lista standarde ro in domeniul constructiilor 01-05-2011

of 35/35
Nr. crt. Indicativul standardului Titlul standardului 1 SR EN 1:2001/A1:2009**) Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere 2 SR EN 40-2:2006 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinţe generale şi dimensiuni 3 SR EN 40-3-3:2004 Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare şi verificare. Verificare prin calcule 4 SR EN 40-4:2006**) Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat 5 SR EN 40-4:2006/AC:2007**) Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de beton armat şi precomprimat 6 SR EN 46-1:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive împotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 1:Efect larvicid (Metodă de laborator) 7 SR EN 46-2:2006 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive împotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 2:Efect ovicid (Metodă de laborator) 8 SR EN 49-1:2005 Produse de protecţie a lemnului. Determinarea eficacităţii preventive faţă de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei şi a procentului de supravieţuire a larvelor. Partea 2: Aplicare prin tratament de suprafaţă ( Metoda de laborator) 9 SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare 10 SR EN 54-3:2002/A1:2003**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmă la incendiu. Sonerii 11 SR EN 54-7:2002/A2:2007**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea. 12 SR EN 54-17:2006**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit 13 SR EN 54-20:2006**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie 14 SR EN 54-23:2010**) Sisteme de detectare şi de alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare vizuală 15 SR EN 54-24:2008**) Sisteme de detectare şi alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală. Difuzoare 16 SR EN ISO 140-1:2002/A1:2006 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 1: Condiţii pentru laboratoare de încercare fără transmisii pe căi colaterale. Amendament 1: Cerinţe specifice privind rama deschiderii pentru peretele de încercare, în cazul pereţilor despărţitori dubli uşori 17 SR EN ISO 140-3:2002/A1:2006 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 3: Măsurarea în laborator a izolării la zgomot aerian a elementelor de construcţii. Amendament 1: Condiţii particulare privind montarea pentru pereţii de încercare dubli uşori 18 SR EN ISO 140-5:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 5: Măsurarea în situ a izolării la zgomot aerian a elementelor de faţadă şi a faţadelor. 19 SR EN ISO 140-6:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 6: Măsurarea în laborator a izolării la zgomot de impact a planşeelor. 20 SR EN ISO 140-7:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 7: Măsurarea în situ a izolării la zgomot de impact a planşeelor. 21 SR EN ISO 140-8:2002 Acustică. Măsurarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţii. Partea 8: Măsurarea în laborator a îmbunătăţirii izolării la zgomot de impact prin pardoseli pe un planşeu greu standardizat. **) Standarde române care transpun standarde europene armonizate nominalizate în Ordinul MDRL nr. 596/ 03.08.2009 publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 568 / 14.08.2009 ( standarde armonizate elaborate în baza Directivei 89/106/CEE privind produsele pentru construcţii, directivă transpusă prin H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, republicată în Monitorul Oficial nr. 487/20.07.2007). LISTA ACTUALIZATĂ LA DATA DE 01.05.2011 LISTA STANDARDELOR ROMÂNE DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI DIRECŢIA TEHNICĂ ÎN CONSTRUCŢII ELABORATE CA VERSIUNE NAŢIONALĂ A STANDARDELOR EUROPENE *) *) Finanţare asigurată din venituri proprii MDRL în temeiul prevederilor art. 5 lit. g) al Hotărârii Guvernului nr.33/2009 privind organizarea şi funcţionarea MDRL cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. 1 din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţi de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Post on 03-Jul-2015

454 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI DIRECIA TEHNIC N CONSTRUCII LISTA STANDARDELOR ROMNE DIN DOMENIUL CONSTRUCIILOR ELABORATE CA VERSIUNE NAIONAL A STANDARDELOR EUROPENE *) LISTA ACTUALIZAT LA DATA DE 01.05.2011 Nr. crt.1 2 3 4 5

Indicativul standarduluiSR EN 1:2001/A1:2009**) SR EN 40-2:2006 SR EN 40-3-3:2004 SR EN 40-4:2006**) SR EN 40-4:2006/AC:2007**)

Titlul standarduluiSobe cu combustibil lichid cu arztoare cu vaporizare, racordate la o conduct de evacuare a produselor de ardere Stlpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerine generale i dimensiuni Stlpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare i verificare. Verificare prin calcule Stlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerine pentru stlpi de iluminat de beton armat i precomprimat Stlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerine pentru stlpi de iluminat de beton armat i precomprimat Produse de protecie a lemnului. Determinarea eficacitii preventive mpotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 1:Efect larvicid (Metod de laborator) Produse de protecie a lemnului. Determinarea eficacitii preventive mpotriva larvelor recent eclozate de Hylotrupes bajulus (Linnaeus). Partea 2:Efect ovicid (Metod de laborator) Produse de protecie a lemnului. Determinarea eficacitii preventive fa de Anobium punctatum (De Geer) prin observarea pontei i a procentului de supravieuire a larvelor. Partea 2: Aplicare prin tratament de suprafa ( Metoda de laborator) Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control i semnalizare Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarm la incendiu. Sonerii Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaz dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea. Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraie Sisteme de detectare i de alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare vizual Sisteme de detectare i alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocal. Difuzoare

6

SR EN 46-1:2005

7

SR EN 46-2:2006

8 9 10

SR EN 49-1:2005 SR EN 54-2+AC:2000/A1:2007**) SR EN 54-3:2002/A1:2003**)

11 12 13 14 15

SR EN 54-7:2002/A2:2007**) SR EN 54-17:2006**) SR EN 54-20:2006**) SR EN 54-23:2010**) SR EN 54-24:2008**)

Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 1: Condiii pentru laboratoare de ncercare fr transmisii pe ci colaterale. Amendament 1: Cerine specifice privind rama deschiderii pentru peretele de ncercare, n cazul pereilor despritori dubli uori 16 SR EN ISO 140-1:2002/A1:2006 Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 3: Msurarea n laborator a izolrii la zgomot aerian a elementelor de construcii. Amendament 1: Condiii particulare privind montarea pentru pereii de ncercare dubli uori 17 SR EN ISO 140-3:2002/A1:2006 Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 5: Msurarea n situ a izolrii la zgomot aerian a 18 SR EN ISO 140-5:2002 elementelor de faad i a faadelor. Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 6: Msurarea n laborator a izolrii la zgomot de impact a 19 SR EN ISO 140-6:2002 planeelor. Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 7: Msurarea n situ a izolrii la zgomot de impact a 20 SR EN ISO 140-7:2002 planeelor. Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 8: Msurarea n laborator a mbuntirii izolrii la zgomot de impact prin pardoseli pe un planeu greu standardizat. 21 SR EN ISO 140-8:2002 *) Finanare asigurat din venituri proprii MDRL n temeiul prevederilor art. 5 lit. g) al Hotrrii Guvernului nr.33/2009 privind organizarea i funcionarea MDRL cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale art. 4 alin. 1 din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activiti de reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu modificrile i completrile ulterioare. **) Standarde romne care transpun standarde europene armonizate nominalizate n Ordinul MDRL nr. 596/ 03.08.2009 publicat n Monitorul Oficial Partea I nr. 568 / 14.08.2009 ( standarde armonizate elaborate n baza Directivei 89/106/CEE privind produsele pentru construcii, directiv transpus prin H.G. nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat n Monitorul Oficial nr. 487/20.07.2007).

21

SR EN ISO 140-11:2005

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

SR EN ISO 140-16:2007 SR EN 179:2008**) SR EN 196-1:2006 SR EN 196-2:2006 SR EN 196-4:2007 SR EN 196-5:2006 SR EN 196-7:2007 SR EN 196-8:2004 SR EN 196-9:2004 SR EN 196-10:2007 SR EN 197-1:2002/A3:2007**) SR EN 198:2008 SR EN 206-1:2002/A2:2005 SR EN 215:2004/A1:2006 SR EN 232:2004 SR EN 251:2004 SR EN 263:2008 SR EN 274-1:2002 SR EN 274-2:2002 SR EN 274-3:2002 SR EN 295-10:2006**) SR EN 300:2007 SR EN 302-4:2004 SR EN 335-1:2007 SR EN 335-2:2007 SR EN 336:2004 SR EN 338:2010 SR EN 383:2007 SR HD 384.1 S2:2004 SR HD 384.3:2004 SR HD 384.4.46 S2:2004 SR HD 384.5.52 S1:2004 SR HD 384.5.52 S1:2004/A1:2004 SR HD 384.7.702 S2:2004 SR HD 384.7.711 S1:2004

Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 11: Msurarea n laborator a mbuntirii izolrii la zgomot de impact datorat pardoselilor aplicate pe planee uoare standard Acustic. Msurarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii. Partea 16: Msurarea n laborator a mbuntirii indicelui de atenuare acustic printr-o acoperire suplimentar Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru ieiri de urgent acionate printrun mner sau o plac de mpingere. Condiii i metode de ncercare Metode de ncercari ale cimenturilor. Partea 1: Determinarea rezistenelor mecanice Metode de ncercari ale cimenturilor. Partea 2: Analiza chimic a cimenturilor Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 4: Determinarea cantitativ a componentelor Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 5: ncercarea de puzzolanicitate a cimentului puzzolanic Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 7: Metode de prelevare i pregtire a probelor de ciment Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 9: Cldura de hidratare. Metoda prin dizolvare Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 9: Cldura de hidratare. Metoda semiadiabatic Metode de ncercri ale cimenturilor. Partea 10: Determinarea continutului de crom(VI) solubil n apa din ciment Ciment. Partea 1: Compoziie, specificaii i criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale Obiecte sanitare. Czi de baie fabricate din folii acrilice reticulate turnate. Cerine i metode de ncercare Beton. Partea 1: Specificaie, performan, producie i conformitate Robinete cu termostat pentru radiatoare. Condiii i metode de ncercare Czi de baie. Cote de racordare Czi de du. Cote de racordare Aparate sanitare. Folii acrilice reticulate turnate pentru czi de baie i czi de du destinate utilizrii casnice Dispozitive de evacuare pentru obiente sanitare. Partea 1: Cerine Dispozitive de evacuare pentru obiente sanitare. Partea 2: Metode de ncercare Dispozitive de evacuare pentru obiente sanitare. Partea 3: Control de calitate Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea acestora la racorduri i reele de canalizare. Partea 10: Cerine de performan Plci de achii lungi, subiri i orientate (OSB). Definiii, clasificare i condiii Adezivi pentru structuri portante de lemn. Metode de ncercare. Partea 4: Determinarea influenei contraciei lemnului asupra rezistenei la forfecare Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Definiia claselor de exploatare. Partea 1: Generaliti Durabilitatea lemnului i a materialelor derivate din lemn. Definiia claselor de utilizare. Partea 2: Aplicaie la lemn masiv Lemn pentru construcii. Dimensiuni, abateri admisibile Lemn pentru construcii. Clase de rezisten Structuri de lemn. Metode de ncercare. Determinarea caracteristicilor de strivire local i a portanei locale a elementelor de asamblare tip tij. Instalaii electrice n construcii. Partea 1: Domeniu de aplicare, obiect i principii fundamentale Instalaii electrice n construcii. Partea 3: Determinarea caracteristicilor generale Instalaii electrice n construcii. Partea 4: Protecie pentru asigurarea securitii. Capitolul 46: Secionare i comand Instalaii electrice n construcii. Partea 5: Alegerea i montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare Instalaii electrice n construcii. Partea 5: Alegerea i montarea echipamentelor electrice. Capitolul 52: Sisteme de pozare Instalaii electrice n construcii. Partea 7: Reglementri pentru instalaii i amplasamente speciale. Seciunea 702: Piscine i alte bazine Instalaii electrice n construcii. Partea 7-711: Reguli pentru instalaii i amplasamente speciale. Expoziii, spectacole i standuri Instalaii electrice n construcii. Partea 7: Prescripii pentru instalaii i amplasamente speciale. Seciunea 754: Instalaii electrice pentru rulote sau autorulote Lemn lamelat ncleiat. mbinri cu dini multiplii de dimensiuni mari.Condiii de performan i cerine minime la fabricaie. Structuri de lemn. Lemn masiv i lemn lamelat ncleiat. Determinarea anumitor proprieti fizice i mecanice

