lista publicaţiilor noi ăţ agenţ şi ia : ghid metodic pentru...

of 27 /27
Achizitii noi Lista publicaţiilor noi - mai 2014 1. ABC-ul proprietăţii intelectuale / Rep. Moldova, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. - Chişinău : AGEPI, 2014. - 40 p. - (Biblioteca de proprietate intelectuală). - ISBN 978-9975-911-87-0. 2. Abdullaev, Rustambek. Boysun : traditional musical culture / Rustambek Abdullaev ; UNESCO office in Tashkent. - Tashkent : S.n., 2006. - 119 p. : fot., il. - Bibliogr. : p. 115 (34 tit.). 3. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Raport anual 2013 / AGEPI ; red. resp. : Victoria Andriuţă ; coord. : Svetlana Munteanu. - Chişinău : AGEPI, 2013. - 125, [1] p. : fot. 4. Albu, Natalia. Geopolitica şi geostrategia : ghid metodic pentru studenţii Acad. Militare "Alexandru cel Bun" / Natalia Albu, Alexandr Cauia ; Acad. Militară a Foelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Străine. - Chişinău : S.n., 2014. - 68 p. - Bibliogr. : p. 62-68 (144 tit.). - ISBN 978-9975- 42065-4-1. 5. Albu, Natalia. Securitatea naţională: aspecte teoretice şi practice / Natalia Albu ; Acad. Militară a Forţelor Armate ; Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. - Chişinău : S.n., 2014. - 240 p. - ISBN 978-9975-4265-3-4. 6. Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2013 = Statistical yearbook of the Republic of Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. - Chişinău : Statistica, 2013. - 556 p. + 1 CD-rom. - (Statistica Moldovei). - ISBN 978-9975-78-932-5. 7. Arapov, Alexey V. Boysun. Masterpieces of Central Aşia / Alexey V. Arapov. - Tashkent : San'at Magazine Press, 2006. - 48 p. : fot. 8. Artisan of Christian Unity between North and East : Nathan Soderblom : his coorespondence with Orthodox personalities (1896-1931) / edit. by his grace Macarie Dragoi ; foreword : Daniel, patriarch of the Romanian Orthodox Church. - Stockholm : Felicitas, 2014. - 559, [1] p. - ISBN 978-91-980750-0-7. 9. Bacalim, A. Liberarea de răspundere penaăa a minorilor / A. Bacalim ; Ministerul Justiţtiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 36 p. - ISBN 978-9975- 4063-1-4. 10. Baciu, Gheorghe. Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru / Gheorghe Baciu ; red. : Sofia Tiron ; cop. : Vasile Şarpe. - Chişinău : S.n., 2014. - 286 p. : il., fot. - ISBN 978-9975-100-99-1. 11. Bacu, Adelina. Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea specială / Adelina Bacu ; Acad. de Studii Economice din Moldova, Fac. Economie Generala şi Drept, Catedra

Upload: lamcong

Post on 31-Jan-2018

229 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

Achizitii noi

Lista publicaţiilor noi - mai 2014

1. ABC-ul proprietăţii intelectuale / Rep. Moldova, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. - Chişinău : AGEPI, 2014. - 40 p. - (Biblioteca de proprietate intelectuală). - ISBN 978-9975-911-87-0.

2. Abdullaev, Rustambek. Boysun : traditional musical culture / Rustambek Abdullaev ; UNESCO office in Tashkent. - Tashkent : S.n., 2006. - 119 p. : fot., il. - Bibliogr. : p. 115 (34 tit.).

3. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova. Raport anual 2013 / AGEPI ; red. resp. : Victoria Andriuţă ; coord. : Svetlana Munteanu. - Chişinău : AGEPI, 2013. - 125, [1] p. : fot.

4. Albu, Natalia. Geopolitica şi geostrategia : ghid metodic pentru studenţii Acad. Militare

"Alexandru cel Bun" / Natalia Albu, Alexandr Cauia ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Străine. - Chişinău : S.n., 2014. - 68 p. - Bibliogr. : p. 62-68 (144 tit.). - ISBN 978-9975-42065-4-1.

5. Albu, Natalia. Securitatea naţională: aspecte teoretice şi practice / Natalia Albu ; Acad.

Militară a Forţelor Armate ; Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. - Chişinău : S.n., 2014. - 240 p. - ISBN 978-9975-4265-3-4.

6. Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2013 = Statistical yearbook of the Republic of

Moldova / Biroul Naţ. de Statistică al Rep. Moldova. - Chişinău : Statistica, 2013. - 556 p. + 1 CD-rom. - (Statistica Moldovei). - ISBN 978-9975-78-932-5.

7. Arapov, Alexey V. Boysun. Masterpieces of Central Aşia / Alexey V. Arapov. - Tashkent

: San'at Magazine Press, 2006. - 48 p. : fot.

8. Artisan of Christian Unity between North and East : Nathan Soderblom : his coorespondence with Orthodox personalities (1896-1931) / edit. by his grace Macarie Dragoi ; foreword : Daniel, patriarch of the Romanian Orthodox Church. - Stockholm : Felicitas, 2014. - 559, [1] p. - ISBN 978-91-980750-0-7.

9. Bacalim, A. Liberarea de răspundere penaăa a minorilor / A. Bacalim ; Ministerul

Justiţtiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 36 p. - ISBN 978-9975-4063-1-4.

10. Baciu, Gheorghe. Viziuni asupra vieţii şi morţii poeţilor martiri Eminescu, Mateevici, Vieru / Gheorghe Baciu ; red. : Sofia Tiron ; cop. : Vasile Şarpe. - Chişinău : S.n., 2014. - 286 p. : il., fot. - ISBN 978-9975-100-99-1.

11. Bacu, Adelina. Curs aplicativ la dreptul procesual civil. Partea specială / Adelina Bacu ; Acad. de Studii Economice din Moldova, Fac. Economie Generala şi Drept, Catedra

Page 2: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

Drept Privat. - Chişinău : S.n., 2013. - 245 p. - Bibliogr. : p. 239-245 (65 tit.). - ISBN 978-9975-56-146-4.

12. Bădărău, Sergiu. Bolile plantelor cultivate în Republica Moldova. P. 1. Micoze / Sergiu Bădărău, Zinaida Galbu ; Min. Agricult. şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 370 p. : il. - Bibliogr. : p. 344-351 (125 tit.). - ISBN 078-9975-64-257-6.

13. Beniuc, Valentin. Portrete diplomatice / Valentin Beniuc ; Inst. de Relaţii Internaţionale

din Moldova. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 134 p. : portr. - ISBN 978-9975-56-147-1.

14. Berliba, Elina. Autoimmune hepatitis : guidelines for students / Elina Berliba, Adela Turcanu ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 69 p. - Ref. : p. 65-69 (64 tit.). - ISBN 978-9975-118-35-4.

15. Bernic, Mircea. Mecanizarea lucrărilor de incarcare şi descărcare, transportare şi

depozitare : îndrumar metodic privind elaborarea proiectelor de an / Mircea Bernic, Marcel Răducan, Eugeniu Ciobanu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Mecanică şi Transpoturi. - Chişinău : Ed. Tehnica-UTM, 2014. - 35 p.

16. Bibliotecile publice din Republica Moldova : situaţii statistice : 2009-2010 / elab. :

Victoria Vasilică, Ecaterina Dmitric ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. - Chişinău : BNRM, 2011. - 50 p. - ISBN 978-9975-4177-3-0.

17. Birgău, Mihail. Reglementarea juridică a pieţei valorilor mobiliare : studiu monografic /

Mihail Birgău, Ion Iova, Ina Birgău ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. de Protecţie, Pază şi Securitate. - Chişinău : S.n., 2013. - 216 p. - Bibliogr. : p.198-213 (188 tit.). - ISBN 978-9975-4452-9-0.

18. Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Statistica teritorială 2013 / Biroul

Naţ. de Statistica al Rep. Moldova ; col. red. : Lucia Spoială, ... - Chişinău : S.n., 2013. - 205 p. - (Statistica Moldovei). - ISBN 978-9975-4068-5-7.

19. Bodorin, Cornelia. Impreună cu tine : metode, metodologii şi practici de organizare a

voluntariatului în domeniul psihopedagogiei speciale : (ghid metodic) / Cornelia Bodorin, Valentina Lebedeva, Maria Povorozniuc. - Chişinău : S.n., 2013. - 72 p. - Bibliogr. : p. 68-72 (96 tit.). - ISBN 978-9975-4455-4-2.

20. Boeştean, Constantin. Incidenţa factorilor perturbatori în evaluarea universitară / Constantin Boeştean, Andrei Nastas ; Univ. de Stat de Educţie Fizică şi Sport, Fac. Protecţie Pază şi Securitate, Catedra Protecţie Pază şi Securitate. - Chişinău : S.n., 2013. - 98 p. - Bibliogr. : p. 84-87 (59 tit.). - ISBN 978-9975-4425-6-5.

21. Boeştean, Constantin. Lucrare metodică "Activitatea particulară de detectiv şi de pază" : culegere de spete / C. Boeştean, A. Bredinschi, I. Malai ; UInv. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Fac. Protecţie, Pază şi Securitate. - Chişinău : S.n., 2013. - 29 p. - ISBN 978-9975-4452-3-8.

Page 3: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

22. Bogus, Angela. Dezvoltare comunitară : [manual] / Angela Bogus ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 312 p. - Bibliogr. : p. 310-311 (31 tit.). - ISBN 978-9975-75-676-1.

23. Borş, Pavel. Credo : roman / Pavel Borş ; pref. : Mihai Cimpoi ; red. : Valentina Buzilă. -

Chişinău : S.n., 2013. - 192 p. - ISBN 978-9975-53-079-8.

24. Bostan, Ina. Bazele statului şi dreptului : curriculum / Ina Bostan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : U.T.M., 2014. - 28 p. - Bibliogr. : p. 26-28. - ISBN 978-9975-4499-8-4.

25. Bostan, Ina. Drept bancar şi valutar : curriculum / Ina Bostan ; Univ. Tehnică a

Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2014. - 37 p. - Ref. bibliogr. : p. 30-37. - ISBN 978-9975-127-00-4.

26. Bostan, Ina. Drept comercial : curriculum / Ina Bostan : Univ. Tehnică a Moldovei, Fac.

Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : U.T.M., 2014. - 43 p. - Bibliogr. : p. 38-43. - ISBN 978-9975-127-01-1.

27. Brigalda, Eleonora. Tehnica şi tehnologia pastelului în pictură şi grafică : suport de curs /

Eleonora Brigalda. - Chişinău : S.n., 2014. - 64 p. : il. - (Arta pastelului). - Bibliogr. : p. 54 (11 tit.). - ISBN 978-9975-46-175-7.

28. Brihuneţ, Manole. Biserica "Sfântul Nicolae" din satul Boldureşti, raionul Nisporeni /

Manole Brihuneţ. - Chişinău : S.n., 2013. - 138, [2] p. - Bibliogr. : p. 136-139 (60 tit.). - ISBN 978-9975-66-357-1.

