ghid tehnic rapita euralis

of 32 /32
Rapi]a de toamn` Recomand`ri tehnice

Author: alex-paica

Post on 28-Dec-2015

79 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rapita Euralis

TRANSCRIPT

 • Rapi]a de toamn` Recomand`ri tehnice

 • Euralis Semences a dezvoltat o expertiz` n domeniulsemin]elor de rapi]` de toamn` pe baza re]elei sale detestare. Sta]iunile noastre principale sunt n Fran]a [iGermania, dar conducem o re]ea mult mai larg` careacoper` Europa din Marea Britanie pn` n Ucraina.Aceasta ne permite s` test`m toleran]a la boli, toleran]ala stres [i randamentul poten]ial ntr-o mare diversitatede climate [i soluri. Binen]eles, obiectivul principal estembun`t`]irea combina]iei dintre randament [icon]inutul de ulei. Dar ne dorim ca fermierii s` primeasc`mai mult. De aceea, continu`m s` fim foarte stric]iprivind toleran]a la boli.

  Cercetare [i dezvoltare

  Re]eaua de cercetare a rapi]ei de toamn`

  Thomas FOUBERT, ameliorator de semin]e de rapi]` detoamn`, Euralis Semences

 • Hibrizi de rapi]` de toamn` Preg`tirea solului Densitatea la sem`nat ngr`[`minte Solu]ii fertilizare D`un`torii culturii de rapi]` Bolile culturii de rapi]` Tratament

 • Hibrizi de rapi]` de toamn`

  Mercur este zeulfertilit`]ii, dar [icel care aduceve[tile bune.Aripile de lasandale \l ajut` s`

  se deplaseze foarterepede. La fel de repedes-a r`spndit [i vesteaprintre fermierii dinRomnia despre cel maiperformant hibrid derapi]` de toamn`,

  prezent doar \n portofoliul Euralis:ES MERCURE!

  Produc]ie de 5.500 kg/ha, ob]inut` \n anul2010 la ferma D-lui Brnzan din localitateaVn`tori, jud. Mehedin]i

  5.900 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES MERCURE HIBRIDULTRA-PERFORMANTCONSACRAT

 • Euralis

  Centurionul estesoldatul de elit`care lupt` [ic[tig` inteligent.Centurionii lupt`disciplinat n legiunicompacte, aduc`toare debiruin]`, la fel cumlanurile de hibrid ESCENTURIO produc un con]inutatt de ridicat de ulei (peste 50%),\nct sunt imbatabile.

  Produc]ie de 4.580 kg/ha, ob]inut` \n anul2010 la SCDA Caracal, jud.Olt

  5.600 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES CENTURIO HIBRIDULTRA-PERFORMANTCONSACRAT

 • Acest hibrid a fostdenumit de

  cercet`torii EURALIS \nomagiul fluviului

  Dun`rea, cu numelefrancez al acestuia, Le

  Danube. A[a cum Dun`reairig` cu generozitate cmpiile

  fertile ale ]arii noastre, la felhibridul ES DANUBE revars` \n

  buzunarele agricultorilor profitul sigur algeneticii de ultim` genera]ie.

  Produc]ie de 4.280 kg/ha, ob]inut` \n anul2010 la ferma D-lui Gore, SC Holder Tradedin localitatea Topolog, jud.Tulcea

  5.500 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES DANUBE HIBRIDULTRA-PERFORMANT DE ULTIMAGENERATIE

  Hibrizi de rapi]` de toamn`

 • Neptun este zeul m`rilor [iprotectorul navigatorilorcurajo[i. Fermierii romniau ie[it ntotdeauna laliman cu hibridul ultra-productiv ES NEPTUNE.Indiferent de situa]ie, el este obusol` care arat` cu precizieun poten]ial de produc]ieexcelent. Pe valul recoltelor f`r` egal!5.200 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  ES NEPTUNE HIBRID RUSTIC

  5.300 kg/ha - Poten]ial de produc]ie \ncondi]ii optime

  Euralis

  ES ALONSO este primulhibrid de rapi]` de toamn`de Formula 1. Termin`primul ciclul vegetativ ncondi]ii de siguran]` maxim` [i aduce constantproduc]ii de top. Mereu pe podium, printrecampioni!

  ES ALONSO HIBRID ULTRA-PERFORMANT DEULTIMA GENERATIE

 • Aceste orient`ri se bazeaz` pe observa]iile tehnice [icuno[tin]ele Euralis cu privire la rapi]a de toamn`,dar se bazeaz` [i pe mai multe documente tehnice,cum ar fi orient`rile tehnice ale CETIOM (instituttehnic independent francez pentru planteoleaginoase) privind cultivarea rapi]ei de toamn`.