57 58 59

SR HD 384.7.754 S1:2006 SR EN 387:2005 SR EN 408:2004

60

SR EN 413-2:2005

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

SR EN 438-7:2005**) SR EN 442-1:2000/A1:2004**) SR EN 442-2:2002 SR EN 442-3:2004 SR EN 450-1:2005+A1:2007**) SR EN 450-2:2006 SR EN 451-1:2004 SR EN 480-1:2007 SR EN 480-2:2007 SR EN 480-6:2006 SR EN 480-10:2009

Ciment pentru zidrie. Partea 2: Metode de ncercare Stratificate decorative de nalt presiune (HPL). Plci pe baz de rini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte i compozite HPL pentru finisarea pereilor i tavanelor interioare i exterioare Radiatoare i convectoare. Partea 1: Specificii i condiii tehnice Radiatoare i convectoare. Partea 2: Metode de ncercare i evaluare Radiatoare i convectoare. Partea 3: Evaluarea conformitii Cenu zburtoare pentru beton. Partea 1: Definiii, condiii i criterii de conformitate Cenu zburtoare pentru beton. Partea 2: Evaluarea conformitii Metoda de ncercare a cenuilor zburtoare. Partea 1: Determinarea coninutului de oxid de calciu liber Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 1: Beton i mortar de referin pentru ncercri Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 2: Determinarea timpului de priz Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 6: Analiz n infrarou Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 10: Determinarea coninutului de cloruri solubile n ap Aditivi pentru beton, mortar i past. Metode de ncercare. Partea 14: Determinarea efectului asupra tendinei de coroziune a oelului pentru armare prin metoda electrochimic poteniostatic Tigle i accesorii de beton pentru nvelitori de acoperi i placri de perei. Specificaii de produse igle i accesorii de beton pentru nvelitori de acoperi i placri de perei. Specificaii de produse igle i accesorii de beton pentru nvelitori de acoperi i placri de perei. Metode de ncercare Plci i accesorii de fibrociment de tip ardezie.Specificaie pentru produs i metode de ncercare Plci i accesorii de fibrociment de tip ardezie.Specificaie pentru produs i metode de ncercare Plci profilate i accesorii de fibrociment. Specificaie de produs i metode de ncercare Plci profilate i accesorii de fibrociment. Specificaie de produs i metode de ncercare Plci profilate i accesorii de fibrociment. Specificaie de produs i metode de ncercare Foi flexibile hidroizolante. Determinarea pliabilitii la temperatur sczut. Partea 5: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de cupru sau zinc Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de oel, aluminiu sau oel inoxidabil. Partea 1: Oel Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de oel, aluminiu sau oel inoxidabil. Partea 2: Aluminiu Produse pentru nvelitori de acoperi din foi metalice. Specificaie pentru produse autoportante de tabl de oel, aluminiu sau oel inoxidabil. Partea 3: Oel inoxidabil Aparate cu efect decorativ de ardere care utilizeaz combustibili gazoi Accesorii prefabricate pentru acoperi. Instalaii pentru acces pe acoperi. Pasarele, podine i trepte Accesorii prefabricate pentru acoperi. Crlige de siguran pentru acoperi Plci de gips-carton. Definiii, specificaii i metode de ncercri Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiii, control de calitate Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 1: Determinarea formei i dimensiunilor Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 2: Determinarea comportrii la flexiune Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 4: Determinarea rezistenei la sarcini laterale Teci de band de oel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 5: Determinarea rezistenei la traciune Teci de banda de otel pentru cabluri de precomprimare. Metode de ncercare. Partea 6: Determinarea etaneitii (determinarea pierderii de ap) Foi bitumate ondulate. Specificaii de produse i metode de ncercri igle de argil ars pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Partea 1: ncercarea impermeabilitii igle de argil ars pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: ncercarea rezistenei la nghe indrile bituminoase cu armturi minerale i/sau sintetice. Specificaie de produs i metode de ncercare

72 73 74 75 76 77 78 79 80

SR EN 480-14:2007 SR EN 490:2005**) SR EN 490:2005/A1:2006**) SR EN 491:2006 SR EN 492:2005/A1:2006**) SR EN 492:2005/A2:2007**) SR EN 494:2005/A1:2006 SR EN 494:2005/A2:2007 SR EN 494+A3:2007**)

81 82

SR EN 495-5:2003 SR EN 506:2008

83

SR EN 508-1:2008

84

SR EN 508-2:2008

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94

SR EN 508-3:2008 SR EN 509:2002 SR EN 516:2006**) SR EN 517:2006**) SR EN 520:2005**) SR EN 523:2004**) SR EN 524-1:2003 SR EN 524-2:2003 SR EN 524-4:2003 SR EN 524-5:2003

95 96 97 98 99

SR EN 524-6:2003 SR EN 534:2006**) SR EN 539-1:2006 SR EN 539-2:2006 SR EN 544:2006**)

100 101 102

SR EN 572-8:2004 SR EN 572-9:2004**) SR EN 588-2:2002**)

Sticl pentru construcii. Produse de baz. Sticl silico-calco-sodic. Partea 8: Dimensiuni libere i dimensiuni fixe Sticl pentru construcii. Produse de baz. Sticl silico-calco-sodic. Partea 9: Evaluarea conformitii/Standard de produs Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri i reele de canalizare. Partea 2: Cmine de vizitare i cmine de inspecie Structuri de lemn. Metode de ncercare.ncercarea privind rigiditatea i rezistena la contravntuire a panourilor pentru perei cu structura din lemn Tuburi, racorduri i accesorii de font ductil i asamblrile lor pentru lucrri de canalizare. Condiii i metode de ncercare Jgheaburi de streain i racorduri din PVC-U. Definiii, cerine i metode de ncercare Jgheaburi de streain cu perei frontali rigidizati cu bordaj i burlane pentru apa pluvial cu mbinri petrecute, realizate din foi metalice Generatoare de aer cald cu convecie forat, care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea spaiilor, altele dect locuinele, pentru o putere termic mai mic sau egal cu 300 kW, fr transportul aerului de ardere i/sau evacuarea produselor de ardere cu ventilator Plci de fibre. Condiii. Partea 5: Condiii pentru plci obinute prin procedeul uscat (MDF) Determinarea rezistenei la compresiune a betonului celular autoclavizat Determinarea contraciei la uscare a betonului celular autoclavizat Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de material pentru garnituri de etanare a mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei i canalizrii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat Spltoare de buctrie. Cote de racordare Acustic.Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii.Partea 1:Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1:Reguli de rotunjire pentru evaluarea valorilor unice a cantitilor exprimate printr-o valoare unic Acustic.Evaluarea izolrii acustice a cldirilor i a elementelor de construcii.Partea 2:Izolarea la zgomot de impact.Amendament 1 Reele de canalizare n exteriorul cldirilor Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 1: Elemente pentru zidrie de argil ars Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 2: Elemente pentru zidrie de silico-calcare Specifictii ale elementelor pentru zidrie. Partea 3: Elemente pentru zidrie de beton cu agregate (agregate grele i uoare) Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 4: Elemente pentru zidrie de beton celular autoclavizat Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 5: Elemente pentru zidrie de piatr artificial Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 5: Elemente pentru zidrie de piatr artificial Specificaii ale elementelor pentru zidrie. Partea 6: Elemente pentru zidarie de piatr natural Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 16: Determinare dimensiuni Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 16: Determinare dimensiuni Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 2: Determinarea procentual a ariei golurilor din elementele pentru zidrie (prin amprent pe hrtie) Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 9: Determinarea volumului i procentului de goluri i a volumului net absolut al elementelor de silico-calcar i de argil ars pentru zidrie, prin umplere cu nisip Metode de ncercare a elementelor pentru zidrie. Partea 20: Determinarea planitii elementelor pentru zidrie Cerine generale pentru componentele utilizate la reelele de evacuare, de racord i de canalizare sub presiune hidraulic Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arztoare care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri decit cele casnice. Partea 3: Sistem F -Securitate Tuburi radiante suspendate, echipate cu mai multe arztoare, care utilizeaz combustibili gazoi, pentru alte utilizri dect cele casnice. Partea 4: Sistem H, securitate Generatoare de aer cald cu convecie forat care utilizeaz combustibili gazoi, pentru nclzirea spaiilor de locuit, care au puterea termic mai mic sau egal cu 70 kW, fr ventilator pentru transportul aerului de ardere i/sau al produselor de ardere Generatoare de aer cald cu convecie forat care utilizeaz combustibili gazoi, pentru ncalzirea spaiilor de locuit, care au puterea termic mai mic sau egal cu 70 kW, fr ventilator pentru transportul aerului de ardere i/sau al produselor de ardere Structuri de lemn. Metode de ncercare. Determinarea caracteristicilor mecanice ale plcilor pe baz de lemn