29. Brihuneţ, Manole. Mileştii Mici : istorie, cultură şi destine / Manole Brihuneţ ; consultant

şt. : Mariana Şlapac ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Ist. Naturală din Chişinău ; Inst. de Studii Enciclopedice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : Tipografia Centrala, 2013. - 574 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-1225-9.

30. Bucun, Nicolae. Evaluarea pentru educaţia incluzivă a copiilor de vîrsta preşcolară şi şcolară mică / Nicolae Bucun, Oxana Paladi, Virginia Rusnac. - Chişinău : S.n., 2013. - 371 p. - Bibliogr. : p. 367-371(137 tit.). - ISBN 978-9975-57-114-2.

31. Bulat, Valeriu. Bazele psihologiei şi pedagogiei militare : suport de curs / Valeriu Bulat ; Acad. Militară a Forţelr Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Străine. - Chişinău : S.n., 2014. - 400 p. - Bibliogr. : p. 399-400 (40 tit.). - ISBN 978-9975-4263-4-3.

32. Burlacu, Alexandru. Proza lui Vladimir Beşleaga : hermeneutica romanului / Alexandru Burlacu. - Chişinău : Gunivas, 2014. - 132 p. - Bibliogr. : p. 130-131. - ISBN 978-9975-4467-4-7.

33. Buzan, Barry. Popoarele, statele şi frica : o agendă pentru studii de securitate internaţională în epoca de după Războiul Rece / Barry Buzan ; cu o nouă întrod. a autorului. - Ed. a 2-a. - Chişinău : Cartier, 2014. - 385 p. - ISBN 978-79-727-6.

Page 4: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

34. Capcelea, Titu. Calcul variaţional cu aplicaţii : metode analitice / Titu Capcelea, Maria Capcelea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. de Matematici Aplicate. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 145 p. - Bibliogr. : p. 144-145 (30 tit.). - ISBN 978-9975-71-493-8.

35. Capcelea, Titu. Calcul variaţional cu aplicaţii : metode aproximaive / Titu Capcelea, Maria Capcelea ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Matematică şi Informatică, Dep. de Matematici Aplicate. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 329 p. - Bibliogr. : p. 327-329 (65 tit.). - ISBN 978-9975-71-494-5.

36. Capşa, Tudor. Comentariu ştiinţifico-practic la Codul muncii al Republicii Moldova : (cu toate modificarile şi completările operate la 01.03.2014) / Tudor Capşa ; red. şt. : Boris Sosna, Artur Airapetean ; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 443 p. - Bibliogr. : p. 432-443 (303 tit.). - ISBN 978-9975-4024-4-6.

37. Cara, Oleg. Dezvoltarea sistemului statistic naţional în contextul armonizării cu standardele europene / Oleg Cara, Ion Partachi, Vergil Voineagu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. Ciberbetica, Statistica şi Informatica Economica. - Chişinău : ASEM, 2013. - 320 p. - Bibliogr. : p. 319-341 (183 tit.). - ISBN 978-9975-75-675-4.

38. Carp, Elena. Istoria coloniei germane Baius la 100 de ani = Die geschichte der deutschen şiedlung Bajusch in 100 jahren / Elena Carp, Ecaterina Girbu ; trad. in lb. germ. : Victoria Jitari, Lilia Cataraga ; Asoc. pentru Protecţia Bunurilor Culturale din Moldova, Fundatia "Hanns Seidel", Bavaria. - Chişinău : S.n., 2012. - 121, [1] p. : fot. - Bibliogr. : p. 120-121 (21 tit.). - ISBN 978-9975-4321-7-7.

39. Cartaleanu, Tatiana. Dictarea în şcoală : formarea şi evaluarea compeţentelor / Tatiana

Cartaleanu. - Chişinău : Arc, 2014. - 168 p. - Bibliogr. : p. 166 (11 tit.). - ISBN 978-9975-61-783-3.

40. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova.

Raport de activitate al Centrului Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova pentru anul 2013 : prezentat Parlamentului, Preşedintelui Rep. Moldova şi Guvernului în conformitate cu prevederile art. 21 al Legii nr. 133 din 8 iul. 2011 privind protecţia datelor cu caracter personal = Anual progress report of the National Center for Personal Data Protection of the Republic of Moldova for the year 2013. - Chişinău : S.n., 2014. - 152 p.

41. Cerga, Alexandru. Bisericile Basarabiei : (scurt istoric, imagini, bibliogr.) : dicţionar

enciclopedic. Vol. 1. A - Cahul / Alexandru Cerga. - Chişinău : Civitas, 2013. - 413 p. : il. - Bibliogr. : p. 407-411 (148 tit.). - ISBN 978-9975-4499-5-3.

42. Chetruş, Petru. Chimie analitică : metode electrochimice de analiză : (manual) / Petru

Chetruş ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică, Catedra Chimie Analitică şi Organică. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 132 p. - Bibliogr. : p. 119-120. - ISBN 978-9975-71-471-6.

43. Chiriac, Natalia. Dreptul muncii şi protecţiei sociale : curriculum / Natalia Chiriac ; Univ.

Tehnică a Moldovei. - Chişinău : UTM, 2013. - 39 p. - Bibliogr. : p. 38-39. - ISBN 978-9975-127-02-8.

Page 5: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

44. Ciobanu, Elena. Metodele de studiere şi apreciere a stării de nutritie şi a consumului de energie : indicaţii metodice pentru studenţii facultăţilor Medicină şi Sanatate Publiăa la lucrarea practică Igiena Generală / Elena Ciobanu, Catalina Croitoru ; Univ. de Stat de Medicină şi Faramacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Igiena Generală. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 66 p. - Bibliogr. : p. 66. - ISBN 978-9975-118-31-6.

45. Cirimpei, Victor. Comicul folcloric, literar, politic-naţional / Victor Cirimpei ; Acad. de

Şt. a Moldovei, Inst. de Filologie. - Chişinău : S.n., 2013. - 272 p. - ISBN 978-9975-4460-6-8.

46. Ciubucciu, Vlad. Neamul Ababii sosit la Ochiul Alb : reflecţii istorice şi genealogice / Vlad Ciubucciu. - Chişinău : S.n., 2014. - 48 p. : fotogr. - (Col. "Singur în faţa strămoşilor").

47. Climova, Alla. Drept cadastral : curriculum / Alla Climova ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2014. - 50 p. - Bibliogr. : p. 36-50. - ISBN 978-9975-4499-9-1.

48. Codul deontologic al poliţistului de frontieră = Кодекс деонтологии пограничного полицейского / Departamentul Poliţiei de Frontieră al Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2013. - 23 p.

49. Cojocaru, Violeta. Clauzele abuzive în contractele de consum : monografie / Violeta Cojocaru, Olesea Plotnic ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2013. - 191 p. - Bibliogr. : p. 175-189 (248 tit.). - ISBN 978-9975-71-482-2.

50. Comisia Naţionala de Integritate. Raport anual de ativitate pentru perioada anului 2013 a Comisiei Naţionale de Integritate / resp. de ed. : Cristina Dumbravan. - Chişinău : S.n., 2013. - 18 p.

51. Costea, Diana. Le groupe verbal - une approche discurşive / Diana Costea. - Ploiesti : Ed.

Univerşitatii Petrol-Gaze, 2013. - 209 p. - Bibliogr. : p. 203-209. - ISBN 978-973-719-533-3.

52. Cum eficientizăm folosirea banului public? : implementarea recomandărilor Curţii de

Conturi = How to make efficient the use of public money? / Institutul de Politice Publice. - Chişinău : S.n., S.a. - 80, 80 p.

53. Cutasevici, Gheorghe. Floare de câmp : culegere de cantece lirice / Gheorghe Cutasevici ;

ed. îngrij. Anatol Mitcu. - Chişinău : Labirint, 2013. - 71 p. : note. - ISBN 978-9975-122-03-0.

54. Der mensch der zukunft - hintergrunde, ziele und probleme des human enhancement : tagung der Kommisşion Wissenschaft & Werte, Leipzig, 17-18 Febr. 2012 / hrsg. : Udo Ebert, Ortrun Riha, Lutz Zerling. - Leipzig : Sachşische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 182 p. - (Sachşischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-

Page 6: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

historische Kl. Abhandlungen; Bd. 82. Hft. 3). - Bibliogr. la sfarşitul art. - ISBN 978-3-776-2384-9.

55. Dergaci, Nicolae. Hlina: în căutarea timpului trecut / Nicolae Dergaci. - Chişinău : Policolor, 2012. - 216 p. : il. - ISBN 978-9975-4362-1-2.

56. Dezvoltarea sistemului nervos central la copii şi sindroamele neurologice de bază în pediatrie : (recomandare metodică) / Ala Holban, A. Rotaru, Lilia Romanciuc, F. Cenuşă ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : S.n., 2014. - 29 p. - Bibliogr. : p. 28-29 (27 tit.). - ISBN 978-9975-56-145-7.

57. Dima, Aurel. 110 melodii populare pentru acordeon / Aurel Dima ; red. muzical Vasile Toderaşcu ; notografiere : Liliana Chiriac ; Ministerul Educaţiei al Rep. Moldova. - Chişinău : Pontos, 2014. - 88 p. : note. - ISBN 978-9975-51-518-4.

58. Dimitrie Cantemir : perspective interdisciplinare / coord. : Bogdan Creţu. - Iaşi :

Institutul European, 2012. - 298 p. - (Societate şi cunoaştere; 12). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-611-870-8.

59. Dîrul, Alexandru. Opoziţii negativ-asertive în structura semanticî a limbii / Alexandru

Dîrul ; Inst. de Filologie al AŞM. - Chişinău : Profesional Service, 2013. - 239 p. - Bibliogr. : p. 232-239. - ISBN 978-9975-4460-2-0.

60. Dobrea, Victor. Maşini electrice / Victor Dobrea, Radu Cociu. - Chişinău : Pontos, 2014.

- 520 p. - Bibliogr. : p. 519-520. - ISBN 978-9975-51-522-1.

61. Dobrinescu, Anca. Travelling across cultures / Anca Dobrinescu. - Ploieşti : Ed. Universităţii Petrol-Gaze, 2014. - 153 p. - Bibliogr. : p. 139-144. - ISBN 978-973-719-545-6.

62. Documentele financiar contabile - mamagement, control, audit, clasificare şi securitate /

Lăcrimioara Rodica Hurloiu (coord.), Elena Burtea, Ion Iulian Hurloiu, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 235 p. - Bibliogr. : p. 231-235 (105 tit.). - ISBN 978-9975-56-143-3.

63. Dumitru, Elena-Ilinca. Expressions nominales en francais de specialite - sens et reference / Elena-Ilinca Dumitru. - Ploieşti : Ed. Universităţii Petrol-Gaze, 2013. - 315 p. - ISBN 978-973-719-509-8.

64. eIFL-IP. Advocacy pentru accesul la cunoştinţe : dreptul de autor şi bibliotecile : manual cu privire la dreptul de autor şi alte probleme juridice conexe bibliotecilor ed. îngrij. : M. Harjevschi ; trad. din lb. engl. : S. Boincean - Chişinău : ''Print-Caro'' SRL, 2009. - 88 p. - ISBN 978-9975-4069-0-1.