  Ciclul culturii

  RECOLTAREA

  PREG~TIREA SOLULUI+ FERTILIZAREA DE BAZ~

  CU |NGR~{AMINTECOMPLEXE CU FOSFOR

  {I POTASIU + SULF (AZOT DOAR LA NEVOIE)

  SEM~NATUL

  Aplicarea fungicidelor +regulator de cre[tere

  Controlul melcilor

  Dup` sem`nat,nainte de r`s`rire.Aplicarea erbicidelor

  Dup` r`s`rire.Aplicareaerbicidelor

 • Prima aplicare angr`[`mintelor pe baz`de Azot [i Sulf la pornirean vegeta]ie

  Aplicarea dengra[`mintefoliare [i Bor

  A doua aplicare angr`[`mintelor pe baz`de azot la formarea deboboci florali

  Controlulciupercilor SclerotiniaOidium

  Controluld`un`torilor MeligethesP`duchelecenu[iu

  DEZVOLTAREA DE PRIM~VAR~

  NFLORIREA

  FORMAREA {I UMPLEREASILICVELOR

  MATURIZAREA

  FORMARE BOBOCIFLORALI

 • iStructura soluluiMen]ine]i o structur` bun` asolului deoarece rapi]a detoamn` este mai pu]intolerant` la compactare [i lasaturare cu ap` dect grul.

  iPatul germinativPaturile germinative fine,ferme [i umede duc la ogerminare rapid`, la odezvoltare ini]ial` puternic` ar`d`cinilor, la acoperireatimpurie a solului [i la cea maibun` toleran]` posibil` laatacurile melcilor, p`s`rilor [iale altor d`un`tori. Miri[tea cerealelor anterioaretrebuie t`iat` scurt [i oricepleav` [i paie m`cinate,mpr`[tiate [i amestecateuniform pe stratul cultivatpentru a reduce nfiin]areaneuniform`. Conservarea umidit`]ii nfiecare etap` a preg`tiriipatului germinativmbun`t`]e[te consisten]anfiin]`rii.Este important s` sepreg`teasc` patul germinativct mai curnd posibil dup`ncheierea recolt`rii cerealeloranterioare pentru a mpiedicaevaporarea [i a men]ineumiditatea n sol.Paturile germinative trebuierulate ct mai curnd posibildup` sem`nat (n special n

  anotimpurile secetoase)pentru a maximiza contactulsemin]elor cu solul [i reten]iaumidit`]ii esen]iale,restric]ionnd, n acela[i timp,accesul melcilor.

  iData sem`natului Sem`natul se face cel mai binela sfr[itul lunii august pn` lamijlocul lunii septembrie. Unpat germinativ bun estentotdeauna mai importantdect sem`natul mai timpuriu.

  iPopula]ia de planteSemin]ele trebuie sem`natedup` num`r, nu dup`greutate, cu procente ajustatepentru pierderile de nfiin]areprobabile pentru a rezulta opopula]ie optim` de 40-50plante/m2 pentru soiurileconven]ionale [i 35-40 plante/m2 pentruhibrizi. Hibrizii vor aprecia odensitate redus` pentruramificare [i exprimareapoten]ialului lor.Adncimea de sem`nat ideal`de 2-4 cm nseamn` n generalo nfiin]are mai pu]inconsistent`.

  iR`s`rireaR`s`rirea va avea loc dup` oploaie u[oar` de 5 pn` la10 mm.

  Preg`tirea patului germinativ, sem`natul,

  nfiin]area culturii

 • optim` pentru iarn`

  Dimensiunea

  Erbicide

  6 pn` la 8 frunze f`r` alungirea tulpinii este stadiul optimpentru supravie]uirea culturii peste iarn`. Dac` planta este dedimensiune medie sau mare va supravie]ui f`r` probleme uneitemperaturi de -15C. De la momentul sem`natului, rapi]a arenevoie de 70 de unit`]i de c`ldur` pentru fiecare frunz` nou`.

  Aceasta nseamn` c` pentru a ajunge la minim 6 frunze arenevoie de 420 de unit`]i de c`ldur`.

  De exemplu, 42 de zile la o temperatur` medie zilnic` de 10Csau 30 de zile la o temperatur` medie zilnic` de 14C.

  Rapi]a de toamn` va avea nevoie de 30-40 de unit`]i de N n solpentru dezvoltarea din toamn`. Mai mult azot nu va acceleracre[terea.

  Controla]i melcii [i insectele n stadiile timpurii pentru a ob]inecea mai bun` nfiin]are posibil` a culturii.

  Buruienile din cultura de rapi]` pot ficomb`tute prin tratament n preemergen]` cu erbicide pe baz` de metazaclor, S-metaclor, dimetaclor. O cultur` de rapi]` de toamn` uniform`cu o bun` acoperire nu necesit` erbicid`ri,dar se pot folosi n caz de necesitate erbicide postemergente pe baz` de clopiralid, fluazifop-P-butil sau metazaclor.

