standarde inlocuite

Download standarde inlocuite

If you can't read please download the document

Upload: lulu-sunshine

Post on 03-Jul-2015

1.608 views

Category:

Documents


35 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

CUPRINS

Standardizarea naional Standarde aprobate Standarde anulate

1 1 52 60 60 65 65 71

Standardizarea internaional Standarde internaionale CEI aprobate

Standardizarea european Standarde CEN aprobate Proiecte de standarde europene CEN supuse anchetei publice

Direcia standardizare: ing. Mircea Petcu Redactor: ing. Victoria Vasiliu Tehnoredactor: Ania Murariu

Tel: +40 21 211 32 96, +40 21 312 47 44 Fax: +40210315 58 70 E-mail: [email protected]

Toate drepturile rezervate Asociaiei de Standardizare din Romnia.

Potrivit OG nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naional n Romnia, aprobat prin Legea nr. 355/2002, ASRO beneficiaz de protecia drepturilor de autor asupra standardelor naionale n condiiile Legii privind drepturile de autor i drepturile conexe. Reproducerea sau utilizarea integral sau parial a standardelor naionale sau a coninutului publicaiilor organismului naional de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare) este interzis, dac nu exist n prealabil, acordul ASRO.

ISSN 1220-5826

STANDARDIZAREA NA IONAL

STANDARDE APROBATEStandardele romne de mai jos au fost aprobate n luna septembrie 2002. Sunt cuprinse i standardele prin care sunt adoptate standarde interna ionale ISO sau CEI , standarde europene EN, ENV, HD,TBR sau ETS precum i cele adoptate prin file sau note de confirmare. Filele de confirmare sunt marcate prin simbolul FA iar notele de confirmare prin simbolul AB plasat dup indicativul standardului. Pentru standardele adoptate prin file de confirmare sau note de confirmare textul standardului nu este publicat n Romnia nici n traducere nici n original. Textele n original ale acestor standarde pot fi consultate sau procurate de la Asocia ia de Standardizare din Romnia. In aceast rubric sunt cuprinse, de asemenea, amendamente i erate ale standardelor romne. In cazul n care un standard aprobat nlocuie te i anuleaz unul sau mai multe standarde existente, indicativul/indicativele acestora sunt indicate dup rezumatul standardului respectiv. Informa ii privind standardele anulate sunt date n rubrica STANDARDE ROMNE ANULATE.A MINE, PETROL I GEOLOGIE

SR EN 12177:1998/AC:2002 FA 75.160.20 Produse petroliere. Benzin f r plumb. Determinarea con inutului de benzen prin cromatografie n faz gazoas SR EN 12594:2002 75.140 Bitum i lian i bitumino i. Prepararea e antioanelor de ncercat FA

SR EN 12634:2002 FA 75.160.20 Produse petroliere i lubrifian i. Determinarea indicelui de aciditate. Metoda de titrare poten iometric n mediul neapos SR EN 61221:2002 FA 27.040.040 Produse petroliere i lubrifian i. Fluide esteri Triarilfosfa i pentru controlul turbinelor (categoria ISO-L-TCD). Specifica ii SR ENV 12656:2002 FA 07.040 Informa ie geografic . Descriere date. Calitate SR ENV 12658:2002 07.040 Informa ie geografic . Descriere date. Transfer FA

SR CR 12660:2002 FA 07.040 Informa ie geografic . Prelucrare. Interogare i actualizare,aspecte spa iale

SR ENV 12762:2002 FA 07.040 Informa ie geografic . Sistem de referin . Pozi ie direct

B

METALURGIE FA

SR CR 10261:2002 77.040.30 Circulara informativ ECISS. Fonte i o eluri. Metode de analiz chimic

