standarde minimale

Author: raluca-pantazi

Post on 04-Apr-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  1/76

  P A R T E A ILEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTEAnul 180 (XXIV) Nr. 890 bis Joi, 27 decembrie 2012

  S U M A R

  Pagina

  Anexele nr. 135 la Ordinul ministrului educaiei, cercetrii,tineretului i sportului nr. 6.560/2012 privind aprobareastandardelor minimale necesare i obligatorii pentruconferirea titlurilor didactice din nvmntul superiori a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare .... 373

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  2/76

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.20122

  A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T EA L E A D M I N I S T R A I E I P U B L I C E C E N T R A L E

  MINISTERUL EDUCAIEI, CERCETRII, TINERETULUI I SPORTULUI

  O R D I Nprivind aprobarea standardelor minimale necesare i obligatoriipentru conferirea titlurilor didactice din nvmntul superior

  i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare*)n baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare,i ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

  avnd n vedere prevederile Ordinului ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5.644/2012 privind unelemsuri de organizare i funcionare a Consiliului Naional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i Certificatelor Universitare,

  n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea i funcionarea Ministerului Educaiei, Cercetrii, Tineretuluii Sportului, cu modificrile i completrile ulterioare,

  ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului emite prezentul ordin.Art. 1. Se aprob standardele minimale necesare i

  obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din nvmntulsuperior i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare,prevzute n anexele nr. 135, care fac parte integrant dinprezentul ordin, dup cum urmeaz:

  Anexa nr. 1 Comisia MatematicAnexa nr. 2 Comisia InformaticAnexa nr. 3 Comisia FizicAnexa nr. 4 Comisia ChimieAnexa nr. 5 Comisia tiinele PmntuluiAnexa nr. 6 Comisia Inginerie civil i managementAnexa nr. 7 Comisia Ingineria materialelorAnexa nr. 8 Comisia Inginerie chimic, inginerie medical,

  tiina materialelor i nanomaterialeAnexa nr. 9 Comisia Inginerie electricAnexa nr. 10 Comisia Inginerie energeticAnexa nr. 11 Comisia Electronic, telecomunicaii i

  nanotehnologieAnexa nr. 12 Comisia Inginerie geologic, mine, petrol i gaze

  Anexa nr. 13 Comisia Inginerie aerospaial, autovehiculei transporturiAnexa nr. 14 Comisia Ingineria resurselor vegetale i animaleAnexa nr. 15 Comisia Calculatoare, tehnologia informaiei

  i ingineria sistemelorAnexa nr. 16 Comisia Inginerie industrial i managementAnexa nr. 17 Comisia Inginerie mecanic, mecatronic i

  roboticAnexa nr. 18 Comisia Ingineria mediuluiAnexa nr. 19 Comisia Biologie i biochimieAnexa nr. 20 Comisia MedicinAnexa nr. 21 Comisia Medicin veterinarAnexa nr. 22 Comisia Medicin dentarAnexa nr. 23 Comisia FarmacieAnexa nr. 24 Comisia tiine juridiceAnexa nr. 25 Comisia Sociologie, tiine politice i

  administrativeAnexa nr. 26 Comisia tiine militare, informaii i ordine

  publicAnexa nr. 27 Comisia tiine economice i administrarea

  afacerilorAnexa nr. 28 Comisia Psihologie i tiine comportamentaleAnexa nr. 29 Comisia de FilologieAnexa nr. 30 Comisia FilosofieAnexa nr. 31 Comisia Istorie i studii culturaleAnexa nr. 32 Comisia TeologieAnexa nr. 33 Comisia Arhitectur i urbanism

  Anexa nr. 34 Comisia de Arte vizualeAnexa nr. 35 Comisia Artele spectacoluluiArt. 2. (1) La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se

  abrog prevederile legale referitoare la standardele minimalenecesare i obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din

  nvmntul superior i a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, respectiv:a) prevederile art. 13, 5 i 6 din Ordinul ministrului

  educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 4.478/2011 privindaprobarea standardelor minimale necesare i obligatorii pentruconferirea titlurilor didactice din nvmntul superior, agradelor profesionale de cercetare-dezvoltare i a atestatului deabilitare, pentru domeniile tiinifice aferente panelurilor pedomenii fundamentale P1 Matematic i tiine ale naturii,P2 tiine inginereti i P3 tiine biomedicale din cadrulConsiliului Naional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor iCertificatelor Universitare, publicat n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I, nr. 448 din 27 iunie 2011;

  b) prevederile art. 13, 5 i 6 din Ordinul ministrului

  educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 4.691/2011 privindaprobarea standardelor minimale necesare i obligatorii pentruconferirea titlurilor didactice din nvmntul superior, agradelor profesionale de cercetare-dezvoltare i a atestatului deabilitare, pentru domeniile tiinifice aferente panelului pedomenii fundamentale P4 tiine sociale din cadrul ConsiliuluiNaional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i CertificatelorUniversitare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 535 din 28 iulie 2011, cu modificrile ulterioare;

  c) prevederile art. 13 i 57 din Ordinul ministruluieducaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 4.692/2011 privindaprobarea standardelor minimale necesare i obligatorii pentruconferirea titlurilor didactice din nvmntul superior, a gradelorprofesionale de cercetare-dezvoltare i a atestatului de abilitare,pentru domeniile tiinifice aferente panelului pe domeniifundamentale P5 Arte i tiine umaniste din cadrul ConsiliuluiNaional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i CertificatelorUniversitare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,nr. 540 din 29 iulie 2011, cu modificrile ulterioare.

  (2) Fac excepie prevederile referitoare la standardeleminimale necesare pentru obinerea atestatului de abilitare.

  Art. 3. Direcia general nvmnt superior, ConsiliulNaional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor i CertificatelorUniversitare i instituiile de nvmnt superior vor duce landeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. 4. Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial alRomniei, Partea I.

  Ministrul educaiei, cercetrii, tineretului i sportului,Ecaterina Andronescu

  Bucureti, 20 decembrie 2012.Nr. 6.560.

  *) Ordinul nr. 6.560/2012 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 890 din 27 decembrie 2012 i este reprodus i n acest numr bis.

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  3/76

  Anexa nr. 1 - COMISIA MATEMATIC

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE

  DIN NVMNTUL SUPERIOR I A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1.1 Definiiix M este mulimea articolelor tiinifice care prezint contribuii originale, n extenso, publicate de

  candidat, ca autor sau coautor, n reviste ISI care au un factor de impact mai mare sau egal cu0.5;

  x Mrecent este mulimea articolelor tiinifice care prezint contribuii originale, n extenso, publicatede candidat, ca autor sau coautor, n ultimii 7 ani calendaristici anteriori depunerii dosarului pentruevaluare, n reviste care au un factor de impact mai mare sau egal cu 0.5. Ultimii 7 anicalendaristici anteriori depunerii dosarului pentru evaluare n anul a se consider a fi aniicalendaristici a, a-1 a-6;

  x fi reprezint factorul de impact al revistei tiinifice n care a fost publicat articolul i;

  x ni reprezint numrul de autori ai articolului i;x

  Mi i

  i

  n

  fI

  x

  recentMi i

  irecent

  n

  fI

  x C este numrul de citri, provenind din articole publicate n reviste tiinifice care au un factor deimpact mai mare sau egal cu 0.5, care citeaz articole tiinifice publicate de candidat, ca autorsau coautor. Nu se iau n considerare citrile provenind din articole care au ca autor sau coautorcandidatul.

  1.2 Standarde minimaleProfesor universitar, cercettor tiinific gradul I,:

  5tI i 5.2trecentI i 12tC

  Confereniar universitar, cercettor tiinific gradul II:5.2tI i 5.1trecentI i 6tC

  1.3 Modelul fiei de verificare a ndeplinirii standardelor minimaleNr. Crt.

  Articol, referina bibliografic Publicat n ultimii 7 ani fi ni fi/ni1

  2 I=Total: Irecent=

  NOT: n coloana Publicat n ultimii 7 ani se bifeaz cu X articolele din M recent.

  Nr.Crt. Articlolul citat Revista si articolul in care a fost citat fi

  1.2.

  TotalNOT: Coloana fi se completeaz cu factorul de impact al revistei n care a fost publicat articolul care citeaz.

  Presedinte de comisie,

  Prof. dr. Daniel BREAZ

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 3

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  4/76

  Anexa nr. 2 - COMISIA INFORMATIC

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICEDIN NVMNTUL SUPERIOR I A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1. Principii i perspective ale evaluriiEvaluarea trebuie s reflecte nivelul implicrii n activitatea de cercetare tiinific, dezv oltare tehnologic i inovare

  (CDI), activitatea didactic-profesional (DID), precum i impactul activitii i recunoaterea acesteia la nivel naional iinternaional (RIA). n conformitate cu principiile, evaluarea va cuprinde urmtoarele perspective:a) respectarea normelor de etic a cercetrii,b) producia tiinific,c) impactul rezultatelor,d) performana academic.

  2. MetodologieFiecare dintre perspectivele a)-d) se evalueaz cu unul din calificativele: ndeplinit, nendeplinit. Gradul didactic se

  acord dac toate perspectivele sunt ndeplinite.Etica cercetrii (perspectiva a). Gradul didactic nu se acord n cazurile n care exist evidene care probeaz cautorul i atribuie (implicit sau explicit) rezultate (teoretice sau empirice), texte sau imagini care nu-i aparin, ori careprobeaz c n publicaiile sale candidatul a inclus pri copiate din literatur sau din alte surse (inclusiv manuscrise

  nepublicate ale altor autori).Producia tiinific (perspectiva b) se evalueaz prin publicaii aprute n forumuri (jurnale i conferine) specificedomeniului Informatic ori a subdomeniilor sale. Comisia CNATDCU de Informatic ine la zi pe adresa Consoriului deInformatic (https://informatica-universitaria.ro/) o list coninnd 4 categorii de reviste i conferine (notate A, B, C, D)din domeniul Informatic, precum i un serviciu Web cu care pot fi clasificate forumuri nelistate. Scorurile asociateforumurilor sunt urmtoarele:

  A 8 pct.B 4 pct.C 2 pct. Aici se vor include i LNCS-urile care nu sunt n A i B.D 1 pct. Aici intr reviste i conferine care nu se regsesc n categoriile de mai sus dar sunt indexateSCOPUS, IEEE, ACM, SPRINGER, DBLP, CiteSeerX, Zentralblatt, MathSciNet etc. (nu i forumuri de genulWSEAS, IAENG, DAAAM).

  Pentru evaluarea perspectivei b) pentru gradele de confereniar/CP II i profesor/CP I doar scorurile asociate lucrrilorce conin rezultate originale ale candidatului publicate n forumuri de categoriile A, B sau C pot fi nsumate.Workshop-urilor asociate conferinelor obin rangul conferinei numai dac nu sunt cotate separat (caz n care seevalueaz ca forumuri independente) i lucrrile lor au fost publicate n volumul conferinei principale. Lucrrile de tipposter i demonstraii de sisteme, publicate n volumul conferinei, precum i cele prezentate n workshop-uri asociateconferinelor dar publicate n volume distincte se puncteaz njumtind scorul conferinei.