 • iSCHEMA ORIENTATIV~ DE FERTILIZARE ToamnaSe va efectua o fertilizare de baz` cu macroelemente (Fosfor,Potasiu), aplicate \n totalitate toamna. Azot se aplica numai lanevoie [i \n functie de planta premerg`toare. De asemenea, \ntoamn` se vor aplica [i microelemente (Bor, Sulf).PrimavaraAzotul se va aplica frac]ionat, \n 2-3 etape. Prima tran[a de \ngr`[`minte cu Azot se va aplica la \nceputulvegeta]iei. A doua fertilizare cu Azot este necesar s` se efectuezela formarea bobocilor florali. |n luna mai se aplica \ngr`[amintefoliare (Azot, Sulf [i Microelemente), \n acela[i timp cu pesticidele.

  i AZOTMajoritatea culturilor vor necesita 170-220 kg/hectar de azottotal pentru un randament optim.Acest total se ob]ine dintr-o combina]ie de azot furnizat din sol,N din cultur` [i aplicarea ngr`[`mintelor de prim`var`.Rapi]a pentru semin]e are nevoie n medie de 6,5 kg de azotpentru a produce 100 kg de boabe. Aspectul esen]ial este furnizarea n prim`var` a cantit`]ii necesare.Un aport de azot insuficient va duce la pierderi de randament.Prea mult azot va duce la dezvoltarea excesiv` a plantelor(frngere, boli) [i la costuri inutile cu ngr`[`mintele.iDac` cultura este n form` bun`, atunci aplicarea azotului nu ar

  trebui efectuat` nainte de mijlocul lunii martie.iDac` cultura a fost afectat` sau ntrziat`, atunci 50% din

  cantitatea total` de azot trebuie aplicat` mai timpuriu, lanceputul prim`verii (sfr[itul lunii februarie), aceasta ncondi]ii climatice temperate blnde.

  N de aplicat n KG/hectarPrim`vara n func]ie de m`rimea plantelor

  Randamentul vizat la hectarM`rimeaplantei 3T 3.5T 4T 4.5T 5T

  Mic` 160-180 190-220

  Medie 120-150 150-180 190-210 220-240

  Mare 40-100 80-130 110-170 130-200 150-200

  ngr`[`minte

 • MICRONUTRIEN}IRapi]a de toamn` are nevoie [i de niveluri ridicate debor. Deficien]a de bor poate duce la deformarea tulpinii,nflorire haotic` [i nedezvoltarea silicvelor. Aceasta seobserv` n soluri foarte s`race, cum ar fi solurilenisipoase, sau n condi]ii de secet`. Cantitatea maxim`de aplicare n aceste cazuri ar fi de 400 g/hectar.Molibdenul poate face, de asemenea, obiectulsupravegherii deoarece acesta poate reduce num`rul deflori [i poate provoca deformarea frunzelor. Cantitateamaxim` de aplicare ar fi de 50 g/hectar.

  i POTASIU (K)Cerin]ele culturii sunt medii din punct de vedere global.

  n total fertilizarea necesar` reprezint` 50 pn` la 80 kg/hectar s.a.

  i FOSFOR (P)Cultura necesit` 60 pn` la 130 de unit`]i. Totu[i, n func]ie deanaliza solului, aplica]ia medie este ntre 60 (sol bogat n P) [i 80 (sol s`rac n P) kg/hectar s.a.

  i SULF (S)Cerin]a total` pentru cultur` este de 215 kg/hectar. Sulful poatefi aplicat mpreun` cu azotul n prim`var`. Rapi]a de toamn` arenevoie de sulf n perioada de dezvoltare din prim`var`.Cantitatea medie furnizat` este de 75 unit`]i (75 kg s.a.).Dac` observa]i o deficien]`, trebuie s` aplica]i urgent cel pu]inaceast` cantitate pe hectar pentru cultura dumneavoastr`.Deficien]a de sulf poate provoca o pierdere de 1 pn` la2 tone/hectar n cel mai r`u caz.

 • Exemple de simptome

  Fotografii: Departamentul pentru Agricultur` [i Hran`, Australia de Vest

  Fotografii: CETIOM, Fran]a

  uFlori palide,lipsa florilor

  Def

  icien]` de molibden

  Defic

  ien]` de mangan

  Deficien]` debor

  Deficien]` de sulf

  Def

  icien

  ]` de potasiu

  de deficien]`

 • TIMAC Agro

  Solu]ii fertilizare

  FERTILIZARE DE BAZ~

  Solu]ii Mesactyl Garanteaz` o bun` absorb]ie pe solurile acideTimastart PLUS 8-30-0+4%SO3+27%CaO+0,15%BTimastart NPS 53 8-18-0+27%SO3+2%MgO +21,8%CaO+ 0,15%B+0,1Zn

  Solu]ii Mppa-DUO Protec]ie [i mobilizare a nutrien]ilor completat` de dezvoltarea sistemului radicularTimastart DUO 8-30-0 +9% SO3+15%CaO+0,1%B

