standarde europene en - amac.md · lista termenilor echivalenţi. standarde europene en 31.03.2004...

of 73/73

Post on 02-Sep-2019

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  1

  Standarde europene ENexistente în Fondul Naţional de Documente Normative

  Situaţia la 31.03.2004

  SR EN*

  1. SR EN 1:2001 Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă deevacuare a produselor de ardere

  2. SR EN 3-1:1999 Stingătoare de incendiu portative. Partea 1: Descriere, durata de funcţionare, focare tipde clasele A şi B

  3. SR EN 3-2:1999 Stingătoare de incendiu portative. Partea 2: Etanşeitate, incercare dielectrică, incercarede tasare, dispoziţii speciale

  4. SR EN 3-3:1997 Stingătoare de incendiu portative. Construcţie, rezistenţă la presiune, incercări mecanice5. SR EN 3-4:1999 Stingătoare de incendiu portative.Partea 4: Încărcături,focare minime impuse6. SR EN 3-5:1999 Stingătoare de incendiu portative.Partea 5: Specificaţii şi încercări suplimentare7. SR EN 3-6:1997 Stingătoare de incendiu portative.Partea 5: Mod de evaluare a conformităţii

  stingătoarelor portative cu EN 3 partea 1 la partea 58. SR EN 12:1997 Produse petroliere. Determinarea presiunii de vapori Reid. Metoda umedă9. SR EN 14:1996 Dimensiunile paturilor (de pat)10. SR EN 19:1995 Marcarea aparatelor de robinetărie industrială de uz general11. SR EN 20-1:1998 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii de protecţie faţă de Lyctus

  brunneus (Stephens). Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metoda delaborator)

  12. SR EN 21:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate impotrivaAnobium punctatum (De Geer) prin transfer de larve (Metoda de laborator)

  13. SR EN 22:1999 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea acţiunii curative impotriva larvelor deHylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)

  14. SR EN 24:1996 Uşi. Măsurarea defectelor planitaţii generale a foilor de uşa15. SR EN 25:1996 Uşi. Măsurarea dimensiunilor şi a defectelor de rectangularitate ale foilor de uşă16. SR EN 26:2000 Aparate de producere instantanee a apei calde menajere echipate cu arzătoare

  atmosferice utilizand combustibil gazos17. SR EN 30-1-1+A1:2001 Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoşi. Partea 1-1: Securitate.

  Generalităţi18. SR EN 31:1999 Lavoare cu picior. Cote de racordare19. SR EN 32:2000 Lavoare suspendate. Cote de racordare20. SR EN 33:2000 Vas WC cu picior, cu rezervor de spălare pe vas. Cote de racordare21. SR EN 34:1998 Vas WC cu spalare directa şi rezervor montat pe vas. Cote de racordare22. SR EN 36:2001 Bideuri suspendate cu alimentare superioară. Cote de racordare23. SR EN 37:1999 Vas WC cu picior cu spalare directa şi alimentare independenta. Cote de racordare24. SR EN 38:1998 Vas WC suspendat cu spălare directă şi alimentare independentă. Cote de racordare25. SR EN 40-1:1994 Stâlpi pentru iluminat. Definiţii şi termeni26. SR EN 42:1996 Metode de incercare a ferestrelor. Incercarea la permeabilitate la aer27. SR EN 43:1999 Metode de incercare a uşilor. Comportarea la variaţii de umiditate a foilor de uşi plasate

  in climate uniform succesive28. SR EN 46:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii preventive impotriva larvelor

  recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus) (Metoda de laborator)29. SR EN 47:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a pragului de eficacitate impotriva larvelor

  de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). (Metoda de laborator)30. SR EN 48+AC:1998 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii curative impotriva larvelor de

  Anobium punctatum (De Geer)(Metoda de laborator)31. SR EN 49-1:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii de protecţie faţă de Anobium

  punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor.Partea 1: Aplicare prin tratament de suprafaţă (Metoda de laborator)

  32. SR EN 49-2:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii de protecţie faţă de Anobiumpunctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor.Partea 2: Aplicarea prin tratament in profunzime (Metoda de laborator)

  33. SR EN 54-1:1998 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 1: Introducere34. SR EN 54-2+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi

  semnalizare

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  2

  35. SR EN 54-4+AC:2000 Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentareelectrică

  36. SR EN 58+A1:1997 Luarea probelor de lianţi bituminoşi37. SR EN 60+A1:1998 Materiale plastice armate cu fibre de sticlă. Determinarea pierderii la calcinare38. SR EN 63:1998 Materiale plastice armate cu fibre de sticlă. Determinarea caracteristicilor la incovoiere.

  Metoda celor trei puncte39. SR EN 71-1:1995 Securitatea jucariilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice fizice40. SR EN 71-2:1996 Securitatea jucariilor. Partea 2: Inflamabilitate41. SR EN 71-3:1999 Securitatea jucariilor. Partea 3: Migrarea anumitor elemente42. SR EN 71-4:1997 Securitatea jucariilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activitaţi conexe43. SR EN 71-4:1997

  /A1:2001Securitatea jucariilor. Partea 4: Truse pentru experienţe chimice şi activitaţi conexe

  44. SR EN 71-5:1997 Securitatea jucariilor. Partea 5: Jocuri chimice (seturi) altele decat trusele pentruexperienţe chimice

  45. SR EN 71-6:1996 Securitatea jucariilor. Partea 6: Simbol grafic de avertizare a varstei46. SR EN 73:1995 Produse de protecţie a lemnului. Incercari de imbatranire accelerata a lemnului tratat

  inainte de incercari biologice. Incercare de evaporare47. SR EN 76:1997 Ambalaje pentru anumite produse alimentare preambalate. Capacitaţile recipientelor de

  sticla şi metalice48. SR EN 77:1999 Metode de incercari ale ferestrelor. Incercari de rezistenţă la vant49. SR EN 78:1996 Metode de incercare a ferestrelor. Prezentarea raportului incercarii50. SR EN 79:1999 Metode de incercare a uşilor. Comportarea foilor de uşă amplasate intre doua incaperi cu

  condiţii climatice diferite51. SR EN 84:2000 Produse de protectie a lemnului. Incercari de imbatranire accelerata a lemnului tratat

  inainte de incercari biologice. Incercare la spalare52. SR EN 85:1999 Metode de incercare a uşilor. Incercarea la şoc cu corp dur a foilor de uşi53. SR EN 86:1999 Metode de incercare a ferestrelor. Incercare la etanşeitate la apa la presiune statica54. SR EN 87:1994 Placi şi dale ceramice pentru pardoseli şi pereţi. Definiţii, clasificare, caracteristici şi

  marcare55. SR EN 101:1994 Placi şi dale ceramice. Determinarea duritaţii superficiale dupa scara Mohs56. SR EN 105:1994 Placi si dale ceramice. Determinarea rezistentei la harisare. Placi si dale glazurate57. SR EN 107:1999 Metode de incercare a ferestrelor. Incercari mecanice58. SR EN 108:1996 Metode de incercare a uţilor. Incercarea la deformare a foii de uţă in planul sau59. SR EN 111:2001 Lavoare suspendate. Cote de racordare60. SR EN 113+A1+A2:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea pragului de eficacitate impotriva

  ciupercilor basidiomycete lignicole cultivate pe mediu de gel61. SR EN 115+A1:2000 Reguli de securitate pentru construcţia şi montarea scarilor şi a trotuarelor rulante62. SR EN 116:1997 Combustibili pentru motoare diesel si pentru instalatii casnice de incalzire. Determinarea

  temperaturii limita de filtrabilitate63. SR EN 117:1995 Produs de protecţie a lemnului. Determinarea pragului de eficacitate impotriva

  Reticulitermes santonensis de Feytaud (Metoda de laborator)64. SR EN 118:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacitaţii preventive impotriva

  Reticulitermes santonensis de Feytaud (Metoda de laborator)65. SR EN 120:1995 Placi pe baza de lemn. Determinare a conţinutului de aldehida formica. Metoda de

  extracţie numita metoda cu perforator66. SR EN 121:1997 Placi şi dale ceramice extrudate cu absorbţie redusa de apa (E

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  3

  77. SR EN 137+AC:2001 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie autonome cu circuitdeschis. Cu aer comprimat. Cerinţe, încercări, marcare

  78. SR EN 140+A1:1997 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti şi sferturi de măşti. Cerinţe, incercari,marcare

  79. SR EN 141:2000 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre impotriva gazelor şi filtre combinate. Cerinţe,incercari, marcare

  80. SR EN 143:1997 Aparate de protecţie respiratorie. Filtre de particule. Condiţii, incercari, marcare81. SR EN 145:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante, autonome cu

  circuit inchis, tipul cu oxigen comprimat sau cu oxigen-azot comprimat. Cerinţe,incercari, marcare

  82. SR EN 148-1:2000 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet standardizat83. SR EN 148-2+AC:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet central84. SR EN 148-3+AC:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Filete pentru piese faciale. Racord cu filet M 45x385. SR EN 152-1:1995 Metode de incercari ale produselor de protecţie a lemnului. Metoda de laborator pentru

  determinarea eficacitaţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucratimpotriva albastrelii fungice. Partea 1: Aplicare prin periere

  86. SR EN 152-2:1995 Metode de incercare a produselor de protecţie a lemnului. Metoda de laborator pentrudeterminarea eficacitaţii preventive a unui tratament de protecţie a lemnului prelucratimpotriva albastrelii fungice. Partea 2: Aplicare prin alte metode decat perierea

  87. SR EN 153:1997 Metode de măsurare a consumului de energie electrica şi a caracteristicilor asociate aleracitoarelor, conservatoarelor şi congelatoarelor de uz casnic şi ale combinaţiilor lor

