achiziţii noi lista publicaţiilor noi -...

of 24/24
Achiziţii noi Lista publicaţiilor noi - Decembrie 2014 1. Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani : biobibliogr. / alcăt. : Silvia Hăbăşescu, Svetlana Studzinschi ; resp. şi coord. : Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii Econ., Bibl. Şt. - Chişinău : ASEM, 2014. - 215 p. : fot. - ISBN 978-9975-75-706-5. 2. "Actual problems in modern phycology", intern. conf. V International conference "Actual problems in modern phycology", Chişinău, 3-5 Nov., 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Moldova State Univ., Fac.of Biology and Soil Science ; scientific com. : Vasile Salaru, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 271, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-577-5. 3. Alexandrov, Eugeniu. Atlas botanic : (Procyta, Prokarya, Eukarya) / Eugeniu Alexandrov ; Grădina Botanic[ (Institut) a AŞM. - Chişinău : S.n., 2014. - 348 p. : il. - ISBN 978-9975-62-376-6. 4. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe economice'' / Univ. de Stat din Moldova ; red.- şef : Mihail Revenco ; resp. ed. : Tatiana Bulimaga. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 108, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-561-4. 5. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 1 / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 227 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-558-4. 6. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 2 / Univ. de Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 261 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-559-1. 7. Analiza organoleptică a vinurilor şi produselor alcoolice : îndrumar de laborator la disciplina "Bazele analizei organoleptice" / elab. Grigore Musteaţă, Vasilina Popov, Ecaterina Covaci, ... ; red. resp. Ecaterina Covaci, ... ; Univ. Tehnică a Moldovei,. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 80 p. : il. - Bibliogr. : p. 75 (12 tit.). - ISBN 978-9975-45-330-1. 8. Andriţchi, Viorica. Management educaţional : ghid metodologic pentru formarea/autoformarea continuă a managerilor şcolari / Viorica Andriţchi ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 159 p. - Bibliogr. : p. 119-120 (30 tit.). - ISBN 978-9975-71-544-7. 9. Andruhovici, Iuri. Moscoviada / Iuri Andrihovici ; trad. şi note de Dragoş Dinulescu. - Bucureşti : ALLEA, 2009. - 246 p. - (Literatura universală ; B-ca de buzunar). - ISBN 978-973-724-250-1. 10. Aniversări culturale 2015 / alcăt. : Maria Harea, Mariana Ursu, Tamara Pereteatcu ; bibliogr. : Elena Cugut, ... ; red. Claudia Gurschi, Tamara Marelu ; resp. ed. : Claudia Balaban ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". - Chişinău : Baştina-RADOG, 2014. - 148 p. - Bibliogr. la sfârşitul fişierelor. - ISBN 978-9975- 4420-9-1. 11. Appel, Oliver. Bose-Einstein condensation and narrow-line photoassociation spectroscopy of calcium : diss. der dr. der Naturwissenschaften (rer. nat.) / Oliver Appel ; Fak. fur Mathem. und Physik der Gottfied Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 98 p. 12. Arseni, Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice : tratat. Vol. 2 / A. Arseni ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 468 p. - Bibliogr. : p. 455-467 (218 tit.) şi în subsol. - ISBN 978-9975-71-543-0. 13. Asistenţa integrată a sănătăţii adolescentilor (AISA) : ghid pentru prestatorii de servicii de sănătate la nivel primar / ed.-coord. : Galina Lesco ; Asociaţia "Sănătate pentru toţi", Dep. de Sănătate şi Dezvoltare a Copilului şi Adolescentului. - Chişinău : S.n., 2012. - 188 p. : il.

Post on 23-Oct-2019

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Achiziţii noi

  Lista publicaţiilor noi - Decembrie 2014

  1. Academicianul Sergiu Ion Chircă, Cavaler al Ordinului Republicii, la 80 de ani : biobibliogr. / alcăt. :

  Silvia Hăbăşescu, Svetlana Studzinschi ; resp. şi coord. : Silvia Ghinculov ; Acad. de Studii Econ., Bibl. Şt. - Chişinău : ASEM, 2014. - 215 p. : fot. - ISBN 978-9975-75-706-5.

  2. "Actual problems in modern phycology", intern. conf. V International conference "Actual problems in modern phycology", Chişinău, 3-5 Nov., 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Moldova State Univ., Fac.of Biology and Soil Science ; scientific com. : Vasile Salaru, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 271, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-577-5.

  3. Alexandrov, Eugeniu. Atlas botanic : (Procyta, Prokarya, Eukarya) / Eugeniu Alexandrov ; Grădina Botanic[ (Institut) a AŞM. - Chişinău : S.n., 2014. - 348 p. : il. - ISBN 978-9975-62-376-6.

  4. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe

  economice'' / Univ. de Stat din Moldova ; red.- şef : Mihail Revenco ; resp. ed. : Tatiana Bulimaga. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 108, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-561-4.

  5. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 1 / Univ. de

  Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 227 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-558-4.

  6. Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria ''Ştiinţe socioumanistice'' . Vol. 2 / Univ. de

  Stat din Moldova ; col. red. : Mihail Revenco (red.-sef.), ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 261 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-559-1.

  7. Analiza organoleptică a vinurilor şi produselor alcoolice : îndrumar de laborator la disciplina "Bazele

  analizei organoleptice" / elab. Grigore Musteaţă, Vasilina Popov, Ecaterina Covaci, ... ; red. resp. Ecaterina Covaci, ... ; Univ. Tehnică a Moldovei,. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 80 p. : il. - Bibliogr. : p. 75 (12 tit.). - ISBN 978-9975-45-330-1.

  8. Andriţchi, Viorica. Management educaţional : ghid metodologic pentru formarea/autoformarea continuă a

  managerilor şcolari / Viorica Andriţchi ; Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 159 p. - Bibliogr. : p. 119-120 (30 tit.). - ISBN 978-9975-71-544-7.

  9. Andruhovici, Iuri. Moscoviada / Iuri Andrihovici ; trad. şi note de Dragoş Dinulescu. - Bucureşti : ALLEA,

  2009. - 246 p. - (Literatura universală ; B-ca de buzunar). - ISBN 978-973-724-250-1.

  10. Aniversări culturale 2015 / alcăt. : Maria Harea, Mariana Ursu, Tamara Pereteatcu ; bibliogr. : Elena Cugut, ... ; red. Claudia Gurschi, Tamara Marelu ; resp. ed. : Claudia Balaban ; Bibl. Naţ. pentru Copii "Ion Creangă". - Chişinău : Baştina-RADOG, 2014. - 148 p. - Bibliogr. la sfârşitul fişierelor. - ISBN 978-9975-4420-9-1.

  11. Appel, Oliver. Bose-Einstein condensation and narrow-line photoassociation spectroscopy of calcium :

  diss. der dr. der Naturwissenschaften (rer. nat.) / Oliver Appel ; Fak. fur Mathem. und Physik der Gottfied Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 98 p.

  12. Arseni, Alexandru. Drept constituţional şi instituţii politice : tratat. Vol. 2 / A. Arseni ; Univ. de Stat din

  Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Constituţional şi Drept Administrativ. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 468 p. - Bibliogr. : p. 455-467 (218 tit.) şi în subsol. - ISBN 978-9975-71-543-0.

  13. Asistenţa integrată a sănătăţii adolescentilor (AISA) : ghid pentru prestatorii de servicii de sănătate la nivel

  primar / ed.-coord. : Galina Lesco ; Asociaţia "Sănătate pentru toţi", Dep. de Sănătate şi Dezvoltare a Copilului şi Adolescentului. - Chişinău : S.n., 2012. - 188 p. : il.

 • 14. Axentii, Victor. Didactica limbii şi literaturii române în învăţământul primar : suport de curs / Victor Axentii, Ioana Aurelia Axentii ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul. - Cahul : Univ. de Stat B.P.Haşdeu, 2014. - 269 p. - Bibliogr. : p. 268-269 (33 tit.). - ISBN 978-9975-914-86-4.

  15. Bacal, Svetlana. Metode şi echipament de colectare a artropodelor : ghid ştiinţifico-practic / Svetlana

  Bacal, Petru Cocîrţă, Natalia Munteanu ; Acad. de Şt. a Moldovei, Inst. de Ecologie şi Geografie, Inst. de Zoologie. - Chişinău : S.n., 2014. - 88 p. : il. color. - Bibliogr. : p. 79-88 (97 tit.). - ISBN 978-9975-62-380-3.

  16. Baciu, Sergiu. Paradigma managementului calităţii în instituţiile de învăţământ superior / Sergiu Baciu ;

  Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 438 p. : il. - Bibliogr. : p. 360-390 (313 tit.). - ISBN 978-9975-75-690-7.

  17. Baerle, Alexei. Modelarea matematicî a experimentului : suport teoretic de curs / Alexei Baerle, Artur

  Macari ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 66 p. - Bibliogr. : p. 58 (15 tit.). - ISBN 978-9975-45-327-1.

  18. Bagrin, Dumitru. Formarea şi dezvoltarea competenţelor trandisciplinare în procesul studierii calculului

  integral în ciclul I al studiului de licenţă / Dumitru Bagrin, Diana Biclea, Anastasia Mocanu ; Univ. de Stat "B. P. Haşdeu" din Cahul, Cat. de Matematică şi Informatică. - Cahul : Univ. de Stat "B. P. Haşdeu", 2014. - 135 p. : il. - Bibliogr. : p. 134-135 (19 tit.). - ISBN 978-9975-914-87-1.

  19. Bandiu, Constantin. Silvosofie / Constantin Bandiu. - Bucureşti : Editura Silvică, 2011. - 124 p. - (Ser. a

  VI- a : Manuale, tratate, monografii). - Bibliogr. : p. 119-121. - ISBN 978-606-8020-16-7.

  20. Basarabia - 1812 : problemă naţională, implicaţii internaţionale", conf. şt. intern. (2012 ; Chişinău ; Iaşi). Basarabia - 1812 : problemă naţională, implicaţii internaţionale : materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale, 14-16 mai 2012, Chişinău-Iaşi / coord. : Gheorghe Cliveti, Gheorghe Cojocaru ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat si Drept ; Acad. Romana, Inst. de Istorie "A.D.Xenopol" ; Inst. Cultural Român "Mihai Eminescu" din Chişinău. - Bucureşti : Ed. Academiei Române, 2014. - 1116 p. - ISBN 978-973-27-2397-5.

  21. Battistini, Matilde. Simboluri şi alegorii / Matilde Battistini. - Bucureşti : Monitorul Oficial, 2008. - 384 p.

  : il. - (Dicţionare de artă). - Bibliogr. : p. 382-383.

  22. Bejan-Volc, Iulia. Noi în oglinda Celuilalt : imaginar gender / Iulia Bejan-Volc. - Ed. rev. şi compl. - Chişinău : S.n., 2014. - 216 p. - Bibliogr. : p. 215 (13 tit.). - ISBN 978-9975-4270-6-7.

  23. Benea, Antoniu. Echipa tinereţii noastre : FC Politehnica la 50 de ani : 1964-2014 / Antoniu Benea,

  Gheorghe Oanta. - Chişinău : S.n., 2014. - 191 p. : portr., fot. - ISBN 978-9975-60-254-9.

  24. Benedict, Sita. Hardy-orlicz spaces of quasiconformal mappings and conformal densities / Sita Benedict. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [60 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 143). - ISBN 978-951-39-5946-3.

  25. Bienala internaţională de artă decorativă, Ed. a 3-a : [album] / Uniunea Artiştilor Plastici din Rep.

  Moldova, Primaria Mun. Chişinău, Direcţia Cultură ; text : Moni Stănilă ; coord. : Valeriu Vanaga ; fot. : Iurie Foca. - Chişinău : Bons Offices, 2014. - 101 p. : il.

  26. Binner, Inga. Clay characteristics affecting the P, K and Mn dynamics in peat-clay substrates : didd. der dr.

  der gartenbauwissenschaften / Inga Binner ; Naturwiss. Fak. der Gottfried Wilhelm Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 101 p. - Ref. : p. 81-95.

