lista cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene...

of 23 /23
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI ORDIN pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, republicată, precum și al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, cu modificările ulterioare, ministrul dezvoltării regionale și turismului emite prezentul ordin. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010 24 Art. 1. — Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Art. 2. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art. 3. — La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1.524/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 1 iunie 2010, se abrogă. p. Ministrul dezvoltării regionale și turismului, Gheorghe Nastasia, secretar general București, 9 august 2010. Nr. 1.953. ANEXĂ LISTA* cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții Nr. crt. Indicativ Denumire Indicativul standardului armonizat înlocuit Data punerii în aplicare a standardului armonizat Data la care încetează perioada de coexistență** (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1. SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 01.01.2008 01.01.2009 SR EN 1:2001/A1:2007 01.01.2008 01.01.2009 2. SR EN 40-4:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerințe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat și beton precomprimat 01.10.2006 01.10.2007 SR EN 40-4:2006/AC:2007 01.01.2007 01.01.2007 3. SR EN 40-5:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerințe pentru stâlpi de oțel 01.02.2003 01.02.2005 4. SR EN 40-6:2002 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerințe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu 01.02.2003 01.02.2005 5. SR EN 40-7:2003 Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerințe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre 01.10.2003 01.10.2004

Author: valican

Post on 27-Jul-2015

118 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010

care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construc iiproduselor pentru construc ii, republicat, precum i al art. 13 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modificrile ulterioare, ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul ordin. Art. 1. Se aprob Lista cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construc ii, prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin. Art. 2. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Art. 3. La data publicrii prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr. 1.524/2010 pentru aprobarea Listei cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construc ii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 359 din 1 iunie 2010, se abrog. n temeiul art. 13 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a

pentru aprobarea Listei cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne

ORDIN

Bucureti, 9 august 2010. Nr. 1.953.

p. Ministrul dezvoltrii regionale i turismului, Gheorghe Nastasia, secretar general

ANEX

cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construc iiNr. crt. Indicativ Denumire Indicativul standardului armonizat nlocuit Data punerii Data la care n aplicare nceteaz a standardului perioada armonizat de coexisten **

L I S TA *

(1)

1. 2.

SR EN 1:2001

(2)

SR EN 1:2001/A1:2007 SR EN 40-4:2006 SR EN 40-4:2006/AC:2007

Sobe cu combustibil lichid cu arztoare cu vaporizare, racordate la o conduct de evacuare a produselor de ardere

(3)

(4)

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.10.2006 01.10.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.02.2003 01.02.2005 01.02.2003 01.02.2005 01.10.2003 01.10.2004

(5)

(6)

Stlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerin e pentru stlpii pentru iluminatul public de beton armat i beton precomprimat Stlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerin e pentru stlpi de o el Stlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerin e pentru stlpi de iluminat de aluminiu

3. SR EN 40-5:2002 4. SR EN 40-6:2002 5. SR EN 40-7:2003

Stlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerin e pentru stlpi de iluminat din materiale compozite pe baz de polimeri armate cu fibre

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1)

2501.01.2008 01.08.2009 01.01.2008 01.08.2009 01.04.2003 01.06.2009 01.04.2003 30.06.2005 01.03.2007 01.06.2009 01.10.2003 01.08.2009 01.10.2003 01.08.2009 01.06.2007 01.08.2009 01.04.2003 30.06.2005 01.04.2003 30.06.2005 01.04.2003 01.08.2009 01.04.2003 30.06.2005 01.05.2007 01.08.2009 01.09.2006 01.09.2008 01.09.2006 01.09.2008 01.09.2006 01.09.2008 01.09.2006 01.09.2008 01.10.2003 31.12.2005 01.01.2009 01.04.2011 01.10.2006 01.12.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.10.2006 01.12.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.04.2007 01.07.2009 01.08.2009 01.08.2009 01.03.2007 01.06.2009 01.12.2010 01.03.2013 01.01.2009 01.04.2011 01.01.2009 01.04.2011 01.01.2009 01.01.2010(5) (6)

6.

SR EN 54-2 + AC:2000 SR EN 54-3:2002

(2)

(3)

(4)

SR EN 54-2 + AC:2000/A1:2007

Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 2: Echipament de control i semnalizare Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

7. SR EN 54-3:2002/A1:2003 SR EN 54-3:2002/A2:2006 SR EN 54-4+AC:2000

8. SR EN 54-4+AC:2000/A1:2003 SR EN 54-4+AC:2000/A2:2007 SR EN 54-5:2002 SR EN 54-7:2002 SR EN 54-5:2002/A1:2003

Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electric Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 5: Detectoare de cldur. Detectoare punctuale Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaz dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacr. Detectoare punctuale Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 11: Declanatoare manuale de alarmare Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizeaz principiul transmisiei unui fascicul de unde optice Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 16: Echipamente de control i semnalizare vocal a alarmei Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieire Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu i a semnalului de deranjament

9.

10. SR EN 54-7:2002/A1:2003 SR EN 54-7:2002/A2:2007 SR EN 54-10:2002 SR EN 54-11:2002 SR EN 54-10:2002/A1:2006 SR EN 54-11:2002/A1:2006

11. 12.

13. SR EN 54-12:2003 14. SR EN 54-16:2008 15. 16. 17. SR EN 54-17:2006 SR EN 54-18:2006 SR EN 54-20:2006

SR EN 54-17:2006/AC:2008 SR EN 54-18:2006/AC:2007 SR EN 54-20:2006/AC:2009

18. SR EN 54-21:2006 19. SR EN 54-23: 2010*** 20. SR EN 54-24:2008 21. SR EN 54-25:2008 22. SR EN 179:2008

Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu Dispozitive de alarmare vizual Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocal. Difuzoare Sisteme de detectare i de alarm la incendiu. Partea 25: Componente care folosesc undele radio

Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru ieiri de urgen ac ionate printr-un crlig sau o plac SR EN 179:2004 de mpingere. Cerin e i metode de ncercare

26(1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(2) (3) (4)

23. SR EN 197-1:2002/A1:2004 SR EN 197-1:2002/A3:2007

SR EN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compozi ie, specifica ii i criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale Ciment. Partea 4: Compozi ie, specifica ii i criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezisten ini ial mic Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea acestora la racorduri i re ele de canalizare. Partea 10: Cerin e de performan

01.04.2001 01.04.2002 01.02.2005 01.02.2006 01.04.2008 01.04.2009 01.02.2005 01.02.2006 01.01.2006 01.01.2007 01.12.2004 01.12.2005 01.12.2009 01.12.2010

(5)

(6)

24. SR EN 197-4:2004 25. SR EN 295-10:2006 26. SR EN 413-1:2004 27. SR EN 416-1:2009

Ciment pentru zidrie. Partea 1: Compozi ie, specifica ii i criterii de conformitate

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arztor care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 1: Securitate

28. SR EN 438-7:2005 SR EN 442-1:2000

Stratificate decorative de nalt presiune (HPL). Plci pe baz de rini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte i compozite HPL pentru finisarea pere ilor i tavanelor interioare i exterioare Radiatoare i convectoare. Partea 1: Specifica ii i condi ii tehnice Cenu zburtoare pentru beton. Partea 1: Defini ii, condi ii i criterii de conformitate Var pentru construc ii. Partea 1: Defini ii, caracteristici i criterii de conformitate igle i accesorii de beton pentru nvelitori de acoperi i placri de pere i. Specifica ii de produse Plci de fibrociment de tip ardezie i accesorii. Specifica ie de produs i metode de ncercare Plci profilate de fibrociment i accesorii. Specifica ii de produs i metode de ncercare SR EN 494:2005 SR EN 450-1:2006

01.11.2005

01.11.2006

29.

SR EN 442-1:2000/A1:2004

01.12.2004 01.12.2005 01.12.2004 01.12.2005 01.01.2009 01.01.2010 01.08.2002 01.08.2003 01.01.2010 01.01.2010 01.09.2005 01.06.2007 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2007 01.07.2007 01.07.2008 01.01.2008 01.01.2009 01.11.2006 01.11.2007 01.12.2006 01.12.2007 SR EN 520:2005 01.06.2010 01.12.2010 01.06.2004 01.06.2005 01.01.2011 01.01.2011

30. SR EN 450-1+ A1:2008 31. 32. SR EN 459-1:2003 SR EN 490:2005 SR EN 492:2005 SR EN 459-1:2003/AC:2003 SR EN 490:2005/A1:2006

33. SR EN 492:2005/A1:2006 SR EN 492:2005/A2:2007 34. SR EN 494+A3:2007 35. SR EN 516:2006 36. SR EN 517:2006 37. SR EN 520+A1: 2010 38. SR EN 523:2004 39. SR EN 534 + A1: 2010*** 40. SR EN 544:2006 41. SR EN 572-9:2004

Accesorii prefabricate pentru acoperi. Instala ii pentru acces pe acoperi. Pasarele, podine i trepte Accesorii prefabricate pentru acoperi. Crlige de siguran Plci de gips-carton. Defini ii, specifica ii i metode de ncercri Teci de band de o el pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condi ii, control de calitate

Foi bitumate ondulate. Specifica ii de produse i SR EN 534:2006 metode de ncercri indrile bituminoase cu armturi minerale i/sau sintetice. Specifica ie de produs i metode de ncercare

01.10.2006 01.10.2007 01.09.2005 01.09.2006

Sticl pentru construc ii. Produse de baz. Sticl silico-calco-sodic. Partea 9: Evaluarea conformit ii/Standard de produs

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1) (2)

27(5) (6)

42. SR EN 588-2:2002 43. SR EN 598:+A1:2009

Tuburi de fibrociment pentru racorduri i re ele de canalizare. Partea 2: Cmine de vizitare i cmine de inspec ie

(3)

(4)

01.10.2002 01.10.2003 SR EN 598:2008 01.04.2010 01.04.2011

Tuburi, racorduri i accesorii din font ductil i asamblrile lor pentru lucrri de canalizare. Condi ii i metode de ncercare

44. SR EN 621:2010 SR EN 671-1:2002 SR EN 671-2:2002 SR EN 681-1:2002 47.

Generatoare de aer cald cu convec ie for at, care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea spa iilor, altele dect locuin ele, pentru o putere termic mai mic sau egal cu 300 kW, fr transportul aerului de ardere i/sau evacuarea produselor de ardere cu ventilator Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidran i interiori echipa i cu furtunuri semirigide

01.08.2010 01.08.2011 01.02.2002 01.04.2004 01.01.2007 01.01.2007 01.02.2002 01.04.2004 01.03.2007 01.03.2008 01.01.2003 01.01.2009 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.01.2003 01.01.2004 01.10.2002 01.12.2003 01.04.2005 01.04.2006 SR EN 771-222000]:2003 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006 01.04.2005 01.04.2006

45. 46.

