lista standarde romania_10

of 33/33
Nr. crt. Indicativul standardului Titlul standardului 1 SR EN 1:2001/A1:2009**) Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 2 SR EN 40-2:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinţe generale şi dimensiuni 3 SR EN 40-3-3:2004 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin calcule 4 SR EN 40-4:2006**) Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat 5 SR EN 40-4:2006/AC:2007**) Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat 6 SR EN 46-1:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive împotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 1:Efect larvicid (Metodă de laborator) 7 SR EN 46-2:2006 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive împotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 2:Efect ovicid (Metodă de laborator) 8 SR EN 49-1:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive faţă de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 2: Aplicare prin tratament de suprafaţă ( Metoda de laborator) 9 SR EN 54- 2+AC:2000/A1:2007**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare 10 SR EN 54-3:2002/A1:2003**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu. Sonerii 11 SR EN 54-7:2002/A2:2007**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea. 12 SR EN 54-17:2006**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 13 SR EN 54-20:2006**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie 14 SR EN 54-24:2008**) Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare 15 SR EN ISO 140- 1:2002/A1:2006 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Condiţii pentru laboratoare de încercare fără transmisii pe căi colaterale. Amendament 1: Cerinţe specifice privind rama deschiderii pentru peretele de încercare, în cazul pereţilor despărţitori dubli uşori 16 SR EN ISO 140- 3:2002/A1:2006 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 3: Măsurarea în laborator a izolării la zgomot aerian a elementelor de construcţii. Amendament 1: Condiţii particulare privind montarea pentru pereţii de încercare dubli uşori 17 SR EN ISO 140-5:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 5: Măsurarea în situ a izolării la zgomot aerian a elementelor de faţadă şi a faţadelor. 18 SR EN ISO 140-6:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 6: Măsurarea în laborator a izolării la zgomot de impact a planşeelor. 19 SR EN ISO 140-7:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 7: Măsurarea în situ a izolării la zgomot de impact a planşeelor. 20 SR EN ISO 140-8:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 8: Măsurarea în laborator a îmbunătăţirii izolării la zgomot de impact prin pardoseli pe un planşeu greu standardizat. **) Standarde române care transpun standarde europene armonizate nominalizate în Ordinul MDRL nr. 596/ 03.08.2009 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 568 / 14.08.2009 ( standarde armonizate elaborate în baza Directivei 89/106/CEE privind produsele pentru construcţii, directivă transpusă prin H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 487/20.07.2007). LISTA ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.04.2010 LISTA STANDARDELOR ROMÂNE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII ELABORATE CA VERSIUNE NAŢIONALĂ A STANDARDELOR EUROPENE *) *) Finanţare asigurată din venituri proprii MDRL în temeiul prevederilor art. 5 lit. g) al Hotărârii Guvernului nr.33/2009 privind organizarea şi funcţionarea MDRL cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. 1 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţi de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Post on 19-Jun-2015

435 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lista actualizata de MDRL a Standardelor in vigoare

TRANSCRIPT

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI DIRECIA GENERAL TEHNIC N CONSTRUCII LISTA STANDARDELOR ROMNE DIN DOMENIUL CONSTRUCIILOR ELABORATE CA VERSIUNE NAIONAL A STANDARDELOR EUROPENE *) LISTA ACTUALIZAT LA DATA DE 01.04.2010 Nr. crt.1 2 3 4 5

Indicativul standardului Titlul standarduluiSobe cu combustibil lichid cu arztoare cu vaporizare, racordate la o conduct de evacuare a produselor de ardere Stlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerine generale i dimensiuni Stlpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare i verificare. Verificare SR EN 40-3-3:2004 prin calcule Stlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerine pentru stlpi de iluminat de beton armat i precomprimat SR EN 40-4:2006**) Stlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerine pentru stlpi de iluminat de SR EN 40-4:2006/AC:2007**) beton armat i precomprimat SR EN 1:2001/A1:2009**) SR EN 40-2:2006 Produse de protecie a lemnului. Determinarea eficacitii preventive mpotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 1:Efect larvicid (Metod de laborator) Produse de protecie a lemnului. Determinarea eficacitii preventive mpotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 2:Efect ovicid (Metod de laborator) Produse de protecie a lemnului. Determinarea eficacitii preventive fa de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei i a procentului de supravieuire a larvelor. Partea 2: Aplicare prin tratament de suprafa ( Metoda de laborator) Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control i semnalizare Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarm la incendiu. Sonerii Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaz dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea. Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraie Sisteme de detectare i alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocal. Difuzoare

6

SR EN 46-1:2005

7

SR EN 46-2:2006

8 9 10

SR EN 49-1:2005 SR EN 542+AC:2000/A1:2007**) SR EN 54-3:2002/A1:2003**)

11 12 13 14

SR EN 54-7:2002/A2:2007**) SR EN 54-17:2006**) SR EN 54-20:2006**) SR EN 54-24:2008**)

Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 1: Condiii pentru laboratoare de ncercare fr transmisii pe ci colaterale. Amendament 1: Cerine specifice privind rama deschiderii SR EN ISO 140pentru peretele de ncercare, n cazul pereilor despritori dubli uori 15 1:2002/A1:2006 Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 3: Msurarea n laborator a izolrii la zgomot aerian a SR EN ISO 140elementelor de construcii. Amendament 1: Condiii particulare privind 16 3:2002/A1:2006 montarea pentru pereii de ncercare dubli uori Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 5: Msurarea n situ a izolrii la zgomot aerian a 17 SR EN ISO 140-5:2002 elementelor de faad i a faadelor. Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 6: Msurarea n laborator a izolrii la zgomot de impact a planeelor. 18 SR EN ISO 140-6:2002 Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 7: Msurarea n situ a izolrii la zgomot de impact a 19 SR EN ISO 140-7:2002 planeelor. Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 8: Msurarea n laborator a mbuntirii izolrii la 20 SR EN ISO 140-8:2002 zgomot de impact prin pardoseli pe un planeu greu standardizat. *) Finanare asigurat din venituri proprii MDRL n temeiul prevederilor art. 5 lit. g) al Hotrrii Guvernului nr.33/2009 privind organizarea i funcionarea MDRL cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 4 alin. 1 din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activiti de reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. **) Standarde romne care transpun standarde europene armonizate nominalizate n Ordinul MDRL nr. 596/ 03.08.2009 publicat n Monitorul Oficial Partea I nr. 568 / 14.08.2009 ( standarde armonizate elaborate n baza Directivei 89/106/CEE privind produsele pentru construcii, directiv transpus prin H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat n Monitorul Oficial nr. 487/20.07.2007).

21

SR EN ISO 140-11:2005

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

SR EN ISO 140-16:2007 SR EN 179:2008**) SR EN 196-1:2006 SR EN 196-2:2006 SR EN 196-4:2007 SR EN 196-5:2006 SR EN 196-7:2007

Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 11: Msurarea n laborator a mbuntirii izolrii la zgomot de impact datorat pardoselilor aplicate pe planee uoare standard Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 16: Msurarea n laborator a mbuntirii indicelui de atenuare acustic printr-o acoperire suplimentar Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru ieiri de urgent acionate printrun mner sau o plac de mpingere. Condiii i metode de ncercare Metode de ncercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenelor mecanice Metode de ncercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimic a cimenturilor Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 4: Determinarea cantitativ a componentelor Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 5: ncercarea de puzzolanicitate a cimentului puzzolanic

Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare i pregtire a probelor de ciment Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 9: Cldura de hidratare. SR EN 196-8:2004 Metoda prin dizolvare Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 9: Cldura de hidratare. SR EN 196-9:2004 Metoda semiadiabatic Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 10: Determinarea continutului SR EN 196-10:2007 de crom(VI) solubil n apa din ciment Ciment. Partea 1: Compoziie, specificaii i criterii de conformitate ale SR EN 197-1:2002/A3:2007**) cimenturilor uzuale SR EN 198:2008 SR EN 206-1:2002/A2:2005 SR EN 215:2004/A1:2006 SR EN 232:2004 SR EN 251:2004 SR EN 263:2008 SR EN 295-10:2006**) SR EN 300:2007 SR EN 302-4:2004 SR EN 335-1:2007 SR EN 335-2:2007 SR EN 336:2004 SR EN 338:2004 Obiecte sanitare. Czi de baie fabricate din folii acrilice reticulate turnate. Cerine i metode de ncercare Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i conformitate Robinete cu termostat pentru radiatoare. Condiii i metode de ncercare Czi de baie. Cote de racordare Czi de du. Cote de racordare Aparate sanitare. Folii acrilice reticulate turnate pentru czi de baie i czi de du destinate utilizrii casnice Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea acestora la racorduri i reele de canalizare. Partea 10: Cerine de performan Plci de achii lungi, subiri i orientate (OSB). Definiii, clasificare i condiii Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de ncercare. Partea 4: Determinarea influenei contraciei lemnului asupra rezistenei la forfecare Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Definiia claselor de exploatare. Partea 1: Generaliti Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Definiia claselor de utilizare. Partea 2: Aplicaie la lemn masiv Lemn pentru construcii. Dimensiuni, abateri admisibile Lemn pentru construcii. Clase de rezisten Structuri de lemn. Metode de ncercare. Determinarea caracteristicilor de strivire local i a portanei locale a elementelor de asamblare tip tij. Instalaii electrice n construcii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect i principii fundamentale Instalaii electrice n construcii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale Instalaii electrice n construcii. Partea 4: Protecie pentru asigurarea securitii. Capitolul 46: Secionare i comand Instalaii electrice n construcii. Partea 5: Alegerea i montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare Instalaii electrice n construcii. Partea 5: Alegerea i montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare Instalaii electrice n construcii. Partea 7: Reglementri pentru instalaii i amplasamente speciale. Seciunea 702: Piscine i alte bazine Instalaii electrice n construcii. Partea 7-711: Reguli pentru instalaii i amplasamente speciale. Expoziii, spectacole i standuri Instalaii electrice n construcii. Partea 7: Prescripii pentru instalaii i amplasamente speciale. Seciunea 754: Instalaii electrice pentru rulote sau autorulote Lemn lamelat ncleiat. mbinri cu dini multiplii de dimensiuni mari.Condiii de performan i cerine minime la fabricaie. Structuri de lemn. Lemn masiv i lemn lamelat ncleiat. Determinarea anumitor proprieti fizice i mecanice