  Solu]ii M-Bioactyl Ofer` protec]ie elementelor nutritiveEurocereal 10-20-0 + 30%SO3+0,1Zn+0,1Cu

  i AVANTAJELESOLU}IILOR TIMAC Aport P de calitate Raport N/P adaptat

  culturii de rapi]` Aport de Sulf pentru

  spor de produc]ie Aport de B pentru

  polenizare, fertilitate[i umplerea boabelor

  Aport de Ca pentrurezisten]a la c`dere [ifrngere

  Adaptare la pH-ulsolului [i necesarul plantei

  N, MgS, Ca

  Radacina

  Zona de micro pH optim

  Facilitarea puneriila dispozi]ie aelementelor

  Protejarea [imobilizareanutrien]ilor

  Stimulareadezvolt`riiradiculare

 • Solu]ii fertilizare

  FERTILIZARE FAZIAL~

  Rezultat al departamentului de Cercetare [i Dezvoltare al TIMACAgro [i al expertizei sale industriale \ncolaborare cu Institutul Na]ional Francez decercetare agronomic (INRA), SulfammoMesactyl N-PRO este un fertilizant pe baz`de azot care ajuta la:

  O CRE{TERE A PRODUCTIVIT~}II O disponibilitate mai bun` a azotului O cre[tere a azotului preluat O transformare mai bun` a azotului \n

  proteine

  O |MBUN~T~}IRE A CALIT~}II Un con]inut mai mare de materie uscat` O \mbun`t`]ire a conservabilit`]ii prin reducerea

  turgescentei recoltei

  EFICACITATE {I RESPECT PENTRU MEDIU Un \ngr`[`mnt non acidifiant Un \ngr`[`mnt care nu este expus \n mod direct

  levig`rii Mai pu]ini nitra]i \n solu]ia solului

 • TIMAC Agro

  BIOSTIMULATORI

  Fertiactyl Startereste un biostimulator radicular care aplicatla 4-6 frunze stimuleaz` dezvoltarea r`d`cinilor cre[te absorb]ia nutrien]ilor de c`tre

  plant` ajut` planta s` reziste la stresul hidric [i

  termic Doza recomandat` : 3L/haDilu]ie : 1%

  Fertileader Goldeste un biostimulator foliar care aplicat la4-8 frunze limiteaz` factorii de stress stimuleaz` [i prelunge[te fotosinteza(efect stay green) cre[te absorb]ia de ap` [i minerale ajut` la o \nflorire grupat`, uniform`

  ajut` la o mai bun` legare a florilor (\mpotriva silicvelorsterile)Doza recomandat` : 3L/haDilu]ie : 1%

  Martor

  FertileaderGold

  FertiactylStarter

 • Solu]ii fertilizareTIMAC Agro

  FERTILIZAN}I FOLIARI

  Pentru a preveni caren]ele de macro [imicro elemente TIMAC AGRO v` ofer` de asemenea gamaCORONA:

  CORONA N 21-7-7 (2-18) B, Cu, Fe, Mn, Zn + FACTOR PRX

  CORONA K 8-11-39 + B, Cu, Fe, Mn, Zn + FACTOR PRX

  CORONA B 15%B + FACTOR PRX

  i AVANTAJELE FACTOR PRX: Stimularea producerii de fitoregulatori de cre[tere Absorb]ie rapida [i eficient` la nivel foliar Activarea [i protec]ia sistemului fotosintetic cu prelungirea vie]ii fotosintetice a frunzei

  TIMAC AGRO, SPECIALI{TI |N NUTRI}IA PLANTELOR

 • D`un`toriiculturii de rapi]`Gndacul lucios (Meligethes aeneus)Principalele pagube sunt produse deadul]ii hibernan]i, care se hr`nesccu nectar [i polen, distrugnd an-terele [i pistilul florilor [i deter-minnd sterilitatea [i c`dereaprematur` a acestora. Pagubelesunt mai mari n prim`veriler`coroase [i n cazul culturilorsem`nate tardiv. Ou`le sunt depuse nbutonii florali, larvele hr`nindu-se de aseme-nea cu elementele florale, dar fiind mai pu]in d`un`toarecomparativ cu adul]ii. Combaterea trebuie s` vizeze adul]iin perioada de formare a butonilor florali; dup` ncepereanfloritului tratamentele nu mai au aceea[i eficien]`.

  Viespea rapi]ei (Athalia rosae)Prezint` dou` etape de atac: toamnape culturile nou nfiin]ate [iprim`vara n aprilie-mai. Atacul estede regul` dispersat. n primele 2-3zile de la apari]ie larvele suntminiere. Este mai periculoas` ntoamnele calde [i lungi.