65. "Energie, eficienţă, ecologie şi educaţie", conf. tehn.-şt. Energie, eficienţă, ecologie şi

educaţie : conferinţa tehnico-ştiinţifică cu participare intern., ed. a 2-a. 10-11 apr., 2014, Chişinău, Rep. Moldova / Asoc. Inginerilor de Instalaţii din Rep. Moldova ; Univ. Tehnică a Moldovei, Catedra "Alimentarea cu Caldură şi Gaze, Ventilaţie" . - Chişinău : CEP USM, 2014. - 397 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-505-8.

66. Enhancement of Open Access to scientific publication in Europe : ALLEA statement / ALL European Acad. - Berlin : S.n., 2013.

Page 7: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

67. Erhan, Ecaterina. Anatomia funcţională a sistemului osos : note de curs / Ecaterina Erhan, Inga Deleu, Victoria Dorgan ; Univ. de stat de Educaţie Fizica şi Sport, Catedra de Medicină Sportivă. - Chişinău : S.n., 2013. - 40 p. - Bibliogr. : p. 39 (5 tit.). - ISBN 978-9975-56-148-8.

68. Ermurache, Gheorghe Simion. Bazele legislaţiei în traficul rutier : în premieră pentru

Republica Moldova : regulamentul circulaţiei rutiere explicat şi comentat prin ilustraţii / Gheorghe Simion Ermurache ; Centrul de Pregatire a Specialiştilor pentru Armata Naţională. - Ed. a 3-a, cu modificările ulterioare. - Chişinău : S.n., 2014. - 219 p. : il. - Bibliogr. : p. 219 (7 tit.). - ISBN 978-9975-4335-5-6.

69. Evaluarea capacităţii de cercetare a instituţiilor de învăţământ superior din Republica

Moldova / Oana Banu, Sorin Cace, Corina Cace, ... ; coord. : Sorin Cace, Nicolae Sali ; Asoc. pentru Dezvoltare şi Promovare Socio-Econ. - Chişinău : Bons Offices, S.a. - 99 p. - ISBN 978-9975-80-782-1.

70. Fayaz Tepa : Surkhan Darya region Uzbekistan / prepared by : Thierry Joffroy,

Mahmoud Bendakir. - Tashkent : S.n., 2006. - 36 p. : fot. - ISBN 2-906901-48-2.

71. Focşa, Daniel. Aviatori de altădată / Daniel Focşa ; pref. : Horia Gârbea. - Iaşi : Institutul European, 2012. - 80 p. : fot. - (Col. "Texte de frontieră"; 53). - Bibliogr. : p. 77-80. - ISBN 978-973-611-890-6.

72. Focşa, Daniel. Escadrila albă : o istorie subiectivă / Daniel Focşa ; pref. : Neagu Djuvara.

- Bucureşti : Vremea, 2008. - 133 p. : il., fot. - ISBN 978-973-645-303-8.

73. Formarea personalităţii elevului în perspectiva educaţiei integrale / Tatiana Callo, Larisa Cuzneţov, Maria Hadircă, ... ; coord. şt. : M. Hadircă ; red. : Stea Luca ; Acad. de St. a Moldovei, Inat. de Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2013. - 140 p. : il. - (Ştiinţe ale educaţiei). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-149-5.

74. Forschung fur eine integrale und nachhaltige bewirtschaftung der land- und wasserressourcen im Erzgebirge / hrsg. : Isolde Roske, Lutz Zerling. - Leipzig : Sachşische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 56 p. : il. - (Sachşischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Abhandlungen; Bd. 65. Hft. 5). - Bibliogr. la sfarşitul art. - ISBN 978-3-7776-2369-6.

75. Frecăuţeanu, Alexandru. Contabilitatea activelor pe termen lung : experienţă, probleme, perspective / Alexandru Frecăuţeanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 430 p. - ISBN 978-9975-56-142-6.

76. Frunză, Gabriela. Management, training şi leadership în cultura fizică : (ghid metodic) /

Gabriela Frunză ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : S.n., 2014. - 47 p. - Bibliogr. : p. 44-47. - ISBN 978-9975-4099-8-8.

77. Frunză, Gabriela. Management, training şi leadership in cultura fizică : (note de curs) /

Gabriela Frunză ; Univ. de Stat de Educaţie Fizica şi Sport. - Chişinău : S.n., 2014. - 191 p. - Bibliogr. : p. 187. - ISBN 978-9975-4099-7-1.

Page 8: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

78. Geru, Ion. Repere pe axa timpului : volum omagial [la 75 ani] / Ion Geru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Chimie. - Chişinău : S.n., 2012. - 274 p. - ISBN 978-9975-62-335-3.

79. Geru, Ion. Resonance effects of excitons and electrons : basics and applications / Ion

Geru, Dieter Suter. - Berlin : Springer, 2013. - 293 p. - (Lecture notes in physics; Vol. 869). - ISBN 978-3-642-35806-7.

80. Ghicavîi, Victor. Medicamentele şi utilizarea lor raţională / Victor Ghicavîi. - Chişinău : S.n., 2004. - 642 p. - ISBN 9975-78-189-6.

81. Ghicavîi, Victor. Medicamentul : beneficiu sau prejudiciu / V. I. Ghicavîi. - Chişinău :

S.n., 2009. - 459 p. : il. - Bibliogr. : p. 458-459 (45 tit.). - ISBN 978-9975-78-730-7.

82. Ghidul avocatului care acordă asistenţă juridică garantată de stat copiilor aflaţi în conflict cu legea / Vasile Rotaru, Victor Zaharia, Lilian Darii, ... ; Consiliul Naţ. pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat. - Chişinău : S.n., 2013. - 160 p. - Bibliogr. : p. 156-157 (28 tit.). - ISBN 978-9975-4388-3-4.

83. Gradinaru, Angela. Les techniques de la traduction ecrite : (francais-roumain, roumain-

francais) : support de cours / Angela Gradinaru, Ludmila Zbant ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Limbi şi Literaturi Straine, Cat. Traducere, Interpretare şi Lingv. Aplicata. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 142 p. - Bibliogr. : p. 142 (16 tit.). - ISBN 978-9975-71-488-4 .

84. Grazhdankina, N. S. Architectural Ceramics of Uzbekistan / N. S. Grazhdankina, M. K.

Rakhimov, I. E. Pletnev. - Tashkent : S.n., 2006. - 147 p. : il. - Bibliogr. : p. 145147 (53 tit.).

85. Grimalschi, Teodor. Culegere de proiecte didactice : suport de curs / Teodor Grimalschi ;

Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. - Chişinău : S.n., 2014. - 139 p. - Bibliogr. : p. 139 (23 tit.). - ISBN 978-9975-58-016-8.

86. Herlufsen, Sandra. Characterization of crystalline şilicon based on measurements of the

photoluminiscence emission : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Sandra Herlufsen ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 157 p. - Bibliogr. : p. 137-149 (156 tit.).

87. Holze, Rudolf. Elektrochemie : von spektroskopischen sonden zu energiespeichern /

Rudolf Holze. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 16 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Sitzungsberichte; Bd. 132. Hft. 2). - Bibliogr. : p. 15-16 (50 tit.). - ISBN 978-3-7776-2360-3.

88. "Impactul europenizării asupra didacticii şi cercetării în învăţământul superior", conf. şt.-

didactică. Conferinţa ştiinţifico-didactică "Impactul europenizării asupra didacticii şi cercetăarii în învăţământul superior", 30 oct. 2013 : [materiale] / Univ. de Stat "Bogdan Perticeicu Hasdeu" din Cahul, Fac. de Filologie şi Istorie ; com. şt. : Victor Axentii,. - Cahul : S.n., 2014. - 185 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-84-0.

Page 9: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

89. Iniţiere iî cariera profesională : pentru studenţi pedagogi : [suport de curs] / Ludmila Papuc, Larisa Sadovei, Maria Cojocaru-Borozan, ... - Chişinău : S.n., 2013. - 156 p. - ISBN 978-9975-46-169-6.

90. Instalaţii frigorifice : ciclu de prelegeri. P. 2 / elab. de Valentin Pisarenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Mecanică, Catedra Utilaj Tehnologic Industrial. - Chişinău : Ed. Tehnica-UTM, 2014. - 133 p. - Bibliogr. : p. 130-131.

91. Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina "Criminalistică" / Iurie Ivanov ; Univ. Tehnică a Moldovei, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2013. - 47 p. - Bibliogr. : p. 39-47. - ISBN 978-9975-127-03-5.

92. "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine",

seminar metodologic. Materialele Seminarului metodologic "Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine", Ed. a 3-a din 23 ian. 2013 / Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. de Litere, Catedra Filologie Germanică ; red. : Inga Stoianova,. - Chişinău : ULIM, 2013. - 358 p. - (Acta didactica). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-124-35-5.

93. Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina "Drept procesual penal" / Iurie Ivanov ; Univ. Tehnică a Moldovei, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2013. - 28 p. - Bibliogr. : p. 21-28. - ISBN 978-9975-127-05-0.

94. Împreună pentru performanţe în guvernarea locală 2012-2013 : programul bunelor practici ale Autorităţilor Publice Locale din Moldova. - Chişinău : S.n., S.a. - 27 p. : il., fot.

95. Joint Research Centre. Annual report 2013 of the European Commission's in-house

science cervice / Joint Research Centre. - Luxembourg : S.n., 2013. - 28 p. : il. - ISBN 978-92-79-34816-7.

96. Jovmir, Nina. Verificat: au sufletele inundate de muzică : [interviuri cu muzicieni,

compozitori, dirijori, interpreţi despre muzică] Nina Jovmir. - Chişinău : Pontos, 2012. - 211 p. : portr. + 1 CDrom. - ISBN 978-9975-51-359-3.

97. Karaganciu, Vlad-Demir. Pelin amar în Bugeac / Vlad-Demir Karaganciu ; red. Elvira

Gheorghisteanu. - Chişinău : Tehnica-Info, 2013. - 176 p. - ISBN 978-9975-63-349-9.

98. Karow, Malte. TEM00 mode power scaling in specialty fibers : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Malte Karow ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 131 p. - Bibliogr. : p. 109-125 (208 tit.).

99. Khakimov, Akbar Abdullaevich. Boysun : atlas of artistic crafts / A. Khakomov, E. Gyul

; UNESCO office in Tashkent. - Tashkent : S.n., 2006. - 206, [2] p. - Bibliogr. la sfârşitul art.

100. Klip, Andre. Dreptul penal european : o abordare integrativă / Andre Klip ; trad.

de Dana Manole. - Chişinău : Cartier juridic, 2014. - 582 p. - (Serii Ius communitatis). - Bibliogr. : p. 547-551. - ISBN 978-9975-79-868-6.

Page 10: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

101. Knobel, Robert. Lithium intercalation into titanium dichalcogenide şingle crystals under pressure : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Robert Knobel ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 77 p.

102. Lapicus, Anatolie. Fantomele visurilor : fantezie : transcriere pentru două piane /

Anatolie Lapicus, Iurie Mahovici ; red. şt. : Victoria Melnic. - Chişinău : S.n., 2014. - 87 p. - ISBN 978-9975-44-30-4-3.