  88. SR EN 154:1994 Placi şi dale ceramice. Determinarea rezistenţei la abraziune. Placi şi dale glazurate89. SR EN 159:1996 Placi şi dale ceramice presate uscat cu absorbţie de apa E>10%. Grupa BIII90. SR EN 161+A1:1998 Robinete de inchidere automate pentru arzatoare cu gaz şi aparate cu gaz91. SR EN 162:1997 Metode de incercari ale uţilor. Incercarea foilor de uţă la impactul cu un corp moale şi

  greu92. SR EN 165:1999 Protecţia individuala a ochilor. Vocabular93. SR EN 169:1997 Protecţia individuala a ochilor. Filtre pentru sudura şi tehnici conexe. Specificaţii de

  transmisie şi utilizare recomandata94. SR EN 171:1997 Protecţia individuala a ochiului. Filtre pentru infraroşu. Specificaţii de transmisie şi

  utilizare recomandata95. SR EN 176:1996 Plăci şi dale ceramice presate uscat cu absorbţie redusă de apă (E < 3%). Grupa BI96. SR EN 177:1996 Placi şi dale ceramice presate uscat cu absorbţie de apa 3%

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  4

  113. SR EN 210:1996 Butoaie de tabla de oţel. Butoaie cu deschidere parţiala, cu capacitatea totala de 216,5litri

  114. SR EN 212:1995 Produse de protecţie a lemnului. Ghid pentru eşantionarea şi pregătirea produselor deprotecţie a lemnului şi a lemnului tratat pentru analiză

  115. SR EN 227-5:1996/C1:2001

  Cimenturi. Incercari fizice. Determinarea caldurii de hidratare

  116. SR EN 228:1997 Carburant pentru automobile. Benzină fără plumb. Condiţii şi metode de incercare117. SR EN 233:2001 Tapete in rulouri. Specificaţii pentru tapete din hârtie finisată, tapete vinilice şi tapete din

  materiale plastice118. SR EN 238:2000 Produse petroliere. Benzină. Determinarea conţinutului de benzen prin spectrometrie in

  infraroşu119. SR EN 247:2000 Schimbătoare de caldură. Terminologie120. SR EN 252:1995 Incercarea in poligon pentru determinare a eficacitaţii de protecţie a unui produs de

  protecţie a lemnului in contact cu solul121. SR EN 253:1997 Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apa calda. Ansamblu de

  conducta din conducte de oţel, izolaţie termica de poliuretan şi manta exterioara depolietilena

  122. SR EN253:1997/C1:1997 Sisteme de conducte preizolate pentru reţele subterane de apa calda. Ansamblu deconducta din conducte de otel , izolatie termica de poliuretan si manta exterioara depolietilena

  123. SR EN 266:1997 Tapete in rulouri. Specificaţii pentru tapete textile124. SR EN 268:1998 Pulberi propulsoare pentru muniţii de uz comercial. Condiţii tehnice şi metode de

  incercare125. SR EN 271:1998 Aparate de protecţie respiratorie. Aparate de protecţie respiratorie izolante cu aducţiune

  de aer comprimat sau cu aer liber cu ventilaţie asistata, cu cagula, utilizate pentruoperaţiile de proiectare a abrazivilor. Cerinţe, incercari, marcare

  126. SR EN 273:1999 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea acţiunii de protecţie impotriva lui LyctusBrunneus (Stephens)(Metoda de laborator)

  127. SR EN 275:1995 Produse de protecţie a lemnului. Determinare a eficacitaţii de protecţie impotrivaorganismelor marine sfredelitoare

  128. SR EN 277:1996 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din ţesatură depolipropilenă

  129. SR EN 281:1998 Cărucioare de manipulare autopropulsate cu conducător sezand. Reguli de construcţie şide amplasare a pedalelor

  130. SR EN 286-2:2000 Recipiente sub presiune simple, nesupuse la flacără, destinate să conţină aer sau azot.Partea 2: Recipiente sub presiune pentru circuite de frânare şi circuite auxiliare alevehiculelor rutiere şi remorcile lor

  131. SR EN 287-1+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 1: Oţel132. SR EN 287-2+A1:1999 Calificarea sudorilor. Sudare prin topire. Partea 2: Aluminiu şi aliaje de aluminiu133. SR EN 288-1+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 1:

  Reguli generale pentru sudarea prin topire134. SR EN 288-2+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 2:

  Specificaţia procedurii de sudare pentru sudarea cu arc electric135. SR EN 288-3+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 3:

  Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a oţelurilor136. SR EN 288-4+A1:1999 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 4:

  Verificarea procedurii de sudare cu arc electric a aluminiului şi a aliajelor sale137. SR EN 288-5:1996 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 5:

  Calificarea prin utilizare de materiale pentru sudare certificate la sudarea cu arc electric138. SR EN 288-6:1996 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 6:

  Calificarea prin referire la experienţă anterioara139. SR EN 288-7:1997 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 7:

  Calificarea prin referire la o procedura de sudare standardizata pentru sudarea cu arcelectric

  140. SR EN 288-8:1997 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 8:Calificarea printr-o incercare de sudare inainte de inceperea fabricaţiei

  141. SR EN 288-9:2001 Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Partea 9:Verificarea procedurii de sudare cap la cap pe şantier a conductelor de transport terestreşi marine

  142. SR EN 289:1999 Maşini de prelucrat cauciuc şi materiale plastice. Prese de formare prin comprimare şiprin transfer. Condiţii de securitate pentru proiectare

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  5

  143. SR EN 292-1:1996 Securitatea maşinilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 1:Terminologie de baza, metodologie

  144. SR EN 292-2+A1:1998 Securitatea masi nilor. Concepte de baza, principii generale de proiectare. Partea 2:Principii si conditii tehnice

  145. SR EN 294:1997 Securitatea masi nilor. Distante de securitate pentru prevenirea patrunderii membrelorsuperioare in zonele periculoase

  146. SR EN 295-1+A1:1997 Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1:Condiţii

  147. SR EN 295-1+A1:1997/A2:1998

  Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor pentru racorduri şi reţele de canalizare.Partea 1: Condiţii

  148. SR EN 295-2:1997 Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2:Inspecţia calitaţii şi eşantionarea

  149. SR EN 295-3:1997 Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 3:Metode de incercare

  150. SR EN 295-3:1997/A1:1999

  Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 3:Metode de incercare

  151. SR EN 295-4:1997 Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racoruri şi reţele de canalizare. Partea 4:Condiţii pentru accesorii speciale, piese de adaptare şi accesorii compatibile

  152. SR EN 295-5:1997 Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5:Condiţii pentru tuburi perforate şi accesorii

  153. SR EN 295-6:1998 Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6:Condiţii pentru caminele de vizitare de gresie

  154. SR EN 295-7:1998 Tuburi şi accesorii de gresie şi imbinarea lor la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7:Condiţii pentru tuburile de gresie şi imbinarile lor destinate execuţiei prin impingere

  155. SR EN 297+A2:2001 Cazane de incalzire centrală care utilizează combustibili gazoţi. Cazane de tip B11 şiB11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu70 kV

  156. SR EN297+A2:2001/A3:2001

  Cazane de incalzire centrală care utilizează combustibili gazoţi. Cazane de tip B11 şiB11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu70 kV

  157. SR EN297+A2:2001/A5:2001

  Cazane de incalzire centrală care utilizează combustibili gazoţi. Cazane de tip B11 şiB11BS echipate cu arzătoare atmosferice cu debit caloric nominal mai mic sau egal cu70 kV

  158. SR EN 301:1999 Adezivi de natură fenolică şi aminoplastă pentru structuri portante de lemn. Clasificare şicondiţii de calitate

  159. SR EN 302-1:1998 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 1: Determinarearezistenţei imbinarii la forfecare prin tracţiune longitudinala

  160. SR EN 302-2:1998 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 2: Determinarearezistenţei la descleiere (Metoda de laborator)

  161. SR EN 302-3:1998 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 3: Determinareainfluenţei atacului acid al fibrelor de lemn, ca rezultat al tratamentelor ciclice latemperatura şi umiditate, asupra rezistenţei la tracţiune transversala

  162. SR EN 302-4:1998 Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de incercare. Partea 4: Determinareainfluenţei contracţiei lemnului asupra rezistenţei la forfecare

  163. SR EN 303-6:2001 Cazane de incalzit.Partea 6: Cazane de incalzit echipate cu arzatoare cu tirajfortat.Cerinte specifice pentru furnizarea apei calde menajere a cazanelor cu functionaredubla care utileazeaza combustibili lichizi,cu o putere nominala mai mica sau egala cu70 kw

  164. SR EN 305:2000 Schimbătoare de caldură. Definiţii ale performanţelor schimbătoarelor de caldură şiprocedura generală de incercare pentru determinarea performanţelor tuturorschimbătoarelor de caldură

  165. SR EN 306:2000 Schimbatoare de caldura. Metode de măsurare a parametrilor necesari evaluariiperformanţelor

  166. SR EN 307:2000 Schimbatoare de caldura. Indrumator de intocmire a instrucţiunilor de instalare, deexploatare şi de intreţinere, necesare pentru menţinerea performanţelor tuturor tipurilorde schimbatoare de caldura

  167. SR EN 308:2000 Schimbatoare de caldura. Proceduri de incercare pentru determinarea performanţeirecuperatoarelor de caldura de tip aer/aer şi aer/gaz

  168. SR EN 309:1996 Plăci de aşchii de lemn. Definiţie şi clasificare169. SR EN 310:1996 Plăci pe bază de lemn. Determinare a modulului de elasticitate la incovoiere şi a

  rezistenţei la incovoiere170. SR EN 311:1996 Plăci de aşchii. Smulgere a suprafeţei placilor de aşchii. Metoda de incercare

