achiziţii noi lista publicaţiilor noi...

of 41 /41
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - noiembrie 2013 1. Abălaşei-Donosă, Constanţa. "Avem nevoie de Eminescu" / Constanţa Abălaşei-Donosă ; ed. : Nicolae Băciuţ ; pref. : Casian Crăciun. - Târgu-Mureş : Ed. Nico, 2013. - 86 p. : il. - ISBN 978-606-546-000-3. 2. Abălaşei-Donosă, Constanţa. Poezii pastelate / Constanţa Abălaşei-Donosă. - Targovişte : Singur, 2011. - 58 p. - ISBN 978-606-93039-9-3. 3. Academicianul Andrei Andrieş : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., B-ca Ştiinţ. Centrală "Andrei Lupan" ; resp. de ed. : A. Hanganu ; bibliogr. : D. Rotaru. - Chişinău : Inst. de Studii Encicl. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013. - 144 p. - ISBN 978-9975-4389-4-0. 4. Academicianul Haralambie Corbu : biobibliogr. / alcăt. : Tatiana Celpan, Valentina Tcacenco ; resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2013. - 256 p. - ISBN 978-9975-4389-5-7. 5. Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" : onoare, demnitate, datorii = "Alexandru cel Bun" Military Academy of the Armed Forces / coord. : Mihail Buclis ; cond. de proiect : Constantin Manolache ; resp. de ed. : Olga Nirca. - Chişinău : S.n., 2013. - 200 p. : fot. - ISBN 978-9975-4265-1-0. 6. Achiri, Ion. Matematica : ghid pentru profesori : cl. 8-a / Ion Achiri, Andrei Braicov, Olga Spuntenco. - Chişinău : Prut International, 2013. - 84 p. - ISBN 978-9975-54-115-2. 7. Advanced computational technologies / ed. : Calin Enachescu, Florin Gheorghe Filip, Barna Iantovics. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2012. - 322 p. : il. - ISBN 978- 973-27-2256-5. 8. Agricultura Uniunii Europene sub impactul politicii agricole comune / Letiţia Zahiu (coord.), Anca Dachiu, Raluca Ion, ... - Bucureşti : Ceres, 2006. - 400 p. : il. - Bibliogr. : p. 398-400. - ISBN 973-40-0751-3. 9. Armbruster, Adolf. Românitatea românilor : istoria unei idei / Adolf Armbruster. - Ed. a 2-a, revăz. şi adăug. - Bucureşti : Editura Enciclopedica, 2012. - 289 p. - (Biblioteca de istorie a României). - Bibliogr. : p. 269-274. - ISBN 978-973-45-0660-6. 10. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe ale naturii şi exacte'' / Univ. de Stat din Moldova ; red.-şef : Mihail Revenco ; resp. coord. : Tatiana Bulimaga, ... - Chişinău : CEP USM, 2013. - 187 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-420-4. 11. Analele ştiintifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Stiinte socioumanistice'' . Vol. 1 / Univ. de Stat din Moldova ; red.-sef : Mihail Revenco. - Chisinau : CEP USM, 2013. - 276, [2] p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-71- 432-7. 12. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 2 / Univ. de Stat din Moldova ; red.-şef : Mihail Revenco. -

Upload: vandan

Post on 16-Sep-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi - noiembrie 2013

1. Abălaşei-Donosă, Constanţa. "Avem nevoie de Eminescu" / Constanţa Abălaşei-Donosă ; ed. : Nicolae Băciuţ ; pref. : Casian Crăciun. - Târgu-Mureş : Ed. Nico, 2013. - 86 p. : il. - ISBN 978-606-546-000-3.

2. Abălaşei-Donosă, Constanţa. Poezii pastelate / Constanţa Abălaşei-Donosă. - Targovişte : Singur, 2011. - 58 p. - ISBN 978-606-93039-9-3.

3. Academicianul Andrei Andrieş : biobibliogr. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., B-ca Ştiinţ. Centrală "Andrei Lupan" ; resp. de ed. : A. Hanganu ; bibliogr. : D. Rotaru. - Chişinău : Inst. de Studii Encicl. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, 2013. - 144 p. - ISBN 978-9975-4389-4-0.

4. Academicianul Haralambie Corbu : biobibliogr. / alcăt. : Tatiana Celpan, Valentina Tcacenco ; resp. de ed. : Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Encicl., Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2013. - 256 p. - ISBN 978-9975-4389-5-7.

5. Academia Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun" : onoare, demnitate, datorii = "Alexandru cel Bun" Military Academy of the Armed Forces / coord. : Mihail Buclis ; cond. de proiect : Constantin Manolache ; resp. de ed. : Olga Nirca. - Chişinău : S.n., 2013. - 200 p. : fot. - ISBN 978-9975-4265-1-0.

6. Achiri, Ion. Matematica : ghid pentru profesori : cl. 8-a / Ion Achiri, Andrei Braicov,

Olga Spuntenco. - Chişinău : Prut International, 2013. - 84 p. - ISBN 978-9975-54-115-2.

7. Advanced computational technologies / ed. : Calin Enachescu, Florin Gheorghe Filip, Barna Iantovics. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2012. - 322 p. : il. - ISBN 978-973-27-2256-5.

8. Agricultura Uniunii Europene sub impactul politicii agricole comune / Letiţia Zahiu

(coord.), Anca Dachiu, Raluca Ion, ... - Bucureşti : Ceres, 2006. - 400 p. : il. - Bibliogr. : p. 398-400. - ISBN 973-40-0751-3.

9. Armbruster, Adolf. Românitatea românilor : istoria unei idei / Adolf Armbruster. - Ed. a 2-a, revăz. şi adăug. - Bucureşti : Editura Enciclopedica, 2012. - 289 p. - (Biblioteca de istorie a României). - Bibliogr. : p. 269-274. - ISBN 978-973-45-0660-6.

10. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe ale naturii şi exacte'' / Univ. de Stat din Moldova ; red.-şef : Mihail Revenco ; resp. coord. : Tatiana Bulimaga, ... - Chişinău : CEP USM, 2013. - 187 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-420-4.

11. Analele ştiintifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Stiinte

socioumanistice'' . Vol. 1 / Univ. de Stat din Moldova ; red.-sef : Mihail Revenco. - Chisinau : CEP USM, 2013. - 276, [2] p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-71-432-7.

12. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe

socioumanistice'' . Vol. 2 / Univ. de Stat din Moldova ; red.-şef : Mihail Revenco. -

Page 2: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Chişinău : CEP USM, 2013. - 242, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-428-0.

13. The angular momentum of light / edit. by David L. Andrews, Mohamed Babiker. - New

York : Cambridge University Press, 2013. - XVI, 425 p. - ISBN 978-1-107-00634-8.

14. Aplicarea codului de conduită a funcţionarului public din Republica Moldova : ghid metodic / Sergiu Litvinenco, Lilia Melnic, Tamara Gheorghiţă ; Cancelaria de Stat a Rep. Moldova. - Chişinău : Imona Grup, 2013. - 60 p. : il. - ISBN 978-9975-4383-1-5.

15. Asia, Europe, and the emergence of modern science : knowledge crossing boundaries /

edit. by Arun Bala. - New York : Palgrave Macmillan, 2012. - VI, [4], 282 p. - Bibliogr. la sfarsitul cap. - ISBN 978-1-137-03172-3.

16. Attridge, Derek. Reading and responsibility : deconstruction' s traces / Derek Attridge. -

Edinburgh : Edinburgh University Press, 2010, 2011. - 179 p. - (The frontiers of theory). - Bibliogr. : p. 163-173.

17. Baciu, Tatiana. Autoreglarea stărilor emoţionale : suport de curs / Tatiana Baciu ; Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra de Psihologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 85 p. : il. - Bibliogr. : p. 84 (12 tit.). - ISBN 978-9975-46-141-2.

18. Baciu, Tatiana. Bazele psihoterapiei : suport de curs / Tatiana Baciu ; Univ. Pedagogică de Stat "I. Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra de Psihologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 95 p. - Bibliogr. : p. 94-95 (14 tit.). - ISBN 978-9975-46-140-5.

19. Bacovia, George. Opere : poezii, proză, publicistică, coespondenţă / George Bacovia ;

pref. de Eugen Simion. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Ed. Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2012. - 1020 p. - (Opere fundamentale). - ISBN 978-606-555-078-0.

20. Bahnaru, Vasile. Lingvistică şi civilizaţie / Vasile Bahnaru. - Targovişte : Bibliotheca,

2013. - 277 p. - (Critică şi istorie literară). - Bibliogr. : p. 273-274 (9 tit.). - ISBN 978-973-712-801-0.

21. Balkan pomology. Apples / Miljan Cvetkovic, Lidija Tomic, Mihai Botu, ... ; ed. Inger Hjalmarsson, Lidija Tomic. - S.l. : S.n., 2012. - 227 p. : il. - ISBN 978-91-637-0271-6.

22. Balkan pomology. Plums / Mihai Botu, Lidija Tomic, Frida Carka, ... ; ed. Inger

Hjalmarsson, Lidija Tomic. - S.l. : S.n., 2012. - 169 p. : il. - ISBN 978-91-637-0272-3.

23. Pavel Balmuş, sau Forţa inepuizabilă a unui intelectual : (exegeze literare completate de o bibliogr.) / concepţie şi elab. de Vitalie Răileanu ; bibliogr. alcăt. de Margareta Cebotari ; Bibl. Municipală "B. P. Haşdeu", Fil. "Onisifor Ghibu". - Chişinău : Grafema Libris, 2013. - 225 p. : fot. - ISBN 978-9975-52-145-1.

24. Basirov, Oxana. Legal english : a coursebook for law students : [pentru uzul studentilor] /

Oxana Basirov, Lilia Parhomenco, Ina Veretina-Chiriac ; Univ. de Stat din Moldova, Fac.

Page 3: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

de Lb. si Lit. Straine, Cat. "Lb. Germanice". - Ed. 2-a. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 156, [2] p. - Bibliogr. : p. 156 (19 tit.). - ISBN 978-9975-71-419-8.

25. Batrina, Lia. Biserica "Sfântul Nicolae" din Rădăuţi : cercetări arheologice şi interpretări istorice asupra inceputurilor Ţării Moldovei = L' eglise "Saint Nicolas" de Radauti : recherches archeologiques et interpretations historiques consernant les debuts de l' Etat Moldave / Lia Batrina, Adrian Batrina ; colab. N. Miritoiu, M. Constantinescu, G. Cardos, ... ; ed. Gh. Dumitroaia ; Muzeul de Istorie şi Arheologie Piatra Neamţ , Mănăstirea Bogdana-Rădăuţi. - Piatra Neamţ : Ed. Constantin Matasa, 2012. - 520 p. : il. - (Bibliotheca memoriae antiquitatis; XXIX). - Bibliogr. in notele de subsol. - ISBN 978-973-7777-22-5.

26. Beck, Gloria. Complimente : mic tratat de întrebuinţare a complimentelor / Gloria Beck ;

trad. din l. germ. Roxana Vidican. - Bucureşti : Nemira, 2011. - 383 p. - Bibliogr. : p. 369-372. - ISBN 978-606-579-248-7.

27. Bejan, Octavian. Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate : (note de

curs) / Octavian Bejan, Valeriu Bujor ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, Catedra de Ştiinţe Juridice şi Securitate Crimonologică. - Chişinău : Primex-Com, 2013. - 71 p. - Bibliogr. : p. 64-66 (45 tit.). - ISBN 978-9975-4471-9-5.

28. Bejenaru, Gherman. Hidrologie generală : suport de curs / Gherman Bejenaru, Tudor

Castraveţ ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. - Chişinău : UASM, 2013. - 301 p. : il., portr., fot. - Bibliogr. : p. 301 (32 tit.). - ISBN 978-9975-4444-5-3.

29. Benzene and its derivatives : new uses and impacts on environment and human health

/ edit. Giovanna Tranfo. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XII, 321 p. - (Materials science and technologies). - ISBN 978-1-62100-026-6.

30. Berindei, Dan. Genealogie şi societate / Dan Berindei. - Bucureşti : Editura

Enciclopedică, 2013. - 202 p. : pl. - Bibliogr. : 201-201. - ISBN 978-973-45-0666-8.

31. Bernaz, Gheorghe. Sfaturi utile pentru vinul casei / Gheorghe Bernaz. - Bucureşti : Ceres, 2010. - 95 p. : il. - (Biblioteca gospodarului agricol). - Bibliogr. : p. 94-95. - ISBN 978-973-40-0840-7.

32. Bernstein, Carl. Toţi oamenii preşedintelui / Carl Bernstein, Bob Woodward ; trad. de

Daniela Trutia. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 424 p., 14 p. : il. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 51). - ISBN 978-606-539-380-6.

33. Biblioteka Jagiellonska : skarbiec bibliofila : [album] = The Jagiellonian library / tekst :

Anna Olszewska, ... - Pelplin : Bernardinum, 2011. - 205 p. : il. - ISBN 978-83-62994-62-5.

34. Birnaz, Nina. Practica pedagogică : caiet de sarcini / Nina Birnaz, Ana Bîrsan, Maria

Frunză ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei, Fac. Biologie şi Pedologie, Fac. Biologie şi Ecologie. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 50, [1] p. - Bibliogr. : p. 50 (6 tit.). - ISBN 978-9975-71-422-8.

35. "Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-203)", simp. şt. intern.

Biserica Ortodoxă din interfluviul pruto-nistrean (1813-2013) : simpozion ştiinţ. intern.,

Page 4: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

14-15 octombrie 2013 / Univ. de Stat din Moldova, Centrul de Sudii Imperiale Chişinău-Oradea ; coord. : Octabian Moşin, Ion Gumenâi ; ed. : Ana Botnaru. - Chişinău: S.n., 2013. - 610 p. - Bibliogr. : p. 593-605.

36. Blaga, Dorli. Tatăl meu, Lucian Blaga / Dorli Blaga. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Humanitas, 2012. - 381 p., [8] f. fot. - (Memorii. Jurnale). - ISBN 978-973-50-3582-2.

37. Blanovschi, Andrei. Teorii economice moderne şi contemporane / Andrei Blanovschi ; Acad. de Administrare Publică de lângă Preşedintele Rep. Moldova. - Ed. a 3-a, rev. şi compl. - Chişinău : Reclama, 2013. - 355, [1] p. - ISBN 978-9975-4241-4-1.

38. Constantin Bobeică (1924-2013) : biobibliogr. / alcăt. : Dora Gaitaz ; ed. îngrij. :

Nadejda Padure, Bibl. Publică Raională "Mihail Sadoveanu", Străşeni. - Chişinău : "Notograt Prim", 2013. - 106 p. : fot. - ISBN 978-9975-4465-7-0.

39. Boeştean, Constantin. Asigurarea securităţii persoanei protejate : îndrumar metodico-şt.

pentru studenţii domeniului de formare pază, protecţie şi securitar / Constantin Boeştean. - Chişinău : Valinex, 2013. - 56 p. - Bibliogr. : p. 51-52 (31 tit.). - ISBN 978-9975-68-198-8.

40. Bogatu, Eugenia. Filosofia limbajului : sinteze de curs / Eugenia Bogatu ; Univ. de Stat

din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Catedra de Filosofie şi Antropologie. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 185 p. - Bibliogr. : p. 181-185 (76 tit.). - ISBN 978-9975-71-401-3.

41. Bohantov, Alexandru. Genuri şi formate de televiziune / Alexandru Bohantov ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Inst. de Cercetări Filol. şi Interculturale, Catedra Jurnalism şi Comunicare Publică. - Chişinău : U.L.I.M., 2013. - 168 p. - Bibliogr. : p. 161-167 (102 tit.). - ISBN 978-9975-124-14-0.

42. Boicu, Ion. Bazele geometrice ale fotogrammetriei : curs univ. / Ion Boicu, Livia Nistor-Lopatenco, Alexandru Pantaz. - Chişinău : S.n., 2013. - 56 p. : il. - Bibliogr. : p. 56 (5 tit.). - ISBN 978-9975-4257-0-4.

43. Bour, Alin. Grupele sanguine. Hemotransfuzia : elab. metodice pentru studenţii an. 2,

Fac. de Stomatologie / Alin Bour, Iurii Bazeliuc ; Univ. de Stat de Medicina şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. Stomatologie. - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 28 p. : il. - ISBN 978-9975-118-10-1.

44. Bourdieu, Pierre. Limbaj şi putere simbolică / Pierre Bourdieu ; trad. din l. fr. de Bogdan

Ghiu ; stud. întrod. de John B. Thompson ; trad. din l. engl. de Laura Albulescu. - Bucureşti : Art, 2012. - 365 p. - ISBN 978-973-124-735-9.

45. Bourdieu, Pierre. Regulile artei : geneza şi structura câmpului literar / Pierre Bourdieu ;

trad. Laura Albulescu, Bogdan Ghiu ; pref. Mircea Martin. - Bucureşti : Art, 2012. - 445 p. - ISBN 978-973-124-739-7.

46. "Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Agais zwischen 1300 und 750 v. Chr", intern. symp. Brandbestattungen von der mittleren Donau bis zur Agais zwischen 1300 und 750 v. Chr : akten des intern. symp. an der Osterreichischen Acad. der Wissenschaften, Wien, 11-12 febr. 2010 = Cremation burials in the region between the Middle Danube and the Aegean, 1300-750 BC / hrsg. Michaela Lochner, Florian Ruppenstein. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2013. -

Page 5: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

283 p. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der Osterreichischen Akademie de Wissenschaften; Bd. 77). - Bibliogr. : p. 276-279. - ISBN 978-3-7001-7260-4.

47. Bucoş, Tatiana. Teorie economică : suport didactic. Vol. 1. Microeconomie / Tatiana Bucoş, Oxana Barbăneagră ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Catedra Teorie şi Politici Economice. - Chişinău : " Continental Grup" S.R.L., 2013. - 236 p. - Bibliogr. : p. 236 (33 tit.). - ISBN 978-9975-4361-5-1.