  G`rg`ri]a tulpinilor de rapi]` (Ceutorhyncus napi)Primele atacuri sub form` de n]ep`turi petulpini apar prim`vara foarte timpuriu,cnd temperatura trece de 12-13oC.Pontele sunt depuse n tulpinilefoarte tinere, sub mugurii terminali,larvele hrnindu-se cu m`duva.Tulpinile atacate prezint` cr`p`turilongitudinale [i modific`ri la nivelulm`duvei, plantele nu se mai dez-volt` normal [i pot pieri. Plantele sunt

  Meligethes aeneus

  Athalia rosae

  Ceutorhyncus napi

 • D`un`torii culturii de rapi]`

  vulnerabile pn` n faza de 20 cm. Combaterea adul]ilor tre-buie s` se fac` ct mai timpuriu, nainte de depunerea pon-tei.

  G`rg`ri]a silicvelor (Ceutorhyncus assimilis)Femelele depun ou`le n silicve lanceputul form`rii acestora.Larvele se dezvolt` roznd boa-bele din interiorul silicvelor. De[imai pu]in p`gubitori, adul]ii potprovoca avortarea butonilor florali. Tratamentul se face la nflorire, mpotriva adul]ilor, naintede depunerea pontelor.

  Puricii cruciferelor (Phyllotreta spp.)Atacul este produs de adul]ii hibernan]i n perioada martie-aprilie, foarte activi n zilele calde, f`r` precipita]ii. |nprim`verile secetoase culturile pot fi compromise, ndeosebicele n curs de r`s`rire. Plantele sunt vulnerabile de la ger-minare pn` la formarea primelor frunze adev`rate. Esteafectat` n mod deosebit rapi]a de prim`var`. Principalam`sur` de combatere const` n tratamentul semin]ei.

  Gndacul ro[u al rapi]ei (Entomoscelis adonidis)Adul]ii au 2 perioade de hr`nire: toamna pe culturile nou nfiin]ate [i n faza de mbobocirenflorire. Este foarte im-portant s` se fac` identificarea din toamn` a culturilor in-festate cu adul]i, pentru depistarea larvelor prim`varatimpuriu. Atacul larvelor se produce n vetre, fiind posibiletratamente par]iale.

  Al]i d`un`tori: p`duchele cenu[iu (Brevicorinae brassicae), plo[ni]elecruciferelor (Euryderma ornata, Euryderma oleracea), musca verzei(Delia brassicae), purici de p`mnt (Psylliodes spp.), fluturele alb(Pieris spp.), Epicometis hirta (gndacul p`ros).

  Ceuto

  rhyncus assimilis

 • Bolileculturii de rapi]`Alternarioza - p`tarea neagr` a silicvelor (Alternaria brassicae)Atacul poate evolua petoate organele plantelor [ipe ntreg ciclul de vegeta]ie. Sunt afectatemai ales frunzele din etajul inferior. Atacuriletardive sunt mai pericu-loase, ndeosebi cndafecteaz` silicvele tinere,care se deformeaz` [i sedeschid prematur. Vremeaumed` [i cald` favorizeaz` atacul. Transmiterea de la un anla altul se face n principal prin resturile vegetale. Nu se transmite prin s`mn]`.

  Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum)Plantele afectate prezint`simptome de ngalbenire [iofilire. Atacul evolueaz`pe partea inferioar` atulpinii, unde apar zonede culoare alb` sau gal-ben-deschis la nceput,care ulterior devinbrune. Dimensiunileacestor zone sunt la n-ceput mici, apoi ele crescn m`rime. n condi]ii devreme umed`, zonele afec-tate sunt acoperite cu unmiceliu alb, n care apar mai trziusclero]i negri, de diverse dimensiuni [i forme.

  Alternaria brassicae

  Sclerotinia sclerotiorum

 • Bolile

  Putregaiul negru al rapi]ei (Phomalingam)Poate afecta cultura pe ntregciclul de vegeta]ie, ncepndcu faza cotiledonal`. Atac`toate organele plantelor,inclusiv coletul [i r`d`cina.Plantele afectate potprezenta simptome denro[ire accentuat` a frun-zelor, fenomene de nanism[i de maturare precoce. Laatac puternic se brunific` [iputrezesc. Caracteristice suntsimptomele de frngere aplantelor la nivelul coletului sau alramifica]iilor atacate. n resturile vegetale ciuperca poaterezista mai mul]i ani.

  Boala petelor albe (Cylindrospo-rium concentricum)Afecteaza toate organeleplantelor, dar cel mai carac-teristic [i periculos este atacul pe silicve.

  Boala petelor albe (Pseudo-cercosporella capsellae)Se manifest` ini]ial pefrunze [i tulpini, dar poatetrece pe silicve [i, n condi]iide umiditate excesiv`, poateprovoca deprecierea acestora,inclusiv desfacerea lor prematur`.In condi]iile unui atac puternic se in-tervine cu fungicide specifice n timpul nfloritului sau laapari]ia primelor pete pe silicve.

