: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 347

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

- Barele longitudinale ale stâlpişorilor de la ultimul nivel vor fi ancorate în centurileultimului nivel.

- Înnădirea barelor longitudinale din stâlpişori se va face prin suprapunere, fără cârlige, pe o lungime > 50Ø; în secţiunea de la bază (secţiunea de încastrare) suprapunerea barelor longitudinale ale stâlpişorilor din suprastructură cu mustăţile din socluri sau din pereţii de subsol se va face pe o lungime > 60Ø.

- În cazurile în care soclurile se execută din beton simplu, la nivelul pardoselii parterului se va prevedea un sistem de centuri care va forma contururi închise. Aria armăturilor longitudinale din aceste centuri va fi cu cel puţin 20% mai mare decât aria armăturilor din centura cea mai puternic armată de la nivelurile supraterane de pe acelaşi perete. În cazurile în care înălţimea soclului, peste nivelul tălpii de fundare, este ≥ 1.50 m se va prevedea şi o centură la baza soclului cu aceeaşi armătură ca şi centura de la nivelul pardoselii.

Page 48: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 348

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

Page 49: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 349

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

- Etrierii vor fi prevăzuţi în mod curent din bare de oţel OB37 Ø6 mm/15 cm, îndesiţi la 10 cm în zonele de înnădire a barelor longitudinale, precum şi la partea superioară a stâlpişorilor, sub centură, pe o lungime de minim 60 cm.

- Ancorarea barelor în centura ultimului nivel se va face pe o lungime mai mare decât lungimea minimă de ancoraj. De asemenea, nu se vor înnădi prin suprapunere în aceeaşi secţiune mai mult de 50% din barele întinse.

- Pentru realizarea conlucrării stâlpişorilor din beton armat cu zidăria adiacentă se iau măsuri de dispunere a unor bare de oţel (agrafe) în rosturile orizontale ale zidăriei şi deasemenea se prevăd pene de beton prin executarea zidăriei în ştrepi.

- Barele sau plasele de oţel dispuse în rosturile orizontale ale zidăriei vor fi minimum Ø6 mm, pătrunzând 50 cm în zidărie sau până la marginea golului când distanţa de la stâlpişor la gol este mai mică de 50 cm.

Page 50: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 350

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

- Penele de beton se obţin prin practicarea ştrepilor în zidărie realizându-se astfel o conlucrare mai bună între stâlpişor şi zidărie.

- La nivelul planşeelor, stâlpişorii vor fi legaţi monolit cu centurile din beton armat.

Page 51: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 351

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

Stâlpișor de câmp Stâlpișor de capăt

Page 52: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 352

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

Stâlpișor de colț Stâlpișor de intersecție

Page 53: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 353

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.2. Prevederi de alcătuire pentru stâlpișorii din beton armat

Page 54: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 354

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

Centurile vor fi continue pe toată lungimea peretelui şi vor alcătui contururi închise.

Secţiunea orizontală a pereţilor structurali NU va fi slăbită prin prevederea de:- goluri verticale pentru coşurile de fum sau ventilaţii;- sliţuri orizontale sau oblice pentru instalaţii realizate prin spargere sau zidire.

În cazul în care, prin proiect, se prevăd sliţuri verticale executate prin zidire, adâncimea acestora va fi < ⅓ din grosimea peretelui.

Page 55: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 355

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

Secțiunea transversală a centurilor de beton armat va satisface următoarele condiții:- aria secțiunii transversale >500cm2, cu respectarea următoarelor dimensiuni:

(i) lățimea >25 cm, dar >2/3 din grosimea peretelui;(ii) înălțimea > decât grosimea plăcii planșeului pentru pereții interiori și > decât dublul acesteia pentru pereții de pe conturul clădirii și de la casa scării.

Armarea centurilor se va stabili prin calcul cu următoarele condiții minime:(a) procentul de armare longitudinală:

(i) > 1,0% pentru zonele seismice ag > 0,25g;(ii) > 0,8% pentru zonele seismice ag=0.15g și ag=0,20g.(iii) > 0,6 % pentru zonele seismice ag=0,10g

(b) diametrul barelor longitudinale >12mm;(c) armare transversală:

(i) etrieri închiși cu Ø>6mm;(ii) distanța între etrieri: <15 cm în câmp curent și <10 cm pe lungimea de înnădire a barelor longitudinale și pe 60 cm la intersecțiile cu stâlpișorii.

Page 56: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 356

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

În cazul sliţurilor verticale realizate prin zidire, continuitatea armăturilor din centuri care se întrerup va fi asigurată prin bare suplimentare având o secţiune cu cel puţin 20% mai mare decât cea a barelor întrerupte .

Page 57: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 357

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

Amplasare:- la nivelul fiecărui planşeu al construcţiei, inclusiv în cazul în care ultimul planşeu este realizat din grinzi şi podină din lemn;- în poziţie intermediară, la construcţiile etajate cu pereţi rari (sistem celular) şi la construcţiile tip “sală/hală” ai căror pereţi structurali au înălţimea > 3,20 m, în zonele seismice cu ag≥0,15g, sau > 4,00 m - în zonele seismice cu ag =0.10g.

Page 58: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 358

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

Suprapunerea armăturilor

Page 59: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 359

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

Centurile de la nivelul planşeelor curente şi cele de la acoperiş trebuie să fie continue, neîntrerupte de goluri de uşi şi ferestre.

Continuitatea centurilor poate fi întreruptă numai în următoarele situații:

(a) centura planșeului curent, în dreptul casei scării, cu condiția să se prevadă:(i) stâlpișori din beton armat la ambele margini ale golului;(ii) o centură-buiandrug, la podestul intermediar, legată de cei doi stâlpișori;

(b) centura peste zidul de la mansardă, în dreptul lucarnelor, cu condiția să seprevadă:

(i) stâlpișori de beton armat la ambele margini ale golului, cu armăturilelongitudinale ancorate corespunzător în centura planșeului inferior;(ii) centură peste parapetul de zidărie al ferestrei, legată de cei doi stâlpișori.

Page 60: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 360

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.3. Prevederi de alcătuire pentru centurile din beton armat

Vedere laterală

Page 61: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 361

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Zidărie confinată

Page 62: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 362

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Zidărie confinată

Page 63: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 363

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Zidărie confinată

Page 64: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 364

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Zidărie confinată

Page 65: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 365

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Page 66: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 366

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Zidărie simplă

Page 67: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 367

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Zidărie simplă

contraforți

Page 68: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 368

1. Z

IDĂ

RII

1.3.

TIP

OLO

GIIȘ

ID

ETA

LII:

ST

RU

CT

UR

IE

LEM

EN

TE

1.3.4. Exemple de realizare structuri de zidărie

Zidărie simplă

contraforți

Page 69: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

1.1. PRESCRIPȚII DE PROIECTARE

..NORMATIVE

..MATERIALE

..ZONARE SEISMICĂ

1.2. REGULI GENERALE DE ALCĂTUIRE

..TIPURI GEENRALE DE STRUCTURI

..REGULI DE EXECUȚIE

1.3. TIPOLOGII ȘI DETALII: STRUCTURI ȘI ELEMENTE

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 369

Page 70: Curs general de constructii  c3  dac 20150304 (zidarii)

CURS GENERAL DE CONSTRUCŢII – AN III

Curs 370