103 104 105 106

SR EN 594:2005 SR EN 598:2007+A1:2009**) SR EN 607:2006 SR EN 612:2006

107 108 109 110

SR EN 621:2010**) SR EN 622-5:2007 SR EN 679:2006 SR EN 680:2005

111 112

SR EN 681-1:2002/A1:2002**) SR EN 695:2006

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

SR EN 717-1:2003/A1:2005 SR EN 717-2:2001/A1:2007 SR EN 752:2008 SR EN 771-1:2003 / A1:2005**) SR EN 771-2 :2003/ A1:2005**) SR EN 771-3:2004/ A1:2005**) SR EN 771-4:2004/ A1:2005**) SR EN 771-5:2004**) SR EN 771-5:2004/ A1:2005**) SR EN 771-6:2006**) SR EN 772-16:2001 SR EN 772-16:2001/A1:2006

125

SR EN 772-2:2000/A1:2006

126 127 128

SR EN 772-9:2000/A1:2006 SR EN 772-20:2003/A1:2006 SR EN 773:2003**)

129

SR EN 777-3:2009**)

130

SR EN 777-4:2009**)

131

SR EN 778:2010**)

132 133

SR EN 778:2001/A1:2002 SR EN 789:2004

134 135

SR EN 845-1+A1:2008**) SR EN 845-3:2003+A1:2008**)

136

SR EN 846-4:2002/A1:2005

Specificaie a componentelor auxiliare pentru zidrie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etrieri suport i console Specificaie a componentelor auxiliare pentru zidrie. Partea 3: Plase de oel pentru armarea mbinrilor orizontale Metode de ncercare a componentelor auxiliare pentru zidarie. Partea 4: Determinarea rezistenei i caracteristicilor deformrii sub sarcin a bridelor de fixare Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante i ncercari, marcare i controlul calitii Separatoare de lichide uoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si ncercari, marcare i controlul calitii Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine, metode de ncercare i asigurarea calitii Tuburi i racorduri de font, elemente de legtur i accesorii destinate evacurii apei din cldiri. Cerine, metode de ncercare i asigurarea calitii ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea prilor fine. ncercare cu albastru de metilen ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 10: Evaluarea fineii. Determinarea granulaiei filerului agregatelor (cernere n curent de aer) ncercri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 11: ncercare de clasificare a componentelor agregatelor grosiere reciclate Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidrie. Partea 1: Cerine comune Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidrie. Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiii, condiii, conformitate, marcare i etichetare Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 6: Eantionare, control i evaluare a conformitii Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea 6: Eantionare, control i evaluare a conformitii Lemn pentru tmplrie. Clasificare general a calitii lemnului Tuburi, racorduri i accesorii de font ductil i asamblarea lor pentru conducte de gaz.Cerine i metode de ncercare. Metode de ncercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 11: Determinarea rezistenei la oc termic Metode de ncercare pentru produse refractare fasonate dense. Partea 15: Determinarea conductivitii termice prin metoda firului cald (paralel) Vase WC i vase WC cu rezervor alturat, cu sifon integrat Vase WC i vase WC cu rezervor alturat, cu sifon integrat Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru tencuire i gletuire Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Mortare pentru tencuire i gletuire Specificaie a mortarelor pentru zidrie. Partea 2: Mortare pentru zidrie Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare monostrat. Partea 1: Condiii generale i metode de ncercare Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare monostrat. Partea 2: Condiii specifice i metode de ncercare pentru plci de rin poliesteric armat cu fibre de sticl (PAS) Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare n simplu strat. Partea 3: Condiii specifice i metode de ncercare pentru plci de policlorura de vinil (PVC) Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare n simplu strat. Partea 4: Condiii specifice, metode de ncercare i performan pentru plci de policarbonat (PC) Plci profilate transparente de material plastic pentru nvelitoare de acoperi monostrat. Partea 5: Cerine specifice, metode de ncercare i performan pentru plci de polimetilmetacrilat (PMMA) Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 1: Determinarea distribuiei granulometrice (analiza prin cernere) Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 2:Eantionarea global a mortarelor i pregtirea mortarelor de ncercat Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 3:Determinarea consistenei mortarului proaspt ( cu masa de mprtiere)

137

SR EN 858-1:2005**)

138

SR EN 858-1:2002/A1:2005**)

139

SR EN 877:2004**)

140 141

SR EN 877:2004/A1:2007**) SR EN 933-9:2009

142

SR EN 933-10:2009

143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

SR EN 933-11:2009 SR EN 934-1:2008**) SR EN 934-2:2003/A2:2006**) SR EN 934-2:2003/A1:2005**) SR EN 934-3:2004/AC:2005**) SR EN 934-5:2007**) SR EN 934-6:2002 SR EN 934-6:2001/A1:2005 SR EN 942:2007 SR EN 969:2009**) SR EN 993-11:2007

154 155 156 157 158 159 160

SR EN 993-15:2005 SR EN 997:2004**) SR EN 997:2004/A1:2007**) SR EN 998-1:2004**) SR EN 998-1:2004/AC:2006**) SR EN 998-2:2004**) SR EN 1013-1:2001

161

SR EN 1013-2:2001

162

SR EN 1013-3:2001

163

SR EN 1013-4:2001

164 165

SR EN 1013-5:2001 SR EN 1015-1:2001/A1:2007

166

SR EN 1015-2:2001/A1:2007

167

SR EN 1015-3:2001/A2:2007

168 169

SR EN 1015-6:2001/A1:2007 SR EN 1015-7:2001/A1:2007

Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 6:Determinarea densitii aparente a mortarului proaspt Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 7:Determinarea cantitii de aer din mortarul proaspt Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 9:Determinarea duratei de lucrabilitate i timpului de corecie a mortarului proaspt Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 10: Determinarea densitii aparente a mortarului ntrit Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 11: Determinarea rezistenei la ncovoiere a mortarului ntrit Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 12:Determinarea rezistenei la aderen a mortarelor pentru tencuire i gletuire ntrite pe suporturi Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 17: Determinarea coninutului de clorur solubil din mortarele proaspete Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 19: Determinarea permeabilitii la vaporii de ap a mortarelor pentru tencuire i gletuire Metode de ncercare a mortarelor pentru zidrie. Partea 21: Determinarea compatibilitii mortarelor de exterior pentru tencuial monostrat cu suporturi Generatoare de aer cald cu nclzire direct i convecie forat, care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea spaiilor, altele dect cele casnice, pentru o putere calorific mai mic sau egal cu 300 kW, care au ncorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere i/sau evacuarea produselor de ardere Ferestre i ui. Permeabilitate la aer. Metod de ncercare Ferestre i ui. Etaneitate la ap. Metod de ncercare Sticl pentru construcii. Oglinzi de geam float peliculizat cu argint pentru interioare. Partea 1: Definiii, condiii i metode de ncercare Sticl pentru construcii. Oglinzi de geam float peliculizat cu argint pentru interioare. Partea 2: Evaluarea conformitii/standard de produs Sticl pentru construcii. Crmizi de sticl i dale de sticl. Partea 2: Evaluarea conformitii/Standard de produs Metode de ncercare a zidriei. Partea 3: Determinarea rezistenei iniiale la forfecare Metode de ncercare pentru zidrie. Partea 5: Determinarea rezistenei la rupere a mbinrii prin metoda momentului de ncovoiere aplicat n captul peretelui Cupru i aliaje de cupru. evi rotunde fr sudur de cupru pentru ap i gaz utilizate la instalaii sanitare i de nclzire Executarea structurilor de oel i structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerine pentru evaluarea conformitii componentelor structurale Executarea structurilor de oel i aluminiu. Partea 2: Cerine tehnice pentru structuri de oel Executarea structurilor de oel i aluminiu. Partea 3: Cerine tehnice pentru structuri de aluminiu Produse refractare izolante. Partea 1: Terminologie, clasificare i metode de ncercare pentru produse de vat izolat la temperatur nalt Sticl pentru construcii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitii/Standard de produs ncercri pentru determinarea caracteristicilor mecanice i fizice ale agregatelor. Partea 8: Determinarea coeficientului de lefuire accelerat Foi flexibile hidroizolante. Determinarea stabilitii dimensionale. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Robinetrie sanitar. Robinete de amestec, cu termostat (PN 10). Specificaii tehnice generale Robinetrie sanitar. Duuri pentru instalaii sanitare pentru sisteme de alimentare cu ap de tip 1 i tip 2. Specificaii tehnice generale Robinetrie sanitar. Furtunuri flexibile de du pentru instalaii sanitare pentru sisteme de alimentare cu ap de tip 1 i tip 2. Specificaii tehnice generale Ui. Comportare ntre dou climate diferite. Metod de ncercare Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, ncercri, control de calitate Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, ncercri, control de calitate Tuburi i racorduri de tub sudate longitudinal de oel galvanizat la cald, cu muf i capt drept pentru reele de canalizare. Partea 3: Dimensiuni i cerine speciale pentru instalaii de evacuare sub vid i pentru instalaii de evacuare din construcii navale Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel inoxidabil, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, ncercri, control de calitate

170 171 172

SR EN 1015-9:2002/A1:2007 SR EN 1015-10:2002/A1:2007 SR EN 1015-11:2002/A1:2007

173 174

SR EN 1015-12:2001/A1:2007 SR EN 1015-17:2001/A1:2006

175

SR EN 1015-19:2003/A1:2006

176

SR EN 1015-21:2004

177 178 179 180 181 182 183

SR EN 1020:2010**) SR EN 1026:2001 SR EN 1027:2001 SR EN 1036-1:2005 SR EN 1036-2:2005**) SR EN 1051-2:2005**) SR EN 1052-3:2002/A1:2007

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194

SR EN 1052-5:2005 SR EN 1057:2006**) SR EN 1090-1:2009 SR EN 1090-2:2008 SR EN 1090-3:2008 SR EN 1094-1:2008 SR EN 1096-4:2004**) SR EN 1097-8:2009 SR EN 1107-2:2001 SR EN 1111:1998 SR EN 1112:2008

195 196

SR EN 1113:2008 SR EN 1121:2001

197

SR EN 1123-1:2002**)

198

SR EN 1123-2:2007+A1:2008

199

SR EN 1123-3:2006

200

SR EN 1124-1:2002**)

201

SR EN 1124-1:2002/A1**)

202

SR EN 1124-4:2006

203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219

SR EN 1125:2008**) SR EN 1154:2001**) SR EN 1154:2001/A1:2003/AC:2006 SR EN 1155:2001**) SR EN 1155:2001/A1:2003/AC:2006 SR EN 1158:2001**) SR EN 1158:2001/A1:2003/ AC:2006**) SR EN 1191:2001 SR EN 1192:2001 SR EN 1195:2005 SR EN 1213:1999 SR EN 1253-1:2003 SR EN 1253-2:2003 SR EN 1253-3:1999 SR EN 1295-1:1997 SR EN 1253-4:1999 SR EN 1253-5:2003

