particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

26
Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii 15 mai, 2008. ULIM Alla Panici BNRM Catalogare-indexare

Upload: alla-panici

Post on 08-Jul-2015

824 views

Category:

Technology


0 download

DESCRIPTION

Seminar, ULIM, 15 mai, 2008

TRANSCRIPT

Page 1: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse

electronice; non-publicaţii15 mai, 2008. ULIM

Alla Panici

BNRM

Catalogare-indexare

Page 2: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

RESURSE ELECTRONICE Metode şi reguli pentru descrierea RE:

ISBD (ER) www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd.htm#1În l. romană - http://www.ifla.org/VI/3/nd1/isbdlist-ro.htm Standardul interstatal GOST 7.1-2003, elaborat în

corespundere cu ISBD (ER) Dublin Core, iniţiator OCLC dublincore.org

Dublin – locul elaborării: Dublin statul Ohio, 1995 «Core» - nucleu, semnifică diapazonul şi unitatea

elementelor comune pentru descrierea celor mai diverse resurse electronice

cunoscute aproximativ încă 10 “stiluri”(reguli) de descriere. Lista: (www.ifla.org/I/training/citation/citing.htm), elaborate în special de instituţii şi organizaţii profesionale americane

cele mai cunoscute: American Psycological Association - www.apastyle.org; Modern Language Association - www.mla.org)

Page 3: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Deosebiri esenţiale ISBD - Dublin Core: expuse opţiuni contrar opuse, total diferenţiate de

descriere a RE ISBD(ER) IFLA, inclusiv GOST – destinate utilizării de

către catalogatori-profesionişti, asigurând accesul calitativ la RE şi evidenţa profesională a acestora

Dublin Core – instrument destinat creatorilor de sit-uri concepţia creatorilor DC:

fiecare web-master trebuie să includă în structura web page (în regiunea “metadata”) elemente, destinate descrierii DE: conţinutul şi datele de ediţie (apariţie) a RE. (vezi Anexa II)

fiecare web page trebuie să fie anticipată de acest set de elemente

Page 4: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Avantaje, dezavantaje, Concepţia IFLA - ISBD, GOST 7.1-2003:

catalogare “manuală”, de maximă profunzime bibliografică, analogică catalogării cărţilor în bibliotecă

necesită timp îndelungat şi eforturi intelectuale profesioniste

resursele din reţea sunt efemere, adică până sunt catalogate pot să-şi piardă actualitatea sau să dispară

rezultă: concepţia IFLA (tratată în GOST 7.1-2003) este o soluţie costisitoare de evidenţă a resurselor electronice

avantaj: rezultate înalte la căutare, obţinute graţie punctelor de acces: bibliografice; înregistrărilor de autoritate pentru nume, termeni, noţiuni, cote de indexare

Page 5: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Concepţia Dublin Core (Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)) descrierea resurselor este efectuată de creatori de sit-

uri de specialităţi diverse, de erudiţie şi calificaţie diferită

ordonarea metadatelor (date structurate despre alte date) necesită calificaţie şi cunoştinţe speciale, de care nu dispun creatorii de sit-uri

efectuarea descrierii şi evidenţei resurselor electronice conform DCMI lasă de dorit (I – selectivă, parţială; II – de proastă calitate)

în consecinţă – o asemenea descriere şi evidenţă a RE nu satisface cerinţele sofisticate ale utilizatorilor

evidentă necesitatea utilizării concepţiei IFLA şi GOST 7.1-2003 în descrierea bibliografică a RE

în GOST 7.1-2003 - tratare insuficientă a descrierii diferitor tipuri de resurse electronice

Page 6: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

limba standardului – improprie spaţiului nostru informaţional

analiză combinată ISBD(ER), GOST 7.1-2003 ISBD (ER) în l. română -

http://www.bcub.ro/continut/noutati/isbd(er).pdf

Page 7: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Din punct de vedere catalografic, resursele electronice sunt tratate în funcţie:de accesul local (tangibile)sau de la distanţă (intangibile sau delocalizate)

acces local: un suport fizic poate fi manipulat de către utilizator. Un

astfel de suport (de exemplu un disk/disc, o casetă, un cartuş) poate fi introdus de către utilizator într-un calculator sau într-un periferic ataşat unui calculator

acces de la distanţă: suportul fizic nu poate fi mânuit de către utilizator, de

regulă accesul poate fi doar obţinut prin utilizarea unui instrument input-output (de exemplu un terminal) fie conectat la un sistem informatic (de exemplu o resursă într-o reţea), fie prin consultarea resurselor stocate pe un hard disk sau pe un alt mediu de stocare.