46 47 48 49 50 51 52 53

SR EN 383:2007 SR HD 384.1 S2:2004 SR HD 384.3:2004 SR HD 384.4.46 S2:2004 SR HD 384.5.52 S1:2004 SR HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004 SR HD 384.7.702 S2:2004 SR HD 384.7.711 S1:2004

54 55 56

SR HD 384.7.754 S1:2006 SR EN 387:2005 SR EN 408:2004

57

SR EN 413-2:2005

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

SR EN 438-7:2005**)

Ciment pentru zidrie. Partea 2: Metode de ncercare Stratificate decorative de nalt presiune (HPL). Plci pe baz de rini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte i compozite HPL pentru finisarea pereilor i tavanelor interioare i exterioare

68 69 70 71 72 73 74 75 76

SR EN 442-1:2000/A1:2004**) Radiatoare i convectoare. Partea 1: Specificii i condiii tehnice SR EN 442-2:2002 Radiatoare i convectoare. Partea 2: Metode de ncercare i evaluare SR EN 442-3:2004 Radiatoare i convectoare. Partea 3: Evaluarea conformitii Cenu zburtoare pentru beton. Partea 1: Definiii, condiii i criterii de conformitate EN 450-1:2005+A1:2007**) SR EN 450-2:2006 Cenu zburtoare pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformitii Metoda de ncercare a cenuilor zburtoare. Partea 1: Determinarea SR EN 451-1:2004 coninutului de oxid de calciu liber Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 1: Beton SR EN 480-1:2007 i mortar de referin pentru ncercri Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 2: SR EN 480-2:2007 Determinarea timpului de priz Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 6: Analiz SR EN 480-6:2006 n infrarou Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 14: Determinarea efectului asupra tendinei de coroziune a oelului pentru SR EN 480-14:2007 armare prin metoda electrochimic poteniostatic Tigle i accesorii de beton pentru nvelitori de acoperi i placri de perei. Specificaii de produse SR EN 490:2005**) igle i accesorii de beton pentru nvelitori de acoperi i placri de perei. SR EN 490:2005/A1:2006**) Specificaii de produse igle i accesorii de beton pentru nvelitori de acoperi i placri de perei. SR EN 491:2006 Metode de ncercare Plci i accesorii de fibrociment de tip ardezie.Specificaie pentru produs i SR EN 492:2005/A1:2006**) metode de ncercare Plci i accesorii de fibrociment de tip ardezie.Specificaie pentru produs i SR EN 492:2005/A2:2007**) metode de ncercare Plci profilate i accesorii de fibrociment. Specificaie de produs i metode SR EN 494:2005/A1:2006 de ncercare Plci profilate i accesorii de fibrociment. Specificaie de produs i metode SR EN 494:2005/A2:2007 de ncercare Plci profilate i accesorii de fibrociment. Specificaie de produs i metode de ncercare SR EN 494+A3:2007**) Foi flexibile hidroizolante. Determinarea pliabilitii la temperatur sczut. Partea 5: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de cupru sau zinc Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de oel, aluminiu sau oel inoxidabil. Partea 1: Oel Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de oel, aluminiu sau oel inoxidabil. Partea 2: Aluminiu Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de oel, aluminiu sau oel inoxidabil. Partea 3: Oel inoxidabil Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizeaz combustibili gazoi Accesorii prefabricate pentru acoperi. Instalaii pentru acces pe acoperi. Pasarele, podine i trepte Accesorii prefabricate pentru acoperi. Crlige de siguran pentru acoperi Plci de gips-carton. Definiii, specificaii i metode de ncercri Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiii, control de calitate Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 1: Determinarea formei i dimensiunilor Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 2: Determinarea comportrii la flexiune Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 4: Determinarea rezistenei la sarcini laterale Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 5: Determinarea rezistenei la traciune Teci de banda de otel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 6: Determinarea etaneitii (determinarea pierderii de ap) Foi bitumate ondulate. Specificaii de produse i metode de ncercri igle de argil ars pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Partea 1: ncercarea impermeabilitii igle de argil ars pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: ncercarea rezistenei la nghe indrile bituminoase cu armturi minerale i/sau sintetice. Specificaie de produs i metode de ncercare

77 78

SR EN 495-5:2003 SR EN 506:2008

79

SR EN 508-1:2008

80

SR EN 508-2:2008

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

SR EN 508-3:2008 SR EN 509:2002 SR EN 516:2006**) SR EN 517:2006**) SR EN 520:2005**) SR EN 523:2004**) SR EN 524-1:2003 SR EN 524-2:2003 SR EN 524-4:2003 SR EN 524-5:2003

91 92 93 94 95

SR EN 524-6:2003 SR EN 534:2006**) SR EN 539-1:2006 SR EN 539-2:2006 SR EN 544:2006**)

96 97 98

SR EN 572-8:2004 SR EN 572-9:2004**) SR EN 588-2:2002**)

Sticl pentru construcii. Produse de baz. Sticl silico-calco-sodic. Partea 8: Dimensiuni libere i dimensiuni fixe Sticl pentru construcii. Produse de baz. Sticl silico-calco-sodic. Partea 9: Evaluarea conformitii/Standard de produs Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri i reele de canalizare. Partea 2: Cmine de vizitare i cmine de inspecie Structuri de lemn. Metode de ncercare.ncercarea privind rigiditatea i rezistena la contravntuire a panourilor pentru perei cu structura din lemn Jgheaburi de streain i racorduri din PVC-U. Definiii, cerine i metode de ncercare Jgheaburi de streain cu perei frontali rigidizati cu bordaj i burlane pentru apa pluvial cu mbinri petrecute, realizate din foi metalice Generatoare de aer cald cu convecie forat, care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea spaiilor, altele dect locuinele, pentru o putere termic mai mic sau egal cu 300 kW, fr transportul aerului de ardere i/sau evacuarea produselor de ardere cu ventilator Plci de fibre. Condiii. Partea 5: Condiii pentru plci obinute prin procedeul uscat (MDF) Determinarea rezistenei la compresiune a betonului celular autoclavizat

99 100 101

SR EN 594:2005 SR EN 607:2006 SR EN 612:2006

102 103 104 105

SR EN 621:2003 SR EN 622-5:2007 SR EN 679:2006 SR EN 680:2005

106 107

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120

Determinarea contraciei la uscare a betonului celular autoclavizat Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de material pentru garnituri de etanare a mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei i canalizrii. Partea SR EN 681-1:2002/A1:2002**) 1: Cauciuc vulcanizat SR EN 695:2006 Spltoare de buctrie. Cote de racordare Acustic.Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii.Partea 1:Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1:Reguli de rotunjire pentru evaluarea valorilor unice a cantitilor exprimate printr-o SR EN 717-1:2003/A1:2005 valoare unic Acustic.Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de SR EN 717-2:2001/A1:2007 construcii.Partea 2:Izolarea la zgomot de impact.Amendament 1 SR EN 752:2008 Reele de canalizare n exteriorul cldirilor SR EN 771-1:2003 / Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 1: Elemente pentru zidrie de argil ars A1:2005**) SR EN 771-2 :2003/ Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 2: Elemente pentru zidrie de silico-calcare A1:2005**) SR EN 771-3:2004/ Specifictii ale elementelor pentru zidrie. Partea 3: Elemente pentru zidrie de beton cu agregate (agregate grele i uoare) A1:2005**) SR EN 771-4:2004/ Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 4: Elemente pentru zidrie de beton celular autoclavizat A1:2005**) Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 5: Elemente pentru zidrie de piatr artificial SR EN 771-5:2004**) SR EN 771-5:2004/ Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 5: Elemente pentru zidrie de piatr artificial A1:2005**) Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 6: Elemente pentru zidarie de piatr natural SR EN 771-6:2006**) Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 16: Determinare SR EN 772-16:2001 dimensiuni Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 16: Determinare SR EN 772-16:2001/A1:2006 dimensiuni Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 2: Determinarea procentual a ariei golurilor din elementele pentru zidrie (prin amprent pe SR EN 772-2:2000/A1:2006 hrtie) Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 9: Determinarea volumului i procentului de goluri i a volumului net absolut al elementelor SR EN 772-9:2000/A1:2006 de silico-calcar i de argil ars pentru zidrie, prin umplere cu nisip Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 20: Determinarea SR EN 772-20:2003/A1:2006 planitii elementelor pentru zidrie Cerine generale pentru componentele utilizate la reelele de evacuare, de SR EN 773:2003 racord i de canalizare sub presiune hidraulic Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arztoare, care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate SR EN 777-4:2009**) Generatoare de aer cald cu convecie forat care utilizeaz combustibili gazoi, pentru nclzirea spaiilor de locuit, care au puterea termic mai mic sau egal cu 70 kW, fr ventilator pentru transportul aerului de ardere i/sau al produselor de ardere SR EN 778:2001 Generatoare de aer cald cu convecie forat care utilizeaz combustibili gazoi, pentru ncalzirea spaiilor de locuit, care au puterea termic mai mic sau egal cu 70 kW, fr ventilator pentru transportul aerului de SR EN 778:2001/A1:2002 ardere i/sau al produselor de ardere Structuri de lemn. Metode de ncercare. Determinarea caracteristicilor mecanice ale plcilor pe baz de lemn SR EN 789:2004 Specificaie a componentelor auxiliare pentru zidrie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etrieri suport i console SR EN 845-1+A1:2008**) Specificaie a componentelor auxiliare pentru zidrie. Partea 3: Plase de SR EN 845-3:2003+A1:2008**) oel pentru armarea mbinrilor orizontale