Tuburi i racorduri de tub pentru reele de canalizare de oel inoxidabil, sudate longitudinal, cu muf i capt drept. Partea 1: Cerine, ncercri, control de calitate Tuburi i racorduri de tub sudate longitudinal de oel inoxidabil, cu muf i capt drept pentru reele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalaiilor de evacuare sub vid i gravitaionale, instalate pe nave Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru ieiri de urgent acionate printro bar orizontal destinate utilizrii pe ci de evacuare. Condiii i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru nchidere controlat a uii. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive cu nchidere automat pentru ui. Condiii i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de oprire-deschidere acionate electric pentru ui batante. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de oprire electromagnetic pentru ui batante. Condiii i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de coordonare a canaturilor. Condiii i metode de ncercare Ferestre i ui. Rezistena la nchidere i deschidere repetat. Metod de ncercare Ui. Clasificarea condiiilor de rezisten mecanic Structuri de lemn.Metode de ncercare.Comportarea planeelor structurale. Robinetrie pentru cldiri. Robinete de oprire cu supap de aliaj de cupru pentru distribuia apei potabile n cldire. ncercri i prescripii Guri de scurgere i sifoane pentru cldiri. Partea 1: Cerine Guri de scurgere i sifoane pentru cldiri. Partea 2: Metode de ncercare Guri de scurgere i sifoane pentru cldiri. Partea 3: Control de calitate Calculul de rezisten mecanic a reelelor ingropate sub diverse condiii de ncrcare. Partea 1: Cerine generale Guri de scurgere i sifoane pentru cldiri. Partea 4: Capace de acces Guri de scurgere i sifoane pentru cldiri. Partea 5: Guri de scurgere i sifoane cu gard de lichid cu mas volumic mic Instalaii hidraulice de suprafa integrate de nclzire i de rcire. Partea 2: nclzire prin pardoseal: Metode de demonstrare pentru determinarea emisiei cldurii prin utilizarea metodelor de calcul i de ncercare Instalaii de suprafee de nclzire i rcire integrate, cu agent termic ap. Partea 3: Dimensionare Instalaii de suprafee de nclzire i rcire integrate, cu agent termic ap. Partea 4: Instalare Instalaii hidraulice de suprafa integrate de nclzire i de rcire. Partea 5: Suprafee de nclzire i de rcire integrate n pardoseli, plafoane i perei. Determinarea emisiei cldurii Aparate de nclzire independente cu convecie care utilizeaz combustibili gazoi prevzute cu ventilator pentru asigurarea aerului de ardere i/sau evacuarea gazelor de ardere Robinetrie sanitar. Robinete cu amestec mecanic de joas presiune. Specificaii tehnice generale Robinetrie sanitar. Robinete de amestec, cu termostat, de joas presiune. Specificaii tehnice generale Cerine generale pentru componentele utilizate la reelele de evacuare de racord i de canalizare sub presiune pneumatic Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Metod de mbtrnire artificial prin expunere pe durat lung la combinaia de radiaii UV, temperatur ridicat i ap Feronerie pentru cldiri. Cilindri pentru broate. Cerine i metode de ncercare Feronerie pentru cldiri. Cilindri pentru broate. Cerine i metode de ncercare igle i accesorii de argil ars. Definiii i specificaii de produse Adezivi pentru plci ceramice.Cerine,evaluarea conformitii,clasificare i notare Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 2: Clase de performan, criterii de acceptare a ncercrilor la oc i metode de ncercare a parapetelor de siguran Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 5: Cerine pentru produse i evaluarea conformitii pentru dispozitivele de retenie a vehiculelor Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 5: Cerine referitoare la produse i evaluarea conformitii pentru dispozitivele de retenie a vehiculelor Generatoare de aer cald cu convecie forat care utilizeaz combustibili gazoi pentru nclzirea locuinelor, prevzute cu arztoare cu ventilator cu puterea calorific mai mic sau egal cu 70 kW

220 221 222

SR EN 1264-2:2008 SR EN 1264-3:2009 SR EN 1264-4:2009

223

SR EN 1264-5:2008

224 225 226 227

SR EN 1266:2003/A1:2006 SR EN 1286:1999 SR EN 1287:1999 SR EN 1293:2002

228 229 230 231 232

SR EN 1297:2006 SR EN 1303:2005 SR EN 1303:2005/AC:2008 SR EN 1304:2005**) SR EN 1308:2008

233 234

SR EN 1317-2:2000/A1:2006 SR EN 1317-5:2007**)

235

SR EN 1317-5:2007+A1:2008**)

236

SR EN 1319:2010**)

237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261

SR EN 1323:2008 SR EN 1324:2008 SR EN 1337-1:2000 SR EN 1337-2:2004 SR EN 1337-3:2005**) SR EN 1337-4:2004**) SR EN 1337-5:2005**) SR EN 1337-6:2004**) SR EN 1337-8:2007 SR EN 1338:2004**) SR EN 1338:2004/AC:2006**) SR EN 1339:2004/AC:2006**) SR EN 1340:2004**) SR EN 1340:2004/AC:2006**) SR EN 1346:2008 SR EN 1347:2008 SR EN 1348:2008 SR EN 1354:2006 SR EN 1367-2:2010 SR EN 1372:2002 SR EN 1373:2002 SR EN 1380:2005 SR EN 1382:2005 SR EN 1383:2005 SR EN 1390:2006

Adezivi pentru plci ceramice.Plac de beton pentru ncercri Adezivi pentru plci ceramice.Determinarea aderenei prin forfecare a adezivilor n dispersie Reazeme pentru structuri. Partea 1: Reguli generale de proiectare Reazeme pentru structuri. Partea 2: Elemente de alunecare Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oala Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate i aparate de reazem blocate Pavele de beton. Condiii i metode de ncercari Pavele de beton. Condiii i metode de ncercri Dale de beton. Condiii i metode de ncercri Elemente de borduri de beton. Condiii i metode de ncercari Elemente de borduri de beton. Condiii i metode de ncercri Adezivi pentru plci ceramice. Determinarea timpului deschis (open-time) Adezivi pentru plci. Determinarea capacitii de umezire Adezivi pentru plci ceramice. Determinarea aderenei prin traciune pentru adezivi pe baza de liani minerali Determinarea rezistenei la compresiune a betonului cu agregate uoare cu structur deschis ncercri pentru determinarea caracteristicilor termice i de alterabilitate ale agregatelor. Partea 2: ncercarea cu sulfat de magneziu Adezivi. Metode de ncercare a adezivilor pentru mbracmini de pardoseal i tapete. Incercarea la desprindere Adezivi. Metode de ncercare a adezivilor pentru mbracmini de pardoseala i tapete. Incercarea la forfecare Structuri de lemn.Metode de ncercare.Imbinri de rezisten cu cuie. Structuri de lemn.Metode de ncercare.Rezistenta la smulgere a elementelor de fixare n lemn. Structuri de lemn.Metode de ncercare.Rezistenta la trecerea prin lemn a capului elementelor de fixare. Produse de protecia lemnului. Determinarea aciunii de protecie mpotriva larvelor de Hylotrupes bajulus (Linneaus) Metod de laborator Influena materialelor organice asupra apei destinat consumului uman. Determinarea mirosului i gustului apei din reele de conducte. Partea 1: Metod de ncercare Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de ctre pietoni i vehicule. Clasificare, cerine pentru proiectare i ncercare, marcare i evaluarea conformitii Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de ctre pietoni i vehicule. Clasificare, cerine pentru proiectare i ncercare, marcare i evaluarea conformitii Produse pentru marcare rutier. Performana marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului. Couri de fum. Condiii generale Couri de fum. Canale interioare de argil/ceramice. Condiii i metode de ncercare Couri de fum. Canale interioare de argila ars/ceramice. Condiii i metode de ncercare Couri de fum. Canale interioare de argil ars/ceramice. Condiii i metode de ncercare Crlige pentru jgheaburi de streain. Cerine i ncercri Produse pentru marcare rutier. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiii iniiale de performan. Produse de piatr naturala. Plci pentru perei. Condiii Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 1: Definiii Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 2: Sisteme de protecie de suprafaa pentru beton Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformittii. Partea 3: Reparaie structural i nestructural Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 4: Lipire structural Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, controlul calitii i evaluarea conformitii. Partea 5: Produse de injectie n beton Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 6:Ancorarea armturii

262

SR EN 1420-1:1999

263

SR EN 1433:2003/A1:2006**)

264 265 266 267 268 269 270 271 272

SR EN 1433:2003/AC:2006 SR EN 1436:2009 SR EN 1443:2004 SR EN 1457:2003**) SR EN 1457:2003/AC:2003**) SR EN 1457:2003/A1:2003/ AC:2007**) SR EN 1462:2006 SR EN 1463-1:2009**) SR EN 1469:2005**)

273

SR EN 1504-1:2006

274

SR EN 1504-2:2005**)

275

SR EN 1504-3:2006**)

276

SR EN 1504-4:2005**)

277

SR EN 1504-5:2005**)

278

SR EN 1504-6:2007**)

279

SR EN 1504-7:2007**)

280 281 282 283 284 285 286 287

SR EN 1504-8:2006 SR EN 1505:1997 SR EN 1506:2007 SR EN 1507:2006 SR EN 1522:2004 SR EN 1523:2004 SR EN 1536:2004 SR EN 1537:2002

Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 7:Protecia armturii mpotriva coroziunii Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Definiii, condiii, control de calitate i evaluarea conformitii. Partea 8: Controlul de calitate i evaluarea conformitii Ventilarea n cldiri. Canale de aer de tole i accesorii cu seciune rectangular. Dimensiuni Ventilarea n cldiri. Canale de aer din tabl i piese de racordare cu seciune circular. Dimensiuni Ventilarea n cldiri. Canale de aer rectangulare de tabl. Cerine de rezisten i etaneitate Ferestre, ui, obloane i jaluzele. Rezisten la atacul cu glon. Condiii i clasificare Ferestre, ui, obloane i jaluzele. Rezisten la glon. Metod de ncercare Execuia lucrrilor geotehnice speciale. Piloi forai Execuia lucrrilor geotehnice speciale. Ancoraje n teren Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Determinarea fluajului produselor din raina sintetic (PC) utilizate la ancorarea barelor de armare sub aciunea unei fore de ntindere aplicat continuu Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi de material plastic i de cauciuc pentru hidroizolarea acoperiurilor. Metoda de expunere la bitum Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea stabilitii dimensionale n condiii normale i constante de laborator (23 grade C / 50 % umiditate relativ) Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea stabilitii dimensionale n condiii specificate de temperatur i umiditate Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea deformaiei n condiii specifice de ncarcare la compresiune i de temperature Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea fluajului din compresiune Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea absorbiei apei de scurt durat prin imersie partial Accesorii pentru construcii. Rezisten la coroziune. Condiii i metode de ncercare Accesorii pentru construcii. Rezisten la coroziune. Condiii i metode de ncercare Determinarea rezistenei la forfecare a mbinarilor ntre elementele prefabricate realizate din beton celular autoclavizat sau din beton cu agregate uoare cu structura poroas, sub efectul forelor din planul elementelor ncercri pentru determinarea proprietilor chimice ale agregatelor. Partea 1: Analiza chimic Sticla pentru construcii. Produse de baza speciale. Sticla borosilicatica. Partea 1-2: Evaluarea conformitaii/Standard de produs Sticla pentru construcii. Produse de baza speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformitii/Standard de produs Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Beton de referin pentru ncercri Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Determinarea injectabilitii i ncercarea de despicare Couri de fum. Blocuri canal (olane) de argil / ceramic pentru couri de fum. Condiii i metode de ncercare Filtre de aer de nalt eficien (HEPA i ULPA). Partea 1: Clasificare, ncercri de performan, marcare Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul calitii Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performane i ncercri, marcare i controlul calitii Separatoare de grsimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare i ntreinere Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la ozon. Foi hidroizolante din material plastic i de cauciuc, pentru acoperi Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Metode de expunere la produse chimice lichide, inclusiv ap Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, limii i liniaritii. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea lungimii, limii, liniaritii i planitii. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii i masei specifice. Partea 1: Foi hidroizolante bituminoase pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea grosimii i masei specifice. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi

288 289

SR EN 1544:2007 SR EN 1548:2008

290

SR EN 1603+AC:1998/A1:2007

291

SR EN 1604+AC:1998/A1:2007

292 293 294 295 296

SR EN 1605+AC:1998/A1:2007 SR EN 1606+AC:1999/A1:2006 SR EN 1609+AC:1999/A1:2007 SR EN 1670:2007 SR EN 1670:2007/AC:2008

297 298 299 300 301

SR EN 1739:2007 SR EN 1744-1:2010 SR EN 1748-1-2:2004**) SR EN 1748-2-2:2004**) SR EN 1766:2000

302 303 304 305 306 307 308

SR EN 1771:2004/AC:2005 SR EN 1806:2007**) SR EN 1822-1:2010 SR EN 1825-1:2005**) SR EN 1825-1:2005/AC:2006**) SR EN 1825-2:2005 SR EN 1844:2003

309 310

SR EN 1847:2010 SR EN 1848-1:2003

311 312

SR EN 1848-2:2003 SR EN 1849-1:2003

313

SR EN 1849-2:2003

314 315 316 317 318 319 320 321

SR EN 1849-2:2010 SR EN 1850-2:2003 SR EN 1856-1:2004/A1:2006**) SR EN 1856-2:2004**) SR EN 1857+A1:2008**) SR EN 1859:2003/A1:2006 SR EN 1863-2:2004**) SR EN 1873:2006**)

322 323 324 325 326 327

SR EN 1881:2007 SR EN 1886:2007 SR EN ISO 1893:2008 SR EN 1912:2005 SR EN 1916:2003**) SR EN 1916:2003/AC:2008**)

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Determinarea grosimii i masei specifice. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea defectelor de aspect. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Couri de fum. Condiii pentru couri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor courilor de fum Couri de fum. Condiii pentru couri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi i elemente de racordare metalice Couri de fum. Componente. Canale interioare de beton Couri de fum. Couri metalice. Metode de ncercare Sticla pentru construcii. Geam de sticl silico-calco-sodica calit termic. Partea 2: Evaluarea conformitii/standard de produs Accesorii prefabricate pentru acoperi. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaie de produs i metode de ncercare Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Incercarea produselor pentru ancorare prin metoda smulgerii Ventilarea cldirilor. Agregat pentru tratarea aerului. Performana mecanic Produse refractare. Determinarea nmuierii sub sarcin. Metoda diferenial cu ridicarea temperaturii (ISO 1893:2007) Lemn de construcii. Clase de rezistent. Atribuirea sorturilor i speciilor prin examinare vizuala. Tuburi i accesorii de beton simplu, beton slab armat i beton armat Tuburi i accesorii de beton simplu, beton slab armat i beton armat Cmine de vizitare i cmine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat i beton armat Cmine de vizitare i cmine de racord din beton simplu, beton slab armat i beton armat Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea etaneitii la ap Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea proprietilor de transmisie a vaporilor de ap Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea proprietilor de transmisie a vaporilor de ap Performana termic a cldirilor. Determinarea rezistenei termice prin metoda cutiei calde cu fluxmetru. Zidrie Accesorii pentru construcii. Balama cu ax simplu. Cerine i metode de ncercare. Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 1: Criterii comune Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 2: Msurare prin metoda plcii calde gardate Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 3: Msurare prin metoda fluxmetric Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 4: Msurri prin metodele cutiei calde Performana termic a produselor i componentelor de construcie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaz msurri ale proprietilor de transfer termic. Partea 5: Msurare prin metodele de ncercare a conductelor Acoperiri metalice i alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de zinc pe font sau oel cu tratamente suplimentare Piulie hexagonale cu autoblocare de oel. Caracteristici mecanice i performane Acustic. Msurarea parametrilor acustici a incperilor. Partea 2:Durata reverberaiei n ncperile obinuite(ISO 3382-2:2008) Acustic. Msurarea n laborator a zgomotului emis de robinetele i echipamentele hidraulice utilizate n instalaiile de distribuire a apei. Partea 3: Condiii de montare i de funcionare a robinetelor i a dispozitivelor hidraulice de trecere. Amendame uruburi cu cap hexagonal parial filetate. Grade A i B uruburi cu cap hexagonal parial filetate. Grad C uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grade A i B uruburi cu cap hexagonal complet filetate. Grad C Piulie hexagonale, stil 1. Grad A i B Piulie hexagonale, stil 2. Grade A i B Piulie hexagonale. Grad C

328 329 330

SR EN 1917:2003**) SR EN 1917:2003/AC:2008**) SR EN 1928:2003

331

SR EN 1931:2003

332 333 334

SR EN 1931:2003/AC:2003 SR EN 1934:1998 SR EN 1935:2003/AC:2004**)

335

SR EN 1946-1:1999

336

SR EN 1946-2:1999

337

SR EN 1946-3:1999

338

SR EN 1946-4:2000

339 340 341 342

SR EN 1946-5:2000 SR EN ISO 2081:2008 SR EN ISO 2320:2008 SR EN ISO 3382-2:2008

343 344 345 346 347 348 349 350

SR EN ISO 3822-3:1997/A1:2009 SR EN ISO 4014:2000 SR EN ISO 4016:2000 SR EN ISO 4017:2000 SR EN ISO 4018:2000 SR EN ISO 4032:2000 SR EN ISO 4033:2000 SR EN ISO 4034:2000

351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361

SR EN ISO 6946:2007 SR EN ISO 7040:1997 SR EN ISO 7042:1997 SR EN ISO 7049:1994 SR EN ISO 7089:2000 SR EN ISO 7090:2000 SR EN ISO 7719:1997 SR EN ISO 8339:2006 SR EN ISO 8340:2006 SR EN ISO 8895:2006 SR EN ISO 8990:1996

Pri i elemente de construcie. Rezisten termic i coeficient de transfer termic. Metod de calcul Piulie hexagonale cu autoblocare (cu inel nemetalic), stil 1. Clasele de calitate 5, 8 i 10 Piulie hexagonale cu autofrnare, din metal, stil 2. Clase de calitate 5, 8, 10 i 12 uruburi pentru tabl cu cap cilindric bombat i loca cruciform aibe plate. Serie normal. Grad A aibe plate, teite. Serie normal. Grad A Piulie hexagonale cu autoblocare, de metal, stil 1. Clasele de calitate 5, 8 i 10 Construcii imobiliare. Chituri de etanare. Determinarea proprietilor de traciune (Alungirea la rupere) Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietilor de traciune la meninerea deformrii Produse refractare izolante fasonate. Determinarea rezistenei la compresiune la rece Izolaie termic. Determinarea proprietilor de transmisie termic n regim staionar. Cutia cald calibrat i gardat Construcii imobiliare. Produse pentru etanarea rosturilor. Determinarea proprietilor de adezivitate/coeziune ale chiturilor la temperatur constant Construcii. Chituri. Determinarea proprietilor de adeziune/ coeziune la temperaturi variabile Izolaie termic. Vocabular (ISO 9229:2007) Adezivi pentru sisteme de evi de material termoplastic. Partea 3: Metode de ncercare pentru determinarea rezistentei la presiune interna Performana higrotermic a cldirilor i materialelor de construcie. Mrimi fizice pentru transfer de mas. Vocabular Benzi nguste, benzi late, table i benzi fiate tiate la lungime din oel inoxidabil laminate la rece continuu. Tolerane la dimensiuni i la form Materiale metalice. ncercarea la traciune. Partea 1: Metoda de ncercare la temperatura ambiant Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 2: Condiii tehnice de livrare pentru oeluri de construcii nealiate Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 2: Condiii tehnice de livrare pentru oeluri de construcii nealiate Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 3: Condiii tehnice de livrare pentru oeluri de construcii sudabile cu granulaie fin n stare normalizat/laminare normalizat Produse laminate la cald din oeluri de construcii. Partea 4: Condiii tehnice de livrare pentru oeluri de construcii sudabile cu granulaie fin obinute prin laminare termomecanic Acustic. Msurarea n situ a izolarii la zgomot aerian i de impact precum i a zgomotului produs de echipamente. Metoda de control Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generaliti Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numeric pentru profile de tmplrie Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 1: Silico-aluminoase Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 2: Produse bazice care conin mai puin de 7% carbon rezidual Clasificare produse refractare fasonate dense. Partea 3: Produse bazice care conin de la 7 % pn la 50 % carbon rezidual Oeluri inoxidabile. Partea 1: Lista oelurilor inoxidabile Oeluri inoxidabile. Partea 2: Condiii tehnice de livrare pentru table/table groase i benzi din oeluri rezistente la coroziune pentru utilizri generale Oeluri inoxidabile. Partea 3: Condiii tehnice de livrare pentru semifabricate, bare, srme laminate, srme trase, profile i produse formate la rece din oeluri rezistente la coroziune pentru utilizri generale Oeluri inoxidabile. Partea 4 : Condiii tehnice de livrare pentru table/table groase i benzi din oeluri rezistente la coroziune pentru utilizri la construcii Oeluri inoxidabile. Partea 5 : Condiii tehnice de livrare pentru bare,srme laminate, srme trase, profile i produse formate la rece din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizri la construcii Examinarea ultrasonic a produselor plate de oel cu grosime egal sau mai mare de 6 mm (Metod prin reflexie) Profile cave finisate la cald pentru construcii, din oeluri nealiate i cu granulaie fin. Partea 1: Condiii tehnice de livrare Profile cave finisate la cald pentru construcii, din oeluri de construcie nealiate i cu granulaie fin. Partea 2: Dimensiuni, tolerane la dimensiuni i caracteristici ale profilului Profile cave finisate la cald pentru construcii, din oeluri de construcie nealiate i cu granulaie fin. Partea 2: Dimensiuni, tolerane la dimensiuni i caracteristici ale profilului