48. Bucureşti în şapte mii de semne : supl. al rev. "Contemporanul" nr. 9/2013 / alcăt., şngrij. de Aura Christi. - Bucureşti : Europress Group, 2013. - 243, [1] p. : il. - ISBN 978-606-668-046-2.

49. Bud, Ioan. Creşterea crapului şi a altor specii de peşti / Ioan Bud, Ştefan Diaconescu. -

Ed. a 2-a. - Bucureşti : Ceres, 2010. - 436 p. : il., 8 pl. - Bibliogr. : p. 423-436 (242 tit.). - ISBN 978-973-40-0850-6 .

50. Budeanu, Oleg. Tehnici avansate în biologia moleculară : suport de curs / Oleg Budeanu, Victor Croitoru ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 120 p. : il. - Bibliogr. : p. 112-120 (75 tit.). - ISBN 978-9975-4122-2-3.

51. Brucan, Silviu. Generaţia irosită : memorii / Silviu Brucan ; pref. de Tesu Solomovici. -

Bucureşti : Ed. Tesu, 2012. - 282 p., [3] f. fot. - ISBN 978-973-1765-07-5.

52. Butnaru, Tatiana. Tipologia baladei populare / Tatiana Butnaru ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra de Limba şi Lit. Română. - Chişinău : S.n., 2013. - 83 p. - Bibliogr. : p. 61-62.

53. Cadrul Naţional al Calificărilor. Învăţămînt Superior : ciclul I, studii superioare de licenţă ; ciclul II, studii superioare de masterat ; Studii superioare integrate ; Doctorat : domeniul general de studiu 61. Ştiinţe agricole 64. Medicină veterinară :. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 235 p. - ISBN 978-9975-80-637-4.

54. Cadrul Naţional al Calificărilor. Învăţămînt Superior: ciclul I, studii superioare de licenţă ; ciclul II, studii superioare de masterat ; Doctorat : domeniul general de studiu 36. Ştiinţe economice ; domeniul de formare profesională 812 Turism / Min. Ed. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 288 p. - ISBN 978-9975-80-636-7.

55. Calafeteanu, Cătălin. România şi "micile puteri" vecine (1940-1944) / Cătălin

Calafeteanu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2011. - 291 p. - Bibliogr. : p. 269-280. - ISBN 978-973-45-0637-8.

56. Calitatea învăţământului superior din România : o analiză instituţională a tendinţelor actuale / Simona Ciotlauş, Bogdan Florian, Marian-Gabriel Hâncean, ... ; coord. : Mihai Păunescu, Lazăr Vlasceanu, Adrian Miroiu. - Iaşi : Polirom, 2011. - 206 p. - Bibliogr. : p. 205-206. - ISBN 978-973-46-2308-2.

57. Calmaş, Valentina. Îndrumări metodice pentru lucrările practice şi de laborator la disciplina Merceologie alimentară I : (produse gustative şi de cofetărie) / Valentina Calmaş, Alina Handrabura ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie . - Chişinău : ASEM, 2013. - 123 p. - Bibliogr. : p. 122-123 (16 tit.). - ISBN 978-9975-75-660-0.

Page 6: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

58. Caragiale, Ion Luca. Cele mai frumoase scrisori / text ales, pref., antol. : Dan C.

Mihăilescu. - Bucureşti : Humanitas, 2012. - 133, [7] p. - ISBN 978-973-50-3713-0.

59. Carp, Iurie. Management aplicativ : compendiu / Iurie Carp, Constantin Boeştean. - Chişinău : Valinex, 2013. - 170 p. - Bibliogr. : p. 166-167 (22 tit.). - ISBN 978-9975-68-229-9.

60. Ceban, Emil. Urolitiază : (indicaţii metodice) / Emil Ceban ; Univ. de Stat de Medicină şi

Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Urologie şi Nefrologie Chirurgicală. - Chişinău: CEP Medicina, 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 30 (7 tit.). - ISBN 978-9975-118-11-8.

61. Chaucer, Geoffrey. Povestirile din Canterbury. Vol. 1 / Jeoffrey Chaucer ; trad. şi note de Dan Duţescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 287 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 65). - ISBN 978-606-539-979-2.

62. Chaucer, Geoffrey. Povestirile din Canterbury. Vol. 2 / Jeoffrey Chaucer ; trad. şi note de

Dan Duţescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 304 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 66). - ISBN 978-606-539-980-8.

63. Chemical information and computational challenges in the 21st century / edit. Mihai V.

Putz. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XV, 357 p. - (Chemistry research and applications). - ISBN 978-1-61209-712-1.

64. Chen, Bixia. Traditional rural landscapes in island topography in East Asia / Bixia Chen,

Yuei Nakama. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XIV, 224 p. - (Environmental research advances). - ISBN 978-1-51470-497-3.

65. Chimerciuc, Nicolae. Repere educaţionale şi regulamentare ale pregătirii militare / Nicolae Chimerciuc ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra Militară. - Chişinău : Valinex, 2013. - 124 p. : il., fot. - Bibliogr. : p. 122 (15 tit.). - ISBN 978-9975-4425-8-9.

66. Chiriac, Vasile. Geodezie şi sateliţi : curs univ. / Vasile Chiriac. - Chişinău : Artpoligraf,

2013. - 183 p. - Bibliogr. : p. 152-156 (43 tit.). - ISBN 978-9975-4401-9-6.

67. "5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova", conf. intern. şt.-practică. 5 ani de la crearea Mecanismului Naţional de Prevenire a Torturii în Republica Moldova : materialele conf. intern. şt.-practice, Chişinău, 2013 / Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 148 p. - Bibliogr. : p. 147-148 (26 tit.). - ISBN 978-9975-66-355-7.

68. Cimpoi, Mihai. Esenţa temeiului : istoria literaturii române premoderne la Târgovişte : eseuri monograsfice : poeţii Văcăreşti (Ienăchiţă, Alecu, Nicolae, Iancu), Ion Heliade Rădulescu, Grigore Alexandrescu, Vasile Carlova, Ion Ghica, Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti. - Târgovişte : Bibliotheca, 2013. - 473 p. - Bibliogr. : p. 438-457. - ISBN 978-973-712-799-0.

69. Ciocanu, Ion. Fagurele şi noi : tablete de cultivare a limbii / Ion Ciocanu. - Chişinău : Pontos, 2013. - 151 p. - ISBN 978-9975-51-464-4.

Page 7: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

70. Cobeţ, Doina. Dicţionar general de sinonime al limbii române / Doina Cobeţ, Laura

Manea. - Chişinău : Gunivas, 2013. - 2112 p. - ISBN 978-9975-4260-9-1.

71. Colesnic, Iurie. Basarabia necunoscută. Vol. 3 / Iurie Colesnic. - Chişinău : Museum, 2000. - 300 p. : fot. - ISBN 9975-905-50-1.

72. Collins, Wilkie. Femeia în alb : povestire / William Collins ; trad. de Horia Aramă. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 591 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 49). - ISBN 978-606-539-901-3.

73. Colloids : classification, properties and applications / edit. Paresh C. Ray. - New York :

Nova Science Publ., 2012. - IX, 254 p. - (Chemistry research and applications). - ISBN 978-1-62081-128-3.

74. Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi : ghid pentru administraţia publică locală / elab. : Arcadie Astrahan ; Fundaţia Soros-Moldova, Keystone Human Services Intern. Moldova Assoc. - Chişinău : Reclama, 2013. - 72 p. - ISBN 978-9975-4246-1-5.

75. Coreţchi, Liubov. Bazele imunogenetice ale rezistenţei culturilor leguminoase la

fitopatogeni / Liubov Coreţchi ; red. şt. : Galina Lupaşcu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor, Centrul Naţional de Sănătate Publică. - Chişinău : S.n., 2013. - 190 p. : il., anexe. - Bibliogr. : p. 164-174 (202 tit.). - ISBN 978-9975-4043-0-3.

76. Corlăteanu, Alexandr. Teste la biofizică / Alexandr Corlăteanu ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii, Catedra Biologie. - Chişinău : UASM, 2013. - 26 p. - Bibliogr. : p. 26 (18 tit.). - ISBN 978-9975-4444-6-0.

77. Cosma, Ana. Scriitori romăni mureşeni : dicţionar biobibliografic / Ana Cosma ; coord.

Dimitrie Poptamas ; Bibl. Judeţeană Mureş. - Târgu-Mureş : Biblioteca Judeţeană Mureş, 2000. - 209, [1] p. : portr. - Bibliogr. : p. 175-184. - ISBN 973-0-00871-X.

78. Creţu, Ina. Managementul general : (note de curs) / Ina Creţu, Ala Oberst ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Catedra Economie şi Management în Industrie. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 68 p. - Bibliogr. : p. 66-67 (25 tit.).

79. Culegere de teste şi situaţii de caz la Drept procesual civil : (partea specială) / Elena Belei, Gheorghe Macovei, Felicia Chifa, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept procesual civil. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 120 p. - Bibliogr. : p. 100-115.

80. Cultural tourism research methods / edit. : Greg Richards, Wil Munsters. -

Wallingford : CAB International, 2010. - XIII, 228 p. - ISBN 978-1-84593-518-4.

81. Cuţitaru, Natalia. Alchimia verbului : întroducere în universul poeziei lui Liviu Deleanu : studiu monogr. / Natalia Cuţitaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Gunivas, 2013. - 176 p. - Bibliogr. : p. 170-176 (102 tit.). - ISBN 978-9975-4467-1-6.

Page 8: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

82. Cuzneţov, Larisa. Curriculum "Educaţia pentru familie" din perspectiva educaţiei permanente : cadru conceptual şi metodologic / Larisa Cuzneţov ; Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : Primex-Com, 2013. - 140 p. - Bibliogr. : p. 136-140 (88 tit.). - ISBN 978-9975-4253-2-2.

83. Cuzneţov, Larisa. Filosofia practică a familiei / Larisa Cuzneţov ; Univ. Pedagogică de

Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 328 p. - Bibliogr. : p. 313-328 (262 tit.). - ISBN 978-9975-71-418-1.

84. Daghi, Ion. Compoziţia decorativă volumetrică : [man.] / Ion Daghi. - Chişinău : Tehnica-Info, 2013. - 176 p. : il. - Bibliogr. : p. 166-170 (84 tit.). - ISBN 978-9975-63-352-9.

85. Darian, Steven. Impact : writing for business, technology and science = Стратегii

впливу : секрети дiлового та фахового письма / Steven Darian, Olga Ilchenko ; National Acad. of Sciences of Ukraine, Research and Educational Center for Foreign Languages. - Ed. 2-nd. - Kyiv : Akademperiodyka, 2012. - 234 p. : il. - ISBN 978-966-360-196-0.

86. Dejeu, Liviu. Viticultura / Liviu Coriolan Dejeu. - Bucureşti : Ceres, 2010. - 479 p. : il. -

Bibliogr. : p. 462-479. - ISBN 978-973-40-0842-1.

87. Deleu, Victor. Invăţătura noua despre limbă / Victor Deleu. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 36 p. - (Bibl. St. Complementare). - Bibliogr. : p. 35 (6 tit.). - ISBN 978-9975-53-215-0.

88. Deleu, Victor. Suport pentru intelect / Victor Deleu. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 36 p. - (Bibl. Şt. Complementare). - ISBN 978-9975-53-226-6.

89. Destin unic de mare campion : [Tudor Casapu - campion Olimpic şi Mondial la

haltere la 50 ani] : album / coord. : Eduard Ciobanu ; fot. : Boris Harcenco, ... - Chişinău : S.n., S.a. - 136 p. : fot. - (Ascensiunea spre glorie).

90. Diaspora culturală românească - paradigme lingvistice, literare şi etnofolclorice / vol.

îngrij. de Daniela Butnaru, Elena Dănilă, Amalia Drăgulănescu, ... ; Acad. Română, Inst. de Filologie Română "A. Philippide". - Iaşi : Alfa, 2013. - 385 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-606-540-037-5.

91. Dicţionarul personajelor din teatrul lui I. L. Caragiale / Constantin Cublesan (coord.), Gabriela Chiciudean, Victor Cubleşan, ... ; cuv. înainte de Constantin Cubleşan. - Bucureşti : All Edicational, 2012. - 327 p. - Bibliogr. : p. 315-320 (69 tit.). - ISBN 978-973-684-760-8.

92. Dobândă, Liuba. Spaţiul Mării Caspice : analiza georgafică şi geopolitică : (studiu de caz : Coridoare energetice) / Liuba Dobândă. - Chişinău : Pontos, 2013. - 264 p. : harti. - Bibliogr. : p. 237-247. - ISBN 978-9975-51-287-9.

93. Docea, Eugeniu. Bolile plantelor leguminoase / Eugeniu Docea, Stelica Cristea, Horia

Iliescu. - Ed. a 2-a, revăz. şi adăug. - Bucureşti : Ceres, 2012. - 382 p. : il. + 14 f. il. color. - Bibliogr. : p. 376-382. - ISBN 978-973-40-0934-3.

Page 9: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

94. Dojană, Nicolae. Tratat de fiziologia animalelor de fermă = Treatise of physiology of farm animals / Nicolae Dojană. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009. - 593 p. : il. - Bibliogr. : p. 591-593. - ISBN 978-973-27-1868-1.

95. Dolea, Igor. Respectarea drepturilor copiilor implicaţi în procesul de judecare a cauzelor penale : (Bălţi, Ungheni, Orhei, Căuşeni, Leova) / Igor Dolea, Victor Zaharia, Vasile Rotaru ; Inst. de Reforme Penale. - Chişinău : Cartea Juridică, 2013. - 48 p. - ISBN 978-9975-80-741-8.

96. Dolghi, Cristina. Organizarea contabilităţii, rolul acesteia în sistemul de management al

entităţii economice : (suport de curs) / Cristina Dolghi, Tatiana Macovei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 77, [1] p. - Bibliogr. : p. 51-52. - ISBN 978-9975-71-406-8.

97. Doneus, Michael. Die hinterlassene landschaft-prospektion und interpretation in der

landschaftsarchaologie / Michael Doneus. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2013. - 399 p. : il. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der Osterreichischen Akademie de Wissenschaften; Bd. 78). - ISBN 978-3-7001-7197-3.

98. Dorocan, Valerian. Romanţa vieţii mele / Valerian Dorogan. - Chişinău : Grafema Libris, 2013. - 272 p. - ISBN 978-9975-52-150-5.

99. Dougherty, Ralph. Superconductivity revisited / Ralph Dougherty, J. Daniel Kimel. -

Boca Raton : CRC Press, 2013. - XIII, 178 p. - ISBN 978-1-4398-7426-4.

100. Druţă, Raisa. Chimia coloidală : îndrumar de laborator / Raisa Druţă, Vadim Druţă ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra Fizică şi Chimie. - Chişinău : Biotehdesigh, 2013. - 50 p. - Bibliogr. : p. 49 (12 tit.). - ISBN 978-9975-4444-7-7.

101. Duca, Gheorghe. Procese şi aparate : [manual] / Gheorghe Duca, Aliona Mereuţa,

Natalia Marchitan ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe Exacte, Catedra Fizică şi Chimie. - Chişinău : Biotehdesigh, 2013. - 180 p. - Bibliogr. : p. 179-180 (39 tit.). - ISBN 978-9975-4122-1-6.

102. Dulgheru, Valeriu. Basarabie răstignită. [Vol.] 9 / Valeriu Dulgheru. - Chişinău :

Ed. Tehnică (UTM), 2013. - 224 p. - ISBN 978-9975-45-215-1.

103. Dumitraş, Tudor. Filosofie economică : (note de curs) / Tudor Dumitraş ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra Filosofie şi Politologie. - Chişinău : ASEM, 2013. - 372 p. : fot. - Bibliogr. : p. 354-357 (26 tit.) şi la sfârşitul temelor. - ISBN 978-9975-75-662-4.

104. Earth systems change over Eastern Europe = ЗмIни земних систем у СхiднIй

Европi / ed. by Pavel Ya. Groisman, Vadym I. Lyalko ; National Acad. of Sciences of Ukraine, Intern. Inst. for Aplied Systems Analysis. - Kyiv : Akademperiodyka, 2012. - 488 p. : il., portr. - ISBN 978-966-360-195-3.

105. Econometrie : suport de curs / A. Brăila, Iu. Calin, R. Grigor, ... ; Univ. de Stat din

Moldova, Fac. Ştiinţe Economice, Catedra Contabilitate şi Informatică Economică. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 208, [2] p. - Bibliogr. : p. 204-205 (20 tit.). - ISBN 978-9975-71-410-5.

Page 10: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

106. Ecosystems and natural resources : adaptive management / edit. Laura S. Koppel.

- New York : Nova Science Publ., 2012. - VII, 157 p. : il., fot. - (Environmental science, engineering and technology). - ISBN 978-1-61324-779-2.

107. "Educaţia pentru dezvoltare durabilă : inovaţie, competitivitate, eficienţă", conf. şt. intern. Educaţia pentru dezvoltare durabilă : inovaţie, competitivitate, eficienţă : materialele conf. şt. intern., 18-19 oct. 2013 / Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei ; coord. şt. : Lilia Pogolşa, Nicolae Bucun. - Chişinău : Print-Caro, 2013. - 833, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-48-056-7.

108. El-Agraa, Ali M. The European Union : economic and policies / Ali M. El-Agraa. - 9th edit. - New York : Cambridge University Press, 2011. - XXVII, 489 p. - Bibliogr. : p. 431-470. - ISBN 978-1-107-00796-3.

109. Electroanalysis with carbon paste electrodes / Ivan Svancara, Kurt Kalcher, Alain

Walcarius, Karel Vytras. - Boca Raton : CRC Press, 2012. - XVII, 648 p. - (Analytical chemistry series). - ISBN 978-1-4398-3019-2.

110. Ene, Theodora E. D. Website-ul corporatist - instrument de promovare a culturii

organizaţionale / Theodora E. D. Ene. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 186 p. : il. - Bibliogr. : p. 169-175. - ISBN 978-606-16-0220-9.