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  6

  171. SR EN 312-1:1999 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale pentru toate tipurile de plăci172. SR EN 312-2:1999 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 2: Condiţii pentru placi de uz general utilizate in

  mediu uscat173. SR EN 312-3:1999 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 3: Condiţii pentru placi pentru imbinari

  interioare (inclusiv mobilier) utilizate in mediu uscat174. SR EN 312-4:1999 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 4: Condiţii pentru placi portante utilizate in

  mediu uscat175. SR EN 312-5:1999 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 5: Condiţii pentru placi portante utilizate in

  mediu umed176. SR EN 312-6:1999 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 6: Condiţii pentru placi portante de inalta

  rezistenţă utilizate in mediu uscat177. SR EN 312-7:1999 Plăci de aşchii de lemn. Condiţii. Partea 7: Condiţii pentru placi portante de inalta

  rezistenţă utilizate in mediu umed178. SR EN 313-1:1996 Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 1: Clasificare179. SR EN 313-2:1997 Placaj. Clasificare şi terminologie. Partea 2: Terminologie180. SR EN 314-1:1996 Placaj. Calitate a incleierii. Partea 1: Metode de incercare181. SR EN 314-2:1996 Placaj. Calitate a incleierii. Partea 2: Condiţii182. SR EN 315:1996 Placaj. Toleranţe la dimensiuni183. SR EN 316:1996 Plăci de fibre de lemn. Definiţie, clasificare şi simboluri184. SR EN 317:1996 Placi de aşchii şi placi de fibre. Determinare a umflarii in grosime dupa imersie in apa185. SR EN 318:1997 Plăci de fibre de lemn. Determinare a variaţiilor dimensionale sub influenţă umiditaţii

  relative186. SR EN 319:1997 Plăci de aşchii şi placi de fibre de lemn. Determinare a rezistenţei la tracţiune

  perpendiculara pe feţele panoului187. SR EN 320:1997 Plăci de fibre de lemn. Determinare a rezistenţei la smulgerea şuruburilor pe axa lor188. SR EN 321:1997 Plăci de fibre. Incercare ciclica in mediu umed189. SR EN 322:1996 Plăci pe baza de lemn. Determinare a umiditatii190. SR EN 323:1996 Plăci pe baza de lemn. Determinare a masei volumice191. SR EN 324-1:1996 Plăci pe baza de lemn. Determinare a dimensiunilor placilor. Partea 1: Determinare a

  grosimii, a laţimii şi a lungimii192. SR EN 324-2:1996 Plăci pe baza de lemn. Determinare a dimensiunilor placilor. Partea 2: Determinare a

  perpendicularitaţii şi a rectilinitaţii marginilor193. SR EN 325:1996 Plăci pe baza de lemn. Determinare a dimensiunii epruvetelor194. SR EN 326-1:1996 Plăci pe bază de lemn. Eşantionare, debitare şi verificare. Partea 1: Eşantionare şi

  debitare a epruvetelor şi exprimare a rezultatelor incercării195. SR EN 330:1997 Produse de protecţie a lemnului. Incercari de camp pentru determinare a lemnului pentru

  protecţie a unui produs de protecţie a lemnului pentru folosire cu o acoperire şi in afaracontactului cu solul: metoda cu imbinare in L

  196. SR EN 335-1:1997 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Definiţia claselor de risc deatac biologic. Partea 1: Generalitaţi

  197. SR EN 335-3:1998 Durabilitate a lemnului şi a materialelor derivate ale lemnului. Definire a claselor de riscde atac biologic. Partea 3: Aplicaţii la plăci pe bază de lemn

  198. SR EN 336:1997 Lemn pentru construcţie. Raţinoase şi plop. Dimensiuni, abateri admisibile199. SR EN 338:1997 Lemn pentru construcţie. Clase de rezistenţă200. SR EN 340:1998 Îmbrăcăminte de protecţie. Cerinţe generale201. SR EN 341+AC:1999 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Coboratoare202. SR EN 344:1995 Cerinţe şi metode de incercare pentru incălţămintea de securitate, incălţămintea de

  protecţie şi incălţămintea utilizata in timpul muncii pentru uz profesional203. SR EN 344-2:1999 Încălţăminte de securitate, incălţăminte de protecţie şi incălţăminte de lucru pentru uz

  profesional. Partea 2: Cerinţe suplimentare şi metode de incercare204. SR EN 345:1996 Specificaţii pentru incălţăminte de securitate de uz profesional205. SR EN 346:1996 Specificaţii pentru incălţămintea de protecţie de uz profesional206. SR EN 347:1996 Specificaţii pentru incălţămintea de lucru de uz profesional207. SR EN 348:1997 Imbrăcăminte de protecţie. Metode de incercare. Determinarea comportarii materialelor

  la contactul cu stropi mici de metal topit208. SR EN 349:1996 Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea strivirii parţilor corpului uman209. SR EN 350-1:1997 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturala a

  lemnului masiv. Partea 1: Ghid de principii de incercare şi de clasificare a durabilitaţiinaturale a lemnului

  210. SR EN 350-2:1997 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturala alemnului masiv. Partea 2: Ghid de durabilitate naturala a lemnului şi de impregnabilitatea esenţelor de lemn alese dupa importanţă lor europeana

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  7

  211. SR EN 352-1:1998 Protectori individuali impotriva zgomotului. Condiţii de securitate şi de incercare. Partea1: Antifoane externe

  212. SR EN 352-2:1998 Protectori individuali impotriva zgomotului. Condiţii de securitate şi de incercare. Partea2: Antifoane interne

  213. SR EN 353-1:1998 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Opritor de caderecu alunecare pe suport de ancorare rigid

  214. SR EN 353-2:1997 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Opritor de caderecu alunecare pe suport de ancorare flexibil

  215. SR EN 354:1996 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Mijloace delegatura

  216. SR EN 355:1999 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Absorbitoare deenergie

  217. SR EN 358:1995 Echipament individual pentru poziţionare in timpul lucrului şi prevenirea caderilor de lainalţime. Sisteme de poziţionare in timpul lucrului

  218. SR EN 360:1996 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Opritoare decadere retractabile

  219. SR EN 361:1996 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Centuri complexe220. SR EN 363:1997 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Sisteme de oprire

  a caderilor221. SR EN 364+AC:1996 Echipament individual de protecţie impotriva caderilor de la inalţime. Metode de

  incercare222. SR EN 366:1998 Imbrăcăminte de protecţie. Protecţie impotriva caldurii şi focului. Metode de incercare:

  Evaluarea materialelor şi a ansamblurilor de materiale expuse la o sursa de calduraradianta

  223. SR EN 367+AC:1999 Imbrăcăminte de protecţie. Protecţia impotriva caldurii şi flacarilor. Metoda de incercare.Determinarea transmisiei caldurii la expunerea la flacara

  224. SR EN 368:1997 Imbrăcăminte de protecţie. Protecţia impotriva produselor chimice lichide. Metoda deincercare: Rezistenţă materialelor la penetrarea lichidelor

  225. SR EN 369:1997 Imbracaminte de protectie. Protectia impotriva produselor chimice lichide. Metoda deincercare. Rezistenta materialelor la permeatia lichidelor

  226. SR EN 374-1:1997 Manuşi de protecţie impotriva produselor chimice şi a microorganismelor. Partea 1:Terminologie şi performanţe impuse

  227. SR EN 374-2:1997 Manuşi de protecţie impotriva produselor chimice şi a microorganismelor. Partea 2:Determinarea rezistenţei la penetrare

  228. SR EN 374-3:1998 Manuşi de protecţie impotriva produselor chimice şi a microorganismelor. Partea 3:Determinarea rezistenţei la permeaţia produselor chimice

  229. SR EN 375:1997 Sisteme de analize medicale in vitro. Etichetarea reactivilor pentru diagnostic, pentruutilizare profesionala

  230. SR EN 376:1997 Sisteme de analize medicale in vitro. Etichetarea reactivilor pentru diagnostic pentruutilizare ca auto-test

  231. SR EN 377+A1:1997 Lubrifianţi destinaţi aparatelor şi echipamentului asociat, utilizand combustibili gazoţi cuexcepţia aparatelor anume destinate utilizarii industriale

  232. SR EN 380:1996 Structuri de lemn. Metode de incercare. Principii generale de incercare prin incarcarestatica

  233. SR EN 382-1:1997 Plăci de fibre de lemn. Determinare a absorbţiei de suprafaţa. Partea 1: Metoda deincercare pentru placi de fibre obţinute prin procedeul uscat

  234. SR EN 382-2:1999 Plăci de fibre de lemn. Determinarea absorbţiei de suprafaţa. Partea 2: Metoda deincercare pentru placi dure

  235. SR EN 383:1996 Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea caracteristicilor de strivire localaşi a portanţei locale a elementelor de asamblare tip tija

  236. SR EN 385:1997 Imbinari cu dinti multiplii in lemn de constructie. Caracteristici de performanta siconditii minime de fabricatie

  237. SR EN 386:1997 Lemn lamelat incleiat. Caracteristici de performanţa si conditii minime de fabricaţie238. SR EN 388:1996 Manuşi de protecţie impotriva riscurilor mecanice239. SR EN 390:1996 Lemn lamelat incleiat. Dimensiuni. Abateri admisibile240. SR EN 391:1996 Lemn lamelat incleiat. Incercarea la desprindere in zonele de incleiere241. SR EN 392:1996 Lemn lamelat incleiat. Incercare la forfecare a zonelor incleiate242. SR EN 395:2001 Veste de salvare şi echipament individual ajutator de plutire. Veste de salvare - 100 N243. SR EN 405:1999 Aparate de protecţie respiratorie. Semimăşti filtrante cu supape impotriva gazelor sau

  gazelor şi particulelor. Cerinţe, incercări, marcare244. SR EN 407:1996 Manuşi de protecţie impotriva riscurilor termice (caldură şi/sau foc)

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  8

  245. SR EN 409:1996 Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinarea momentului plastic al elementelorde fixare. Cuie

  246. SR EN 413-2:1996 Ciment pentru zidarie. Partea 2: Metode de incercare247. SR EN 414:1996 Securitatea maşinilor. Reguli pentru elaborarea şi prezentarea standardelor de securitate248. SR EN 418:1996 Securitatea maşinilor. Echipament pentru oprirea de urgenţă, aspecte funcţionale.

  Principii de proiectare249. SR EN 420:1996 Cerinţe generale pentru mănuşi de protecţie250. SR EN 421:2000 Mănuşi de protecţie impotriva radiaţiilor ionizante şi a contaminării radioactive251. SR EN 423:1997 Acoperitoare elastice de sol. Determinarea acţiunii petelor252. SR EN 424:1998 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea efectului deplasarii

  simulate a unui picior de mobilă253. SR EN 429:1998 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea grosimii staturilor254. SR EN 430:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea masei pe unitatea de

  suprafaţa255. SR EN 431:1998 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea rezistenţei la jupuire256. SR EN 432:1998 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea forţei de forfecare257. SR EN 433:1998 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea poansonarii remanente

  dupa aplicarea unei sarcini statice258. SR EN 434:2001 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea stabilităţii dimensionale

  şi a deformării după expunere la căldură259. SR EN 435:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Determinarea flexibilitaţii260. SR EN 437:1997 Gaze de incercare. Presiuni de incercare. Categorii de aparate261. SR EN 437:1997/A1:2001 Gaze de incercare.Presiuni de incercare.Categorii de aparate262. SR EN 438-1:1998 Stratificate decorative de inaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide.