  Phoma lingam

  Cylind

  rosporium concentricum

 • culturii de rapi]`

  Hernia r`d`cinilor (Plasmodiophora brassicae)Pl`ntu]ele atacate r`mn mici,cu frunzele nro[ite. Planteleavansate n vegeta]ieprezint` nanism, aufrunzele de culoare albastr`-verzuie [i sesmulg u[or. Caracte -ristice sunt ngro[`rile[i umfl`turile de per`d`cini. Boala estefrecvent` pe tere-nurile acide [i cu excesde umiditate. Ataculnu trebuie confundat cucel produs de g`rg`ri]agalicol`.

  Alte boli care pot afecta cultura rapi]eiPutregaiul cenu[iu Botrytis spp.Mana Peronospora brassicaeF`inarea Erysiphe communis

  Plasmod

  iophora brassicae

  Botrytis cinerea

 • Insecticid sistemic cu spectru larg de ac]iuneBiscaya 240 OD (tiacloprid 240 g/l) are o eficacitate ridicat` [iun spectru larg de activitate att mpotriva insectelor caren]eap` [i sug sucul celular, ct [i asupra acelora care rodp`r]ile aeriene ale plantei. Este un produs cu activitate sis-temic` ridicat` n plant`, ac]ionnd asupra insectelord`un`toare prin contact [i ingestie. El ac]ioneaz` la nivelulsistemului nervos al insectelor, blocnd desf`[urarea acti -vit`]ilor vitale. Datorit` acestui mod de ac]iune, Biscaya poatecombate la fel de eficient [i formele rezistente la insecticideleconven]ionale. Activitatea nu este influen]at` de tempe -ratura din momentul efectu`rii tratamentului sau de pre-cipita]iile c`zute ulterior acestuia. Formularea de ultim`genera]ie, dispersie n ulei (OD), confer` produsului oaderen]` [i o p`trundere n plant` a componentei sistemicesuperioare celorlalte formul`ri.

  Mod de utilizareSe utilizeaz` la doza de 0,25 l/ha ntr-un tratament pentrucombaterea gndacului lucios (Meligethes aeneus). Trata-mentul se efectueaz` la avertizare. Cantitatea de solu]ie: 300-400 l/ha. Biscaya poate fi utilizat f`r` restric]ii n perioadanfloritului. Apicultorii vor fi aten]iona]i nainte de efectu-area tratamentului. Timp de pauz`: 50 zile.

  Tratament

 • Insecticid piretroid foliarDecis Mega 50 EW (deltametrin 50 g/l) este un piretroid desintez` cu ac]iune prin contact [i ingestie. Are efect repelent[i de [oc [i ac]ioneaz` suplimentar ca inhibitor de nutri]ieasupra insectelor. Acoperirea complet` [i uniform` aplantelor este esen]ial` pentru o bun` protec]ie mpotriva atacului insectelor. Formularea tip emulsie n ap` este unic`pentru deltametrin, avnd avantajele formul`rilor lichide darf`r` dezavantajele unui con]inut ridicat de solvent, ca la for-mul`rile tip emulsie concentrat`. Aceasta conduce la o in-fluen]` mai sc`zut` a temperaturilor ridicate asupra eficien]eitratamentelor.

  Mod de utilizareSe utilizeaz` la doza de 0,15 l/ha pentru a combate gndacullucios al rapi]ei (Meligethes aeneus), viespea rapi]ei (Athaliarosae) [i g`rg`ri]a tulpinilor (Ceutorrhynchus napi). Trata-mentele se efectueaz` la avertizare, pn` la mbobocit. Timpde pauz`: 30 zile.

 • Insecticid sistemic [i de contactProteus OD 110 (tiacloprid 100 g/l+deltametrin 10 g/l) are ac-tivitate multipl`, sistemic` [i de contact. La circa o or` dup`efectuarea tratamentului, tiacloprid p`trunde n plante [ieste distribuit spre vrfurile de cre[tere, iar deltametrinr`mne pe suprafa]a organelor tratate. Ambele componenteac]ioneaz` prin contact [i ingestie asupra d`un`torilor caren]eap` sau rod p`r]ile vegetative ale plantelor. Proteus com-bin` ac]iunea sistemic` de lung` durat` cu un spectru larg deactivitate [i permite combaterea inclusiv a formelor rezistentela insecticide din alte grupe chimice. Formularea de ultim`genera]ie dispersie n ulei (OD) confer` o aderen]` [i op`trundere n plant` a componentei sistemice superioarecelorlalte formul`ri.

  Mod de utilizareSe utilizeaz` la doza de 0,45 l/ha pentru combaterea gn-dacului lucios (Meligethes aeneus) [i la doza de 0,35 l/hapentru combaterea viespei rapi]ei (Athalia rosae). Se potefectua 1-2 tratamente la avertizare, cu o cantitate desolu]ie de 300-400 l/ha.

