bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · web viewachiziţii noi....

of 42 /42
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - iunie 2014 1. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind activitatea managerială şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera Ştiinţei şi inovării în anul 2013 / Acad. de Şt. a Moldovei ; resp. : Aurelia Hanganu, Nicolae Stratan. - Chişinău : S.n., 2014. - 288 p. : il. - ISBN 978-9975-62-368-1. 2. Activitatea fizică independentă şi valorificarea prin mişcare a timpului liber . Vol. 2 / coord. : Adriana Stoicoviciu, Daniela Aducovschi, Mihaiu Costinel, ... - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 378 p. : il. - Bibliogr. : p. 378. - ISBN 978-973- 737-763-0. 3. Albu, Natalia. Geopolitica şi geostrategia : ghid metodic pentru studenţii Acad. Militare "Alexandru cel Bun" / Natalia Albu, Alexandr Cauia ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Srăine. - Chişinău : S.n., 2013. - 68 p. - Bibliogr. : p. 62-68 (144 tit.). - ISBN 978-9975-42065-4-1. 4. Alexandru, Monica Luminiţa. Asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane / Monica Luminiţa Alexandru. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 306 p. - ISBN 978- 606-16-0234-6. 5. Allard, Marie-Lise. Anna de Noailles : entre prose et poesie / Marie- Lise Allard. - Paris : L'Harmattan, 2013. - 295 p. - (Critiques litteraires). - Bibliogr. : p. 279-288. - ISBN 978-2-336-30247-8. 6. Ambrosi, Nicolai. Sport : mica enciclopedie / Nicolai Ambrosi, Pavel Brădescu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 399 p. : fot. - ISBN 978-9975-4389-6-4. 7. Amitie vs. Hostilite au Mouen Age / Corina Anton, Ioana Costa, Luminiţa Diaconu ; sous la dir. de Luminita Diaconu, Mihaela Voicu ; ed. scent. : Luminiţa Diaconu, ... - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 206 p. - (Mediaevalia; 4). - ISBN 978-606-16-0278-0. 8. Amuzescu, Bogdan. Modelarea matematică a electrofiziologiei cardiace / Bogdan Amuzescu, Alaxandru Corlan, Gheorghe Nistor. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 376 p. - Ref. : p. 361-364. - ISBN 978-606-16-0145-5. 9. Analiza chimico-toxicologică a pesticidelor : indicaţiii metodice pentru studenţii anului IV / Lidia Simonova, Tatiana Brodicico, Olga Staver, Vladimir Valica ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic

Upload: ngomien

Post on 17-Jun-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

Achiziţii noi

Lista publicaţiilor noi - iunie 2014

1. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind activitatea managerială şi rezultatele ştiinţifice principale obţinute în sfera Ştiinţei şi inovării în anul 2013 / Acad. de Şt. a Moldovei ; resp. : Aurelia Hanganu, Nicolae Stratan. - Chişinău : S.n., 2014. - 288 p. : il. - ISBN 978-9975-62-368-1.

2. Activitatea fizică independentă şi valorificarea prin mişcare a timpului liber . Vol. 2 / coord. : Adriana Stoicoviciu, Daniela Aducovschi, Mihaiu Costinel, ... - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 378 p. : il. - Bibliogr. : p. 378. - ISBN 978-973-737-763-0.

3. Albu, Natalia. Geopolitica şi geostrategia : ghid metodic pentru studenţii Acad. Militare "Alexandru cel Bun" / Natalia Albu, Alexandr Cauia ; Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun", Fac. Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Umanistice şi Limbi Srăine. - Chişinău : S.n., 2013. - 68 p. - Bibliogr. : p. 62-68 (144 tit.). - ISBN 978-9975-42065-4-1.

4. Alexandru, Monica Luminiţa. Asistenţa şi reintegrarea socială a victimelor traficului de persoane / Monica Luminiţa Alexandru. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 306 p. - ISBN 978-606-16-0234-6.

5. Allard, Marie-Lise. Anna de Noailles : entre prose et poesie / Marie-Lise Allard. - Paris : L'Harmattan, 2013. - 295 p. - (Critiques litteraires). - Bibliogr. : p. 279-288. - ISBN 978-2-336-30247-8.

6. Ambrosi, Nicolai. Sport : mica enciclopedie / Nicolai Ambrosi, Pavel Brădescu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Studii Enciclopedice. - Chişinău : Inst. de Studii Enciclopedice, 2014. - 399 p. : fot. - ISBN 978-9975-4389-6-4.

7. Amitie vs. Hostilite au Mouen Age / Corina Anton, Ioana Costa, Luminiţa Diaconu ; sous la dir. de Luminita Diaconu, Mihaela Voicu ; ed. scent. : Luminiţa Diaconu, ... - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 206 p. - (Mediaevalia; 4). - ISBN 978-606-16-0278-0.

8. Amuzescu, Bogdan. Modelarea matematică a electrofiziologiei cardiace / Bogdan Amuzescu, Alaxandru Corlan, Gheorghe Nistor. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 376 p. - Ref. : p. 361-364. - ISBN 978-606-16-0145-5.

9. Analiza chimico-toxicologică a pesticidelor : indicaţiii metodice pentru studenţii anului IV / Lidia Simonova, Tatiana Brodicico, Olga Staver, Vladimir Valica ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 32 p. - Bibliogr. : p. 31-32 (27 tit.). - ISBN 978-9975-118-33-0.

10. Annual overview on the Moldova-Ukraine state border 2013 / European Union Border Assistance mission to Moldova and Ukraine International Organization for Migration. - Chişinău : S.n., 2013. - 24 p., il.

11. Anton, Corina. Spaţiul imaginar în poemele cavalereşti italiene : analiză de caz : Orlando furioso / Corina Anton. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009. - 319 p. - Bibliogr. : p. 293-319. - ISBN 978-973-737-640-4.

12. Apostol, Constantin. Fresca bizantină şi marea artă a lumii / Constantin Apostol. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 162 p. : il. - Bibliogr. : p. 157-159. - ISBN 978-606-16-0169-1.

13. Ardelean, Teodor. Limba română şi cultivarea ei în preocupările ASTREI / Teodor Ardelean ; pref. de Victor V. Grecu. - Cluj-Napoca : Limes, 2009. - 282 p. - (Colecţia "Paradigme"). - Bibliogr. : p. 260-265. - ISBN 978-973-726-377-3.

14. Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849 : documente militare. Vol. 1. Descrieri generale şi militare = The imperial austro-russian armies and the romanians 1848-1849 : military documents / ed. coord. : Ela Cosma ; vol. intocm. : Ela Cosma, Angela Sticalin-Colin, Daniela Deteşan, ... ; trad. : Horia Cosma ; Acad. Română, Inst. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2012. - 280 p. : hărţi, il. - (Istorie. Documente. Mărturii). - ISBN 978-973-109-419-9.

Page 2: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

15. Armatele imperiale austro-ruse şi românii la 1848-1849 : documente militare. Vol. 2. Corespondenţa şi rapoarte militare = The imperial austro-russian armies and the romanians 1848-1849 : military documents / ed. coord. : Ela Cosma ; vol. întocm. : Ela Cosma, Angela Sticalin-Colin, Daniela Deteşan, ... ; trad. : Horia Cosma ; Acad. Română. - Cluj-Napoca : Argonaut , 2013. - 355 p. - (Istorie. Documente. Mărturii). - ISBN 978-973-109-442-7.

16. Arseni, Alexandru. Egalitatea şi universalitatea drepturilor fundamentale ale omului - principii edificatoare ale statului de drept şi democratic : probleme teoretice şi practice actuale : monogr. / Alexandru Arseni, Constantin Olteanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 231 p. - Bibliogr. : p. 195-218. - ISBN 978-9975-71-489-1.

17. Artiomov, Laurenţia. Microbiologia generală : note de curs / Laurenţia Artiomov ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 95 p. - Bibliogr. : p. 95 (14 tit.). - ISBN 978-9975-114-77-6.

18. Asociaţia Moaşelor din Republica Moldova, conf. naţ. (2014 ; Chişinău). Materialele Conferinţei Naţională a moaşelor din Republica Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 43 p.

19. Bajura, Tudor. Sistemul subvenţionat de asigurare a riscurilor în agricultură : (ghid metodologic) / Tudor Bajura ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. Naţional de Cercet. Economice. - Chişinău : INCE, 2014. - 77 p. - Bibliogr. : p. 29-29 (13 tit.). - ISBN 978-9975-9932-1-0.

20. Balmuş, Pavel. ...Scripta manent... : contribuţii de istoriografie literară / Pavel Balmuş. - Iaşi : Tipo Moldova, 2014. - 390 p. - (Opera omnia). - Bibliogr. : p. 387. - ISBN 978-606-576-449-0.

21. Banas-Korniak, Teresa. Arkadia i zlo, milosc i smierc, czyli o literackich antytezach w poezji posskiej Renesansu i Baroku / Teresa Banas-Korniak ; Polska Akad. Nauk - Oddzial w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka. - Katowice : Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka, 2011. - 80 p. - (Spotkania z literatura; 46). - Bibliogr. : p. 77-79. - ISBN 978-83-88657-48-1.

22. Bardan, Veaceslav. Programul practicii tehnico-economice pentru anul II de studii, FIEB, specialitatea Marketing şi logistică / Veaceslav Bardan, Andrei Gangan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Economică şi Business, Catedra Teorie Economică şi Marketing. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 19 p.

23. Bardeţchi, P. Fizica atomului. Fizica corpului solid : îndrumar de laborator la fizică / rev. şi pregătit pentru ed. : P. Bardeţchi, V. Chistol, I. Stratan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicatii, Catedra Fizică. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 79 p. - Bibliogr. : p. 78 (5 tit.).

24. Bartoszewski, Zbigniew. Approximate methods for functional differential equations / Zbigniew Bartoszewski. - Gdansk : Wydawnictwo Politechniki Gdanskiej, 2009. - 171 p. : il. - (Politechnika Gdanska : monogr.; 92). - ISBN 978-83-7348-253-1.

25. Băbălău, Denis. Curriculum la disciplina "Dreptul penal" / Denis Băbălău ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 32 p. - Bibliogr. : p. 29-32 (41 tit.). - ISBN 978-9975-127-22-6.

26. Băieşu, Aurel. Dreptul protecţiei consumatorilor : suport de curs / Aurel Băieşu, Olesea Plotnic ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 251 p. - Bibliogr. : p. 247-251. - ISBN 978-9975-71-511-9.

27. Bănică, Mirel. Religia în fapt : studii, schiţe şi momente / Mirel Bănică ; pref. : Nicu Gavriluţă. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011. - 307 p. - (Col. Universitas. Ser. Theologia socialis; Nr. 17). - Bibliogr. : p. 291-296. - ISBN 978-973-757-542-5.

Page 3: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

28. Bejan, Doina. Întroducere în spectroscopia atomică : note de curs şi laborator / Doina Bejan. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 138 p. - Bibliogr. : p. 135 (10 tit.). - ISBN 978-606-16-0215-6.

29. Bejan, Octavian. Elemente de teoria securităţii criminologice private : (material didactic) / Octavian Bejan, Valeriu Bujor ; Inst. de Şt. Penale şi Criminologie Aplicată. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 98 p. - Bibliogr. : p. 83-85 (44 tit.). - ISBN 978-9975-71-498-3.

30. Bencheci, Mihail. Sisteme automate de comunicare şi alarmare: curs de prelegeri / Mihail Bencheci, Galina Capra, Mihail Capra ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţie, Catedra Activităţi Vitale. - Chişinău : "Tehnică-UTM", 2014. - 146 p. - Bibliogr. : p. 137 (8 tit.).

31. Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile Srăine în periodice : (1919-1944). Vol. 9 / A.-M. Brezuleanu, I. Mihăilă, V. Niscov, ... ; pref. de D. Grigorescu ; Acad. Română, Inst. de Ist. şi Teorie Lit. "G. Călinescu". - Bucureşti : Saeculum I.O., 2008. - 287 p. - ISBN 978-973-642-154-9.

32. Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile Srăine în periodice : (1919-1944). Vol. 10 / A.-M. Brezuleanu, I. Mihăilă, V. Niscov, ... ; pref. de D. Grigorescu ; Acad. Română, Inst. de Ist. şi Teorie Lit. "G. Călinescu". - Bucureşti : Saeculum I.O., 2009. - 423 p. - ISBN 978-973-642-226-3.

33. Bîrsan, Elena. Comunicarea asertivă : ghid metodologic / Elena Bîrsan ; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creanga. - Chişinău : S.n., 2013. - 145 p. - Bibliogr. : p. 121-130 (94 tit.). - ISBN 978-9975-46-173-3.

34. Bogdan Oprea, Helga. Relatinizarea limbii romane : privire generala : acceptii, delimitări, aspecte / Helga Bogdan Oprea. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 330 p. - Bibliogr. : p. 319-329. - ISBN 978-606-16-0014-4.

35. Boia, Elena Andreea. Imaginea Statelor Unite ale Americii în cultura românească din Transilvania până la Primul Război Mondial / Elena Andreea Boia. - Cluj-Napoca : Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 2009. - 313 p. : il. - Bibliogr. : p. 283-296. - ISBN 978-606-526010-8.

36. Bolfa Otic, Victoria. Rolul femeii în biserică : de la diaconesele antice la diaconia femeii de astăzi / Victoria Bolfa Otic. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2010. - 509 p. - (Theologia). - Bibliogr. : 461-482 şi în notele de subsol. - ISBN 978-973-109-236-2.

37. Bostan, Ina. Curriculum la disciplina "Drept locativ" / Ana Bostan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 24 p. - Bibliogr. : p. 22-24. - ISBN 978-9975-127-18-9.

38. Brâncuş, Grigore. Limba română : manual pentru studenţii străini : anul pregătitor - semestrul I / Grigore Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu. - Ed. a 5-a. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2003. - 450 p. - ISBN 973-575-792-3.

39. Bruhlmann, Mario. The ten commandments for entrepreneurs : a business-economical compendium for build-up and management of SMEs / Mario Bruhlmann. - Chişinău : S.n., 2014. - 284 p. - (Everything an entrepreneur needs). - Bibliogr. : p. 279-284. - ISBN 978-9975-53-322-5.

40. Buhaţel, Teodor. Din "Panteonul" marilor patrioţi români ardeleni : Alexandru Bohaţel / Teodor Buhaţel ; pref. : Mircea Vaida Voevod ; postf. : Teodor Tanco. - Cluj-Napoca : Diotima, 2009. - 145 p. : il., portr. - ISBN 978-973-86825-8-0.