  Partea 1: Specificaţii263. SR EN 438-2:1997 Stratificate decorative de inalta presiune (HPL). Placi pe baza de răşini termorigide.

  Partea 2: Determinarea caracteristicilor264. SR EN 439:1996 Materiale pentru sudare consumabile. Gaze de protecţie pentru sudare şi taiere cu arc

  electric265. SR EN 440:1996 Materiale pentru sudare consumabile. Sarme electrod şi depuneri prin sudare pentru

  sudare cu arc electric in mediu de gaz protector cu electrod fuzibil a oţelurilr nealiate şicu granulaţie fina. Clasificare

  266. SR EN 441-1+A1:1999 Vitrine frigorifice. Partea 1: Termeni si definitii267. SR EN 441-2:1999 Vitrine frigorifice. Partea 2: Condiţii mecanice şi fizice generale268. SR EN 441-3:1999 Vitrine frigorifice. Partea 3: Dimensiuni liniare, arii şi volume269. SR EN 441-4:1999 Vitrine frigorifice. Partea 4: Conditii generale de incercare270. SR EN 441-5:1999 Vitrine frigorifice. Partea 5: Incercare de temperatura271. SR EN 441-6:1999 Vitrine frigorifice. Partea 6: Clasificare in funcţie de temperatura272. SR EN 441-7:1999 Vitrine frigorifice. Partea 7: Incercare de dezgheţare273. SR EN 441-8:1999 Vitrine frigorifice. Partea 8: Incercare de condensare a vaporilor de apa274. SR EN 441-9:1999 Vitrine frigorifice. Partea 9: Verificarea consumului de energie electrica275. SR EN 441-10:2000 Vitrine frigorifice. Partea 10: Incercare de absenţă a mirosului şi a gustului276. SR EN 441-11:2000 Vitrine frigorifice. Partea 11: Instalare, intreţinere şi ghidul utilizatorului277. SR EN 441-12:2000 Vitrine frigorifice. Partea 12: Măsurarea puterii frigorifice utile a vitrinelor la care grupul

  de condensare este separat de vitrina278. SR EN 442-1:2000 Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice279. SR EN 444:1996 Examinari nedistructive. Principii generale pentru examinarea radiografica cu radiaţii X

  şi gama a materialelor metalice280. SR EN 449:2001 Specificatii pentru aparatele care functioneaza exclusiv cu gaz petrolier lichefiat.Aparate

  de incalzit casnice neracordate (inclusiv aparatele de incalzire cu combustie cataliticadifuza)

  281. SR EN 457:1996 Securitatea maşinilor. Semnale acustice de pericol. Condiţii generale, proiectare şiincercari

  282. SR EN 458:1998 Protectori individuali impotriva zgomotului. Recomandari pentru selecţionare, utilizare,ingrijire şi intreţinere. Ghid

  283. SR EN 459-2:1997 Var pentru construcţii. Partea 2: Metode de incercare284. SR EN 460:1998 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Durabilitatea naturala a

  lemnului masiv. Ghid de condiţii referitoare la durabilitatea lemnului pentru anumiteutilizari, conform claselor de risc

  285. SR EN 462-1:1996 Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 1: Indicatori de calitatea imaginii (tip cu fire). Determinarea indicelui de calitate a imaginii

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  9

  286. SR EN 462-2:1996 Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 2: Indicatori de calitatea imaginii (tip cu trepte şi gauri). Determinarea indicelui de calitate a imaginii

  287. SR EN 462-3:1998 Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 3: Clase de calitate aimaginii pentru metale feroase

  288. SR EN 462-4:1996 Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 4: Evaluareaexperimentala a indicilor de calitate a imaginii şi a tabelelor de calitate a imaginii

  289. SR EN 462-5:1998 Examinari nedistructive. Calitatea imaginii radiografiilor. Partea 5: Indicatori de calitatea imaginii (tip cu fire duplex). Determinarea indicelui de neclaritate a imaginii

  290. SR EN 464:1998 Imbrăcăminte de protecţie impotriva produselor lichide şi gazoase inclusiv aerosolilorlichizi şi particulelor solide. Metoda de incercare: Determinarea etanşeitaţiicombinezoanelor etanţe la gaz (incercare la presiune interna)

  291. SR EN 467+A1:2000 Îmbrăcăminte de protecţie. Protecţie împotriva produselor chimice lichide. Cerinţe deperformanţă pentru articolele de îmbrăcăminte care conferă protecţie chimică unor părţiale corpului

  292. SR EN 469:1999 Imbrăcăminte de protecţie pentru pompieri. Cerinţe şi metode de incercare pentruimbrăcămintea de protecţie pentru lupta impotriva incendiilor

  293. SR EN 470-1:1999 Imbrăcăminte de protecţie utilizata la activitaţi de sudura şi tehnici conexe. Partea 1:Cerinţe generale

  294. SR EN 471:1996 Imbrăcăminte avertizoare de mare vizibilitate295. SR EN 472:1997 Manometre. Vocabular296. SR EN 473:1994 Calificarea şi certificarea personajului pentru examinari nedistructive. Principii generale297. SR EN 474-1:2001 Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 1: Cerinţe generale298. SR EN 474-2:2001 Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 2: Cerinţe pentru buldozere299. SR EN 474-3:2001 Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 3: Cerinţe pentru incarcatoare300. SR EN 474-4:2001 Maşini de terasament. Reguli de securitate. Partea 4: Cerinţe pentru incarcatoare-

  excavatoare301. SR EN 476:2000 Condiţii generale pentru componentele utilizate la reţelele de evacuare, de racord şi de

  canalizare cu curgere cu nivel liber302. SR EN 484:2001 Specificatii tehnice pentru aparatele care functioneaza exclusiv cu gaz petrolier

  lichefiat.Plite de bucatarie independente,echipate sau nu cu gratar,utilizate in aer liber303. SR EN 485-1:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 1: Condiţii tehnice de

  inspecţie şi de livrare304. SR EN 485-2:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 2. Caracteristici

  mecanice305. SR EN 485-3:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 3: Toleranţe de forma

  şi la dimensiuni pentru produse laminate la cald306. SR EN 485-4:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Table, benzi şi table groase. Partea 4: Toleranţe de forma

  şi la dimensiuni pentru produse laminate la rece307. SR EN 486:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri pentru extruziune. Condiţii generale308. SR EN 487:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Placi pentru laminare. Condiţii generale309. SR EN 490:1999 Tigle şi accesorii de beton. Condiţii pentru produse310. SR EN 491:1999 Tigle şi accesorii de beton. Metode de incercare311. SR EN 492:1999/A1:2001 Placi si accesorii de fibrociment, de tip ardezie pentru acoperis. Conditii pentru produs si

  metode de incercare312. SR EN

  492+AC1+AC:1999Placi şi accesorii de fibrociment, de tip ardezie, pentru acoperiş. Condiţii pentru produsşi metode de incercare

  313. SR EN 497:2001 Specificatii pentru aparatele care functioneaza exclusiv cu gaz petrolierlichefiat.Arzatoare cu utilizari multiple,cu suport incorporat,utilizate in aer liber

  314. SR EN 499:1997 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliţi pentru sudarea manuală cu arc electric aoţelurilor nealiate şi cu granulaţie fina. Clasificare

  315. SR EN 511:1999 Mănuşi de protecţie impotriva frigului316. SR EN 515:1994 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse deformabile. Simbolizarea starilor317. SR EN 518:1998 Lemn de constrcţii. Clasificare. Condiţii pentru standardele de clasificare vizuala dupa

  rezistenţă318. SR EN 519:1998 Lemn pentru construcţii. Clasificare. Specificaţii pentru lemnul sortat cu maşina pe baza

  rezistenţei sale şi pentru maşinile de sortat319. SR EN 522:1999 Adezivi pentru piele şi materiale pentru incălţăminte. Rezistenţă a imbinarii. Prescripţii

  minime şi clasificare a adezivilor320. SR EN 526:1998 Nave de navigaţie interioară. Pasarele de imbarcare cu lungimea pana la 8 m. Condiţii

  tehnice, tipuri321. SR EN 530:1997 Rezistenţă la abraziune a materialului din care este realizata imbrăcămintea de protecţie.

  Metoda de incercare

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  10

  322. SR EN 531:1997 Imbrăcăminte de protecţie pentru lucratorii din industrie expuţi la caldura (cu excepţiaimbrăcămintei pentru pompieri şi sudori)

  323. SR EN 532:1997 Imbrăcăminte de protecţie. Protecţie impotriva caldurii şi flacarilor. Metoda de incercarela propagarea limita a flacarii

  324. SR EN 538:2000 Tigle de argilă pentru acoperiri discontinue. Determinarea rezistenţei la rupere prinincovoiere

  325. SR EN 539-1:2000 Tigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Partea 1: Incercarea impermeabilitaţii

  326. SR EN 539-2:2001 Ţigle de argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice.Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ

  327. SR EN 540:1996 Investigaţia clinica a dispozitivelor medicale pe subiecţi umani328. SR EN 541:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse laminate pentru cutii, capsule rigide şi capace.

  Condiţii tehnice329. SR EN 542:1999 Adezivi. Determinarea densitaţii330. SR EN 543:2000 Adezivi. Determinarea densitaţii aparente a adezivilor sub forma de pulbere şi de granule331. SR EN 545:1997 Tuburi, piese de legatura şi accesorii de fonta ductila şi imbinarea lor la reţelele de apa.