  Tratament

 • Fungicid sistemic cu eficaci-tateridicat` n combaterea bolilor dincultura rapi]eiFolicur Solo 250 EW (tebuconazol250 g/l) are ac]iune sistemic` nplante. Prezint` ac]iune preven-tiv`, curativ` [i n unele situa]iichiar eradicativ` mpotriva ciu-percilor patogene. Folicur Solo

  acoper` un larg spectru de ac]iune asupra patogenilor larapi]` de toamn` [i prim`var`. Se utilizeaz` la doza de 1 l/hapentru combaterea putregaiului alb, p`t`rii brune [i f`in`rii.Se aplic` la avertizare prim`vara pn` la nflorit. Timpul depauz` este de 30 zile.

  Tratamentul de toamn` asigur` pe lng` protec]ia culturiifa]` de boli (inclusiv Phoma lingam) [i cre[terea rezisten]ei laiernare [i la c`dere. Doza la tratamentul n toamn` este de0,5 l/ha, aplicat n faza de 4-6 frunze ale culturii.

  0,5 l/ha

  ToamnaUn tratament aplicat toamnapentru cre[terea rezisten]eiplantelor la iernare [i pentrucombaterea patogenuluiPhoma lingam

  Erysiphe communisAlternaria brassicaeSclerotinia sclerotiorum

  1 l/ha

 • TratamentTilmor 240 EC: fungicid sistemic de ultim` genera]ie pentru combaterea bolilor la rapi]`Tilmor 240 EC (protioconazol 80 g/l+tebuconazol 160 g/l) areac]iune sistemic` n plante [i spectru foarte larg de ac]iune.Tilmor are propriet`]i preventive, curative [i uneori eradicative.Avantaje: cre[terea vigorii plantelor de rapi]`, mbun`t`]ireatoleran]ei la stres [i reducerea necesarului de ap` al plantelor,reducerea taliei plantelor, stimularea form`rii l`starilor laterali[i a ob]inerii unei culturi uniforme, armonizarea procesului denflorire. Se utilizeaz` la 1 l/ha pentru a combate putregaiul alb(Sclerotinia sclerotiorum), p`tarea brun` (Alternaria brassicae),f`inarea (Erysiphe communis), putregaiul cenu[iu (Botritiscinerea) [i phoma (Phoma lingam). Se aplic` pe vegeta]ie, laavertizare, de preferat preventiv sau la nceputul apari]ieiprimelor simptome, prim`vara pn` la nflorit. Se poate aplica[i toamna, n doza de 1 l/ha, perioada optim` fiind n faza de4-6 frunze ale culturii de rapi]`. Se asigur` astfel att protec]iaculturii fa]` de boli (inclusiv Phoma lingam) ct [i o cre[tere arezisten]ei plantelor la iernare [i la c`dere. Max. 2 tratamentepe sezon, la interval minim de 14 zile. Cantitate de solu]ie: 200-400 l/ha. Timp de pauz`: 56 zile.

  Furore Super 75 EW: erbicid pentru combaterea buruienilor graminee anuale [i pereneFurore Super (fenoxaprop-p-etil 75 g/l) are ac]iune sistemic`imediat`, cu simptomele evidente dup` 8-10 zile de la aplicare.Se aplic` n postemergen]` pentru combaterea buruienilormonocotiledonate anuale [i perene. Doza de utilizare este de1 l/ha postemergent pentru combaterea buruienilor mono-cotiledonate anuale [i de 2 l/ha pentru combaterea costreiului(Sorgum halepense din rizomi). Pentru gramineele anuale,tratamentele se pot efectua din faza de 2-3 frunze [i pn` lasfr[itul nfr`]itului. Pentru costrei, momentul optim de tratareeste cnd plantele au 15-20 cm sau cnd pe l`stari sunt 4-8frunze. Cantitatea de solu]ie: 200-400 l/ha.

 • Modesto 480 FS: insecticid pentru tratamentul semin]eiModesto (400 g/l clotianidin + 80 g/l betaciflutrin) este un nouinsecticid cu ac]iune sistemic` [i de contact destinat tratamen-tului semin]elor de rapi]` de toamn` [i prim`var`, pentru con-trolul unui spectru larg de d`un`tori. Modesto ofer` o protec]iefoarte bun` pn` la intrarea n iarn`. Noua substan]` activ`clotianidin are efect sistemic deosebit [i, datorit` solubilit`]iiextrem de reduse n ap`, r`mne n zona r`d`cinilor pentru afi absorbit` n plant`, nefiind levigat` de apa din precipita]ii, iri-gare etc. Betaciflutrin este componenta de contact, ac]ionndprin efect de [oc dup` ingestie. Modesto este omologat pentrucombaterea puricilor cruciferelor (Phyllotreta spp.) [i puricilorde p`mnt (Psylloides spp.) att la rapi]a de toamn` ct [i lacea de prim`var`. Doza de utilizare: 12,5 l/t semin]e. Modestonu influen]eaz` germina]ia semin]elor. Se va avea n vederedistribu]ia ct mai uniform` a produsului pe suprafa]a se-min]elor [i evitarea umezirii excesive a acestora pentru a evitancol]irea prematur`.