103. Localităţile Republicii Moldova : itinerar documentar-publicistic ilustrat. Vol. 11. R - Sa / Valerian Ciobanu, Anatol Eremia, Alexandru Ganenco, ... ; alcăt. : Victor Ladaniuc ; red. şef : Iurie Colesnic ; Fundaţia ''Draghiştea''. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 548 p. : il. - ISBN 978-9975-4459-5-5.

104. Luca, Aliona. Cultura comunicării şi limbajul de specialitate : curs didactic pentru studenţii alolingvi ai Fac. de Kinetoterapie / Aliona Luca ; Univ. de Stat de Educaţie Fizica şi Sport, Catedra Limbi Moderne. - Chişinău : S.n., 2014. - 110 p. - Bibliogr. : p. 109 (33 tit.). - ISBN 978-9975-4099-6-4.

105. Mănăstiri şi schituri din Republica Moldova : studii enciclopedice / Andrei Eşanu

(coord.), Mihai Adauge, Alexei Agachi, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice ; resp. de ed. : Mihai Adauge, Ion Xenofontov. - Chişinău : S.n., 2013. - 799 p. : il. - ISBN 978-9975-4389-2.

106. Maronga, Bjorn. High-resolution large-eddy şimulation studies of the turbulent

structure of the convective boundary layer over homogeneous and heterogeneous terrain and implications for the interpretation of scintillometer data : erlangung des grades dr. der naturwissen. - Hannover : S.n., 2013. - 202 p. - Bibliogr. : p. 193-199.

107. Matei, Valeriu. Elegiile fiului risipitor : (opera poetică) / Valeriu Matei ; pref. de

Mihai Cimpoi ; postf. de Theodor Codreanu ; itinerar biogr. şi bibliogr. de Claudia Matei. - Iaşi : Princeps Edit, 2010. - 719 p. : il., fotogr. - (Editii critice). - ISBN 978-973-178-328-4.

108. Mazzolo, Giulio. Search for intermediate mass black hole binaries with networks

of ground-based gravitational-wave detectors : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Giulio Mazzolo ; Fak. fur Mathematik und Phyşik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 185 p. - Bibliogr. : p. 171-182 (236 tit.).

109. Mecanisme naţionale şi internaţionale de protectţe a drepturilor omului : materiale

ale mesei rotunde cu participare intern. consacrată aniversării a 65-a de la adopt. Declaraţiei Univers. a drepturilor Omului, 11 dec. 1913 / Acad. de Administrare Publică. - Chişinău : S.n., 2014. - 480 p. - ISBN 978-9975-4241-8-9.

110. Medicamentele - baza farmacoterapiei raţionale : îndrumar pentru medici / coord. : Victor Ghicavîi. - Chişinău : S.n., 2013. - 1399 p. - ISBN 978-9975-53-174-0.

111. Migraţia înalt calificată şi iniţiativele pentru dezvoltare : cazul Republicii Moldova şi al ţărilor din Europa de Sud-Est / Vitalie Varzari, Gabriela Tejada, Sergiu Porcescu, Jean-Claude Bolay (coord.). - Chişinău : S.n., 2014. - 156 p. : diagr. - ISBN 978-9975-4215-9-1.

Page 11: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

112. Mischevca, Vlad. Anul 1812. Două secole de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rusiei / Vlad Mischevca ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2012. - 143 p. : il. - Bibliogr. : p. 134-141 (200 tit.). - ISBN 978-9975-66-294-9.

113. Moraru, Anton. Pagini din viaţa scriitorului Bogdan Istru / Anton Moraru ; red. Gheorghe Cutasevici. - Chişinău : Labirint, 2014. - 140 p. : il., portr., foto. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-122-09-2.

114. Moroşan, Ion Mihail. Bazele statului, dreptului şi legislaţia muncii : manual / Ion Mihail Moroşan ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 575 p. - Bibliogr. : p. 559-564 (88 tit.). - ISBN 978-9975-64-259-0.

115. Moşneaga, Valeriu. Republica Moldova în contextul migraţiilor : lista bibliografică (1990-2012) / V. Moşneaga, Gh. Rusnac, V. Ţurcan ; Univ. de Stat din Moldova ; Univ. de Studii Polit. şi Econ. Europene "Constantin Stere". - Chişinău : S.n., 2013. - 216 p. - ISBN 978-9975-53-203-7.

116. "Naţional şi universal în procesul istoric - perspectivele disciplinei şcolare istoria", ses. şt.-metodică anuală. Sesiunea ştiinţifico-metodică anuală "Naţional şi universal în procesul istoric - perspectivele disciplinei şcolare istoria", ed. 1, 7 martie 2014 : program : rez. comunic. / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Dep. Istoria Românilor,. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 58 p. - ISBN 978-9975-71-495-2.

117. Negară, Ecaterina. Maica luminii : imne pentru Maica Domnului din perioada 2009-2012 / Ecaterina Negară. - Chişinău : S.n., 2013. - 48 p. - Bibliogr. : p. 47. - ISBN 978-9975-4488-4-0.

118. Novicov, Oxana. Ce trebuie să cunoască minorul - subiect al probaţiunii / O.

Novicov ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 50 p. - ISBN 978-9975-4009-3-0.

119. Novicov, Oxana. Reglementari internaţionale în domeniul probaţiunii / O.

Novicov ; Ministerul Justiti - ISBN 978-9975-4063-9-0.

120. Ocrotirea sănătăţii în Republica Moldova / Biroul Naţional de Statistică al Rep. Moldova ; red. : Lucia Spoială, ... - Chişinău : Tipografia Centrală, 2013. - 232 p. - (Statistica Moldovei). - ISBN 089-9975-4068-6-4.

121. Olărescu, Valentina. Ghid pentru practica logopedică. Specialitatea Logopedie / Valentina Olărescu, Adriana Ciobanu ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Psihopedagogie Specială. - Chişinău : S.n., 2013. - 87 p. - Bibliogr. : p. 86-87 (12 tit.). - ISBN 978-9975-46-168-9.

122. Paduca, Ala. Les fonctions visuelles et initiation aux techniques d'examen en

ophtalmologie : recomendation methodique / Ala Paduca ; Univ. d'Etat de Medicine et Pharmacie "Nicolae Testemitanu", Chaire d'Ophtalmologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 40 p. - ISBN 978-9975-118-38-5.

Page 12: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

123. Paladi, Adriana. Etica cercetării biomedicale : îndrumar didactico-metodic / Adriana Paladi ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Filosofie şi Bioetică. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 24 p. - Bibliogr. : p. 24 (10 tit.). - ISBN 978-9975-118-34-7.

124. Paufler, Peter. Gustav Ernst Robert Schulze : metallphsşiker, kristallchemiker, hochschullehrer : leben und werk, 1911-1974 / Peter Paufler. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften , 2013. - 66 p. : il., fot. - (Sachşischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Abhandlungen; Bd. 65. Hft. 6). - ISBN 978-3-7776-2352-8.

125. "Performanţe într-o economie competitivă", conf. intern. Performanţe într-o

economie competitivă : [materialele conf. intern., 25-26 apr. 2013, Chişinău) = Etre performant dans une economie competitive : conf. intern. / coord. : Valentin Railean, Gh. Bichicean, Oleg Curbatov ; red. st. V. Fetiniuc ; trad. Nicolae Cusulean. - Chişinău : Impressum, 2013. - 257 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4215-3-9.

126. Perspectiva academică . Vol. 3. [cominic. participanţilor conf. şt. interuniv.,

desfăşurată în cadrul Univ. "Perspectiva-INT" cu tema "Dezvoltarea Republicii Moldova în context European" care a avut loc pe data de 15 mai 2012] / Univ. "Perspectiva-INT" ;. - Chişinău : S.n., 2012. - 177 p. - (Perspectiva). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4061-8-5.

127. Perspectiva academică. Vol. 4. [cominic. participanţilor conf. intern. şt.

universitare desfăşurată în cadrul Univ. "Perspectiva-INT" cu tema "Dezvoltarea învăţământului superior, societăţii democratice şi economiei de piaţă în context European" 25-26 a. - Chişinău : S.n., 2013. - 239 p. : il. - (Perspectiva). - Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol.- ISBN 978-9975-4061-8-5.

128. Peschke, Elmar. Die augenentwicklung - ein geniestreich der natur / Elmar Peschke. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2014. - 25 p. : il. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Sitzungsberichte; Bd. 132. Hft. 4). - Bibliogr. : p. 24-25 (12 tit.).

129. Peştii Nistrului de Mijloc şi de Jos : (ghid al păstrătorilor râului) = Рыбы Среднего и Нижнего Днестра / alcăt. : A. Moşu, I. Trombiţki. - Chişinău : S.n., 2013. - 139 p. : il. - Bibliogr. : p. 138-139. - ISBN 978-975-53-178-4.

130. Poştarencu, Dinu. Destinul românilor basarabeni sub dominaţia ţaristă / Dinu

Poştarencu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Chişinău : CEP USM, 2012. - 546 p. - (Miscarea nationala dintre Prut şi Nistru). - Bibliogr. publ. D. Postarencu : p. 537-546. - ISBN 978-9975-71-322-1.

131. Prefer nemărginirea... Aurel David : biobibliogr.-album / alcăt. Sofia Muşat ; ed.

Nicolae Schiţco. - Chişinău : Draghistea, 2012. - 150 p. : il., il color., portr. - ISBN 978-9975-4210-6-5.

132. Prevenirea violenţei în familie : ghid de aplicare practică : curriculum pentru instruirea adulţilor = Ghid de aplicare practică " Prevenirea violenţei în familie" : curriculum pentru instruirea adulţilor / echipa de lucru : Sofia Şuleannschi, Laurenţia

Page 13: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

Filipschi, Valentina Olaru, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 96 p. : il. - Bibliogr. : p. 94-96 (40 tit.). - ISBN 978-9975-80-780-7.

133. Prus, Elena. Po(i)etosfere şi proiecţii hermeneutice / Elena Prus ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale. - Chişinău : Foxtrot, 2009. - 160 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-101-18-9.

134. Puică-Vasilache, Eliza. Educaţia plastică : suport de curs pentru studenţi. P. 1 / Eliza Puică-Vaşilache ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2014. - 80 p. : anexe. - Bibliogr. : p. 73-74 (29 tit.). - ISBN 978-9975-4362-7-4.

135. Radice, David. Advanced numerical approaches in the dynamics of relativistic flows : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / David Radice ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 254 p. - Bibliogr. : P. 227-254 (347 tit.).

136. Rakhimov, Mukhitdin K. Artistic Ceramics of Uzbekistan / M. K. Rakhimov. -

Tashkent : S.n., 2006. - 255 p. : il.

137. Realităţile politice şi realităţile mediatice în contextul integrării europene / coord. : Victor Moraru ; Ist. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 207 p. - Ref. bibliogr. : p. 203-204 (11 tit.). - ISBN 978-9975-57-121-0.