  27. Biodiversitatea, bioinvazia şi bioindicaţia : (în studiul faunei piscicole din Republica Moldova) :

  monografie / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Ion Toderaş, ... ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Zool. ; Univ. Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 430 p. : il. - Bibliogr. : p. 402-430 (608 tit.). - ISBN 978-9975-120-38-8.

 • 28. Biology and communication in the information age / ed. : Rafiqul Islam. - New York : Nova Science Publ., 2013. - 339 p. - (Microbiology research advances). - Ref. : p. 325-326. - ISBN 978-1-62808-252-4.

  29. Bodean, Tamara. Teste formative la istorie : epoca modernă : cl. a 11-a / Tamara Bodean ; Liceul Teoretic

  "Dante Alighieri". - Chişinău : S.n., 2014. - 78 p. - ISBN 978-9975-115-49-0.

  30. Bogdan, Florin. Carte şi societate în judeţul Mureş / Florin Bogdan ; trad. de Adina Gosa, ... ; pref. : Silvia Borş. - Sibiu : InfoArt Media, 2010. - 101 p. : il. - ISBN 978-606-92446-2-3.

  31. Boghian, Ioana. A guide to English teaching practice / Ioana Boghian, Constanţa Dumitriu, Gheorghe

  Dumitriu ; Univ. "Vasile Alecsandri" din Bacău, Dep. de Pregătire a Personalului Didactic. - Bacău : Alma Mater, 2014. - 127 p. - Ref. : p. 125-127. - ISBN 978-606-527-402-0.

  32. Bolun, Ion. Internet şi Intranet / Ion Bolun, Victor Andronatiev ; Acad. de Studii Economice din Moldova,

  Inst. Dezvoltării Societăţii Informaţionale. - Chişinău : ASEM, 2014. - 456 p. : il. - Bibliogr. : p. 434-435 (21 tit.). - ISBN 978-9975-75-698-3.

  33. Bostan, Viorel. Modele matematice în inginerie : probleme de contact, modelări şi simulări numerice în

  aero-hidrodinamică : monogr. / Viorel Bostan. - Chişinău : S.n., 2014. - 456 p. : il. - Bibliogr. : p. 437-456 (294 tit.). - ISBN 978-9975-80-831-6.

  34. Bradu, Marcel. Statistica : curs de lecţii / Marcel Bradu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Catedra

  "Matematică şi Statistică Economică". - Chişinău : ASEM, 2014. - 136 p. - Bibliogr. : p. 132 (13 tit.). - ISBN 978-9975-75-694-5.

  35. Bujor, Liuba-Dragostiţa. Cerul necunoscut al gandului / Liuba-Dragostiţa Bujor. – Iaşi : Tipo Moldova,

  2014. - 457 p. - (Opera omnia : publicistică şi eseu contemporan). - Note bibliogr. : p. 455-456. - ISBN 978-606-676-405-6.

  36. Bujor, Liuba-Dragostiţa. În tine am nădăjduit, Doamne... : roman-destin / Liuba-Dragostiţa Bujor ; cop.

  Andrei Ştefănachi. - Iaşi : Tipo Moldova, 2014. - 309 p. - (Opera omnia : romanul de azi.). - ISBN 978-606-676-509-1.

  37. Bune practici în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei asupra copiilor / elab. : Daniela Platon, ... ;

  coord. : Daniela Sîmboteanu ; Centrul Naţ. de Prevenire a Abuzului faţă de Copii. - Chişinău : S.n., 2014. - 16 p.

  38. Burlacu, Natalia. Contabilitatea şi managementul riscului : problemar : recomandări metodice / N. Burlacu,

  I. Călugareanu, M. Postică ; Univ. Liberă Intern. din Moldova, Acad. de Studii Economice din Moldova, Univ. de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 33 p. - Bibliogr. : p. 33 (9 tit.). - ISBN 978-9975-56-185-3.

  39. Burtea, Elena. Edificarea societăţii cunoaşterii bazată pe informaţie a economiilor emergente în acord cu

  reglementările europene şi internaţionale / Elena Burtea. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 266 p. - Bibliogr. : p. 227-242 (197 tit.). - ISBN 978-9975-56-187-7.

  40. Butnaru, Leo. Îngerii şi râsu-plânsu : nuvele / Leo Butnaru. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2011. - 384 p. -

  ISBN 978-606-594-976-5.

  41. Cabac, Valeriu. Proiectarea formării în învăţământul superior : ghid pentru cadrele didactice universitare / Valeriu Cabac. - Chişinău : "Continental Grup" S.R.L., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 50-53 (47 tit.). - ISBN 978-9975-9650-8-8.

  42. Cachiţa-Cosma, Dorina. Tratat de biotehnologie vegetală. Vol. 2 / Dorina Cachiţa-Cosma, Aurel Ardelean.

  - Cluj-Napoca : Dacia, 2009. - 316 p. - (Universitaria. Ser. Biologia). - Bibliogr. : p. 279-316. - ISBN 978-973-35-2466-3.

  43. Candea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare : creaţii româneşti şi izvoare despre români în colecţii din

  străinătate. Ser. nouă. Vol. 5. Serbia- Turcia / Virgil Candea ; Inst. de Studii Sud-Est Europene al Acad.

 • Rom., Bibl. Metropolitană - Bucureşti. - Bucureşti ; Brăila : Ed. Academiei Române ; Ed. Istros, 2014. - 529 p. - ISBN 978-606-654-099-5.

  44. Candrea, Ion-Aurel. Lumea basmelor : studii şi culegeri de folclor românesc / Ion-Aurel Candrea ; ed.

  îngrij. : Antoaneta Olteanu ; cuv. înainte : Alexandru Dobre. - Bucureşti : Paideia, 2001. - 244 p. - ISBN 973-8064-76-7.

  45. Carabet, Natalia. Repere teoretico-practice ale managementului instituţiei preşcolare / Natalia Carabet. -

  Chişinău : S.n., 2014. - 178 p. - Bibliogr. : p. 178 (19 tit.). - ISBN 978-9975-115-48-3.

  46. Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (cat. informativ). Vol. 3. 2014 / Min. Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Rep. Moldova, Inst. de Cercetări Şt. în Construcţii "Intercom" ; red.-coord. : L. Cartofeanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 229 p. - ISBN 978-9975-3004-0-7.

  47. Cauş, Lidia. Note de curs la disciplina "Auditul intern" / Lidia Cauş, Maria Ratcov, Anatolie Iachimovschi

  ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Contabilitate", Catedra "Contabilitate şi audit". - Chişinău : Tipografia Centrală, 2014. - 104 p. - Bibliogr. : p. 102-104. - ISBN 978-9975-53-382-9.

  48. Cazac, Valeriu. Resursele de apă pe teritoriul Republicii Moldova : 70 ani - Serviciul Hidrometeorologic de

  Stat / V. Cazac, V. Cereş, V. Gherghelegiu. - Chişinău : L.P. "Estetini", 2014. - 68 p. : fot., hărţi. - Bibliogr. : p. 68 (8 tit.). - ISBN 978-9975-4174-5-7.

  49. Cazacu-Stratu, Angela. Development methodology : identifying, researching and estimating of the mode of

  life and liferstyle, quality of life of the individual, family, population / Angela Cazacu-Stratu ; Public Inst. State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" fr. - Chişinău : S.n., 2014. - 22 p. - (Hygiene department). - Bibliogr. : p. 22 (8 tit.). - ISBN 978-9975-56-191-4.

  50. Cepraga, Lucia. Tempta Te Ipsum! : teste de gramatică, teste de inteligenţă, teste de cultivarea limbii,

  limbaj de specialitate, cruciverda / Lucia Cepraga, Svetlana Bîrsan ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 118 p. - Bibliogr. : p. 117 (9 tit.). - ISBN 978-9975-75-705-8.

  51. Chelal, John Koech. Modeling the interactions between host dynamics and epidemics of foliar diseases in

  three plant pathosystems : diss. der dr. der Gartenbauwissenschaften (rer. hort.) / John Koech Chelal ; Naturwiss. Fak. der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 147 p.

  52. Chen, Chi-Tsong. Linear system theory and design / Chi-Tsong Chen. - 4th ed. (international). - New York

  ; Oxford : Oxford University Press, 2013. - 398 p. - ISBN 978-0-9996454-3.

  53. Chestionar de evaluare a pacienţilor cu afecţiuni otologice : recomandare metodică / A. Sandul, V. Popa, S. Vetricean, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Otorinolarinologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 14 p. - Bibliogr. : p. 14 (3 tit.). - ISBN 978-9975-118-67-5.

  54. Chestionar de evaluare a pacienţilor cu patologie laringiană : recomandare metodică / A. Sandul, V.

  Osman, V. Cabac, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Otorinolarinologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 16 p. - Bibliogr. : p. 16 (4 tit.). - ISBN 978-9975-118-66-8.

  55. Chestionar de evaluare a pacienţilor cu patologie rinosinusală : recomandare metodică / A. Sandul, A.

  Gagauz, L. Sciurov, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Otorinolarinologie. - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 24 p. - Bibliogr. : p. 24 (5 tit.). - ISBN 978-9975-118-68-2.

  56. Chiriac, Liubomir. Metode numerice / Liubomir Chiriac. - Chişinău : S.n., 2014. - 192, [2] p. - Bibliogr. : p.

  193 (13 tit.). - ISBN 978-9975-53-300-3.

  57. Chiriac, Tatiana. Aplicaţii generice : (suport de curs) / Tatiana Chiriac ; Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău (UPSC), Teacher Education Review and Update of Curriculum. - Chişinău : S.n., 2014. - 128 p. - Bibliogr. : p. 128 (27 tit.). - ISBN 978-9975-4361-8-2.

 • 58. Chirurgie pediatrică : culegere de cazuri clinice : [in memoriam 100 de ani de la naşterea acad. Natalia Gheorghiu] / Eva Gudumac, Petru Moroz, Boris Curajos, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Centrul Naţ. Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică "Academician Natalia Gheorghiu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 186 p. : il., 1 f. portr. - ISBN 978-9975-118-64-4.

  59. Ciobanu, Constantin Gheorghe. Evoluţia reţelei muzeale din Republica Moldova : Muzeul Naţ. de

  Etnografie şi Istorie Naturală - 125 ani / Constantin Gh. Ciobanu, Mihai Ursu. - Chişinău : S.n., 2014. - 284 p. : fot. color. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-58-043-4.

  60. Ciobanu, Constantin Gheorghe. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală în cartofilie şi filatelie :

  catalog / Constantin Gh. Ciobanu, Mihai Ursu, Maria Godorozea. - Chişinău : S.n., 2014. - 96 p. : fot., il. - Bibliogr. : p. 96 (16 tit.). - ISBN 978-9975-80-839-2.

  61. Ciocârlă, Ludmila. Icterul neonatal precoce. Boala hemolitică : modul de instruire pentru cursul de

  simulare în neonatologia de urgentă / Ludmila Ciocârlă ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie, Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 25 p. - Biblioghr. : p. 22 (19 tit.). - ISBN 978-9975-57-155-5.

  62. Ciolac, Vladimir. Messe : pentru cor mixt, solişti, orgă, timpani, arpă şi orchestră de corzi / Vladimir

  Ciolac. - Chişinău : Pontos, 2014. - 114 p. : note. - ISBN 978-9975-51-596-2.

  63. Climate change and Hungary : mitigating the hazard and preparing for the impacts : (the "VAHAVA" report) / ed. : Tibor Farago, Istvan Lano, Laszlo Csete. - Budapest : S.n., 2010. - 124 p. - ISBN 978-963-508-605-4.

  64. Colloquia bibliothecariorum "Faina Tlehuci" Colloquia Bibliothecariorum "Faina Tlehuci", Ed. a 2-a, 27

  febr. 2014 / Bibl. Şt. a Univ. de Stat "Alecu Russu" din Bălţi ; red. resp. : Elena Harconiţă ; col. red. : Lina Mihăluţă, Elena Stratan. - Bălţi : Bibl. Şt., 2014. - 158 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-50-119-4.

  65. Colţescu, Gabriela. Prelegeri de istoria gândirii politice / Gabriela Colţescu. - Timişoara : Editura

  Universităţii de Vest, 2011. - 182 p. - ISBN 978-073-125-355-8.