SR EN 671-1:2002/AC:2003 SR EN 671-2:2002/A1:2004 SR EN 681-1:2002/A1:2002 SR EN 681-1:2002/A2:2003 SR EN 681-1:2002/A3:2006 SR EN 681-2:2002

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Partea 2: Hidran i interiori echipa i cu furtunuri plate Garnituri de etanare de cauciuc. Cerin e de material pentru garnituri de etanare a mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei i canalizrii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat Garnituri de etanare de cauciuc. Cerin e de material pentru garnituri de etanare a mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei i canalizrii. Partea 2: Elastomeri termoplastici Garnituri de etanare de cauciuc. Cerin e de material pentru garnituri de etanare a mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei i canalizrii. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat Garnituri de etanare de cauciuc. Cerin e de material pentru garnituri de etanare a mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei i canalizrii. Partea 4: Garnituri de etanare de poliuretan turnat

48. SR EN 681-2:2002/A1:2003 SR EN 681-2:2002/A2:2006 SR EN 681-3:2002 SR EN 681-3:2002/A1:2003 SR EN 681-4:2002 SR EN 681-4:2002/A1:2003

49.

50.

51. SR EN 682:2002 SR EN 771-1:2003

Garnituri de etanare de cauciuc. Condi ii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanare utilizate la etanarea conductelor de canalizare i a racordurilor prin care se transport gaze i hidrocarburi fluide Specifica ii ale elementelor pentru zidrie. Partea 1: Elemente pentru zidrie de argil ars Specifica ii ale elementelor pentru zidrie. Partea 2: Elemente pentru zidrie de silicocalcar

52. 53. 54. 55. 56.

SR EN 771-1:2003/A1:2005 SR EN 771-2[2003]:2003 SR EN 771-3:2004 SR EN 771-4:2004 SR EN 771-5:2004 SR EN 771-2[2003]:2003/A1:2005 SR EN 771-3:2004/A1:2005 SR EN 771-4:2004/A1:2005 SR EN 771-5:2004/A1:2005

Specifica ii ale elementelor pentru zidrie. Partea 3: Elemente pentru zidrie de beton cu agregate (agregate grele i uoare) Specifica ii ale elementelor pentru zidrie. Partea 4: Elemente pentru zidrie de beton celular autoclavizat Specifica ii ale elementelor pentru zidrie. Partea 5: Elemente pentru zidrie de piatr artificial

28(1) (2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010Specifica ii ale elementelor pentru zidrie. Partea 6: Elemente pentru zidrie de piatr natural(3) (4) (5) (6)

57. SR EN 771-6:2006 58. SR EN 777-1:2009

01.08.2006 01.08.2007 01.11.2009 01.11.2010

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arztoare care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 1: Sistem D Securitate Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arztoare care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 2: Sistem E Securitate Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arztoare care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 3: Sistem F Securitate Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arztoare care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 4: Sistem H Securitate Generatoare de aer cald cu convec ie for at, care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea spa iilor de locuit, care au putere termic mai mic sau egal cu 70 kW, fr ventilator pentru transportul aerului de ardere i/sau al produselor de ardere

59. SR EN 777-2:2009

01.11.2009

01.11.2010

60. SR EN 777-3:2009

01.11.2009

01.11.2010

61. SR EN 777-4:2009

01.11.2009

01.11.2010

62. SR EN 778:2010

01.08.2010 01.08.2011

63. SR EN 845-1+A1:2008 64. SR EN 845-2:2004 65. SR EN 845-3+A1:2008 66. SR EN 858-1:2002 SR EN 858-1:2002/A1:2005 SR EN 877:2004

Specifica ie a componentelor auxiliare pentru zidrie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere SR EN 845-1:2004 suport i console Specifica ie a componentelor auxiliare pentru zidrie. Partea 2: Buiandrugi Specifica ie a componentelor auxiliare pentru zidrie. Partea 3: Plase de o el pentru armarea mbinrilor orizontale Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performan e i ncercri, marcare i controlul calit ii Tuburi i racorduri de font, asamblrile lor i accesorii destinate evacurii apelor din cldiri. Condi ii, metode de ncercare i asigurarea calit ii Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 2: Aditivi pentru beton. Defini ii, condi ii, conformitate, marcare i etichetare SR EN 934-2:2003

01.01.2009 01.01.2010 01.02.2004 01.04.2006

SR EN 845-3:2004

01.01.2009 01.01.2010 01.09.2005 01.09.2006 01.09.2005 01.09.2006 01.01.2008 01.09.2009 01.01.2008 01.09.2009 01.01.2009 01.01.2009 01.03.2010 01.03.2011 01.05.2010 01.05.2011 01.03.2010 01.03.2011

67. SR EN 877:2004/A1:2007

SR EN 877:2004/A1:2007/AC:2008

68. SR EN 934-2:2009 69. SR EN 934-3:2010 70. SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidrie. Defini ii, condi ii, SR EN 934-3:2004 conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. SR EN 934-4:2002 Defini ii, condi ii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Defini ii, condi ii, conformitate, marcare i etichetare

71. SR EN 934-5:2008 72. SR EN 969:2009 73. SR EN 997:2004

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2011 01.12.2004 01.12.2006 01.01.2008 01.01.2009

Tuburi, racorduri i accesorii de font ductil i asamblarea lor pentru conducte de gaz. Cerin e i metode de ncercare Vase WC i vase WC cu rezervor alturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004/A1:2007

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1)

2901.02.2004 01.02.2005 01.06.2006 01.06.2006 01.02.2004 01.02.2005(5) (6)

74.

SR EN 998-1:2004

(2)

(3)

(4)

SR EN 998-1:2004/AC:2006

Specifica ie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru tencuire i gletuire Specifica ie a mortarelor pentru zidrie. Partea 2: Mortare pentru zidrie

75. SR EN 998-2:2004

76. SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu nclzire direct i convec ie for at, care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea spa iilor, altele dect cele casnice, pentru o putere termic mai mic sau egal cu 300 kW, care au ncorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere i/sau evacuarea produselor de ardere Sticl pentru construc ii Oglinzi din geam peliculizat cu argint folosite n interior. Partea 2: Evaluarea conformit ii/Standard de produs Sticl pentru construc ii. Crmizi de sticl i dale de sticl. Partea 2: Evaluarea conformit ii/Standard de produs

01.08.2010 01.08.2011

77. SR EN 1036-2:2008 78. SR EN 1051-2:2008 79. SR EN 1057: +A1:2010*** 80. SR EN 1096-4:2004 81. SR EN 1123-1:2002 SR EN 1123-1:2002/A1:2005 SR EN 1124-1:2002 SR EN 1124-1:2002/A1:2005

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2010 SR EN 1057:2006 01.12.2010 01.12.2010 01.09.2005 01.09.2006 01.06.2005 01.06.2006 01.06.2005 01.06.2006 01.06.2005 01.06.2006 01.06.2005 01.06.2006 SR EN 1125:2001 01.01.2009 01.01.2010 01.10.2003 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2004 01.01.2010 01.01.2010 01.10.2003 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2004 01.01.2010 01.01.2010 01.10.2003 01.10.2004 01.10.2003 01.10.2004 SR EN 1168: +A1:2008 SR EN 1279-5:2005 01.06.2006 01.06.2006 01.12.2009 01.12.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.02.2006 01.02.2007 SR EN 1317- 5:2007 01.04.2009 01.01.2011

Cupru i aliaje de cupru. evi rotunde fr sudur de cupru pentru ap i gaz utilizate la instala ii sanitare i de nclzire

Sticl pentru construc ii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformit ii/Standard de produs Tuburi i racorduri de tub pentru re ele de canalizare de o el galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerin e, ncercri, control de calitate

82.