111. Erbiceanu, Constantin. Ulfila : viaţa şi doctrina lui / Constantin Erbiceanu ; cuv.

înainte de C. L. Erbiceanu ; stud. întrod. Leonidas Rados ; ed. îngrij. note şi postf. de Mihai Ovidiu Catoi. - Ed. a 2-a, revăz. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2013. - 175 p. : il. - ISBN 978-973-45-0443-5.

112. Eremia, Ion. Chestiunea Basarabiei. Poligon pentru intruşi? / Ion Eremia. -

Chişinău : Bons Offices, 2012. - 147 p. - ISBN 978-9975-80-649-7.

113. Eriksen, Erik O. The unfinished demokratization of Europe / Erik O. Eriksen. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - XII, 273 p. - Bibliogr. : p. 233-256. - ISBN 978-0-19-957251-9.

114. Estreicher, Karol. Kronika Biblioteki Uniwersytetu Jagiellonskiego od 1811 roku / Karol Estreicher ; oprac. i wstepem opatrzyl Jan Brzeski. - Krakow : Ksiegarnia Akademicka, 2012. - XL, 261, [2] p., [6] f. il. - (Bibl. Iagellonica. Fontes et studia; T. 24). - Bibliogr. : p. 229-246.

115. Ethics, literature, & theory : an introductory reader / ed. by Stephen K. George. -

Ed. 2-nd. - Lanham a .o. : Rowman & Littleeield Publ., S.a. - 401 p. - Bibliogr. : p. 377-382. - ISBN 0-7425-3233-X.

116. Europe reloaded : differentiation or fusion? / edit. : Udo Diedrichs ... ; Inst. fur Europaische Politik. - Baden-Baden : Nomos, 2011. - 445 p. - (Europaische schriften; 89). - ISBN 978-3-8329-6195-4.

Page 11: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

117. Fallen, Anne-Catherine. A Botanic Garden for the Nation : the United States Botanic Garden : album / Anne-Catherine Fallen ; contrib. : William C. Allen, ... - Washington : s.n., 2007. - 190 p. : il.

118. Farmacologie / Veaceslav Gonciar, Corina Scutari, Ivan Cekman, Nadejda Gorceakova ; Inst. Publ. Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 542, [2] p. - ISBN 978-9975-118-08-8.

119. Feldman, Gregory. The migration apparatus : security, labor, and policymaking in the European Union / Gregory Feldman. - Stanford : Stanford University Press, 2012. - XIX, 224 p. - ISBN 978-0-8047-6106-2.

120. Feneşan, Costin. Sub steag străin. Comuniştii şi Partidul Comunist din România în

arhiva Kominternului (1919-1924) = Unter fremder flagge. Kommunisten und Kommunistische Partei Rumaniens im Kominternarchiv (1919-1924) / Costin Fenesan ; red. Marcel Popa. - Bucureşti : Editura Enciclopedica, 2011. - 1095 p. : anexe, fot. - Bibliogr. : p. 35-46. - ISBN 978-973-45-0629-3.

121. Ferroelectrics : new research / edit. Xui Li Huang, Su Lyn Ma. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XII, 326 p. - (Electrical engineering developments). - ISBN 978-1-61942-282-7.

122. Fiziologie umană / Ion Apostol, Walther Bild, Daniela Boişteanu, ... : ed. I.

Hăulică. - Ed. a 3-a, revăz. şi adăug. - Bucureşti : Editura medicală, 2009. - 1051 p. : il. - Bibliogr. : p. 1027-1030. - ISBN 978-973-39-0597-4.

123. Flora segetală a României / V. Ciocarlan, M. Berca, C. Chirilă, ... ; coord. V. Ciocârlan. - Bucureşti : Ceres, 2004. - 351 p. : il. - Bibliogr. : p. 333-337. - ISBN 973-40-0657-6.

124. Flowers on the tree of life / edit. by Livia Wanntorp, Luis P. Ronse de Craene. - New York : Cambridge University Press, 2011. - IX, 310, [6] p. : il. - (The systematics association special; Vol. 80). - ISBN 978-0-521-76599-2.

125. Friptuleac, Grigore. Norme sanitare pentru instituţiile de învăţământ superior (IIS) : recomandări metodice / Grigore Friptuleac, Angela Cazacu-Stratu ; Inst. Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igiena. - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 24 p. - Bibliogr. : p. 21 (9 tit.). - ISBN 978-9975-118-09-5.

126. Frunză, Gabriela. Retorica în mass-media : (ghid practic) / Frunză Gabriela ;

Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : USEFS, 2013. - 52 p. - Bibliogr. : p. 50-51. - ISBN 978-9975-4452-7-6.

127. Frunză, Gabriela. Retorica în mass-media : (note de curs) / Frunzî Gabriela ; Univ.

de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : USEFS, 2013. - 191 p. - Bibliogr. : p. 170-178 (154 tit.), p. 190-191 (20 tit.). - ISBN 978-9975-4452-5-2.

128. Fu, Ying. Optical properties of nano structures / Ying Fu, Min Qiu. - Singapore :

Pan Stanford Publishing, 2011. - XXIV, 288, [13] p. л. - ISBN 978-981-4303-26-2.

129. Geografia turismului : note de curs / Adelina Revenco, Rodion Domenco, Sergiu Baciu, Tatiana Baciu ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Fac. Ştiinţe ale Naturii,

Page 12: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Catedra Ecologie şi Ştiinţe ale Mediului. - Chişinău : S.n., 2013. - 97, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 97 (10 tit.). - ISBN 978-9975-4122-3-0.

130. Gherghinoiu, Constantin. EuGenia cosmosului meu / Constantin Gherghinoiu. -

Brăila : Ex Libris, 2009. - 98 p. - ISBN 978-973-7612-31-1.

131. Gherghinoiu, Constantin. Poezia pierdută şi poeme în proză / Constantin Gherghinoiu. - Brăila : Ex Libris, 2008. - 76 p. - ISBN 978-973-7612-25-0.

132. Gherghinoiu, Constantin. Sinele şi desertul = Le soi et le desert / Constantin Gherghinoiu ; versiunea în l. fr. Florica Spiridon. - Brăila : Ed. Centrului de Creaţie Brăila, 2007. - 115 p. - ISBN 978-973-7892-16-4.

133. Gherghinoiu, Constantin. Vina = Faji / Constantin Gherghinoiu ; trad. din l. rom. în l. albaneza Baki Ymeri. - Bucureşti : ''Grai şi Suflet-Cultura Naţională'', 2011. - 143 p. - (Ianus). - ISBN 978-973-7692-14-6.

134. Ghid de manopere practice . Vol. 1. Pentru studenţii anilor I şi II, Fac. Medicină

nr. 1 / Oleg Codreanu, Svetlana Plămădeală, Ovidiu Petriş, Marin Vozian ; resp. de ed. : Olga Cerneţchi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 133 p. : il. - Bibliogr. : p. 131 (20 tit.). - ISBN 978-9975-113-93-9.

135. Ghid de manopere practice . Vol. 2. Pentru studenţii anului III, Fac. Medicină nr.

1 / Valeriu Istrati, Ghenadie Calin, Eugen Guţu, ... ; resp. de ed. : Olga Cerneţchi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 71 p. - Bibliogr. : p. 69-70 (24 tit.). - ISBN 978-9975-113-96-0.

136. Gogol, Nicolai Vasilievici. Suflete moarte : poem / Nikolai Vasilievici Gogol ; trad. şi note de Emil Iordache. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 399 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit ăntr-o viaţă; 53). - ISBN 978-606-539-912-9.

137. Gorgan, Igor. Amintire vie : (proză scurtă) / Ion Gorgan. - Chişinău : Grafema

Libris, 2013. - 104 p. : il. color. - ISBN 978-9975-52-148-2.

138. Gorovei, Ştefan S. Princeps omni laude maior : o istorie a lui Ştefan cel Mare : carte tip. cu binecuvant. Înalt prea Sfîntului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor / Ştefan S. Gorovei, Maria Magdalena Szekely. - Suceava : Sfânta Mănăstire Putna ;, 2005. - 629 p. : il. - (Centrul de cercetare şi documentare "Ştefan cel Mare" al Sfintei Mănăstiri Putna; 1). - Bibliogr. : p. 555-597. - ISBN 973-8122-93-7.

139. Grama, Vasile. Tehnologii geoinformaţionale avansate / Vasile Grama, Eugeniu Cepoi, Vitalie Dilan ; Univ. Tehnică a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2013. - 260 p. - Bibliogr. : p. 260 (17 tit.). - ISBN 978-9975-4257-1-1.

140. Grati, Aliona. Privirea Euridicei : lirica feminină din Basarabia : an. '20-'30 /

Aliona Grati. - Iaşi : TipoMoldova, 2013. - 257 p. - (Opera Omnia publicistică şi eseu contemporan). - Bibliogr. : p. 243-255. - ISBN 978-606-676-182-6.

141. Green, Tracy. The dictionary of global sustainability : with case studies on the

environmental, economic, technological, and social aspects of sustainability / Tracy Green. - New York : McGraw-Hill, 2013. - [8], 243 p. - ISBN 978-0-07-351452-9.

Page 13: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

142. Guaiti, Daniela. Mierea : proprietăţi şi utilizari : sănătate de la albine / Daniela Guaiti. - Oradea : Casa, 2013. - 136 p. : il. - (Camara bunicii; 1). - ISBN 978-606-8527-02-4.

143. Hămuraru, Maria. Teorie economică. Microeconomie : concepte şi aplicaţii / Maria Hămuraru, Victoria Ţăruş, Valeriu Capsizu. - Ed. a 4-a. - Chişinău : Reclama, 2013. - 239, [1] p. - Bibliogr. : p. 238-239 (41 tit.). - ISBN 978-9975-71-294-1.

144. Hassel, Sven. Monte Cassino / Sven Hassel, trad. de Radu Pontbriant. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 287 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 57). - ISBN 978-606-539-941-9.

145. Herbert, Eugenia W. Flora's empire : British Gardens in India / Eugenia W.

Herbert. - Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2011. - XII, 382 p. - (Penn studies in landscape architecture). - Bibliogr. : p. 354-371. - ISBN 978-0-8122-4326-0.

146. The historian's atelier. Sources, methods, interpretations, conf. intern. The

historian's atelier. Sources, methods, interpretations : conf. intern., Oradea, 26-28 May, ed. a 5-a / Elena Arcus, Laura Ardelean, Igor Bercu, ... coord. : S. Sipos, ... ; forew. : I.- A. Pop. - Cluj-Napoca : Ed. Academiei Române, 2012. - 278 p.

147. Holban, Ion. Doi brazi viguroşi ai fizicii basarabene : schiţă de portret al

fizicienilor Vsevolod şi Sveatoslav Moscalenco / Ion Holban. - Chişinău : Tehnica-Info, 2013. - 79 p. : il. - Bibliogr. : p. 78-79. - ISBN 978-9975-63-354-3.

148. Homogeneous catalysts : types, reactions and applications / edit. Andrew C.

Poehler. - New York : Nova Science Publ., 2011. - XIII, 513 p. - (Chemiocal engineering methods and technology). - ISBN 978-1-61122-894-6.

149. Hugo, Victor. Mizerabilii. Vol. 1 / Victor Hugo ; trad. şi note de Nicolae Constantinescu. – Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 511 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 61). - ISBN 978-606-539-972-3.

150. Hugo, Victor. Mizerabilii. Vol. 2 / Victor Hugo ; trad. şi note de Nicolae

Constantinescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 542 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 62). - ISBN 978-606-539-973-0.

151. Hugo, Victor. Mizerabilii. Vol. 3 / Victor Hugo ; trad. şi note de Nicolae

Constantinescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 528 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 carti de citit intr-o viata; 63). - ISBN 978-606-539-974-7.

152. James, Henry. Portretul unei doamne. Vol. 1 / Henry James ; trad. şi note de

Cristina Jinga. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 367 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 67). - ISBN 978-606-644-003-5.

153. James, Henry. Portretul unei doamne. Vol. 2 / Henry James ; trad. şi note de Cristina Jinga. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2012. - 352 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 68). - ISBN 978-606-644-009-7.

154. Josan, Nicolae. Economia unităţilor economice : (teorie şi aplicaţii) / Nicolae

Josan ; Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii. - Chişinău : Evrica, 2013. -

Page 14: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

108, [2] p. - (Teorie economică, matematică, informatică). - Bibliogr. : p. 109 (15 tit.). - ISBN 978-9975-4448-3-5.

155. Information technology for intellectual property protection : interdisciplinary

advancements / edit. Hideyasu Sasaki. - Hershey : Information Science Reference, 2012. - XV, 349 p. : il. - ISBN 978-1-61350-135-1.

156. Iniţiere în Excel, PowerPoint şi Access / Eugen Popescu, Mihaela Codreş, Daniel

Codreş, Marian Vlad. - Craiova : Else, 2009. - 154 p. : il. - (Informatica fără meditator; 13). - Bibliogr. : p. 153 (16 tit.). - ISBN 978-973-7708-62-5.

157. Inspectarea ecologică a componentelor de mediu : ghid metodic / Sergiu Dobrojan, Victor Şalaru, Galina Dobrojan, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Biologie si Pedologie. - Chişinău: CEP USM, 2013. - 113, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 111-113 (39 tit.). - ISBN 978-9975-71-409-9.

158. Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES-2011 "Protecţia mediului în

Republica Moldova" / Inspectoratul Ecologic de Stat ; elab. : Gr. Prisăcaru, V. Ţapiş, V. Stîngaci, ... - Chişinău : " Continental Grup" S.R.L., 2012. - 248 p. - Bibliogr. : p. 245-247. - ISBN 978-9975-4361-0-6.

159. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. Conferinţa ştiinţifică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : Ştiinţe juridice. Ştiinţe economice / Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 308, [2] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-414-3.

160. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. Conferinţa ştiinţifică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : Ştiinţe naturale, exacte şi inginereşti / Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 160 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-417-4.

161. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. Conferinţa ştiinţifică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : Ştiinţe sociale / Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 184 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-415-0.

162. " Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. Conferinţa ştiinţifică "Integrare prin cercetare şi inovare", 26-28 sept. 2013 : rez. ale comunic. : Ştiinţe umanistice / Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 250, [2] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-416-7.

163. Isac-Guţul, Tatiana. Lucrări practice la Cataliza moleculară : îndrumar metodic / Tatiana Isac-Guţul, Elena Tutovan ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Anorganica şi Fizică. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 110, [2] p. - Bibliogr. : p. 106-110 (47 tit.). - ISBN 978-9975-71-421-1.

164. Istorii de succes : (din experienţa participanţilor la proiectul "Consolidarea

participării cetăţeneşti în Moldova") = История успеха. - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 46, 46 p. - ISBN 978-9975-66-360-1.

Page 15: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

165. Istrate, Bogdan. Imunohematologie / Bogdan Istrate. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 77 p. : il. - Bibliogr. : p. 77 (6 tit.). - ISBN 978-606-16-0171-4.

166. Konzuki, Yohichi. Plasticity of crystals in a microscopic viewpoint on the basis of dislocation motion / Yohichi Konzuki. - New York : Nova Science Publ., 2012. - XIII, 188 p. - (Materials science and technologies). - ISBN 978-1-62081-419-2.

167. Landslides : types, mechanisms and modeling / edit. by John J. Clague, Douglas Stead. - New York : Cambridge University Press, 2012. - XIII, 420 p. : il. - ISBN 978-1-107-00206-7.

168. Lexikon zur keltischen archaologie . A - K / hrsg. : Susanne Sievers, Otto H.

Urban, Peter C. Ramsl. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2012. - 1110 p. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der Osterreichischen Akademie de Wissenschaften; Bd. 73). - Bibliogr. : p. 992-1110. - ISBN 978-3-7001-6765-5.

169. Lexikon zur keltischen archaologie . L - Z / hrsg. : Susanne Sievers, Otto H. Urban, Peter C. Ramsl. - Wien : Verlag der Osterreichischen Akad. der Wissenschaften, 2012. - p. 1111-2207. - (Mitteilungen der Prahistorischen Kommission der Osterreichischen Akademie de Wissenschaften; Bd. 73). - Bibliogr. : p. 2048-2160.

170. Lonsdale, Owen. Review of the families Tanypezidae and

Strongylophthalmyiidae, with a revision of Neotanypeza Hendel (Diptera : Schizophora) / Owen Lonsdale. - Washington D.C. : Smithsonian Institution Press, 2013. - IV, 60 p. : il. - (Smithsonian contributions to zoology; Nr. 614).

171. Loreau, Dominique. Arta simplităţii / Dominique Loreau ; trad. din fr. de Luiza

Vasiliu. - Bucureşti : Baroque Books & Arts, 2012. - 248 p. : il. - (Savoir-vivre). - ISBN 978-606-93227-5-8.

172. Lupu, Coman. Traductologie : teorie şi analiză / Coman Lupu. - Chişinău : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 230 p. - (Romanica; 13). - ISBN 978-606-16-0166-0.

173. Lupu, Ilie. Formarea şi dezvoltarea competenţei de programare orientată pe obiecte la viitorii profesori de informatică / Ilie Lupu, Valeriu Cabac, Silviu Gincu ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Didactica Matematicii, Fizicii şi Informaticii. - Chişinău : UST, 2013. - 149, [1] p. - Bibliogr. : p. 138-149 (176 tit.). - ISBN 978-9975-76-100-0.

174. Lupusor, Adrian. Republic of Moldova 2013 : state of the country report / Adrian

Lupusor, Denis Cenusa, Rustam Romaniuc ; Independent Think-Tank "Expert-Group". - Chişinău : Cartier, 2013. - 53 p. - ISBN 978-9975-79-853-2.

175. Lupuşor, Adrian. Republica Moldova 2013 : raport de stare a ţării / Adrian

Lupuşor, Denis Cenusa, Rustam Romaniuc ; Centrul Analitic Independent "Expert-Group". - Chişinău : Cartier, 2013. - 53 p. - ISBN 978-9975-79-852-5.