121 122 123

124

125

126 127 128 129

130

SR EN 846-4:2002/A1:2005

Metode de ncercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 4: Determinarea rezistenei i caracteristicilor deformrii sub sarcin a bridelor de fixare Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante i ncercari, marcare i controlul calitii

131

SR EN 858-1:2005**)

132

Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii SR EN 858-1:2002/A1:2005**) pentru proiectare, performante si ncercari, marcare i controlul calitii Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine, metode de ncercare i asigurarea calitii

133

SR EN 877:2004**)

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine, metode de ncercare i asigurarea calitii Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidrie. Partea 1: Cerine comune SR EN 934-1:2008**) Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiii, SR EN 934-2:2003/A2:2006**) condiii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiii, SR EN 934-2:2003/A1:2005**) condiii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 3: Aditivi pentru mortar de SR EN 934-3:2004/AC:2005**) zidrie. Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare SR EN 877:2004/A1:2007**) SR EN 934-5:2007**) SR EN 934-6:2002 SR EN 934-6:2001/A1:2005 SR EN 942:2007 SR EN 993-11:2007 Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 6: Eantionare, control i evaluare a conformitii Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 6: Eantionare, control i evaluare a conformitii Lemn pentru tmplrie. Clasificare general a calitii lemnului Metode de ncercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 11: Determinarea rezistenei la oc termic

144 145 146 147 148 149 150

SR EN 993-15:2005 SR EN 997:2004**) SR EN 997:2004/A1:2007**)

Metode de ncercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 15: Determinarea conductivitii termice prin metoda firului cald (paralel) Vase WC i vase WC cu rezervor alturat, cu sifon integrat Vase WC i vase WC cu rezervor alturat, cu sifon integrat Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru tencuire i gletuire SR EN 998-1:2004**) Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru tencuire i SR EN 998-1:2004/AC:2006**) gletuire Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 2: Mortare pentru zidrie Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare monostrat. Partea 1: Condiii generale i metode de ncercare Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare monostrat. Partea 2: Condiii specifice i metode de ncercare pentru plci de rin poliesteric armat cu fibre de sticl (PAS) Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare n simplu strat. Partea 3: Condiii specifice i metode de ncercare pentru plci de policlorura de vinil (PVC) Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare n simplu strat. Partea 4: Condiii specifice, metode de ncercare i performan pentru plci de policarbonat (PC) Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare de acoperi monostrat. Partea 5: Cerine specifice, metode de ncercare i performan pentru plci de polimetilmetacrilat (PMMA) Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Determinarea distribuiei granulometrice (analiza prin cernere) Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 2:Eantionarea global a mortarelor i pregtirea mortarelor de ncercat Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 3:Determinarea consistenei mortarului proaspt ( cu masa de mprtiere) Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 6:Determinarea densitii aparente a mortarului proaspt Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 7:Determinarea cantitii de aer din mortarul proaspt

SR EN 998-2:2004**) SR EN 1013-1:2001

151

SR EN 1013-2:2001

152

SR EN 1013-3:2001

153

SR EN 1013-4:2001

154 155

SR EN 1013-5:2001 SR EN 1015-1:2001/A1:2007

156

SR EN 1015-2:2001/A1:2007

157 158 159

SR EN 1015-3:2001/A2:2007 SR EN 1015-6:2001/A1:2007 SR EN 1015-7:2001/A1:2007

160 161 162

SR EN 1015-9:2002/A1:2007

Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 9:Determinarea duratei de lucrabilitate i timpului de corecie a mortarului proaspt Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 10: Determinarea SR EN 1015-10:2002/A1:2007 densitii aparente a mortarului ntrit Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 11: Determinarea SR EN 1015-11:2002/A1:2007 rezistenei la ncovoiere a mortarului ntrit

163 164

Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 12:Determinarea rezistenei la aderen a mortarelor pentru tencuire i gletuire ntrite pe SR EN 1015-12:2001/A1:2007 suporturi Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 17: Determinarea SR EN 1015-17:2001/A1:2006 coninutului de clorur solubil din mortarele proaspete Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 19: Determinarea SR EN 1015-19:2003/A1:2006 permeabilitii la vaporii de ap a mortarelor pentru tencuire i gletuire Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 21: Determinarea compatibilitii mortarelor de exterior pentru tencuial monostrat cu SR EN 1015-21:2004 suporturi Generatoare de aer cald cu nclzire direct i convecie forat, care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea spaiilor, altele dect cele casnice, pentru o putere calorific mai mic sau egal cu 300 kW, care au ncorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere i/sau SR EN 1020:2002/A1:2002 evacuarea produselor de ardere SR EN 1026:2001 Ferestre i ui. Permeabilitate la aer. Metod de ncercare SR EN 1027:2001 Ferestre i ui. Etaneitate la ap. Metod de ncercare Sticl pentru construcii. Oglinzi de geam float peliculizat cu argint pentru interioare. Partea 1: Definiii, condiii i metode de ncercare SR EN 1036-1:2005 Sticl pentru construcii. Oglinzi de geam float peliculizat cu argint pentru interioare. Partea 2: Evaluarea conformitii/standard de produs SR EN 1036-2:2005**) Sticl pentru construcii. Crmizi de sticl i dale de sticl. Partea 2: Evaluarea conformitii/Standard de produs SR EN 1051-2:2005**) SR EN 1052-3:2002/A1:2007 Metode de ncercare a zidriei. Partea 3: Determinarea rezistenei iniiale la forfecare Metode de ncercare pentru zidrie. Partea 5: Determinarea rezistenei la rupere a mbinrii prin metoda momentului de ncovoiere aplicat n captul peretelui Cupru i aliaje de cupru. evi rotunde fr sudur de cupru pentru ap i gaz utilizate la instalaii sanitare i de nclzire Executarea structurilor de oel i aluminiu. Partea 2: Cerine tehnice pentru structuri de oel Executarea structurilor de oel i aluminiu. Partea 3: Cerine tehnice pentru structuri de aluminiu Produse refractare izolante. Partea 1: Terminologie, clasificare i metode de ncercare pentru produse de vat izolat la temperatur nalt Sticl pentru construcii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitii/Standard de produs Foi flexibile hidroizolante. Determinarea stabilitii dimensionale. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Ui. Comportare ntre dou climate diferite. Metod de ncercare Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, ncercri, control de calitate

165

166

167 168 169 170 171 172 173

174 175 176 177 178 179

SR EN 1052-5:2005 SR EN 1057:2006**) SR EN 1090-2:2008 SR EN 1090-3:2008 SR EN 1094-1:2008 SR EN 1096-4:2004**)

180 181

SR EN 1107-2:2001 SR EN 1121:2001

182

SR EN 1123-1:2002**)

183

184

185

Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, SR EN 1123-2:2007+A1:2008 ncercri, control de calitate Tuburi i racorduri de tub sudate longitudinal de oel galvanizat la cald, cu muf i capt drept pentru reele de canalizare. Partea 3: Dimensiuni i cerine speciale pentru instalaii de evacuare sub vid i pentru instalaii de evacuare din construcii navale SR EN 1123-3:2006 Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel inoxidabil, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, ncercri, control de calitate SR EN 1124-1:2002**) Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel inoxidabil, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, ncercri, control de calitate Tuburi i racorduri de tub sudate longitudinal de oel inoxidabil, cu muf i capt drept pentru reele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaiilor de evacuare sub vid i gravitaionale, instalate pe nave Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru ieiri de urgent acionate printro bar orizontal destinate utilizrii pe ci de evacuare. Condiii i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru nchidere controlat a uii. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive cu nchidere automat pentru ui. Condiii i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de oprire-deschidere acionate electric pentru ui batante. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de oprire electromagnetic pentru ui batante. Condiii i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Condiii i metode de ncercare

186

SR EN 1124-1:2002/A1**)

187

SR EN 1124-4:2006

188 189 190 191 192 193

SR EN 1125:2008**) SR EN 1154:2001**) SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006 SR EN 1155:2001**) SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006 SR EN 1158:2001**) SR EN 1158:2001/A1:2003/ AC:2006**)

194

195 196 197

SR EN 1191:2001 SR EN 1192:2001 SR EN 1195:2005

Ferestre i ui. Rezistena la nchidere i deschidere repetat. Metod de ncercare Ui. Clasificarea condiiilor de rezisten mecanic Structuri de lemn.Metode de ncercare.Comportarea planeelor structurale. Aparate de nclzire independente cu convecie care utilizeaz combustibili gazoi prevzute cu ventilator pentru asigurarea aerului de ardere i/sau evacuarea gazelor de ardere Cerine generale pentru componentele utilizate la reelele de evacuare de racord i de canalizare sub presiune pneumatic Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Metod de mbtrnire artificial prin expunere pe durat lung la combinaia de radiaii UV, temperatur ridicat i ap Feronerie pentru cldiri. Cilindri pentru broate. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Cilindri pentru broate. Cerine i metode de ncercare igle i accesorii de argil ars. Definiii i specificaii de produse Adezivi pentru plci ceramice.Cerine,evaluarea conformitii,clasificare i notare Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 2: Clase de performan, criterii de acceptare a ncercrilor la oc i metode de ncercare a parapetelor de siguran Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 5: Cerine pentru produse i evaluarea conformitii pentru dispozitivele de retenie a vehiculelor Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 5: Cerine referitoare la produse i evaluarea conformitii pentru dispozitivele de retenie a vehiculelor Generatoare de aer cald cu convecie forat care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea locuinelor, prevzute cu arztoare cu ventilator cu puterea calorific mai mic sau egal cu 70 kW Adezivi pentru plci ceramice.Plac de beton pentru ncercri Adezivi pentru plci ceramice.Determinarea aderenei prin forfecare a adezivilor n dispersie Reazeme pentru structuri. Partea 1: Reguli generale de proiectare Reazeme pentru structuri. Partea 2: Elemente de alunecare Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oala Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate i aparate de reazem blocate Pavele de beton. Condiii i metode de ncercari