  66. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova : [album] / Oleg Budza, Mihail Hincu, Petru Chiriac, ... - Chişinău : Pontos, 2014. - 308 p. : fot. - ISBN 978-9975-51-581-8.

  67. Congreso de matematica "Dr. Antonio A.R. Monteiro". Actas del XII Congreso de matematica "Dr.

  Antonio A. R. Monteiro", Bahia Blanca, 22-24 mayo, 2013 / Dep. de Matematica, Inst. de Matematica, Univ. Nacional del Sur ; ed. : Viviana Diaz, ... - Bahia Blanca : S.n., 2013. - 204 p.

  68. Contributii ştiinţifice şi metodice ale cadrelor didactice universitare din Cahul (1999-2014) / Univ. de Stat

  "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul. - Cahul : S.n., 2014. - 152 p. - ISBN 978-9975-914-89-5.

  69. Copeţchi, Stanislav. Răspunderea penală pentru atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale : monogr. / Stanislav Copeţchi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : S.n., 2014. - 347 p. - Bibliogr. : p. 321-345 (259 tit.). - ISBN 978-9975-120-41-8.

  70. Cosma, Ela. Agenţiile consulare habsburgice şi revoluţiile paşoptiste din Moldova, Muntenia şi Serbia / Ela

  Cosma ; Acad. Română, Inst. de Istorie "George Bariţiu", Cluj-Napoca. - Cluj-Napoca ; Gatineau : Argonau ; Symphologic Publishing, 2013. - 439 p. - (Istorie. Documente. Mărturii. Col. Teze de doctorat Inst. de Istorie "George Bariţiu" din Cluj-Napoca; VIII). - Bibliogr. : p. 397-410. - ISBN 978-973-109-469-4.

  71. Costachi, Gheorghe. Cultura şi educaţia juridică - condiţii necesare pentru edificarea statului de drept : monogr. / Gheorghe Costachi ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Cercetări Juridice şi Politice. - Chişinău : S.n., 2014. - 669 p. - Bibliogr. : p. 623-669 (439 tit.). - ISBN 978-9975-53-380-5.

 • 72. Crivceanscaia, Larisa. Resuscitarea nou-născutului : modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia de urgenţă / Larisa Crivceanscaia, Dorina Rotaru ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 34 p. : il. - Bibliogr. : p. 32 (7 tit.). - ISBN 978-9975-57-159-3.

  73. CRUNT 2014: Bunele practici de instruire E-Learning / Online, conf. CRUNT 2014: Bunele practici de

  instruire E-Learning/Online : culegere de articole, 24-27 sept. 2014 / Universitatea Tehnică a Moldovei ; com. şt. : Ion Bostan, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 297 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art.- ISBN 978-9975-80-827-9.

  74. Culegere de scheme la anatomia omului = Collection of schemes for human anatomy / I. Cateriniuc, T.

  Lupaşcu, M. Tasnic, ... ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Catedra Anatomia omului. - Ed. a 5-a, rev. şi compl. - Chişinău : S.n., 2014. - 256 p. : il. - ISBN 978-9975-57-150-0.

  75. Cultura şi istorie la Est de Carpaţi în perspectiva Sud-Est Europeană", ses. şt. (2013; Bucureşti). Cultura şi

  istorie la Est de Carpaţi în perspectiva Sud-Est Europeană : actele sesiunii ştiinţ. Bucureşti, 1 noiembrie 2013 / Acad. Română, Inst. de Studii Sud-Est Europene al Acad. Române ; Inst. de Ist. al Acad. de Ştiinţe a Rep. Moldova ; coord. : Constantin Iordan, Andrei Eşanu. - Brăila : Istros, 2014. - 138 p. - (Biblioteca de studii şi cercetări Sud-Est Europene). - ISBN 978-606-654-085-8.

  76. Curjos, Vasile. Note de curs la disciplina "Chime fizică şi coloidală" / Vasile Curjos ; Uiv. de Stat "B. P.

  Haşdeu" din Cahul, Fac. Economie, Matematică şi Informatică, Catedra Inginerie şi Ştiinţe Aplicate, Specialitatea Inginerie, Management în Industria Alimentară. - Cahul : Universitatea de Stat ''B.P.Haşdeu", 2014. - 267 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-85-7.

  77. Curriculum la disciplina "Drept bancar şi valutar" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din

  Moldova / elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 19-20 (36 tit.). - ISBN 978-9975-114-90-5.

  78. Curriculum la disciplina "Drept financiar" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova

  / elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 20 (29 tit.). - ISBN 978-9975-114-91-2.

  79. Curriculum la disciplina "Drept fiscal" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova /

  elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 23 p. - Bibliogr. : p. 23 (11 tit.). - ISBN 978-9975-114-92-9.

  80. Curriculum la disciplina "Drept vamal" : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova /

  elab. : Eduard Cunicica ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 28 p. - Bibliogr. : p. 25-28 (61 tit.). - ISBN 978-9975-114-93-6.

  81. Curriculum la disciplina "Limba franceză de afaceri (I, II)" : pentru studenţii UCCM / elab. : V.

  Scutelniciuc, R. Matcan ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM). - Chişinău : UCCM, 2014. - 22 p. - Bibliogr. : p. 21 (23 tit.). - ISBN 978-9975-114-87-5.

  82. Danilov, Lucian. Amigdalită cronică la copii : monogr. / Lucian Danilov ; Univ. de Stat de Medicină şi

  Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 210 p. : il. - Bibliogr. : p. 189-206 (171 tit.). - ISBN 978-9975-118-63-7.

  83. Der Rhein als europaische verkehrsachse : die romerzeit / hrsg. von Heikke Kennecke. - Bonn : S.n.,

  2013. - 260 p. : il. - (Bonner beitrage zur vor-und fruhgeschichtlichen arcahologie; Bd. 16). - Bibliogr. : p. 248-257. - ISBN 878-3-936490-16-9.

  84. Designul lecţiei de limbă şi literatură română : auxiliar didactic pentru studenţi, masteranzi, profesori /

  Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Aliona Zgardan-Crudu, ... ; coord. şt. : T. Cartaleanu, A. Zgardan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 162 p. - Bibliogr. : p. 159-162 (42 tit.). - ISBN 978-9975-115-51-3.

  85. Diagnosticul microbiologic al holerei : (indicaţii metodice) / Radu Cojocaru, Olga Burduniuc, Greta Balan,

  Stela Gheorghiţă ; Centrul Naţional de Sănătate Publică. - Chişinău : S.n., 2014. - 75 p. : il. - Bibliogr. : p. 58 (5 tit.). - ISBN 978-9975-56-182-2.

 • 86. "Dialogul cultural între generaţii şi integrarea europeană", simp. intern. Materialele simpozionului

  internaţional "Dialogul cultural între generaţii şi integrarea europeană", Chişinău, 24-25 mai 2013 / coord. : Eudochia Saharneanu, Vasile Ţapoc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Istorie şi Filosofie, Dep. Filosofie şi Antropologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 227 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-555-3.

  87. Dialoguri Chişinăuiene : forumul de idei pedagogice "Dialoguri Chişinăuiene" : [culeg. de art.] / col. red. : T. Nagnibeda-Tverdohleb, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 152 p. : fot. - Bibliogr. la sfârşitul art.

  88. Didactica studiului integrat al limbii şi literaturii române în gimnaziu / Tatiana Cartaleanu, Olga

  Cosovan, Aliona Sgardan-Crudu, ... ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău ; Progr. Tempus IV, Teacher Education Review and Update of Curriculum. - Chişinău : S.n., 2014. - 192 p. - Bibliogr. : p. 188-192 (62 tit.). - ISBN 978-9975-4361-7-5.

  89. Din viaţa regelui Carol I al României : (mărturii şi amintiri inedite). Vol. 20. - Bucureşti : Erc Press,

  2012. - 95 p. - (Oameni adeveraţi). - ISBN 978-606-602-111-1.

  90. Distocia de umar : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă / Ştefan Gâţcan, Angela Marian-Pavlenco, Ala Burlacu, Igor Opalco ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. - Chişinău : S.n., 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 15-18 (107 tit.). - ISBN 978-9975-57-151-7.

  91. Doina : identitate, destin, valorificare : festivalul Doinei, ed. a 2-a, 2013 / dir. de proiect : Alexandru

  Dorogan ; concepţie, coord., coaut., antol. de texte şi resp. de ed. Victor Ghilaş ; transcriere muz. şi notogr. Gheorghe Nicolăescu. - Chişinău : "Notograf Prim", 2014. - 167 p. : fot., note. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4270-5-0.

  92. Domenico, Viorel. De cealaltă parte a Baricadei : demnitari comunişti în Revoluţia din Decembrie 1989 /

  Viorel Domenico. - Bucureşti : IRRD, 2012. - 161 p. - ISBN 978-973-85888-0-6.

  93. Drept privat român : [man.] / Victor Volcinschi, Daniela Ţurcan, Serghei Cebotari, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept al Antreprenoriatului. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 396 p. - ISBN 978-9975-71-539-3.

  94. Dua kiyadi usaklara deyni : gagauz dilinda / hazirladi : ierey Sergiy Kopuscu, Viktor Kopuscu. - Komrat

  : S.n., 2012. - 47 p. : il. - ISBN 978-9975-4369-0-8.

  95. Dumitriu, Gheorghe. Sistemul cognitiv şi dezvoltarea competen’elor / Gheorghe Dumitriu. - Bucureşti : Ed. Didactică şi pedagogică, 2004. - 250 p. - Ref. bibliogr. : p. 243-250. - ISBN 973-30-1493-1.

  96. Dvoiţeva, Maria. Din trecut şi prezent / Maria Dvoiţeva ; desene : Lidia Motrea. - Balti : S.n., 2014. - 56 p.

  : il. - ISBN 978-9975-132-09-1.

  97. Economia socială a grupurilor vulnerabile / coord. : Doru Buzducea. – Iaşi : Polirom, 2013. - 286 p. - Bibliogr. : p. 284-286. - ISBN 978-973-46-3384-5.

  98. Electronica digitală în telecomunicaţii : circuite digitale secvenţiale : îndrumar pentru lucrări de laborator /

  V. Năstas, N. Bejan, P. Nicolaev, A. Cazac ; red. resp. : N. Bejan ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Catedra Telecomunicaţii. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 34 p. - Bibliogr. : p. 33 (9 tit.).

  99. Embolia cu lichid amniotic : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă /

  Viorica Cospormac, Violeta Statsiuc, Sergiu Bejenaru, ... ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", As. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 16 p. - Bibliogr. : p. 14 (22 tit.).

  100. Epistemologia ştiinţei şi managementul cunoaşterii / coord. : Constantin Stoenescu. - Bucureşti

  : Editura Universităţii din Bucureşti, 2011. - 284 p.- Bibliogr. : p. 277-284. - ISBN 978-606-16-0042-7.

 • 101. Eşanu, Adriana. Drept penal. Partea specială : culegere de speţe pentru uzul studenţilor şi masteranzilor : (material metodico-didactic) / Adriana Eşanu ; Univ. de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Drept Penal şi Criminologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 121 p. - ISBN 978-9975-71-566-9.

  102. Esanu, Oxana. Droit de travail : compendium : legislation Moldave st Francaise / Oxana Esanu,

  Victoria Plesca, Daniela Vidaicu ; Univ. de Stat din Rep. Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Mincii. - Chişinău : S.n., 2014. - 211 p. - ISBN 978-9975-53-359-1.

  103. Eugen Simion 80 / îngrij. : Lucian Ghişu, Gheorghe Chivu, Andrei Grigor. - Bucureşti : Tracus

  Arte, 2013. - 509 p. - (Colofon). - ISBN 978-606-664-120-3.

  104. European arachnology 2002 : proceedings of the 20th European colloquium of arachnology, held at the Berzsenyi College, Szombathely, Hungary on 22-26 July, 2002 / ed. : Ferenc Samu, Csaba Szinetar. - Budapest : Plant Protection Institute & Berzsenyi College, 2004. - 356 p. - Ref. la sfarsitul art. - ISBN 963-214-791-X.