  Chinook 200 FS: insecticid pentru tratamentul semin]eiChinook 200 FS (betaciflutrin 100 g/l+imidacloprid 100 g/l) esteun insecticid destinat trat`rii semin]elor de rapi]` pentru com-baterea d`un`torilor din sol [i a celor care atac` cultura nprima parte a perioadei de vegeta]ie. Betaciflutrin ac]ioneaz`asupra insectelor d`un`toare prin contact [i ingestie cu efectde [oc. Imidacloprid are ac]iune sistemic` n semin]e [i plantule[i durat` lung` de protec]ie. Chinook ofer` o protec]ie exce-lent` a semin]elor n intervalul sem`nat-r`s`rit [i a plantulelortimp de 6-8 s`pt`mni de la r`s`rire. Se utilizeaz` n doz` de2 l/100 kg semin]e pentru combaterea puricilor (Phyllotretaspp.). Dac` ma[ina de tratat nu este dotat` cu dispozitiv de us-care a semin]elor tratate, este bine ca la sfr[itul opera]iunii detratare s` se adauge pudr` de talc n cantitate de 2-4 kg/100 kgsemin]e. Se evit` astfel riscul declan[`rii premature a procesu-lui de germina]ie datorit` excesului de umiditate.

 • TratamentTratamentul insecticid al semin]elor

  Modesto 480 FS: 1,25 l/100 kg semin]eChinook 200 FS: 2 l/100 kg semin]e

  Toamna

  Combaterea bolilor

  Un tratament aplicat toamnapentru cre[terea rezisten]eiplantelor la iernare [i pentrucombaterea Phoma lingam

  Folicur Solo 250 EW: 0,5 l/haTilmor 240 EC: 1 l/ha

  Folicur Solo 250 EW: 1 l/haTilmor 240 EC: 1 l/ha

  Combaterea d`un`torilorMelighetes aeneusCeutorrhynchus napiAthalia rosaeBrevicorynae brassicae

  Phyllotretta spp.Psylliodes spp.

  Erysiphe communisAlternaria brassicaeSclerotinium sclerotiorumBotrytis cinerea

  Combaterea buruienilor monocotile

  Furore Super 75 EW: 1 l/ha pentru monocotiledonate anuale2 l/ha pentru Sorghum halepense (costrei) din rizomi

  Biscaya 240 OD: 0,25 l/ha

  Proteus OD 110: 0,35-0,45 l/haDecis Mega 50 EW: 0,15 l/ha

 • n general se recomand` recoltarea cndcon]inutul de umiditate global este n jurde 12%.

  Evita]i s` a[tepta]i pn` cnd con]inutulde umiditate scade sub 10% deoarecesilicvele se pot deschide [i ve]i nregistrapierderi de randament. n acest caz esteindicat ca recoltarea s` se fac` diminea]apentru a reduce pierderile.

  Maturitatea este atins` cnd tulpinile [isilicvele au o culoare galbennchis/maroniu.

  Evita]i recoltarea n timpul orelor celormai fierbin]i ale zilei, deoarece acestlucru spore[te riscul deschiderii silicvelor.

  Combina trebuie configurat` dup` cumurmeaz`:

  - n`l]imea de t`iere ar trebui s` reduc` masaplantelor care intr` n combin`

  - Pozi]ionarea [i viteza barei de t`iere ar trebuis` evite baterea plantelor nainte ca acesteas` fie t`iate efectiv [i s` evite astfel pierdereaboabelor.

  Recoltarea

 • *Director vnz`ri [i marketing

  ZONA I: MIHAI POSTELNECU*

  Coordonator na]ional promovareMobil: 0758 08 56 65e-mail: [email protected]

  ZONA II: GEORGEL RUSU*

  Mobil: 0758 08 56 67e-mail: [email protected]

  ZONA III: ALIN NICOAREA*

  Mobil: 0758 08 56 64e-mail: alin.nicoar[email protected]

  ZONA IV: SORIN MORARU*

  Mobil: 0758 08 56 69e-mail: [email protected]

  ZONA V: AUREL PALCONI*

  Mobil: 0758 08 56 68e-mail: [email protected]

  ZONA VI: IULIAN PRICOB*

  Mobil: 0758 08 56 66e-mail: [email protected]

  EURALIS SEMIN}EBulevardul Expozi]iei, nr. 1, ISPCAIAOffice Building, etaj 6, birou 603 607,cod 012101, sector 1, Bucure[ti, Telefon: 0212.244.797, www.euralis.ro

  Country Manager Bulgaria[i Romnia:FLORIN CONSTANTINDirector comercial na]ionalTelefon: 021 224 47 97

  Director tehnic [imarketing: DAN MAFTEIMobil: 0758 08 56 62e-mail: [email protected]

  ECHIPA NOASTR~