SR EN 10083-1:1991+A1:2002 FA 77.140.10 O eluri pentru c lire i revenire. Partea 1: Condi ii tehnnice de livrare a o elurilor speciale Inlocuie te: SR EN 10083-1:1995 SR EN 10083-2:1991+A1:2002 FA 77.140.10 O eluri pentru c lire i revenire. Partea 2: Condi ii tehnice de livrare pentru o elurile de calitate nealiate Inlocuie te: SR EN 10083-2:1995 SR EN 10111:2002 FA 77.140.50 Table i benzi laminate continuu la cald din o el cu con inut redus de carbon pentru ndoire la rece. Condi ii tehnice de livrare SR EN 10219-2:2002 FA 77.140.70 Profile cave deformate la rece pentru construc ii, de o eluri de construc ie nealiate i cu granula ie fin . Partea 2: Toleran e, dimensiuni i caracteristici ale profilului SR EN 10222-2:1999/AC:2002 FA 77.140.30 Piese forjate din o el pentru recipiente sub presiune. Partea 2: O eluri feritice i martensitice cu caracteristici specificate la temperatur ridicat SR EN 10222-4:1998/A1:2002 FA 77.140.30 Piese forjate din o el pentru recipiente sub presiune. Partea 4: O eluri sudabile cu granula ie fin cu limit de curgere ridicat SR EN 10238:2002 FA 77.140.10 Produse de o el pentru construc ii sablate i grunduite prin procedee automate SR EN 10244-3:2002 FA 25.220.40 Srme i produse din srme de o el. Acoperiri metalice neferoase pe srme de o el. Partea 3: Acoperiri de aluminiu SR EN 10246-10:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 10: Examinarea radiografic a sudurii evilor de o el sudate sub strat de flux pentru detectarea imperfec iunilor

SR CR 10299:2002 FA 77.040.30 Linii directoare pentru prepararea unei metode standardizate prin spectrometrie de fluorescen a radia iei X prin metoda dispersiei dup lungimea de und SR CR 10313:2002 FA 77.080.20 Clasificarea m rcilor de o el. Exemple de clasificare existente n standarde europene SR CR 10316:2002 FA 77.040.30 Analiza o elurilor slab aliate prin spectrometrie de emisie optic (metoda curent ). Linii directoare pentru prepararea unei metode curente standardizate pentru spectrometria de emisie optic SR CR 12172:2002 FA 77.080.20 Sisteme de simbolizare numeric pentru materiale metalice. Prezentarea sistemelor existente i recomand ri pentru sisteme noi SR CR ISO 15608:2002 FA 25.160.10 Sudare. Ghid pentru un sistem de grupare a materialelor pentru sudare Inlocuie te: SR CR 12187:1999 SR CR ISO 17663:2002 FA 25.160.10 Sudare. Ghid pentru condi iile de calitate referitoare la tratamentul termic utilizat la sudare i procedee conexe SR EN 10002-1:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. ncercarea la trac iune. Partea 1: Metoda de ncercare la temperatura ambiant Inlocuie te: SR EN 10002-1:1995* STAS 9644-87* STAS 11417-86 SR EN 10045-2:1994/AC:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. ncercarea la ncovoiere prin oc pe epruvete Charpy. Partea 2: Verificarea ma inilor de ncercare (ciocan pendul)

SR EN 10246-13:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 13: Examinarea automat cu ultrasunete a grosimii pe toat circumferin a evilor de o el f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) Inlocuie te: SR ISO 10543:1993 SR EN 10246-14:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 14: Examinarea automat cu ultrasunete a evilor de o el f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru detectarea imperfec iunilor de laminare SR EN 10246-2:2002 FA 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 2: Examinarea automat cu curen i turbionari a evilor de o el austenitic i ferito-austenitic f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru verificarea etan eit ii hiraulice SR EN 10246-3:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 3: Examinarea automat cu curen i turbionari a evilor de o el austenitic i ferito-austenitic f r sudur i sudate (cu excep ia celor sudate sub strat de flux) pentru detectarea imperfec iunilor Inlocuie te: STAS 10786-76 SR EN 10246-9:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Partea 9: Examinarea automat cu ultrasunete a sudurii evilor de o el sudate sub strat de flux pentru detectarea imperfec iunilor longitudinale i /sau transversale Inlocuie te: SR ISO 9765:1994 SR EN 10256:2002 23.040.10 Examin ri nedistructive ale evilor de o el. Calificare i competen de nivel 1 i 2 a personalului pentru examin ri nedistructive Inlocuie te: SR ISO 11484:1996 SR EN 10263-1:2002 77.140.60 Bare, srme laminate i srme de o el pentru deformare la rece i extrudare la rece. Partea 1: Condi ii tehnice generale de livrare