198 199

SR EN 1266:2003/A1:2006 SR EN 1293

200 201 202 203 204

SR EN 1297:2006 SR EN 1303:2005 SR EN 1303:2005/AC:2008 SR EN 1304:2005**) SR EN 1308:2008

205 206

SR EN 1317-2:2000/A1:2006 SR EN 1317-5:2007**) SR EN 13175:2007+A1:2008**)

207

208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232

SR EN 1319:2002/A1:2002 SR EN 1323:2008 SR EN 1324:2008 SR EN 1337-1:2000 SR EN 1337-2:2004 SR EN 1337-3:2005**) SR EN 1337-4:2004**) SR EN 1337-5:2005**) SR EN 1337-6:2004**) SR EN 1337-8:2007 SR EN 1338:2004**)

SR EN 1338:2004/AC:2006**) Pavele de beton. Condiii i metode de ncercri SR EN 1339:2004/AC:2006**) Dale de beton. Condiii i metode de ncercri Elemente de borduri de beton. Condiii i metode de ncercari SR EN 1340:2004**) SR EN 1340:2004/AC:2006**) Elemente de borduri de beton. Condiii i metode de ncercri SR EN 1346:2008 SR EN 1347:2008 SR EN 1348:2008 SR EN 1354:2006 SR EN 1372:2002 SR EN 1373:2002 SR EN 1380:2005 Adezivi pentru plci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) Adezivi pentru plci. Determinarea capacitii de umezire Adezivi pentru plci ceramice. Determinarea aderenei prin traciune pentru adezivi pe baza de liani minerali Determinarea rezistenei la compresiune a betonului cu agregate uoare cu structur deschis Adezivi. Metode de ncercare a adezivilor pentru mbracmini de pardoseal i tapete. Incercarea la desprindere Adezivi. Metode de ncercare a adezivilor pentru mbracmini de pardoseala i tapete. Incercarea la forfecare

233

Structuri de lemn.Metode de ncercare.Imbinri de rezisten cu cuie. Structuri de lemn.Metode de ncercare.Rezistenta la smulgere a elementelor de fixare n lemn. SR EN 1382:2005 Structuri de lemn.Metode de ncercare.Rezistenta la trecerea prin lemn a capului elementelor de fixare. SR EN 1383:2005 Produse de protecia lemnului. Determinarea aciunii de protecie mpotriva larvelor de Hylotrupes bajulus (Linneaus) Metod de laborator SR EN 1390:2006 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de ctre pietoni i vehicule. Clasificare, cerine pentru proiectare i ncercare, SR EN 1433:2003/A1:2006**) marcare i evaluarea conformitii

234 235 236 237 238 239 240 241

242

243

244

245

246

247

248

249 250 251 252 253 254 255 256

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de ctre pietoni i vehicule. Clasificare, cerine pentru proiectare i ncercare, SR EN 1433:2003/AC:2006 marcare i evaluarea conformitii Produse pentru marcare rutier. Performana marcajelor rutiere pentru SR EN 1436:2009 utilizatorii drumului. SR EN 1443:2004 Couri de fum. Condiii generale Couri de fum. Canale interioare de argil/ceramice. Condiii i metode de ncercare SR EN 1457:2003**) Couri de fum. Canale interioare de argila ars/ceramice. Condiii i metode SR EN 1457:2003/AC:2003**) de ncercare SR EN 1457:2003/A1:2003/ Couri de fum. Canale interioare de argil ars/ceramice. Condiii i metode de ncercare AC:2007**) SR EN 1462:2006 Crlige pentru jgheaburi de streain. Cerine i ncercri Produse de piatr naturala. Plci pentru perei. Condiii SR EN 1469:2005**) Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 1: SR EN 1504-1:2006 Definiii Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 2: Sisteme de protecie de suprafaa pentru beton SR EN 1504-2:2005**) Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformittii. Partea 3: Reparaie structural i nestructural SR EN 1504-3:2006**) Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 4: Lipire structural SR EN 1504-4:2005**) Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, controlul calitii i evaluarea conformitii. Partea 5: Produse de injectie n beton SR EN 1504-5:2005**) Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 6:Ancorarea armturii SR EN 1504-6:2007**) Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 7:Protecia armturii mpotriva coroziunii SR EN 1504-7:2007**) Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 8: SR EN 1504-8:2006 Controlul de calitate i evaluarea conformitii Ventilarea n cldiri. Canale de aer de tole i accesorii cu seciune rectangular. Dimensiuni SR EN 1505:1997 Ventilarea n cldiri. Canale de aer din tabl i piese de racordare cu seciune circular. Dimensiuni SR EN 1506:2007 Ventilarea n cldiri. Canale de aer rectangulare de tabl. Cerine de SR EN 1507:2006 rezisten i etaneitate Ferestre, ui, obloane i jaluzele. Rezisten la atacul cu glon. Condiii i SR EN 1522:2004 clasificare SR EN 1523:2004 SR EN 1536:2004 SR EN 1537:2002 Ferestre, ui, obloane i jaluzele. Rezisten la glon. Metod de ncercare Execuia lucrrilor geotehnice speciale. Piloi forai Execuia lucrrilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Determinarea fluajului produselor din raina sintetic (PC) utilizate la ancorarea barelor de armare sub aciunea unei fore de ntindere aplicat continuu Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi de material plastic i de cauciuc pentru hidroizolarea acoperiurilor. Metoda de expunere la bitum Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea stabilitii dimensionale n condiii normale i constante de laborator (23 grade C / 50 % umiditate relativ) Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea stabilitii dimensionale n condiii specificate de temperatur i umiditate Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea deformaiei n condiii specifice de ncarcare la compresiune i de temperature Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea fluajului din compresiune Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea absorbiei apei de scurt durat prin imersie partial Accesorii pentru construcii. Rezisten la coroziune. Condiii i metode de ncercare Accesorii pentru construcii. Rezisten la coroziune. Condiii i metode de ncercare Determinarea rezistenei la forfecare a mbinarilor ntre elementele prefabricate realizate din beton celular autoclavizat sau din beton cu agregate uoare cu structura poroas, sub efectul forelor din planul elementelor Sticla pentru construcii. Produse de baza speciale. Sticla borosilicatica. Partea 1-2: Evaluarea conformitaii/Standard de produs

257 258

SR EN 1544:2007 SR EN 1548:2008 SR EN 1603+AC:1998/A1:2007 SR EN 1604+AC:1998/A1:2007 SR EN 1605+AC:1998/A1:2007 SR EN 1606+AC:1999/A1:2006 SR EN 1609+AC:1999/A1:2007 SR EN 1670:2007 SR EN 1670:2007/AC:2008

259

260

261 262 263 264 265

266 267

SR EN 1739:2007 SR EN 1748-1-2:2004**)

268 269

SR EN 1748-2-2:2004**) SR EN 1766:2000

Sticla pentru construcii. Produse de baza speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformitii/Standard de produs Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Beton de referin pentru ncercri Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Determinarea injectabilitii i ncercarea de despicare Couri de fum. Blocuri canal (olane) de argil / ceramic pentru couri de fum. Condiii i metode de ncercare Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul calitii Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul calitii Separatoare de grsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare i ntreinere Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la ozon. Foi hidroizolante din material plastic i de cauciuc, pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante din material plastic i din cauciuc. Metode de expunere la produse chimice lichide, inclusiv apa Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, limii i liniaritii. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, limii, liniaritii i planitii. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii i masei specifice. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii i masei specifice. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea defectelor de aspect. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Couri de fum. Condiii pentru couri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor courilor de fum Couri de fum. Condiii pentru couri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi i elemente de racordare metalice Couri de fum. Componente. Canale interioare de beton Couri de fum. Couri metalice. Metode de ncercare Sticla pentru construcii. Geam de sticl silico-calco-sodica calit termic. Partea 2: Evaluarea conformitii/standard de produs Accesorii prefabricate pentru acoperi. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaie de produs i metode de ncercare Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Incercarea produselor pentru ancorare prin metoda smulgerii Ventilarea cldirilor. Agregat pentru tratarea aerului. Performana mecanic Produse refractare. Determinarea nmuierii sub sarcin. Metoda diferenial cu ridicarea temperaturii (ISO 1893:2007)

270 271 272 273 274 275 276 277

SR EN 1771:2004/AC:2005 SR EN 1806:2007**) SR EN 1825-1:2005**) SR EN 18251:2005/AC:2006**) SR EN 1825-2:2005 SR EN 1844:2003 SR EN 1847:2003 SR EN 1848-1:2003

278 279

SR EN 1848-2:2003 SR EN 1849-1:2003

280 281 282 283 284 285 286 287

SR EN 1849-2:2003 SR EN 1850-2:2003 SR EN 18561:2004/A1:2006**) SR EN 1856-2:2004**) SR EN 1857+A1:2008**) SR EN 1859:2003/A1:2006 SR EN 1863-2:2004**) SR EN 1873:2006**)

288 289 290 291 292 293

SR EN 1881:2007 SR EN 1886:2007 SR EN ISO 1893:2008

Lemn de construcii. Clase de rezistent. Atribuirea sorturilor i speciilor prin examinare vizuala. SR EN 1912:2005 Tuburi i accesorii de beton simplu, beton slab armat i beton armat SR EN 1916:2003**) SR EN 1916:2003/AC:2008**) Tuburi i accesorii de beton simplu, beton slab armat i beton armat Cmine de vizitare i cmine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat i beton armat Cmine de vizitare i cmine de racord din beton simplu, beton slab armat SR EN 1917:2003/AC:2008**) i beton armat Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea etaneitii la ap SR EN 1928:2003 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea proprietilor de transmisie a vaporilor de ap SR EN 1931:2003 Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea proprietilor de transmisie a vaporilor de ap SR EN 1931:2003/AC:2003 Performana termic a cldirilor. Determinarea rezistenei termice prin metoda cutiei calde cu fluxmetru. Zidrie SR EN 1934:1998 Accesorii pentru construcii. Balama cu ax simplu. Cerine i metode de SR EN 1935:2003/AC:2004**) ncercare. Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 1: Criterii comune EN 1946-1:1999 Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 2: Msurare prin metoda plcii calde gardate EN 1946-2:1999 SR EN 1917:2003**)