138. Recomandări metodologice pentru investigarea eficientă a infracţiunilor de

tortură, tratament inuman sau degradant : (de uz intern) / Johanna Lober, Jorg Stipell, Adriana Eşanu, ... ; Procuratura Rep. Moldova. - Chişinău : "Imprint Star", 2014. - 148 p. - ISBN 978-9975-437-9-4.

139. Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizanţilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova / alcăt. : Vladimir Moşoi, Nicolae Danilov, Grigore Gomoja, ... ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova; Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 369 p. : il. - ISBN 978-9975-56-144-0.

140. Republica Moldova. Legi. Codul civil al Republicii Moldova : cu ultimele modif. şi compl. : actualizat 20.03.2014 / Parlamentul Republicii Moldova. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 238 p. - ISBN 978-9975-123-59-4.

141. Republica Moldova. Legi. Codul civil al Republicii Moldova : publicat : 22.06.2002 în Monit. Oficial Nr. 82-86 art. Nr. 661 : în conformitate cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : modificat LP203 din 12.07.13, M0191-197/06.09.13 ; în vigoare 06. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 288 p. - ISBN 978-9975-4322-6-9.

142. Republica Moldova. Legi. Codul de executare al Republicii Moldova : publicat 05.11.2010 în Monitorul Oficial Nr. 214-220 art. Nr. : 704 : în conformitate cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chişinău : Farmec-lux, 2014. - 126 p. - ISBN 978-9975-4225-6-7.

Page 14: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

143. Republica Moldova. Legi. Codul de executare al Republicii Moldova : cu ultimile modificări şi completari : actualizat 20.03.2014. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 90 p. - ISBN 978-9975-123-61-7.

144. Republica Moldova. Legi. Codul de procedura civilă al Republicii Moldova : publ. 12.06.2003 în Monit. Oficial Nr. 111-115 art. Nr. : 451 data intrării în vigoare 12.06.2003 : în conformitate cu ultimile modificări şi compl. din Monotorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 157 p. - ISBN 978-9975-4225-5-0.

145. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : publicat :

26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48 art. nr. 210 : cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014 = Семейный кодекс Республики Молдова опубликован 26.04.2001 в Monitorul Oficial Nr. 47-48 ст. № 210 : в соответствии с последними изменениями от 20.02.2104. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 80 p. - ISBN 978-9975-4225-4-3.

146. Republica Moldova. Legi. Codul funciar al Republicii Moldova : cu ultimele

modificari şi compl. : actualizat 20.03.2014 = Земельный кодекс Республики Молдова с последними изменениями и дополнениями : обновлен 20.03.2014. - Chişinău : Lavilat-Info, 2014. - 28, 30 p. - ISBN 978-9975-123-62-4.

147. Republica Moldova. Legi. Codul vamal al Republicii Moldova : publ. : 01.01.2007 în Monitorul Oficial Nr. ed. special. : în conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 144 p. - ISBN 978-9975-4225-3-6.

148. Responsible conduct in the global research enterprise : a policy report / InterAcademy Council. - Amsterdam : S.n., 2012. - 45, [3] p. - ISBN 978-90-6984-645-3.

149. Rinciog, Diana. Litterature, culture et civilisation francaises du XXe siecle jusqu'a

present : demarches theoriques et pratiques / Diana Rinciog, Diana Presada. - Ploieşti : Ed. Universităţii Petrol-Gaze, 2013. - 239 p. - Bibliogr. : p. 237-239. - ISBN 978-973-719-540-1.

150. Roche Medicina Personalizată : diferenţe mici, efecte uriaşe. - Chişinău : S.n.,

2011. - 40 p. : il., portr.

151. Roibu, Nicolae. Speranţă şi destin : (dialoguri, medalioane, eseuri) / Nicolae Roibu. - Chişinău : S.n., 2014. - 299 p. : portr., fot. - ISBN 978-9975-53-318-8.

152. Rosado Gonzalez, Pablo Antonio. Gravitational wave background from compact

objects and a new search for supermassive black hole binaries : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Pablo Antonio Rosado Gonzalez ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. - Hannover : S.n., 2013. - 163, [4] p. - Bibliogr. : p. 147-162 (262 tit.).

153. Rotaru, Liliana. Ţările Asiei şi Africii în prima jumătate a secolului XX :

documente şi materiale cu note şi comentarii / Liliana Rotaru ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie. - Chişinău : CE USM, 2013. - 578 p. - ISBN 978-9975-71-412-9.

Page 15: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

154. Rusnac, Vladimir. Adă-mi în suflet lumină : poezii / Vladimir Rusnac. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 243 p. - ISBN 978-9975-71-483-9.

155. Rusu, Victor. Dreptul constituţional : note de curs / Victor Rusu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 142 p. - Bibliogr. : p. 139-142. - ISBN 978-9975-4166-2-7.

156. Rusuleac, Tatiana. Matemetica distractiăa : suport de curs / Tatiana Rusuleac ;

Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă". - Ed. a 2-a, rev. - Chişinău : S.n., 2013. - 98 p. - Bibliogr. : p. 95 (4 tit.). - ISBN 978-9975-46-174-0.

157. Savva, Alexandru. Ce trebuie să cunoască subiectul probaţiunii condamnat cu

aplicarea art. 90 CP RM şi 91 CP RM / A. Savva, S. Ciorbă ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 80 p. - ISBN 978-9975-4009-7-8.

158. Scorţescu, S. Ce trebuie să cunoască subiectul probaţiunii eliberat înainte de termen de pedeapsă / S. Scorţescu ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 87 p. - ISBN 978-9975-4009-5-4.

159. Seredneac, Nicolai Alexandru. Rutele de microbuz din mun. Chişinău = Cu ochii microbului : rutele de microbuz din mun. Chişinău / N. A. Seredneac. - S.l. : S.n., S.a. - 114 p. : il., fot.

160. Sidrorov, Dmitri. Academicianul carităţii. [Ion Ababii] : (doăzeci şi trei despre unul) = Академик милосердия. [Ион Абабий] / Dmitri Şidrorov ; aut. de proiect şi red. : Serghei Evstratiev ; red. lit. : Lidia Ciobanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 143, 144 p. : fot. - (Ser. Personalitatea tarii). - ISBN 978-9975-47-095-7.

161. Sprache, sprachvergleich, sprachtrager : Rudolf Ruzicka zum 90 : geburtstag, von freunden, wissenschaftlichen weggefahtten und schulern / hrsg. : Klaus Bochmann, Anita Steube. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 201 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Kl. Abhandlungen; Bd. 82. Hft. 5). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-3-7776-2358-0.

162. Stamatin, Ştefan. Extrădarea în dreptul penal : monografie / Ştefan Stamatin, Mircea-Laurenţiu David, Mihail David ; Min. Afacerilor Interne al RM, Acad. "Ştefan cel Mare". - Chişinău : S.n., 2013. - 245 p. - Bibliogr. : p. 217-228 (196 tit.). - ISBN 978-9975-80-800-2.

163. Stamatin, Ştefan. Particularităţile aplicării măsurilor preventive în privinţa

minorilor : material didactico-ştiinţific / Ştefan Stamatin, Alexandru Gheorghieş ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova, Acad. "Ştefan cel Mare". - Chişinău : S.n., 2013. - 269 p. - Bibliogr. : p. 251-264 (215 tit.). - ISBN 978-9975-80-801-9.

164. Stările hipertensive în timpul sarcinii : protocol clinic naţional / elab. Valentin

Friptu, Stelian Hodorogea, Ion Bologan, ... ; Ministerul Sănătăţii al Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 42 p. - Bibliogr. : p. 39-42 (44 tit.). - ISBN 978-9975-46-185-6.

165. Stark, Juliane. Indirekte regionalwirtschaftliche effekte von infrastruktur -

investitionen in den offentlichen personennahverkehr : am beispiel der erweiterung des

Page 16: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

Wiener U-Bahn-Netzes 1991-2001 / Juliane Stark ; Univ. fur Bodenkultur Wien. - Wien : Guthmann-Peterson, 2013. - 383, [3] p. - ISBN 978-3-900782-72-6.

166. Stephanos archaeologicos in honorem professoris Ludmili Getov / compl. :

Kostadin Rabadjiev ; edit. chief : Rumen Donkov. - Sofia : Presses Univerşitaires "St. Kliment Ohridski", 2005. - 740 p. - (Studia archaelogia Univ. Serdicensis; 4). - Bibliogr. la sfârşitul art.

167. Şuleanschi, Sofia. Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului : ghid

metodologic pentru profesori / Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure. - Chişinău : Garomont-Studio, 2014. - 125 p. - Bibliogr. : p. 125 (23 tit.). - ISBN 978-9975-115-30-8.

168. Şuleanschi, Sofia. Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului : caiet de

sarcini pentru elevi / Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure. - Chişinău : Garomont-Studio, 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 97 (23 tit.). - ISBN 978-9975-115-26-1.

169. Şuleanschi, Sofia. Suport de curs la disciplina Bazele antreprenoriatului : sugestii

pentru proiectarea lecţiilor / Sofia Şuleanschi, Valentina Olaru, Daniela Pădure. - Chişinău : Garomont-Studio, 2014. - 252 p. : tab. - ISBN 978-9975-115-27-8.

170. Sunt român şi limba mea-i română / il. : Igor Vieru. - Chişinău : Litera, 2014. - 18 p. : il. - ISBN 978-9975-74-377-8.

171. Tackmann, Gunnar. Raman interferometry with free-falling and trapped atoms : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Gunnnar Tackmann ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 198 p. - Bibliogr. : p. 175-188 (138 tit.).

172. Talmaci, Adrian. Caracteristica social-demografică şi criminologică a subiecţilor probaţiunii / A. Talmaci, Iu. Mahu ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 50 p. : diagr. - ISBN 978-9975-4009-1-6.

173. Talmaci, Adrian. Ce trebuie sa cunoască administraţia publică locală despre

pedeapsa penală sub forma de muncă neremunerată în folosul comunităţii / A. Talmaci ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 70 p. - ISBN 978-9975-4009-8-5.

174. Talmaci, Adrian. Experienţa internaţională în domeniul probaţiunii / A. Talmaci ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 39 p. - ISBN 978-9975-4063-3-8.

175. Talmaci, Roman. Despre Serviciul de probaţiune din Republica Moldova / R. Talmaci ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 118 p. - ISBN 978-9975-4010-4-3.

176. "Tendinţe contemporane ale dezvoltării Ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători", conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională a doctoranzilor "Tendinţe contemporane ale dezvoltării Ştiinţei în contextul valorificării opţiunii europene : viziuni

Page 17: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

ale tinerilor cercetători" : teze / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 144 p. - ISBN 978-9975-4257-2-8.

177. Teoria transmisiunii informaţiei. Modulaţia binară în fază şi frecfenţă : indicaţii de laborator / P. Nicolaev, S. Andronic, N. Bejan, L. Nemerenco ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecom. - Chişinău : Ed. Tehnica-UTM, 2014. - 52 p. - Bibliogr. : p. 52 (8 tit.).