176. Lvovschi, Nicolae. Aplicarea metodelor matematico-statistice în evaluarea industriei Republicii Moldova în profil teritorial / Nicolae Lvovschi. - Chişinău : S.n., 2013. - 235 p. - Bibliogr. : p. 138-144 (59 tit.). - ISBN 978-9975-4447-5-0.

Page 16: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

177. McCord, Edward LeRoy. The value of species / Edward L. McCord. - New Haven

; London : Yale University Press, 2012. - XXIII, 160 p. - ISBN 978-0-300-17657-5.

178. McCray, W. Patrick. The visioneers : now a group of elite scientists pursued space colonies, nanotechnologies, and a lumitless future / W. Patrick McCray. - Princeton ; Oxford : Princeton University Press, 2013. - XII, [2], 351 p. : il. - ISBN 978-0-691-13983-8.

179. Magnetic mechanism of superconductivity in copper-oxide / edit. Tanmoy Das. -

New York : Nova Science Publ., 2011. - IX, 432 p. - (Superconductivity research and applications). - ISBN 978-1-61324-696-2.

180. "Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal",

conf. intern. Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal : materialele conf. intern., Chişinău, 20-21 sept. 2013 = Управление бассейном трансграничного Днестра в условиях нового бассейнового договора / Asoc. Intern. a Pastratorilor Riului "Eco-TIRAS" ; red. Ilia Trombitki. - Chişinău : Eco-TIRAS, 2013. - 507 p. : il., fot. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-66-353.

181. Managementul informaţiei şi al documentelor / coord. : Doina Banciu. - Bucureşti

: Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 216 p. : il. - Bibliogr. : p. 215-216 (24 tit.). - ISBN 978-606-16-0079-3.

182. Managementul riscurilor şi urgenţelor de sănătate publică : (compendiu) / Mihail Pîslă, Stela Gheorghiţă, Natalia Caterinciuc, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : S.n., 2013. - 276 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-80-738-8.

183. Manea-Cernei, Eugenia. Miracolul terapeutic al plantelor condimentare / Eugenia

Manea-Cernei, Nina Ciocârlan ; red. şt. Vasile Florea ; Acad. de Şt. a Moldovei, Grădina Botanică (Institut). - Chişinău : S.n., 2013. - 236 p. : + 16 p. il. - ISBN 978-9975-53-241-9.

184. Manent, Pierre. Ştiinţa politică autentică : un dialog cu Benedicte Delorme-

Montini / Pierre Manent ; trad. şi pref. de Cristian Preda. - Bucureşti : S.n., 2013. - 264 p. - (Zoon Politikon). - ISBN 978-606-93241-7-2.

185. "Masters programmes in public health and social services : international vision and local implementation", conf. Masters programmes in public health and social services : international vision and local implementation : materials of the conf. within the Tempus Project, Chisinau, 22-27 sept. 2013 / Moldova State Univ. of the Rep. of Moldova, State Univ. of Medicine an. - Chisinau : Foxtrot, 2013. - 221 p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-120-10-4.

186. Matcan-Lisenco, I. Practica de releveu desen şi pictură : indicaţie metodică : [pentru studenţii spec. "Sculptură" a Fac. Urbanism şi Arhitectură, an. I] / I. Matcan-Lisenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Catedra Design Interior. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 27 p. : il. - Bibliogr. : p. 24-26 (39 tit.). - ISBN 978-9975-45-274-8.

Page 17: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

187. Mathematics research perspectives / edit. Michael C. Leung. - New York : Nova Science Publ., 2011. - XIII, 271 p. - (Mathematics research developments). - ISBN 978-1-61122-795-6.

188. May, Karl. Comoara din lacul de argint / Karl May ; trad. de Mariana Şora. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 462 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 46). - ISBN 978-606-539-898-6.

189. Mijloacele gimnasticii medicale folosite în profilaxia şi recuperarea sănătăţii

copiilor de vîrsta şcolară : suport metodic / Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova, Univ. de Stat de Educaţie Fizica şi Sport, Centrul de Cercetari Şt. în Domeniul Educaţiei Fizice. - Chişinău : USEFS, 2013. - 60 p. : il. - (Educaţia fizică şi sănătatea copiilor din Moldova). - Bibliogr. : p. 55-54 (46 tit.). - ISBN 978-9975-4481-3-0.

190. Mititelu, Oxana. Singuri în faţa lui Moloh : totalitarismul comunist în literatură : studiu monogr. / Oxana Mititelu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : Gunivas, 2013. - 200 p. - Bibliogr. : p. 191-200 (139 tit.). - ISBN 978-9975-4467-2-3.

191. Molecular and cell biology : methods for fungi / edit. by Amir Sharon. - New

York : Humana Press, 2010. - XI, 321 p. : il. - (Methods in molecular biology; 638). - ISBN 978-1-60761-610-8.

192. Mrut, Ivan Dmitri. Determinarea indicilor relativi ai capacităţii de muncă fizică PWC 150 (V) si PWC 170 (V) la alergatori în baza aplicării eforturilor specifice : (metoda modificată) : îndrumar metodic pentru studenţi, magistranţi, doctoranţi şi profesori ai Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport şi antrenorii şcolii sportive I. D. Mrut, V. I. Lupaşco ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport a Rep. Moldova, Centrul de Cercetări Şt. în Domeniul Educaţiei Fizice şi Sportului - Chişinău : S.n., 2013. - 136 p. - Bibliogr. : p. 132-135 (56 tit.). - ISBN 978-9975-4235-4-6.

193. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIII-a), 3-4 octombrie 2013 : program : rez. comunic. / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. - Chişinău : Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, 2013. - 84 p. - ISBN 978-9975-9818-7-3.

194. Nanotechnology research groups from Moldova / Moldnanonet. - Chişinău : S.n., S.a. - 26 p.

195. National and European forerign policies : towards europeanization / edit. by Reuben Wong, Christopher Hill. - London ; New York : Routledge, 2011. - XXII, 280 p. - (Routledge advances in european politics; 74). - Bibliogr. : p. 233-267. - ISBN 978-0-415-61084-1.

196. Neamţu, Mihail. Credinţă şi raţiune : dialoguri, contradicţii, împăcări : (Andrei Pleşu, Sorin Antohi, Andrew Louth, Hugo Tristram Enfelhardt Jr, Bogdan Bucur, Jean-Luc Marion, Ilaria Ramelli) / Mihail Neamţu ; pref. de Teodor Baconschi. - Bucureşti : Lumea credinţei, 2013. - 175 p. - ISBN 978-606-93222-3-9.

197. Neculiseanu, Zaharia Z. The diversity and natural history of the beetles (Coleoptera, Insecta) of the Jamaica Bay Wildlife Refuge : phot. guide to beetles of

Page 18: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Northeostern North America / Zaharia Z. Neculiseanu. - Chisinau : S.n., 2013. - 147, [1] p. : il. color. - Bibliogr. : p. 144-148. - ISBN 978-9975-4248-4-4.

198. Negrea, Gelu. Anti-Caragiale / Gelu Negrea. - Ed. a 3-a, rev. şi compl. - Bucureşti

: Ed. Academiei Române, 2012. - 209,[2] p. - ISBN 978-973-27-2174-2.

199. Negru, Nina. Timpul şi spaţiul lecturii ăn Republica Moldova : anchetă sociologică naţ. desfăşurată în 2008 în bibl. publice din Rep. Moldova / Nina Negru, Viorel Iordachiţă ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova, Serviciul Studii şi Cercetări. - Chişinău : ''Cu drag'' SRL, 2013. - 262 p. - ISBN 978-99754-194-3-7.

200. New developments in optics research / edit. Matthew P. Germanno. - New York :

Nova Science Publ., 2012. - IX, 227 p. - (Lasers and electro-optics research and technology). - ISBN 978-1-61324-505-7.

201. New insights into the cleaning of paintings : proceedings from the Cleaning 2010 intern. conf., Universidad Politecnica de Valencia and Museum Conservation Inst. / edit. by Marion F. Mecklenburg, ... - Washington D.C. : Smithsonian Institution Press, 2013. - VIII, 243 p. - (Smithsonian contributions to museum conservation; Nr. 3).

202. New steps in physical chemistry, chemical physics and biochemical physics / edit. : Gennady E. Zaikov, Eli M. Pearce, Gerald Krshenbaum. - New York : Nova Science Publ., 2013. - XI, 318 p. - (Physics research and technology). - ISBN 978-1-62081-891-6.

203. Niculescu, Zenovia. Variabile dependente ale limbajelor de indexare : subsistemul

indicilor auxiliari / Zenovia Niculescu. - Ed., revăz. şi adăug. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 283 p. : anexe. - Bibliogr. : p. 257-279. - ISBN 978-606-16-0060-1.

204. 1948. Marea drama a Academiei Române = 1948 - the creat drama of the Romanian Academy / coord. şi stud. întrod. acad. Paun Ion Otiman ; Academia Română. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2013. - 473 p. : portr. - ISBN 978-973-27-2289-3.

205. Optoelectronica : îndrumar metodic la lucrări de laborator. Partea 1 / V. Dorogan, P. Nistiriuc, T. Vieru, ... ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Sisteme şi Retele de Comunicaţii Optoelectronice. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 45 p. - Bibliogr. : p. 44-45 (16 tit.).

206. Otean, Ştefan. Chemat la datorie : (ostaşi uitaţi) : mărturisirile Comandantului

grupului tactic armat al Capului de pod Tighina, chemat la datorie la 27 iunie - 20 iulie 1992 / Ştefan Otean ; coord. : Sava Calabadău. - Chişinău : Pontos, 2013. - 60 p. : fot. - ISBN 978-9975-51-455-2.

207. Paradigmele ştiinţei : lucrari studenteşti / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ;

resp. de ed. : Galina Păduraru, Stela Spinu. - Chişinău : Biotehdesigh, 2013. - 67 p. - ISBN 978-9975-4444-9-1.

208. Participarea comunitară în regiunea post-conflict : resp. de ed. : Tatiana Socolov =

Участие общин в регионе пост-конфликта. - Chişinău : S.n., 2013. - 56 p. : fot. - ISBN 978-9975-4255-6-8.

Page 19: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

209. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Contribuţii la dezvoltarea gândirii psihopedagogice / Vitalie Pastuh-Cubolteanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă", Muzeul Pedagogic Republican. - Chişinău : Reclama, 2013. - 28 p. - ISBN 978-9975-4494-7-2.

210. Polarimetric remote sensing of solar system objects = Дистанцiйне зондування

об'ектiв сонячноi системи поляриметричними засобами / M. I. Mishchenko, V. K. Rosenbush, N. N. Kiselev, ... - Kyiv : Akademperiodyka, 2010. - 292 p. : il. - ISBN 978-966-360-134-2.

211. Policing global movement : tourism, migration, human trafficking, and terrorism / edit. by S. Caroline Taylor, ... - Boca Raton : CRC Press, 2013. - XXVII, 260 p. - ISBN 978-1-4665-0726-5.

212. Popescu, Petru. Revelaţie pe Amazon / Petru Popescu, trad de Radu Paraschivescu. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 463 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 50). - ISBN 978-606530-913-6.

213. Popescu, Victor. Cultura legumelor în sere, solarii şi răsadniţe / Victor Popescu,

Angela Popescu. - Ed. a 2-a, revăz. şi adăug. - Bucureşti : Ceres, 2012. - 143 p. : il. - (Biblioteca gospodarului agricol). - Bibliogr. : p. 143. - ISBN 978-973-40-0837-7.

214. Poştarencu, Dinu. Vertiujeni, un sat din valea Nistrului / Dinu Poştarencu ; cuv. înainte Valentin Istratuc. - Chişinău : Elan-Poligraf, 2013. - 232 p. : portr., il. - ISBN 978-9975-66-363-2.

215. Prata, Stephen. C++ Primer Plus / Stephen Prata. - 6th edit. - New Jersey : Addison-Wesley, 2012. - XII, [2], 1420, [6] p. - ISBN 978-0-321-77640-2.

216. "Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale", conf. şt.-didactică naţ. Probleme actuale ale didacticii ştiinţelor reale : conf. şt.-didactică naţ. cu participare intern. consacrată aniversării a 80-a de la naşterea prof. univ. Andrei Hariton, Chişinău, 4-6 oct. 2013 : cominicări / Univ. de Stat din Tiraspol. - Chişinău : S.n., 2013. - 310 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-76-105-5.

217. "Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului", conf.

Ştiinţifică. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizarii i învăţământului : conf. de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2012. Vol. 1 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău ; coord. : I. - Chişinău : S.n., 2013. - 419 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-145-0.

218. "Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului", conf.

Ştiinţifică. Probleme ale ştiintelor socioumane şi modernizării învăţământului : conf. de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2012. Vol. 2 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău ; coord. : I. - Chişinău : S.n., 2013. - 340 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-146-7.

219. "Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului", conf. Ştiinţifică. Probleme ale ştiinţelor socioumane şi modernizării învăţământului : conf. de totalizare a muncii ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice a corpului profesoral-didactic pentru anul 2012. Vol. 3 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău ; coord. : I. - Chişinău : S.n., 2013. - 389 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-147-4.

Page 20: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

220. "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane", conf. şt. a studenţilor. Conferinţa ştiinţifică a studenţilor "Probleme actuale ale ştiinţelor socioumane", Chişinău, 2012 / Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din mun. Chişinău ; coord. şt. : Igor Racu ; col. red. : Carolina Perjan, ... - Chişinău : S.n., 2013. - 150 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-148-1.

221. Prodan, David. Transilvania şi iar Transilvania : consideraţii istorice / David Prodan ; postf. de Aurel Radutiu. - Ed. nouă, îngrij. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2002. - 234 p. - ISBN 973-45-0407-X.

222. Profesia de criminolog : ghid de orientare profesională / Octavian Bejan, Valeriu

Bujor, Irina Bulat, Stanislav Covalschi ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. - Chişinău : Primex-Com, 2013. - 50, [2] p. - ISBN 978-9975-4471-4-0.

223. Publicaţiile cadrelor didactice şi ştiinţifice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Republica Moldova : indice bibliogr. (1945-2015). Vol. 1. (1945-1970) / alcăt. : Tatiana Kalguskina,. Taisia Şcerbac, Elena Varlacova, ... ; resp. ed. : Liubovi Karnaeva ; cons. şt. Ion Marin ; Iniv. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Bibl. Ştiinţifica Medicală. - Chişinău : Tipografia A.Ş.M., 2013. - 520 p. - ISBN 978-9975-113-98-4.

224. Publicaţiile Facultăţii de Litere - patrimoniu documentar valoros (1993-2013) : 20 de ani de la fondare : studiu bibliogr. / aut.-alcăt. : Cristina Popuşoi, Maria Bejenari, Victoria Moşneaga ; dir. publ. : Andrei Galben ; red. şt. : Ludmila Corghenci, Ghenadie Râbacov ; red. bibliogr. : Valentina Chitoroaga ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Dep. Informaţional Biblioteconomic, Fac. de Litere, Inst. de Cercetări Filol. şi Interculturale. - Chişinău : ULIM, 2013. - 540 p. - (Scripto. Lingua-ae et Litterarum Scientia; Fasc. 1). - ISBN 978-9975-124-36-2.

225. Publicaţiile periodice româneşti : (ziare, gazete, reviste). T. 5. Catalog alfabetic :

1931- 1935 / alc. Ileana Stânca Desa, Ileana Ioana Maluşanu, Cornelia Luminiţa Radu, Ileana Sulica, ... ; pref. de G. Strempel ; Biblioteca Acad. Române. - Chişinău : Editura Academiei Române, 2012. - 409 p. - ISBN 978-973-27-2187-2.

226. Rabelais, Francois. Gargantua şi Pantagruel / Francois Rabelais ; trad. şi note de Alexandra Poenaru. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 384 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 53). - ISBN 978-606-539-915-0.

227. Rand, Stephen C. Lectures on light : nonlinear and quantum optics using the

density matrix / Stephen C. Rand. - New York : Oxford University Press, 2010. - XIV, 304 p. - ISBN 978-0-19-957487-2.

228. Raţă, Valeriu. Biblioteca Municipală : portret din profil cultural : (cronici, consemnări şi recenzii) / Valeriu Raţă ; ed. îngrij. de Lidia Kulikovski ; Bibl. Municipală "B. P. Hasdeu". - Chişinău : Foxtrot, 2013. - 260 p. : fot. - ISBN 978-9975-120-13-5.

229. Recuperarea coordonarii şi a echilibrului în activităţile psihomotrice de baza la

persoanele dupa accident vascular cerebral prin tehnici de biofeedback stabilografic : (monogr.) / Diana Cojocaru, Eugeniu Agapii, Oleg Pascal, Sergiu Danail. - Chişinău : USEFS, 2013. - 180 p. - Bibliogr. : p. 126-145 (237 tit.). - ISBN 978-9975-4481-2-3.

Page 21: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

230. Regulamentul circulaţiei rutiere : Hotărîre privind aprobarea prin modofic. şi compl. ce se opereaza în anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 nr. 494 din 08.07.2013 : Monitorul Ofic. nr. 146-151/589 din 12.07.2013 = Правила дорожного движения. - Chişinău : Reclama, 2013. - 96 p., [13] f. il. color, VI. - ISBN 978-9975-4494-3-4.

231. Rejsek, Klement. The soil amino acids : quality, distribution and site ecology /

Klement Rejsek, Pavel Formanek, Valerie Vranova. - New York : Nova Science Publ., 2011. - IX, 222 p. - (Environmental science, engineering and technology). - ISBN 978-1-62100-511-7.

232. Relaţiile externe ale Ţării Moldovei în documente şi materiale (1360 -1858) /

Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ist. şi Filosofie, Cat. Istoria Românilor ; sel. doc. şi stud. întrod. : Ion Eremia. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 956 p. - Bibliogr. : p. 893-896 (63 tit.). - ISBN 978-9975-71-379-5.