294 295 296

297

298 299 300

301

302

303

EN 1946-3:1999

304

EN 1946-4:2000

305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326

EN 1946-5:2000 SR EN ISO 2081:2008 SR EN ISO 2320:2008 SR EN ISO 3382-2:2008 SR EN ISO 4014:2000 SR EN ISO 4016:2000 SR EN ISO 4017:2000 SR EN ISO 4018:2000 SR EN ISO 4032:2000 SR EN ISO 4033:2000 SR EN ISO 4034:2000 SR EN ISO 6946:2007 SR EN ISO 7040:1997 SR EN ISO 7042:1997 SR EN ISO 7049:1994 SR EN ISO 7089:2000 SR EN ISO 7090:2000 SR EN ISO 7719:1997 SR EN ISO 8339:2006 SR EN ISO 8340:2006 SR EN ISO 8895:2006 SR EN ISO 8990:1996

Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 3: Msurare prin metoda fluxmetric Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 4: Msurri prin metodele cutiei calde Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 5: Msurare prin metodele de ncercare a conductelor Acoperiri metalice i alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de zinc pe font sau oel cu tratamente suplimentare Piulie hexagonale cu autoblocare de oel. Caracteristici mecanice i performane Acustic. Msurarea parametrilor acustici a incperilor. Partea 2:Durata reverberaiei n ncperile obinuite(ISO 3382-2:2008) uruburi cu cap hexagonal parial filetate. Grade A i B uruburi cu cap hexagonal parial filetate. Grad C uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grade A i B uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grad C Piulie hexagonale, stil 1. Grad A i B Piulie hexagonale, stil 2. Grade A i B Piulie hexagonale. Grad C Pri i elemente de construcie. Rezisten termic i coeficient de transfer termic. Metod de calcul Piulie hexagonale cu autoblocare (cu inel nemetalic), stil 1. Clasele de calitate 5, 8 i 10 Piulie hexagonale cu autofrnare, din metal, stil 2. Clase de calitate 5, 8, 10 i 12 uruburi pentru tabl cu cap cilindric bombat i loca cruciform aibe plate. Serie normal. Grad A aibe plate, teite. Serie normal. Grad A Piulie hexagonale cu autoblocare, de metal, stil 1. Clasele de calitate 5, 8 i 10 Construcii imobiliare. Chituri de etanare. Determinarea proprietilor de traciune (Alungirea la rupere) Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietilor de traciune la meninerea deformrii Produse refractare izolante fasonate. Determinarea rezistenei la compresiune la rece Izolaie termic. Determinarea proprietilor de transmisie termic n regim staionar. Cutia cald calibrat i gardat Construcii imobiliare. Produse pentru etanarea rosturilor. Determinarea proprietilor de adezivitate/coeziune ale chiturilor la temperatur constant Izolaie termic. Vocabular (ISO 9229:2007)

327 328

SR EN ISO 9046:2006 SR EN ISO 9229:2007

329 330 331 332 333 334

335

336 337 338

339 340

Adezivi pentru sisteme de evi de material termoplastic. Partea 3: Metode de ncercare pentru determinarea rezistentei la presiune interna Performana higrotermic a cldirilor i materialelor de construcie. Mrimi fizice pentru transfer de mas. Vocabular SR EN ISO 9346:2007 Benzi nguste, benzi late, table i benzi fiate tiate la lungime din oel SR EN ISO 9445:2006 inoxidabil laminate la rece continuu. Tolerane la dimensiuni i la form Materiale metalice. ncercarea la traciune. Partea 1: Metoda de ncercare la temperatura ambiant SR EN 10002-1:2001 Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 2: Condiii tehnice de livrare pentru oeluri de construcii nealiate SR EN 10025-2:2004 Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 2: Condiii tehnice SR EN 10025-2:2004/AC:2005 de livrare pentru oeluri de construcii nealiate Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 3: Condiii tehnice de livrare pentru oeluri de construcii sudabile cu granulaie fin n stare normalizat/laminare normalizat SR EN 10025-3:2004 Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 4: Condiii tehnice de livrare pentru oeluri de construcii sudabile cu granulaie fin obinute prin laminare termomecanic SR EN 10025-4:2004 Acustic. Msurarea n situ a izolarii la zgomot aerian i de impact precum SR EN ISO 10052:2006 i a zgomotului produs de echipamente. Metoda de control Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Calculul SR EN ISO 10077-1:2007 coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generaliti Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numeric pentru profile de tmplrie SR EN ISO 10077-2:2004 SR EN ISO 9311-3:2005 SR EN ISO 10081-1:2006 Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 1: Silico-aluminoase

341 342 343 344

SR EN ISO 10081-2:2006 SR EN ISO 10081-3:2006 SR EN 10088-1:2005 SR EN 10088-2:2005

Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 2: Produse bazice care conin mai puin de 7% carbon rezidual Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 3: Produse bazice care conin de la 7 % pn la 50 % carbon rezidual Oeluri inoxidabile. Partea 1: Lista oelurilor inoxidabile Oeluri inoxidabile. Partea 2: Condiii tehnice de livrare pentru table/table groase i benzi din oeluri rezistente la coroziune pentru utilizri generale Oeluri inoxidabile. Partea 3: Condiii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare, srme laminate, srme trase, profile i produse formate la rece din oeluri rezistente la coroziune pentru utilizri generale Examinarea ultrasonic a produselor plate de oel cu grosime egal sau mai mare de 6 mm (Metod prin reflexie) Profile cave finisate la cald pentru construcii, din oeluri nealiate i cu granulaie fin. Partea 1: Condiii tehnice de livrare Profile cave finisate la cald pentru construcii, din oeluri de construcie nealiate i cu granulaie fin. Partea 2: Dimensiuni, tolerane la dimensiuni i caracteristici ale profilului Profile cave finisate la cald pentru construcii, din oeluri de construcie nealiate i cu granulaie fin. Partea 2: Dimensiuni, tolerane la dimensiuni i caracteristici ale profilului

345 346 347

SR EN 10088-3:2005 SR EN 10160:1999 SR EN 10210-1:2006**)

348

SR EN 10210-2:2006 SR EN 10210-2:2006 /AC:2007 SR EN ISO 10211:2007

349 350 351

352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362

Puni termice n cldiri. Fluxuri termice i temperaturi superficiale. Calcule detaliate Profile cave formate la rece, sudate, pentru construcii, din oeluri nealiate i cu granulatie fin. Partea 1: Condiii tehnice de livrare SR EN 10219-1:2006**) Profile cave deformate la rece pentru construcii, din oeluri de construcie nealiate i cu granulaie fin. Partea 2: Dimensiuni, tolerane la dimensiuni i caracteristici ale profilului SR EN 10219-2:2006 evi i racorduri de oel nealiat pentru transportul apei i a altor lichide SR EN 10224:2003/A1:2005**) apoase. Condiii tehnice de livrare SR EN 10244-3:2001 SR EN 10264-3:2002 SR EN 10268:2006 Srme i produse din srme de oel. Acoperiri metalice neferoase pe srme de oel. Partea 3: Acoperiri de aluminiu Srme i produse din srme de oel. Srme de oel pentru cabluri. Partea 3: Srme rotunde i srme profilate din oel nealiat pentru aplicaii cu solicitri puternice

Produse plate laminate la rece din oeluri cu limit de curgere ridicat pentru formare la rece. Condiii generale de livrare Asamblari pentru racordarea evilor de oel i racorduri pentru transportul lichidelor apoase inclusiv apa potabila SR EN 10311:2005**) evi sudate din otel inoxidabil pentru transportul apei i a altor lichide SR EN 10312:2003/A1:2005**) apoase. Condiii tehnice de livrare SR EN ISO 10318:2006 Geosintetice. Termeni i definiii SR EN ISO 10319:2008 Geotextile. ncercarea la traciune a benzilor late Geosintetice. Incercarea la traciune a mbinrilor / cusaturilor prin metoda SR EN ISO 10321:2006 benzii late SR EN 10346:2009 Produse plate de oel acoperite continuu prin imersie la cald. Condiii tehnice de livrare Materiale i produse pentru construcii. Proprieti higrotermice. Valori tabelare de proiectare i proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate i de proiectare Piulie hexagonale joase cu autoblocare (cu inel nemetalic) Piulie hexagonale cu autoblocare (cu inel nemetalic), stil 1, cu filet metric fin. Clasele de calitate 6, 8 i 10 Piulie hexagonale, cu autoblocare, de metal, stil 2, cu filet metric fin. Clasele de calitate 8, 10 i 12 Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea variaiilor de mas i volum Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietilor de deformare ale chiturilor sub traciune meninut dup imersie n ap Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietilor de adeziune/coeziune ale chiturilor dup imersie n ap Elemente de asamblare. Acoperiri de galvanizare la cald Elemente de asamblare. Acoperiri de galvanizare la cald Geosintetice. Mod de ncercare pentru evaluarea deteriorrii mecanice sub ncrcri repetate. Deteriorare determinat de materiale granulare Acustic. Msurarea n laborator a transmisiilor pe ci colaterale ale zgomotului aerian i ale zgomotului de impact ntre ncperi adiacente. Partea 1: Document de referin Acustic. Msurarea n laborator a transmisiilor pe ci colaterale ale zgomotului aerian i ale zgomotului de impact ntre ncperi adiacente. Partea 2: Aplicaii la elemente uoare n cazul n care mbinarea are o influen redus Acustic. Msurarea n laborator a transmisiilor pe ci colaterale ale zgomotului aerian i ale zgomotului de impact ntre ncperi adiacente. Partea 3: Aplicaii la elemente uoare n cazul n care mbinarea are o influen semnificativ Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea rezistenei la compresiune