  105. Felecan, Oliviu. Dicta memorabilia : dicţionar uzual adnotat de sigle. expresii, maxime şi citate

  latine / Oliviu Felecan, Nicolae Felecan. - Bucureşti : Vox Cart, 2007. - 125 p. - Bibliogr. : p. 125-126. - ISBN 978-973-1770-04-8.

  106. Fifty years of the Archaeological Institute of the Huhgarian Academy of Sciences / ed. : Beatrix

  Darazsy. - Budapest : S.n., 2010. - 406 p. + 13 p. : il. - ISBN 978-963-7391-99-6.

  107. "Filosofia şi perspectiva umană", conf. şt. Filosofia şi perspectiva umană : materialele conf. şt. consacrată Zilele Mondiale a Filosofiei, Chişinău, 21 noiem. 2013 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Istorie al AŞM ; red.-coord. : Maria Duca. - Chişinău : S.n., 2014. - 200 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4257-6-6.

  108. Fiodorov, Victoria. English : (suport de curs la limba engl. pentru studenţii de la Fac. de Jurnalism de Ştiinţe ale Comunicării) / Victoria Fiodorov ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Dep. Lb. Engl. şi Fr. specializată. - Chişinău : Pontos, 2014. - 204 p. - Bibliogr. : p. 200-201 (28 tit.). - ISBN 978-9975-51-587-0.

  109. Flore en ville : sites et especes d'interet en Ville de Geneve : plantes a fleurs, fiugeres,

  mousses, lichens / Florian Mombrial, Beat Baumer, Philippe Clerc, ... ; pref. : Chiara Barberis, Gilles Muihauser ; Conservatoire & Jardin Botanique. - Geneve : Ed. de Conservatoire et Jardin Botaniques, 2013. - 276 p. : il. - ISBN 978-2-8277-0130-8.

  110. Friptu, Valentin. Preeclampsia şi eclampsia : modul de instruire pentru cursul de simulare în

  obstetrica de urgenţă / Valentin Friptu, Stelian Hodorogea ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 17 p. - Bibliogr. : p. 15 (11 tit.). - ISBN 978-9975-57-153-1.

  111. From traditional to synergetic linguistics : in honorem profesor Valentin Cijacovschi = De la

  lingvistica tradiţională spre sinergetică / Univ. Librea Intern. din Moldova, Inst. de Cercetări Filologice şi Interculturale ; dir. publ. Ana Guţu ; coord. şt. : Elena Prus, Victor Untilă ; red. resp. : Inga Stoianov, ... - Chişinău : ULIM, 2014. - 264 p. - ISBN 978-9975-124-42-3.

  112. Gaf-Deac, Maria. Particularităţi regionale ale gestiunii corporative în România : monogr. / Maria

  Gaf-Deac, Petru Roşca ; Univ. Libera Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 310 p. - Bibliogr. : p. 262-277 (167 tit.). - ISBN 978-9975-56-189-1.

  113. Galita, Raluca. Analysing media discourse : note de curs şi seminar / Raluca Galita ; Univ, "Vasile

  Alecsandri" din Bacău, Fac. de Litere. - Bacău : Alma Mater, 2014. - 85 p. : il. - (Col. Ştiinţe umaniste şi Ştiinţe ale comunicării). - Bibliogr. : p. 83-85. - ISBN 978-606-527-384-9.

  114. Gavriliţă, Lidia. Metode şi procedee de înmulţire şi aplicare a entomofagului Trichogramma

  pentru protecţia plantelor / Lidia Gavriliţă ; Acad. de Şt. a Rep. Moldova, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor. - Chişinău : S.n., 2014. - 344 p. : il. - Bibliogr. : p. 343-344. - ISBN 978-9975-56-176-1.

 • 115. Gender, memory, and judaism / ed. : Judit Gazsi, Andrea Petb, Suzanna Toronyi. - Budapest ;

  Herne : Balassi Kiado ; Gabriele Schafer Verlag, 2007. - 255 p. : fot. - (Feminizmus es tortenelem. Feminism and history). - ISBN 978-963-506-742-8.

  116. "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", conf. st.-intern. Materialele conferintei ştiinţifice

  internaţionale "Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor", Ed. a 5-a, Chişinău, 23-24 oct. 2014 / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM, Univ. Acad. de Ştiinţe. - Chişinău : S.n., 2014. - 482, [8] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-194-5 .

  117. Ghid metodic privind elaborarea tezei de licenţă la specialitatea "Contabilitate" / V. Bucur, L. Grabarovschi, L. Caus, A. Iachimovschi ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Fac. "Contabilitate", Catedra "Contabilitate şi Audit". - Chişinău : ASEM, 2014. - 48 p. - ISBN 978-9975-75-680-8.

  118. Good practices in preventing and combating violence against children / elab. : Daniela Platon, ... ;

  coord. : Daniela şimboteanu, Cezar Gavriliuc ; Nat. Centre for Ghild Abuse. - Chişinău : S.n., 2014. - 16 p.

  119. Gosseries, Axel. Despre dreptate între generaţii / Axel Gosseries ; trad. de Corina Cojanu. - Bucureşti : Paideia, 2011. - 344 p. - Bibliogr. : p. 335-339. - ISBN 978-973-596-670-6.

  120. Granaci, Vera. Biotehnologia transferului de embrioni şi fecundatie in Vitro / Vera Granaci ; Univ.

  Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : UASM, 2014. - 258 p. : il. - Bibliogr. : p. 248-257. - ISBN 978-9975-64-261-3.

  121. Grecu, Veronica Loredana. Mistificatorul şi avatarurile sale : contribuţia literaturii române vechi la

  definirea unui mit universal / Veronica Loredana Grecu. - Bucureşti : Ed. Muzeului Naţional al Literaturii Române, 2013. - 181 p. - ISBN 978-973-167-148-2.

  122. Grecu, Veronica. Du theatre medieval francais au theatre classique francais / Veronica Grecu ;

  postf. de Emilia Munteanu. - Iaşi : Institutul European, 2013. - 262 p. - (Academica; 214. Ser. Etudes francophones). - Bibliogr. : 257-258. - ISBN 978-606-24-0036-1.

  123. Guţu, Ion. Symbologie : support de cours / Ion Guţu ; resp. ed. : Ion Dumbrăveanu ; red. şt. :

  Anatol Lenţa ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Limbi şi Literaturi Străine, Catedra Filologie Franceză "Grigore Cincilei". - Chişinău : CEP USM, 2014. - 211 p. : il. - ISBN 978-9975-71-554-6.

  124. Guţu, Svetlana. Dezvoltarea competenţei de comunicare profesională a studenţilor economişti :

  ghid metodologic / Svetlana Guţu ; MOLDCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 95 p. - ISBN 978-9975-114-95-0.

  125. Haig, Matt. Mari eşecuri ale unor brănduri renumite : adevărul despre cele mai faimoase 100

  greşeli de branding din toate timpurile / Matt Haig ; trad. : Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Meteor Press, 2008. - 328 p. - (Business). - Bibliogr. : p. 311-313. - ISBN 978-973-728-249-1.

  126. Haloterapia în tratamentul şi reabilitarea bolnavilor cu bronşite acute şi cronice asociate cu afecţiuni otorinolaringologice : recomandări metodice / Vladimir Popa, Vasile Luchian, Alexandru Sandul, Lucia Şciurov ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 28 p. : il. - Bibliogr. : p. 26-27 (26 tit.). - ISBN 978-9975-118-69-9.

  127. Harris, Sam. Cum poate determina ştiinţa valorile umane : peisajul moral / Sam Harris ; trad. din

  lb. engl. de Radu Timmea. - Piteşti : Paralela 45, 2013. - 269 p. - (Col. Studii. Ser. Studii socio-umane). - Bibliogr. : p. 239-269. - ISBN 978-973-47-503-9.

  128. Hemoragia post-partum : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă /

  Olga Cerneţchi, Valentina Diug, Victor Ciobanu, ... ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 24 p. : il. - Bibliogr. : p. 21 (14 tit.). - ISBN 978-9975-57-156-2.

 • 129. Iachimovschi, Anatolie. Îndrumări metodice pentru stagii de practică : programul de masterat "Audit financiar" / Anatolie Iachimovschi, Rodica Cusmaunsa ; Acad. de Studii Economice a Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 71 p. - ISBN 978-9975-75-683-9.

  130. Identitate, cultură şi politică în Sud-Estul Europei : două colocvii româno-bulgare :

  "Identitatea, etnicitate, limba în Sud Estul Europei" ; "Culture et politique dans le Sud-Est de l'Europe", XIXe-XXe siecles / Acad. Română, Inst. de Studii Sud-Est Europene. - Brăila : Istros, 2014. - 307 p. - (Biblioteca de studii şi cercetări Sud-Est Europene; 5). - ISBN 978-606-654-092-6.

  131. Iedu, Mihai. Automobilul şi întreţinerea lui / Mihai Iedu. - Ed. a 3-a, compl. şi actualizată. -

  Chişinău : S.n., 2015. - 251, [1] p. : il. - ISBN 978-9975-62-381-0.

  132. Igiena la întreprinderile din industria alimentară : indicaţii metodice privind lucrările de laborator / L. Sandulachi, S. Rubţov, V. Costiş, I. Gurmeza ; red. resp. : L. Sandulachi ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Catedra Tehnologia Produselor Alimentare. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 56 p. : il. - Bibliogr. : p. 46 (13 tit.). - ISBN 978-9975-45-334-9.

  133. "Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi", conf. naţ. Imaginea în istorie.

  Tipologii în societatea de ieri şi de azi : lucrările conf. naţionale, Cluj-Napoca, 19-20 aprilie 2013 / coord. : Anamaria Macavei, Roxana Dorina Pop. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2014. - 620 p. : il. - ISBN 978-973-109-493-9.

  134. Improving disaster resilience and mitigation - IT means and tools : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop, Iasi, Romania, 6-8 November 2013] / ed. by Horia-Nicolai Teodorescu, Alan Kirschenbaum, Svetlana Cojocaru, Claude Bruderlein. - Dordrecht : Springer, 2014. - 344 p. : il. - (NATO Science for peace and security series. Ser. C. Environmental security). - Ref. la sfârşitul art. - ISBN 978-94-017-9138-0(PB).

  135. "Institutul de Fitotehnie "Porumbeni"- 40 ani de activitate ştiinţifică", conf. intern. Institutul de

  Fitotehnie "Porumbeni"- 40 ani de activitate ştiinţifică : materialele conf. intern. consacrate jubileului de 40 ani de la data fondării, Paşcani, 17 sept. / Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Inst. de Fitotehnie "Porumbeni" ; col. red. : Alexandru Rotari, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 272 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-56-177-8.

  136. Instruirea practică obstetricală multiprofesională. Suportul vital de bază şi colapsul matern : : modul de instruire pentru cursul de simulare în obstetrica de urgenţă / Violeta Statsiuc, Viorica Cosparmac, Sergiu Bejenaru, Ştefan Gâţcan ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - [Ed. a 2-a]. - Chişinău : S.n., 2014. - 20 p. - Bibliogr. : p. 18 (10 tit.). - ISBN 978-9975-57-154-8.

  137. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

  internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe ale naturii. Ştiinţe exacte / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 157 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-571-3.

  138. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

  internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe sociale. Vol. 1 / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 307 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-569-0.

  139. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

  internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe sociale. Vol. 2 / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 257, [1] p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-570-6.

  140. "Integrare prin cercetare şi inovare", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare

  internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare", 10-11 noiem. 2014 : rez. ale comunic. : Ştiinţe umanistice / Univ. de Stat din Moldova ; com. org. : Gheorghe Ciocanu, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 161 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-568-3.

 • 141. International marketing / Y. Kozak, A. Gribincea, S. Smyczek, ... ; ed. by Y. Kozak, A. Gribincea ; Moldova State Univ., Marketing and Intern. Economic Relations Department, Odessa Nat. Economic Univ., Intern. Economic Relations Department. - Chişinău : CEP USM, 2015. - 279 p. - Bibliogr. : p. 274-278 (87 tit.). - ISBN 978-9975-56-183-9.