362 363 364

SR EN ISO 9046:2006 SR EN ISO 9047:2003 SR EN ISO 9229:2007

365 366 367 368 369 370

SR EN ISO 9311-3:2005 SR EN ISO 9346:2007 SR EN ISO 9445:2006

SR EN 10002-1:2001 SR EN 10025-2:2004 SR EN 10025-2:2004/AC:2005

371

SR EN 10025-3:2004

372 373 374

SR EN 10025-4:2004 SR EN ISO 10052:2006 SR EN ISO 10077-1:2007

375 376 377 378 379 380

SR EN ISO 10077-2:2004 SR EN ISO 10081-1:2006 SR EN ISO 10081-2:2006 SR EN ISO 10081-3:2006 SR EN 10088-1:2005 SR EN 10088-2:2005

381

SR EN 10088-3:2005

382

SR EN 10088-4:2009**)

383 384 385

SR EN 10088-5:2009**) SR EN 10160:1999 SR EN 10210-1:2006**)

386

SR EN 10210-2:2006

387

SR EN 10210-2:2006 /AC:2007

388 389

SR EN ISO 10211:2007 SR EN 10219-1:2006**)

390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403

SR EN 10219-2:2006 SR EN 10224:2003/A1:2005**) SR EN 10244-3:2001 SR EN 10264-3:2002 SR EN 10268:2006

Puni termice n cldiri. Fluxuri termice i temperaturi superficiale. Calcule detaliate Profile cave formate la rece, sudate, pentru construcii, din oeluri nealiate i cu granulatie fin. Partea 1: Condiii tehnice de livrare Profile cave deformate la rece pentru construcii, din oeluri de construcie nealiate i cu granulaie fin. Partea 2: Dimensiuni, tolerane la dimensiuni i caracteristici ale profilului evi i racorduri de oel nealiat pentru transportul apei i a altor lichide apoase. Condiii tehnice de livrare Srme i produse din srme de oel. Acoperiri metalice neferoase pe srme de oel. Partea 3: Acoperiri de aluminiu Srme i produse din srme de oel. Srme de oel pentru cabluri. Partea 3: Srme rotunde i srme profilate din oel nealiat pentru aplicaii cu solicitri puternice Produse plate laminate la rece din oeluri cu limit de curgere ridicat pentru formare la rece. Condiii generale de livrare Asamblari pentru racordarea evilor de oel i racorduri pentru transportul lichidelor apoase inclusiv apa potabila evi sudate din otel inoxidabil pentru transportul apei i a altor lichide apoase. Condiii tehnice de livrare Geosintetice. Termeni i definiii Geotextile. ncercarea la traciune a benzilor late Geosintetice. Incercarea la traciune a mbinrilor / cusaturilor prin metoda benzii late Oeluri turnate pentru construcii Oeluri turnate pentru construcii Oeluri pentru clire i revenire utilizate n construcii. Conditii tehnice de livrare Produse plate de oel acoperite continuu prin imersie la cald. Condiii tehnice de livrare Materiale i produse pentru construcii. Proprieti higrotermice. Valori tabelare de proiectare i proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate i de proiectare Piulie hexagonale joase cu autoblocare (cu inel nemetalic) Piulie hexagonale cu autoblocare (cu inel nemetalic), stil 1, cu filet metric fin. Clasele de calitate 6, 8 i 10 Piulie hexagonale, cu autoblocare, de metal, stil 2, cu filet metric fin. Clasele de calitate 8, 10 i 12 Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea variaiilor de mas i volum Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietilor de deformare ale chiturilor sub traciune meninut dup imersie n ap Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea proprietilor de adeziune/coeziune ale chiturilor dup imersie n ap Elemente de asamblare. Acoperiri de galvanizare la cald Elemente de asamblare. Acoperiri de galvanizare la cald Geosintetice. Mod de ncercare pentru evaluarea deteriorrii mecanice sub ncrcri repetate. Deteriorare determinat de materiale granulare Acustic. Msurarea n laborator a transmisiilor pe ci colaterale ale zgomotului aerian i ale zgomotului de impact ntre ncperi adiacente. Partea 1: Document de referin Acustic. Msurarea n laborator a transmisiilor pe ci colaterale ale zgomotului aerian i ale zgomotului de impact ntre ncperi adiacente. Partea 2: Aplicaii la elemente uoare n cazul n care mbinarea are o influen redus Acustic. Msurarea n laborator a transmisiilor pe ci colaterale ale zgomotului aerian i ale zgomotului de impact ntre ncperi adiacente. Partea 3: Aplicaii la elemente uoare n cazul n care mbinarea are o influen semnificativ Construcii imobiliare. Chituri. Determinarea rezistenei la compresiune Adezivi pentru plci ceramice. Cerine, evaluarea conformitii, clasificare i notare Fore de manevrare. Metod de ncercare. Partea 1: Ferestre Reele de evacuare gravitaional n interiorul cldirilor. Partea 1:Cerine generale i de performan Reele de evacuare gravitaional n interiorul cldirilor. Partea 2: Sisteme pentru ape uzate, proiectare i calcul Reele de evacuare gravitaional n interiorul cldirilor. Partea 3: Sisteme de evacuare a apelor metorice, proiectare i calcul Reele de evacuare gravitaional n interiorul cldirilor. Partea 4: Staii de pompare a apelor uzate. Proiectare i calcul. Reele de evacuare gravitational n interiorul cldirilor. Partea 5: Execuie, ncercare, instructiuni de service, de exploatare i de ntreinere Produse de piatr natural. Plci modulare. Condiii Produse de piatr natural. Plci pentru pardoseli i scri. Condiii Produse de piatr natural. Piatr de prelucrat la dimensiuni. Condiii

SR EN 10311:2005**) SR EN 10312:2003/A1:2005**) SR EN ISO 10318:2006 SR EN ISO 10319:2008 SR EN ISO 10321:2006 SR EN 10340:2007**) SR EN 10340:2007/AC:2008**) SR EN 10343:2009**) SR EN 10346:2009

404 405 406 407 408 409 410 411 412 413

SR EN ISO 10456:2007 SR EN ISO 10511:1997 SR EN ISO 10512:1997 SR EN ISO 10513:1997 SR EN ISO 10563:2006 SR EN ISO 10590:2006 SR EN ISO 10591:2006 SR EN ISO 10684:2004 SR EN ISO 10684:2004/AC:2009 SR EN ISO 10722:2007

414

SR EN ISO 10848-1:2006

415

SR EN ISO 10848-2:2006

416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428

SR EN ISO 10848-3:2006 SR EN ISO 11432:2006 SR EN 12004:2008**) SR EN 12046-1:2004 SR EN 12056-1:2000 SR EN 12056-2:2000 SR EN 12056-3:2000 SR EN 12056-4:2000 SR EN 12056-5:2000 SR EN 12057:2005**) SR EN 12058:2005**) SR EN 12059:2008

429

SR EN 12087:1999/A1:2007

430

SR EN 12094-1:2004**)

431

SR EN 12094-2:2004**)

432

SR EN 12094-3:2004**)

433

SR EN 12094-4:2004**)

434

SR EN 12094-5:2006**)

435

SR EN 12094-6:2006**)

436

SR EN 12094-7:2002/A1:2005**)

Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea absorbiei apei de lung durat prin imersie Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive electrice automate de comanda i temporizare Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive neelectrice automate de comanda i temporizare Sisteme fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive manuale de declansare i de oprire Sisteme fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerine i metode de ncercare pentru ansambluri de supape i declansatoarele lor Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru instalaii de stingere cu gaz. Partea 5: Cerine i metode de incercare pentru distribuitoare direcionale de nalt i joas presiune i declanatoarele lor Instalaii fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru instalaii de stingere cu gaz. Partea 6: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din funciune Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiii i metode de ncercare pentru duzele sistemelor cu CO2 Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente ale instalaiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Condiii i metode de ncercare pentru racorduri Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerine i metode de ncercare pentru detectoare speciale de incendiu Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerine i metode de ncercare pentru manometre i presostate Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive mecanice de cntarire Sisteme fixe de lupta mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerine i metode de ncercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice Ventilarea n cldiri. Canale de aer. Cerine pentru componentele canalelor de aer n scopul uurrii ntreinerii retelelor de canale de aer Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 1: Echipamente de reglare n funcie de temperatura exterioar pentru sistemele de nclzire cu ap cald Regulatoare pentru sisteme de ncalzire. Partea 2: Optimizoare de ntreruperi pentru sistemele de nclzire cu ap cald Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 3: Echipamente de reglare n funcie de temperatura exterioar pentru sistemele de nclzire electric Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 4: Optimizatoare de pornireoprire pentru sistemele de nclzire electric Regulatoare pentru sisteme de nclzire. Partea 5: Programatoare de pornire-oprire pentru sisteme de nclzire Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini. Partea 2: Specificaii pentru ventilatoare de evacuare naturala a fumului i gazelor fierbini Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie Performana termic a cldirilor. Permeabilitatea la aer a prilor i elementelor de cldire. Metoda de ncercare n laborator Sticla pentru construcii. Geam de securitate de sticla silico-calco-sodica securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitii/Standard de produs Faade cortin. Permeabilitate la aer. Cerine de performan i clasificare Faade cortin. Permeabilitate la aer. Metod de ncercare Faade cortin. Etaneitate la ap. Cerine de performan i clasificare Faade cortin. Determinarea etaneitii la ap. ncercare de laborator la presiune static Instalaii de nclzire n cldiri. Procedur de pregtire a documentelor pentru exploatare, ntreinere i utilizare. Sisteme de nclzire care necesit un operator instruit Instalaii de nclzire n cldiri. Procedur de pregtire a documentelor pentru exploatare, ntreinere i utilizare. Sisteme de nclzire care nu necesit un operator instruit Faade cortin. Rezisten la ncercarea dat de vnt. Metod de ncercare Lumin i iluminat. Iluminatul sportiv Ferestre i ui. Permeabilitate la aer. Clasificare Ferestre i ui. Etaneitate la ap. Clasificare