  Punctajul publicaiilor se calculeaz dup formula:

  N

  i

  i

  n

  SP

  )2,1max(

  unde Si reprezint scorul asociat forumului unde a aprut publicaia, iarn este numrul de autori al lucrrii.

  Confereniar / CP II Profesor / CP IValori minimalepentru indicatorul P

  32 puncte, din care 16 puncte dinlucrri de cel puin categoria B

  56 puncte, din care 24 puncte din lucrri decategoria A i 16 puncte din lucrri de cel puincategoria B

  Impactul rezultatelor(perspectiva c) se evalueaz pe baza citrilor (fr autocitri). Citrile sunt luate n consideraredac apar n forumuri de tip A, B, C i D, dar i n teze de doctorat, monografii i cri editate, unde vor fi echivalate cutipul D. Punctajul citrilor se calculeaz dup formula:

  C

  Sji

  j1

  Ni

  max(1,ni 2)i1

  N

  unde: N numrul de lucrri citate,ni numrul de autori ai lucrrii citate,Ni numrul de citri ale lucrrii i,Sj

  i scorul asociat forumului n care apare aj-a lucrare care citeaz lucrarea i.

  4 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  5/76

  Auto-citrile (citri n articole ale oricruia dintre autori) se exclud. Citrile se consider pentru orice lucrri tiinifice,inclusiv monografii i articole aprute n publicaii din afara listelor precizate, atta timp ct lucrrile respective sunt dindomeniul Informatic. n acest caz, n calculul punctajului se consider scorul Sj

  i ca fiind 8/4/2/1, n funcie de categoriaediturii conform clasamentului SENSE1 (n ultima categorie incluzndu-se editurile din categoriile D, E i nelistate).

  Confereniar / CP II Profesor / CP IValori minimale pentruindicatorul C

  48, din care 12 puncte n forumuride minim tip B

  120, din care 40 de puncte nforumuri de minim tip B

  Performana academic (perspectiva d) se evalueaz dup indicatorii din tabelul de mai jos(n = numrul de autori):

  Cri autor/editate i capitole publicate n edituri de categoria(conform clasamentului SENSE):- cri (A)- cri (B) sau capitole (A)- cri (C) sau capitole (B)- cri (D, E i nelistate) sau capitole (C)- capitole (D, E i nelistate)

  16 / max(1, n-2)8 / max(1, n-2)4 / max(1, n-2)2 / max(1, n-2)1 / max(1, n-2)

  pe volum sau capitol

  Editor proceedings la conferine de tip:

  - A | B | C | D

  (8 | 4 | 2 | 1) /

  max(1, n-2)

  pe volum

  Publicarea unui curs universitar n format electronic 2 pe cursDirector/editor al unei reviste de tip:- A | B | C | D 24 | 12 | 6 | 3 pe revist

  Director (coordonator/responsabil) | membru al unuigrant/proiect/contract/program de cercetarenaional/internaional a crui valoare intrat n instituie este : 200.000 Euro, ca director | membru100.000 199.999 Euro, ca director | membru50.000 99.999 Euro, ca director | membru

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  6/76

  Membru n comisii de evaluare a tezelor de doctorat la ouniversitate din top:- 100 | 200 | 500 | 1000 4 | 2 | 1 | 0,5

  pe tez

  Brevete i invenii active (OSIM, ORDA etc.) 8 / max(1, n-2) pe brevet/invenieDezvoltarea de pachete i instrumente software, dezvoltarea deresurse i colecii de date de larg utilitate (probate prin numrde accesri, publicarea pe site-uri open source etc.)

  2 * nr. produse /max(1, n-2)

  pe produs

  Pozitii de conducere n organizatii profesionale:- internaionale | naionale 4 | 2 pe organizaiePremii i alte merite (la decizia universitii sau institutului decercetare)

  max 10% dinpunctajul criteriului -

  Confereniar / CP II Profesor / CP IValori minimale pentru perspectivad 36 60

  Observaie: Un procent de 10% din punctajul total (116 pct. pentru gradele de confereniar i CP II,respectiv 236 pct. pentru gradele de profesor, CP I) poate fi deplasat ntre criterii, cu respectarea cerinelorminimale (n italic n tabelele de la perspectivele b i c).

  Presedinte de comisie,

  Prof. dr. Dan CRISTEA

  6 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  7/76

  Nr.crt.

  Domen

  iulactivittilor

  Indicatori(kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale 0,4

  1.1.1.2 nationale; 0,2

  1.1.2.1 internationale 0,2

  1.1.2.2 nationale 0,1

  1.2.1 Manuale didactice 0,2

  1.2.2Indrumatoare de laborator/aplicatii;Profesor-minim 2, prim autor;Conferentiar- minim 1 ,coautor

  0,2

  2.3.2 nationale 0,2

  2.3.1 internationale 0,6

  1.4

  Coordonare de programe de studii,organizare si coordonare programe deformare continua si proiecteeducationale.Granturi/proiecte de cercetarein valoare de peste 100000 euro, castigateprin competitie

  director/ responsabil 0,4

  1.3 Brevete de inventie

  2

  I/2.0

  I=ai/nief, unde i enumer articolele careprezint contribuii tiinifice originale, inextenso, publicate de candidat, ca autor saucoautor, n reviste cotate ISI;- ai reprezint scorul de influen absolut(www.eigenfactor.org) al revistei tiinifice ncare a fost publicat articolul i, corespunzatoranului de publicare al articolului (in cazul incare anul de publicare este anterior datelorexistente in baza de date se va alege anul celmai apropiat);- ni

  efreprezint numrul efectiv de autori aipublicaiei i, care este:- ni, dac ni

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  8/76

  3

  Recunoa

  steresiimpactulactivitatii(A3)

  C/17.5

  Conditii Profesor /CS I

  1 Minim 2 puncte

  2 Minim 4 puncte

  3 Minim 2 puncte

  8 puncte

  Acad. Nicolae ZAMFIR

  Presedinte comisie

  kpi coeficient specific tipului si subcategoriei de activitate

  Ai suma activitatilor din categoria mentionata

  Conditii Conferentiar/CS II

  Minim 1 punct

  Minim 2 punct

  Minim 1 punct

  4 puncte

  unde: npi numarul de activitati din subcategorie

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  3.1 Citari in reviste indexate ISI

  C=ci/nief,unde i enumer publicaiile

  candidatului;- ci reprezint numrul de citri alepublicaiei i care provin din articole tiinifice dinreviste care sunt indexate ISI si care citeazlucrri tiinifice publicate de candidat ca autorsau coauthor. Nu se iau n considerare citrileprovenind din articole care au ca autor saucoautor candidatul (autocitrile);- ni

  efreprezint numrul efectiv de autori aipublicaiei i, care este:- ni, dac ni

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  9/76

  Nr.crt.

  D

  omeniulactivittilor

  Indicatori(kpi)

  0 1 5

  *)

  Factorul de impact cumulat al articolelorpublicate, minim 40 si autorprincipal/corespondent pe minim 10articole

  Factorul de impact cumulat al articolelorpublicate, minim 18

  2.3.2 ***) nationale 1

  3.1.1 ISI 0,5

  3.1.2 BDI 0,5

  *) Factorul de impact cumulat reprezinta suma factorilor de impact corespunzatori revistelor in care au fost publicate articolele

  **) Un articol ISI publicat intr-o revista internationala poate fi echivalat cu un Brevet international obtinut in Germania, Marea Britanie, Frana, SUA, Canada, Japonia, Coreea de Sud, Australia

  pi numarul de activitati din categoriepi

  Conditii CS II Conditii Profesor Conditii CS I

  1 0 9 0

  2 Minim 20 puncte Minim 41 puncte Minim 41 puncte

  3 Minim 15 puncte Minim 50 puncte Minim 50 puncte

  35 puncte 100 puncte 91 puncte

  coeficient specific tipului si categoriei de activitate

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  Presedinte de comisie,

  Prof. dr. Nicolae HURDUC

  ***) Un articol ISI publicat intr-o revista romaneasca poate fi echivalat cu un Brevet national

  Minim 100 citari pentruProfesor / CS I ; Minim30 citari pentruConferentiar/CSII

  2 3

  2.1

  Brevete **) ***)Brevete de inventie si inovatie

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORI I PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  Anexa nr. 4 - COMISIA CHIMIE

  1.Propunere de definitii privind structura activittii candidatului

  3. Conditii minimale (Ai)*

  4

  Categoria

  Minim 15 puncte

  38 puncte

  Nr. crt.

  Conditii ConferentiarDomeniul de activitate

  Activitatea de cercetare (A2)

  unde:

  Recunoaterea impactului activitii (A3)

  3

  Citri in reviste ISI si BDI

  Minim 20 puncte

  Activitatea didactic / profesional (A1) **

  1

  TOTAL

  Minim 35 articole pentru Profesor/ CS I dintre care 23 in revisteinternationale

  Carti sau capitole de carte

  2.3.1

  2.3.2

  4

  2

  1

  Activitateadidacicasi

  profesionala(A1)

  1.1

  3.1

  Recunoastereasi

  impactulactivitatii(A3)

  Articole in reviste cotate ISI Thomson Reuters

  Activitateadecercetare(A2)

  Director/ responsabilpentru Profesor / CS I ;Minim 1

  Membru in echipa -pentru Profesor / CS IMinim 1; pentruConferentiar/CSII -Minim 1

  Nota:

  3

  2

  nationale2.4.1.1

  2.4.2.1 nationale

  2.2 Granturi/proiecte castigate prin competitie

  1.1.1. Profesor minim 1 prim autor Profesor minim 3 ; Conferentiar

  minim 13

  2.3.1 **) internationale 10

  Minim 18 articole pentruConferentiar / CS II din care 12 inreviste internationale

  i iii iii ii

  knknknA332211

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 9

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  10/76

  Anexa nr. 5 - COMISIA TIINELE PMNTULUI

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN

  NVMNTUL SUPERIOR I A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  I1 Articole in extenso n reviste cotate ISI - Science Citation Index Expanded(SCIE), Social Sciences Citation Index (SCCI). 4 + F

  i Pe articol

  I2 Articole in extenso n reviste indexate ISI nArts & Humanities Citation Index(baz de date fr factor de impact, fiecare articol se echivaleaza cu Fi= 1).