  142. Interviewing European Union. Wilhem Meister in EU law / ed. : Daniel Mihail Sandru, Constantin

  Mihai Banu. - Bucureşti : Ed. Universitara , 2013. - 331 p. - ISBN 978-606-591-651-7.

  143. Izvoreanu, Bartolomeu. Teoria sistemelor : îndrumar de laborator. P. 1 / B. Izvoreanu, I. Fiodorov, I. Cojuhari ; red. resp. : A. Gremalschi ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatica şi Microelectronica, Catedra de Automatica şi Tehnologii Informationale. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 52 p.; il. - Bibliogr. : p. 40 (10 tit.). - ISBN 978-9975-45-332-5.

  144. Îndrumări metodice pentru testarea îngrăşămintelor / Centru de Stat pentru Atestarea şi

  Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi Fertilizanţilor ; resp. ed. : Nicolae Danilov, Corneliu Lazari. - Chişinău : S.n., 2014. - 83 p. : il. - Bibliogr. : p. 47-48 (22 tit.). - ISBN 978-9975-56-192-1.

  145. Jaramillo Salazar, Juan Diego. One dimensional 4-component alkali fermions : diss. der dr. der naturwissenschaften / Juan Diego Jaramillo Salazar ; Fak. der Mathem. und Physik der Gotfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 79 p.

  146. Jitaru, Gabriela. Semantica testuale : corso di supporto per studenti / Gabriela Jitaru ; Univ. di

  Stato di Moldova, Fac. di Lingue e Letterature Straniere, Cattedra di Filologia Spagnola e Italiana. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 100 p. : il. - Bibliogr. : p. 98-99 (24 tit.). - ISBN 978-9975-71-550-8.

  147. Jocuri pentru partea de încheiere a orei de educaţie fizică / Grigore Crăciun, Andrei Talmazan,

  Iurie Berlinschi, ... ; Federaţia Sportului Şcolar din Rep. Moldova, Univ. Cooperatist-Comercială din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 75 p. - Bibliogr. : p. 72-75. - ISBN 978-9975-58-036-6.

  148. Khanal, Bishnu Prasad. Mechanical properties of apple (Malus x domestica Borkh.) fruit skin and

  their potential role in fruit russeting : diss. der dr. der gartenbauwissenschaften / Bishnu Prasad Khanal ; Naturwoss. Fak. der Gotfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 67 p.

  149. Kurbalija, Jovan. An introduction to internet governance / Jovan Kurbalija. - 4th ed. - Geneve :

  DiploFoundation, 2010. - 202 p. - ISBN 978-99932-53-23-5.

  150. Laboratoare digitale FourierEdu : practici de laborator / elab. : Simion Caisin, ... ; Inst. de Formare Continua, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 170 p. : il. - (Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă). - ISBN 978-9975-4489-0-1.

  151. Larionescu, Maria. Economia socială şi cooperaţia în România : o perspectiva socioistorică

  comparată / Maria Larionescu. - Iaşi : Polirom, 2013. - 167 p. - Bibliogr. : p. 153-167. - ISBN 978-973-46-5832-1.

  152. Lazu, Ştefan. Pajistile de luncă din Republica Moldova : (flora, vegetaţia, plantele indicatoare,

  renatulizarea păşunilor degradate, sectoare reprezentative) / Ştefan Lazu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Grădina Botanică (Inst.). - Chişinău : S.n., 2014. - 451, [1] p. : il. - Bibliogr. : p. 432-446 (340 tit.). - ISBN 978-9975-62-377-3.

  153. Learning to change : the experince of transforming education in South East Europe / ed. : Terrice Bassler. - Budapest ; New York : CEU Press, 2005. - 220 p. - ISBN 963-7326-19-7.

  154. Lenoir, Frederic. Socrate, Iisus, Buddha : trei modele de viaţă / Frederic Lenoir ; trad. din lb. fr. de

  Aurelia Năstase. - Piteşti : Paralela 45, 2010. - 234 p. - (Total). - ISBN 978-973-47-1036-2.

  155. Leonard, John. Advanced practical organic chemistry / John Leonard, Barry Lygo, Garry Procter. - 3rd ed. - Boca Raton ; London ; New York : CRC Press, 2013. - 330 p. - ISBN 978-1-4398-6097-7.

 • 156. Leşanu, Mihai. Genetica umană : note de curs / Mihai Leşanu, Ludmila Perciuleac, Ion Rogoz ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Biologie şi Pedologie, Dep. Biologie şi Ecologie. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 159 p. - Bibliogr. : p. 159 (15 tit.). - ISBN 978-9975-71-529-4.

  157. Leşco, Andrei. Ce să faci în caz de... : ghid de prim ajutor medical / Andrei Leşco. - Chişinău :

  Arc, 2014. - 232 p. - Bibliogr. : p. 226-227 (16 tit.). - ISBN 978-9975-61-839-7.

  158. Linhardt, Daniel. Tehnici de prezentare a unei cauze în instanţa de judecată : îndrumar pentru avocaţi / Daniel Linhardt. - Chişinău : S.n., 2014. - 75 p. - ISBN 978-9975-57-161-6.

  159. Luchianova, L. Structuri de date şi algoritmi : culeg. de probleme pentru executarea lucrărilor de

  lab. şi de control / L. Luchianova, L. Stadler ; Univ. Tehnică a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Catedra Informatica Aplicată. - Chişinău : "Tehnica-UTM", 2014. - 32 p.

  160. Lucke, Bernd. Multi-particle entanglement in a spinor Bose-Einstein condensate for quantum-

  enhanced interferometry : diss. der dr. der Naturwissenschaften (rer. nat.) / Bernd Lucke ; Fak. der Matem. un Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Univ. Hannover. - Hannover : S.n., 2014. - 116 p.

  161. Lupan, Ion. Prevenţia afecţiunilor stomatologice : compendiu / Ion Lupan, Elena Stepco, Nina

  Şevcenco ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu". - Chişinău : Centrul Editorial - Poligrafic Medicina, 2014. - 212 p. - Bibliogr. : p. 208-209 (32 tit.). - ISBN 978-9975-118-71-2.

  162. Macovei, Tatiana. Ghid anti-discriminare la locul de muncă / Tatiana Macovei, Victoria Pleşca ;

  Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Dreptul Muncii. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 61 p. : il. - ISBN 978-9975-71-576-8.

  163. Mahrdt, Christoph. Laser link acquisition for the GRACE follow-on laser ranging interferometer :

  diss. der dr. der naturwissenschaften / Christoph Mahrdt. - Hannover : S.n., 2014. - 263 p. - (Keine Tauschemplare, da auch als elektronische version vorhanden).

  164. Managementul riscurilor dezastrelor şi fenomenelor climatice adverse în sectorul agricol : [ghid

  practic] / Alexandru Oprea, Vitalie Mutaf, Ludmila David, ... ; resp. de ed. : Anatolie Fala ; Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţa Naţ. de Dezvoltare Rurală (ACSA). - Chişinău : S.n., 2014. - 200 p. : il. - ISBN 978-9975-53-388-1.

  165. Maria, Regina a României. Povestea vietii mele. Vol. 1 / Maria, Regina României. - Bucureşti :

  Erc Press, 2012. - 94 p. - ISBN 978-606-602-274-3.

  166. Marin, Gheorghe. Altarul din om / Gheorghe Marin ; pref. : Marcela Mardare ; cop. : Ruxanda Romanciuc. - Chişinău : Pontos, 2014. - 163 p. : il., 1 f. portr. - ISBN 978-9975-51-575-7.

  167. Marinescu, Ioana Andreea. Managementul structurilor de control biofizic şi biochimic pentru

  asigurarea sustenabilităţii sanitare : monogr. / Ioana Andreea Marinescu, Petru Roşca ; Univ. Libera Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 259 p. - Bibliogr. : p. 215-228 (132 tit.). - ISBN 978-9975-56-188-4.

  168. Martea, Galina. Durere tricoloră : poezii, aforisme / Galina Martea. - Chişinău : Pontos, 2014. -

  176 p. - ISBN 978-9975-51-552-8.

  169. Maylunas, Andrei. Pasiune de o viaţă : povestea ultimilor împăraţi al Rusiei Nicolae şi Alexandra : (după documente originale). Vol. 1 / Andrei Maylunas, Serghei Mironenko ; în rom. de Elena Giurca. - Bucureşti : Ed. Vivaldi, 2002. - 498 p. : il. - ISBN 973-94973-22-9.

  170. Maylunas, Andrei. Pasiune de o viaţă : povestea ultimilor împăraţi al Rusiei Nicolae şi Alexandra :

  (după documente originale). Vol. 2 / Andrei Maylunas, Serghei Mironenko ; în rom. de Elena Giurca. - Bucureşti : Ed. Vivaldi, 2002. - p. 506-1001; il. - Bibliogr. : p. 991-992. - ISBN 973-9473-22-9.

  171. Măsuri de tratament şi profilaxie a podopaţiilor la taurine / elab. : Valeriu Enciu, Roman Moscalic,

  Nicolae Gangal, ... ; red. resp. : Valeriu Enciu ; Inst. Şt.-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicina Veterinară, Univ. Agrară de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 63 p. : il. - Bibliogr. : p. 58-61 (69 tit.). - ISBN 978-9975-56-151-8.

 • 172. Mecineanu, Andrei. Guvernanţa spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate : soluţii

  pentru Rep. Moldova / Andrei Mecineanu, Viorel Soltan, Ghenadie Ţurcanu. - Chişinău : S.n., 2014. - 72 p. - Bibliogr. : p. 71-71 (21 tit.). - ISBN 978-9975-66-416-5.

  173. Meruţa, Alexandrina. Aplicarea standardelor de contabilitate în condiţiile cooperării internaţionale

  şi integrării europene : monogr. / Alexandrina Meruţa, Nicolae Ţâu ; Univ. Liberă Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 117 p. : il. - Bibliogr. : p. 109-116 (213 tit.). - ISBN 978-9975-56-190-7.

  174. Mic dicţionar englez-german-francez-italian-spaniol-român de termeni economici, juridici şi

  politici / Mariana Tomşa, Teodora Popescu, Dana Feurdean, ... - Ed. a IV-a, reviz. şi ad. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009. - 300 p. - (Col. Limbi moderne). - ISBN 978-973-133-627-5.

  175. Miettinen, Jari. On statistical properties of blind source separation methods based on joint

  diagonalization / Jari Miettinen. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [129 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 141). - ISBN 978-951-39-5750-6.

  176. Mihail, Cristian. Limbajul militar (daco-) roman. Influenţa sa asupra limbii şi istoriei poporului

  român / Cristian Mihail. - Bucureşti : Editura militară, 2012. - 155 p. - ISBN 978-973-32-0890-7.

  177. "Microbial Biotechnology", intern. conf. 2nd International conference on Microbial Biotechnology, Chişinău, Oct. 9-10, 2014 / Acad. of Sciences of Moldova, Inst. of Microbiology and Biotechnology, Society for Microbiology of Moldova ; sci. progr. com. : Liliana Cepoi, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 208 p. - ISBN 978-9975-4432-8-9.

  178. Mişcoi, Gheorghe. Lucrări de laborator la Teoria Aşteptării = Лабораторные работы по Теории

  Массового Обслуживания / Gh. Mişcoi, D. Bejenari, L. Mitev ; Acad. de Şt. a Moldovei, Univ. Liberă Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 103 p. : tab. - Bibliogr. : p. 103 (16 tit.). - ISBN 978-9975-124-45-4.

  179. "Modern technologies, in the food industry - 2014", intern. conf. (2014 ; Chişinău).

  Proceedings of the international conference "Modern technologies, in the food industry - 2014" (MFTI - 2014), Chişinău, 16-18 Oct. 2014 / Technical Univ. of Moldova, National Audit Centre of Alcoholic Products, Agricultural Technical Inst. MECARGO of A.S.M., Scientific-Practical Inst. of Horticulture and Food Technologies of A.S.M.. - Chişinău : S.n., 2014. - 422 p. - Bibliogr. la sfârşitul art.- ISBN 978-9975-80-840-8.