363 364 365 366 367 368 369 370 371 372

SR EN ISO 10456:2007 SR EN ISO 10511:1997 SR EN ISO 10512:1997 SR EN ISO 10513:1997 SR EN ISO 10563:2006 SR EN ISO 10590:2006 SR EN ISO 10591:2006 SR EN ISO 10684:2004 SR EN ISO 10684:2004/AC:2009 SR EN ISO 10722:2007

373

SR EN ISO 10848-1:2006

374

SR EN ISO 10848-2:2006

375 376

SR EN ISO 10848-3:2006 SR EN ISO 11432:2006

377 378 379 380 381 382

SR EN 12004:2008**) SR EN 12046-1:2004 SR EN 12057:2005**) SR EN 12058:2005**) SR EN 12059:2008 SR EN 12087:1999/A1:2007

383

SR EN 12094-1:2004**)

384

SR EN 12094-2:2004**)

385

SR EN 12094-3:2004**)

386

SR EN 12094-4:2004**)

387

SR EN 12094-5:2006**)

388

SR EN 12094-6:2006**) SR EN 120947:2002/A1:2005**)

389

Adezivi pentru plci ceramice. Cerine, evaluarea conformitii, clasificare i notare Fore de manevrare. Metod de ncercare. Partea 1: Ferestre Produse de piatr natural. Plci modulare. Condiii Produse de piatr natural. Plci pentru pardoseli i scri. Condiii Produse de piatr natural. Piatr de prelucrat la dimensiuni. Condiii Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea absorbiei apei de lung durat prin imersie Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive electrice automate de comanda i temporizare Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive neelectrice automate de comanda i temporizare Sisteme fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive manuale de declansare i de oprire Sisteme fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerine i metode de ncercare pentru ansambluri de supape i declansatoarele lor Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru instalaii de stingere cu gaz. Partea 5: Cerine i metode de incercare pentru distribuitoare direcionale de nalt i joas presiune i declanatoarele lor Instalaii fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru instalaii de stingere cu gaz. Partea 6: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din funciune Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiii i metode de ncercare pentru duzele sistemelor cu CO2 Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente ale instalaiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Condiii i metode de ncercare pentru racorduri Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerine i metode de ncercare pentru detectoare speciale de incendiu Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerine i metode de ncercare pentru manometre i presostate Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive mecanice de cntarire Sisteme fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice Ventilarea n cldiri. Canale de aer. Cerine pentru componentele canalelor de aer n scopul uurrii ntreinerii retelelor de canale de aer Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 1: Echipamente de reglare n funcie de temperatura exterioar pentru sistemele de nclzire cu ap cald Regulatoare pentru sisteme de ncalzire. Partea 2: Optimizoare de ntreruperi pentru sistemele de nclzire cu ap cald Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 3: Echipamente de reglare n funcie de temperatura exterioar pentru sistemele de nclzire electric Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 4: Optimizatoare de pornireoprire pentru sistemele de nclzire electric Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 5: Programatoare de pornire-oprire pentru sisteme de nclzire Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini. Partea 2: Specificaii pentru ventilatoare de evacuare naturala a fumului i gazelor fierbini Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie Performana termic a cldirilor. Permeabilitatea la aer a prilor i elementelor de cldire. Metoda de ncercare n laborator Sticla pentru construcii. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitii/Standard de produs Faade cortin. Permeabilitate la aer. Cerine de performan i clasificare Faade cortin. Permeabilitate la aer. Metod de ncercare Faade cortin. Etaneitate la ap. Cerine de performan i clasificare Faade cortin. Determinarea etaneitii la ap. ncercare de laborator la presiune static Instalaii de nclzire n cldiri. Procedur de pregtire a documentelor pentru exploatare, ntreinere i utilizare. Sisteme de nclzire care necesit un operator instruit

390

SR EN 12094-8:2006**)

391

SR EN 12094-9:2004**)

392

SR EN 12094-10:2004**)

393

SR EN 12094-11:2004**)

394 395

SR EN 12094-12:2004**) SR EN 12097:2007

396 397

SR EN 12098-1:2002 SR EN 12098-2:2002

398 399 400

SR EN 12098-3:2004 SR EN 12098-4:2006 SR EN 12098-5:2006

401 402 403

SR EN 12101-2:2004**) SR EN 12101-10:2006**) SR EN 12114:2000

404 405 406 407 408

SR EN 12150-2:2004**) SR EN 12152:2003 SR EN 12153:2002 SR EN 12154:2002 SR EN 12155:2002 SR EN 12170:2002

409

SR EN 12171:2002 410 411 412 413 414 SR EN 12179:2002 SR EN 12193:2008 SR EN 12207:2002 SR EN 12208:2002

Instalaii de nclzire n cldiri. Procedur de pregtire a documentelor pentru exploatare, ntreinere i utilizare. Sisteme de nclzire care nu necesit un operator instruit Faade cortin. Rezisten la ncercarea dat de vnt. Metod de ncercare Lumin i iluminat. Iluminatul sportiv Ferestre i ui. Permeabilitate la aer. Clasificare Ferestre i ui. Etaneitate la ap. Clasificare Feronerie pentru cldiri. Broate ngropate i aplicate. Broate ngropate i aplicate i placi opritor, acionate mecanic. Cerine i metode de ncercare Ferestre i ui. Rezistena la ncrcare din vnt. Clasificare Ferestre i ui. Rezistena la ncrcare din vnt. Metod de ncercare Ui. Influene climatice. Cerine i clasificare Ventilarea n cldiri. Canale de aer pentru ventilare general. Dimensiuni Ventilarea n cldiri. Elemente pentru susinerea i fixarea canalelor de aer pentru ventilare. Condiii de rezisten Geosintetice. Incercare de perforare static (incercare CBR) Ventilarea n cladiri. Retele de canale. Rezistenta si etanseitatea canalelor circulare de tabla Ventilarea n cldiri. Guri de aer. ncercri aerodinamice pentru determinarea difuziei aerului Ventilarea n cldiri. Guri de aer. ncercri aerodinamice pentru determinarea deplasrii aerului Izolarea termic a instalaiilor pentru construcii i a instalaiilor industriale. Reguli de calcul (ISO 12241:2008) Staii de epurare. Partea 14: Dezinfecie Staii de epurare. Partea 16: Filtrare fizic (mecanic) Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat.Partea 2: Sisteme de supape de alarm apap Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu apa pulverizata.Partea 3: Sisteme de supape de alarm apap Determinarea comportrii la aderen ntre armtura de oel i betonul celular autoclavizat prin metoda ncercrii de grind. Partea 1: ncercare la termen scurt Tratamente bituminoase. Cerine Straturi bituminoase turnate la rece. Cerine Straturi bituminoase turnate la rece. Partea 7: Metoda de ncercare la abraziune prin agitare Mixturi asfaltice turnate la rece. Metod de ncercare. Partea 8: Evaluare vizual a defectelor Rezervoare de oel executate n atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu perei simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile i neinflamabile care polueaz apa Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la sfiere. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi

415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427

SR EN 12209:2004**) SR EN 12210:2002 SR EN 12211:2001 SR EN 12219:2002 SR EN 12220:1998 SR EN 12236:2002 SR EN ISO 12236:2007 SR EN 12237:2003 SR EN 12238:2001 SR EN 12239:2001 SR EN ISO 12241:2008 SR EN 12255-14:2006 SR EN 12255-16:2006 SR EN 122592:2002/A2:2006**) SR EN 122593:2002/A2:2006**)

428

429

430 431 432 433 434

SR EN 12269-1:2001 SR EN 12271:2007**) SR EN 12273:2008**) SR EN 12274-7:2006 SR EN 12274-8:2006

435 436

SR EN 12285-2:2005**) SR EN 12310-2:2001

437

438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450

Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la dezlipire a mbinrilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la forfecare a mbinrilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi SR EN 12317-2:2001 Produse de ardezie i piatra pentru nvelitori i placri discontinue. Partea 1: Specificaie de produs SR EN 12326-1:2004**) Produse de ardezie i piatr pentru nvelitori i placri discontinue. Partea 2: Metode de ncercare SR EN 12326-2:2001 Produse de ardezie i piatr pentru nvelitori i placri discontinue. Partea SR EN 12326-2:2001 / A1:2004 2: Metode de ncercare Sticl pentru construcii. Geam de sticla silico-calco-sodica securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitii/Standard de produs SR EN 12337-2:2004**) Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare i de securitate SR EN 12352:2006**) Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare SR EN 12368:2006**) SR EN 12316-2:2001 Metode de ncercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenei la flexiune sub sarcin concentrat Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerine, metode de ncercare i evaluarea conformitii SR EN 12380:2003**) ncercare pe beton ntrit. Partea 1: Form, dimensiuni i alte condiii pentru SR EN 12390-1:2002/AC:2006 epruvete i tipare SR EN 12372:2006 SR EN 12390-2:2009 SR EN 12390-3:2009 SR EN 12390-4:2002 ncercare pe beton ntrit. Partea 2: Pregtirea i conservarea epruvetelor pentru ncercri de rezisten ncercare pe beton ntrit. Partea 3: Rezistena la compresiune a epruvetelor ncercare pe beton ntarit. Partea 4: Rezisten la compresiune. Caracteristicile mainilor de ncercare

451 452 453 454 455 456 457

ncercare pe beton ntrit. Partea 5: Rezistena la ntindere prin ncovoiere a epruvetelor ncercare pe beton ntrit. Partea 5: Rezistena la ntindere prin ncovoiere a SR EN 12390-5:2002/AC:2006 epruvetelor ncercare pe beton ntrit. Partea 6: Rezisten la ntindere prin despicare a SR EN 12390-6:2002/AC:2006 epruvetelor SR EN 12390-5:2009 SR EN 12390-7:2009 SR EN 12390-8:2009 SR EN 12407:2007 SR EN 12412-2:2003 ncercare pe beton ntrit. Partea 7: Densitatea betonului ntrit ncercare pe beton ntrit. Partea 8: Adncimea de ptrundere a apei sub presiune Metode de ncercare a pietrei naturale. Examinare petrografic Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea comportrii sub ncrcare punctual Adezivi pentru structuri portante de lemn. Adezivi pe baz de cazein. Clasificare i cerine de performan Piatr natural. Criterii de denumire Couri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton Lumin i iluminat. Iluminatul locurilor de munc. Partea 1: Locuri de munc interioare Iluminatul spaiilor de lucru. Partea 2: Spaii exterioare de lucru Plci plane de fibrociment. Specificaii de produse i metode de ncercare