  Condiţii şi metode de incercare332. SR EN 546-1:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare333. SR EN 546-2:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 2: Caracteristici mecanice334. SR EN 546-3:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 3: Toleranţe la dimensiuni335. SR EN 546-4:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Folii. Partea 4: Caracteristici speciale336. SR EN 547-1:2001 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 1: Principii de determinare a

  dimensiunilor necesare deschiderilor destinate accesului corpului operatorului în maşini337. SR EN 547-2:2001 Securitatea maşinilor. Dimensiuni ale corpului uman. Partea 2: Principii de determinare a

  dimensiunilor necesare pentru deschiderile de acces338. SR EN 549:1999 Materiale pe baza de cauciuc pentru garnituri şi membrane destinate aparatelor cu gaz şi

  instalaţiilor pentru gaz339. SR EN 550:1997 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Validare şi control de rutina pentru sterilizarea cu

  oxid de etilena340. SR EN 556:2001 Sterilizarea dispozitivelor medicale. Cerinţe pentru dispozitive medicale etichetate

  “steril”341. SR EN 558-1:2000 Robinetarie industriala. Dimensiuni faţă la faţă şi faţă-la-axa ale robinetelor metalice cu

  flanşe utilizate in sistemele de conducte. Partea 1: Aparate de robinetarie desemnate prinPN

  342. SR EN 558-2:2000 Robinetarie industriala. Dimensiuni faţă-la-faţă şi faţ-la-axă ale robinetelor metalice cuflanşe utilizate in sistemele de conducte. Partea 2: Aparate de robinetarie desemnate prinClasa

  343. SR EN 560:2000 Echipament pentru sudare cu gaz. Racorduri pentru furtunuri pentru echipamente desudare, tăiere şi procedee conexe

  344. SR EN 561:1996 Echipament pentru sudare cu gaze. Racorduri rapide cu obturare, pentru sudare, taiere siprocedee conexe

  345. SR EN 562:2001 Echipament pentru sudare cu gaze.Manometre utilizate pentru sudare,taiere si procedeeconexe

  346. SR EN 570:2000 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Rondele pentru extruziune prin impact, realizate dinproduse obţinute prin deformare plastică. Condiţii tehnice

  347. SR EN 571-1:1999 Examinari nedistructive. Examinari cu lichide penetrante. Partea 1: Principii generale348. SR EN 572-1:1996 Sticlă pentru construcţii. Produse de bază: sticlă silico-calco-sodică. Partea 1: Definiţii şi

  proprietaţi fizice şi mecanice generale349. SR EN 572-2:1996 Sticla pentru construcţii. Produse de baza: sticla silico-calco-sodica. Partea 2: Geam float350. SR EN 572-3:1996 Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 3: Geam

  armat polisat351. SR EN 572-4:1996 Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 4: Geam tras352. SR EN 572-5:1996 Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 5: Geam

  ornament353. SR EN 572-6:1996 Sticla pentru constructii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 6: Geam

  ornament armat354. SR EN 572-7:1996 Sticla pentru construcţii. Produse de baza: Sticla silico-calco-sodica. Partea 7: Profil de

  sticla armat sau nearmat355. SR EN 573-1:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prin

  deformare plastica. Partea 1: Sistem numeric de simbolizare356. SR EN 573-2:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prin

  deformare plastica. Partea 2: Sistem de simbolizare bazat pe simboluri chimice

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  11

  357. SR EN 573-3:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prindeformare plastica. Partea 3: Compoziţie chimica

  358. SR EN 573-4:1995 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Compoziţia chimica şi forma produselor obţinute prindeformare plastica. Partea 4: Formele produselor

  359. SR EN 574:2000 Securitatea maşinilor. Dispozitive de comanda bimanuala. Aspecte funcţionale. Principiide proiectare

  360. SR EN 575:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Prealiaje obţinute prin topire. Condiţii tehnice361. SR EN 576:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Lingouri de aluminiu nealiat pentru retopire. Condiţii

  tehnice362. SR EN 577:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Metal lichid. Condiţii tehnice363. SR EN 578:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi şi fitinguri de materiale plastice.

  Determinarea opacitaţii364. SR EN 579:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de polietilena reticulata (PE-X).

  Determinarea gradului de reticulare prin extracţie cu solvent365. SR EN 580:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de policlorura de vinil neplastifiata

  (PVC-U). Metoda de incercare a rezistenţei la diclormetan la o temperatura data(DCMT)

  366. SR EN 582:1995 Pulverizare termica. Determinarea rezistenţei la aderenţă prin incercarea la tracţiune367. SR EN 584-1:1996 Examinari nedistructive. Film pentru radiografierea industriala. Partea 1: Clasificarea

  sistemelor de filme pentru radiografiere industriala368. SR EN 584-2:1999 Examinari nedistructive. Film pentru radiografiere industriala. Partea 2: Controlul

  prelucrarii filmelor prin intermediul valorilor de referinţă369. SR EN 586-1:2001 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de

  livrare370. SR EN 586-2:2001 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese forjate. Partea 2: Caracteristici mecanice şi

  proprietăţi speciale371. SR EN 590:1997 Carburanţi pentru automobile. Combustibili pentru motoare Diesel (motorina). Condiţii

  tehnice şi metode de incercare372. SR EN 591:1997 Sisteme de analize medicale in vitro. Reguli pentru manualul de utilizare a

  instrumentelor pentru diagnostic in vitro, pentru uz profesional373. SR EN 592:1997 Sisteme de analize medicale in vitro. Reguli pentru manualul de utilizare a

  instrumentelor pentru diagnostic in vitro, pentru folosire la domiciliu374. SR EN 595:1997 Structuri de lemn. Metode de incercare. Incercarea fermelor pentru determinarea

  rezistenţei şi a rigiditaţii375. SR EN 596:1997 Structuri de lemn. Metode de incercare. Incercarea rezistenţei unui perete cu cadru de

  lemn la impactul cu un corp moale376. SR EN 597-1:1998 Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor captuşite. Partea 1: Sursa de

  aprindere: ţigare aprinsa377. SR EN 597-2:1998 Mobilier. Evaluarea aprinderii saltelelor şi a somierelor captuşite. Partea 2: Sursa de

  aprindere: Echivalentul unui chibrit378. SR EN 599-1:1998 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor de

  protecţie preventiva a lemnului stabilite prin incercari biologice. Partea 1: Specificaţiipentru clasele de risc

  379. SR EN 599-2:1998 Durabilitatea lemnului şi a materialelor derivate din lemn. Performanţe ale produselor deprotecţie preventiva a lemnului stabilite prin incercari biologice. Partea 2: Clasificare şietichetare

  380. SR EN 600:1999 Prezervative masculine de latex de cauciuc natural381. SR EN 601:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Piese turnate. Compoziţia chimica a pieselor turnate

  utilizate in contact cu alimentele382. SR EN 602:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastica. Compoziţia

  chimica a semifabricatelor pentru obţinerea articolelor utilizate in contact cu alimentele383. SR EN 603-1:1999 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Semifabricate obţinute prin deformare plastica destinate

  forjarii. Partea 1: Condiţii tehnice de inspecţie şi de livrare384. SR EN 603-2:1999 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate obţinute prin deformare plastica destinate

  forjarii. Partea 2: Caracteristici mecanice385. SR EN 608:1998 Maşini agricole şi forestiere. Ferastraie portabile cu lanţ. Securitate386. SR EN 610:2000 Staniu şi aliaje de staniu. Lingou de staniu387. SR EN 611-1:2001 Staniu şi aliaje de staniu. Aliaje staniu-plumb şi produse de aliaje staniu-plumb. Partea 1:

  Aliaje staniu-plumb388. SR EN 611-2:2001 Staniu şi aliaje de staniu. Aliaje staniu-plumb şi produse de aliaje staniu-plumb. Partea 2:

  Produse de aliaje staniu-plumb

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  12

  389. SR EN 614-1:1997 Securitatea maşinilor. Principii ergonomice de proiectare. Partea 1: Terminologie şiprincipii generale

  390. SR EN 615:1996 Protecţie impotriva incendiului. Agenţi de stingere. Prescripţii pentru pulberi (alteledecat pulberile pentru clasa D)

  391. SR EN 622-1:1999 Placi de fibre. Condiţii. Partea 1: Condiţii generale392. SR EN 622-2:1999 Placi de fibre. Condiţii. Partea 2: Condiţii pentru placi dure393. SR EN 622-3:1999 Placi de fibre. Condiţii. Partea 3: Condiţii pentru placi semidure394. SR EN 622-4:1999 Placi de fibre. Condiţii. Partea 4: Condiţii pentru placi izolante395. SR EN 622-5:1999 Placi de fibre. Condiţii. Partea 5: Condiţii pentru placi obţinute prin procedeul uscat

  (MDF)396. SR EN 623-1:1997 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietaţi generale şi ale texturilor.

  Partea 1: Determinarea prezenţei defectelor cu ajutorul incercarilor de penetraţie397. SR EN 623-2:1997 Ceramici textile avansate. Ceramici monolitice. Proprietaţi generale şi structurale. Partea

  2: Determinarea densitaţii şi a porozitaţii398. SR EN 626-1:1998 Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sanatate datorate substanţelor

  periculoase emise de maşini. Partea 1: Principii şi condiţii tehnice pentru producatorii demaşini

  399. SR EN 626-2:2001 Securitatea maşinilor. Reducerea riscurilor pentru sanatate datorate substanţelorpericuloase emise de maşini. Partea 2: Metodologie care conduce la proceduri deverificare

  400. SR EN 627:1998 Reguli pentru inregistrarea informaţiilor şi supravegherea ascensoarelor, scarilor şitrotuarelor rulate

  401. SR EN 631-2:1998 Materiale şi articole in contact cu produsele alimentare. Cutii pentru bucatarie şitransportul hranei. Partea 2: Dimensiunile accesoriilor şi ale suporturilor

  402. SR EN 633:1997 Placi de aşchii cu liant de ciment. Definiţie şi clasificare403. SR EN 634-1:1997 Placi de aşch ii cu liant de ciment. Condiţii tehnice. Partea 1: Condiţii tehnice generale404. SR EN 635-1:1996 Placaj. Clasificare dupa aspectul feţelor. Partea 1: Generalitaţi405. SR EN 635-2:1997 Placaj. Clasificare dupa aspectul feţelor. Partea 2: Foioase406. SR EN 635-3:1997 Placaj. Clasificare dupa aspectul feţelor. Partea 3: Raţinoase407. SR EN 636-1:2000 Placaj. Condiţii. Partea 1: Condiţii pentru placajul utilizat in mediu uscat408. SR EN 636-2:2000 Placaj. Condiţii. Partea 2: Condiţii pentru placajul utilizat in mediu umed409. SR EN 636-3:2000 Placaj. Condiţii. Partea 3: Condiţii pentru placajul utilizat in mediu exterior410. SR EN 636-

  3:2000/C1:2001Placaj. Conditii. Partea 3: Conditii pentru placajul utilizat in mediu exterior