SR EN 10263-2:2002 77.140.60 Bare, srme laminate i srme de o el pentru deformare la rece i extrudare la rece. Partea 2: Condi ii tehnice de livrare a o elurilor care nu sunt destinate unui tratament termic dup prelucrarea la rece SR EN 10263-5:2002 FA 77.140.60 Bare, srm semifabricat i srm de o el pentru refulare i extruziune la rece. Partea 5: Condi ii tehnice de livrare a o elurilor inoxidabile SR EN 10268:2002 FA 77.140.50 Produse plate laminate la rece din o eluri microaliate cu limit de curgere ridicat pentru formare la rece. Condi ii generale de livrare SR EN 10276-1:2002 FA 77.040.30 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea con inutului de oxigen din fonte i o eluri. Partea 1: Prelevarea i prepararea probelor de o el pentru determinarea con inutului de oxigen SR EN 10279:2002 FA 77.140.70 Profile U de o el laminat la cald. Toleran e la form , dimensiuni i la mas SR EN 10306:2002 FA 77.040.20 O el i font . Examinare ultrasonic pentru profile I cu t lpi late i paralele I cu t lpi paralele SR EN 10307:2002 FA 77.040.20 Examin ri nedistructive. Examinare ultrasonic a produselor plate de o el inoxidabil austenitic i austenito-feritic cu grosime egal sau mai mare de 6 mm (metoda prin reflexie) SR EN 10308:2002 77.040.20 Examin ri nedistructive. Examinare ultrasonic a barelor de o el FA

SR EN 12084:2002 FA 19.100 Examin ri nedistructive. Examinarea cu curen i turbionari. Principii generale i ghid de baz

3

SR EN 12164:1998/A1:2002 77.150.30 Cupru i aliaje de cupru. Semifabricat pentru prelucrare mecanic simpl

FA

SR EN 12258-1:2002 FA 01.040.77 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Termeni i defini ii. Partea 1: Termeni generali Inlocuie te: SR EN 23134-1:1995* SR EN 231342:1993*SR EN 23134-3:1995* SR EN 23134-4:1994

SR EN 12373-14:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 14: Determinarea clarit ii imaginii a stratului de oxid anodic. Metoda cu scar de etaloane SR EN 12373-15:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 15: Determinarea rezisten ei stratului de oxid la formarea fisurilor prin deformare Inlocuie te: STAS 7043/7-87 SR EN 12373-16:2002 FA 25.200.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 16: Verificarea continuit ii stratului de oxid anodic sub ire. ncercarea cu sulfat de cupru Inlocuie te: STAS 7043/3-91 SR EN 12373-17:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 17: Determinarea tensiunii electrice de str pungere Inlocuie te: STAS 7043/4-86 SR EN 12373-18:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 18: Sistem de notare pentru evaluarea coroziunii n puncte. Metoda cu imagini etalon SR EN 12373-19:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 18: Sistem de notare pentru evaluarea coroziunii n puncte. Metoda cu gril SR EN 12373-2:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 2: Determinarea masei pe unitatea de suprafa (masa specific ) a stratului de oxid anodic. Metod gravimetric SR EN 12373-3:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 3: Determinarea grosimii stratului de oxid anodic. Examinare nedistructiv cu microscopul optic Inlocuie te: STAS 7043/2-90

SR EN 12345:2002 FA 01.040.25 Sudare. List multilingv cu termenii utiliza i pentru mbin rile sudate, cu ilustra ii SR EN 12373-1:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 1: Metod de stabilire a caracteristicilor acoperirilor decorative i de protec ie ob inute prin oxidarea anodic a aluminiului Inlocuie te: SR 7043/1:1993 SR EN 12373-10:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 10: Determinarea rezisten ei specifice medii la abraziune a stratului de oxid anodic pe ma ini de ncercare cu jet abraziv SR EN 12373-11:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 11: M surarea gradului de reflexie regulat i de luciu reflectant a stratului de oxid anodic, la unghiuri de 20 grade, 45 grade, 60 grade sau 85 grade SR EN 12373-12:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 12: M surarea caracteristicii de reflectivitate a suprafe elor de aluminiu utiliznd dispozitive integratoare sferice SR EN 12373-13:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 13: M surarea caracteristicii de reflectivitate a suprafe elor de aluminiu utiliznd un goniofotometru normal sau simplificat