Tuburi i racorduri de tub pentru re ele de canalizare de o el inoxidabil, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerin e, ncercri, control de calitate Accesorii pentru cldiri. Dispozitive de ieire antipanic ac ionate printr-o bar orizontal. Cerin e i metode de ncercare Accesorii pentru construc ii. Dispozitiv cu nchidere automat pentru ui. Condi ii i metode de ncercare Accesorii pentru construc ii. Dispozitive de oprire electromagnetic pentru ui batante. Condi ii i metode de ncercare Accesorii pentru construc ii. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Condi ii i metode de ncercare Produse prefabricate de beton. Fii cu goluri Sticl pentru construc ii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformit ii igle i accesorii de argil ars. Defini ii i specifica ii de produse

83. SR EN 1125:2008 SR EN 1154:2001

84. SR EN 1154:2001/A1:2003 SR EN 1155:2001

SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006

85. SR EN 1155:2001/A1:2003 SR EN 1158:2001

SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006

86. SR EN 1158:2001/A1:2003 87. SR EN 1168 + A2:2009

SR EN 1158:2001/A1:2003/AC:2006

88. SR EN 1279-5 + A1:2009 89. SR EN 1304:2005 90. SR EN 1317- 5 + A1:2008

Dispozitive de protec ie la drumuri. Partea 5: Cerin e pentru produse i evaluarea conformit ii pentru parapete de siguran

30(1) (2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010Generatoare de aer cald cu convec ie for at care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea locuin elor, prevzute cu arztoare cu ventilator cu putere termic mai mic sau egal cu 70 kW Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oal Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere(3) (4) (5) (6)

91. SR EN 1319:2010

01.10.2010 01.10.2011

92. SR EN 1337-3:2005 93. SR EN 1337-4:2004

01.01.2006 01.01.2007 01.02.2005 01.02.2006 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2006 01.01.2007 01.02.2005 01.02.2006 01.12.2004 01.06.2005 01.01.2009 01.01.2010 01.03.2004 01.03.2005 01.01.2007 01.01.2007 01.03.2004 01.03.2005 01.01.2007 01.01.2007 01.02.2004 01.02.2005 01.01.2007 01.01.2007 01.10.2002 01.10.2003 01.10.2002 01.10.2003 01.10.2002 01.10.2003 01.01.2003 01.01.2004 01.05.2004 01.05.2005 01.05.2004 01.05.2004 01.08.2003 01.08.2004 01.01.2006 01.01.2006 01.08.2003 01.08.2004 01.08.2003 01.08.2004 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2010 01.01.2011 01.07.2005 01.07.2006

SR EN 1337-4:2004/AC:2007

94. SR EN 1337-5:2005 95. SR EN 1337-6:2004 96. SR EN 1337-7:2004 97. SR EN 1337-8:2008 98. 99. 100. SR EN 1338:2004 SR EN 1339:2004 SR EN 1340:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: SR EN 1337-7:2003 Aparate de reazem sferice i cilindrice din PTFE Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem de ghidare i aparate de reazem blocate

SR EN 1338:2004/AC:2006 SR EN 1339:2004/AC:2006 SR EN 1340:2004/AC:2006

Pavele de beton. Condi ii i metode de ncercri Dale de beton. Condi ii i metode de ncercri Elemente de borduri de beton. Condi ii i metode de ncercri Dale de piatr natural pentru pavri exterioare. Condi ii i metode de ncercare Pavele de piatr natural pentru pavri exterioare. Condi ii i metode de ncercare Borduri de piatr natural pentru pavri exterioare. Condi ii i metode de ncercare

101. SR EN 1341:2002 102. SR EN 1342:2002 103. SR EN 1343:2002 104. SR EN 1344:2003 105. SR EN 1423:1999 SR EN 1423:1999/A1:2004 SR EN 1433:2003 SR EN 1433:2003/A1:2006 SR EN 1457:2003 107.

Pavele de argil ars. Condi ii i metode de ncercare

Produse pentru marcare rutier. Produse de pulverizare. Microbile de sticl, granule antiderapante i amestecul celor dou componente

106.

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni i vehicule. Clasificare, cerin e pentru proiectare i ncercare, marcare i evaluarea conformit ii

SR EN 1457:2003/A1:2003

SR EN 1457:2003/AC:2006

Couri de fum. Canale interioare de argil/ceramice. Condi ii i metode de ncercare

SR EN 1457:2003/A1:2003/AC:2007 108. SR EN 1463-1:2009 109. SR EN 1469:2005

Produse pentru marcare rutier. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condi ii ini iale de SR EN 1463-1:1999 performan Produse de piatr natural. Plci pentru pere i. Condi ii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1) (2)

31(5) (6)

110. SR EN 1504-2:2005

Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton. Defini ii, condi ii, control de calitate i evaluarea conformit ii. Partea 2: Sisteme de protec ie de suprafa pentru beton Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton. Defini ii, condi ii, controlul calit ii i evaluarea conformit ii. Partea 3: Repara ie structural i nestructural Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton. Defini ii, condi ii, controlul calit ii i evaluarea conformit ii. Partea 4: Lipire structural Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton. Defini ii, condi ii, controlul calit ii i evaluarea conformit ii. Partea 5: Produse de injec ie n beton Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton. Defini ii, condi ii, controlul calit ii i evaluarea conformit ii. Partea 6: Ancorarea armturii Produse i sisteme pentru protec ia i repararea structurilor de beton. Defini ii, condi ii, controlul calit ii i evaluarea conformit ii. Partea 7: Protec ia armturii mpotriva coroziunii Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uoare cu structur deschis Sticl pentru construc ii. Produse de baz speciale. Sticl borosilicatic. Partea 12: Evaluarea conformit ii/Standard de produs

(3)

(4)

01.09.2005 01.01.2009

111. SR EN 1504-3:2006

01.10.2006 01.01.2009

112. SR EN 1504-4:2005

01.09.2005 01.01.2009

113. SR EN 1504-5:2005

01.10.2005 01.01.2009

114. SR EN 1504-6:2007

01.06.2007 01.01.2009

115. SR EN 1504-7:2007 116. SR EN 1520:2003

01.06.2007 01.01.2009 01.09.2003 01.09.2004 01.08.2009 01.08.2009 01.09.2005 01.09.2006 01.09.2005 01.09.2006 01.05.2007 01.05.2008 01.09.2005 01.09.2006 01.01.2007 01.01.2007 SR EN 1856-1:2004 SR EN 1856-2:2004 SR EN 1857:2004 SR EN 1858:2004 01.03.2010 01.03.2011 01.03.2010 01.03.2011

SR EN 1520:2003/AC:2004

117. SR EN 1748-1-2:2004 118. SR EN 1748-2-2:2004 119. SR EN 1806:2007 120. SR EN 1825-1:2005

Sticl pentru construc ii. Produse de baz speciale Vitroceram. Partea 22: Evaluarea conformit ii/Standard de produs Couri de fum. Blocuri speciale de argil/ceramic pentru realizarea courilor de fum. Condi ii i metode de ncercare Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performan e i ncercri, marcare i controlul calit ii

SR EN 1825-1:2005/AC:2006

121. SR EN 1856-1:2009 122. SR EN 1856-2:2009 123. SR EN 1857+A1:2008 124. SR EN 1858:2009 125. SR EN 1863-2:2004 126. SR EN 1873:2006 127. SR EN 1916:2003

Couri de fum. Condi ii pentru couri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor courilor de fum Couri de fum. Condi ii pentru couri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi i elemente de racordare metalice

Couri de fum. Componente. Canale interioare de beton Couri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pere i simpli sau cu mai mul i pere i

01.01.2009 01.01.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2005 01.09.2006 01.10.2006 01.10.2009 01.08.2003 23.11.2004

Sticl pentru construc ii. Geam de sticl silicocalco-sodic clit termic. Partea 2: Evaluarea conformit ii/standard de produs Accesorii prefabricate pentru acoperi. Luminatoare de plafon de material plastic. Specifica ie de produs i metode de ncercare

SR EN 1916:2003/AC:2008

Tuburi i accesorii din beton simplu, beton slab armat i beton armat

01.01.2009 01.01.2009

32(1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(2) (3) (4)

128. 129.

SR EN 1917:2003 SR EN 1935:2003

SR EN 1917:2003/AC:2008 SR EN 1935:2003/AC:2004

Cmine de vizitare i cmine de racord din beton simplu, beton slab armat i beton armat Accesorii pentru construc ii. Balama cu ax simplu. Cerin e i metode de ncercare Produse laminate la cald din o eluri pentru construc ii. Partea 1: Condi ii tehnice generale de livrare

01.08.2003 23.11.2004

(5)

(6)

01.01.2009 01.01.2009 01.10.2002 01.12.2003 01.01.2007 01.01.2007 01.09.2005 01.09.2006 01.02.2010 01.02.2011

130. SR EN 10025-1:2005 131. SR EN 10088-4:2009

O eluri inoxidabile. Partea 4: Condi ii tehnice de livrare pentru table/table groase i benzi din o eluri rezistente la coroziune pentru utilizri la construc ii O eluri inoxidabile. Partea 5: Condi ii tehnice de livrare pentru bare, srme laminate, srme trase, profile i produse formate la rece din o eluri rezistente la coroziune pentru utilizri la construc ii Profile cave finisate la cald pentru construc ii, din o eluri de construc ie nealiate i cu granula ie fin. Partea 1: Condi ii tehnice de livrare

132. SR EN 10088-5:2009

01.01.2010 01.01.2011

133. SR EN 10210-1:2006

01.02.2007 01.02.2008

134. SR EN 10219-1:2006 135. SR EN 10224:2003

Profile cave deformate la rece pentru construc ii, din o eluri de construc ie nealiate i cu granula ie fin. Partea 1: Condi ii tehnice de livrare evi i racorduri de o el nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Condi ii tehnice de livrare

01.02.2007 01.02.2008 01.04.2006 01.04.2007 01.04.2006 01.04.2007 01.01.2010 01.01.2011 01.03.2006 01.03.2007 01.04.2006 01.04.2007 01.04.2006 01.04.2007 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2011 SR EN 12004:2001 01.01.2010 01.01.2010 01.06.2008 01.06.2010 01.11.2001 01.11.2002

SR EN 10224:2003/A1:2005

136. SR EN 10255+A1:2007 137. SR EN 10311:2005 138. 139. SR EN 10312:2003 SR EN 10340:2008

evi din o el nealiat pentru sudare i filetare. Condi ii tehnice de livrare

Asamblri pentru racordarea evilor de o el i racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile

SR EN 10312:2003/A1:2005 SR EN 10340:2008/AC:2009

evi de o el inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv al apei potabile. Condi ii tehnice de livrare O eluri turnate pentru construc ii O eluri pentru utilizri n construc ii

140. SR EN 10343:2009 141. SR EN 12004:2008

Adezivi pentru plci ceramice. Defini ii i specifica ii

142. SR EN 12050-1:2002

Sta ii de pompare a apelor uzate pentru cldiri i terenuri. Principii de construc ie i ncercare. Partea 1: Sta ii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale Sta ii de pompare a apelor uzate pentru cldiri i terenuri. Principii de construc ie i ncercare. Partea 2: Sta ii de pompare pentru ape uzate fr materii fecale Sta ii de pompare a apelor uzate pentru cldiri i terenuri. Principii de construc ie i ncercare. Partea 3: Sta ii de pompare cu aplicare limitat pentru ape uzate cu materii fecale Sta ii de pompare a apelor uzate pentru cldiri i terenuri. Principii de construc ie i ncercare. Partea 4: Robinet de re inere pentru ape uzate cu materii fecale i fr materii fecale