  411. SR EN 637:1996 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Componente de materiale plastice armate custicla. Determinarea conţinutului de constituienţi prin metoda gravimetrica

  412. SR EN 638:1996 Sisteme de canalizare şi de tuburi de materiale plastice. Tevi de materiale termoplastice.Determinarea proprietaţilor la tracţiune

  413. SR EN 639:1998 Condiţii comune pentru tuburile de presiune de beton inclusiv imbinari şi piese speciale414. SR EN 639:1998/C1:1999 Conditii comune pentru tuburile de presiune de beton inclusiv imbinari si piese speciale415. SR EN 640:1998 Tuburi de presiune de beton armat şi tuburi de presiune cu armatura difuza (fara inima de

  tabla) inclusiv imbinari şi piese speciale416. SR EN 640:1998/C1:1999 Tuburi de presiune de beton armat si tuburi de presiune cu armatura difuza (fara inima de

  tabla) inclusiv imbinari si piese speciale417. SR EN 641:1998 Tuburi de presiune de beton armat cu inima de tabla, inclusiv imbinari şi piese speciale418. SR EN 641:1998/C1:1999 Tuburi de presiune de beton armat cu inima de tabla, inclusiv imbinari si piese speciale419. SR EN 642:1998 Tuburi de presiune de beton precomprimat cu sau fără inima de tabla inclusiv imbinari şi

  piese speciale şi condiţii specifice referitoare la sarma de precomprimare pentru tuburi420. SR EN 643:1995 Lista sortimentelor de materiale refolosibile din hartii şi cartoane standardizate in Europa421. SR EN 644:1996 Hartie. Formate brute. Notare şi toleranţă pentru seria principala şi seria complementara

  şi mod de exprimare a sensului de fabricaţie422. SR EN 645:1996 Hartie şi carton destinate sa intre in contact cu produsele alimentare. Prepararea unui

  extract apos la rece423. SR EN 646:1996 Hartie şi carton destinate sa intre in contact cu produsele alimentare. Determinarea

  rezistenţei culorii hartiei şi cartonului colorate424. SR EN 647:1996 Hartie şi carton destinate sa intre in contact cu produsele alimentare. Prepararea unui

  extract apos la cald425. SR EN 648:1996 Hartie şi carton destinate sa intre in contact cu produsele alimentare. Determinarea

  rezistenţei hartiei şi cartonului inalbite cu agenţi de azurare fluorescenţi426. SR EN 649:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Imbrăcăminte pentru pardoseala

  omogena şi eterogena pe baza de policlorura de vinil. Specificaţii

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  13

  427. SR EN 650:2001 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Îmbrăcăminte pentru pardoseală pebază de policlorură de vinil pe suport de iută sau de poliester sau pe suport de poliestercu spate de policlorură de vinil. Specificaţii

  428. SR EN 651:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Imbrăcăminte pentru pardoseala pebaza de policlorura de vinil pe spuma. Specificaţii

  429. SR EN 652:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Imbrăcăminte pentru pardoseala pebaza de policlorura de vinil cu suport pe baza de pluta. Specificaţii

  430. SR EN 653:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Imbrăcăminte pentru pardoseala pebaza de policlorura de vinil expandata. Specificaţii

  431. SR EN 654:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Dale semiflexibile pe baza depoliclorura de vinil. Specificaţii

  432. SR EN 657:1996 Pulverizare termica. Terminologie, clasificare433. SR EN 660-1:2001 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la uzură.

  Partea 1: Încercarea Stuttgart434. SR EN 660-2:2001 Îmbrăcăminte rezistentă la şoc pentru pardoseală. Determinarea rezistenţei la uzură.

  Partea 2: Încercarea Frick-Taber435. SR EN 661:1997 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea propagarii apei436. SR EN 662:1997 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea curbarii la umiditate437. SR EN 663:1997 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea adancimii convenţionale a decorului438. SR EN 664:1997 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea pierderii de materii volatile439. SR EN 665:1997 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea exsudarii plastifianţilor440. SR EN 666:1996 Pardoseli rezistente la şoc. Determinarea gelifierii441. SR EN 673:2000 Sticla pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice, U. Metoda de calcul442. SR EN 674:2001 Sticlă pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice, U- Metoda plăcii calde

  gradate443. SR EN 675:2001 Sticla pentru construcţii. Determinarea transmitanţei termice, U. Metoda fluxmetrului444. SR EN 677:2001 Cazane de incalzire centrala care utilizeaza combustibilii gazosi.Cerinte specifice ale

  cazanelor cu condensare cu debit nominal mai mic sau egal cu 70 kw445. SR EN 679:1996 Determinarea rezistenţei la compresiune a betonului celular autoclavizat446. SR EN 680:1996 Determinarea contracţiei la uscare a betonului celular autoclavizat447. SR EN 683-1:2000 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Benzi pentru schimbatoare de caldura. Partea 1: Condiţii

  tehnice de inspecţie şi de livrare448. SR EN 683-2:2000 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Benzi pentru schimbatoare de caldura. Partea 2:

  Caracteristici mecanice449. SR EN 683-3:2000 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Benzi pentru schimbatoare de caldura. Partea 3:

  Toleranţe la dimensiuni şi de forma450. SR EN 685:1999 Imbrăcăminte rezistenta la şoc pentru pardoseala. Clasificare451. SR EN 688:2000 Imbrăcăminţi rezistente la şoc pentru pardoseala. Specificaţii pentru linoleumul pe suport

  de pluta452. SR EN 690:1998 Maşini agricole. Maşini de imprăştiat ingraşaminte naturale. Securitate453. SR EN 692:2001 Prese mecanice.Securitate454. SR EN 705+AC:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi şi fitinguri de materiale plastice

  termorigide armate cu sticla (PAS). Metode pentru analiza regresiei şi utilizarile acestora455. SR EN 708:2000 Maşini agricole. maşini de prelucrat solul, cu organe active antrenate. Securitate456. SR EN 712:1997 Sisteme de canalizare de materiale termoplastice. Imbinari mecanice cu presiune axiala

  intre ţevi de presiune şi fitinguri. Metoda de incercare a rezistenţei la smulgere sub forţăconstanta

  457. SR EN 713:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Imbinari mecanice intre fitinguri şi ţevi depoliolefina de presiune. Incercarea de etanşeitate sub presiune interioara a imbinarilorsupuse curbarii

  458. SR EN 714:1997 Sisteme de canalizare de materiale termoplastice. Imbinari cu inel de etanşare deelastomeri fără solicitare axiala, intre ţevi de presiune şi fitinguri turnate. Metoda deincercare a etanşeitaţii la presiune hidrostatica interioara, fără solicitare axiala

  459. SR EN 715:1997 Sisteme de canalizare de materiale termoplastice. Imbinari cu presiune axiala intre ţevide presiune de diametru mic şi fitinguri. Metoda de incercare a etanşeitaţii la presiuneainterioara a apei, cu solicitare axiala

  460. SR EN 716-1:1998 Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de folosinţă casnica, pentru copii. Partea 1: Condiţiide securitate

  461. SR EN 716-2:1998 Mobilier. Paturi fixe şi paturi pliante de folosinţă casnica, pentru copii. Partea 2: Metodede incercare

  462. SR EN 717-2:1995 Placi pe baza de lemn. Determinarea emanaţiei de aldehida formica. Partea 2: Emanaţiede aldehida formica prin metoda analizei gazului

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  14

  463. SR EN 717-3:1998 Placi pe baza de lemn. Determinarea emisiei de aldehida formica. Partea 3: Emisie dealdehida formica prin metoda flaconului

  464. SR EN 719:1995 Coordonarea sudarii. Sarcini şi responsabilitaţi465. SR EN 723:2001 Cupru şi aliaje de cupru. Metoda de combustie pentru determinarea conţinutului de

  carbon pe suprafaţa interioară a ţevilor sau racordurilor de cupru466. SR EN 724:2000 Ghid pentru aplicarea EN 29001, EN 46001 şi EN 29002, EN 46002 pentru dispozitive

  medicale neactive467. SR EN 725-3:2001 Ceramici tehnice avansate.Metode de incercare pentru pulberi ceramice.Partea

  3:Determinarea continutului de oxigen a pulberelor neoxidice prin extractie la cald incurent de gaz

  468. SR EN 725-6:2001 Ceramici tehnice avansate.Metode de incercare pentru pulberi ceramice.Partea6:Determinarea suprafetei specifice

  469. SR EN 725-7:2001 Ceramici tehnice avansate.Metode de incercare pentru pulberi ceramice.Partea 7:Determinarea densitatii absolute

  470. SR EN 725-10:2001 Ceramici tehnice avansate.Metode de incercare pentru pulberi ceramice.Partea10:Determinarea proprietatilor de compactare

  471. SR EN 726-1:1998 Sisteme de cartele de identificare. Cartele cu circuit(e) integrat(e) şi terminale pentrutelecomunicaţii. Partea 1: Vedere de ansamblu asupra sistemului

  472. SR EN 728:1998 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi şi fitinguri de poliolefine. Determinareatimpului de inducţie a oxidarii

  473. SR EN 729-1:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 1:Ghid pentru selecţie şi utilizare

  474. SR EN 729-2:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 2:Condiţii de calitate complete

  475. SR EN 729-3:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 3:Condiţii de calitate normale

  476. SR EN 729-4:1996 Condiţii de calitate pentru sudare. Sudarea prin topire a materialelor metalice. Partea 4:Condiţii de calitate elementare

  477. SR EN 730:2001 Echipament pentru sudare cu gaz.Echipamente pentru sudare si taiere cu gaze siprocedee conexe.Dispozitive de siguranta pentru gaze combustibile si oxigen sau aercomprimat.Specificatii generale,conditii si incercari

  478. SR EN 731:2001 Echipament pentru sudare cu gaz.Aparate manuale cu aspiratie de aer.Specificatii siincercari

  479. SR EN 733:2001 Pompe centrifuge cu aspiraţie axială PN 10 cu suport lagăr. Punct nominal defuncţionare, dimensiuni principale, sistem de notare

  480. SR EN 734:2001 Pompe cu canal lateral PN 40. Punct nominal de funcţionare, dimensiuni principale,sistem de notare

  481. SR EN 743:1997 Sisteme de canalizare şi de tuburi de protecţie de materiale plastice. Tevi de materialetermoplastice. Determinarea contracţiei longitudinale la cald