SR EN 12373-4:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 4: Evaluarea pierderii capacit ii de absorb ie a unui strat anodic prin ncercarea cu pic tura de colorant, dup o ac iune acid prealabil SR EN 12373-5:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 5: Evaluarea calit ii compactiz rii stratului de oxid anodic prin m surarea admitan ei SR EN 12373-6:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 6: Evaluarea calit ii compactiz rii stratului de oxid anodic prin determinarea pierderilor de mas dup imersare n solu ie fosfocromic , f r o ac iune acid prealabil SR EN 12373-7:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 7: Evaluarea calit ii compactiz rii stratului de oxid anodic prin determinarea pierderilor de mas dup imersare n solu ie fosfocromic , cu o ac iune acid prealabil Inlocuie te: STAS 7043/5-86 SR EN 12373-8:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 8: Determinarea rezisten ei la radia ii ultraviolete i la c ldur a stratului de oxid colorat SR EN 12373-9:2002 FA 25.220.20 Aluminiu i aliaje de aluminiu. Acoperiri prin oxidare anodic . Partea 9: Determinarea rezisten ei la uzur i a coeficientului de uzur a stratului de oxid anodic pe ma ini de ncercare cu disc abraziv SR EN 12441-1:2002 FA 77.040.30 Zinc i aliaje de zinc. Analiz chimic . Partea 1: Determinarea con inutului de aluminiu din aliajele de zinc. Metoda titrimetric Inlocuie te: STAS 7742/2-75 SR EN 12441-2:2002 FA 77.040.30 Zinc i aliaje de zinc. Analiz chimic . Partea 2: Determinarea con inutului de magneziu din aliajele de zinc. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic n flac r

SR EN 12441-3:2002 FA 77.040.30 Zinc i aliaje de zinc. Analiz chimic . Partea 3: Determinarea con inutului de plumb, cadmiu i cupru. Metoda prin spectrometrie de absorb ie atomic n flac r SR EN 12584:2002 FA 01.040.25 Imperfec iuni ale suprafe elor t iate termic cu flac r oxigaz, cu laser i cu plasm Inlocuie te: STAS 10354-81 SR EN 23878:2002 77.160 Metale dure. ncercarea de duritate Vickers SR EN 24159:1994/AC:2002 77.120.70 Feromangan i ferosilicomangan. Determinarea con inutului de mangan. Metoda poten iometric FA

SR EN 24829-1:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de siliciu total. Metoda spectrofotometric cu molibdosilicat redus. Partea 1: Con inuturi de siliciu cuprinse ntre 0,05% i 1% SR EN 24937:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de crom . Metoda prin titrare poten iometric sau vizual SR EN 24938:1993/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de nichel. Metoda gravimetric sau vizual SR EN 24943:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Analize chimice ale materialelor feroase. Determinarea con inutului de cupru. Metoda spectrometric de absorb ie atomic n flac r SR EN 24946:1994/AC:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de cupru. Metoda spectrofotometric cu 2,2'-dichinolil SR EN ISO 6506-1:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. ncercarea de duritate Brinell. Partea 1: Metod de ncercare Inlocuie te: SR EN 10003-1:1997

5

SR EN ISO 6508-1:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. ncercarea de duritate Rockwell. Partea 1: Metod de ncercare (Sc rile A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,T) Inlocuie te: STAS 493-91* STAS 8525-84* STAS 8251-82 SR EN ISO 6520-2:2002 FA 25.160.00 Sudare i procedee conexe. Clasificarea imperfec iunilor geometrice din mbin rile sudate ale materialelor metalice. Partea 2: Sudare prin presiune Inlocuie te: STAS 7084/2-82 SR EN ISO 6847:2002 FA 25.160.20 Materiale pentru sudare. Executarea unei depuneri de metal topit pentru analiza chimic Inlocuie te: SR EN 26847:1996 SR EN ISO 7438:2002 77.040.10 Materiale metalice. ncercarea la ndoire SR EN ISO 8249:2002 FA 25.160 Sudare. Determinarea indicelui de ferit (FN) n metalul depus din o eluri inoxidabile austenitice i ferito-austenitice Cr-Ni Inlocuie te: STAS 12341/1-85* STAS 12341/2-85 SR EN ISO 9454-2:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Clasificare i caracteristici. Partea 2: Caracteristici de performan SR EN ISO 9455-10:2002 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de incercare. Partea 10: ncerc ri privind eficacitatea fluxului prin metoda static FA