178. Tomuleţ, Călin. Contenciosul administrativ : suport de curs pentru studenţi la

specialitatea "Administraţie publică" / Călin Tomuleţ, Iulia Vacarenco ; Univ. sde Stat din Moldova, Fac. de Relaţii Intern., Ştiinţe Politice şi Admin., Catedra Ştiinţe Administrative. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 219 p. - Bibliogr. : p. 212-219. - ISBN 978-9975-71-492-1.

179. Toropet, Valeria. Curriculum la disciplina "Filosofia dreptului" / Valeria Toropeţ ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2013. - 18 p. - ISBN 978-9975-127-10-3.

180. Toropeţ, Valeria. Etica profesională şi bazele comunicării : curriculum / Valeria

Toropeţ ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : U.T.M., 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 18-20. - ISBN 978-9975-127-09-7.

181. Trofimov, Natalia. Dreptul familiei : curriculum / Natalia Trofimov ; Univ.

Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2014. - 35 p. - Bibliogr. : p. 35 (14 tit.). - ISBN 978-9975-127-04-2.

182. Tulburarea din Spectrul Autist : ghid pentru detectare timpurie / Min. Sănătăţii al

Rep. Moldova ; UNICEF ; red. : Ala Cojocaru. - Chişinău : S.n., 2014. - 28 p. : il. - ISBN 978-9975-57-118-0.

183. Ţăranu, Anatol. Conflictul transnistrean : culegere de documente şi materiale (1989-2012). Vol. 3. (2003-2006) / Anatol Ţăranu, Mihai Gribincea ; Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞ a RM ; Inst. de Analiză şi Consultanţă Politică "POLITICON". - Chişinău : Lexon-Prim, 2014. - 636 p. - ISBN 978-9975-4055-1-5.

184. Ţurcan, Lilia. Pedagogia toleranţei : ghid metodologic / Lilia Ţurcan ; Univ. Pedagigică de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2013. - 157 p. - Bibliogr. : p. 112-125 (152 tit.). - ISBN 978-9975-46-170-2.

185. Ţurcanu, Adela. Wilson's Disease. "Self-assessment workbook" : guidelines for students / Adela Ţurcanu ; Public Institution State Univ. of Medical and Pharmacey "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine Gastroenterology and Hepatology. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 34 p. - ISBN 978-9975-118-39-2.

186. Ţurcanu, Adela. Wilson's Disease. Başic facts : guidelines for students / Adela Turcanu, Elina Berliba ; Public Institution State Univ. of Medical and Pharmacey "Nicolae Testemitanu", Dep. of Internal Medicine Gastroenterology and Hepatology. -

Page 18: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 65 p. : il. - Bibliogr. : p. 59-64 (80 tit.). - ISBN 978-9975-118-36-1.

187. Ullea, Sorin. Arhanghelul de la Rîbiţa : angelologie, estetică, istorie politică / Sorin Ullea. - Bucureşti : Cerna, 2001. - 167 p. - ISBN 973-99758-0-1.

188. Ullea, Sorin. Datarea ansamblului de pictură de la Suceviţa / Sorin Ullea. - Botoşani : AXA, 2006. - 32 p. : il. - ISBN 976-660-201-8.

189. Ullea, Sorin. Graniţele Moldovei / Sorin Ullea ; ed. : Emilia Tutuianu Dospinescu ; red. : Felicia Dumbrăveanu. - Roman : Muşatinia, 2009. - 64 p. - ISBN 978-973-87777-6-7.

190. Ullea, Sorin. Încheierea cronologiei picturii moldoveneşti secolele XV-XVI cu datarea ansamblurilor de la Parhauţi şi Arbure / Sorin Ullea ; ed. Emilia Tutuianu Dospinescu. - Roman : Muşatinia, 2012. - 174 p. : + 19 f. il. - ISBN 978-606-8203-13-3.

191. Ullea, Sorin. Un unicat în Ortodoxie : piatra de mormânt din biserica Sfântul Nicolae, Popăuţi 1492 / Sorin Ullea. - Botoşani : Axa, 2002. - 16 p. : il. - ISBN 973-8053-79-X.

192. Ungureanu, Elena. Dincolo de text: Hypertextul Elena Ungureanu. - Chişinău :

Arc, 2014. - 280 p. : portr. - Bibliogr. : p. 249-280. - ISBN 978-9975-61-777-2.

193. Ursu, Mihai. Pagini din istoria Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală / Mihai Ursu, Anton Moraru ; Muzeul Naţ. de Etnografie şi Istorie Naturală al Rep. Moldova. - Chişinău : Labirint, 2013. - 113, [1] p. : fot., portr. - ISBN 978-9975-122-00-9.

194. Ursu, Viorica. Curriculum la disciplina "Drept comunitar" / Viorica Ursu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2013. - 18 p. - Bibliogr. : p. 16-18. - ISBN 978-9975-127-08-0.

195. Ursu, Viorica. Drept civil : curriculum / Viorica Ursu, Ilie Teacă, Alla Climova ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2014. - 130 p. - Bibliogr. : p. 122-130. - ISBN 978-9975-127-07-3.

196. Ursu, Viorica. Drepturile patrimoniale : curriculum pentru programul de masterat / Viorica Ursu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2014. - 44 p. - Bibliogr. : p. 36-44. - ISBN 978-9975-127-06-6.

197. Ustian, Ivan. M. Eminescu: "Omul produce scopuri..." (Eminescu şi teoria economică) Ivan Ustian ; Acad. de Studii Economice din Moldova. - Ed. a 2-a, revaz. şi

Page 19: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

compl. - Chişinău : ASEM, 2010. - 428 p. - (Scriitorii-economişti ai lumii). - Bibliogr. : p. 428 (18 tit.). - ISBN 978-9975-75-532-0.

198. Utilizarea aditivilor furageri adsorbanţi "Microfix(r) PLUS" şi "Primix-Alfasorb" în alimentaţia porcinelor : recomandări / Larisa Caisîn, Vasile Harea, Vitalii Busev, Ludmila Bivol ; Univ. Agrară de Stat din Moldova, Intreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor "MOLDSUINHIBRID". - Chişinău : S.n., 2014. - 18 p. - Bibliogr. : p. 18 (4 tit.). - ISBN 978-9975-56-138-9.

199. Utilizarea probioticelor "Biomin(r) IMBO", "Primix-Bionorm-K" şi "Bilaxan" în nutriţia porcinelor : recomandări / Larisa Caisîn, Vasile Vrâncean, Natalia Grosu, Vasile Harea ; Univ. Agrară de Stat din Moldova ; Intreprinderea de Stat pentru Cercetare în Selecţia şi Hibridarea Suinelor "MOLDSUINHIBRID". - Chişinău : S.n., 2014. - 28 p. - Bibliogr. : p. 27 (9 tit.). - ISBN 978-9975-56-136-5.

200. Vrânceanu, Maria. Incluziunea socio-educaţională a copiilor cu dizabilităţi în

gradiniţa de copii : [ghid pentru cadrele didactice şi manageriale din sistemul educaţional preşcolar şi pentru specialişti din serviciile specializate de recuperare/reabilitare a copiilor cu dizabilităţi. - Chişinău : Tipografia Centrală, 2012. - 307 p. - Bibliogr. : p. 303-307. - ISBN 978-9975-53-076-9.

201. Wendisch, Manfred. Amplified climate changes in the Arctic : role of clouds and atmospheric radiation / Manfred Wendisch, Ping Yang, Andre Ehrlich. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2013. - 34 p. : il. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Mathem.-Naturwiss. Kl. Sitzungsberichte; Bd. 132. Hft. 3). - Bibliogr. : p. 30-34 (78 tit.). - ISBN 978-3-7776-2386-3.

202. Wenzel, Michael. Clasşical solutions for stabilized periodic Hele-Shaw flows with a free surface : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Michael Wenzel ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2013. - 115, [4] p. - Bibliogr. : p. 111-115 (74 tit.).

203. Wiesmeth, Hans. Integrierte umweltpolitik - moglichkeiten und grenzen / Hans

Wiesmeth, Dennis Hackl. - Leipzig : Sachsische Akademie der Wissenschaften, 2014. - 17 p. - (Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Technikwissenschaftliche Kl. Sitzungsberichte; Bd. 4. Hft. 1). - ISBN 978-3-7776-2409-9.

204. Wojciechowski, Daniel. Tryptophan scanning of barttin identifies molecular

determinants of its function on CIC-K chloride channels : erlangung des grades dr. der naturwissenchaften / Daniel Wojciechowski ; Fak. fur Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hanno. - Hannover : S.n., 2013. - 116 p. - Bibliogr. : p. 94-103.

205. Zagaievschi, Corina. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale a adolescenţilor prin

comunicare / Corina Zagaievschi ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Catedra Ştiinţe ale Educaţiei. - Chişinău : S.n., 2013. - 204 p. - Bibliogr. : p. 193-202 (227 tit.). - ISBN 978-9975-46-160-3.

Page 20: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

206. Zaharia, Victor. Ce este Probaţiune / V. Zaharia ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 47 p. - ISBN 978-9975-4009-4-7.

207. Zaharia, Victor. Cooperarea instituţiilor din comunitate în desfăşurarea activităţilor de probaţiune / V. Zaharia ; Ministerul Justiţiei, Oficiul Central de Probaţiune. - Chişinău : S.n., 2013. - 42 p. - ISBN 978-9975-4009-5-4.

208. Zelenschi, Angela. Bazele managementului : (note de curs) / Angela Zelenschi ; Inst. Intern. de Management "IMI-Nova", Catedra "Business şi Administrare". - Chişinău : Ed. Impressum, 2014. - 233 p. - Bibliogr. : p. 230-233 (70 tit.). - ISBN 978-9975-4089-3-6.

209. Zelenschi, Angela. Indicaţii metodice privind elaborarea tezelor de licenţă la

speialitatea "Business şi administrare" : Angela Zelenschi ; Inst. Intern. de Management "Imi-Nova". - Chişinău : S.n., 2014. - 58 p. - Bibliogr. : p. 54-55 (21 tit.). - ISBN 978-9975-4089-4-3.

210. Абдуллаев, Рустамбек. Байсун : традиционная музыкальная культура /

Рустамбек Абдуллаев ; Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане. - Ташкент : Б.и., 2006. - 122, [2] с. : фот. - Библиогр. : с. 119 (34 назв.).

211. Азбука интеллектуальной собственности / Респ. Молдова, Гос. Агентство по

Интеллектуальной Собственности (AGEPI). - Кишинэу : AGEPI, 2014. - 36 с. - (Библиотека интеллектуальной собственности). - ISBN 978-9975-911-89-4.

212. Академиjа Наука и Умjетности Републике Српске / гл. уред. Раjко

Кузманович ; отгов. уред. Драгольуб Мирjанич. - Баньа Лука : Академиjа Наука и Умjетности Републике Српске, 2013. - 298, [2] с. : фот. - (Монографиjе; Кн. 19). - ISBN 978-99938-21-49-6.

213. Академиjа Наука и Умjетности Републике Српске = Academy of Sciences and

Arts of the Republic of Srpska / гл. уред. Раjко Кузманович ; отгов. уред. Драгольуб Мирjанич. - Банья Лука : Академиjа наука и умjетности Републике Српске, 2013. - 84 с. : фот. - ISBN 978-99938-21-42-7.