143. SR EN 12050-2:2002

01.10.2001 01.10.2002

144. SR EN 12050-3:2002

01.10.2001 01.10.2002

145. SR EN 12050-4:2002

01.10.2001 01.10.2002

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1) (2)

33(5) (6)

146. SR EN 12057:2005 147. SR EN 12058:2005 148. SR EN 12094-1:2004

Produse de piatr natural. Plci modulare. Condi ii Produse de piatr natural. Plci pentru pardoseli i scri. Condi ii

(3)

(4)

01.09.2005 01.09.2006 01.09.2005 01.09.2006 01.02.2004 01.05.2006

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerin e i metode de ncercare pentru dispozitive electrice automate de comand i temporizare Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerin e i metode de ncercare pentru dispozitive neelectrice automate de comand i temporizare Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerin e i metode de ncercare pentru dispozitive manuale de declanare i de oprire Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerin e i metode de ncercare pentru ansambluri de supape i declanatoarele lor

149. SR EN 12094-2:2004

01.02.2004 01.05.2006

150. SR EN 120943: 2004

01.01.2004 01.09.2005

151. SR EN 120944: 2004

01.05.2005 01.08.2007

152. SR EN 120945: 2006

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condi ii i metode de ncercare pentru SR EN 120945: 2002 distribuitoare de nalt i joas presiune i declanarea lor Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condi ii i metode de ncercare pentru SR EN 120946: 2002 dispozitivele neelectrice de scoatere din func iune Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condi ii i metode de ncercare pentru duzele sistemelor cu CO2 Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condi ii i metode de ncercare pentru racorduri Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerin e i metode de ncercare pentru detectoare speciale de incendiu Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerin e i metode de ncercare pentru manometre i presostate Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerin e i metode de ncercare pentru dispozitive mecanice de cntrire Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerin e i metode de ncercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condi ii i metode de ncercare pentru clapete antiretur

01.02.2007 01.05.2009

153. SR EN 120946: 2006 SR EN 120947: 2002 SR EN 120947: 2002/A1: 2005

01.02.2007 01.05.2009 01.10.2001 01.04.2004 01.11.2005 01.11.2006

154.

155. SR EN 120948: 2006

01.02.2007 01.05.2009

156. SR EN 120949: 2004

01.01.2004 01.09.2005

157. SR EN 1209410: 2004

01.02.2004 01.05.2006

158. SR EN 1209411: 2004

01.01.2004 01.09.2005

159. SR EN 1209412: 2004 SR EN 1209413: 2002 SR EN 1209413: 2002/AC: 2002

01.01.2004 01.09.2005 01.01.2002 01.04.2004 01.01.2010 01.01.2010

160.

34(1) (2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010Sisteme pentru controlul fumului i al gazelor fierbin i. Partea 1: Specifica ie pentru barierele de fum(3) (4) (5) (6)

161.

SR EN 12101-1: 2006 SR EN 12101-1:2006/A1:2006

01.06.2006 01.09.2008 01.12.2006 01.09.2008 01.04.2004 01.09.2006 01.04.2004 01.04.2005 01.01.2006 01.01.2006 01.04.2006 01.04.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.10.2006 01.05.2012 01.01.2008 01.01.2008 01.09.2005 01.09.2006 01.12.2004 01.06.2006 01.06.2006 01.06.2006 01.04.2002 01.09.2005 01.03.2005 01.03.2006 01.11.2006 01.01.2002 01.08.2007 01.01.2002 01.08.2007 01.09.2006 01.08.2007 01.06.2005 01.06.2005 01.01.2002 01.08.2007 01.01.2002 01.08.2007 01.09.2006 01.08.2007 01.01.2002 01.04.2004 01.01.2002 01.04.2004 01.07.2003 01.09.2005 01.01.2008 01.01.2011 01.01.2009 01.01.2011 01.01.2006 01.01.2008 01.11.2007

Sisteme pentru controlul fumului i al gazelor fierbin i. Partea 1: Cerin e relative la ecranele de oprire a fumului

162. SR EN 12101-2: 2004 SR EN 12101-3: 2003 SR EN 12101-6: 2005

Sisteme pentru controlul fumului i al gazelor fierbin i. Partea 2: Specifica ii pentru ventilatoare de evacuare natural a fumului i gazelor fierbin i Sisteme pentru controlul fumului i al gazelor fierbin i. Partea 3: Specifica ii pentru ventilatoare de evacuare a cldurii i a fumului Sisteme pentru controlul fumului i al gazelor fierbin i. Partea 6: Specifica ii pentru sisteme cu presiune diferen ial Kituri Sisteme pentru controlul fumului i al gazelor fierbin i. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

163. 164. 165.

SR EN 12101-3: 2003/AC: 2005 SR EN 12101-6: 2005/AC: 2007 SR EN 12101-10: 2006 SR EN 12101-10: 2006/AC: 2007

166. SR EN 12150-2: 2004 167. SR EN 12209: 2004

Sticl pentru construc ii. Geam de securitate de sticl silico-calco-sodic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformit ii/Standard de produs Feronerie pentru cldiri. Broate ngropate i aplicate i plci opritor, ac ionate mecanic. Cerin e i metode de ncercare

SR EN 12209: 2004/AC: 2006 SR EN 12259-1: +A1: 2002

168. SR EN 12259-1+A1: 2002/A2: 2004 SR EN 12259-2: 2002 169.

SR EN 122591 +A1: 2002/A3: 2006 SR EN 12259-2: 2002/A1: 2002 SR EN 12259-2: 2002/A2: 2006 SR EN 12259-3: 2002 SR EN 12259-2: 2002/AC: 2003

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat. Partea 1: Sprinklere

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat. Partea 2: Sistem de supape de alarm ap-ap Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat. Partea 3: Sisteme de supap de alarm ap-aer Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat. Partea 5: Detectoare de curgere a apei Straturi bituminoase. Cerin e Straturi bituminoase turnate la rece. Cerin e

170. SR EN 12259-3: 2002/A1: 2003 SR EN 12259-3: 2002/A2: 2006 SR EN 12259-4: 2002 SR EN 12259-4: 2002/A1: 2003

171.

172. SR EN 12259-5: 2003 173. SR EN 12271: 2007 174. SR EN 12273: 2008 175. SR EN 12285-2: 2005

Rezervoare de o el executate n atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pere i simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile i neinflamabile care polueaz apa

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1) (2)

35(5) (6)

176. SR EN 12326-1: 2004 177. SR EN 12337-2: 2004 178. SR EN 12352: 2006 179. SR EN 12368: 2006 180. SR EN 12380: 2003 181. SR EN 12446: 2004 182. SR EN 12467: 2006/A1: 2006 SR EN 12467: 2006/A2: 2007 SR EN 12566-1: 2002 SR EN 12566-1: 2002/A1: 2004 SR EN 12467: 2006

Produse de ardezie i piatr pentru nvelitori i placri discontinue. Partea 1: Specifica ie de produs Sticl pentru construc ii. Geam de sticl silicocalco-sodic securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformit ii/Standard de produs

(3)

(4)

01.05.2005 01.05.2008 01.09.2005 01.09.2006 01.02.2007 01.02.2008 01.02.2007 01.02.2008 01.10.2003 01.10.2004 01.02.2004 01.02.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2006 01.01.2007 01.07.2007 01.07.2008 01.12.2004 01.12.2005 01.12.2004 01.12.2005 SR EN 125663: 2006 01.11.2009 01.11.2010

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare i de securitate

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerin e, metode de ncercare i evaluarea conformit ii Couri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

Plci plane de fibrociment. Specifica ii de produse i metode de ncercare Sta ii mici de epurare a apelor uzate pn la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate Sta ii mici de epurare a apelor uzate pn la 50 PTE. Partea 3: Sta ii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate i/sau asamblate in situ Sta ii mici de epurare a apelor uzate pn la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate Bitum i lian i bituminoi. Specifica ii pentru bitumuri rutiere Agregate pentru beton

183.

184. SR EN 12566-3+A1: 2009 185. SR EN 12566-4: 2008 186. SR EN 12591: 2009 187. SR EN 12620 +A1: 2008 188. SR EN 12676-1: 2002 SR EN 12676-1: 2002/A1: 2004

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2011 SR EN 12620: 2003 01.01.2009 01.01.2010 01.02.2004 01.02.2006 01.02.2004 01.02.2006 01.01.2009 01.01.2010 SR EN 12764: 2005 SR EN 12794: 2006 01.01.2009 01.01.2010 01.02.2008 01.02.2009 01.08.2009 01.08.2009 01.07.2005 01.07.2007 01.07.2005 01.07.2007 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.07.2005 01.07.2007 01.07.2005 01.07.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2008

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performan e i caracteristici Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performan e i caracteristici Produse prefabricate de beton. Plci de pardoseal pentru adposturi de animale

189. SR EN 12737 +A1: 2008 190. SR EN 12764 +A1: 2008 191. SR EN 12794+A1: 2007 SR EN 12809: 2003 192. SR EN 12794+A1: 2007/AC: 2009 SR EN 12809: 2003/A1: 2005

Instala ii sanitare. Specifica ii pentru bi cu sistem de barbotare a apei Produse prefabricate de beton. Pilo i de funda ie

SR EN 12809: 2003/AC: 2006 SR EN 12815: 2003

SR EN 12809: 2003/A1: 2005/AC: 2008 SR EN 12815: 2003/A1: 2005

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de nclzire nominal pn la 50 kW. Cerin e i metode de ncercare

193.