Page 8: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Zonele descrierii bibliografice. Particularităţi RE, specificări1. Zona titlului şi menţiunii de responsabilitate

Conţine:1.1 Titlul propriu zis

1.2 Desemnarea materialului general (opţional)

1.3 Titlul paralel

1.4 Informaţii la titlu

1.5 Menţiuni de responsabilitate

Page 9: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

desemnarea materialului general [Resursă electronică] – opţional.

se recomandă utilizarea în baze de date (conţin resurse bibliografice diverse); cataloage tradiţionale; bibliografii, ce includ tipuri diferite de RB: pentru materiale non-carte în cataloage şi bibliografii integrate

în bibliografii cu tipuri de resurse omogene (de ex. Texte tipărite) – DMG poate fi omis

Exemplu: FAMILIA ISBD : Lista traducerilor în limba română - ISBD(CR) [Resursa electronica] : Descrierea Bibliografică Internatională Standardizată pentru Seriale si alte Resurse în continuare / traducere în limba română realizată în cadrul Serviciului Catalogare-Indexare al Bibliotecii Centrale Universitare din Bucuresti de Daniela Ion.

Page 10: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

2. Zona ediţiei –

Conţine:2.1 Menţiunea de ediţie

2.2 Menţiunea de ediţie paralelă (opţional)

2.3 Menţiuni de responsabilitate referitoare la ediţie

2.4 Menţiunea suplimentară de ediţie

2.5 Menţiuni de responsabilitate referitoare la o menţiune suplimentară de ediţie

Page 11: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

specific: pentru resursele de la distanţă, actualizate frecvent, menţiunea de ed. se omite în zona 2 şi se trece la note (zona 7)

Ex . . – Actualizare frecventă; Ultima actualizare: 2/18/97. – Actualizare săptămânală. – Actualizare continuă; Versiunea 7 datează din 5 mai

1997

3. Zona tipului şi extinderii resursei *zonă caracteristică documentelor speciale /ISBD (G) – Zona mat. specific

Conţine: Desemnarea resursei Extinderea resursei (opţional)

Categorii pentru desemnarea resursei vezi (Anexa IV)Ex.: . - Document electronic (795 KB)

Page 12: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Zona publicării, difuzării etc.

Conţine:4.1 Locul publicării, producerii şi/sau difuzării

4.2 Numele editorului, producătorului şi/sau difuzorului

4.3 Menţiunea funcţiei difuzorului (opţional)

4.4 Data publicării, producerii şi/sau difuzării

4.5 Locul producerii (opţional)

4.6 Numele producătorului (opţional

4.7 Data producerii (opţional)

Completare – tradiţional, fără specific deosebit de a. Tipuri de documente

Page 13: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Zona descrierii fiziceDestinaţie: Resurse electronice disponibile prin acces local Pentru indicarea desemnării tipului RE cu acces la

distanţă - se utilizează zona 3. Completarea acestei zone pentru RED este inutilă, nu se indică caracteristicile fizice a extinderii resursei. O RE disponibilă prin acces la distanţă (de ex. reţea) nu necesită descriere fizică

Conţine:5.1 Desemnarea materialului specific şi extinderea5.2 Alte detalii fizice5.3 Dimensiuni5.4 Menţiunea materialului însoţitor (opţional)

Ex.: . – 1 disc optical electronic (CD-ROM) : sd., col. ; 12 cm + 1 casetă sonoră

Page 14: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Zona colecţieiConţine:

6.1 Titlul propriu zis al colecţiei sau subcolecţiei

6.2 Titlul paralel al colecţiei sau subcolecţiei

6.3 Informaţii la titlul colecţiei sau subcolecţiei (opţional)

6.4 Menţiuni de responsabilitate referitoare la colecţie sau subcolecţie

6.5 Numărul Standard Internaţional pentru Seriale al colecţiei sau

subcolecţiei

6.6 Numerotarea în cadrul colecţiei sau subcolecţiei

Completarea zonei – tradiţională pentru colecţii, vezi ISBD(ER)

Page 15: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Zona notelorConţine:

7.1 Note privind zona titlului şi a menţiunii de responsabilitate

7.2 Note privind zona ediţiei şi istoria bibliografică a documentului

7.3 Note privind zona tipului şi extinderii resursei, precum şi alte caracteristiciale resursei

7.4 Note privind zona publicării, difuzării etc.

7.5 Note privind cerinţele de sistem şi zona descrierii fizice

Ex. . – Cerinţe de sistem: Macintosh; cel puţin 1MB; Sistem 6.0.5 sau superior; Versiune Hypercard 1.0 sau superioară; driver de hard disk; videodisc player (pioneer 2200, 4200, 6000A, 6010A, 8000); cablu de conexiune RS232 (de la Macintosh la player-ul videodiscului)

Page 16: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

7.6 Note privind zona colecţiei

7.7 Note privind conţinutul

Ex.: . – Conţine 1200 colecţii

7.8 Note privind disponibilizarea

Ex.:. – Ediţie de 250 de exemplare.