  482. SR EN 747-1:1997 Mobilier. Paturi suprapozabile de utilizare casnica. Partea 1: Condiţii de securitate483. SR EN 747-2:1997 Mobilier. Paturi suprapozabile de utilizare casnica. Partea 2: Metode de incercare484. SR EN 752-1:1998 Reţele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 1: Generalitaţi şi definiţii485. SR EN 752-2:1998 Reţele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 2: Condiţii de performanţă486. SR EN 752-3:1998 Reţele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 3: Prescripţii generale de proiectare487. SR EN 752-4:1999 Reţele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 4: Dimensionare hidraulica şi

  consideraţii referitoare la mediu488. SR EN 752-5:1999 Reţele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 5: Reabilitare489. SR EN 752-6:1999 Reţele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 6: Instalaţii de pompare490. SR EN 752-7:1999 Reţele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 7: Intreţinere şi exploatare491. SR EN 754-1:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase la rece. Partea 1: Condiţii tehnice de

  inspecţie şi de livrare492. SR EN 754-2:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase la rece. Partea 2: Caracteristici

  mecanice493. SR EN 754-3:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase. Partea 3: Bare rotunde, toleranţe la

  dimensiuni şi de forma494. SR EN 754-4:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase. Partea 4: Bare patrate, toleranţe la

  dimensiuni şi de forma495. SR EN 754-5:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase. Partea 5: Bare dreptunghiulare,

  toleranţe la dimensiuni şi de forma496. SR EN 754-6:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase. Partea 6: Bare hexagonale, toleranţe la

  dimensiuni şi de forma

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  15

  497. SR EN 754-7:1999 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase la rece. Partea 7: Tevi fără sudura,toleranţe la dimensiuni şi de forma

  498. SR EN 754-8:1999 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare şi ţevi trase la rece. Partea 8: Tevi obţinute pematriţe cu punte, toleranţe la dimensiuni şi de forma

  499. SR EN 755-1:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 1: Condiţii tehnicede inspecţie şi de livrare

  500. SR EN 755-2:1998 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 2: Caracteristicimecanice

  501. SR EN 755-3:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 3: Bare rotunde,toleranţe la dimensiuni şi de forma

  502. SR EN 755-4:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 4: Bare patrate,toleranţe la dimensiuni şi de forma

  503. SR EN 755-5:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 5: Baredreptunghiulare, toleranţe la dimensiuni şi de forma

  504. SR EN 755-6:1997 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 6: Bare hexagonale,toleranţe la dimensiuni şi de forma

  505. SR EN 755-7:1999 Aluminiu si aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 7: Tevi fără sudura,toleranţe la dimensiuni şi de forma

  506. SR EN 755-8:1999 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 8: Tevi obţinute pematriţă cu punte, toleranţe la dimensiuni şi de forma

  507. SR EN 755-9:2001 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Bare, ţevi şi profile extrudate. Partea 9: Profile, toleranţela dimensiuni şi de formă

  508. SR EN 756:1997 Materiale pentru sudare. Sarme electrod şi cupluri sarma-flux pentru sudarea cu arcelectric sub strat de flux a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fina. Clasificare

  509. SR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliţi pentru sudarea manuala cu arc electric aoţelurilor cu limita de curgere ridicata. Clasificare

  510. SR EN 758:1998 Materiale pentru sudare. Sarme tubulare pentru sudarea cu arc electric cu sau fără gazprotector a oţelurilor nealiate şi cu granulaţie fina. Clasificare

  511. SR EN 759:1998 Materiale pentru sudare. Condiţii tehnice de livrare a materialelor de adaos pentrusudare. Tipul produsului, dimensiuni, toleranţe şi marcare

  512. SR EN 760:1997 Materiale pentru sudare. Fluxuri pentru sudarea cu arc electric sub strat de flux.Clasificare

  513. SR EN 763:1996 Sisteme de canalizare şi de tuburi de protecţie de materiale plastice. Fitinguri demateriale termoplastice formate prin injecţie. Metoda de incercare pentru estimareavizuala a efectelor incalzirii

  514. SR EN 765:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din ţesatura depoliolefina, alta decat polipropilena utilizata singura

  515. SR EN 766:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din panza de iuta516. SR EN 767:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din panza ţesuta din

  iuta/poliolefina517. SR EN 768:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din panza de bumbac

  dublata518. SR EN 769:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din panza ţesuta din

  bumbac/poliolefina519. SR EN 770:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci de hartie520. SR EN 771-6:2001 Conditii tehnice a elementelor pentru zidarie.Partea 6:Elemente pentru zidarie din piatra

  naturala521. SR EN 772-1:2001 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 1:Determinarea rezistentei la

  compresiune522. SR EN 772-2:2000 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 2: Determinarea procentuala a

  ariei golurilor din blocurile de beton (prin amprenta pe hartie)523. SR EN 772-3:2000 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 3: Determinarea prin cantarire

  hidrostatica a volumului net si a procentului de goluri a elementelor pentru zidarie dinargila arsa

  524. SR EN 772-4:2000 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 4: Determinarea densitaţii realesi aparente şi a porozitaţii deschise şi totale ale elementelor de zidarie din piatra naturala

  525. SR EN 772-7:2000 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 7: Determinarea absorbtiei deapa prin fierbere pentru ruperea capilaritatii a elementelor din argila arsa pentru zidarie

  526. SR EN 772-9:2000 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 9: Determinarea volumului şiprocentului de goluri şi a volumului net absolut al elementelor de silico-calcar pentruzidarie, prin umplere cu nisip

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  16

  527. SR EN 772-10:2001 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 10: Determinarea continutuluide umiditate a elementelor pentru zidarie de silico-calcar si de beton celular

  528. SR EN 772-13:2001 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 13: Determinarea densitatiiaparente si absolute in stare uscata a elementelor pentru zidarie(cu exceptia pietreinaturale)

  529. SR EN 772-16:2001 Metode de incercare a elementelor pentru zidarie. Partea 16: Determinarea dimensiunii530. SR EN 775:1998 Roboţi industriali de manipulare. Securitate531. SR EN 777-4:2001 Tuburi radiante suspendate cu arzatoare multiple functionind cu combustibilii gazosi

  pentru alte utilizari decit cele casnice.Partea 4:Sistem H,siguranta532. SR EN 778:2001 Aparate de incalzire a spatiilor cu aer cald pentru uz casnic,care functioneaza cu

  combustibili gazosi,cu convectie fortata pentru o putere termica mai mica de 70 kw,faratransportul aerului de ardere si/sau al produselor de ardere cu ventilator

  533. SR EN 787:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci confecţionaţi din film de polietilena534. SR EN 788:1997 Saci pentru transportul ajutorului alimentar. Saci tubulari confecţionaţi din film

  multistrat535. SR EN 789:1998 Structuri de lemn. Metode de incercare. Determinare a caracteristicilor mecanice ale

  placilor pe baza de lemn536. SR EN 790:2001 Nave pentru navigatie interioara. Scari cu unghiul de inclinare cuprins intre 45 grade si

  60 grade. Conditii, tipuri537. SR EN 796:1997 Coduri cu bare. Identificatori de simbolizari538. SR EN 797+AC:1998 Coduri cu bare. Specificaţii pentru simbolizari. "EAN/UPC"539. SR EN 799:1998 Coduri cu bare. Specificaţii pentru simbolizari. "Code 128"540. SR EN 800:1998 Coduri de bare. Specificaţii pentru simbolizari "Code 39"541. SR EN 801:1998 Coduri de bare. Specificaţii pentru simbolizari "Interleaved 2 of 5"542. SR EN 803:1996 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Fitinguri de materiale termoplastice formate

  prin injecţie, cu inele de etanşare, pentru canalizari de presiune. Metoda de incercare aetanşeitaţii la presiune interioara de scurta durata, fără solicitare axiala

  543. SR EN 804:1996 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Fitinguri formate prin injecţie pentruimbinari lipite pentru canalizari de presiune. Metoda de incercare a rezistenţei lapresiune hidrostatica interioara de scurta durata

  544. SR EN 805:2000 Alimentari cu apa. Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare cladirilor545. SR EN 811:2000 Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru prevenirea patrunderii membrelor

  inferioare in zone periculoase546. SR EN 818-1:2000 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 1: Condiţii generale de

  recepţie547. SR EN 818-2:2000 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 2: `Lanţ de toleranţă

  mijlocie pentru lanţuri de legare. Clasa 8548. SR EN 818-4:2000 Lanţuri cu zale scurte pentru ridicat. Reguli de securitate. Partea 4: Lanţuri de legare.

  Clasa 8549. SR EN 821-1:1997 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietaţi termofizice. Partea 1:

  Determinarea dilatarii termice550. SR EN 821-2:2000 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietaţi termofizice. Partea 2:

  Determinarea difuzivitaţii termice prin metoda fasciculului laser (sau impulsului decaldura)

  551. SR EN 822:1997 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri. Determinarea lungimii şi laţimii552. SR EN 823:1997 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri. Determinarea grosimii553. SR EN 824:1997 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri. Determinarea perpendicularitaţii554. SR EN 825:1997 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri. Determinarea planitaţii555. SR EN 826:1998 Produse termoizolante destinate utilizarii la cladiri. Determinarea comportarii la

  compresiune556. SR EN 828:2001 Adezivi. Capacitatea de umectare. Determinare, prin măsurarea unghiului de contact şi a

  tensiunii superficiale critice a suprafeţei solide557. SR EN 837-1:1998 Manometre. Partea 1: Manometre cu tub Bourdon. Dimensiuni, caracteristici

  metrologice, condiţii tehnice şi incercari558. SR EN 837-2:1999 Manometre. Partea 2: Recomandari pentru alegerea şi montarea manometrelor559. SR EN 837-3:1998 Manometre. Partea 3: Manometre cu membrana şi manometre cu capsula. Dimensiuni,

  caracteristici metrologice, condiţii tehnice şi incercari560. SR EN 840-6:2001 Containere mobile pentru deşeuri. Partea 6: Condiţii de igienă şi de securitate561. SR EN 841:1997 Coduri cu bare. Specificaţii pentru simbolizari. Descrierea formatelor562. SR EN 842:2000 Securitatea maşinilor. Semnale vizuale de pericol. Cerinţe generale, proiectare şi

  incercari

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  17

  563. SR EN 843-1:1998 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietaţi mecanice la temperaturaambianta. Partea 1: Determinarea rezistenţei la incovoiere