41. Bujor, Valeriu. Teoria generală a dreptului / Valeriu Bujor. - Chişinău : S.n., 2014. - 112 p.

42. Burcea, Marin V. Elitele economice în societatea românească (1800-1947) : abordare din perspectiva sociologiei neoclasice / Marin V. Burcea. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 255 p. - Bibliogr. : p. 247-255. - ISBN 978-606-16-0304-6.

43. Calendar Naţional 2014 / Valeria Matvei, Natalia-Maria Şveţ, Madlena Puscaşu, ... ; col. red. : Petru Soltan, ... ; Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 378 p. : portr.

44. "Calitatea învăţamântului la chimie: Realizăi şi perspective", conf.şt.-metodică. Conferinţa ştiinţifico-metodică "Calitatea învăţământului la chimie: realizări şi perspective", Serie nouă, Ed. 1-a, 16 mai 2014,

Page 4: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

Chişinău com. de org. : Viorica Gladchi, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Chimie şi Tehnologie Chimică. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 174 p., Texte : lb. rom., rusă.- ISBN 978-9975-71-519-5.

45. Calmaş, Valentina. Îndrumări metodice pentru lucrări de laborator la disciplina "Microbiologia, sanitaria şi igiena mărfurilor" (pentru studenţii anului II de studii, secţia zi şi cu frecvenţa redusă, Specialităţile: "Merceologie şi Comerţ", "Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice, "Turism") / Valentina Calmaş ; ASEM, Fac. Business şi Administrarea Afacerilor, Catedra "Merceologie, Comerţ şi Alimentaţie Publică". - Chişinău : Iulian, 2014. - 76 p.,il.- Bibliogr. : p. 76 (8 tit.).- ISBN 978-9975-4140-5-0.

46. Cartea. Biblioteca. Cititorul : buletin metodic şi bibliogr.. Fasc. 23 / Bibl. Naţională pentru Copii "Ion Creangă" ; ed. îngrij. de Claudia Balaban ; red. : Claudia Gurschi. - Chişinău : S.n., 2014. - 88 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4420-7-7.

47. Casa cărţii din Şoseaua Hânceşti. 20 de ani activitate (1994-2014) / alcăt. : Ion Borş, ... ; ed. ingrij. : Lidia Kulikovski ; resp. ed. : Elena Butucel, ... ; Biblioteca MunicipalăB. P. Hasdeu, Filiala "Ovidius" . - Chişinău : S.n., 2014. - 60 p. - ISBN 978-9975-120-29-6.

48. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (cat. informativ). Vol. 1. 2014 / Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "Intercom" ; red.-coord. : L. Cartofeanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 204, [2] p. - ISBN 978-9975-4447-8-1.

49. Cauia, Alexandru. Ghid metodic privind elaborarea tezelor de licenţă la ciclul I şi tezelor de masterat la ciclul II : metoda de elaborare, reguli de perfectare, procedură de susţinere / Alexandru Cauia, Violeta Melnic ; Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Inst. de Stat de Relatţi Intern. din Moldova, Fac. de Drept. - Chişinău : S.n., 2013. - 54 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-52-163-5.

50. Cazac, Tatiana. Chimia neorganică şi analitică : indicaţii metodice pentru lucări de laborator / Tatiana Cazac, Ion Purici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 52 p. - Bibliogr. : p. 45 (9 tit.). - ISBN 978-9975-114-81-3.

51. Cele mai notorii mărci comerciale ale Republicii Moldova - 2013 : catalog oficial al concursului "Marca comercială a anului 2013" Camera de Comerţ şi Industrie a Rep. Moldova - Chişinău : S.n., 2014. - 135 p., fot., il.- Text paral. lb. : rom., rusă, engl.

52. Cerbuşca, Pavel. Cazuri de dezbateri / Pavel Cerbuşca ; Liceul Acad. de Şt. a Moldovei, Liga Naţ. de Dezbateri Preuniversitare, Eesti Vaitlusselts. Estonian Debating Society. - Chişinău : Lexon Plus, 2014. - 72 p. : il. - ISBN 978-9975-4055-2-2.

53. Cernomoreţ, Sergiu. Samavolnicia în dreptul penal : monografie / Sergiu Cernomoreţ ; Inst. de Relaii Internaţionale din Moldova, Fac. de Drept, Catedra "Drept public". - Chişinău : S.n., 2014. - 132 p. - Ref. bibliogr. : p. 125-131 (178 tit.). - ISBN 978-9975-56-158-7.

54. Chelebourg, Christian. Les fictions de jeunesse / Christian Chelebourg. - Paris : Presses Universitaires de France, 2013. - 231 p. - (Les litteraires). - Bibliogr. : p. 205-211. - ISBN 978-2-13-059184-9.

55. Chende-Roman, Gheorghe. Antroponimie : din onomastica Ţării Silvaniei / Gheorghe Chende-Roman. - Zalau : Silvania, 2009. - 504 p. - Bibliogr. : p. 363-376. - ISBN 978-973-7817-95-2.

56. Chiriac, Natalia. Curriculum la disciplina "Drept privat român" / Natalia Chiriac ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 29-30 (16 ti.).

57. Chiricu, Iuliana. Trăsături şi funcţii ale discursului raportat în interacţiunea verbală / Iuliana Chiricu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 193 p. - Bibliogr. : p. 189-193. - ISBN 978-606-16-0262-9.

58. Ciho, Miron. Lexiconul faraonilor / Miron Ciho. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. - 292 p. - ISBN 978-973-737-544-5.

59. Ciobanu, Tatiana. Achiziţii publice : ghid metodic : ciclul II, master : Programul "Politici şi servicii publice" / Tatiana Ciobanu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 58 p. - Bibliogr. la sfârşitul temelor. - ISBN 978-9975-71-502-7.

Page 5: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

60. Ciobanu, Vitalie N. NATO parteneriat pentru pace : Republica Moldova : (studiu şi documente) / Vitalie N. Ciobanu, Natalia Codreanu, Gheorghe Balan ; Min. Apărării al Rep. Moldova, Centrul de Cultură şi Istorie Militară, Acad. Militară a Forţelor Armate "Alexandru cel Bun". - Chişinău : Bons Offices, 2014. - 189 p. - ISBN 978-9975-4265-6-5.

61. Ciucur, Elena. Bazele contabilităţii / Anca Bratu, Elena Ciucur, Mariana Gurău. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 148 p. - Bibliogr. : p. 148. - ISBN 978-606-16-0188-2.

62. Climova, Alla. Curriculum la disciplina "Drept imobiliar" / Alla Climova ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 70 p. - Bibliogr. : p. 56-69 (182 tit.). - ISBN 878-9975-127-13-4.

63. Climova, Alla. Curriculum la disciplina "Tehnica încheierii contractelor" / Alla Climova ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 27 p. - Bibliogr. : p. 23-27. - ISBN 978-9975-127-31-8.

64. Cobzari, Ludmila. Strategii financiare de dezvoltare a intreprinderilor mici şi mijlocii : monogr. / Ludmila Cobzari, Lica Erhan ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 200 p. - Bibliogr. : p. 163-178 (167 tit.). - ISBN 978-9975-4185-9-1.

65. Codreanu, Igor. Dinamica elementelor morfometrice caracteristice bazinului rîului Răut în secolul XX şi impactul asupra mediului / Igor Codreanu ; Univ. de Stat din Tiraspol. - Chişinău : Stiinta, 2014. - 160 p. : il., hărţi, scheme. - Bibliogr. : p. 117-124 (172 tit.). - ISBN 978-9975-67-739-4.

66. Colţun, Gheorghe. Frazeologia limbii române / Gheorghe Colţun. - Chişinău : S.n., 2013. - 286 p. - Bibliogr. : p. 270-286 (372 tit.). - ISBN 978-9975-53-330-0.

67. Comentariul Părinţilor Bisericii la scrisoarea către români / coord. şi trad. de Isidor Martinca. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 584 p. - ISBN 978-606-16-0222-3.

68. "Conservation of plant diversity", intern. sci. symp. Conservation of plant diversity : intern. sci. symp., 3nd ed., Chişinău, 22-24 May 2014 = Conservarea diversităţii plantelor / Acad. of Science of Moldova, Botanical Garden (Inst.), Univ. of the Acad. of Sciences of Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 133 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-62-370-4.

69. Constantinescu, Nicolae. Folclorul, cum poate fi înţeles : studii şi articole de etnologuie românească 1968-2008 / Nicolae Constantinescu ; ed., rezum. în lb. engl., postf. de Ioana-Ruxandra Fruntelată. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011. - 341 p. - Bibliogr. : p. 340-341. - ISBN 978-606-16-0039-7.

70. Contrastive studies în English and Romanian / ed. : Dumitru Chitoran ; forew. : Mircea Dumitru, Terrence Wiley ; Univ. din Bucureşti, Catedra de Limba şi Literatura Eengleza ; Center for Applied Linguistics, Washington. - Bucureşti ; Washington : Editura Universităţii din Bucureşti ; Center for Applied Linguistics, 2013. - 360 p. - ISBN 978-606-16-0260-5.

71. Cormos, Gratian. Edgar Papu şi teoria protocronismului românesc / Gratian Cormos. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2012. - 221 p. - Bibliogr. : p. 183-217. - ISBN 978-973-109-367-3.

72. Cornea, Igor. Electronica digitală : indicaţii metodice privind efectuarea lucrărilor de laborator. P. 2 / Ion Cornea, Oleg Dergaci, Sergiu Ţincovan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Manag. în Electronică şi Telecomunicaţii, Cat. Sisteme şi Dispositive Elec. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 44 p.

73. Cotea, Lidia. L'imaginaire du corps chez les ecrivains de Minuit - annees 80-90 / Lidia Cotea. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 258 p. - Bibliogr. : p. 233-250. - ISBN 978-606-16-0217-9.

74. Cozarescu, Mihaela. Asistenţa socială şi consiliere în şcoală / Mihaela Cozarescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 177 p. - Bibliogr. : p. 175-177. - ISBN 978-606-16-0245-2.

75. Creatori şi mituri personale / coord. : Elena Ionescu, Ruxandra Iordache. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 165 p. : il. - Bbliogr. : p. 163-164. - ISBN 978-606-16-0173-8.

Page 6: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

76. Creţu, Ina. Managementul strategic : note de curs / Ina Creţu, Ala Oberst ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie Economica şi Business, Catedra Economie şi Management în Industrie. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 61 p. - Bibliogr. : p. 60 (17 tit.).

77. Croitor, Blanca. Acordul în limba română / Blanca Croitor. - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 351 p.

78. Croitor, Mihai. Viena 1961 : din culisele unui summit uitat / Mihai Croitor, Sanda Borsa. - Cluj-Napoca : Mega, 2013. - 173 p. - ISBN 978-606-543-338-0.

79. Culegere de acompaniamente / alcăt. : E. Rogozenco, A. Andronovici-Rusu ; Acad. de Muzică, Teatru şi Arte Plastice. - Chişinău : S.n., 2014. - 135 p. : note. - ISBN 079-0-3480-0197-5.

80. Cum se brevetează o invenţie în Republica Moldova : (biblioteca de proprietate intelectuală) / alcăt. : Ala Guşan, Tudor Jovmir ; Agntia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. - Chişinău : S.n., 2013. - 32 p.

81. Curriculum cursului "Biochimia generală" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Ion Purici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 19, [1] p. - Bibliogr. : p. 19 (20 tit.). - ISBN 978-9975-114-79-0.

82. Curriculum la cursul "Organizarea expoziţiilor şi iarmaroacelor" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Viorica Sitnicenco ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 18 p. - Bibliogr. : p. 18 (10 tit.). - ISBN 978-9975-114-62-2.

83. Curriculum la disciplina "Drept administrativ" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Luminita Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 24 p. - Bibliogr. : p. 22-24 (24 tit.). - ISBN 978-9975-114-72-1.

84. Curriculum la disciplina "Drept civil : obligatii" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Liliana Dandara ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 32 p. - Bibliogr. : p. 29-31 (57 tit.). - ISBN 978-9975-114-70-7.

85. Curriculum la disciplina "Drept privat român" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Lilioana Ciubuc ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercialădin Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 20 (14 tit.). - ISBN 978-9975-114-75-2.

86. Curriculum la disciplina "Drept procesual civil" (patrea generala) : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Liliana Dandara ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 38 p. - Bibliogr. : p. 28-38. - ISBN 978-9975-114-69-1.

87. Curriculum la disciplina "Drept procesual civil" (patrea speciala) : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Liliana Dandara ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 31 p. - Bibliogr. : p. 24-31. - ISBN 978-9975-114-71-4.

88. Curriculum la disciplina "Dreptul afacerilor" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Liliana Dandara, Daniela Frutună ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 19 p. - Bibliogr. : p. 18-19 (45 tit.). - ISBN 978-9975-114-76-9.

89. Curriculum la disciplina "Dreptul mediului" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 24 p. - Bibliogr. : p. 22-24. - ISBN 978-9975-114-73-8.

90. Curriculum la disciplina "Economia regionala şi rurală" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Simion Moraru ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 14 p. - Bibliogr. : p. 13-14 (29 tit.). - ISBN 978-9975-114-64-6.

91. Curriculum la disciplina "Istoria universală a dreptului" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 22 p. - Bibliogr. : p. 22 (16 tit.). - ISBN 978-9975-114-83-7.

Page 7: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

92. Curriculum la disciplina "Logistica" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / întocmit. : S. Petrovici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 19-20 (43 tit.). - ISBN 978-9975-114-60-8.

93. Curriculum la disciplina "Managementul comparat" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Mariana Smolevscaia ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 28 p. - Bibliogr. : p. 28 (33 titl.). - ISBN 978-9975-114-65-3.

94. Curriculum la disciplina "Managementul serviciilor" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Claudia Melinte, Mariana Smolevscaia ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 15 p. - Bibliogr. : p. 15 (24 tit.). - ISBN 978-9975-114-66-0.

95. Curriculum la disciplina "Mediul european de afaceri" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Simion Moraru ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 14 p. - Bibliogr. : p. 13-14 (25 tit.). - ISBN 978-9975-114-68-4.

96. Curriculum la disciplina "Merceologia produselor din carne de peşte" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Marcela Chihai ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 29 p. - Bibliogr. : p. 28-29 (23 tit.). - ISBN 978-9975-114-82-0.

97. Curriculum la disciplina "Microbiologia generală" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / elab. : Laurenţia Artiomov ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 19 p. - Bibliogr. : p. 19. - ISBN 978-9975-114-78-3.