437

SR EN 12094-8:2006**)

438

SR EN 12094-9:2004**)

439

SR EN 12094-10:2004**)

440

SR EN 12094-11:2004**)

441 442

SR EN 12094-12:2004**) SR EN 12097:2007

443 444

SR EN 12098-1:2002 SR EN 12098-2:2002

445 446 447

SR EN 12098-3:2004 SR EN 12098-4:2006 SR EN 12098-5:2006

448 449 450

SR EN 12101-2:2004**) SR EN 12101-10:2006**) SR EN 12114:2000

451 452 453 454 455

SR EN 12150-2:2004**) SR EN 12152:2003 SR EN 12153:2002 SR EN 12154:2002 SR EN 12155:2002 SR EN 12170:2002

456 SR EN 12171:2002 457 458 459 460 461 SR EN 12179:2002 SR EN 12193:2008 SR EN 12207:2002 SR EN 12208:2002

462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474

SR EN 12209:2004**) SR EN 12210:2002 SR EN 12211:2001 SR EN 12219:2002 SR EN 12220:1998 SR EN 12236:2002 SR EN ISO 12236:2007 SR EN 12237:2003 SR EN 12238:2001 SR EN 12239:2001 SR EN ISO 12241:2008 SR EN 12255-14:2006 SR EN 12255-16:2006

Feronerie pentru cldiri. Broate ngropate i aplicate. Broate ngropate i aplicate i placi opritor, acionate mecanic. Cerine i metode de ncercare Ferestre i ui. Rezistena la ncrcare din vnt. Clasificare Ferestre i ui. Rezistena la ncrcare din vnt. Metod de ncercare Ui. Influene climatice. Cerine i clasificare Ventilarea n cldiri. Canale de aer pentru ventilare general. Dimensiuni Ventilarea n cldiri. Elemente pentru susinerea i fixarea canalelor de aer pentru ventilare. Condiii de rezisten Geosintetice. Incercare de perforare static (incercare CBR) Ventilarea n cladiri. Retele de canale. Rezistenta si etanseitatea canalelor circulare de tabla Ventilarea n cldiri. Guri de aer. ncercri aerodinamice pentru determinarea difuziei aerului Ventilarea n cldiri. Guri de aer. ncercri aerodinamice pentru determinarea deplasrii aerului Izolarea termic a instalaiilor pentru construcii i a instalaiilor industriale. Reguli de calcul (ISO 12241:2008) Staii de epurare. Partea 14: Dezinfecie Staii de epurare. Partea 16: Filtrare fizic (mecanic) Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu ap pulverizat.Partea 2: Sisteme de supape de alarm apap Instalaii fixe de lupt mpotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere i cu apa pulverizata.Partea 3: Sisteme de supape de alarm apap Determinarea comportrii la aderen ntre armtura de oel i betonul celular autoclavizat prin metoda ncercrii de grind. Partea 1: ncercare la termen scurt Tratamente bituminoase. Cerine Straturi bituminoase turnate la rece. Cerine Straturi bituminoase turnate la rece. Partea 7: Metoda de ncercare la abraziune prin agitare Mixturi asfaltice turnate la rece. Metod de ncercare. Partea 8: Evaluare vizual a defectelor Rezervoare de oel executate n atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu perei simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile i neinflamabile care polueaz apa Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la sfiere. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la dezlipire a mbinrilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Foi flexibile hidroizolante. Determinarea rezistenei la forfecare a mbinrilor. Partea 2: Foi hidroizolante de material plastic i de cauciuc pentru acoperi Produse de ardezie i piatra pentru nvelitori i placri discontinue. Partea 1: Specificaie de produs Produse de ardezie i piatr pentru nvelitori i placri discontinue. Partea 2: Metode de ncercare Produse de ardezie i piatr pentru nvelitori i placri discontinue. Partea 2: Metode de ncercare Sticl pentru construcii. Geam de sticla silico-calco-sodica securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitii/Standard de produs Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare i de securitate Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare Metode de ncercare a pietrei naturale. Determinarea rezistenei la flexiune sub sarcin concentrat Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerine, metode de ncercare i evaluarea conformitii ncercare pe beton ntrit. Partea 1: Form, dimensiuni i alte condiii pentru epruvete i tipare ncercare pe beton ntrit. Partea 2: Pregtirea i conservarea epruvetelor pentru ncercri de rezisten ncercare pe beton ntrit. Partea 3: Rezistena la compresiune a epruvetelor ncercare pe beton ntarit. Partea 4: Rezisten la compresiune. Caracteristicile mainilor de ncercare ncercare pe beton ntrit. Partea 5: Rezistena la ntindere prin ncovoiere a epruvetelor ncercare pe beton ntrit. Partea 5: Rezistena la ntindere prin ncovoiere a epruvetelor ncercare pe beton ntrit. Partea 6: Rezistena la ntindere prin despicare a epruvetelor ncercare pe beton ntrit. Partea 6: Rezisten la ntindere prin despicare a epruvetelor ncercare pe beton ntrit. Partea 7: Densitatea betonului ntrit

475

SR EN 12259-2:2002/A2:2006**)

476

SR EN 12259-3:2002/A2:2006**)

477 478 479 480 481

SR EN 12269-1:2001 SR EN 12271:2007**) SR EN 12273:2008**) SR EN 12274-7:2006 SR EN 12274-8:2006

482 483

SR EN 12285-2:2005**) SR EN 12310-2:2001

484

SR EN 12316-2:2001

485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502

SR EN 12317-2:2001 SR EN 12326-1:2004**) SR EN 12326-2:2001 SR EN 12326-2:2001 / A1:2004 SR EN 12337-2:2004**) SR EN 12352:2006**) SR EN 12368:2006**) SR EN 12372:2006 SR EN 12380:2003**) SR EN 12390-1:2002/AC:2006 SR EN 12390-2:2009 SR EN 12390-3:2009 SR EN 12390-4:2002 SR EN 12390-5:2009 SR EN 12390-5:2002/AC:2006 SR EN 12390-6:2010 SR EN 12390-6:2002/AC:2006 SR EN 12390-7:2009

503 504 505

SR EN 12390-8:2009 SR EN 12407:2007 SR EN 12412-2:2003

ncercare pe beton ntrit. Partea 8: Adncimea de ptrundere a apei sub presiune Metode de ncercare a pietrei naturale. Examinare petrografic Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame Performana termic a ferestrelor, uilor i obloanelor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante Produse termoizolante destinate utilizrii la cldiri. Determinarea comportrii sub ncrcare punctual Adezivi pentru structuri portante de lemn. Adezivi pe baz de cazein. Clasificare i cerine de performan Piatr natural. Criterii de denumire Couri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton Lumin i iluminat. Iluminatul locurilor de munc. Partea 1: Locuri de munc interioare Iluminatul spaiilor de lucru. Partea 2: Spaii exterioare de lucru Plci plane de fibrociment. Specificaii de produse i metode de ncercare Plci plane de fibrociment. Specificaii de produse i metode de ncercare Plci plane de fibrociment. Specificaii de produse i metode de ncercri ncercri pe beton n structuri. Partea 1: Carote-prelevare examinare i ncercri la compresiune ncercri pe beton n structuri. Partea 2: Incercri nedistructive. Determinarea numrului de recul ncercri pe beton n structuri. Partea 3: Determinarea forei de smulgere Robinetrie sanitar. Robinete de golire a apei sub presiune i robinete pentru pisoare cu nchidere hidraulic automat la PN 10 Staii mici de epurare a apelor uzate pna la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate . Staii mici de epurare a apelor uzate pn la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate Performana termic a ferestrelor i uilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperi i alte ferestre n relief Performana termic a cldirilor. Determinarea schimbului de aer n cldiri. Metoda dilurii gazului trasor Performana hidrotehnic a materialelor i produselor de construcie. Determinarea proprietilor de transmisie a vaporilor de ap Performana higrotermic a materialelor i produselor pentru construcii. Determinarea caracteristicilor de adsorbie higroscopic Ventilarea n cldiri. Uniti terminale. ncercri aerodinamice i evaluarea performanelor pentru elemente de introducere a aerului n ncpere cu debit constant sau variabil Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru bitumuri rutiere Ventilarea n cldiri. Proceduri de ncercare i metode de msurare pentru recepia instalaiilor de ventilare i climatizare a aerului Elemente prefabricate armate din beton celular autoclavizat Agregate pentru beton Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercare. Determinarea aderenei beton pe beton Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercri. Compatibilitatea produselor de injecie. Partea 1: Compatibilitatea cu betonul Produse i sisteme pentru protecia i repararea structurilor de beton. Metode de ncercare. Compatibilitatea produselor de injecie. Partea 3: Efectul produselor de injecie asupra elastomerilor Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul metodei placii calde gardate si al metodei termofluxmetrice. Produse uscate si umede cu rezistenta termica medie si mica Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul placii calde gardate si al metodei termofluxmetrice. Produse cu rezistenta termica mare si medie Generatoare de aer cald cu nclzire direct care utilizeaz combustibili gazoi pentru aplicaii n sere i nclzirea suplimentar a spaiilor cu alt destinaie dect cea de locuit Metode de ncercare pentru produse refractare. Partea 1: Determinarea modulului Young dinamic (MOE) prin generarea impulsurilor de vibraii Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase de material plastic i de cauciuc pentru hidroizolarea acoperiului. Determinarea rezistenei la impact Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 1: Coninut de liant solubil

506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

SR EN 12412-4:2003 SR EN 12430:2002/A1:2007 SR EN 12436:2002 SR EN 12440:2008 SR EN 12446:2004**) SR EN 12464-1:2004 SR EN 12464-2:2007 SR EN 12467:2006**) SR EN 12467:2006/A1:2006**) SR EN 12467:2006/A2:2007**) SR EN 12504-1:2005 SR EN 12504-2:2005 SR EN 12504-3:2006 SR EN 12541:2002 SR EN 12566-1:2002**) SR EN 12566-4:2007**)