  4 + 1 Pe articol

  I3 Numr de articole publicate in reviste indexate ISI (inclusiv inArts &Humanities Citation Index) n

  I4 Articole in extenso publicate n reviste i proceedings-uri indexate ISI 1 Pe articolI5 Articole in extenso publicate n reviste indexate n baze de date

  internaionale (BDI) 0,5 Pe articol

  I6 Teza de doctorat publicat la o editura recunoscuta CNCS, in cel puin 100exemplare 2

  I7 Cri/Atlase publicate ca unic autor sau co-autor n edituri internaionale 8 x 3/na Pe carteI8 Cri/Atlase/Hri coordonate, aprute n edituri internaionale 6 x 3/nc Pe volumI9 Capitole n volume colective publicate sub egida unor edituri internaionale

  i regsite n cel puin 6 biblioteci nregistrate in Worldcat 4 x 3/na Pe studiu/capitol

  I10 Cri/Atlase/Hri publicate n edituri naionale recunoscute CNCS 2 x 1,5/na

  Pe volum

  I11 Capitole n volume colective publicate sub egida unor edituri recunoscuteCNCS, utiliznd coeficientul de multiplicare m

  1,5 x1/na

  Pe studiu/ capitol

  I12 Citri ale publicaiilor candidatului (exclusiv autocitrile) n articole aprute nreviste cotate ISI (Science Citation Index Expanded (SCIE), Social SciencesCitation Index (SCCI), Arts & Humanities Citation Index) cu factor de impact

  (inclusiv proceedings-uri)

  0,4 /na Pe citare

  I13 Citri ale publicaiilor candidatului n articole aprute n reviste indexate ISI,n cri/capitole de cri/volume publicate sub egida unor edituriinternaionale (exclus autocitrile)

  0,3 /na Pe citare

  I14 Citri ale publicaiilor candidatului n articole publicate n reviste indexateBDI i n cri/capitole de cri/volume publicate sub egida unor edituri

  recunoscute CNCS (exclus autocitrile)0,2/ na Pe citare

  I15 Membru n comitetul tiinific al unei reviste indexat ISI 2 Pe revistI16 Membru n comitetul tiinific al unei reviste indexat BDI 0,25 Pe revistI17 Director/Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract (inclusiv

  economic)/program de cercetare internaional, ctigat prin competiie, cu ovaloare:

  > 100.000 Lei (sau echivalent);

  50.000 - 100.000.

  64

  Pe grant/proiect/contract/program

  I18 Membru n echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program decercetare internaional, ctigat prin competiie, cu o valoare:

  >100.000 lei (sau echivalent);50.000-100.000.

  43

  Pe grant/proiect/contract/program

  I19 Director / Coordonator/Responsabil al unui grant/proiect/contract (inclusiveconomic)/program de cercetare naional, ctigat prin competiie, cu o

  valoare:>100.000 lei (sau echivalent);

  50.000-100.000.

  32

  Pe grant/proiect/contract/program

  I20 Membru n echipa unui grant/proiect/contract (inclusiv economic)/program decercetare naional, ctigat prin competiie, cu o valoare:

  >100.000 lei (sau echivalent);50.000-100.000. 21

  Pe grant/proiect/

  contract/program

  10 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  11/76

  I21 Derularea activitii tiinifice n echipe de cercetare cu antrenareastudenilor/masteranzilor/doctoranzilor/tinerelor cadre didactice (cercettori)dovedit prin:

  a) publicaii comune: lucrri ISI/lucrri BDI/carte/capitole de

  carte/atlase/hri publicate/cursuri sub egida unor edituri internaionale saurecunoscute CNCS;

  b) granturi/contracte/proiecte/programe de cercetare

  5

  Pe carte/atlas,respectiv

  grant/proiect/contractinternaional

  1

  Pe capitol de

  carte/curs/hart

  3

  Pe articol ISI,respectiv

  grant/proiect/contractnaional

  1 Pe articol BDI

  - Fi factor de impact al revistei;- na numr de autori n cazul n care candidatul este coautor;- nc numr de coordonatori;- Bazele de date internaionale (BDI) acceptate sunt: ISI Web of Knowledge, ISI-Master Journal List, ERIH, Scopus,

  EBSCO, ProQuest, CEEOL, SpringerLink, Science Direct, DOAJ, Ulrichsweb, Index Copernicus, GEOREF,Genamics Journal Seek, Library of Congress Online Catalog.

  5.2. Standarde minimale i obligatorii* pentru acordarea titlurilor didactice de confereniar,profesor i a celor de cercetare CS II i CS I**

  Crite-

  riul

  Denumireindicator

  Standardul pentruProfesor CS I Confereniar CS II

  Geografie Geologie Geografie Geologie Geografie Geologie Geografie Geologie

  C1 I1- I2 25 30 30 35 15 20 20 25C2 I3 5 6 6 7 3 4 4 5C3 I4-I5 3 3 3 4 1 1 1 2C4 I6-I11 4 4 4 4 2 2 2 2C5 I12-I16 2,5 2,5 2,5 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5C6 I17- I18 4 4 4 4 Nu este

  cazulNu estecazul

  Nu estecazul

  Nu estecazul

  C7 I19- I20 10 10 10 10 2 2 2 2C8 I21 8 8 6 6 3 3 2 2

  Punctajtotal

  I1 - I2161,5 67,5 65,5 72,5 26,5 32,5 31,5 37,5

  *Punctajul total este orientativ i nu compensatoriu, ntruct este necesar atingerea standardelor minimale pentrufiecare dintre criteriile C1 C8. Pentru profesor i CSI candidatul trebuie s fie prim autor/autor principal la cel

  puin un articol publicat ntr-o revist cotat ISI. In situaia n care un candidat nu ndeplinete unul din criteriileminimale, avnd mai puin de 20% din valoarea acestuia, atunci Comisia de concurs poate considera, justificndndeplinirea cu mult peste standarde a altor indicatori, propunerea de validare a concursului.

  Preedinte de comisie,Prof. Dr. Ioan IANO

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 11

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  12/76

  Nr.crt.

  D

  omeniulactivittilor

  Indicatori(kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale nr. pagini/(2*nr. autori)

  1.1.1.2 nationale nr. pagini/(5*nr. autori)

  1.1.2.1 internationale nr. pagini/(3*nr. autori)

  1.1.2.2 nationale nr. pagini/(7*nr. autori)

  1.2.1

  Manuale, suport de curs: pentruProfesor / CS I : minim 2 din care 1ca prim autor; pentru Conferentiar /

  CS II: minim 1 ;

  nr. pagini/(10*nr. autori)

  1.2.2

  Indrumare de laborator/aplicatii;pentru Profesor/CSI-minim 2, dincare 1 prim autor; Conferentiar/CSII-minim 1

  nr. pagini/(20*nr. autori)

  1.3

  Coordonare de programe de studii,organizare si coordonare programe deformare continua si proiecteeducationale(POS,Socrates,Leonardo,sa)

  10

  (25+20*factor impact)/nr.de aut

  (25+20*factor impact)/nr.de aut

  Minim 12 pentru Profesor/CSI20/nr.de autori

  Minim 8 pentru Conferentiar/CSII20/nr.de autori

  2.3.1 cotate ISI50/nr.autori

  2.3.2 internationale, ne-cotate ISI35/nr.de autori

  2.4.1.1 internationale 20*ani de desfasurare

  2 .4.1.2 na ti onale 10*ani de desfasurare

  2.4.2.1 internationale 10*ani de desfasurare

  2 .4.2.2 na ti onale 5*ani de desfasurare

  2.5.1 Responsabil5/proiect

  2.5 2.5.2 Membru echipa 2/proiect3.1.1 ISI 5/nr aut art.citat

  3.1.2 BDI 3/nr aut art.citat

  3.2.1 internationale 10

  3.2.2 nationale 5

  3.3.1 ISI 10

  3.3.2 BDI 6

  3.3.3nationale si internationaleneindexate

  3

  3.4.1

  Conducere (rector, prorector,cancelar, decan, prodecan,director departament, directorscoala doctorala, director,director adj., sef sectie)

  5* nr.ani

  3.4.2

  Membru organisme conducere(senat, consiliu facultatii, cons.departament, cons. admin.,cons. stiintific)

  2*nr ani

  2.3.3 nationale

  Recu

  noasteresiimpactulactivitatii(A3)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate (maxim10 activitati pentru Profesor/CS I, maxim 5activitati pentru Conferentiar/CS II)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate (maxim10 activitati pentru Profesor/CS I, maxim 5

  activitati pentru Conferentiar/CS II)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate (maxim10 activitati pentru Profesor/CS I, maxim 5

  activitati pentru Conferentiar/CS II)

  Granturi/proiecte castigate princompetitie

  1.1.1

  25/nr.de autori

  Membru in colectivele de redactie saucomitete stiintifice al revistelor simanifestarilor stiintifice, organizator demanifestari stiintifice, Recenzor pentrureviste si manifestari stiintifice nationalesi internationale

  3.4

  Prezentari invitate in plenul unormanifestari stiintifice nationale siinternationale i Profesor invitat (exclusivERASMUS)

  2.1

  3.1

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  Anexa nr. 6 - COMISIA INGINERIE CIVIL I MANAGEMENT

  1.Structura activitii candidatului

  Carti/ capitole de carti caeditor/coordonator

  4

  Carti/ capitole ca autor; pentruProfesor/CSI minim 2,Conferentiar/CSII minim 1

  2 3

  1.1.2

  Citri in reviste ISI si BDI si in volumeleconferintelor ISI si BDI

  3.3

  3.2

  Minim 8 articole pentru Profesor / CS I

  Minim 5 articole pentru Conferentiar / CS II

  Director/ responsabil - Minim 2pentru Profesor / CS I ; Minim 1pentru Conferentiar / CS II

  2.4.2 Membru in echipa

  1

  2.4

  1 .2 Supor t di dact ic

  Activitatea

  didacicasiprofesionala(A1)

  1.1 Carti si capitole n carti de specialitate

  2

  Activitateadecercetare(A

  2)

  2.3

  3

  2.2

  2.4.1

  Articole in reviste si volumele unor

  manifestari stiintifice indexate in altebaze de date internationale *

  Articole in reviste cotate ISI ThomsonReuters si in volume indexate ISIproceedings

  Proprietate intelectuala, brevete deinventie

  Experienta de management

  Proiecte de cercetare/consultanta(valoare de minim 10 000 Euro

  echivalenti)

  12 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  13/76

  3.5.1 Academia Romana 30

  3.5.2ASAS, AOSR, academii deramura i CNCSIS

  15

  3.5.3 premii internationale 10

  3.5.4 premii nationale in domeniu 5

  3.6.1 Academia Romana 100

  3.6.2 ASAS, AOSR si academii de ramura 30

  3.6.3.1 internationale 30

  3.6.3.2 nationale 10

  3.6.4.1 internationale 5

  3.6.4.2 nationale 2

  3 .6.5.1 C onducere 15

  3.6.5.2 Membru 10

  *)

  Conditii CS II Conditii Profesor Conditii CS I

  1 Fara restrictii Minim 80 puncte Fara restrictii

  2 Minim 220 puncte Minim 300 puncte Minim 380 puncte

  3 Minim 30 puncte Minim 70 puncte Minim 70 puncte

  Minim 250 puncte Minim 450 puncte Minim 450 puncte

  Prof. dr. Radu DAMIAN

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  kpi Indice specific tipului si categoriei de activitate

  Presedinte comisie

  Activitatea didactic / profesional (A1) ** Minim 40 puncte

  Activitatea de cercetare (A2) Minim 180 puncte

  Recunoatere i impactul activitii (A3) Minim 30 puncte

  TOTAL Minim 250 puncte

  Nr.crt.