98. David, Alin. Ecologia populaţiei de păsări din Câmpia Fizeşului / Alin David. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2008. - 148 p. : il. - Bibliogr. : p. 132-148 (327 tit.). - ISBN 978-973-610-826-6.

99. Descoperă adevarata bucurie / Liga Biblică din Moldova. - Chişinău : Liga Biblică, 2013. - 31 p. : il. - (Seria de studii biblice "Descoperiri"; Studiul 2). - ISBN 978-9975-4393-7-4.

100. Descoperă adevarata pace / Liga Biblică din Moldova. - Chişinău : Liga Biblică, 2013. - 40 p. : il. - (Seria de studii biblice "Descoperiri"; Studiul 1). - ISBN 978-9975-4393-6-7.

101. Descoperă adevaratul scop / Liga Biblică din Moldova. - Chişinău : Liga Biblică, 2013. - 38 p. : il. (Seria de studii biblice "Descoperiri"; Studiul 3). - ISBN 978-9975-4393-8-1.

102.Development strategy of the Somes catchment area = Strategia de dezvoltarea a bazinului hidrografic Someş / Pompei Cocean, Annamaria Goncz, Adriana Vartanoff, ... ; coord. : P. Cocean, A. Goncz. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2012. - 274 p. : il., hărţi. - Bibliogr. : 273-274. - ISBN 978-973-53-0736-3.

103. Dezvoltarea regională : suport de curs pentru participant / la elab. au contribuit : Violeta Bulat, ... ; Acad. de Administrare Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor; Deutche Gesellschaft fur Untern. Zusammanarbeit. - Chişinău : S.n., 2014. - 184, [1] p. : il. - ISBN 978-9975-53-329-4.

104.Diaconu, Daniel. Dicţionar de termeni hidro-geografici / Daniel Diaconu, Ştefan Grigorescu, Marian Marin. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 213 p. - Bibliogr. : p. 185-186. - ISBN 978-606-16-0194-3.

105.Diagnosticul diferenţial al durerilor de spate (Dorsalgiilor) : elaborare metodică / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Daniela Cepoi-Bulga, Oxana Sârbu ; Univ. de Srat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Dep. Medicină Internă. - Chişinău : S.n., 2014. - 26 p. - Bibliogr. : p. 24-26 (32 tit.). - ISBN 978-9975-56-155-6.

106."Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate într-o lume în schimbare", conf. şt. intern. Dialogul civilizaţiilor: etică, educaţie, libertate şi responsabilitate intr-o lume în schimbare : conf. şt. intern., 16-17 octombrie 2012, Chişinău = Диалог цивилизаций: этика, образование, свобода и ответственность в изеняющемся мире : междунар. науч. конф. / col. red. : Victor Moraru, ... ; coord. : M. -Feridun Tufekci. - Chişinău : S.n., 2013. - 252 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-9975-7-7.

Page 8: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

107. Dicţionarul termenilor filosofiei lui D. D. Roşca : român-francez-englez / articole de Ciprian Bota, Ciprian Sonea, George State, Laurenţiu Stanciu ; trad. în fr. Liana Lepădatu ; trad. în engl. Bogdan Aldea. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008. - 244 p. - Bibliogr. : p. 239-244. - ISBN 978-973-133-317-5.

108. Dilemele comunicării Uniunii Europene : peste 50 de articole de la 50 de români din Bruxelles şi nu numai totul despre comunicare, Uniunea Europeană şi România / coord. : Dan Luca. - Cluj-Napoca : Qual Media, 2009. - 360 p. - ISBN 978-606-92176-6-5.

109.Dima, Viorela-Valentina. The temporal interpretation of nominal phrases în English and Romanian / Viorela-Valentina Dima. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 327 p. - Ref. : p. 311-327. - ISBN 978-606-16-0238-4.

110."Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescentului", conf. naţ. cu participare intern. şt.-practică a psihologilor. Dimensiuni contemporane în formarea personalităţii copilului şi adolescentului : a 10-a conf. naţ. cu participare intern. şt.-practică a psihologilor, 16 mai 2014 / Min. Educaţiei al Rep. Moldova, Centrul Psiho-Socio-Pedagogic, Direcţia Gen. Educaţie. - Chişinău : S.n., 2014. - 243, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-58-019-9.

111.Dinescu, Mihaela Irina. Deutsche Komposita und ihre rumanische entsprechung : am beispiel der fachsprache der burgernahen polizei = Substantibvele compuse germane şi corespondenţii lor în limba română / Mihaela Irina Dinescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 392 p. - Bibliogr. : p. 381-391 (156 tit.). - ISBN 978-606-16-0236-0.

112.Dobre, Dan. Analyse du discours de presse : projet semiotique / Dan Dobre. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 240 p. - Bibliogr. : p. 237-240. - ISBN 978-606-16-0255-1.

113.Dobre, Dan. Introduction a une epistemologie de l'image publicitaire / Dan Dobre. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2012. - 349 p. : il. + 1 DVD-Rom. - Bibliogr. : p. 337-344. - ISBN 978-606-16-0163-9.

114.Dobre, Dan. Mecanismes deictiques dans le discours de presse : le quotidien / Dan Dobre. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 333 p. - Bibliogr. : p. 303-323. - ISBN 978-975-737-389-2.

115.Dobrota, Cristina. Fiziologia plantelor. Vol. 1 / Cristina Dobrota. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2010. - 315 p. : il. - Bibliogr. : p. 303 (7 tit.). - ISBN 978-973-53-0444-7.

116.Dogaru, Mircea. Necunoscuţii "Horea", "Cloşca" şi "Crişan" / Mircea Dogaru ; Fund. Glykon et Furtuna. - Bucureşti : Glykon & Fortuna, 2003. - 96 p. - (Colecţia "Amintiri despre noi"; 1). - Bibliogr. : p. 86-92. - ISBN 973-86236-0-X.

117.Dogaru, Petre. Casa Regală, femeile fatale, masoneria şi dictatorii secolului XX / Petre Dogaru. - Bucureşti : Aldo Press ; Tritonic, 2002. - 620 p. - ISBN 073-8051-51-7.

118.Dorian, Gellu. Paşii poetului / Gellu Dorian, Emil Iordache. - Iaşi : Timpul, 2000. - 369 p. - Bibliogr. : p. 319-320. - ISBN 973-8003-39-3.

119.Dorul, Olga. Dreptul conflictelor armate : suport de curs / Olga Dorul, Virginia Zaharia ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Intern. şi Drept al Relaţiilor Econ. Externe. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 98 p. - Bibliogr. la sfârşitul tem. - ISBN 978-9975-71-508-9.

120."Dosarul" Mircea Eliade . Vol. 14. Cei şapte paşi ai lui Buddha / cuv. înainte şi cul. de texte de Mircea Handoca. - Bucureşti : Curtea Veche, 2008. - 238 p. - ISBN 978-973-669-496-7.

121.Drept fiscal : suport de curs la disciplina "Drept fiscal" / Vlad Vlaicu, Aureliu Rotaru, Viorica Boaghi, Daniela Vidaicu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Antreprenoriatului. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 299 p. - Bibliogr. : p. 266-298. - ISBN 978-9975-71-523-2.

122.Dumitrescu, Sorin. Iconostasul român de la Scala Coeli : câteva lămuriri privind concepţia, teologia şi iconografia catapetesmei bisericii Sfântul Ioan Casian din Roma : biografia unei sinteze stilistice / Sorin Dumitrescu. - Bucureşti : Anastasia ; ICR, 2005. - 119 p. : il.

Page 9: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

123.Dumitrescu-Buşulenga, Zoe. Eminescu. Viata / Zoe Dumitrescu-Buşulenga. - Bucureşti : Elion, 2000. - 232 p. - ISBN 973-99903-8-X.

124.Dumitru Oancea, Maria-Luiza. Apollonius Rhodius / Maria-Luiza Dumitru Oancea. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 315 p. - Bibliogr. : p. 307-312. - ISBN 978-606-16-0177-6.

125.Dumitru Oancea, Maria-Luiza. Mentalităţi şi instituţii indo-europene şi mediteranene în scrierile eline : (stud. introd., texte eline, coment., note, bibliogr.) / Maria-Luiza Dumitru Oancea. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2013. - 288 p. : il. - Bibliogr. : p. 285-288. - ISBN 978-606-16-0250-6.

126.Dumitru Staniloae sau paradoxul teologiei : centenar 1903/2003 : apărut cu binecuvantarea Prea Fericirii Sale Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române / vol. coord. de Teodor Baconsky, Bogdan Tataru-Cazaban. - Bucureşti : Anastasia, 2003. - 393 p. - ISBN 973-682-048-3.

127.Duţu, Alexandru. Lumea dinăuntru şi lumea din afară : (articole, interviuri, note de lectură) / Alexandru Dutţ ; ed. îngrij., introd., note şi ind. de Laurenţiu Vlad. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. - 353 p. - Ref. : p. 331-337. - ISBN 978-973-736-731-9.

128.Edemul pulmonar la gravide : recomandări metodice / Victor Cojocaru, Cornelia Gutu-Bahov, Orga Cerneţchi, Petru Russu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 75 p. - Bibliogr. : p. 70-74 (72 tit.). - ISBN 078-9975-118-42-2.

129.Elemente de psihopedagogie specială : cercetări fundamentale şi aplicative / coodr. : Vasile Preda. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007. - 301 p. : il. - (Colectia "Universitas". Ser. Pedagogie). - Bibliogr. la sfârşitul articolelor. - ISBN 978-973-757-069-7.

130.Enache, Ionel. Managementul bibliotecilor : suport de curs / Ionel Enache. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 180 p. - Bibliogr. : p. 163-164. - ISBN 978-606-16-0178-3.

131.Ene, Theodora E. D. Website-ul corporatist - instrument de promovare a culturii organizaţionale / Theodora E. D. Ene. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 186 p. : il. - Bibliogr. : p. 169-175. - ISBN 978-606-16-0220-9.

132.Espaces sacres . Vol. 1 / ed. : Diana Nite Colceriu ; pref. de Diana Mite Colceriu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 211 p. - (Hetertopos; 5). - ISBN 978-606-16-0183-7.

133.Espaces sacres . Vol. 2 / ed. : Diana Nite Colceriu ; pref. de Diana Mite Colceriu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 219 p. - (Heterotopos; 6). - ISBN 978-606-16-0183-7.

134.Examinarea aparatului reno-urinar : elaborare metodică / Larisa Rotaru, Liliana Groppa, Boris Sasu, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Depart. Medicină Internă. - Chişinău : S.n., 2014. - 33 p. - Bibliogr. : p. 33 (22 tit.). - ISBN 978-9975-56-157-4.

135.Fala, Valeriu. BioR - baza optimizării proceselor de regenerare tisulară : monogr. / Valeriu Fala ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : S.n., 2014. - 256 p. : il. - Bibliogr. : p. 245-256. - ISBN 978-9975-57-127-2.

136.Florea, Ligia Stela. La phrase complexe : problemes, analyses, interpretations / Ligia Stela Florea. - Cluj-Napoca : Argonaut & Scriptor, 2009. - 287 p. - Bibliogr, : p. 281-287. - ISBN 978-973-109-151-8.

137.Florea, Virgiliu. Din istoria unei capodopere : "Chrestomaţie română" de M. Gaster / Virgiliu Florea, Elena Cernea. - Cluj-Napoca : Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 2010. - 262 p. : il. - ISBN 978-606-526-071-9.

138.Florea, Virgiliu. Un cărturar german, I. C. Hintz-Hintescu, folclorist şi literat român : studiu monografic / Virgiliu Florea. - Cluj-Napoca : Tradiţii Clujene, 2011. - 248 p. : il. - ISBN 978-606-92883-3-7.

139.Florea-Dascal, Valeria. Comorile neamului : monogr. documentar-publicistică / Valeria Florea-Dascal. - Chişinău : Pontos, 2013. - 248 p. : fot. - Bibliogr. : p. 246 (12 tit.). - ISBN 978-9975-51-291-6.

140.Florescu, Viorica. Lecţii de fizică cuantică avansată Vol. 1 / Viorica Florescu, Mădălina Boca. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 293 p. - Bibliogr. : p. 291-293 (40 tit.). - ISBN 978-606-16-0232-2.

Page 10: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

141.Focşa, Daniel. Dan Vizanty. Destinul unui pilot de vânătoare / Daniel Focsa ; pref. de Neagu Djuvara ; postf. de Ana Maria Vizanti. - Iaşi : Institutul European, 2010. - 235 p. : fot. - Bibliogr. : p. 227-235. - ISBN 978-973-611-692-6.

142.Fuior, Elena. Culegere de teste la disciplina "Evaluarea financiară a intreprinderii : pentru studenţii special. : "Finanţe şi bănci" / Elena Fuior, Corina Cuşnir ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 55 p. - Bibliogr. : p. 53-55 (43 tit.). - ISBN 978-9975-114-84-4.

143.Fuior, Elena. Finanţele întreprinderii : man. / Elena Fuior, Victoria Ganea, Corina Cuşnir ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 467 p. - Bibliogr. : p. 464-466 (51 tit.). - ISBN 978-9975-114-85-1.

144.Gala Laureaţilor Premiilor Naţionale - GALEX, ed. a 4-a / Liga Bibliotecarilor din Rep. Moldova, Bibl. Naţ. a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 21 p. : il., portr.

145.Gavrilă, Camelia. Metode şi coduri de simulare în fizică / Camelia Gavrilă, Ion Gruia. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 262 p. - Bibliogr. : p. 258-262 (70 tit.). - ISBN 978-606-16-0266-7.

146.Geană, Ionuţ. Construcţii verbale prepozitionale în limba română / Ionuţ Geană. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 264 p. - Bibliogr. : p. 259-264. - ISBN 978-606-16-0297-1.

147.Ghid de educaţie specială. Diagnoza, evaluare şi terapie / coord. : Emil Florin Verza, Doru Vlad Popovici. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 212 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-606-16-0291-9.

148.Girla, Lilia. Brief course of the substantive criminal Law (II) : (study guide, textbook, case law and extracts of international regulations) : full time education : circle I : licentiate / Lilia Girla ; Moldova State Univ., Law Faculty, Dep. of Criminal Law and Crimin. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 173 p. : il. - Bibliogr. : p. 169-172 (45 tit.). - ISBN 978-9975-71-504-1.

149.Giurescu, Dinu C. Lichidatorii. România în 1947 / Dinu C. Giurescu. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Ed. enciclopedică, 2012. - 216 p. - (B-ca de istorie a Romaniei). - ISBN 978-973-45-0664-4.