– Software public

7.9 Note privind resursa descrisă

Ex. . – Descriere bazată pe versiunea: Oct. 4, 1997 13:22:11

. – Descriere bazată pe: Vol. 3, no. 3 (May/June 1995)

. – Descriere bazată pe pagina gazdă actualizată la 09/06/96

. – Descriere a resursei din 19 mai 1996

7.10 Note privind un rezumat

7.11 Note privind utilizarea/destinaţia

Page 17: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

7.12 Note privind numereleAceste note se referă la numerele conţinute de document,

altele decât ISBN-urile (vezi 8.1).

Ex. . – Pe etichetă, nr. suplimentar: A-096

. – Pe conteiner: “M1 527”

. – Studiul ICPSR nr. 00037.13 Orice note specifice ISBD-urilor specializate sau note

considerate importante de către agenţia bibliografică sau organizaţia catalogatoare

Ex. . – Numele local al setului de date: RBBIT.1

. – Numele local al fişierului: MENSAT

. – Resursă copiată în oct. 1996 din reţeaua locală

Page 18: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Zona numărului standard (sau alternativa) şi a termenilor de disponibilizare

Conţine:

8.1 Numărul standard (sau alternativa)

8.2 Titlul cheie asociat cu ISSN-ul

8.3 Termenii de disponibilizare şi/sau preţul (opţional)

Exemple

. – ISBN (calificare) : preţ

. – ISBN (calificare) : preţ. – ISBN (calificare) : preţ

. – ISBN : preţ (calificare)

Page 19: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Resursă electronică cu acces localExemplu :

Visible speech [Resursă electronică] / ed. Harold Bibb. - West Waterford (CT) : Partners In Speech, cop. 1994. – Discuri electronice : sd. ; 9-14 cm.Cerinţe de sistem: 386 CPU sau superior; 4Mb RAM; Windows 3.1 sau superior; hard disk (5Mb spaţiu liber)Titlu preluat din ecranul iniţialEditat şi pe CD-ROMConţine: Vol. 1: Segmentals / introduced by Alex Hanes-White. – Vol. 2: Suprasegmentals / by Mary Loftus.

Page 20: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Resursă electronică cu acces la distanţăExemplu :

Waking in Jerusalem [Resursă electronică] / Sharon Katz. – Date electronice. – [Nepean, Ont.] : Interaccess Technology Corp., 1995.

Mod de acces: World Wide Web. URL: http://digimark.net/iatech/books.

Titlu preluat din ecranul iniţial.

Page 21: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Non publicaţii

Noţiune: Documente, ce conţin rezultatele investigaţiilor ştiinţifice, experimentale şi tehnologice

Teze de doctorat Rapoarte ale investigaţiilor experimentale şi

tehnologice Lucrări ştiinţifice depuse Algoritmi şi programe

Page 22: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Lucrări ştiinţifice depuse:

Разумовский, В. А. Управлениe маркетинговыми исследованиями в регионе

[Text] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев ; Ин-т экономики города – Москва : [s.n], 2002. – 210 p. : scheme. – Bibliogr.: p. 208–209. – Depusă la: ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Important şi specific – completarea Zonei “Note”

Page 23: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Rapoarte ale investigaţiilor experimentale şi tehnologice

Формирование генетической cтруктуры стада [Text] : отчет о НИР

(промежуточ.) : 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: Алешин Г. П. [и др.]. – Москва : [s.n.], 2001. – 75 p. – Bibliogr.: p. 72–74. – № ГР 01840051145. – № inventar 04534333943.

Page 24: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Teze de doctorat

Белозеров, И. В. Религиозная политика

Золотой Орды на Руси в XIII–XIV вв. [Text] : дис. … канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван Валентинович. – Москва : [s.n.], 2002. – 215 p. – Bibliogr.: p. 202–213.

Important: în explicaţii la titlu se

indică data apărării şi aprobării Tezei de doctorat

Page 25: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

Recomandabil: Element facultativ pentru bibliotecile publice Motiv – surplus de informaţie în fişa ISBD

Page 26: Particularităţi ale descrierii bibliografice: resurse electronice; non-publicaţii

VĂ MULŢUMESC PENTRU

ATENŢIE!