  Categoria

  Domeniul de activitate Conditii Conferentiar

  Asociatii profesionale3.6.4

  Consilii si organizatii n domeniuleducaiei i cercetrii

  3. Conditii minimale (Ai)

  Conducere asociatii profesionale

  3.6.5

  3.6.3

  3.5

  Membru in academii, organizatii,asociatii profesionale de prestigiu,nationale si internationale, apartenen laorganizatii din domeniul educatiei sicercetarii

  Premii

  3.6

  CRITERII OPIONALE

  unde:

  bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelorpublicate in reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, EBSCO, PROQUEST,Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

  Nota:

  i

  i

  i

  i

  i

  ikkkA

  321

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 13

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  14/76

  Nr.crt.

  Do

  meniulactivittilor

  Indicatori(kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale nr.pagini / 5 x nr.autori

  1.1.1.2nationale; Profesor minim 2,d.c. 1 prim autor; Conferentiarminim 1

  nr.pagini / 10 x nr.autori

  1.1.2.1 internationale nr.pagini / 10 x nr.editori

  1.1.2.2 nationale nr.pagini / 20 x nr.editori

  1.2.1 Manuale didactice / Monografii (minim 1) nr.pagini / 20 x nr.autori

  1.2.2 Indrumatoare de laborator/aplicatii (minim 1); nr.pagini / 25 x nr.autori

  1.3Coordonare de programe de studii, organizare sicoordonare programe de formare continua siproiecte educationale

  Director / Responsabil / MembruDirector - 15; Responsabil -

  10; Membru - 5

  Minim 5 pentru profesor / CSI

  Minim 2 pentru conferentiar / CSII

  2 .3 .1 interna ti onale35 / nr. autori (Triadic,

  Europatent)

  2.3.2 nationale 25 / nr. autori (national)

  2.4.1.1 internationale 20 x ani desfasurare

  2.4.1.2 nationale 10 x ani desfasurare

  2.4.2.1 internationale 4 x ani desfasurare

  2.4.2.2 nationale 2 x ani desfasurare

  3.1.1 ISI

  5/nr. autori pentru F I < 0.5;10/nr. autori pentru 0.5 FI 2.

  3.1.2 BDI 3 / nr. autori

  3.2.1 internationale 20

  3.2.2 nationale 10

  3 .2 .3 profesor invitat 15

  3.3.1 ISIEditor/chairman - 20 Membru -

  10 Recenzor - 5

  3.3.2 BDIEditor/chairman - 15 Membru -

  8 Recenzor - 3

  3.3.3Nationale si internationaleneindexate

  Editor/chairman - 10 Membru -5 Recenzor - 2

  3.4.1 Conducere 4 x ani desfasurare

  3.4.2 Membru 2 x ani desfasurare

  3

  2.2

  2

  2.4.1

  1

  2.4

  1.2 Material didactic / Lucrari didacticeActivitateadidacicasiprofesionala(A1)

  Articole in reviste cotate ISI Thomson Reuters si involume indexate ISI proceedings

  Activitateadecer

  cetare(A2)

  Minim 10 articole pentru Conferentiar / CSII din care min. 5in Reviste cotate ISI Th.R., din care min. 3 cu FI de min.0,5 si min. 2 ca autor principal indiferent de FI

  Reviste: 20 / nr. autori;Volume: 10 / nr. Autori, [max.

  3 articole / manifestare]

  Reviste: (25 + 20 x FI) /nr.autori; Volume: 20 / nr.

  Autori [max. 3 articole /manifestare]

  Minim 15 articole pentru Profesor / CS I din care min. 10 inReviste cotate ISI Th.R., din care min. 5 cu FI de min. 0,5,si min. 5 ca autor principal indiferent de FI

  Brevete de inventie

  1.1 Carti si capitole n carti de specialitate

  Articole in reviste si volumele unor manifestaristiintifice indexate in alte baze de date internationale*

  1.1.1 Carti/ capitole ca autor

  1.1.2

  3.2

  4

  1.Structura activitii candidatului

  2 3

  Anexa nr. 7 - COMISIA INGINERIA MATERIALELOR

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  Director/ responsabil - Minim 3 pentru Profesor /CS I dintre care cel putin unul ca director ; Minim 2pentru Conferentiar dintre care la cel putin 1director sau responsabil / CS II

  Carti/ capitole ca editor

  2.4.2 Membru in echipa

  2.1

  3.1

  2.3

  Membru in colectivele de redactie sau comitetestiintifice al revistelor si manifestarilor stiintifice,organizator de manifestari stiintifice / Recenzorpentru reviste si manifestari stiintifice nationale siinternationale indexate ISI

  Citri in reviste ISI si BDI

  3.3

  Prezentari invitate in plenul unor manifestari stiintificenationale si internationale i Profesor invitat (exclusivERASMUS)

  Recunoastereasiimpactulactivitatii(A3)

  Granturi/proiecte castigate prin competitie

  Se exclud autocitarile; lucrari citate: :articol de revista,conferinta, carte, teza, brevet inventie

  3.4Experienta de management, analiza si evaluare incercetare si/sau invatamant

  14 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  15/76

  3.5.1 Academia Romana 30

  3.5.2ASAS, AOSR, academii deramura i CNCSIS

  15

  3.5.3 premii internationale 10

  3.5.4 premii nationale in domeniu 5

  3.6.1 Academia Romana 100

  3.6.2 ASAS, AOSR si academii de ramura 10

  3.6.3.1 internationale 30

  3.6.3.2 nationale 10

  3.6.4.1 internationale 5

  3.6.4.2 nationale 3

  3.6.5.1 Conducere 30

  3.6.5.2 Membru 3

  *)

  Conditii CS II Conditii Profesor Conditii CS I

  1 Minim 40 puncte

  2 Minim 170 puncte Minim 300 puncte Minim 340 puncte

  3 Minim 30 puncte Minim 60 puncte Minim 60 puncte

  200 puncte 400 puncte 400 puncte

  Nota:

  Presedinte comisie:

  Prof. dr. Viorel A SERBAN

  Nota:

  Criterii opionale

  Premii

  unde: Ai suma activitatilor din categoria mentionata

  Membru in academii, organizatii, asociatiiprofesionale de prestigiu, nationale si internationale,apartenen la organizatii din domeniul educatiei sicercetarii

  3.6

  Domeniul de activitate

  Activitatea de cercetare (A2)

  Functie de nivelul candidatului (cadru didactic, cercetare), coeficientii A i pot avea diverse valori, inclusiv zero.

  Pentru cariera de cercettor tiinific sunt luate n considerare minimale componentele de performan tiinific (A2) i recunoatereaimpactului activitii (A3)

  200 puncte

  Activitatea didactic / profesional (A1) **

  kpi Indice specific tipului si categoriei de activitateunde:

  Recunoaterea impactului activitii (A3)

  bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate in revistecotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village,Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Referativnai Jurnal, Google Scholar.

  Minim 150 puncte

  TOTAL

  Minim 30 puncte

  Conditii Conferentiar

  3. Conditii minimale (Ai)*

  CategoriaNr.crt.

  Minim 20 puncte

  3.6.4

  3.6.5 Organizatii n domeniul educaiei i cercetrii

  3.6.3 Conducere asociatii profesionale

  Asociatii profesionale

  3.5

  A: Un articol in extenso in reviste cotate ISI Th. R se poate echivala cu doua articole publicate in rezumat in reviste cotate ISI

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  i

  i

  i

  i

  i

  i kkkA 321

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 15

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  16/76

  Anexa nr. 8 - COMISIA INGINERIE CHIMIC, INGINERIE MEDICAL, TIINA MATERIALELOR I NANOMATERIALE

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN

  NVMNTUL SUPERIOR I A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  Se definesc:

  - NT = numr total de articole n reviste ISI

  - FIC = factor de impact cumulat (suma factorilor de impact ale revistelor la momentul susinerii publice a tezei de

  doctorat sau la momentul nscrierii la concursul pentru ocuparea unei poziii didactice)

  - NP = numr articole n reviste ISI la care candidatul este autor principal (prim autor sau autor de coresponden)

  - NC = numr total de citri (din baza SCOPUS)

  1. Concurs de Confereniar/CS IIStandarde minimale (cumulative):

  a) NT 15.

  b) NP 6

  c) FIC 9

  In acest caz in calculul FIC se tine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor

  principal si respectiv de factorul de impact mprit la numarul de autori pentru revistele in care candidatul a publicat un articol n

  care nu este autor principal

  d) NC 20

  Brevetele naionale (FI = 1) i internaionale (FI = 3) intr n calculul FIC de la punctul c)

  2. Concurs de Profesor/CSIStandarde minimale (cumulative):

  a) NT 25.

  b) NP 12

  c) FIC 16

  In acest caz in calculul FIC se tine cont de factorul de impact al revistei la care candidatul a publicat un articol ca autor

  principal si respectiv de factorul de impact mprit la numarul de autori pentru revistele in care candidatul a publicat un articol n

  care nu este autor principal

  d) NC 40

  Brevetele naionale (FI = 1) i internaionale (FI = 3) intr n calculul FIC de la punctul c)

  Pentru concursurile de Conferentiar si Profesor, se recomanda universitatilor sa includa in grila proprie si criteriisuplimentare care sa tina cont de experienta didactica a candidatilor (activitate didactica, redactarea de manuale si indrumareetc.), precum si de cea stiintifica (dezvoltarea unor directii de cercetare, redactarea de monografii sau capitole la editurirecunoscute din tara si strainatate, granturi nationale si internationale castigate in calitate de director sau membru etc.).

  Pentru concursurile de CS II si CS I, se recomanda institutiilor organizatoare sa includa in grila de concurs si alte criteriicare sa tina cont de activitatea stiintifica a candidatilor (dezvoltarea unor directii de cercetare, granturi nationale si internationalecastigate in calitate de director sau membru etc.)

  Preedinte de comisie,

  Prof. dr. Horia IOVU

  16 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  17/76

  Nr.c

  rt.