SR EN 12815: 2003/AC: 2006

Aparate de gtit casnice cu combustibil solid. Cerin e i metode de ncercare

SR EN 12815: 2003/A1: 2005/AC: 2008

36(1) (2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010Produse prefabricate de beton. Elemente pentru mprejmuiri Produse prefabricate de beton. Stlpi Plci de ipsos. Defini ii, condi ii i metode de ncercare(3) (4) (5) (6)

194. SR EN 12839: 2002 195. SR EN 12843: 2005 196. SR EN 12859: 2008 197. 198. SR EN 12860: 2003 SR EN 12878: 2005 SR EN 12860: 2003/AC: 2003 SR EN 12878: 2005/AC: 2006

01.03.2002 01.03.2003 01.09.2005 01.09.2007 SR EN 12859: 2003 01.01.2009 01.01.2010 01.04.2002 01.04.2003 01.01.2010 01.01.2010 01.03.2006 01.03.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2009 01.01.2013 01.01.2009 01.01.2013 01.01.2009 01.01.2013 01.09.2005 01.09.2006 01.08.2010 01.08.2010 01.09.2005 01.09.2006 01.07.2003 01.06.2004 01.06.2006 01.06.2006 01.03.2003 01.06.2004 01.01.2010 01.01.2010 01.05.2005 01.05.2006

Lian i-adezivi pe baz de ipsos pentru plci de ipsos. Defini ii, caracteristici i metode de ncercare Pigmen i pentru colorarea materialelor de construc ie pe baz de ciment i/sau var. Specifica ii i metode de ncercare

199. SR EN 12899-1: 2007 200. SR EN 12899-2: 2007 201. SR EN 12899-3: 2007 202. SR EN 12951: 2005 203. SR EN 12966-1 +A1: 2009 204. SR EN 13024-2: 2004 205. 206. SR EN 13043: 2003 SR EN 13043: 2003/AC: 2004 SR EN 13055-1: 2003 SR EN 13055-1: 2003/AC: 2004

Semnalizare rutier vertical. Partea 1. Panouri rutiere fixe Semnalizare rutier vertical. Partea 2. Borne rutiere luminoase Semnalizare rutier vertical. Partea 3. Stlpi de dirijare pentru balizajul permanent i dispozitive reflectorizante Accesorii prefabricate pentru nvelitoare de acoperi. Scri de acoperi fixate permanent. Specifica ie de produs i metode de ncercri Sticl pentru construc ii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformit ii/standard de produs

Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere SR EN 12966-1: 2006 cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

Agregate pentru amestecuri bituminoase i pentru finisarea suprafe elor, utilizate la construc ia oselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic Agregate uoare. Partea 1: Agregate uoare pentru betoane, mortare i paste de ciment Agregate uoare. Partea 2: Agregate uoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale i pentru straturi tratate i netratate

207. SR EN 13055-2: 2004

208. SR EN 13063-1+A1: 2007

Couri de fum. Sistem de couri de fum cu pere i interiori de argil ars/ceramic. Partea 1: SR EN 13063-1: 2006 Condi ii i metode de ncercare corespunztoare determinrii rezisten ei la focul din co Couri de fum. Sistem de couri de fum cu pere i interiori de argil ars/ceramic. Partea 2: SR EN 13063-2: 2005 Cerin e i metode de ncercare n condi ii umede Couri de fum. Sistem de couri de fum cu pere i interiori de argil ars/ceramic. Partea 3: Condi ii i metode de ncercare pentru canalele de aer ale sistemului de couri Couri de fum. Anvelope exterioare de argil ars/ceramice pentru sisteme de couri de fum. Condi ii i metode de ncercare

01.05.2008 01.05.2009

209. SR EN 13063-2+A1: 2007

01.05.2008 01.05.2009

210. SR EN 13063-3: 2007 211. SR EN 13069: 2006 212. 213. SR EN 13084-5: 2005 SR EN 13084-7: 2006

01.05.2008 01.05.2009 01.05.2006 01.05.2007 01.04.2006 01.04.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.08.2006 01.08.2007 01.08.2009 01.08.2009

SR EN 13084-5: 2005/AC: 2006 SR EN 13084-7: 2006/AC: 2009

Couri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argil ars. Specifica ie de produs Couri independente. Partea 7: Specifica ii de produs ale prefabricatelor cilindrice de o el pentru couri de o el cu pere i simpli i canale interioare de o el

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1) (2)

37(5) (6)

214. SR EN 13101: 2003 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. SR EN 13108-1: 2006 SR EN 13108-2: 2006 SR EN 13108-3: 2006 SR EN 13108-4: 2006 SR EN 13108-5: 2006 SR EN 13108-6: 2006 SR EN 13108-7: 2006 SR EN 13139: 2003 SR EN 13108-1: 2006/AC: 2008 SR EN 13108-2: 2006/AC: 2008 SR EN 13108-3: 2006/AC: 2008 SR EN 13108-4: 2006/AC: 2008 SR EN 13108-5: 2006/AC: 2008 SR EN 13108-6: 2006/AC: 2008

Trepte pentru cmine de vizitare. Cerin e, marcare, ncercri i evaluarea conformit ii Mixturi asfaltice. Specifica ii de material. Partea 1: Beton asfaltic Mixturi asfaltice.Specifica ii de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru straturi foarte sub iri Mixturi asfaltice. Specifica ii de material. Partea 3: Beton asfaltic moale Mixturi asfaltice.Specifica ii de material. Partea 4: Mixtura tip Hot Rolled Asphalt Mixturi asfaltice. Specifica ii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu con inut ridicat de mastic Mixturi asfaltice. Specifica ii de material. Partea 6: Asfalt rutier turnat Mixturi asfaltice. Specifica ii de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant Agregate pentru mortare Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

(3)

(4)

01.08.2003 01.08.2004 01.03.2007 01.03.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.03.2007 01.03.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.03.2007 01.03.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.03.2007 01.03.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.03.2007 01.03.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.03.2007 01.03.2008 01.03.2007 01.03.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.03.2003 01.06.2004 01.01.2010 01.01.2010 01.03.2004 01.03.2005 SR EN 13162: 2003 SR EN 13163: 2003 SR EN 13164: 2003 SR EN 13165: 2003 SR EN 13166: 2003 SR EN 13167: 2003 SR EN 13168: 2003 SR EN 13169: 2003 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.09.2009 01.09.2010 01.03.2008 01.03.2009 01.09.2005 01.09.2007 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2009

SR EN 13108-7: 2006/AC: 2008 SR EN 13139: 2003/AC: 2004

223. SR EN 13160-1: 2003 224. SR EN 13162: 2009 225. SR EN 13163: 2009 226. SR EN 13164: 2009 227. SR EN 13165: 2009 228. SR EN 13166: 2009 229. SR EN 13167: 2009 230. SR EN 13168: 2009 231. SR EN 13169: 2009 232. SR EN 13170: 2009 233. SR EN 13171: 2009 234. SR EN 13224+A1: 2007 235. SR EN 13225: 2005 SR EN 13225: 2005/AC: 2007

Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din vat mineral (MW). Specifica ie Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specifica ie Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din spum de polistiren extrudat (XPS). Specifica ie

Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din spum rigid de poliuretan (PUR). Specifica ie Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din spum fenolic (PF). Specifica ie Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din sticl celular (CG). Specifica ie Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din vat de lemn (WW). Specifica ie

Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specifica ie

Produse termoizolante pentru cldiri. Produse SR EN 13170: 2003 fabricate din plut expandat (ICB). Specifica ie Produse termoizolante pentru cldiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specifica ie Produse prefabricate de beton. Elemente de planeu cu nervuri SR EN 13171: 2003 SR EN 13224: 2005

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structur

38(1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(2) (3) (4)

SR EN 13229: 2003

236. SR EN 13229: 2003/A2: 2005

SR EN 13229: 2003/A1: 2004 SR EN 13229: 2003/AC: 2006 SR EN 13240: 2003

01.07.2005 01.07.2007 01.06.2006 01.06.2007 01.07.2005 01.07.2007 01.07.2007 01.07.2007 01.01.2008 01.01.2008 01.07.2005 01.07.2007 01.07.2005 01.07.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2008 01.05.2004 01.05.2005

(5)

(6)

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerin e i metode de ncercare

SR EN 13229: 2003/A2: 2005/AC: 2008 SR EN 13240: 2003/A2: 2005

237.

SR EN 13240: 2003/AC: 2006

Sobe cu combustibil solid. Cerin e i metode de ncercare

SR EN 13240: 2003/A2: 2005/AC: 2007 238. SR EN 13241-1: 2004 239. SR EN 13242+A1: 2008 SR EN 13245-2: 2009*** SR EN 13245-2: 2008/AC: 2010*** SR EN 13249: 2001 SR EN 13249: 2001/A1: 2005 SR EN 13250: 2001 SR EN 13251: 2001 SR EN 13252: 2001 SR EN 13253: 2001 SR EN 13254: 2001 SR EN 13250: 2001/A1: 2005 SR EN 13251: 2001/A1: 2005 SR EN 13252: 2001/A1: 2005 SR EN 13253: 2001/A1: 2005

Ui pentru uz industrial, comercial i pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fr caracteristici de rezisten la foc sau protec ie la fum Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare n ingineria civil i n construc ii de drumuri SR EN 13242: 2003

01.01.2009 01.01.2010 01.07.2010 01.07.2011 01.07.2010 01.07.2010 01.10.2001 01.10.2002 01.11.2005 01.11.2006

240.

Materiale plastice. Profile de policlorur de vinil neplastifiat (PVC-U) pentru utilizri n construc ii. Partea 2: Profile PVC-U i PVC-UE pentru finisri de pere i i plafoane interioare i exterioare Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construc ia de drumuri i alte zone de circula ie (cu excep ia cilor ferate i a straturilor de uzur) Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construc ia de ci ferate

241.

242. 243. 244. 245.