233. Repere ale educaţiei interculturale / Consiliul Naţ. al Tineretului din Moldova ;

coord. ed. : Vera Ţurcanu-Spătari, Ludmila Grîu. - S.l. : S.n., S.a. - 127 p. : fot. - (Material elab. în cadrul proiectului "Dialog intercultural în Moldova"). - Bibliogr. : p. 126-127 (33 tit.). - ISBN 978-9975-80-686-2.

234. Republica Moldova : ghid turistic = Republic of Moldova / text : Ioan Mânăscurtă ; idee şi concepţie : Vlad Darie, Mihai Potârniche ; imagini : Mihai Potârniche, ... - Chişinău : Moldpres, 2013. - 184 p. : fot. - ISBN 978-997-54-171-4-3.

235. Rinaldi, Mariangela. Istoria e servită. Prânzul la curte : vicii şi virtuţi la masa

personalităţilor din istorie / Mariangela Rinaldi, Mariangela Vicini. - Bucureşti : House of Guides, 2007. - 180 p. : il. - (Gastronimica). - Bibliogr. : p. 174-176. - ISBN 978-973-1773-19-3.

236. Ringaci, Valentin. Programare modulara : man. didactic / Valentin Rangaci ; Inst. de Formare Continuă. - Chişinău: Institutul de Formare Continuă, 2013. - 144 p. - ISBN 978-9975-4489-2-5.

237. România : oameni, locuri şi istorii : [album] = Romania : people, places and

stories / text : Mariana Pascaru ; foto. : Florin Andreescu ; trad. lb. engl. Alistair Ian Blyh. - Bucureşti : Ad Libri, 2010. - 367 p. : il. color. - ISBN 978-606-8050-20-1.

238. "Romanian agriculture and the common agricultural policy", scient. conf.

Romanian agriculture and the common agricultural policy : books of astracts of the International scientific conference, 24-25 October, Iasi, 2013 / Univ. of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Iasi, Fac. of Agriculture. - Iasi : S.n., 2013. - 84 p.

239. Rotaru, Felicia. Caligrafia vieţii : dincolo de cuvinte / Felicia Rotaru ; ideea proiectului şi coaut. : Boris Gâlcă. - Chişinău : Arc, 2013. - 203, [1] p. : fot. - ISBN 978-9975-61-757-4.

240. "Saloanele Moldovei", expoziţia . Saloanele Moldovei, Ed. 23-a : [expoziţia-concurs de arta contemporană a artiştilor plastici din Rep. Moldova şi România] / text : Tudor Stăvilă ; prez. graf. : Simion Zamşa ; fot. : Mihai Potarniche. - Chişinău : S.n., 2013. - 24 p. : il. - ISBN 978-9975-80-740-1.

Page 22: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

241. Sasian, Jose M. Introduction to aberrations in optical imaging systems / Jose Sasian. - New York : Cambridge University Press, 2013. - XX, 261 p. - ISBN 978-1-107-00633-1.

242. Schulte-Richtering, Christoph. Regi, razboaie şi cocote : istoria lumii într-un

singur volum / Christoph Schulte-Richtering ; trad. din l. germ. Mihai Moroiu. - Bucureşti : S.n., 2013. - 320 p. - (Noblesse). - ISBN 978-606-93241-0-3.

243. Scientific symposium of young researchers. Scientific symposium of young researchers, Ed. a 11-a, (April 25-26, 2013) : [materiale]. Vol. 1 / Acad. of Econ. Studies of Moldova ; ed. board. : Corneliu Guţu, ... - Chişinău : ASEM, 2013. - 347, [1] p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-75-665-5.

244. Septilici, Georgeta. Limpezirea vinului : simplu, eficient, la îndemâna oricui / Georgeta Septilici. - Bucureşti : Ceres, 2010. - 112 p. : il. - (Biblioteca gospodarului agricol). - ISBN 978-973-40-0839-1.

245. Serviciul public în cifre 2012 = Civil service in figures / Cancelaria de Stat a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 32 p. : il.

246. Shelley, Mary. Frankenstein : un prometeu modern / Mary Shelley ; trad. de Teodora Ioniţă. - Bucureşti : Adevărul Holding, 2011. - 240 p. - (Biblioteca Adevărul. 101 cărţi de citit într-o viaţă; 45). - ISBN 978-606-539-900-6.

247. Silistraru, Nicolae. Pedagogia învăţămîntului superior : ghid metodic / Nicolae

Silistraru, Silvia Golubiţchi ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Psihologie Generala. - Chişinău : UST, 2013. - 206 p. - Bibliogr. : p. 204-206 (42 tit.). - ISBN 978-9975-76-102-4.

248. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a 11-a, (25-26 aprilie 2013) : [materiale]. Vol. 1 / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Corneliu Guţu, ... - Chişinău : ASEM, 2013. - 371, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-659-4.

249. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători. Simpozionul ştiinţific al tinerilor

cercetători, Ed. a 11-a, (25-26 aprilie 2013) : [materiale]. Vol. 2 / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Corneliu Guţu, ... - Chişinău : ASEM, 2013. - 261, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-663-1.

250. Sîrbu, Culita. Plante adventive în flora României / Culita Sarbu (coord.), Adrian

Oprea. - Iaşi : Ed. "Ion Ionescu de la Brad", 2011. - 733, [3] p. : il. color. - Bibliogr. : p. 657-721. - ISBN 978-973-147-096-2.

251. Slonovschi, Dumitru. De la idee la START-up / Dumitru Slonovschi, Daniela Duca ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Incubatorul Educaţional şi de Instruire in Antreprenoriatul Inovaţional "Universcience". - Chişinău : Biotehdesigh, 2013. - 76, [2] p. : il. - Bibliogr. : p. 75-76 (24 tit.). - ISBN 978-9975-4444-4-6.

252. Software and intelligent sciences : new transdisciplinary findings / edit. Yingxu

Wang. - Hershey : IGI Global, 2012. - XXXIII, 567 p. - ISBN 978-1-4666-0261-8.

Page 23: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

253. Soil microbes and environmental health / edit. Mohammad Miransari. - New York : Nova Science Publ., 2011. - XII, 322 p. - (Environmental research advances). - ISBN 978-1-61209-647-6.

254. Solid-phase palladium chemistry / edit. by Peter J. H. Scott. - Hoboken : Wiley, 2012. - XVI, 168 p. - (Wiley series on solid-phase organic syntheses; Vol. 2). - ISBN 978-0-470-56665-7.

255. Stallings, William. Computer organization and architecture : designing for

performance / William Stallings. - 9th edit. - New Jersey : Pearson, 2013. - XXI, 764 p. - ISBN 978-0-13-293633-0.

256. Stamati, Maria. Educaţia prin arte plastice în preşcolaritate. Modelarea : ghid

metodic pentru cadrele didactice din inst. preşcolară / Maria Stamati. - Chişinău : S.n., 2013. - 154 p. : il. - Bibliogr. : p. 135-136 (17 tit.). - ISBN 978-9975-76-097-3.

257. Stoica, Ion. Facultatea de fluturi / Ion Stoica. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2011. -

281, [7] p. - (Prozatori contemporani). - ISBN 978-606-604-482-0.

258. Strategia de dezvoltare a culturii fizice şi sportului în Republica Moldova (2013-2020) / V. G. Manolachi, O. Bodişteanu, V. Dorgan... ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : USEFS, 2013. - 150 p. - Bibliogr. : p. 137-138 (41 tit.). - ISBN 978-9975-4481-0-9.

259. Strategies for trusted identities and infrastructure in cyberspace / edit. Robert J. Kask. - New York : Nova Science Publ., 2011. - VIII, 139 p. - (Inetrnet theory, technology and applications). - ISBN 978-1-61470-174-3.

260. Sturza, Vasile. Propedeutica maladiilor dermatovenerice : curs prouniv. / Vasile

Sturza, Mircea Betiu ; Univ. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testemitanu", Catedra Dermatovenerologice. - Chişinău : CEP Medicina, 2013. - 197, [2] p. - Bibliogr. : p. 197-198 (42 tit.). - ISBN 978-9975-113-95-3.

261. Supercomputer Center. Materials Design and Characterization Laboratory.

Activity report 2012 of the Materials Design and Characterization Laboratory, Supercomputer Center / Inst. for Solid State Physics, Univ. of Tokyo. - Tokyo : Inst. for Solid State Physics, 2013. - IV, 324 p.

262. 7 soluţii pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei. Moldova 2020 :

formulate de Guvernul Rep. Moldova. - S.l. : S.n., S.a. - 30 p.

263. Şonţu, Natalia. Problema globală a sărăciei : provocări, soluţii, priorităţi de gestiune / Natalia Şonţu, Victoria Trofimov. - Chişinău : IEFS, 2013. - 242 p. - Bibliogr. : p. 168-194 (402 tit.). - ISBN 978-9975-4381-9-3.

264. Şpac, Ion. Revista "Din trecutul nostru" (1933-1939) : cercetări bibliogr. şi informative / Ion Şpac ; coord. şt. : Aurelia Hanganu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală "Andrei Lupan". - Chişinău : Foxtrot, 2013. - 216 p. - ISBN 978-9975-120-16-6.

Page 24: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

265. Stirbu, Gigel Sorinel. Liberalismul românesc în anii 1930-1940 / Gigel Sorinel Ştirbu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2011. - 282 p. : il. - Bibliogr. : p. 271-278. - ISBN 978-973-45-0648-4.

266. Tămăzlâcaru, Andrei. Estetica romanţei : studiu în baza cărţii "Mi-e dor de-o seară

cu romanţe", aut. Galina Furdui / Andrei Tămăzlâcaru ; Uniunea Muzicienilor din Rep. Moldova. - Chişinău : "Notograt Prim", 2013. - 178 p. : il., note. - ISBN 978-9975-4431-9-7.

267. "Tehnici de motivare a studenţilor în procesul de învăţare a limbilor străine în condiţii de integrare europeană", colocviu şt.- practic. Materialele colocviului ştiinţifico-practic "Tehnici de motivare a studenţilor în procesul de învăţare a limbilor străine în condiţii de integrare europeană", 23 martie 2013 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Limbi şi Lit. Străine, Catedra Limbi German. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 137, [1] p. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-435-8.

268. Tehnologii informaţionale de la comunicare : îndrumar pentru lucrări de laborator. Partea 1 / Galina Brăguţa, Marina Bunescu, Elena Calmiş, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematica şi Informatică, Dep. Matematici Aplicate. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 98, [1] p. - ISBN 978-9975-71-403-7.

269. "Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele", conf. şt. intern. Culegerea

rapoartelor la conferinţa ştiinţifică internaţională prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la fondarea Universităţii Libere Internaţionale din Moldova "Tehnologii Informaţionale, Sisteme şi Reţele" ITSN - 2012, Chişinău, 15-17 oct. 2012 / Un. - Chişinău : ULIM, 2013. - 129 p. - Bibliogr. : p. 129 (7 tit.). - ISBN 978-9975-124-34-8.

270. Televca, Oleg. Curriculum la disciplina "Drept financiar" : ciclul I, licenţă / Oleg Televca, Nicolae Şova ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 23 p. - Bibliogr. : p. 18-20 (83 tit.). - ISBN 978-9975-71-437-2.

271. Teodor, Anatol. 14 calendare / Anatol Teodor ; au colab. : Cristina Teodor, Gleb Şolohov. - Chişinău : Pontos, 2013. - 17 p. - ISBN 978-9975-51-471-2.

272. Terzi, Dmitri. Previziune economică : suport de curs / Dmitri Terzi, Alexandru

Brăilă ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ştiinţe Econ., Catedra Contabilitate şi Informatică Econ. - Chişinău: CEP USM, 2013. - 111 [1] p. - Bibliogr. : p. 110-111 (27 tit.). - ISBN 978-9975-71-429-7.

273. Todea, Ana. Oameni de ştiinţă mureşeni : dicţionar biobibliografic : medicină,

farmacie, biologie, botanică, zoologie, economie, matematică, fizică, chimie, geologie, astronomie, tehnică, agricultură / Ana Todea, Maria Fulop, Monica Avram ; coord. şi cuv. înainte D. Poptamas ; Consiliul Judeţean Mureş, Bibl. Judeţeană Mureş. - Târgu-Mureş : Mediaprint SRL, 2004. - 477 p. : portr. - Bibliogr. : p. 437-465. - ISBN 973-0-03762-0.

274. Todea, Ana. Portrete mureşene : dicţionar biobibliografic : cultură, istorie,

filosofie, psihologie, teologie, sociologie, politică, armată, drept, pedagogie, etnologie, arte plastice, muzică, fotografie, teatru, film, sport / Ana Todea ; cuv. înainte Corina Teodor ; Consiliul Judeţean Mureş, Bibl. Judeţeană Mureş. - Târgu-Mureş : S.n., 2013. - 513 p. : portr. - Bibliogr. : p. 494-503. - ISBN 978-973-0-14068-2.

Page 25: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

275. ''Transport : economie, inginerie şi management'', conf. naţ. şt.-practică.

Conferinţa naţională ştiinţifico-practică cu participare internaţională ''Transport : economie, inginerie şi management'', Chişinău, 25-26 octombrie / Univ. Tenhică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Cat. : Inginerie şi Management în Transport. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2013. - 228 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-45-273-1.

276. Trif, Victoriţa. Profesia academică sau despre afacerea cunoaşterii / Victoriţa Trif. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 258 p. : il. - ISBN 978-606-16-0243-8.

277. Ţăranu, Cornel. Cântece fără răspuns : pentru bas, recitator, clarinet, cvartet de

coarde şi pian (cu percuţie ad libitum) : 1986-1988 : (Nichita Stănescu) / Cornel Ţăranu ; versiune fr. C. Ţăranu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2012. - 35 p. : note.

278. Ţopa, Tudor. Cuget făuritor / Tudor Ţopa ; red. şi coord. : Constantin Eţco. - Chişinău : Draghiştea, 2013. - 228 p. : fot. - ISBN 978-9975-4459-4-8.

279. Ţugulschi, Anatol. Bazele asigurărilor : curs univ. / Anatol Ţugulschi, Liviu Luca ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra "Finanţe şi Asigurări". - Chişinău : ASEM, 2013. - 215, [1] p. - Bibliogr. : p. 205-208. - ISBN 978-9975-75-661-7.

280. Ubeivolc, Vladimir. O nouă faţă a traficului de persoane : înţelegerea noilor tendinţe ale traficului de persoane în vederea educaţiei în randul adolescenţilor şi tinerilor : [man.] / Vladimir Ubeivolc, Veniamin Sazonov ; trad. din rusă V. Cusursuz, M. Cusursuz. - Chişinău : Începutul vieţii, 2013. - 53, [2] p. - (Transformare). - Bibliogr. : p. 51-53 (22 tit.). - ISBN 978-9975-4359-5-6.

281. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii

Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. şt. intern. "Agricultura modernă - realizări şi perspective", consacrat aniversării de 80 de ani de la infiinţarea UASM. Vol. 32. Contabilitate / Univ. Agrară de Stat din. - Chişinău : UASM, 2013. - 210 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-244-6.

282. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii

Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. şt. intern. "Agricultura modernă - realizări şi perspective", consacrat aniversării de 80 de ani de la înfiinţarea UASM. Vol. 33. Cadastru şi drept / Univ. Agrară de Stat. - Chişinău : UASM, 2013. - 286 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-245-3.

283. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice ale Universităţii

Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. şt. intern. "Agricultura modernă - realizări şi perspective", consacrat aniversării de 80 de ani de la înfiinţarea UASM. Vol. 34. Zootehnie şi biotehnologii / Univ. Agrară de Stat. - Chişinău : UASM, 2013. - 458 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-64-246-0.

284. Universitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrari ştiinţifice ale Universităţii

Agrare de Stat din Moldova : materialele simp. şt. intern. "Agricultura modernă - realizări şi perspective", consacrat aniversării de 80 de ani de la înfiinţarea UASM. Vol. 35.

Page 26: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Medicina veterinară / Univ. Agrară de Stat. - Chişinău : UASM, 2013. - 236, [4] p. - Bibliogr. la sfarsitul art. - ISBN 978-9975-64-247-7.

285. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Republica Moldova. Catedra de Gimnastică. Catedra de gimnastică, 1968-2013 : compendiu aniversar : [consacrat celor 45 de ani de activitate ped. a Catedrei de gimnastică] / culegere, select., red. : Teodor Grimalschi, Victor Buftea ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Catedra de Gimnastică. - Chişinău : S.n., 2013. - 105, [3] p. : fot. - ISBN 978-9975-4476-3-8.

286. Van Smaalen, Sander. Incommensurate crystallography / Sander van Smaalen. -

Oxford : Oxford University Press, 2012. - XII, 270 p. - (IUCr monographs on crystallography; 21). - ISBN 978-0-19-857082-0.

287. Vassu, Tatiana. Genetica şi inginerie genetică : note de curs / Tatiana Vassu,

Ileana Stoica, Ortansa Csutak. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2010. - 214 p. : il. - Bibliogr. : p. 207-214 (185 tit.). - ISBN 978-973-737-846-0.

288. "Viitorul ne aparţine", conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor. Viitorul ne aparţine : conf. şt. a studenţilor şi masteranzilor, Ed. a 3-a, Chişinău, 26 apr. 2013 : teze / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. şt. : Maria Duca, ... ; resp. ed. : Gheorghe Bobina. - Chişinău : Biotehdesigh, 2013. - 138 p. - Texte : lb. rom., engl., rusa. - ISBN 978-9975-4122-0-9.

289. Vinereanu, Maria. Redescoperă muşcata : ghid practic pentru cultura muşcatelor / Maria Vinereanu. - Bucureşti : Ceres, 2011. - 188 p. : il. + 16 planşe. - (Caleidoscop). - Bibliogr. : p. 188. - ISBN 978-973-40-0892-6.

290. Vîrţanu, Tudor. De trecut îmi amintesc... : [versuri] : opinii despre filozofia

existenţei, exprimate sub forma de poezie, însă nu şi sub forma de stil poetic / Tudor Virtanu (Basarabeanul). - Chişinău : Sirius, 2013. - 204 p. - ISBN 978-9975-57-099-2.