  Domeniula

  ctivittilor

  Indicatori

  (kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale nr. pagini/(2*nr. autori)

  1.1.1.2 nationale nr. pagini/(5*nr. autori)

  1.1.2.1 internationale nr. pagini/(3*nr. autori)

  1.1.2.2 nationale nr. pagini/(7*nr. autori)

  1.2.1

  Suport de curs inclusiv electronic

  pentru Profesor / CS I : Minim 2

  din care 1 ca prim autor; pentru

  Conferentiar / CS II: minim 1 ;

  nr. pagini/(10*nr. autori)

  1.2.2

  Indrumare de laborator/aplicatii;

  pentru Profesor/CSI-minim 2, din

  care 1 prim autor;

  Conferentiar/CSII- minim 1

  nr. pagini/(20*nr. autori)

  1.3

  Coordonare de programe de studii,

  organizare si coordonare programe de

  formare continua si proiecte

  educationale(POS, ERASMUS, sa)

  Punctaj unic pentru fiecare

  activitate10

  Minim 16 pentru Profesor/CSI20/nr.de autori

  Minim 8 pentru Conferentiar/CSII

  2.4.1.1 internationale

  20*ani de desfasurare

  2.4.1.2 nationale10*ani de desfasurare

  2.4.2.1 internationale4*ani de desfasurare

  2.4.2.2 nationale2*ani de desfasurare

  2 .5.1 Respo nsa bil5*ani de desfasurare

  2.4 2.5.2 Membru echipa2*ani de desfasurare

  3.1.1 ISI 5/nr autori ai art.citat

  3.1.2 BDI 3/nr autori ai art.citat

  3.2.1 internationale 20

  3.2.2 nationale 5

  3.3.1 ISI 10

  3.3.2 BDI 6

  3.3.3nationale siinternationale

  neindexate

  3

  Granturi/proiecte castigate prin competitie

  Punctaj unic pentru fiecare

  activitate

  1.1.1

  1.1.2

  pentru Profesor / CS I : Minim 40

  citari; pentru Conferentiar / CS II:

  minim 20 citari

  Anexa nr. 9 - COMISIA INGINERIE ELECTRIC

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii

  2 3

  Prezentari invitate in plenul unor

  manifestari stiintifice nationale si

  internationale i Profesor invitat (exclusiv

  POS, ERASMUS)

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1. Propunere de definitii privind structura activittii candidatului

  Carti/ capitole de carti ca

  editor/coordonator

  4

  Carti cu ISBN/ capitole ca autor

  didactice sau monografii

  pentru Profesor/CSI minim 4;

  Conferentiar/CSII minim 2

  Citri in reviste si volumele conferintelor

  ISI si BDI

  3.3

  3.2

  Membru in colectivele de redactie sau

  comitete stiintifice al revistelor si

  manifestarilor stiintifice, Organizator de

  manifestari stiintifice, Recenzor pentru

  reviste si manifestari stiintifice nationale si

  internationale(punctajul se acorda pentru

  fiecare,revista,manifestare stiintifica si

  recenzie)

  Punctaj unic pentru fiecare

  activitate

  Suport didactic

  Activitateadidacicasiprofesionala(A1)

  1.1 Carti si capitole n carti de specialitate

  Articole in reviste si volumele unor

  manifestari stiintifice indexate in alte baze

  de date internationale **)

  2.1

  3.1

  2.2

  2

  1

  2.3

  1.2

  Director/ responsabil - Minim 2

  pentru Profesor / CS I ; Minim 1

  pentru Conferentiar / CS II

  2 .4 .2 membru in echipa

  Activitateadecercetare(A2)

  Contracte de cercetare/consultanta

  (valoare echivalenta de minim 2 000 Euro)

  Minim 11 articole pentru Profesor / CS I

  Minim 6 articole pentru Conferentiar / CS II

  (25+20*factor impact)/nr.de autori

  Articole in extenso in reviste cotate si in

  volume proceedings indexate ISI Thomson-

  Reuters *), brevete de inventie

  2.4.1

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 17

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  18/76

  3.4.1

  Conducere

  (rector,

  prorector,

  cancelar, decan,

  prodecan,

  director

  departament,

  director scoala

  doctorala,

  director, director

  adj., sef sectie)

  5* nr.ani

  3.4.2

  Membru

  organisme

  conducere

  (senat, consiliu

  facultatii, cons.

  departament,

  cons. admin.,

  cons. stiintific)

  2*nr. ani

  3.5.1 internationale 10

  3.5.2 nationale 5

  Academia

  Romana30

  ASAS, AOSR,

  academii deramura i CNCS

  15

  premii

  internationale10

  premii nationale

  in domeniu5

  3.7 .1 Academia Romana 100

  3.7.2ASAS, AOSR si academii de

  ramura30

  internationale 30

  nationale 10

  internationale 5

  nationale 2

  Conducere 15

  Membru 10

  Nota: Indicatorul se refera la intreaga activitate a candidatului

  Conditii

  CS II

  Profesor / Conditii CS I

  1Fara

  restrictii

  Minim 80

  puncteFara restrictii

  2Minim 190

  puncte

  Minim 300

  puncteMinim 380 puncte

  3Minim 30

  puncte

  Minim 60

  puncteMinim 60 puncte

  Minim

  220

  Minim 440

  puncteMinim 440 puncte

  Presedinte comisieProf. dr. Sorin Grigorescu

  Conducere asociatii profesionaleMembru in academii, organizatii, asociatii

  profesionale de prestigiu, nationale si

  internationale, apartenen la organizatii

  din domeniul educatiei si cercetarii

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  3.5 Referent in comisii de doctorat

  Asociatii profesionale3.7.4

  3.7.5

  3.7.3

  *) Conform situatiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS

  **) bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia

  articolelor publicate in reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier,

  Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

  Consilii si organizatii n domeniul

  educaiei i cercetrii

  Minim 150 puncte

  Conditii Conferentiar

  3. Conditii minimale (Ai)

  unde:

  Recunoaterea impactului activitii (A3)

  Minim 40 puncte

  Categoria

  Activitatea de cercetare (A2)

  TOTAL

  kpi indicator specific tipului si categoriei de activitate (conform tabelului 1)

  Premii

  Nr.

  crt.

  Minim 30 puncte

  Domeniul de activitate

  Minim 220 puncte

  Activitatea didactic / profesional (A1)

  Nota:

  3.7

  3.6

  NOTA: Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu pana la 25% cu conditia ca Indicatorul total de merit sa ramana cel din tabelul 3

  Recunoastereasiimpactulactivitatii(A3)

  3

  Experienta de management3.4

  18 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  19/76

  Nr.crt.

  Domen

  iulactivittilor

  Indicatori(kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale nr. pagini/(2*nr. autori)

  1.1.1.2 nationale nr. pagini/(5*nr. autori)

  1.1.2.1 internationale nr. pagini/(3*nr. autori)

  1.1.2.2 nationale nr. pagini/(7*nr. autori)

  1.2.1

  Manuale, suport de curs inclusiv

  electronicpentru Profesor / CS I : Minim 2 dincare 1 ca prim autor; pentruConferentiar / CS II: minim 1 ;

  nr. pagini/(10*nr. autori)

  1.2.2

  Indrumare de laborator/aplicatii;pentru Profesor/CSI-minim 2, din care1 prim autor; Conferentiar/CSII- minim1

  nr. pagini/(20*nr. autori)

  1.3Coordonare de programe de studii, organizare sicoordonare programe de formare continua siproiecte educationale(POS, ERASMUS, sa)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate 10

  (25+20*factor impact)/nr.de autori

  (25+20*factor impact)/nr.de aut

  Minim 15 pentru Profesor/CSI20/nr.de autori

  Minim10 pentru Conferentiar/CSII20/nr.de autori

  2.3.1 internationale 35/nr.de autori

  2.3.2 nationale 25/nr.de autori

  2.4.1.1 internationale20*ani de desfasurare

  2 .4 .1 .2 na ti onale10*ani de desfasurare

  2.4.2.1 internationale4*ani de desfasurare

  2 .4 .2 .2 na ti onale2*ani de desfasurare

  2.5.1 R esponsabil5*ani de desfasurare

  2,5 2,5,2 Membru echipa 2*ani de desfasurare

  3.1.1 ISI 5/nr autori ai art.citat

  3.1.2 BDI 3/nr autori ai art.citat

  3.2.1 internationale 20

  3.2.2 nationale 5

  3.3.1 ISI 10

  3.3.2 BDI 6

  3.3.3nationale si internationaleneindexate

  3

  impactulactivitatii(A3)

  Granturi/proiecte castigate prin competitie

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  1.1.1

  1.1.2

  Anexa nr. 10 - COMISIA DE INGINERIE ENERGETIC

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii

  2 3

  Prezentari invitate in plenul unor manifestari stiintificenationale si internationale i Profesor invitat (exclusivPOS, ERASMUS)

  2.1

  4

  2.3

  3.1

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1.Structura activitii candidatului

  Carti/ capitole de carti caeditor/coordonator

  Carti cu ISBN/ capitole ca autor;pentru Profesor/CSI minim 4, d.c. 1prim autor; Conferentiar/CSII minim 2

  Citri in reviste si volumele conferintelor ISI si BDI

  3.3

  3.2

  1.1 Carti si capitole n carti de specialitate

  Proprietate intelectuala, brevete de inventie

  Articole in reviste si volumele unor manifestaristiintifice indexate in alte baze de date internationale**)

  Membru in colectivele de redactie sau comitetestiintifice al revistelor si manifestarilor stiintifice,

  Organizator de manifestari stiintifice, Recenzorpentru reviste si manifestari stiintifice nationale siinternationale(punctajul se acorda pentrufiecare,revista,manifestare stiintifica si recenzie)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  3

  2.2

  2

  1

  2.4

  1.2 Suport didactic

  Activitateadidacicasiprofesionala(A1)

  Activitateadecercetare(A2)

  Contracte de cercetare/consultanta (valoareechivalenta de minim 2 000 Euro)

  Minim 8 articole pentru Profesor / CS I

  Minim 5 articole pentru Conferentiar / CS II

  Articole in reviste cotate si in volume proceedingsindexate ISI Thomson-Reuters *)

  2.4.1Director/ responsabil - Minim 2pentru Profesor / CS I ; Minim 1pentru Conferentiar / CS II

  2 .4 .2 membru in echipa

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 19

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  20/76

  3.4.1

  Conducere (rector,prorector, cancelar, decan,prodecan, directordepartament, directorscoala doctorala, director,director adj., sef sectie)

  5* nr.ani

  3.4.2

  Membru organismeconducere (senat, consiliufacultatii, cons.departament, cons. admin.,

  cons. stiintific)

  2*nr. Ani

  3.5.1 internationale 10

  3.5.2 nationale 5

  Academia Romana 30

  ASAS, AOSR, academii deramura i CNCS

  15

  premii internationale 10

  premii nationale indomeniu

  5

  3.7.1 Academia Romana 100

  3.7.2 ASAS, AOSR si academii de ramura 30

  internationale 30

  nationale 10

  internationale 5

  nationale 2

  Conducere 15

  Membru 10

  Nota: Indicatorul se refera la intreaga activitate a candidatului

  Conditii CS II Conditii Profesor Conditii CS I

  1 Fara restrictii Minim 80 puncte Fara restrictii

  2 Minim 190 puncte Minim 300 puncte Minim 380 puncte

  3 Minim 30 puncte Minim 60 puncte Minim 60 puncte

  Minim 220 puncte Minim 440 puncte Minim 440 puncte

  Presedinte comisieProf.dr.ing. Adrian BADEA

  Recunoastereasi

  Conducere asociatii profesionaleMembru in academii, organizatii, asociatiiprofesionale de prestigiu, nationale si internationale,apartenen la organizatii din domeniul educatiei sicercetarii

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  3.5 Referent in comisii de doctorat

  Asociatii profesionale3.7.4

  3.7.5

  3.7.3

  *) Conform situatiei curente de pe site-ul ISI THOMSON REUTERS**) bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate inreviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering

  Village, Cabi, Emerald, CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

  Consilii si organizatii n domeniuleducaiei i cercetrii

  Minim 150 puncte

  Conditii Conferentiar

  3.7

  3.6

  3. Conditii minimale (A i)

  unde:

  Recunoatere i impactul activitii (A3)

  Minim 40 puncte

  Domeniul de activitate

  Minim 220 puncte

  Activitatea didactic / profesional (A1)

  Categoria

  Activitatea de cercetare (A2)

  TOTAL

  kpi Indice specific tipului si categoriei de activitate

  Premii

  Nota:

  Criterii opionale

  Experienta de management

  3.4

  NOTA: Maximum unul dintre criteriile minimale poate fi redus cu pana la 25% cu conditia ca Indicatorul total de merit sa ramana cel din tabelul 3

  Nr.crt.