214. Аналитические и дискретные методы решения задач прикладной

математики / Ташк. Ун-т Информ. Технологий, Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов ; отв. ред. Ш. А. Назиров. - Ташкент : Б.и., 2012. - 170, [1] с. - (Вопросы вычислительной и прикладной математики. Сб. науч. тр.; Вып. 128). - Библиогр. в конце ст.

215. Аналитические и дискретные методы решения задач прикладной

математики / Ташк. Ун-т Информ. Технологий, Центр разработки программных продуктов и аппаратно-программных комплексов ; отв. ред. Ш. А. Назиров. - Ташкент : Б.и., 2013. - 148 с. - (Вопросы вычислительной и прикладной математики. Сб. науч. тр.; Вып. 129). - Библиогр. в конце ст.

216. Ахмедов, Э. И. Единая наука и теория. Строение материи и радиоматерии /

Э. И. Ахмедов. - Ташкент : Б.и., 2006. - 35 с.

217. Бабамуратов, Эркин Хайитович. Общественная психология молодежи современного Узбекистана / Э. Х. Бабамуратов, Ш. Э. Бабамуратова ; под ред. Ж.

Page 21: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

Т. Туленова ; Термезский Гос. Ун-т. - Ташкент : Фан, 2007. - 203 с. - Библиогр. : с. 176-201 (287 назв.). - ISBN 978-9943-09-114-6.

218. Белостечник, Григорий. Маркетинговые / бенчмаркинговые иследования

конкуренции : особенности и новые подходы к изучению конкуренции в сфере торгово-развлекательной недвижимости как субсегмента рынка смеш. коммерч. недвижимости / Григорий Белостечник, Юрий Ларюшин, Руслан Крупно. - Кишинэу : Изд-во МЭА, 2014. - 287 с. - ISBN 978-9975-75-577-8.

219. Важнейшие орнитологические территории Узбекистана / сост., ред. : Р. Д.

Кашкарова, ... - Ташкент : О-во охраны птиц Узбекистана, 2008. - 192 с. : ил., фот., карты.

220. "Вiд XIX до XXI столiття трансформацiя библiотек у контекстi розвитку

суспiльства", мiжнар. наук.-практ. конф. Вiд XIX до XXI столiття : трансформацiя библiотек у контекстi розвитку суспiльства : матерiали мiжнар. наук.-практ. конф., Харкiв, 12-14 жовтня 2011 р. / уклад. : О. П. Кунiч ; ХДНБ iм. В. Г. Короленка. - Харкiв : РА "IPIC", 2011. - 367, [1] с. - (До 125-рiччя Харк. Державноi Наук. Б-ки iм. В. Г. Короленка). - Библиогр. в конце ст.

221. Внеаудиторная самостоятельная работа по курсу "История" : метод. рекомендации / сост. : С. Г. Суляк ; Приднестровский Гос. Ун-т и м. Т. Г. Шевченко, Ин-т Ист. и Гос. Управления, Кафедра Отечеств. Истории. - Тирасполь : Б.и., 2014. - 31 с. - ISBN 978-9975-58-015-1.

222. Ганган, Сильвия. Материалы и пассивные компоненты : сб. задач. Ч. 1.

Материалы и компоненты в электронике / Сильвия Ганган ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 52 с. - Библиогр. : с. 50 (7 назв.).

223. Год планеты : экономика, политика, безопасность : ежегодник. Вып. 2013 г.

/ РАН, Ин-т Мировой Экономики и Междунар. Отношений ; гл. ред. В. Г. Барановский. - Москва : Идея-Пресс, 2013. - 495, [1] с. - ISBN 978-903927-21-0.

224. Джураев, Хайрулла Файзиевич. Научные основы инфракрасно-конвективной

сушки плодов сельскохозяйствнных культур / Х. Ф. Джураев ; Бухарский Технол. Ин-т пищевой и Легкой Промышленности. - Ташкент : Фан, 2005. - 106 с. - Библиогр. : с. 100-103 (57 назв.). - ISBN 5-648-03325-5.

225. Импульсная электроника . Ч. 2. Высокоэнергетическая импульсная

электроника / Е. Ф. Лебедев, Е. А. Мелешко, Ю. С. Протасов, К. Ю. Сахаров. - Москва : Янус-К, 2013. - 670 с. - (Электроника в техн. ун-те. Прикладная электроника). - Библиогр. : с. 666-667. - ISBN 978-8037-0550-5.

226. Использование адсорбентных кормовых добавок "MICOFIXr PLUS" и

"ПРАЙМИКС-АЛЬФАСОРБ" в кормлении свиней : рекомендации / Кайсын Лариса, Харя Василий, Бушев Виталий, Людмила Бивол ; Гос. Аграрный Ун-т Молдовы, Гос. Предприятие по Селекции и Гибридизации Сви. - Кишинев : Б.и., 2014. - 19 с. - Библиогр. : с. 19 (4 назв.). - ISBN 978-9975-56-137-2.

Page 22: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

227. Использование пробиотиков "BIOMINr IMBO", "ПРАЙМИКС-БИОНОРМ-К" и "БИЛАКСАН" в кормлении свиней : рекомендации / Кайсын Лариса, Вранчан Василий, Горсу Наталья, ... ; Гос. Аграрный Ун-т Молдовы, Гос. Предприятие по Селекции и Гибридизации Свиней "MOLDSUINHI. - Кишинев : Б.и., 2014. - 27 с. : ил. - Библиогр. : с. 25 (9 назв.). - ISBN 978-9975-56-135-8.

228. История города Харькова ХХ столетия / А. Н. Ярмыш, С. И. Посохов, А. И.

Эпштейн, ... - Харьков : Фолио ; Золотые страницы, 2004. - 685, [2] с., [18] л. фот. - ISBN 966-03-2650-5.

229. История России (XX века) : практикум для студ. направления 030600

"История". Ч. 1. 1917-1953 гг. / сост. В. А. Содоль ; Приднестровский Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т Истории и Государственного Управления, Кафедра Отечествеенной Истории. - Тирасполь : Б.и., 2014. - 132 с. : карт. - ISBN 978-9975-58-013-7.

230. История России (XX века) : практикум для студ. направления 030600

"История". Ч. 2. 1953-2013 гг. / сост. В. А. Содоль ; Приднестровский Гос. Ун-т им. Т. Г. Шевченко, Ин-т Истории и Государственного Управления, Кафедра Отечествеенной Истории. - Тирасполь : Б.и., 2014. - 95 с. : карт. - ISBN 978-9975-58--014-4.

231. Кайсын, Лариса. Методики и технологии научных исследований по

кормлению свиней / Лариса Кайсын, Василий Харя ; Гос. Аграрный Ун-т Молдовы ; Гос. предприятие по селекции и гибридизации свиней "MOLDSUINHIBRID". - Кишинев : Б.и., 2013. - 204 с. : ил. - Библиогр. : с.188-189. - ISBN 978-9975-56-129-7.

232. Как родить здорового и красивого малыша : руководство для будущей

матери / Петру Стратулат, Ала Куртяну, Михаил Стрэтилэ, .... : ЮНИСЕФ Молдовы. - Кишинэу : ЮНИСЕФ, 2014. - 176 с. : ил. - ISBN 978-9975-57-117-3.

233. Кушнир, Жозефина. К 110-летию Кишинёвского погрома : памятные даты /

Жозефина Кушнир. - Кишинев : Б.и., 2013. - 152 с. - Библиогр. : с. 148-151 (63 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-9975-66-372-4.

234. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 2. История русской церкви в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патрарха (988-1240) / Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский ; ред. Арсений, епископ Истринский, ... - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. - 704 с. : ил. - Библиогр. : с. 625-644. - ISBN 5-7302-0771-9.

235. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 4. Ч. 1. История русской церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589). - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 592 с. : ил. - ISBN 5-7302-0772-7.

236. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 6. Период самостоятельности русской церкви (1589-1881). Патриаршество в России (1589-1720) / Макарий (Булгаков), митрополит Москов. -

Page 23: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 799 с. : ил. - Библиогр. : с. 695-720. - ISBN 5-7302-0814-6.

237. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 6. Период самостоятельности русской церкви (1589-1881). Патриаршество в России (1589-1720). - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 672 с. : ил., факс. - Библиогр. : с. 544-553. - ISBN 5-7302-0773-5.

238. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 3. История русской церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589) / Макари. - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. - 702 с. : ил. - Библиогр. : с. 560-578. - ISBN 5-7302-0813-8.

239. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 4. Ч. 2. История русской церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589). - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 439 с. : ил. - Библиогр. : с. 279-299. - ISBN 5-7302-0823-5.

240. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 5. Период разделения русской церкви на две митрополии. История Западнорусской, или Литовской, митрополии (1458-1596) / Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский ; ред. Арсений, епископ Истринский, ... - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 560 с. : ил. - Библиогр. : с. 493-503. - ISBN 5-7302-0793-Х.

241. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. История

Русской Церкви. Кн. 1. История христианства в России до равноапостольного князя Владимира как введение в историю русской церкви / Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский ; ред. Арсений, епископ Истринский, ... - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. - 408 с. - Библиогр. : с. 345-377. - ISBN 5-7302-0771-9.

242. Метляева, Мирослава. Литература Молдовы на стыке веков : литературная

критика, переводы. эссе / Мирослава Метляева ; науч. рук. Михай Чимпой ; Академия Наук Молдовы, Ин-т Филологии. - Chişinău : Profeşional Service, 2014. - 791 с. - ISBN 978-9975-4460-3-7.

243. Мирза-Ахмедова, П. М. Классика и современность в аспекте взаимодействия / П. М. Мирза-Ахмедова. - Ташкент : Akademiнa, 2008. - 149, [1] с.

244. Муршудли, Фахри Фуад оглы. Банковское обслуживание внешнекономической деятельности Азербайджана в условиях финансовой глобализации : моногр. / Фахри Муршудли. - Баку : Б.и., 2013. - 415, [1] с. - Библиогр. : с. 402-409 (117 назв.). - ISBN 978-9952-404-83-8.

245. Население России в ХХ веке : исторические очерки. Т. 3. Кн. 3. 1991-

2000 / РАН, Ин-т Рос. Истории ; отв. ред. В. Б. Жиромская, В. М. Лавров. - Москва : РОССПЭН, 2012. - 396, [4] с. - ISBN 978-5-8243-1645-2.

Page 24: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

246. "Наука, образование, культура", междунар. науч.-практ. конф. Наука, образование, культура : междунар. науч.-практ. конф. посвященная 22-ой годовщине Комратского Гос. Ун-та, 8 февр. 2013 г., Комрат = Şitiinţă, educatie, cultura / Комратский Гос. Ун-т ; ред. : З. Н. Арикова, ... - Комрат : Б.и., 2013. - 318 с. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. - ISBN 978-9975-4440-5-7.

247. "Наука, образование, культура", междунар. науч.-практ. конф. Наука, образование, культура : междунар. науч.-практ. конф. посвященная 21-ой годовщине Комратского Гос. Ун-та, 10 февр. 2012 г., Комрат = Şitiinţă, educatie, cultura / Комратский Гос. Ун-т ; ред. : З. Н. Арикова, ... - Комрат : Б.и., 2012. - 214 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-9975-4440-4-0.