291. Wilser, Jeff. Maximele Masculinităţii : 100 de reguli după care trebuie să se

ghideze orice bărbat adevărat / Jeff Wilser ; trad. Cătălin Pena ; Red. Daniel Voicea. - Bucureşti : House of Guides Publishing Grup, 2012. - 280 p. - ISBN 978-606-8403-23-6.

292. Ludmila Zastavniţchi-Şeremet : pictură : [album] / text : Liviu Hâncu ; red. Vasile

Malaneţchi ; cop. Alexandru Ermurache ; foto : Gelu Negură. - Chişinău : Bons Offices, 2013. - 63 p. : il. color. - ISBN 978-9975-80-325-0.

293. Ziegler, Christian. Deceptive beauties : the world of wild orchids / Christian

Ziegler ; foreword by Natalie Angier ; with an introduction by Michael Pollan. - Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2011. - 183, [1] p. : il. color. - Bibliogr. : p. 170. - ISBN 978-0-226-98297-7.

294. Американцы - члены Императорской Академии Наук / сост. Н. А.

Сидоренко ; науч. рук. В. П. Леонов ; Библиотека Рос. Акад. Наук. - Санкт-Петербург : БАН ; Альфарет, 2010. - 412 с. : портр., ил. - ISBN 978-5-336-00111-2.

295. Андрианова, М. Д. Авторские стратегии в романной прозе Андрея Битова /

М. Д. Андрианова ; отв. ред. : А. В. Успенская ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2011. - 198 с. - Библиогр. : с. 188-197 (224 назв.).

Page 27: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

296. Армяник, Александр. Налоговое право : дидакт. материал : цикл I (Лиценциат) / Александр Армяник, Алина Кодряну, Еуджен Попович ; Молд. Экон. Акад. - Кишинэу : Изд-во МЭА, 2013. - 146, [1] с. - Библиогр. : с. 144-146 (23 назв.). - ISBN 978-9975-75-655-6.

297. Арнаутов, Владимир Иванович. Введение в теорию топологических групп / В. И. Арнаутов, Г. Н. Ермакова. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 215 с. - Библиогр. : с. 215 (21 назв.). - ISBN 978-9975-76-103-1.

298. Археографический ежегодник за 2009-2010 годы / РАН, Отд-ние Ист.-

Филол. Наук ; Археограф. Комис., Фед. Архив. Агентство ; отв. ред. С. О. Шмидт. - Москва : Наука, 2013. - 526, [2] с. - ISBN 978-5-02-037565-9.

299. Археологическая литература стран СНГ : библиогр. указатель. 1992-1994 /

сост. : Л. М. Всевиов : РАН, Б-ка Акад. Наук, Ин-т Истории Матер. Культуры. - Санкт-Петербург : БАН, 2012. - 431 с. - ISBN 978-5-336-00138-9.

300. Аэрокосмический мониторинг объектов нефтегазового комплекса = Aerospace monitoring of oil and gas facilities / под ред. В. Г. Бондура ; РАН, Федеральное Гос. Бюджетное Науч. Учреждение, Науч.-Исслед. Ин-т Аэрокосмического Мониторинга "Аэрокосмос". - Москва : Научный мир, 2012. - 558 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91522-316-4.

301. Бакал, Петру. География туризма : (учеб. пособие) / Петру Бакал ; Молд.

Экон. Акад., Каф. Экон. Мысли, Демографии и Геоэкономики. - Кишинэу : Изд-во МЭА, 2013. - 230 с. : фот., карты. - Библиогр. : с. 177-178 (52 назв.). - ISBN 978-9975-75-652-5.

302. Баки, Рут. Начать сначала = To begin in the beginning / Рут Баки. - Б.м. : Изд-

во Мин. Обороны Израиля, 1993. - 268 с. : фот. - ISBN 965-05-0685-3.

303. Банк, Борис Владимирович. Избранное / Борис Владимирович Банк ; сост. : А. Н. Ванчеев, В. С. Крейденко ; Б-ка РАН ж Санкт-Петербургский Ун-т Культуры и Искусств. - Санкт-Петербург : БАН, 2011. - 427 с. : ил. - ISBN 978-5-336-00122-8.

304. Баранов, Николай Николаевич. Нетрадиционные возобновляемые источники и методы преобразования их энергии / Николай Николаевич Баранов. - Москва : Издатедьский дом МЭИ, 2011. - 216 с. - Библиогр. : с. 214-216. - ISBN 978-5-38300751-1.

305. Беккер, Михаил. Зажги свечу в день победы / Михаил Беккер. - Кишинев :

Центральная Типография, 2002. - 464 с. : факсимиле. - ISBN 9975-78-205-1.

306. Белоглазов, Иннокентий Николаевич. Обработка информации в иконических системах навигации, наведения и дистанционного зондирования местности / И. Н. Беорглазов, С. Н. Казарин, В. В. Косьянчук. - Москва : Физматлит, 2012. - 368 с. - Библиогр. : с. 359-367. - ISBN 978-5-94052-220-1.

307. Бессарабский вопрос и образование Приднестровской Молдавской

Республики : сборник официальных документов / Приднестровский Гос.-Корпорпативный Ун-т им. Г. Г. Шевченко, Еауч.-Исслед. Лаборатория по истории

Page 28: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

приднестровского региона ; ред. : В. Н. Яковлев,. - Тирасполь : РИО ПГКУ, 1993. - 191 с.

308. Библиотека М. В. Ломоносова : научное описание рукописей и печатных

книг / сост. : А. Е. Карначев, И. Н. Лебедева, Е. А. Савельева ; Sirkka Havu ; Библиотека РАН ; отв. ред. : И. М. Беляева. - Москва : Изд-во "Ломоносов", 2010. - 280 с. : факс. - ISBN 078-591678-091-8.

309. Благородний вимiр наукового подвижництва : зб. наук. праць / НАН

Украiни, Iн-т Лiтератури iм. Т. Г. Шевченка ; гл. ред. М. Г. Жулинський. - Киiв : Наукова думка, 2012. - 268, [3] с. - Библиогр. : с. 253-265 (255 назв.) и в конце ст. - ISBN 978-966-00-1168-7.

310. Богданов, Юрий Федорович. Очерки о биологах второй половины XX века / Юрий Федорович Богданов. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 508 с. : ил., портр. - ISBN 978-5-87317-806-3.

311. Бурлаку, Мануела. Экономическая информатика : MS Acces : учеб. пособие /

Мануела Бурлаку ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Информационные Технологии". - Кишинев : Изд-во МЭА, 2013. - 287, [1] с. - Библиогр. : с. 287 (10 назв.). - ISBN 978-9975-75-648-8.

312. Бурлаку, Мануела. Экономическая информатика : MS Excel : учеб. пособие /

Мануела Бурлаку ; Молд. Экон. Акад., Каф. "Информационные Технологии". - Кишинев : МЭА, 2013. - 187, [1] с. - Библиогр. : с. 187 (11 назв.). - ISBN 978-9975-75-647-1.

313. Бурлачук, Леонид Фокич. Психодиагностика : учеб. для вузов / Л. Ф.

Бурлачук. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 384 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр. : с. 345-374. - ISBN 978-5-91180-841-9.

314. В защиту науки : бюллетень. № 12 / сост. : Е. Б. Александров, Ю. Н. Ефремов ; Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. - Москва : Наука, 2013. - 144 с. : ил. - Библиогр. : с. 142 (9 назв.). - ISBN 978-5-02-038118-6.

315. Вавилов, Николай Иванович. Этюды по истории генетики / Николай Иванович Вавилов ; под ред. И. А. Захарова-Гезехуса ; РАН, Ин-т Общей Генетики им. Н. И. Вавилова ; Архив РАН. - Москва : Новый Хронограф, 2012. - 160 с. : ил. - ISBN 978-5-94881-203-8.

316. Вакуумная дуга : источники плазмы, осаждение покрытий, поверхностное

модифицирование / И. И. Аксенво, А. А. Андрейе, В. А. Белоус, ... ; под ред. И. И. Аксенова ; НАН Украины, Харьков. Физ.-Техн. Ин-т, Ин-т Физики Твердого Тела Материаловедения и Технолог. - Киев : Наукова думка, 2012. - 726, [2] с. : ил. - Библиогр. : с. 666-719. - ISBN 978-966-00-1134-2.

317. Вассерман, Александр. Доза любви / Александр Вассерман. - Кишинэу : Elan-Poligraf, 2013. - 315 с. - ISBN 978-9975-66-354-0.

318. Вентура, Гуглиельмо. Искусство криогеники. Низкотемпературная техника в физическом эксперименте, промышленных и аэрокосмических приложениях : пер.

Page 29: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

с англ. / Г. Вентура, Л. Ризегари ; под ред. Л. П. Межова-Деглина. - Долгопрудный : Издательский Дом "Интелект", 2011. - 332, [4] с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-91559-040-2.

319. Византийский временник : ежегодник. Т. 71(96) / отв. ред. С. П. Карпов ;

РАН, Ин-т Всеобщей Истории. - Москва : Наука, 2012. - 368, [8] с. - ISBN 978-5-02-038034-9.

320. Вислобокова, Иннэсса Анатольевна. История большерогих оленей (Megacerini, Cervidae, Artiodactyla) / И. А. Вислобокова ; отв. ред. : А. В. Лопатин ; РАН, Палентол. Ин-т им. А. А. Борисяка, Рос. Фонд Фундам. Исследований. - Москва : ГЕОС, 2012. - 103 с. : ил. - (Палеонтологический Ин-т. Труды; Т. 293). - Библиогр. : с. 91-100. - ISBN 978-5-89118-598-2.

321. Война. Юг. Перелом (лето 1942 - осень1943 гг.) = The War. South. Turning

point (summer 1942 - autumn 1943) / Г. Г. Матишов, В. И. Афанасенко, Е. Ф. Кринко, Т. Г. Курбат ; РАН, Южный Науч. Центр, Ин-т Социально-Экономических и Гуманитарных Исследований. - Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2012. - 284 с. : ил. - Библиогр. : с. 272-278. - ISBN 978-5-4358-0033-3.

322. Высокореакционные интермедиаты / А. В. Акимов, С. Е. Боганов, Е. М. Глебов, ... ; под ред. М. П. Егорова, М. Я. Мельникова. - Москва : Изд-во Московского ун-та, 2011. - 297, [6] с. - (80-летию академика О. М. Нефедова посвящается). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-211-06250-4.

323. Галкин, Сергей Владимирович. Гидротермальные экосистемы Мирового

океана : исследования с глубоководных обитаемых аппаратов "Мир" / Сергей Владимирович Галкин, Анатолий Михайлович Сагалевич ; РАН, Ин-т Океанологии им. П. П. Ширшова ; РФФИ. - Москва : ГЕОС, 2012. - 144 с.+ 80 с. : ил. - Библиогр. : с. 125-142. - ISBN 978-5-89118-583-8.

324. Генкал, Сергей Иванович. Диатомовые водоросли озер юга и севера Восточной Сибири / С. И. Генкал, Н. А. Бондаренко, Л. А. Щур ; РАН, Ин-т Биологии Внутренних Вод, Лимнологический Ин-т СО РАН, Ин-т Вычислит. Моделирования СО РАН. - Рыбинск : Изд-во ОАО "Рыбинский Дом печати", 2011. - 70, [2] с., [63] с. ил. - Библиогр. : с. 50-56. - ISBN 978-5-88697-221-4.

325. Геоэкология Украинского сектора глубоководной зоны Черного моря =

Geoecology of the Ukrainian sector deep-sea zone of the Black sea / В. А. Емельянов, А. А. Пасынков, Л. А. Пасынкова, Л. А. Прохорова ; отв. ред. А. Ю. Митропольский ; НАН Украины, Ин-т Геологических Наук. - Киев : Академпериодика, 2012. - 350 c. : 2 ил. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-966-360-216-5.

326. Грэй, Джеймс. Передвижение животных = Animal locomotion / Джеймс Грэй

: пер. с англ. Е. И. Фукаловой. - Москва ; Ижевск : Ижевский ин-т компьютерных исследований, 2011. - 556 с. - Библиогр. : с. 521-541 (312 назв.). - ISBN 978-5-93972-876-8.

327. Губер, Ю. Е. Организационный и операционный менеджмент : учеб.

пособие. Ч. 4. Управленческие проблемы / Ю. Е. Губер, В. Ф. Чебан, Н. В. Старцева-Сенникова ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии в Механике и

Page 30: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Транспорта, Каф. Инженерии и Менеджмента на Транспорте. - Кишинэу : "Tehnica-UTM", 2013. - 51 с. - Библиогр. : с. 51 (7 назв.). - ISBN 978-9975-45-271-7.

328. Гумовський, Олексiй Васильович. Iздцi родини Eulophidae (Hymenoptera :

Chalcidoidea) : систематика, морфологiя i бiологiчнi особливостi / О. В. Гумовський ; НАН Украiна, Iн-т Зоологii iм. I. I. Шмальгаузена. - Киiв : Наукова думка, 2012. - 213, [2] с., [16] л. ил. цв. : ил. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр. : с. 193-210. - ISBN 978-966-00-1275-2.

329. Давыдов, Михаил Абрамович. Всероссийский рынок в конце XIX - начале XX вв. и железнодорожная статистика / Михаил Абрамович Давыдов ; Рос. Гос. Гуманитарный Ун-т. - Санкт-Петербург : Алегейя, 2010. - 830 с. - ISBN 978-5-91419-056-6.

330. Дегазация Земли и генезис нефтегазовых месторождений : к 100-летию со

дня рождения П. Н. Кропоткина / отв. ред. А. Н. Дмитриевский, Б. М. Валяев ; РАН, Отд-ние наук о Земле, Ин-т Проблем Нефти и Газа. - Москва : ГЕОС, 2012. - 516 с. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-89118-599-9.

331. Дегтярев, Кирилл Евгеньевич. Тектоническая эволюция раннепалеозойских

островодужных систем и формирование континентальной коры каледонид Казахстана / К. Е. Дегтярев ; РАН, Геол. Ин-т. - Москва : ГЕОС, 2012. - 289, XVI c. - (Геологический Институт. Москва. Труды; Вып. 602). - Библиогр. : с. 277-288. - ISBN 978-5-89118-571-5.

332. Дунаева, Н. В. Удельные крестьяне как субъекты права Российской

империи : (конец XVIII-первая половина XIX в.) : историко-правовое исследование / Н. В. Дунаева ; РАН, Библиотека Рос. Акад. Наук. - Санкт-Петербург : БАН, 2006. - 284 с. - Библиогр. : с. 266-278. - ISBN 5-336-00095-7.

333. Дьяченко, Елена Дмитриевна. Информационно-библиотечный совет РАН :

100 лет служения Академии Наук : 1911-2011 / Елена Дмитриевна Дьяченко ; РАН, Информационно-Библиотечный Совет, Библиотека РАН ; науч. рук. В. П. Леонов ; отв. ред. Н. В. Колпакова. - Cанкт-Петербург : БАН, 2011. - 362 с. - Библиогр. : с. 339-345. - ISBN 978-5-336-00118-1.

334. Евсеев, Владимир Валерьевич. Центральная Азия : внутренние и внешние угрозы, 1991-2011 / Е. В. Евсеев ; РАН. - Москва : Наука, 2012. - 357, [2] с. - Библиогр. : с. 331-358 (392 назв.). - ISBN 978-5-02-038004-2.

335. Експертиза цiнностi документних пам'яток : программа та навчально-

методичнi матерiали до курсу для студ. з напряму "Книгознавство бiблiотекознавство i бiблiографiя" / авт.-уклад. I. Я. Лосiевський ; Харк. Держ. Акад. Культури, Харк. Держ. Наук. Бiблiотека. - Харкiв : Сага, 2013. - 312 с. - ISBN 978-617-575-068-1.

336. Жариков, Вилен Андреевич. Избранные труды : в 2-х т.. Т. 1 / В. А. Жариков ; РАН, Ин-т Эксперим. Минералогии. - Москва : Наука, 2011. - 400 с., [9] л. фот. - Библиогр. : с. 378-380. - ISBN 978-5-02-036948.

Page 31: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

337. Жариков, Вилен Андреевич. Избранные труды : в 2-х т.. Т. 2 / В. А. Жариков ; РАН, Ин-т Эксперим. Минералогии. - Москва : Наука, 2012. - 349, [3] с. - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-02-036949-8.

338. Жереги, Алексей. Гармония супружеской и сексуальной жизни. Т. 1. Кн. 1 / Алексей Жереги. - Кишинев : Б.и., 2013. - 160 с. - (Энциклопедия мудрости : мысли, изречения, афоризмы, добрые советы мудрых людей всех времен в 42-х т.). - ISBN 978-9975-4475-7-7.

339. Иванов, Всеволод. Тайное тайных / Всеволод Иванов ; изд. подгот. Е. А.

Папкова ; РАН. - Москва : Наука, 2012. - 568 с., [8] л. фот. - (Литературные памятники). - ISBN 978-5-02-037546-8.

340. Иванов, Олег Витальевич. Оболочечные моды волоконных световодов и длиннопериодные волоконные решетки / О. В. Иванов, С. А. Никитов. - Москва : Физматлит, 2012. - 252 с. - Библиогр. : с. 230-252 (330 назв.). - ISBN 978-5-9221-1393-9.

341. Информационное обеспечение науки : новые технологии : сб. науч. тр. / ред.

: Н. Е. Каленов. - Москва : БЕН РАН, 2005. - 306 с. - Библиогр. в конце ст.

342. Информационное обеспечение науки : новые технологии : сб. науч. тр. / ред. : Н. Е. Каленов. - Москва : Научный мир, 2009. - 342 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91522-124-5.

343. Информационное обеспечение науки : новые технологии : сб. науч. тр. / ред.

: Н. Е. Каленов. - Москва : Научный мир, 2011. - 354 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91522-323-2.