150.Goman, Mihaela. Activitatş. - Oradea : Ed. Universităţii , 2011. - 388 p. : il. - Bibliogr. : p. 345-368. - ISBN 978-606-10-0517-8.

151.Grama, Sebastian. Intimitate şi obiectivitate / Sebastian Grama. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 195 p. - ISBN 978-606-16-0277-3.

152.Grejdieru, Alexandra. Endocardita infecţioasă : elaborare metodică / Alexandra Grejdieru, Livia Grib, Minodora Mazur ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Depart. Medicină Internă, Clinica Medicală Nr. 3, Disciplina Cardiologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 71 p. - Bibliogr. : p. 62-64 (31 tit.). - ISBN 978-9975-118-46-0.

153.Gribincea, Alexandru. Integrare economică europeană : suport de curs / Alexandru Gribincea, Natalia Cărbune ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Economice, Catedra Markeing şi Relaţii Econ. Intern. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 204 p. - Bibliogr. : p. 200-203 (57 tit.). - ISBN 978-9975-71-503-4.

154.Guţu-Bahov, Cornelia. Monitorizarea pacientului cu insuficienţă cardiacă post-infarct : recomandări metodice / Cornelia Guţu-Bahov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anesteziologie şi Reanimatologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 40 p. - Bibliogr. : p. 37 (19 tit.). - ISBN 978-9975-118-41-5.

155.Guţul, Vera G. Încălzirea, ventilarea şi condiţionarea aerului : indicaţii metodice privind elab. proiectului de licenţă / Vera G. Guţul, Serghei Putiveţ, Vera I. Guţul ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectura, Catedra Alimentări cu Caldură şi Gaze, Ventilare. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 34 p. - Bibliogr. : p. 24-26 (45 tit.). - ISBN 978-9975-45-302-8.

156."Health technology Management", regional workshop. 2nd Regional workshop "Health technology management" : book of abstracts, Chişinău, April 10-11, 2014 / Technical Univ. of Moldova, Moldavian

Page 11: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

Society of Biomedical Engineering ; resp. for ed. : Serghei Railean. - Chişinău : S.n., 2014. - 79 p. - ISBN 978-9975-45-303-5.

157.Iacob, Olimpia. A study of english grammar through a novel / Olimpia Iacob ; pref. Stephen Gill. - Cluj-Napoca : Limes, 2013. - 165 p. - (Seria scolara). - ISBN 978-973-726-746-7.

158. Identificarea nevoilor de formare în zona transfrontalieră România-Ucraina-Republica Moldova / expert studiu Mihai Popescu ; Joint Business Support Centre .- Chişinău : S.n., 2014. - 183 p. , il. . - Bibliogr. : p. 92-95, 180-183. - ISBN 978-9975-128-02-5.

159.Identitate. Cultură. Media / ed. : Gratian Cormos. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2008. - 233 p. - Bibliogr. : p. 227-228 şi în notele de subsol. - ISBN 978-973-109-084-9.

160.Ignat-Coman, Luminiţa. Imagine de sine la românii ardeleni în perioada dualistă / Luminiţa Ignat-Coman. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2009. - 380 p. - (Colectia "Historia Nova"; Nr. 4). - Bibliogr. : p. 364-374. - ISBN 978-973-109-178-5.

161.Iniţiere şi familie : o abordare fenomenologică / coord. : Nicolae Achimescu. - Cluj-Napoca : Presa universitară Clujeana, 2012. - 391 p. - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-973-595-370-6.

162.Instituţia medicosanitară publică "Spitalul clinic de traumatologie şi ortopedie" la 50 de ani / aut.-alcăt. : Vasile Trofăilă. - Chişinău : S.n., 2014. - 240 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-325-6.

163.International economic relations / Y. Kozak, A. Gribincea, T. Sporek, ... ; ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova State Univ., Marketing and Intern. Economic Relations Dep. ; Odessa National Econ. Unv, Intern. Econ. Relations Dep/. - Chişinău : S.n., 2014. - 168 p. - Bibliogr. : p. 167-168 (39 tit.). - ISBN 978-9975-56-152-5.

164. Ion Pop : şapte decenii de melancolie şi literatură / vol. coord. de Ştefan Borbely ; ed. : Vasile George Dancu. - Cluj-Napoca : Elikon, 2011. - 287 p. - ISBN 978-973-757-458-9.

165.Ionescu, Mirel. Istoria Baroului Cluj / Mirel Ionescu, Greta-Monica Miron. - Cluj-Napoca : Argonaut ; Mega, 2012. - 334 p. : il., portr. - (Istorie. Documente. Marturii). - Bibliogr. : p. 317-323. - ISBN 978-973-109-319-2.

166.Iskanderov, Eldar. 7 mugamuri clasice azere : prelucrare pentru violoncel solo / Eldar Iskanderov, Arif Asadullayev ; trad. : Victor Ghilas ; red. şt. : Farhad Badalbayli ; Ambasada Rep. Azerbaidjan în Rep. Moldova. - Chişinău : "Notograt Prim", 2014. - 176 p. : note. - ISBN 979-0-3480-0196-8.

167.Istrate, Bogdan. Imunohematologie / Bogdan Istrate. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 77 p. : il. - Bibliogr. : p. 77 (6 tit.). - ISBN 978-606-16-0171-4.

168.Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina "Administraţia publică locală" / Iurie Ivanov ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 23 p. - ISBN 978-9975-127-32-8.

169.Ivanov, Iurie. Curriculum la disciplina "Drept internaţional public" / Iurie Ivanov ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 26 p. - Bibliogr. : p. 22-26 (63 tit.). - ISBN 978-9975-127-17-2.

170.În gradina filosofilor : studii de filosofie contemporana. Vol. 3 / ed. : Francesco Miano, Alin Tat. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2007. - 244 p. - (Filosofie. Sociologie. Psihologie). - Bibliogr. : p. 242-243 şi în notele de subsol. - ISBN 978-973-109-086-3.

171.Întroducere în psihodiagnoza clinică / coord. : Ruxandra Râşcanu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2003. - 175 p. : il. - ISBN 973-737-177-1.

172.Jilaveanu Ciulinaru, Denisa Carmen. Management şi marketing în afacerile agroalimentare : [pentru uzul studenţilor] / Denisa Carmen Jilaveanu Ciulinaru, Veronica Molvileanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 254 p. - Bibliogr. : p. 252-254 (48 tit.). - ISBN 978-9975-56-164-8.

Page 12: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

173.Jouvenot, Christian. Aimer Duras. Marguerite aux semelles d'eau et de vent / Christian Jouvenot. - Paris : L'Harmattan, 2013. - 94, [1] p. - Bibliogr. : p. 91-94. - ISBN 978-2-343-00301-6.

174.Kelzenberg, Hendrik. Der metallzeitliche Siedlungsplatz Bourheim, Kr. Duren (WW 111) / Hendrik Kelzenberg. - Bonn : Vor- und Fruhgeschichtliche Archaologie, 2013. - 373 p. : il., 110 tafel. - (Bonner beitrage zur vor- und fruhgeschichtlichen archaologie; Band 15). - ISBN 3-936490-15-2.

175.Kozielski, Lucjan. Piezoelectric transformer in transducer applications / Lucjan Kozielski. - Katowice : University of Silesia ; Gnome Publishing House, 2012. - 123 p. : il. - ISBN 978-83-63268-15-2.

176.Lazari, Constantin. Dreptul internaţional al afacerilor : note de curs / Constantin Lazari, Violeta Melnic, Valeriu Gureu. - Chişinău : S.n., 2014. - 318 p. - ISBN 978-9975-56-163-1.

177. Le forum vetus de Sarmizegetusa . Vol. 1. L' archeologie. L' epigraphie / pulb. sous la direction de Ioan Piso ; Acad. Roumaine, Inst. de France, Acad. des Inscriptions et Belles-Lettres, Univ. "Babes-Bolyai" Cluj-Napoca, Centre d' Etudes Roumaines. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2006. - 339 p. : il. - (Colonia Dacica Sarmizegetusa; Vol. 1). - ISBN 978-973-27-428-7.

178.Lefter-Barcaru, Aurica. Curriculum la disciplina "Dreptul comerţului internaţional" / Aurica Lefter-Barcaru ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 32 p. - Bibliogr. : p. 28-32. - ISBN 978-9975-127-24-0.

179. Legislaţia ecleziastică şi laică privind familia românească din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea / ed. de texte, stud. întrod. şi note de Ioan Bolovan, Diana Covaci, Daniela Detesan, ... - Cluj-Napoca : Academia Română, 2009. - 913 p. - ISBN 978-973-7784-42-1.

180. Limba română în societatea informaţională - societatea cunoaşterii / coord. : Dan Tufis, Gh. Filip ; Acad. Română, Secţ. de Ştiinţă şi Tehnologia Informaţiei, Inst. de Carcetări pentru Inteligenţa Artificială. - Bucureşti : Expert, 2002. - 509 p. : il. - (Colecţia "Societatea informaţională"). - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 973-8177-83-9.

181. Lista lucrărilor ştiinţifice publicate şi a titlurilor de protecţie obţinute de comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova în anul 2013 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 667 p. - ISBN 978-9975-62-363-6.

182.Liţu-Girboviceanu, Alexandrina-Victoria. Asklepios şi Herakles la Kos : configurări şi identităţi / Alexandrina-Victoria Liţu-Girboviceanu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 192 p. - Bibliogr. : p. 167-192. - ISBN 978-606-16-0253-7.

183.Losii, Elena. Psihologia educaţiei / Elena Losii ; Univ. Pedagogica de Stat "Ion Creangă", Fac. Psihologie şi Psihopedagogie Specială, Catedra Psihologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 203, [1] p. - Bibliogr. : p. 185-186 (37 tit.). - ISBN 978-9975-71-507-2.

184. Lumea oraşului : cercetări de istorie urbană / coord. : Simon Caltia. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 339 p. - ISBN 978-606-16-9295-7.

185.Luta, Marilena Felicia. Aspectul verbal. Retrospective şi perspective / Marilena Felicia Luta (Tiprigan). - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 215 p. - Bibliogr. : p. 209-215. - ISBN 978-606-16-0265-0 .

186.McElveen, Floyd C. Marturii care nu stiati ca exista : de ce putem increde cu fermitate în Biblie, în Hristos şi în mantuire / Floyd C. McElveen. - Ed., rev. - Chişinău : Liga Biblica, 2013. - 84 p. : il. - ISBN 978-9975-4470-6-5.

187.Macovei, Petru. Reformele în domeniul mass-media în perioada 2009-2013 : între promisiuni şi fapte : studiu privind realizarea obiectivelor şi acţiunilor privitoare ale Guvernului Rep. Moldova în domeniul mass-media, stabilite în programele de guvernare din perioada 2009-2013 / Petru Macovei, Nadine Gogu, Ion Bunduchi - Chişinău : S.n., 2014. - 82 p. - ISBN 978-9975-127-33-2.

188. Managementul cunoaşterii : teme actuale / ed. Constantin Stoenescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011. - 180 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-606-16-0041-0.

Page 13: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

189. Managementul de caz pentru copiii identificaţi fără însoţitori legali pe teritoriile altor state : ghid pentru profesionişti / coord. : Cristina Triboi ; Min. Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Rep. Moldova, Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare. - Chişinău : S.n., 2014. - 60, 65 p. - ISBN 978-9975-4497-3-1.

190.Managementul informaţiei şi al documentelor / coord. : Doina Banciu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 216 p. : il. - Bibliogr. : p. 215-216 (24 tit.). - ISBN 978-606-16-0079-3.

191.Manea, Lăcrămioara. Circulaţia cărţii vechi româneşti (manuscrisă şi tiparită) în spaţiul nord-dobrogean = The circulation of the old romanian books (handwritten and printed) în Northern Dobrudja Area / Lăcrămioara Manea ; pref. Mihai Mîţu ; Inst. de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. - Braila : Muzeul Brăilei ; Istros, 2013. - 473 p. : il. - (Biblioteca Istro-Pontica. . - Ser. Patrionium; Nr. 8). - Bibliogr. : p. 425-435. - ISBN 978-606-654-080-3.

192.Mardari, Alina-Maria. Anglizismen in der deutschen und rumanischen jugendsprache / Alina-Maria Mardari. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 264 p. - Bibliogr. : p. 251-264. - ISBN 978-606-16-0235-3.

193.Marga, Andrei. Criza şi după criză / Andrei Marga. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Cluj-Napoca : Eikon, 2010. - 210 p. - Bibliogr. : p. 203-210 (103 tit.). - ISBN 978-973-797-375-9.

194.Marga, Andrei. The pragmatic reconstruction of philosophy. Vol. 1 / Andrei Marga ; translated by Theodora-Eva Ormeny, Francisc-Norbert Ormeny. - Cluj-Napoca : Presa universitară Clujeană, 2012. - 215 p. - Bibliogr. : p. 207-215. - ISBN 978-973-595-358-4.

195.Marian, Grigore. Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice : man. pentru uzul stedenţilor de la ciclul 3 studii doctorale şi ciclul 2 studii de masterat / Grigore Marian ; Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 264 p. : il. - Bibliogr. : p. 228-235 (84 tit.). - ISBN 978-9975-4021-4-9.

196.Material educaţional cu privire la Sistemele Naturale de Tratare în Managementul Apelor Uzate ale Comunităţilor : Black Sea Basin 2007-2013 : joint operational programme WASTEnet . - Chişinău : Eco-Tiras, 2014. - 14 p., il.- Bibliogr. : p. 14.- ISBN 978-9975-66-385-4.

197.Maurice Blanchot, entre roman et recit / sous la direction d'Alain Milon. - Paris : Presses Universitaires de Paris Ouest, 2013. - 305 p. - (Resonances de Maurice Blanchot). - Bibliogr. : p. 301-305. - ISBN 978-2-84016-173-8.

198.Maxian Deladolna, Gheorghe. Istoria satului Pelivan : file şi mărturii istorice / Gheorghe Maxian Deladolna, Grigore Barbu. - Chişinău : Pontos, 2014. - 242 p. - ISBN 978-9975-51-530-6.

199. Mănăstirea Înălţării Domnului Noul Neamţ Chiţcani : 150 ani (1864-2014) : [album ] : lucrare aparută cu binecuvîntarea Înalt Preasfinţitului Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi Întregii Moldove = Свято-Вознесенский Ново-Нямецкий Кицканский монастырь : 150 лет (1864-2014) / fot. : Gherman Mudrenko, Alexandru Palamari. - Chişinău : S.n., 2014. - 95 p. : fot. - ISBN 978-9975-9550-5-8.