248. Научная конференция молодых ученых Академии Наук Респ. Узбекистан. Материалы традиционной научной конференции молодых ученых Академии наук Республики Узбекистана / ред. : Б. Ибрагимов, ... - Ташкент : Б.и., 2004. - 198 с.

249. Нацiональна Академiя Наук Украiни. Анотований каталог книжкових

видань 2008 року / Нац. Акад. Наук Украiни ; упоряд. А. I. Радченко, М. В. Язвинскька. - Киiв : Академперiодика, 2009. - 443, [1] с. - ISBN 978-966-360-123-6.

250. Обзор фитосанитарного состояния посевов сельскозхозяйственных

культур в Российской Федерации в 2013 году и прогноз развития вредных объектов в 2014 году / сост. : Д. Н. Говоров, ... ; Рос. Сельскохоз. Центр. - Москва : Б.и., 2014. - 335, [1] с. : ил.

251. Общественная самоорганизация в мировой истории : сб. науч. ст. / под ред.

А. А. Штырбула ; Омский Гос. Пед. Ун-т. - Омск : Б.и., 2006. - 240 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 5-8268-0921-2.

252. Персонализированная Медицина Рош : небольшие различия, значительные преимущества. - Кишинев : Б.и., 2011. - 40 с. : ил., портр.

253. Проворов, Николай Александрович. Генетические основы эволюции растительно-микробного симбиоза / Н. А. Проворов, Н. И. Воробьев ; под ред. И. А. Тихоновича. - Санкт-Петербург : Информ-Навигатор, 2012. - 400 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-9902181-6-1.

254. Расстройство Аутистического Спектра : руководство по раннему

выявлению / М-во Здравоохранения Респ. Молдовы ; ред. : Алла Кжокару, ... - Кишинев : Б.и., 2014. - 28 с. - ISBN 978-9975-57-119-7.

255. Республика Молдова. Законы. Гражданский кодекс Республики Молдова : с

последними изм. и доп. : обновлен 25.03.2014. - Кишинев : Lavilat-Info, 2014. - 281 с. - ISBN 978-9975-123-64-8.

256. Республика Молдова. Законы. Кодекс Республики Молдова о

правонарушениях : с последними изм. и доп. : обновлен 20.03.2014. - Кишинев : Lavilat-Info, 2014. - 150 с. - ISBN 978-9975-123-60-0.

Page 25: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

257. Республика Молдова. Законы. Уголовный кодекс Республики Молдова : с последними изм. и доп. : обновлен 20.03.2014. - Кишинев : Lavilat-Info, 2014. - 138 с. - ISBN 978-9975-123-63-1.

258. Серикбаев, Бакир Серикбаевич. Эффективность орошения сельскохозяйственных культур дождевыми и подземными водами / Б. С. Серикбаев, Э. Б. Серикбаева : Ташк. Ин-т Ирригации и Мелиорации. - Ташкент : Фан, 2006. - 108 с. - Библиогр. : с. 100-102 (56 назв.). - ISBN 5-648-03406-7.

259. "Славянское книгопечатание и культура книги", междунар. науч. конф. Славянское книгопечатание и культура книги : материалы междунар. науч. конф., Минск, 16-18 сент. 2009 г. / Междунар. Ассоц. Акад. Наук, НАН Беларуси, Центр. Науч. Б-ка им. Я. Коласа, РАН, ... - Москва : : Наука ;, 2009. - 95, [1] с. - ISBN 978-5-02-036697-8.

260. Смолич, И. К. История Русской Церкви 1700-1917. Кн. 8. / Игорь Корнильевич Смолич ; ред. : Арсений, епископ Истринский. - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. - 799 с. : ил. - Библиогр. : с. 499-586. - ISBN 5-7302-0828-6.

261. Смолич, Игорь Корнильевич. История Русской Церкви 1700-1917. Кн. 8. /

Игорь Корнильевич Смолич ; ред. : Арсений, епископ Истринский. - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 799 с. : ил. - ISBN 5-7202-0794-8.

262. Убэн, Юго. Глинобитное строительство : всеобъмлющее руководство / Юго Убэн, Юбер Гийо. - Самарканд : Б.и., Б.г. - 493 с. - Библиогр. : с. 487-493.

263. Украiнське бiблiотекознавство в iсторичному вимiрi : до 140-рiччя вiд

дня народження Л. Б. Хавкiноi : (за матерiалами мiжнар. наук. читань з нагоди 105 рiчницi вiддiлу бiблiотекознавства) / уклад : О. П. Кунiч ; Харк. Державна Наук. Б-ка iм. В. Г. Королен. - Харкiв : Фолiо, 2011 (2012). - 155 с. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-966-03-5813-3.

264. Устиян, Иван Григорьевич. Пушкин: экономическая свобода: (освобождение

крестьян от ига крепостного права) : соц.-культур. институционализм : в помощь изучающим произведения А. С. Пушкина : (учеб. пособие) И. Устиян. - Кишинэу : Б.и., 2011. - 211 с., [8] л. портр. - (Писатели - экономисты мира). - ISBN 978-9975-53-018-7.

265. Устиян, Иван Григорьевич. Пушкин: экономическая социология трагедии

"Борис Годунов" : (Пушкин : критика крепостного права в трагедии "Борис Годунов") : культурно-лит. институционализм И. Устиян. - Кишинэу : Б.и., 2011. - 147 с., [15] л. портр. - (Писатели - экономисты мира). - ISBN 978-9975-53-019-4.

266. Устиян, Иван. Пушкин: политэкономия свободы Т. 2. Ч. 1 Революционный романтизм и экономический реформизм. Культурный институционализм И. Устиян. - Изд. 2-е, доп. и перераб. - Кишинев : Б.и., 2012. - 532 с. : ил., портр. - (Писатели - экономисты мира). - Библиогр. : с. 522-526 (111 назв.). - ISBN 978-9975-78-886-1.

Page 26: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

267. Устиян, Иван. Эминеску: политэкономия свободы : революционный романтизм и экономический реформизм : культурный институционализм Иван Устиян. - Кишинев : Б.и., 2013. - 214 с., [26 с. : фот.]. - (Писатели-экономисты мира). - ISBN 978-9975-53-223-5.

268. Хакимов, Акбар Абдуллаевич. Байсун : атлас художественных ремесел / А. Хакимов, Э. Гюль ; Представительство ЮНЕСКО в Узбекистане. - Ташкент : Б.и., 2006. - 208 с. : ил., фот. - Библиогр. в конце ст.

269. Харкiвська Державна Наукова Бiблiотека iм. В. Г. Короленка. Харкiвська Державна Наукова Бiблiотека iменi В. Г. Короленка (1886-2011) : каталог видань Бiблiотеки та публiкацiй про ii дiяльнiсть / уклад. : О. П. Кунiч, ... ; ХДНБ iм. В. Г. Короленка. - Харкiв : Б.и., 2011. - 454, [2] с. - (До 125-рiчя Харк. Державноi Наук. Б-ки iм. В. Г. Короленка).

270. Цыпин, Владислав, (протоиерей). История Русской Церкви 1917-1997. Кн. 9

/ Протоиерей Владислав Цыпин ; ред. : Армений, архиепископ Истринский. - Москва : Изд-во Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. - 831 с. - ISBN 5-7802-0815-4.

271. Штырбул Анатолий Алексеевич : библиогр. указ. работ : к 55-летию со дня

рождения и 30-летию работы в ОмГПИ - ОмГПУ / сост. : А. В. Грачев, С. А. Штырбул ; науч. ред. А. В. Грачев. - Омск : ИКЦ ИНПО ОмГПУ, 2013. - 52 с.

272. Штырбул, Анатолий Алексеевич. Безгосударственные общества в эпоху

государственности : (III тысячелетие до н. э. - II тысячелетие н. э.) : моногр. / А. А. Штырбул ; Федеральное Агентство по Образованию, Омский Гос. Пед. Ун-т. - Омск : ОмГПУ, 2006. - 376 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 5-8268-0926-4.

273. Штырбул, Анатолий Алексеевич. В поисках загадочной республики.

"Магистральная цивилизация" и социальные альтернативы рубежа Средних веков - Нового времени : моногр. / А. А. Штырбул ; Федеральное Агентство по Образованию, Омский Государственный Педагогический Ун-т. - Омск : ОмГПУ, 2007. - 207 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8268-1041-5.

274. Штырбул, Анатолий Алексеевич. Государства и общества трудящихся :

историческое наследие : моногр.. Кн. 1. (С древних времен до начала XX века) / А. А. Штырбул ; Омский Гос. Пед. Ун-т. - Омск : ОмГПУ, 2010. - 662 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-8268-1554-0.

275. Штырбул, Анатолий Алексеевич. Нестор Махно, махновское движение и

Сибирь : материал к курсам "История Сибири" и "История Украины" / А. А. Штырбул ; Федеральное Агенство по Образованию, Омский Гос. Пед. Ун-т. - Омск : ОмГПУ, 2010. - 36 с. - Геогр. указ. : с. 32-33. - ISBN 978-5-8268-1436-9.

276. Шулянски, София. Комплект дидактических материалов к дисциплине

Основы предпринимательства : рабочая тетрадь учащегося / София Шулянски, Валентина Олару, Даниела Пэдуре. - Кишинэу : Garomont-Studio, 2014. - 108 с. - Библиогр. : с. 97 (23 назв.). - ISBN 978-9975-115-28-5.

Page 27: Lista publicaţiilor noi ăţ Agenţ şi ia : ghid metodic pentru …bsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201405/Achizitii noi_05... · Achizitii noi Lista publicaţiilor noi

277. Шулянски, София. Комплект дидактических материалов к дисциплине Основы предпринимательства : методическое пособие для преподавателей / София Шулянски, Валентина Олару, Даниела Пэдуре. - Кишинэу : Garomont-Studio, 2014. - 126 с. - Библиогр. : с. 126 (24 назв.). - ISBN 978-9975-115-29-2.

278. Шулянски, София. Комплект дидактических материалов к дисциплине Основы предпринимательства : рекомендации по планированию уроков / София Шулянски, Валентина Олару, Даниела Пэдуре. - Кишинэу : Garomont-Studio, 2014. - 255 с. - ISBN 978-9975-115-31-5.

279. Эпидемиология в тестах / В. Присакару. Ад. Котеля, Л. Гуцу, ... ; под ред. В.

Присакару ; пер. Луминица Гуцу ; Публ. Заведение Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Николая Тестемицану. - Изд. 2-е. - Кишинев : Издательско-Полиграфический Центр Medicina, 2014. - 328 с. - ISBN 978-9975-118-16-3.

280. Юридическая защита прав национальных меньшинств : учебник / Б. Сосна, А. Боршевский, А. Сосна, ... ; отв. ред. Ю. Седлецкий ; Европейский Ун-т Молдовы. - Кишинэу : Б.и., 2014. - 266 с. - Библиогр. : с. 62-73. - ISBN 978-9975-4024-3-9.