01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.06.2006 01.06.2006 01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.06.2006 01.06.2006 01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.06.2006 01.06.2006

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea n lucrrile de terasamente, funda ii i structuri de sus inere Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate n sistemele de drenaj

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrrile de control al eroziunii (protec ii costiere, aprri de maluri) Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea n construc ii de rezervoare i baraje

246. SR EN 13254: 2001/A1: 2005 SR EN 13255: 2001

SR EN 13254: 2001/AC: 2004

247. SR EN 13255: 2001/A1: 2005 SR EN 13256: 2001

SR EN 13255: 2001/AC: 2004

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construc ia de canale

248. SR EN 13256: 2001/A1: 2005

SR EN 13256: 2001/AC: 2004

Geotextile i produse nrudite Caracteristici impuse pentru utilizarea la construc ia de tuneluri i structuri subterane

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1)

3901.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.06.2006 01.06.2006(5) (6)

249. SR EN 13257: 2001/A1: 2005 250. SR EN 13263-1+A1: 2009 251. SR EN 13265: 2003/A1: 2005 252. SR EN 13279-1: 2009 253. SR EN 13310: 2004 SR EN 13265: 2003

SR EN 13257: 2001

(2)

(3)

(4)

SR EN 13257: 2001/AC: 2004

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea n lucrrile de depozitare a deeurilor solide Silice ultra fine pentru beton. Partea 1: Defini ii, condi ii i criterii de conformitate Geotextile i produse nrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea n proiecte de depozitare a deeurilor lichide Ipsos i tencuieli de ipsos. Partea 1: Defini ii i condi ii SR EN 132791: 2005 SR EN 132631: 2005

01.01.2010 01.01.2011 01.10.2001 01.10.2002 01.06.2006 01.06.2007 01.06.2006 01.06.2006 01.10.2009 01.10.2010 01.02.2004 01.02.2006

SR EN 13265: 2003/AC: 2004

Spltorie de buctrie. Condi ii de func ionare i metode de ncercare

254. SR EN 13341: 2005

255.

SR EN 13361: 2005

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru nclzire, a benzinei i a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de polietilen injectat prin suflare, de polietilen injectat prin centrifugare i de poliamid 6 prin polimerizare anionic. Cerin e i metode de ncercare Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construc ia de rezervoare i baraje Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea n construc ia de canale Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specifica ii Pisoare de perete. Cerin e de func ionare i metode de ncercri Agregate pentru balast de cale ferat Lian i, lian i compozi i i amestecuri preparate n fabric pentru ape pe baz de sulfat de calciu. Partea 1: Defini ii i specifica ii Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos i fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice n construc ia de tunele i de structuri subterane Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construc ia de depozite de deeuri lichide, sta ii de transfer sau lucrri secundare de stocare

01.01.2006 01.01.2009

SR EN 13361: 2005/A1: 2007

01.09.2005 01.09.2006 01.06.2007 01.06.2008 01.02.2006 01.02.2007 01.03.2003 01.06.2004 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2008 01.01.2009 01.10.2003 01.06.2004 01.01.2007 01.01.2007 01.07.2005 01.07.2006 01.10.2005 01.10.2006 01.09.2005 01.09.2006 01.06.2007 01.06.2008 01.09.2005 01.09.2006 01.06.2007 01.06.2008 01.03.2006 01.03.2007 01.08.2003 01.08.2004 SR EN 13561: 2004 01.08.2009 01.08.2010 01.05.2003 01.05.2004

256. SR EN 13362: 2005 257. SR EN 13383-1: 2003 SR EN 13383-1: 2003/AC: 2004

258. SR EN 13407: 2007 259. SR EN 13450: 2003 SR EN 13450: 2003/AC: 2004

260. SR EN 13454-1: 2005 261. SR EN 13479: 2005 262. 263. SR EN 13491: 2005 SR EN 13492: 2005

SR EN 13491: 2005/A1: 2007

SR EN 13492: 2005/A1: 2007

264. SR EN 13493: 2005 265. SR EN 13502: 2003 266. SR EN 13561+A1: 2009 267. SR EN 13564-1: 2003

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea n construc ia de depozite de deeuri solide i amplasamente de depozitare Jaluzele exterioare. Cerin e de performan , inclusiv de securitate Clapete mpotriva refulrii pentru cldiri. Partea 1: Cerin e

Couri de fum. Terminale de argil ars/ceramice. Condi ii i metode de ncercare

40(1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(2)

268.

SR EN 13616: 2004

SR EN 13616: 2004/AC: 2006

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

(3)

(4)

01.05.2005 01.05.2006 01.06.2006 01.06.2006 01.03.2006 01.03.2007 01.03.2006 01.03.2007 01.08.2009 01.08.2010 01.05.2010 01.05.2011 01.04.2010 01.10.2010 01.01.2011

(5)

(6)

269. SR EN 13658-1: 2005 270. SR EN 13658-2: 2005 271. SR EN 13659+A1: 2009 272. SR EN 13693+A1: 2009 273. SR EN 13707+A2: 2009 274. SR EN 13747+A2: 2010*** 275. SR EN 13748-1: 2004/A1: 2005 276. SR EN 13748-2: 2004 277. SR EN 13808: 2005 278. SR EN 13813: 2003 279. SR EN 13815: 2007 280. SR EN 13830: 2004 281. SR EN 13859-1+A1: 2009 282. SR EN 13859-2+A1: 2009 283. SR EN 13877-3: 2005 284. SR EN 13915: 2008 285. SR EN 13924: 2006 SR EN 13924: 2006/AC: 2007 SR EN 13748-1: 2004

Plase i profiluri metalice. Defini ii, specifica ii i metode de ncercare. Partea 1: Tencuieli interioare Plase i profiluri metalice. Defini ii, specifica ii i metode de ncercri. Partea 2: Tencuieli exterioare

Elemente de nchidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerin e de performan , inclusiv de SR EN 13659: 2004 securitate Produse prefabricate de beton. Elemente speciale de acoperi Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi bituminoase armate pentru hidroizolarea acoperiului. SR EN 13707: 2005 Defini ii i caracteristici Produse prefabricate de beton. Predale pentru sisteme de planee Plci de mozaic. Partea 1: Plci de mozaic pentru utilizri la interior Plci de mozaic. Partea 2: Plci de mozaic pentru utilizri la exterior SR EN 13693: 2005

SR EN 13747: 2006+A1: 2009 01.01.2011

01.06.2005 01.10.2006 01.04.2006 01.10.2006 01.06.2005 01.06.2005 01.04.2005 01.04.2006 01.01.2010 01.01.2011 01.08.2003 01.08.2004 01.06.2007 01.06.2008 01.12.2004 01.12.2005 SR EN 138591: 2006 SR EN 138592: 2005 01.08.2009 01.08.2010 01.08.2009 01.08.2010 01.09.2005 01.09.2006 01.06.2008 01.06.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2010 01.09.2006 01.09.2007 01.07.2006 01.07.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.03.2006 01.03.2007 01.01.2007 01.01.2007

SR EN 13748-1: 2004/AC: 2005

Bitum i lian i bituminoi. Cadrul specifica iilor pentru emulsiile cationice de bitum Materiale pentru ape i pardoseli. Materiale pentru ape. Caracteristici i cerin e

Produse de ipsos cu fibre. Defini ii, condi ii i metode de ncercri Fa ade cortin. Standard de produs Foi flexibile pentru hidroizola ii. Defini ii i caracteristici ale substraturilor. Partea 1: Substraturi pentru nvelitori de acoperi discontinue Foi flexibile pentru hidroizolatii. Defini ii i caracteristici ale substraturilor. Partea 2: Substraturi pentru pere i mbracmin i rutiere de beton. Partea 3: Specifica ii pentru gujoanele utilizate la mbrcmin ile de beton

Plci prefabricate de ghips-carton cu miez de carton celular Bitum i lian i bituminoi. Specifica ii pentru bitumuri rutiere dure Compozite de izolare termic/acustic din plci de ipsos. Defini ii, condi ii i metode de ncercri Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi hidroizolante de material plastic i cauciuc pentru acoperi. Defini ii i caracteristici Materiale de rostuire pentru mbinarea panourilor de ghips-carton. Defini ii, condi ii i metode de ncercare

286. SR EN 13950: 2006 287. 288. SR EN 13956: 2006 SR EN 13963: 2005

SR EN 13956: 2006/AC: 2006 SR EN 13963: 2005/AC: 2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1)

4101.01.2005 01.07.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.10.2005 01.10.2006 01.01.2008 01.01.2009 01.09.2005 01.09.2006 01.01.2008 01.01.2009 01.09.2005 01.09.2006 01.01.2008 01.01.2009 01.03.2006 01.03.2008 01.09.2005 01.09.2006 01.01.2008 01.01.2009 01.06.2005 01.06.2006 01.12.2004 01.12.2005 01.02.2004 01.02.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.06.2005 01.06.2006 01.01.2008 01.01.2008 01.12.2010 01.12.2011 01.04.2006 01.12.2011 01.09.2006 01.09.2012 01.09.2005 01.09.2006 01.03.2006 01.03.2007 01.07.2005 01.01.2007 01.10.2005 01.01.2007(5) (6)

289.

SR EN 13964: 2004 SR EN 13967: 2005

(2)

(3)

(4)

SR EN 13964: 2004/A1: 2007

Plafoane suspendate. Condi ii i metode de ncercare

290.

SR EN 13967: 2005/A1: 2007 SR EN 13969: 2005 SR EN 13969: 2005/A1: 2007 SR EN 13970: 2005 SR EN 13970: 2005/A1: 2007

Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi de material plastic i de cauciuc de etanare mpotriva umezelii, inclusiv foi de material plastic i de cauciuc pentru etanarea cuvelajelor. Defini ii i caracteristici Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi bituminoase de etanare mpotriva umezelii, inclusiv foi bituminoase pentru etanarea cuvelajelor. Defini ii i caracteristici Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi bituminoase utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Defini ii i caracteristici

291. 292.

293. SR EN 13978-1: 2005 SR EN 13984: 2005

Produse prefabricate de beton. Garaje prefabricate de beton. Partea 1: Condi ii pentru garaje de beton monolit armat sau compuse din elemente individuale de dimensiunile unei camere Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi de material plastic i de cauciuc utilizate ca straturi pentru controlul vaporilor. Defini ii i caracteristici

294.