200.Mărunţeanu, Cristian. Geologie inginerească ambientală / Cristian Mărunţeanu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 96 p. : il. - Bibliogr. : p. 94-96. - ISBN 978-606-16-0270-4.

201.Mecanismul de coordonare şi monitorizare a implementării strategiei de reformă a sectorului justiţiei 2011-2016 : raport anual 2013 privind gradul de implementare al strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 : perioada de raportare : ianuarie-decembrie 2013 Ministerul Justiţiei al Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 44 p. : tab.

202.Media discourses about crisis / ed. : Valentina Marinescu, Silvia Branea. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 252 p. - ISBN 978-606-16-0221-6.

Page 14: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

203.Medveczka, Maria. Neologia de forma en la terminologia de las tecnologias de la informacion / Maria Medveczka. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 151 p. - Bibliogr. : p. 107-113. - ISBN 978-60616-0240-7.

204."MedEspera 2014", intern. medical congr. MedEspera 2014 : 5th intern. medical congr. for stud. and young doctors, May 14-17, 2014, Chişinău, Rep. of Moldova : abstract book / State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemiţanu", Medical Students and Residents Association. - Chişinău : S.n., 2014. - 286 p. : il. ISBN 978-9975-56-160-0.

205."MedEspera 2014", intern. medical congr. MedEspera 2014 : 5th intern. medical congr. for stud. and young doctors, May 14-17, 2014, Chişinău, Rep. of Moldova : program book / ed. : Gheorghe Rojnoveanu, ... ; org. com. : Victor Juncu ; State Medical and Pharmaceutical University "Nicolae Testemita. - Chişinău : S.n., 2014. - 80 p. - ISBN 978-9975-56-161-7.

206.Melnic, Violeta. Protecţia şi raăpunderea penală a minorului la nivel european : monogr. / Violeta Melnic ; Inst. de Relaţii Intern. din Moldova, Fac. de Drept. - Chişinău : S.n., 2014. - 337 p. - Bibliogr. : p. 325-337 (271 tit.). - ISBN 978-9975-56-162-4.

207.Mihăescu, Grigore. Principii şi tehnici de analiză imunologică şi moleculară utilizate în laboratorul clinic / Grigore Mihăescu, Carmen Chifiriuc, Veronica Lazar. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 321 p. - Bibliogr. : p. 319-321 (79 tit.). - ISBN 978-606-16-0264-3.

208.Mihele, Mihaela-Roxana. Saul Bellow - beyond the community / Mihaela-Roxana Mihele. - Cluj-Napoca : Presa universitară Clujeană, 2012. - 222 p. - Bibliogr. : p. 215-222. - ISBN 978-973-595-371-3.

209.Mircică, Nela. Paradigme fenomenologice / Nela Mircică. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, 2012. - 212 p. - Bibliogr. : p. 205-210. - ISBN 978-973-595-379-9.

210.Miroliubov, Trifan. Cu gândul la om / Trifan Miroliubov ; Societatea Şt. "Omul şi Universul". - Chişinău : Labirint, 2014. - 219 p. - ISBN 978-9975-122-05-4.

211.Mîrza, Vitalie. Comuna Bubuieci - file din istorie şi actualitate / Vitalie Mîrza, Alexandru Stratulat. - Chişinău : Reclama, 2013. - 271 p. : fot. - ISBN 978-9975-4246-6-0.

212.Mîrzea Vasile, Carmen. Eterogenitatea adverbului romanesc: tipologie şi descriere / Carmen Mîrzea Vasile. - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 261 p. - Bibliogr. ; p. 239-261. - ISBN 978-606-16-0215-5.

213.Mîţu, Gheorghe. Reprezentarea şi intermedierea în dreptul privat : studiu monografic / Gheorghe Mîţu. - Chişinău : S.n., 2014. - 386 p. - Bibliogr. : p. 353-386 (358 tit.). - ISBN 978-9975-4276-1-6.

214."Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale", conf. intern. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : materialele conf. intern., Chişinău, 25-28 martie 2014, ed. a 4-a. Vol. 1 = Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Inst. de Cibernetica, Acad. Naţ. de Ştiinţă a Ucrainei ; red. resp. Dumitru Solomon. - Chişinău : Evrica, 2014. - 278, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-62-365-0.

215."Modelare matematica, optimizare şi tehnologii informaţionale", conf. intern. Modelare matematică, optimizare şi tehnologii informaţionale : materialele conf. intern., Chişinău, 25-28 martie 2014, ed. a 4-a. Vol. 2 = Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии / Acad. de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii, Inst. de Cibernetică, Acad. Naţ. de Ştiinţă a Ucrainei ; red. resp. Dumitru Solomon. - Chişinău : Evrica, 2014. - 519, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-62-366-7.

216.Modernites antiques. La litterature occidentale et l'Antiquite greco-romaine dans la premiere moitie du XX-e siecle / sous la direction de Veronique Gely, Sylvie Parizet, Anne Tomiche. - Paris : Presses Universitaires de Paris Ouest, 2014. - 439 p. : il. - (Litterature et poetique comparees). - ISBN 978-2-84016-175-2.

Page 15: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

217.Moise, Raluca. SMS-ul adolescentin : practici şi reprezentări culturale / Raluca Moise. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 231 p. - Bibliogr. : p. 225-231. - ISBN 978-606-16-0288-9.

218.Moldova English Teachers'Association : annual conf. brochure / Asociaţia Obştească a Metodiştilor în Elaborarea Trainingurilor aplicate M. E.T. A. - Chişinău : S.n., 2014. - 112 p., il.- Ref. bibliogr. la sfârşitul art.- ISBN 978-9975-46-190-0.

219.Moldova. Traditie şi cultura militara : album = Moldova. Tradition and military culture / Simion Carp, Ghenadie Chiriţă, Ruslan Condrat, Terentie Carp ; trad. : Diana Cebotari, Angela Şcolnii. - Chişinău : S.n., 2014. - 275 p. : il., fot. - ISBN 978-9975-80-807-1.

220.Morar, Vasile. Etica în afaceri şi politică : morala elimentară şi responsabilitate socială / Vasile Morar. - Bucureşti: Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006. - 395 p. - Bibliogr. : p. 375-391. - ISBN 973-737-167-4.

221.Moraru, Alexandru. Ortodoxia în Transilvania : aspecte istorico-statistice privind oraşul Cluj în anul 1922 / Alexandru Moraru, Ioan Bolovan. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2011. - 114 p. : anexe. - Bibliogr. : p. 57-62. - ISBN 978-973-595-322-5.

222.Morris, Charles. Fundamentele teoriei semnelor / Charles Morris ; trad. su cuv. înainte de Delia Marga. - Cluj-Napoca : Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, 2003. - 138 p. - Bibliogr. : p. 137-138. - ISBN 973-8254-37-X.

223.Musteaţă, Grigore. Pasiflora (Passiflora Incarnata L.) în cultura de câmp în Republica Moldova = Пассифлора инкарнатная (Passiflora Incarnata L.) в полевой культуре в Республике Молдова / Grigore Musteaţă ; Inst. de Genetică Fiziologie şi Protectţe a Plantelor al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 100 p. : il. - Bibliogr. : p. 91-93 (32 tit.). - ISBN 978-9975-56-159-4.

224.Muştuc, Svetlana. Curriculum la disciplina "Metode de succes în marketingul direct" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / Svetlana Muştuc ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 15 p. - Bibliogr. : p. 15 (10 tit.). - ISBN 978-9975-114-59-2.

225.Nazaroi, Ion. Sisteme şi retele de comunicaţii digitale : ciclu de prelegeri. P. 1 / Ion Nazaroi ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Manag. în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 63.

226.Nedici, Radu. Formarea identităţii confesionale greco-catolice în Transilvania veacului al XVIII-lea : biserica şi comunitate / Radu Nedici. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 492 p. - Bibliogr. : p. 441-473. - ISBN 978-606-16-0279-7.

227.Neoprotestanţii din Transilvania în timpul regimului comunist : studiu de caz : baptiştii din judeţul Cluj : mărturii şi documente. Vol. 2 / ed. Denisa Bodeanu ; Univ. "Babes-Bolyai", Inst. de Istorie Orală. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2012. - 243 p. - ISBN 978-973-109-325-3.

228.Nestor Simon : restituiri / ed. ingrij. de Adrian Onofreiu ; pref. Ioan Bolovan ; postf. Mircea Gelu Buta. - Cluj-Napoca : Academia Română, 2012. - 277 p. - (Documenta; XI). - Bibliogr. : p. 263-272. - ISBN 978-973-7784-67-4.

229.Nicoară, Mihai Teodor. Universitatea "Regele Ferdinand I" din Cluj între două dictaturi (1940-1947). Vol. 1 / Mihai Teodor Nicoară. - Cluj-Napoca : Accent, 2011. - 383 p. : il., portr. - Bibliogr. : p. 342-374. - ISBN 978-606-561-041-5.

230.Nicula, Irina. Modalităţi de exprimare a percepţiilor fizice. Verbele de percepţie în limba română / Irina Nicula. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 216 p. - Bibliogr. : p. 205-216. - ISBN 978-606-16-0195-0.

231.Niculae, Mihăiţă-Iulian. Evoluţia spaţială şi temporală a peizajelor rurale din subcarpaţii cuprinşi între Buză şi Râmnicu Sărat / Mihăiţă-Iulian Niculae. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 382 p. : il. - Bibliogr. : p. 271-282. - ISBN 978-606-16-0167-7.

232.Niculescu, Virginia. Calcul paralel : proiectare şi dezvoltare formală a programelor paralele / Virginia Niculescu. - Cluj-Napoca : Presa universitară Clujeană, 2006. - 307 p. : il. - Bibliogr. : p. 297-305 (182 tit.). - ISBN 973-610-493-1.

Page 16: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

233.Nita, Adrian. Existenta şi predicatie / Adrian Nita. - Cluj-Napoca : Presa Universitara Clujeana, 2012. - 152 p. - Bibliogr. : p. 139-144. - ISBN 978-973-595-374-4.

234. Noul Testament şi Psalmii / Societatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova. - Chişinău : Societatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2014. - 390 p. - ISBN 978-9975-909-44-0.

235.Oprean, Ioan. Procedurile auditului şi ale controlului financiar / Ioan Oprean, Irimie-Emil Popa, Radu Dorin Lenghel. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2007. - 339 p. - Bibliogr. : p. 337-339 (47 tit.). - ISBN 978-973-751-445-5.

236.Pădure, Andrei. Deficienţele asistenţei medicale cu profil chirurgical sub aspect medico-legal / Andrei Pădure ; Instituţie Publică Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 234 p. - Bibliogr. : p. 221-233 (79 tit.). - ISBN 978-9975-11843-8.

237.Paliga, Sorin. Influenţe române şi preromâne în limbile slave de sud / Sorin Paliga. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 282 p. - Ref. : p. 227-247. - ISBN 978-606-16-0246-9.

238.Paliga, Sorin. Întroducere în studiul comparativ al limbilor slave / Sorin Paliga. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 418 p. - Ref. : p. 399-412. - ISBN 978-606-160-182-9.

239.Pânea Pruncilor sau Învăţătura credinţii creştineşti, strînsă în mică şumă : care o au scris în mici întrebăciuni, şi răspunsuri ungureşti cinstitul Pater Boroneai Laslo Parochusulu besearecii catholiceşti de la Belgradu şi s-au întorsu în limba romanească de Duma Ianăşu de la Borbanţi în anii Dom. 1702 / ed. îngrij. de Florina Ilis ; stud. istoric : Ovidiu Ghitta ; stud. filologic : Florina Ilis. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2008. - 136 p. - ISBN 973-109-033-9.

240.Papadat-Bengescu, Hortensia. The Hallipa trilogy : the disheveled Maidens a concert of music by Bach the Hidden Way / Hortensia Papadat-Bengescu ; transl. : Ileana Alexandra Orlich. - Cluj-Napoca : Cluj University Press, 2007. - 505 p. - ISBN 978-973-610-580-7.

241.Paraschiv-Munteanu, Iuliana. Analiza numerică : exerciţii şi teme de laborator / Iuliana Paraschiv-Munteanu, Daniel Stănică. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. - 266 p. - Bibliogr. : p. 263-264. - ISBN 978-973-737-501-8.

242.Paun, Dragos. Romania's road towards the euro : impact on the financial and banking environment / Dragos Paun. - Cluj-Napoca : Presa universitara Clujeana, 2011. - 251 p. : il., diagr. - Bibliogr. : p. 237-251. - ISBN 978-973-595-299-0.

243.Pârvu, Marcel. Ghid practic de micologie / Marcel Pârvu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007. - 342 p. : il. - Bibliogr. : p. 327-330. - ISBN 978-973-133-108-9.

244.Peltec, Angela. Gastritis and gastropathy. Basic facts : guideline for students / Angela Peltec, Elina Berliba ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 67 p. - Bibliogr. : p. 54-60 (87 tit.). - ISBN 978-9975-118-44-8.

245.Peltec, Angela. Inflammatory bowel disease. Basic facts : guideline for students / Angela Peltec, Adela Turcanu ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 88 p. - Bibliogr. : p. 74-80 (80 tit.). - ISBN 978-9975-118-45-3.

246.Perianu, Valeriu. Teoria realităţii totale : raţiuni paraxine / Valeriu Perianu. - Bucureşti : Estfalia, 2011. - 149, 147 p. - ISBN 978-606-8284-04-0.

247."Perpetua misiune a Administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii", conf. naţ. Conferinţa naţională cu participare internatională "Perpetua misiune a Administraţiei publice de a fi în serviciul societăţii". Sesiune de comunicări, ed. a VI-a, 12-13 oct. 2012. Caietul ştiinţific Nr. 6/2012 / ed.-coord. : Maria Orlov ; Inst. de Ştiinţe Administrative din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 610 p. - ISBN 978-9975-66-389-2.

248.Peterncu, Anatol. Un scurt popas necesar drumului / Anatol Peterncu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Ist. şi Filozofie, Inst. de Ist. Socială "ProMemoria". - Chişinău : S.n., 2014. - 327 p. : il. - ISBN 978-9975-128-04-9.

Page 17: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

249.Petre, Raluca. Journalism în times of major changes : critical perspectives / Raluca Petre. - Bucureşti : Tritonic, 2012. - 191 p. - (Comunicare media). - Bibliogr. : p. 181-191. - ISBN 978-606-662-026-0.

250.Petrencu, Anatol. Teroarea stalinistă în Basarabia : studii, documente, memorii / Anatol Petrencu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Inst. de Ist. Socială "Promemoria". - Chişinău : Balacron, 2013. - 359 p. : il. - ISBN 978-9975-100-94-6.