344. Иорданов, Федор Иванович. Записки ректора и профессора Академии художеств Федора Ивановича Иордана / Ф. И. Иорданов ; сост., авт. вступ. ст. и примеч. : Н. С. Беляев ; науч. ред. : Г. В. Бахарева ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2012. - 383 с. : ил. - ISBN 5-336-00142-6.

345. Ищенко, Анатолий Алексанрович. Дифракция электронов : структура и

динамика свободных молекул и конденсированного состояния вещества / А. А. Ищенко, Г. В. Гиричев, Ю. И. Тарасов. - Москва : Физматлит, 2012. - 615 с. - ISBN 978-5-9221-1447-9.

346. Канторович, Леонид Витальевич. Математико-экономические работы : избр. работы / Л. В. Канторович. - Москва : Наука, 2011. - 756, [3] с. - ISBN 978-5-02-01976-4.

347. Картан, Эли Жозеф. Геометрия римановых пространств / Э. Картан ; пер. Г.

Н. Бермана, Л. Б. Вертгейма ; под ред. И. Х. Сабитова. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2012. - 432 с. - Библиогр. : с. 427-431 (70 назв.). - ISBN 978-5-4344-0085-5.

348. Каталог книг личной библиотеки М. В. Ломоносова : в библиотеке Рос.

акад. наук и других учреждениях Санкт-Петербурга / сост. : А. Е. Карначев, И. Н. Лебедева, Е. А. Савельва ; отв. ред. : И. М. Беляева ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург :

Page 32: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

БАН, 2011. - 184 с. + 50 с. : ил.. факс. - Библиогр. : с. 162-165. - ISBN 978-5--336-00128-0.

349. Каталог книжных выставок, посвященных 300-летию со дня рождения М. В.

Ломоносова / сост. : С. И. Зенкович, А. Е. Карначев, Т. В. Кульматова, ... ; РАН, Б-ка Рос. Акад. Наук. - Санкт-Петербург : БАН, 2011. - 102 с., 1 с. : портр.

350. Катанин, Андрей Александрович. Модельные подходы к магнетизму двумерных зонных систем / А. А. Катанин, В. Ю. Ирхин, П. А. Игошев. - Москва : Физматлит, 2013 (об. тит. л. 2012). - 175, [1] с. - Библиогр. : с. 169-175 (198 назв.). - ISBN 978-5-9221-1425-7.

351. М. В. Келдиш та украiнська наука : до 100-рiччя вiд дня народження вченого

= М. В. Келдыш и украинская наука / авт.-уклад. О. С. Онищенко, ... ; отв. ред. Б. Е. Патон, ... ; НАН Украiни, Нац. Бiблiотека Украiни iм. В. I. Вернадського. - Киiв : Академперiодика, 2011. - 272 с. : + 12 с. фот. - Бiблiогр. праць М. В. Келдиша : с. 253-270. - ISBN 978-966-360-163-2.

352. Кириллические издания Отдела редкой книги БАН. 1493-1600 : каталог / сост. : М. Ю. Гордеева, А. А. Романова ; отв. ред. : Е. А. Савельева ; РАН, Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2010. - 170 с. : факс. - Библиогр. : с. 164-169. - ISBN 978-5-336-00118-1.

353. Кляцкин, Валерий Исаакович. Очерки по динамике стохастических систем /

Валерий Исаакович Кляцкин ; РАН, Ин-т Физики Атмосферы им. А. М. Обухова. - Москва : КРАСАНД, 2012. - 448 с. - (Синергетика от прошлого к будущему; № 59). - Библиогр. : с. 432-437 (87 назв.). - ISBN 978-5-306-00434-4.

354. Князева, Татьяна Петровна. Миллион цветов для красоты нашего дома / Т.

П. Князева, Д. В. Князева. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2013. - 208 с. : ил. цв. - (Цветоводство). - ISBN 978-5-373-02715-1.

355. Конт, Робер. Метод Пенлеве и его приложения = The Penleve handbook / Робер Конт ; Мишлен Мюзетт ; пер. с англ. Т. В. Рамодановой. - Москва ; : НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2011. - 340 с. - Библиогр. : с. 280- 315. - ISBN 975-5-93972-883-6.

356. Корогодин, Владимир Иванович. Феномен жизни : избр. тр. : в 2-х т.. Т. 1 /

В. И. Корогодин ; Объед. Ин-т Ядерных Исслед. ; Мед. Радиол. Науч. Центр Минздравсоцразвития РФ. - Москва : Наука, 2010. - 433, [2] с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-02-036705-0.

357. Корогодин, Владимир Иванович. Феномен жизни : избр. тр. : в 2-х т.. Т. 2 /

В. И. Корогодин ; Объед. Ин-т Ядерных Исслед. ; Мед. Радиол. Науч. Центр Минздравсоцразвития РФ. - Москва : Наука, 2012. - 400 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-02-037960-2.

358. "Короленкiвськi читання 2012". "Взаемодiя та партнерство бiблотек у

регiональному iнформцiйному пространствi", наук.-практ. конф. Короленкiвськi читання 2012. "Взаемодiя та партнерство бiблотек у регiональному iнформцiйному пространствi" : матерiали 15 всеукраiнськоi наук.-паркт. конф., м. Харкiв, 11

Page 33: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

жовтня 2012 р. / Харкiв. Держ. Наук. Б-ка iм. В. Г. Короленка ; Харкiв. Держ. Акад. - Харкiв : Б.и., 2013. - 285 с.

359. Крупеников, Игорь Аркадьевич. История почвоведения в Молдове / И. А. Крупеников, Д. М. Балтянский ; АН Молдовы, Ин-т Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв им. Н. А. Димо, Ин-т Энцикл. Исследований. - Кишинэу : Bons Offices, 2013. - 294, [2] с. : фот., портр. - Библиогр. : с. 274-288 (249 назв.). - ISBN 978-9975-4307-2-2.

360. Кузьмин, Сергей Львович. Земноводные бывшего СССР / С. Л. Кузьмин ; РАН, Ин-т Проблем Экологии и Эволюции им. А. Н. Северцова. - Изд. 2-е, перераб. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 369, [1] с. + 1 CD-rom : ил. цв. - Библиогр. : с. 284-327. - ISBN 978-5-87317-871-1.

361. Лазеры на самоограниченных переходах атомов металлов-2 . Т. 2 / В. М.

Батенин, П. А. Бохан, В. В. Бучанов, ... ; под общ. ред. В. М. Батенина. - Москва : Физматлит, 2011. - 616 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9221-1298-7.

362. Левин, Борис Вульфович. Сейсмичность Тихоокеанского региона :

выявление глобальных закономерностей / Борис Вульфович Левин, Елена Васильевна Сасорова ; РАН, Ин-Т Морской Геологии и Геофизики ДВО Ран ; Ин-т Океанологии им. П. П. Ширшова РАН. - Москва : Янус-К, 2012. - 307 с. - Библиогр. : с. 300-307. - ISBN 978-5-8037-0552-9.

363. Левич, Александр Петрович. Искусство и метод в моделировании систем : вариационные методы в экологии сообществ, структурные и экстремальные принципы, категории и функторы / А. П. Левич. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2012. - 728 с. - Библиогр. : с. 706-728. - ISBN 978-5-4344-0048-0.

364. Леонов, Валерий Павлович. Библиотека Академии Наук : опыт биографии /

В. П. Леонов ; РАН, Б-ка РАН. - Москва : Наука, 2013. - 200 с., [8] л. фот. - ISBN 978-5-02-038070-7.

365. Леонов, Валерий Павлович. Судьба библиотеки в России : роман-

исследование / Валерий Павлович Леонов ; РАН, Б-ка РАН. - Изд. 2-е. - Санкт-Петербург : БАН, 2001. - 416 с. - ISBN 5-201-00247-1.

366. Леонов, Юрий Георгиевич. Камень - ножницы - бумага : сб. эссе / Ю. Г.

Леонов ; РАН. - Москва : Наука, 2012. - 366, [2] с., [7] л. фот. - (Наука. Мировоззрение. Жизнь). - ISBN 978-5-02-037534-5.

367. Летопись Библиотеки Российской Академии Наук . Т. 1. 1714-1900 / отв.

сост. Г. В. Головко ; науч. рук. В. П. Леонов ; отв. ред. Н. В. Колпакова ; РАН, Библиотека. - Санкт-Петербург : БАН, 2004. - 416 с. - Библиогр. : с. 401-410. - ISBN 5-336-00047-7.

368. Ли, Софус. Теория групп преобразований. Ч. 2 / Софус Ли ; при содействии Фридриха Энгеля ; пер. с нем. Л. А. Фрай ; под ред. А. В. Болсинова. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-4344-0057-2.

Page 34: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

369. Литвин, Володимир Михайлович. Iсторiя Украiни : пiдручник / Володимир Литвин. - Киiв : Наукова думка, 2006. - 726, [2] с. - ISBN 966-00-0580-6.

370. Литература о М. Горьком. 1996-2000 : материалы к библиографии / БАН,

Ин-т Русской Литературы (Пушкинский Дом) РАН ; сост. Е. Б. Валуйская ; отв. ред. Г. В. Бахарева. - Санкт-Петербург : БАН, 2011. - 178 с. - ISBN 978-5-336-00125-9.

371. Литература о М. Ю. Лермонтове 2002-2006 : библиогр. указатель / сост. : Н. С. Беляева ; отв. ред. : Г. В. Бахарева ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2012. - 322 с. - ISBN 978-5-336-00136-5.

372. Лицейский научно- методический вестник . № 16 / сост. : О. В. Абрамова, Г. А. Райко ; Теорет. Лицей им. А. С. Пушкина. - Кишинэу : Б.и., 2013. - 232 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-4246-2-2.

373. Логунов, Анатолий Алексеевич. Релятивистская теория гравитации / А. А.

Логунов. - Изд. 3-е, перераб. - Москва : Наука, 2012. - 320 с. - Библиогр. : с. 301-308 (94 назв.). - ISBN 978-5-02-038456-9.

374. Лопухин, Иван Владимирович. Записки сенатора И. В. Лопухина / Иван Владимирович Лопухин ; [предисл. Искандера[А. И. Герцена] ; АН СССР, Ин-т Истории СССР. - Москва : Наука, 1990. - V111, 211, [5] с. - (Россия XVIII cт. в изд. вольной рус. тип. A. И. Герценa и Н. П. Огарева). - ISBN 5-02-009547-8.

375. Лупповские чтения. Третьи Лупповские чтения, Санкт-Петербург, 12 мая

2010 г. : доклады и сообщения / сост. : П. И. Хотеев ; отв. ред. В. П. Леонов ; РАН, Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2011. - 189 с. : ил., 1 с. : портр. - ISBN 978-5-336-00124-2.

376. Магунов, Александр Николаевич. Спектральная пирометрия / А. Н. Магунов. - Москва : Физматлит, 2012. - 248 с. - Библиогр. : с. 234-248. - ISBN 978-5-9221-1385-4.

377. Макиавелли, Никколо. Государь / Никколо Макиавелли. - Москва : Планета, 1990. - 80 с. - (Мозаика политичесой мысли). - ISBN 5-85250-432-7.

378. Матевски, Матеjа. Пофалба на помненьето : есеj, критика, запис / Матеjа

Матевски ; Македонска Акад. на Науките и Уметности. - Скопjе : МАНУ, 2010. - 417, [2] c. - ISBN 978-608-203-049-4.

379. Мамфорд, Дэвид. Ожерелье Индры. Видение Феликса Клейна / Дэвид Мамфорд, Дэвид Райт, Кэролайн Сирис ; рис. Ларри Гоник ; пер. с англ. под ред О. В. Шварцмана. - Москва : МЦНМО, 2011. - 416 с. : ил. - ISBN 978-5-94057-800-0.

380. Мерер, Хельмут. Диффузия в твердых телах = Diffusion of solids / Хельмут Мерер ; пер. с англ. под ред. Е. Б. Якимова, В. В. Аристова. - Долгопрудный : Издательский Дом "Интеллект", 2011. - 536 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-91559-067-9.

Page 35: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

381. Месяц, Геннадий Андреевич. Взрывная электронная эмиссия / Г. А. Месяц. - Москва : Физматлит, 2011. - 280 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-94052-207-2.

382. Молекулярно-генетические и биохимические методы в современной

биологии растений / ред. : Вл. В. Кузнецов, В. В. Кузрнецов, Г. А. Романов. - Москва : БМНОМ. Лаборатория знаний, 2011. - 488 с. - (Методы в биологии). - Библиогр. : с. 482-483. - ISBN 978-5-9963-4738-8.

383. Мошин, Октавиан. Протоирей Михаил Чакир : служение Богу и ближним : к

75-летию мо дня кончины / Октавиан Мошин, Виктор Копущу ; Митрополия Молдовы ; Науч.-Исслед. Центр Гагаузии им. М. В. Маруневич. - Chisinau : Cuvintul-ABC, 2013. - 124 c. : фот. - ISBN 978-9975-4496-2-5.

384. Мышление ученого вчера и сегодня : моногр. / под ред. Л. А. Марковой ; РАН, Ин-т Философии. - Москва : Альфа-М, 2012. - 350, [1] с. - (Б-ка журнала "Эпистемология & философия науки"). - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-98281-314-5.

385. Нацiональна Академiя Наук Украiни. Перiодичнi видання Нацiональноi

Академii Наук Украiни 2012 / упоряд. : М. В. Язвинська. - Киiв : Академперiодика, 2012. - 680 с. - ISBN 978-966-360-215-8.

386. Неотектоника, современная геодинамика и сейсмическая опасность Сирии / В. Г. Трифонов, А. Е. Додонов, Д. М. Бачманов, ... ; РАН, Геол. Ин-т. - Москва : ГЕОС, 2012. - 215, [1] с., [2] отд. л. карт. : ил. - (Геологический Институт. Москва. Труды; Вып. 598). - Библиогр. : с. 193-204. - ISBN 978-5-89118-597-5.

387. Новости систематики высших растений . Т. 43 / РАН, Ботан. Ин-т им. В. Л.

Комарова. - Москва ; Санкт-Петербург : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-87317-840-7.

388. Новые технологии в информационном обеспечении науки : сб. науч.тр. / ред.

: Н. Е. Каленов. - Москва : Научный мир, 2007. - 314 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-589-176-466-8.

389. Нуклеиновые кислоты : от А до Я : пер. с англ. / Б. Аппель, Б. И. Бенеке, Я. Бененсон, ... ; ред. С. Мюллер ; пер. с англ. А. А. Синюшина, Ю. В. Киселевой ; под ред. А. А. Быстрицкого, Е. Г. Григорьевой. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 413 с. : ил. - Библиогр. : с. 409-412. - ISBN 978-5-9963-0376--2.

390. О России и русской философской культуре : философы рус., послеокт.

зарубежья / сост. М. А. Маслин ; АН СССР, Науч. Совет по пробл. рус. культуры. - Москва : Наука, 1990. - 528 с. - Библиогр. в примеч. : с. 490-518. - ISBN 5-02-008117-5.

391. Оленин, Алексей Николаевич. Избранные труды по истории и деятельности Императорской Академии Художеств / Алексей Николаевич Оленин ; сост. : Н. С. Беляев ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2010. - 142 с., 8 с. : ил. - ISBN 978-5-336-00108-2.

392. Оришич, Анатолий Митрофанович. Актуальные проблемы физики лазерной резки металлов / А. М. Оришич, В. М. Фомин ; РАН, Ин-т Теоретической и

Page 36: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Прикладной Механики им. С. А. Христиановича : отв. ред. : А. М. Шалагин. - Новосибирск : Иэд-во СО РАН, 2012. - 175 с. : ил. - Библиогр. : с. 164-174 (162 назв.). - ISBN 978-5-7692-1212-3.

393. Память бессмертна : [очерки военных лет, мемориальные списки погибших]

/ авт.-сост. : М. Беккер ; ред. В. Попова. - Кишинев : Центральная Типография, 2000. - 319 с. : ил., портр. - ISBN 9975-78-054-7.

394. Б. Е. Патон : 50 рокiв на чолi Академii = Б. Е. Патон : 50 лет во главе

Академии / Нац. Академiя Наук Украiни. - Киiв : Академперiодика, 2012. - 776 с. : ил., фот., портр. - ISBN 978-966-360-189-2.

395. "Персональна та бiобiблiографiя в технологiях управлiння знаннями",

мiжнар. семiнар-тренiнг. Персональна та бiобiблiографiя в технологiях управлiння знаннями : матерiали мiжнар. семiнару-тренiнгу, Харкiв, 4 квiтня 2013 р. / уклад. : Людмила Володимирiвна Глазунова, Надiя Iванiвна Полянська ; Харкiв. Держ. Б-ка iм. В. Г. Короленка. - Харкiв : Б.и., 2013. - 151 с.

396. Петри, Олаус. Шведская хроника / Олаус Петри ; пер., послесл., коммент. А. Д. Щеглова ; РАН, Ин-т Всеобщ. Истории. - Москва : Наука, 2012. - 418, [5] с. : портр. - (Памятники исторической мысли). - ISBN 978-5-02-038032-5.

397. Печатное собрание Лермонтовского музея при Николаевском кавалерийском

училище в фонде Библиотеки Пушкинского дома : каталог / сост. и авт. вступ. ст. : Н. С. Беляев ; науч. ред. : Г. В. Бахарева ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2011. - 122 с. : ил., факс. - ISBN 978-5-336-00121-1.

398. Платонов, Андрей Платонович. На заре туманной юности / Андрей

Платонович Платонов. - Москва : Сов. Россия, 1990. - 480 с. - ISBN 5-268-00971-0.

399. Политическая история стран Латинской Америки в XIX веке = Historia politica de los paises de America Latina en el siglo XIX / отв. ред. Е. А. Ларин ; РАН, Ин-т Всеобщ. Истории. - Москва : Наука, 2012. - 768 с. : портр. - Библиогр. : с. 742-763. - ISBN 978-5-02-038020-2.