  Minim 30 puncte

  i

  i

  i

  i

  i

  i kkkA 321

  20 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  21/76

  Nr.crt.

  Domeniul

  activittilo

  r

  Indicatori(kpi)

  0 1 5A1.1.1 internationale 25

  A1.1.2 nationale 20

  Manuale didactice A1.2.1 10

  Articole in reviste cotate si in volumele unor manifestaristiintifice indexate ISI proceedings

  A2.1(25+20 * factor impact) /nr.de aut

  Articole in reviste si volumele unor manifestari stiintificeindexate in alte baze de date internationale (BDI)

  A2.2 20 / nr.de autori

  A 2.3 .1 i nte rn atio na le 35 / nr.de autori

  A2.3.2 nationale 25 / nr.de autori

  A2.4.1.1 internat ionale 20 * ani de desfasurare

  A2.4.1.2 nat ionale 10 * ani de desfasurare

  A2.4.2.1 internat ionale 4 * ani de desfasurare

  A2.4.2.2 nat ionale 2 * ani de desfasurare

  A3.1.1 carti, ISI 8 / nr aut art.citatA3.1.2 BDI 4 / nr aut art.citatA3.2.1 internationale 10

  A3.2.2 nationale 5

  A3.3.1 ISI 10A3.3.2 BDI 6

  A3.3.3nationale si internationaleneindexate

  3

  A3.4.1Academia Romana, ASTR,academii de ramura, premiiinternationale

  15

  A3.4.2 premii nationale in domeniu 5

  3. Conditii minimale (A i)

  Nr. crt. Domeniul de activitate Conferentiar Profesor CS I

  A1 Activitatea didactic / profesional (A1) 50 100 Fara restrictii

  A2 Activitatea de cercetare (A2) 250 500 600

  A3 Recunoaterea impactului activitii (A3) 50 100 100

  TOTAL (A) 350 700 700

  Conditii minimale obligatorii pe subcategorii Conferentiar Profesor CS I

  A1.1.1 - A1.1.2 Carti si capitole n carti de specialitate 2 carti / capitole 4 carti / capitole 4 carti / capitole

  A1.2.1-A1.2.2 Material didactic / Lucrari didactice 1 2 Fara restrictii

  Articole in reviste cotate si in volumele unor manifestari

  stiintifice indexate ISI proceedings

  6 12 12

  A2.4.1Granturi/proiecte castigate prin competitie (Director/responsabil )

  1 2 4

  A3.1.1 - A3.1.2Numar de citri in carti, reviste si volume ale unormanifestari stiintifice ISI sau BDI

  10 20 20

  Factor de impact cumulat pentru publicatii 3 6 6

  Nota:

  #

  #

  #

  Prof. dr. Corneliu BURILEANUPresedinte de comisie,

  3

  Comisia de concurs va aprecia indeplinirea conditiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea si relevanta acestora pentru postul in concurs

  #

  #

  Granturi / proiecte castigate pr in competitie

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  Premii in domeniu

  Bazele de date internationale (BDI) cu ISBN/ISSN luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate in revistecotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald,CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

  Nu se considera ca profesor invitat activitatile in cadrul programului ERASMUS

  Se exclud autocitarileFactorul de impact pentru publicatii de calculeaza prin insumarea factorilor de impact al revistelor cotate, pentru br evete se considera factor de impact echivalent 0.5 iar pentru volumele manifestarilor ISIse considera factorul de impact echivalent 0.25

  Fara restrictii

  2

  Fara restrictii

  300

  50

  350

  6

  10

  Recunoastereasiimpactulactivitatii(A3)

  3

  Activitateadecercetare(A2)

  2

  A2.1

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  unde:

  Membru in colectivele de redactie sau comitete stiintifice alrevistelor, organizator de manifestari stiintifice,internationale indexate ISI

  CS II

  CS II

  2 carti / capitole

  Membru in echipa

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1. Structura activittii candidatului

  4

  Carti si capitole n carti de specialitate in editurirecunoscute

  Subcategorii

  Carti/ monografii/ capitole ca autor;

  kpi Indice specific tipului si categoriei de activitate

  Anexa nr. 11 - COMISIA ELECTRONIC, TELECOMUNICAII I NANOTEHNOLOGIE

  Prezentari invitate in plenul unor manifestari stiintificenationale si internationale i Profesor invitat

  Citri in carti, reviste si volume ale unor manifestaristiintifice

  1

  Activitatea

  didacicasi

  profesionala

  (A1)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  Material didactic / Lucrari didactice

  Director/ responsabil

  Proprietate intelectuala, brevete de inventie, certificateORDA

  i

  i

  i

  i

  i

  ikkkA

  321

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 21

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  22/76

  Nr.crt.

  Do

  meniulactivittilor

  Indicatori(kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale nr. pagini/(2*nr. autori)

  1.1.1.2 nationale nr. pagini/(5*nr. autori)

  1.1.2.1 internationale nr. pagini/(3*nr. autori)

  1.1.2.2 nationale nr. pagini/(7*nr. autori)

  1.2.1

  Manuale, suport de curspentru Profesor / CS I : Minim 2 din care 1ca prim autor; pentru Conferentiar / CS II:minim 1 ;

  nr. pagini/(10*nr. autori)

  1.2.2Indrumare de laborator/aplicatii; pentruProfesor/CSI-minim 2, din care 1 prim autor;Conferentiar/CSII- minim 1

  nr. pagini/(20*nr. autori)

  1.3Coordonare de programe de studii, organizare sicoordonare programe de formare continua siproiecte educationale(POS,Socrates, Leonardo,sa)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate 10

  (25+20*factor impact)/nr.de autori

  (25+20*factor impact)/nr.de autori

  Minim 15 pentru Profesor/CSI20/nr.de autori

  Minim10 pentru Conferentiar/CSII

  20/nr.de autori2.3.1 internationale 35/nr.de autori

  2.3.2 nationale 25/nr.de autori

  2.4.1.1 internationale30*ani de desfasurare

  2.4.1.2 nationale15*ani de desfasurare

  2.4.2.1 internationale10*ani de desfasurare

  2.4.2.2 nationale5*ani de desfasurare

  2 .5.1 R esponsab il5*ani de desfasurare

  2,5 2.5.2 Membru in echipa 3*ani de desfasurare

  3.1.1 ISI 8/nr. autori articol citat

  3.1.2 BDI 4/nr. autori articol citat

  3.2.1 internationale 10

  3.2.2 nationale 5

  3.3.1 ISI 10

  3.3.2 BDI 6

  3.3.3nationale si internationaleneindexate

  3

  3.4.1

  Conducere (rector,prorector, cancelar, decan,prodecan, directordepartament, directorscoala doctorala, director,director adj., sef sectie)

  5* nr.ani

  3.4.2

  Membru organismeconducere (senat, consiliufacultatii, cons.departament, cons. admin.,cons. stiintific)

  2*nr ani

  Director/ responsabil - Minim 2 pentruProfesor / CS I ; Minim 1 pentruConferentiar / CS II

  2.4.2 membru in echipa

  Activitateadecercetare(A2)

  Proiecte de cercetare/consultanta (valoare deminim 5000 Euro echivalenti)

  Minim 10 articole pentru Profesor / CS I

  Minim 6 articole pentru Conferentiar / CS II

  Articole in reviste cotate ISI Thomson Reuters si involume indexate ISI proceedings

  2.2

  2

  1

  2.4

  1.2 Suport didactic

  Activitatea

  didacicasiprofesionala(A1)

  Membru in colectivele de redactie sau comitetestiintifice al revistelor si manifestarilor stiintifice,organizator de manifestari stiintifice, Recenzor pentrureviste si manifestari stiintifice nationale siinternationale

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  3

  1.1 Carti si capitole n carti de specialitate

  Proprietate intelectuala, brevete de inventie

  Articole in reviste si volumele unor manifestaristiintifice indexate in alte baze de date internationale*

  2.4.1

  Carti/ capitole ca autor;pentru Profesor/CSI minim 4, din care 1 primautor; Conferentiar/CSII minim 2

  Citri in reviste ISI si BDI

  3.3

  Anexa nr. 12 - COMISIA INGINERIE GEOLOGIC, MINE, PETROL I GAZE

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1. Structura activitii candidatului

  Carti/ capitole de carti ca editor/coordonator

  3.1

  4

  2.3

  3.2

  Recunoastereasiimpactulactivitatii(A3)

  2 3

  Prezentari invitate in plenul unor manifestari stiintificenationale si internationale i Profesor invitat (exclusivERASMUS)

  2.1

  1.1.2

  3.4 Experienta de management

  Granturi/proiecte castigate prin competitie

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  1.1.1

  22 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  23/76

  3.5.1 Academia Romana 30

  3.5.2ASAS, AOSR, academii deramura i CNCSIS

  15

  3.5.3 premii internationale 10

  3.5.4 premii nationale in domeniu 5

  3.6.1 Academia Romana 100

  3.6.2ASAS, AOSR, academii de ramura siacademii de stiinte din strainatate

  40

  3.6.3.1 internationale 30

  3.6.3.2 nationale 10

  3.6.4.1 internationale 10

  3.6.4.2 nationale 5

  3.6.5.1 Conducere 15

  3.6.5.2 Membru 10

  *)

  Condi ti i CS II Condi ti i Profesor Condi ti i CS I

  1 Fara restrictii Minim 80 puncte Fara restrictii

  2 Minim 220 puncte Minim 300 puncte Minim 380 puncte

  3 Minim 30 puncte Minim 70 puncte Minim 70 puncte

  Minim 250 puncte Minim 450 puncte Minim 450 puncte

  Condiiii opionale

  Premii

  Nota:

  Nr.crt.

  Minim 30 puncte

  Domeniul de activitate

  Minim 250 puncte

  Activitatea didactic / profesional (A1)

  Categoria

  Activitatea de cercetare (A2)

  TOTAL

  kpi Indice specific tipului si categoriei de activitate

  Minim 180 puncte

  Conditii Conferentiar

  3. Conditii minimale (Ai)

  unde:

  Recunoaterea impactului activitii (A3)

  Minim 40 puncte

  Membru in academii, organizatii, asociatiiprofesionale de prestigiu, nationale si internationale,apartenen la organizatii din domeniul educatiei sicercetarii

  3.6

  3.6.3

  bazele de date internationale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate in reviste cotate ISI, suntcele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA,Compendex, INSPEC, Google Scholar.