522 523 524 525

SR EN ISO 12567-2:2005 SR EN ISO 12569:2000

SR EN ISO 12572:2001 SR EN ISO 12571:2000

526 527 528 529 530 531

SR EN 12589:2001 SR EN 12591:2009**) SR EN 12599:2000 SR EN 12602:2008 SR EN 12620:2002+A1:2008**) SR EN 12636:1999

532

SR EN 12637-1:2004

533

SR EN 12637-3:2004

534

SR EN 12664:2001

535

SR EN 12667:2001

536 537

SR EN 12669:2002 SR EN ISO 12680-1:2007

538 539

SR EN 12691:2006 SR EN 12697-1:2005

540 541 542 543

SR EN 12697-2+A1:2007 SR EN 12697-3:2006 SR EN 12697-4:2005 SR EN 12697-5+A1:2007

544

SR EN 12697-6+A1:2007

Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozitii Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului. Evaporator rotativ Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloan de fracionare Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea masei volumice maxime Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 6: Determinarea masei volumice aparente a epruvetelor bituminoase Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitii la ap a epruvetelor bituminoase Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltic drenant Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 19: Permeabilitatea epruvetelor Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: ncercare de ornieraj Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 24: Rezistena la oboseal Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: ncercare la compresiune ciclic Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 31: Confecionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie Mixturi bituminoase. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice n laborator cu compactorul vibrator Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confecionarea epruvetelor cu compactorul cu plac Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 34 : ncercare Marshall Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare n laborator Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare n laborator Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 39: Determinarea coninutului de liant prin calcinare Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 40: Permeabilitate in situ Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 41: Rezisten la agenii de degivrare Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 42: Cantitatea de materiale grosiere straine n asfaltul pentru reciclat Mixturi asfaltice. Metode de ncercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezisten la carburani Execuia lucrrilor geotehnice speciale. Piloi de ndesare Dispozitive pentru prevenirea polurii apei potabile, datorit refulrii. Clapet de reinere cu zon de presiune redus controlabil. Familie B. Tip A Foi flexibile hidroizolante. Foi hidroizolante bituminoase, de material plastic i de cauciuc pentru acoperi. Determinarea rezistenei la sarcin static Produse prefabricate de beton. Plci de pardoseal pentru adposturi de animale Obiecte sanitare. Specificaii pentru bi cu sistem de barbotare a apei Mortare de rosturi pentru plci. Partea 4: Determinarea contraciei Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere nominal de ncalzire pna la 50 kw. Cerine i metode de ncercare. Aparate de gtit casnice cu combustibil solid. Cerine i metode de ncercare Instalaii de nclzire n cldiri.Proiectarea sistemelor de ncalzire cu apa calda Instalaii de nclzire n cldiri. Metod de determinare a necesarului de cldur de calcul Plci de ipsos. Definiii, condiii i metode de ncercare Liani-adezivi pe baz de ipsos pentru plci de ipsos. Definiii, caracteristici i metode de ncercare Performanta higrotermica a componentelor si elementelor de cladire. Determinarea rezistentei sistemelor de pereti exteriori la ploaie n rafale cu presiune pulsatorie de aer Plci pe baz de lemn. Ghid de utilizare a plcilor portante n pardoseli, perei i acoperiuri.

545

SR EN 12697-12:2008

546 547 548 549 550

SR EN 12697-17+A1:2007 SR EN 12697-19+A1:2007 SR EN 12697-22+A1:2007 SR EN 12697-24+A1:2007 SR EN 12697-25:2006

551

SR EN 12697-31:2007

552 553 554 555 556

SR EN 12697-32+A1:2007 SR EN 12697-33+A1:2007 SR EN 12697-34+A1:2007 SR EN 12697-35:2006 SR EN 12697-35+A1:2007

557 558 559

SR EN 12697-39:2006 SR EN 12697-40:2005 SR EN 12697-41:2006

560 561 562

SR EN 12697-42:2006 SR EN 12697-43:2006 SR EN 12699:2004

563

SR EN 12729:2002

564 565 566 567 568 569 570 571 572 573

SR EN 12730:2003 SR EN 12737:2004+A1:2007**) SR EN 12764+A1:2008**) SR EN 12808-4:2009 SR EN 12809:2003/AC:2006**) SR EN 12815:2003/AC:2006**) SR EN 12828:2003 SR EN 12831:2003 SR EN 12859:2008**) SR EN 12860:2001/AC:2002**)

574 575

SR EN 12865:2001 SR CEN/TS 12872:2008

576

SR EN 12873-1:2003

Influena materialelor asupra apei destinat consumului uman. Influena datorat migraiei. Partea 1: Metod de ncercare pentru materialele fabricate industrial, cu excepia materialelor metalice i a celor pe baz de ciment Influena materialelor asupra apei destinat consumului uman. Influena datorat migraiei. Partea 2: Metod de ncercare pentru materialele aplicate la instalare, cu excepia materialelor metalice i a celor pe baz de ciment Influena materialelor asupra apei destinat consumului uman. Influena datorat migraiei. Partea 3: Metod de ncercare pentru schimbtori de ioni i ri adsorbante Influena materialelor asupra apei destinat consumului uman. Influena datorat migraiei. Partea 4: Metod de ncercare pentru membranele sistemelor de tratare a apei Pigmeni pentru colorarea materialelor de construcie pe baza de ciment i/sau var. Specificaii i metode de ncercare Pigmeni pentru colorarea materialelor de construcie pe baza de ciment i/sau var. Specificaii i metode de ncercare Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 1: Panouri fixe Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 2: Borne luminoase Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 3: Stlpi de dirijare pentru balizajul permanent i dispozitive retroreflectorizante Semnalizatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 4: Controlul produciei n fabric Semnalizatoare fixe pentru semnalizare rutier vertical. Partea 5: ncercare iniial de tip Performana tehnic a materialelor i produselor de construcie. Determinarea rezistenei termice cu ajutorul metodei plcii calde gardate i a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezisten termic mare i medie Accesorii prefabricate pentru nvelitoare de acoperis. Scri de acoperis fixate permanent. Specificaie de produs i metode de ncercari Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 2: ncercare iniial de tip Semnalizare rutier vertical. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 3: Controlul produciei n fabric Instalaii termice solare i componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 1: Condiii generale Instalaii termice solare i componente ale acestora. Captatoare solare. Partea 2: Metode de ncercare Geosintetice. Determinarea caracteristicilor de frecare. Partea 2: ncercarea cu planul nclinat Instalaii termice solare i componentele acestora. Instalaii prefabricate. Partea 1: Cerine generale Instalaii termice solare i componentele acestora. Instalaii prefabricate. Partea 2: Metode de ncercare Instalaii termice solare i componentele acestora. Instalaii realizate pe antier. Partea 3: Metode de ncercare a performanelor dispozitivelor de acumulare din instalaiile solare de nclzire a apei Performana higrotermic a materialelor i produselor pentru construcii. Determinarea coeficientului de expansiune higric Sticla pentru construcii.Vitraj structural lipit (SSG) .Partea 1: Produse de sticl pentru sisteme (SSG) pentru vitraje simple i multiple cu i fr susinere Sticla pentru construcii.Vitraj structural lipit (SSG) .Partea 2: Reguli de asamblare Sticla pentru construcii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitii/standard de produs Ventilarea n cldiri. Guri de aer. ncercri pentru stabilirea performanelor gurilor de aer exterioare supuse la ploi simulate Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea rezultatelor fotometrice ale lmpilor i aparatelor de iluminat. Partea 1: Msurarea i prezentarea datelor Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor i corpurilor de iluminat. Partea 1: Msurarea i prezentarea rezultatelor Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lmpilor i aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munc interioare i exterioare Lumin i iluminat. Msurarea i prezentarea rezultatelor fotometrice ale lmpilor i aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguran al locurilor de munc

577

SR EN 12873-2:2005

578

SR EN 12873-3:2006

579 580 581 582 583 584 585 586

SR EN 12873-4:2006 SR EN 12878:2005**) SR EN 12878:2005/AC:2006**) SR EN 12899-1:2007**) SR EN 12899-2:2007**) SR EN 12899-3:2007**) SR EN 12899-4:2007 SR EN 12899-5:2007

587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597

SR EN 12939:2000 SR EN 12951:2005**) SR EN 12966-1:2006**) SR EN 12966-1:2005+A1:2009 SR EN 12966-2:2006 SR EN 12966-3:2006 SR EN 12975-1:2006 SR EN 12975-2:2006 SR EN ISO 12957-2:2005 SR EN 12976-1:2006 SR EN 12976-2:2006

598 599

SR EN 12977-3:2008 SR EN 13009:2000

600 601 602

SR EN 13022-1:2006 SR EN 13022-2:2006 SR EN 13024-2:2004**)

603

SR EN 13030:2001

604

SR EN 13032-1:2008

605

SR EN 13032-1:2004

606

SR EN 13032-2:2006

607

SR EN 13032-3:2008

608 609

SR EN 13036-6:2008 SR EN 13036-8:2008

Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor. Metode de ncercare. Partea 6: Msurarea profilurilor transversale i longitudinale n domeniul de lungimi de und al planeitii i macrotexturii Caracteristici ale suprafeei drumurilor i aeroporturilor. Metode de ncercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversal Agregate pentru amestecuri bituminoase i pentru finisarea suprafeelor utilizate la construcia oselelor, a aeroporturilor i a altor zone cu trafic Faade cortin. Etaneitate la ap. ncercare n situ Ventilarea n cldiri. Uniti de tratare a aerului. Clasificarea i performanele unitilor, ale elementelor componente i ale seciunilor Agregate uoare. Partea 1: Agregate uoare pentru betoane, mortare i paste de ciment Agregate usoare. Partea 2: Agregate uoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale i pentru straturi tratate i netratate Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu perei interiori de argil ars/ceramic. Partea 1: Condiii i metode de ncercare corespunztoare determinrii rezistenei la focul din co Couri de fum. Sistem de couri de fum cu perei interiori de argil ars/ceramic. Partea 2: Cerine i metode de ncercare n condiii umede Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu perei interiori de argil ars/ceramic. Partea 3: Condiii i metode de ncercare pentru sisteme canale de aer/gaze de ardere Couri de fum. Anvelope exterioare de argil ars/ceramice pentru sisteme de couri de fum. Condiii i metode de ncercare Couri independente. Partea 1: Condiii generale Couri independente. Partea 4: Perei interiori din crmizi de argil ars. Proiectare i execuie Couri independente. Partea 2: Couri de beton Couri independente. Partea 4: Perei interiori din crmizi de argil ars. Proiectare i execuie Couri independente. Partea 4: Perei interiori din crmizi de argil a