458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

SR EN 12412-4:2003 SR EN 12430:2002/A1:2007 SR EN 12436:2002 SR EN 12440:2008 SR EN 12446:2004**) SR EN 12464-1:2004 SR EN 12464-2:2007 SR EN 12467:2006**)

SR EN 12467:2006/A1:2006**) Plci plane de fibrociment. Specificaii de produse i metode de ncercare SR EN 12467:2006/A2:2007**) Plci plane de fibrociment. Specificaii de produse i metode de ncercri ncercri pe beton n structuri. Partea 1: Carote-prelevare examinare i SR EN 12504-1:2005 ncercri la compresiune ncercri pe beton n structuri. Partea 2: Incercri nedistructive. Determinarea numrului de recul SR EN 12504-2:2005 SR EN 12504-3:2006 SR EN 12566-1:2002**) SR EN 12566-4:2007**) ncercri pe beton n structuri. Partea 3: Determinarea forei de smulgere Staii mici de epurare a apelor uzate pna la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate . Staii mici de epurare a apelor uzate pn la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate Performana termic a ferestrelor i uilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperi i alte ferestre n relief Performana termic a cldirilor. Determinarea schimbului de aer n cldiri. Metoda dilurii gazului trasor Performana higrotermic a materialelor i produselor pentru construcii. Determinarea caracteristicilor de adsorbie higroscopic Ventilarea n cldiri. Uniti terminale. ncercri aerodinamice i evaluarea performanelor pentru elemente de introducere a aerului n ncpere cu debit constant sau variabil Ventilarea n cldiri. Proceduri de ncercare i metode de msurare pentru recepia instalaiilor de ventilare i climatizare a aerului Elemente prefabricate armate din beton celular autoclavizat

473 474 475

SR EN ISO 12567-2:2005 SR EN ISO 12569:2000

SR EN ISO 12571:2000

476 477 478 479 480

SR EN 12589:2001 SR EN 12599:2000 SR EN 12602:2008

SR EN 12620:2002+A1:2008**)Agregate pentru beton SR EN 12636:1999 Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercare. Determinarea aderenei beton pe beton Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Compatibilitatea produselor de injecie. Partea 1: Compatibilitatea cu betonul Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercare. Compatibilitatea produselor de injecie. Partea 3: Efectul produselor de injecie asupra elastomerilor Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul metodei placii calde gardate si al metodei termofluxmetrice. Produse uscate si umede cu rezistenta termica medie si mica Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul placii calde gardate si al metodei termofluxmetrice. Produse cu rezistenta termica mare si medie Generatoare de aer cald cu nclzire direct care utilizeaz combustibili gazoi pentru aplicaii n sere i nclzirea suplimentar a spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuit Metode de ncercare pentru produse refractare. Partea 1: Determinarea modulului Young dinamic (MOE) prin generarea impulsurilor de vibraii

481

SR EN 12637-1:2004

482

SR EN 12637-3:2004

483

SR EN 12664:2001

484

SR EN 12667:2001

485 486

SR EN 12669:2002 SR EN ISO 12680-1:2007

487 488 489 490 491 492

SR EN 12691:2006 SR EN 12697-1:2005 SR EN 12697-2+A1:2007 SR EN 12697-3:2006 SR EN 12697-4:2005 SR EN 12697-5+A1:2007

Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase de material plastic i de cauciuc pentru hidroizolarea acoperiului. Determinarea rezistenei la impact Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Coninut de liant solubil Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozitii Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului. Evaporator rotativ Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloan de fracionare Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea masei volumice maxime Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitii la ap a epruvetelor bituminoase Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltic drenant Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: ncercare de ornieraj Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistena la oboseal Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: ncercare la compresiune ciclic Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 31: Confecionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie Mixturi bituminoase. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice n laborator cu compactorul vibrator Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecionarea epruvetelor cu compactorul cu plac Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34 : ncercare Marshall Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare n laborator Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare n laborator Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 39: Determinarea coninutului de liant prin calcinare Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 40: Permeabilitate in situ Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 41: Rezisten la agenii de degivrare Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 42: Cantitatea de materiale grosiere straine n asfaltul pentru reciclat Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezisten la carburani Execuia lucrrilor geotehnice speciale. Piloi de ndesare

493

SR EN 12697-6+A1:2007

494

SR EN 12697-12:2008

495 496 497 498 499

SR EN 12697-17+A1:2007 SR EN 12697-19+A1:2007 SR EN 12697-22+A1:2007 SR EN 12697-24+A1:2007 SR EN 12697-25:2006

500

SR EN 12697-31:2007

501 502 503 504 505

SR EN 12697-32+A1:2007 SR EN 12697-33+A1:2007 SR EN 12697-34+A1:2007 SR EN 12697-35:2006 SR EN 12697-35+A1:2007

506 507 508

SR EN 12697-39:2006 SR EN 12697-40:2005 SR EN 12697-41:2006

509 510 511

SR EN 12697-42:2006 SR EN 12697-43:2006 SR EN 12699:2004

512 513 514 515 516 517 518 519

Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea rezistenei la sarcin static Produse prefabricate de beton. Plci de pardoseal pentru adposturi de SR EN 12737:2004+A1:2007**)animale Obiecte sanitare. Specificaii pentru bi cu sistem de barbotare a apei SR EN 12764+A1:2008**) SR EN Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominal de ncalzire pna la 50 kw. Cerine i metode de ncercare. 12809:2003/AC:2006**) SR EN Aparate de gtit casnice cu combustibil solid. Cerine i metode de ncercare 12815:2003/AC:2006**) SR EN 12730:2003 SR EN 12828:2003 SR EN 12831:2003 SR EN 12859:2008**) Instalaii de nclzire n cldiri.Proiectarea sistemelor de ncalzire cu apa calda Instalaii de nclzire n cldiri. Metod de determinare a necesarului de cldur de calcul Plci de ipsos. Definiii, condiii i metode de ncercare Performanta higrotermica a componentelor si elementelor de cladire. Determinarea rezistentei sistemelor de pereti exteriori la ploaie n rafale cu presiune pulsatorie de aer Plci pe baz de lemn. Ghid de utilizare a plcilor portante n pardoseli, perei i acoperiuri.

520 521

SR EN 12865:2001 SR CEN/TS 12872:2008

522 523 524 525 526 527 528

SR EN 12878:2005**) SR EN 12878:2005/AC:2006**) SR EN 12899-1:2007**) SR EN 12899-2:2007**) SR EN 12899-3:2007**) SR EN 12899-4:2007 SR EN 12899-5:2007

Pigmeni pentru colorarea materialelor de construcie pe baza de ciment i/sau var. Specificaii i metode de ncercare Pigmeni pentru colorarea materialelor de construcie pe baza de ciment i/sau var. Specificaii i metode de ncercare Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 1: Panouri fixe Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 2: Borne luminoase Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 3: Stlpi de dirijare pentru balizajul permanent i dispozitive retroreflectorizante Semnalizatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 4: Controlul produciei n fabric Semnalizatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 5: ncercare iniial de tip Performana tehnic a materialelor i produselor de construcie. Determinarea rezistenei termice cu ajutorul metodei plcii calde gardate i a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezisten termic mare i medie Accesorii prefabricate pentru nvelitoare de acoperis. Scri de acoperis fixate permanent. Specificaie de produs i metode de ncercari Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 2: ncercare iniial de tip Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 3: Controlul produciei n fabric Instalaii termice solare i componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 1: Condiii generale Instalaii termice solare i componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 2: Metode de ncercare Geosintetice. Determinarea caracteristicilor de frecare. Partea 2: ncercarea cu planul nclinat Instalaii termice solare i componentele acestora. Instalaii prefabricate. Partea 1: Cerine generale Instalaii termice solare i componentele acestora. Instalaii prefabricate. Partea 2: Metode de ncercare Instalaii termice solare i componentele acestora. Instalaii realizate pe antier. Partea 3: Metode de ncercare a performanelor dispozitivelor de acumulare din instalaiile solare de nclzire a apei Performana higrotermic a materialelor i produselor pentru construcii. Determinarea coeficientului de expansiune higric Sticla pentru construcii.Vitraj structural lipit (SSG) .Partea 1: Produse de sticl pentru sisteme (SSG) pentru vitraje simple i multiple cu i fr susinere Sticla pentru construcii.Vitraj structural lipit (SSG) .Partea 2: Reguli de asamblare Sticla pentru construcii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitii/standard de produs Ventilarea n cldiri. Guri de aer. ncercri pentru stabilirea performanelor gurilor de aer exterioare supuse la ploi simulate Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea rezultatelor fotometrice ale lmpilor i aparatelor de iluminat. Partea 1: Msurarea i prezentarea datelor Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor i corpurilor de iluminat. Partea 1: Msurarea i prezentarea rezultatelor Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lmpilor i aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munc interioare i exterioare Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea rezultatelor fotometrice ale lmpilor i aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguran al locurilor de munc Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor. Metode de ncercare. Partea 6: Msurarea profilurilor transversale i longitudinale n domeniul de lungimi de und al planeitii i macrotexturii Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor. Metode de ncercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversal Agregate pentru amestecuri bituminoase i pentru finisarea suprafeelor utilizate la construcia oselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic Faade cortin. Etaneitate la ap. ncercare n situ Ventilarea n cldiri. Uniti de tratare a aerului. Clasificarea i performanele unitilor, ale elementelor componente i ale seciunilor Agregate usoare. Partea 2: Agregate uoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale i pentru straturi tratate i netratate