  Consilii si organizatii n domeniul educaieii cercetrii

  3.5

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  Asociatii profesionale3.6.4

  3.6.5

  Nota : Un articol in extenso in reviste cotate ISI Thomson Reuters se poate echivala cu 2 articole publicate in rezumat in reviste cotate ISI.

  Presedinte comisie

  Prof.univ.dr.ing.Pascu Mihai Coloja

  Conducere asociatii profesionale

  ii

  i

  i

  i

  i kkkA 321

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 23

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  24/76

  Nr.crt.

  Domeniu

  l

  Indicatori

  (kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale nr.pag/(2*nr.autori)

  1.1.1.2nationale; Profesor minim 4;

  Conferentiar minim 2nr.pag/(5*nr.autori)

  1.1.2.1 internationale nr.pag/(3*nr.editori)

  1.1.2.2 nationale nr.pag/(7*nr.editori)

  nr.pag/(10*nr.autori)

  nr.pag/(20*nr.autori)

  10* nr. ani de desfasurare

  3* nr. ani de desfasurare

  1.4Conducere proiecte de

  diploma, disertatie

  1.5 Introducere noi discipline 15

  2.3

  Articole publicate in reviste

  nationale si volumele unor

  manifestari stiintifice nationale

  si internationale neindexate

  5/nr. autori

  2.4.1.1 internationale 20* nr. ani de desfasurare

  2.4.1.2 nationale 10* nr. ani de desfasurare

  2.4.2.1 internationale 4* nr. ani de desfasurare

  2.4.2.2 nationale 2* nr. ani de desfasurare

  2.5.

  3.1.1 ISI 15/nr.autori

  3.1.2 BDI 10/nr.autori

  3.2.1 internationale 20

  3.2.2 nationale 5

  3.3.1 ISI 10

  3.3.2 BDI 8

  3.3.3nationale si internationale

  neindexate5

  3.4.1 Conducere 5* nr. ani de desfasurare

  3.4 .2 Membru/ eva lua to r 2 * nr. ani d e desfasu rare

  3

  2.2

  2

  1.1Carti si capitole n carti de

  specialitate

  1.3

  20/nr.autori;

  2.5.2. Membru in echipa

  Activitateadecercetare(A2)

  1

  2.4

  1.2Material didactic / Lucrari

  didactice

  Activita

  teadidacicasiprofesionala(A1)

  Articole in extenso in reviste

  cotate si in proceedings

  indexate ISI Thomson Reuters,

  brevete de inventii

  Articole in reviste si volume ale

  unor manifestari stiintifice,

  indexate in alte baze de date

  internationale

  Membru in colectivele de

  redactie sau comitete stiintifice

  al revistelor si manifestarilor

  stiintifice, organizator de

  manifestari stiintifice /

  Recenzor

  Anexa nr. 13 - COMISIA INGINERIE AEROSPAIAL, AUTOVEHICULE I TRANSPORTURI

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii

  1. Propunere de definitii privind structura activittii candidatului

  Citri in reviste ISI si BDI

  3.3

  4

  Granturi/proiecte castigate prin

  competitie

  3.2

  Recu

  noastereasiimpactulactivitatii(A3)

  2 3

  Prezentari invitate in plenul

  unor manifestari stiintifice

  nationale si internationale i

  Profesor invitat (exclusiv

  ERASMUS)

  2.1

  Coordonare de programe de

  studii, organizare si

  coordonare programe de

  formare continua

  Conducere lucrare de diploma/disertatie/Referent

  doctorat

  1.1.1. Carti/ capitole, ca autor

  max. 50 pct. in total

  3.4Experienta de management,analiza si evaluare in cercetare

  si/sau invatamant

  2.1.1.Minim 11 articole pentru Profesor / CS I

  2.1.2Minim 6 articol pentru Co nferentiar / CS II

  2.5.1. Director/responsabil

  3.5

  1/1,5

  internationale/nationale

  internationale/nationale

  5* nr. ani de desfasurare

  2* nr. ani de desfasurare

  (25+20*factor impact)/nr.autori

  3.1

  Referent in comisii de doctorat

  2.4.1. Director/ responsabil - Minim 2 pentru

  Profesor / CS I ; Minim 1 pentru Conferentiar / CS

  II

  max. 45 pct. in total

  2.2.1. Minim 16 pentru profesor/ CS I

  2.2.2. Minim 8 pentru conferentiar/ CS II

  2.4.2. Membru in echipa

  Internationale/nationale 10/5

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIOR I A GRADELORPROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  Proiecte de

  cercetare/consultanta cu

  mediul economic

  1.1.2. Carti/ capitole, ca editor

  1.2.1. Manuale didactice /monografii- pentru

  Profesor/CSI minim 2 din care 1 prim autor ; Pentru

  Conferentiar/CS II minim 1

  1.2.2. Indrumatoare de laborator/aplicatii;

  Profesor/CSI-minim 2, din care 1 prim autor;

  Conferentiar/CS II- minim 1

  1.3.1. Director/responsabil

  1.3.2. Membru

  24 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  25/76

  3.5.1 Academia Romana 30

  3.5.2 Academii de ramura i CNCSIS 15

  3.5.3 premii internationale 10

  3.5.4 premii nationale in domeniu 5

  3.6.1 Academia Romana 100

  3.6.2 Academii de ramura 30

  3.6.3.1 internationale 30

  3.6.3.2 nationale 15

  3.6.4.1 internationale 10

  3.6.4.2 nationale 5

  3.6.5.1 Conducere 15

  3.6.5.2 Membru 10

  Conditii CS IIConditii

  ProfesorConditii CS I

  1 Minim 180

  puncte

  2 Minim 180 puncteMinim 170

  puncteMinim 350 puncte

  3 Minim 20 puncteMinim 50

  puncteMinim 50 puncte

  200 puncte 400puncte 400 puncte

  Nota: *)

  **)

  Presedinte comisie

  Prof.dr.ing. Serban RAICU

  Criterii opionale

  kpi Indice specific tipului si categoriei de activitate

  3.6

  Membru in academii,

  organizatii, asociatii

  profesionale de prestigiu,

  nationale si internationale,

  apartenen la organizatii

  din domeniul educatiei si

  cercetarii

  Premii

  unde:

  3.7

  3.6.3 Conducere asociatii profesionale

  Organizatii n domeniul

  educaiei i cercetrii

  unde: Ai suma activitatilor din categoria mentionata

  Functie de nivelul candidatului ( cadru didactic, cercetare), coeficientii A i pot avea diverse valori,

  inclusiv zero.

  Pentru cariera de cercettor tiinific sunt luate n considerare numai componentele de performan

  tiinific (A2) i recunoaterea impactului activitii (A3)

  Activitatea didactic / profesional (A1)

  **

  Minim 100

  puncte

  Activitatea de cercetare (A2)Minim 80

  puncte

  Recunoaterea impactului activitii

  (A3)

  Minim 20

  puncte

  TOTAL 200 puncte

  Asociatii profesionale3.6.4

  3.6.5

  Nr.

  crt.

  Categoria

  Domeniul de activitateConditii

  Conferentiar

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  3. Conditii minimale (Ai)*

  i

  i

  i

  i

  i

  ikkkA

  321

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 25

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  26/76

  Anexa nr. 14 COMISIA INGINERIA RESURSELOR VEGETALE I ANIMALE

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1. Structura activitii candidatului

  Nr.

  crt.

  Domeniul

  activittilor

  Tipul activittilor Categorii si restrictii Subcategorii Indicatori(kpi)

  0 1 2 3 4 5

  1

  Activitateadidacicasiprofesionala(A1)

  1.1 Carti si capitole n carti de specialitate1.1.1

  Carti/ capitole ca autor; pentruProfesor/CSI minim 2, d.c. 1 primautor; Conferentiar/CSII minim 1

  1.1.1.1 internationale nr. pagini/(2*nr. autori)

  1.1.1.2 nationale nr. pagini/(5*nr. autori)

  1.1.2Carti/ capitole de carti caeditor/coordonator

  1.1.2.1 internationale nr. pagini/(3*nr. autori)1.1.2.2 nationale nr. pagini/(7*nr. autori)

  1.2 Suport didactic1.2.1 Manuale, suport de curs nr. pagini/(8*nr. autori)1.2.2 Indrumare de laborator/aplicatii nr. pagini/(8*nr. autori)

  1.3

  Coordonare de programe de studii,organizare si coordonare programe deformare continua si proiecteeducationale(POS,Socrates, Leonardo,sa)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate 15

  2

  Activitateadecercetare(A2)

  2.1Articole in reviste cotate ISI ThomsonReuters si in volume indexate ISIproceedings *)

  Minim 6 articole pentru Profesor / CS I(25+20*factor impact)/nr. de autori pt revistecotate ISI25/nr. de autori pt articole indexate ISIproceedingsMinim 3 articole pentru Conferentiar / CS II

  2.2Articole in reviste si volumele unormanifestari stiintifice indexate in alte bazede date internaionale *) **)

  Minim 15 pentru Profesor/CSI

  15/nr.de autoriMinim10 pentru Conferentiar/CSII

  2.3Proprietate intelectuala, brevete deinventie, tehnologii si produse omologate(soiuri,hibrizi, rase, etc)

  2.3.1 internationale 40/nr.de autori

  2.3.2 nationale 30/nr.de autori

  2.4Granturi/proiecte castigate prin competitieinclusiv proiecte de cercetare/consultanta(valoare de minim 10 000 Euro echivalent)

  2.4.1Director/ responsabil - Minim 2pentru Profesor / CS I ; Minim 1pentru Conferentiar / CS II

  2.4.1.1 internationale 20*ani de desfasurare

  2.4.1.2 nationale 10*ani de desfasurare

  2.4.2 membru in echipa2.4.2.1 internationale 4*ani de desfasurare2.4.2.2 nationale 2*ani de desfasurare

  3

  Recunoateresiimpactulactivitii(A3)

  3.1 Citri in reviste ISI si BDI3.1.1 ISI 10/nr aut art.citat3.1.2 BDI 5/nr aut art.citat

  3.2

  Prezentari invitate in plenul unormanifestari stiintifice nationale siinternationale i Profesor invitat (exclusiv

  ERASMUS)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  3.2.1 internationale 10

  3.2.2 nationale 5

  3.3

  Membru in colectivele de redactie saucomitete stiintifice al revistelor simanifestarilor stiintifice, organizator demanifestari stiintifice, recenzor pentrureviste si manifestari stiintifice nationale siinternationale

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  3.3.1 ISI 153.3.2 BDI 10

  3.3.3 nationale si internationale neindexate 5

  3.4 Experienta de management

  3.4.1 Conducere 5* nr.ani

  3.4.2 Membru organisme conducere 2*nr ani

  Criterii opionale

  3.5 Premii

  3.5.1 Academia Romana 30

  3.5.2 ASAS, AOSR, academii de ramura iCNCSIS

  15

  3.5.3 premii internationale 103.5.4 premii nationale in domeniu 5

  3.6

  Membru in academii, organizaii, asociatiiprofesionale de prestigiu, nationale siinternationale, apartenen la organizatiidin domeniul educatiei si cercetarii

  3.6.1 Academia Romana 1003.6.2 ASAS, AOSR si academii de ramura 30

  3.6.3 Conducere asociatii profesionale3.6.3.1 internationale 303.6.3.2 nationale 10

  3.6.4 Asociatii profesionale3.6.4.1 internationale 53.6.4.2 nationale 2

  3.6.5Consilii si organizatii n domeniuleducaiei i cercetrii

  3.6.5.1 Conducere 153.6.5.2 Membru 10

  Nota: *) La articolele ISI i BDI pentru autor principal / prim autor / autor corespondent, punctajul rezultat din calcul se multiplic cu coeficient 2. Se admit maxim 2 articole n acelai volum / ediie.**) bazele de date internaionale (BDI) luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari sti intifice, cu exceptia articolelor publicate in reviste cotateISI, sunt cele recunoscute pe plan tiinific internaional precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald, CSA,Compendex, INSPEC, Google Scholar. F i conform situaiei curente de pe site-ul ISI Thompson Reuters.Nota: Indicatorii se refer la ntreaga activitate a candidatului

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  unde: kpi Indice specific tipului si categoriei de activitate

  ii

  i

  i

  i

  i kkkA 321

  26 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  27/76

  3. Condiii minimale

  Nr.crt.