SR EN ISO 9455-16:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de ncercare. Partea 16: ncerc ri privind eficacitatea fluxului prin metoda balan ei de umectare SR EN ISO 9556:2002 FA 77.040.30 Fonte i o eluri. Determinarea con inutului de carbon total. Metoda prin absorb ie n infraro u dup combustie n cuptor cu induc ie SR EN ISO 9934-1:2002 FA 19.100 Examin ri nedistructive. Examinarea cu pulberi magnetice. Partea 1: Principii generale Inlocuie te: STAS 8539-85 SR EN ISO 10111:2002 FA 25.220.20 Acoperiri metalice i alte acoperiri anorganice. Determinarea masei pe unitatea de suprafa . Prezentarea metodelor de analiz gravimetric i chimic SR EN ISO 10308:2002 FA 25.220.40 Acoperiri metalice. Prezentarea metodelor pentru determinarea porozit ii SR EN ISO 10564:2002 25.160.50 Materiale de adaos pentru lipire moale i tare. Metode de prelevare a probelor din materiale de adaos pentru lipire moale n vederea analizei Inlocuie te: STAS 96-87 SR EN ISO 12687:2002 FA 25.220.40 Acoperiri metalice. Determinarea porozit ii. ncercare pe cale umed cu sulf (floare de sulf) SR EN ISO 12706:2002 FA 01.040.19 Examin ri nedistructive. Terminologie. Termeni utiliza i la examinarea cu lichide penetrante SR EN ISO 14270:2002 FA 25.160.40 Dimensiunile epruvetelor i procedura pentru ncercarea de smulgere mecanizat a mbin rilor sudate n puncte, n linie i n relief Inlocuie te: STAS 7932/3-90

SR EN ISO 9455-13:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de ncercare. Partea 13. Determinarea stropilor de flux SR EN ISO 9455-15:2002 FA 25.160.50 Fluxuri pentru lipire moale. Metode de ncercare. Partea 15: ncercarea la coroziune a cuprului

SR EN ISO 14271:2002 FA 25.160.40 ncercarea de duritate Vickers a mbin rilor sudate n puncte, n relief i n linie (cu sarcini mici i cu microsarcini) Inlocuie te: STAS 7932/5-90 SR EN ISO 14272:2002 FA 25.160.40 Dimensiunile epruvetelor i procedura pentru ncercarea de trac iune pe epruvete n cruce a mbin rilor sudate n puncte i n relief SR EN ISO 14273:2002 FA 25.160.40 Dimensiunile epruvetelor i procedura pentru ncercarea la forfecare prin trac iune a mbin rilor sudate n puncte, n linie i n relief Inlocuie te: STAS 7932/1-90 SR EN ISO 14372:2002 FA 25.160.20 Materiale pentru sudare. Determinarea rezisten iei la umiditate a electrozilor utiliza i la sudarea manual cu arc electric cu electrod nvelit, prin m surarea hidrogenului difuzibil SR EN ISO 14555:2000 25.160.10 Sudare. Sudarea bol urilor pe materiale metalice FA

SR EN ISO 15609-2:2002 FA 25.160.10 Specifica ia i calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Specifica ia procedurii de sudare. Partea 2: Sudare cu gaze SR EN ISO 15618-1:2002 FA 25.160.01 Calificarea sudorilor pentru sudare sub ap . Partea 1: Sudori scafandri pentru sudare hiperbaric sub ap SR EN ISO 15618-2:2002 FA 25.160.01 Calificarea sudorilor pentru sudare sub ap . Partea 2: Sudori scafandri i operatori sudori pentru sudare hiperbaric sub ap n mediu uscat SR EN ISO 15620:2002 FA 25.160.00 Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice Inlocuie te: STAS 12674-88* STAS 5540/8-88 SR ENV 10080:2002 FA 77.140.60 O el pentru armarea betonului. Arm turi pentru beton armat sudabile cu nervuri B 500. Condi ii tehnice de livrare pentru bare, bobine i mpletituri sudate SR ENV 14029:2002 FA 77.040.30 Plumb i aliaje de plumb. Analiza prin spectrometrie de absorb ie atomic n flac r (FAAS) sau spectrometrie de emisie cu plasm cuplat inductiv (ICP-ES),dup separarea matricei de plumb SR ENV 14138:2002 FA 77.120.60 Plumb i aliaje de plumb. Analiza prin spectrometrie de absorb ie atomic n flac r (FAAS)sau spectrometrie de emisie cu plasm cuplat inductiv (ICP-ES), dup separarea prin coprecipitare SR ENV 22605-1:2002 77.140.30 Produse de o el pentru recipiente sub presiune. Deducerea i verificarea valorilor caracteristicilor la temperatur ridicat . Partea 1: Limita de curgere sau limita de curgere conven ional pentru produse de o el nealiat sau slab aliat