400. Полихлорбифенилы проблемы экологии, анализа и химической утилизации

Т. И. Горбунова, М. Г. Первова, О. Н. Забелина, ... ; РАН, Урал. Отд-ние, Ин-т Орган. Синтеза ; отв. ред. В. Н. Чарушин - Москва : : КРАСАНД ;, 2011. - 400 с. - ISBN 978-5-00309-5.

401. Полосьмак, Наталья Викторовна. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-

III вв. до н. э.) / Наталья Викторовна Полосьмак, Людмила Леонидовна Баркова. - Новосибирск : ИНФОЛИО, 2005. - 232 с. : ил. - Библиогр. : с. 212-227. - ISBN 5-89590-051-8.

402. Попов, Даниил Викторович. Аэробная работоспособность человека / Д. В.

Попов, О. Л. Виноградова, А. И. Григорьев ; РАН, Ин-т Медико-Биол. Проблем. - Москва : Наука, 2012. - 106, [6] с. - Библиогр. : с. 85-107 (335 назв.). - ISBN 978-5-02-038465-1.

403. Постолаки, Александр Илларионович. Эстетическое и духовно-нравственное

наследие Н. К. Рериха : живущим - до востребования : моногр. / Александр

Page 37: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Постолаки. - Кишинев : Б.и., 2013. - 198 с. : ил. - Библиогр. : с. 74 (18 назв.), 96-97 (21 назв.). - ISBN 978-9975-4253-3-9.

404. Предательство : опыт ист. анализа / РАН, Ин-т Всеобщей Истории ; гл. ред.

А. О. Чубарьян. - Москва : Наука, 2012. - 520 с. - (Одиссей : человек в истории; ...2012). - ISBN 978-5-02-038028-8.

405. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / Э. Эйткен, А. Р. Бейдоун, Дж. Файфф, ... ; ред. К. Уилсон, Дж. Уолкер ; пер. с англ. Т. П. Мосоловой, Е. Ю. Бозелек-Решетняк ; под ред. А. В. Левашова, В. И. Тишкова. - Изд. 6-е. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 848 с. : ил. - (Методы в биологии). - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-94774-937-3.

406. Проектирование радиоустройств на основе нанотехнологий : под ред.

Мохаммед Исмаил, ... ; пер. с англ. Е. В. Васильева, ... - Москва : ГЕОС, 2012. - 335 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-89118-578-4.

407. Протасов, Александр Алексеевич. Жизнь в гидросфере : очерки по общей

гидробиологии / А. А. Протасов ; НАН Украины, Ин-т Гидробиологии. - Киев : Академпериодика, 2011. - 704 с. : + 10 с. ил., ил. - Библиогр. : с. 663-692. - ISBN 978-966-360-185-4.

408. Пустовалов, Виталий Валентинович. Пластическая деформация кристаллов при низких температурах / В. В. Пустовалов, В. С. Фоменко ; НАН Украины, Физ.-Техн. Ин-т Низких Температур им. Б. И. Веркина. - Киiв : Наукова думка, 2012. - 356, [2] с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр. : с. 331-351 (542 назв.). - ISBN 978-966-00-1153-3.

409. Раменский, Евгений Васильевич. Николай Кольцов. Биолог, обогнавший

время / Евгений Васильевич Раменский ; РАН ; отв. ред. : Н. Д. Озерная. - Москва : Наука, 2012. - 392 с. - (Научно-популярная литература). - ISBN 978-5-02-087180-4.

410. Ревонсуо, Антти. Психология сознания : пер. с англ. / Антти Ревонсуо ; под

ред. Е. И. Николаевой. - Санкт-Петербург : Питер, 2013. - 336 с. : ил. - (Мастера психологии). - Библиогр. : с. 327-336. - ISBN 978-1-84169-726-0.

411. Ристовски, Блаже. Македонски работи : jазик - литература - историjа - нациjа - држава / Блаже Ристовски ; Македонска Акад. на Науките и Уметностите. - Скопjе : МАНУ, 2013. - 690, [3] c. - ISBN 978-608-203-095-1.

412. Россия и Китай : науч. и культурные связи : (по материалам архивных,

рукописных, книжных и музейных фондов). Вып. 2 / сост. Г. З. Пумпян ; отв. ред. Н. В. Колпакова ; науч. рук. В. П. Леонов ; Библиотека Российской Академии Наук. - Санкт-Петербург : БАН ; Альфарет, 2012. - 308 с. : ил. - ISBN 978-5-336-00142-6.

413. Русская школа. Новаторство и традиции . Вып. 5. Материалы науч.-практ. конф. "Растим юных Ломоносовых", г. Бендеры, 19 нояб. 2011 / Конгресс Рус. Общин Респ. Молдова, Рус. Интеллект. Центр ; редкол. : Е. М. Буракова, ... - Кишинэу : Б.и., 2013. - 208 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-62-352-0.

414. Рынгач, Валентин Дмитриевич. Разработка апплетов Java : учеб. пособие / Валентин Дмитриевич Рынгач ; Ин-т Непрерывного Образования, Каф. Информ.

Page 38: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

Технологий. - Кишинэу : Институт Непрерывного образования, 2013. - 60 с. - ISBN 978-9975-4489-1-8.

415. Рязанцев, Сергей Васильевич. Моделирование потоков трудовой миграции

из стран Центральной Азии в Россию Экономико-социологическое исследование : экономико-социологическое исследование / Сергей Васильевич Рязанцев, Норио Хорие. - Москва : Научный мир, 2011. - 192 с. : фот. - ISBN 978-5-91522-278-5.

416. "Сегашност" како лингвистички поим : граматички средства за изразуванъе

"Сегашност" во словенските и во балканските jазици / уредник : Зузана Тополинъска ; Македонска Акад. на Науките и Уметностите, Истражувачки Центр за Ареална Лингвистика. - Скопjе : МАНУ, 2010. - 215 c. - (Морфосинтаксички студии; 1). - Библиогр. : с. 209-215. - ISBN 978-608-203-055-5.

417. Семенов, Николай Николаевич. Молодежь и будущее : сб. статей и выступлений / Николай Николаевич Семенов ; РАН ; ред.-сост. : А. Е. Шилов, ... - Москва : Векор-Тис, 2010. - 316 с.+ 28 с. : ил. - ISBN 978-5-93126-168-3.

418. Сергiенко, Iван Васильович. Елементи загальноi теорii оптимальних

алгоритмiв та сумiжнi питання / I. В. Сергiенко, В. К. Задiрака, О. М. Литвин ; НАН Украiни, Iн-т Кiбернетики iм. В. М. Глушкова. - Киiв : Наукова думка, 2012. - 399, [5] с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр. : с. 379-396 (310 назв.). - ISBN 978-966-00-1086-4.

419. Сесслер, Джонатан Л. Химия анионных рецепторов = Anion receptor

chemistry / Дж. Л. Сесслер, Ф. А. Гейл, Вон-Сеоб Хо ; пер. с англ. С. В. Макарова, В. Б. Шейкина. - Москва : КРАСАНД, 2011. - 372, [3] с., [80] с. рис., схем. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-453-00022-7.

420. Смит, Салли Э. Микоризный симбиоз / С. Э. Смит, Д. Дж. Рид ; пер. с 2-го

англ. изд. Е. Ю. Ворониной. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 776 с., [8] л. ил. - Библиогр. : с. 641-759. - ISBN 978-5-87317-861-2.

421. Смоляные кислоты хвойных России : химия, фармакология / Г. А.

Толстиков, Т. Г. Толстикова, Э. Э. Шульц, ... ; отв. ред. Б. А. Трофимов ; РАН, Сиб. Отд-ние, Новосиб. Ин-т Орган. Химии им. Н. Н. Ворожцова. - Новосибирск : Академическое изд-во "Гео", 2011. - 392,[5] с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-904682-67-5.

422. Соболев, Валентин Викторович. Оптические свойства и электронная структура неметаллов. Т. 1. Введение в теорию / В. В. Соболев. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2012. - 584 с. - Библиогр. : с. 538-579 (791 назв.). - ISBN 978-5-4344-0058-9.

423. Современные проблемы археографии : сб. ст. по матнернгиалам конф., проходившей в Библиотеке РАНб 25-27 мая 2010 г. / сост. М. В. Корогодина ; отв. ред. И. М. Беляева ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2011. - 374 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-336-00131-0.

424. Современные технологии в информационном обеспечении науки : сб. науч.

тр. / ред. : Н. Е. Каленов. - Москва : Научный мир, 2003. - 316 с. - Библиогр. : с. 316. - ISBN 5-89176-236-6.

Page 39: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

425. Сокровища русских музеев : иллюстрированная энциклопедия искусства : [альбом] / ред. группа : И. Гайнетдинов, А. Иванова, И. Костраба, ... ; фото. : Ю. А. Молодковец, В. С. Теребенин, Л. Г. Хейфец ; Гос. Третьяковская Галерея, Гос. Эрмитаж. - Москва ; Санкт Петербург : РООССА, 2012. - 336 с. : ил., портр. - (Лучшие книги России). - ISBN 978-5-91926-109-4.

426. Социально-исторический портрет дельты Дона : казачий хутор Донской = A social-historical portrait of the Don delta : a cossack hamlet of Donskoi / Г. Г. Матишов, Т. Ю. Власкина, А. В. Венков, Н. А. Власкина ; РАН, Южный Науч. Центр, Ин-т Социально-Экономических и Гуманитарных Исследований. - Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2012. - 216 с. : ил., фот. - Библиогр. : с. 210-213. - ISBN 978-5-4358-0050-0.

427. Социально-экономическая и духовная жизнь уральской казачьей общины в XIX в. : (по мватериалам "Уральских Войсковых Ведомостей") / сост. : Е. И. Коротин ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2010. - 180 с. : ил. - ISBN 978-5-336--00102-0.

428. Старообрядческие гектографированные издания библиотеки Российской

Академии Наук. Последняя четверть XIX - первая четверть XX вв. : каталог изданий и избранные тексты / авт.-сост. Н. Ю. Бубнов ; Б-ка РАН. - Санкт-Петербург : БАН, 2012. - 459 с. : ил., факс. - ISBN 978-5-336-00135-8.

429. Степанов, Алексей Львович. Микробная трансформация парниковых газов в

почвах / А. Л. Степанов ; МГУ им. М. В. Ломоносова, Фак. Почвоведения, Рос. Фонд Фундам. Исслед. - Москва : ГЕОС, 2011. - 190, [2] с. - Библиогр. : с. 179-191. - ISBN 978-5-89118-543-2.

430. Сто лет с журналом "Природа" : сборник / О. О. Астахова, Л. П. Белянова, Е.

А. Кудряшова, ... ; сост. и отв. ред. А. В. Бялко. - Москва : Издатель А. П. Ипполитов, 2012. - 219, [5] с. - ISBN 978-5-904691-06-6.

431. Стратегия развития физической культуры и спорта в Республике Молдова на

период 2013-2020 гг. / В. Г. Манолаки, О. Бодиштяну, В. Дорган, ... ; Гос. Ун-т Физ. Воспитания и Спорта, Олимпийская Акад. Респ. Молдова. - Кишинэу : USEFS, 2013. - 171 с. - Библиогр. : с. 157-158 (41 назв.). - ISBN 978-9975-4481-1-6.

432. Супронюк, Оксана Константиновна. Н. В. Гоголь и его окружение в

Нежинской гимназии : биобиблиогр. словарь / О. К. Супронюк ; НАН Украины, Нац. Библиотека Украины им. В. И. Вернадского. - Киев : Академпериодика, 2009. - 252 с. : ил., портр. - ISBN 978-966-360-115-1.

433. Супронюк, Оксана Константиновна. Литературная среда раннего Гоголя / О.

К. Супронюк ; Нац. Акад. Наук Украины, Нац. Библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Ин-т Русской Лит-ры (Пушкинский Дом) РАН. - Киев : Академпериодика, 2009. - 177 с. : ил. - Библиогр. : с. 160-168. - ISBN 978-966-360-113-7.

434. Тарасова, Наталия Андреевна. Достоверность социально-экономических

показателей : семиотический подход / Наалия Андреевна Тарасова ; РАН, Центральный Экон.-Матем. Ин-т. - Москва ; Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-98187-933-3.

Page 40: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

435. Творчество от биологических оснований к социальным и культурным

феноменам / под общ. ред. Д. В. Ушакова ; РАН, Ин-т Психологии. - Москва : Институт Психологии РАН, 2011. - 736 с. : ил.- (Научные школы ИП РАН). - Библиогр. : с. 661-732. - ISBN 978-9270-0229-0.

436. Теорiя смислу в гуманiтарних дослiдженнях та iнтенсiональнi моделi в

точних науках : М. В. Попович, С. В. Кримський, П. Ф. Йолон, ... ; за ред. М. В. Поповича ; НАН Украiни, Iн-т Фiлософii iм. Г. С. Сковороди. - Киiв : Наукова думка, 2012. - 454, [2] с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-00-1170-0.

437. Тихвинская водная система: ретроспектива и современность. Гидролого-экологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе водного пути : экспедиционные исследования / В. А. Широкова, В. А. Снытко, В. А. Низоцев, ... ; Ин-т Истории Науки и Техники им. - Москва : ООО Акколитъ, 2013. - 343 с. : ил., карт. - Библиогр. : с. 324-342. - ISBN 978-5-906521-01-9.

438. Троценко, Юрий Александрович. Метилотрофные дрожжи / Ю. А. Троценко, М. Л. Торгонская ; РАН, Ин-т Биохимии и Физиологии Микроорганизмов им. Г. К. Скрябина. - Москва : "ТВ-Принт", 2011. - 313 с. - Библиогр. : с. 239-311 (921 назв.). - ISBN 978-5-905039-11-9.

439. Тучин, Валерий Викторович. Оптика биологических тканей. Методы

рассеяния света в медицинской диагностике / Валерий Викторович Тучин ; пер. с англ. В. Л. Дербова. - Москва : Физматлит, 2012. - 812 с. : ил. - Библиогр. : с. 691-796. - ISBN 978-5-9221-1422-6.

440. Углеродные наноматериалы : электронное строение и процессы

структурообразования / Я. В. Зауличный, С. С. Петровская, Е. А. Грайворонская, Ю. М. Солонин ; НАН Украины, Ин-т Проблем Материаловедения им. И. М. Францевича. - Киев : Наукова думка, 2012. - 276, [3] с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр. : с. 255-274 (367 назв.). - ISBN 978-966-00-1088-8.

441. Фитопаразитические нематоды России / С. В. Зиновьева, В. Н. Чижов, М. В. Приданников, ... ; РАН, Ин-т Проблем Экологии и Эволюции им. А. Н. Северцова, Центр Паразитологии. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 386 с. : ил. - Библиогр. : с. 373-380. - ISBN 978-5-87317-775-2.

442. Фрейд, Зигмунд. Психология масс и анализ человеческого "Я" : пер. с нем. /

Зигмунд Фрейд. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 192 с. - (Азбука-классика). - ISBN 978-5-389-05696-1.

443. Фрейд, Зигмунд. Я и Оно / Зигмунд Фрейд ; пер. с нем. В. Ф. Полянского. - Москва : МПО МЕТТЭМ, 1990. - 56 с.

444. Фурсей, Георгий Николаевич. Автоэлектронная эмиссия / Г. Н. Фурсей. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012. - 319, [1] с., [1] л. ил. цв. - Библиогр. : с. 274-311 (517 назв.). - ISBN 978-5-8114-1232-7.

Page 41: Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi Abălaşeibsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201311/Achizitii noi _11... · Caracterizare criminologica a unor tipuri de criminalitate

445. Хатчер, Аллен. Алгебраическая топология = Algebraic topology / Аллен Хатчер ; пер. с англ. В. В. Просолова ; под ред. Т. Е. Панова. - Москва : Изд-во МЦНМО, 2011. - 688 с. - Библиогр. : с. 676-688. - ISBN 0-521-79160-Х.

446. Хьюбел, Дэвид. Мозг и зрительное восприятие : история 25-летнего

сотрудничества / Дэвид Хьюбел, Торстен Визел ; пер. с англ. А. Р. Браже, ... ; под ред. А. Р. Браже, Г. В. Максимова. - Москва ; Ижевск : Институт компьютерных исследований, 2012. - 826, [2] с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4344-0062-6.

447. Черепенко, Елена Иосиповна. Молекулярные защитные механизмы клетки и

фармакотерапия / Е. И. Черепенко ; НАН Украины, Ин-т Молекул. Биологии и Генетики. - Киев : Наукова думка, 2012. - 260, [3] с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр. : с. 234-261. - ISBN 978-966-00-1264-6.

448. Черкасова, Марина Сергеевна. Архивы вологодских монастырей и церквей XV- XVII вв. : исследование и опыт реконструкций / М. С. Черкасова ; Волододский гос. ист.-архитект. и художеств. музей-заповедник, Вологодское о-во Северного края, Сев. Отд-ние Археогр. комис. РАН, ... - Вологда : "Древности Севера", 2012. - 576 с. - Библиогр. в примеч. : с. 562-570. - ISBN 978-5-93061-070-3.

449. Шаталкин, Анатолий Иванович. Таксономия : основания, принципы и правила / А. И. Шаталкин ; Зоол. Музей МГУ. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 600 с. - Библиогр. : с. 535-571. - ISBN 978-5-87317-847-6.

450. Широков, Володимир Анатолiйович. Комп'ютерна лексикографiя /

Володимир Анатолiйович Широков ; НАН Украiни, Укр. Мовно-Iнформ. Фонд. - Киiв : Наукова думка, 2011. - 352 с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр. : с. 342-347 (137 назв.). - ISBN 978-966-00-1169-4.

451. Шифман, Илья Шолеймович. Ветхий завет и его мир : (Ветхий завет как памятник лит. и обществ. мысли древней Передней Азии) / Илья Шолеймович Шифман. - Москва : Политиздат, 1987. - 240 с.

452. Эволюционная эпистемология. Антология / сост. Е. Н. Князева ; РАН, Ин-т Философии, ИНИОН. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр Гуманитарных инициатив, 2012. - 704 с. - (Humanitas). - ISBN 978-5-98712-017-0.