  564. SR EN 843-3:2001 Ceramici tehnice avansate. Ceramici monolitice. Proprietăţi mecanice la temperaturaambiantă. Partea 3: Determinarea parametrilor de propagare subcritică a fisurilor pornindde la încercări de rezistenţă la încovoiere realizate la aplicarea unei forţe cu vitezăconstantă

  565. SR EN 844-1:1998 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 1: Termeni generali comuni pentru lemnrotund şi cherestea

  566. SR EN 844-2:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 2: Termeni generali referitori la lemnrotund

  567. SR EN 844-3:1998 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 3: Termeni generali referitori lacherestea

  568. SR EN 844-4:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 4: Termeni referitori la conţinutul deumiditate

  569. SR EN 844-5:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 5: Termeni referitori la dimensiunilelemnului rotund

  570. SR EN 844-6:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 6: Termeni referitori la dimensiunilecherestelei

  571. SR EN 844-7:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 7: Termeni referitori la structurabiologica a lemnului

  572. SR EN 844-8:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 8: Termeni referitori la particularitaţilelemnului rotund

  573. SR EN 844-9:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 9: Termeni referitori la particularitaţilecherestelei

  574. SR EN 844-10:2000 Lemn rotund şi cherestea. Terminologie. Partea 10: Termeni referitori la coloraţie şi laatacurile ciupercilor

  575. SR EN 844-11:2000 Lemn rotund si cherestea. Terminologie. Partea 11: Termeni referitori la degradarilecauzate de insecte

  576. SR EN 851:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate pentru discuri şi discuri pentru aplicaţiiculinare. Specificaţii tehnice

  577. SR EN 859:2000 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. maşini de indreptat cu avans manual578. SR EN 860:1999 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. maşini de rindeluit la grosime pe o

  faţa579. SR EN 874:2000 Echipament pentru sudare cu gaz. Aparate oxigen-gaz combustibil (tip maşina de taiere)

  cu corp cilindric. Tip constructiv, specificaţii generale, metode de incercare580. SR EN 875:1997 Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea la

  incovoiere prin şoc. Poziţia epruvetei, orientarea crestaturii şi examinare581. SR EN 876:1997 Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea la tracţiune

  longitudinala a metalului depus din imbinarile sudate prin topire582. SR EN 878:1999 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Sulfat de

  aluminiu583. SR EN 881:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Clorura de

  aluminiu, hidroxiclorura de aluminiu si hidroxiclorosulfat de aluminiu (monomeri)584. SR EN 882:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Aluminat de

  sodiu585. SR EN 883:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman.

  Polihidroxiclorura de aluminiu şi polihidroxiclorosulfat de aluminiu586. SR EN 888:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Clorura de fier

  (III)587. SR EN 889:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Sulfat de fier

  (II)588. SR EN 890:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Sulfat de fier

  (III)589. SR EN 890:2000/C1:2001 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Sulfat de fier

  (III)590. SR EN 891:2001 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Clorosulfat de

  fier (III)591. SR EN 894-1:2001 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi a

  organelor de comanda. Partea 1: Principii generale ale interacţiunilor dintre operatoruluman, sursele de informaţii şi organele de comanda

  592. SR EN 894-2:2001 Securitatea maşinilor. Cerinţe ergonomice de proiectare a surselor de informaţii şi aorganelor de comanda. Partea 2: Surse de informaţii

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  18

  593. SR EN 895:1997 Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercarea la tractiunetransversala

  594. SR EN 896:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Hidroxid desodiu

  595. SR EN 897:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Carbonat desodiu

  596. SR EN 898:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman.Hidrogenocarbonat de sodiu

  597. SR EN 899:1999 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Acid sulfuric598. SR EN 910:1997 Incercari distructive ale imbinarilor sudate din materiale metalice. Incercari la indoire599. SR EN 918:2000 Geotextile şi produse inrudite. Incercare de perforare dinamica (incercare prin caderea

  unui con)600. SR EN 919:2001 Franghii pentru uz general.Determinarea unor proprietati fizice si mecanice601. SR EN 920:1996 Hartie şi carton destinate sa intre in contact cu produsele alimentare. Dozarea

  substanţelor solubile in apa602. SR EN 920:1996/C1:1997 Hartie si carton destinate sa intre in contact cu produsele alimentare. Dozarea

  substanţelor solubile in apa603. SR EN 921+AC:1997 Sisteme de canalizare de materiale plastice. Tevi de materiale termoplastice.

  Determinarea rezistenţei la presiune interioara la temperatura constanta604. SR EN 922:1996 Sisteme de canalizare şi de tuburi de protecţie de materiale plastice. Tevi şi fitinguri de

  policlorura de vinil neplastifiata (PVC-U). Prepararea unei probe pentru determinareaindicelui de viscozitate şi calculul valorii K

  605. SR EN 923:2000 Adezivi. Termeni şi definiţii606. SR EN 924:2001 Adezivi. Adezivi pe bază de solvent şi fără solvent. Determinarea punctului de

  inflamabilitate607. SR EN 929:1998 Nave de navigaţie interioara. Convoaie impinse. Suporturi de prindere pentru catarge de

  semnalizare amovibile608. SR EN 932-1:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 1: Metode

  de eşantionare609. SR EN 932-3:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3:

  Procedura şi terminologie pentru descriere petrografica simplificata610. SR EN 932-

  3:1998/C1:1999Incercari pentru determinarea caracteristicilor generale ale agregatelor. Partea 3:Procedura si terminologie pentru descriere petrografica simplificata

  611. SR EN 933-2:1998 Incercari pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 2:Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor

  612. SR EN 937:2000 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinate consumului uman. Clor613. SR EN 937/C1:2001 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinată consumului uman. Clor614. SR EN 940:1999 Securitatea maşinilor pentru prelucrarea lemnului. maşini combinate pentru prelucrarea

  lemnului615. SR EN 941:1996 Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Semifabricate pentru discuri şi discuri pentru aplicaţii

  generale. Specificaţii tehnice616. SR EN 953:2001 Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia

  protectorilor ficţi şi mobili617. SR EN 954-1:2000 Securitatea maşinilor. Parţi referitoare la securitatea din sistemele de comanda. Partea 1:

  Principii generale de proiectare618. SR EN 955-2:2000 Analiza chimica a produselor refractare. Partea 2: Produse care conţin silice şi/sau

  alumina (metoda pe cale umeda)619. SR EN 960:1996 Mulaje de capete utilizate la incercarile caştilor de protecţie620. SR EN 961:2000 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru baterii de butelii de

  gaze pana la 200 bar, utilizate la sudare, taiere şi procedee conexe621. SR EN 963:1999 Geotextile şi produse inrudite. Eşantionare şi pregatire a epruvetelor622. SR EN 964-1:1999 Geotextile şi produse inrudite. Determinarea grosimii la presiuni stabilite. Partea 1:

  Straturi individuale623. SR EN 964-

  1:1999/C1:2000Geotextile si produse inrudite. Determinarea grosimii la presiuni stabilite. Partea 1:Straturi individuale

  624. SR EN 965:1999 Geotextile şi produse inrudite. Determinarea masei pe unitatea de suprafaţa625. SR EN 970:1999 Examinari nedistructive ale imbinarilor sudate prin topire. Examinare vizuala626. SR EN 971-1:2001 Vopsele şi lacuri. Termeni şi definiţii pentru produse de vopsire. Partea 1: Termeni

  generali627. SR EN 974:1999 Produse chimice utilizate pentru tratarea apei destinata consumului uman. Acid fosforic628. SR EN 975-1:1998 Cherestea. Clasificare dupa aspect a lemnului de foioase. Partea 1: Stejar şi fag629. SR EN 981:1998 Securitatea maşinilor. Sistem de semnale acustice şi vizuale de pericol şi de informare

 • Standarde europene EN 31.03.2004

  19

  630. SR EN 982:2001 Securitatea maşinilor. Cerinţe de securitate referitoare la sistemele de acţionarehidraulice şi pneumatice şi la componentele acestora. Hidraulică

  631. SR EN 984:1999 Determinarea masei pe unitatea de suprafaţă utila a stratului de uzura al acoperitoarelorde sol neţesute plane

  632. SR EN 985:1997 Acoperitoare de sol textile. Incercare cu aparat cu rotile633. SR EN 986:1999 Acoperitoare de sol textile. Dale. Determinarea variaţiei dimensiunilor din cauza

  diverselor condiţii de umezire şi caldura şi a curbarii634. SR EN 988:2001 Zinc si aliaje de zinc.Conditii tehnice pentru produse plate laminate utilizate in

  constructii635. SR EN 989:2000 Determinarea comportarii aderenţei dintre armaturi şi betonul celular autoclavizat printr-

  o incercare a aderenţei prin impingere636. SR EN 990:2000 Metode de incercare pentru verificarea protecţiei impotriva coroziunii armaturilor din

  betonul celular autoclavizat şi betonul cu agregate uşoare cu structura deschisa637. SR EN 991:2000 Determinarea dimensiunilor elementelor armate de beton celular autoclavizat sau de

  beton cu agregate uşoare cu structura deschisa638. SR EN 992:2000 Determinarea masei volumice in stare uscata a betonului cu agregate uşoare cu structura

  deschisa639. SR EN 993-1:1996 Metode de incercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 1: Determinarea

  densitaţii aparente, porozitaţii deschise şi porozitaţii totale640. SR EN 993-2:1996 Metode de incercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 2:Determinarea

  densitaţii641. SR EN 993-3:1998 Metode de incercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 3: Metode de

  incercare pentru refractare cu conţinut de carbon642. SR EN 993-4:1996 Metode de incercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 4: Determinarea

  permeabilitaţii la gaze643. SR EN 993-5:2001 Metode de încercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 5: Determinarea

  rezistenţei la compresiune la temperatura ambiantă644. SR EN 993-6:1996 Metode de incercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 6: Determinarea

  modulului de rupere prin incovoiere la temperatura ambianta645. SR EN 993-7:2001 Metode de incercare pentru produse refractare f