SR EN 13984: 2005/A1: 2007

295. SR EN 13986:2005 296. SR EN 14016-1:2004 297. SR EN 14037-1:2004 298. SR EN 14041:2004

Plci pe baz de lemn destinate construc iei. SR EN 13986:2003 Caracteristici, evaluarea conformit ii i marcare Lian i pentru ape pe baz de magnezit. Magnezita caustic i clorur de magneziu. Partea 1: Defini ii, cerin e

Panouri radiante de plafon alimentate cu ap cu temperatura sub 120C. Partea 1: Specifica ii i condi ii tehnice mbrcminte rezistent la oc, textil i stratificat pentru pardoseal. Caracteristici esen iale

SR EN 14041:2004/AC:2007 SR EN 14063-1:2005 SR EN 14063-1:2005/AC:2007

299.

300. SR EN 14064-1:2010*** 301. SR EN 14080:2005 302. SR EN 14081-1:2006 303. SR EN 14178-2:2004 304. SR EN 14179-2:2005 305. SR EN 14188-1:2005 306. SR EN 14188-2:2005

Produse termoizolante pentru cldiri. Produse de vat mineral n vrac (MV) formate in situ. Partea 1: Specifica ie pentru produsele n vrac nainte de aplicare Structuri de lemn. Lemn de construc ii cu sec iune dreptunghiular clasificat dup rezisten . Partea 1: Cerin e generale

Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Izola ie termic format in situ pe baz de agregate uoare de argil expandat. Partea 1: Specifica ie de produse n vrac nainte de instalare

Structuri de lemn. Lemn lamelat ncleiat. Cerin e

Sticl pentru construc ii. Produse pe baz de sticl silico-alcalino-pamntoas. Partea 2: Evaluarea conformit ii/Standard de produs

Sticl pentru construc ii. Geam de securitate de sticl silico-calco-sodic securizat termic i tratat Heat Soak. Partea 2: Evaluarea conformit ii/Standard de produs Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specifica ii pentru produsele de colmatare aplicate la cald Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specifica ii pentru produsele de colmatare aplicate la rece

42(1) (2)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specifica ii pentru produse de colmatare preformate(3) (4) (5) (6)

307. SR EN 14188-3:2006 308. SR EN 14190:2005 309. SR EN 14195:2005

01.11.2006

01.11.2007

Produse realizate prin prelucrarea secundar a plcilor de ghips-carton. Defini ii, condi ii i metode de ncercare

01.04.2006 01.04.2007 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.09.2006 01.09.2007 01.02.2005 01.02.2006 01.04.2007 01.04.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.11.2010 01.11.2010

SR EN 14195:2005/AC:2006

Componentele structurii metalice pentru sisteme de plci de ghips-carton. Defini ii, condi ii i metode de ncercare Cornie preformate din plci de ipsos acoperite cu carton. Defini ii, condi ii i metode de ncercare

310. SR EN 14209:2006 311. SR EN 14216:2004 312. SR EN 14246:2006

Ciment. Compozi ie, specifica ii i criterii de conformitate ale cimenturilor speciale cu cldur de hidratare foarte redus Elemente de ipsos pentru plafoane suspendate. Defini ii, condi ii i metode de ncercare Structuri de lemn. Cerin e privind produsele pentru elemente de structur prefabricate cu SR EN 14250:2005 elemente de fixare cu plac metalic ambutisat Instala ii sanitare. Lavoare colective Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din vat mineral (MW). Specifica ie Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din spum flexibil de elastomer (FEF). Specifica ie Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din sticl celular (CG). Specifica ie Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din silicat de calciu (CS). Specifica ie Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din spum de polistiren extrudat (XPS). Specifica ie

SR EN 14246:2006/AC:2007

313. SR EN 14250:2010*** 314. SR EN 14296:2005 315. SR EN 14303:2010 316. SR EN 14304:2010 317. SR EN 14305:2010 318. SR EN 14306:2010 319. SR EN 14307:2010

01.03.2006 01.03.2008 01.08.2010 01.08.2012 01.08.2010 01.08.2012 01.08.2010 01.08.2012 01.08.2010 01.08.2012 01.08.2010 01.08.2012

320. SR EN 14308:2010

Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din spum rigid de poliuretan (PUR). Specifica ie Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specifica ie Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din spum de polietilen (PEF). Specifica ie Produse termoizolante pentru echipamente de cldiri i instala ii industriale. Produse fabricate industrial din spum fenolic (PF). Specifica ie

01.08.2010 01.08.2012

321. SR EN 14309:2010

01.08.2010 01.08.2012

322. SR EN 14313:2010 323. SR EN 14314:2010

01.08.2010 01.08.2012 01.08.2010 01.08.2012

324. SR EN 14316-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Izola ie termic format in situ pe baz de produse de perlit expandat (EP). Partea 1: Specifica ie de produse liate i n vrac nainte de instalare

01.06.2005 01.06.2006

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1) (2)

43(5) (6)

325. SR EN 14317-1:2005

Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Izola ie termic format in situ pe baz de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1: Specifica ie de produse liate i n vrac nainte de instalare Sticl pentru construc ii. Geam de securitate de sticl silico-alcalino-pmntoas securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformit ii/Standard de produs Hidran i de incendiu subterani Pardoseli i parchet de lemn. Caracteristici, evaluarea conformit ii i marcare

(3)

(4)

01.06.2005 01.06.2006

326. SR EN 14321-2:2006 327. SR EN 14339:2006 328. SR EN 14342+A1:2008 329. SR EN 14351-1+A1:2010*** 330. SR EN 14353:2007+A1:2010 331. SR EN 14374:2005 332. SR EN 14384:2006 333. SR EN 14388:2006 SR EN 14388:2006/AC:2008

01.06.2006 01.06.2007 01.05.2006 01.05.2007 SR EN 14342:2005 01.03.2009 01.03.2010 01.12.2010 01.12.2010 01.11.2010 01.11.2010

Ferestre i ui. Standard de produs, caracteristici de performan . Partea 1: Ferestre SR EN 14351-1:2006 i ui exterioare pentru pietoni, fr caracteristici de rezisten la foc i/sau etaneitate la fum Profile metalice i profile caracteristice pentru fixarea plcilor de ghips-carton. Caracteristici, evaluarea conformit ii i marcaj Hidran i de incendiu supraterani SR EN 14353:2007

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat). Cerin e

01.09.2005 01.09.2006 01.05.2006 01.05.2007 01.05.2006 01.05.2007 01.01.2009 01.01.2009 01.12.2004 01.12.2005 01.01.2006 01.10.2007 SR EN 14411:2004 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2009 01.01.2010 01.03.2006 01.03.2007 01.06.2006 01.06.2006 01.06.2006 01.06.2007 01.09.2006 01.09.2007 01.01.2009 01.10.2010 01.01.2009 01.01.2009 SR EN 14528:2005 01.01.2008 01.01.2009 01.08.2009 01.08.2010 SR EN14566:2008 01.05.2010 01.11.2010 01.08.2009 01.08.2010 01.05.2006 01.08.2008 01.08.2009 01.08.2009

Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specifica ii Scri fixe pentru cmine de vizitare Asamblri de nalt rezisten cu uruburi pretensionate pentru structuri metalice. Partea 1: Cerin e generale

334. SR EN 14396:2004

335. SR EN 14399-1:2005 336. SR EN 14411:2007 337. SR EN 14428+A1:2008 338. SR EN 14449:2005 SR EN 14449:2005/AC:2006

Plci i dale ceramice. Defini ii, clasificare, caracteristici i marcare

Incinta de du. Condi ii de func ionare i metode SR EN 14428:2005 de ncercri Sticl pentru construc ii. Geam stratificat i geam de securitate stratificat. Evaluarea conformit ii/Standard de produs

339. SR EN 14471:2006 340. SR EN 14496:2006 341. SR EN 14509:2007

Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu canale interioare de material plastic. Condi ii i metode de ncercare

Adezivi pe baz de ipsos pentru compozite de izolare termic/acustic din plci de ipsos i izolant. Defini ii, condi ii i metode de ncercare Panouri sandvi autoportante izolante cu pelicul dubl de acoperire metalic. Produse fabricate. Specifica ii Bideuri. Cerin e de func ionare i metode de ncercare Structuri de lemn Conectori Cerin e

SR EN 14509:2007/AC:2009

342. SR EN 14528:2007 343. SR EN 14545:2009 344. SR EN14566.+A1:2010 345. SR EN 14592:2009 346. SR EN 14604:2006 SR EN 14604:2006/AC:2009

Prinderi mecanice pentru sisteme de plci de ghips-carton. Defini ii, condi ii i metode de ncercare

nchideri de lemn. Elemente de fixare. Cerin e Dispozitive de alarm de fum

44(1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(2) (3) (4)

347.