Inlocuie te: STAS 13019-91* STAS 5976/2-85 SR EN ISO 14556:2002 FA 77.040.10 O el. ncercarea la ncovoiere prin oc pe epruvete Charpy cu crest tur n V. Metoda de ncercare instrumentat SR EN ISO 14918:2002 FA 25.220.20 Pulverizare termic . Calificarea operatorilor pentru pulverizare termic SR EN ISO 14919:2002 FA 25.220.20 Pulverizare termic . Srme, vergele i benzi pentru pulverizarea termic cu flac r i cu arc electric. Clasificare. Condi ii tehnice de livrare Inlocuie te: STAS 11585-83 SR EN ISO 14921:2002 FA 25.220.20 Pulverizare termic . Procedur de aplicare a acoperirilor prin pulverizare termic pentru componente mecanice

7

SR ENV 22605-2:2002 77.140.30 Produse de o el pentru recipiente sub presiune. Deducerea i verificarea valorilor caracteristicilor la temperatur ridicat . Partea 2: Limita de curgere conven ional pentru produse de o el austenitic SR ENV 22605-3:2002 77.140.30 Produse de o el pentru recipiente sub presiune. Deducerea i verificarea valorilor caracteristicilor la temperatur ridicat . Partea 3: Alt metod de deducere a valorilor limitei de curgere aparent i conven ional la temperatur ridicat , pornind de la un volum de date redus C ORGANE DE MA INI, SCULE I DISPOZITIVE, MA INI I UTILAJE PENTRU INDUSTRIA GREA FA

SR EN 12952-3:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 3: Proiectarea i calculul p r ilor sub presiune ale cazanului SR EN 12952-4:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 4: Calculul duratei de via previzibile a cazanelor n func ionare SR EN 12952-5:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 5: Execu ia i construc ia p r ilor sub presiune a cazanelor SR EN 12953-8:2002 FA 27.060.30 Cazane cu evi de fum. Partea 8: Cerin e tehnice referitoare la protec ia mpotriva suprapresiunii SR EN 25827:2002 25.160.30 Ma ini de sudat n puncte. Echipamente inferioare i bride de strngere SR EN 27931:2002 25.160.30 Capace i inele izolante pentru echipamente de sudat electric prin presiune SR EN 28430-1:2002 25.160.30 Sudare electric prin presiune n puncte. Portelectrozi. Partea 1: Fixare pe con 1:10 SR EN 28430-2:2002 25.160.30 Sudare electric prin presiune n puncte. Portelectrozi. Partea 2: Fixare pe con Morse SR EN 28430-3:2002 25.160.30 Sudare electric prin presiune n puncte. Portelectrozi. Partea 3: Fixare cilindric prin presare SR EN ISO 4017:2002 FA 21.060.10 uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grade A i B Inlocuie te: SR ISO 4017:1994 SR EN ISO 4018:2002 FA 21.060.10 uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grad C Inlocuie te: SR ISO 4018:1994

SR EN 10241:2002 23.040.40 Racorduri filetate de o el SR EN 10242:1994/A1:2002 23.040.40 Racorduri filetate de font maleabil SR EN 10242:1994/A1:2002/AC:2002 23.040.40 Racorduri filetate de font maleabil

FA

FA

SR EN 10253-1:2002 FA 23.040.40 Racorduri pentru sudare cap la cap. Partea 1: O el carbon forjabil pentru utiliz ri generale i f r condi ii de inspec ie specific SR EN 10274:2002 FA 77.040.10 Materiale metalice. ncercare la rupere prin c derea unei greut i SR EN 10284:2002 FA 23.040.40 Racorduri de font maleabil cu capete de strngere pentru sisteme de canalizare din polietilen (PE) SR EN 12952-1:2002 27.040 Cazane cu evi de ap Partea 1. Generalit i FA i instala ii auxiliare.