  Categoria

  Domeniul de activitate Conditii Conferentiar Conditii CS II Conditii Profesor Conditii CS I

  1 Activitatea didactic / profesional (A1) Minim 50 puncte Fara restrictii Minim 100 puncte Fara restrictii

  2 Activitatea de cercetare (A2) Minim 130 puncte Minim 180 puncte Minim 260 puncte Minim 360 puncte

  3 Recunoatere i impactul activitii (A3) Minim 20 puncte Minim 20puncte Minim 40 puncte Minim 40 puncte

  TOTAL Minim 200 puncte Minim 200 puncte Minim 400 puncte Minim 400 puncte

  Preedinte comisie,

  Prof. dr. Sorin Mihai CMPEANU

  MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012 27

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  28/76

  Nr.crt.

  Domeniul

  activittilo

  r

  Indicatori(kpi)

  0 1 5A1.1.1 internationale 25

  A1.1.2 nationale 20

  Manuale didactice A1.2.1 10

  Articole in reviste cotate si in volumele unor manifestaristiintifice indexate ISI proceedings

  A2.1(25+20 * factor impact) /nr.de aut

  Articole in reviste si volumele unor manifestari stiintificeindexate in alte baze de date internationale (BDI)

  A2.2 20 / nr.de autori

  A 2.3 .1 i nte rn atio na le 35 / nr.de autori

  A2.3.2 nationale 25 / nr.de autori

  A2.4.1.1 internat ionale 20 * ani de desfasurare

  A2.4.1.2 nat ionale 10 * ani de desfasurare

  A2.4.2.1 internat ionale 4 * ani de desfasurare

  A2.4.2.2 nat ionale 2 * ani de desfasurare

  A3.1.1 carti, ISI 8 / nr aut art.citatA3.1.2 BDI 4 / nr aut art.citatA3.2.1 internationale 10

  A3.2.2 nationale 5

  A3.3.1 ISI 10A3.3.2 BDI 6

  A3.3.3nationale si internationaleneindexate

  3

  A3.4.1Academia Romana, ASTR,academii de ramura, premiiinternationale

  15

  A3.4.2 premii nationale in domeniu 5

  3. Conditii minimale (A i)

  Nr. crt. Domeniul de activitate Conferentiar Profesor CS I

  A1 Activitatea didactic / profesional (A1) 50 100 Fara restrictii

  A2 Activitatea de cercetare (A2) 250 500 600

  A3 Recunoaterea impactului activitii (A3) 50 100 100

  TOTAL (A) 350 700 700

  Conditii minimale obligatorii pe subcategorii Conferentiar Profesor CS I

  A1.1.1 - A1.1.2 Carti si capitole n carti de specialitate 2 carti / capitole 4 carti / capitole 4 carti / capitole

  A1.2.1-A1.2.2 Material didactic / Lucrari didactice 1 2 Fara restrictii

  Articole in reviste cotate si in volumele unor manifestari

  stiintifice indexate ISI proceedings

  6 12 12

  A2.4.1Granturi/proiecte castigate prin competitie (Director/responsabil )

  1 2 4

  A3.1.1 - A3.1.2Numar de citri in carti, reviste si volume ale unormanifestari stiintifice ISI sau BDI

  10 20 20

  Factor de impact cumulat pentru publicatii 3 6 6

  Nota:

  #

  #

  #

  Prof. dr. Nicolae TAPUSPresedinte de comisie,

  3

  Comisia de concurs va aprecia indeplinirea conditiilor minimale obligatorii pe subcategorii privind calitatea si relevanta acestora pentru postul in concurs

  #

  #

  Granturi / proiecte castigate pr in competitie

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  Premii in domeniu

  Bazele de date internationale (BDI) cu ISBN/ISSN luate in considerare pentru articolele publicate in reviste si publicate in volumele unor manifestari stiintifice, cu exceptia articolelor publicate in revistecotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan stiintific international precum (nelimitativ): Scopus, IEEE Xplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Village, Cabi, Emerald,CSA, Compendex, INSPEC, Google Scholar.

  Nu se considera ca profesor invitat activitatile in cadrul programului ERASMUS

  Se exclud autocitarileFactorul de impact pentru publicatii de calculeaza prin insumarea factorilor de impact al revistelor cotate, pentru br evete se considera factor de impact echivalent 0.5 iar pentru volumele manifestarilor ISIse considera factorul de impact echivalent 0.25

  Fara restrictii

  2

  Fara restrictii

  300

  50

  350

  6

  10

  Recunoastereasiimpactulactivitatii(A3)

  3

  Activitateadecercetare(A2)

  2

  A2.1

  2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1+A2+A3)

  unde:

  Membru in colectivele de redactie sau comitete stiintifice alrevistelor, organizator de manifestari stiintifice,internationale indexate ISI

  CS II

  CS II

  2 carti / capitole

  Membru in echipa

  STANDARDE MINIMALE NECESARE I OBLIGATORII PENTRU CONFERIREA TITLURILOR DIDACTICE DIN NVMNTUL SUPERIORI A GRADELOR PROFESIONALE DE CERCETARE DEZVOLTARE

  1. Structura activittii candidatului

  4

  Carti si capitole n carti de specialitate in editurirecunoscute

  Subcategorii

  Carti/ monografii/ capitole ca autor;

  kpi Indice specific tipului si categoriei de activitate

  Anexa nr. 15 - COMISIA CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI INGINERIA SISTEMELOR

  Prezentari invitate in plenul unor manifestari stiintificenationale si internationale i Profesor invitat

  Citri in carti, reviste si volume ale unor manifestaristiintifice

  1

  Activitatea

  didacicasi

  profesionala

  (A1)

  Punctaj unic pentru fiecare activitate

  Material didactic / Lucrari didactice

  Director/ responsabil

  Proprietate intelectuala, brevete de inventie, certificateORDA

  i

  i

  i

  i

  i

  ikkkA

  321

  28 MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 890 bis/27.XII.2012

 • 7/30/2019 Standarde minimale

  29/76

  Nr.crt.

  Domeniul

  activittilor

  Indicatori unitari(kpi)

  0 1 5

  1.1.1.1 internationale nr. pagini/(5*nr. autori)

  1.1.1.2

  nationale (Ed. RecunoscuteCNCSIS); Profesor minim 2prim autor; Conferentiarminim 1 prim autor

  nr. pagini/(10*nr. autori)

  1.1.2.1 internationale nr. pagini/(10*nr. editori)

  1.1.2.2 nationale nr. pagini/(20*nr. editori)

  1.2.1

  Manuale didactice /monografii - Minim2 ca prim autor pentru Profesor / CS I;Minim 1 manual/monografie ca primautor pentru Conferentiar / CS II;

  nr. pagini/(20*nr. autori)

  1.2.2Indrumare de laborator/aplicatii;Profesor-minim 2 - prim autor;Conferentiar- minim 2 - coautor.

  nr. pagini/(25*nr. autori)

  1.3Coordonare de programe de studii, organizare sicoordonare programe de formare continua siproiecte educationale

  Director/ Responsabil/ Preedinte 15

  1.4 Dezvoltare de noi discipline Titular 10

  1.5 Proiecte educationale (ERASMUS, Leonardo etc.) Director/ Responsabil 10 * (ani desfasurare)

  Minim 8 articole pentru Profesor /CS I din care 2 in reviste

  Minim 5 articole pentru Conferentiar /CS II din care 1 in revista

  2.2Articole in reviste si volumele unor manifestaristiintifice indexate in alte baze de date internationale*, **

  Minim _8_ pentru profesor;Minim_5_ pentru conferentiar

  15/nr.de autori

  2.4.1 internationale 40/nr.de autori

  2.4.2 nationale 20/nr.de autori

  2.5.1.1 internationale20* val/ (10 mii *nr ani)

  2.5.1.2 nationale 10* val/ (10 mii *nr ani)

  2.5.2.1 internationale 4*nr.ani participare in proiect

  2 .5 .2 .2 nat iona le 2*nr.ani participare in proiect

  2.6Coordonare/ dezvoltare laborator/ centru cercetare(daca este si didactic, punctajul se cuantifica osingura data)

  Responsabil 40

  3.1.1 ISI 10/nr. autori articol citat

  3.1.2 BDI 5/nr. autori articol citat

  3.2.1 internationale 20

  3.2.2 nationale 10

  3.3.1 ISI 10

  3.3.2 BDI 8

  3.3.3nationale si internationaleneindexate

  5

  3.4.1 Conducere 5*ani desfasurare

  3.4.2 Membru 2*ani desfasurare

  Membru in echipa

  2.5

  2.4

  1.2 Material didactic / Lucrari didactice

  2.1Articole in Reviste cotate ISI Thomson Reuters si in

  volume indexate ISI Proceedings **

  2.3

  2.5.2

  2.5.1

  Granturi/proiecte castigate prin competitie

  (30 + 10 * fact. impact)/ (nr.deautori) (Reviste) 25/nr.de

  autori (Proceedings)

  Citri in reviste ISI si BDI

  3.3

  3.2

  Proprietate intelectuala, brevete de inventie siinovatie, etc.

  Articole in extenso in Reviste/Proceedingsnationale/internationale neindexate

  Activitateadidacica

  siprofesionala(A1)

  1

  Carti/ capitole ca autor

  3 42

  Carti si capitole n carti de specialitate

  1 .1 .2 C ar ti ca edi to r

  1.1.1

  Membru in colectivele de redactie sau comitetestiintifice al revistelor si manifestarilor stiintifice,organizator de manifestari stiintifice / Recenzentpentru reviste si manifestari stiintifice nationale siinternationale indexate ISI

  Anexa nr. 16 - COMISIA INGINERIE IN