  180. Moraru, Lidia. Lexicologie de la langue francaise : (extraits, devoirs, exercices) : suport de curs /

  Lidia Moraru, Catalina Botnariuc ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Limbi şi Literaturi Străine, Cat. Filologie Franceză "Gr. Cincilei". - Chişinău : CEP USM, 2014. - 164 p. - ISBN 978-9975-71-548-5.

  181. Musteaţă, Simion. Recomandări metodice privind elaborarea materialelor curriculare. - Chişinău :

  UCCM, 2014. - 60 p.

  182. Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Sesiunea ştiinţifică. Sesiunea ştiinţifică a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei (ediţia a XXIV-a), 16-17 octombrie 2014 : program : rez. comunic. / Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei. - Chişinău : Muzeul de Istorie Naţională a Moldovei, 2014. - 82 p. - ISBN 978-9975-9818-8-0.

  183. Nedici, Gheorghe. Istoria vânătoarei în România / Gheorghe Nedici. - Bucureşti : Paideia, 2014. -

  540 p. - ISBN 978-973-596-979-0.

  184. Nicolăescu, Sergiu. "Mămăliga" a exploadat! Decembrie 1989 / Sergiu Nicolăescu. - Bucureşti : Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2010. - 91 p. - ISBN 978-973-97786-8-9.

  185. Nicolai Costenco : un cavaler al poeziei / coord. : Vasile Malaneţchi ; Acad. de Ştiinţe a

  Moldovei. - Chişinău : Ştiinţa, 2014. - 319 p. : fot. - (Personalităţi notorii). - ISBN 978-9975-67-956-5.

  186. Niculiţă, Ion. Aşezarea şi necropola din prima epoca a fierului Saharna-Ţiglău / Ion Niculiţă, Andrei Nicic ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Muzeul Naţ. de Istorie a Moldovei, LCS "Tracologie", Univ.

 • de Stat din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 423, [4] p. : il. - (Bibl. "Tyragetia"; XXV). - ISBN 978-9975-80-843-9.

  187. O toamnă cât un destin : in honorem Irina Condrea profesor universitar / ed. îngrij. de Viorica

  Molea, Octavian Moşin. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 36 p. : fot. - ISBN 978-9975-71-575-1.

  188. Ojala, Tuomo. hin and fat sets: geometry of doubling measures in metric spaces / Tuomo Ojala. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [70 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 144). - ISBN 978-951-39-5947-0.

  189. "Omul nou al Europei : modele, prototipuri, idealuri", conf. şt. intern. Omul nou al Europei :

  modele, prototipuri, idealuri : conf. şt. intern., Chişinău, 23-24 mai 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Lb. şi Lit. Străine, Catedta de Lit. Universală ; com. org. : Emilia Taraburca, ... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 327 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-578-2.

  190. Osadci, Alexandru. Eficientizarea funcţionării şi administrării serviciului de aprovizionare cu apă : policy brief / Alexandru Osadci, Viorel Furdui. - Chişinău : Arc, 2014. - 47 p. - ISBN 978-9975-61-838-0.

  191. Ostatnie zasylam pozegnanie... : grypsy Romana Zulinskiego z Cyradeli 4 şierpnia 1864 /

  Polska Akad. Umietnosci, Biblioteka Naukowa Polskiej Akad. Umietn. i Polskiej Akad. Nauk w Krakowie ; red. nauk. : Karolina Grodziska. - Krakow : PAU, 2014. - 73 p. : il. - ISBN 978-83-7676-194-7.

  192. Palmowski, Jan. Dictionar Oxford de istorie universală contemporană : de la 1900 până azi. Vol. 1.

  A - J / Jan Palmowski ; trad. : Simona Ceauşu. - Bucureşti : BIC ALL, 2007. - 490 p. : il. - ISBN 978-973-571-570-0.

  193. Palmowski, Jan. Dicţionar Oxford de istorie universală contemporană : de la 1900 până azi. Vol. 2.

  K - Z / Jan Palmowski ; trad. : Simona Ceauşu. - Bucureşti : BIC ALL, 2007. - 538 p. : il. - ISBN 978-973-571-571-7.

  194. Paradigmele ştiinţei : lucrări studenţeşti / Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei ; resp. de ed. : Galina

  Păduraru, Aliona Mitric. - Chişinău : S.n., 2014. - 66 p. - ISBN 978-9975-4257-5-9.

  195. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Străvechiul sat Plop-Teistreni : eseu istoric / Vitalie Pastuh-Cubolteanu. - Chişinău : Institutul Naţional de Cercetări Economice, 2014. - 57 p. - ISBN 978-9975-9975-4-1.

  196. Pattern formations and oscillatory phenomena / ed. : Shuichi Kinoshita. - Amsterdam ; Boston

  ; Heidelberg : Elsevier, 2013. - 263 p. - Ref. la sfarsitul art. - ISBN 978-0-12-397014-5.

  197. Pavel, Maria. Tehnologii informaţionale : indicaţii metodice la lucrările de lab. pentru studenţii spec. "Pedagogia în învăţămîntul primar" / Pavel Maria. - Chişinău : S.n., 2014. - 82 p. - ISBN 978-9975-76-121-5.

  198. Pădureanu, Maria. Mecanisme socioculturale de construcţie a identităţilor etnice şi naţionale /

  Maria Pădureanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012. - 113 p. - Bibliogr. : p. 113 (30 tit.). - ISBN 978-606-8438-18-4.

  199. Pântea, Victor. Hepatitele virale acute şi cronice : (etiologie, epidemiologie, patogenie, tabloul clinic, diagnostic, tratament şi profilaxie) / Victor Pântea ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Fac. de Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie, Catedra Boli Infecţioase. - Chişinău : S.n., 2014. - 259, [1] p. - ISBN 978-9975-57-160-9.

  200. Pedagogia inovativă : suport didactic / elab. : U. A. Beizerou, ... ; Inst. de Formare Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 202 p. - Bibliogr. : p. 194-202 (191 tit.). - ISBN 978-9975-4489-4-9.

  201. "Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători", conf. şt. intern.

  Perspective de dezvoltare a ştiinţei în viziunea tinerilor cercetători : materialele conf. şt. intern. anuale a tinerilor cercetători, Ed. a 8-a, Chişinău, 3 iun. 2014. Vol. 2. Drept Naţional şi Ştiinţe Politice / Inst. de

 • Cercetări Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Univ. "Yurii Fedkovici" din Cernăuţi, Ucraina, Univ. "Spiru Haret" din Bucuresti, Româ nia. - Chişinău : S.n., 2014. - 300 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-4257-8-0.

  202. "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", conf. şt.-

  practică intern. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", 5 iunie 2014. Vol. 1 / com. şt. : Ioan-Aurel Pop, ... ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul. - Cahul : S.n., 2014. - 476 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-91-8.

  203. "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", conf. şt.-

  practică intern. Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională "Perspectivele şi problemele integrării în Spaţiul European al Învăţământului superior", 5 iunie 2014. Vol. 2 / com. st. : Ioan-Aurel Pop, ... ; Univ. de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu" din Cahul. - Cahul : S.n., 2014. - 395 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-914-90-1.

  204. Petreu, Marta. Jocurile manierismului logic / Marta Petreu. - Iaşi : Polirom, 2013. - 220 p. - (Ser.

  de autor "Marta Petreu"). - Bibliogr. : p. 209-220. - ISBN 978-973-46-3387-6.

  205. Petrovici, Sergiu. Marketing : curs univ. / Sergiu Petrovici, Svetlana Mustuc ; Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Ed. a 2-a, rev. şi ad. - Chişinău : UCCM, 2014. - 511 p. - Bibliogr. : p. 511 (19 tit.). - ISBN 978-9975-114-86-8.

  206. Pînzari, Ludmila. Hipoglicemia : modul de instruire pentru cursul de simulare în neonatologia de

  urgenţă / Ludmila Pînzari ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicina Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 17 p. - Bibliogr. : p. 15 (17 tit.). - ISBN 978-9975-57-158-6.

  207. Podgorodnîi, Serghei. Istoria satului Petrunea / Serghei Podgorodnîi ; ed. : Victor Panco ; coord. :

  Daniel Guşan ; trad. : Maria Focşa. - Bălţi : S.n., 2014. - 132 p. : fot. - ISBN 978-9975-132-07-7.

  208. Polian, Pavel. Against their will : the history and geography of forced migrations in the USSR / Pavel Polian. - Budapest ; New York : CEU Press, 2004. - 425 p. - Bibliogr. : p. 377-398. - ISBN 963-9341-68-7.

  209. "Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în

  plan naţional şi internaţional", conf. şt. intern. Conferinţa ştiinţifică internaţională "Politici şi mecanisme de inovare şi dezvoltare a proceselor economico-financiare şi sociale în plan naţional şi internaţional", ed. a 9-a, 31 oct. -01 noiem. 2014 / Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Economice, Catedra Finanţe şi Bănci ; col. red. : Galina Ulian, .... - Chişinău : CEP USM, 2014. - 554 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-71-574-4.

  210. Popa, Iulius. Buteşti : adu-ţi aminte. Vol. 2 / Iulius Popa. - Chişinău : S.n., 2014. - 600 p. : fot. - ISBN 978-9975-53-332-4.

  211. Popa, Iulius. Medalii Eminescu în Moldova şi în alte ţări / Iulius Popa. - Chişinău : Litera, 2005. -

  326 p. : il. - (Litera internaţional). - ISBN 9975-74-869-1.

  212. Popa, Vasile. Misiunea generalului Coanda la Stavka (1916-1917) / Vasile Popa ; Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I". - Bucureşti : Editura militară, 2010. - 426 p.+ 16 p. : fot. (fara pag.). - ISBN 978-973-32-0823-5.

  213. Popovici, Angela. Teoria formării competenţei de audiere : lingvistica didactică şi metodică / Angela Popovici ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă". - Chişinău : S.n., 2014. - 116 p. : il. - Bibliogr. : p. 109-116 (149 tit.). - ISBN 978-9975-115-46-9.

  214. "Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe

  cunoaştere", conf. şt.-metodică. Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : materialele conf. şt.-metodice, Chişinău, 7-8 noiem. 2014. Vol. 1 / Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie ; com. org. : Laurenţiu Calmuţchi, Lora Moşanu-Supac ; coord. : Vasile

 • Panico, Valentina Botnari. - Chişinău : S.n., 2014. - 323 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-76-133-8.

  215. "Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe

  cunoaştere", conf. şt.-metodică. Prerogativele învăţământului preuniversitar şi universitar în contextul societăţii bazate pe cunoaştere : materialele conf. şt.-metodice, Chişinău, 7-8 noiem. 2014. Vol. 2 / Univ. de Stat din Tiraspol, Fac. Pedagogie ; com. org. : Laurentiu Calmutchi, Lora Moşanu-Supac ; coord. : Vasile Panico, Valentina Botnari .- Chişinău : S.n., 2014. - 212 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-76-134-5.

  216. Probleme actuale ale ştiinţelor socioumanistice : conf. şt. a studenţilor Univ. Ped. de Stat "Ion

  Creangă" / coord. şt. : Igor Racu ; col. red. : Carolina Perjan, ... ; Univ. Ped. de Stat " Ion Creangă" din mun. Chişinău. - Chişinău : S.n., 2914. - 176 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-200-6.

  217. Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice : analele ştiinţifice ale doctoranzilor şi competitorilor.

  Vol. 13 / Univ. Pedagogică de Stat "Ion Creangă" ; coord. : Igor Racu ; red. Radu Toma, ... - Chişinău : S.n., 2014. - 276 p. - Ref. Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-46-202-0.

  218. Prodan, David. Supplex Libellus Valachorum : din istoria formării naţiunii române / David

  Prodan. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Ed. enciclopedică, 2013. - 620 p. - (Biblioteca de istorie a României). - ISBN 978-973-45-0433-9.

  219. Programa stagiilor de practică : pentru studenţii Univ. Cooperatist-Comerciale din Moldova :

  specialitatea 381.1 "Drept" / elab. Liliana Dandara ; MOLCOOP, Univ. Cooperatist-Comercială din Moldova. - Chişinău : UCCM, 2014. - 15 p. - ISBN 978-9975-114-88-2.