251.Petrescu, Anca Cristina. Formarea profesorului de limbi srăine din învăţământul preşcolar şi primar din România : schimbări de paradigma în contextul profesionalizării / Anca Cristina Petrescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 221 p. - Bibliogr. : p. 211-221 (102 tit.). - ISBN 978-606-16-0193-6.

252.Piciorus, Gianina Maria-Cristina. Eminescu şi literatura română veche : universalism, vizionarism şi inagistcă literară / Gianina Maria-Cristina Piciorus. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 550 p. - (Text & imagine). - Bibliogr. : p. 535-550. - ISBN 978-606-16-0289-6.

253.Pisarenco, Olga. Curriculum la disciplina "Drept procesual civil" / Olga Pisarenco, Alexandra Savva ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 60 p. - Bibliogr. : p. 53-60. - ISBN 978-9975-127-20-2.

254.Pînzaru, Pavel. Flora vasculară din Republica Moldova : (lista speciilor şi ecologia) / Pavel Pînzaru, Tatiana Sîrbu. - Chişinău : S.n., 2014. - 234 p. : il. - Bibliogr. : p. 191-209 (261 tit.). - ISBN 978-9975-115-36-0.

255.Pleşca, Maria. Ghid de elaborare a tezei de licenţă şi de master în Psihologie / Maria Pleşca ; Univ. Pedagogiăa de Stat "Ion Creangă", Fac. de Psihologie şi Psihopedagogie Specială. - Chişinău : Garamont-Studio, 2013. - 40 p. - Bibliogr. : p. 35 (4 tit.). - ISBN 978-9975-115-15-5.

256.Popa, Cristian Ioan. Contribuţii la preistoria Văii Sebeşului (I) : Locuri Coţofeni din zona deluroasă / Cristian Ioan Popa ; Primaria şi Consiliul Local al Municipiului Sebeş, Centrul Cultural "Lucian Blaga" Sereş, Direcţia Judeţeană pentru Cultura Albă, Muzeul Municipal "Ioan Raica". - Alba Iulia : Altip, 2012. - 469 p. : il. - (Biblioteca Musei Sabesiensis; Vol. 3). - ISBN 978-973-117-421-1.

257.Popa, Elena. Poluanţi organici ai medilui / Elena Popa, Christina Marie Zalaru, Ion Baciu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 195 p. - Bibliogr. : p. 193-195. - ISBN 978-606-16-0228-5.

258.Popa, Mihai E. Elemente de geologie şi paleontologie / Mihai E. Popa. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2007. - 230 p. : il. - Bibliogr. : p. 214-229. - ISBN 978-973-737-298-7.

259.Postcolonialism/postcommunism : dictionary of key cultural terms / Monica Bottez, Alina Bottez, Marta-Sabina Alexandru-Draga, ... - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011. - 394 p. - Bibliogr. : p. 357-386. - ISBN 978-606-16-0063-2.

260.Pricop, Ioan Laurenţiu. Toxicologia mercurului / Ioan Laurenţiu Pricop. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 119 p. - Bibliogr. : p. 114-119 (73 tit.). - ISBN 978-606-16-0179-0.

261.Problema minte-creer în neuroştiinta cogniţiei / ed. : Gabriel Vacariu, Gheorghe Stefanov. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 169 p. : il. - Bibliogr. : p. 167-169 (56 tit.). - ISBN 978-606-16-0224-7.

262."Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor", conf. şt. Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională "Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor", ed. a VI-a, Chişinău, 22-23 mai 2014 : rezumatele comunicărilor / Inst. Patrimpniului Cult. al Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; Agenţia Naţ. Arheologică ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă",... ; red. : Ludmila Bacumenco-Pirnau, .... - Chişinău : S.n., 2014. - 127 p. - ISBN 978-9975-115-35-3.

263."Probleme actuale de lingvistică română", simp. Probleme actuale de lingvistică română : în honorem professoris octogenario Anatol Ciobanu : materialele simp. cu participare internatională 16-17 mai 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Litere, Dep. Limba Română, Lingvistică Generală şi Limbi Clasice ;

Page 18: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

red. : Claudia Cemartan, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 384 p. - Ref. bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-518-8.

264.Program de formare continuă "Planificare strategică integrată la nivel local şi regional" : modulul "Managementul şi elaborarea programelor / proiectelor" : ghid pentru participant / Acad. de Administrare Publică, Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţii. - Chişinău : S.n., 2014. - 184 p. : diagr. - ISBN 978-9975-53-328-7.

265. Programa practici de producţie : pentru studenţii spec.busines şi adm., manag. resurselor umane, economie generală / elab. : Claudia Melnic, Marian Smolevscaia, Andrei Jerebnii ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 19 p. - ISBN 978-9975-114-67-7.

266.Programa practicii de productie : pentru studenţii specialitatii 362.1 "Marketing şi logistica", ciclul I / elab. : S. Petrovici, S. Muştuc, G. Valovoi ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 19 p. - ISBN 978-9975-114-61-5.

267.Programa stagiului de practică : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova : specialitatea 362.1 Marketing şi logistică, ciclul II / intocm. de : S. Petrovici, S. Muştuc ; MOLCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 15 p. - ISBN 978-9975-114-63-9.

268.Proiecte de transfer tehnologic implementate în anul 2013 cu finanţare parţială din alocaţii de la bugetul de stat Rep. Moldova, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic. - Chişinău : S.n., S.a. - 40 p.

269. Proiectul uman comunist : de la discursul ideologic la realităţile sociale / coord. : Vasile Boari, Alexandru Campeanu, Sergiu Gherghina. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2011. - 308 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-595-327-0.

270. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agricole pentru lunile martie, aprilie, mai anul 2014 şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в марте 2014 года и рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM ; Agenţia Naţ. de Stat pentru Siguranţa Alimentelor. - Chişinău : S.n., 2014. - 163 p.

271. Pronosticul răspândirii dăunătorilor şi bolilor principale a culturilor agricole pentru lunile iunile, iulie, august anul 2014 şi recomandări de combatere a acestora = Прогноз распространения главнейших вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в июне 2014 года и рекомендации по борьбе с ними / Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al RM ; Inspect. de Stat Republican pentru Protecţia Plantelor. - Chişinău : S.n., 2014. - 112 p. - ISBN 978-9975-57-129-6.

272. Psihologie clinică : de la tradiţie la modernitate / coord. : Ruxandra Răşcanu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2009. - 189 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-737-715-9.

273. Psihopedagogia integrării / Aurelia Racu, Doru-Vlad Popovici, Anatol Danii, Sergiu Racu. - Ed. a 2-a revăz. şi compl. - Chişinău : S.n., 2014. - 415 p. - Bibliogr. : p. 405-413 (137 tit.). - ISBN 978-9975-53-316-4.

274.Puica, Viorica. Justiţia juvenilă : indrumar pentru judecători şi procurori / Viorica Puica : Inst. Naţional al Justiţiei. - Chişinău : S.n., 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 101-104. - ISBN 978-9975-4411-4-8.

275.Puiu, Ivan. Ghidul beneficiarului de servicii de intervenţie timpurie în copilărie / Ivan Puiu ; Centrul de intervenţie precoce "Voinicel". - Chişinău : S.n., 2014. - 80 p. - ISBN 978-9975-77-221-1.

276.Purici, Ion. Biochimia generală : indicaţii metodice pentru lucrări de laborator / Ion Purici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 78 p. - Bibliogr. : p. 68 (17 tit.). - ISBN 978-9975-114-80-6.

277.Puscas, Vasile. Managing global interdependencies / Vasile Puscas. - Cluj-Napoca : Eikon, 2010. - 287 p. : il. - ISBN 978-973-757-362-9.

278.Racotta, Radu. Consumul de energie metabolică şi greutatea corporală / Radu Racotta, Maria-Luisa Flonta. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 142 p. - Bibliogr. : p. 86-137. - ISBN 978-606-116-0269-8.

Page 19: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

279.Răileanu, Veronica. Desenul de Construcţii în aplicaţii : [pentru uzul studenţilor] / Veronica Răileanu, Elena Ceban ; Univ. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. "Arte Plastice şi Design", Catedra "Arta Decorativă". - Chişinău : S.n., 2014. - 154 p. : il. - ISBN 978-9975-46-188-7.

280.Raţiu, Mara. Arta ca activitate sociala : avatarurile discursului filosofic asupra artei contemporane / Raţiu Mara. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2011. - 255 p. - Bibliogr. : p. 249-255. - ISBN 978-606-17-0007-3.

281.Răspunsuri pentru viaţă / Liga Biblică în Moldova. - Chişinău : Liga Biblică, 2013. - 80 p. - ISBN 978-9975-4393-0-5.

282.Răşcanu, Ruxandra. Dependenţa şi drog : aspecte teoretice şi clinic ameliorative / Ruxandra Răşcanu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2008. - 289 p. : il. - Bibliogr. : 282-283. - ISBN 978-973-737-591-9.

283. Realităţile politice şi realităţile mediatice în contextul integrării europene / coord. : Victor Moraru ; Ist. de Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău : S.n., 2014. - 207 p. - Ref. bibliogr. : p. 203-204 (11 tit.). - ISBN 978-9975-57-121-0.

284.Reichert, Susanne. Die fruhesten Kirchen und fruhmittelalterlichen Graberfelder von Inden-Pier, Kr. Duren / Susanne Reichert. - Bonn : Vor- und Fruhgeschichtliche Archaologie, 2012. - 241 p. : il., 62 tafel. - (Bonner beitrage zur vor- und fruhgeschichtlichen archaologie; Band 14). - ISBN 3-936490-41-1.

285.Republica Moldova. Legi. Codul contravenţional al Republicii Moldova : publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6, art. Nr. 15 data intrării în vigoare : 31.05.2009 : în conformitate cu ultimele modificari şi completări din Monit. Of. al Rep. Moldova : actualizat. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 160 p. - ISBN 978-9975-4457-9-5.

286.Republica Moldova. Legi. Codul muncii al Republicii Moldova : publicat 29.07.2003 în Monitorul Oficial Nr. 159-162 art. Nr. : 648 : în conformitate cu ultimile modificări şi complet. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 25.04.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 118 p. - ISBN 978-9975-4322-8-3.

287.Rilke, Rainer Maria. Les poemes francais = Poemele franceze / Rainer Maria Rilke ; trad. de Constantin Abaluta. - Floresti-Cluj : Limes, 2013. - 147 p. - (Colectia "Altitudini). - ISBN 978-973-726-742-9.

288.Romanian symposium on palaeontology. Seventh romanian symposium on palaeontology, Cluj-Napoca, 22-24 october 2009 : abstract book / ed. by Ioan I. Bucur, Emanoil Sasaran, Dana Pop ; Babes-Bolyai University, Department of Geology. - Cluj-Napoca : Presa universitara Clujeana, 2009. - 128 p. : il. - Ref. bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-610-935-5.

289.Rosca, Luminita. La sphere publique, la democratisation de la vie sociale et politique et les medias en Roumanie / Luminita Rosca. - Bucureşti : Tritonic, 2012. - 182 p. - (Comunicare media). - ISBN 978606-662-031-4.

290.Rusu, Victor. Drept parlamentar : note de curs / Victor Rusu ; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 137 p. - ISBN 978-9975-4166-3-4.

291.Rygielska, Malgorzata. Dwa guziki. Norwid i ewolucjonizm / Malgorzata Rygielska ; Polska Akad. Nauk - Oddzial w Katowicach, Komisja Historycznoliteracka. - Katowice : Agencja Artystyczna PARA Zenon Dyrszka, 2011. - 41 p. - (Spotkania z literatura; 45). - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-83-88657-49-8.

292.Sasaujan, Mihai. Biserica, naţiune şi putere de stat (secolele XVIII-XX) : contributţi documentare la Istoria Bisericii Ortodoxe Române / Mihai Sasaujan. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 304 p. - ISBN 978-606-16-0257-5.

293.Sate contemporane din România : deschideri spre Europa : aplicaţie zonală - judeţul Cluj / coord. : Tekla Totszegi, Ioan Augustin Goia ; Administraţia Fondului Cultural Naţional, Consiliul Judejean Cluj, Muzeul Etnografic al Transilvaniei. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2008. - 116 p. : fot. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-973-713-218-5.

294.Sava, Lilia. Microeconomie : indicaţii metodice. P. 1 / Lilia Sava, Maria Griţco ; re. resp. : Pavel Nistriuc ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra

Page 20: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

Sisteme şi Reţele de Comunic. Optoelectronice. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 46 p. - Ref. bibliogr. la sfârşitul cap. - ISBN 978-9975-45-306-6.

295.Savva, Alexandru. Curriculum la disciplina "Drept financiar-fiscal" / Alexandru Savva ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 47 p. - Bibliogr. : p. 40-47. - ISBN 978-9975-127-15-8.

296.Sârbu, Emanuel Adrian. Metode de cercetare sociologică / Emanuel Adrian Sârbu, Ioan Srăinescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 261 p. - Bibliogr. : p. 255-256 (11 tit.). - ISBN 978-606-16-0207-0.

297.Scerbina, Romeo. Gheorghe Ghidirim - un destin împlinit : volum omagial / alcăt. Romeo Scerbina. - Chişinău : Razesu, 2014. - 360 p. : fot., portr. - ISBN 976-606-8187-32-7.

298.Securitatea şi sănătatea în muncă : ghid : culegere de acte legislative şi normative privind securitatea şi sănătatea în muncă în vigoare la 10 aprilie 2014 = Охрана здоровья и безопасность труда / alcăt. : Gheorghe Ţarălungă. - Chişinău : S.n., 2014. - 92 p. : il.

299.Securitatea şi sănătatea în utilizarea produselor chimice la locul de muncă - Chişinău : S.n., 2014. - 25 p.

300.Sesan, Tatiana Eugenia. Ascomicete fitopatogene / Tatiana Eugenia Sesan, Catalin Tanase. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011. - 227 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 078-606-16-0024-3.

301.Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenteşti, 13-14 mai 2014 : rez. cominicărilor. Ştiinţe ale naturii şi exacte / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed. : Tatiana Bulimaga. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 152 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-509-6.

302.Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenteşti, 13-14 mai 2014 : rez. cominicărilor. Ştiinţe sociale / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed. : Tatiana Bulimaga. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 168 p. - Bibliogr. la sfârşitul comunicărilor. - ISBN 978-9975-71-610-2.