SR EN 14647:2006

SR EN 14647:2006/AC:2007

Ciment de aluminat de calciu. Compozi ie, specifica ii i criterii de conformitate Adezivi pentru sisteme de canalizare termoplastice fr presiune. Specifica ii Obiecte sanitare. Lavoare. Cerin e de func ionare i metode de ncercare

01.08.2006 01.08.2007 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.10.2010 01.10.2011 01.10.2005 01.10.2006 01.11.2006 01.11.2007

(5)

(6)

348. SR EN 14680:2007 349. SR EN 14688:2007 350. SR EN 14695:2010*** 351. SR EN 14716:2005 352. SR EN 14782:2006 353. SR EN 14783:2007 354. SR EN 14785:2006 355. SR EN 14800:2007 356. SR EN 14814:2007 357. SR EN 14843:2007 358. SR EN 14844+A1:2009 359. SR EN 14889-1:2007 360. SR EN 14889-2:2007 361. SR EN 14904:2006 362. SR EN 14909:2006 363. SR EN 14915:2007

Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi bitumate armate pentru hidroizolarea podurilor de beton i a altor suprafe e de beton circulate. Defini ii i caracteristici Plafoane tensionate. Condi ii i metode de ncercare

Plac metalic autoportant pentru acoperi, pentru placri la exterior i cptuiri la interior. Specifica ie i condi ii pentru produs Foi i benzi metalice sprijinite complet pentru acoperiri, placri la interior i la exterior. Specifica ie de produs i cerin e

01.07.2007 01.07.2008 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2009 SR EN 14844:2007 01.08.2009 01.08.2010 01.06.2007 01.06.2008 01.06.2007 01.06.2008 01.02.2007 01.02.2008 01.02.2007 01.02.2008 01.06.2007 01.06.2008 01.01.2008 01.01.2008 01.07.2008 01.07.2009

Aparate de nclzire de uz casnic cu convec ie cu butuci de lemn. Cerin e i metode de ncercare Tuburi flexibile metalice ondulate de securitate pentru racordarea aparatelor pentru uz casnic care utilizeaz combustibili gazoi

Adezivi pentru re ele de evi de materiale plastice pentru lichide sub presiune. Specifica ii Produse prefabricate de beton. Scri Produse prefabricate de beton. Chesoane subterane

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de o el. Defini ii, specifica ii i conformitate

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de polimer. Defini ii, specifica ii i conformitate Suprafe e pentru activit i sportive. Suprafe e pentru activit i multisportive n sal. Specifica ie

Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi hidroizolante de material plastic i cauciuc pentru etanare mpotriva ptrunderii umidit ii. Defini ii i caracteristici Lambriuri i placri de lemn masiv. Caracteristici, evaluarea conformit ii i marcare Produse termoizolante i de rambleiere pentru aplica ii de inginerie civil. Produse fabricate industrial din polistiren expandat (EPS). Specifica ie Produse termoizolante i produse uoare de umplere pentru aplica ii de inginerie civil. Produse fabricate din spum de polistiren extrudat (XPS). Specifica ie

SR EN 14915:2007/AC:2007

364. SR EN 14933:2008

365. SR EN 14934:2008 366. SR EN 14963:2007 367. SR EN 14964:2007

01.07.2008 01.07.2009 01.08.2009 01.08.2012 01.01.2008 01.01.2009

nvelitori de acoperi. Luminatoare continue de material plastic cu sau fr montan i. Clasificare, cerin e i metode de ncercare Substraturi de acoperire rigide pentru aezare discontinu. Defini ii i caracteristici

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(1) (2)

45(5) (6)

368. SR EN 14967:2006

Foi flexibile pentru hidroizola ii. Foi bituminoase pentru etanare mpotriva ptrunderii umidit ii. Defini ii i caracteristici

(3)

(4)

01.03.2007 01.03.2008

369. SR EN 14989-1:2007

Couri de fum condi ii i metode de ncercare pentru couri de fum metalice i canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de nclzire etane. Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de ardere pentru aparate tip C6 Couri de fum Condi ii i metode de ncercare pentru couri metalice i canale de alimentare cu aer din materiale diferite pentru aparate de nclzire etane. Partea 2: Canale pentru gaze de ardere alimentate cu aer pentru aparate de nclzire etane Produse prefabricate de beton. Elemente de funda ie Produse prefabricate de beton. Elemente de pere i Produse prefabricate de beton. Sisteme de planee din grinzi i blocuri de umplutur. Partea 1: Grinzi Produse prefabricate de beton. Sisteme de planee din grinzi i blocuri de umplutur. Partea 4: Blocuri de polistiren expandat

01.01.2008 01.01.2009

370. SR EN 14989-2:2008

01.01.2009 01.01.2010

371. SR EN 14991:2007 372. SR EN 14992:2007 373. SR EN 15037-1:2008 374. SR EN 15037-4:2010*** 375. SR EN 15048-1:2007 376. SR EN 15050:2007 377. SR EN 15069:2008 378. SR EN 15088:2006 379. SR EN 15102:2008 380. SR EN 15129:2010 381. SR EN 15167-1:2007 382. SR EN 15250:2007 383. SR EN 15258:2009 384. SR EN 15274:2008 385. SR EN 15275:2008 386. SR EN 15283-1+A1:2010 387. SR EN 15283-2+A1:2010

01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.05.2010 01.01.2010 01.01.2011 01.11.2010 01.11.2011

Structuri asamblate cu uruburi nepretensionate. Partea 1: Cerin e generale

01.01.2008 01.10.2009 01.02.2008 01.02.2009 01.01.2009 01.01.2010 01.10.2006 01.10.2007 01.01.2010 01.01.2011 01.08.2010 01.08.2011 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2008 01.01.2010 01.01.2010 01.01.2011 01.04.2010 01.04.2011 01.04.2010 01.04.2011 SR EN 15283-1:2008 SR EN 15283-2:2008 01.06.2010 01.06.2011 01.06.2010 01.06.2011

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru poduri Robinete de racordare de securitate pentru aparate de nclzire de uz casnic care utilizeaz combustibil gazos i alimentate prin racorduri metalice ondulate Aluminiu i aliaje de aluminiu. Produse pentru structuri n construc ii. Condi ii tehnice pentru inspec ie i livrare Tapete decorative. Tapete n rulouri i panouri Dispozitive antiseismice

Zgur granulat de furnal nalt mcinat pentru utilizare n beton, mortar i past. Partea 1: Defini ii, specifica ii i criterii de conformitate

Aparate de nclzire de uz casnic cu combustibil solid cu eliberare lent a cldurii. Cerin e i metode de ncercare Produse prefabricate de beton. Elemente de pere i pentru sus inere Adezivi structurali pentru aplica ii generale. Cerin e i metode de ncercare

Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor anaerobi pentru asamblri metalice coaxiale n structuri de cldiri i n construc ii civile Plci de ipsos armate cu fibre Defini ii, condi ii i metode de ncercri. Partea 1: Plci de ipsos armate cu esturi Plci de ipsos armate cu fibre Defini ii, condi ii i metode de ncercri. Partea 2: Plci de ipsos armate cu fibre

46(1)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 585/18.VIII.2010(2) (3) (4)

388.

SR EN 15285:2008

SR EN 15285:2008/AC:2008

Piatr aglomerat plci modulare pentru pardoseli i scri (pentru interior i exterior) Bitumuri i lian i bituminoi. Cadrul specifica iilor pentru aditivi pentru bitumuri fluidizate i fluxate Geotextile i produse nrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrri de drumuri i pentru straturi de uzur asfaltice Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrri de infrastructur n transporturi

01.01.2009 01.01.2010 01.01.2009 01.01.2009 01.06.2010 01.06.2011 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2010 01.01.2011 01.02.2009 01.02.2010 01.02.2009 01.02.2010 01.11.2010 01.11.2011

(5)

(6)

389. SR EN 15322:2010 390. SR EN 15381:2009 391. SR EN 15382:2009 392. SR EN 15435:2008 393. SR EN 15498:2008 394. SR EN 15743:2010*** 395. SR EN 15824:2009

Produse prefabricate de beton blocuri de cofraj din beton i beton celular autoclavizat propriet i i performan Produse prefabricate de beton blocuri de cofraj din beton cu adaosuri de lemn propriet i i performan

Ciment supersulfatat. Compozi ie, specifica ii i criterii de conformitate Specifica ii pentru tencuieli interioare i exterioare pe baz de mortare organice

01.04.2010 01.04.2011

* Lista cuprinde indicativele de referin ale standardelor romne din domeniul produselor pentru construc ii care au fost adoptate de Asocia ia de Standardizare din Romnia (ASRO) pn la data de 30 iulie 2010. Standardele romne prevzute n aceast list reprezint versiunile na ionale ale standardelor europene armonizate elaborate n conformitate cu prevederile Directivei 89/106/CEE, transpus n legisla ia na ional prin Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condi iilor de introducere pe pia a produselor pentru construc ii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 487 din 20 iulie 2007. ** Reprezint data la care nceteaz perioada de coexisten a standardului european armonizat cu specifica iile tehnice na ionale existente referitoare la acelai produs. NOT: Dup aceast dat, pentru evaluarea conformit ii produsului se vor aplica prevederile standardului armonizat prevzut n coloana a 2-a sau ale agrementului tehnic european. n cazul n care un standard armonizat este nlocuit cu o nou versiune, ambele versiuni ale standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformit ii produsului, pn la data prevzut n coloana a 6-a. *** Standarde adoptate de ctre Asocia ia de Standardizare din Romnia prin fil de confirmare/anun .

MINISTERUL FINAN ELOR PUBLICE

Avnd n vedere dispozi iile: art. 8 din Ordonan a de urgen a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romniei de ctre Comunitatea European, precum i a fondurilor de cofinan are aferente acestora, aprobat prin Legea nr. 22/2000, cu modificrile i completrile ulterioare; Memorandumului de n elegere dintre Guvernul Romniei i Comunitatea European privind utilizarea Fondului Na ional pentru ISPA, semnat la Bucureti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1.328/2000; memorandumurilor de finan are ISPA dintre Guvernul Romniei i Comisia European, n temeiul art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i func ionarea Ministerului Finan elor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare, Art. I. Instruc iunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea opera iunilor necesare pentru finan area de la bugetul de stat n cazul indisponibilit ii temporare a contribu iei financiare a Comunit ii Europene i n cazul compensrilor efectuate de Comisia European, precum i pentru tratamentul ministrul finan elor publice emite urmtorul ordin: dobnzii acumulate n conturile bancare ale Fondului Na ional n cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 296/2007, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific dup cum urmeaz:

ORDIN privind modificarea Instruc iunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea opera iunilor necesare pentru finan area de la bugetul de stat n cazul indisponibilit ii temporare a contribu iei financiare a Comunit ii Europene i n cazul compensrilor efectuate de Comisia European, precum i pentru tratamentul dobnzii acumulate n conturile bancare ale Fondului Na ional n cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finan elor publice nr. 296/2007