  220. Programul de Studii Avansate al Institutului Cultural Român "Mihai Eminescu" la Chişinău : conf.

  publice / Inst. Cultural Român "Mihai Eminescu", Agence Univ. de la Francophonie ; coord. : Ludmila Zbanţ. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 263 p. - ISBN 978-9975-71-528-7.

  221. "Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor", conf. intern. (2013;

  Chişinău). Conferinţa internaţională "Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor", 12 decembrie 2013 / Acad. de Studii Economice a Moldovei, Bibl. Ştiinţifică ; coord. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi. - Chişinău : ASEM, 2014. - 175 p. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-682-2.

  222. Purice, Lucia. Lumea în chenarul geamului / Lucia Purice ; text întrod. : Mihhai Cimpoi ; antol. : Vlad Zbârciog. – Iaşi : Tipo Moldova, 2013. - 505 p. - (Opera Omnia : publicistica şi eseu contemporan). - Bibliogr. : p. 501-502. - ISBN 978-606-676-270-0.

  223. Radlinschii, V. N. Refaceri dentare directe : [dedicată marelui estetician stomatolog, docent Sergiu

  Radlinschii] / V. N. Radlinschii, S. V. Radlinschii ; coaut : V. Z. Burlacu, C. I. Năstase ; red. Valeriu Burlacu ; trad. : V. Burlacu, V. Stratu ; Acad. Stomatologică a Ucrainei, Clinica Stomatologiocă "Apolonia" Poltava. - Chişinău : S.n., 2014. - 78 p. : il. - ISBN 978-9975-53-387-4.

  224. Radu, Mariana. Study english. Overcome mediocrity / Mariana Radu. - Chişinău : S.n., 2014. - 306

  p. - ISBN 978-9975-120-44-9.

  225. Rapcea, Mihail. Fundamentarea dezvoltării durabile a viticulturii în dependenţa de climă / Mihail Rapcea, Maria Nedealcov. - Chişinău : S.n., 2014. - 212 p. - Bibliogr. : p. 190-206 (198 tit.). - ISBN 978-9975-62-378-0.

  226. Recomandări privind procedura medierii intre mai multe părţi : ghid de buzunar pentru mediatori /

  Svetlana Haras, Viorica Danilescu, Tatiana Focşa, Sergiu Leontean. - Chişinău : S.n., 2014. - 40 p. - ISBN 978-9975-80-852-1.

  227. Reflections on language autobiographies = Reflexions sur les autobiographies langerieres / Maricela Strungariu, Raluca Galita, Elena Bonta, Adriana Gertruda Romedea. - Bacău : Alma Mater, 2014. - 224 p. - Bibliogr. : p. 217-224. - ISBN 978-606-527-397-9.

 • 228. Registrul de stat al produselor de uz fitosanitar şi al fertilizantilor, permise pentru utilizare în Republica Moldova / alcăt. : Vladimir Moşoi, Nicolae Danilov, Grigore Gomoja, ... ; Min. Agriculturii şi Industriei Alimentare al Rep. Moldova; Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilor. - Chişinău : Print-Caro, 2014. - 369 p. : il. - ISBN 978-9975-56-144-0.

  229. Registrul gradelor ştiinţifice şi titlurilor ştiinţifice şi stiintifico-didactice conferite in 2013 ;

  Registrul evaluărilor gradelor ştiinţifice în 2013 / Consiliul Naţ. pentru Acreditare şi Atestare ; coord, Valeriu Canţer. - Chişinău : S.n., 2014. - 50 p. - ISBN 978-9975-110-14-3.

  230. Reglementări contravenţionale în domeniul circulaţiei rutiere / Albert Antoci, Ştefan Belecciu,

  Veaceslav Grati, ... ; Acad. "Ştefan cel Mare" a MAI, Catedra Ştiinţe Poliţieneşti şi Socio-Umane. - Chişinău : S.n., 2014. - 183 p. - Bibliogr. la sfârşitul sect. - ISBN 978-9975-71-564-5.

  231. Reîntoarcerea - o afacere : oportunităţi pentru moldovenii de peste hotare care doresc să

  investească în ţara natală : [ghid] / coord. : Vladimir Lungu. - Chişinău : S.n., S.a. - 19 p. : il. - ISBN 978-9975-125-50-5.

  232. Republic of Moldova 2014 : state of the country report / Adrian Lupusor, Alexandru Fala,

  Denis Cenusa, Iurie Morcotilo ; Independent Think-Tank "Expert-Grup", Friedrich Ebert Stiftung. - Chişinău : S.n., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 61-62 (23 tit.). - ISBN 978-9975-80-847-7.

  233. Republica Moldova 2014 : raport de stare a ţării / Adrian Lupuşor, Alexandru Fala, Denis

  Cenuşă, Iurie Morcotilo ; Centrul Analitic Independent "Expert-Group", Friedrich Ebert Stiftung. - Chişinău : S.n., 2014. - 64 p. - Bibliogr. : p. 61-62 (23 tit.). - ISBN 978-9975-80-845-3.

  234. Republica Moldova. Legi. Codul electoral al Republicii Moldova : publ. : 08.12.1997 în Monitorul

  Oficial Nr. 81, art. 667 : data intrării în vigoare : 08.12.1997 : în conformitate cu ultimele modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 06.10.2014 = Кодекс о выборах Республики Молдова. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 168 p. - ISBN 978-9975-3008-1-0.

  235. Republica Moldova. Legi. Codul electoral al Republicii Moldova : publ. : 08.12.1997 în Monitorul

  Oficial Nr. 81, art. 667 : [cu modoficari] : data intrării în vigoare : 08.12.1997 / Rep. Moldova, Comisia Electorală Centrală. - Chişinău : S.n., 2014. - 247 p. - ISBN 978-9975-53-395-9.

  236. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : publicat : 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47-48 at. nr. 210 : cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 20.02.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 80 p. - ISBN 978-9975-4225-4-3.

  237. Republica Moldova. Legi. Codul familiei al Republicii Moldova : publicat : 26.04.2001 in

  Monitorul Oficial Nr. 47-48 art. nr. 210 : în conformitate cu ultimile modificări şi compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova : actualizat la 01.10.2014. - Chişinău : Farmec-Lux, 2014. - 80 p. - Textul : l. rom. şi rusă. - ISBN 978-9975-4225-4-3.

  238. Restitutio Teodor Balan / ed., pref. de Harieta Mareci Sabol. - Iaşi : PIM, 2014. - 388 p. – ISBN 978-606-13-1943-5.

  239. Rimstidt, J. Donald. Geochemical rate models : an introduction to geochemical kinetics / J. Donald

  Rimstidt. - New York : Cambridge University Press, 2014. - 232 p. - Ref. : p. 210-227. - ISBN 978-1-107-02997-2.

  240. Roller, Ala. Note de curs la disciplina universitară "Marketing Bancar" / Ala Roller, Aliona Zubic ;

  Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. "Finanţe", Catedra "Bănci şi Activitate Bancară". - Chişinău : ASEM, 2014. - 238 p. - ISBN 978-9975-75-685-3.

  241. România : ghid turistic / text : Mariana Pascaru ; foto : Florin Andreescu. - Bucureşti : Ad Libri, 2008. - 96 p. : fot. - ISBN 978-9737887-63-4.

 • 242. Rusu-Deleu, Raisa. Development methodology : health promotion in prevention of cancer and cardiovascular diseases / Raisa Russu-Deleu ; State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu" from the Rep. of Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 30 p. - (Hygiene department). - Bibliogr. : p. 30 (14 tit.). - ISBN 978-9975-56-190-7.

  243. Sajin, Ada. Sisteme informatice în management : practicum de laborator / Ada Sajin, Svetlana

  Ghetmancenco ; Acad. de Studii Economice a Moldovei, Fac. Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, Catedra Cibernetică şi Informatică Economică. - Chişinău : ASEM, 2014. - 101 p. : il. - Bibliogr. : p. 100-101 (12 tit.). - ISBN 978-9975-75-686-0.

  244. Sakovici, Vasili. Procesele globale în lumea modernă : [monogr.] / V. Sakovici ; Inst. de Relaţii

  Intern. din Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 328 p. - Bibliogr. : p. 301-327 (366 tit.). - ISBN 978-9975-53-374-4.

  245. Să ne amintim de cei pierduţi între bătăile orologiului / select. : Mihail Brumărel, Stela Adauji,

  Luminiţa Motroi : cop. Veaceslav Popovschi. - Chişinău : S.n., 2014. - 112 p.; portr. - ISBN 978-0075-53-408-6.

  246. Schifirneţ, Constantin. Filosofie românească în spaţiul public : modernitate şi europenizare /

  Constantin Schifirneţ. - Bucureşti : Tritonic, 2012. - 327 p. - ISBN 978-606-830-74-8.

  247. Scientific symposium of young researchers. Scientific symposium of young researchers, 12-th ed., (April 4-5, 2014) : collection of articles. Vol. 1 / Acad. of Econ. Studies of Moldova ; ed. board. : Corneliu Gutu, ... - Chişinău : ASEM, 2014. - 409 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-689-1.

  248. "Sectorul serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective", conf. şt. intern. - Sectorul

  serviciilor în secolul XXI : realizări, probleme, perspective : conf. şt. internaţională, 27-28 martie 2014 / col. red. : Al. Gribincea, ... ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Şt. Economice, Cat. Marketing şi Relaţii Economice Internaţionale. - Chişinău : USM, 2014. - 160 p. : il. - ISBN 978-9975-56-184-6.

  249. Silistraru, Nicolae. Educaţia interculturală : suport de curs / Nicolae Silistraru, Silvia Golubiţchi ; Univ. de Stat din Tiraspol. - Chişinău : UST, 2014. - 200 p. - Bibliogr. : p. 195-197 (57 tit.) şi la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-76-110-9.

  250. Silistraru, Nicolae. Pedagogia învăţămîntului superior : ghid metodic / Nicolae Silistraru, Silvia

  Golubiţchi ; Univ. de Stat din Tiraspol, Catedra Pedagogie şi Psihologie Generală. - Chişinău : UST, 2013. - 206 p. - Bibliogr. : p. 204-206 (42 tit.). - ISBN 978-9975-76-102-4.

  251. Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători . simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători, Ed. a

  12-a, (4-5 aprilie 2014) : teze ale lucrărilor prezentate. Vol. 2 / Acad. de Studii Econ. din Moldova ; col. red. : Corneliu Guţu, ... - Chişinău : ASEM, 2014. - 252 p. : il. - Bibliogr. la sfârşitul art. - ISBN 978-9975-75-969-9.

  252. Simpson, Patricia Anne. Reimagining the european family : cultures of emigration / Patricia Anne

  şimpson. - New York : Palgrave Macmillian, 2013. - 189 p. - (Studies in european culture and history). - Ref. : p. 175-185. - ISBN 978-1-137-37183-6.

  253. Slipenski, Boris. Coraportul formelor de guvernământ şi regimurilor politice în societăţile

  contemporane : (suport de curs) / Boris Slipenski ; Inst. de Învăţămînt Superior Privat Univ. "Perspectiva-INT, Departamentul Drept , Catedra Drept. - Chişinău : S.n., 2014. - 52 p. - Bibliogr. : p. 49-52 (53 tit.). - ISBN 978-9975-3016-1-9.

  254. Smith, Jonathan D. H. Representation theory of infinite groups and finite quasigroups / Jonathan

  D. H. Smith ; NATO Advanced Study In-te, Dep. de Mathem. et de Statistique, Un-te de Montreal. - Montreal : Les presses de l'Universite de Montreal, 1986. - 134 p. - (Col. Seminaire de mathematique superieures). - Ref. : p. 128-129. - ISBN 2-7606-0776-3.

  255. Smits, Gregory. Seismic Japan : the long history and continuing legacy of the Ansei Edo

  earthquake / Gregory Smits. - Honolulu : University of Hawai'i Press, 2013. - 262 p. : il. - Bibliogr. : p. 239-253. - ISBN 978-0-8248-3817-1.