303.Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenteşti, 13-14 mai 2014 : rez. cominicărilor. Ştiinţe umanistice / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed. : Tatiana Bulimaga. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 106 p. - Ref. la sfârşitul comunicăriilor. - ISBN 978-9975-7-512-6.

304.Societatea cultural istorică "Mihai Viteazul" Ploieşti XX. 1990-2010 : [album] = The Cultural-Historical Society "Michael the Brave" Ploiesti XX. 1990-2010 / text : Eugen Stănescu ; trad. : Mircea Baganagiu, Carmen Tasica. - Sibiu : Honterus, 2010. - 136 p. : il. - ISBN 978-973-1725-58-1.

305."Sociologia şi asistenţa socială : interferenţe şi perspective de dezvoltare", conf. şt. intern. Sociologia şi asistenţa socială : interferente şi perspective de dezvoltare : materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale din 15 mai 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Sociologie şi Asistenţă Socială. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 276 p.

306.Stati, Vasile. Istoria Moldovei / Vasile Stati. - Ed. a 2-a, temeinic ad. şi red. - Chişinău : S.n., 2014. - 452 p., [1] hartă. - Bibliogr. : p. 439-450. - ISBN 978-9975-127-12-7.

307."Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 55 ani", conf. şt.-practică (2014 ; Chişinău). Staţiunea balneoclimaterică "Codru" la 55 ani : conferinţa ştiinţ.-practică : Remedii naturale, factori fizici performanţi în tratamentul şi reabilitarea balneo-sanatorială. Politici în conlucrarea medicilor din IMSP medicina de familie, consultativă, spitalicească şi medicii din staţiunile balneare Confederaţia Naţ. a Sindicatelor RM ; Societatea Medicilor Internişti din RM. - Călăraşi : S.n., 2014. - 147 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-57-128-9.

308.Stănculescu, Elena. Etica în psihologia educaţiei / Elena Stănculescu. - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 163 p. - Webografie : p. 161-163. - ISBN 978-606-16-0231-5.

309.Stănescu, Eugen. România Mare. Puterea politică / Eugen Stănescu, Iulia Stănescu, Gavriil Preda ; cuv. înainte Mircea Cosma. - Ploieşti : Karta-Graphic, 2010. - 322 p. - Bibliogr. : p. 315-319. - ISBN 978-973-1959-82-5.

Page 21: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

310.Stoenescu, Constantin. O perspectivă epistemologică asupra managementului cunoaşterii / Constantin Stoenescu. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 210 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-606-16-0043-4.

311.Stoicescu, Ioana. The acquisition of tense and aspect în Romanian = Achizitia timpului şi aspectului în limba romana / Ioana Stoicescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 287 p. - Bibliogr. : p. 253-265. - ISBN 978-606-160263-6.

312.Stoichiţoiu Ichim, Adriana. Creativitate lexicală în română actuală / Adriana Stoichiţoiu Ichim. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2006. - 379 p. - Bibliogr. : p. 373- 379. - ISBN 10 : 973-737-164-X.

313.Stoichiţoiu-Ichim, Adriana. Semiotica discursului juridic / Adriana Stoichiţoiu-Ichim. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006. - 218 p. - Bibliogr. : p. 205-218. - ISBN 973-737-157-7.

314. Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei : culeg. de art. şt. cu participare intern.. Vol. 4 / red. resp. Teodor N. Ţîrdea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu" din Rep. Moldova, Cat. Filosofie si. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicină, 2014. - 298 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9973-118-40-8.

315.Studii de arhondologie şi genealogie . Vol. 1 / coord. : Sergiu Bacalov ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie. - Chişinău : S.n., 2013. - 346 p. : il. - Ref. bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-9975-80-826-2.

316.Studiu cu privire la optimizarea hărţii judiciare din Republica Moldova / elab. : Nadejda Hriptievschi, Vladislav Gribincea, Jesper Wittrup. - Chişinău : S.n., 2014. - 122 p. - ISBN 978-9975-4255-9-9.

317.Studiu cu privire la specializarea judecătorilor şi oportunitatea creării sistemului instanţelor de contencios administrativ în Republica Moldova / elab. : Nadejda Hriptievschi, Vladislav Gribincea, Jesper Wittrup ; Centrul de Resurse Juridice din Moldov. - Chişinău : S.n., 2014. - 83 p. - ISBN 978-9975-9523-8-1.

318.Studiul şi ingineria materialelor : (materiale nemetalice : sticla / Iurie Ciofu, Tatiana Nitulenco, Ioan-Lucian Bolinduţ, Andrei Toca ; Univ. Tehnică a Moldovei, Univ. Petroşani, România. - Chişinău : Tehnica-UTM, 2014. - 255 p. - Bibliogr. : p. 229-255 (266 tit.). - ISBN 978-9975-4 5-301-1.

319.Study on optimization of the judicial map in the Republic of Moldova / elab. : Nadejda Hriptievschi, Vladislav Gribincea, Jesper Wittrup ; Legal Resouces Center from Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 118 p. - ISBN 978-9975-9523-7-8.

320.Study on specialisation of judges and feasibility of creating administrative courts in the Republic of Moldova / elab. : Nadejda Hriptievschi, Vladislav Gribincea, Jesper Wittrup ; Legal Resouces Center from Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 78 p. - ISBN 978-9975-9523-8-5.

321."Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene", conf. şt. Conferinţa ştiinţifică "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene", cu genericul "Metode şi forme de racordare a studiilor juridice autohtone la standardele şi valorile europene", 19 oct. 2011 / Univ. Liberă Intern. din Mol. - Chişinău : S.n., 2014. - 309 p. - (Symposia Professorum). - Bibliogr. : p. 308-309 (20 tit.). - ISBN 978-9975-52-165-9.

322.Şchiopu, Constantin. Comunicarea : greşeli şi soluţii : problemar la limba română / Constantin Şchiopu, Marcela Vâlcu-Şchiopu. - Chişinău : Tocono, 2014. - 144 p. - ISBN 978-9975-4495-1-9.

323.Ştefan, Mihaela. Familia monoparentală, între realitate şi construct mediatic / Mihaela Ştefan. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 279 p. : il. - ISBN 978-606-16-0259-9.

324.Şuberneţchi, Ivan V. Biserica profetică / Ivan V. Şuberneţki. - Chişinău : S.n., 2014. - 79 p. - ISBN 978-9975-53-317-1.

Page 22: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

325.Tanase-Dogaru, Mihaela. The syntax of quantity and quality in Romanian : prepositional binominal structures / MihaelaTanase-Dogaru. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 164 p. - Ref. p. 158-164. - ISBN 978-606-16-0180-6.

326.Teacă, Ilie. Curriculum la disciplina "Drept funciar" / Ilie Teacă ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 47 p. - Bibliogr. : p. 32-47. - ISBN 978-9975-127-16-5.

327.Teacă, Ilie. Curriculum la disciplina "Dreptul mediului" / Ilie Teacă, Ina Bostan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 29 p. - Bibliogr. : p. 23-29 (84 tit.). - ISBN 978-9975-127-21-9.

328.Teacă, Ilie. Curriculum la disciplina "Dreptul muncii" : [pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova] / Ilie Teaca, elab. : Luminiţa Catrinici ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 19-20 (18 tit.). - ISBN 978-9975-114-74-5.

329.Teacă, Ilie. Curriculum la disciplina "Notariatul" / Ilie Teacă, Veronica Calistru ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : UTM, 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 26-30. - ISBN 978-9975-127-28-8.

330. Teoria şi practica administrarii publice : materiale ale conf. şt.-practice cu participare intern., 23 mai 2014 / Acad. de Administrare Publică. - Chişinău : Academia de Administrare Publică, 2014. - 497 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4241-9-6.

331. Tertiary education and innovation systems analysis - Romania / coord. : IoanDumitrache, Ioan Mihailescu, Adrian Curaj. - Bucureşti : Ed. Academiei Romane, 2006. - 172 p. - ISBN 973-27-1365-8.

332. Text şi discurs : omagiu Mihaelei Mancaş / ed. : Oana Chelaru-Murăruş, Maria Cvasnii Cătănescu, Claudia Ene, ... - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2011. - 581 p. - Ref. bibliogr. la sfârşitul articolelor. - ISBN 978-606-16-0049-6.

333. The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova : abstracts of communications, May 28-30 1014, Chişinău, Moldova / org. com. : Tudor Lupascu, ... ; Acad. - Chişinău : S.n., 2014. - 229 p. : il. - ISBN 978-9975-62-371-1.

334. The late Bronze Age settlement of Nyiregyhaza-Oros "Ur Csere" / Liviu Marta, Daniel V. Sana, Ioan Bejinariu, ... - Satu Mare : Ed. Muzeului Satmarean, 2010. - 271 p. : il. - Bibliogr. : p. 169-178. - ISBN 978-973-1843-42-1.

335.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure : the complete catalogue / ed.-in-chief : Lars Hansen. - London & Whitby : IK Foundation & Company, S.a. - 28 p. : il.

336.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Encyclopaedia . Vol. 8. Biographies with maps, index volemes one to seven, Linnaeus.0rg. Viveka Hansen. Bertil Nordenstam. Lars Hansen / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2012. - 571 p. - ISBN 978-1-904145-25-7.

337.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. Arctic. Asia . Vol. 2. Anton Rolandson Martin. Johann Peter Falck / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2007. - 359 p. - ISBN 978-904145-16-5.

338.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. Arctic. Asia . Vol. 2. Johann Peter Falck / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2007. - p. 363-752. - ISBN 978-1-90145-17-2.

339.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. North and South America . Vol. 3. Pehr Kalm / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2008. - 538 p. - ISBN 978-904145-18-9.

Page 23: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

340.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. North and South America . Vol. 3. Pehr Kalm / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2008. - p. 561-991. - ISBN 978-1-904145-26-4.

341.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. North and South America . Vol. 3. Pehr Lofling, Daniel Rolander / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2008. - p. 1011-1576. - ISBN 978-1-904145-26-4.

342.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. South Africa, East-, Southern- & Southeast Asia . Vol. 6. Carl Peter Thunberg / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2007. - 536 p. - ISBN 978-1-904145-23-3.

343.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. Southern Africa, Oceania, Antarctica, South America . Vol. 5. Anders Sparrman / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2007. - 577 p. - ISBN 978-1-904145-22-6.

344.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. Southern Africa. Oceania. South America. East, Southern & Southeast Asia . Vol. 7. Pehr Osbeck. Olof Toren. Carl Frederik Adler. Christopher Tarnstrom. Daniel Solander / ed.-in-chief : Lars Hansen. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2009. - 473 p. - ISBN 978-1-904145-24-0.

345.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Europe. The Middle East, North East & Middle Africa . Vol. 4. Goran Rorhman, Frederik Hasselquist, Peter Forsskal, Andreas Berlin. Adam Afzelius / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2009. - 661 p. - ISBN 978-1-904145-21-9.

346.The Linnaeus Apostles- Global Science & Adventure. Introduction . Vol. 1. The 18th century.- The speakers of truth.- Practical aspects / ed.-in-chief : Lars Hansen, ... ; IK Foundation & Company. - London & Whitby : IK Foundation & Company, 2010. - 391 p. - ISBN 978-1-904145-26-4.

347.Toader, Alexandra. Un veac de raporturi cultural-literare ceho-române / Alexandra Toader ; ed. îngrij. de Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 406 p. : portr. - Bibliogr. : p. 234-246. - ISBN 978-606-16-0210-0.

348.Tomuleţ, Dan. Semne din trecut : o interpretare semiotică a metafizicii plotiniene / Dan Tomuleţ. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011. - 339 p. - (Colectia "Universitas". Ser. Filosofie-debut). - Bibliogr. : p. 333-339. - ISBN 978-973-757-484-8.

349.Topics in language acquisition and language learning in a romanian context : selected papers from Bucharest colloquium of language acquisition (BUCLA), December 15-16. 2011 / ed. : Larisa Avram, Anca Sevcenco. - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 235 p. - ISBN 978-606-16-0261-2.

350.Toropeţ, Valeria. Curriculum la disciplina "Etica profesională şi bazele comunicării" / Valeria Toporeţ ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 29 p. - Bibliogr. : p. 28-29 (37 tit.). - ISBN 978-9975-127-26-4.

351.Toropeţ, Valeria. Curriculum la disciplina "Filosofia dreptului" / Valeria Toropeţ ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 29 p. - Bibliogr. : p. 28-29 (11 tit.). - ISBN 978-9975-127-27-1.

352.Trif, Victoriţa. Profesia academică sau despre afacerea cunoaşterii / Victoriţa Trif. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 258 p. : il. - ISBN 978-606-16-0243-8.

353.Trifan, Manuela. On text production : the integral relationship to translation / Manuela Trifan, Alina Preda. - Cluj-Napoca : Presa universitară Clujeană, 2008. - 138 p. : il. - ISBN 978-973-610-766-5.

354.Trofimov, Natalia. Curriculum la disciplina "Dreptul proprietăţii intelectuale" / Natalia Trofimov ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 32 p. - ISBN 978-9975-127-25-7.

Page 24: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

355.Trofimov, Natalia. Curriculum la disciplina "Noţiuni de logica şi psihologie" / Natalia Trofimov ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 35 p. - Bibliogr. : p. 34-35 (30 tit.). - ISBN 978-9975-127-29-5.

356.Troncota, Cristian. Documente SSI privind spatiul sovietic : 22 august 1939 - 23 august 1944 / Cristian Troncota, Alin Spânu ; Academia Română, Inst. Naţional pentru Studiul Totalitarismului. - Bucureşti : In-l Naţional pentru Studiul Totalitarismului, 2004. - 379 p. - (Colecţa "Documente"). - ISBN 973-86654-8-5.

357.Ţărani, boli şi vindecători în perioada comunistă : mărturii orale. Vol. 2 / Constantin Bărbulescu (coord.), Elena Bărbulescu, Mihai Croitor, ... - Cluj-Napoca : Mega, 2011. - 299 p. - ISBN 978-606-543-200-0.

358.Ţărani, boli şi vindecători în perioada comunistă : mărturii orale. Vol. 1 / Elena Bărbulescu (coord.), Constantin Bărbulescu, Mihai Croitor, ... - Cluj-Napoca : Mega, 2010. - 502 p. - ISBN 978-606-543-119-5.

359.Ţîrdea, Bogdan. Politologie : curs de prelegeri / Bogdan Ţîirdea, Larisa Noroc ; Inst. Naţ. pentru Dezvoltare. - Ed. a 3-a, rev. şi ad. - Chişinău : S.n., 2014. - 359 p. - ISBN 978-9975-66-394-6.