SR EN 12952-2:2002 FA 27.040 Cazane cu evi de ap i instala ii auxiliare. Partea 2: Materiale pentru p r ile sub presiune ale cazanelor i pentru accesorii

SR EN ISO 4033:2002 21.060.10 Piuli e hexagonale, stil 2. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 24033:1997 SR EN ISO 4753:2002 21.060.10 Elemente de asamblare. Vrfuri ale elementelor cu filet exterior metric ISO Inlocuie te: STAS 4924-89 SR EN ISO 4757:2002 21.060.10 Loca uri cruciforme pentru uruburi

FA

SR EN ISO 7380:2002 21.060.10 uruburi pentru metale cu cap cilindric bombat i loca hexagonal

FA

FA

SR EN ISO 7721-2:2002 21.060.10 uruburi pentru metale cu cap necat. Partea 2: Adncimea de p trundere a loca urilor cruciforme SR EN ISO 8205-1:2002 25.160.30 Cabluri secundare r cite cu ap , pentru sudare electric prin presiune. Partea 1: Dimensiuni i condi ii tehnice pentru cabluri cu dou conductoare SR EN ISO 8205-2:2002 25.160.30 Cabluri secundare r cite cu ap , pentru sudare electric prin presiune. Partea 2: Dimensiuni i condi ii tehnice pentru cabluri cu un conductor SR EN ISO 8205-3:2002 25.160.30 Cabluri secundare r cite cu ap , pentru sudare electric prin presiune. Partea 3: Specifica ii pentru ncerc ri SR EN ISO 8434-1:2002 FA 23.100.30 Racorduri de evi metalice pentru ac ion ri hidraulice i pneumatice i aplica ii generale. Partea 1: Racorduri cu strngere la 24 grade SR EN ISO 8434-4:2002 FA 23.100.30 Racorduri de evi metalice pentru ac ion ri hidraulice i pneumatice i aplica ii generale. Partea 4: Racord conic 24 grade nc rcat cu sudur , cu garnitur inelar SR EN ISO 8673:2002 FA 21.060.20 Piuli e hexagonale, stil 1, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 28673:1996 SR EN ISO 8674:2002 FA 21.060.20 Piuli e hexagonale, stil 2, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 28674:1996 SR EN ISO 8735:2002 21.060 tifturi cilindrice de o el c lit i de o el inoxidabil martensitic, cu gaur filetat FA

SR EN ISO 4762:2002 FA 21.060.10 urub cu cap cilindric i loca hexagonal Inlocuie te: SR ISO 4762:1993 SR EN ISO 5183-1:2002 FA 25.160.30 Sudare electric prin presiune n puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 1: Fixare pe con, conicitate 1:10 Inlocuie te: SR EN 25183-1:1993 SR EN ISO 5183-2:2002 FA 25.160.30 Sudare electric prin presiune n puncte. Corpuri pentru electrod cu con exterior 1:10. Partea 2: Fixare pe cilindru prin presare Inlocuie te: SR EN 25183-2:1993 SR EN ISO 7085:2002 FA 21.060.10 Caracteristici mecanice i de performan ale uruburilor autofiletante realizate prin deformare, cu filet metric, cementate i c lite SR EN ISO 7090:2002 FA 21.060.30 aibe plate, te ite. Serie normal . Grad A SR EN ISO 7284:2002 25.160.30 Echipament pentru sudare. Specifica ii particulare aplicabile transformatoarelor cu dou nf ur ri secundare separate pentru sudare n puncte multiple, utilizate n industria de automobile SR EN ISO 7291:2002 FA 25.160.30 Echipament pentru sudare cu gaz. Reductoare de presiune pentru baterii de butelii de gaz pn la 300 bar, utilizate la sudare, t iere i procedee conexe Inlocuie te: SR EN 961:2000

9

SR EN ISO 8741:2002 21.060 tifturi crestate cu crest turi invers progresive pe jum tate din lungime