 • 256. Soroca 2013 : societate, oameni, realizări, oficial, cultură, artă : almanah : bijuterii maramureşene pe plaiuri sorocene / O.N.G. "Pro-Cultura" ; col. red. : Ignat Berbeci, ... - Chişinău : Ed. Iulian, 2014. - 201 p. : fot. - ISBN 978-9975-4392-4-4.

  257. Spectrele lui Dej : incursiuni în biografia şi regimul unul dictator / coord. : Ştefan Bosomitu,

  Mihai Burcea ; stud. întrod. de Dennis Deletant. - Iaşi : Polirom, 2012. - 421 p. : fot. - ISBN 978-973-46-3188-9.

  258. Stan, Constantin I. Luptători sub steagul marii uniri : (activitatea românilor aflaţi în străinătate

  1916-1920) / Constantin I. Stan. - Bucureşti : Paideia, 2010. - 384 p. - (Colecţia de studii şi eseuri - Istorie. Serie nouă; 86). - Bibliogr. în notele de subsol. - ISBN 978-973-596-647-8.

  259. Stănescu-Stanciu, Teodora. Documente privind Revoluţia Română din Decembrie 1989 :

  activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. Vol. 1. (1 februarie- 11 mai 1990) / Teodora Stănescu-Stanciu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Cluj-Napoca : MEGA, 2009. - 323 p. - ISBN 978-606-543-012-9.

  260. Stănescu-Stanciu,Teodora. Documente privind Revoluţia Română din Decembrie 1989 :

  activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. Vol. 2. (9 februarie - 10 martie 1990) : stenogramele şedinţelor / Teodora Stănescu-Stanciu, Alexandru Oşca, Gheorghe Neacşu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Cluj-Napoca : MEGA, 2009. - 361 p. - ISBN 978-606-543-013-6.

  261. Stănescu-Stanciu, Teodora. Documente privind Revoluţia Română din Decembrie 1989 :

  activitatea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională. Vol. 3. (13 martie-11 mai 1990) : stenogramele şedinţelor / Teodora Stănescu-Stanciu, Alexandru Oşca, Gheorghe Neacşu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Cluj-Napoca : MEGA, 2009. - 613 p. - ISBN 978-606-543-011-2.

  262. Stănescu-Stanciu, Teodora. Ilustrarea unui eşec. Partidele comuniste din Europa Centrală şi de

  Sud-Est / Teodora Stănescu-Stanciu ; Inst. Revoluţiei Române din Decembrie 1989. - Craiova : şitech, 2011. - 337 p. - ISBN 978-606-11-1990-5.

  263. Stein, Seth. Disaster deferred : how new science is changing our view of earthquake hazards in the

  Midwest / Seth Stein. - New York : Columbia University Press, 2010. - 282 p. : il. - Ref. : p. 261-268. - ISBN 978-0-231-15138-2.

  264. Stoica, Ion. Convorbire cu Aristotel : versuri / Ion Stoica. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2014. -

  115 p. - (Col. Poezie). - ISBN 978-973-8099-54-8.

  265. Stoica, Stan. Istoriografia românească între imperativele ideologice şi rigorile profesionale (1953-1965) / Stan Stoica ; cuv. înainte de Dan Berindei. - Bucureşti : Meronia, 2012. - 333 p. - ISBN 978-973-7839-83-1.

  266. Stratulat, Oleg. Moneda şi credit : în 2 vol.. Vol. 1 / Oleg Stratulat ; Acad. de Studii Economice a

  Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 301 p. : il. - Bibliogr. : p. 301-304 (23 tit.). - ISBN 978-9975-75-702-7.

  267. Stratulat, Oleg. Moneda şi credit : în 2 vol.. Vol. 2 / Oleg Stratulat ; Acad. de Studii Economice a

  Moldovei. - Chişinău : ASEM, 2014. - 319 p. : il. - Bibliogr. : p. 316-318 (23 tit.). - ISBN 978-9975-75-703-4.

  268. Studii de arheologie şi istorie în onoarea profesorului Gheorghe Postică / ed. : Ludmila Coada,

  Pavel Parasca ; Univ. Libera Intern. din Moldova, Fac. Istorie şi Relaţii Intern. - Chişinău : ULIM, 2014. - 445 p. : il. - ISBN 978-9975-101-59-2.

  269. Supravegherea de vecinătate : ghid practic pentru cei interesaţi de securitatea comunitară /

  Asoc. Obştească "Eco-Răzeni". - Chişinău : S.n., 2014. - 24 p. : il.

  270. "Sustainable use and protection of animal world diversity", intern. symp. Sustainable use and protection of animal world diversity : intern. symp. dedicated to 75th anniversary of prof. Andrei Munteanu

 • : book of abstracts / Acad. of Sciences of Moldova, Section of Natural and Exact Sciences, Inst. of Zoology ; red. : Ion Todera. - Chişinău : S.n., 2014. - 247 p. - Bibliogr. la stârşitul art. - ISBN 978-9975-62-379-7.

  271. Şuşu-Turcan, Aurelia. Dicţionar explicativ de termeni economici francez-român / Aurelia Şuşu-Turcan, Ecaterina Negru ; Univ. de Studii Europene din Moldova. - Chişinău : USEM, 2014. - 72 p. - Bibliogr. : p. 72 (14 tit.). - ISBN 978-9975-4024-9-1.

  272. Szasz, Gabor. Introduction to lattice theory / Gabor Szasz. - 3rd revised and enlarged ed. - New

  York ; London : Academic Press, 1963. - 229 p. - Bibliogr. : p. 216-224.

  273. Şoimaru, Vasile. Românii din jurul României : monogr. etnofolclorică / Vasile Şoimaru. - Oneşti : : Magic Print ;, 2014. - 375 p. : fot. color. - Bibliogr. : p. 372-374. - ISBN 978-9975-128-03-2.

  274. Şoitu, Marcela. Stabilizarea şi transportarea neonatală : modul de instruire pentru cursul de

  simulare în neonatologia de urgenţă / Marcela Şoitu ; IMSP Inst. Mamei şi Copilului, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu", Asoc. de Medicină Perinatală din Rep. Moldova. - Chişinău : S.n., 2014. - 27 p. - Bibliogr. : p. 21-22 (45 tit.). - ISBN 978-9975-57-152-4.

  275. "Şcoala, educaţie, cercetare - de la restricţionări ideologice la valori democratice europene", conf. şt. naţ. Conferinţa ştiinţifică naţională "Şcoala, educaţie, cercetare - de la restricţionări ideologice la valori democratice europene" : consacrată Zilei Univ. de Stat din Moldova, Chişinău, 2-3 oct. 2014 : programul conf., rez. comunic. / Univ. de Stat din Mold. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 81 p. - ISBN 978-9975-71-567-6.

  276. Şova, Tatiana. Rezistenţa la stres : portofoliul practicii pedagogice cu sugestii metodologice

  studenţilor stragiari / Tatiana Şova ; coord. : Maia Cojocaru-Borozan ; Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 95 p. - Bibliogr. : p. 71-75 (58 tit.). - ISBN 978-9975-132-08-4.

  277. Ştefăneţ, Diana. Preadolescenţii : program psihologic de depăşire a dificultăţilor de relaţionare interpersonală / Diana Ştefăneţ, Petru Jelescu ; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport a Mun. Chişinău, Univ. Ped. de Stat "Ion Creangă" din Chişinău. - Chişinău : S.n., 2014. - 210 p. - Bibliogr. : p. 205-210. - ISBN 978-9975-4458-8-7.

  278. Tehnologia lucrărilor de finisaj în construcţii / I. Dohmila, V. Toporeţ, S. Termican, ... ; Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. - Chişinău : Ştiinţa, 2014. - 255 p. : il. - ISBN 978-9975-67-954-1.

  279. Tehnologii asistive în educaţie : suport didactic / elab. : Simion Caisîn, ... ; Inst. de Formare

  Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 162 p. - (Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă). - Bibliogr. : p. 158-159 (41 tit.). - ISBN 978-9975-4416-8-1.

  280. Tengvall, Ville. Mappings of finite distortion : mappings in the Sobolev space W1,n-1 with

  integrable inner distortion / Ville Tengvall. - Jyvaskyla : University of Jyvaskyla, 2014. - [80 p.]. - (Universitat Jyvaskyla. Departament of Mathematics ans Statistics. Bericht; B. 142). - ISBN 978-951-39-5925-5.

  281. Tests on clinical pharamacology : (for Faculty of Medicine) / V. Ghicavii, L. Podgurschi, V.

  Gavriluta, N. Bacinschi ; ed. : V. Ghivavii ; Rep. of Moldova, State Univ. of Medicine and Pharmacy "Nicolae Testemitanu", Pharmacology and Clinical Pharmacology. - Chişinău : CEP Medicina, 2014. - 127 p. - ISBN 978-9975-118-65-1.

  282. The web of geological sciences : advances, impacts, and interactions / ed. by Marion E. Bickford. - Boulder : The Geological Soc. of America, 2013. - 611 p. - (The Geological Soc. of America. Special papers; 500). - ISBN 978-0-8137-2500-0.

  283. TIC pentru elevii cu CES : suport didactic / elab. : Simion Caisîn, ... ; Inst. de Formare

  Continuă, Parteneriat Estic pentru Inovaţii Ped. în Educaţia Incluzivă INOVEST. - Chişinău : Institutul de Formare Continuă, 2014. - 102 p. - (Program de formare continuă în domeniul inovaţiilor pedagogice în educaţia incluzivă). - Bibliogr. ; p. 98-101 (54 tit.). - ISBN 978-9975-4416-9-8.

 • 284. Timuş, Andrei. Sistemul informaţional automatizat. Sistemul de identificare şi trasabilitate a animalelor : acronim : SIA SITA : versiunea 1.0 / Andrei Timuş, Gabriela Puţuntică, Vitalie Puţuntică ; I. S. "Centrul Informaţional Agricol", Inst. Naţ. de Cercetări Economice. - Chişinău : S.n., 2014. - 76 p. : il. - Bibliogr. : p. 76 (6 tit.). - ISBN 978-9975-9799-9-3.

  285. Tîrşu, Valentina. Limbajul C în cadrul disciplinei Limbaje de programare : suport de curs /

  Valentina Tîrşu ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Şt. Economice, Catedra Contabilitate şi Informatică Economică. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 147 p. - ISBN 978-9975-71-556-0.

  286. Tomşa, Mihail. Igiena şi tehnologia prelucrării produselor şi subproduselor de origine animală /

  Mihail Tomşa, Ionel Bondoc. - Chişinău : S.n., 2014. - 471 p. - Bibliogr. : p. 464-468 (82 tit.). - ISBN 978-9975-53-393-5.

  287. Tomulet, Călin. Ghid metodic la disciplina "Contenciosul administrativ" / Călin Tomuleţ, Iulia

  Vacarenco ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Relaţii Intern., Şt. Politice şi Administrative, Catedra Ştiinţe Administrative. - Chişinău : CEP USM, 2014. - 144 p. - Bibliogr. la sfârşitul tem. şi bibliogr. : p. 119-124 (53 tit.). - ISBN 978-9975-71-530-0.

  288. Tratat de biblioteconomie . Vol. 1. Biblioteconomie generală / Mircea Regneală (coord.),

  Alexandra Antal, Laurenţiu Avram, ... ; introd. de Mircea Regneală ; Asociaţia Bibliotecarilor din România. - Ed. provizorie. - Bucureşti : ABR, 2013. - 471 p. - (Col. Biblioteca ABR; 26). - ISBN 978-606-93535-0-9.

  289. Tratat de biblioteconomie . Vol. 2. P. 1. Managementul colecţiilor şi serviciilor de bibliotecă /

  Mircea Regneală (coord.), Constanţa Dumitrăşconiu, Gabriela Jurubiţă, ... ; introd. de Mircea Regneală ; Asociaţia Bibliotecarilor din România. - Bucureşti : ABR, 2014. - 621 p. - (Col. Biblioteca ABR; 27). - ISBN 978-606-93535-2-3.

  290. Ţîrdea, Teodor Nicolae. Planul tematic şi programa analytică a disciplinei "Istoria şi metodologia

  cercetării ştiinţifice" : ("Medicina