529 530 531 532 533 534 535 536 537 538

SR EN 12939:2000 SR EN 12951:2005**) SR EN 12966-1:2006**) SR EN 12966-2:2006 SR EN 12966-3:2006 SR EN 12975-1:2006 SR EN 12975-2:2006 SR EN ISO 12957-2:2005 SR EN 12976-1:2006 SR EN 12976-2:2006

539 540

SR EN 12977-3:2008 SR EN 13009:2000

541 542 543

SR EN 13022-1:2006 SR EN 13022-2:2006 SR EN 13024-2:2004**)

544

SR EN 13030:2001

545

SR EN 13032-1:2008

546

SR EN 13032-1:2004

547

SR EN 13032-2:2006

548

SR EN 13032-3:2008

549 550

SR EN 13036-6:2008 SR EN 13036-8:2008 SR EN 13043:2003/AC:2004**) SR EN 13051:2003 SR EN 13053:2007

551 552 553

554

SR EN 13055-2:2004**)

555

SR EN 13063-1+A1:2007**)

Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu perei interiori de argil ars/ceramic. Partea 1: Condiii i metode de ncercare corespunztoare determinrii rezistenei la focul din co

556

557 558 559 560 561 562 563 564 565 566

567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590

Couri de fum. Sistem de couri de fum cu perei interiori de argil ars/ceramic. Partea 2: Cerine i metode de ncercare n condiii umede Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu perei interiori de argil ars/ceramic. Partea 3: Condiii i metode de ncercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere SR EN 13063-3:2007**) Couri de fum. Anvelope exterioare de argil ars/ceramice pentru sisteme de couri de fum. Condiii i metode de ncercare SR EN 13069:2006**) SR EN 13084-1:2007 Couri independente. Partea 1: Condiii generale Couri independente. Partea 4: Perei interiori din crmizi de argil ars. Proiectare i execuie SR EN 13084-4:2005 SR EN 13084-2:2007 Couri independente. Partea 2: Couri de beton Couri independente. Partea 4: Perei interiori din crmizi de argil ars. SR EN 13084-4:2006 Proiectare i execuie Couri independente. Partea 4: Perei interiori din crmizi de argil ars. SR EN 13084-4:2006/AC:2006 Proiectare i execuie Couri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argil ars. Specificaie de produs SR EN 13084-5:2005**) SR EN 13084Couri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argil ars. Specificaie de produs 5:2005/AC:2006**) Couri independente. Partea 6: Perei interiori de oel - Proiectare i SR EN 13084-6:2006 execuie Couri independente. Partea 7: Specificatii de produs a prefabricatelor cilindrice de oel pentru couri de oel cu perei simpli i canale interioare de oel SR EN 13084-7:2006**) Couri independente. Partea 8: Proiectarea i execuia pilonilor cu SR EN 13084-8:2005 componente satelit Trepte pentru cmine de vizitare. Cerine, marcare, ncercari i evaluarea conformitii SR EN 13101:2003**) SR EN 13063-2+A1:2007**) SR EN 13108-1:2006**) SR EN 13108-1:2006/ AC:2008)** SR EN 13108-2:2006**) SR EN 131082:2006/AC:2008)** SR EN 13108-3:2006**) SR EN 131083:2006/AC:2008)** SR EN 13108-4:2006**) SR EN 131084:2006/AC:2008)** SR EN 13108-5:2006**) SR EN 131085:2006/AC:2008)** SR EN 13108-6:2006**) SR EN 131086:2006/AC:2008)** SR EN 13108-7:2006**) SR EN 131087:2006/AC:2008)** SR EN 13108-8:2005 SR EN 13108-20:2006 SR EN 13108-21:2006 SR EN 13116:2002 SR EN 13119:2007 SR EN 13123-1:2004 SR EN 13123-2:2004 Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subiri Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale . Partea 2: Betoane asfaltice penrtu straturi foarte subiri Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale . Partea 3: Betoane asfaltice suple Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale . Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu coninut ridicat de mastic Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu coninut ridicat de mastic Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante Mixturi asfaltice. Specificaii de material. Partea 8: Asfalt reciclat Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 20: Procedur pentru ncercarea de tip Mixturi asfaltice. Specificaii pentru materiale. Partea 21: Controlul produciei n fabric Faade cortin. Rezisten la ncrcarea dat de vnt. Cerine de performan Perei cortin.Terminologie Ferestre, ui i obloane. Rezisten la explozie. Condiii i clasificare. Partea 1: Tub cu efect de suflu (tub oc) Ferestre, ui i elemente de nchidere. Rezisten la explozie. Condiii i clasificare. Partea 2: ncercare n aer liber Feronerie pentru cldiri. Cerine i metode de ncercare pentru feronerii de ferestre i ui pentru balcon. Partea 1: Cerine comune pentru toate tipurile de feronerie Feronerie pentru cldiri. Cerine i metode de ncercare pentru feronerii de ferestre i ui pentru balcon. Partea 7: Zvoare

591 592

SR EN 13126-1:2006 SR EN 13126-7:2008

593

SR EN 13126-8:2006

594

SR EN 13126-15:2008

595

SR EN 13126-16:2008

596

SR EN 13126-17:2008

597

SR EN 13141-1:2004

598

SR EN 13141-3:2004

Feronerie pentru cldiri. Cerine i metode de ncercare pentru feronerii de ferestre i ui pentru balcon. Partea 8: Feronerie oscilo-basculant, basculant-oscilant i pivotant Feronerie pentru cldiri. Cerine i metode de ncercare pentru feronerii de ferestre i ui pentru balcon. Partea 15: Rulmeni pentru ferestre i ui pentru balcon culisante orizontal i pliant culisante Feronerie pentru cldiri. Cerine i metode de ncercare pentru feronerii de ferestre i ui pentru balcon. Partea 16: Feronerii pentru ferestre i ui pentru balcon culisant-basculante Feronerie pentru cldiri. Cerine i metode de ncercare pentru feronerii de ferestre i ui pentru balcon. Partea 17: Feronerii pentru ferestre i ui pentru balcon oscilo-basculante Ventilarea n cldiri. ncercrile performanelor componentelor/produselor pentru ventilarea locuinelor. Partea 1: Dispozitive de trecere a aerului montate n exterior i n interior Ventilarea n cladiri. ncercarile performantelor componentelor/produselor pentru ventilarea locuintelor. Partea 3: Hote de bucatarie pentru utilizari casnice Ventilatoare n cldiri. ncercrile performanelor componentelor/produselor pentru ventilarea locuinelor. Partea 4: Ventilatoare utilizate n sistemele de ventilare a locuinelor Ventilarea n cldiri. ncercrile performanelor componentelor/produselor pentru ventilare locuinelor. Partea 6: Exhaustoare pentru sistemele de ventilare din locuine individuale Ventilarea cldirilor. ncercarea performanei componentelor/produselor pentru ventilarea cldirilor de locuit. Partea 8: ncercri ale performanelor gurilor de aspiraie i de evacuare (inclusiv recuperarea cldurii) pentru instalaiile de ventilare mecanic destinate unei singure ncperi Ventilarea n cldiri. ncercarea performanei componentelor/produselor pentru ventilarea cldirilor de locuit. Partea 9: Dispozitiv de trecere a aerului higroreglabil montat in exterior Ventilarea n cldiri. ncercarea performanei componentelor/produselor pentru ventilarea cldirilor de locuit. Partea 10: Gur de extracie a aerului higroreglabil Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 1:Determinarea rezistenei longitudinale Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 2:Determinarea cuplului de rotire Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 3:Determinarea atenuarii forelor de impact Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 4:efecte produse de ncrcari repetate Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 5:Determinarea rezistenei electrice Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 6:Efectul condiiilor de mediu severe Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 7:Determinarea forei de apsare Aplicaii feroviare .cale .Metode de ncercare pentru sistemele de prindere.Partea 8:Incercri n exploatare Metode de ncercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenei la flexiune sub moment constant Produse termoizolante. Evaluarea conformitii Ventilarea n cldiri. Reele de canale de aer. Dimensiuni i cerine mecanice pentru canale de aer flexibile Ventilarea n cldiri. Guri de aer. Determinarea performanelor prin ncercri cu nisip Ventilarea n cldiri. Caracteristicile aparatelor de msurare ale vitezei aerului n spaiile ventilate Produse prefabricate de beton. Mobilier pentru strad i grdin Amenajri pentru spectatori.Partea 4:Scaune.Caracteristici ale produselor Amenajri pentru spectatori. Partea 5: Tribune telescopice Amenajri pentru spectatori. Partea 6: Tribune (temporare) demontabile Iluminat public. Partea 2: Cerine de performan Iluminat public. Partea 3: Calculul performanelor

599

SR EN 13141-4:2004

600

SR EN 13141-6:2004

601

SR EN 13141-8:2006

602

SR EN 13141-9:2008

603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626

SR EN 13141-10:2008 SR EN 13146-1:2005 SR EN 13146-2:2005 SR EN 13146-3:2005 SR EN 13146-4:2005 SR EN 13146-5:2005 SR EN 13146-6:2005 SR EN 13146-7:2005 SR EN 13146-8:2005 SR EN 13161:2008 SR EN 13172:2008 SR EN 13180:2001 SR EN 13181:2001 SR EN 13182:2002 SR EN 13198:2004 SR EN 13200-4:2007 SR EN 13200-5:2007 SR EN 13200-6:2007 SR EN 13201-2:2004 SR EN 13201-3:2004

SR EN 13201-3:2004/AC:2005 Lumin i iluminat. Partea 3: Calculul performanelor Iluminat public. Partea 4: Metode pentru msurarea performanelor SR EN 13201-4:2004 fotometrice Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerine i metode SR EN 13229:2003/A1:2004**) de ncercare SR EN Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerine i metode de ncercare 13229:2003/AC:2006**)

627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644

SR EN 132