360.Ţurcan, Nicolae. Credinţa ca filosofie : marginalii la gândirea tradiţiei / Nicolae Ţurcan ; pref. : Radu Preda. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011. - 297 p. - (Col. Universitas. Ser. Theologia socialis; Nr. 15). - Bibliogr. : p. 277-288. - ISBN 978-973-757-453-4.

361.Ţurlea, Petre. Romanii din Serbia. 1940-1944 / Petre Ţurlea ; Univ. Creştinp "Dimitrie Cantemir". - Bucureşti : Ed. Enciclopedică, 2012. - 831 p. : il. - ISBN 978-973-45-0665-1.

362.Ursu, Viorica. Curriculum la disciplina "Drept contravenţional" / Viorica Ursu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2013. - 30 p. - Bibliogr. : p. 26-30. - ISBN 978-9975-127-14-1.

363.Ursu, Viorica. Curriculum la disciplina "Drept vamal" / Viorica Ursu ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Catedra Drept Patrimonial. - Chişinău : S.n., 2014. - 31 p. - Bibliogr. : p. 27-31 (67 tit.). - ISBN 978-9975-127-23-3.

364.Vacariu, Gabriel. Cognitive neuroscience versus epistemologicaly different worlds / Gabriel Vacariu. - Bucureşti : Edi. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 335 p. - Ref. : p. 323-335. - ISBN 978-606-16-0186-8.

365.Valimăreanu, Sergiu.Transformarea genetică a plantelor / Sergiu Valimăreanu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2010. - 154 p. : il. - Bibliogr. : p. 145-154 (188 tit.). - ISBN 978-973-133-853-8.

366."Valorificarea experienţei profesionale de la practica pedagogică la atestarea cadrelor didactice", conf. şt.-practică naţională. Conferinţa ştiinţifico-practică naţională "Valorificarea experienţei profesionale de la practica pedagogică la atestarea cadrelor didactice", Chişinău, 22 noiem. 2013 / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Fac. de Filologie, Catedra de limba română şi filologie clasică ; coord. : L. Cibotaru. - Chişinău : S.n., 2013. - 361 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-115-33-9.

367."Viitorul ne aparţine", conf. şt. intern. a studenţilor şi masteranzilor. Viitorul ne aparţine : conf. şt. intern. a studenţilor şi masteranzilor, Ed. a 4-a, Chişinău, 10 apr. 2014 : teze / Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; com. st. : Maria Duca, ... ; com. de org. : Ana Erhan, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 107 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4257-3-5.

368.Vinnicenco, Elena. Integrarea tehnologiilor educaţionale în învăţământul primar / Elena Vinnicenco, Dumitru Patraşcu ; Univ. Padagogică de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2014. - 127 p. - Bibliogr. : p. 101-112 (164 tit.). - ISBN 978-9975-115-34-6.

369.Visan, Viorel. Phonetique francaise et exercices / Viorel Visan. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2000. - 277 p. - Bibliogr. : p. 277. - ISBN 973-575-469-X.

370.Vlada, Marin. Informatica aplicată : modele de aproximare, software, aplicaţii / Marin Vlada. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 257 p. : il. - Bibliogr. : p. 255-257 (76 denum.). - ISBN 978-606-16-0190-5.

Page 25: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

371.Yves Bonnefoy : poesie et dialogue : a l'occasion du quatre-vingt-dixieme anniversaire d'Yves Bonnefoy / textes reunis par Michele Finck, Patrick Werly. - Strasbourg : Presses Universitaires , 2013. - 711 p. - ISBN 978-2-86820-495-0.

372.Zamfirache, Irina. Elitele şi sistemul social / Irina Zamfirache. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2013. - 185 p. - Bibliogr. : p.179-185. - ISBN 978-606-16-0227-8.

373.Zapartan, Liviu Petru. Negocierile în viaţa social-politică / Liviu Petru Zapartan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007. - 379 p. - Bibliogr. : p. 365-379 (262 tit.). - ISBN 978-973-757-064-2.

374.Zlotea, Mugur. Transferul şi echivalarea conceptelor de "libertate" şi "drepturi" în discursul modernităţii chineze de la îinceputul secolului XX / Mugur Zlotea. - Bucureşti : Ed. Universităţii din Bucureşti, 2012. - 233 p. - Bibliogr. : p. 227-233. - ISBN 978-606-16-0149-3.

375.Адэскэлицэ, Виорика. Как защитить подростков от эмоционального насилия? : гид для родителей / Виорика Адэскэлицэ ; Нац. Центр по Предупреждению Насилия над Детьми. - Кишинев : Б.и., 2014. - 22 с. - ISBN 978-9975-61-782-6.

376. Альманах Литературной гостиной : студенческое изд.. Вып. 5 / Славянский Ун-т Респ. Молдова : отв. ред. : Е. Б. Визитей. - Кишинев : Славянский ун-т, 2014. - 229 с. : ил. - ISBN 978-9975-4315-5-2.

377. Ассоциация с ЕС : мифы, страхи, реальность / ред. : Сергей Ильченко ; Европейский клуб Молдовы. - Кишинев : Б.и., S.a. - 46 c. : ил.

378.Бежан, Н. Электропитание устройств связи : электронные лекции. Ч. 1 / Н. Бежан, В. Морозова, Л. Немеренко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Телекоммуникаций. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 40 с. - Библиогр. : с. 39 (5 назв.).

379.Бежан, Н. Электропитание устройств связи : электронные лекции. Ч. 3 / Н. Бежан, В. Морозова, Л. Немеренко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Телекоммуникаций. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 32 с. - Библиогр. : с. 32 (5 назв.).

380.Бежан, Н. Электропитание устройств связи : электронные лекции. Ч. 4 / Н. Бежан, В. Морозова, Л. Немеренко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Телекоммуникаций. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 47 с.

381.Бежан, Н. Электропитание устройств связи : электронные лекции. Ч. 5 / Н. Бежан, В. Морозова, Л. Немеренко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Каф. Телекоммуникаций. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 44 с.

382.Время учитья в России ! : [справочник]. - Б.м. : Б.и., Б.г. - 73 с. : ил.

383.Ганган, Сильвия В. Материалы и пассивные компоненты : метод. указ. к лаб. работам. Ч. 2. Материалы и компоненты в электронике I / С. В. Ганган, С. М. Руденко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 39 с.

384.Грек, Иван Федорович. Есть ли будущее у Республики Молдова ? : сб. статей / Иван Федорович Грек ; Ассоциация Историков и Политологов "Pro Moldova, Гагаузская Община Респ. Молдова. - Кишинев : Б.и., 2014. - 533 с. - ISBN 978-9975-120-24-1.

385.Гуцул, Вера. Вентиляция : метод. указания к лаб. работам / Вера Гуцул, Сергей Путивец, Дионисие Бец ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Градостроительства и Архитектуры, Кафедра Теплоснабжения и Вентиляции. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 77 c. - Библиогр. : с. 76 (8 назв.). - ISBN 978-9975-45-304-2.

386.Дистоция плечиков учеб. модуль по стимуляционному курсу оказания срочной акушерско-гинекологической помощи / Ш. Гацкан, А. Мариан-Павленко, А. Бурлаку, И. Опалко ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Ассоциация Перинатальной Медицины Респ. Молдова - Кишинэу : Б.и., 2014. - 20 с. , ил. - Библиогр. : с. 16-18 (79 назв.).- ISBN 978-9975-57-122-7.

Page 26: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

387.Дмитриев, Владимир. Диагностика холодилного оборудования : цикл лекций / Владимир Дмитриев, Василий Картофяну ; Технический Ун-т Молдовы. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 83 с. - Библиогр. : с. 81 (6 назв.).

388.Жереги, Алексей. Воспитание и мораль. Т. 2 / Алексей Жереги. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 90 с. - (Энциклопедия мудрости : мысли, изречения, афоризмы, добрые советы мудрых людей всех времен в 42-х т.). - ISBN 978-9975-71-500-3.

389.Иcследование костномышечной системы : метод. рекомендации / Лариса Ротару, Лилиана Гроппа, Елена Десятникова, Ляля Кябуру ; Гос. Ун-т Медицины и Фармакологии "Николая Тестемицану", Деп. Внутренних Болезней, Клиника Ревматологии и Нефрологии. - Кишинев : Б.и., 2014. - 41 с. - Библиогр. : с. 40-41 (21 назв.). - ISBN 978-9975-56-154-9.

390.Кривчанская, Лариса. Реанимация новорожденного : учеб. модуль по симуляционному курсу оказания срочной неонатальной помощи / Л. Ф. Кривчанская, Д. И. Ротару ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Ассоциац. - Кишинев : Б.и., 2014. - 36 с. - Библиогр. : с. 34 (7 назв.). - ISBN 978-9975-57-123-4.

391.Кушнир, В. Комментарий к Налоговому кодексу Республики Молдова. (Разделы I-IV) / В. Кушнир, А. Сосна, Б. Сосна ; Ин-т Юридических и Политических Исследований Акад. Наук Молдовы. - Кишинэу : Cartea Juridica, 2014. - 490 с.

392.Морару, Михаэла. Русская нравственная проза : (В. Шукшин, В. Распутин, В. Астафьев) = Proza rusa / Михаэла Морару. - Бухарест : Изд-во Бухарестского ун-та, 2008. - 375 с.; портр. - ISBN 978-973-737-503-2.

393. Основные действия по поддержанию жизненных функций и материнский коллапс : учеб. модуль по симуляционному курсу оказания срочной акушерской помощи / В. Стасюк, В. Кошпармак, С. Беженару, Ш. Гацкан ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Ассоциация Перинатальной Медицины Респ. Молдова - Кишинэу : Б.и., 2014. - 22 с. - Библиогр. : с. 20 (10 назв.). - ISBN 978-9975-57-124-1.

394.Пармакли, Дмитрий Михайлович. Предприятие в современной экономической системе : учеб. пособие / Д. М. Пармакли, З. Н. Арикова ; Комратский Гос. Ун-т. - Изд. 2-е, доп. - Комрат : Б.и., 2014. - 189 с. - Библиогр. : с. 187. - ISBN 978-9975-4245-7-8.

395. Послеродовое кровотечение : учеб. модуль по симуляционному курсу оказания срочной акушерской помощи / О. Чернецкая, В. Дюг, В. Чебану, ... ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, Ассоциация Перинатальной Медицины Респ. Молдова .- Кишинэу : Б.и., 2014. - 24 с., ил. - Библиогр. : с. 22 (14 назв.). - ISBN 978-9975-57-125-8.

396."Правовые реформы в постсоветских странах : достижения и проблемы", междунар. науч.-практ. конф. Международная научно-практическая конференция "Правовые реформы в постсоветских странах : достижения и проблемы", 28-29 марта 2014 г. / Ин-т Юрид. и Полит. Исслед. ; Акад. Наук Респ. Молдова ; Славянский Ун-т, ... - Кишинев : Б.и., 2014. - 350 с. - ISBN 978-9975-4162-8-3.

397.Путивец, Сергей. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : метод. указ. к выполнению дипломного проекта / Сергей Путивец, Вера Гуул ; Техн. Ун-т Молдовы, Факультет Градостроительства и Архитектуры, Кафедра Теплоснабжения и Вентиляции. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2014. - 35 с.

398.Райлян, В. С. Основы строительного черчения : книга для студентов / В. С. Райлян, Е. Чебан ; Кишин. Гос. Ун-т им. И. Крянгэ, Худож. Граф. Фак., Кафедра Декор.-Прикл. Искусства. - Кишинев : Б.и., 2014. - 152 с. : ил. - ISBN 978-9975-46-189-4.

399.Речник на лингвистичните термини в българския език с руски и румънски съответствия съст. : Мария Паслар, Евдокия Сорочану, Татяна Шаршов ; Тараклийски Държавен Ун-т "Григорий Цамблак" Кишинэу : Gunivas, 2014. - 328 с. - Библиогр. : с. 325-326.- ISBN 978-9975-4467-3-0.

Page 27: bsclupan.asm.mdbsclupan.asm.md/img/userfiles/image/elbibl/201406... · Web viewAchiziţii noi. Lista publicaţiilor noi - iunie 2014. Academia de Ştiinţe a Moldovei. Raport privind

400.Рошка, В. Г. Современные технологии производства рассады овощей : технологическое пособие : [для студентов] / В. Г. Рошка. - Кишинев : Б.и., 2004. - 127 с. : ил. - Библиогр. : с. 125-127 (53 назв.). - ISBN 978-9975-120-28-9.

401.Совместный отчет об оценке безопасности на молдавско-украинской границе за 2013 г. / миссия Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине Международная Организация по Миграции - Кишинэу : Б.и., 2014. - 24 с., ил.

402.Соловей, Родика. Инклюзивное образование : методологический гид для учреждений общего начального и сред. образования / Родика Соловей ; коорд. : Людимила Малкоч, Полина Филат ; Inst. de Ştiinţe ale Educatiei, ... - Кишинев : Б.и., 2014. - 154 с. : ил. - ISBN 978-9975-66-391-5.

403. Так говорит Библия : вопросы и ответы / Библейская Лига в Молдове. - Кишинев : Библейская Лига, 2013. - 72 с. - ISBN 978-9975-4470-5-8.

404. Теория передачи информации : цикл лекций. Ч. 4 / И. Кицул, Н. Бежан, С. Андроник, Л. Немеренко ; Техн. Ун-т Молдовы, Фак. Инженерии и Менеджмента в Электронике и Телекоммуникациях, Кафедра Телекоммуникаций. - Chişinău : Tehnică-UTM, 2024. - 154 с. - Библиогр. : с. 153 (7 назв.).

405. Фрипту, Валентин. Преэклампсия и эклампсия : учеб. модуль по симуляционному курсу оказания срочной акушерской помощи / Валенин Фрипту, Стелиан Ходорожя ; Публ. Медико-Санитарное Учреждение, Ин-т Матери и Ребенка, Гос. Ун-т Медицины и Фармации им. Н. Тестемицану, АссоциацияПеринатальной Медицины Респ. Молдова - Кишинэу : Б.и., 2014. - 18 с., ил. - Библиогр. : с. 16 (11 назв.). - ISBN 978-9975-57-126-5.

406.Шубернецкий, Иван В. Пророческая церковь / Иван В. Шубернецкий. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Кишинэу : Б.и., 2014. - 80 с. - ISBN 978-9975-53-315-7.

407.Яниогло, Мария Александровна. Ассертивное общение : учеб. пособие для студентов вузов / Мария Александровна Яниогло ; Комратский Гос. Ун-т. - Комрат : Б.и., 2014. - 112 с. - ISBN 978-9975-4440-6-4.