FA

SR EN ISO 8743:2002 FA 21.060 tifturi crestate cu crest turi centrale pe jum tate din lungime SR EN ISO 8745:2002 FA 21.060.50 tifturi crestate cu crest turi progresive pe jum tate din lungime SR EN ISO 8747:2002 21.060.50 Cuie canelate cu cap frezat Inlocuie te: SR EN 28747:1996 SR EN ISO 8751:2002 21.060 tifturi elastice spirale. Seria u oar Inlocuie te: STAS 9729/6-80 FA

SR EN ISO 10423:2002 FA 75.180.10 Industriile petrolului i gazelor naturale. Echipament de foraj i produc ie. Echipament pentru capete de sond i capete de erup ie SR EN ISO 10427-1:2002 FA 75.180.10 Industriile petrolului i gazelor naturale. Centroare pentru evi. Partea 1: Centroare pentru burlane SR EN ISO 10440-2:2002 FA 75.180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Compresoare volumetrice de tip rotativ. Partea 1: Compresoare de proces (f r ungere) SR EN ISO 10441:2002 FA 750180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Cuplaje flexibile pentru transmisii mecanice de putere. Aplica ii speciale SR EN ISO 10512:2002 FA 21.060.20 Piuli e hexagonale cu autoblocare (cu inel nemetalic), stil1, cu filet metric fin. Clasele de calitate 6, 8 i 10 Inlocuie te: STAS 9851-80* STAS 9895-80

FA

SR EN ISO 8765:2002 FA 21.060.10 uruburi cu cap hexagonal par ial filetate, cu filet metric fin. Grade A i B Inlocuie te: SR EN 28765:1997 SR EN ISO 9974-1:2002 FA 23.100.30 Racorduri pentru utiliz ri generale i ac ion ri hidraulice i pneumatice. Orificii i dopuri filetate cu filet ISO 261 cu etan are cu elastomer sau etan are metalic . Partea 1: Orificii filetate SR EN ISO 9974-2:2002 FA 23.100.30 Racorduri pentru utiliz ri generale i ac ion ri hidraulice i pneumatice. Orificii i dopuri filetate cu filet ISO 261 cu etan are cu elastomer sau etan are metalic . Partea 2: Dopuri filetate cu etan are de elastomer (tip E) SR EN ISO 9974-3:2002 FA 23.100.30 Racorduri pentru utiliz ri generale i ac ion ri hidraulice i pneumatice. Orificii i dopuri filetate cu filet ISO 261 cu etan are cu elastomer sau etan are metalic . Partea 3: Dopuri filetate cu etan are metalic (tipB)

SR EN ISO 14588:2002 21.060.40 Nituri tubulare. Terminologie i defini ii SR EN ISO 14589:2002 21.060.40 Nituri tubulare. ncerc ri mecanice

FA

FA

SR EN ISO 14691:2002 FA 75.180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Cuplaje flexibile pentru transmisii mecanice de putere. Aplica ii de uz general SR EN ISO 14723:2002 FA 75.200 Industriile petrolului i gazelor naturale. Sisteme de transport prin conducte. Robinete pentru conducte submarine SR EN ISO 15136-1:2002 FA 75.180.10 Echipament de fund pentru industriile petrolului i gazelor naturale. Pompe volumice de fund pentru exploatare prin erup ie artificial . Partea 1: Pompe

SR EN ISO 15156-1:2002 FA 75.180.01 Industriile petrolului i gazelor naturale. Materiale pentru utilizare n prezen a H2S n produc ia de petrol i gaze naturale. Partea 1: Principii generale pentru alegerea materialului rezistent la cracare SR EN ISO 15330:2002 FA 21.060.10 Elemente de asamblare. Determinarea fragilit ii la hidrogen prin ncercarea de pretensionare. Metoda pl cilor paralele SR EN ISO 15480:2002 FA 21.060 uruburi autofiletante cu cap hexagonal i guler plat cu filet pentru tabl SR EN ISO 15547:2002 FA 75.180.20 Industriile petrolului i gazelor naturale. Schimb toare termice cu pl ci

SR EN 4180:2002 FA 49.080 Serie aerospa ial . evi rotunde i aliaje de titan pentru fluide. Toleran e largi. Diametru 4 mm